Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500"

Transkript

1 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

2 For Deres sikkerheds skyld! Læs gældende forskrifter, sikkerhedsbestemmelser og betjeningsvejledningen. Opbevar altid sikkerhedsbestemmelserne og brugsvejledningen sammen med maskinen. Kontrollér, at den på typeskiltet anførte spænding er identisk med netspændingen. Beskadiget beskyttelsesisolering er livsfarlig. Tildæk ikke køleluftindgangen til motoren og hold den ren (tørrenses ved gennemblæsning). Som hovedregel må motor og øvrige elektriske dele kun benyttes tør tilstand. Stik aldrig skruetrækkere eller andre genstande ind i køleluftindgangen. Skilte eller andre dele, der ikke er BAIER fabrikat, må ikke skrues eller nittes til motor-, håndtag-, gear- eller beskyttelseskasse. Før ibrugtagning af maskinen testes alle synlige skruer, møtrikker og beskyttelsesanordninger for korrekt placering. Udsæt ikke elektroværktøj for ekstrem varme og kulde, da mekaniske og elektriske skader da vil opstå - risiko for legemsbeskadigelse! Såfremt maskinen tabes på gulvet eller kommer i kontakt med vand, skal den inden yderligere anvendelse indleveres til nærmeste BAIER-forhandler til gennemsyn. Sørg for afsikring af arbejdsstedet (også bag gennemboringer), således at hverken De eller andre udsættes for fare. Vær opmærksom på åbne og tildækkede strøm-, vand- og gasledninger. Beskadigelser kan være livsfarlige. Hold motorkabel og forlængerledninger væk fra arbejdsstedet. Pas på ikke at beskadige kabler eller laden dem være til gene for andre (så folk snubler). Sørg for tilstrækkelig udluftning af lukkede rum. Arbejd kun med fast tilskruet støttegreb. Anvend skridsikre, tykt polstrede handsker til reducering af vibrationer i hånden. Beskyt Dem selv og andre personer i umiddelbar nærhed mod boresplinter ved at anvende beskyttelseshjelm, beskyttelsesbriller eller ansigtsmaske. Undgå unødig støjudvikling. Beskyt Dem selv og andre personer i umiddelbar nærhed ved at anvende høreværn. Undgå unødig støvudvikling. Anvend den af BAIER tilbudte støvsugeranordning, som under alle omstændigheder bør anvendes ved udvikling af sundhedsskadeligt støv. Anvend kun ubeskadiget, rent og skarpt BAIER originalværktøj. Vær meget omhyggelig ved skift af værktøjer, og anvend kun dertil beregnede værktøjer. Vær opmærksom på værktøjets omløbsretning. Kontrollér, at værktøjet er korrekt anbragt og fastspændt. Ved start af og under arbejdet med maskinen skal der holdes i begge håndtag. Tag højde for reaktionsmomenter ved start af og under arbejdet med værktøjet (f.eks. ved pludselig fastlåsning eller brud). Går værktøjet itu under arbejdet, sluk da straks maskinen, tag stikket ud af kontakten og skift værktøj. Ret aldrig elektroværktøj i tilsluttet stand mod Dem selv eller andre - pas på ved berøring. Værktøjer, værktøjsfatningen og andre dele i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet kan efter brug blive meget varme. Hold værktøj og maskiner væk fra brændbart materiale. Læg først maskinen fra Dem, når værktøjet er fuldstændig standset. Som hovedregel må maskinen ikke lægges på værktøjet og el-kablet. Tag højde for, når de sætter maskinen på plads, at værktøjet ikke kan skade hverken Dem selv eller andre. Personer under 16 år må ikke benytte maskinen. Check før brug både maskine, tilslutningsledning og stik. Reparationer må kun udføres af os eller en anden autoriseret BAIER - forhandler.

3 Konformitetserklæring Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: EN 50144, EN , EN , EN , EN i henhold til bestemmelserne i direktive:73/23/eöf og ændringer 93/68/EÖF. Støjmåleværdier BMF 500 Lpa (lydniveau) db(a) 94 Lwa (akustik styrke) db(a) 103 Anvend høreværn, hvis lystrykket overstiger 85 db(a) Vibrationsmåleværdier BMF 500 m/s² 2,9 Maschinenfabrik OTTO BAIER, Heckenwiesen 26, D Asperg ppa. Dr. Lorenz i.v. Schlack Garanti: På dette elektroværktøj yder vi en garanti på 12 måneder i henhold til vore gældende leverings- og garantibestemmelser fra leveringsdag at regne (godtgjort ved faktura eller følgeseddel). Skader, der opstår som følge af naturlig slitage, overbelastning eller uhensigtsmæssig brug, er ikke omfattet af garantien, hvilket også gælder ved ikke-forskriftsmæssig anvendelse af maskinen, ikke egnede værktøjer og tilsidesættelse af sikkerhedsbestemmelserne. Reklamationer inden for garantiperioden kan kun accepteres, såfremt maskinen indsendes franko til os eller til en af os autoriseret forhandler i hel og komplet stand.

4 Betjeningsvejledning Tekniske data BMF500 Optagen effekt Watt 1020 Omdrejningstal Omdr/min 1200 Rillebredde mm Rilledybde mm BMF 500 er kun egnet til fræsning af riller i murværk og må ikke anvendes i træ, beton, hård kalksandsten og lignende hårde materialer. Ibrugtagning: OBS Læs først sikkerhedsbestemmelserne grundigt igennem. Stikket bør ikke sættes i, før der er skiftet værktøj og man er parat til at arbejde med maskinen. 1. Valg af fræser Vare-Nr. Rillebredde Rilledybde Fræser nr. 67 B mm mm Fræser nr. 3 B mm mm Fræser nr. 318 B mm mm Fræser nr. 4 B mm mm Fræser nr. 5 B mm mm

5 2. Udskiftning af fræserskær (fig. 3) Fasthold drivakslen (5) med gaffelnøglen SW 17, hvorefter fræseren løsnes og afdrejes med den indstillelige fræsernøgle (6) i valsens omløbsretning. For at kunne løsne fræseren endnu lettere, medsendes med hver fræser en aluunderlagsskive. Læg denne underlagsskive mellem fræser og fræservalse. Sådanne underlagsskiver er udsat for megen slitage og må derfor ofte udskiftes. Drej den nye fræser med hånden mod omløbsretningen og træk den let fast. Fræsertænderne skal pege i omløbsretningen. Gode fræseresultater opnås kun med skarpe fræsere. Slibning bør kun udføres af os eller en autoriseret forhandler (fig. 4). Anvend kun siliciumkarbid slibeskiver, granulering Indstilling af fræsedybde (fig. 1) Den fastlagte fræsedybde (v.hj.a. fræsediameteren) kan forskydes med 12 mm ved at indstille den forreste omløbsvalse (3). Løsn begge topmøtrikker (4) på akslen. Indstil den ønskede dybde og fastspænd igen topmøtrikkerne (4). Undlad at gå til det yderste med fræseren, da den ønskede fræsedybde derved måske ikke nås, og fræservalsen ødelægges. 4. Påbygning af støvsugerdæksel OBS Såfremt der fræses i materialer med sundhedsskadeligt støv (f.eks. kvartssand), skal der forefindes udsugningsmulighed (fig. 5). Fjern beskyttelsesdækslet efter udtagning af skruerne (8) og indsæt støvsugerdækslet (fig. 1). Skru skruerne (8) fast. Tilslut maskinen til BAIER specialstøvsugerens slange. Maskinen er nu klar til brug. Fuldt udbytte af maskinen kan kun garanteres med anvendelse af BAIER specialstøvsugeren. 5. OBS Fræs aldrig uden fræserafdækning, eller anvend støvsugerdæksel. 6. Vær helt sikker på, at den til arbejdet nødvendige fræser nu også anvendes, og at den rigtige fræsedybde er indstillet. Ved meget hårde sten er det ofte sikrere at udnytte fræsedybden fuldt ud. 7. OBS Stå i en god stilling, når der arbejdes. Specielt ved arbejde i hårde sten er der fare for tilbageslag. Ved en god arbejdsstilling forhindres også, at maskinen "danser", hvilket kan medføre skade på fræseren og drevet. 8. Anbring murrillefræseren med den forreste omløbsvalse (3) således, at fræserskæret ikke rører murværk etc. Tryk med tommelfingeren på sikkerhedsknappen (1) og tænd maskinen (fig. 2) med afbryderhåndtaget (2) ved at trykke i fræseretningen. Pres nu den løbende fræser ind i murværk etc. Såsnart valserne rører, presses og føres maskinen i fræseretningen. Maskinen kobler fra, såsnart trykket på afbryderhåndtaget slækkes i fræseretningen. Maskinen kan først tilsluttes igen, når sikkerhedsknappen aktiveres.

6 Generelle anvisninger De af os leverede elektroværktøjer er underlagt sikkerheds- og sundhedsbestemmelserne i loven om tekniske arbejdsredskaber. De opfylder ved forskriftsmæssig brug gældende bestemmelser. Før de forlader vort lager, underkastes vore elektroværktøjer adskillige kontroller. De får således et pålideligt værktøj i hånden, som opfylder Deres ønsker og krav. Et elektroværktøj skal dog alligevel plejes og passes. Ingen eller mangelfuld pleje kan medføre, at værktøjet bliver hurtigt nedslidt eller bryder sammen. Ved fejl og/eller skader, der opstår som følge af manglende pleje og/eller tilsidesættelse af de i denne betjeningsvejledning anførte sikkerhedsbestemmelser og tilsvarende uheldsforebyggende anvisninger, bortfalder erstatningsansvar og garantiforpligtelse. Vær også opmærksom på din ulykkesforsikrings tilsvarende bestemmelser. Dette elektroværktøj er sikkerhedsisoleret og radiodæmpet, og det anvendes ved énfasevekselstrøm. Maskinen er beregnet til industri- og erhvervsbrug Service og reparation: 1. OBS Læs først alle sikkerhedsbestemmelser omhyggeligt. 2. Reparationer må kun udføres af en autoriseret forhandler, da der ellers kan påføres brugeren og andre personer skade. 3. Ved svigtende funktion af de selvafbrydende kulbørster og ved tydelig svækkelse i ydelsen samt ved andre uregelmæssigheder skal maskinen indleveres til en af vore forhandlere til afprøvning og smøring.

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Søjleboremaskine EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere