Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342"

Transkript

1 Forside Ansøger Institutionens navn Ansøgningstype Institutionsakkreditering Ansøgningsrunde 2014 Kontaktperson Navn Tomas Bech Madsen Titel og funktion Direktionskonsulent Telefonnummer Dokument ID: 964 Samlet ansøgning, side 1 af 342

2 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvevalueringsrapport... 4 Selvevaluering til institutionsakkreditering.pdf... 4 Bilag S1 Kvalitetspolitik og strategi.pdf Bilag S2 Udviklingen af UCSJs organisation fra 2011 til 2014.pdf Bilag S3 Frafaldstal.pdf Bilag S4 Progression.pdf Bilag S5 Beskæftigelse for dimittender.pdf Bilag S6 Aktuel ledighed.pdf Bilag S7 Netop modtagne beskæftigelsestal.pdf Bilag S8 Oversigt over fællesfunktioners resultater.pdf Bilag S9 Oversigt over diplomuddannelsernes resultater.pdf Bilag S10 Oversigt over grunduddannelsernes resultater.pdf Bilag S11 Møder. Konsolidering af UCSJs kvalitetssystem.pdf Bilag S12 Nye krav indarbejdet i kvalitetsarbejdet.pdf Bilag S13 Oversigt over links.pdf Bilag -- Kriterium Redegørelse for kriterium 1 - Kvalitetspolitik og -strategi.pdf Bilag K1-1 Standardvedtægt pr. 1. maj 2014.pdf Bilag K1-2 Udviklingskontrakt pdf Bilag K1-3 Koncernstrategi.pdf Bilag K1-4 Handleplan 2014, UCSJ Læreruddannelsen - Kopi.pdf Bilag K1-5 Handleplan 2014, UCSJ Pædagoguddannelsen.pdf Bilag -- Kriterium Redegørelse for kriterium 2 - Kvalitetsledelse og organisering.pdf Bilag K2-1 Evaluering af UCSJs kvalitetsdag 2014.pdf Bilag K2-2 Studenterinvolvering på lokationer og uddannelser.pdf Bilag K2-3 Politik for studenterinddragelse - et engageret studieliv.pdf Bilag K2-4 Notat om kvalitetskultur.pdf Bilag -- Kriterium Redegørelse for kriterium 3 - Uddannelsernes videngrundlag.pdf Bilag K3-1 Vejledning SUP Videngrundlag.pdf Bilag K3-2 Forskningsarbejdet på UCSJ.pdf Bilag K3-3 Ph d -strategi.pdf Bilag K3-4 Koncept for udviklingsdage.pdf Bilag -- Kriterium Redegørelse for kriterium 4 - Uddannelsernes niveau og indhold.pdf Bilag K4-1 Vejledning til SUP for grunduddannelsernes TogG.pdf Bilag K4-2 Vejledning til SUP for diplomuddannelsernes TogG.pdf Bilag K4-3 Vejledning til SUP mv. for fællesfunktioner.pdf Bilag K4-4 Rammemodel for evaluering af fællesdelene i prof.bach.udds studieordninger.pdf Bilag K4-5 Kvalitetssikring af nye uddannelser og udbud.pdf Bilag K4-6 Kvalitetspolitik for biblioteket.pdf Samlet ansøgning, side 2 af 342

3 Bilag K4-7 Kvalitetspolitik for Facility Service.pdf... Bilag K4-8 Kvalitetspolitik for Internationalt Sekretariat.pdf... Bilag K4-9 Kvalitetspolitik for Teknologi og Medier.pdf... Bilag K4-10 Kvalitetspolitik for Studieservice.pdf... Bilag -- Kriterium 5... Redegørelse for kriterium 5 - Uddannelsernes relevans.pdf... Bilag K5-1 Vejledning SUP Relevans.pdf... Bilag K5-2 Koncept for uddannelsesudvalg.pdf... Bilag K5-3 Koncept for aftagerdag.pdf... Bilag K5-4 Pilotprojekt med digitalt aftagerpanel på læreruddannelsen.pdf... Bilag K5-5 Koncept for dimittendundersøglelser.pdf... Samlet ansøgning, side 3 af

4 Selvevaluering til institutionsakkreditering 30. april 2014 Samlet ansøgning, side 4 af 342

5 Indhold FORORD INTRODUKTION TIL UCSJ OG UDDANNELSERNE... 3 A. Dækningsområde og uddannelser... 3 B. Organisation... 4 C. Uddannelsernes opbygning KVALITETSARBEJDETS GRUNDELEMENTER... 5 A. Udviklingskontrakt, koncernstrategi og handleplaner... 5 B. Nøgletal... 6 C. Uddannelsernes videngrundlag... 6 D. Uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse... 6 E. Uddannelsernes relevans KVALITETSPOLITIK FRA MEDIO A. Behovet for udvikling... 7 B. Kvalitetspolitikkens tilføjelser... 7 C. Udvikling og velfungerende praksis STRATEGISKE OVERVEJELSER... 9 A. Udviklingen i UCSJs strategiske portefølje af uddannelser... 9 B. Udvikling af de faglige miljøer på tværs af udbudssteder C. Kvalitetsudfordringer 2013 og indsatser for Samlet ansøgning, side 5 af 342

6 FORORD Der stilles kontinuerligt nye krav til vores uddannelser og nye læringsformer, herunder de digitale, som er under stadig udvikling. Samtidig har samfundet og de studerende fokus på, at vi løbende får udviklet og dokumenteret kvaliteten af vores uddannelser. Derfor skal alle medarbejdere og studerende løbende omstille sig, og være parate til at imødekomme forventninger til uddannelser af høj kvalitet i en periode, hvor der samtidig er stærkt fokus på, at der skal leveres så meget uddannelse som muligt for pengene. I den sammenhæng er det helt afgørende for UCSJ, at kvalitetsarbejdet er velfungerende i alle led af organisationen, og at alle i organisationen er gode til at implementere inkluderende forandringsprocesser på tværs af organisationen. Indtil juni 2013 var UCSJs kvalitetsarbejde fokuseret på uddannelsesakkrediteringerne, og vi har også lært og fulgt op på de vurderinger og anbefalinger, som de eksterne ekspertpaneler er kommet med. Men forberedelsen op til institutionsakkrediteringen har også været og er stadig en anledning til yderligere at få sat fokus på evalueringspraksis, organisatoriske processer og kvalitetskultur. I den sammenhæng vil jeg gerne takke alle medarbejdere for deres indsats. Særligt underviserne, som planlægger og understøtter de studerendes læringsprocesser, leverer god undervisning og evaluerer og forbedrer undervisningen i tæt dialog med de studerende. Vi er ikke færdige med at udvikle os. Der vil hele tiden være nye udviklingsmuligheder og fortsat behov for et velfungerende kvalitetsarbejde og udvikling af sammenhængskraften i organisationen. Vi ser frem til ekspertpanelets besøg og anbefalinger. Ulla Koch Rektor 2 Samlet ansøgning, side 6 af 342

7 1. INTRODUKTION TIL UCSJ OG UDDANNELSERNE A. Dækningsområde og uddannelser University College Sjælland (UCSJ) er en professionshøjskole med 600 medarbejdere, som ifølge sin vedtægt (jf. bilag K1-1) har en regional forsyningsforpligtelse til at udbyde videregående uddannelser i Region Sjælland, dvs. Sjælland uden for hovedstadsområdet og Nordsjælland, samt Lolland og Falster. Organisationen har uddannelsessteder i Nykøbing F, Vordingborg, Næstved, Sorø, Slagelse, Holbæk og Roskilde. Uddannelsesstedet i Holbæk lukkes pr. 1. juli I 2007 blev lov om professionshøjskoler vedtaget. I henhold til loven er det professionshøjskolernes formål at udvikle og udbyde videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor. Organisationen blev oprettet den 10. august 2007, hvor uddannelsernes udbudsret blev overtaget fra CVU Syd, CVU Sjælland og amtslige institutioner i Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter. I dag udbyder UCSJ i alt ti professionsbacheloruddannelser med i alt henved fuldtidsstuderende. Dertil kommer en omfattende aktivitet inden for efter- og videreuddannelse, kurser m.v. med omkring studerende om året. Figur 1: Kort over Sjælland med udbudssteder 3 Samlet ansøgning, side 7 af 342

8 B. Organisation Flertallet af professionsbacheloruddannelserne udbydes på flere udbudssteder. For at sikre koordination og kvalitet på tværs af udbudssteder har hver uddannelse en uddannelseschef. Dertil kommer uddannelseslederne, som er knyttet til de enkelte udbudssteder. Alle diplomuddannelserne planlægges af Center for Videreuddannelse (CFV), hvis fællesadministrationen har hjemme i Sorø. For at sikre koordinering og etablering af et samlet studiemiljø på de enkelte udbudssteder har UCSJ også udnævnt en uddannelseschef pr. lokation til lokationsansvarlig. De lokationsansvarlige chefer understøtter det lokale studiemiljø og har jævnlige møder med personale og studerende på de enkelte udbudssteder. UCSJ koordinerer og udvikler sin forsknings-, udviklings- og innovationsindsats i enheden Forskning og Innovation (FI), som gennemfører en række tværgående forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med uddannelserne. Endelig har UCSJ jf. figur 2 en række fælles administrative supportenheder, som omfatter Facility Service, HR, Teknologi og Medier (inklusiv bibliotek), Ledelsessekretariatet, Studieservice (inklusiv studievejledning), Økonomi samt Kvalitetsenheden. Kvalitetsenheden består af kvalitetschefen, en administrativ medarbejder og fem medarbejdere, som arbejder deltids i enheden og er undervisere på uddannelserne. Direktionen består udover rektor af prorektor, uddannelsesdirektør, og ressourcedirektør. Uddannelsesdirektøren har ansvaret for alle professionsbacheloruddannelserne undtagen diplomuddannelser, som indgår under prorektors område sammen med bl.a. FI og Kvalitetsenheden. UCSJ har været igennem en omfattende reorganisering i 2012, som grundlæggende har ændret ansvarsområder, procedurer og processer i organisationen (jf. bilag S2). Figur 2: UCSJs organisationsdiagram 4 Samlet ansøgning, side 8 af 342

9 C. Uddannelsernes opbygning Alle professionsbacheloruddannelserne er beskrevet i studieordningerne hvad angår de nærmere regler for uddannelserne, og de udbydes med få undtagelser af flere institutioner i fællesskab. Studieordningerne består af en fællesdel og en institutionsspecifik del. Fællesdelen udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Studieordningens institutionsdel udarbejdes af den enkelte institution, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Hvad angår diplomuddannelserne udarbejder udbyderne af uddannelsen i fællesskab en studieordning for uddannelsen. Rammerne for uddannelserne er beskrevet i bekendtgørelser og lever op til den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Dertil kommer, at Danmark har et system med nationale censorkorps. Professionsbacheloruddannelserne er fuldtidsuddannelser. Uddannelserne i UCSJ udbydes også som e-læring. E-læringsuddannelserne finder sted som blended learning, hvor de studerende mødes fysisk på uddannelsesstederne i koncentrerede forløb. Diplomuddannelserne udbydes i selvstændigt afsluttede moduler, som typisk tages som efter- og videreuddannelse for voksne, som allerede er i beskæftigelse. Der er mulighed for at de studerende tager og afslutter enkelte moduler efterhånden, som de har behov for specifikke kompetencer. Uddannelserne betales ofte af offentlige arbejdsgivere, som UCSJ har et tæt samarbejde med. Diplomuddannelserne udbydes inden for områderne: Merkantil og Ledelse, Pædagogik og Læring, Social, Samfund og Vejledning, samt Sundhed og Ernæring. 2. KVALITETSARBEJDETS GRUNDELEMENTER A. Udviklingskontrakt, koncernstrategi og handleplaner UCSJs kvalitetssystem tager udgangspunkt i UCSJs udviklingskontrakt og koncernstrategi, som årligt udmøntes via handleplaner, hvor alle chefer for hver deres ansvarsområde fastsætter mål og indsatser for det kommende år. Der sker herefter en årlig vurdering af, om målene er nået. Daglig opfølgning sker via direktionsmedlemmernes chefteams, Kvalitetsenheden og ledelsesstrukturen på uddannelserne. Udviklingskontrakten, koncernstrategien og eksempler på handleplaner fremgår som bilag til kriterium 1. Som følge af de nye institutionsakkrediteringskriterier tilføjer UCJSs kvalitetspolitik og strategi (KPS) årlige status og udviklingsplaner (SUPer) jf. figur 3. Figur 3: Kvalitetsarbejdet udmøntes i retningslinjer, indsatser og opfølgning Udviklingskontrakt Koncernstrategi Akkrediteringskriterier Retningslinjer & indsatser Handleplaner Årlige SUPer Konkrete kvalitetsudfordringer Øvrige dagsordner 5 Samlet ansøgning, side 9 af 342 Målinger & opfølgning

10 B. Nøgletal UCSJ anvender følgende fælles nøgletal til at overvåge uddannelsernes kvalitet: Studentertilfredshedsundersøgelse gennemført af Ennova. Undersøgelsen omfatter en lang række forhold, og der benchmarkes med øvrige professionshøjskoler, som anvender samme undersøgelse. Der udarbejdes både en rapport dækkende hele UCSJ og en rapport for hver uddannelse. Undersøgelsesfrekvensen er koordineret med de øvrige professionshøjskoler, og undersøgelser er gennemført i 2009, 2010, 2011, Næste undersøgelse finder sted i efteråret Af nedenstående link kan 2013-undersøgelsen for UCSJ som helhed downloades: Frafald, progression og beskæftigelse. Disse tal genereres løbende i UCSJ, og som eksempler er de mest aktuelle tal vedlagt i bilag S2, S3 og S4. Karakterer. Tallene anvendes til at vurdere de studerendes opnåelse af de beskrevne læringsmål. Der kan ofte benchmarkes med resultater fra tilsvarende uddannelser udbudt af andre professionshøjskoler. Akkrediteringsinstitutionen stiller ikke krav om fremsendelse af disse nøgletal, og de er derfor ikke vedlagt. Dog fremgår enkelte karakternøgletal af oversigterne over de enkelte uddannelsers resultater, som fremgår af bilag S5. Diplomuddannelser anvender ikke Ennova-undersøgelsen men har i stedet sine egne standardiserede studentertilfredshedsmålinger. Tal for frafald, progression og beskæftigelse udarbejdes ikke for diplomuddannelserne. Nøgletal tilgår både uddannelserne og direktionen, som iværksætter opfølgning efter behov. C. Uddannelsernes videngrundlag Uddannelserne skal være understøttet af et videngrundlag, som er erhvervs- og professionsbaseret samt udviklingsbaseret, herunder sikre inddragelse af ny viden fra relevant forskning. Dette krav opfylder UCSJ via Forskning og Innovation (FI), der iværksætter en række tværgående forskningsprojekter, som suppleres med decentrale forsknings- og udviklingsaktiviteter på uddannelserne. Resultaterne af indsatsen er dokumenteret via portalen UC Viden hvor man kan se de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som uddannelserne og de enkelte medarbejdere har deltaget og deltager i. Se mere på dette link: https://www.ucviden.dk/portal-ucsj/ Fra 2013 er der indført en status og udviklingsplan (SUP) for videngrundlag. Mere information herom følger under gennemgangen af kriterium 3. D. Uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse For at sikre uddannelsernes niveau og indhold anvendes for det første de nøgletal, som netop er gennemgået under afsnit B. Nøgletallene suppleres af evalueringer af de enkelte moduler og fag, som gennemføres og tilpasses decentralt på uddannelserne, så der er mulighed for tilpasning til den lokale kontekst og prioriteringer. Uddannelserne arbejder endvidere med studieaktivitetsmodellen, der som forventningsafstemningsmodel i relation til de studerende også er et kvalitetssikringsredskab. Det har desuden i mange år været forventet, at underviserne løbende evaluerer og tilpasser deres undervisning. 6 Samlet ansøgning, side 10 af 342

11 Fra 2013 er der indført en SUP for uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse. Derudover er forventningerne til undervisernes kvalitetssikring af moduler/fag kommunikeret ud i organisationen, ligesom en national rammemodel for kvalitetssikring af nationale studieordninger er implementeret. Mere information herom følger under gennemgangen af kriterium 4. E. Uddannelsernes relevans For at leve op til kravene om, at uddannelserne skal være relevante i forhold til aftagernes behov, gør UCSJ brug af uddannelsesudvalg, aftagerdag, udviklingsdage, dimittendundersøgelser, nøgletal for beskæftigelse m.v. Majoriteten af disse initiativer har været gennemført i flere år, mens andre er lidt nyere. Samlet set er der tale om udadvendte aktiviteter som sikrer, at uddannelserne holder sig ajour med og i tæt kontakt til aftagerne og deres repræsentanter. Fra 2013 er der indført SUP for uddannelsernes relevans. For en mere uddybende beskrivelse henvises til gennemgangen af kriterium KVALITETSPOLITIK FRA MEDIO 2013 A. Behovet for udvikling UCSJs kvalitetssystem var indtil sommeren 2013 tilpasset til, at der systematisk fandt uddannelsesakkreditering sted. Det betød, at uddannelserne altid skulle være beredte på, at de skulle kunne bestå en uddannelsesakkreditering, og at resultaterne heraf altid blev læst med stor bevågenhed af direktion og bestyrelse, som sikrede sig, at der blev iværksat opfølgende aktiviteter efter behov. Med overgangen til institutionsakkrediteringssystemet er der behov for nye mekanismer til at sikre systematisk og dybdegående evaluering og opfølgning af de enkelte uddannelser. Dvs. at der skal opbygges mekanismer til at sikre, at UCSJ har et system til at selvakkreditere sine uddannelser. Dertil kommer, at der i de nye institutionsakkrediteringskriterier bl.a. stilles krav om en egentlig fælles officiel kvalitetspolitik, og om at kvalitetsarbejdet skal fremme udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur. Endelig bemærker vi også, at der er klare intentioner om, at akkrediteringssystemet skal understøtte udvikling, hvilket man fx ser af indledningen i bemærkningerne til akkrediteringsloven, hvoraf det fremgår, at. det er centralt, at den eksterne kvalitetssikring har fokus på udvikling og forbedring af kvaliteten gennem det daglige kvalitetsarbejde på uddannelsesinstitutionerne til gavn for studerende og samfundet. Med udgangspunkt i ovenstående og med afsæt i eksisterende erfaringer har UCSJ fra sommeren 2013 implementeret en ny kvalitetspolitik og -strategi, som aktuelt er gennemført og gennemprøvet inden institutionsakkrediteringen. En række evalueringer mv. af aktiviteten er derfor gennemført ultimo 2013 og primo 2014, som gør status over resultater for hele 2013 og sætter mål for B. Kvalitetspolitikkens tilføjelser Kvalitetspolitikken fra medio 2013 indeholder en række elementer, som understøtter en inkluderende og lærerende kvalitetskultur. Det drejer sig for det første om, at der er formuleret 10 bud for kvalitetsarbejdet, som bl.a. tydeliggør læringsaspektet i kvalitetsarbejdet og beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet skal være enkelt og anvendelsesorienteret. Der er også 7 Samlet ansøgning, side 11 af 342

12 lagt stor vægt på at engagere underviserne, ved at forventningerne til deres kvalitetssikring af de enkelte moduler og fag er meget tydeligt beskrevet. Et andet væsentligt element er introduktionen af årlige SUPer, som omfatter uddannelser, fællesenheder og direktion. SUPerne sikrer løbende kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne, når ekstern uddannelsesakkreditering falder væk ved opnåelse af institutionsakkreditering. Systemet sikrer endvidere, at information flyder fra underviserne til ledere, chefer, direktion og bestyrelse. Endelig tilfører kvalitetspolitikken og strategien specifikke elementer forbundet med overgangen til det nye akkrediteringssystem. Et element handler om udvikling af en ny rammemodel for kvalitetssikring af nationale fællesdele i landsdækkende studieordninger (jf. bilag K4-4). Dette initiativ har at gøre med, at det af den nye akkrediteringsbekendtgørelse fremgår, at eksterne eksperter skal inddrages systematisk til at vurdere uddannelserne. Derudover havde UCSJ også brug for et nyt system til kvalitetssikring af nye uddannelser og udbud, når disse ikke længere skal gennem en ekstern uddannelsesakkreditering. UCSJ har derfor også udviklet en ny procedure på dette område, som fremgår af bilag K4-5. Endelig er kvalitetsarbejdet gennemgået på alle niveauer i organisationen fra A-Z for at udnytte momentum i processen til generelt at optimere kvalitetsarbejdet. C. Udvikling og velfungerende praksis UCSJ har gennemført en række intensive udviklingsprocesser for at sikre udmøntning, gennemprøvning og konsolidering af kvalitetspolitikken i praksis: Kvalitetschefen har haft dialogmøder med alle underviserteams. Der er etableret lokale arbejdsgrupper på hver enkelt uddannelse, som i dialog med Kvalitetsenheden har evalueret og gennemgået alle uddannelsers styringsdokumenter. Herunder er der afholdt lokale udviklingsdage på uddannelserne med deltagelse af underviserne. Deltagere i grupperne fremgår af SUP skemaerne. Kvalitetsdag er afholdt i januar Formålet var at gøre status på kvalitetsarbejdet. Der var 80 deltagere. Kvalitetsreferencegruppe er etableret med deltagelse af prorektor, uddannelsesdirektør og udvalgte chefer. Syv møder afholdt fra medio 2013 til 1. maj Direktionen har holdt fire kvalitetsdage. Der er etableret tværgående arbejdsgrupper om praktik og bachelorprojekter. Kvalitetsarbejdet er drøftet på chefteammøder og lederforum for alle ledere i organisationen. Bestyrelsen har fået præsenteret kvalitetspolitikken og har godkendt den. Uddannelsesudvalgene har fået præsenteret kvalitetspolitikken og haft mulighed for at stille spørgsmål til kvalitetssystemet. Det er afholdt kvalitetsopfølgningsmøder mellem Kvalitetsenheden og alle uddannelser. Der har været dialog med studenter-repræsentanter. Omfanget af ovennævnte processer er dokumentet i bilag S8. Uddannelserne har evalueret grundigt og har fået gennemgået alle deres styringsdokumenter herunder spørgeskemaer, procedurer m.v. med henblik på at sikre, at der er orden i hele UCSJs organisation, og at 8 Samlet ansøgning, side 12 af 342

13 kvalitetsarbejdet er velfungerende på alle niveauer. Alt materiale er tilgængeligt på UCSJs intranet. Samtidig har processen været gennemført med stor tilpasning til den enkelte uddannelses behov og kontekst med henblik på at sikre anvendelsesorienterede processer, som giver mening på alle uddannelser. I januar 2014, da rammerne for kvalitetsarbejdet var lagt, udsendte Danmarks Akkrediteringsinstitution et brev om deres tolkning af velfungerende praksis. Vi skal hertil bemærke, at de justeringer, vi har foretaget, alle er ambitiøse tilføjelser til kvalitetsarbejdet, som er bygget oven på eksisterende praksis. Dertil kommer, at forandringerne er i overensstemmelse med, at den eksterne kvalitetssikring skal fremme udvikling og forbedring af kvaliteten. Pr. 1. maj 2014 er alle processer fuldt gennemprøvede i alle led af organisationen med deltagelse af alle uddannelser og relevante supportenheder og dækker evaluering af alle aktiviteter i STRATEGISKE OVERVEJELSER A. Udviklingen i UCSJs strategiske portefølje af uddannelser Der er en række uddannelsespolitiske hensyn, der skal tages og afbalanceres med behovet for at etablere stærke faglige miljøer, når UCSJ fastlægger og udvikler sin portefølje af uddannelser. Set fra det uddannelsespolitiske perspektiv har UCSJ en forpligtelse til at sikre uddannelse i hele region Sjælland, som dækker Sjælland, Lolland og Falster udenfor Region Hovedstaden. I denne sammenhæng har placeringen af UCSJs uddannelser stor betydning for de byer, hvor uddannelserne er placeret, og for de studerende, som skal have mulighed for at tage en videregående uddannelse hos UCSJ uden alt for lange rejsetider. UCSJs overvejer løbende sin portefølje af uddannelser herunder behovet for at udvikle nye uddannelser og udbud. Dette sker bl.a. med afsæt i lokale behov i regionen, behovet for tværfagligt sigte i uddannelser og ønske om fortsat konsolidering og udvikling af stærke faglige miljøer. Der henvises til notatet om udvikling og kvalitetssikring af nye uddannelser og nye udbud, som fremgår af bilag K4-5. Det er værd at bemærke, at dimensioneringen af syv af de ti udbudte professionsbacheloruddannelser er fastlagt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. I den sammenhæng er forventningerne til fremtidige beskæftigelsesmuligheder, arbejdsmarkedets kompetencebehov samt mulighederne for at skaffe de fornødne praktikpladser ofte blandt de afgørende parametre for at fastlægge optaget. Hvad angår dimensioneringen af diplomuddannelserne, så er aktiviteten bestemt alene ud fra aftagernes efterspørgsel af uddannelserne. På diplomuddannelserne er der grundlæggende på nær få forløb for ledige tale om at det er medarbejdere, som allerede er i beskæftigelse, som tager en diplomuddannelse som efter- og videreuddannelse, og der er derfor ikke risiko for overforsyning af dimittender. I UCSJs portefølje af uddannelser indgår også muligheder for at tage professionsbacheloruddannelserne som blended learning, kaldet e-læringsforløb. Den virtuelle tilrettelæggelse giver de studerende mulighed for at følge store dele af undervisningen uden fysisk fremmøde, hvilke giver nye muligheder for at tilbyde uddannelser til uddannelsessøgende, som ikke bor i nærheden af det sted, hvor vores uddannelser udbydes, ligesom en del af studiet kan planlægges udenfor dagtimerne. E-læringsudbuddene understøtter dermed UCSJs forpligtigelse til at sikre regional uddannelsesdækning, ligesom det understøtter de studerendes mobilitet, idet de kan følge de teoretiske studier virtuelt fx ved udlandsophold. UCSJ har i april 2014 fået prækvalificeret tre akademiuddannelser (2 årige videregående voksenuddannelser på niveauet under diplomuddannelserne) til udbud. Det drejer sig om aka9 Samlet ansøgning, side 13 af 342

14 demiuddannelserne i Beskæftigelse, Socialt arbejde samt Offentlig forvaltning og administration, som alle er tilknyttet til eksisterende faglige miljøer på UCSJ. Formålet er at øge UCSJs muligheder for at tilbyde efter- og videreuddannelse til nye grupper, som ikke har et tilstrækkeligt uddannelsesniveau til at blive optaget på en diplomuddannelse. Da uddannelsesniveauet generelt er lavt i Region Sjælland, er der behov for disse nye uddannelsesmuligheder, og planen er at knytte de nye udbud til eksisterende faglige miljøer. De tre nævnte uddannelser vil blive udbudt, når UCSJ er positivt institutionsakkrediteret. B. Udvikling af de faglige miljøer på tværs af udbudssteder For to år siden omlagde UCSJ sin organisation fra en campusstruktur med campusdirektører, som havde ansvar for alle uddannelser på den enkelte lokation, til den nuværende struktur, hvor de enkelte uddannelser ledes af uddannelseschefer på tværs af udbudsstederne. Formålet med omlægningen er at sikre stærke sammenhængende uddannelsesudbud og faglige miljøer på tværs af de geografiske områder. Det har været en omstilling for uddannelsescheferne, uddannelseslederne og underviserne på de forskellige udbudssteder, som skal samarbejde for at sikre ensartede udbud af høj kvalitet, men det har betydet, at der nu arbejdes med fælles kvalitetssikringssystemer, undervisningsplaner, koordinering af valgfag m.v., som tager udgangspunkt i de studerendes behov for uddannelse. Ændringerne fremgår af bilag S2. UCSJs bestyrelse har i april 2014 besluttet lukning af sit udbudssted i Holbæk, hvor alene læreruddannelsen blev udbudt. Dette sker efter en periode med faldende ansøgning til uddannelsen i Holbæk og i en situation, hvor den nye læreruddannelse stiller stadig højere grad til specialiserede faglige miljøer og et attraktiv og fastholdende udbud af specialiserede undervisningsfag. Kvalitetsovervejelser var derfor afgørende for, at denne beslutning er blevet truffet. UCSJ har tidligere lukket udbudsstedet i Haslev (2010) for at sikre tilstrækkeligt stærke faglige miljøer. C. Kvalitetsudfordringer 2013 og indsatser for 2014 Som led i det årlige kvalitetsarbejde udarbejder direktionen jf. UCSJs kvalitetspolitik og strategi (KPS) en SUP, som gør status på styrker og svagheder, hvad angår uddannelseskvaliteten og organisationens kvalitetsarbejde. SUPen indeholder også en plan for det kommende år. Mål bliver ligeledes indarbejdet i handleplaner for alle chefer og direktionsmedlemmer. Den følgende tekst udgør direktionens SUP. Direktionens SUP fandt sted i marts/april 2014 og blev baseret på, at alle grunduddannelser og supportfunktioner forudgående havde udarbejdet deres egne SUPer, hvis resultater blev opsummeret i en række resultatark, som fremgår af bilag S8, S9 og S10. Derefter drøftede direktionen materialet, gav de enkelte uddannelser og fællesfunktioner feedback og udarbejdede vedlagte oversigter på figur 4 og 5, som omfatter styrker og svagheder ved uddannelseskvaliteten og kvalitetssystemet i UCSJ. Denne opdeling mellem uddannelseskvaliteten og kvalitetssystemet går igen i kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen. Ser man jf. figur 4 først på uddannelseskvaliteten, er det værd at bemærke karaktererne og karakterløftet (dvs. ændringen i karaktergennemsnit fra optag til karakter for bachelorprojektet ved afslutning af uddannelsen) viser, at de studerende når læringsmålene. Det skal også jf. figuren fremhæves, at UCSJs undervisere generelt er meget engagerede i deres undervisning og gør et stort arbejde for de studerende. Denne del er svær at måle kvantitativt, og der er derfor tale om en kvalitativ vurdering. Det er også værd at bemærke, at UCSJ har en velfungerende afdeling for teknologi og medier, hvilket bl.a. ses af at UCSJ får en god score på dette område i Ennova-undersøgelsen sammenlignet med andre professionshøjskoler. Dertil kommer velfungerende fysiske rammer og kantiner. Ser man på udfordringer for uddannelseskvaliteten, er der dele i de elektroniske læringslæringsplatforme, som de studerende ønsker forbedret. Det hører med til dette billede, at de 10 Samlet ansøgning, side 14 af 342

15 studerende også selv ofte har brug for hjælp/overblik til at orientere sig i de elektroniske platforme. Forventningsafstemning med de studerende omkring studieaktivitet er en løbende udfordring, som er national, selvom UCSJ har implementeret studieaktivitetsmodellen på alle moduler/fag på alle uddannelser. Endelig vurderer vi, at logistik og procedurer for studieophold i udlandet ikke fungerer optimalt, hvilket bl.a. er forbundet med nyt software, som anvendes til at styre studieophold i udlandet i Internationalt Sekretariat. Figur 4: Styrker og svagheder ved uddannelseskvaliteten Styrker Svagheder De studerende når de opsatte læringsmål. UCSJs elektroniske platforme kan udnyttes Fint karakterløft på uddannelserne. mere optimalt og entydigt. De studerende har nogle gange svært ved at få overblik i Medarbejdere og ledere, som er engagerebrugen af elektroniske læringsplatforme, de i de studerendes læringsprocesser og i s m.v. kvalitetsarbejdet. Skemaplanlægning, logistik, studieservice og vejledning. Der er behov for bedre Inddragelse af IT og digitale læringsmidler. styring og koordinering på tværs af udbudssteder. Generelt velfungerende rammer for undervisningen samt nye faciliteter i Roskilde. Forventningsafstemning med de studeren Studieaktivitetsmodellen er implementeret de om studieaktivitet er en løbende udfordring (national problemstilling). på alle uddannelser. Særdeles velfungerende kantiner med økologisk sund mad til de studerende. Internationalt Sekretariat. Styring af sagsgange m.v. fungerer ikke optimalt bl.a. pga. problemer med IT-software. Figur 5: Styrker og svagheder ved UCSJs kvalitetssystem Styrker Svagheder Kvalitetsarbejdet er højt prioriteret og understøttet af inkluderende udviklingsprocesser. Der er et kontinuerligt behov for at understøtte evalueringskultur og opfølgning blandt underviserne i dagligdagen (KPS, niveau 1). Kvalitetsarbejdet er tilpasset til de enkelte uddannelsers behov og er derved fit for Det kan være en fordel med flere fælles purpose samt lokalt forankret. kvalitetsmål fx for praktik, bachelorprojekter og blended learning. Opmærksomhed på undervisernes kvalitetssikring og evaluering (KPS, niveau 1). Stadigt behov for dialog med de studerende om deres behov og udfordringer på UCSJ. Kvalitetsarbejdet understøtter samarbejde og en udviklingsorienteret evalueringskultur. Der er kritik af validitet af den landsdækkende Ennova-undersøgelse på nationalt plan. Transparens og videndeling af alle styringsdokumenter, SUP er m.v. på UCSJs intranet. Samarbejdskultur, kommunikation og dialog er områder der er behov for at styrke i Kvalitetsarbejdet er gennemført og genucsj, bl.a. som opfølgning på OK 13. nemprøvet på alle uddannelser og i alle enheder. De tidligere dimittend-undersøgelser havde for lav svarprocent. Kvalitetsarbejdet er velfungerende og systematisk fanger hvis der opstår kvalitetsproblemer. 11 Samlet ansøgning, side 15 af 342

16 Ser man på styrker ved selve kvalitetssystemet er det jf. figur 5 ambitiøst og kendetegnet ved, at det er forankret direkte til undervisningen og studieaktivitet tæt på den studerende. Det er også en styrke, at kvalitetsarbejdet gennemføres efter samme principper på alle uddannelser, og at der er lagt meget stor energi og engagement i kvalitetsarbejdet. Det er også en styrke, at kvalitetsarbejdet er transparent. Alle ansatte har adgang til alle kvalitetsdokumenter på alle uddannelser og kan se resultater, vurderinger, nøgletal m.v. Endelig er kvalitetsarbejdet blevet et lysende eksempel på de gode resultater, vi kan opnå i organisationen, når vi samarbejder på tværs af organisationen i inkluderende og engagerende processer. Der er også udfordringer ved kvalitetssystemet. Et væsentligt element er at sikre, at kvalitetsarbejdet hele tiden holdes vedlige og finder sted i undervisningen og på de øvrige niveauer, hvilket kræver at underviserne og øvrige niveauer er engageret heri. Det er ikke en proces, vi er færdige med, og UCSJ har brug for løbende fokus herpå. Et andet udviklingsområde er løbende at synliggøre kvalitetsarbejdet for de studerende og engagere dem aktivt i kvalitetsarbejdet, da deres aktive deltagelse og forståelse herfor er afgørende for et godt resultat. Dertil kommer, at UCSJ stadig er præget af OK 13 (overenskomstforhandlingerne i 2013 med ny arbejdstidsaftale) og andre problemstillinger knyttet til opbygning af tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Endelig er det spørgsmålet, om det fremadrettet er hensigtsmæssigt at anvende Ennova som leverandør til de løbende fælles kvalitetsmålinger. Der er kommet andre evalueringsredskaber på markedet, som UCSJ har behov for at undersøge, om det vil være bedre at anvende. På basis af ovenstående redegørelse har direktionen derefter efter en høringsproces i kvalitetsreferencegruppen og blandt cheferne besluttet følgende indsatsområder for 2014, som kan rekvireres: Excellente læringsplatforme på Fronter. Denne indsats sigter mod fortsat udvikling af den digitale læringsplatform Fronter, dialog med de studerende, brug af den nyeste viden og erfaringsudveksling på området m.v. En nedsat intern arbejdsgruppe opsamler best practices og giver sparring til de enkelt uddannelsers fortsatte udvikling af digitale platforme. Videreudvikling af blended learning. Blended learning omfatter alle e-uddannelser men også den øgede brug af digitale tilgange på de øvrige uddannelser. Indsatsen sigter mod at styrke alle aspekter af de studerendes læring forbundet med og støttet af digitale undervisningsformer. Indsatsen omfatter genetablering og videreførelse af e-koordinatornetværket, kvalitetspolitik for blended learning, etablering af fælles ressourcerum om elæring, m.v. Styrkelse af det internationale område bl.a. via implementering af nyt software. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil stå for implementering af løsninger. Indsatsen omfatter også en afdækning af eksisterende arbejdsgange og optimering af driften. Kvalitetskultur, forankring og udvikling af kvalitetsarbejdet. Indsatsen sigter mod fortsat at konsolidere UCSJs kvalitetsarbejde. Kvalitetspolitikker for praktik og bachelorprojekter færdiggøres, og der følges løbende op på udmøntningen af niveau 1 (undervisernes opgaver) i UCSJs kvalitetssystem bl.a. via udarbejdelse af intern folder og løbende opfølgning blandt chefer og ledere. Optimeret skemaplanlægning, studieservice m.v. Indsatsen sigter mod at sikre optimal skemaplanlægning, lokaleadministration og servicering af studerende. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil fremlægge og implementere løsninger. Evt. skift til stud-puls. Indsatsen sigter mod at afklare, om det er hensigtsmæssigt at skifte koncept for de årlige fælles studentertilfredshedsundersøgelser, som pt. gennemføres af Ennova. 12 Samlet ansøgning, side 16 af 342

17 Bilag S1 Kvalitetspolitik og -strategi Samlet ansøgning, side 17 af 342

18 Indhold 1. INTRODUKTION KVALITETSARBEJDETS OMFANG OG MÅL Omfang Udmøntning af akkrediteringskriterier m.m Principper for kvalitetsarbejdet: De 10 bud KVALITETSARBEJDETS FIRE NIVEAUER NIVEAU 1: KVALITETSSIKRING OG UDVIKLING AF UNDERVISNING OG STUDIEAKTIVITET NIVEAU 2: KVALITETSSIKRING OG UDVIKLING AF UDDANNELSESUDBUD Videngrundlag Tilrettelæggelse og gennemførelse (T&G) Relevans NIVEAU 3: KVALITETSSIKRING OG UDVIKLING AF UDDANNELSER NIVEAU 4: DET FÆLLES KVALITETSARBEJDE Involvering af de studerende Kvalitetssikring og udvikling af fællesfunktioner Tværgående kvalitetstemaer Direktionens opfølgning Det årlige kvalitetshjul i UCSJ Kvalitetsenhedens organisering Intern og ekstern kommunikation Revision og evaluering af kvalitetsarbejdet og KPS BILAG A: ÅRSHJUL FOR DET FÆLLES KVALITETSARBEJDE I UCSJ BILAG B: KRITERIER FOR INSTITUTIONSAKKREDITERING BILAG C: ORDFORKLARINGER OG ANVENDTE FORKORTELSER Samlet ansøgning, side 18 af 342

19 1. INTRODUKTION Kvalitetspolitikken og -strategien (KPS) sætter rammerne for kvalitetsarbejdet i UCSJ, som består af sikring, dokumentation og udvikling af uddannelsernes videngrundlag, tilrettelæggelse og gennemførelse samt relevans. UCSJs KPS er integreret med organisationens strategier, udviklingskontrakten og andet regelgrundlag, så den skaber en samlet ramme for realisering af målene for uddannelserne. Derved understøttes UCSJs mission og vision: UCSJ uddanner, skaber viden, værdi og vækst med udgangspunkt i Region Sjælland. UCSJ vil gennem høj faglighed, innovation og gennemslagskraft udfordre vanetænkning og aktivt møde samfundets og borgernes foranderlige behov for uddannelser og faglige løsninger. Dokumentet er udformet efter tæt dialog med alle involverede ledere og nøglepersoner i UCSJ. Herunder har en nedsat referencegruppe og en række arbejdsgrupper givet input til kvalitetsarbejdet. Dokumentet er udarbejdet medio 2013 og justeret i februar Det udmøntes i en række vejledninger. 2. KVALITETSARBEJDETS OMFANG OG MÅL 2.1. Omfang UCSJs KPS omfatter de dele af uddannelserne og deres kvalitet, som er beskrevet i institutionsakkrediteringskriterierne (IA-kriterierne, jf. bilag B). Med udgangspunkt heri omfatter kvalitetsarbejdet: Alle de professionsbachelor- og diplomuddannelser, som UCSJ har udbudsret til. Hvert enkelt uddannelsesudbud, som UCSJ har udbudsret til at udbyde. Alle tilrettelæggelsesformer, dvs. også e-læring. UCSJs løbende tilpasning af lokale studieordninger. UCSJs udviklingsarbejde ved planlægning af nye udbud. UCSJs deltagelse i udvikling og revision af nye og eksisterende uddannelser, herunder udvikling og revision af landsdækkende studieordninger. Fællesfunktioner og supportfunktioner af betydning for om de studerende kan nå uddannelsernes læringsmål. Kvalitetssikring af prøver og eksaminer er ikke direkte nævnt i kriterierne og er derfor på nuværende tidspunkt ikke direkte inkluderet i UCSJs kvalitetssystem. Hvad angår ekstern censur, så finder der allerede kvalitetssikring sted via censorordningen. Dog er censorerne eksterne interessenter, og disse forventes inddraget i kvalitetsarbejdet (IA-kriterium V) Udmøntning af akkrediteringskriterier m.m. Dette dokument indeholder en række retningslinjer og henviser til dokumenter, som udmønter retningslinjer i overensstemmelse med akkrediteringskriterierne. Udover akkrediteringskriterierne skal UCSJs udviklingskontrakt, koncernstrategi og handleplaner, konkrete kvalitetsudfordringer og øvrige aktuelle kvalitetsdagsordner også udmøntes i kvalitetsarbejdet. Dette sker i forbindelse med, at der årligt udarbejdes status og udviklingsplaner (SUPer), hvor uddannelserne, fællesfunktioner og direktionen gør status over deres resultater og sætter mål for det kommende år. 2 Samlet ansøgning, side 19 af 342

20 Figur 1: Kvalitetsarbejdet udmøntes i retningslinjer, indsatser og opfølgning 2.3. Principper for kvalitetsarbejdet: De 10 bud Nedenstående principper sætter rammerne for, hvordan kvalitetsarbejdet gennemføres på alle niveauer i UCSJs organisation: 1. Kvalitetsarbejdet understøtter primært, at de studerende når de relevante læringsmål, men omfatter også, at de får gode læringsoplevelser. 2. Kvalitetsarbejdet anvendes til sikring, udvikling og dokumentation af UCSJs kvalitetsprocesser og mål. Det er særligt fokus på, at kvalitetsarbejdet leder til udvikling. Udvikling omfatter, at kvalitetsarbejdet skal være anvendelsesorienteret og meningsfuldt for de studerende, undervisere, aftagere og UCSJs fællesfunktioner. 3. Kvalitetsarbejdet følger kvalitetscirklen (Plan, Do, Check, Act, se figur 2). Det underbygger opnåelsen af konkrete mål for UCSJ, og der sker løbende dokumentation af om målene nås, og der er konstant fokus på realiseringen af dem. 4. Kvalitetsarbejdet er kendetegnet ved en inkluderende og lærende kvalitetskultur baseret på intern åbenhed og videndeling om alle evaluerings- og opfølgningsaktiviteter, som understøtter realisering af uddannelsernes kvalitet og relevans i praksis. 5. Kvalitetsarbejdet er baseret på klar kommunikeret ansvarsfordeling, koordinering og servicering mellem undervisere, ledere og stabsfunktioner på UCSJ med tydelig beskrivelse af ansvaret for systematisk planlægning, aktiviteter, evaluering og opfølgning. 6. Organiseringen af kvalitetsarbejdet sker under hensyn til, at det primære kvalitetsarbejde finder sted på uddannelserne og tilpasses under hensyn til faglige værdier og prioriteringer. 7. UCSJs evalueringer er troværdige og har en høj kvalitet. Undersøgelser engagerer respondenterne, og data har relevans, objektivitet, pålidelighed og gyldighed. Derfor har UCSJ fælles systemer til kvalitetssikring af evalueringerne. 8. Kvalitetsarbejdet fremmer transparens og videndeling- og udveksling med det omgivende samfund. Derfor offentliggøres centrale dokumenter og resultater. 9. UCSJ har en række fælles support- og opfølgningsfunktioner, fælles vejledninger, redskaber og procedurer. Formålet hermed er at sikre og understøtte, at kvalitetsarbejdet er kendetegnet ved ovenstående punkter. 10. UCSJ evaluerer løbende om kvalitetsarbejdet er kendetegnet ved ovenstående principper og foretager på den baggrund løbende forbedringer af kvalitetsarbejdet. Mindst hvert 2. år skal de ti bud evalueres og evt. revideres, dog første gang i Samlet ansøgning, side 20 af 342

21 Figur 2: Demings cirkel (Plan, Do, Check, Act) 3. KVALITETSARBEJDETS FIRE NIVEAUER UCSJs kvalitetsarbejde er planlagt og organiseret ud fra nedenstående fire niveauer. Hvert niveau afspejler et selvstændigt organisatorisk niveau, som kvalitetsarbejdet er knyttet til. Første niveau omfatter kvalitetssikring og udvikling af undervisningen og studieaktiviteter i enkelte moduler eller fag, herunder at alle moduler/fag evalueres af underviserne som en integreret del af undervisningen. Figur 3: Oversigt over de fire niveauer i kvalitetsarbejdet 4 Samlet ansøgning, side 21 af 342

22 Andet niveau omfatter den mere overordnede kvalitetssikring og udvikling af det enkelte udbud i forhold til tre kvalitetssøjler, som er i overensstemmelse med de danske institutionsakkrediteringskriterier: Videngrundlag, tilrettelæggelse og gennemførelse samt relevans. Heri indgår i tilrettelæggelse og gennemførelse en kvalitetssikring af aktiviteten beskrevet i niveau 1. Revision af de institutionsspecifikke dele af studieordningerne indgår også på dette niveau. Opgaverne på denne niveau organiseres af uddannelsescheferne og lederne. Tredje niveau omfatter udvikling af helt nye uddannelser og revision af de landsdækkende studieordninger. Da der typisk er flere institutioner, som udbyder samme uddannelser, er dette et arbejde, som finder sted i samarbejde med andre institutioner. Fjerde niveau omfatter, at Kvalitetsenheden og øvrige fælles enheder i UCSJ giver support til og udvikler fælles processer, der understøtter og kvalitetssikrer uddannelsernes kvalitetsarbejde. Kvalitetsarbejdet er beskrevet i de følgende afsnit på hver af de fire niveauer. 4. NIVEAU 1: KVALITETSSIKRING OG - UDVIKLING AF UNDERVISNING OG STUDIEAKTIVITETER Undervisningen og de tilknyttede studieaktiviteter er UCSJs kerneydelse. På den baggrund skal underviserne arbejde systematisk med kvalitetssikring og udvikling af undervisningen og de tilknyttede studieaktiviteten. Dette sker i følgende faser jf. figur 4. Figur 4: Undervisernes kvalitetssikring og -udvikling af undervisning og studieaktiviteter 5 Samlet ansøgning, side 22 af 342

23 1. Undervisningsplan på Fronter. Underviseren sikrer sig, at forventninger til de studerende beskrevet via semesterplaner, studieaktivitetsmodel, undervisningsplaner og/eller alt andet relevant materiale ligger klar på læringsplatformen Fronter ved undervisningens start. Forberedelsen vil ofte ske i undervisningsteams og fx være styret af en fag-/ eller modul-ansvarlig i samarbejde med lederen og/eller af den enkelte underviser. 2. Læringsmål og forventninger. Ved undervisningens start forklarer underviseren modulets/fagets læringsmål for vores studerende, så det bliver tydeligt for dem, hvad de forventes at lære, og hvilke forventninger der er til deres indsats. Der tages udgangspunkt i studieaktivitetsmodellen til forventningsafstemning. 3. Gennemførelse. Underviseren er løbende opmærksom på de studerendes læring, aktiviteter og feedback, og guider undervejs de studerende. Underviseren bestemmer selv hvilke midtvejs-evalueringer, som anvendes under undervisningsforløbet, og der er ingen formelle krav til disse evalueringer. Underviseren sørger for jævnligt at få dialog og feedback fra de studerende under undervisningsforløbet. 4. Evaluering i forhold til læringsmål. Underviseren tager initiativ til og gennemfører en slutevaluering af om fagets/modulets læringsmål er opnået ved undervisningens afslutning. Underviseren anvender de evalueringsredskaber, som er besluttet på uddannelsen. Underviseren forklarer de studerende formålet med evalueringen og sikrer sig, at den bliver gennemført. I et undervisningsforløb der er gennemført af flere undervisere i fællesskab, anvendes normalt en fælles evaluering, der f.eks. er gennemført af teamkoordinatoren og aftalt med ledelsen. 5. Synlig opfølgning. Efter evalueringen analyserer underviseren resultaterne og gennemgår dem med de studerende efter behov. Her får både underviseren og de studerende mulighed for at uddybe og kommentere evalueringen og drøfte behovet for forbedringer. Herefter lægger underviseren en konklusion med de væsentligste lærings- og udviklingspunkter op på Fronter. Dette sker sammen med evalueringsresultaterne med mindre andet er aftalt på uddannelsen. Resultatet af evalueringen og konklusionen sendes til underviserens nærmeste uddannelsesleder. 6. Videndeling. Når evalueringerne er foretaget drøftes resultaterne i de respektive undervisningsteams og på øvrige relevante møder. Den enkelte uddannelse beslutter selv hvordan dette foregår. Videndelingen kan også varetages af modul/fag-ansvarlige, som sørger for evaluering og opfølgning eller på opfølgningsmøder med deltagelse af fx ledere, undervisere og studerende. Evalueringsresultaterne danner baggrund for planlægning af næste undervisningsforløb, således at evalueringsresultater anvendes til løbende forbedringer. Hver enkelt uddannelseschef sørger for, at ovenstående er udmøntet på egen uddannelse. Det understreges, at der er tale om minimumskrav, som altid skal opfyldes, og som ofte vil blive suppleret af øvrige kvalitetsinitiativer fx løbende formative evalueringer tilrettelagt af den enkelte underviser. 5. NIVEAU 2: KVALITETSSIKRING OG - UDVIKLING AF UDDANNELSESUDBUD UCSJs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at vi skal sikre og udvikle kvaliteten af det enkelte uddannelsesudbud. Dette giver mening for de studerende, som skal opleve, at vi har fokus på den kvalitet de møder i den by, hvor de læser. Dertil kommer, at akkrediteringssystemet også stiller krav om, at kvalitetssikringen omfatter de enkelte udbud af uddannelserne. På den baggrund omhandler dette afsnit og de tilknyttede underafsnit, hvordan UCSJ 6 Samlet ansøgning, side 23 af 342

24 kvalitetssikrer de enkelte udbud af uddannelserne. Kvalitetsarbejdet på dette niveau omfatter de tre kvalitetssøjler, som er vist i figur 5. Figur 5: De tre søjler i kvalitetsarbejdet Ansvaret for kvalitetsarbejdet på dette niveau ligger hos uddannelsescheferne og deres ledere, og nedenstående beskrivelse af kvalitetsarbejdet på dette niveau skal derfor koordineres af dem. Men det er en fælles opgave for underviserne og lederne at løfte opgaven. Det gøres ved, at der for hver kvalitetssøjle finder en række aktiviteter sted hen over året. Derudover udarbejdes en status- og udviklingsplan (SUP) en gang om året for hvert område. Nedenfor følger en beskrivelse af de overordnede elementer for hver af de tre kvalitetssøjler. Den mest omfattende søjle omfatter tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Denne søjle kræver bred medarbejderinddragelse i SUPen. De to øvrige søjler kan gennemføres af lederne evt. med deltagelse af nogle få medarbejdere. Af hensyn til fælles koordination gennemføres evalueringerne inden for hver søjle så vidt muligt på samme tidspunkt af året for alle UCSJs uddannelser Videngrundlag Videngrundlag omfatter UCSJs strategiske og praktiske arbejde med at sikre, at relevant og opdateret viden lægges til grund for udbuddene og inddrages aktivt i undervisningen. Kravene til UCSJs videngrundlag tager udgangspunkt i IA-kriterium II og uddannelsesakkrediteringskriterium (UA-kriterium) II samt de bekendtgørelsesfastsatte krav til de erhvervsrettede videregående uddannelsers videngrundlag. De indeholder, at UCSJ skal sikre, at udbud og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, som giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes læringsmål. Samlet set skal UCSJ sikre at: Udbuddene er tilknyttet relevante faglige miljøer og løbende baserer sig på ny viden, som er relevant for professionsbachelor- og diplomuddannelser, og som er tilvejebragt i henhold til lovgivningens bestemmelser om uddannelsernes videngrundlag. Undervisernes faglige kvalifikationer er opdaterede og løbende udvikles, og lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelserne. Underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer, udviklingsmiljøer eller beskæftigelsesområder, jf. uddannelsernes lovbestemte videngrundlag, og løbende inddrager viden og erfaringer herfra i undervisningen. De studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. 7 Samlet ansøgning, side 24 af 342

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland Rektor Ulla Koch Tomas Bech Madsen. Sendt pr. e-mail: ucsj@ucsj.dk, uwk@ucsj.dk, tbm@ucsj.

Professionshøjskolen University College Sjælland Rektor Ulla Koch Tomas Bech Madsen. Sendt pr. e-mail: ucsj@ucsj.dk, uwk@ucsj.dk, tbm@ucsj. Professionshøjskolen University College Sjælland Rektor Ulla Koch Tomas Bech Madsen Sendt pr. e-mail: ucsj@ucsj.dk, uwk@ucsj.dk, tbm@ucsj.dk Positiv institutionsakkreditering af Professionshøjskolen University

Læs mere

UCSJ Kvalitet. Januar 2015

UCSJ Kvalitet. Januar 2015 Januar 2015 Koncept for UCSJ s uddannelsesgennemgange... 1 1. INTRODUKTION... 1 2 HOVEDELEMENTER I KONCEPTET... 2 3 GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN... 3 1. Forberedelse... 3 2. Program for uddannelsens evalueringsdag...

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Når direktionens SUP foreligger i endelig udgave offentliggøres den eksternt og internt.

Når direktionens SUP foreligger i endelig udgave offentliggøres den eksternt og internt. Som led i det årlige kvalitetsarbejde udarbejder direktionen jf. UCSJ s kvalitetspolitik og strategi sin egen status og udviklingsplan (SUP). Den indeholder følgende: 1. Baggrunden for direktionens SUP

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi Styringsdokument UCN Kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi 1/13 Dokumentdato: 01-04-2014 Revision: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Fra kvalitetspolitik og -strategi til handling...

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Program for fællesdelen af uddannelsesudvalgsmøderne 28. januar kl. 13:00 14:00 på Ankerhus, D002 (OBS: andet lokale end sidst), Sorø

Program for fællesdelen af uddannelsesudvalgsmøderne 28. januar kl. 13:00 14:00 på Ankerhus, D002 (OBS: andet lokale end sidst), Sorø Program for fællesdelen af uddannelsesudvalgsmøderne 28. januar kl. 13:00 14:00 på Ankerhus, D002 (OBS: andet lokale end sidst), Sorø 13:00 13:10: Velkommen og nyt fra sektoren og UCSJ, v. rektor Ulla

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND INSTITUTIONSAKKREDITERING

PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND INSTITUTIONSAKKREDITERING 1 Institutionsakkreditering Akkreditering af University College Sjælland

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

1. Uddannelsesstationer

1. Uddannelsesstationer Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Kvalitet og Evaluering 02-maj-2017 Udarbejdet af HKK Journalnummer Dokumentnavn Uddannelsesstationer Dokumentnummer 3 1. Uddannelsesstationer Med en ny forsøgsordning

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING DELSTRATEGI FOR K V A L I T E T S S I K R I N G 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 3 DET VIL VI MED EN DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet Introduktion UCSJ sætter de studerende foran systemet. Som professionshøjskole har UCSJ en unik position i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Procedure for interne kvalitetsaudits

Procedure for interne kvalitetsaudits Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Oplæg for censorerne for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne i teknik og it, 23. maj 2013 Evalueringskonsulent Martin Sørensen og chefkonsulent

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Koncept: Uddannelsesudvalgsarbejde i UCSJ

Koncept: Uddannelsesudvalgsarbejde i UCSJ Koncept: Uddannelsesudvalgsarbejde i UCSJ 1. februar 2014 Indhold 1. Formålet med UCSJs uddannelsesudvalg 2 2. Årsagen til et nyt koncept 2 3. Mødestruktur, indhold og arbejdsgange 3 3.1 Ordinære møder...

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Kvalitet 8. december Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser

Kvalitet 8. december Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser Kvalitet 8. december 2016 Kvalitetssystem gældende for UCC's uddannelser 3. udgave Godkendt af UCC s direktion d. 13.1. 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Kvalitetsområder og elementer i kvalitetssystemet...3

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2017 2. september 2017 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 3 Skema til dokumentation af uddannelsernes

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

UCSJ Kvalitet April 2015

UCSJ Kvalitet April 2015 1 1 INDLEDNING...3 1.1 E-læringsudbud i UCSJ...3 1.2 Behovet for en selvstændig kvalitetspolitik for e-læringsudbud...3 1.3 Kommissorium og involverede...4 2 INDSATSER OG KVALITETSMÅL...4 2.1 Fælles kvalitetsmål

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 1. april 2014 Side 1/32 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?...

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen:

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2010 Kvalitetsudvikling i UCSJ En vidensinstitutioner som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem,

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde

Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde Årlig kvalitetsopgørelse for klyngernes uddannelser og mål og indsatser til det kommende kvalitetsarbejde EASV skal i henhold til kvalitetspolitik rev. 2016 kunne vise, at kvaliteten og kvalitetssikringen

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Metropols institutionsakkreditering i 2016

Metropols institutionsakkreditering i 2016 Bilag 6.2 20141218 Dato 5.december 2014 trfu Initialer Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Metropols institutionsakkreditering

Læs mere