Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING. Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING. Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen."

Transkript

1 Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen. Containerpladsen: Her findes 3 containere til almindelig renovation, 1 container til rengjorte glas, flasker + andet emballageaffald se kommunens anvisninger - 1 container, til sammenklappede papkasser og andet pap, samt 1 container til papir og aviser. På kan ses oplysninger om tømning med videre. Energisparepærer og lysstofrør: Disse lægges i og ved siden af en spand i vaskeriet til senere aflevering på genbrugspladsen. Fælleskøkkenet: Affald sorteres i 3 beholdere: 1 sort sæk i stativ til almindelig blandet affald, 1 kurv til emballageaffald og 1 til komposterbart affald. Opvaskeholdet tømmer disse hver dag. Grene: Anbringes ved afbrændingsplads syd for urtehaven. Kompostering: 3 beholdere findes bagved cykelskuret. Heri lægges alt råt organisk affald fra frugt, grønt, kaffe og teposer, blomster, planter og ukrudt (ingen kogte madrester) både fra fælleskøkken og privat. Storskrald: Efter særaftale med Renosyd afhentes storskrald cirka 1 gang månedligt, undtagen i vintermånederne. Der bliver sat seddel op et par dage inden. I den mellemliggende periode bedes man selv aflevere sit storskrald. Små genstande skal i klare plastsække. Risikoaffald og byggeaffald afleveres direkte på genbrugspladsen, det medtages nemlig ikke. ARBEJDSDAGE/ARBEJDSOPGAVER Der arrangeres årligt mindst tre arbejdsdage, hvor alle voksne bidrager med arbejdskraft. Der er også arbejdsopgaver til børn og unge. Kan man ikke deltage på dagen vælger man en opgave der kan laves en anden dag. Der er forplejning på dagen, betalt af madkassen. 2 dage hhv. forår og efterår, planlægges af Udegruppen. 1 rengøringsdag om foråret, planlægges af Fælleshusgruppen. Herudover kan der efter aftale planlægges ekstra arbejdsdage eller arbejdsopgaver med særlige formål. Også i disse tilfælde bidrager alle voksne med deres arbejdskraft.

2 FASTE ARBEJDSGRUPPER Det praktiske arbejde i bofællesskabet organiseres via vores arbejdsgrupper. Alle voksne forventes derfor at være aktive i minimum 1 arbejdsgruppe. Arbejdsgrupperne er i udgangspunktet altid åbne for ny medlemmer. Arrangementsgruppen planlægger arrangementer, der er med til at styrke fællesskabet og sammenholdet i Vidjekær. Arrangementerne kan være store som små, tilbagevendende begivenheder/ traditioner, eller helt nye initiativer. Desuden er gruppen tovholdere på Forrygende Festlig Fastelavns Fredag, Allehelgensaften, Juletræsfest samt Voksenjulehygge. Børnegruppen arbejder for et godt børneliv i Vidjekær. Gruppen står for børnearrangementer i mange afskygninger f. eks bål, biograf, børne-ol m.m. Nogle arrangementer planlægges i samråd med børnene. Derudover udvikler gruppen legeforholdene ude som inde. Udegruppen organiserer indretning og vedligeholdelse af de fælles udearealer inkl. køkkenhaven. Fælleshusgruppen står for indkøb til fælleshuset, som f.eks. køkkenudstyr og inventar, afkalkning af maskiner og tager initiativer i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse. Værkstedsgruppen står for indkøb af værktøj og oprydning og indretning af værkstedet. Vedligeholdelsesgruppen tilstræber at have et overblik over husenes tilstand. Hvert forår beskrives hvilke vedligeholdelsesopgaver Vidjekærs andelshavere skal have udført på fælleshuset eller de private huse inden efteråret. Gruppen sørger for materialer til vedligeholdelsen. Desuden sørger gruppen for kontakt til håndværkere. Gruppen har desuden en viceværtsfunktion; den udbedrer og reparerer fælles ting eller bestiller håndværkere til at udføre opgaver. Indkøbsgruppen sørger hver uge for indkøb af varer ifølge de bestillingslister som menugrupperne laver. Gruppen sørger desuden for at der altid er basisvarer, rengøringsmidler m.v. på lager. Bofæller kan i et vist omfang bestille og købe ind til privat brug. Ungdomsgruppen består af alle unge beboere fra konfirmationsalderen og op, samt to voksne. Gruppens medlemmer har ret til at bruge ungdomsrummet og pligt til at holde det i orden. Salgsgruppen står for salg af andel (annoncering, rundvisning etc.) i samarbejde med sælger. De første 3 måneder ligger det egentlige salgsarbejde i salgsgruppen, derefter overgår det til sælger. Der er nedskrevet retningslinjer i forbindelse med salgssituationen se vedtægterne. Bestyrelsen se vedtægternes 27. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af bofællesskabet og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Den vælges på den ordinære generalforsamling i marts. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanter dog for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

3 Der kan desuden være formåls- eller tidsbegrænsede arbejdsgrupper. Alle grupper laver i oktober budgetforslag for det kommende år til kassereren. Budgetterne bliver så behandlet på den ordinære generalforsamling i november. BRANDVEJ Bandvejen skal være fremkommelig for redningskøretøjer. Vendepladsen må dog gerne bruges i forbindelse med af og pålæsning. Biler køres ned på p-pladsen umiddelbart efter, så fællesområdet er bilfrit. BRIKKER Alle voksne har 4 brikker til påsætning hver 4. uge. 2 brikker repræsenterer madlavning, 2 repræsenterer opvask eller rengøring. Unge (fra 9.klasse) har 2 brikker. Børn mellem 12 og 15 år har 2 hjælpebrikker. Disse indgår som ekstrabrikker, og skal fordeles mellem mad og andre opgaver. Almindeligvis er der 3 voksne om at lave mad og 2 til at vaske op. Brikkerne sættes på onsdag og torsdag i sidste uge af den foregående periode. For at fordele ulemperne ved at skulle sætte brikker på sidst skiftes vest og øst blokkene til at "have fordel". Onsdag kl østblokken og kl vestblokken og torsdag kl vestblokken og kl østblokken. Hver af dagene sætter hver person 1 mad og 1 anden brik på. Efter 4 uger gentages processen, men i omvendt rækkefølge. Brikpåsætningen koordineres af en brikformand, der ligeledes tager stilling til overskydende eller manglende brikker. Jobbet går på skift en måned ad gangen mellem alle voksne. Det er muligt for en periode at have hjælpebrikker eller orlov fra sine brikker i forbindelse med sygdom, barsel eller ved væsentlige sociale begivenheder. Er man bortrejst i 2 sammenhængende uger indenfor en brikperiode kan der gives 1 brikreduktion. Tilsvarende kan der ved 3 sammenhængende ugers fravær indenfor en brikperiode gives 2 brikkers reduktion. Ved fravær i alle 4 uger kan der gives fuld brikreduktion. BÅLPLADS Er til fri afbenyttelse for Vidjekærs beboere. Der skal altid være en voksen som er ansvarlig for sikkerheden, når der er bål i gang. I redskabsskuret findes der 4 stegepander beregnet til bål.

4 GAVEKASSEN Penge til denne kasse opkræves sammen med madpengene. Kassen skal betale gaver i anledning af barsel, konfirmation, sygdom, bryllup, sølvbryllup, studentergave samt runde fødselsdage. Desuden gives tilskud til arrangementer, der kommer alle i bofællesskabet til gode. Er ment som en kasse med bløde rammer. FLAGNING I fælleshuset ligger flaget. Opsætning samt nedtagning i anledning af fødselsdag o.l. er på privat initiativ. Når der ikke flages sættes vimplen. FRYSERE Der er 3 frysere i fælleshusets kælder til brug til fællesspisningen. Fryseren nærmest kølerummet bruges primært til rester, frugt og grønt. De øvrige 2 frysere bruges primært til kødvarer. FÆLLESMØDER/TEMAMØDER På cirka 10 fællesmøder årligt træffes de store og små beslutninger der vedrører livet i Vidjekær. En mødegruppe sørger mødeledelse, referat og forplejning. Møderne indledes med godkendelse af referat samt nyt fra bestyrelsen og Vidjekærs grupper. Alle bofæller kan komme med punkter til dagsordenen. Beslutninger træffes ved konsensus og/eller afstemning. Temamøder er karakteriseret ved at have et særligt emne på dagsordenen, som en gruppe har forberedt et indledende oplæg om. Formålet med temamødet er ideudvikling og dialog; der kan ikke træffes beslutninger på temamøderne. FÆLLESSPISNING Der er fællesspisning de dage, der svarer til skoledage, altså ca. 200 dage om året. Man kan melde fra spisning enkelte dage, blot man gør det dagen forinden i forbindelse med maden, ligesom man ind til kl.17 samme dag kan bede om at få maden sat fra som hente- eller gemme mad. Skal man hente mad bør det først ske efter maden er serveret til dem der spiser i fælleshuset altså ca. kl Kl ringes der til spisning, vi synger en sang og spiser derefter. Kl ringes der som signal til, at børnene gerne må forlade bordet. Derefter er der kaffe/te til de, der måtte have lyst. Om fredagen spiser vi klokken

5 FÆLLESHUSETS LOFT Benyttes udelukkende til opbevaring af fællesskabets ejendele så som julepynt, juletræsfod, ekstra stole, havehynder o. lign. FØDSELSDAG Man må bestemme menuen på sin fødselsdag, ligesom man er meget velkommen til at dele noget mundgodt efter maden. Fødselsdagssang synges efter ønske. GENBRUG AF TØJ I gangen ved vaskeriet er der en reol, hvorpå man kan lægge brugbart brugt tøj. Her kan hentes genbrugstøj til eget og børns brug. Reolen bliver ryddet med jævne mellemrum og tøjet afleveres til genbrug. GRÆSSLÅNING Græsslåning af fællesplænerne, fodboldbanen samt de grønne arealer ved urtehaven går på skift. Hvert hus slår græsset en bestemt uge i løbet af sommerperioden. Udegruppen laver en plan. HJEMMESIDE På kan du finde vores hjemmeside. Her kan du se menuplan, madregnskab, referater fra møder og meget mere. LÅN AF FÆLLESHUSET Fælleshuset kan lånes til afholdelse af private arrangementer for Vidjekærs nuværende beboere. Helst lørdag/søndag, men fællesspisningen kan dog aflyses andre dage, i helt specielle tilfælde. I så fald gives besked i god tid. De bofæller, der låner fælleshuset, er ansvarlige for at aflevere det i rengjort stand. Det er en god ide at lave en aftale med dem, der har rengøringen i weekenden.

6 MADLAVNING Alle bofæller fra 12 år deltager i madlavning. Aftenen før planlægger madholdet morgendagens arbejde, ser opskrifter igennem, tilretter portionen efter antal spisende, tjekker varebeholdning og planlægger evt. indkøb. På dagen startes kl. 15. Det rene vasketøj fra kælderen hentes op og lægges på plads. Ingredienser hentes fra kælder og have. Opskriften til dagens ret følges, men samtidig med brug af sund fornuft (her tænkes på rester, årstiden mm). Maden skal være færdig kl Der skal dækkes borde m. 2 kander koldt vand på hver, laves kaffe og te, vælges en sang, stilles afrydningsbord frem m. spand til bestik og balje med sæbevand til aftørring af borde samt skraldespand. Der prioriteres en kaffepause under vejs. Madholdet sætter sangen i gang kl og præsenterer evt. menuen. Hvis det viser sig at portionen er alt for lille eller for stor tilretter madholdet opskriften eller skriver kommentarer i opskriften. Hvis man bliver syg, kan man søge efter en vikar, der da får godskrevet en brik i næste periode. MADPENGE Madpenge forudbetales med en måned. Foruden maden dækker madpengene rengøringsmidler til fælleshuset, drift af vaskeriet, samt forplejning på møder og arbejdsdage. Bofæller fra 12 år og voksne betaler fuld pris. Børn på 3-11 år betaler halv pris, mens børn på 0-2 år ikke betaler for mad. Man kan melde sig fra spisningen senest dagen før ved fællesspisningen. I så fald refunderes en del af beløbet ved månedens udgang efter ovennævnte princip. MENUPLAN Hver periodes menuplan lægges af en gruppe på 4 personer. Opgaven går på skift mellem alle voksne. Man er med 2 perioder i træk, så der bliver overlapning. Menugruppen sammensætter en 4 ugers alsidig økologisk menu. Det tilstræbes at der er 2 vegetarretter 2 kødretter og 1 fiskeret pr uge. Desuden laver gruppen indkøbslister for hver dag og videregiver dem til indkøberne. Opskrifterne sættes i rækkefølge i 4 ugers mappen. Evt. nye opskrifter skrives, så mængden passer til en fællesspisning. OPVASK Opvaskeholdet møder kl for at hjælpe til med det sidste i køkkenet og med serveringen. Opvaskeholdet tømmer affaldsspande og kompostbeholder, sætter klude og viskestykker til vask i kælderen, tjekker at spisesalen er ryddelig: stole er sat på plads, borde er vaskede samt en grovfejning. Alle døre til fælleshuset låses.

7 PRIVATE HAVER Haverne på de sider af husene, der vender væk fra fællesarealerne, er private og holdes af bofællerne selv. Det samme gælder terrasserne foran husene. SALG AF ANDEL Det er vigtigt, at alle parter følger den plan, vi sammen har lagt for salg/fraflytning af et hus. Hvis du er i tvivl om fremgangsmåden, så læs Vedtægterne og henvend dig til Bestyrelsen. SNERYDNING Fordeles mellem husene, så hvert hus har 2 uger (sammen med hus i modsat række) hvor der skal ryddes sne i fælles gangarealer. Udegruppen har ansvaret for at lave planer og sørge for indkøb af sneskubbere og salt. SYMASKINE I fælleshuset står en symaskine som kan lånes. Tager man den med hjem sættes en seddel på opslagstavlen om hvor den er. UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Procedure for udpegning af vedligeholdelsesopgaver og udvendig kontrol af vedligeholdelsesstandarden. Vedligeholdelsesgruppen fastsætter terminer for det generelle udvendige vedligehold i Vidjekær i en vedligeholdelsesplan. Af planen fremgår det med hvilke intervaller, der skal males vinduer, males facader og hvis der er særlige intervaller for nord, syd, øst eller vest vendte facader. Vedligeholdelsesgruppen gennemgår med fast termin (en gang om året, så vidt muligt på udearbejdsdagen om foråret, så andelshaver har mulighed for at være hjemme og deltage). Alle boligers udvendige stand gennemgås, herunder tage, tagrender, nedløbsrør, udvendig beklædning og vedligeholdelsesgruppen udpeger opgaver til den enkelte andelshaver, hvis der er brædder der skal udskiftes eller der er behov for en ekstra maleindsats. Det er andelshaver der har ansvaret for at udføre de pålagte opgaver. I forbindelse med den årlige gennemgang udfærdiges et opgaveark. Andelshaver kvitterer for udført arbejde og afleverer arket tilbage til vedligeholdelsesgruppen, når arbejdet er udført. Arbejdet skal være udført senest den 1. september. Vedligeholdelsesgruppen tjekker om arbejdet er udført tilfredsstillende. Vedligeholdelsesgruppen følger op på, om den enkelte andelshaver har udført de opgaver, der fremgår af vedligeholdelsesplanen og de øvrige pålagte opgaver. Hvis andelshaver ikke udført de pålagte opgaver, retter bestyrelsen henvendelse til andelshaver for at påpege, at opgaven ikke er udført, og at det skal ske snarest muligt.

8 Hvis andelshaver på trods af bestyrelsens henvendelse ikke udfører den pålagte opgave følges vedtægterne Den enkelte andelshaver har generelt en forpligtelse til at holde øje med andelens udvendige stand. VASKERI Vi hjælpes ad med at holde maskinerne i gang. Dette medfører, at man sætter sine vaskekurve i kø i vaskeriet og lægger brikker i, hvis farve indikerer, hvordan tøjet skal vaskes. Ligeledes vises det, med en brik der er fastgjort til kurven, om tøjet skal tumbles. Det forventes, at alle bidrager til, at maskinerne tømmes og fyldes så køen derved holdes i bevægelse. Man bruger egne vaskekurve, som er håndterbare af alle. Der forefindes desuden fælles vaskekurve markeret Fælleshus. Disse sættes hurtigst muligt tilbage efter brug. Der forefindes fælles tørresnore til tørring af tøj. VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vi har udførlig plan over vedligeholdelsesbehovet for Vidjekærs bygninger og inventar. Denne er bofællerne via vedtægterne forpligtiget til at overholde og levere arbejdskraft til. VÆRKSTED Er indrettet til reparation af biler/cykler, samt kreativt arbejde med træ og metal, og er hjemsted for en del maskiner til formålet. Håndværktøj leverer man selv. Man kan indrette sit eget værktøjsskab. Det er i orden at låne værktøj af hinanden, blot man passer på det og lægger det på plads straks efter brug. Oprydning i værkstedet foretages på skift af værkstedsgruppen. Værkstedet kan ikke benyttes til opbevaring. UNGDOMSRUM Ved siden af værkstedet er der indrettet et ungdomsrum. Her kan Vidjekærs unge holde hyggeaftener og mindre fester (max. 20 personer), blot deres forældre er hjemme. Af kalenderen i fælleshuset skal det fremgå, hvem der har reserveret rummet. 2 voksne medlemmer af ungdomsgruppen samarbejder med de unge om indretning, brug og rengøring af ungdomsrummet, samt opbevarer og udleverer nøglen. P-pladser De to pladser ved vaskeriet skal friholdes til gæster. (Fællesmøde 08/01/2014)

Vidjekærs HVIDBOG. Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen.

Vidjekærs HVIDBOG. Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen. Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen. Containerpladsen: Her findes 2 containere til almindelig renovation,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Asgå rd Andelsboligforening

Asgå rd Andelsboligforening Asgå rd Andelsboligforening Husorden Fællesaktiviteter Arbejdsdage - Hver voksen andelshaver og evt. samboende deltager med mindst 3 arbejdsdage om året fordelt på forår og efterår. Af hensyn til planlægningen

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål.

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål. FredagsÅbents Styregruppe Jette Birkholm Hedevej 4 62261366/25111758 Lina Nielsen Kirkevej 10 62262715/22858239 Anne-Marie Cederberg Vævervej 4 23393233 Line Silo-Bøjstrup Haugstedvænget 8 20724395 Sabine

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen PRÆSTEENGEN

Velkommen til Andelsboligforeningen PRÆSTEENGEN Velkommen til Andelsboligforeningen PRÆSTEENGEN Smedebakken 19 61, 8530 Hjortshøj www. praesteengen.dk Her er en beskrivelse af, hvordan vores andelsboligforening fungerer: Ideen med boligfællesskaber

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 25.08.2016) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

Side: 1 revideret september 2015

Side: 1 revideret september 2015 Side: 1 revideret september 2015 Andelsboligforeningen A/B Birkehaven består af 30 boliger, der arealmæssigt er mellem 64 og 86 m 2. Bebyggelsen blev taget i brug i december 1985. Til hver bolig er der

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Bofællesskabet Overdrevet, Hinnerup

Bofællesskabet Overdrevet, Hinnerup Bofællesskabet Overdrevet, Hinnerup Overdrevet er et økologisk bofællesskab i Hinnerup i Østjylland, som blev grundlagt i 1980 som Danmarks første lavenergi-bofællesskab. Det omfatter 2,5 hektar med 25

Læs mere

Asgård Andelsboligforening

Asgård Andelsboligforening Asgård Andelsboligforening Husorden Fællesaktiviteter Arbejdsdage - Hver voksen beboer over 18 år, deltager med mindst 3 arbejdsdage om året fordelt på forår og efterår. Hjemmeboende unge er forældrenes

Læs mere

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Regler for forpligtende naboskab - Leveregler gældende for fælleshuset og fællesarealerne Fælleshuset er beboernes fælles hus. Fællesarealerne er beboernes fælles

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Juni 2015 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 20. juni 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 12. juni 2007 Deltagere: Jon, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder 1Foreningens navn og adresse 1. Foreningens navn er Netværkshusets Kvinder. 2. Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. 2Foreningens formål 1. At fremme

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176

Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176 Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176 September, 2009 Resumé Dette dokument er en velkomst til nye beboer på Silkeborgvej 174-176. Dokumentet beskriver retningslinjerne for ejerforeningen, og

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger.

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger. I forbindelse med indflytningen i den nye bolig melder der sig sikkert nogle spørgsmål. Dette hæfte skulle gerne give svar på nogle af dem. Andre kan sikkert besvares af bestyrelsen. Og endelig bliver

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE

Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE Nr. 185 april 2013 Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE Titlen hentyder til et par af numrene, der beskæftiger sig med regentparrets visit i Bogense 5. juni. EN ROYAL AFFÆRE indeholder i alt nogle og tyve numre,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Oktober 2014 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Udvalg. Bygningsvedligeholdelses. Fest- og aktivitetsudvalg: Fællesspisningsudvalg: Fælleshusudvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32

Udvalg. Bygningsvedligeholdelses. Fest- og aktivitetsudvalg: Fællesspisningsudvalg: Fælleshusudvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32 Udvalg Bygningsvedligeholdelses udvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32 Per Byberg Jensen, nr. 36 Fest- og aktivitetsudvalg: Fmd: Erik Ejlskov, nr. 14 Tove Mulnæs, nr. 10 Fællesspisningsudvalg: Lotte Nielsen,

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LUPINEN HERNING

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LUPINEN HERNING HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LUPINEN HERNING 2011 AFFALD Affaldet skal afleveres sorteret i lukkede plasticposer i containerne. Der må ikke lægges affald uden for containerne, og der må ikke fyldes

Læs mere

Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen

Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen Ordensreglement 1. Hoved- og køkkentrapper - Al henkasten af papir eller affald på trapperne er forbudt. - Henstillen

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Teknisk Kollegium i Horsens

Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen til Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen Vi byder dig velkommen til Teknisk kollegium og håber du vil befinde dig godt blandt de øvrige beboere. Her i folderen er en del praktiske informationer

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Fremmødte: Theis Palm Julie Ottesen Lena Marie Hybschmann Line Søderberg Degn Kasper Klose Bak Siw Søby Rasmussen Mødets referent: Lena Marie Hybschmann

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 29 Prinsessevænget 60-68 December 2014 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder og foreningens

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere