Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING. Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING. Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen."

Transkript

1 Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen. Containerpladsen: Her findes 3 containere til almindelig renovation, 1 container til rengjorte glas, flasker + andet emballageaffald se kommunens anvisninger - 1 container, til sammenklappede papkasser og andet pap, samt 1 container til papir og aviser. På kan ses oplysninger om tømning med videre. Energisparepærer og lysstofrør: Disse lægges i og ved siden af en spand i vaskeriet til senere aflevering på genbrugspladsen. Fælleskøkkenet: Affald sorteres i 3 beholdere: 1 sort sæk i stativ til almindelig blandet affald, 1 kurv til emballageaffald og 1 til komposterbart affald. Opvaskeholdet tømmer disse hver dag. Grene: Anbringes ved afbrændingsplads syd for urtehaven. Kompostering: 3 beholdere findes bagved cykelskuret. Heri lægges alt råt organisk affald fra frugt, grønt, kaffe og teposer, blomster, planter og ukrudt (ingen kogte madrester) både fra fælleskøkken og privat. Storskrald: Efter særaftale med Renosyd afhentes storskrald cirka 1 gang månedligt, undtagen i vintermånederne. Der bliver sat seddel op et par dage inden. I den mellemliggende periode bedes man selv aflevere sit storskrald. Små genstande skal i klare plastsække. Risikoaffald og byggeaffald afleveres direkte på genbrugspladsen, det medtages nemlig ikke. ARBEJDSDAGE/ARBEJDSOPGAVER Der arrangeres årligt mindst tre arbejdsdage, hvor alle voksne bidrager med arbejdskraft. Der er også arbejdsopgaver til børn og unge. Kan man ikke deltage på dagen vælger man en opgave der kan laves en anden dag. Der er forplejning på dagen, betalt af madkassen. 2 dage hhv. forår og efterår, planlægges af Udegruppen. 1 rengøringsdag om foråret, planlægges af Fælleshusgruppen. Herudover kan der efter aftale planlægges ekstra arbejdsdage eller arbejdsopgaver med særlige formål. Også i disse tilfælde bidrager alle voksne med deres arbejdskraft.

2 FASTE ARBEJDSGRUPPER Det praktiske arbejde i bofællesskabet organiseres via vores arbejdsgrupper. Alle voksne forventes derfor at være aktive i minimum 1 arbejdsgruppe. Arbejdsgrupperne er i udgangspunktet altid åbne for ny medlemmer. Arrangementsgruppen planlægger arrangementer, der er med til at styrke fællesskabet og sammenholdet i Vidjekær. Arrangementerne kan være store som små, tilbagevendende begivenheder/ traditioner, eller helt nye initiativer. Desuden er gruppen tovholdere på Forrygende Festlig Fastelavns Fredag, Allehelgensaften, Juletræsfest samt Voksenjulehygge. Børnegruppen arbejder for et godt børneliv i Vidjekær. Gruppen står for børnearrangementer i mange afskygninger f. eks bål, biograf, børne-ol m.m. Nogle arrangementer planlægges i samråd med børnene. Derudover udvikler gruppen legeforholdene ude som inde. Udegruppen organiserer indretning og vedligeholdelse af de fælles udearealer inkl. køkkenhaven. Fælleshusgruppen står for indkøb til fælleshuset, som f.eks. køkkenudstyr og inventar, afkalkning af maskiner og tager initiativer i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse. Værkstedsgruppen står for indkøb af værktøj og oprydning og indretning af værkstedet. Vedligeholdelsesgruppen tilstræber at have et overblik over husenes tilstand. Hvert forår beskrives hvilke vedligeholdelsesopgaver Vidjekærs andelshavere skal have udført på fælleshuset eller de private huse inden efteråret. Gruppen sørger for materialer til vedligeholdelsen. Desuden sørger gruppen for kontakt til håndværkere. Gruppen har desuden en viceværtsfunktion; den udbedrer og reparerer fælles ting eller bestiller håndværkere til at udføre opgaver. Indkøbsgruppen sørger hver uge for indkøb af varer ifølge de bestillingslister som menugrupperne laver. Gruppen sørger desuden for at der altid er basisvarer, rengøringsmidler m.v. på lager. Bofæller kan i et vist omfang bestille og købe ind til privat brug. Ungdomsgruppen består af alle unge beboere fra konfirmationsalderen og op, samt to voksne. Gruppens medlemmer har ret til at bruge ungdomsrummet og pligt til at holde det i orden. Salgsgruppen står for salg af andel (annoncering, rundvisning etc.) i samarbejde med sælger. De første 3 måneder ligger det egentlige salgsarbejde i salgsgruppen, derefter overgår det til sælger. Der er nedskrevet retningslinjer i forbindelse med salgssituationen se vedtægterne. Bestyrelsen se vedtægternes 27. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af bofællesskabet og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Den vælges på den ordinære generalforsamling i marts. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanter dog for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

3 Der kan desuden være formåls- eller tidsbegrænsede arbejdsgrupper. Alle grupper laver i oktober budgetforslag for det kommende år til kassereren. Budgetterne bliver så behandlet på den ordinære generalforsamling i november. BRANDVEJ Bandvejen skal være fremkommelig for redningskøretøjer. Vendepladsen må dog gerne bruges i forbindelse med af og pålæsning. Biler køres ned på p-pladsen umiddelbart efter, så fællesområdet er bilfrit. BRIKKER Alle voksne har 4 brikker til påsætning hver 4. uge. 2 brikker repræsenterer madlavning, 2 repræsenterer opvask eller rengøring. Unge (fra 9.klasse) har 2 brikker. Børn mellem 12 og 15 år har 2 hjælpebrikker. Disse indgår som ekstrabrikker, og skal fordeles mellem mad og andre opgaver. Almindeligvis er der 3 voksne om at lave mad og 2 til at vaske op. Brikkerne sættes på onsdag og torsdag i sidste uge af den foregående periode. For at fordele ulemperne ved at skulle sætte brikker på sidst skiftes vest og øst blokkene til at "have fordel". Onsdag kl østblokken og kl vestblokken og torsdag kl vestblokken og kl østblokken. Hver af dagene sætter hver person 1 mad og 1 anden brik på. Efter 4 uger gentages processen, men i omvendt rækkefølge. Brikpåsætningen koordineres af en brikformand, der ligeledes tager stilling til overskydende eller manglende brikker. Jobbet går på skift en måned ad gangen mellem alle voksne. Det er muligt for en periode at have hjælpebrikker eller orlov fra sine brikker i forbindelse med sygdom, barsel eller ved væsentlige sociale begivenheder. Er man bortrejst i 2 sammenhængende uger indenfor en brikperiode kan der gives 1 brikreduktion. Tilsvarende kan der ved 3 sammenhængende ugers fravær indenfor en brikperiode gives 2 brikkers reduktion. Ved fravær i alle 4 uger kan der gives fuld brikreduktion. BÅLPLADS Er til fri afbenyttelse for Vidjekærs beboere. Der skal altid være en voksen som er ansvarlig for sikkerheden, når der er bål i gang. I redskabsskuret findes der 4 stegepander beregnet til bål.

4 GAVEKASSEN Penge til denne kasse opkræves sammen med madpengene. Kassen skal betale gaver i anledning af barsel, konfirmation, sygdom, bryllup, sølvbryllup, studentergave samt runde fødselsdage. Desuden gives tilskud til arrangementer, der kommer alle i bofællesskabet til gode. Er ment som en kasse med bløde rammer. FLAGNING I fælleshuset ligger flaget. Opsætning samt nedtagning i anledning af fødselsdag o.l. er på privat initiativ. Når der ikke flages sættes vimplen. FRYSERE Der er 3 frysere i fælleshusets kælder til brug til fællesspisningen. Fryseren nærmest kølerummet bruges primært til rester, frugt og grønt. De øvrige 2 frysere bruges primært til kødvarer. FÆLLESMØDER/TEMAMØDER På cirka 10 fællesmøder årligt træffes de store og små beslutninger der vedrører livet i Vidjekær. En mødegruppe sørger mødeledelse, referat og forplejning. Møderne indledes med godkendelse af referat samt nyt fra bestyrelsen og Vidjekærs grupper. Alle bofæller kan komme med punkter til dagsordenen. Beslutninger træffes ved konsensus og/eller afstemning. Temamøder er karakteriseret ved at have et særligt emne på dagsordenen, som en gruppe har forberedt et indledende oplæg om. Formålet med temamødet er ideudvikling og dialog; der kan ikke træffes beslutninger på temamøderne. FÆLLESSPISNING Der er fællesspisning de dage, der svarer til skoledage, altså ca. 200 dage om året. Man kan melde fra spisning enkelte dage, blot man gør det dagen forinden i forbindelse med maden, ligesom man ind til kl.17 samme dag kan bede om at få maden sat fra som hente- eller gemme mad. Skal man hente mad bør det først ske efter maden er serveret til dem der spiser i fælleshuset altså ca. kl Kl ringes der til spisning, vi synger en sang og spiser derefter. Kl ringes der som signal til, at børnene gerne må forlade bordet. Derefter er der kaffe/te til de, der måtte have lyst. Om fredagen spiser vi klokken

5 FÆLLESHUSETS LOFT Benyttes udelukkende til opbevaring af fællesskabets ejendele så som julepynt, juletræsfod, ekstra stole, havehynder o. lign. FØDSELSDAG Man må bestemme menuen på sin fødselsdag, ligesom man er meget velkommen til at dele noget mundgodt efter maden. Fødselsdagssang synges efter ønske. GENBRUG AF TØJ I gangen ved vaskeriet er der en reol, hvorpå man kan lægge brugbart brugt tøj. Her kan hentes genbrugstøj til eget og børns brug. Reolen bliver ryddet med jævne mellemrum og tøjet afleveres til genbrug. GRÆSSLÅNING Græsslåning af fællesplænerne, fodboldbanen samt de grønne arealer ved urtehaven går på skift. Hvert hus slår græsset en bestemt uge i løbet af sommerperioden. Udegruppen laver en plan. HJEMMESIDE På kan du finde vores hjemmeside. Her kan du se menuplan, madregnskab, referater fra møder og meget mere. LÅN AF FÆLLESHUSET Fælleshuset kan lånes til afholdelse af private arrangementer for Vidjekærs nuværende beboere. Helst lørdag/søndag, men fællesspisningen kan dog aflyses andre dage, i helt specielle tilfælde. I så fald gives besked i god tid. De bofæller, der låner fælleshuset, er ansvarlige for at aflevere det i rengjort stand. Det er en god ide at lave en aftale med dem, der har rengøringen i weekenden.

6 MADLAVNING Alle bofæller fra 12 år deltager i madlavning. Aftenen før planlægger madholdet morgendagens arbejde, ser opskrifter igennem, tilretter portionen efter antal spisende, tjekker varebeholdning og planlægger evt. indkøb. På dagen startes kl. 15. Det rene vasketøj fra kælderen hentes op og lægges på plads. Ingredienser hentes fra kælder og have. Opskriften til dagens ret følges, men samtidig med brug af sund fornuft (her tænkes på rester, årstiden mm). Maden skal være færdig kl Der skal dækkes borde m. 2 kander koldt vand på hver, laves kaffe og te, vælges en sang, stilles afrydningsbord frem m. spand til bestik og balje med sæbevand til aftørring af borde samt skraldespand. Der prioriteres en kaffepause under vejs. Madholdet sætter sangen i gang kl og præsenterer evt. menuen. Hvis det viser sig at portionen er alt for lille eller for stor tilretter madholdet opskriften eller skriver kommentarer i opskriften. Hvis man bliver syg, kan man søge efter en vikar, der da får godskrevet en brik i næste periode. MADPENGE Madpenge forudbetales med en måned. Foruden maden dækker madpengene rengøringsmidler til fælleshuset, drift af vaskeriet, samt forplejning på møder og arbejdsdage. Bofæller fra 12 år og voksne betaler fuld pris. Børn på 3-11 år betaler halv pris, mens børn på 0-2 år ikke betaler for mad. Man kan melde sig fra spisningen senest dagen før ved fællesspisningen. I så fald refunderes en del af beløbet ved månedens udgang efter ovennævnte princip. MENUPLAN Hver periodes menuplan lægges af en gruppe på 4 personer. Opgaven går på skift mellem alle voksne. Man er med 2 perioder i træk, så der bliver overlapning. Menugruppen sammensætter en 4 ugers alsidig økologisk menu. Det tilstræbes at der er 2 vegetarretter 2 kødretter og 1 fiskeret pr uge. Desuden laver gruppen indkøbslister for hver dag og videregiver dem til indkøberne. Opskrifterne sættes i rækkefølge i 4 ugers mappen. Evt. nye opskrifter skrives, så mængden passer til en fællesspisning. OPVASK Opvaskeholdet møder kl for at hjælpe til med det sidste i køkkenet og med serveringen. Opvaskeholdet tømmer affaldsspande og kompostbeholder, sætter klude og viskestykker til vask i kælderen, tjekker at spisesalen er ryddelig: stole er sat på plads, borde er vaskede samt en grovfejning. Alle døre til fælleshuset låses.

7 PRIVATE HAVER Haverne på de sider af husene, der vender væk fra fællesarealerne, er private og holdes af bofællerne selv. Det samme gælder terrasserne foran husene. SALG AF ANDEL Det er vigtigt, at alle parter følger den plan, vi sammen har lagt for salg/fraflytning af et hus. Hvis du er i tvivl om fremgangsmåden, så læs Vedtægterne og henvend dig til Bestyrelsen. SNERYDNING Fordeles mellem husene, så hvert hus har 2 uger (sammen med hus i modsat række) hvor der skal ryddes sne i fælles gangarealer. Udegruppen har ansvaret for at lave planer og sørge for indkøb af sneskubbere og salt. SYMASKINE I fælleshuset står en symaskine som kan lånes. Tager man den med hjem sættes en seddel på opslagstavlen om hvor den er. UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Procedure for udpegning af vedligeholdelsesopgaver og udvendig kontrol af vedligeholdelsesstandarden. Vedligeholdelsesgruppen fastsætter terminer for det generelle udvendige vedligehold i Vidjekær i en vedligeholdelsesplan. Af planen fremgår det med hvilke intervaller, der skal males vinduer, males facader og hvis der er særlige intervaller for nord, syd, øst eller vest vendte facader. Vedligeholdelsesgruppen gennemgår med fast termin (en gang om året, så vidt muligt på udearbejdsdagen om foråret, så andelshaver har mulighed for at være hjemme og deltage). Alle boligers udvendige stand gennemgås, herunder tage, tagrender, nedløbsrør, udvendig beklædning og vedligeholdelsesgruppen udpeger opgaver til den enkelte andelshaver, hvis der er brædder der skal udskiftes eller der er behov for en ekstra maleindsats. Det er andelshaver der har ansvaret for at udføre de pålagte opgaver. I forbindelse med den årlige gennemgang udfærdiges et opgaveark. Andelshaver kvitterer for udført arbejde og afleverer arket tilbage til vedligeholdelsesgruppen, når arbejdet er udført. Arbejdet skal være udført senest den 1. september. Vedligeholdelsesgruppen tjekker om arbejdet er udført tilfredsstillende. Vedligeholdelsesgruppen følger op på, om den enkelte andelshaver har udført de opgaver, der fremgår af vedligeholdelsesplanen og de øvrige pålagte opgaver. Hvis andelshaver ikke udført de pålagte opgaver, retter bestyrelsen henvendelse til andelshaver for at påpege, at opgaven ikke er udført, og at det skal ske snarest muligt.

8 Hvis andelshaver på trods af bestyrelsens henvendelse ikke udfører den pålagte opgave følges vedtægterne Den enkelte andelshaver har generelt en forpligtelse til at holde øje med andelens udvendige stand. VASKERI Vi hjælpes ad med at holde maskinerne i gang. Dette medfører, at man sætter sine vaskekurve i kø i vaskeriet og lægger brikker i, hvis farve indikerer, hvordan tøjet skal vaskes. Ligeledes vises det, med en brik der er fastgjort til kurven, om tøjet skal tumbles. Det forventes, at alle bidrager til, at maskinerne tømmes og fyldes så køen derved holdes i bevægelse. Man bruger egne vaskekurve, som er håndterbare af alle. Der forefindes desuden fælles vaskekurve markeret Fælleshus. Disse sættes hurtigst muligt tilbage efter brug. Der forefindes fælles tørresnore til tørring af tøj. VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vi har udførlig plan over vedligeholdelsesbehovet for Vidjekærs bygninger og inventar. Denne er bofællerne via vedtægterne forpligtiget til at overholde og levere arbejdskraft til. VÆRKSTED Er indrettet til reparation af biler/cykler, samt kreativt arbejde med træ og metal, og er hjemsted for en del maskiner til formålet. Håndværktøj leverer man selv. Man kan indrette sit eget værktøjsskab. Det er i orden at låne værktøj af hinanden, blot man passer på det og lægger det på plads straks efter brug. Oprydning i værkstedet foretages på skift af værkstedsgruppen. Værkstedet kan ikke benyttes til opbevaring. UNGDOMSRUM Ved siden af værkstedet er der indrettet et ungdomsrum. Her kan Vidjekærs unge holde hyggeaftener og mindre fester (max. 20 personer), blot deres forældre er hjemme. Af kalenderen i fælleshuset skal det fremgå, hvem der har reserveret rummet. 2 voksne medlemmer af ungdomsgruppen samarbejder med de unge om indretning, brug og rengøring af ungdomsrummet, samt opbevarer og udleverer nøglen. P-pladser De to pladser ved vaskeriet skal friholdes til gæster. (Fællesmøde 08/01/2014)

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Indhold. s. 1. s. 2-5

Indhold. s. 1. s. 2-5 Indhold Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Intro til Mødrehjælpen Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Budget Butikken Butiksudvalg og ledelse Fællesmøder for butikken

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums Indholdsfortegnelse side 2: side 3: side 4: side 9: side 10: side 11: side 10: Skolelederen har ordet Kalenderen Praktiske oplysninger Nyt fra Klubben Årets Magnusfest Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Troldholm II s ABC, Fakta og Værdier Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø

Troldholm II s ABC, Fakta og Værdier Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø 1 A... 4 Affaldssortering... 4 Andelsboligforeningen Troldholm II... 4 Andelsbolig... 4 Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)...

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II Beboerhåndbog Skårupvej Andelsboligforening II 1 Foreningen Generalforsamlingen Som ejer af en andelsbolig har du store muligheder for indflydelse på din egen boligsituation gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84

Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84 Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84 Marts 2008 Pjecens indhold: Velkommen til afdeling 16... side 2 Afdelingsbestyrelsen... side 2 Varmemester... side 3 Indvendig vedligeholdelse... side 3 Vaskehuset...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere