Barnet i familien i familieterapien i samfundet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barnet i familien i familieterapien i samfundet 2014"

Transkript

1 ÅRSMØDE 2014 STOK inviterer til Årsmøde i Svendborg 14. og 15. november 2014 Barnet i familien i familieterapien i samfundet 2014 Dansk forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation

2 Program FREDAG Ankomst og registrering Velkomst ved STOKs formand Susan Harnow Eia Asen Frokost William Madsen Pause Workshops 1. Vejen fra evidenskrav til et nyt børnefokus: om at vandre i barnets fodspor med FIT 2. De mange kontekster i familieterapi - udtryk, mentalisering og tilknytning i film og billeder 3. Narrativ samtalepraksis i inklusionens tjeneste 4. Det særlige i det velkendte supervision helt tæt på hverdagen 5. Hvordan skaber vi enkle og funktionelle dialoger og fortællinger med familier? 6. Mentaliseringsbaseret behandling (MBT) af borderlinepersonlighedsforstyrrelse og narrativterapi 7. Dokumentation er fantastisk 8. Det Systemiske, hvad var det nu for noget 9. Terapeutiske breve til multistressede familier 10. Hinsides metode om vores forholdemåder i samtalen Generalforsamling Festmiddag 2 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

3 Dansk forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation ÅRSMØDE 2014 BARNET I FAMILIEN I FAMILIETERAPIEN I SAMFUNDET 2014 LØRDAG Morgenmad Workshop Kasper Hanghøj: Om at gøre børn og unges anliggender synlige for dem selv og andre Thilde Westmark og Anne Stærk: Narrativ terapi møder ungdomskulturen anno 2014 hvad står de unge i og hvad betyder det for vores praksis? Nina Boelsgaard: Anbringer vi børn laaaangt ude i skoven? Katrin Bernstad Afslutning Madpakker Der tages forbehold for ændringer i programmet STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

4 8.30 Ankomst og registrering 9.15 Velkomst ved STOKs formand Susan Harnow 9.30 Mentalization-Inspired Systemic Work with Families Eia Asen Mentalization refers to the attitude and skills involved in understanding and reading mental states of others and oneself and thus to connect feelings,beliefs, intentions and behaviour. Mentalization-Based Therapy (MBT) employs psychodynamic ideas and attachment concepts and, blended with systemic practices, reaches parts of the system(s) other approaches don t In this presentation clinical examples illustrate how this approach can enrich work with couples and families. Eia Asen is a systemic psychotherapist, as well as a child and adult psychiatrist, who now works at the Anna Freud Centre in London, recreating with old and new colleagues the Marlborough Family Service of which he was clinical director for many years. He is also Visiting Professor at University College London Frokost Collaborative Helping: A Strengths Framework for Working with Children and Families William Madsen, Ph.D. Around the world, community and government agencies are searching for effective models that support strength-based, culturally responsive, empowering partnerships with families. This workshop offers an integrated practice framework that is applicable across many different contexts and geared for helpers holding both professional and non-professional degrees. It offers a flexible map to put family-centered principles into practice in the everyday messiness of this work. Drawing on Narrative, Solution-Focused, Motivational Interviewing, and Appreciative Inquiry, the workshop highlights a practice framework to help families envision desired 4 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

5 lives, address long-standing problems, and develop proactive coping strategies in the context of their local communities. Particular attention will be paid to engaging reluctant families and helping participants sustain collaborative approaches in their own work. William Madsen, Ph.D. is the founder and director of the Family-Centered Services Project. He provides international training and consultation regarding collaborative approaches to working with families and assists community and government programs develop institutional practices and organizational cultures that support family-centered work. Bill has written numerous articles and is the author of Collaborative Therapy with Multi-Stressed Families (2nd Edition) and Collaborative Helping: A Strengths Framework for Home-Based Services. In 2013, Bill was awarded the Distinguished Contribution to Family Therapy Theory and Practice award by the American Family Therapy Academy for the work presented here Pause Workshops 1 Vejen fra evidenskrav til et nyt børnefokus: Om at vandre i barnets fodspor med FIT v. Marlene Stokholm, Anders Kallesøe & Thomas Bjørn Hansen, Poppelgården Familiecenter Når alle veje ikke fører til Rom Siden 2012 har vi på Poppelgården Familiecenter arbejdet med at implementere Feedback Informed Treatment (FIT) i vores systemiske og narrative arbejde med børn og deres familier. Udgangspunktet var et ledelsesmæssigt evidenskrav, men resultatet er blevet betydningsfulde forandringer i måderne vi samarbejder med familierne på. Vigtigst af alt har arbejdet med feedback og effekt understreget, at barnets trivsel altid er målet uanset de mange forskellige problemforståelser som kan være i og omkring en familie. Og at ikke alle terapeutiske veje fører til øget trivsel hos barnet. Særligt det sidste er en pointe som den postmoderne strømning med sin betoning af meningskonstruktion og stigmatiseringsprocesser måske har forført os lidt væk fra. STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

6 Tilbage til fremtiden: Mellem modernisme og postmodernisme I workshoppen vil vi gennem eksempler og praksisbeskrivelser illustrere de nye veje som FIT har hjulpet os med at opdage både i forhold til familierne og samarbejdet med det professionelle netværk. Vi vil vise, hvordan FIT i bedste postmoderne stil skaber empowerment af barnet, samtidig med at det på bedste modernistisk vis centrerer den professionelles viden. Vi vil også berøre de afveje og potentielle faldgruber som evidenspraksissen har ført med sig ind i vores arbejde. Håbet med workshoppen er at inspirere til praksis, men også levere et muligt svar på en af de veje den systemiske og narrative familieterapi i Danmark er på vej hen. Forhåndskendskab til FIT er ikke et krav for deltagelse i workshoppen. 2 De mange kontekster i familieterapi udtryk, mentalisering og tilknytning i film og billeder v. Familieskolen i Gladsaxe Kommune Familieskolen i Gladsaxe retter sig mod børn, som har brug for udvikling og forandring for at komme til at trives bedre i skole og hjem. Familieskolen er forankret hos de sociale myndigheder. Familierne visiteres til Familieskolen via Familie og Rådgivning i samarbejde med den lokale skole. Mange af børnene har stort fravær eller kommer slet ikke i skole. På Familieskolen arbejder vi ud fra Marlborough-modellen, der er kendetegnet ved flerfamilieterapi med en systemisk- og narrativtilgang. Forløbet varer seks måneder, hvor familierne sammen deler erfaringer og ideer. Forløbet veksler mellem to til tre dage på Familieskolen og to til tre dage på egen skole. Der er i øjeblikket indskrevet 21 familier fordelt på en skole- og børnehavegruppe. Tilbuddet hører under Familieafdelingen og dækker alle kommunens skoler og daginstitutioner. Visiteringen sker centralt på baggrund af en 50 undersøgelse. Workshoppen vil, beskrive, illustrerer og demonstrerer en håndfuld aktiviteter som vi har erfaring med fra vores arbejde på Familieskolen. Vi benytter os meget af video og billeder, så workshoppen vil tage udgangspunkt i disse medier. Vi vil gennemgå flere cases og sammen gå på opdagelse i temaer, bevægelser og dilemmaer. De overordnede temaer vil være udtryk, mentalisering og tilknytning i film og billeder. 6 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

7 3 Narrativ samtalepraksis i inklusionens tjeneste v. Jacob Folke Rasmussen Som bekendt er der for tiden fokus på, at så mange børn som muligt skal inkluderes i den almindelige folkeskole. De udfordringer, som dette fører med sig, kalder på udvikling af nye praksisformer, som bygger på viden og færdigheder i forhold til, hvordan vi taler om de forskellige udfordringer og får samskabt nye handlemuligheder. I workshoppen fortæller Jacob Folke Rasmussen om, hvordan man kan anvende narrativ samtalepraksis i inklusionens tjeneste. Dette med udgangspunkt i hans koncept omkring Narrative inklusionsforløb, der iværksætter en række forskellige samtaler omkring barnet i den udsatte position. Blandt disse kan nævnes familiesamtaler med deltagelse af både barn, forældre og klasselærer samt lærersupervisioner med deltagelse af alle lærere fra teamet omkring barnets klasse. Konceptet forener en familieterapeutisk praksis og en skolemæssig inklusionsindsats, som traditionelt har fundet sted i forskellige kontekster. Skal disse samtaleformer fungere i skoleverdenen, er der brug for, at de formår at inddrage alle de deltagendes perspektiver, og at de ledes og gennemføres af fagprofessionelle med erfaring og færdigheder i forhold til narrativ samtalepraksis. 4 Det særlige i det velkendte supervision helt tæt på hverdagen v. Hanne Møller (lærer og afdelingsleder på Egebækskolens skoledel) og Camilla Printz (psykolog og afdelingsleder på Egebækskolens døgnafdeling) I en tid, som sætter inklusion på dagsordenen, oplever vi som specialskole og kompetencecenter for specialpædagogik en stadigt voksende efterspørgsel for supervision og undervisning fra de omkringliggende folkeskoler. Det har givet anledning til at eksperimentere med, hvordan vi sammensætter supervisions- og undervisningsforløb, der sætter spot på læreres konkrete (undervisnings) praksis og på børnenes indlæring. Vi ønsker i denne workshop at vise, hvordan vi i supervision af lærere bruger videooptagelser -og analyse af undervisningen. Frem for kun at STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

8 arbejde konsultativt, inddrager vi et observationselement i form af video for at komme tættere på praksis og for at inddrage barnets perspektiv. Det er vores erfaring, at brugen af video skærper blikket for både barnets invitationer og den voksnes færdigheder som underviser. Ikke mindst er eleverne nærværende under hele supervisionsseancen i både billeder og ord. Vi vil i workshoppen tage udgangspunkt i et udviklingsforløb med et konkret lærerteam for at demonstrere processens delelementer; observation og videooptagelse, analyse og sammenklipning samt den efterfølgende proces med lærerne. Vi vil fortælle om, hvad vi konkret kigger efter, når vi filmer og hvilke fokuspunkter vi har i den efterfølgende analysedel. Vores linse og blik er nemlig dels rettet mod lærernes udviklingsstøttende initiativer, men de er også rettet mod de emner, vi ved, kan være udfordrende i klassesammenhæng. Eksempelvis opstart af lektionen, overgange og når elever beder om hjælp. Da det er vores erfaring, at netop disse kritiske tidspunkter har et stort potentiale for udvikling, danner de udgangspunkt for processens analysedel. Vi vil afslutningsvist fortælle om, hvordan vi styrer supervisionsprocessen, når lærerne efterfølgende er samlet, og hvordan brugen af video er med til at stille skarpt på handlinger og initiativer, som giver anledning til nye historier om både lærere og elever. 5 Hvordan skaber vi enkle og funktionelle dialoger og fortællinger med familier? v. Birthe, Kristian og Mads fra Public Funk Vores sprog som terapeuter og konsulenter skaber distance mellem os og dem vi skal hjælpe, hvilket resulterer i store ekstra udfordringer for familier, børn og voksne. Derfor er nye idéer om funktionalitet, enkelhed og sprog særligt brugbare og inspirerende. På workshoppen vil deltagerne blive introduceret til en række nye og gamle tanker, idéer og teorier. Public Funk arbejder for at styrke kommunikationen og udviklingen i vores unikke fællesskab ved at tilbyde formidling, dialoger og læring. Vores ydelser og produkter er alle rundet af vores egen teori Social Funktionalisme og baseret på vores egne unikke metoder. Teorien er under stadig udvikling og skal ske på tværs af teoretiske retninger, fagligheder, politiske paradigmer og gode livserfaringer. Vi forestiller os at, hvis arbejdsindsatsen, relationen, gerningen - ja, livet skal synes meningsgivende og give en oplevelse af sammenhæng, har vi brug for at finde tilbage til os selv og begynde dér. Og vores sprog skal tales fra os selv og på tværs af kendte normer og discipliner. Vi skal have modet til dette sprog og til at tale med andre vi kender og måse ikke kender. 8 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

9 I Public Funk har vi viljen og metoden til at igangsætte denne forandring sammen med den offentlige sektor og andre, der vil være med. Nøglen ligger i et nyt samarbejde og samspil mellem den offentlige og den private sektor, organisationer og frivillige. 6 Mentaliseringsbaseret behandling (MBT) af borderlinepersonlighedsforstyrrelse og narrativ terapi v. Helle Johnston, Sanne Ferdinandsen, Maria Olsen, i et samarbejde mellem Granhøjen og Commuto Mennesker som har fået en diagnose personlighedsforstyrrelse af borderliner typen, vil ofte have en udpræget mangel på evnen til at mentalisere. Det giver dem dagligt mange problemer og konflikter, når de skal begå sig mellem andre mennesker. Særligt i følelsesladet situationer, kan mentaliseringsevnen slå helt fra. De har svært ved at skabe relationer, ligesom det kan være svært for dem at koble fortid, nutid og fremtid. Det betyder, bl.a. at de har svært ved at forstå effekterne af deres handlinger, både i forhold til at forstå hvorfor andre reagerer som de gøre, og samtidig forstå og forholde sig til sig selv og egne følelser. På Granhøjen har vi arbejdet med denne gruppe af beboere i over 20 år. Vi har gjort os en række erfaringer med at integrere MBT og narrativ terapi. I forhold til behandlingen af mennesker som har fået diagnosen personlighedsforstyrrelse af borderliner typen, har det givet rigtig god mening at integrere disse to tilgange. Vi vil tale om hvilke problemer man ofte støder på og de faldgrupper man som behandler kan falde i, når man arbejder med denne gruppe af mennesker og komme med ideer til hvordan man kan gribe det an ud fra et narrativt perspektiv. 7 Dokumentation er fantastisk v. Martin Nevers Dokumentation har et blakket rygte. En tidsrøver mener mange. Når det er blevet sådan, er det fordi vi har opbygget en dokumentationskultur som fjerner os fra de mennesker vi dokumenterer om. Vi anlægger ofte en professionel distance til vores dokumenter, som ikke blot fjerne os fra det vi skriver, men også fra dem vi skriver om. På denne workshop vil Martin igennem et arbejde med deltagernes egen dokumentationspraksis, STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

10 demonstrere hvordan vi med en større sproglig opmærksomhed kan skabe mere nærvær og engagement i vores dokumenter. Skriftlige kulturelle vaner farver vores dokumenter, og Martin vil på denne workshop pege på nogle af de sproglige vaner, som tidligere var usynlige for ham, og som har haft store konsekvenser for de dokumenter Martin skrev, hvad enten det var dagbogsnotater, journalnotater, statusrapporter eller elevplaner. Martin er oprindeligt uddannet dansklærer og underviser til daglig i narrativ praksis i DISPUK. Martin vil på workshoppen forene hans opmærksomhed på sprogets funktionalitet fra danskfaget med pointer fra hans Narrative rygsæk. Resultatet har haft store effekter både for dem dokumenterne handler om, men også for forfatterne af dokumenterne. Kom og oplev en workshop som vil give dig lyst til at gå hjem og dokumentere noget mere, fordi du har fået skærpet dit blik for, hvor fantastisk dokumentation kan være. 8 Det Systemiske, hvad var det nu for noget? En guidet tur i det systemiske felt med Mats Widsell, Multiversitetet Det systemiske kom ind i familieterapien af mange forskellige grunde. Nogle tilfældige, andre mere bevidste. Historien om Gregory Bateson er kendt, men hvad var det radikale i hans idéer, som familieterapien tog til sig? Hvem og hvor blev disse ideer udviklet og hvad kom der ud af det? Er systemmetaforen noget vi kan skrotte, som der er nogen der mener, eller har vi stadig brug for begrebet og de praksisser der er forbundet med det? Til hjælp for at besvare det spørgsmål tager denne workshop deltageren med på en guidet tur tilbage til, hvor det hele startede: Jay Haley i MRI i Palo Alto, Paul Watzlawicks betydning for Milanoteamet, Karl Tomm som et link mellem Milano og Michael White i Adelaide, Australien og flere andre navne og steder. Det systemiske er kommet til at rumme mange forskellige idéer, som faktisk ikke har noget med systemteorien at gøre, men som alligevel er blevet en del af den systemiske tradition. Social konstruktionisme, Maturanas domæner, Apreciative Inquiry og anerkendelse praksis, blot for at nævne nogle af ideerne eller praksisserne. Mit forslag er at det systemiske mere kan ses som et paraplynavn, hvor disse teorier, praksisser, begreber etc. hænger som frie bolde og samtidigt har de mange ting tilfælles. Jeg vil prøve at vise, hvordan det hænger sammen for at besvare spørgsmålet om, hvad vi kan bruge Det Systemiske til i dag. 10 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

11 9 Hinsides metode om vores forholdemåder i samtalen v. Nicolas Huyot Drejer, psykolog, familiebehandler v. Børnefamiliecenter København, afd. Bispebjerg. Kasper Østergaard Linde, psykolog, familiebehandler v. Familiecenteret, Gentofte kommune Markedet er mættet af idealiserede metoder beregnet til Noget eller Alt. Overalt bakser praktikere med at få metoderne til at matche vores komplekse, mangeartede situationer og de krav og hensyn, der fra alle sider er til vores arbejde. Men det er ikke vores indtryk, at vi som praktikere efterlyser flere metoder og teknikker. Vi har derimod brug for bedre forståelser af det, vi allerede gør. I denne workshop ønsker vi derfor at sætte metoderne og metodekampene i parentes for en stund. I stedet vil vi søsætte et bud på, hvordan der kan drages nye erkendelser af vores daglige, professionelle praksis. Vores bud er en relativt enkel analytisk model, der med en række deskriptive begreber gør det muligt for praktikeren at undersøge sine egne praksisformer og forholdemåder. På workshoppen vil vi dels introducere denne model samt ved hjælp af små øvelser invitere deltagerne til at forholde sig til deres praksis ud fra modellens begreber. 10 Terapeutiske breve til multistressede familier v. familieterapeutisk team, ungdomspsykiatrien Glostrup Familieterapeutisk team er: Overlæge Nina Tejs Jørring, speciallæge Marianne Gürtler, cand.psych.aut. Janni Juul og cand.psych.aut. Camilla Schjørring En workshop omkring skriftlig dokumentation i børneungdomspsykiatrien. Workshoppen vil illustrere, hvordan terapeutiske breve er en integreret del af behandlingen i familieterapeutisk team. Der vil være eksempler på, hvordan behandlingsplaner kan blive formuleret som breve og samarbejdsaftaler samt hvordan s efter hver session binder samtalerne sammen og skaber gensidig betydning mellem behandler og familie. Vores ideer om terapeutiske breve er med inspiration fra David Epston og William Madsen, hvorfor wonderfulnesses, mattering og bevidning er centrale begreber i formuleringen af de skriftlige dokumenter. STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

12 11 De vrede unge hvad skal vi gøre med dem? Ved Maria Dressler og Kasper Mikladal Johansen Vi kender dem under mange navne, de vrede unge: Ballademagerne, de udadreagerende, dem, der er uden for pædagogisk rækkevidde, er syge i bøtten, voldelige, småkriminelle mv. De findes alle vegne og er alligevel svære at forstå og håndtere både for andre unge og for os professionelle. Ofte bliver de mødt af irettesættelser, sanktioner og magtanvendelser og ofte oplever vi, at det ikke har den ønskede effekt. Selvom de har fået at vide 100 gange, at de ikke må kaste med stole, gør de det alligevel igen! Disse unge er vanskelige at inkludere i det almene, og de er vanskelige at arbejde terapeutisk med. De diagnosticeres ofte, og de ekskluderes ofte. I dagspressen er der jævnligt historier om dem, når de har raseret et kontor på Jobcentret, når de truer deres lærer, overfalder andre eller ikke profiterer af dyre, evidensbaserede behandlingsprogrammer, målrettet netop de vrede unge! Vi skitserer i denne workshop en teoretisk forståelse og praktiske tilgange til arbejdet med de følelsesmæssige udtryk og reaktionsformer, der kan være vanskeligt håndterbare. Dels præsenterer vi de teoretiske perspektiver, vi arbejder og skaber forståelser med. Dels kommer vi til at arbejde praksisnært med, hvordan vi konkret og specifikt kan arbejde med børn, unge og familier gennem brug af en række formaliserede øvelser, greb og teknikker. Eksempler fra vores egen praksis vil indgå. Maria og Kasper er begge psykologer og arbejder til daglig på Rødovre ungecenter. Vi arbejder med socialt udsatte børn, unge og familier og med metodeudvikling af fællesskabende undervisnings-, interventions- og forandringskoncepter. Vores fokus er de reaktionsformer, som kan være vanskelige at inkludere i almene fællesskaber, herunder særligt udadrettede reaktioner Generalforsamling Festmiddag 12 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

13 LØRDAG 7.30 Morgenmad 9.00 Workshop Om at gøre børn og unges anliggender synlige for dem selv og andre Kasper Hanghøj. Autoriseret psykolog, cand.psych. I Københavns nordvestkvarter, hvor jeg arbejder som familiebehandler, møder jeg mange fattige og socialt marginaliserede familier. Fælles for flere af disse familier er det, at forældrene løber ind i kriser og konflikter. Pludselig er de ved at blive sat ud af lejligheden, fordi kontanthjælpen ikke slår til efter en sanktionering fra jobcenteret. I næste øjeblik ender en samtale med en pædagog fra fritidshjemmet i et voldsomt skænderi. Og måske bliver det ældste barn taget i at stjæle. Forældrenes bekymringer er mange og reelle, og de oplever ofte, at kriserne afløser hinanden. Børn og unge tager del i livet i familien, i skolen, med vennerne osv. De har noget for, de vil noget. Det kan være, at de er optaget af at lære at gå, at være med i vennegruppen eller at forstå, hvorfor mor og far ikke bor sammen. Sådanne længerevarende optagetheder kan man kalde anliggender. Det er i mødet mellem barnet og den unges anliggender på den ene side og omverdenens krav på den anden, at børn lærer nye færdigheder og bliver klogere - at de udvikler sig. Med forældrenens bekymringer i fokus står børnenes udvikling imidlertid ofte uskarpt - ikke kun for forældrene, men ofte også for børnene selv. I denne workshop vil jeg præsentere mine tanker om og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge samtaler og aktiviteter, som kan bidrage til, at børns anliggender kan gøres synlige og forpligtende for børnene selv samt vigtige voksne omkring dem. Jeg vil gøre brug af caseeksempler og videooptagelser og bestræbe mig på at gøre tematikken relevant for arbejdet med familier i almindelighed. STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

14 LØRDAG Narrativ terapi møder ungdomskulturen anno 2014 hvad står de unge i og hvad betyder det for vores praksis? Cand. psych. Thilde Westmark, konsulent og partner i Inpraxis og Cand. psych. Anne Stærk, selvstændig klinisk psykolog, underviser og supervisor i Århus og Silkeborg. På denne workshop vil fokus være på de tendenser, muligheder og udfordringer, som vi konkret møder i samtaler med unge i Vi vil sætte spot på, hvordan ungdomskulturen både sætter nogle særlige betingelser for de unges liv og for vores samtaler med dem. Vi vil på workshoppen derfor give et bud på nogle af de tendenser, vi oplever, der er på spil i ungdomslivet i dag, og hvordan vi forsøger at strække og bøje vores (narrative) idéer og praksisformer i mødet med det, der er af mange kaldes Generation Z. Dette gælder, hvad enten vi taler med en ung, der er plaget af stress, en ung der bøvler med tårnhøje forventninger til sin egen præstation, en ung der mistrives i skolen eller familielivet, en ung der stadig slås med effekterne af årelang mobning, en ung der er voldsomt plaget af stemmer eller en ung, som kæmper med et misbrug, der er ved at drive ham selv (og omgivelserne) ud over kanten. Vi vil derudover med inspiration fra teorier om kompleksitet og paradokser beskrive en overordnet teoretisk ramme, der har hjulpet os med at navigere i de komplekse forløb med unge. Ved at fokusere på de spændingsfelter, vi møder i samtaler med unge, kan vi kvalificere de valg af retning, vi træffer sammen med de unge i samtalerne. Anbringer vi børn laaaangt ude i skoven? Nina Boelsgaard fra Psykologfællesskabet Foliko En gammel børnesang lyder: Langt ude i skoven lå et lille bjerg. Aldrig så jeg så dejligt et bjerg. Bjerget ligger laaangt ud i skoven. Kan du høre den for dig? Kan du huske forpustelsen, når sangen når til verset, der starter med: og på den lille pude lå et lille barn? Rytmen i årsmødets overskrift minder mig om denne sang: Barnet i familien. Familien i familieterapien. Familieterapien i samfundet. Og ja undskyld mig: Samfundet ligger laaangt ud i skoven! Jeg kan selvfølgelig godt høre, at versefødderne langt fra passer, men det understreger blot kernen i det, som jeg gerne vil tale om: nemlig at alt for mange anbragte børns liv består af verdner, der ikke passer sammen eller ikke af-passer sig sammen. Alle de kategorier, som årsmødets overskrift opridser, at barnet befinder sig i: i familien, i familieterapien og i samfundet - matcher ikke man- 14 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

15 LØRDAG ge anbragte børns livsvilkår. Mange anbragte børn forstås ikke i et familieterapeutisk perspektiv, hvor det tænkes at mange omkring dem, skal lære nye måder at opdrage og bidrage på førend deres udvikling styrkes, men opfattes snarere i et individuelt perspektiv, hvor deres problemadfærd for ofte læses som udtryk for deficit hos dem. Og anbragte børn befinder sig slet ikke i familien - i ental - men derimod i familier i flertal, hvadenten de er: professionelle, familiære, insititutionelle eller politiske. Anbragte børn bliver nok her mest af alt bare samfundets og systemets børn, og for ofte overlades de til selv at skulle navigere rundt mellem deres livsverdner og mindske kollisioner. Men det er en kæmpe opgave, der kan true både barnets trivsel og udvikling. Børns mulighed for modning efter anbringelse er kædet tæt sammen med den mængde opmærksomhed, forvaltningen bruger på at bringe barnets mange livsverdner sammen på måder, der mindsker konkurrence, kampe, eksklusion og loyalitetskonflikter. I oplægget præsenterer Nina Boelsgaard erfaringer fra Psykologfællesskabet Foliko med at skabe sådanne sammenhænge: hvori komplekse familie-, institutionelle-, pleje- og forvaltningssystemer bringes sammen på meget konkrete måder med inspiration fra forskellige familieterapeutiske traditioner, i et forsøg på fælles at sikre barnets modning Katrin Bernstad Katrin Bernstad, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare. Har en mångårig erfarenhet av att arbeta på Viktoriagården, som redan på 70-talet blev Skandinaviens första BUP-mottagning för späda barn. Idag utgörs patientgruppen på Viktoriagården av gravida och små barn mellan 0-4 år och deras föräldrar. Det tidiga, förspråkliga, samspelet mellan förälder och barn har stor betydelse för barnets fortsatta utveckling och psykiska hälsa. Fokus för behandling av späda och små barn är därför just samspelet och både föräldrar och barn inkluderas i arbetet. Föreläsningen kommer att ta sin utgångspunkt i Viktoriagårdens behandlingsmodell. Modellen har utformats för att nå förändring i de komplexa ärenden som man möter inom späd- och småbarnpsykatrin, där ofta både förälder och barn har symptom. Den innefattar interventioner på olika nivåer som alla syftar till att stärka samspelet och öka förälderns lyhördhet gentemot barnet. Levande beskrivningar från den kliniska vardagen kommer att varvas med teori. Ambitionen är att åhörarna både ska få med sig resonemanget bakom interventionerna och en konkret bild av hur behandlingsarbete med små barn i den förspråkliga perioden kan gå till Afslutning Madpakker STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

16 ÅRSMØDE og 15. november 2014 Barnet i familien i familieterapien i samfundet 2014 Hvor foregår årsmødet? Hotel Svendborg Centrumpladsen Svendborg Tilmelding og betaling Når medarbejdere på institutioner med institutionsmedlemsskab (støttemedlemsskab) deltager i kurser og årsmøde udløses der rabat efter følgende: Nærmere oplysninger Dorte Nikolajsen Signe Bergmann Johansen Lisa Romlund Jørgen Malmkjær-Mørch Eva Glück Cadan 1-4 deltagere 1 rabat 5-9 deltagere 5 rabatter deltagere 10 rabatter deltagere 15 rabatter deltagere 20 rabatter (osv...) Tilmeldingen sker direkte til Hotel Svendborg på dette link: Sidste tilmelding er 17. oktober 2014 Deltagerpris Medlemmer: Ikke-medlemmer: Enkeltværelse kr ,- kr ,- Dobbeltværelse kr ,- kr ,- Uden overnatning kr ,- kr ,- STOK Dansk forening for Systemisk/Narrativ Terapi og Konsultation er en forening for personer og grupper, som interesserer sig for og beskæftiger sig med systemisk og narrativ terapi, konsultation, organisation, ledelse, forskning og undervisning Dansk forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Om Poppelgården Familiecenter. Terapeutisk undersøgelse - foreløbige erfaringer og overvejelser. Traditionel undersøgelsesmetodik

Om Poppelgården Familiecenter. Terapeutisk undersøgelse - foreløbige erfaringer og overvejelser. Traditionel undersøgelsesmetodik Om Poppelgården Familiecenter - foreløbige erfaringer og overvejelser STOK Workshop 9.11.12 Del af Børne og Familieafdelingen i 17 ansatte Systemisk & narrativt funderet praksis (undersøgelses)sager henvises

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

Den narrative familieklasse

Den narrative familieklasse Den narrative familieklasse Narrativ Af Christian Kragh-Pedersen og Jannike Fogh En del børn i folkeskolen har svært ved at passe ind i de givne rammer og honorere de krav, der stilles til dem. Det er

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

PPR-PsykoLog. Den narrative

PPR-PsykoLog. Den narrative Psykologernes praksisfelter er i konstant udvikling. med PPr som eksempel beskrives her temaerne fra den traditionelle via den systemiske til den narrative tilgang. Den narrative PPR-PsykoLog Udvikling

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus 2017-2018 Slagelse Program 9.8.17 Følgende bøger forventes anskaffet af deltagerne på dette forløb: Morgan, Alice ( 2005): Narrative samtaler - en introduktion.

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING

WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING KU Uddannelsesdag 30. september 2014 Sara Ann Kristensen Workshoppens fokuspunkter Hvad kan kollegasparring tilbyde universitetsmiljøerne? KU s satsning på kollegasparring Kollegasparring

Læs mere

Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen?

Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen? Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen? Af psykolog Maja Nørgård Jacobsen Jeg vil i denne artikel kort skitsere, hvorfor

Læs mere

Årsmøde for tandplejens ledere

Årsmøde for tandplejens ledere Årsmøde for tandplejens ledere 23. og 24. april 2015 i Vejle Glæd jer til endnu et forår på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

Årsmøde Den 16. og 17. marts 2017 RETHINK / ÅBEN DIALOG I forskellige kontekster og kulturer

Årsmøde Den 16. og 17. marts 2017 RETHINK / ÅBEN DIALOG I forskellige kontekster og kulturer Årsmøde 2017 Den 16. og 17. marts 2017 RETHINK / ÅBEN DIALOG I forskellige kontekster og kulturer Vi glæder os til at byde velkommen til Åben Dialogs 9. årsmøde 2017 den 16. og 17. marts 2017 i Aarhus.

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP Introduktion til Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP www.danskcenterfor-icdp.dk Program for intromødet Kort intro til ICDP Uddannelsen Formål Indhold Struktur Datoer Videoanalysen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge?

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Kursusprogram Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Brogaarden, Strib 24. 26. oktober og 28. 30. november 2016 samt opsamlingsdag den

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN

FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN - Et forsknings- og udviklingsprojekt Institut for Socialt Arbejde PROJEKTET ER ET SAMARBEJDE MELLEM: Gladsaxe Kommune, Institut for Socialt Arbejde,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

FORSKERE FRA BØRNE OG UNGDOMS- PSYKIATRIEN EVIDENS- BASERER NARRATIV FAMILIETERAPI

FORSKERE FRA BØRNE OG UNGDOMS- PSYKIATRIEN EVIDENS- BASERER NARRATIV FAMILIETERAPI FORSKERE FRA BØRNE OG UNGDOMS- PSYKIATRIEN EVIDENS- BASERER NARRATIV FAMILIETERAPI Af Marie Barse, journalist 4 Forskning Et af vor tids vigtigste bidrag til den narrative behandling. Sådan beskriver grundlæggeren

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

KONFERENCE D I ODENSE FIT

KONFERENCE D I ODENSE FIT Program og praktisk info KONFERENCE D. 23.01.2018 I ODENSE FIT i Danmark implementering og erfaringer FIT i Danmark - implementering og erfaringer For første gang samles de danske erfaringer med FIT (Feedback

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge We Are Family 2.0 - kirke for børn, teenagere og unge 16.-17. april 2010 We Are Family 2.0 kirke for børn, teenagere og unge Velkommen til PBU-døgn 2010! Vi tror så meget på det, at vi gør alvor af det

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen fju@socialstyrelsen.dk Oplæggets pointer Alle målgrupper

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb overbygning

1-årigt uddannelsesforløb overbygning 1-årigt uddannelsesforløb overbygning i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

PPR i de nye modtageklasser

PPR i de nye modtageklasser PPR i de nye modtageklasser Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Tosprogskonsulent Karin Horsted Berg PPR psykolog Ann Dalgaard Bødker KL Konference 16. juni 2016 Program for workshop Tredelt oplæg Kort om

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik

Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik Psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Michael Rutter, 1997 Pædagogiske

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? INVITATION Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? 27. maj 2016 kl. 9.30-16.00 i Torvehallerne i Vejle Hvordan måler

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017 ICDP in a nutshell Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Fredag d. 16.juni 2017 www.danskcenterfor-icdp.dk Rutter 1997 Pædagogisk selvfølgelighed Det har positive

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

En flue på væggen. Indholdsfortegnelse. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

En flue på væggen. Indholdsfortegnelse. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives. En flue på væggen Det var onsdag morgen, og klokken ringede ind til dansk for eleverne i 4.b. Jeg havde i min egenskab af inklusionsforsker fået lov at være flue på væggen i dansktimen. Klassen havde nemlig

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

KONFERENCE. Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart

KONFERENCE. Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart 29 & 30. april 2015 KONFERENCE Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart Nye retninger i familieterapi - For første gang i Danmark På denne to-dagskonference har vi

Læs mere