Barnet i familien i familieterapien i samfundet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barnet i familien i familieterapien i samfundet 2014"

Transkript

1 ÅRSMØDE 2014 STOK inviterer til Årsmøde i Svendborg 14. og 15. november 2014 Barnet i familien i familieterapien i samfundet 2014 Dansk forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation

2 Program FREDAG Ankomst og registrering Velkomst ved STOKs formand Susan Harnow Eia Asen Frokost William Madsen Pause Workshops 1. Vejen fra evidenskrav til et nyt børnefokus: om at vandre i barnets fodspor med FIT 2. De mange kontekster i familieterapi - udtryk, mentalisering og tilknytning i film og billeder 3. Narrativ samtalepraksis i inklusionens tjeneste 4. Det særlige i det velkendte supervision helt tæt på hverdagen 5. Hvordan skaber vi enkle og funktionelle dialoger og fortællinger med familier? 6. Mentaliseringsbaseret behandling (MBT) af borderlinepersonlighedsforstyrrelse og narrativterapi 7. Dokumentation er fantastisk 8. Det Systemiske, hvad var det nu for noget 9. Terapeutiske breve til multistressede familier 10. Hinsides metode om vores forholdemåder i samtalen Generalforsamling Festmiddag 2 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

3 Dansk forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation ÅRSMØDE 2014 BARNET I FAMILIEN I FAMILIETERAPIEN I SAMFUNDET 2014 LØRDAG Morgenmad Workshop Kasper Hanghøj: Om at gøre børn og unges anliggender synlige for dem selv og andre Thilde Westmark og Anne Stærk: Narrativ terapi møder ungdomskulturen anno 2014 hvad står de unge i og hvad betyder det for vores praksis? Nina Boelsgaard: Anbringer vi børn laaaangt ude i skoven? Katrin Bernstad Afslutning Madpakker Der tages forbehold for ændringer i programmet STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

4 8.30 Ankomst og registrering 9.15 Velkomst ved STOKs formand Susan Harnow 9.30 Mentalization-Inspired Systemic Work with Families Eia Asen Mentalization refers to the attitude and skills involved in understanding and reading mental states of others and oneself and thus to connect feelings,beliefs, intentions and behaviour. Mentalization-Based Therapy (MBT) employs psychodynamic ideas and attachment concepts and, blended with systemic practices, reaches parts of the system(s) other approaches don t In this presentation clinical examples illustrate how this approach can enrich work with couples and families. Eia Asen is a systemic psychotherapist, as well as a child and adult psychiatrist, who now works at the Anna Freud Centre in London, recreating with old and new colleagues the Marlborough Family Service of which he was clinical director for many years. He is also Visiting Professor at University College London Frokost Collaborative Helping: A Strengths Framework for Working with Children and Families William Madsen, Ph.D. Around the world, community and government agencies are searching for effective models that support strength-based, culturally responsive, empowering partnerships with families. This workshop offers an integrated practice framework that is applicable across many different contexts and geared for helpers holding both professional and non-professional degrees. It offers a flexible map to put family-centered principles into practice in the everyday messiness of this work. Drawing on Narrative, Solution-Focused, Motivational Interviewing, and Appreciative Inquiry, the workshop highlights a practice framework to help families envision desired 4 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

5 lives, address long-standing problems, and develop proactive coping strategies in the context of their local communities. Particular attention will be paid to engaging reluctant families and helping participants sustain collaborative approaches in their own work. William Madsen, Ph.D. is the founder and director of the Family-Centered Services Project. He provides international training and consultation regarding collaborative approaches to working with families and assists community and government programs develop institutional practices and organizational cultures that support family-centered work. Bill has written numerous articles and is the author of Collaborative Therapy with Multi-Stressed Families (2nd Edition) and Collaborative Helping: A Strengths Framework for Home-Based Services. In 2013, Bill was awarded the Distinguished Contribution to Family Therapy Theory and Practice award by the American Family Therapy Academy for the work presented here Pause Workshops 1 Vejen fra evidenskrav til et nyt børnefokus: Om at vandre i barnets fodspor med FIT v. Marlene Stokholm, Anders Kallesøe & Thomas Bjørn Hansen, Poppelgården Familiecenter Når alle veje ikke fører til Rom Siden 2012 har vi på Poppelgården Familiecenter arbejdet med at implementere Feedback Informed Treatment (FIT) i vores systemiske og narrative arbejde med børn og deres familier. Udgangspunktet var et ledelsesmæssigt evidenskrav, men resultatet er blevet betydningsfulde forandringer i måderne vi samarbejder med familierne på. Vigtigst af alt har arbejdet med feedback og effekt understreget, at barnets trivsel altid er målet uanset de mange forskellige problemforståelser som kan være i og omkring en familie. Og at ikke alle terapeutiske veje fører til øget trivsel hos barnet. Særligt det sidste er en pointe som den postmoderne strømning med sin betoning af meningskonstruktion og stigmatiseringsprocesser måske har forført os lidt væk fra. STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

6 Tilbage til fremtiden: Mellem modernisme og postmodernisme I workshoppen vil vi gennem eksempler og praksisbeskrivelser illustrere de nye veje som FIT har hjulpet os med at opdage både i forhold til familierne og samarbejdet med det professionelle netværk. Vi vil vise, hvordan FIT i bedste postmoderne stil skaber empowerment af barnet, samtidig med at det på bedste modernistisk vis centrerer den professionelles viden. Vi vil også berøre de afveje og potentielle faldgruber som evidenspraksissen har ført med sig ind i vores arbejde. Håbet med workshoppen er at inspirere til praksis, men også levere et muligt svar på en af de veje den systemiske og narrative familieterapi i Danmark er på vej hen. Forhåndskendskab til FIT er ikke et krav for deltagelse i workshoppen. 2 De mange kontekster i familieterapi udtryk, mentalisering og tilknytning i film og billeder v. Familieskolen i Gladsaxe Kommune Familieskolen i Gladsaxe retter sig mod børn, som har brug for udvikling og forandring for at komme til at trives bedre i skole og hjem. Familieskolen er forankret hos de sociale myndigheder. Familierne visiteres til Familieskolen via Familie og Rådgivning i samarbejde med den lokale skole. Mange af børnene har stort fravær eller kommer slet ikke i skole. På Familieskolen arbejder vi ud fra Marlborough-modellen, der er kendetegnet ved flerfamilieterapi med en systemisk- og narrativtilgang. Forløbet varer seks måneder, hvor familierne sammen deler erfaringer og ideer. Forløbet veksler mellem to til tre dage på Familieskolen og to til tre dage på egen skole. Der er i øjeblikket indskrevet 21 familier fordelt på en skole- og børnehavegruppe. Tilbuddet hører under Familieafdelingen og dækker alle kommunens skoler og daginstitutioner. Visiteringen sker centralt på baggrund af en 50 undersøgelse. Workshoppen vil, beskrive, illustrerer og demonstrerer en håndfuld aktiviteter som vi har erfaring med fra vores arbejde på Familieskolen. Vi benytter os meget af video og billeder, så workshoppen vil tage udgangspunkt i disse medier. Vi vil gennemgå flere cases og sammen gå på opdagelse i temaer, bevægelser og dilemmaer. De overordnede temaer vil være udtryk, mentalisering og tilknytning i film og billeder. 6 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

7 3 Narrativ samtalepraksis i inklusionens tjeneste v. Jacob Folke Rasmussen Som bekendt er der for tiden fokus på, at så mange børn som muligt skal inkluderes i den almindelige folkeskole. De udfordringer, som dette fører med sig, kalder på udvikling af nye praksisformer, som bygger på viden og færdigheder i forhold til, hvordan vi taler om de forskellige udfordringer og får samskabt nye handlemuligheder. I workshoppen fortæller Jacob Folke Rasmussen om, hvordan man kan anvende narrativ samtalepraksis i inklusionens tjeneste. Dette med udgangspunkt i hans koncept omkring Narrative inklusionsforløb, der iværksætter en række forskellige samtaler omkring barnet i den udsatte position. Blandt disse kan nævnes familiesamtaler med deltagelse af både barn, forældre og klasselærer samt lærersupervisioner med deltagelse af alle lærere fra teamet omkring barnets klasse. Konceptet forener en familieterapeutisk praksis og en skolemæssig inklusionsindsats, som traditionelt har fundet sted i forskellige kontekster. Skal disse samtaleformer fungere i skoleverdenen, er der brug for, at de formår at inddrage alle de deltagendes perspektiver, og at de ledes og gennemføres af fagprofessionelle med erfaring og færdigheder i forhold til narrativ samtalepraksis. 4 Det særlige i det velkendte supervision helt tæt på hverdagen v. Hanne Møller (lærer og afdelingsleder på Egebækskolens skoledel) og Camilla Printz (psykolog og afdelingsleder på Egebækskolens døgnafdeling) I en tid, som sætter inklusion på dagsordenen, oplever vi som specialskole og kompetencecenter for specialpædagogik en stadigt voksende efterspørgsel for supervision og undervisning fra de omkringliggende folkeskoler. Det har givet anledning til at eksperimentere med, hvordan vi sammensætter supervisions- og undervisningsforløb, der sætter spot på læreres konkrete (undervisnings) praksis og på børnenes indlæring. Vi ønsker i denne workshop at vise, hvordan vi i supervision af lærere bruger videooptagelser -og analyse af undervisningen. Frem for kun at STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

8 arbejde konsultativt, inddrager vi et observationselement i form af video for at komme tættere på praksis og for at inddrage barnets perspektiv. Det er vores erfaring, at brugen af video skærper blikket for både barnets invitationer og den voksnes færdigheder som underviser. Ikke mindst er eleverne nærværende under hele supervisionsseancen i både billeder og ord. Vi vil i workshoppen tage udgangspunkt i et udviklingsforløb med et konkret lærerteam for at demonstrere processens delelementer; observation og videooptagelse, analyse og sammenklipning samt den efterfølgende proces med lærerne. Vi vil fortælle om, hvad vi konkret kigger efter, når vi filmer og hvilke fokuspunkter vi har i den efterfølgende analysedel. Vores linse og blik er nemlig dels rettet mod lærernes udviklingsstøttende initiativer, men de er også rettet mod de emner, vi ved, kan være udfordrende i klassesammenhæng. Eksempelvis opstart af lektionen, overgange og når elever beder om hjælp. Da det er vores erfaring, at netop disse kritiske tidspunkter har et stort potentiale for udvikling, danner de udgangspunkt for processens analysedel. Vi vil afslutningsvist fortælle om, hvordan vi styrer supervisionsprocessen, når lærerne efterfølgende er samlet, og hvordan brugen af video er med til at stille skarpt på handlinger og initiativer, som giver anledning til nye historier om både lærere og elever. 5 Hvordan skaber vi enkle og funktionelle dialoger og fortællinger med familier? v. Birthe, Kristian og Mads fra Public Funk Vores sprog som terapeuter og konsulenter skaber distance mellem os og dem vi skal hjælpe, hvilket resulterer i store ekstra udfordringer for familier, børn og voksne. Derfor er nye idéer om funktionalitet, enkelhed og sprog særligt brugbare og inspirerende. På workshoppen vil deltagerne blive introduceret til en række nye og gamle tanker, idéer og teorier. Public Funk arbejder for at styrke kommunikationen og udviklingen i vores unikke fællesskab ved at tilbyde formidling, dialoger og læring. Vores ydelser og produkter er alle rundet af vores egen teori Social Funktionalisme og baseret på vores egne unikke metoder. Teorien er under stadig udvikling og skal ske på tværs af teoretiske retninger, fagligheder, politiske paradigmer og gode livserfaringer. Vi forestiller os at, hvis arbejdsindsatsen, relationen, gerningen - ja, livet skal synes meningsgivende og give en oplevelse af sammenhæng, har vi brug for at finde tilbage til os selv og begynde dér. Og vores sprog skal tales fra os selv og på tværs af kendte normer og discipliner. Vi skal have modet til dette sprog og til at tale med andre vi kender og måse ikke kender. 8 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

9 I Public Funk har vi viljen og metoden til at igangsætte denne forandring sammen med den offentlige sektor og andre, der vil være med. Nøglen ligger i et nyt samarbejde og samspil mellem den offentlige og den private sektor, organisationer og frivillige. 6 Mentaliseringsbaseret behandling (MBT) af borderlinepersonlighedsforstyrrelse og narrativ terapi v. Helle Johnston, Sanne Ferdinandsen, Maria Olsen, i et samarbejde mellem Granhøjen og Commuto Mennesker som har fået en diagnose personlighedsforstyrrelse af borderliner typen, vil ofte have en udpræget mangel på evnen til at mentalisere. Det giver dem dagligt mange problemer og konflikter, når de skal begå sig mellem andre mennesker. Særligt i følelsesladet situationer, kan mentaliseringsevnen slå helt fra. De har svært ved at skabe relationer, ligesom det kan være svært for dem at koble fortid, nutid og fremtid. Det betyder, bl.a. at de har svært ved at forstå effekterne af deres handlinger, både i forhold til at forstå hvorfor andre reagerer som de gøre, og samtidig forstå og forholde sig til sig selv og egne følelser. På Granhøjen har vi arbejdet med denne gruppe af beboere i over 20 år. Vi har gjort os en række erfaringer med at integrere MBT og narrativ terapi. I forhold til behandlingen af mennesker som har fået diagnosen personlighedsforstyrrelse af borderliner typen, har det givet rigtig god mening at integrere disse to tilgange. Vi vil tale om hvilke problemer man ofte støder på og de faldgrupper man som behandler kan falde i, når man arbejder med denne gruppe af mennesker og komme med ideer til hvordan man kan gribe det an ud fra et narrativt perspektiv. 7 Dokumentation er fantastisk v. Martin Nevers Dokumentation har et blakket rygte. En tidsrøver mener mange. Når det er blevet sådan, er det fordi vi har opbygget en dokumentationskultur som fjerner os fra de mennesker vi dokumenterer om. Vi anlægger ofte en professionel distance til vores dokumenter, som ikke blot fjerne os fra det vi skriver, men også fra dem vi skriver om. På denne workshop vil Martin igennem et arbejde med deltagernes egen dokumentationspraksis, STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

10 demonstrere hvordan vi med en større sproglig opmærksomhed kan skabe mere nærvær og engagement i vores dokumenter. Skriftlige kulturelle vaner farver vores dokumenter, og Martin vil på denne workshop pege på nogle af de sproglige vaner, som tidligere var usynlige for ham, og som har haft store konsekvenser for de dokumenter Martin skrev, hvad enten det var dagbogsnotater, journalnotater, statusrapporter eller elevplaner. Martin er oprindeligt uddannet dansklærer og underviser til daglig i narrativ praksis i DISPUK. Martin vil på workshoppen forene hans opmærksomhed på sprogets funktionalitet fra danskfaget med pointer fra hans Narrative rygsæk. Resultatet har haft store effekter både for dem dokumenterne handler om, men også for forfatterne af dokumenterne. Kom og oplev en workshop som vil give dig lyst til at gå hjem og dokumentere noget mere, fordi du har fået skærpet dit blik for, hvor fantastisk dokumentation kan være. 8 Det Systemiske, hvad var det nu for noget? En guidet tur i det systemiske felt med Mats Widsell, Multiversitetet Det systemiske kom ind i familieterapien af mange forskellige grunde. Nogle tilfældige, andre mere bevidste. Historien om Gregory Bateson er kendt, men hvad var det radikale i hans idéer, som familieterapien tog til sig? Hvem og hvor blev disse ideer udviklet og hvad kom der ud af det? Er systemmetaforen noget vi kan skrotte, som der er nogen der mener, eller har vi stadig brug for begrebet og de praksisser der er forbundet med det? Til hjælp for at besvare det spørgsmål tager denne workshop deltageren med på en guidet tur tilbage til, hvor det hele startede: Jay Haley i MRI i Palo Alto, Paul Watzlawicks betydning for Milanoteamet, Karl Tomm som et link mellem Milano og Michael White i Adelaide, Australien og flere andre navne og steder. Det systemiske er kommet til at rumme mange forskellige idéer, som faktisk ikke har noget med systemteorien at gøre, men som alligevel er blevet en del af den systemiske tradition. Social konstruktionisme, Maturanas domæner, Apreciative Inquiry og anerkendelse praksis, blot for at nævne nogle af ideerne eller praksisserne. Mit forslag er at det systemiske mere kan ses som et paraplynavn, hvor disse teorier, praksisser, begreber etc. hænger som frie bolde og samtidigt har de mange ting tilfælles. Jeg vil prøve at vise, hvordan det hænger sammen for at besvare spørgsmålet om, hvad vi kan bruge Det Systemiske til i dag. 10 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

11 9 Hinsides metode om vores forholdemåder i samtalen v. Nicolas Huyot Drejer, psykolog, familiebehandler v. Børnefamiliecenter København, afd. Bispebjerg. Kasper Østergaard Linde, psykolog, familiebehandler v. Familiecenteret, Gentofte kommune Markedet er mættet af idealiserede metoder beregnet til Noget eller Alt. Overalt bakser praktikere med at få metoderne til at matche vores komplekse, mangeartede situationer og de krav og hensyn, der fra alle sider er til vores arbejde. Men det er ikke vores indtryk, at vi som praktikere efterlyser flere metoder og teknikker. Vi har derimod brug for bedre forståelser af det, vi allerede gør. I denne workshop ønsker vi derfor at sætte metoderne og metodekampene i parentes for en stund. I stedet vil vi søsætte et bud på, hvordan der kan drages nye erkendelser af vores daglige, professionelle praksis. Vores bud er en relativt enkel analytisk model, der med en række deskriptive begreber gør det muligt for praktikeren at undersøge sine egne praksisformer og forholdemåder. På workshoppen vil vi dels introducere denne model samt ved hjælp af små øvelser invitere deltagerne til at forholde sig til deres praksis ud fra modellens begreber. 10 Terapeutiske breve til multistressede familier v. familieterapeutisk team, ungdomspsykiatrien Glostrup Familieterapeutisk team er: Overlæge Nina Tejs Jørring, speciallæge Marianne Gürtler, cand.psych.aut. Janni Juul og cand.psych.aut. Camilla Schjørring En workshop omkring skriftlig dokumentation i børneungdomspsykiatrien. Workshoppen vil illustrere, hvordan terapeutiske breve er en integreret del af behandlingen i familieterapeutisk team. Der vil være eksempler på, hvordan behandlingsplaner kan blive formuleret som breve og samarbejdsaftaler samt hvordan s efter hver session binder samtalerne sammen og skaber gensidig betydning mellem behandler og familie. Vores ideer om terapeutiske breve er med inspiration fra David Epston og William Madsen, hvorfor wonderfulnesses, mattering og bevidning er centrale begreber i formuleringen af de skriftlige dokumenter. STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

12 11 De vrede unge hvad skal vi gøre med dem? Ved Maria Dressler og Kasper Mikladal Johansen Vi kender dem under mange navne, de vrede unge: Ballademagerne, de udadreagerende, dem, der er uden for pædagogisk rækkevidde, er syge i bøtten, voldelige, småkriminelle mv. De findes alle vegne og er alligevel svære at forstå og håndtere både for andre unge og for os professionelle. Ofte bliver de mødt af irettesættelser, sanktioner og magtanvendelser og ofte oplever vi, at det ikke har den ønskede effekt. Selvom de har fået at vide 100 gange, at de ikke må kaste med stole, gør de det alligevel igen! Disse unge er vanskelige at inkludere i det almene, og de er vanskelige at arbejde terapeutisk med. De diagnosticeres ofte, og de ekskluderes ofte. I dagspressen er der jævnligt historier om dem, når de har raseret et kontor på Jobcentret, når de truer deres lærer, overfalder andre eller ikke profiterer af dyre, evidensbaserede behandlingsprogrammer, målrettet netop de vrede unge! Vi skitserer i denne workshop en teoretisk forståelse og praktiske tilgange til arbejdet med de følelsesmæssige udtryk og reaktionsformer, der kan være vanskeligt håndterbare. Dels præsenterer vi de teoretiske perspektiver, vi arbejder og skaber forståelser med. Dels kommer vi til at arbejde praksisnært med, hvordan vi konkret og specifikt kan arbejde med børn, unge og familier gennem brug af en række formaliserede øvelser, greb og teknikker. Eksempler fra vores egen praksis vil indgå. Maria og Kasper er begge psykologer og arbejder til daglig på Rødovre ungecenter. Vi arbejder med socialt udsatte børn, unge og familier og med metodeudvikling af fællesskabende undervisnings-, interventions- og forandringskoncepter. Vores fokus er de reaktionsformer, som kan være vanskelige at inkludere i almene fællesskaber, herunder særligt udadrettede reaktioner Generalforsamling Festmiddag 12 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

13 LØRDAG 7.30 Morgenmad 9.00 Workshop Om at gøre børn og unges anliggender synlige for dem selv og andre Kasper Hanghøj. Autoriseret psykolog, cand.psych. I Københavns nordvestkvarter, hvor jeg arbejder som familiebehandler, møder jeg mange fattige og socialt marginaliserede familier. Fælles for flere af disse familier er det, at forældrene løber ind i kriser og konflikter. Pludselig er de ved at blive sat ud af lejligheden, fordi kontanthjælpen ikke slår til efter en sanktionering fra jobcenteret. I næste øjeblik ender en samtale med en pædagog fra fritidshjemmet i et voldsomt skænderi. Og måske bliver det ældste barn taget i at stjæle. Forældrenes bekymringer er mange og reelle, og de oplever ofte, at kriserne afløser hinanden. Børn og unge tager del i livet i familien, i skolen, med vennerne osv. De har noget for, de vil noget. Det kan være, at de er optaget af at lære at gå, at være med i vennegruppen eller at forstå, hvorfor mor og far ikke bor sammen. Sådanne længerevarende optagetheder kan man kalde anliggender. Det er i mødet mellem barnet og den unges anliggender på den ene side og omverdenens krav på den anden, at børn lærer nye færdigheder og bliver klogere - at de udvikler sig. Med forældrenens bekymringer i fokus står børnenes udvikling imidlertid ofte uskarpt - ikke kun for forældrene, men ofte også for børnene selv. I denne workshop vil jeg præsentere mine tanker om og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge samtaler og aktiviteter, som kan bidrage til, at børns anliggender kan gøres synlige og forpligtende for børnene selv samt vigtige voksne omkring dem. Jeg vil gøre brug af caseeksempler og videooptagelser og bestræbe mig på at gøre tematikken relevant for arbejdet med familier i almindelighed. STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

14 LØRDAG Narrativ terapi møder ungdomskulturen anno 2014 hvad står de unge i og hvad betyder det for vores praksis? Cand. psych. Thilde Westmark, konsulent og partner i Inpraxis og Cand. psych. Anne Stærk, selvstændig klinisk psykolog, underviser og supervisor i Århus og Silkeborg. På denne workshop vil fokus være på de tendenser, muligheder og udfordringer, som vi konkret møder i samtaler med unge i Vi vil sætte spot på, hvordan ungdomskulturen både sætter nogle særlige betingelser for de unges liv og for vores samtaler med dem. Vi vil på workshoppen derfor give et bud på nogle af de tendenser, vi oplever, der er på spil i ungdomslivet i dag, og hvordan vi forsøger at strække og bøje vores (narrative) idéer og praksisformer i mødet med det, der er af mange kaldes Generation Z. Dette gælder, hvad enten vi taler med en ung, der er plaget af stress, en ung der bøvler med tårnhøje forventninger til sin egen præstation, en ung der mistrives i skolen eller familielivet, en ung der stadig slås med effekterne af årelang mobning, en ung der er voldsomt plaget af stemmer eller en ung, som kæmper med et misbrug, der er ved at drive ham selv (og omgivelserne) ud over kanten. Vi vil derudover med inspiration fra teorier om kompleksitet og paradokser beskrive en overordnet teoretisk ramme, der har hjulpet os med at navigere i de komplekse forløb med unge. Ved at fokusere på de spændingsfelter, vi møder i samtaler med unge, kan vi kvalificere de valg af retning, vi træffer sammen med de unge i samtalerne. Anbringer vi børn laaaangt ude i skoven? Nina Boelsgaard fra Psykologfællesskabet Foliko En gammel børnesang lyder: Langt ude i skoven lå et lille bjerg. Aldrig så jeg så dejligt et bjerg. Bjerget ligger laaangt ud i skoven. Kan du høre den for dig? Kan du huske forpustelsen, når sangen når til verset, der starter med: og på den lille pude lå et lille barn? Rytmen i årsmødets overskrift minder mig om denne sang: Barnet i familien. Familien i familieterapien. Familieterapien i samfundet. Og ja undskyld mig: Samfundet ligger laaangt ud i skoven! Jeg kan selvfølgelig godt høre, at versefødderne langt fra passer, men det understreger blot kernen i det, som jeg gerne vil tale om: nemlig at alt for mange anbragte børns liv består af verdner, der ikke passer sammen eller ikke af-passer sig sammen. Alle de kategorier, som årsmødets overskrift opridser, at barnet befinder sig i: i familien, i familieterapien og i samfundet - matcher ikke man- 14 STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER 2014

15 LØRDAG ge anbragte børns livsvilkår. Mange anbragte børn forstås ikke i et familieterapeutisk perspektiv, hvor det tænkes at mange omkring dem, skal lære nye måder at opdrage og bidrage på førend deres udvikling styrkes, men opfattes snarere i et individuelt perspektiv, hvor deres problemadfærd for ofte læses som udtryk for deficit hos dem. Og anbragte børn befinder sig slet ikke i familien - i ental - men derimod i familier i flertal, hvadenten de er: professionelle, familiære, insititutionelle eller politiske. Anbragte børn bliver nok her mest af alt bare samfundets og systemets børn, og for ofte overlades de til selv at skulle navigere rundt mellem deres livsverdner og mindske kollisioner. Men det er en kæmpe opgave, der kan true både barnets trivsel og udvikling. Børns mulighed for modning efter anbringelse er kædet tæt sammen med den mængde opmærksomhed, forvaltningen bruger på at bringe barnets mange livsverdner sammen på måder, der mindsker konkurrence, kampe, eksklusion og loyalitetskonflikter. I oplægget præsenterer Nina Boelsgaard erfaringer fra Psykologfællesskabet Foliko med at skabe sådanne sammenhænge: hvori komplekse familie-, institutionelle-, pleje- og forvaltningssystemer bringes sammen på meget konkrete måder med inspiration fra forskellige familieterapeutiske traditioner, i et forsøg på fælles at sikre barnets modning Katrin Bernstad Katrin Bernstad, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare. Har en mångårig erfarenhet av att arbeta på Viktoriagården, som redan på 70-talet blev Skandinaviens första BUP-mottagning för späda barn. Idag utgörs patientgruppen på Viktoriagården av gravida och små barn mellan 0-4 år och deras föräldrar. Det tidiga, förspråkliga, samspelet mellan förälder och barn har stor betydelse för barnets fortsatta utveckling och psykiska hälsa. Fokus för behandling av späda och små barn är därför just samspelet och både föräldrar och barn inkluderas i arbetet. Föreläsningen kommer att ta sin utgångspunkt i Viktoriagårdens behandlingsmodell. Modellen har utformats för att nå förändring i de komplexa ärenden som man möter inom späd- och småbarnpsykatrin, där ofta både förälder och barn har symptom. Den innefattar interventioner på olika nivåer som alla syftar till att stärka samspelet och öka förälderns lyhördhet gentemot barnet. Levande beskrivningar från den kliniska vardagen kommer att varvas med teori. Ambitionen är att åhörarna både ska få med sig resonemanget bakom interventionerna och en konkret bild av hur behandlingsarbete med små barn i den förspråkliga perioden kan gå till Afslutning Madpakker STOK ÅRSMØDE 14. OG 15. NOVEMBER

16 ÅRSMØDE og 15. november 2014 Barnet i familien i familieterapien i samfundet 2014 Hvor foregår årsmødet? Hotel Svendborg Centrumpladsen Svendborg Tilmelding og betaling Når medarbejdere på institutioner med institutionsmedlemsskab (støttemedlemsskab) deltager i kurser og årsmøde udløses der rabat efter følgende: Nærmere oplysninger Dorte Nikolajsen Signe Bergmann Johansen Lisa Romlund Jørgen Malmkjær-Mørch Eva Glück Cadan 1-4 deltagere 1 rabat 5-9 deltagere 5 rabatter deltagere 10 rabatter deltagere 15 rabatter deltagere 20 rabatter (osv...) Tilmeldingen sker direkte til Hotel Svendborg på dette link: Sidste tilmelding er 17. oktober 2014 Deltagerpris Medlemmer: Ikke-medlemmer: Enkeltværelse kr ,- kr ,- Dobbeltværelse kr ,- kr ,- Uden overnatning kr ,- kr ,- STOK Dansk forening for Systemisk/Narrativ Terapi og Konsultation er en forening for personer og grupper, som interesserer sig for og beskæftiger sig med systemisk og narrativ terapi, konsultation, organisation, ledelse, forskning og undervisning Dansk forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation

2012#4 BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK

2012#4 BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK 2012#4 Hvordan kan EVIDENS vi dokumentere ER IKKE BARE at EVIDENS det vi laver virker NARRATIVE Når terapi MØDREGRUPPER ikke virker BOGANMELDELSER PTMO i praksis STOKs kurser Program til årsmøde indlagt

Læs mere

2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK

2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK 2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK KONTAKTINFO Dansk forening for systemisk og narrativ terapi og konsultation Bestyrelsen b@danskstok.dk Lokale kontaktpersoner

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

SYSTEMISK FORUM. se IndstiK: foreløbigt program for årsmødet 2011. læs 1. del af artiklen: terapi uden for terapirummet

SYSTEMISK FORUM. se IndstiK: foreløbigt program for årsmødet 2011. læs 1. del af artiklen: terapi uden for terapirummet SYSTEMISK FORUM 2011 24. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION se IndstiK: foreløbigt program for årsmødet 2011 læs 1. del af artiklen: terapi uden for terapirummet

Læs mere

SYSTEMISK FORUM. læs 2. del af artiklen: terapi uden for terapirummet. Indkaldelse til generalforsamling

SYSTEMISK FORUM. læs 2. del af artiklen: terapi uden for terapirummet. Indkaldelse til generalforsamling SYSTEMISK FORUM 2011 24. årgang NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION læs 2. del af artiklen: terapi uden for terapirummet Indkaldelse til generalforsamling indstik

Læs mere

LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER LUP MINDEORD OM W.

LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER LUP MINDEORD OM W. 2012 25. årgang NR. 2 MEDLEMSBLAD FOR Dansk forening for systemisk og narrativ terapi og konsultation LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER

Læs mere

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling fortælling Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling - beboeren på forfatterbænken At vælge behandling er et skridt i retning af at om-skrive sit liv. Bruger og behandler er begge deltagere i rejsen hen

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Rammer, Retning, Råderum og Relationer. danskstok.dk. Interview: Bertrando vil sætte ord på følelser i terapirummet. Gentænkning af narrativ terapi

Rammer, Retning, Råderum og Relationer. danskstok.dk. Interview: Bertrando vil sætte ord på følelser i terapirummet. Gentænkning af narrativ terapi Medlemsblad for Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation SYSTEMISK NARRATIVT FORUM 3 JULI 2015 16 Interview: Bertrando vil sætte ord på følelser i terapirummet I stedet for at spørge

Læs mere

SYSTEMISK FORUM. årsmøde 2011 glimt i ord og billeder

SYSTEMISK FORUM. årsmøde 2011 glimt i ord og billeder SYSTEMISK FORUM 2012 25. årgang NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION årsmøde 2011 glimt i ord og billeder Vise hvordan glimt kan sættes sammen How did you manage to

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011 VENDEPUNKTER Recoveryforløb i et brugerperspektiv Evaluering GRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFULD VERDENVENTERPÅDIGTAGMEDSKABDITLIV ED LIV MGRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFYLDT LIVETERDITTAGKONTROLLENSKABDIGSELVOPLEVLIVETFINDSTYRKEN

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner At man, naar det i Sandhed skal lykkes at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere