INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION"

Transkript

1 Brugervejledning

2 INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner Produktoversigt Fjernbetjening Satbox tilslutningsmuligheder Indsættelse af CA-modul og programkort DEL II: MENUGUIDE Menuoversigt Kanalsøgning Menuguide Kanallister EPG (elektronisk programguide) Fejlfinding Funktioner Specifikationer Varemærke for DVB Digital Video Broadcasting Project 3

3 DEL I Sikkerhedsinstruktioner Følg altid disse instruktioner for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend kun en fugtig klud til udvendig rengøring af satboxen. Anvend ikke tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af satboxen, da det kan forårsage farlige situationer og betyde, at garantien bortfalder. Anvend ikke satboxen på steder med høj luftfugtighed, og udsæt den ikke for vand eller fugt. Placer ikke satboxen på en ustabil vogn, et stativ, en trefod, en konsol eller et bord. Satboxen kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller blive beskadiget. Sprækker og åbninger i satboxen må ikke blokeres eller tildækkes. Sprækkerne skaber ventilation og forhindrer overophedning. Placer aldrig satboxen i nærheden af eller oven over en radiator eller varmerist. Placer ikke satboxen i et indelukke som fx et skab uden tilstrækkelig ventilation. Placer ikke satboxen i en stabel, over eller under andre elektroniske apparater. Anvend kun den type af strømkilde, der er angivet på mærkatet. Hold om stikket, ikke ledningen, når stikket tages ud stikkontakten. Arranger netledninger, så der ikke er sandsynlighed for, at der bliver trådt på dem, eller at de bliver klemt af genstande placeret på eller mod dem. Vær særlig opmærksom på ledninger ved stikkontakter, stikdåser, og der hvor ledningerne kommer ud af apparatet. Benyt en stikkontakt med overspændingsbeskyttelse eller jordforbindelse. Som ekstra beskyttelse i tordenvejr, eller når satboxen ikke er under opsyn eller i brug i længere perioder, trækkes stikket ud af stikkontakten, og forbindelserne mellem satboxen og antennen afbrydes. Dette beskytter mod beskadigelse som følge af lynnedslag eller overspænding. Forsøg ikke selv at reparere satboxen, da åbning og fjernelse af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding og betyder, at garantien bortfalder. Al service skal udføres af autoriserede serviceteknikere. Træk stikket ud af stikkontakten og kontakt autoriserede serviceteknikere, hvis følgende er sket: Netledningen er blevet beskadiget. Væske er blevet spildt, eller genstande er trængt ind i satboxen. Satboxen har været udsat for regn eller vand. Satboxen er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Satboxen funktionsdygtighed er markant ændret. 5

4 Produktoversigt DEL I DEL I Produktoversigt Forsiden Bagsiden Programkort-slot Sæt et programkort helt ind i slottet. 2. Slot til CA-modul Sæt det korrekte CA-modul helt ind i slottet. 3. EPG Gå til EPG-menuen. 4. ON/Standby Tænd satboxen eller sæt den på standby. 5. OK Bekræft eller vælg. 6. Menu Giver adgang til installationsmenuen. 7. Navigation venstre/højre eller lydstyrke op/ned Navigation venstre/højre i menuerne samt regulering af lydstyrken op/ned. 8. Navigation op/ned eller kanalskift op/ned Navigation op/ned i menuerne eller kanalskift. 1. TV-SCART Tilslut dette stik til tv'et med et fuldt funktionelt SCART-kabel. 2. VIDEO-SCART Tilslut dette stik til videoen med et fuldt funktionelt SCART-kabel. 3. IF OUT Anvend dette til et antennekabel. 4. LNB IN Tilslut dette til en parabolantenne for at modtage digitalsignal. 5. SERIEL PORT Tilsluttes til en pc s serielle kommunikationsport. 6. AUDIO RCA Tilsluttes til et stereoanlæg (tv, video, audio). 7. VIDEO RCA Tilsluttes til tv'ets kompositvideoindgang. 8. S/PDIF Tilsluttes til Dolby Digital-kompatibelt audioudstyr. 9. ANT IN Tilsluttes til en digital terrestrisk antenne. 10. TV OUT Anvendes til tilslutning til tv eller video. 6 7

5 Fjernbetjening DEL I DEL I Fjernbetjening 1. POWER: Tænder eller slukker satboxen. 1. POWER 2. MUTE 3. TAL/ BOGSTAVER 2. MUTE: Slår lyden TIL/FRA. 3. TAL/ Direkte valg af tv-/radiokanal og andre kommandoer ved hjælp af nummertasterne, BOGSTAVER: eller indtast et bogstav. 4. MENU: Viser hovedmenuen eller vender tilbage til forrige menu. 5. EXIT: Vender tilbage til den aktuelle visning. 6. KANAL: Skift kanal op/ned eller flyt markøren op/ned. 7. OK/GEM: Anvendes til at vælge et program, en markeret linje eller en parameterværdi. Viser kanallisten ved direkte signal. 4. MENU 6. KANAL 9. SIDE NED 11. EPG 13. TELETEKST 15. UNDERTEKST 17. MULTI VIDEO 20. TV/RADIO 22. FAVORIT 24. ALLE KANALER 5. EXIT 7. OK/GEM 8. VOLUMEN 10. SIDE OP 12. ZAPP 14. INFO 16. BILLEDFORMAT 18. ALT AUDIO 19. SLEEP TIMER 21. GRUPPE 23. LISTE 25. FUNKTION 8. VOLUMEN: Volumen op/ned eller bevæg markøren højre/venstre. 9. SIDE NED: Anvendes til at bevæge sig en side ned i kanallisten. 10. SIDE OP: Anvendes til at bevæge sig en side op i kanallisten. 11. EPG: Gå direkte til EPG-menuen, som viser programinformation for kanalerne. 12. ZAPP: Anvendes til at vælge den sidst sete kanal. 13. TELETEKST: Viser teletekst leveret af tv-stationerne. 14. INFO: Viser programinformation leveret af tv-stationen. 15. UNDERTEKST: Viser undertekst-menuen, hvor sprog for undertekster kan vælges. 16. BILLEDFORMAT:Vælg billedformat for tv-skærmen. 17. MULTI VIDEO: Vælg video-modus, når denne tjeneste tilbydes af tv-stationen. 18. ALT AUDIO: Vælg lydsprog og soundtrack for data, som udsendes af tv-stationen. 19. SLEEP TIMER: Viser tidslinje. Du kan indstille sleep timeren til mellem 15 og 180 minutter med 15 minutters tidsinterval. 20. TV/RADIO: LISTE-tasten skifter mellem tv og radio. 21. GRUPPE: Gå direkte til Gruppelisten. 22. FAVORIT: Gå direkte til Favoritkanallisten. 23. LISTE: LISTE-tasten skifter kanalliste mellem Alle kanaler, Terrestriske kanaler, Satellitkanaler. 24. ALLE KANALER: Viser kanallisten. 25. FUNKTION: Anvendes til tillægsfunktioner. 8 9

6 Satboxen tilslutningsmuligheder DEL I DEL I Satboxen tilslutningsmuligheder SÆT IKKE STIKKET fra satboxen i stikkontakten, før du har foretaget alle tilslutninger. Før du tilslutter kablerne, bør du forbinde satboxens LNB IN-stik med kablerne fra parabolen og ANT IN-stikket med kablet fra den terrestriske antenne. PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne VIDEO-SCART TV-SCART TV RCA Tilslut satboxen til tv og video med SCART-kablerne Tilslut tv'ets scart-kabel til satboxen scart-stik. Tilslut videoens scart-kabel til satboxens scart-stik. Tilslut satboxen til tv'et med RCA-kablerne Tilslut tv'ets RCA-kabler til satboxens RCA-stik

7 Satboxens tilslutningsmuligheder DEL I DEL I Indsættelse af CA-modul og programkort Programkort PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne For at kunne se betalingskanaler er det nødvendigt at have et programkort. Du kan også have behov for et CAmodul. Forhør dig om dette hos din forhandler. Hvis du har abonnement hos mere end én udbyder, skal du indsætte det korrekte programkort eller CA-modul med matchende programkort for at få adgang til de enkelte udbyderes udvalg. Denne satbox kan rumme et programkort og et CA-modul med programkort ad gangen. Hvis der ikke er indsat noget programkort eller CA-modul med programkort i satboxen, er kun gratisprogrammer (FTA: free-to-air) tilgængelige. Sådan får du adgang til betalingskanalerne, når du har tegnet abonnement hos en udbyder og fået et programkort og CA-modul. 1) Stikket må ikke sættes i stikkontakten, før programkortet og CA-modulet er blevet indsat. TV-SCART S/PDIF 2) Sæt dit CA-modul eller programkort helt ind i slottet i satboxens frontpanel, med pilen pegende opad og indad. (Hvis du anvender CA-modul, skal programkortet sættes i CA-modulets kortlæser.) 3) CA-modulet og programkortet kan i visse tilfælde åbne specialmenuer og information, som ikke er beskrevet i denne manual. 4) Programkortet kan kun give adgang til kanaler fra den udbyder, du har tegnet abonnement hos. Tilslut satboxen til HiFi-systemet med S/PDIF-kablet Tilslut tv'ets SCART-kabel til satboxens SCART-stik. Tilslut HiFi-systemets S/PDIF-kabel til satboxens S/PDIF-stik

8 Menuoversigt DEL II DEL II Kanalsøgning Hovedmenu Brugerindstilling Sprogindstillinger Forældrekontrol Kanallås Da satboxen leveres fabriksindstillet, må du selv indstille den i overensstemmelse med dine præferencer. Installationen begynder med menuen Nulstil. Følg nedenstående instruktioner for at indstille satboxen korrekt. Tryk på tasten MENU, hver gang du går til næste indstillingsmenu. Installationslås Indstil lås Nulstil Brugerprofil Tv-tilslutning Banner-tid DVB-undertekst Skærmstørrelse Du kan vælge den standardindstilling, du ønsker. Hvis du vælger et land under Standardindstilling, vil sprog, tidszone og kanalliste automatisk blive indstillet i henhold til det valgte land. Vælg land under Standardindstilling med tasterne, eller få menuen vist ved at trykke på OK-tasten, mens Standardindstilling er markeret. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Installation LNB-indstilling Kontrast Dolby Digital Videoudgang Når du trykker på Menu-tasten eller Exit-tasten uden at have valgt indstilling, vises en tekstboks, hvor du skal bekræfte dit valg. Hvis du vælger Ja uden at have afsluttet indstillingen, vil standardsproget være engelsk, og der vil ikke vises nogen kanaler i kanallisten. Program Satellit Program Terrestrial Rediger Rediger Kanal Rediger TP Rediger SAT Slet alle kanaler Timer-funktion Lokal tidsindstilling Timer-indstilling Video-timer-indstilling Systeminformation Software opgradering Nulstil Modtager version Adgangskontrol Common Interface Programkort-information 14 15

9 Kanalsøgning DEL II DEL II Kanalsøgning Sprogindstillinger Du kan vælge sprog for menuen, lyden, underteksterne og teletekst. Tryk på tasterne, for at gå til det ønskede sprog eller benyt rullegardinmenuen ved at trykke på OK-tasten ud for det sprog, du ønsker at vælge. Hvis du anvender rullegardinmenuen, tryk på OK-tasten ud for det valgte sprog. Anvend tasterne, til at gå til næste sprogindstilling. Tv-tilslutning Skærmstørrelse Her vælges billedformat for tv-billedet (bredde og højde). Tryk på tasterne, eller benyt rullegardinmenuen. 1) 4:3 for normalt tv-billede MENU Anvendes til at vælge OSD-sprog (On Screen Display) for menuen på skærmen. Primær lyd Anvendes til at vælge det primære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog. Sekundær lyd Anvendes til at vælge det sekundære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog, i tilfælde af at det valgte primære sprog ikke tilbydes af tv-stationen. Primær undertekst Anvendes til at vælge sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog. Sekundær undertekst Anvendes til at vælge et sekundært sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog, i tilfælde af at det valgte primære undertekstsprog, ikke tilbydes af udbyderen. Teletekst Anvendes til at vælge sprog for teletekst. [Fuldt] [Centreret] [Letterbox] 2) 16:9 for widescreen-tv Kontrast Du kan regulere skærmens lysstyrke. 0 : Mørkest 10 : Lysest Dolby Digital Hvis dette parameter er slået [Til], kan du få Dolby Digital-lyd, hvis kanalen tilbyder denne funktion. Bemærk> For at få glæde af denne funktion skal du først tilslutte en digital audioforstærker til ComboBoxens S/PDIF-stik. Videoudgang Du kan vælge mellem RGB og CVBS for videoens udgangssignal. Lokal tidsindstilling Du kan vælge tidszone (det sted, hvor du befinder dig). Når du vælger tidszone, indstilles lokaltiden automatisk i overensstemmelse med tidszonen

10 Kanalsøgning DEL II DEL II Menuguide LNB-indstilling Du skal indstille satboxens LNB i overensstemmelse med LNB-typen på din parabol. Det er muligt at gå til menuen Søgning indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg en satellit som svarer til din LNB, ved hjælp af tasterne, eller rullegardinmenuen. Andre parameterværdier skal ændres manuelt i henhold til din LNB-type. Når alle parametre er indstillet, trykkes OK. BEMÆRK Tryk på OK-tasten for at vælge eller bekræfte ændringerne. Tryk på OK-tasten på menulinjen, der indeholder mange valgbare undermenuer, og rullegardinmenuen vises. Tryk påmenu-tasten for at gå til den forrige menu. Tryk på EXIT-tasten for at afslutte menuen eller gå til direkte signal. Program Satellit Hver parameter skal indstilles i overensstemmelse med din LNBindstilling. Det er muligt at gå til menuen LNB-indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg [Antal Antenner] i overensstemmelse med det antal af LNB er, som er tilsluttet din satbox. Vælg det aktuelle antal antenner, og vælg [Satellit Navn] og [LNB Type]. Hvis din satbox er tilsluttet 4 LNB er, skal du angive et antal antenner svarende til antallet af LNB er. Når du har angivet antallet af antenner, skal du angive [Satellit Navn] og [LNB Type] for hver LNB. Hvis du ønsker at Redigere eller Tilføje en transponder, tryk på farvetasten på fjernbetjeningen på parameteret [Transponder]. GRØN tast: Gå til Rediger. GUL tast: Gå til Tilføj. Vælg [Søgningstype] blandt Alle/Transponder/Netværk Vælg [FTA/CAS] blandt FTA/CAS. Hvis du ønsker at vælge CAS, tryk på den GRØNNE tast på fjernbetjeningen for at få vist CAS-listen. Hvis du ønsker at søge kanaler på den nuværende antenne, tryk på OK-tasten ud for [Søg nuværende ANT]. Hvis din satbox er tilsluttet flere LNB er, og du ønsker at søge kanaler på alle antenner på én gang, tryk på OK-tasten ud for [Søg alle ANT]. Hovedmenuen består af 6 undermenuer: Brugerindstilling Installation Rediger Timer-funktion Systeminformation Adgangskontrol Anvend tasterne, til at bevæge markøren rundt i hovedmenuen. Anvend tasterne, til at bevæge markøren rundt i undermenuen. Sprogindstillinger Brugerindstilling Du kan vælge sprog for menuen, lyden, underteksterne og teletekst. Tryk på tasterne, for at gå til det ønskede sprog, eller benyt rullegardinmenuen ved at trykke på OK-tasten ud for det sprog, du ønsker at vælge. Hvis du anvender rullegardinmenuen, tryk på OK-tasten ud for det valgte sprog. Anvend tasterne, for at gå til næste sprogindstilling. Program Terrestrial Du kan søge efter terrestriske kanaler automatisk eller manuelt. Vælg enten Auto eller Manuel under søgningstype. Tryk derefter OK på [Start søgning]. MANUEL: Du skal søge efter kanaler, når du har indtastet indeks og frekvens. Når kanalsøgningen er afsluttet, vises en tekstboks med meddelelsen "Gemmer informationen". Tryk på OK, hvis en tekstboks med meddelelsen "Søgning gennemført tast OK" fremkommer. Mens du søger kanaler, kan du se status for kanalsøgningen og kanalnavne for tv- og radiokanaler

11 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Menu Anvendes til at vælge OSD-sprog (On Screen Display) for menuen på skærmen. Primær lyd Anvendes til at vælge det primære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog. Sekundær lyd Anvendes til at vælge det sekundære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog, i tilfælde af at det valgte primære sprog ikke tilbydes af tv-stationen. Primær undertekst Anvendes til at vælge sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog. Sekundær undertekst Anvendes til at vælge et sekundært sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog, i tilfælde af at det valgte primære undertekstsprog ikke tilbydes af udbyderen. Teletekst Anvendes til at vælge sprog for teletekst. Brugerprofil Banner-tid Du kan vælge, hvor længe bannerinformation skal blive stående (1~10). Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen til at vælge tidsindstilling for bannertekst. DVB-undertekst Du kan vælge dette, hvis du ønsker DVB-undertekstvisning. Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen. Tv-tilslutning Skærmstørrelse Her vælges billedformat for tv-billedet (bredde og højde). Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen. 1) 4:3 for normalt tv-billede Forældrekontrol Med Forældrekontrol kan du undgå, at bestemte tv-kanaler bliver set, bestemte radiokanaler bliver hørt, at der foretages ændringer af installationen, og at indstillingerne ændres. For at komme ind i menuen Forældrekontrol, skal du først indtaste korrekt PIN-kode. Standard-PIN-koden er [1234]. [Fuldt] [Centreret] [Letterbox] 2) 16:9 for widescreen-tv Kanallås Hvis Ja er valgt for Kanallås, skal du indtaste korrekt PIN-kode, hver gang du ser eller lytter til en låst kanal. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Installationslås Hvis Ja er valgt for Installationslås, skal du indtaste korrekt PINkode, hver gang du går ind i hovedmenuen. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Indstil lås Hvis Ja er valgt for Indstil lås, skal du indtaste korrekt PIN-kode, hver gang du tænder satboxen fra standby. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Kontrast Du kan regulere skærmens lysstyrke. 0 : Mørkest 10 : Lysest Dolby Digital Hvis dette parameter er slået [Til], kan du få Dolby Digital-lyd, hvis kanalen tilbyder denne funktion. Bemærk> For at få glæde af denne funktion skal du først tilslutte en digital audioforstærker til satboxens S/PDIF-stik. Videoudgang Du kan vælge mellem RGB og CVBS for videoens udgangssignal

12 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Installation LNB-indstilling Du skal indstille satboxens LNB i overensstemmelse med LNB-typen på din parabol. Det er muligt at gå til menuen Søgning indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg en satellit, som svarer til din LNB ved hjælp af tasterne, eller rullegardinmenuen. Andre parameterværdier skal ændres manuelt i henhold til din LNB-type. Når alle parametre er indstillet, trykkes OK. Program Satellit Hver parameter skal indstilles i henhold til din LNB-indstilling. Det er muligt at gå til menuen LNB-indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg [Antal Antenner] i overensstemmelse med det antal af LNB er, som er tilsluttet din satbox. Vælg det aktuelle antal antenner, og vælg [Satellit Navn] og [LNB Type]. Hvis din satbox er tilsluttet 4 LNB er, skal du angive et antal antenner svarende til antallet af LNB er. Når du har angivet antallet af antenner, skal du angive [Satellit Navn] og [LNB Type] for hver LNB. Hvis du ønsker at Redigere eller Tilføje en transponder, tryk på farvetasten på fjernbetjeningen på parameteret [Transponder]. GRØN tast: Gå til Rediger. GUL tast: Gå til Tilføj. Vælg [Søgningstype] blandt Alle/Transponder/Netværk Vælg [FTA/CAS] blandt FTA/CAS. Hvis du ønsker at vælge CAS, tryk på den GRØNNE tast på fjernbetjeningen for at få vist CAS-listen. Hvis du ønsker at søge kanaler på den nuværende antenne, tryk på OK-tasten ud for [Søg nuværende ANT]. Hvis din satbox er tilsluttet flere LNB er, og du ønsker at søge kanaler på alle antenner på én gang, tryk på OK-tasten ud for [Søg alle ANT]. Program Terrestrial Du kan søge efter terrestriske kanaler automatisk eller manuelt. Vælg enten Auto eller Manuel under søgningstype. Tryk derefter OK på [Start søgning]. MANUEL: Du skal søge efter kanaler, når du har indtastet indeks og frekvens. Når kanalsøgningen er afsluttet, vises en tekstboks med meddelelsen "Gemmer informationen". Tryk på OK, hvis en tekstboks med meddelelsen "Søgning gennemført tast OK" fremkommer. Mens du søger kanaler, kan du se status for kanalsøgningen og kanalnavne for tv- og radiokanaler. I Danmark forventes det digitale terrestrielle net at være tilgængeligt i sidste halvdel af 2005 med forbehold for ændringer. Rediger kanal Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Skift mellem tv/radio GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger Rediger kanal Tryk på den GRØNNE tast for at vælge Rediger. Tryk på OK-tasten ud for [Kanal] i undermenuen til Rediger, og undermenuen Omdøb vises som i billedet til venstre. Anvend farvetasterne til at redigere et bogstav: RØD: Slet GRØN: Tilbage GUL: Indsæt OK: Gem, : Flyt markøren Anvend bogstavtasterne på fjernbetjeningen til at indtaste et nyt kanalnavn. Efter at have indtastet nyt kanalnavn og gemt ændringen trykkes på MENU-tasten for at gå tilbage til forrige menu. # Reguler Video-/Audio-/PCR-PID Anvend tasterne, eller de numeriske tasterne til at regulere PID-værdierne. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj kanal Tryk på den GULE tast for at vælge Tilføj. Tryk på OK-tasten ud for [Kanal] i undermenuen til Tilføj, indtast derefter et nyt kanalnavn med bogstavtasterne (Indtast) eller farvetasterne (Rediger). Angiv PID-værdierne for Video/Lyd/PCR. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme

13 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Slet kanal Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Tryk på OK-tasten på kanalnavnet, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, hvor du bliver bedt om at bekræfte valget. Tryk på OK-tasten ud for [Ja]. Rediger transponder Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Displayvisning for transponder (Søgt transponder eller Alle transpondere) GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger transponder Tryk på den GRØNNE tast for at vælge Rediger. Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at regulere Frekvens/Polaritet/Symbolrate i henhold til den nye transponderværdi. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj transponder Tryk på den GULE tast for at vælge Tilføj. Anvend tasterne, eller de numeriske taster på fjernbetjeningen for at tilføje en ny transponder. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Slet transponder Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Tryk på OK-tasten ud for den transponder, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, som beder dig bekræfte dit valg. Tryk på OK-tasten ud for [Ja]. Rediger satellit Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Displayvisning for satellit (Søgt satellit eller Alle satellitter) GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger satellit Tryk på den Grønne tast for at vælge Rediger. Tryk på OK-tasten ud for [Satellit], hvis du ønsker at redigere satellitnavnet, ændr derefter navnet. Anvend tasterne, til at regulere vinkelværdien. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj satellit Tryk på den Gule tast for at vælge Tilføj. Tryk på OK-tasten ud for [Satellit], hvis du ønsker at tilføje en ny satellit eller ændre navnet. Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at tilføje den nye satellit. Du skal kende alle nødvendige værdier for den satellit, du ønsker at tilføje. Satellit/Vinkel/LNB Type/Frekvens/Polaritet/Symbolrate Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at ændre værdierne. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Slet satellit Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Når du trykker på den BLÅ tast på fjernbetjeningen, vises den venstre menu. Tryk på OK-tasten ud for den satellit, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, som beder dig bekræfte dit valg. Slet alle kanaler Du kan slette søgte kanaler. Alle indstillinger og satellitdata bevares, men alle de søgte kanaler fjernes. Anvend tasterne, til at vælge Til eller Fra. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Bemærk > Hvis du opgraderer satboxens software, efter at du har redigeret Kanallisten eller menuen Rediger, kan ændringerne forsvinde

14 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Timer-funktion Systeminformation Lokal tidsindstilling Du kan vælge tidszone (det sted, hvor du befinder dig). Når du vælger tidszone, indstilles lokaltiden automatisk i overensstemmelse med tidszonen. Timer-indstilling Du kan angive [Tænd]- eller [Sluk]-tidspunkt. Du kan også indstille [Sleep-timer] i denne menu. Anvend tasterne, når du vælger [TIL] og [FRA]. Anvend de numeriske taster, når du indstiller tiden. Video-timer-indstilling Du kan indstille Video-timeren eller Påminderen. Video-timer-funktionen skifter kanal på det programmerede tidspunkt. Forsøger du at skifte kanal i det tidsrum, du har angivet, bliver du spurgt, om du virkelig ønsker at skifte kanal. Denne funktion er nyttig ved indspilning på videobånd. Påminder-funktionen skifter kanal på det programmerede tidspunkt, men der kommer ikke noget spørgsmål, hvis du skifter kanal Du kan programmere i alt 20 programmer. De tilgængelige frekvensmuligheder er: Én gang, Dagligt, Ugentligt og Månedligt Én gang Timeren aktiveres på det angivne tidspunkt og kun den ene gang. Dagligt Timeren aktiveres dagligt. Ugentligt Timeren aktiveres ugentligt. Månedligt Timeren aktiveres månedligt. Software-opgradering Du kan opgradere satboxen med ny software, som du kan få hos udbyderen. Efter at have valgt (eller indtastet) de korrekte data fra udbyderen, trykkes på OK-tasten ud for [Start]. Fabrik 1/Fabrik 2: Transponderdata er forudindstillet. Brugerindstilling: Du kan vælge satellit- og transponderdata i henhold til dit udstyr. Bemærk > Hvis du opgraderer satboxens software, efter at du har redigeret Kanallisten eller menuen Rediger, kan ændringerne forsvinde. Nulstil Du kan ændre standardindstillingen, så den opfylder dine behov. Hvis du vælger et land under Standardindstilling, vil sprog, tidszone og kanalliste automatisk blive indstillet i henhold til det valgte land. Vælg Standardland med tasterne, eller rullegardinmenuen. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Modtagerversion Du kan finde detaljeret information om satboxens hardware- og software-version. Vælg timernummer og -frekvens med tasterne,. Angiv kanal med tasterne, eller rullegardinmenuen. Angiv Start- og Stop-dato i kalenderen. (Tryk på OK-tasten for af få vist kalenderen.) Angiv Start- og Stop-tid med de numeriske taster. Markøren bevæger sig automatisk. Vælg type med tasterne,

15 Menuguide DEL II DEL II Kanallister Adgangskontrol Tryk på OK-tasten for at få vist kanallisten, mens du ser tv. Common Interface Du kan hente informationen fra CA-modulet. Denne information kan variere meget afhængig af udbyderen. Denne satbox kan acceptere to forskellige slags CA-moduler, og du kan vælge modulet ved at trykke på OK-tasten. Programkort Information Indsæt CONAX-programkortet i slottet på frontpanelet. Chippen skal vende opad. Abonnements Status Du kan finde information om CONAX-abonnementsstatus. Begivenheds status Du kan finde information om CONAX PPV (Pay Per View). Skift PIN kode Følg proceduren vist i menuen for at ændre PIN-kode. Standard-PIN-koden er [1234]. Indtast nuværende PIN-kode Indtast ny PIN-kode Bekræft ny PIN-kode Aldersgrænse Du skal indtaste PIN-kode for at ændre. Vælg mellem aldersbegrænsningerne vist nedenfor: G: Normalt Publikum PG: Forældreguide A: Over 18 X: Erotik Kanallisten viser søgte satellit- og terrestriske kanaler arrangeret efter udbyder. Du har flere muligheder for at redigere kanallisten, som du ønsker. Redigeringen foretages ved hjælp af farvetasterne på fjernbetjeningen. 1) Skift funktion (RØD tast) Tv/radio 2) Favoritgruppe (GRØN tast) Favoritgruppe 1 ~ 8 3) Liste over grupper (GUL tast) Alle/Terrestrial/Søgte satellitter 4) Gruppe (BLÅ tast) Satellit/Transponder/Netværk/CAS/Lås/A til Z 5) Redigeringsfunktion (HVID tast) Favoritvalg/Lås/Åbn/Volume-afvigelse/Flyt kanal/slet kanal/ Omdøb kanal/udelad kanal Du kan også gå direkte til en kanal i denne kanalliste. Når der trykkes på en farvetast, vises rullegardinmenuen med de tilhørende valgmuligheder. Tryk på en farvetast og vælg derefter en af valgmulighederne for at foretage den ønskede redigering af kanallisten. Bemærk > Hvis du ønsker at se kanallisten, mens du ser tv, tryk på OK-tasten på fjernbetjeningen. 1) Skift funktion Tryk på den RØDE tast og vælg enten tv eller radio

16 Kanallister DEL II DEL II Kanallister 2) Favoritgruppe Tryk på den GRØNNE tast og vælg en Favoritgruppe ud af Favorit 1 ~ 8. Når du vælger en Favoritgruppe, vises kun de kanaler, som hører til Favoritgruppen, i kanallisten. Volume-afvigelse Du kan regulere volumen-niveauet for hver kanal. Anvend tasterne, til at vælge Volume-afvigelse for hver kanal. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Volumeafvigelse. Bemærk > For at få vist Favoritkanalerne, skal du først angive Favoritgrupper i menuen Favoritvalg. Under Favoritgruppe, kan du redigere de forskellige Favoritgrupper i henhold til dine præferencer. Tryk på den HVIDE tast, og menuen Rediger Favorit vises. Favoritvalg/Lås/Åbn/Volume-afvigelse Flyt Favorit/Omdøb Favoritliste/Omdøb kanal Flyt kanal Tryk på OK-tasten ud for den Favoritkanal, som du ønsker at flytte. Vælg det sted, du ønsker at flytte kanalen til, med tasterne,. Tryk på OK-tasten for at bekræfte den nye position. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Flyt kanal-funktionen. Favoritvalg Du kan redigere de eksisterende kanaler i Favoritgruppen. Du redigerer på samme måde, som du vælger Favoritgruppe under menuen Favoritvalg i redigeringsmodus. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Favoritvalg. Omdøb FAV-liste Du kan omdøbe den aktuelle Favoritgruppe. Indtast det nye navn med bogstavtasterne eller farvetasterne. Tryk på OK-tasten, når alle ændringer er foretaget. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Omdøb FAV-liste. Lås/Åbn Du kan låse de kanaler, du ønsker. Hvis du vælger Lås/Åbn, vises en tekstboks, hvor du skal indtaste PIN-koden. Indtast den korrekte PINkode. Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at låse, og symbolet for, at kanalen er låst, vises ud for den valgte kanal. Hvis du trykker på OK-tasten igen ud for den låste kanal, kan du annullere låsningen. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Lås/Åbnfunktionen. 3) Liste over grupper Du kan vælge en kanalliste ved at sortere kanalerne efter signaltype. Tryk på den GULE tast og vælg en kanalliste blandt Alle kanaler/ Terrestrial/Satellitkanaler. Alle: Du kan se både søgte satellit- og terrestriske kanaler. Terrestrial: Du kan kun se søgte terrestriske kanaler. Satellit: Du kan kun se søgte satellitkanaler, som udbyderen leverer

17 Kanallister DEL II DEL II EPG 4) Gruppe Du kan reorganisere kanallisten i henhold til dine ønsker. Tryk på den BLÅ tast og vælg en af følgende: Satellit/Transponder/Netværk/CAS/Lås/A til Z. 5) Redigeringsfunktion FAV-valg Hvis du vælger Favoritvalg, finder du 8 valgmuligheder pr. kanal, som vist i billedet til venstre. Favorit 1 er længst til venstre, Favorit 8 længst til højre. Tryk på OK-tasten ud for den position (ud af de 8 valgmuligheder), hvor du ønsker kanalen. Den valgte position svarer derefter til kanalens favoritgruppenummer. For eksempel, hvis du ønsker, at Canal+ Dan skal tilhøre Favoritgruppe 6, tryk på OK-tasten ud for den 6. position for Canal+ Dan. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen FAV-valg. Du kan se en elektronisk tv-/radioprogramguide (EPG) for kanaler, hvor denne information tilbydes af tv-stationerne. Hvis du ønsker at se den elektroniske programguide, mens du ser tv eller hører radio, tryk på EPG på fjernbetjeningen. Når du trykker på EPG-tasten første gang, vises EPG-scanningsbilledet automatisk, som det ses i billedet til venstre. Satboxen scanner efter EPG-information for at hente informationen fra tv-stationerne. Hvis EPG ikke vises, tryk på den HVIDE tast på fjernbetjeningen. Derved begynder satboxen at scanne efter den elektroniske programguide. Hvis du ønsker at forlade EPG-scanningen, tryk på MENU- eller EXIT-tasten. Når EPG-scanningen er færdig, vises kanallisten på venstre side. EPG-vinduet med direkte signal fra den valgte kanal vises i højre side. Dato og tidsintervallet vises øverst. Når du trykker på OK-tasten på et valgt program, vises tidspunktet, titlen og et resumé på skærmen. Tryk på tasterne, for at skifte kanal. Tryk på tasterne, for at skifte program med EPG. Flyt kanal Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at flytte. Vælg det sted, du ønsker at flytte kanalen til, med tasterne,. Tryk på OK-tasten for at bekræfte den nye position. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Flyt kanal. Du kan skifte mellem tv-guide og radioguide ved at trykke på på fjernbetjeningen. -tasten Hvis du trykker på -tasten på fjernbetjeningen, kan du gå til menuen Video-timer-indstilling og programmere videoen til at optage programmet. Slet kanal Hvis du vælger Slet kanal-funktionen, vises en tekstboks, hvor du skal indtaste PIN-koden. Indtast den korrekte PIN-kode. Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at slette. Et blåt mærke vil blive vist ud for den valgte kanal, for at gøre dig opmærksom på, at kanalen med det blå mærke vil blive slettet. Hvis du trykker på OK-tasten igen ud for den slettede kanal, kan du annullere sletningen. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Slet kanal. Du kan ændre dato og tidsinterval for EPG-displayet med FARVEtasterne på fjernbetjeningen. Grøn: Ændrer datoen for EPG-displayet fra den aktuelle dag til den forrige dag. Gul: Ændrer datoen for EPG-displayet fra den aktuelle dag til den næste dag. Blå: Ændrer tidsintervallet for EPG-displayet til 30 min. eller 60 min. Tilbage: Vender tilbage til den aktuelle tidszone for EPG-displayet

18 Fejlfinding DEL II DEL II Funktioner Problem Mulig årsag Problemløsning Funktioner Du har glemt din personlige PINkode. Kontakt din udbyder. Europæisk DVB-S-standard og DVB-T-standard Tidsindstillingen er forkert. Tiden er ikke indstillet korrekt. Korriger tidsindstillingen i menuen. Satellit: Op til 100 satellitter og transpondere MPEG-II video LED-indikatoren på frontpanelet lyser ikke/ingen strømforsyning. Intet billede på skærmen. Netledningen er ikke sat korrekt i stikkontakten. Satboxen står på standby. Sæt netledningen korrekt på plads i stikkontakten. Tænd satboxen. MPEG-I Audio Layer 1, Layer 2 MPEG-II Digital og fuldt DVB-kompatibel Forberedt til DVB Common Interface (CAM-slot) Integreret CONAX med 1 smartcard-læser AV-udgangen er ikke forbundet korrekt til tv et. Kontroller tilslutningen og korriger. Suveræn On-Screen Graphic med 256 farver Plug & Play-programinstallation Forkert kanal- eller video-udgang er valg på tv et. Kontroller kanal- og videoudgangen og korriger. Video i LD-kvalitet, lyd i CD-kvalitet Variabel LNB-polaritetskontrol: 13/18 V, 0/22 khz tone Ingen lyd. Lydkablet er forkert tilsluttet. Kontroller tilslutningen og korriger. Viser signalstyrke for nem installation af parabolantenne Firecifret 7-segment LED på frontpanelet viser kanalinformation Volumen-niveauet er 0. Mute er aktiveret. Skru op for lyden på tv et. Tryk på MUTE-tasten. Viser lokalt klokkeslæt på frontpanelet i standby-modus Genetablerer indstillinger efter strømsvigt IR-fjernbetjening Fjernbetjeningen fungerer ikke. Fjernbetjeningen anvendes forkert. Peg fjernbetjeningen i retning af satboxen. Forældrekontrol/Installationslås/Modtagerlås 64-trins volumenkontrol Dårlig billedkvalitet. Batterierne skal udskiftes eller er forkert sat i. Signalstyrken er for lav. Udskift batterierne eller sæt dem korrekt i. Kontroller signalstyrken i menuen [Installation]. Kontroller signalkablet fra parabolen og terrestrisk antenne. Suveræne redigeringsmuligheder: PID, tv- og radiokanaler, kanalnavne DVB-undertekst/teletekst understøttes Teletekst (understøttes via VBI) Favoritkanal-funktion SCPC/MCPC kan modtages fra C/Ku-bånd-satellitter Brugervenlig OSG-menu (On-Screen Graphic) med fuld funktionalitet Programkortet fungerer ikke. Programkortet er ikke installeret korrekt. Kontroller at programkortet er korrekt indsat. Husker senest sete kanal Variabelt billedformat 4:3 ( Fuldt, Centreret, Letterbox), 16:9 EPG (elektronisk programguide) for programinformation på skærmen Multisprogfunktion I alt programmerbare kanaler Kanallagring for flere satellitter Modtager-til-modtager-funktion for program- og datatransmission via RS232 Automatisk software-downloading (OTA by Euroloader) 34 35

19 Specifikationer DEL II DEL II Specifikationer Specifikationer 1. Tuner og kanal a) Satellit Indgangsstik 1 x F-type antennestik Udgangsstik 1 x F-type 75 Ohm, mellemfrekvenssignal ud Frekvensspektrum 950 MHz til 2150 MHz Indgangsimpedans 75 Ohm Signalstyrke -25 til -65 dbm LNB-power og polarisation Vertikal 13,5 V ±1 V Horisontal 18,5V ±1 V 22 khz tone Frekvens 22 khz ±2 khz Udsving 0,6 Vp-p ±0,2 Vp-p Demodulation QPSK Symbolrate 2 ~ 45 Msps FEC-dekoder Fejlkorrigering 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 og 7/8 underlagt betingelser Længde M = 7 b) Terrestrial RF-indgangsstik IEC-type, hun RF-udgangsstik IEC-type, han Indgangs-frekvensspektrum UHF: 471,25 863,25 MHz Indgangssignalstyrke -78 dbm 20 dbm Støjtal 5 db typ. 12 db maks. OFDM-Demod IC MT352 (produceret af Zarlink) Indgangsimpedans 75 Ohm Returtab 4dB typ. IF-båndbredde 8 MHz (-3 db) typ. Falske signaler ved indgangsterminal 46 dbuv maks. ( MHz) 54 dbuv maks. ( MHz) Modulationsform 2K FFT, 8K FFT Konstellation QPSK, 16QAM, 64QAM Forward Error Correction 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 FEC Interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 RF udgangs spænding 5V 30 ma (for aktiv antenne) 3. Hukommelse Flashhukommelse Program DRAM EEPROM 2 MB 16 MB 2 KB 4. A/V og data ind/ud SCART Tv x 1, video x 1 RGB video ud TV-SCART x 1 CVBS video ud RCA x 1, SCART x 2 (tv, video) S/PDIF RCA x 1 Analog audio ud RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1) SCART x 2 (tv, video) Opløsning 16 bit DAC Udgangsniveau Maks. 2 Vrms Volumen- og mute-kontrol Datainterface RS232C, Baudrate 9600 ~ , 9 Pin D-Sub 5. Adgangskontrol Integreret Conax 1 Smartcard-læser 6. PCMCIA Antal slots 1 Type I, II DVB Common Interface Standard 7. Strømforsyning Indgangsspænding Type Strømforbrug Beskyttelse 8. Mål og vægt Størrelse (B x H x D) Vægt AC 90 V-240V~, 50 Hz/ 60 Hz MPS Maks. 40 W (Mindre end 7 W på standby) Separat intern sikrings- og kabinetjordforbindelse og indgangen skal have beskyttelse mod lyn og elektrisk stød. 320 mm x 60 mm x 220 mm Ca. 2,0 kg 2. MPEG-transportstrøm A/V-dekodning Transportstrøm MPEG-2 ISO/IEC Transportstrømspecifikationer Profil og niveau MPEG-2 ML T/S-datahastighed Maks. 80 Mbit/sek. Billedformat 4:3 (Fuldt, Centreret, Letterbox), 16:9 Videoopløsning 720 x 576 (PAL) Audio-dekodning MPEG1 Audio Layer 1 & 2 Audio-modus Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono Samplinghastighed 32, 44,1 og 48 khz 9. Miljø Driftstemperatur Opbevaringstemperatur +5 C ~ +45 C -40 C ~ +65 C 36 37

20 q SI0149 R2350 CDC7000 Mars 05 N

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Brugervejledning HD Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital HDTV box 1 fjernbetjening

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4 Brugervejledning HD 104 C Digital HDTV-box til kabel-tv MPEG2 / MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer HDTV-boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Indhold Velkommen Indhold 2 Velkommen 3 Fjernbetjening 4 Oversigtsbillede af standard fjernbetjening 5 Hovedmenu 6 TV portalens undermenuer 8 Waoo! TV 9 Optagelser

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola fjernbetjening...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Indhold 3 Velkommen 4 Fjernbetjening 6 Hovedmenu 8 TV-portalens undermenuer 9 Waoo! TV 20 Optagelser 23 Film 27 Pauseskærm

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

BRUGSANVISNING DK-3 010914 01034 DT-1000CI DANSK QPSK

BRUGSANVISNING DK-3 010914 01034 DT-1000CI DANSK QPSK DK-3 010914 01034 DANSK QPSK En fremtidssikker, digital modtager, der dækker mange behov En af fordelene med ligger i den fleksible konstruktion. Modtageren er udstyret med Common Interface, der kan kompletteres

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

Digital HD PVR-tv-box

Digital HD PVR-tv-box Brugervejledning HD PVR 5720-SX 3D Ready Digital HD PVR-tv-box MPEG2/MPEG4 1 Indhold 1. Kom godt i gang 3 1 Tilslutninger 5 2 Installation 6 3 Brug af tv-boxen 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere