INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION"

Transkript

1 Brugervejledning

2 INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner Produktoversigt Fjernbetjening Satbox tilslutningsmuligheder Indsættelse af CA-modul og programkort DEL II: MENUGUIDE Menuoversigt Kanalsøgning Menuguide Kanallister EPG (elektronisk programguide) Fejlfinding Funktioner Specifikationer Varemærke for DVB Digital Video Broadcasting Project 3

3 DEL I Sikkerhedsinstruktioner Følg altid disse instruktioner for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend kun en fugtig klud til udvendig rengøring af satboxen. Anvend ikke tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af satboxen, da det kan forårsage farlige situationer og betyde, at garantien bortfalder. Anvend ikke satboxen på steder med høj luftfugtighed, og udsæt den ikke for vand eller fugt. Placer ikke satboxen på en ustabil vogn, et stativ, en trefod, en konsol eller et bord. Satboxen kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller blive beskadiget. Sprækker og åbninger i satboxen må ikke blokeres eller tildækkes. Sprækkerne skaber ventilation og forhindrer overophedning. Placer aldrig satboxen i nærheden af eller oven over en radiator eller varmerist. Placer ikke satboxen i et indelukke som fx et skab uden tilstrækkelig ventilation. Placer ikke satboxen i en stabel, over eller under andre elektroniske apparater. Anvend kun den type af strømkilde, der er angivet på mærkatet. Hold om stikket, ikke ledningen, når stikket tages ud stikkontakten. Arranger netledninger, så der ikke er sandsynlighed for, at der bliver trådt på dem, eller at de bliver klemt af genstande placeret på eller mod dem. Vær særlig opmærksom på ledninger ved stikkontakter, stikdåser, og der hvor ledningerne kommer ud af apparatet. Benyt en stikkontakt med overspændingsbeskyttelse eller jordforbindelse. Som ekstra beskyttelse i tordenvejr, eller når satboxen ikke er under opsyn eller i brug i længere perioder, trækkes stikket ud af stikkontakten, og forbindelserne mellem satboxen og antennen afbrydes. Dette beskytter mod beskadigelse som følge af lynnedslag eller overspænding. Forsøg ikke selv at reparere satboxen, da åbning og fjernelse af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding og betyder, at garantien bortfalder. Al service skal udføres af autoriserede serviceteknikere. Træk stikket ud af stikkontakten og kontakt autoriserede serviceteknikere, hvis følgende er sket: Netledningen er blevet beskadiget. Væske er blevet spildt, eller genstande er trængt ind i satboxen. Satboxen har været udsat for regn eller vand. Satboxen er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Satboxen funktionsdygtighed er markant ændret. 5

4 Produktoversigt DEL I DEL I Produktoversigt Forsiden Bagsiden Programkort-slot Sæt et programkort helt ind i slottet. 2. Slot til CA-modul Sæt det korrekte CA-modul helt ind i slottet. 3. EPG Gå til EPG-menuen. 4. ON/Standby Tænd satboxen eller sæt den på standby. 5. OK Bekræft eller vælg. 6. Menu Giver adgang til installationsmenuen. 7. Navigation venstre/højre eller lydstyrke op/ned Navigation venstre/højre i menuerne samt regulering af lydstyrken op/ned. 8. Navigation op/ned eller kanalskift op/ned Navigation op/ned i menuerne eller kanalskift. 1. TV-SCART Tilslut dette stik til tv'et med et fuldt funktionelt SCART-kabel. 2. VIDEO-SCART Tilslut dette stik til videoen med et fuldt funktionelt SCART-kabel. 3. IF OUT Anvend dette til et antennekabel. 4. LNB IN Tilslut dette til en parabolantenne for at modtage digitalsignal. 5. SERIEL PORT Tilsluttes til en pc s serielle kommunikationsport. 6. AUDIO RCA Tilsluttes til et stereoanlæg (tv, video, audio). 7. VIDEO RCA Tilsluttes til tv'ets kompositvideoindgang. 8. S/PDIF Tilsluttes til Dolby Digital-kompatibelt audioudstyr. 9. ANT IN Tilsluttes til en digital terrestrisk antenne. 10. TV OUT Anvendes til tilslutning til tv eller video. 6 7

5 Fjernbetjening DEL I DEL I Fjernbetjening 1. POWER: Tænder eller slukker satboxen. 1. POWER 2. MUTE 3. TAL/ BOGSTAVER 2. MUTE: Slår lyden TIL/FRA. 3. TAL/ Direkte valg af tv-/radiokanal og andre kommandoer ved hjælp af nummertasterne, BOGSTAVER: eller indtast et bogstav. 4. MENU: Viser hovedmenuen eller vender tilbage til forrige menu. 5. EXIT: Vender tilbage til den aktuelle visning. 6. KANAL: Skift kanal op/ned eller flyt markøren op/ned. 7. OK/GEM: Anvendes til at vælge et program, en markeret linje eller en parameterværdi. Viser kanallisten ved direkte signal. 4. MENU 6. KANAL 9. SIDE NED 11. EPG 13. TELETEKST 15. UNDERTEKST 17. MULTI VIDEO 20. TV/RADIO 22. FAVORIT 24. ALLE KANALER 5. EXIT 7. OK/GEM 8. VOLUMEN 10. SIDE OP 12. ZAPP 14. INFO 16. BILLEDFORMAT 18. ALT AUDIO 19. SLEEP TIMER 21. GRUPPE 23. LISTE 25. FUNKTION 8. VOLUMEN: Volumen op/ned eller bevæg markøren højre/venstre. 9. SIDE NED: Anvendes til at bevæge sig en side ned i kanallisten. 10. SIDE OP: Anvendes til at bevæge sig en side op i kanallisten. 11. EPG: Gå direkte til EPG-menuen, som viser programinformation for kanalerne. 12. ZAPP: Anvendes til at vælge den sidst sete kanal. 13. TELETEKST: Viser teletekst leveret af tv-stationerne. 14. INFO: Viser programinformation leveret af tv-stationen. 15. UNDERTEKST: Viser undertekst-menuen, hvor sprog for undertekster kan vælges. 16. BILLEDFORMAT:Vælg billedformat for tv-skærmen. 17. MULTI VIDEO: Vælg video-modus, når denne tjeneste tilbydes af tv-stationen. 18. ALT AUDIO: Vælg lydsprog og soundtrack for data, som udsendes af tv-stationen. 19. SLEEP TIMER: Viser tidslinje. Du kan indstille sleep timeren til mellem 15 og 180 minutter med 15 minutters tidsinterval. 20. TV/RADIO: LISTE-tasten skifter mellem tv og radio. 21. GRUPPE: Gå direkte til Gruppelisten. 22. FAVORIT: Gå direkte til Favoritkanallisten. 23. LISTE: LISTE-tasten skifter kanalliste mellem Alle kanaler, Terrestriske kanaler, Satellitkanaler. 24. ALLE KANALER: Viser kanallisten. 25. FUNKTION: Anvendes til tillægsfunktioner. 8 9

6 Satboxen tilslutningsmuligheder DEL I DEL I Satboxen tilslutningsmuligheder SÆT IKKE STIKKET fra satboxen i stikkontakten, før du har foretaget alle tilslutninger. Før du tilslutter kablerne, bør du forbinde satboxens LNB IN-stik med kablerne fra parabolen og ANT IN-stikket med kablet fra den terrestriske antenne. PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne VIDEO-SCART TV-SCART TV RCA Tilslut satboxen til tv og video med SCART-kablerne Tilslut tv'ets scart-kabel til satboxen scart-stik. Tilslut videoens scart-kabel til satboxens scart-stik. Tilslut satboxen til tv'et med RCA-kablerne Tilslut tv'ets RCA-kabler til satboxens RCA-stik

7 Satboxens tilslutningsmuligheder DEL I DEL I Indsættelse af CA-modul og programkort Programkort PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne For at kunne se betalingskanaler er det nødvendigt at have et programkort. Du kan også have behov for et CAmodul. Forhør dig om dette hos din forhandler. Hvis du har abonnement hos mere end én udbyder, skal du indsætte det korrekte programkort eller CA-modul med matchende programkort for at få adgang til de enkelte udbyderes udvalg. Denne satbox kan rumme et programkort og et CA-modul med programkort ad gangen. Hvis der ikke er indsat noget programkort eller CA-modul med programkort i satboxen, er kun gratisprogrammer (FTA: free-to-air) tilgængelige. Sådan får du adgang til betalingskanalerne, når du har tegnet abonnement hos en udbyder og fået et programkort og CA-modul. 1) Stikket må ikke sættes i stikkontakten, før programkortet og CA-modulet er blevet indsat. TV-SCART S/PDIF 2) Sæt dit CA-modul eller programkort helt ind i slottet i satboxens frontpanel, med pilen pegende opad og indad. (Hvis du anvender CA-modul, skal programkortet sættes i CA-modulets kortlæser.) 3) CA-modulet og programkortet kan i visse tilfælde åbne specialmenuer og information, som ikke er beskrevet i denne manual. 4) Programkortet kan kun give adgang til kanaler fra den udbyder, du har tegnet abonnement hos. Tilslut satboxen til HiFi-systemet med S/PDIF-kablet Tilslut tv'ets SCART-kabel til satboxens SCART-stik. Tilslut HiFi-systemets S/PDIF-kabel til satboxens S/PDIF-stik

8 Menuoversigt DEL II DEL II Kanalsøgning Hovedmenu Brugerindstilling Sprogindstillinger Forældrekontrol Kanallås Da satboxen leveres fabriksindstillet, må du selv indstille den i overensstemmelse med dine præferencer. Installationen begynder med menuen Nulstil. Følg nedenstående instruktioner for at indstille satboxen korrekt. Tryk på tasten MENU, hver gang du går til næste indstillingsmenu. Installationslås Indstil lås Nulstil Brugerprofil Tv-tilslutning Banner-tid DVB-undertekst Skærmstørrelse Du kan vælge den standardindstilling, du ønsker. Hvis du vælger et land under Standardindstilling, vil sprog, tidszone og kanalliste automatisk blive indstillet i henhold til det valgte land. Vælg land under Standardindstilling med tasterne, eller få menuen vist ved at trykke på OK-tasten, mens Standardindstilling er markeret. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Installation LNB-indstilling Kontrast Dolby Digital Videoudgang Når du trykker på Menu-tasten eller Exit-tasten uden at have valgt indstilling, vises en tekstboks, hvor du skal bekræfte dit valg. Hvis du vælger Ja uden at have afsluttet indstillingen, vil standardsproget være engelsk, og der vil ikke vises nogen kanaler i kanallisten. Program Satellit Program Terrestrial Rediger Rediger Kanal Rediger TP Rediger SAT Slet alle kanaler Timer-funktion Lokal tidsindstilling Timer-indstilling Video-timer-indstilling Systeminformation Software opgradering Nulstil Modtager version Adgangskontrol Common Interface Programkort-information 14 15

9 Kanalsøgning DEL II DEL II Kanalsøgning Sprogindstillinger Du kan vælge sprog for menuen, lyden, underteksterne og teletekst. Tryk på tasterne, for at gå til det ønskede sprog eller benyt rullegardinmenuen ved at trykke på OK-tasten ud for det sprog, du ønsker at vælge. Hvis du anvender rullegardinmenuen, tryk på OK-tasten ud for det valgte sprog. Anvend tasterne, til at gå til næste sprogindstilling. Tv-tilslutning Skærmstørrelse Her vælges billedformat for tv-billedet (bredde og højde). Tryk på tasterne, eller benyt rullegardinmenuen. 1) 4:3 for normalt tv-billede MENU Anvendes til at vælge OSD-sprog (On Screen Display) for menuen på skærmen. Primær lyd Anvendes til at vælge det primære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog. Sekundær lyd Anvendes til at vælge det sekundære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog, i tilfælde af at det valgte primære sprog ikke tilbydes af tv-stationen. Primær undertekst Anvendes til at vælge sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog. Sekundær undertekst Anvendes til at vælge et sekundært sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog, i tilfælde af at det valgte primære undertekstsprog, ikke tilbydes af udbyderen. Teletekst Anvendes til at vælge sprog for teletekst. [Fuldt] [Centreret] [Letterbox] 2) 16:9 for widescreen-tv Kontrast Du kan regulere skærmens lysstyrke. 0 : Mørkest 10 : Lysest Dolby Digital Hvis dette parameter er slået [Til], kan du få Dolby Digital-lyd, hvis kanalen tilbyder denne funktion. Bemærk> For at få glæde af denne funktion skal du først tilslutte en digital audioforstærker til ComboBoxens S/PDIF-stik. Videoudgang Du kan vælge mellem RGB og CVBS for videoens udgangssignal. Lokal tidsindstilling Du kan vælge tidszone (det sted, hvor du befinder dig). Når du vælger tidszone, indstilles lokaltiden automatisk i overensstemmelse med tidszonen

10 Kanalsøgning DEL II DEL II Menuguide LNB-indstilling Du skal indstille satboxens LNB i overensstemmelse med LNB-typen på din parabol. Det er muligt at gå til menuen Søgning indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg en satellit som svarer til din LNB, ved hjælp af tasterne, eller rullegardinmenuen. Andre parameterværdier skal ændres manuelt i henhold til din LNB-type. Når alle parametre er indstillet, trykkes OK. BEMÆRK Tryk på OK-tasten for at vælge eller bekræfte ændringerne. Tryk på OK-tasten på menulinjen, der indeholder mange valgbare undermenuer, og rullegardinmenuen vises. Tryk påmenu-tasten for at gå til den forrige menu. Tryk på EXIT-tasten for at afslutte menuen eller gå til direkte signal. Program Satellit Hver parameter skal indstilles i overensstemmelse med din LNBindstilling. Det er muligt at gå til menuen LNB-indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg [Antal Antenner] i overensstemmelse med det antal af LNB er, som er tilsluttet din satbox. Vælg det aktuelle antal antenner, og vælg [Satellit Navn] og [LNB Type]. Hvis din satbox er tilsluttet 4 LNB er, skal du angive et antal antenner svarende til antallet af LNB er. Når du har angivet antallet af antenner, skal du angive [Satellit Navn] og [LNB Type] for hver LNB. Hvis du ønsker at Redigere eller Tilføje en transponder, tryk på farvetasten på fjernbetjeningen på parameteret [Transponder]. GRØN tast: Gå til Rediger. GUL tast: Gå til Tilføj. Vælg [Søgningstype] blandt Alle/Transponder/Netværk Vælg [FTA/CAS] blandt FTA/CAS. Hvis du ønsker at vælge CAS, tryk på den GRØNNE tast på fjernbetjeningen for at få vist CAS-listen. Hvis du ønsker at søge kanaler på den nuværende antenne, tryk på OK-tasten ud for [Søg nuværende ANT]. Hvis din satbox er tilsluttet flere LNB er, og du ønsker at søge kanaler på alle antenner på én gang, tryk på OK-tasten ud for [Søg alle ANT]. Hovedmenuen består af 6 undermenuer: Brugerindstilling Installation Rediger Timer-funktion Systeminformation Adgangskontrol Anvend tasterne, til at bevæge markøren rundt i hovedmenuen. Anvend tasterne, til at bevæge markøren rundt i undermenuen. Sprogindstillinger Brugerindstilling Du kan vælge sprog for menuen, lyden, underteksterne og teletekst. Tryk på tasterne, for at gå til det ønskede sprog, eller benyt rullegardinmenuen ved at trykke på OK-tasten ud for det sprog, du ønsker at vælge. Hvis du anvender rullegardinmenuen, tryk på OK-tasten ud for det valgte sprog. Anvend tasterne, for at gå til næste sprogindstilling. Program Terrestrial Du kan søge efter terrestriske kanaler automatisk eller manuelt. Vælg enten Auto eller Manuel under søgningstype. Tryk derefter OK på [Start søgning]. MANUEL: Du skal søge efter kanaler, når du har indtastet indeks og frekvens. Når kanalsøgningen er afsluttet, vises en tekstboks med meddelelsen "Gemmer informationen". Tryk på OK, hvis en tekstboks med meddelelsen "Søgning gennemført tast OK" fremkommer. Mens du søger kanaler, kan du se status for kanalsøgningen og kanalnavne for tv- og radiokanaler

11 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Menu Anvendes til at vælge OSD-sprog (On Screen Display) for menuen på skærmen. Primær lyd Anvendes til at vælge det primære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog. Sekundær lyd Anvendes til at vælge det sekundære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog, i tilfælde af at det valgte primære sprog ikke tilbydes af tv-stationen. Primær undertekst Anvendes til at vælge sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog. Sekundær undertekst Anvendes til at vælge et sekundært sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog, i tilfælde af at det valgte primære undertekstsprog ikke tilbydes af udbyderen. Teletekst Anvendes til at vælge sprog for teletekst. Brugerprofil Banner-tid Du kan vælge, hvor længe bannerinformation skal blive stående (1~10). Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen til at vælge tidsindstilling for bannertekst. DVB-undertekst Du kan vælge dette, hvis du ønsker DVB-undertekstvisning. Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen. Tv-tilslutning Skærmstørrelse Her vælges billedformat for tv-billedet (bredde og højde). Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen. 1) 4:3 for normalt tv-billede Forældrekontrol Med Forældrekontrol kan du undgå, at bestemte tv-kanaler bliver set, bestemte radiokanaler bliver hørt, at der foretages ændringer af installationen, og at indstillingerne ændres. For at komme ind i menuen Forældrekontrol, skal du først indtaste korrekt PIN-kode. Standard-PIN-koden er [1234]. [Fuldt] [Centreret] [Letterbox] 2) 16:9 for widescreen-tv Kanallås Hvis Ja er valgt for Kanallås, skal du indtaste korrekt PIN-kode, hver gang du ser eller lytter til en låst kanal. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Installationslås Hvis Ja er valgt for Installationslås, skal du indtaste korrekt PINkode, hver gang du går ind i hovedmenuen. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Indstil lås Hvis Ja er valgt for Indstil lås, skal du indtaste korrekt PIN-kode, hver gang du tænder satboxen fra standby. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Kontrast Du kan regulere skærmens lysstyrke. 0 : Mørkest 10 : Lysest Dolby Digital Hvis dette parameter er slået [Til], kan du få Dolby Digital-lyd, hvis kanalen tilbyder denne funktion. Bemærk> For at få glæde af denne funktion skal du først tilslutte en digital audioforstærker til satboxens S/PDIF-stik. Videoudgang Du kan vælge mellem RGB og CVBS for videoens udgangssignal

12 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Installation LNB-indstilling Du skal indstille satboxens LNB i overensstemmelse med LNB-typen på din parabol. Det er muligt at gå til menuen Søgning indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg en satellit, som svarer til din LNB ved hjælp af tasterne, eller rullegardinmenuen. Andre parameterværdier skal ændres manuelt i henhold til din LNB-type. Når alle parametre er indstillet, trykkes OK. Program Satellit Hver parameter skal indstilles i henhold til din LNB-indstilling. Det er muligt at gå til menuen LNB-indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg [Antal Antenner] i overensstemmelse med det antal af LNB er, som er tilsluttet din satbox. Vælg det aktuelle antal antenner, og vælg [Satellit Navn] og [LNB Type]. Hvis din satbox er tilsluttet 4 LNB er, skal du angive et antal antenner svarende til antallet af LNB er. Når du har angivet antallet af antenner, skal du angive [Satellit Navn] og [LNB Type] for hver LNB. Hvis du ønsker at Redigere eller Tilføje en transponder, tryk på farvetasten på fjernbetjeningen på parameteret [Transponder]. GRØN tast: Gå til Rediger. GUL tast: Gå til Tilføj. Vælg [Søgningstype] blandt Alle/Transponder/Netværk Vælg [FTA/CAS] blandt FTA/CAS. Hvis du ønsker at vælge CAS, tryk på den GRØNNE tast på fjernbetjeningen for at få vist CAS-listen. Hvis du ønsker at søge kanaler på den nuværende antenne, tryk på OK-tasten ud for [Søg nuværende ANT]. Hvis din satbox er tilsluttet flere LNB er, og du ønsker at søge kanaler på alle antenner på én gang, tryk på OK-tasten ud for [Søg alle ANT]. Program Terrestrial Du kan søge efter terrestriske kanaler automatisk eller manuelt. Vælg enten Auto eller Manuel under søgningstype. Tryk derefter OK på [Start søgning]. MANUEL: Du skal søge efter kanaler, når du har indtastet indeks og frekvens. Når kanalsøgningen er afsluttet, vises en tekstboks med meddelelsen "Gemmer informationen". Tryk på OK, hvis en tekstboks med meddelelsen "Søgning gennemført tast OK" fremkommer. Mens du søger kanaler, kan du se status for kanalsøgningen og kanalnavne for tv- og radiokanaler. I Danmark forventes det digitale terrestrielle net at være tilgængeligt i sidste halvdel af 2005 med forbehold for ændringer. Rediger kanal Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Skift mellem tv/radio GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger Rediger kanal Tryk på den GRØNNE tast for at vælge Rediger. Tryk på OK-tasten ud for [Kanal] i undermenuen til Rediger, og undermenuen Omdøb vises som i billedet til venstre. Anvend farvetasterne til at redigere et bogstav: RØD: Slet GRØN: Tilbage GUL: Indsæt OK: Gem, : Flyt markøren Anvend bogstavtasterne på fjernbetjeningen til at indtaste et nyt kanalnavn. Efter at have indtastet nyt kanalnavn og gemt ændringen trykkes på MENU-tasten for at gå tilbage til forrige menu. # Reguler Video-/Audio-/PCR-PID Anvend tasterne, eller de numeriske tasterne til at regulere PID-værdierne. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj kanal Tryk på den GULE tast for at vælge Tilføj. Tryk på OK-tasten ud for [Kanal] i undermenuen til Tilføj, indtast derefter et nyt kanalnavn med bogstavtasterne (Indtast) eller farvetasterne (Rediger). Angiv PID-værdierne for Video/Lyd/PCR. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme

13 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Slet kanal Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Tryk på OK-tasten på kanalnavnet, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, hvor du bliver bedt om at bekræfte valget. Tryk på OK-tasten ud for [Ja]. Rediger transponder Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Displayvisning for transponder (Søgt transponder eller Alle transpondere) GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger transponder Tryk på den GRØNNE tast for at vælge Rediger. Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at regulere Frekvens/Polaritet/Symbolrate i henhold til den nye transponderværdi. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj transponder Tryk på den GULE tast for at vælge Tilføj. Anvend tasterne, eller de numeriske taster på fjernbetjeningen for at tilføje en ny transponder. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Slet transponder Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Tryk på OK-tasten ud for den transponder, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, som beder dig bekræfte dit valg. Tryk på OK-tasten ud for [Ja]. Rediger satellit Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Displayvisning for satellit (Søgt satellit eller Alle satellitter) GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger satellit Tryk på den Grønne tast for at vælge Rediger. Tryk på OK-tasten ud for [Satellit], hvis du ønsker at redigere satellitnavnet, ændr derefter navnet. Anvend tasterne, til at regulere vinkelværdien. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj satellit Tryk på den Gule tast for at vælge Tilføj. Tryk på OK-tasten ud for [Satellit], hvis du ønsker at tilføje en ny satellit eller ændre navnet. Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at tilføje den nye satellit. Du skal kende alle nødvendige værdier for den satellit, du ønsker at tilføje. Satellit/Vinkel/LNB Type/Frekvens/Polaritet/Symbolrate Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at ændre værdierne. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Slet satellit Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Når du trykker på den BLÅ tast på fjernbetjeningen, vises den venstre menu. Tryk på OK-tasten ud for den satellit, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, som beder dig bekræfte dit valg. Slet alle kanaler Du kan slette søgte kanaler. Alle indstillinger og satellitdata bevares, men alle de søgte kanaler fjernes. Anvend tasterne, til at vælge Til eller Fra. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Bemærk > Hvis du opgraderer satboxens software, efter at du har redigeret Kanallisten eller menuen Rediger, kan ændringerne forsvinde

14 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Timer-funktion Systeminformation Lokal tidsindstilling Du kan vælge tidszone (det sted, hvor du befinder dig). Når du vælger tidszone, indstilles lokaltiden automatisk i overensstemmelse med tidszonen. Timer-indstilling Du kan angive [Tænd]- eller [Sluk]-tidspunkt. Du kan også indstille [Sleep-timer] i denne menu. Anvend tasterne, når du vælger [TIL] og [FRA]. Anvend de numeriske taster, når du indstiller tiden. Video-timer-indstilling Du kan indstille Video-timeren eller Påminderen. Video-timer-funktionen skifter kanal på det programmerede tidspunkt. Forsøger du at skifte kanal i det tidsrum, du har angivet, bliver du spurgt, om du virkelig ønsker at skifte kanal. Denne funktion er nyttig ved indspilning på videobånd. Påminder-funktionen skifter kanal på det programmerede tidspunkt, men der kommer ikke noget spørgsmål, hvis du skifter kanal Du kan programmere i alt 20 programmer. De tilgængelige frekvensmuligheder er: Én gang, Dagligt, Ugentligt og Månedligt Én gang Timeren aktiveres på det angivne tidspunkt og kun den ene gang. Dagligt Timeren aktiveres dagligt. Ugentligt Timeren aktiveres ugentligt. Månedligt Timeren aktiveres månedligt. Software-opgradering Du kan opgradere satboxen med ny software, som du kan få hos udbyderen. Efter at have valgt (eller indtastet) de korrekte data fra udbyderen, trykkes på OK-tasten ud for [Start]. Fabrik 1/Fabrik 2: Transponderdata er forudindstillet. Brugerindstilling: Du kan vælge satellit- og transponderdata i henhold til dit udstyr. Bemærk > Hvis du opgraderer satboxens software, efter at du har redigeret Kanallisten eller menuen Rediger, kan ændringerne forsvinde. Nulstil Du kan ændre standardindstillingen, så den opfylder dine behov. Hvis du vælger et land under Standardindstilling, vil sprog, tidszone og kanalliste automatisk blive indstillet i henhold til det valgte land. Vælg Standardland med tasterne, eller rullegardinmenuen. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Modtagerversion Du kan finde detaljeret information om satboxens hardware- og software-version. Vælg timernummer og -frekvens med tasterne,. Angiv kanal med tasterne, eller rullegardinmenuen. Angiv Start- og Stop-dato i kalenderen. (Tryk på OK-tasten for af få vist kalenderen.) Angiv Start- og Stop-tid med de numeriske taster. Markøren bevæger sig automatisk. Vælg type med tasterne,

15 Menuguide DEL II DEL II Kanallister Adgangskontrol Tryk på OK-tasten for at få vist kanallisten, mens du ser tv. Common Interface Du kan hente informationen fra CA-modulet. Denne information kan variere meget afhængig af udbyderen. Denne satbox kan acceptere to forskellige slags CA-moduler, og du kan vælge modulet ved at trykke på OK-tasten. Programkort Information Indsæt CONAX-programkortet i slottet på frontpanelet. Chippen skal vende opad. Abonnements Status Du kan finde information om CONAX-abonnementsstatus. Begivenheds status Du kan finde information om CONAX PPV (Pay Per View). Skift PIN kode Følg proceduren vist i menuen for at ændre PIN-kode. Standard-PIN-koden er [1234]. Indtast nuværende PIN-kode Indtast ny PIN-kode Bekræft ny PIN-kode Aldersgrænse Du skal indtaste PIN-kode for at ændre. Vælg mellem aldersbegrænsningerne vist nedenfor: G: Normalt Publikum PG: Forældreguide A: Over 18 X: Erotik Kanallisten viser søgte satellit- og terrestriske kanaler arrangeret efter udbyder. Du har flere muligheder for at redigere kanallisten, som du ønsker. Redigeringen foretages ved hjælp af farvetasterne på fjernbetjeningen. 1) Skift funktion (RØD tast) Tv/radio 2) Favoritgruppe (GRØN tast) Favoritgruppe 1 ~ 8 3) Liste over grupper (GUL tast) Alle/Terrestrial/Søgte satellitter 4) Gruppe (BLÅ tast) Satellit/Transponder/Netværk/CAS/Lås/A til Z 5) Redigeringsfunktion (HVID tast) Favoritvalg/Lås/Åbn/Volume-afvigelse/Flyt kanal/slet kanal/ Omdøb kanal/udelad kanal Du kan også gå direkte til en kanal i denne kanalliste. Når der trykkes på en farvetast, vises rullegardinmenuen med de tilhørende valgmuligheder. Tryk på en farvetast og vælg derefter en af valgmulighederne for at foretage den ønskede redigering af kanallisten. Bemærk > Hvis du ønsker at se kanallisten, mens du ser tv, tryk på OK-tasten på fjernbetjeningen. 1) Skift funktion Tryk på den RØDE tast og vælg enten tv eller radio

16 Kanallister DEL II DEL II Kanallister 2) Favoritgruppe Tryk på den GRØNNE tast og vælg en Favoritgruppe ud af Favorit 1 ~ 8. Når du vælger en Favoritgruppe, vises kun de kanaler, som hører til Favoritgruppen, i kanallisten. Volume-afvigelse Du kan regulere volumen-niveauet for hver kanal. Anvend tasterne, til at vælge Volume-afvigelse for hver kanal. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Volumeafvigelse. Bemærk > For at få vist Favoritkanalerne, skal du først angive Favoritgrupper i menuen Favoritvalg. Under Favoritgruppe, kan du redigere de forskellige Favoritgrupper i henhold til dine præferencer. Tryk på den HVIDE tast, og menuen Rediger Favorit vises. Favoritvalg/Lås/Åbn/Volume-afvigelse Flyt Favorit/Omdøb Favoritliste/Omdøb kanal Flyt kanal Tryk på OK-tasten ud for den Favoritkanal, som du ønsker at flytte. Vælg det sted, du ønsker at flytte kanalen til, med tasterne,. Tryk på OK-tasten for at bekræfte den nye position. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Flyt kanal-funktionen. Favoritvalg Du kan redigere de eksisterende kanaler i Favoritgruppen. Du redigerer på samme måde, som du vælger Favoritgruppe under menuen Favoritvalg i redigeringsmodus. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Favoritvalg. Omdøb FAV-liste Du kan omdøbe den aktuelle Favoritgruppe. Indtast det nye navn med bogstavtasterne eller farvetasterne. Tryk på OK-tasten, når alle ændringer er foretaget. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Omdøb FAV-liste. Lås/Åbn Du kan låse de kanaler, du ønsker. Hvis du vælger Lås/Åbn, vises en tekstboks, hvor du skal indtaste PIN-koden. Indtast den korrekte PINkode. Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at låse, og symbolet for, at kanalen er låst, vises ud for den valgte kanal. Hvis du trykker på OK-tasten igen ud for den låste kanal, kan du annullere låsningen. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Lås/Åbnfunktionen. 3) Liste over grupper Du kan vælge en kanalliste ved at sortere kanalerne efter signaltype. Tryk på den GULE tast og vælg en kanalliste blandt Alle kanaler/ Terrestrial/Satellitkanaler. Alle: Du kan se både søgte satellit- og terrestriske kanaler. Terrestrial: Du kan kun se søgte terrestriske kanaler. Satellit: Du kan kun se søgte satellitkanaler, som udbyderen leverer

17 Kanallister DEL II DEL II EPG 4) Gruppe Du kan reorganisere kanallisten i henhold til dine ønsker. Tryk på den BLÅ tast og vælg en af følgende: Satellit/Transponder/Netværk/CAS/Lås/A til Z. 5) Redigeringsfunktion FAV-valg Hvis du vælger Favoritvalg, finder du 8 valgmuligheder pr. kanal, som vist i billedet til venstre. Favorit 1 er længst til venstre, Favorit 8 længst til højre. Tryk på OK-tasten ud for den position (ud af de 8 valgmuligheder), hvor du ønsker kanalen. Den valgte position svarer derefter til kanalens favoritgruppenummer. For eksempel, hvis du ønsker, at Canal+ Dan skal tilhøre Favoritgruppe 6, tryk på OK-tasten ud for den 6. position for Canal+ Dan. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen FAV-valg. Du kan se en elektronisk tv-/radioprogramguide (EPG) for kanaler, hvor denne information tilbydes af tv-stationerne. Hvis du ønsker at se den elektroniske programguide, mens du ser tv eller hører radio, tryk på EPG på fjernbetjeningen. Når du trykker på EPG-tasten første gang, vises EPG-scanningsbilledet automatisk, som det ses i billedet til venstre. Satboxen scanner efter EPG-information for at hente informationen fra tv-stationerne. Hvis EPG ikke vises, tryk på den HVIDE tast på fjernbetjeningen. Derved begynder satboxen at scanne efter den elektroniske programguide. Hvis du ønsker at forlade EPG-scanningen, tryk på MENU- eller EXIT-tasten. Når EPG-scanningen er færdig, vises kanallisten på venstre side. EPG-vinduet med direkte signal fra den valgte kanal vises i højre side. Dato og tidsintervallet vises øverst. Når du trykker på OK-tasten på et valgt program, vises tidspunktet, titlen og et resumé på skærmen. Tryk på tasterne, for at skifte kanal. Tryk på tasterne, for at skifte program med EPG. Flyt kanal Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at flytte. Vælg det sted, du ønsker at flytte kanalen til, med tasterne,. Tryk på OK-tasten for at bekræfte den nye position. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Flyt kanal. Du kan skifte mellem tv-guide og radioguide ved at trykke på på fjernbetjeningen. -tasten Hvis du trykker på -tasten på fjernbetjeningen, kan du gå til menuen Video-timer-indstilling og programmere videoen til at optage programmet. Slet kanal Hvis du vælger Slet kanal-funktionen, vises en tekstboks, hvor du skal indtaste PIN-koden. Indtast den korrekte PIN-kode. Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at slette. Et blåt mærke vil blive vist ud for den valgte kanal, for at gøre dig opmærksom på, at kanalen med det blå mærke vil blive slettet. Hvis du trykker på OK-tasten igen ud for den slettede kanal, kan du annullere sletningen. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Slet kanal. Du kan ændre dato og tidsinterval for EPG-displayet med FARVEtasterne på fjernbetjeningen. Grøn: Ændrer datoen for EPG-displayet fra den aktuelle dag til den forrige dag. Gul: Ændrer datoen for EPG-displayet fra den aktuelle dag til den næste dag. Blå: Ændrer tidsintervallet for EPG-displayet til 30 min. eller 60 min. Tilbage: Vender tilbage til den aktuelle tidszone for EPG-displayet

18 Fejlfinding DEL II DEL II Funktioner Problem Mulig årsag Problemløsning Funktioner Du har glemt din personlige PINkode. Kontakt din udbyder. Europæisk DVB-S-standard og DVB-T-standard Tidsindstillingen er forkert. Tiden er ikke indstillet korrekt. Korriger tidsindstillingen i menuen. Satellit: Op til 100 satellitter og transpondere MPEG-II video LED-indikatoren på frontpanelet lyser ikke/ingen strømforsyning. Intet billede på skærmen. Netledningen er ikke sat korrekt i stikkontakten. Satboxen står på standby. Sæt netledningen korrekt på plads i stikkontakten. Tænd satboxen. MPEG-I Audio Layer 1, Layer 2 MPEG-II Digital og fuldt DVB-kompatibel Forberedt til DVB Common Interface (CAM-slot) Integreret CONAX med 1 smartcard-læser AV-udgangen er ikke forbundet korrekt til tv et. Kontroller tilslutningen og korriger. Suveræn On-Screen Graphic med 256 farver Plug & Play-programinstallation Forkert kanal- eller video-udgang er valg på tv et. Kontroller kanal- og videoudgangen og korriger. Video i LD-kvalitet, lyd i CD-kvalitet Variabel LNB-polaritetskontrol: 13/18 V, 0/22 khz tone Ingen lyd. Lydkablet er forkert tilsluttet. Kontroller tilslutningen og korriger. Viser signalstyrke for nem installation af parabolantenne Firecifret 7-segment LED på frontpanelet viser kanalinformation Volumen-niveauet er 0. Mute er aktiveret. Skru op for lyden på tv et. Tryk på MUTE-tasten. Viser lokalt klokkeslæt på frontpanelet i standby-modus Genetablerer indstillinger efter strømsvigt IR-fjernbetjening Fjernbetjeningen fungerer ikke. Fjernbetjeningen anvendes forkert. Peg fjernbetjeningen i retning af satboxen. Forældrekontrol/Installationslås/Modtagerlås 64-trins volumenkontrol Dårlig billedkvalitet. Batterierne skal udskiftes eller er forkert sat i. Signalstyrken er for lav. Udskift batterierne eller sæt dem korrekt i. Kontroller signalstyrken i menuen [Installation]. Kontroller signalkablet fra parabolen og terrestrisk antenne. Suveræne redigeringsmuligheder: PID, tv- og radiokanaler, kanalnavne DVB-undertekst/teletekst understøttes Teletekst (understøttes via VBI) Favoritkanal-funktion SCPC/MCPC kan modtages fra C/Ku-bånd-satellitter Brugervenlig OSG-menu (On-Screen Graphic) med fuld funktionalitet Programkortet fungerer ikke. Programkortet er ikke installeret korrekt. Kontroller at programkortet er korrekt indsat. Husker senest sete kanal Variabelt billedformat 4:3 ( Fuldt, Centreret, Letterbox), 16:9 EPG (elektronisk programguide) for programinformation på skærmen Multisprogfunktion I alt programmerbare kanaler Kanallagring for flere satellitter Modtager-til-modtager-funktion for program- og datatransmission via RS232 Automatisk software-downloading (OTA by Euroloader) 34 35

19 Specifikationer DEL II DEL II Specifikationer Specifikationer 1. Tuner og kanal a) Satellit Indgangsstik 1 x F-type antennestik Udgangsstik 1 x F-type 75 Ohm, mellemfrekvenssignal ud Frekvensspektrum 950 MHz til 2150 MHz Indgangsimpedans 75 Ohm Signalstyrke -25 til -65 dbm LNB-power og polarisation Vertikal 13,5 V ±1 V Horisontal 18,5V ±1 V 22 khz tone Frekvens 22 khz ±2 khz Udsving 0,6 Vp-p ±0,2 Vp-p Demodulation QPSK Symbolrate 2 ~ 45 Msps FEC-dekoder Fejlkorrigering 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 og 7/8 underlagt betingelser Længde M = 7 b) Terrestrial RF-indgangsstik IEC-type, hun RF-udgangsstik IEC-type, han Indgangs-frekvensspektrum UHF: 471,25 863,25 MHz Indgangssignalstyrke -78 dbm 20 dbm Støjtal 5 db typ. 12 db maks. OFDM-Demod IC MT352 (produceret af Zarlink) Indgangsimpedans 75 Ohm Returtab 4dB typ. IF-båndbredde 8 MHz (-3 db) typ. Falske signaler ved indgangsterminal 46 dbuv maks. ( MHz) 54 dbuv maks. ( MHz) Modulationsform 2K FFT, 8K FFT Konstellation QPSK, 16QAM, 64QAM Forward Error Correction 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 FEC Interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 RF udgangs spænding 5V 30 ma (for aktiv antenne) 3. Hukommelse Flashhukommelse Program DRAM EEPROM 2 MB 16 MB 2 KB 4. A/V og data ind/ud SCART Tv x 1, video x 1 RGB video ud TV-SCART x 1 CVBS video ud RCA x 1, SCART x 2 (tv, video) S/PDIF RCA x 1 Analog audio ud RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1) SCART x 2 (tv, video) Opløsning 16 bit DAC Udgangsniveau Maks. 2 Vrms Volumen- og mute-kontrol Datainterface RS232C, Baudrate 9600 ~ , 9 Pin D-Sub 5. Adgangskontrol Integreret Conax 1 Smartcard-læser 6. PCMCIA Antal slots 1 Type I, II DVB Common Interface Standard 7. Strømforsyning Indgangsspænding Type Strømforbrug Beskyttelse 8. Mål og vægt Størrelse (B x H x D) Vægt AC 90 V-240V~, 50 Hz/ 60 Hz MPS Maks. 40 W (Mindre end 7 W på standby) Separat intern sikrings- og kabinetjordforbindelse og indgangen skal have beskyttelse mod lyn og elektrisk stød. 320 mm x 60 mm x 220 mm Ca. 2,0 kg 2. MPEG-transportstrøm A/V-dekodning Transportstrøm MPEG-2 ISO/IEC Transportstrømspecifikationer Profil og niveau MPEG-2 ML T/S-datahastighed Maks. 80 Mbit/sek. Billedformat 4:3 (Fuldt, Centreret, Letterbox), 16:9 Videoopløsning 720 x 576 (PAL) Audio-dekodning MPEG1 Audio Layer 1 & 2 Audio-modus Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono Samplinghastighed 32, 44,1 og 48 khz 9. Miljø Driftstemperatur Opbevaringstemperatur +5 C ~ +45 C -40 C ~ +65 C 36 37

20 q SI0149 R2350 CDC7000 Mars 05 N

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

LDR 270T. Brugervejledning

LDR 270T. Brugervejledning LDR 270T Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3 Bagpanelets

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning TRIAX DVB T1 M Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager MX 01 Dansk brugermanual Version: 20.04.2009 Forord Forord Kære kunde, Tak fordi De har valgte en SMART MX 01 Receiver. Læs venligst denne manual igennem, før ibrugtagning af receiveren.

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning

TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning K7_DANSK 104574 DANSK Digital kabel TV modtager Triax CR 310 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugervejledning CDC-9000 S HD. Digital HD-modtager MPEG-2 / MPEG-4

Brugervejledning CDC-9000 S HD. Digital HD-modtager MPEG-2 / MPEG-4 Brugervejledning CDC-9000 S HD Digital HD-modtager MPEG-2 / MPEG-4 1 Guide til hurtig installation I. Tilslutninger 1 Tilslut LNB IN-stikket på modtageren til parabolen. Tilslut modtageren til dit tv.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Brugsanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S DK 1

Brugsanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S DK 1 Brugsanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S DK 1 DK 2 Mediamaster 9200 S og 9600 S Kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan bruge den nye Mediamaster til. Den er let at betjene, altid parat, og den kan

Læs mere

Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S DK 1 Bemærk, at evt. ny software kan ændre apparatets funktion! Specifikationerne kan ændres uden varsel! DiSEqC er et varemærke tilhørende EUTELSAT Dette produkt

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 3 Bortskaffelse af batterier og modtager... 4 Oversigt... 5 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

TRIAX SR 110 Digital satellit modtager. Brugervejledning

TRIAX SR 110 Digital satellit modtager. Brugervejledning TRIAX SR 110 Digital satellit modtager 350008 Brugervejledning 1 2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Værd at vide...5 Typografiske konventioner...6 Sikkerhedsoplysninger...7 Batterier...8 Bortskaffelse af

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager Digital M 40 Dansk brugermanual Indhold Indhold... - 2 - Sikkerhed... - 4 - Elektrisk tilslutning... - 4 - Korrekt håndtering af batterier... - 5 - Passende Brug... - 5 - Produktets

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI

Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI Brugervejledning In power save mode: stand-by max. 0.6 Watt! Digital Satellit modtager med USB interface, PVR funktion og HDMI Version 1.0_02.08.2010

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Canal Digital Danmark A/S

Canal Digital Danmark A/S Canal Digital er 100 % ejet af Telenor og er Nordens største distributør af tv-kanaler via parabol- og kabel-tv. Canal Digital leverer i dag tv- signaler til mere end tre millioner husstande. Vi har aftaler

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

INSTALLATIONS- VEJLEDNING

INSTALLATIONS- VEJLEDNING Guide 1 INSTALLATIONS- VEJLEDNING 300980A INSTALLATIONSVEJLEDNING 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Takket være din digitale satellitmodtager, kan du nu modtage Canal Digital kanaler og

Læs mere