INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION"

Transkript

1 Brugervejledning

2 INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner Produktoversigt Fjernbetjening Satbox tilslutningsmuligheder Indsættelse af CA-modul og programkort DEL II: MENUGUIDE Menuoversigt Kanalsøgning Menuguide Kanallister EPG (elektronisk programguide) Fejlfinding Funktioner Specifikationer Varemærke for DVB Digital Video Broadcasting Project 3

3 DEL I Sikkerhedsinstruktioner Følg altid disse instruktioner for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend kun en fugtig klud til udvendig rengøring af satboxen. Anvend ikke tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af satboxen, da det kan forårsage farlige situationer og betyde, at garantien bortfalder. Anvend ikke satboxen på steder med høj luftfugtighed, og udsæt den ikke for vand eller fugt. Placer ikke satboxen på en ustabil vogn, et stativ, en trefod, en konsol eller et bord. Satboxen kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller blive beskadiget. Sprækker og åbninger i satboxen må ikke blokeres eller tildækkes. Sprækkerne skaber ventilation og forhindrer overophedning. Placer aldrig satboxen i nærheden af eller oven over en radiator eller varmerist. Placer ikke satboxen i et indelukke som fx et skab uden tilstrækkelig ventilation. Placer ikke satboxen i en stabel, over eller under andre elektroniske apparater. Anvend kun den type af strømkilde, der er angivet på mærkatet. Hold om stikket, ikke ledningen, når stikket tages ud stikkontakten. Arranger netledninger, så der ikke er sandsynlighed for, at der bliver trådt på dem, eller at de bliver klemt af genstande placeret på eller mod dem. Vær særlig opmærksom på ledninger ved stikkontakter, stikdåser, og der hvor ledningerne kommer ud af apparatet. Benyt en stikkontakt med overspændingsbeskyttelse eller jordforbindelse. Som ekstra beskyttelse i tordenvejr, eller når satboxen ikke er under opsyn eller i brug i længere perioder, trækkes stikket ud af stikkontakten, og forbindelserne mellem satboxen og antennen afbrydes. Dette beskytter mod beskadigelse som følge af lynnedslag eller overspænding. Forsøg ikke selv at reparere satboxen, da åbning og fjernelse af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding og betyder, at garantien bortfalder. Al service skal udføres af autoriserede serviceteknikere. Træk stikket ud af stikkontakten og kontakt autoriserede serviceteknikere, hvis følgende er sket: Netledningen er blevet beskadiget. Væske er blevet spildt, eller genstande er trængt ind i satboxen. Satboxen har været udsat for regn eller vand. Satboxen er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Satboxen funktionsdygtighed er markant ændret. 5

4 Produktoversigt DEL I DEL I Produktoversigt Forsiden Bagsiden Programkort-slot Sæt et programkort helt ind i slottet. 2. Slot til CA-modul Sæt det korrekte CA-modul helt ind i slottet. 3. EPG Gå til EPG-menuen. 4. ON/Standby Tænd satboxen eller sæt den på standby. 5. OK Bekræft eller vælg. 6. Menu Giver adgang til installationsmenuen. 7. Navigation venstre/højre eller lydstyrke op/ned Navigation venstre/højre i menuerne samt regulering af lydstyrken op/ned. 8. Navigation op/ned eller kanalskift op/ned Navigation op/ned i menuerne eller kanalskift. 1. TV-SCART Tilslut dette stik til tv'et med et fuldt funktionelt SCART-kabel. 2. VIDEO-SCART Tilslut dette stik til videoen med et fuldt funktionelt SCART-kabel. 3. IF OUT Anvend dette til et antennekabel. 4. LNB IN Tilslut dette til en parabolantenne for at modtage digitalsignal. 5. SERIEL PORT Tilsluttes til en pc s serielle kommunikationsport. 6. AUDIO RCA Tilsluttes til et stereoanlæg (tv, video, audio). 7. VIDEO RCA Tilsluttes til tv'ets kompositvideoindgang. 8. S/PDIF Tilsluttes til Dolby Digital-kompatibelt audioudstyr. 9. ANT IN Tilsluttes til en digital terrestrisk antenne. 10. TV OUT Anvendes til tilslutning til tv eller video. 6 7

5 Fjernbetjening DEL I DEL I Fjernbetjening 1. POWER: Tænder eller slukker satboxen. 1. POWER 2. MUTE 3. TAL/ BOGSTAVER 2. MUTE: Slår lyden TIL/FRA. 3. TAL/ Direkte valg af tv-/radiokanal og andre kommandoer ved hjælp af nummertasterne, BOGSTAVER: eller indtast et bogstav. 4. MENU: Viser hovedmenuen eller vender tilbage til forrige menu. 5. EXIT: Vender tilbage til den aktuelle visning. 6. KANAL: Skift kanal op/ned eller flyt markøren op/ned. 7. OK/GEM: Anvendes til at vælge et program, en markeret linje eller en parameterværdi. Viser kanallisten ved direkte signal. 4. MENU 6. KANAL 9. SIDE NED 11. EPG 13. TELETEKST 15. UNDERTEKST 17. MULTI VIDEO 20. TV/RADIO 22. FAVORIT 24. ALLE KANALER 5. EXIT 7. OK/GEM 8. VOLUMEN 10. SIDE OP 12. ZAPP 14. INFO 16. BILLEDFORMAT 18. ALT AUDIO 19. SLEEP TIMER 21. GRUPPE 23. LISTE 25. FUNKTION 8. VOLUMEN: Volumen op/ned eller bevæg markøren højre/venstre. 9. SIDE NED: Anvendes til at bevæge sig en side ned i kanallisten. 10. SIDE OP: Anvendes til at bevæge sig en side op i kanallisten. 11. EPG: Gå direkte til EPG-menuen, som viser programinformation for kanalerne. 12. ZAPP: Anvendes til at vælge den sidst sete kanal. 13. TELETEKST: Viser teletekst leveret af tv-stationerne. 14. INFO: Viser programinformation leveret af tv-stationen. 15. UNDERTEKST: Viser undertekst-menuen, hvor sprog for undertekster kan vælges. 16. BILLEDFORMAT:Vælg billedformat for tv-skærmen. 17. MULTI VIDEO: Vælg video-modus, når denne tjeneste tilbydes af tv-stationen. 18. ALT AUDIO: Vælg lydsprog og soundtrack for data, som udsendes af tv-stationen. 19. SLEEP TIMER: Viser tidslinje. Du kan indstille sleep timeren til mellem 15 og 180 minutter med 15 minutters tidsinterval. 20. TV/RADIO: LISTE-tasten skifter mellem tv og radio. 21. GRUPPE: Gå direkte til Gruppelisten. 22. FAVORIT: Gå direkte til Favoritkanallisten. 23. LISTE: LISTE-tasten skifter kanalliste mellem Alle kanaler, Terrestriske kanaler, Satellitkanaler. 24. ALLE KANALER: Viser kanallisten. 25. FUNKTION: Anvendes til tillægsfunktioner. 8 9

6 Satboxen tilslutningsmuligheder DEL I DEL I Satboxen tilslutningsmuligheder SÆT IKKE STIKKET fra satboxen i stikkontakten, før du har foretaget alle tilslutninger. Før du tilslutter kablerne, bør du forbinde satboxens LNB IN-stik med kablerne fra parabolen og ANT IN-stikket med kablet fra den terrestriske antenne. PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne VIDEO-SCART TV-SCART TV RCA Tilslut satboxen til tv og video med SCART-kablerne Tilslut tv'ets scart-kabel til satboxen scart-stik. Tilslut videoens scart-kabel til satboxens scart-stik. Tilslut satboxen til tv'et med RCA-kablerne Tilslut tv'ets RCA-kabler til satboxens RCA-stik

7 Satboxens tilslutningsmuligheder DEL I DEL I Indsættelse af CA-modul og programkort Programkort PARABOL til LNB IN Terrestrisk antenne For at kunne se betalingskanaler er det nødvendigt at have et programkort. Du kan også have behov for et CAmodul. Forhør dig om dette hos din forhandler. Hvis du har abonnement hos mere end én udbyder, skal du indsætte det korrekte programkort eller CA-modul med matchende programkort for at få adgang til de enkelte udbyderes udvalg. Denne satbox kan rumme et programkort og et CA-modul med programkort ad gangen. Hvis der ikke er indsat noget programkort eller CA-modul med programkort i satboxen, er kun gratisprogrammer (FTA: free-to-air) tilgængelige. Sådan får du adgang til betalingskanalerne, når du har tegnet abonnement hos en udbyder og fået et programkort og CA-modul. 1) Stikket må ikke sættes i stikkontakten, før programkortet og CA-modulet er blevet indsat. TV-SCART S/PDIF 2) Sæt dit CA-modul eller programkort helt ind i slottet i satboxens frontpanel, med pilen pegende opad og indad. (Hvis du anvender CA-modul, skal programkortet sættes i CA-modulets kortlæser.) 3) CA-modulet og programkortet kan i visse tilfælde åbne specialmenuer og information, som ikke er beskrevet i denne manual. 4) Programkortet kan kun give adgang til kanaler fra den udbyder, du har tegnet abonnement hos. Tilslut satboxen til HiFi-systemet med S/PDIF-kablet Tilslut tv'ets SCART-kabel til satboxens SCART-stik. Tilslut HiFi-systemets S/PDIF-kabel til satboxens S/PDIF-stik

8 Menuoversigt DEL II DEL II Kanalsøgning Hovedmenu Brugerindstilling Sprogindstillinger Forældrekontrol Kanallås Da satboxen leveres fabriksindstillet, må du selv indstille den i overensstemmelse med dine præferencer. Installationen begynder med menuen Nulstil. Følg nedenstående instruktioner for at indstille satboxen korrekt. Tryk på tasten MENU, hver gang du går til næste indstillingsmenu. Installationslås Indstil lås Nulstil Brugerprofil Tv-tilslutning Banner-tid DVB-undertekst Skærmstørrelse Du kan vælge den standardindstilling, du ønsker. Hvis du vælger et land under Standardindstilling, vil sprog, tidszone og kanalliste automatisk blive indstillet i henhold til det valgte land. Vælg land under Standardindstilling med tasterne, eller få menuen vist ved at trykke på OK-tasten, mens Standardindstilling er markeret. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Installation LNB-indstilling Kontrast Dolby Digital Videoudgang Når du trykker på Menu-tasten eller Exit-tasten uden at have valgt indstilling, vises en tekstboks, hvor du skal bekræfte dit valg. Hvis du vælger Ja uden at have afsluttet indstillingen, vil standardsproget være engelsk, og der vil ikke vises nogen kanaler i kanallisten. Program Satellit Program Terrestrial Rediger Rediger Kanal Rediger TP Rediger SAT Slet alle kanaler Timer-funktion Lokal tidsindstilling Timer-indstilling Video-timer-indstilling Systeminformation Software opgradering Nulstil Modtager version Adgangskontrol Common Interface Programkort-information 14 15

9 Kanalsøgning DEL II DEL II Kanalsøgning Sprogindstillinger Du kan vælge sprog for menuen, lyden, underteksterne og teletekst. Tryk på tasterne, for at gå til det ønskede sprog eller benyt rullegardinmenuen ved at trykke på OK-tasten ud for det sprog, du ønsker at vælge. Hvis du anvender rullegardinmenuen, tryk på OK-tasten ud for det valgte sprog. Anvend tasterne, til at gå til næste sprogindstilling. Tv-tilslutning Skærmstørrelse Her vælges billedformat for tv-billedet (bredde og højde). Tryk på tasterne, eller benyt rullegardinmenuen. 1) 4:3 for normalt tv-billede MENU Anvendes til at vælge OSD-sprog (On Screen Display) for menuen på skærmen. Primær lyd Anvendes til at vælge det primære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog. Sekundær lyd Anvendes til at vælge det sekundære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog, i tilfælde af at det valgte primære sprog ikke tilbydes af tv-stationen. Primær undertekst Anvendes til at vælge sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog. Sekundær undertekst Anvendes til at vælge et sekundært sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog, i tilfælde af at det valgte primære undertekstsprog, ikke tilbydes af udbyderen. Teletekst Anvendes til at vælge sprog for teletekst. [Fuldt] [Centreret] [Letterbox] 2) 16:9 for widescreen-tv Kontrast Du kan regulere skærmens lysstyrke. 0 : Mørkest 10 : Lysest Dolby Digital Hvis dette parameter er slået [Til], kan du få Dolby Digital-lyd, hvis kanalen tilbyder denne funktion. Bemærk> For at få glæde af denne funktion skal du først tilslutte en digital audioforstærker til ComboBoxens S/PDIF-stik. Videoudgang Du kan vælge mellem RGB og CVBS for videoens udgangssignal. Lokal tidsindstilling Du kan vælge tidszone (det sted, hvor du befinder dig). Når du vælger tidszone, indstilles lokaltiden automatisk i overensstemmelse med tidszonen

10 Kanalsøgning DEL II DEL II Menuguide LNB-indstilling Du skal indstille satboxens LNB i overensstemmelse med LNB-typen på din parabol. Det er muligt at gå til menuen Søgning indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg en satellit som svarer til din LNB, ved hjælp af tasterne, eller rullegardinmenuen. Andre parameterværdier skal ændres manuelt i henhold til din LNB-type. Når alle parametre er indstillet, trykkes OK. BEMÆRK Tryk på OK-tasten for at vælge eller bekræfte ændringerne. Tryk på OK-tasten på menulinjen, der indeholder mange valgbare undermenuer, og rullegardinmenuen vises. Tryk påmenu-tasten for at gå til den forrige menu. Tryk på EXIT-tasten for at afslutte menuen eller gå til direkte signal. Program Satellit Hver parameter skal indstilles i overensstemmelse med din LNBindstilling. Det er muligt at gå til menuen LNB-indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg [Antal Antenner] i overensstemmelse med det antal af LNB er, som er tilsluttet din satbox. Vælg det aktuelle antal antenner, og vælg [Satellit Navn] og [LNB Type]. Hvis din satbox er tilsluttet 4 LNB er, skal du angive et antal antenner svarende til antallet af LNB er. Når du har angivet antallet af antenner, skal du angive [Satellit Navn] og [LNB Type] for hver LNB. Hvis du ønsker at Redigere eller Tilføje en transponder, tryk på farvetasten på fjernbetjeningen på parameteret [Transponder]. GRØN tast: Gå til Rediger. GUL tast: Gå til Tilføj. Vælg [Søgningstype] blandt Alle/Transponder/Netværk Vælg [FTA/CAS] blandt FTA/CAS. Hvis du ønsker at vælge CAS, tryk på den GRØNNE tast på fjernbetjeningen for at få vist CAS-listen. Hvis du ønsker at søge kanaler på den nuværende antenne, tryk på OK-tasten ud for [Søg nuværende ANT]. Hvis din satbox er tilsluttet flere LNB er, og du ønsker at søge kanaler på alle antenner på én gang, tryk på OK-tasten ud for [Søg alle ANT]. Hovedmenuen består af 6 undermenuer: Brugerindstilling Installation Rediger Timer-funktion Systeminformation Adgangskontrol Anvend tasterne, til at bevæge markøren rundt i hovedmenuen. Anvend tasterne, til at bevæge markøren rundt i undermenuen. Sprogindstillinger Brugerindstilling Du kan vælge sprog for menuen, lyden, underteksterne og teletekst. Tryk på tasterne, for at gå til det ønskede sprog, eller benyt rullegardinmenuen ved at trykke på OK-tasten ud for det sprog, du ønsker at vælge. Hvis du anvender rullegardinmenuen, tryk på OK-tasten ud for det valgte sprog. Anvend tasterne, for at gå til næste sprogindstilling. Program Terrestrial Du kan søge efter terrestriske kanaler automatisk eller manuelt. Vælg enten Auto eller Manuel under søgningstype. Tryk derefter OK på [Start søgning]. MANUEL: Du skal søge efter kanaler, når du har indtastet indeks og frekvens. Når kanalsøgningen er afsluttet, vises en tekstboks med meddelelsen "Gemmer informationen". Tryk på OK, hvis en tekstboks med meddelelsen "Søgning gennemført tast OK" fremkommer. Mens du søger kanaler, kan du se status for kanalsøgningen og kanalnavne for tv- og radiokanaler

11 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Menu Anvendes til at vælge OSD-sprog (On Screen Display) for menuen på skærmen. Primær lyd Anvendes til at vælge det primære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog. Sekundær lyd Anvendes til at vælge det sekundære lydsprog for kanaler, som har flere lydsprog, i tilfælde af at det valgte primære sprog ikke tilbydes af tv-stationen. Primær undertekst Anvendes til at vælge sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog. Sekundær undertekst Anvendes til at vælge et sekundært sprog for undertekster for de kanaler, der har flere undertekstsprog, i tilfælde af at det valgte primære undertekstsprog ikke tilbydes af udbyderen. Teletekst Anvendes til at vælge sprog for teletekst. Brugerprofil Banner-tid Du kan vælge, hvor længe bannerinformation skal blive stående (1~10). Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen til at vælge tidsindstilling for bannertekst. DVB-undertekst Du kan vælge dette, hvis du ønsker DVB-undertekstvisning. Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen. Tv-tilslutning Skærmstørrelse Her vælges billedformat for tv-billedet (bredde og højde). Tryk på tasterne, eller anvend rullegardinmenuen. 1) 4:3 for normalt tv-billede Forældrekontrol Med Forældrekontrol kan du undgå, at bestemte tv-kanaler bliver set, bestemte radiokanaler bliver hørt, at der foretages ændringer af installationen, og at indstillingerne ændres. For at komme ind i menuen Forældrekontrol, skal du først indtaste korrekt PIN-kode. Standard-PIN-koden er [1234]. [Fuldt] [Centreret] [Letterbox] 2) 16:9 for widescreen-tv Kanallås Hvis Ja er valgt for Kanallås, skal du indtaste korrekt PIN-kode, hver gang du ser eller lytter til en låst kanal. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Installationslås Hvis Ja er valgt for Installationslås, skal du indtaste korrekt PINkode, hver gang du går ind i hovedmenuen. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Indstil lås Hvis Ja er valgt for Indstil lås, skal du indtaste korrekt PIN-kode, hver gang du tænder satboxen fra standby. Anvend tasterne, til at vælge Ja eller Nej. Kontrast Du kan regulere skærmens lysstyrke. 0 : Mørkest 10 : Lysest Dolby Digital Hvis dette parameter er slået [Til], kan du få Dolby Digital-lyd, hvis kanalen tilbyder denne funktion. Bemærk> For at få glæde af denne funktion skal du først tilslutte en digital audioforstærker til satboxens S/PDIF-stik. Videoudgang Du kan vælge mellem RGB og CVBS for videoens udgangssignal

12 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Installation LNB-indstilling Du skal indstille satboxens LNB i overensstemmelse med LNB-typen på din parabol. Det er muligt at gå til menuen Søgning indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg en satellit, som svarer til din LNB ved hjælp af tasterne, eller rullegardinmenuen. Andre parameterværdier skal ændres manuelt i henhold til din LNB-type. Når alle parametre er indstillet, trykkes OK. Program Satellit Hver parameter skal indstilles i henhold til din LNB-indstilling. Det er muligt at gå til menuen LNB-indstilling direkte, under indstillingen af parametrene, ved hjælp af den RØDE tast. Vælg [Antal Antenner] i overensstemmelse med det antal af LNB er, som er tilsluttet din satbox. Vælg det aktuelle antal antenner, og vælg [Satellit Navn] og [LNB Type]. Hvis din satbox er tilsluttet 4 LNB er, skal du angive et antal antenner svarende til antallet af LNB er. Når du har angivet antallet af antenner, skal du angive [Satellit Navn] og [LNB Type] for hver LNB. Hvis du ønsker at Redigere eller Tilføje en transponder, tryk på farvetasten på fjernbetjeningen på parameteret [Transponder]. GRØN tast: Gå til Rediger. GUL tast: Gå til Tilføj. Vælg [Søgningstype] blandt Alle/Transponder/Netværk Vælg [FTA/CAS] blandt FTA/CAS. Hvis du ønsker at vælge CAS, tryk på den GRØNNE tast på fjernbetjeningen for at få vist CAS-listen. Hvis du ønsker at søge kanaler på den nuværende antenne, tryk på OK-tasten ud for [Søg nuværende ANT]. Hvis din satbox er tilsluttet flere LNB er, og du ønsker at søge kanaler på alle antenner på én gang, tryk på OK-tasten ud for [Søg alle ANT]. Program Terrestrial Du kan søge efter terrestriske kanaler automatisk eller manuelt. Vælg enten Auto eller Manuel under søgningstype. Tryk derefter OK på [Start søgning]. MANUEL: Du skal søge efter kanaler, når du har indtastet indeks og frekvens. Når kanalsøgningen er afsluttet, vises en tekstboks med meddelelsen "Gemmer informationen". Tryk på OK, hvis en tekstboks med meddelelsen "Søgning gennemført tast OK" fremkommer. Mens du søger kanaler, kan du se status for kanalsøgningen og kanalnavne for tv- og radiokanaler. I Danmark forventes det digitale terrestrielle net at være tilgængeligt i sidste halvdel af 2005 med forbehold for ændringer. Rediger kanal Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Skift mellem tv/radio GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger Rediger kanal Tryk på den GRØNNE tast for at vælge Rediger. Tryk på OK-tasten ud for [Kanal] i undermenuen til Rediger, og undermenuen Omdøb vises som i billedet til venstre. Anvend farvetasterne til at redigere et bogstav: RØD: Slet GRØN: Tilbage GUL: Indsæt OK: Gem, : Flyt markøren Anvend bogstavtasterne på fjernbetjeningen til at indtaste et nyt kanalnavn. Efter at have indtastet nyt kanalnavn og gemt ændringen trykkes på MENU-tasten for at gå tilbage til forrige menu. # Reguler Video-/Audio-/PCR-PID Anvend tasterne, eller de numeriske tasterne til at regulere PID-værdierne. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj kanal Tryk på den GULE tast for at vælge Tilføj. Tryk på OK-tasten ud for [Kanal] i undermenuen til Tilføj, indtast derefter et nyt kanalnavn med bogstavtasterne (Indtast) eller farvetasterne (Rediger). Angiv PID-værdierne for Video/Lyd/PCR. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme

13 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Slet kanal Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Tryk på OK-tasten på kanalnavnet, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, hvor du bliver bedt om at bekræfte valget. Tryk på OK-tasten ud for [Ja]. Rediger transponder Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Displayvisning for transponder (Søgt transponder eller Alle transpondere) GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger transponder Tryk på den GRØNNE tast for at vælge Rediger. Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at regulere Frekvens/Polaritet/Symbolrate i henhold til den nye transponderværdi. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj transponder Tryk på den GULE tast for at vælge Tilføj. Anvend tasterne, eller de numeriske taster på fjernbetjeningen for at tilføje en ny transponder. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Slet transponder Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Tryk på OK-tasten ud for den transponder, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, som beder dig bekræfte dit valg. Tryk på OK-tasten ud for [Ja]. Rediger satellit Anvend farvetasterne til at redigere, tilføje eller slette: RØD Displayvisning for satellit (Søgt satellit eller Alle satellitter) GRØN Rediger GUL Tilføj BLÅ Slet Rediger satellit Tryk på den Grønne tast for at vælge Rediger. Tryk på OK-tasten ud for [Satellit], hvis du ønsker at redigere satellitnavnet, ændr derefter navnet. Anvend tasterne, til at regulere vinkelværdien. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Tilføj satellit Tryk på den Gule tast for at vælge Tilføj. Tryk på OK-tasten ud for [Satellit], hvis du ønsker at tilføje en ny satellit eller ændre navnet. Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at tilføje den nye satellit. Du skal kende alle nødvendige værdier for den satellit, du ønsker at tilføje. Satellit/Vinkel/LNB Type/Frekvens/Polaritet/Symbolrate Anvend tasterne, eller de numeriske taster til at ændre værdierne. Tryk på OK-tasten ud for [Gem] for at gemme alle ændringer. Slet satellit Tryk på den BLÅ tast for at vælge Slet. Når du trykker på den BLÅ tast på fjernbetjeningen, vises den venstre menu. Tryk på OK-tasten ud for den satellit, du ønsker at slette. Før du afslutter sletningen, vises en tekstboks, som beder dig bekræfte dit valg. Slet alle kanaler Du kan slette søgte kanaler. Alle indstillinger og satellitdata bevares, men alle de søgte kanaler fjernes. Anvend tasterne, til at vælge Til eller Fra. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Bemærk > Hvis du opgraderer satboxens software, efter at du har redigeret Kanallisten eller menuen Rediger, kan ændringerne forsvinde

14 Menuguide DEL II DEL II Menuguide Timer-funktion Systeminformation Lokal tidsindstilling Du kan vælge tidszone (det sted, hvor du befinder dig). Når du vælger tidszone, indstilles lokaltiden automatisk i overensstemmelse med tidszonen. Timer-indstilling Du kan angive [Tænd]- eller [Sluk]-tidspunkt. Du kan også indstille [Sleep-timer] i denne menu. Anvend tasterne, når du vælger [TIL] og [FRA]. Anvend de numeriske taster, når du indstiller tiden. Video-timer-indstilling Du kan indstille Video-timeren eller Påminderen. Video-timer-funktionen skifter kanal på det programmerede tidspunkt. Forsøger du at skifte kanal i det tidsrum, du har angivet, bliver du spurgt, om du virkelig ønsker at skifte kanal. Denne funktion er nyttig ved indspilning på videobånd. Påminder-funktionen skifter kanal på det programmerede tidspunkt, men der kommer ikke noget spørgsmål, hvis du skifter kanal Du kan programmere i alt 20 programmer. De tilgængelige frekvensmuligheder er: Én gang, Dagligt, Ugentligt og Månedligt Én gang Timeren aktiveres på det angivne tidspunkt og kun den ene gang. Dagligt Timeren aktiveres dagligt. Ugentligt Timeren aktiveres ugentligt. Månedligt Timeren aktiveres månedligt. Software-opgradering Du kan opgradere satboxen med ny software, som du kan få hos udbyderen. Efter at have valgt (eller indtastet) de korrekte data fra udbyderen, trykkes på OK-tasten ud for [Start]. Fabrik 1/Fabrik 2: Transponderdata er forudindstillet. Brugerindstilling: Du kan vælge satellit- og transponderdata i henhold til dit udstyr. Bemærk > Hvis du opgraderer satboxens software, efter at du har redigeret Kanallisten eller menuen Rediger, kan ændringerne forsvinde. Nulstil Du kan ændre standardindstillingen, så den opfylder dine behov. Hvis du vælger et land under Standardindstilling, vil sprog, tidszone og kanalliste automatisk blive indstillet i henhold til det valgte land. Vælg Standardland med tasterne, eller rullegardinmenuen. Tryk på OK-tasten ud for [Start]. Modtagerversion Du kan finde detaljeret information om satboxens hardware- og software-version. Vælg timernummer og -frekvens med tasterne,. Angiv kanal med tasterne, eller rullegardinmenuen. Angiv Start- og Stop-dato i kalenderen. (Tryk på OK-tasten for af få vist kalenderen.) Angiv Start- og Stop-tid med de numeriske taster. Markøren bevæger sig automatisk. Vælg type med tasterne,

15 Menuguide DEL II DEL II Kanallister Adgangskontrol Tryk på OK-tasten for at få vist kanallisten, mens du ser tv. Common Interface Du kan hente informationen fra CA-modulet. Denne information kan variere meget afhængig af udbyderen. Denne satbox kan acceptere to forskellige slags CA-moduler, og du kan vælge modulet ved at trykke på OK-tasten. Programkort Information Indsæt CONAX-programkortet i slottet på frontpanelet. Chippen skal vende opad. Abonnements Status Du kan finde information om CONAX-abonnementsstatus. Begivenheds status Du kan finde information om CONAX PPV (Pay Per View). Skift PIN kode Følg proceduren vist i menuen for at ændre PIN-kode. Standard-PIN-koden er [1234]. Indtast nuværende PIN-kode Indtast ny PIN-kode Bekræft ny PIN-kode Aldersgrænse Du skal indtaste PIN-kode for at ændre. Vælg mellem aldersbegrænsningerne vist nedenfor: G: Normalt Publikum PG: Forældreguide A: Over 18 X: Erotik Kanallisten viser søgte satellit- og terrestriske kanaler arrangeret efter udbyder. Du har flere muligheder for at redigere kanallisten, som du ønsker. Redigeringen foretages ved hjælp af farvetasterne på fjernbetjeningen. 1) Skift funktion (RØD tast) Tv/radio 2) Favoritgruppe (GRØN tast) Favoritgruppe 1 ~ 8 3) Liste over grupper (GUL tast) Alle/Terrestrial/Søgte satellitter 4) Gruppe (BLÅ tast) Satellit/Transponder/Netværk/CAS/Lås/A til Z 5) Redigeringsfunktion (HVID tast) Favoritvalg/Lås/Åbn/Volume-afvigelse/Flyt kanal/slet kanal/ Omdøb kanal/udelad kanal Du kan også gå direkte til en kanal i denne kanalliste. Når der trykkes på en farvetast, vises rullegardinmenuen med de tilhørende valgmuligheder. Tryk på en farvetast og vælg derefter en af valgmulighederne for at foretage den ønskede redigering af kanallisten. Bemærk > Hvis du ønsker at se kanallisten, mens du ser tv, tryk på OK-tasten på fjernbetjeningen. 1) Skift funktion Tryk på den RØDE tast og vælg enten tv eller radio

16 Kanallister DEL II DEL II Kanallister 2) Favoritgruppe Tryk på den GRØNNE tast og vælg en Favoritgruppe ud af Favorit 1 ~ 8. Når du vælger en Favoritgruppe, vises kun de kanaler, som hører til Favoritgruppen, i kanallisten. Volume-afvigelse Du kan regulere volumen-niveauet for hver kanal. Anvend tasterne, til at vælge Volume-afvigelse for hver kanal. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Volumeafvigelse. Bemærk > For at få vist Favoritkanalerne, skal du først angive Favoritgrupper i menuen Favoritvalg. Under Favoritgruppe, kan du redigere de forskellige Favoritgrupper i henhold til dine præferencer. Tryk på den HVIDE tast, og menuen Rediger Favorit vises. Favoritvalg/Lås/Åbn/Volume-afvigelse Flyt Favorit/Omdøb Favoritliste/Omdøb kanal Flyt kanal Tryk på OK-tasten ud for den Favoritkanal, som du ønsker at flytte. Vælg det sted, du ønsker at flytte kanalen til, med tasterne,. Tryk på OK-tasten for at bekræfte den nye position. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Flyt kanal-funktionen. Favoritvalg Du kan redigere de eksisterende kanaler i Favoritgruppen. Du redigerer på samme måde, som du vælger Favoritgruppe under menuen Favoritvalg i redigeringsmodus. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Favoritvalg. Omdøb FAV-liste Du kan omdøbe den aktuelle Favoritgruppe. Indtast det nye navn med bogstavtasterne eller farvetasterne. Tryk på OK-tasten, når alle ændringer er foretaget. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Omdøb FAV-liste. Lås/Åbn Du kan låse de kanaler, du ønsker. Hvis du vælger Lås/Åbn, vises en tekstboks, hvor du skal indtaste PIN-koden. Indtast den korrekte PINkode. Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at låse, og symbolet for, at kanalen er låst, vises ud for den valgte kanal. Hvis du trykker på OK-tasten igen ud for den låste kanal, kan du annullere låsningen. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade Lås/Åbnfunktionen. 3) Liste over grupper Du kan vælge en kanalliste ved at sortere kanalerne efter signaltype. Tryk på den GULE tast og vælg en kanalliste blandt Alle kanaler/ Terrestrial/Satellitkanaler. Alle: Du kan se både søgte satellit- og terrestriske kanaler. Terrestrial: Du kan kun se søgte terrestriske kanaler. Satellit: Du kan kun se søgte satellitkanaler, som udbyderen leverer

17 Kanallister DEL II DEL II EPG 4) Gruppe Du kan reorganisere kanallisten i henhold til dine ønsker. Tryk på den BLÅ tast og vælg en af følgende: Satellit/Transponder/Netværk/CAS/Lås/A til Z. 5) Redigeringsfunktion FAV-valg Hvis du vælger Favoritvalg, finder du 8 valgmuligheder pr. kanal, som vist i billedet til venstre. Favorit 1 er længst til venstre, Favorit 8 længst til højre. Tryk på OK-tasten ud for den position (ud af de 8 valgmuligheder), hvor du ønsker kanalen. Den valgte position svarer derefter til kanalens favoritgruppenummer. For eksempel, hvis du ønsker, at Canal+ Dan skal tilhøre Favoritgruppe 6, tryk på OK-tasten ud for den 6. position for Canal+ Dan. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen FAV-valg. Du kan se en elektronisk tv-/radioprogramguide (EPG) for kanaler, hvor denne information tilbydes af tv-stationerne. Hvis du ønsker at se den elektroniske programguide, mens du ser tv eller hører radio, tryk på EPG på fjernbetjeningen. Når du trykker på EPG-tasten første gang, vises EPG-scanningsbilledet automatisk, som det ses i billedet til venstre. Satboxen scanner efter EPG-information for at hente informationen fra tv-stationerne. Hvis EPG ikke vises, tryk på den HVIDE tast på fjernbetjeningen. Derved begynder satboxen at scanne efter den elektroniske programguide. Hvis du ønsker at forlade EPG-scanningen, tryk på MENU- eller EXIT-tasten. Når EPG-scanningen er færdig, vises kanallisten på venstre side. EPG-vinduet med direkte signal fra den valgte kanal vises i højre side. Dato og tidsintervallet vises øverst. Når du trykker på OK-tasten på et valgt program, vises tidspunktet, titlen og et resumé på skærmen. Tryk på tasterne, for at skifte kanal. Tryk på tasterne, for at skifte program med EPG. Flyt kanal Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at flytte. Vælg det sted, du ønsker at flytte kanalen til, med tasterne,. Tryk på OK-tasten for at bekræfte den nye position. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Flyt kanal. Du kan skifte mellem tv-guide og radioguide ved at trykke på på fjernbetjeningen. -tasten Hvis du trykker på -tasten på fjernbetjeningen, kan du gå til menuen Video-timer-indstilling og programmere videoen til at optage programmet. Slet kanal Hvis du vælger Slet kanal-funktionen, vises en tekstboks, hvor du skal indtaste PIN-koden. Indtast den korrekte PIN-kode. Tryk på OK-tasten ud for den kanal, du ønsker at slette. Et blåt mærke vil blive vist ud for den valgte kanal, for at gøre dig opmærksom på, at kanalen med det blå mærke vil blive slettet. Hvis du trykker på OK-tasten igen ud for den slettede kanal, kan du annullere sletningen. Tryk på den HVIDE tast eller EXIT-tasten for at forlade funktionen Slet kanal. Du kan ændre dato og tidsinterval for EPG-displayet med FARVEtasterne på fjernbetjeningen. Grøn: Ændrer datoen for EPG-displayet fra den aktuelle dag til den forrige dag. Gul: Ændrer datoen for EPG-displayet fra den aktuelle dag til den næste dag. Blå: Ændrer tidsintervallet for EPG-displayet til 30 min. eller 60 min. Tilbage: Vender tilbage til den aktuelle tidszone for EPG-displayet

18 Fejlfinding DEL II DEL II Funktioner Problem Mulig årsag Problemløsning Funktioner Du har glemt din personlige PINkode. Kontakt din udbyder. Europæisk DVB-S-standard og DVB-T-standard Tidsindstillingen er forkert. Tiden er ikke indstillet korrekt. Korriger tidsindstillingen i menuen. Satellit: Op til 100 satellitter og transpondere MPEG-II video LED-indikatoren på frontpanelet lyser ikke/ingen strømforsyning. Intet billede på skærmen. Netledningen er ikke sat korrekt i stikkontakten. Satboxen står på standby. Sæt netledningen korrekt på plads i stikkontakten. Tænd satboxen. MPEG-I Audio Layer 1, Layer 2 MPEG-II Digital og fuldt DVB-kompatibel Forberedt til DVB Common Interface (CAM-slot) Integreret CONAX med 1 smartcard-læser AV-udgangen er ikke forbundet korrekt til tv et. Kontroller tilslutningen og korriger. Suveræn On-Screen Graphic med 256 farver Plug & Play-programinstallation Forkert kanal- eller video-udgang er valg på tv et. Kontroller kanal- og videoudgangen og korriger. Video i LD-kvalitet, lyd i CD-kvalitet Variabel LNB-polaritetskontrol: 13/18 V, 0/22 khz tone Ingen lyd. Lydkablet er forkert tilsluttet. Kontroller tilslutningen og korriger. Viser signalstyrke for nem installation af parabolantenne Firecifret 7-segment LED på frontpanelet viser kanalinformation Volumen-niveauet er 0. Mute er aktiveret. Skru op for lyden på tv et. Tryk på MUTE-tasten. Viser lokalt klokkeslæt på frontpanelet i standby-modus Genetablerer indstillinger efter strømsvigt IR-fjernbetjening Fjernbetjeningen fungerer ikke. Fjernbetjeningen anvendes forkert. Peg fjernbetjeningen i retning af satboxen. Forældrekontrol/Installationslås/Modtagerlås 64-trins volumenkontrol Dårlig billedkvalitet. Batterierne skal udskiftes eller er forkert sat i. Signalstyrken er for lav. Udskift batterierne eller sæt dem korrekt i. Kontroller signalstyrken i menuen [Installation]. Kontroller signalkablet fra parabolen og terrestrisk antenne. Suveræne redigeringsmuligheder: PID, tv- og radiokanaler, kanalnavne DVB-undertekst/teletekst understøttes Teletekst (understøttes via VBI) Favoritkanal-funktion SCPC/MCPC kan modtages fra C/Ku-bånd-satellitter Brugervenlig OSG-menu (On-Screen Graphic) med fuld funktionalitet Programkortet fungerer ikke. Programkortet er ikke installeret korrekt. Kontroller at programkortet er korrekt indsat. Husker senest sete kanal Variabelt billedformat 4:3 ( Fuldt, Centreret, Letterbox), 16:9 EPG (elektronisk programguide) for programinformation på skærmen Multisprogfunktion I alt programmerbare kanaler Kanallagring for flere satellitter Modtager-til-modtager-funktion for program- og datatransmission via RS232 Automatisk software-downloading (OTA by Euroloader) 34 35

19 Specifikationer DEL II DEL II Specifikationer Specifikationer 1. Tuner og kanal a) Satellit Indgangsstik 1 x F-type antennestik Udgangsstik 1 x F-type 75 Ohm, mellemfrekvenssignal ud Frekvensspektrum 950 MHz til 2150 MHz Indgangsimpedans 75 Ohm Signalstyrke -25 til -65 dbm LNB-power og polarisation Vertikal 13,5 V ±1 V Horisontal 18,5V ±1 V 22 khz tone Frekvens 22 khz ±2 khz Udsving 0,6 Vp-p ±0,2 Vp-p Demodulation QPSK Symbolrate 2 ~ 45 Msps FEC-dekoder Fejlkorrigering 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 og 7/8 underlagt betingelser Længde M = 7 b) Terrestrial RF-indgangsstik IEC-type, hun RF-udgangsstik IEC-type, han Indgangs-frekvensspektrum UHF: 471,25 863,25 MHz Indgangssignalstyrke -78 dbm 20 dbm Støjtal 5 db typ. 12 db maks. OFDM-Demod IC MT352 (produceret af Zarlink) Indgangsimpedans 75 Ohm Returtab 4dB typ. IF-båndbredde 8 MHz (-3 db) typ. Falske signaler ved indgangsterminal 46 dbuv maks. ( MHz) 54 dbuv maks. ( MHz) Modulationsform 2K FFT, 8K FFT Konstellation QPSK, 16QAM, 64QAM Forward Error Correction 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 FEC Interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 RF udgangs spænding 5V 30 ma (for aktiv antenne) 3. Hukommelse Flashhukommelse Program DRAM EEPROM 2 MB 16 MB 2 KB 4. A/V og data ind/ud SCART Tv x 1, video x 1 RGB video ud TV-SCART x 1 CVBS video ud RCA x 1, SCART x 2 (tv, video) S/PDIF RCA x 1 Analog audio ud RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1) SCART x 2 (tv, video) Opløsning 16 bit DAC Udgangsniveau Maks. 2 Vrms Volumen- og mute-kontrol Datainterface RS232C, Baudrate 9600 ~ , 9 Pin D-Sub 5. Adgangskontrol Integreret Conax 1 Smartcard-læser 6. PCMCIA Antal slots 1 Type I, II DVB Common Interface Standard 7. Strømforsyning Indgangsspænding Type Strømforbrug Beskyttelse 8. Mål og vægt Størrelse (B x H x D) Vægt AC 90 V-240V~, 50 Hz/ 60 Hz MPS Maks. 40 W (Mindre end 7 W på standby) Separat intern sikrings- og kabinetjordforbindelse og indgangen skal have beskyttelse mod lyn og elektrisk stød. 320 mm x 60 mm x 220 mm Ca. 2,0 kg 2. MPEG-transportstrøm A/V-dekodning Transportstrøm MPEG-2 ISO/IEC Transportstrømspecifikationer Profil og niveau MPEG-2 ML T/S-datahastighed Maks. 80 Mbit/sek. Billedformat 4:3 (Fuldt, Centreret, Letterbox), 16:9 Videoopløsning 720 x 576 (PAL) Audio-dekodning MPEG1 Audio Layer 1 & 2 Audio-modus Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono Samplinghastighed 32, 44,1 og 48 khz 9. Miljø Driftstemperatur Opbevaringstemperatur +5 C ~ +45 C -40 C ~ +65 C 36 37

20 q SI0149 R2350 CDC7000 Mars 05 N

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere