Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011"

Transkript

1 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

2 Amalie

3 Jeanne

4 Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at planlægge, afholde og facilitere effektive og konstruktive møder, såvel internt som eksternt.

5 Mål for dagen At give deltagerne: Indblik i hvad det egentlig kræver at holde et godt møde Konkrete metoder med hjem som understøtter faciliteringen af effektivt møder Større indsigt i hvad det vil sige at være mødeleder/gamemaster

6 Program : Kaffe og rundstykker : Velkomst Deltagerpræsentation Hvad er et godt møde? : Planlægning og mødetyper : Pause : Selve mødet og rollen som mødeleder (gamemaster) : Frokost : Selve mødet og rollen som mødeleder (gamemaster) - fortsat : Pause inkl. kaffe : Mødeopfølgning : Perspektivering : Afrunding

7 Praktiske informationer Undervisningsmaterialer bliver uddelt undervejs Efterfølgende vil alt være at finde på Centralbibliotek.dk

8 Deltagerpræsentation Korte møder omkring: Hvad hedder du, og hvilket bibliotek kommer du fra? Hvad optager dig mest lige nu? Hvad håber du på at få med hjem fra kurset?

9 Mødedefinition Et møde er en samling af mindst to personer, der er indkaldt med henblik på at fremme en eller flere fælles sager gennem verbal kommunikation. 1. Klart formål 2. Klart ansvar 3. Klart output

10 Hvad er et godt møde for dig?

11

12 Spørgsmål?

13 1. Mødebrøler Man bruger ikke nok tid på at planlægge/forberede sit møde! Brøler!

14 Planlægning og forberedelse Formål Mål Hvem skal deltage Forberedelse Tid Dagsorden Roller

15 Formål Vedkommende Hvorfor er vi samlet og holder dette møde Motivation Forståeligt Relevans

16 Fokus Det vi ikke ser eksisterer ikke Maturana Det vi fokuserer på bliver vores virkelighed!

17 Mål

18 Hvem

19 Forberedelse

20 Tid

21 Mødeindkaldelse Formål: At få deltagerne til at sætte tid af til mødet At motivere deltagerne til at komme At skabe fælles forventninger til indhold At give deltagerne en mulighed for at forberede sig til mødet

22 Mødeindkaldelse Mødets art Sted og lokale Start og slut Hvem er indbudt Mødets formål Selve DAGSORDEN (delmål) Anvendelse af resultaterne fra mødet Referat fra sidst

23 Roller

24 2. Mødebrøler Man tager ikke højde for mødetypen i sin planlægning!

25 Domæner kommunikation og mødetyper Det personlige domæne Produktionens domæne Refleksionens domæne

26 Det personlige domæne Værdier Etik Æstetik Meningsfuldhed Kvaliteter Spørgsmålstyper Jeg synes ikke vi kan tillade os at Jeg føler at det giver bedst mening for mig hvis

27 Refleksion Cirkularitet Muligheder Multivers Refleksionens domæne Spørgsmålstyper Hvad kan du lære af at deltage i Hvordan skaber vi bedre flow i vores samarbejde?

28 Spørgsmålstyper Hvorfor gik det galt med at få invitationerne ud? Hvad har ændret sig siden sidst? Hvorfor har vi et problem? Produktionen domæne Fakta Entydighed Linearitet Faglighed Univers Objektivitet Handlinger Konklusioner Afgørelser

29 Domæner og mødefaser Det personlige domæne Produktionens domæne Refleksionens domæne

30 Refleksion Er der domæner der dominerer jeres møder? Skaber disse den største mulige værdi for jeres møder? Kunne der bevidst skabes større værdi ved hjælp af refleksion over domænerne?

31 Mødetyper Problemløsningsmøde Beslutningsmøde Idégenereringsmøde Involveringsmøde

32 Problemløsningsmødet

33 Beslutningsmødet

34 Idégenereringsmødet

35 Involveringsmødet/informationsmøde

36 Derfor Domæner Formål

37 Spørgsmål?

38 3. Mødebrøler Man tager ikke tilstrækkeligt ansvar for processen på selve mødet!

39 Rollen som mødeleder (gamemaster) Hvordan er man en god mødeleder på selve mødet?

40 Refleksion

41 Hvor skal mødelederen have sit fokus? 1. På processen/faciliteringen af processen dvs. på at styre mødedeltagerne sikkert gennem mødeforløbet 2. På at skabe rum for at alle mødedeltagere kan komme på banen 3. På at mødet opfylder sit formål (tag konsekvensen af mødets formål) 4. På at alle dagsordenspunkter blive nået indenfor den afsatte tid (styre tiden) 5. På at der bliver truffet de nødvendige beslutninger

42 Hvad er en gamemaster? Sprogspil (game) ethvert samspil imellem mennesker følger bestemte regler for roller og handlinger som i et spil dette gør sig også gældende på et møde.

43 Hvad er en gamemaster? Gameplayer (mødedeltager): En gameplayer kender spillets regler og ved hvordan man følger dem, men har ikke blik for de overordnede betingelser og værdier spillet bygger på. Gamemaster (mødeleder): En gamemaster har gameplayerens færdigheder + en overordnet forståelse af hvornår det er hensigtsmæssigt at variere spillet, samt evne til at introducere nye variationer og nye sprogspil

44 Gamemasterfærdigheder Evnen til at deltage i mødet på linje med de andre mødedeltagere Samtidig med at man styrer og koordinerer møde hen imod fælles definerede mål

45 Gamemasterfærdigheder Tre teknikker til at styre processen!

46 Kontrakt Mødelederens vigtigste opgave er at sikre en fælles for-forståelse af: Hvad er formålet med mødet Hvordan skal mødet forløbe for at opfylde formålet

47 Time-out Lad os lige stoppe op et øjeblik. Hvor er vi på vej hen, i forhold til det vi aftalte tidligere? For mig at se er der nu i hvert fald tre veje at gå: 1, 2 og 3 Kan I se andre? Hvilken skal vi vælge?

48 Afslutning Vigtig at mødelederen sikre: At alle ved hvad, der er blevet besluttet og hvorfor At der er enighed om, hvad næste skridt er Har vi fundet frem til nogle gode løsninger? Er vi kommet videre ift. emnet? Hvad sker der herfra? Hvad gør vi konkret? Hvordan griber vi det an?

49 Konkrete redskaber Tænk dem ind og brug dem aktivt de har stor effekt! Tavs individuel refleksion Snak/refleksion to og to (med sidemanden) Styret runde hvor alle kommer til orde én efter én Brainwriting

50 Fysiske redskaber

51 Øvelse

52 Øvelse: Brainwriting Afsæt: Generer idéer til konkrete procesredskaber og/eller fysiske redskaber som mødelederen kan anvende på mødet, som en del af sin facilitering.

53 Spørgsmål?

54 Frokost

55 Akvarium Kuroshio Sea - 2nd largest aquarium tank in the world:

56 Rollen som mødeleder (gamemaster) Spørgsmål og magt

57 Spørgsmål og magt Enhver formulering af et spørgsmål definerer et domæne af legitime svar. Karl Tomm

58 Kort sagt: Som man råber i skoven, får man svar!

59 Hvorfor fordybe sig i spørgsmål? Øger mødelederens bevidsthed om spørgsmåls effekt -og derved: Øges mødelederens handlerum og valgmuligheder i rollen som facilitator på selve mødet

60 Spørgsmålstyper (Karl Tomm)

61 Situationsafklarende spørgsmål Eksempler på spørgsmål: Hvad er udfordringen i forhold til dagsordenspunkt X? Hvem er involveret og hvordan? Hvad er der sket indtil nu?

62 Perspektiverende spørgsmål Eksempler på spørgsmål: Hvordan tror du de andre implicerede har oplevet sagen? Hvad tror du, de ville tilføje til din version af sagen? Hvad tror du, er deres motivation for at handle, som de gør? Hvor kunne der være forskelle og ligheder mellem de forskellige synspunkter/ holdninger?

63 Genererende spørgsmål Eksempler på spørgsmål: Hvad er dine ønsker/drømme? Hvis vi forestiller os, at begivenheden har fundet sted, hvad var det som gjorde, at det blev en succes? Hvis en udenforstående skulle give dig et godt råd, hvad tror du så, vedkommende ville råde dig til?

64 Initiativafklarende spørgsmål Eksempler på spørgsmål: Hvilke nye initiativer kunne man tage? Hvad er det næste du/vi skal gøre? Hvilke mulige konsekvenser kunne opmuntre dig til eller afholde dig fra at tage disse initiativer?

65 Øvelse

66 Case I skal afholde et møde med jeres projektgruppe. I har rollen som mødeledere og har derfor ansvar for at gruppen kommer videre. I gruppen har I arbejdet med at lave en biblioteksklub, som er startet og kommet godt i gang, men I sidder nu fast, da der ikke længere er penge til at realisere klubben og dens mange aktiviteter som planlagt. I skal nu finde ud af, hvordan I skal takler dette.

67 Øvelse (15 min.) Hver gruppe skal med udgangspunkt i casen, formulere 2-4 spørgsmål som kan skabe værdi at stille til projekt- og mødedeltagerne, ud fra én af de 4 spørgsmålstyper. Husk jeres fokus er: Hvordan I skal takle den aktuelle problemstilling, beskrevet i casen!

68 Sprog skaber virkelighed Hvor hurtig kørte bilen, da den ramte muren? Hvilke konsekvenser havde det? Hvor hurtigt kørte bilen, da den smadrede ind i muren? Hvilke konsekvenser havde det?

69 Perspektiver

70

71 FIF Kommunikation Samarbejde Planlægning Videndeling

72 Spørgsmål?

73 4. Mødebrøler Man mangler stringens i sin mødeopfølgning!

74 Mødeopfølgning Opgaver Beslutninger Ansvar Kommunikation/formidling Deadlines Reminders Fastsættelse af ny mødedato Bilag

75 Selvrefleksion som mødeleder Ta lige 2 min. med dig selv og tænk over: Lykkedes det at styre processen? Var det de rigtige som deltog? Kom alle til orde? Nåede vi, hvad vi skulle? Var der en god og konstruktiv stemning? Skabte mødet værdi i forhold til formålet med mødet? Hvis nej, hvordan kan jeg gribe det anderledes an næste gang?

76 5. Mødebrøler Mødeleder har ikke gjort sig klart, hvilken type referat der bidrager til at opfylde mødets formål!

77 Mødeopfølgning Forskellige referattyper: Beslutningsreferat Informationsreferat Diskussionsreferat Genfortællingsreferat En referent skal også forberede sig. Smart at skille referent- og mødelederrollen ad!

78 Perspektivering

79 Innovation Det kreative møde

80 Open Space Technology - perspektivering

81 Café-seminar

82 Fishbowl

83 Spørgsmål?

84 Øvelse Dine 2-3 bedste oplevelser i løbet af kurset? Hvad har jeg selv bidraget med, for at gøre kurset til en positiv oplevelse? Hvad har mine meddeltagere bidraget med?

85 Afrunding Kursusevaluering: 4890/Evaluering-af-Biblabkurser

86 Tak for denne gang!

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse?

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? 1 OM UDVIKLINGSKONSULENTERNE Internationalt arbejdende konsulentvirksomhed igennem 21 år.

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere