DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT"

Transkript

1 DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BG33/42 Glittemaskiner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BG33/42 - IS DA

2 SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor. - SYMBOLER : Ordene ADVARSEL og PAS PÅ anvendt i sikkerhetdsforskrifterne har følgende betydning: ADVARSEL angiver farer eller farlige procedurer, som kan forårsage alvorlige personskader eller død, hvis ADVARSLEN ignoreres. PAS PÅ angiver farer eller farlige procedurer, som kan forårsage personskader eller beskadigelse af udstyr, hvis ADVARSLEN ignoreres. - VIGTIGE REGLER FOR DERES SIKKERHED : ADVARSEL De må ikke foretage ændringer på maskinen uden, at producenten på forhånd har godkendt det. Anvend kun originale dele. Hvis De foretager ændringer uden producentens forhåndsgodkendelse, er der risiko for, at personalet kan få alvorlige personskader. Disse sikkerhedsanbefalinger er indsamlet fra internationale sikkerhedsstandarder. De skal også være opmærksom på og overholde lokale bestemmelser. Læs forskrifterne omhyggeligt, før De anvender maskinen og opbevar dem på et sikkert sted. Sørg for, at skiltene, der drejer sig om brug, sikkerhed og vedligeholdelse altid er letlæselige. Maskinen må kun anvendes inden for de områder, der er beskrevet i det materiale, der foreligger om den. Udskift altid beskadigede dele omgående. Udskift slidte dele i rette i. - SIKKERHEDSUDSTYR : ADVARSEL Det kan ske, at den tilladte støjgrænse på 85 db (A) overskrides, enten på grund af maskinen og/eller det emne, den arbejder med. Hvis De gennem længere tid er udsat for kraftig støj uden høreværn, kan det forårsage varig beskadigelse af hørelsen. Hvis De gennem længere tid er udsat for vibrationer, kan det beskadige hænderne, fingrene og håndleddene. Brug ikke maskinen, hvis De føler Dem utlipas, eller De føler kramper eller smerte. Søg læge, før De igen skal arbejde med maskinen. Anvend altid godkendt sikkerehedsudstyr. Det følgende sikkerhedsudstyr skal anvendes af operatører samt andet personale, der opholder sig i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet: Sikkerhedshjelm Høreværn. Støvmaske i støvfyldte miljøer Beskyttelseshandsker. Beskyttelsessko Beskyttelsesbriller. Undgå at bære løsthængende tøj for at undgå risikoen for, at tøjet bliver indfanget af maskinen. Anvend hårnet, hvis De har langt hår. - ARBEJDSOMRÅDET : ADVARSEL Anvend ikke maskinen i eksplosive miljøer. Lad ikke en maskine udstyret med en benzin- eller dieselmotor køre i dårligt ventilerede rum. Sådanne maskiner producerer toksiske gasser, der kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer. 2

3 - STRØMFORSYNING: ADVARSEL Sorg for, at udstyret til strømforsyningen overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser i henhold til lokale og internationale standarder. Elektrisk maskine: Vær sikker på, at maskinen er forbundet til den spænding og frekvens, der er angivet på navnepladen. Strømforsyningskablet skal være af passende størrelse. Sørg for, at kablet og stikket i maskinen ikke er beskadigede. Sluk aldrig maskinen ved at trække stikket ud af stikkontakten. Anvend afbryderen på maskinen. Hold kablet væk fra maskinens bevægelige dele. - Trykluftmaskine Sørg for, at trykluftslangen og slangekoblingen ikke er beskadigede. Forsøg aldrig at løsne en trykluftslange, der er under tryk. Aftbryd først lufttilførslen på kompressoren og lad derefter maskinen selv køre og afstøde slangen efter nogle sekunder. Maskine med benzin- eller dieselmotor: Benzin har et ekstremt lavt antændelsespunkt og kan i visse situationer være eksplosivt. Hold maskinen væk fra alle varme eller gnistfremkaldende objekter og ryg ikke, når De arbejder med brændstof. Vent til maskinen har kølet af, før De fylder tanken. Undgå at spilde benzin eller diesel på jorden. -VED START AF MASKINEN : PAS PÅ Lær maskinen at kende, før De starter den og vær sikker på, at maskinen ikke udviser nogen oplagte fejl. Start derefter maskinen i henhold til vejledningen og reservedelskataloget. - UNDER DRIFT : PAS PÅ Andvend udelukkende maskinen til det formål, til hvilket den er bestemt. Vær sikker på, at De ved, hvordan De stopper maskinen hurtigt, hvis en nødsituation skulle opstå. Rør ikke de roterende dele under drift. - VEDLIGEHOLDELSE PAS PÅ Vedligeholdelse må kun udføres af uddannet personale. Hold ikke-autoriserede personer væk fra maskinen. Udfør ikke vedligeholdelsearbejde mens maskinen bevæger sig, eller motoren kører. Brug aldrig en maskine, der er beskadliget. -VÆR ÅRVÅGEN: PAS PÅ Vær altid opmærksom på, hvad De foretager Dem. Brug Deres sunde fornuft. Kør aldrig maskinen, hvis De er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller andre stoffer, der kan påvirke Deres syn, reaktionsevne, duelighed eller dømmekraft. 3

4 GENERELT DYNAPAC BG33 og BG42 er beregnet til grov- og glitning af betongulve. DESIGN BG33 og BG42 pudsebrædt kan begge drives af enten en HONDA firetakts benzinmotor eller en elektrisk motor 1. De er begge udstyret med et dødmandshåndtag 2, der standser rotoren, så snart det udløses (elektriske modeller) eller med en sikkerhedsafbryder, som slukker for motoren, hvis operatøren mister kontrollen over styrehåndtaget 3. Det lange arbejdshåndtag kan justeres i højden. Motorkraften overføres til rotoren, der leverer energi til bladene 4 via en snekkegearkasse 5. Bladene er beskyttet af en stopring 6. Med kontrolknappen for bladene 7 kan De foretage en nøjagtig og let justering af bladenes hældning. BG33 og BG42 kan transporteres på arbejdsstedet ved hjælp af håndtagene 8, de indbyggede hjul 9 eller løfteøjet Motor. 2. Dødmandshåndtag. 3. Styrehåndtag. 4. Blade. 5. Gearkasse. 6. Stopring. 7. Kontrolknap. 8. Håndtag. 9. Hjul. 10. Løfteøje. TEKNISKE DATA BG33G P/N BG33E P/N BG33E P/N BG42G P/N BG42E P/N BG42E P/N Arbejdsvaegt Kg - (lb) 71 - (157) 77 - (170) 77 - (170) (227) 88 - (194) 88 - (194) Rotordiameter mm - (tommer) (33) (33) (33) (42) (42) (42) Bladhastighed (omdr.pr.min.) 50Hz 70 till till till till till till Hz till till 120 MOTORISATION Maerke HONDA Electric Electric HONDA Electric Electric Model GXV160 2 speeds 2 speeds GXV270 2 speeds 2 speeds Nominel Effekt KW (hp) 4 (5.4) (1.8) - (2.7) (2.2) - (3.2) 6,3 (8.5) (1.8) - (2.7) (2.2) - (3.2) (omdr.pr.min) 50Hz Hz phased current V - (Hz) (50) 400-(50/60) (50) 400-(50/60) Absorbed intensity (A) Protection index - IP44 IP44 - IP44 IP44 Benzintankens kapacitet l-(gal) 2 - (0.5) (0.5) - - Forbrug l/h - (gph) (0.125) (0.25) - - Støjniveau målt 1 m fra motor db(a), I henhold til ISO Lydtrykkets st rrelse Konstateret effektiv acceleration (m/s 2 ) målt på styrehåndtaget, I henhold til ISO DIMENSIONER L x B x H mm (tommer) (in) x 870 x 950 (100 x 34 x 38) x x 950 (104 x 42 x 38) 77-4

5 VEJLEDNING FOR DRIFT SIKKERHEDSHENSTILLINGER Afbryd strømforsyningen før enhver justering eller reparation på maskinen. Stop benzinmotoren og fjern tændrøret før De foretager et eftersyn. Fyld aldrig brændstof på, når maskinen kører, eller når motoren er varm. Påfyld brændstof i godt ventilerede lokaler og væk fra gnister og åben ild. Sørg for, at ventilationen er tilstrækkelig, før De starter en benzinmotormodel. Fjern pudseskiven før et løft. Afprøv altid sikkerhedsafbryderen og dødmandshåndtaget, før De starter. Hold Dem væk fra de roterende dele, når maskinen kører. FØR START Kontroller motorolieniveauet. Kontroller olieniveauet i gearkassen. Vær sikker på, at de elektriske installationer er i god stand. Sørg for, at alle bladene er på samme niveau. Juster om nødvendigt bladvinklen. START - STOP Start Tag dødmandsgrebet op. Hold knappen inde og slip dødmandsgrebet. Knappen vil forblive inde. Aktivere choker, hvis motor er kold. Start motoren. Lad den stå og varme op et par sekunder. Tag langsomt op i dødmandsgrebet. Knappen vil udløse sig selv. Bladene vil nu begynde at roterer. Stop Slip dødmandsgrebet. Motoren slukkes. For at få motoren i tomgang: Tag dødmandsgrebet op,hold på knappen og slip så langsomt dødmandsgrebet. Motoren går nu i tomgang og maskinen roterer ikke. 5

6 Nødstop Slippes dødmandsgrebet vil maskinen øjeblikelig stoppe. 2 Modeller med elektrisk motor 1 Disse modeller er udstyret med en motor med to hastigheder forbundet til gearkassen via en anordning for modsat rotation, som forhindrer enhver risiko for rotation i den forkerte retning. Forbind strømforsyningen til stikket (3). Vær sikker på, at net spændingen passer til motorspændingen. Tryk den grønne knap (2) ned. Drej omskifteren (1) til position "1" eller "2". Aktiver dødmandshåndtaget. Hvis bladene ikke roterer, drej da omskifteren (1) over på den anden side af "0"-positionen og aktiver igen dødmandshåndtaget.stop: Udløs dødmandshåndtaget og drej omskifteren (1) til "0"-positionen. VEDLIGEHOLDELSE DAGLIGT Rens cement fra maskine, dækblade og bladarme efter hvert brug. Kontroller olien i motoren. Påfyld den nødvendige olie for at nå op til det maksimale niveau. Lad være med at overfylde. Se vejledningen for motoren. Kontroller olien i reduktionsgearkassen ved at tage målepinden øverst på gearkassen ud. Påfyld den nødvendige mængde med SAE gearolie. Rens luftfilterets skumskærm. Kontroller bladvinkelindstillingen for at sikre en forsvarlig drift. Kontroller de elektriske ledninger og forbindelser. Kontroller, at sikkerhedsafbryderen og dødmandshåndtaget fungerer korrekt. UGENTLIGT (efter hver 50 timer) Kontroller bladene for overdrevent slid. Vend eller udskift om nødvendigt bladene. Skift motorolien. Se vejledningen for motoren. Rens eller skift motorens luftfilter. Rens den elektriske motors ventilator. UDSKIFTNING AF BLADE Træk fjederbøjlerne ud og vend eller udskift pudsebladene. 6

7 TILBEHØR Model Sæt bestående af 4 multi-job blade siiven sarja Pudseplade Sæt med 4 slibeblade Komplet sæt bestående af 4 slibesten(grove) Komplet sæt bestående af 4 slibesten(med.) Komplet sæt bestående af 4 slibesten (fine) BG33E BG33G BG42E BG42G ARBEJDSVEJLEDNING STYREHÅNDTAGET fig.1 fig.2 fig.3 Afbryd alle elektriske forbindelser, el-kablet, gaskablet og stop-forbindelsen. Drej kontrolknappen 1 (fig 1) mod uret, så den løsnes fra mellemstykket. Fjern fjederspændeskiven 2 (fig 2) fra centrum for bladsamlingen. Tag manchetten 3 (fig 3) af kablet og fjern keglen (4) fra bladsamlingen. Skru styrehåndtaget løs fra gearkassen. SAMLING fig.4 fig.5 fig.6 Saml delene i modsat rækkefælge. Fyld navet 5 (fig 4) i bladsamlingen med molybdæn disulphid- fedt. Benzinmotorer : Forbind gaskablet 6 (fig 5) og stop-forbindelsen 7. Se vejledningen for motoren for justering af motorhastigheden. 7

8 ELEKTRISKE MOTORER : Forbind det elektriske kabel 8 (fig 6) til motorens klemmerække i overensstemmelse med kabeldiagrammet. Vær meget opmærksom på, at gummibeklædningen på klemmerækkkens kabelindsætning og på klemmerækken er korrekt anbragt. BENZINMOTOR fig.7 fig.8 fig.9 Afbryd alle forbindelser. Fjern de fire bolte, der fastgør motoren til flangen. Løft motoren lodret op. Fjern bolten 1 (fig 7) fra centrum af motorens drivaksel. Træk centrifugalkoblingen ud og fjern nøglen fra motoren. Fjern boltene 2 (fig 8), pladen 3 og tag en af fjedrene 4 af krogen. Fjern koblingsbelægningen 5 og centrifugalvægtene 6 fra koblingskernen. Fjern låseringene 7 (fig 9) fra reduktionsgearets drivaksel. Fastgør en udtrækker i de gevindskruede huller i koblingshuset 8. SAMLING Anvend renset benzin til at rense koblingsbelægningen og den overflade, den gnider imod i koblingshuet. Slib koblingsbelægningen ned med fint smergelslibepapir. Koblingsbelægning og fjedre skal om nødvendigt skiftes parvist. Saml delene i modsat rækkefølge. Kontroller, at motorhastigheden, er ca omdr. pr. minut. ELEKTRISKE MOTORER fig.10 fig.11 fig.12 Skru bolten 9 (fig 10) løs og anvend en udtrækker til at trække manchetten 10, med det modsatte rotationsfri hjul, tilbage fra motorens drivaksel. Undersøg fjederen 11 (fig 11) og lad være med at fjerne den fra manchetten 12, hvis den er i god stand. Frigør fjederen ved at drive manchetten ud af den. Anvend en udtrækker til at trække manchetten 13 (fig 12) tilbage. 8

9 SAMLING Saml i modsat rækkefølge. BLADSAMLING fig.13 fig.14 fig.15 Afbryd kontrolkablet og keglen. Fjern bladene. Fjern bolten 1 (fig 13/14) og træk hele bladsamlingen ud, anvend en aftrækker eller et brækjern. Skru låsemøtrikkerne 2 (fig 15) og justeringsskruen 3 af. Fjern bladarmen 4 fra bladsamlingen. Udskift om nødvendigt pakningerne 5. SAMLING Kontroller, at keglens fire flader ikke er slidte eller nubrede af at gnide mod justeringsskruerne. Kontroller, at gevindene på justeringsskruerne og låsemøtrikkerne ikke er beskadigede og at justeringsskruernes kontaktflader med keglen ikke er uens slidte. Dyp pakningerne i olie før samling og smør alle delene med fedt. Saml delene i modsat rækkefølge. Juster med justeringsskruerne de fire bladarme, så de får den samme hældningsvinkel. Stram låsemøtrikkerne. BLADVINKELKONTROL fig.16 fig.17 Skru kontrolboksen 1 (fig 16) løs fra styrehåndtaget. Kobl adaptoren 2 (fig 17) fra mellemstykket. Fjern justeringsskruen 4 fra kontrolboksen og fjern hele kontrolkablet. SAMLING Saml delene i modsat rækkefølge. 9

10 REDUKTIONSGEARKASSE fig.18 fig.9 fig.20 Fjern målepinden 1 (fig 18) Vend bunden i vejret på gearkassen og hæld olien i en passende beholder. Skru boltene 2 af. Fjern reduktionsgearkassen fra stopringen. Fastspænd halvdelen af reduktionsgearkassen i en skruestik for at undgå at beskadige beklædningsoverfladen, når De hamrer reduktionsgearet fra hinanden (fig 19). Hamr forsigtigt på akslerne, så halvdelene skilles ad, og slå derefter på øskenet 3. Skil alle reduktionsgearkassens dele ad, brug om nødvendigt en aftrækker. SAMLING fig.21 fig.22 Anvend et opløsningsmiddel til at rense alle tætningsoverflader på reduktionsgearkassen, så der ikke er noget gammelt fyldemasse tilbage. Skrab ikke i overfladen på en måde, så den bliver beskadiget. Kontroller, at ingen kuglelejer eller tandhjul er defekte. Kontroller alle tætninger og tætningsoverflader på indgangs- og drivaksler. Akslerne kan slibes ned med meget fint smergelslibepapir sådan, at ridser og grater, som kan forårsage olieudslip, forsvinder. Saml delene i modsat rækkefølge. Anvend Loctite 515 eller 574 på alle tætningsoverflader for at undgå enhver risiko for olieudslip. Fyld reduktionsgearkassen med reduktionsgearolie (SAE ). 10

11 KABELDIAGRAM Kabeldiagram 230V-3-50Hz. 400V-3-50/60Hz. 11

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere