Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud. Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud. Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg"

Transkript

1 Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2011 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg

2 Kompetence og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 5-17 Individuel Supervision Gruppe Supervision Personlige samtaler med terapeutisk indhold Psykologisk debriefing Kvaliteten i overlapningen mellem vagter Kursus i Stress forebyggelse og stresshåndtering Høj kvalitet i kommunikation assertion Kollegial Respons Professionelt pårørende samarbejde Styrk selvværdet/selvtilliden hos andre Den svære samtale Sorg Magtanvendelse Værgemål Coaching Få en grundig indføring i systemisk, anerkendende coaching Fagpersonlig udvikling Kursus i Arbejdsglæde Individuel stress coaching Fagpersonlig udvikling Opfølgning på Fagpersonlig udvikling (2) Organisationsudvikling Team Udviklings Samtaler Værktøjer Fra gruppe til team Personaletræning - Anerkendende kultur - Konstruktiv uenighedskultur - Konstruktiv feedback - konflikthåndtering 2

3 Kompetence og udviklingsteamet Strategisk kompetenceplanlægning Hjælp til Puljesøgning mm. Systemisk Teamledelse Ledelse Konfliktopløsning Systemisk anerkendende coaching Kurser og temadage med eksterne Uddannelsesforløb i Medborgerskab Temadag om vores sanser Kognitive behandlingsforme grundforløb Kognitiv efteruddannelse Introduktion til Alternativ og Supplerende kommunikation Grundlæggende uddannelse i Alternativ og Supplerende kommunikation (ASK) Temadag om Low Arousal konflikthåndtering Temadag om ADHD, Aspergers syndrom m.v. Nænsom Nødværge/fysisk konflikthåndtering Spirer 43 Ansøgningsskema og info Tilbud fra Aalborg for Døve Tegnsprogsundervisning og tegnstøttet kommunikation Undervisningens indhold (Trin 1-) og (5-6) Emnerelateret Tegnsprogsundervisning TSK-kurser 3

4 Kompetence og udviklingsteamet Formålet med Kompetence og Udviklingsteamet er: at styrke innovation, faglighed og kvaliteten på din arbejdsplads at styrke den faglige og personlige professionalisme at finde metoder og skabe processer til udvikling Handicapafdelingens tilbud at skabe trivsel og arbejdsglæde at skabe refleksion, udvikling og læring 4

5 Faglig udvikling Supervision - et redskab til faglig udvikling Supervisionen er en pædagogisk kontraktbaseret samtale mellem supervisor og supervisant. Der er fokus på supervisantens læreproces, refleksion og faglige udvikling. Supervision er en struktureret samtaleform, hvor Supervisor i processen er igangsættende, støttende, indsigtsgivende og fagligt kontrollerende. Supervisanten gives mulighed for at integrere faglige kundskaber i sin fagperson og derfor arbejdes der også med egne værdier og holdninger. Formålet er faglig udvikling. Supervisionen gives som løbende faglig kvalitetsudvikling såvel som ved særlig komplekse opgaver eller belastninger. Individuel supervision: Vi tilbyder supervision individuelt. Hver supervision er af 1 times varighed og foregår i supervisionslokalet på Danmarksgade 17, stuen, Gruppesupervisionerne: Foregår på arbejdspladserne. Der anbefales 3 timer til hver gruppesupervision. Supervisor Nora-Marie Ørbæk Pris: Individuel supervision kr. 895,- pr. time Gruppesupervision pr. time kr ,- Mindste opkrævning for gruppesupervision er 3 timer 5

6 Faglig udvikling Personlige samtaler med terapeutisk indhold Indhold Individuelle samtaler/samtaleforløb Vi tilbyder individuelle samtaler til medarbejdere der måtte have behov for en målrettet indsats som f.eks. Krisehjælp Overbelastningssymptomer Præstationsangst Angst/modstand i forbindelse med beboerarbejde Eller andre personlige temaer, som kan blokere for den faglige indsats. Forløb iværksættes udelukkende i samarbejde med leder. Henvendelse direkte til Nora-Marie Ørbæk Pris: kr. 895,- pr. time. Psykologisk debriefing Indhold Debriefing er en samtale som kan være med til at bearbejde en belastende oplevelse hos en medarbejder eller en medarbejdergruppe. Gruppe debriefing på arbejdspladsen: Bevarer arbejdet med problemet på arbejdspladsen Skaber fælles læring, styrker fælles bearbejdning af problemet, omfatter flere på arbejdspladsen og er derved forebyggende. Derudover ydes der individuel krisehjælp alene eller som et supplement til gruppe debriefing Henvendelse direkte til Nora-Marie Ørbæk Pris: kr ,- pr. time 6

7 Faglig udvikling Opkvalificering af vagtskifte Indhold Kvaliteten i overlapningen mellem vagter er afgørende for kvaliteten i støtten til borgere i døgntilbud og for medarbejdernes faglige trivsel og udvikling. Det er afgørende at medarbejderen har gode kompetencer til at give og modtage feedback. Vi tilbyder forløb tilrettet det enkelte arbejdssted, varighed og pris aftales for hver enkelt forløb. Henvendelse direkte til Nora-Marie Ørbæk Pris aftales individuelt på baggrund af forløb. 7

8 Faglig udvikling Kursus i at forebygge og afhjælpe stress Indhold: Forstå, forebyg og håndter stress. Stress er en voksende udfordring, som kræver viden og vedvarende forebyggelse. Alt for mange bukker under for stress på grund af de snigende signaler. Stresssignalerne må kendes og opfanges for at forebygge sundhedsskadeligt stress. Kurset sætter fokus på stresshåndteringsredskaber såvel som stressforebyggelse. Der udarbejdes en personlig test, samt en personlig stressforebyggelses- og afhjælpningsplan. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 7. februar 2011, kl Ansøgningsfrist: 10. januar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 8

9 Høj kvalitet i kommunikation - Assertion Indhold: Vores evne til at kommunikere anvender vi, i vores arbejde med borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere. Assertiv kommunikation er et redskab til at skabe tydelig kommunikation. Vi kan vælge at være assertive. Kurset giver dig mulighed for at arbejde med din personlige kommunikation, giver dig redskaber til at stå ved og fremføre dine holdninger og synspunkter direkte samtidig med, at du er lydhør og respektfuld overfor andre. På kurset ser vi på hvilke uhensigtsmæssige adfærds- og kommunikationsmønstre, den enkelte har tilbøjelighed til at falde i under pres. Bevidsthed på egne nuværende reaktioner er et godt fundament for fremtidig udvikling og en personlig målrettet indsatsplan mod en mere assertiv dialog. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 20. juni 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Faglig udvikling Ansøgningsfrist: 9. maj 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 9

10 Faglig udvikling Kollegial Respons Indhold: Kollegial respons er en effektiv metode til at højne og udvikle kvaliteten i det faglige arbejde og forebygge udbrændthed ved hjælp af gruppens ressourcer og kvalificerede faglige støtte. Kollegial respons er en struktureret metode, hvor medarbejdere med en faglighed til fælles, giver respons til hinanden ud fra deres eget faglige ståsted og ud fra velbeskrevne og klare udviklingsfremmende principper. Hver kollegial respons session varer ca. 1 time. Anbefalet gruppestørrelse er 7-10 medarbejdere. Medarbejdere fra forskellige arbejdssteder kan også med fordel danne en kollegial respons gruppe på tværs af arbejdssteder. Det anbefales, at der på kurset etableres faste kollegial responsgrupper. Kurset varighed: 2 kursus dage Deltagere: 25 Tidspunkter: Kursus 1: 14. og 15. marts 2011, kl Kursus 2: 10. og 11. oktober 2011, kl Ansøgningsfrist: Kursus 1: 7. februar 2011 Kursus 2: 5. september 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kursus 1 og 2: Aalborg Firmasport, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Pris: Kr ,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 10

11 Faglig udvikling Professionelt pårørendesamarbejde Indhold: Samarbejdet med pårørende er afgørende for den støtte vi yder til brugeren. Der kan være store udfordringer forbundet med pårørendesamarbejdet. Disse udfordringer belyses fagligt, og der arbejdes med metoder til at møde disse udfordringer professionelt. Ofte har afstemningen af forventninger mellem de pårørende og bostedet eller dagtilbuddet ikke været tilstrækkeligt til, at samarbejdet kan lykkes. På forløbet udarbejder den enkelte udarbejder en indsatsplan for at udvikle sin faglighed i pårørendesamarbejdet. Der udvælges tillige samlede indsatsområder for det enkelte arbejdssted. Eventuelt påbegyndes udarbejdelsen af en lokal pårørendepolitik. Undervisningen tager udgangspunkt i den overordnede pårørendepolitik på området. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: Kursus 1: 28. februar 2011, kl Kursus 2: 19. september 2011, kl Ansøgningsfrist: Kursus 1: 24. januar 2011 Kursus 2: 19 august 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 11

12 Faglig udvikling Styrk selvværdet/selvtilliden hos andre Indhold: Selvværdsfølelsen er alt afgørende for et menneskes livskvalitet. Som professionelle møder vi ofte borgere med lav selvværdsfølelse. Vores tilgang er særdeles afgørende for om selvværdet styrkes eller udhules. Kurset stiller skarpt på at styrke dine kompetencer til at styrke andres selvværd, som fundament for nærende relationer og godt socialt arbejde. Kurset er primært, men ikke udelukkende stilet mod medarbejdere der arbejder i botilbud. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 2. marts 2011, kl Ansøgningsfrist: 24. januar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 12

13 Faglig udvikling Den svære samtale Indhold: Kurset vil give dig viden og redskaber til at turde tage initiativ til, planlægge og styre en vanskelig samtale med kvalitet i din personlige kommunikation. Der vil blive vekslet mellem oplæg og personligt arbejde. Der vil være oplæg om assertion, konstruktiv feedback og samtale med særlig sårbare og udsatte Der er mulighed for at arbejde med egne anonymiserede cases. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: Kursus 1: 17. januar 2011, kl (overtegnet) Kursus 2: 8. marts 2011, (overtegnet) Ekstra kursus er i øjeblikket under udarbejdelse (juni) Kursus 3: 5. september 2011, kl Ansøgningsfrist: Kursus 1: 14. december 2010 Kursus 2: 25. januar 2011 Kursus 2: 1. august 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 13

14 Faglig udvikling Sorg en mulighed for udvikling eller forkrøbling Indhold: Sorg er en stor del af et hvert menneskes liv. Som medarbejdere møder vi ofte mennesker i afgørende sorg situationer. Sorgens udløser kan være et medfødt handicap, et tilstødt handicap eller sorgen over at miste en ven eller slægtning. Sorg over ikke at kunne få børn, sorg over ikke at kunne få et liv som man ønsker sig. Sorg over at livet er ved at ebbe ud. Livet består af utallige sorger. Som medarbejder er vores tilgang til de sorgramte ofte afgørende for en sund sorg proces, som kan danne grundlag for et godt liv. Hvis vi ikke magter at støtte i denne sorgproces stiger risikoen for forkrøbling af den sorgramte. Kronisk og udskudt sorg kan mindske den sorgramtes livskvalitet væsentligt. Kurset giver dig indsigt i sorgens mange ansigter, og lærer dig metoder til at møde sorgramte nærværende og helende. Kursets varighed: 1 dag Tidspunkt: Kursus 1: 10. januar 2011, kl Kursus 2: 29. august 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: Kursus 1: 7. februar 2011 Kursus 2: 25. juli 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 14

15 Faglig udvikling Magtanvendelse Indhold: Magtanvendelse: Gennemgang af reglerne om magtanvendelse overfor voksne, herunder diskussion af reglernes anvendelsesområde, indberetning m.v. Omsorgspligten vil endvidere være genstand for diskussion. Kurset er målrettet handicapområdet. Tidspunkt: 4. marts 2011 kl Ansøgningsfrist: 28. februar 2011 Sted: Medborgerhuset, Rendsburgade 2, 9000 Aalborg Pris: kr. 195,- Underviser: Jurist Susanne Bonde, Myndighedssekretariatet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. Værgemål Indhold: Gennemgang af reglerne om værgemål, herunder diskussion af behov for værgemål, praksis m.v. Tidspunkt: 3. maj 2011 kl.: Ansøgningsfrist: 22. marts 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 195,- Underviser: Jurist Susanne Bonde, Myndighedssekretariatet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 15

16 Faglig udvikling Coaching Få en grundig indføring i systemisk, anerkendende coaching Indhold: Har du lyst til at udvikle din værktøjskasse og få input til at anvende en anerkendende og systemisk tilgang til din samtalepartner hvad enten det er borgerkontakt, pårørende eller medarbejdere/ledere. Du kan igennem forløbet her, få inspiration og trænet dine samtalefærdigheder som coach til brug i borgersituationer og faglig udvikling på arbejdspladsen. Hvad tager vi udgangspunkt i: Anerkendelse som filosofi og indgang til mennesket og fokus på det som lykkes Systemisk tilgang, med udgangspunkt i Maturana mfl. Hvordan skaber vi erkendelse og læring Værktøjskassen Spejling Nøgleord værdsættende coaching LØFT løsningsfokuseret coaching Karl Tomms spørgsmålskategorier Gamemastering Hypoteser i coaching Der ligges stor vægt på træning og udvikling af den enkeltes færdigheder til at håndtere produktive dialoger i et coachende perspektiv. 16

17 Faglig udvikling Kurset varighed: 2 x 2 dage Tidspunkt: Kursus1: Modul 1: januar 2011 Modul 2: 8-9 marts 2011 Kursus 2: Modul 1: 8-9 september 2011 Modul 2: 6-7 oktober 2011 Ansøgningsfrist: Kursus1: 7. januar 2011 Kursus 2: 22. august 2011 Sted: Ældre og Handicapforvaltningen, Danmarksgade 17, mødelokale 2, 2. sal, 9000 Aalborg Pris: kr ,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Prisen er bindende efter ansøgningsfrist Underviser: Lone Majland Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 17

18 Fag personlig udvikling Kursus i Arbejdsglæde Indhold: Tag ansvar for og styrk din arbejdsglæde. Jo mere arbejdsglæde du har jo bedre arbejdsindsats leverer du. Arbejdslivet optager mere og mere tid, den oplevede mænge af arbejdsglæder præger resten af dine timer. Din arbejdsglæde er afgørende for din arbejdsindsats såvel som din oplevede livskvalitet. Mange glemmer eller undlader både at sætte mål for og bevidst arbejde med arbejdsglæden. Bliv bevidst og kom i gang. Bliv inspireret gennem et arbejdsglædespil og inspirerende oplæg om hvordan du får mere arbejdsglæde. Det er aldrig for sent at få arbejdsglæde og den kan altid forøges. Du udarbejder en personlig plan for at få mere arbejdsglæde på kurset. Det kan være en fordel at en hel medarbejder gruppe samtidigt arbejder med arbejdsglæden Kursets varighed: 1 dag Tidspunkt: 14. februar 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 17. januar 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 18

19 Fag personlig udvikling Individuel stress coaching Indhold: Bliv fri for stress og opnå balance i en travl hverdag. Stresshåndteringskompetencer er afgørende for dynamiske og travle medarbejdere. Du tilbydes et målrettet forløb, der giver dig kompetencer til at: forebygge stress afhjælpe opstået stress genfinde og fastholde dine ressourcer forny arbejdsglæden på en travl arbejdsplads. Et individuelt stress coachingforløb foregår over 7 gange, hvor der arbejdes med det hele menneske. Certificeret Stresscoach Nora-Marie Ørbæk Pris: kr ,- inkl. materiale Enkeltvis aftalte coaching sessioner kr. 895,- pr. time. Sted: Coaching kan foregå enten via telefonen eller i Danmarksgade 17, 1 sal, v/nora Marie Ørbæk. 19

20 Fag personlig udvikling Fagpersonlig Udvikling Indhold: Kurset sætter fokus på din personlige udvikling, som fundament for en optimal og personligt tilfredsstillende håndtering af dit fag. Kurset har som mål at give dig metoder til at opnå gennemslagskraft i din personlige kommunikation. Du introduceres til forsvarsmekanismer og får mulighed for at træne dine kompetencer i at give en konstruktiv feedback ud fra assertionsteorien. Vi vil arbejde med udviklende metoder til håndtering af uenighed, samt blive sat fokus på, hvordan du kan optimere din konflikthåndtering. Kurset varighed: 2 dage Tidspunkt: 9. og 10. maj 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 12. april 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr ,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 20

21 Fag personlig udvikling Fagpersonlig Udvikling (2) Indhold: Kurset sætter fokus på opfølgning og evaluering af din fagpersonlige udvikling med udgangspunkt i tidligere afholdt kursus. Områderne assertiv kommunikation, forsvarsmekanismer, konflikthåndtering samt konstruktiv uenighedskultur, anerkendende tilgang vil blive gennemarbejdet. Der vil blive vekslet mellem oplæg og personligt arbejde. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 29. september 2011, kl Ansøgningsfrist: 30. august 2011 Sted: Kennedyarkaden, J.F.Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 21

22 Organisationsudvikling Organisationsudvikling Team Udviklings Samtale Værktøj Vi har udviklet et værktøj til at afholde teamudviklingssamtaler, som en struktureret dialog, hvor vi får et her og nu billede af teamets oplevelse af sig selv. Værktøjet består af et spørgeskema, som gruppen og lederen udfylder og som bliver sat i et grafisk spind, der viser et billede af 36 kompetencer fordelt på 4 hovedgrupper: udvikling, resultatfokusering, sociale kompetencer og struktureringskompetencer. Teamet og lederen mødes med konsulenten og holder en struktureret dialog omkring teamets oplevelse af det her og nu billede, som grafen viser. Samtalen munder ud i udvælgelse af de tre vigtigste kompetencer for teamet, hvor efter der udarbejdes en handleplan. Der gives et individuel tilbud med udgangspunkt i en gruppesamtale timepris på kr ,- eksklusiv bearbejdelse af data. Henvendelse: Lone Majland 22

23 Organisationsudvikling Styrk teamet Fra gruppe til team Værdien af at kende og følge sine styrker i et team er enorm, det giver retning, perspektiv, selvtillid, selvtilfredsstillelse og de fælles mål nås meget hurtigere. Det velfungerende team består af team medlemmer, der ifølge R. Meredith Belbin repræsenterer 8 roller. (også selvom der kun er tre personer i teamet ). Team medlemmerne kender og anvender egne ressourcer og er samtidig bevidst om egne tilladelige svagheder. Indsigt er afgørende, teamet analyseres udfra Belbins teori og der arbejdes målrettet med styrkelse af det enkelte team for at styrke effektiviteten og trivselen i teamet. Pris: kr.1.195,- pr. time. Honorar for individuelle forløb pr. dag kr ,- inkl. forberedelsestid. Materialer: kr. 50,- pr deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk 23

24 Organisationsudvikling Personaletræning Indhold: Der udarbejdes en analyse af samarbejdet og trivselen i gruppen ud fra et spørgeskema baseret på forskning på området. I samarbejde med leder og medarbejder udvælges udviklingspunkter, der kan styrke medarbejdernes trivsel og styrke samarbejdet og opgaveløsningen, der arbejdes med såvel gruppeprocessor og individuelle implementeringsplaner. Lederen deltager i processen. Centrale temaer er: Anerkendende kultur På vej mod en anerkendende værdsættende kultur i bevidstheden om, at en anerkendende kultur er fremmende for medarbejderen. Skaber udvikling/trivsel og giver muligheder for at bruge arbejdspladsens og medarbejdernes ressourcer optimalt samt styrke arbejdsglæden og kvaliteten i såvel arbejdet som arbejdsmiljøet. Konstruktiv uenighedskultur Uenigheden er nødvendig for at skabe udvikling i gruppen, men ofte fristes vi til at blive for konsensussøgende af angst for uenigheden. Dermed blokerer vi for fornyelse og udvikling. Få redskaber til at betragte uenigheden på nye måder og gå ind i den med et nyt udviklende perspektiv. Konstruktiv feedback Lær at give en konstruktiv feedback og at tage imod kritik. Få kommunikative redskaber til at sikre kvalitet i den faglige feedback og sparring. Konflikthåndtering Få redskaber til at forebygge, identificere og håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Pris: Pr. dag kr ,- 1/2 dag kr ,- inkl. forberedelsestid. Materialer: kr. 50,- pr deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk 24

25 Strategisk kompetenceplanlægning Organisationsudvikling Strategisk kompetenceudvikling er en systematisk planlægning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter, der tager udgangspunkt i såvel organisationens strategi, mål og planer, samt medarbejderens ønsker og interesser. Kompetence skal tænkes bredt og i en planlægning af udvikling af organisationens kompetencer tænkes følgende elementer ind: Traditionel undervisning temadage kurser kompetencegivende fag Faglig udvikling lære en ny metode får viden til at udføre sit arbejde bedre Supervision coaching Udvikling på jobbet sidemandsoplæring nye arbejdsopgaver uddelegering kollegial supervision jobrotation Disse forskellige former for læringsprocesser tilrettelægges i en overordnet handlingsplan, der række nogle år frem i tiden. Der er ligeledes fokus på finansiering ved hjælp af SVU og AMU og puljer i tilrettelæggelse af en kompetenceplan. Pris: Der gives et individuelt tilbud der tager udgangspunkt i en forberedelsespris på kr. 700,- pr. time Proceskonsulent: Lone Majland 25

26 Organisationsudvikling Hjælp til Puljesøgning m.m. Indhold: Har du brug for hjælp til at søge penge fra puljer og fonde, kan du rekvirere hjælp i kompetenceteamet til at udarbejde ansøgninger, så de bliver vinklet rigtigt ift. Modtageren, der skal bevillige pengene. Du er altid velkommen til at rette henvendelse, hvor vi kan drøfte mulighederne ud fra de behov din organisation har. Pris: Der gives et individuelt tilbud der tager udgangspunkt i en dagspris på kr. 700,- pr. time. Proceskonsulent: Lone Majland HR teamet i forvaltningen er også behjælpelig med vinkling af ansøgninger til trepartsmidlerne, som kan søges sidste gang fælles for FTF og OAO den 1. februar 2011 og kun for OAO 1. maj Kontakt: HR Teamet: Lone Majland og Martin Vestergaard Madsen (15430) 26

27 Organisationsudvikling Systemisk teamledelse I en tid hvor effektivitet og trivsel er på dagsorden i den kommunale verden er teamtankegangen et vigtigt svar. Men skal man have effekt af teams enten som ledelsesteam eller teamorganisering på arbejdspladsen, er det vigtigt at understøtte teamets udvikling og få sat fokus på styrkerne i teamet, og teamets udviklingsfaser og hvorledes forskellige ledelsesstile matcher disse. Kurset sætter fokus på læring i teams igennem feedback, dialoger og innovativ tænkning hen imod smartere måder at løse opgaven på. Et godt team skal også ledes og styres. Derfor er koordinatoren og lederen en vigtig brik i teamet. Kurset sætter derfor fokus på, koordinatoren og lederens rolle i teamet og giver værktøjer og mentale modeller for at udvikle sig som teamleder og koordinator med henblik på at inspirere og lede teamet. Indhold: Teamforståelse i systemisk ramme Teamets udviklingsfaser Teams og forandringsprocesser Ledelsesstile og roller i teamet Samtaleværktøjer til teams Styrkelse af innovativ tænkning i teams Tidspunkt: 2 halve dage Fredag den 11. og 25. marts 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 1. februar 2011 Sted: udmeldes senere Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser: Lone Majland 27

28 Ledelse Konfliktopløsning Indhold: Konfliktopløsning sætter fokus på at kunne håndtere konfliktsituationer på en anerkendende måde, hvor alle er vindere og ingen er tabere. Du får inspiration til at blive i den professionelle rolle i mødet med borgere og pårørende, når tingen bliver vanskelige. De samme redskaber kan bruges til at håndtere konflikter og uenigheder imellem kolleger, afdelinger mv. Forløbet tager afsæt i en systemisk og konstruktionistisk grundforståelse. Hvor vi sætter fokus på lineær og cirkulær tænkning, positionering, domæner, mægling, anerkendelse som værktøj til konfliktopløsning i mægling og egne konflikter. Der bliver skabt rum til refleksion over egen rolle, kommunikationsadfærd, anvendelse af værktøjer igennem træning og gruppearbejde. Kursets varighed: 2 dage Tidspunkt: Kursus 1: april 2011 Kursus 2: november 2011 Deltager antal ca. 20 Ansøgningsfrist: Kursus 1: 28. marts 2011 Kursus 1: 24. oktober 2011 Sted: Gug Plejehjem, Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ, Salen Pris: kr ,- Underviser: Lone Majland og Birgitte Hvilsom 28

29 Ledelse Systemisk anerkendende coaching Individuel og Teamcoaching: Systemisk anerkendende coaching er en professionel samtale, hvor du som leder eller medarbejder får mulighed for at blive udfordret anerkendende i din hverdag med andre ord: at blive forstyrret i din praksis. Gennem spørgsmål, der inspirerer til nysgerrighed og refleksion, kan coachingsamtalen give dig nye perspektiver og handlemuligheder. I den anerkendende tilgang har vi fokus på det, der fungerer. Grundtanken er, at vi lærer mest ved at være nysgerrige på de ting, vi lykkes med. Ligesom det giver mere energi at undersøge drømme, håb og visioner, end det gør at fordybe sig i problemer og fejlfinding. Vi coacher både enkeltpersoner og teams på alle niveauer i organisationen. Pris: kr. 795,- for Individuel coaching af 1 times varighed. Coaching af teams af 2-3 timers varighed kr ,- pr. time Certificeret systemiske coaches: Lone Majland Tlf Birgitte Hvilsom Tlf

30 Kurser og temadage med eksterne Uddannelsesforløb i Medborgerskab etiske udfordringer og anerkendende pædagogik Uddannelsen er tilrettelagt således, der bliver mulighed for at søge om Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) - som beskrevet på side 32. Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med udviklingshæmmede borgere. Inden uddannelsesforløbet påbegyndes, vil der blive indsamlet cases/ praksisbeskrivelse fra deltagerne. Indhold: Anerkendende pædagogik i et Medborgerperspektiv v/ Britta Nørgaard, UCN Introduktion til de etiske principper v/ Benedicte Schulin, Etikos Etik i arbejdet med den udviklingshæmmede borger Der tages udgangspunkt i de indsamlede cases v/ Benedicte Schulin, Etikos Udarbejdelse af lokal strategi for arbejdet med og Implemente ring af Medborgerskab v/ medborgerambassadør i Aalborg kommune Anerkendende kommunikation, herunder anerkendende kropssprog v/underviser fra UCN Tidspunkt: Forløbet vil blive gennemført i perioden maj 2011 Ansøgningsfrist: 15. februar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Deltagerantal: min. 25 deltager max. 30. Pris: kr , - Sted: UCN s Efter- og Videreuddannelse, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 30

31 Temadag om vores sanser Oplægsholder: Stine Marie Lyngdal Jørgensen, Fysioterapeut Hvilken rolle spiller sanserne i vores hverdag? Til dagligt tænker vi ikke over, hvilken indflydelse sanserne har på både os selv, og de mennesker vi er i kontakt med. Denne temadag vil deltagerne blive introduceret for den basale viden om vores nærsanser; Følesansen, Balancesansen og muskel/ ledsansen. Gennem praktiske øvelser, vil deltagerne få enkle redskaber til dagligdags aktiviteter, der virker sansestimulerende. Tidspunkt: Mandag d. 4 april 2011 Kl Ansøgningsfrist: 28. februar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Deltagerantal: 25 pers. Pris: kr. 695, - inkl. fuld forplejning Kurser og temadage med eksterne Sted: Fysioterapien Hammer Bakker, Bodil Hjorths Vej 16a, 9310 Vodskov Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 31

32 Kurser og temadage med eksterne Kognitive uddannelsesforløb Der kan søges Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til alle kognitive uddannelsesforløb. En ydelse svarer til højeste dagpengesats. I Frem til 4. april 2011 er beløbet fastsat til kr for en uges heltidsundervisning, svarende til 37. timer. Fra 4. april 2011, reduceres SVU en til 80 % af den højeste dagpengesats. Dette sker på baggrund af en aftale om finansloven, der er indgået af Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne den 8. november SVU godtgørelsen vil blive hjemtaget til kursisterne fra Handicapafdelingen. Den endelige kursusafgift er endnu ikke fastlagt, men godtgørelsen vil komme til at dækker hovedparten af uddannelsesprisen. Hertil vil komme udgifter til administration og materiale. Kognitive behandlingsformer grundforløb Indhold: De kognitive behandlingsformer retter sig imod tænkning og adfærd, og består af kognitiv terapi, social færdighedstræning, kommunikation og socialfærdighedstræning. Kognitive behandlingsformer er velegnede i behandlingen af såvel lette som svære psykiske lidelser. Udgangspunktet for de kognitive behandlingsformer er menneskets særlige evne til at tænke, analysere, forestille sig og lære, således at de tanker, der medfører belastende følelser og det vil sige funktionelle handlinger, hindres. Der er tale om et målrettet behandlingstiltag, der sigter mod, at problemløsningsprocessen foregår i et nært samarbejde med beboere/brugere. 32

33 . Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere indenfor fagområderne i Handicapafdelingen social- og sundhedsassistenter, pædagoger, hjemmevejledere, socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker m.fl. Modul 1 (uge ) Indføring til den kognitive teori og metode Sokratisk dialog Den professionelle relation Anerkendelse og kommunikation Sokratisk dialog (fortsat Motivation og motiverende samtaler Anerkendende kommunikation samt introduktion til hjemmeopgave 1 Modul 2 (uge ) Tilbagemelding på hjemmeopgave 1 Mindfulness Angsttilstande Dobbeltdiagnoser Social færdighedstræning Introduktion til hjemmeopgave 2 Kurser og temadage med eksterne Modul 3 (uge ) Personlighedsforstyrrelser, herunder spiseforstyrrelse, impulshandlinger og selvskadende adfærd Social færdighedstræning i teori og praksis Skizofreni og psykoser Implementering af kognitive behandlingsformer i praksis Opsamling og evaluering Der arbejdes pt. på at oprette endnu et hold i efteråret Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 33

34 Kurser og temadage med eksterne Kognitiv efteruddannelse i uge 6 og Kursusbeskrivelse: At arbejde i socialpsykiatrien indebærer en vedvarende forholden sig til den kompleksitet i målgruppens vanskeligheder som er dette arbejdes vilkår, hvilket kan afføde et behov for at styrke og målrette anvendelsen af den udvalgte interventionsmetode. Dette 2 ugers kursus i kognitiv intervention i socialpsykiatrien sigter mod at fokusere og målrette anvendelsen af den kognitive metode i denne komplekse praksis. Herudover vil der blive fokuseret på hvorledes man kan forholde sig når standardmetoderne ikke virker. Kurset er en opfølgning på den grundlæggende tre ugers introduktion og der forudsættes såvel teoretisk kendskab som praksiserfaring med den kognitive teori og metode. Kurset indebærer udarbejdelse af praksisbeskrivelse inden kursusstart. Denne vil danne udgangspunkt og omdrejningspunkt i den enkelte deltagers læreproces. Der vil blive givet individuelt hjemmearbejde til den enkelte som således bliver omdrejningspunkt i den anden kursusuge. Formålet med kurset er at deltagerne får opkvalificeret deres indsigt i og anvendelse af den kognitive teori og metode får indblik i nyere teoretiske og metodiske bidrag til arbejde med borgere der ikke profiterer af standardmetoden Målet er således at deltagerne videreudvikler kompetencen til at anvende den kognitive metode tilegner sig viden om alternative muligheder, når borgeren ikke har gavn af metoden får øget indsigt i egne relationsmæssige kompetencer 34

35 Kurser og temadage med eksterne Indhold på kurset: En anerkendende tilgang til kontaktetablering og fastholdelse Dysfunktionelle levereglers indflydelse på relationen Udfordringer ved identifikation af negative automatiske tanker Fra problemliste til målopstilling Udfordringer ved modifikation af dysfunktionel tænkning Undersøgelse af muligheder i den nyeste knopskydning; Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Når misbrug er et tema Kurset vil afspejle den praksisrettethed som fremgår af målet ovenfor. Den teoretiske litteratur vil således blive relateret til deltagernes praksis idet de udarbejdede praksisbeskrivelser vil danne rammen for overførsel af relevant teori og udvalgte metoder. Kurset vil inddrage uddrag fra følgende materialer: Beck, J.S. (2009). Udfordringer i kognitiv terapi, København: Akademisk Forlag. Hayes, S.C. & Smith, S. (2009). Slip tanketyranniet, Dansk Psykologisk Forlag. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.)(2005). Kognitiv terapi, København: HansReitzels Forlag. Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 35

36 Kurser og temadage med eksterne Introduktion til Alternativ og Supplerende kommunikation At være aktiv deltager i sit eget liv og kunne kommunikere opfatter vi som en menneskeret. Med vedtagelse af FN s handicapkonvention og efterfølgende dansk godkendelse til en ratificering, har vi alle et ansvar for at arbejde hen imod muligheder for at vores brugere/ klienter/elever kan komme til orde på deres måde og at vi støtter dem heri. Som personale der i det daglige arbejder med personer med nedsat funktionsevne, som har ingen eller nedsat talesprog, er det vigtigt at kunne finde redskaber i alternativ og støttende kommunikation, som kan hjælpe borgeren med at kunne udstykke sine ønsker og behov. Denne temadag vil give deltagerne en introduktion til alternativ og supplerende kommunikation, samspil og interventionsmuligheder i forhold til voksne borgere med multiple funktionsnedsættelser. Temadagen vil være en appetitvækker til uddannelsen i Alternativ og Supplerende kommunikation, som forventes påbegyndt i april Temadagen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med mennesker med kommunikationsvanskeligheder. Kurset varighed:1 dag Tidspunkt: Tirsdag den 8. februar 2011 Ansøgningsfrist: 4. januar 2011 Sted: Aalborg Firmasport, 1. sal Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Pris: kr. 995,-. Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Materialepris kr. 50,- pr. deltager. Prisen er bindende efter ansøgningsfrist Underviser: Tavs gruppen (www.tavsgruppen.dk) TAVS-gruppen er en tværfaglig gruppe, med spidskompetencer indenfor udvikling og formidling af alternativ kommunikation. 36

37 Kurser og temadage med eksterne Grundlæggende uddannelse i Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) Vi vil i samarbejde med Professionshøjskolen University College Nordjylland i foråret 2011 (april-juni) udbyde den Grundlæggende uddannelse i Alternativ og Supplerende kommunikation (ASK). ASK-uddannelsen henvender til pædagoger og andet personale i dag- og døgninstitutioner inden specialpædagogisk regi, samt fysioterapeuter og ergoterapeuter. Uddannelsen er således tværfaglig og henvender sig til personalegrupper, som i deres daglige praksis arbejder med unge og voksne med kommunikations problemer. Der kræves ikke en særlig forhåndsviden, men daglig praktisk erfaring med personer med handicap kan være en fordel. Formålet med uddannelsesforløbet: at deltagerne erhverver en grundlæggende viden om alternativ kommunikation, samspil og interventionsmuligheder i forhold til mennesker med kommunikations vanskeligheder at deltagerne reflekterer over mulighederne for at implementere det teoretiske stof i praksis at deltagerne udformer og afprøver ASK redskaber og metoder i egen praksis. Uddannelsen vil blive afviklet i uge og Overskrifter for uddannelsen Alternativ og supplerende kommunikation Teori Alternativ og supplerende kommunikation værktøjer Implementering af alternativ supplerende kommunikation Kurset vil blive beskrevet nærmere, når det endelige program foreligger. 37

38 Kurser og temadage med eksterne Grundlæggende uddannelse i Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK)- fortsat Der kan søges Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til forløbet. En ydelse der svarer til højeste dagpengesats. I 2011 og frem til 4. april 2011 er beløbet fastsat til kr for en uges heltidsundervisning, svarende til 37. timer. Fra 4. april 2011, reduceres SVU en til 80 % af den højeste dagpengesats. Dette sker på baggrund af en aftale om finansloven, der er indgået af Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne den 8. november SVU godtgørelsen vil blive hjemtaget til kursisterne fra Handicapafdelingen. Den endelige kursusafgift er endnu ikke fastlagt, men godtgørelsen vil komme til at dække hovedparten af uddannelsesprisen. Hertil vil komme udgifter til administration og materiale. Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 38

39 Temadag om Low Arousal - konflikthåndtering Oplægsholder: Autoriseret psykolog Bo Hejlskov er selvstændig og er blandt andet tilknyttet servicestyrelsen, Videnscenter for autisme og PsykologCompagniet. Han har en børneneuropsykologisk baggrund og er akkrediteret studio III-træner Overskrifter for dagen Teori og grundlag for forståelse af problemskabende adfærd Menneskesyn, ansvarsprincippet og kontrolprincippet. Metode med udgangspunkt i affektteori og stresstænkning Kravtilpasning, konflikthåndtering og afledning. Håndtering af problemadfærd. Hvem henvender kurset sig til? Medarbejdere og ledere i kommunale og regionale tilbud, der arbejder med udviklingshæmmede og senhjerneskadede med voldsom og/eller selvskadende adfærd. Tidspunkt: Torsdag d. 9. juni 2011 kl Ansøgningsfrist: 6. maj 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Deltagerantal: Pris: kr. 995,- inkl. fuld forplejning Kurser og temadage med eksterne Sted: Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg, Festsalen. Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 39

40 Kurser og temadage med eksterne Temadag om ADHD, Aspergers syndrom m.v. -- om støtte til børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelse v/inge Louv...autismespektrumsforstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, Aspergers syndrom, infantil autisme, adhd, damp ordene flyver omkring os De senere års fokus på og stigning i diagnosticering af børn, unge og voksne med autisme, ADHD, Tourette syndrom har medført et øget behov for opkvalificering af medarbejdere, der arbejder med disse grupper. Vi har derfor sammensat temadagen med henblik på at opkvalificere medarbejdere indenfor forskellige områder dels i forståelsen af vanskelighederne men også i forhold til hvilke støtteforanstaltninger, den offentlige lovgivning giver mulighed for, når barnet, den unge eller voksne har vanskeligheder indenfor autisme, ADHD, Tourette og andre forstyrrelser. Temadagen henvender sig bredt tværfagligt og skal ses som inspiration til, at de enkelte faggrupper / medarbejdergrupper senere kan arbejde videre med temaer, der har særlig interesse. Indhold: Med udgangspunkt i de handicappolitiske grundprincipper og kommunens rådgivningsforpligtelse, vil vi komme omkring metoderne til vurdering af, om barnet, den unge eller voksne er omfattet af de handicapkompenserende ydelser, eller der kan findes andre bestemmelser. Overskrifter for dagen: de grundlæggende forstyrrelser ved adhd kardinalsymptomer på autisme hvad er Tourette syndrom 40

41 Kurser og temadage med eksterne Vi ser på, hvordan vanskelighederne viser sig, og hvilken støtte, der er behov for. Fokus på de offentlige støttemuligheder for: barnet / den unge under 18 år - i det daglige - i dagtilbud / skole den unge / voksne - i det daglige - under uddannelse - i det ordinære uddannelsessystem - i det særligt tilrettelagte / i det helt specielle på jobbet - for at opnå plads til arbejdsmarkedet - for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet Dagen vil veksle mellem oplæg, drøftelser, summepauser og spørgsmål fra deltagerne. Tidspunkt: Torsdag den 17. marts 2011, kl Ansøgningsfrist: 11. februar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Deltagerantal: Pris: kr. 995,- inkl. fuld forplejning Sted: Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg. Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf. nr Mail: 41

42 Kurser og temadage med eksterne Nænsom Nødværge/fysisk konflikthåndtering Oplægsholder: Karina Bo Skovmand Fysioterapeut, Forflytningsinstruktør, Instruktør i Nænsom nødværge og konflikthåndtering. Målgruppe: Medarbejdere som arbejder indenfor social- og sundhedsområdet, som er berørt af vold eller trusler om vold på arbejdspladsen. Indhold: Risikoen for vold kan ikke helt undgås i håndteringen af en borger i ex. pleje- og forflytningssituationer, men volden skal minimeres og håndteres. Det er ofte muligt at forebygge aggressioner og vold ved at skabe forandring, ved at ændre på rammerne og på egen adfærd. Formålet med temadagen er at give deltagerne mulighed for at handle, når voldssituationer opstår. Der tages udgangspunkt i enkle grundprincipper for Nænsom Nødværge, hvor man med mindst mulig kraft kan afværge voldsepisoder og beskytte både sig selv og den aggressive person. Temadagen vil være en blanding af teori og praksis. Praktisk påklædning, der må gribes fat i, anbefales. Tidspunkt: Torsdag den 14. april 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 7. marts 2011 Deltagerantal: min. 12 Sted: Fysioterapien Hammer Bakker, Bodil Hjorts Vej 16 A, 9310 Vodskov Pris: kr. 995,- inkl. fuld forplejning Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 42

43 Spirer Vi er i gang med at efterkomme forespørgsler på følgende områder: Gentle Teaching for pædagoger Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning Socialmotorik - udviklingshæmmede Hvordan agerer vi, når forældre til vore handicappede brugere bliver demente? Livskvalitet fx kost motion og leg Selvbestemmelsens dilemmaer Bruger og pårørende råd Hvordan støtter vi brugere med lav selvtillid/selvværd Hjemmevejlederfunktionen hvad indebærer den og hvordan skabes der kvalitet? Hvordan håndteres vold på arbejdspladsen Coaching II Vi modtager gerne nye forespørgsler, idet vi løbende vægter at efterkomme behovene ude hos jer. 43

44 Ansøgningsskema Ansøgningsskema til kurser og temadage sendes til: Ældre- og Handcapforvaltningen Kompetence- og Udviklingsteamet Sohngaardsholmsvej 2, 2. sal 9000 Aalborg Telefon Mail: Få et uforpligtende tilbud: Vi tilbyder et indledende møde, hvor du kan præsentere din problemstilling og derefter sender vi et uforpligtende tilbud. Vi samarbejder også med diverse uddannelsesinstitutioner, så vi kan designe uddannelsesprojekter, hvor vi kan indhente VEU og SVU. Bemærk: Afbud accepteres ved minimum 14 dages varsel. Alternativt opkræves aftalt betaling. Ved kørsel over 20 km opkræves kilometerpenge efter statens takst. (kr. 3,56 i 2010) 44

45 Ansøgningsskema Titel på kursus/temadag: Tidspunkt: Pris: Navn: Stilling: Ansættelsessted/afdeling: Adresse: Mailadr.: EAN-nr.: Telefon nr.: Privatadresse: Privat tlf.: Hvortil regningen skal sendes: Dato: Ansøgers underskrift: 45

46 Aalborg for Døve For første gang repræsenterer vi Aalborg for Døve i vores kursuskatalog. Aalborg for Døve ønsker via dette kursuskatalog at give en oversigt over de kurser, som de udbyder. Aalborg for Døve kan ligeledes visitere hørende borgere som kan profitere af tegnsprogsmiljø. Tegnsprogsafdelingen kan tilbyde: Undervisning af grupper eller enkelt personer i tegnsprogsniveau 1-6 Opfølgningskurser Overbygning ved eksterne undervisere Kurser til specielle ønsker/behov/temaer Testning af tegnsprogsniveau 46

47 Aalborg for Døve Tegnsprogsundervisning og tegnstøttet Kommunikation Aalborg for Døves tegnsprogsundervisningsafdeling tilbyder kurser til både personale ansat i Aalborg kommune, Døveområdet og eksterne interesserede som: Pårørende Samarbejdspartnere Eksternt fagligt personale og Lokale erhversdrivende Aalborg for Døve kan tilbyde tegnsprogs-kurser fra trin 1-6, opfølgningskurser, kurser planlagt efter specifikke behov og efter aftale, emnerelaterede kurser samt TTT (TegnTilTale-kurser) og TSK-kurser (TegnStøttetKommunikations-kurser). 47

48 Aalborg for Døve Praktiske oplysninger Alle vores kurser vil være incl. forplejning Formiddagskaffe + frugt Frokost Eftermiddagskaffe (internt personale fra Aalborg for Døve skal selv medbringe frokost!!) Priser på 60 lektioners-kurser er fastsat og gennemføres efter minimumsdeltagelse på 5 personer pr. hold! Priser på kurser der oprettes efter aftale fastsættes efter aftale. Priser på hold under Fokus Folkeoplysning fastesættes efter deres beslutning og offentliggørelser i deres kursuskatalog, der uddeles med posten til borgere i Aalborg Kommune eller som kan ses på deres hjemmeside: 48

49 Tilmelding af kurser skal ske ved henvendelse til: Tove Mosbæk, Administrationen, Aalborg for Døve Mail: Tlf: Aalborg for Døve Tilmeldinger og yderligere spørgsmål samt særlige aftaler vedr. kurser og undervisning kan ske ved henvendelse til: Pernille Sørensen, Døves Kulturcenter, Aalborg for Døve Mail: Tlf: el. mobil: Pernille Sørensen Ege Bech, Ansat ved Aalborg for Døve, Pædagog, Coach,er Underviser Da der tages udgangspunkt i kursisternes egne ønsker, udarbejdes den endelige indholdsbeskrivelse efterfølgende. (se endvidere Aalborg for Døve s hjemmeside 49

50 Aalborg for Døve Undervisningens indhold Trin 1 4 Mål: Optræning i at opfatte sprog med øjnene og udtrykke sig med hænder, mimik og til dels med kroppen. Indøve tegnsprogsrytme via funktionelle øvelser på undervisningsstedet og i nærmiljøet og gennem sammenligninger mellem dansk tale og dansk tegnsprog. Delmål : Emneområderne skal være konkrete, tage udgangspunkt i kursisternes professionelle hverdag samt være erhvervsrelaterede. De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at kursisterne hele tiden er aktivt deltagende. Der arbejdes både med aflæsefærdigheder og kommunikative færdigheder (egenproduktion) Tegnsproget bruges ofte i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen gennem imitation, kommunikationslege og rollespil Indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i deltagerne ønsker og forudsætninger. Der vil blive anvendt gæstelærere til at belyse de enkelte emneområder. Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes "ønskeseddel" med mulighed for at påføre ønsker om indhold indenfor følgende områder: grammatik konkrete og abstrakte emneområder i kursisternes professionelle hverdag døves kultur 50

51 Aalborg for Døve Trin 5 6 Mål: Kursisterne bliver i stand til at forstå og udtrykke sig rimelig sikkert og varieret på tegnsprog. Kursisterne lærer de grammatiske elementer i kommunikationsøvelserne og gennem sammenligninger mellem dansk tale og dansk tegnsprog. Delmål: Emneområderne er konkrete og abstrakte og tager overvejende udgangspunkt i kursisternes professionelle hverdag, således at kursisternes tegnforråd udbygges. Der veksles mellem teori og sproglige aktiviteter. Der lægges op til, at kursisterne tager større ansvar for egen læring. Der arbejdes med aflæsning og kommunikative færdigheder gennem imitation, samtale og kommunikationslege. Da der tages udgangspunkt i kursisternes egne ønsker, udarbejdes den endelige indholdsbeskrivelse efterfølgende. (se endvidere Aalborg for Døve s hjemmeside 51

52 Aalborg for Døve Tidspunkt: Kursus 1: Trin1 30 lektioner: 28. februar, 7.marts, 14.marts, 21.marts, 28. marts, 4. april, 11. april, 2. maj, 9. maj og 16. maj 2011 (i tidsrummet ) Trin 3A 60 lektioner: marts, marts, april, 28. april samt maj 2011 (i tidsrummet ) Kursus 2: Trin 1 30 lektioner: 22. august, 29. august, 5. september, 12. september, 19. september, 26. september og 3. oktober, 10. oktober, 24. oktober og 31. oktober 2011 (i tidsrummet ) Trin 2: Trin 2 30 lektioner: 7.november, 14. november, 21.november, 28.november, 5. december, 12.december 2011 og 2. januar, 9.januar og 16.januar, 23.januar 2012 (i tidsrummet ) Trin 4B- 60 lektioner: 19. august, august, september, september, oktober samt 14. oktober 2011 (i tidsrummet ) Trin 5 60 lektioner: 14. oktober, november, november, december december 2011 (i tidsrummet ) Ansøgningsfrist: mindst 14. dage før Sted: Grønlands Torv 18, 1. sal, 9210 Aalborg Øst, eller efter aftale Deltagere: min. 8 Pris: for 30 lektioner i alt kr ,- (inkl. materiale) for 60 lektioner i alt kr ,- (inkl. materiale) Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe 52

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2013 Handicapafdelingen, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Supervision og samtaler side 4-9 Individuel og gruppesupervision Samarbejdstræning - Anerkendende kultur

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen Uddannelse 2011 Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov Uddannelsesafdelingen Medarbejdere i Uddannelsesafdelingen (tlf. 7789 + dir. valg) Kerstin Bäck Møller....kerstin.baeck.moeller@ps.rm.dk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5.

Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5. Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5. årgang Nyhedsbrev Vidensteamet vedrørende psykisk handicappede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere