Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud. Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud. Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg"

Transkript

1 Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2011 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg

2 Kompetence og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 5-17 Individuel Supervision Gruppe Supervision Personlige samtaler med terapeutisk indhold Psykologisk debriefing Kvaliteten i overlapningen mellem vagter Kursus i Stress forebyggelse og stresshåndtering Høj kvalitet i kommunikation assertion Kollegial Respons Professionelt pårørende samarbejde Styrk selvværdet/selvtilliden hos andre Den svære samtale Sorg Magtanvendelse Værgemål Coaching Få en grundig indføring i systemisk, anerkendende coaching Fagpersonlig udvikling Kursus i Arbejdsglæde Individuel stress coaching Fagpersonlig udvikling Opfølgning på Fagpersonlig udvikling (2) Organisationsudvikling Team Udviklings Samtaler Værktøjer Fra gruppe til team Personaletræning - Anerkendende kultur - Konstruktiv uenighedskultur - Konstruktiv feedback - konflikthåndtering 2

3 Kompetence og udviklingsteamet Strategisk kompetenceplanlægning Hjælp til Puljesøgning mm. Systemisk Teamledelse Ledelse Konfliktopløsning Systemisk anerkendende coaching Kurser og temadage med eksterne Uddannelsesforløb i Medborgerskab Temadag om vores sanser Kognitive behandlingsforme grundforløb Kognitiv efteruddannelse Introduktion til Alternativ og Supplerende kommunikation Grundlæggende uddannelse i Alternativ og Supplerende kommunikation (ASK) Temadag om Low Arousal konflikthåndtering Temadag om ADHD, Aspergers syndrom m.v. Nænsom Nødværge/fysisk konflikthåndtering Spirer 43 Ansøgningsskema og info Tilbud fra Aalborg for Døve Tegnsprogsundervisning og tegnstøttet kommunikation Undervisningens indhold (Trin 1-) og (5-6) Emnerelateret Tegnsprogsundervisning TSK-kurser 3

4 Kompetence og udviklingsteamet Formålet med Kompetence og Udviklingsteamet er: at styrke innovation, faglighed og kvaliteten på din arbejdsplads at styrke den faglige og personlige professionalisme at finde metoder og skabe processer til udvikling Handicapafdelingens tilbud at skabe trivsel og arbejdsglæde at skabe refleksion, udvikling og læring 4

5 Faglig udvikling Supervision - et redskab til faglig udvikling Supervisionen er en pædagogisk kontraktbaseret samtale mellem supervisor og supervisant. Der er fokus på supervisantens læreproces, refleksion og faglige udvikling. Supervision er en struktureret samtaleform, hvor Supervisor i processen er igangsættende, støttende, indsigtsgivende og fagligt kontrollerende. Supervisanten gives mulighed for at integrere faglige kundskaber i sin fagperson og derfor arbejdes der også med egne værdier og holdninger. Formålet er faglig udvikling. Supervisionen gives som løbende faglig kvalitetsudvikling såvel som ved særlig komplekse opgaver eller belastninger. Individuel supervision: Vi tilbyder supervision individuelt. Hver supervision er af 1 times varighed og foregår i supervisionslokalet på Danmarksgade 17, stuen, Gruppesupervisionerne: Foregår på arbejdspladserne. Der anbefales 3 timer til hver gruppesupervision. Supervisor Nora-Marie Ørbæk Pris: Individuel supervision kr. 895,- pr. time Gruppesupervision pr. time kr ,- Mindste opkrævning for gruppesupervision er 3 timer 5

6 Faglig udvikling Personlige samtaler med terapeutisk indhold Indhold Individuelle samtaler/samtaleforløb Vi tilbyder individuelle samtaler til medarbejdere der måtte have behov for en målrettet indsats som f.eks. Krisehjælp Overbelastningssymptomer Præstationsangst Angst/modstand i forbindelse med beboerarbejde Eller andre personlige temaer, som kan blokere for den faglige indsats. Forløb iværksættes udelukkende i samarbejde med leder. Henvendelse direkte til Nora-Marie Ørbæk Pris: kr. 895,- pr. time. Psykologisk debriefing Indhold Debriefing er en samtale som kan være med til at bearbejde en belastende oplevelse hos en medarbejder eller en medarbejdergruppe. Gruppe debriefing på arbejdspladsen: Bevarer arbejdet med problemet på arbejdspladsen Skaber fælles læring, styrker fælles bearbejdning af problemet, omfatter flere på arbejdspladsen og er derved forebyggende. Derudover ydes der individuel krisehjælp alene eller som et supplement til gruppe debriefing Henvendelse direkte til Nora-Marie Ørbæk Pris: kr ,- pr. time 6

7 Faglig udvikling Opkvalificering af vagtskifte Indhold Kvaliteten i overlapningen mellem vagter er afgørende for kvaliteten i støtten til borgere i døgntilbud og for medarbejdernes faglige trivsel og udvikling. Det er afgørende at medarbejderen har gode kompetencer til at give og modtage feedback. Vi tilbyder forløb tilrettet det enkelte arbejdssted, varighed og pris aftales for hver enkelt forløb. Henvendelse direkte til Nora-Marie Ørbæk Pris aftales individuelt på baggrund af forløb. 7

8 Faglig udvikling Kursus i at forebygge og afhjælpe stress Indhold: Forstå, forebyg og håndter stress. Stress er en voksende udfordring, som kræver viden og vedvarende forebyggelse. Alt for mange bukker under for stress på grund af de snigende signaler. Stresssignalerne må kendes og opfanges for at forebygge sundhedsskadeligt stress. Kurset sætter fokus på stresshåndteringsredskaber såvel som stressforebyggelse. Der udarbejdes en personlig test, samt en personlig stressforebyggelses- og afhjælpningsplan. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 7. februar 2011, kl Ansøgningsfrist: 10. januar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 8

9 Høj kvalitet i kommunikation - Assertion Indhold: Vores evne til at kommunikere anvender vi, i vores arbejde med borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere. Assertiv kommunikation er et redskab til at skabe tydelig kommunikation. Vi kan vælge at være assertive. Kurset giver dig mulighed for at arbejde med din personlige kommunikation, giver dig redskaber til at stå ved og fremføre dine holdninger og synspunkter direkte samtidig med, at du er lydhør og respektfuld overfor andre. På kurset ser vi på hvilke uhensigtsmæssige adfærds- og kommunikationsmønstre, den enkelte har tilbøjelighed til at falde i under pres. Bevidsthed på egne nuværende reaktioner er et godt fundament for fremtidig udvikling og en personlig målrettet indsatsplan mod en mere assertiv dialog. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 20. juni 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Faglig udvikling Ansøgningsfrist: 9. maj 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 9

10 Faglig udvikling Kollegial Respons Indhold: Kollegial respons er en effektiv metode til at højne og udvikle kvaliteten i det faglige arbejde og forebygge udbrændthed ved hjælp af gruppens ressourcer og kvalificerede faglige støtte. Kollegial respons er en struktureret metode, hvor medarbejdere med en faglighed til fælles, giver respons til hinanden ud fra deres eget faglige ståsted og ud fra velbeskrevne og klare udviklingsfremmende principper. Hver kollegial respons session varer ca. 1 time. Anbefalet gruppestørrelse er 7-10 medarbejdere. Medarbejdere fra forskellige arbejdssteder kan også med fordel danne en kollegial respons gruppe på tværs af arbejdssteder. Det anbefales, at der på kurset etableres faste kollegial responsgrupper. Kurset varighed: 2 kursus dage Deltagere: 25 Tidspunkter: Kursus 1: 14. og 15. marts 2011, kl Kursus 2: 10. og 11. oktober 2011, kl Ansøgningsfrist: Kursus 1: 7. februar 2011 Kursus 2: 5. september 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kursus 1 og 2: Aalborg Firmasport, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Pris: Kr ,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 10

11 Faglig udvikling Professionelt pårørendesamarbejde Indhold: Samarbejdet med pårørende er afgørende for den støtte vi yder til brugeren. Der kan være store udfordringer forbundet med pårørendesamarbejdet. Disse udfordringer belyses fagligt, og der arbejdes med metoder til at møde disse udfordringer professionelt. Ofte har afstemningen af forventninger mellem de pårørende og bostedet eller dagtilbuddet ikke været tilstrækkeligt til, at samarbejdet kan lykkes. På forløbet udarbejder den enkelte udarbejder en indsatsplan for at udvikle sin faglighed i pårørendesamarbejdet. Der udvælges tillige samlede indsatsområder for det enkelte arbejdssted. Eventuelt påbegyndes udarbejdelsen af en lokal pårørendepolitik. Undervisningen tager udgangspunkt i den overordnede pårørendepolitik på området. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: Kursus 1: 28. februar 2011, kl Kursus 2: 19. september 2011, kl Ansøgningsfrist: Kursus 1: 24. januar 2011 Kursus 2: 19 august 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 11

12 Faglig udvikling Styrk selvværdet/selvtilliden hos andre Indhold: Selvværdsfølelsen er alt afgørende for et menneskes livskvalitet. Som professionelle møder vi ofte borgere med lav selvværdsfølelse. Vores tilgang er særdeles afgørende for om selvværdet styrkes eller udhules. Kurset stiller skarpt på at styrke dine kompetencer til at styrke andres selvværd, som fundament for nærende relationer og godt socialt arbejde. Kurset er primært, men ikke udelukkende stilet mod medarbejdere der arbejder i botilbud. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 2. marts 2011, kl Ansøgningsfrist: 24. januar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 12

13 Faglig udvikling Den svære samtale Indhold: Kurset vil give dig viden og redskaber til at turde tage initiativ til, planlægge og styre en vanskelig samtale med kvalitet i din personlige kommunikation. Der vil blive vekslet mellem oplæg og personligt arbejde. Der vil være oplæg om assertion, konstruktiv feedback og samtale med særlig sårbare og udsatte Der er mulighed for at arbejde med egne anonymiserede cases. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: Kursus 1: 17. januar 2011, kl (overtegnet) Kursus 2: 8. marts 2011, (overtegnet) Ekstra kursus er i øjeblikket under udarbejdelse (juni) Kursus 3: 5. september 2011, kl Ansøgningsfrist: Kursus 1: 14. december 2010 Kursus 2: 25. januar 2011 Kursus 2: 1. august 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 13

14 Faglig udvikling Sorg en mulighed for udvikling eller forkrøbling Indhold: Sorg er en stor del af et hvert menneskes liv. Som medarbejdere møder vi ofte mennesker i afgørende sorg situationer. Sorgens udløser kan være et medfødt handicap, et tilstødt handicap eller sorgen over at miste en ven eller slægtning. Sorg over ikke at kunne få børn, sorg over ikke at kunne få et liv som man ønsker sig. Sorg over at livet er ved at ebbe ud. Livet består af utallige sorger. Som medarbejder er vores tilgang til de sorgramte ofte afgørende for en sund sorg proces, som kan danne grundlag for et godt liv. Hvis vi ikke magter at støtte i denne sorgproces stiger risikoen for forkrøbling af den sorgramte. Kronisk og udskudt sorg kan mindske den sorgramtes livskvalitet væsentligt. Kurset giver dig indsigt i sorgens mange ansigter, og lærer dig metoder til at møde sorgramte nærværende og helende. Kursets varighed: 1 dag Tidspunkt: Kursus 1: 10. januar 2011, kl Kursus 2: 29. august 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: Kursus 1: 7. februar 2011 Kursus 2: 25. juli 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 14

15 Faglig udvikling Magtanvendelse Indhold: Magtanvendelse: Gennemgang af reglerne om magtanvendelse overfor voksne, herunder diskussion af reglernes anvendelsesområde, indberetning m.v. Omsorgspligten vil endvidere være genstand for diskussion. Kurset er målrettet handicapområdet. Tidspunkt: 4. marts 2011 kl Ansøgningsfrist: 28. februar 2011 Sted: Medborgerhuset, Rendsburgade 2, 9000 Aalborg Pris: kr. 195,- Underviser: Jurist Susanne Bonde, Myndighedssekretariatet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. Værgemål Indhold: Gennemgang af reglerne om værgemål, herunder diskussion af behov for værgemål, praksis m.v. Tidspunkt: 3. maj 2011 kl.: Ansøgningsfrist: 22. marts 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 195,- Underviser: Jurist Susanne Bonde, Myndighedssekretariatet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 15

16 Faglig udvikling Coaching Få en grundig indføring i systemisk, anerkendende coaching Indhold: Har du lyst til at udvikle din værktøjskasse og få input til at anvende en anerkendende og systemisk tilgang til din samtalepartner hvad enten det er borgerkontakt, pårørende eller medarbejdere/ledere. Du kan igennem forløbet her, få inspiration og trænet dine samtalefærdigheder som coach til brug i borgersituationer og faglig udvikling på arbejdspladsen. Hvad tager vi udgangspunkt i: Anerkendelse som filosofi og indgang til mennesket og fokus på det som lykkes Systemisk tilgang, med udgangspunkt i Maturana mfl. Hvordan skaber vi erkendelse og læring Værktøjskassen Spejling Nøgleord værdsættende coaching LØFT løsningsfokuseret coaching Karl Tomms spørgsmålskategorier Gamemastering Hypoteser i coaching Der ligges stor vægt på træning og udvikling af den enkeltes færdigheder til at håndtere produktive dialoger i et coachende perspektiv. 16

17 Faglig udvikling Kurset varighed: 2 x 2 dage Tidspunkt: Kursus1: Modul 1: januar 2011 Modul 2: 8-9 marts 2011 Kursus 2: Modul 1: 8-9 september 2011 Modul 2: 6-7 oktober 2011 Ansøgningsfrist: Kursus1: 7. januar 2011 Kursus 2: 22. august 2011 Sted: Ældre og Handicapforvaltningen, Danmarksgade 17, mødelokale 2, 2. sal, 9000 Aalborg Pris: kr ,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Prisen er bindende efter ansøgningsfrist Underviser: Lone Majland Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 17

18 Fag personlig udvikling Kursus i Arbejdsglæde Indhold: Tag ansvar for og styrk din arbejdsglæde. Jo mere arbejdsglæde du har jo bedre arbejdsindsats leverer du. Arbejdslivet optager mere og mere tid, den oplevede mænge af arbejdsglæder præger resten af dine timer. Din arbejdsglæde er afgørende for din arbejdsindsats såvel som din oplevede livskvalitet. Mange glemmer eller undlader både at sætte mål for og bevidst arbejde med arbejdsglæden. Bliv bevidst og kom i gang. Bliv inspireret gennem et arbejdsglædespil og inspirerende oplæg om hvordan du får mere arbejdsglæde. Det er aldrig for sent at få arbejdsglæde og den kan altid forøges. Du udarbejder en personlig plan for at få mere arbejdsglæde på kurset. Det kan være en fordel at en hel medarbejder gruppe samtidigt arbejder med arbejdsglæden Kursets varighed: 1 dag Tidspunkt: 14. februar 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 17. januar 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 18

19 Fag personlig udvikling Individuel stress coaching Indhold: Bliv fri for stress og opnå balance i en travl hverdag. Stresshåndteringskompetencer er afgørende for dynamiske og travle medarbejdere. Du tilbydes et målrettet forløb, der giver dig kompetencer til at: forebygge stress afhjælpe opstået stress genfinde og fastholde dine ressourcer forny arbejdsglæden på en travl arbejdsplads. Et individuelt stress coachingforløb foregår over 7 gange, hvor der arbejdes med det hele menneske. Certificeret Stresscoach Nora-Marie Ørbæk Pris: kr ,- inkl. materiale Enkeltvis aftalte coaching sessioner kr. 895,- pr. time. Sted: Coaching kan foregå enten via telefonen eller i Danmarksgade 17, 1 sal, v/nora Marie Ørbæk. 19

20 Fag personlig udvikling Fagpersonlig Udvikling Indhold: Kurset sætter fokus på din personlige udvikling, som fundament for en optimal og personligt tilfredsstillende håndtering af dit fag. Kurset har som mål at give dig metoder til at opnå gennemslagskraft i din personlige kommunikation. Du introduceres til forsvarsmekanismer og får mulighed for at træne dine kompetencer i at give en konstruktiv feedback ud fra assertionsteorien. Vi vil arbejde med udviklende metoder til håndtering af uenighed, samt blive sat fokus på, hvordan du kan optimere din konflikthåndtering. Kurset varighed: 2 dage Tidspunkt: 9. og 10. maj 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 12. april 2011 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr ,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 20

21 Fag personlig udvikling Fagpersonlig Udvikling (2) Indhold: Kurset sætter fokus på opfølgning og evaluering af din fagpersonlige udvikling med udgangspunkt i tidligere afholdt kursus. Områderne assertiv kommunikation, forsvarsmekanismer, konflikthåndtering samt konstruktiv uenighedskultur, anerkendende tilgang vil blive gennemarbejdet. Der vil blive vekslet mellem oplæg og personligt arbejde. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 29. september 2011, kl Ansøgningsfrist: 30. august 2011 Sted: Kennedyarkaden, J.F.Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Materialepris kr. 50,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser. 21

22 Organisationsudvikling Organisationsudvikling Team Udviklings Samtale Værktøj Vi har udviklet et værktøj til at afholde teamudviklingssamtaler, som en struktureret dialog, hvor vi får et her og nu billede af teamets oplevelse af sig selv. Værktøjet består af et spørgeskema, som gruppen og lederen udfylder og som bliver sat i et grafisk spind, der viser et billede af 36 kompetencer fordelt på 4 hovedgrupper: udvikling, resultatfokusering, sociale kompetencer og struktureringskompetencer. Teamet og lederen mødes med konsulenten og holder en struktureret dialog omkring teamets oplevelse af det her og nu billede, som grafen viser. Samtalen munder ud i udvælgelse af de tre vigtigste kompetencer for teamet, hvor efter der udarbejdes en handleplan. Der gives et individuel tilbud med udgangspunkt i en gruppesamtale timepris på kr ,- eksklusiv bearbejdelse af data. Henvendelse: Lone Majland 22

23 Organisationsudvikling Styrk teamet Fra gruppe til team Værdien af at kende og følge sine styrker i et team er enorm, det giver retning, perspektiv, selvtillid, selvtilfredsstillelse og de fælles mål nås meget hurtigere. Det velfungerende team består af team medlemmer, der ifølge R. Meredith Belbin repræsenterer 8 roller. (også selvom der kun er tre personer i teamet ). Team medlemmerne kender og anvender egne ressourcer og er samtidig bevidst om egne tilladelige svagheder. Indsigt er afgørende, teamet analyseres udfra Belbins teori og der arbejdes målrettet med styrkelse af det enkelte team for at styrke effektiviteten og trivselen i teamet. Pris: kr.1.195,- pr. time. Honorar for individuelle forløb pr. dag kr ,- inkl. forberedelsestid. Materialer: kr. 50,- pr deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk 23

24 Organisationsudvikling Personaletræning Indhold: Der udarbejdes en analyse af samarbejdet og trivselen i gruppen ud fra et spørgeskema baseret på forskning på området. I samarbejde med leder og medarbejder udvælges udviklingspunkter, der kan styrke medarbejdernes trivsel og styrke samarbejdet og opgaveløsningen, der arbejdes med såvel gruppeprocessor og individuelle implementeringsplaner. Lederen deltager i processen. Centrale temaer er: Anerkendende kultur På vej mod en anerkendende værdsættende kultur i bevidstheden om, at en anerkendende kultur er fremmende for medarbejderen. Skaber udvikling/trivsel og giver muligheder for at bruge arbejdspladsens og medarbejdernes ressourcer optimalt samt styrke arbejdsglæden og kvaliteten i såvel arbejdet som arbejdsmiljøet. Konstruktiv uenighedskultur Uenigheden er nødvendig for at skabe udvikling i gruppen, men ofte fristes vi til at blive for konsensussøgende af angst for uenigheden. Dermed blokerer vi for fornyelse og udvikling. Få redskaber til at betragte uenigheden på nye måder og gå ind i den med et nyt udviklende perspektiv. Konstruktiv feedback Lær at give en konstruktiv feedback og at tage imod kritik. Få kommunikative redskaber til at sikre kvalitet i den faglige feedback og sparring. Konflikthåndtering Få redskaber til at forebygge, identificere og håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Pris: Pr. dag kr ,- 1/2 dag kr ,- inkl. forberedelsestid. Materialer: kr. 50,- pr deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk 24

25 Strategisk kompetenceplanlægning Organisationsudvikling Strategisk kompetenceudvikling er en systematisk planlægning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter, der tager udgangspunkt i såvel organisationens strategi, mål og planer, samt medarbejderens ønsker og interesser. Kompetence skal tænkes bredt og i en planlægning af udvikling af organisationens kompetencer tænkes følgende elementer ind: Traditionel undervisning temadage kurser kompetencegivende fag Faglig udvikling lære en ny metode får viden til at udføre sit arbejde bedre Supervision coaching Udvikling på jobbet sidemandsoplæring nye arbejdsopgaver uddelegering kollegial supervision jobrotation Disse forskellige former for læringsprocesser tilrettelægges i en overordnet handlingsplan, der række nogle år frem i tiden. Der er ligeledes fokus på finansiering ved hjælp af SVU og AMU og puljer i tilrettelæggelse af en kompetenceplan. Pris: Der gives et individuelt tilbud der tager udgangspunkt i en forberedelsespris på kr. 700,- pr. time Proceskonsulent: Lone Majland 25

26 Organisationsudvikling Hjælp til Puljesøgning m.m. Indhold: Har du brug for hjælp til at søge penge fra puljer og fonde, kan du rekvirere hjælp i kompetenceteamet til at udarbejde ansøgninger, så de bliver vinklet rigtigt ift. Modtageren, der skal bevillige pengene. Du er altid velkommen til at rette henvendelse, hvor vi kan drøfte mulighederne ud fra de behov din organisation har. Pris: Der gives et individuelt tilbud der tager udgangspunkt i en dagspris på kr. 700,- pr. time. Proceskonsulent: Lone Majland HR teamet i forvaltningen er også behjælpelig med vinkling af ansøgninger til trepartsmidlerne, som kan søges sidste gang fælles for FTF og OAO den 1. februar 2011 og kun for OAO 1. maj Kontakt: HR Teamet: Lone Majland og Martin Vestergaard Madsen (15430) 26

27 Organisationsudvikling Systemisk teamledelse I en tid hvor effektivitet og trivsel er på dagsorden i den kommunale verden er teamtankegangen et vigtigt svar. Men skal man have effekt af teams enten som ledelsesteam eller teamorganisering på arbejdspladsen, er det vigtigt at understøtte teamets udvikling og få sat fokus på styrkerne i teamet, og teamets udviklingsfaser og hvorledes forskellige ledelsesstile matcher disse. Kurset sætter fokus på læring i teams igennem feedback, dialoger og innovativ tænkning hen imod smartere måder at løse opgaven på. Et godt team skal også ledes og styres. Derfor er koordinatoren og lederen en vigtig brik i teamet. Kurset sætter derfor fokus på, koordinatoren og lederens rolle i teamet og giver værktøjer og mentale modeller for at udvikle sig som teamleder og koordinator med henblik på at inspirere og lede teamet. Indhold: Teamforståelse i systemisk ramme Teamets udviklingsfaser Teams og forandringsprocesser Ledelsesstile og roller i teamet Samtaleværktøjer til teams Styrkelse af innovativ tænkning i teams Tidspunkt: 2 halve dage Fredag den 11. og 25. marts 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 1. februar 2011 Sted: udmeldes senere Pris: kr. 995,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser: Lone Majland 27

28 Ledelse Konfliktopløsning Indhold: Konfliktopløsning sætter fokus på at kunne håndtere konfliktsituationer på en anerkendende måde, hvor alle er vindere og ingen er tabere. Du får inspiration til at blive i den professionelle rolle i mødet med borgere og pårørende, når tingen bliver vanskelige. De samme redskaber kan bruges til at håndtere konflikter og uenigheder imellem kolleger, afdelinger mv. Forløbet tager afsæt i en systemisk og konstruktionistisk grundforståelse. Hvor vi sætter fokus på lineær og cirkulær tænkning, positionering, domæner, mægling, anerkendelse som værktøj til konfliktopløsning i mægling og egne konflikter. Der bliver skabt rum til refleksion over egen rolle, kommunikationsadfærd, anvendelse af værktøjer igennem træning og gruppearbejde. Kursets varighed: 2 dage Tidspunkt: Kursus 1: april 2011 Kursus 2: november 2011 Deltager antal ca. 20 Ansøgningsfrist: Kursus 1: 28. marts 2011 Kursus 1: 24. oktober 2011 Sted: Gug Plejehjem, Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ, Salen Pris: kr ,- Underviser: Lone Majland og Birgitte Hvilsom 28

29 Ledelse Systemisk anerkendende coaching Individuel og Teamcoaching: Systemisk anerkendende coaching er en professionel samtale, hvor du som leder eller medarbejder får mulighed for at blive udfordret anerkendende i din hverdag med andre ord: at blive forstyrret i din praksis. Gennem spørgsmål, der inspirerer til nysgerrighed og refleksion, kan coachingsamtalen give dig nye perspektiver og handlemuligheder. I den anerkendende tilgang har vi fokus på det, der fungerer. Grundtanken er, at vi lærer mest ved at være nysgerrige på de ting, vi lykkes med. Ligesom det giver mere energi at undersøge drømme, håb og visioner, end det gør at fordybe sig i problemer og fejlfinding. Vi coacher både enkeltpersoner og teams på alle niveauer i organisationen. Pris: kr. 795,- for Individuel coaching af 1 times varighed. Coaching af teams af 2-3 timers varighed kr ,- pr. time Certificeret systemiske coaches: Lone Majland Tlf Birgitte Hvilsom Tlf

30 Kurser og temadage med eksterne Uddannelsesforløb i Medborgerskab etiske udfordringer og anerkendende pædagogik Uddannelsen er tilrettelagt således, der bliver mulighed for at søge om Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) - som beskrevet på side 32. Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med udviklingshæmmede borgere. Inden uddannelsesforløbet påbegyndes, vil der blive indsamlet cases/ praksisbeskrivelse fra deltagerne. Indhold: Anerkendende pædagogik i et Medborgerperspektiv v/ Britta Nørgaard, UCN Introduktion til de etiske principper v/ Benedicte Schulin, Etikos Etik i arbejdet med den udviklingshæmmede borger Der tages udgangspunkt i de indsamlede cases v/ Benedicte Schulin, Etikos Udarbejdelse af lokal strategi for arbejdet med og Implemente ring af Medborgerskab v/ medborgerambassadør i Aalborg kommune Anerkendende kommunikation, herunder anerkendende kropssprog v/underviser fra UCN Tidspunkt: Forløbet vil blive gennemført i perioden maj 2011 Ansøgningsfrist: 15. februar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Deltagerantal: min. 25 deltager max. 30. Pris: kr , - Sted: UCN s Efter- og Videreuddannelse, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 30

31 Temadag om vores sanser Oplægsholder: Stine Marie Lyngdal Jørgensen, Fysioterapeut Hvilken rolle spiller sanserne i vores hverdag? Til dagligt tænker vi ikke over, hvilken indflydelse sanserne har på både os selv, og de mennesker vi er i kontakt med. Denne temadag vil deltagerne blive introduceret for den basale viden om vores nærsanser; Følesansen, Balancesansen og muskel/ ledsansen. Gennem praktiske øvelser, vil deltagerne få enkle redskaber til dagligdags aktiviteter, der virker sansestimulerende. Tidspunkt: Mandag d. 4 april 2011 Kl Ansøgningsfrist: 28. februar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Deltagerantal: 25 pers. Pris: kr. 695, - inkl. fuld forplejning Kurser og temadage med eksterne Sted: Fysioterapien Hammer Bakker, Bodil Hjorths Vej 16a, 9310 Vodskov Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 31

32 Kurser og temadage med eksterne Kognitive uddannelsesforløb Der kan søges Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til alle kognitive uddannelsesforløb. En ydelse svarer til højeste dagpengesats. I Frem til 4. april 2011 er beløbet fastsat til kr for en uges heltidsundervisning, svarende til 37. timer. Fra 4. april 2011, reduceres SVU en til 80 % af den højeste dagpengesats. Dette sker på baggrund af en aftale om finansloven, der er indgået af Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne den 8. november SVU godtgørelsen vil blive hjemtaget til kursisterne fra Handicapafdelingen. Den endelige kursusafgift er endnu ikke fastlagt, men godtgørelsen vil komme til at dækker hovedparten af uddannelsesprisen. Hertil vil komme udgifter til administration og materiale. Kognitive behandlingsformer grundforløb Indhold: De kognitive behandlingsformer retter sig imod tænkning og adfærd, og består af kognitiv terapi, social færdighedstræning, kommunikation og socialfærdighedstræning. Kognitive behandlingsformer er velegnede i behandlingen af såvel lette som svære psykiske lidelser. Udgangspunktet for de kognitive behandlingsformer er menneskets særlige evne til at tænke, analysere, forestille sig og lære, således at de tanker, der medfører belastende følelser og det vil sige funktionelle handlinger, hindres. Der er tale om et målrettet behandlingstiltag, der sigter mod, at problemløsningsprocessen foregår i et nært samarbejde med beboere/brugere. 32

33 . Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere indenfor fagområderne i Handicapafdelingen social- og sundhedsassistenter, pædagoger, hjemmevejledere, socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker m.fl. Modul 1 (uge ) Indføring til den kognitive teori og metode Sokratisk dialog Den professionelle relation Anerkendelse og kommunikation Sokratisk dialog (fortsat Motivation og motiverende samtaler Anerkendende kommunikation samt introduktion til hjemmeopgave 1 Modul 2 (uge ) Tilbagemelding på hjemmeopgave 1 Mindfulness Angsttilstande Dobbeltdiagnoser Social færdighedstræning Introduktion til hjemmeopgave 2 Kurser og temadage med eksterne Modul 3 (uge ) Personlighedsforstyrrelser, herunder spiseforstyrrelse, impulshandlinger og selvskadende adfærd Social færdighedstræning i teori og praksis Skizofreni og psykoser Implementering af kognitive behandlingsformer i praksis Opsamling og evaluering Der arbejdes pt. på at oprette endnu et hold i efteråret Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 33

34 Kurser og temadage med eksterne Kognitiv efteruddannelse i uge 6 og Kursusbeskrivelse: At arbejde i socialpsykiatrien indebærer en vedvarende forholden sig til den kompleksitet i målgruppens vanskeligheder som er dette arbejdes vilkår, hvilket kan afføde et behov for at styrke og målrette anvendelsen af den udvalgte interventionsmetode. Dette 2 ugers kursus i kognitiv intervention i socialpsykiatrien sigter mod at fokusere og målrette anvendelsen af den kognitive metode i denne komplekse praksis. Herudover vil der blive fokuseret på hvorledes man kan forholde sig når standardmetoderne ikke virker. Kurset er en opfølgning på den grundlæggende tre ugers introduktion og der forudsættes såvel teoretisk kendskab som praksiserfaring med den kognitive teori og metode. Kurset indebærer udarbejdelse af praksisbeskrivelse inden kursusstart. Denne vil danne udgangspunkt og omdrejningspunkt i den enkelte deltagers læreproces. Der vil blive givet individuelt hjemmearbejde til den enkelte som således bliver omdrejningspunkt i den anden kursusuge. Formålet med kurset er at deltagerne får opkvalificeret deres indsigt i og anvendelse af den kognitive teori og metode får indblik i nyere teoretiske og metodiske bidrag til arbejde med borgere der ikke profiterer af standardmetoden Målet er således at deltagerne videreudvikler kompetencen til at anvende den kognitive metode tilegner sig viden om alternative muligheder, når borgeren ikke har gavn af metoden får øget indsigt i egne relationsmæssige kompetencer 34

35 Kurser og temadage med eksterne Indhold på kurset: En anerkendende tilgang til kontaktetablering og fastholdelse Dysfunktionelle levereglers indflydelse på relationen Udfordringer ved identifikation af negative automatiske tanker Fra problemliste til målopstilling Udfordringer ved modifikation af dysfunktionel tænkning Undersøgelse af muligheder i den nyeste knopskydning; Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Når misbrug er et tema Kurset vil afspejle den praksisrettethed som fremgår af målet ovenfor. Den teoretiske litteratur vil således blive relateret til deltagernes praksis idet de udarbejdede praksisbeskrivelser vil danne rammen for overførsel af relevant teori og udvalgte metoder. Kurset vil inddrage uddrag fra følgende materialer: Beck, J.S. (2009). Udfordringer i kognitiv terapi, København: Akademisk Forlag. Hayes, S.C. & Smith, S. (2009). Slip tanketyranniet, Dansk Psykologisk Forlag. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.)(2005). Kognitiv terapi, København: HansReitzels Forlag. Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 35

36 Kurser og temadage med eksterne Introduktion til Alternativ og Supplerende kommunikation At være aktiv deltager i sit eget liv og kunne kommunikere opfatter vi som en menneskeret. Med vedtagelse af FN s handicapkonvention og efterfølgende dansk godkendelse til en ratificering, har vi alle et ansvar for at arbejde hen imod muligheder for at vores brugere/ klienter/elever kan komme til orde på deres måde og at vi støtter dem heri. Som personale der i det daglige arbejder med personer med nedsat funktionsevne, som har ingen eller nedsat talesprog, er det vigtigt at kunne finde redskaber i alternativ og støttende kommunikation, som kan hjælpe borgeren med at kunne udstykke sine ønsker og behov. Denne temadag vil give deltagerne en introduktion til alternativ og supplerende kommunikation, samspil og interventionsmuligheder i forhold til voksne borgere med multiple funktionsnedsættelser. Temadagen vil være en appetitvækker til uddannelsen i Alternativ og Supplerende kommunikation, som forventes påbegyndt i april Temadagen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med mennesker med kommunikationsvanskeligheder. Kurset varighed:1 dag Tidspunkt: Tirsdag den 8. februar 2011 Ansøgningsfrist: 4. januar 2011 Sted: Aalborg Firmasport, 1. sal Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Pris: kr. 995,-. Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Materialepris kr. 50,- pr. deltager. Prisen er bindende efter ansøgningsfrist Underviser: Tavs gruppen (www.tavsgruppen.dk) TAVS-gruppen er en tværfaglig gruppe, med spidskompetencer indenfor udvikling og formidling af alternativ kommunikation. 36

37 Kurser og temadage med eksterne Grundlæggende uddannelse i Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) Vi vil i samarbejde med Professionshøjskolen University College Nordjylland i foråret 2011 (april-juni) udbyde den Grundlæggende uddannelse i Alternativ og Supplerende kommunikation (ASK). ASK-uddannelsen henvender til pædagoger og andet personale i dag- og døgninstitutioner inden specialpædagogisk regi, samt fysioterapeuter og ergoterapeuter. Uddannelsen er således tværfaglig og henvender sig til personalegrupper, som i deres daglige praksis arbejder med unge og voksne med kommunikations problemer. Der kræves ikke en særlig forhåndsviden, men daglig praktisk erfaring med personer med handicap kan være en fordel. Formålet med uddannelsesforløbet: at deltagerne erhverver en grundlæggende viden om alternativ kommunikation, samspil og interventionsmuligheder i forhold til mennesker med kommunikations vanskeligheder at deltagerne reflekterer over mulighederne for at implementere det teoretiske stof i praksis at deltagerne udformer og afprøver ASK redskaber og metoder i egen praksis. Uddannelsen vil blive afviklet i uge og Overskrifter for uddannelsen Alternativ og supplerende kommunikation Teori Alternativ og supplerende kommunikation værktøjer Implementering af alternativ supplerende kommunikation Kurset vil blive beskrevet nærmere, når det endelige program foreligger. 37

38 Kurser og temadage med eksterne Grundlæggende uddannelse i Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK)- fortsat Der kan søges Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til forløbet. En ydelse der svarer til højeste dagpengesats. I 2011 og frem til 4. april 2011 er beløbet fastsat til kr for en uges heltidsundervisning, svarende til 37. timer. Fra 4. april 2011, reduceres SVU en til 80 % af den højeste dagpengesats. Dette sker på baggrund af en aftale om finansloven, der er indgået af Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne den 8. november SVU godtgørelsen vil blive hjemtaget til kursisterne fra Handicapafdelingen. Den endelige kursusafgift er endnu ikke fastlagt, men godtgørelsen vil komme til at dække hovedparten af uddannelsesprisen. Hertil vil komme udgifter til administration og materiale. Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 38

39 Temadag om Low Arousal - konflikthåndtering Oplægsholder: Autoriseret psykolog Bo Hejlskov er selvstændig og er blandt andet tilknyttet servicestyrelsen, Videnscenter for autisme og PsykologCompagniet. Han har en børneneuropsykologisk baggrund og er akkrediteret studio III-træner Overskrifter for dagen Teori og grundlag for forståelse af problemskabende adfærd Menneskesyn, ansvarsprincippet og kontrolprincippet. Metode med udgangspunkt i affektteori og stresstænkning Kravtilpasning, konflikthåndtering og afledning. Håndtering af problemadfærd. Hvem henvender kurset sig til? Medarbejdere og ledere i kommunale og regionale tilbud, der arbejder med udviklingshæmmede og senhjerneskadede med voldsom og/eller selvskadende adfærd. Tidspunkt: Torsdag d. 9. juni 2011 kl Ansøgningsfrist: 6. maj 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Deltagerantal: Pris: kr. 995,- inkl. fuld forplejning Kurser og temadage med eksterne Sted: Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg, Festsalen. Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 39

40 Kurser og temadage med eksterne Temadag om ADHD, Aspergers syndrom m.v. -- om støtte til børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelse v/inge Louv...autismespektrumsforstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, Aspergers syndrom, infantil autisme, adhd, damp ordene flyver omkring os De senere års fokus på og stigning i diagnosticering af børn, unge og voksne med autisme, ADHD, Tourette syndrom har medført et øget behov for opkvalificering af medarbejdere, der arbejder med disse grupper. Vi har derfor sammensat temadagen med henblik på at opkvalificere medarbejdere indenfor forskellige områder dels i forståelsen af vanskelighederne men også i forhold til hvilke støtteforanstaltninger, den offentlige lovgivning giver mulighed for, når barnet, den unge eller voksne har vanskeligheder indenfor autisme, ADHD, Tourette og andre forstyrrelser. Temadagen henvender sig bredt tværfagligt og skal ses som inspiration til, at de enkelte faggrupper / medarbejdergrupper senere kan arbejde videre med temaer, der har særlig interesse. Indhold: Med udgangspunkt i de handicappolitiske grundprincipper og kommunens rådgivningsforpligtelse, vil vi komme omkring metoderne til vurdering af, om barnet, den unge eller voksne er omfattet af de handicapkompenserende ydelser, eller der kan findes andre bestemmelser. Overskrifter for dagen: de grundlæggende forstyrrelser ved adhd kardinalsymptomer på autisme hvad er Tourette syndrom 40

41 Kurser og temadage med eksterne Vi ser på, hvordan vanskelighederne viser sig, og hvilken støtte, der er behov for. Fokus på de offentlige støttemuligheder for: barnet / den unge under 18 år - i det daglige - i dagtilbud / skole den unge / voksne - i det daglige - under uddannelse - i det ordinære uddannelsessystem - i det særligt tilrettelagte / i det helt specielle på jobbet - for at opnå plads til arbejdsmarkedet - for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet Dagen vil veksle mellem oplæg, drøftelser, summepauser og spørgsmål fra deltagerne. Tidspunkt: Torsdag den 17. marts 2011, kl Ansøgningsfrist: 11. februar 2011 Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Deltagerantal: Pris: kr. 995,- inkl. fuld forplejning Sted: Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg. Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf. nr Mail: 41

42 Kurser og temadage med eksterne Nænsom Nødværge/fysisk konflikthåndtering Oplægsholder: Karina Bo Skovmand Fysioterapeut, Forflytningsinstruktør, Instruktør i Nænsom nødværge og konflikthåndtering. Målgruppe: Medarbejdere som arbejder indenfor social- og sundhedsområdet, som er berørt af vold eller trusler om vold på arbejdspladsen. Indhold: Risikoen for vold kan ikke helt undgås i håndteringen af en borger i ex. pleje- og forflytningssituationer, men volden skal minimeres og håndteres. Det er ofte muligt at forebygge aggressioner og vold ved at skabe forandring, ved at ændre på rammerne og på egen adfærd. Formålet med temadagen er at give deltagerne mulighed for at handle, når voldssituationer opstår. Der tages udgangspunkt i enkle grundprincipper for Nænsom Nødværge, hvor man med mindst mulig kraft kan afværge voldsepisoder og beskytte både sig selv og den aggressive person. Temadagen vil være en blanding af teori og praksis. Praktisk påklædning, der må gribes fat i, anbefales. Tidspunkt: Torsdag den 14. april 2011, kl Tilmeldingen er bindende efter ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 7. marts 2011 Deltagerantal: min. 12 Sted: Fysioterapien Hammer Bakker, Bodil Hjorts Vej 16 A, 9310 Vodskov Pris: kr. 995,- inkl. fuld forplejning Yderligere oplysninger: Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 42

43 Spirer Vi er i gang med at efterkomme forespørgsler på følgende områder: Gentle Teaching for pædagoger Udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning Socialmotorik - udviklingshæmmede Hvordan agerer vi, når forældre til vore handicappede brugere bliver demente? Livskvalitet fx kost motion og leg Selvbestemmelsens dilemmaer Bruger og pårørende råd Hvordan støtter vi brugere med lav selvtillid/selvværd Hjemmevejlederfunktionen hvad indebærer den og hvordan skabes der kvalitet? Hvordan håndteres vold på arbejdspladsen Coaching II Vi modtager gerne nye forespørgsler, idet vi løbende vægter at efterkomme behovene ude hos jer. 43

44 Ansøgningsskema Ansøgningsskema til kurser og temadage sendes til: Ældre- og Handcapforvaltningen Kompetence- og Udviklingsteamet Sohngaardsholmsvej 2, 2. sal 9000 Aalborg Telefon Mail: Få et uforpligtende tilbud: Vi tilbyder et indledende møde, hvor du kan præsentere din problemstilling og derefter sender vi et uforpligtende tilbud. Vi samarbejder også med diverse uddannelsesinstitutioner, så vi kan designe uddannelsesprojekter, hvor vi kan indhente VEU og SVU. Bemærk: Afbud accepteres ved minimum 14 dages varsel. Alternativt opkræves aftalt betaling. Ved kørsel over 20 km opkræves kilometerpenge efter statens takst. (kr. 3,56 i 2010) 44

45 Ansøgningsskema Titel på kursus/temadag: Tidspunkt: Pris: Navn: Stilling: Ansættelsessted/afdeling: Adresse: Mailadr.: EAN-nr.: Telefon nr.: Privatadresse: Privat tlf.: Hvortil regningen skal sendes: Dato: Ansøgers underskrift: 45

46 Aalborg for Døve For første gang repræsenterer vi Aalborg for Døve i vores kursuskatalog. Aalborg for Døve ønsker via dette kursuskatalog at give en oversigt over de kurser, som de udbyder. Aalborg for Døve kan ligeledes visitere hørende borgere som kan profitere af tegnsprogsmiljø. Tegnsprogsafdelingen kan tilbyde: Undervisning af grupper eller enkelt personer i tegnsprogsniveau 1-6 Opfølgningskurser Overbygning ved eksterne undervisere Kurser til specielle ønsker/behov/temaer Testning af tegnsprogsniveau 46

47 Aalborg for Døve Tegnsprogsundervisning og tegnstøttet Kommunikation Aalborg for Døves tegnsprogsundervisningsafdeling tilbyder kurser til både personale ansat i Aalborg kommune, Døveområdet og eksterne interesserede som: Pårørende Samarbejdspartnere Eksternt fagligt personale og Lokale erhversdrivende Aalborg for Døve kan tilbyde tegnsprogs-kurser fra trin 1-6, opfølgningskurser, kurser planlagt efter specifikke behov og efter aftale, emnerelaterede kurser samt TTT (TegnTilTale-kurser) og TSK-kurser (TegnStøttetKommunikations-kurser). 47

48 Aalborg for Døve Praktiske oplysninger Alle vores kurser vil være incl. forplejning Formiddagskaffe + frugt Frokost Eftermiddagskaffe (internt personale fra Aalborg for Døve skal selv medbringe frokost!!) Priser på 60 lektioners-kurser er fastsat og gennemføres efter minimumsdeltagelse på 5 personer pr. hold! Priser på kurser der oprettes efter aftale fastsættes efter aftale. Priser på hold under Fokus Folkeoplysning fastesættes efter deres beslutning og offentliggørelser i deres kursuskatalog, der uddeles med posten til borgere i Aalborg Kommune eller som kan ses på deres hjemmeside: 48

49 Tilmelding af kurser skal ske ved henvendelse til: Tove Mosbæk, Administrationen, Aalborg for Døve Mail: Tlf: Aalborg for Døve Tilmeldinger og yderligere spørgsmål samt særlige aftaler vedr. kurser og undervisning kan ske ved henvendelse til: Pernille Sørensen, Døves Kulturcenter, Aalborg for Døve Mail: Tlf: el. mobil: Pernille Sørensen Ege Bech, Ansat ved Aalborg for Døve, Pædagog, Coach,er Underviser Da der tages udgangspunkt i kursisternes egne ønsker, udarbejdes den endelige indholdsbeskrivelse efterfølgende. (se endvidere Aalborg for Døve s hjemmeside 49

50 Aalborg for Døve Undervisningens indhold Trin 1 4 Mål: Optræning i at opfatte sprog med øjnene og udtrykke sig med hænder, mimik og til dels med kroppen. Indøve tegnsprogsrytme via funktionelle øvelser på undervisningsstedet og i nærmiljøet og gennem sammenligninger mellem dansk tale og dansk tegnsprog. Delmål : Emneområderne skal være konkrete, tage udgangspunkt i kursisternes professionelle hverdag samt være erhvervsrelaterede. De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at kursisterne hele tiden er aktivt deltagende. Der arbejdes både med aflæsefærdigheder og kommunikative færdigheder (egenproduktion) Tegnsproget bruges ofte i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen gennem imitation, kommunikationslege og rollespil Indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i deltagerne ønsker og forudsætninger. Der vil blive anvendt gæstelærere til at belyse de enkelte emneområder. Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes "ønskeseddel" med mulighed for at påføre ønsker om indhold indenfor følgende områder: grammatik konkrete og abstrakte emneområder i kursisternes professionelle hverdag døves kultur 50

51 Aalborg for Døve Trin 5 6 Mål: Kursisterne bliver i stand til at forstå og udtrykke sig rimelig sikkert og varieret på tegnsprog. Kursisterne lærer de grammatiske elementer i kommunikationsøvelserne og gennem sammenligninger mellem dansk tale og dansk tegnsprog. Delmål: Emneområderne er konkrete og abstrakte og tager overvejende udgangspunkt i kursisternes professionelle hverdag, således at kursisternes tegnforråd udbygges. Der veksles mellem teori og sproglige aktiviteter. Der lægges op til, at kursisterne tager større ansvar for egen læring. Der arbejdes med aflæsning og kommunikative færdigheder gennem imitation, samtale og kommunikationslege. Da der tages udgangspunkt i kursisternes egne ønsker, udarbejdes den endelige indholdsbeskrivelse efterfølgende. (se endvidere Aalborg for Døve s hjemmeside 51

52 Aalborg for Døve Tidspunkt: Kursus 1: Trin1 30 lektioner: 28. februar, 7.marts, 14.marts, 21.marts, 28. marts, 4. april, 11. april, 2. maj, 9. maj og 16. maj 2011 (i tidsrummet ) Trin 3A 60 lektioner: marts, marts, april, 28. april samt maj 2011 (i tidsrummet ) Kursus 2: Trin 1 30 lektioner: 22. august, 29. august, 5. september, 12. september, 19. september, 26. september og 3. oktober, 10. oktober, 24. oktober og 31. oktober 2011 (i tidsrummet ) Trin 2: Trin 2 30 lektioner: 7.november, 14. november, 21.november, 28.november, 5. december, 12.december 2011 og 2. januar, 9.januar og 16.januar, 23.januar 2012 (i tidsrummet ) Trin 4B- 60 lektioner: 19. august, august, september, september, oktober samt 14. oktober 2011 (i tidsrummet ) Trin 5 60 lektioner: 14. oktober, november, november, december december 2011 (i tidsrummet ) Ansøgningsfrist: mindst 14. dage før Sted: Grønlands Torv 18, 1. sal, 9210 Aalborg Øst, eller efter aftale Deltagere: min. 8 Pris: for 30 lektioner i alt kr ,- (inkl. materiale) for 60 lektioner i alt kr ,- (inkl. materiale) Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe 52

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2013 Handicapafdelingen, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Supervision og samtaler side 4-9 Individuel og gruppesupervision Samarbejdstræning - Anerkendende kultur

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden

Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden KURSER, UDDANNELSER, WORKSHOPS OG TEMADAGE: Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden En human og moderne arbejdsmetodik Nænsom Nødværge med Durewall-metoden er en human,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 ForandringsAkademiet Det første skridt til forandring Samtaler med børn 3-13 år Ønsker du en unik løsningsfokuseret værktøjskasse til at samtale med

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger:

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger: Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Ansøgningsskema

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Lindholm Brygge 2-4 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere