Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 13:00 i Mødelokale 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 13:00 i Mødelokale 3"

Transkript

1 Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 13:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Pernille Sylvest (A) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem René Jespersen (Løsgænger) næstformand Torben Haack (F) udvalgsmedlem Trine Hastrup (V) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 13. Godkendelse af dagsorden 14. Temamøde: flygtninge i Køge Kommune - modtagelse og indsatser Punkter på lukket dagsorden Ingen sager.

2 13. Godkendelse af dagsorden Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Erhvervs- og Teknik- og :00 Arbejdsmarkedsudvalget Miljøudvalget Sagsnr. Beslutning Godkendt. Side 1

3 14. Temamøde: flygtninge i Køge Kommune - modtagelse og indsatser Indstilling indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at tage status på flygtningeområdet til orientering at drøfte spørgsmål og pejlemærker ift. udfordringer på flygtningeområdet. Baggrund og vurdering Med udgangspunkt i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønske om temamøde ift. udfordringer på flygtningeområdet, er program som følger: Dagens program Forvaltningen orienterer (kl 13-15) - Den politiske ramme - Fakta om flygtninge - De Lovgivningsmæssige rammer - Arbejdsgange i kommunen - Økonomi Oplægget vedlægges som bilag. EAU som koordinerende udvalg - håndtering af udfordringer på flygtningeområdet på tværs af udvalg (kl ) - Fokusområder for EAU - Spørgsmål og pejlemærker fra EAU til andre fagudvalg - Opsamling og videre proces forår 2014 Se bilag for beskrivelse af EAU som koordinerende udvalg. Der er i øvrigt vedlagt et oplæg, som vil blive præsenteret. Det er muligt at orientere sig inden mødets start. Økonomi Sagen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune Bilag Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser.pptx Ny udvalgstruktur - koordineret integrationsindsats Proces for koordinering af integrationssager Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget : :00 Sagsnr Beslutning Ad 1: Taget til efterretning Ad 2: Drøftet og pejlemærkerne ifh. udfordringer drøftes i de respektive fagudvalg. Side 2

4 14 FLYGTNINGE I KØGE KOMMUNE MODTAGELSE OG INDSATSER.PPTX

5 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Side 3

6 Dagens program Kl : Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene De lovgivningsmæssige rammer Arbejdsgange i kommunen Økonomi Side 4

7 Dagens program EAU som koordinerende udvalg - Håndtering af udfordringer på flygtningeområdet på tværs af udvalg Kl : Spørgsmål fra EAU til andre fagudvalg Kl : Fokusområder for EAU Kl : Opsamling ift. andre udvalg og videre proces Side 5

8 EAU s koordinerende rolle - Ny udvalgsstruktur : Integrationsspørgsmål indgår i samtlige udvalg - EAU har det koordinerende ansvar på integrationsområdet. - Udvalgsformand indkalder til møder med relevante udvalgsformænd efter behov (vurderes på EAU-møder efter behov) - Der afholdes tværgående temamøder (status/udvikling integrationsbarometer) Side 6

9 Proces for koordinering af Integrationsområdet - Politik for Inklusion og Medborgerskab, udmøntes i konkrete handleplaner. - Handleplaner udformes i tværgående samarbejde mellem udvalg og med inddragelse af målepunkter fra integrationsbarometer. - Integrationsbarometer fælles reference- og udviklingsramme for integrationsområdet på tværs af udvalg og forvaltninger Side 7

10 Dagens formål - Øjebliksbillede og prognoser på flygtningeområdet - Produktion af spørgsmål og pejlemærker ift. udfordringer på flygtningeområdet til fagudvalg - Dette mhp. forslag til indstillinger fra udvalg frem mod Byrådsmøde medio Side 8

11 Politik for Inklusion og Medborgerskab Side 9

12 Politik for inklusion og medborgerskab - Vision - Køge Kommune styrker og fordrer medborgerskabet. Dvs. at Køge som kommune vil hjælpe borgerne til at finde egne styrker og ressourcer til at imødekomme egne udfordringer og til at modsvare lokalsamfundets behov for kvalificeret arbejdskraft. Måden til at arbejde hen imod visionen er ved aktiv deltage både fra Køge Kommunes side og fra medborgernes side. Side 10

13 Medborgerskab man deltager - Køge Kommune betragter alle borgere som medborgere. Ambitionen er, at alle borgere også bliver aktive medborgere. Dvs. at man som medborger i Køge Kommune involverer sig i sit lokalsamfund. - Køge Kommunes ambition er at møde borgere, hvor de er og hjælpe dem på vej, så Køges borgerne selv kan løse sine udfordringer. Side 11

14 Mangfoldighed forskellighed er en styrke - I Køge Kommune skal vores forskellighed styrke fællesskabet. Det er i forskellighederne, at vi finder egne og andres styrker. Derfor behandler vi hinanden forskelligt i Køge, så vi netop hver især kan få øje på nye muligheder. Køge Kommune hjælper borgere med at se nye muligheder med udgangspunkt i hver enkeltes styrker, ressourcer og udfordringer. Side 12

15 Inklusion vejen til forståelse og udvikling - Inklusion er måden, vi behandler hinanden på og måden vi betragter hinanden på. Det er gensidig respekt, uanset køn, sprog, religion, politiske holdninger m.m. - Inklusion handler om, hvordan vi møder andre mennesker og hvordan vi bliver mødt af andre mennesker. - Inklusion handler både om hver enkelt af os og rækker samtidig langt ind i fællesskabets rammer. Med inklusion for øje tages hensyn til både den enkeltes behov og til det fælles samfundsmæssige behov. -forvaltningen -afdeling Side 13

16 Fakta om flygtninge øjebliksbilledet Side 14

17 Antal kvoteflygtninge udvikling over år Kvoteflygtninge i Køge Kommune Side 15

18 Fakta om kvoteflygtningene Årstal Antal flygtninge modtaget Bag om tallene personer 9 mænd og 1 kvinde Mellem år Fra Syrien, Afghanistan og Iran personer 23 mænd og 9 kvinder Mellem 1 60 år Fra Syrien, Afghanistan, Iran og Rwanda personer (pr ) 37 mænd og 5 kvinder Mellem 1-63 år Syrien, Afghanistan og Rwanda Side 16

19 Et lille kig bag om tallene Uddannelseserfaring Erhvervserfaring 9 års skolegang Selvstændig malerforretning i 8 år Chauffør i 2 år 6 års skolegang Maler i 10 år 6 års skolegang Salg/reparation af pumper til vandingssystem i 20 år 9 års skolegang Uddannelse til landmåler 25 års arbejde som landmåler 7 års skolegang 7 års arbejde som elektriker Arbejdet i familiens landbrug 12 års skolegang (gymnasium) 1 års ufaglært arbejde Side 17

20 Familieforhold Prognose /3 er enlige - 2/3 er gift og søger familiesammenføring - Aldersmæssigt fordeler flygtninge sig fra 18 til 63 år. Hovedgruppen er midt 20 erne samt midt 30 erne - Ca. 70 pct. af de familiesammenførte børn er mellem 0-10 år gamle, 20 pct. mellem år mens 10 pct. er mellem år. - Der anmodes om familiesammenføring straks, opholdstilladelse er opnået. Erfaringen pt. er at familiesammenføring sker indenfor 3-8 måneder. Side 18

21 Midlertidige indplaceringer - Fuglsangstien, Køge: 5 personer - Fasanvej, Køge: (3 lejligheder) 7 personer - Lidemarksvej, Bjæverskov: 3 personer - Skovbovej, Bjæverskov: 5 personer - Borup Plejecenter, Borup : 12 personer - Alle midlertidige indkvarterede er mænd, der kommer fra Afghanistan eller Syrien. Side 19

22 Permanent boligplacering - Pt. bor flygtninge i midlertidig indkvartering fra 1-11 mrd. - Der tilbydes ikke permanent bolig før familiesammenføring har fundet sted. - Permanent bolig findes via boliganvisning. Svært at finde bolig til enlige og store familier. - Mangel på mindre 1-2 værelses og +5 værelsesboliger i kommunen. - Der tilbydes boliger i hele kommunen Side 20

23 Lovgivningsmæssige rammer - integrationsloven - Kommunens ansvar for flygtninge er hovedsageligt reguleret i integrationsloven - Udstukket overordnede rammer kommuner kan selv i høj grad tilrettelægge indholdsmæssige indsatser - Formål med integrationsloven er: 1) Deltagelse i samfundslivet 2) Selvforsørgelse gennem beskæftigelse 3) Forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier Side 21

24 Lovgivningsmæssige rammer - integrationsloven - Målgruppen for integrationsloven er: 1) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 2) Familiesammenførte til danskere 3) EU-borgere - De første 3 år er flygtningen omfattet af et integrationsprogram. - Målgruppe for integrationsprogram er: 1) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 2) Familiesammenførte til danskere Side 22

25 Integrationsplan - Alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal tilbydes en integrationsplan af kommunen - Integrationsplan skal sikre en koordineret og helhedsorienteret integrationsindsats, som tager højde for den samlede viden om udlændingen og dennes eventuelle familie. - Formålet er, at de forskellige indsatser som fx beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud samt skole og uddannelse skal sammentænkes og understøtte hinanden og den samlede families behov. Side 23

26 Anvisning af permanent bolig - Kommunalbestyrelse skal iht. Integrationsloven 12 - hurtigst muligt anvise permanent bolig til flygtninge (anvist af Udlændingestyrelsen) - Hvis kommunen ikke kan anvise permanent bolig skal anvises til midlertidig opholdssted - Kommunen kan låne nyankomne flygtninge penge til betaling af boligindskud - Kommunen skal som udgangspunkt give flygtninge et pligtlån til betaling af indskud m.v. til bolig jf. boligstøtteloven Side 24

27 Modtagelse af Flygtninge arbejdsgange i Køge Kommune - Inklusion er måden, vi behandler hinanden på og måden vi betragter hinanden på. Det er gensidig respekt, uanset køn, sprog, religion, politiske holdninger m.m. - Inklusion handler om, hvordan vi møder andre mennesker og hvordan vi bliver mødt af andre mennesker. - Inklusion handler både om hver enkelt af os og rækker samtidig langt ind i fællesskabets rammer. Med inklusion for øje tages hensyn til både den enkeltes behov og til det fælles samfundsmæssige behov. Side 25

28 Nye tiltag i Køge Kommune 1. jan Velkomstbrev, formøder og danskundervisning Tidlig danskundervisning KIKS (Kursus i kultur og samfundsforståelse) Samlet integrationsplan for familien Integrationsteam Jobcenter Koordinerende møder via integrationsmedarbejdere Stærkere fokus på Politik for Inklusion og Medborgerskab Fokus på beskæftigelsesrettede projekter Side 26

29 Økonomi for EAU - De økonomiske forhold som EAU har direkte ansvar for kan opdeles i 5 elementer - Danskuddannelse og mentor - Grund og resultattilskud - Kontante ydelse - Repatriering - Midlertidige boligplacering Side 27

30 Danskundervisning og mentor - Der er et rådighedsbeløb på kr. pr. helårspersoner under integrationsprogrammet - Der er et rådighedsbeløb på kr. pr. helårspersoner under introduktionsforløb - Inden for rådighedsrammen er der 50% refusion. - Alle udgifter herudover er 100 % kommunal udgift - I 2015 er der forudsat en stigning i HÅP (helårspersoner) under integrationsprogrammet fra 95 til 120 Side 28

31 Danskundervisning og mentor 2015 og (2014) - Integrationsprogrammet - Danskuddannelse 6,9 mio. kr. (4,9) - Mentor 0,7 mio. kr. (0,6) - Øvrige udgifter 1,4 mio. kr. (1,3) - Introduktionsforløb - Danskuddannelse 4,0 mio. kr. (3,2) - I 2014 var der kr. i uforbrugt rådighedsbeløb. - Øvrig danskuddannelse (50 % ref.) - 1,0 mio. kr. (0,6) Side 29

32 Grundtilskud og Resultattilskud fra staten - Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til udlændinge - Grundtilskud er kr. pr. måned de første 3 år. - Uledsagede flygtninge kr. pr måned. - Resultattilskud: - Bestået danskuddannelse kr. pr. person - Kompetencegivende uddannelse kr. pr. person - Ordinær beskæftigelse kr. pr. person Side 30

33 Kontante ydelser - Flygtninge modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp fra dag 1. - I modsætning til alm. Kontanthjælp / uddannelseshjælp ydes 50 % refusion på alt. Side 31

34 Midlertidig boligplacering - Flygtningen betaler selv husleje ud af kontanthjælpen. - Staten betaler huslejen, når et værelse ikke er udlejet. - Kommunen er økonomisk ansvarlig for etablering og husleje over staten takster Side 32

35 Midlertidig boligplacering Husleje som kommunen må opkræve : - Enlige med og uden børn Par uden børn Par med 1-3 børn Par med 4 eller flere børn Side 33

36 Midlertidige boligplacering - Eksempel fra Borup: - EDU har etableret lejlighederne - Omkostning ca kr. - EAU lejer 12 værelser af EDU til kr. pr. år. (3.274 kr. pr. værelse pr. måned herfra modregnes husleje fra flygtning) - Nettoudgift for EAU kr. pr. værelse pr. måned. Side 34

37 Økonomi - hvis der kommer 86 flere - Behov 80 værelse til midlertidig indkvartering - Med en løbende tilgang og forsinkelse på familiesammenføringen så vil effekten i helårspersoner være: : 39 HÅP : 137 HÅP : 146 HÅP Side 35

38 Økonomi EAU - hvis der kommer 86 flere Side 36

39 Hvad er den aktuelle boligsituation - Der er p.t. 4 tomme værelser - 1. februar kommer 3 flygtninge - Placeres i Borup - 1. marts kommer 7 flygtninge - 6 placeres i lejlighed på vandrehjemmet (familie) - 1 placeres i et værelse der tømmes som følge af permanent - 1. april kommer? - Dvs. der mangler boliger fra 1. april eller 1. maj Side 37

40 Afrunding - EDU skal etablere 18 boliger som måske senere kan blive op til 40 boliger. - EAU kan beskrive omkostningsrammen for etablerede værelser fx maks kr. pr. md. - EDU behandler 10. februar 2015 anmodningen Side 38

41 Scenarier efter 1. april 2015 Side 39

42 Udfordringen efter 1. april Udlændingestyrelsen har opjusteret landstallet af flygtninge, som kommunerne skal modtage i 2015 fra til (4. december 2014) - Det eksakte antal, som Køge Kommune skal modtage, er ikke meldt ud endnu - Regeringen har afsat kr. 250 mio. på FL15. Heraf kr. 125 mio. (pulje til midlertidige og permanente boliger pengene går til de kommuner, der tager flest flygtninge udover de 4.000) - + kr. 200 mio. (objektiv fordeling) Side 40

43 Yderligere tiltag (8. januar 2015) - Fristen for at indmelde regions- og kommunekvoter slås sammen og udskydes til den 1. april - Midlertidig ændring af planloven - Ændring af reglerne om almene kollektive bofællesskaber - Mulighed for privat indkvartering - Mulighed for at benytte statslige bygninger - Integrationskontrakt og integrationsplan slås sammen - Sundhedsscreening - Hurtigere vurdering af uddannelseskvalifikationer Side 41

44 Erfaringer Hvad virker? - Hurtigt en del af arbejdsfællesskabet eller påbegynder ordinær uddannelse - Civilsamfundets aktører engageres i integrationsindsatsen - Arbejde for en fremrykket integrationsindsats fx ved, at ventetiden i asylcenteret inden overgangen til kommunen udnyttes mere effektivt til at påbegynde integrationsindsatsen - God kontakt til lokalt erhvervsliv virksomhedspraktik (bedste og billigste kommune) - Mentorordning/støtte kontakt person (billigste kommune) - Integrationsindsats er samlet (mest effektive kommune) Side 42

45 14 NY UDVALGSTRUKTUR - KOORDINERET INTEGRATIONSINDSATS

46 Dagsordenpunkt: Ny udvalgstruktur - udvalgssager integration Sagsnr.: Dokumentnr.: Indstilling indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at drøfte og beslutte udvalgets koordinerende rolle i forbindelse med fastholdelse af fokus på integrationsområdet i og på tværs af de enkelte udvalg. Resume Med udgangspunkt i ny udvalgsstruktur, hvori integrationsspørgsmål fremover indgår i samtlige udvalg, fremlægger forslag til initiativer, der skal sikre fælles fokus på og forankring af fagudvalgenes integrationsindsatser samt deling af erfaring og refleksioner på tværs. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har det koordinerende ansvar på integrationsområdet. Baggrund 1. januar 2014, er det tidligere Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg erstattet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. En ny udvalgsstruktur, hvor integrationsspørgsmål fremover indgår i samtlige udvalg. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har det koordinerende ansvar på integrationsområdet. Udvalget bedes drøfte og beslutte på hvilken måde dets koordinerende rolle skal udformes, i forbindelse med fastholdelse af fokus på integrationsområdet på tværs af de politiske udvalg. Følgende initiativer kan forvaltningen foreslå udvalget i den koordinerende rolle: Årlige temamøder med andre relevante politiske udvalg om udvalgte emner Forvaltningen koordinerer, på baggrund af udvalgets og formandens indstilling, relevante dagsordenspunkter med andre relevante udvalg Relevante målepunkter på området aftales med andre relevante udvalg Udvalget bistår andre udvalg i dette arbejde, ved konkret at tilbyde bistand, vidensdeling og indsatsudvikling gennem Center for Dansk og Integration Vurdering Forvaltningen anbefaler at udvalget lægger en fast struktur for sin koordinerende rolle i integrationsindsatsen, så området prioriteres på tværs af de politiske udvalg. Økonomi Ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune Kommunikation Der udsendes pressemeddelelse efter udvalgsmødet, der beskriver et nyt tværgående fokus på integration. En helhedsorienteret tilgang på tværs af de politiske udvalg. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i møde den : Drøftet. Udvalget tilsluttede sig den beskrevne tilgang til koordinationsopgaven. Fraværende: Side 43

47 Dagsordenpunkt: Ny udvalgstruktur - udvalgssager integration Sagsnr.: Dokumentnr.: Side 44

48 14 PROCES FOR KOORDINERING AF INTEGRATIONSSAGER

49 Dagsordenpunkt: Proces for koordinering af integrationssager Sagsnr.: Dokumentnr.: Indstilling indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at drøfte og beslutte følgende forslag. Forslaget skal understøtte udvalgets koordinerende rolle med fastholdelse af fokus på integrationsområdet i og på tværs af de enkelte udvalg: 1) Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skal koordinere relevante dagsordenspunkter med andre relevante udvalg. Forvaltningen anbefaler at udvalget vælger én af følgende koordineringstiltag: a) Udvalgsformand mødes med andre relevante udvalgsformænd efter en fast møderække (fx 6 årlige møder). Disse supplerer temamøder mellem udvalgene b) Udvalgsformand indkalder til møder med relevante udvalgsformænd efter behov. Behovet vurderes fra gang til gang på møderne i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2) Det lokale integrationsbarometer godkendes som fælles reference- og udviklingsramme på integrationsområdet på tværs af de enkelte udvalg. Forvaltningen anbefaler at: De enkelte målepunkter og status på udvikling ift. det lokale integrationsbarometer, behandles på tværgående temamøder. Præcisering af udfordringer og udformning af konkrete handleplaner på integrationsområdet sker som minimum - med udgangspunkt i målepunkter fra integrationsbarometret. Resume Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tilsluttede sig, på møde den 13. januar 2014, anbefaling om en fast struktur for udvalgets koordinerende rolle i integrationsindsatsen. I forlængelse heraf fremlægger forvaltningen forslag til godkendelse, der skal sikre a) koordinering af relevante dagsordenspunkter på tværs af relevante udvalg og b) fælles reference- og udviklingsramme på integrationsområdet udvalgene i mellem - minimum i form af integrationsbarometrets målepunkter. Baggrund Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Køge vedtog i efteråret 2013 Politik for Inklusion og Medborgerskab, der skal udmøntes i konkrete handleplaner. Handleplanerne udformes i tværgående samarbejde mellem udvalgene og med inddragelse af målepunkterne fra det lokale integrationsbarometer. Integrationsbarometret skal udgøre en fælles reference- og udviklingsramme for integrationsområdet på tværs af udvalg og forvaltninger. Integrationsbarometret Regeringen lancerede i november 2012 et nationalt integrationsbarometer, som består af et landsdækkende barometer og 98 lokale integrationsbarometre ét for hver kommune. Barometret giver mulighed for at følge udviklingen på integrationsområdet på landsplan og lokalt. Integrationsbarometret måler udviklingen for, hvordan nydanskere klarer sig i samfundet i forhold til ni centrale mål: Arbejde, uddannelse, danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling, selvbestemmelse, forsørgelse, udsatte boligområder og kriminalitet. Side 45

50 Dagsordenpunkt: Proces for koordinering af integrationssager Sagsnr.: Dokumentnr.: Lokale integrationsbarometre skal samtidig give et overblik over udviklingen mod de nationale målsætninger, hvor der findes statistik på kommunalt niveau. Disse lokale målepunkter giver samtidig kommunerne et grundlag for at følge udviklingen mod målsætningerne i andre kommuner. Det gør det muligt for kommunerne, at udveksle erfaringer med hinanden om udviklingen og om effektive integrationsindsatser. Det lokale integrationsbarometer for Køge måler udviklingen i 6 ud af de 9 opsatte nationale mål; arbejde, uddannelse, danskkundskaber, forsørgelse, udsatte boligområder og kriminalitet. Vurdering Forvaltningen anbefaler, at Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget bistår andre udvalg ved konkret at tilbyde bistand, vidensdeling og indsatsudvikling gennem proceskonsulenter fra Center for Dansk og Integration (CDI). Udvalget kan også med støtte fra CDI planlægge, udvikle og gennemføre diverse tema/dialogmøder. Økonomi Ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune Kommunikation Der udsendes pressemeddelelse efter udvalgsmødet, der beskriver et nyt tværgående fokus på integration. En helhedsorienteret tilgang på tværs af de politiske udvalg. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i møde den : Anbefales. Det blev besluttet at tiltræde punkt 1. b og 2. Fraværende: Side 46

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Referat af Kultur- og Idrætsudvalgets møde den kl. 15:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Kultur- og Idrætsudvalgets møde den kl. 15:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 02.02.2015 kl. 15:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Anette Simoni (V) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Thomas

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 17:00 i på Center for Dansk og Integration, Tigervej 39, Køge

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 17:00 i på Center for Dansk og Integration, Tigervej 39, Køge Referat af Integrationsrådets møde den 02.09.2013 kl. 17:00 i på Center for Dansk og Integration, Tigervej 39, Køge Tilstedeværende: Hasan Bahadir (. ) Johnny Jensen (. ) Kadir Ünver (. ) Katrine M. Harrekilde

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O)

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt visiteret 6 mænd for 6 Der er sammenlagt visiteret 8 kvinder for 6 Der er sammenlagt visiteret

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Dagsorden for Integrationsrådets møde den 05.10.2015 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Mødedeltagere: Miechael Stian Hansen () formand Anna Papiewska () Dorte Corydon () Jan Rasmussen () Jens

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned 7 6 4 3 3 3 3 3 4 4 6 4 4 3 marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. 7 (kvote '6) 6 feb. 7

Læs mere

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Referat af Integrationsrådets møde den 05.01.2015 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Tilstedeværende: Miechael Stian Hansen () formand Jan Rasmussen () Jens Elender Nielsen () Jørn Rasmussen ()

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde Modtagelse af flygtninge Borgermøde FAKTA OM FLYGTNINGE Side 2 02.07.2015 Antal visiterede flygtninge og udmeldt kvote 120 100 80 60 40 Antal Visiterede Udmeldt kvote 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 2016

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato:6.1.216 Månedsnotat Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 216 Horsens Kommune modtager hvert

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 2016

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato: 6.9.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 216 Horsens Kommune modtager

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. november Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Temakonference, Danske erhvervsskoler og -gymnasier, tirsdag 20. sept Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte

Modtagelse af flygtninge i Danmark Temakonference, Danske erhvervsskoler og -gymnasier, tirsdag 20. sept Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Modtagelse af flygtninge i Danmark Temakonference, Danske erhvervsskoler og -gymnasier, tirsdag 20. sept. 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Oplæggets pointer

Læs mere

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

Notat 28. november Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet

Notat 28. november Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet Notat 28. november 2016 Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1. 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltning Initialer: RØI NOTATARK 26. april 2017 STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI 1.0. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 9. maj 2016

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Integrationsindsatsen i fremtiden

Integrationsindsatsen i fremtiden Integrationsindsatsen i fremtiden Indledning baggrund Integrationsindsatsen står over for store ændringer i fremtiden. Der skal sættes mere fokus på job og uddannelse og findes andre veje til at lære dansk

Læs mere

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats 02-12-2013 SOCIAL, BØRNE OG INTEGRATIONSMINISTERIET 02-12-2013 2 Program 1. Integrationsplanen Kort oprids af rammen og de foreløbige erfaringer.

Læs mere

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Pr. 01/03-2015 starter den nye kvote, 2015 kvoten, hvor Rudersdal Kommune modtager 15 flygtninge ud af en kvote på 126 flygtninge.

Pr. 01/03-2015 starter den nye kvote, 2015 kvoten, hvor Rudersdal Kommune modtager 15 flygtninge ud af en kvote på 126 flygtninge. Status på flygtninge EVBU møde februar. Der er pr. d. 01/02-2015 modtaget 64 flygtninge ud af kvoten for 2014 på 47 flygtninge. Kvoten kan forhøjes med 50 %, svarende til i alt 71 flygtninge. Pr. 01/03-2015

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

NOTAT. Indhold. 1. Indledning. Status på indsatser og økonomi - Modtagelse af flygtninge

NOTAT. Indhold. 1. Indledning. Status på indsatser og økonomi - Modtagelse af flygtninge NOTAT Dato Arbejdsmarked og Borgerservice Center for Dansk og Integration Status på indsatser og økonomi - Modtagelse af flygtninge Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Indhold Status på indsatser

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund

Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund Syrien, Eritrea, Afghanistan og Iran Indholdsoversigt Side 2: Side 3: Side 5: Fakta/tal 6 centrale uddybninger Kontaktoplysninger 1 Lidt fakta/tal

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere