Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data"

Transkript

1 Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15 Oversigt over de omtrentlige opladningstider Efter endt brug...17 Opbevaring af apparatet...17 Bortskafning...18 Emballagen...18 Apparatet...18 Battterierne...18 Tekniske data

2 Sikkerhedshanvisninger 2 I forbindelse med denne vejledning, bør du læse sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem før ibrugtagningen. Vær opmærksom på advarslerne i betjeningsvejledningen. Opbevar altid betjeningsvejledningen inden for rækkevidde. Hvis De sælger apparatet eller giver det videre, skal denne vejledning ubetinget følge med. Brug kun genopladelige metal-hybrid-batterier (NiMHbatterier) eller nikkel-cadmium-batterier (NiCdbatterier). Hvis nogen er kommet til at sluge et batteri, bør der straks søges lægehjælp. Batterier må ikke udsættes for stærk varme f.eks. fra solen, åben ild osv. Anvend ikke batterier i apparatet, der ikke er mærket som "genopladelig" eller "rechargeable". Apparatet må kun tilsluttes til en godt tilgængelig stikkontakt 230 V ~ 50 Hz. Emballagen skal være utilgængelig for småbørn p.g.a. risikoen for kvælning. For at undgå, at nogen falder over ledningerne, bør der ikke anvendes forlængerledning. Anvend kun apparatet ved omgivelsestemperaturer på 0-35 C.

3 Fejl Trækstraks opladeren ud af stikkontakten, hvis der sker beskadigelse af stikket eller opladeren. Tilslutningsledningen må ikke benyttes hvis netadapteren er beskadiget. En beskadiget netadapter må ikke længere benyttes. Den skal erstattes med en adapter med de samme specifikationer. Lad straks et defekt apparat eller en beskadiget lysnetledning istandsætte af et kvalificeret fagværksted, eller ret henvendelse til serviceafdelingen for at forhindre farlige situationer. 3

4 Rengøring af apparatet Træk stikket ud af stikkontakten, før rengøring påbegyndes. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Kemiske opløsnings- og rengøringsmidler bør undgås, da disse kan beskadige apparatets overflade og/eller skriften på dette. Efter længere tids anvendelse bør du også rense + og - polerne med en tør klud, for at opretholde den bedst mulige kontakt mellem poler og batteri. 4

5 Håndtering af genopladelige batterier Anvend ikke beskadigede eller korroderede batterier i apparatet. Det kan være livsfarligt at sluge genopladelige batterier. Apparatet og batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn! Hvis en person alligevel kommer til at sluge et genopladeligt batteri, skal der straks søges lægehjælp. Hvis et genopladeligt batteri er begyndt at lække, bør du undgå enhver kontakt mellem huden og batterivæsken, da væsken kan forårsage ætsninger på huden. Lækket batterivæske fjernes med en tør klud med god sugeevne. Undgå kontakt med huden, mens du fjerner væsken. Du kan f.eks. bruge køkkenhandsker. 5

6 Om dette apparat Med laderen kan du på samme tid oplade 1-6 genopladelige batterier med størrelsen AAA/R03, 1 6 AA/R6, 1-4 C/R14 eller D/R20. Desuden kan du ved opladning af AA/R6- og AAA/R03-batterier oplade et eller to 9 V blokbatterier, således at der kan oplades 8 genopladelige batterier på samme tid. Genopladelige batterityper Med dette apparat kan du oplade genopladelige batterier af typerne NiMH (nikkel-metalhydrid), NiCd (nikkel-kadmium). Opladningsprocessen er den samme for NiMH- og NiCdbatterier, men NiCd-batter bliver afladet først. De forventelige omtrentlige opladningstider for de enkelte batterityper findes i tabellen på s.16. 6

7 Batteriernes betegnelser I det europæiske område kendetegnes genopladelige batterier efter IEC-standarden. Desuden findes der betegnelser, som stammer fra den amerikanske ANSIstandard. De mest almindelige betegnelser er størrelsesangivelserne micro, mignon, baby, mono og block. I den følgende tabel får du en oversigt over de hyppigste betegnelser for batteristørrelser og -typer, som kan genoplades med denne oplader: Betegnelser for størrelsen Beteg- Micro Mignon Baby Mono Block nelse ANSI/ISO AAA/R03 AA/R6 C/R14 D/R20 9V 7

8 Betegnelser for typer Type Micro Mignon Baby Mono NiMH HR03 HR6 HR14 HR20 NiCd KR03 KR6 KR14 KR20 Der findes ikke nogen almen IEC-typebetegnelse for 9Vblokbatterier. Man anvender her ofte betegnelsen 6F22, som er typisk for ikke-genopladelige blokbatterier. 8

9 Automatisk detektering af opladningens ophør Denne lader styrer opladningstiden for hvert enkelt genopladeligt batteri separat. Denne styring er baseret på metoden ( minus Delta U ). Detektering af opladningsens ophør med minus Delta U (-Δ U) Tegnet delta bruges i matematikken som betegnelse for forskelle. "minus Delta U betyder i denne sammenhæng en negativ spændingsforskel. Denne metode til detektering af opladningens ophør udnytter den følgende effekt: Hvis et batteri oplades med konstant strømstyrke, stiger dets spænding permanent. Hvis et batteri er fuldt opladet, når dets spænding imidlertid et maksimum, og ved yderligere strømtilførsel falder spændingen igen en smule. Dette lette spændingsfald detekteres af opladningselektronikken, og opladningen afsluttes. 9

10 OBS.: Opladningstiden for et 9V blokbatteri genkendes ikke automatisk og ender efter 10 timer. Du kan selv beregne opladningstiden for et 9V blokbatteri efter følgende formel: Ladetid = (kapacitet batteri (mah) / ladestrøm (ma)) x 1,5 Eksempel: Du vil oplade et 9V blokbatteri med en kapacitet på 100 mah (angivet på batteriet) i apparatet. Denne oplader yder en opladningsstrøm på ma (se i de tekniske specifikationer). Som gennemsnitsværdi overtager bruger du altså 30 ma for opladningsstrømmen. Du får nu følgende formel: (100 mah / 30 ma) x 1,5 = 5 h Opladningstiden er altså i dette tilfælde. 10

11 Automatisk afladning Dine batterier aflades først automatisk, og derefter oplades de. NiCD-batterier skal aflades inden opladningen for at undgå den såkaldte memory-effekt, hvor batterier, der ikke er helt opladet, kun bevarer deres kapacitet op til niveauet for den seneste afladning. NiMH-batterier påvirkes ikke af memory-effekten. Denne proces styres automatisk af apparatet. OBS:: 9V blokbatterier kan ikke aflades med denne oplader. 11

12 Ibrugtagning Udpakning af apparatet Tag al emballagen af. BEMÆRK! Lad ikke små børn lege med folien. Der er risiko for kvælning! Kontrollér ved udpakningen, at følgende dele medfølger: Batterioplader Betjeningsvejledning Pas på, at apparatet ikke kommer i kontakt med vand, heller ikke dryppende eller sprøjtende vand. apparatet ikke udsættes for stærkt, direkte sollys i længere tid. 12

13 Betjening Tilslut apparatet en stikkontakt 230 V ~ 50 Hz med god tilgængelighed. Opladeren udfører nu en kort selvtest, hvor samtlige LED er og displayinformationer vises samtidigt. Når testen er afsluttet, lyser driftsindikator-led en for at vise, at apparatet er forsynet med strøm. Opladning af NiMH- og NiCdbatterier Læg de batterier af typen Ni-MH eller NiCd, som du vil oplade, i de tilsvarende opladningspladser. BEMÆRK: Læg ikke mere end ét batteri i en opladningsplads! Efter ca. to sekunder registreres opladningstilstanden for de batterier, der er lagt i, og opladningen eller afladningen starter. Nu oplades batterierne, og kontrol-led'erne lyser over de opladningspladser, hvor der er placeret et batteri. Opladningstiden for hvert enkelt batteri styres separat. Når opladningstiden er gået, blinker kontrol-led'en for den tilsvarende opladningsplads med 2 sekunders mellemrum, og apparatet skifter automatisk til bevaringsopladningen for at undgå en selvafladning i laderen. Batterierne kan nu tages ud eller blive i laderen. 13

14 Opladningstiden afhænger af batteriernes alder og samlede kapacitet. Den maksimale opladningstid i apparatet er 10 timer. Derefter skifter apparatet til bevaringsopladningen. Af-/opladning. Kontrol-LED'erne lyser konstant over de opladningspladser, hvor der er placeret et batteri. Af-/opladningen er aktiv. Pas på! Fejl. Hvis apparatet registrerer et forkert batteri, hvis et batteri er lagt forkert i, eller hvis der ligger et almindeligt batteri i opladningspladsen, blinker kontrol-led'en for den pågældende opladningsplads hurtigt. Opladning afsluttet/standby. Når opladningstiden er forløbet, blinker kontrol-led'en for den tilsvarende opladningsplads kortvarigt med 2 sekunders mellemrum. Hvis der ikke er lagt nogen batterier i, og apparatet således er på standby, blinker alle LED er kortvarigt med 2 sekunders mellemrum. 14

15 Opladning af 9V blokbatterier Sæt et 9V blokbatteri mellem + og - polerne i den midterste opladningsplads, og kontroller at polariteten er korrekt. Kontrol-LED en for 9V blokbatterier lyser under opladningen og slukkes, når der er opnået en spænding på ca. 10V, eller senest efter 10 timer. Du kan også tage batteriet ud af apparatet tidligere, hvis du har udregnet den optimale opladningstid ved hjælp af formlen på side 8 i denne vejledning. 15

16 Oversigt over de omtrentlige opladningstider. Batterityp Kapacitet Batteristørrelse Opladningstid NiCd/ NiMH AAA AA C D 9V 400 mah 800 mah 2200 mah 4400 mah 200 mah 1,9 2,6 h 5,4 7,3 h 8-10 h 8 10 h 8 10 h Opladningstiden afhænger af batteriets alder og totale kapacitet. Den maksimale opladningstid i apparatet er 10 timer. Derefter skifter apparatet til bevaringsopladning. 16

17 Efter endt brug Opbevaring af apparatet Når du er færdig med at bruge apparatet, trækkes netadapteren ud af stikkontakten. Eventuelt tilbageblivende batterier fjernes fra apparatet. 17

18 Bortskafning Emballagen Apparatet Verdensmodtageren leveres i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagem er af råmaterialer. De er derfor genanvendelige eller kan føres tilbage til råstofcirkulationen. Når apparatet er udtjent, må det ikke kastes i husholdningsaffaldet. Du kan informere dig hos din kommune om den korrekte og miljørigtige bortskafning af apparatet. Battterierne Brugte batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. De kan afleveres i dertil opstillede containere eller på de kommunale genbrugspladser. 18

19 Tekniske data Model: MD Strømforsyning: Indgang: V ~ 50/60 Hz; Ladestrøm NiMH/NiCd AAA/R03: (DC 1,2 V ca. 600 ma) NiMH/NiCd AA/R6: (DC 1,2 V ca. 600 ma) 9 V-blokbatteri: (DC 9 V ca. 30 ma) Vedligeholdelsesladestrøm NiMH/NiCd: (DC 1,2 V ca ma) Ret til tekniske ændringer forbeholdes! 19

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere