Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på udvalgte nøgletal maj 2011"

Transkript

1 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken. Hermed er ledigheden stort set uændret i forhold til februar, hvor bruttoledigheden var 162.3, hvilket ligeledes svarer til 5,9 pct. af arbejdsstyrken. Antallet af bruttoledige er defineret som antallet af nettoledige samt aktiverede. Sæsonkorrigeret ledighed (omregnet til fuldtidsledige) Tusinde 18 Ledige Bruttoledige Note: Bruttoledigheden er summen af de registrerede ledige og aktiverede arbejdsmarkedsparate personer. Kilde: Danmarks Statistik 3. maj 211 Set i et lidt længere tidsperspektiv er der nu 3.9 færre bruttoledige end i december 21, hvor ledighedsprocenten var 6,1. Det er en særdeles positiv at ledigheden ikke længere stiger, da det er tegn på, at aktivteten i økonomien vokser og det giver tryghed hos forbrugerne. Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden steg i april Den samlede indikator for forbrugertilliden steg i april 211 til 2, mod -,8 i marts. Forbrugertilliden har ligget meget stabilt det seneste år på mellem -,8 og 3,6 med et gennemsnit på 1,2. Selvom der kun er tale om en mindre stigning viser det, at forbrugerne er kommet i forårshumør, hvor stigende renter, højere energipriser og samfundsøkonomiske besparelser ikke har kunnet hamle op med den underliggende fremgang i økonomien. MLN Side 1/6 11. maj 211

2 Det er vigtigt for dansk økonomi, at danskerne sætter gang i forbruget. Sammen med eksporten og erhvervsinvesteringerne er privatforbruget afgørende for, hvor meget eller hvor lidt fart der kommer i opsvinget, nu hvor der ikke længere er hjælp at hente fra finanspolitikken. 12 Forbrugertillidsindikator Kilde: Danmarks Statistik 2. april 211 Konkurser: Stabilt antal konkurser Når der korrigeres for sæsonudsving, var der i april 462 konkurser mod 433 måneden før, og dermed er antallet af konkurser steget en smule. I faktiske tal var der 453 konkurser i april mod 497 måneden før. Gennemsnittet af de seneste fem måneders sæsonkorrigerede konkurser ligger 21 pct. lavere end gennemsnittet af de fem foregående måneder. Dansk Erhverv forventer et gennemsnitligt månedligt konkursomfang på mellem 4 og 45 konkurser pr. måned mod 55 pr. måned i 21. Historisk er 45 konkurser om måneden, svarende til 15 om dagen, fortsat et højt konkursantal. Det afspejler eftervirkningerne af krisen og illustrerer, at konkursrisiko endnu er et grundvilkår i erhvervslivet. I løbet af det seneste år er konkursantallet i Nordjylland, Sydjylland og Fyn faldet fra et i forvejen moderat niveau. Generelt har der både i 21 og 211 været færrest konkurser vest for Storebælt. Når Fyn og Jylland skiller sig positivt ud, beror det iflg. Dansk Erhverv blandt andet på nærheden til det store og voksende tyske marked, som mange syd- og vestdanske erhvervsvirksomheder er underleverandør eller eksportør til. Side 2/6

3 Konkurser, sæsonkorrigerede Kilde: Danmarks Statistik 5. maj 211 Detailomsætningsindeks: Salget står fortsat stille Den sæsonkorrigerede detailomsætning faldt en smule i marts, og har nærmest ligget stille i et år. Detailomsætningens andel af det samlede privatforbrug var i frit fald i 28 og forbedrede sig ikke i 29. I slutningen af 21 så vi dog en svag forbedring, og Dansk Erhverv forventer, at denne udvikling vil fortsætte gennem 211. Indeks 25 = 1 13 Faktisk Indeks for solgte mængder i detailhandlen Sæsomkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik 2. maj 211. Side 3/6

4 Erhvervenes forventninger stiger markant Serviceerhvervenes forventninger til de kommende tre måneder steg i april i forhold til måneden før, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Den sammensatte konjunkturindikator er +15, mens den i marts var +8. Forventningerne i industrien har også taget et ordentligt spring opad i april, og det er med til at understøtte forventningen om, at krisen er bag os og nu går det igen fremad hos størstedelen af de danske virksomheder. Begge indikatorer er i april på det højeste niveau i mere end 3 år! 4 3 Sæsonkorrigeret Sammensat konjunkturindikator Serviceerhverv Industri Note: Indikatoren er en sammenvejning af serviceerhvervenes forventninger til beskæftigelse og omsætning de kommende tre måneder. Industriens indikator er en sammenvejning af forventninger til produktionen de kommende tre måneder, samt en vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre. Kilde: Danmarks Statistik 28. april 211 Udenrigshandel med varer: Uændret vareeksport I marts 211 var eksporten af varer nærmest uændret, mens importen faldt 1 pct. Handelsbalancen viste et overskud på 7,1 mia. kr. Tendensen i 1. kvartal 211 er dog fortsat stigende, og samlet set er eksporten steget 4,4 pct., mens importen er steget 4,2 pct. sammenlignet med 4. kvartal 21. Dansk Erhverv forventer, at den stigende tendens vil fortsætte i takt med større aktivitet på verdensplan. Side 4/6

5 Udenrigshandel med varer eksl. skibe og fly(im- og eksport) Sæsonkorrigeret, Mia. 55 kr. Import Eksport Note: Eksporten er sæsonkorrigeret og ekskl. skibe og fly. Kilde: Danmarks Statistik 9. maj 211 Udenrigshandel med serviceydelser: Stærk serviceeksport I 4. kvartal var overskuddet på tjenestehandlen 15,2 mia. kr., det er 9 mia. kr. højere end i 4. kvartal 29. Mia. kr Udenrigshandel med tjenester, nettoindtægter Løbende poster, tjenester Transport Rejser Øvrige tjenester kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Kilde: DST 11. april 211 (revideret). Note: Tjenestehandlen opgøres kvartalsvist og derfor ændres tallene samt kommetarer kun hver 3. måned. Side 5/6

6 Selvom der er et lille fald i tallene fra 3. til 4. kvartal, så har de pæne nettoindtægter på tjenester i 2. og 3. kvartal gjort, at tjenestebalancen for 21 er tilbage på niveauet fra før krisen. Det er positivt, at tjenesteeksporten nærmer sig niveauet for 28, og sammen med positive takter for vareeksporten skaber det optimisme omkring dansk eksport generelt. Søtransporten udgør stadig langt den største del af tjeneste eksporten. Dog er nettoindtægterne på søtransport aftaget en smule i 4. kvartal, mens øvrige tjenester trækker op i regnskabet. Øvrige tjenester består bl.a. af forsikring og finansielle tjenester knyttet til varehandel og søtransport. Udlånsrenter: Stigningen er begyndt Pengeinstitutternes gennemsnitsrenter ved udlån til virksomheder har ligget på et raltivt stabilt lavt niveau længe, men synes så småt at være begyndt at stige marginalt siden 4. kvartal 21. De personligt ejede virksomheder betalte i 1. kvartal 211 en rente på 6,6 procent mens udlån til ikkefinansielle selskaber gennemsnitligt låner til 4,2 procent. Procent 1 Pengeinstitutternes gennemsnitsudlånsrenter og obligationsrente kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1.kvt Ikke-finansielle selskaber Effektiv obligationsrente, statslån 1-årig st.lån Personligt ejede virksomheder Kilde: DST og egne beregninger. Note: Pengeinstitutternes gennemsnitsrenter opgøres kvartalsvist af Danmarks Statistik, og tallene ændres derfor kun hver 3. måned. I 1. kvartal 211 ses en fortsættelse af stigningen i den effektive obligationsrente fra 4. kvartal 21. Side 6/6

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2013

Økonomisk prognose, juli 2013 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN,

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Markedsføringen kan optimeres

Markedsføringen kan optimeres Marts 215 Markedsføringen kan optimeres MINDRE MEDIEINVESERINGER I BILBRANCHEN I takt med privatmarkedet mættes, aftager medieinvesteringerne i bilbranchen. Bilforhandlerne bliver dog relativt set mere

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere