Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 5 - juni årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr Forsvarets dag Hesteshow for Prinsesse Benedikte Musketeren i ny uniform Midtvejsarrangement for pårørende til hold 10 i Kosovo.. 7 Navnenyt Biathlon-orientering DMI-Svømning Forsidebilled: Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary vinker fra balkonen. 2. Eskadrons angreb ved Kolding 23. april Billede af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys bryllup En stor oplevelse rigere Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar dehu sar for enin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Danske Gardehusarforeninger Sjællandske Livregiment Soldaterforening Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Så er andemor på besøg igen, denne gang har hun fået 13 ællinger som hun spankulerer rundt med inde i gården ved cafeteriet Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk A/S Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Konstabelmessen blev indviet i nogle flotte nyrenoverede lokaler og samtidig modtog messen kr af Tuborg fondet Hesteskadronens aktiviteter 27. juni Dansk gallop Derby Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. juni 2004.

3 Kronprins Frederik og Mary Donaldson skridter paraden af Forsvarets dag Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Børnehaver, skolebørn, turister og royale danskere, var en stor del af de mange besøgende der var mødt op på Langelinie den 5. maj, for at se Kronprins Frederik og Mary Donaldson modtage forsvarets hyldest. Politiet anslog besøgstallet til , da det toppede ved frokosttid, men løbende over hele dagen havde ca besøgt det opstillede isenkram forsvaret havde til fremvisning. Forsvaret hyldest til Kronprins Frederik og Mary Donaldson på Langelinie i København den 5. maj 2004, startede ved at kongeskibet Dannebrog lå for anker på Københavns red og ventede på Kronprins Frederik og Mary Donaldson. Mens chaluppen fragtede parret over til Dannebrog, bragede 21 skud fra batteriet Sixtus på Holmen, og kongeskibets besætning saluterede med en såkaldt *jubelrulle* som er flådens facon at råbe et begejstret hurra. Fra brovingen på Dannebrog overværede parret den militære hyldest, der blev leveret af Søværnet, Luftværnet, Hæren og Hjemmeværnet. Resten af den kongelige familie betragtede showet fra Langeliniepavillonen. Showet startede med, at en eskadre af krigsskibe med korvetten Niels Juel i front, defilerede forbi kongeskibet Dannebrog. Kort efter fløj 12 F-16 fly i formation hen over Langelinie i ca meters højde til stor jubel for tilskuerne. Det vakse øje fangede i et glimt, at førerflyets haleror i dagens anledning var malet hvidt og nu førte det kommende kronprinsepars monogram. De 12 F-16 fly blev efterfulgt af 12 T-17 fly hvilket må have bragt minder frem for Kronprins Frederik, idet han selv har lært at flyve et af dem. Næste indslag var et fantastisk flot dagslysfyrværkeri der røg op på den blå himmel som glitrende diamanter for at folde sig ud som blomsterskyer. Midt i det hele dalede Dannebrog og det australske flag langsomt ned i pæne mængder med faldskærm. Begejstringens jubel var endnu større da Kronprins Frederik og Mary Donaldson steg i land ved Langelinies isbjørn Kronprinsen i kommandørkaptajn uniform og en mængde danske ordner og Mary Donaldson i et elegant syrenhvidt dress med bøllehat. På kajen ventede et æreskompagni på 400 mand fra Hæren, Søværnet, Luftvåbnet og Hjemmeværnet. Ledsaget af forsvarschef, general Jesper Helsø og jagtkaptajn, kom- Det vakse øje fangede i et glimt, at førerflyets haleror i dagens anledning var malet hvidt og nu førte det kommende kronprinsepars monogram ( ) 5/2004 3

4 Espenhein s Eftf. A/S Projektering & udføring af: el & belysning edb & data teleanlæg tyverialarm brandalarm v/ Torben B. Nielsen Rugvænget Slagelse Tlf Fax: Homepage: Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! Kronprins Frederik og Mary Donaldson forlader minelæggeren Møen efter receptionen mandør Kaj Rasch Larsen skridtede Kronprins Frederik og Mary Donaldson paraden af. Forsvarets hyldest sluttede ombord på minelæggeren Møen med en reception, hvor forsvaret og dets personaleorganisationer overrakte deres fælles bryllupsgave til Kronprins Frederik og Mary Donaldson. Gaven var fire Corona læderstole i naturlæder samt et rundt glasbord, designet af Poul M. Volther. Imens blev publikum sluppet løs på alt det militære udstyr, forsvaret havde hentet med til Langelinie. Der blev kigget, smagt feltrationer, prøvet og kravlet rundt på forskelligt udstyr, børnene blev sløret og man kunne sejle en tur med Søværnets gummibåde. Gardehusarregimentet havde to stande opsat på Langelinie. Den ene var en stand med en HUMWEE og en PMV G3 inkl. Personel. Den anden var et interimistisk oprettet staldområde. Begge stande var godt besøgt, men specielt Aramis havde travlt, det blev ikke til mange pauser, for børnene var helt vilde med at køre en tur i kareten trukket af Aramis. Gardehusarerne vakte også stor beundring, da de hver time patruljerede gennem udstillingsområdet og blæste de forskellige signaler. Blikkenslagere VVS-installatører Tlf Løvegade Slagelse Det var ikke mange pauser Aramis fik for han var det helt store hit blandt børnene, selv næstkommanderende kaptajn K. Willum Guldbech var med på en tur 4 5/2004

5 Det var en smilende Prinsesse Benedikte der sammen med sin mand Prins Richard ankom til Christiansborg Slotsplads eskorteret af Gardehusarregimentet Hesteshow for Prinsesse Benedikte Af: Oversergent J. Ramsing Ledelsessektionen Søndag den 2. maj viste vejret sig fra sin gode side, solen skinnede ned på Christiansborg Ridebane hvor Prinsesse Benediktes blev fejret med en hel eftermiddags ride- og hesteopvisning. Showet var en fødselsdagsgave fra Dronning Margrethe til Prinsesse Benedikte, der fyldte 60 års den 29. april. Dronning Margrethe og det halve kongerige stod klar til at modtage Prinsesse Benedikte da hun kom ind på Christiansborg Ridebane i en hestetrukken karet, eskorteret af Gardehusarregimentet. Efter at der var blevet sunget fødselsdags sang og råbt hurra startede showet. Der var næppe en ridedisciplin eller en hesterace, som ikke fik vist sin og rytterens kunnen. Der blev redet jagt og kørt maratonkørsel, hestene rundede forhindringer i høj fart og de sprang over forhindringer i flere højder. Der var fjordheste med plovskær på slæb og til stor jubel på tilskuer pladserne kom Carlsberg vognen trukket af bryggerhestene. Der var heste som med lette vogne nærmest kørte speedway med jorden sprøjtende efter sig når de svingede rundt og der var heste der spillede fodbold. Prinsesse Benediktes datter Nathalie viste også sin kunnen ved at ride et flot dressur program. Gennemgående i programmet var Gardehusarregimentets heste og Den Kongelige Livgardes Musikkorps som bl.a. spillede fødselsdagssangen Happy Birthday. Gardehusarregimentet viste et program bestående af sabelhug, spring over bom, fægtning til hest og de afsluttede med at spille eskortens signalmarch. Gardehusarregimentet viste et program bestående af sabelhug, spring over bom og fægtning til hest 5/2004 5

6 Ferie Lej et dejligt feriehus ved Storebæltskysten. Klik ind på og se det store udvalg - med nem online booking! SLAGELSE*HASHØJ*HØNG TURISTBUREAU Løvegade 7, 4200 Slagelse tlf kun 179,- Attraktive priser Store moderne værelser Centralt ved E20 / afkørsel 39 Tlf Trafikcenter Allé Slagelse Fax Tuborg fondets udsending Carsten Dandanel slår det sidste søm i pladen. På pladen står at Tuborgfondet har støttet med kr til messen Musketeren i ny uniform Af: Overkonstabel af 1. grad N.T.H. Bannergaard, 1 Bataljon 22. april 2004 blev dagen for (gen)- indvielsen af Musketeren (konstabelmessen). Ca. en måned har det taget for tømrer, maler, elektrikere, og andre fagfolk at renovere lokalerne fra kælder til kvist. Hele messelokalet samt bagbutikken er blevet gennemgribende renoveret. De første grundsten til det store projekt blev lagt helt tilbage i 2002, her begyndte bestyrelsen i Musketeren at planlægge projektet. Der var ikke holdt mange møder før det stod klart, at det rent økonomisk var en meget stor opgave at give sig i kast med, men heldigvis har Musketeren i flere år haft en reservekapital liggende, det blev besluttet at det ville være det helt rigtige at skyde denne reserve i projektet samt at søge Tuborgfondet og regimentet om støtte til gennemførelsen af renoveringen. Regimentet og Bygningsafdeling 13 har beredvilligt stillet div. håndværkere og andre eksperter til rådighed under ombygningen. Tuborgfondet har støttet Musketeren på en mere kontant måde, nemlig med kr ,- til hjælp til indkøb af nye møbler til lokalerne. Arkitektfirmaet Ørnbjerg har stået for tegningerne til den nye bar, Tømrefirmaet Bruno Hansen har omsat tegningerne til virkelighed. Efter gennemgang af flere tilbud blev det firmaet LOBO der løb med kontrakten på de nye møbler til Musketeren. Omkring 1 4 million kroner er der blevet brugt på Musketerens nye uniform hertil skal lægges de mange håndværkertimer der er blevet brugt i den forløbende måned. Musketeren i de ny klæder er nu klar til at modtage gæster i de nye venlige og meget mere moderne omgivelser. Da Musketeren er en no rang messe så er alle velkommen til at tage de nye omgivelser i nærmere øjesyn og skulle du få lyst til en af vore velskænkede fadøl er du meget velkommen, Musketeren har et bredt udvalg af forskellige slags fadøl. Nu kunne det nok være fristende for en bestyrelse at hvile lidt på laurbærbladene men det der er blevet døbt som etape 2 er allerede ved at tage form. Etape 2 er en udvidelse af Musketeren hvor den gamle TV-stue bliver en del af Musketeren, det lokale vil i samarbejde med Regimentet og 6 5/2004

7 Musketeren blive lavet om til Netcafe med spilleland såfremt det viser sig at der er plads i lokalet vil der ligeledes blive opsat en storskærm, bare tanken om den stemning der vil komme de dage der er store sportsbegivenheder, er nok til at give gåsehud på armen. Det er bestyrelsens håb at Musketeren i fremtiden vil blive det store samlingspunkt uden for tjenesten, for de mange mennesker der efterhånden er samlet på Antvorskov kaserne. Ligeledes er det et brændende ønske, at se mere til den personelgruppe der egentlig startede Musketeren for mange år siden, nemlig de mange KS/OKS der stadig på kasernen, det kunne være rart om vi kunne mødes i Musketeren til frokost og spise sammen under fredeligere former som der for år tilbage var tradition for, nu er det jo ikke længere de frastødende lokaler der kan holde jer væk. Midtvejsarrangement for pårørende til hold 10 i Kosovo Af. Tom Johansen, Ledelsessektionen Lørdag den 15. maj 2004 havde Gardehusarregimentet inviteret til midtvejsmøde på Antvorskov Kaserne for pårørende til stabskompagniet og staben i Kosovo, hold voksne og 5 børn benyttede sig af tilbuddet og blev budt på følgende program: Modtagelse af pårørende med kaffe, te og brød. Orientering ved socialrådgiver Bente Frøkjær Orientering om forholdene i Kosovo samt orientering om kompagniets daglige virke ved oberstløjtnant A.P. Sundahl og major E. Y. Kjær. Frokost. Orientering af repræsentanter fra Netværksgruppen og Kammeratstøtteordningen. Spørgeperiode. De pårørende var meget glade for orienteringerne herunder var interessen og spørgelysten stor under stabschefen oberstløjtnant A.P. Sundahl og kompagnichefen major E.Y. Kjær s gennemgang af forholdene i indsættelsesområdet Oberstløjtnant A.P. Sundahl orienterer de pårørende til staben om forholdene i Kosovo og specielt under de hektiske dage i slutningen marts og begyndelsen af april, hvor stabskompagniet havde været indsat ved urolighederne mellem Kosovo albanerne og serberne i området. De pårørende fik herunder forklaring på de informationer og beslutninger der lå til grund for bataljonens og kompagniets indsættelse. Arrangementet blev afsluttet med orienteringerne fra, Netværksgruppen, der gør en stor indsats for de pårørende på hjemmefronten medens soldaterne er udsendt og Kammeratstøtteordningen, der tilbyder forskellige aktiviteter til de soldater, der har været udsendt i internationalt tjeneste, hvor man på kammeratlig vis kan mødes og genopleve de fælles oplevelser. Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Grillen Mandag - onsdag Torsdag Weekend kun efter aftale. Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Dagligt Miljøgården: Mandag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 5/2004 7

8 Navnenyt Overkonstabel M.L. Hansen, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 15. juni 2004 Overkonstabel K. Nielsen, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 31.maj 2004 Døgnvagt værksted butik GARDINER RULLEGARDINER MARKISER PERSIENNER Smedegade Slagelse Alt i murer & flisearbejde HANS ERIK HANSEN ApS Havremarksvej 7 - Slagelse Kronprins Frederik ved et tidligere tjenestesteds besøg Udnævnelse Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, er udnævnt til oberstløjtnant 16. april 2004 Kaptajn af reserven A. Johansen, er udnævnt til Major af reserven 1.maj 2004 Fortjensttegn Major af reserven A.C. Bak, Major af reserven E.L. Nielsen, Major af reserven H.J.E. Bræmer, Major af reserven P.R. Zacho, Major af reserven F. Torp, Major af reserven A.-J.G. Fromm, Major af reserven J.W.K. Rasmussen, er 16. april 2004 af Forsvarskommandoen tildelt fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve Afskedigelse Major J. Nordby, er efter ansøgning afskediget af linien 31.marts 2004 Premierløjtnant C. Kappe, er efter ansøgning afskediget af linien 31.marts 2004 Seniorsergent G.I. Madsen, er afskediget på grund alder 30. april 2004 Sergent K.N. Larsen, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 31. marts 2004 Materielassistent J.P. Abrahamsen, afskediges efter ansøgning 31. december 2004 Dødsfald Overkonstabel af 1.grad G.S. Jørgensen, er 11. april afgået ved døden. Tak Jeg takker for opmærksomheden ved min 60 års fødselsdag Erik Kjelgaard gør det du er bedst til det gør vi 8 5/2004

9 SPORTSNYHEDER Biathlonorientering Af: Premierløjtnant Steffen Møller, Idrætsofficer Slagelse og Næstved Garnisons Idrætsforening (SNGI) var den 22. og 23. april 2004 vært for Danmarksmesterskab i biathlonorientering. Vi sagde ja I januar blev SNGI og Gardehusarregimentet spurgt om vi ville være vært for Danmarksmesterskabet (DM) i biathlonorientering. Normalt bliver der udpeget en arrangør ca. et år i forvejen, men idrætsforeningen som skulle afholde stævnet sprang fra. Men hvor svært kan det være at stille et Danmarksmesterskab på benene, Så SNGI sagde ja til opgaven. Det viste sig nu at være en større udfordring end først antaget. Til dem som ikke ved hvad biathlonorientering er, vil jeg lige give et kort opsummering. Biathlon består ef flere dicipliner Første disciplin er punktorientering, man følger en 3 km lang rute i skoven, ruten er afmærket i skoven, men ikke på kortet. På ruten er der placeret 10 mål, som skal indtegnes med 1 mm nøjagtighed. Her er det vigtigt at kunne læse kortet rigtigt, da hver fejl millimeter giver tids straf. Næste disciplin er orienteringsløb og sidste disciplin er skydning. Her skydes med caliber 22 mm. mod skiskydningsskiver. Men hvor skulle det være For at kunne afholde et DM, kræver det at der er et opdateret kort over skoven og et sted man kan lave en midlertidig skydebane. Efter at Det gælder om at være hurtg i skiftezonen Ved stående skydning gælder det om at få pulsen ned så skydningen bliver mere rolig have forkastet de første 5 skove, faldt valget på Bromme Plantage nord for Sorø. 85 deltagere var meldt til, heraf 3 fra GHR. Konkurrencen afholdes over 2 dage. Den ene dag gennemføres den almindelige konkurrence, som beskrevet ovenfor, og dag 2 afholdes en stafet, hvor man løber 3 personer i et hold. En flot anden plads Første dag gik nogenlunde for holdet fra SNGI. Holdet bestod af SG M. Østfeldt/LÆPUL, SG K. T. Hansen/DIB og SG S. Schultz/DIB. De skulle løbe senior A, hvor orienteringsløbet var på 8,8 km. Østfeldt kom ind på en sjette plads i tiden De to andre blev hhv. nr. syv og ni i tiden 3.17 og Bedste løber i elite serien kom i mål efter næsten 2 timer, så ikke nogen dårlig tid, når man tænker på at alle 3 aldrig havde prøvet denne form for løb før. I biathlonorientering er det ikke nok at være god til orienteringsløb. Hver misser på skydebanen giver 2 straf minutter. Det gik ikke så godt med skydningen for SNGI. Alle 3 deltagere fik over 25 min. i straftid. Anden dag blev stafetten afviklet. Hver løber skal først løbe et kort orienteringsløb på ca. 3 km. Herefter løber man ind og skyder liggende mod 5 mål. For hver misser, skal der løbes en strafrunde på ca. 300 m. Derefter er det ud igen på et nyt o-løb. Man afslutter med at skyde stående og såfremt der ikke skal løbes strafrunder, løber man ned og give næste mand et kort. De 2 andre i holdet løber samme rute, og tiden stopper først når sidste mand er i mål. Første løber fra SNGI var SG K. T. Hansen, som brugte over en time på sit gennemløb. De fleste løb første sløjfe på mellem 30 og 45 min. Selvom det tegnede rigtigt skidt, hentede de to næste løbere SG M. Østfeldt og SG S. Schultz den tabte tid. Holdet kom i mål efter sammenlagt 2 timer og 24 min. Det blev til en flot andenplads i stafetten. Dette kan forhåbentlig give lidt blod på tanden, så SNGI også næste gang kan stille et hold. 5/2004 9

10 SPORTSNYHEDER På billederne er det fra venstre: menig P. Levisen STKMP/II, menig M. Reinseth STKMP/II, sergent K. Hansen 2/II, overkonstabel af 1. grad G. Holmbjerg 4/I, sergent M. Østfeldt LÆPUL, menig K. Skov STESK/I, overassistent C. Pedersen KASELM DMI-Svømning Af: Sergent Morten Østfeldt Lærerpuljen En lille opsang En dejlig fredag morgen i slutningen af september, skulle det store svømme hold fra Slagelse af sted for at deltage i DMI-mesterskaberne i svømning. De to busletter blev hentet i god tid og svømmetøjet gjort klar af holdleder G. Holmbjerg 4/I. Med et hurtigt overblik kunne det konstateres, at halvdelen af holdet ikke var dukket op til aftalte tid og sted. Straks blev telefonen fundet frem for at ringe synderne op, men de var ikke til at få fat i. Der var åbenbart nogle der tog det dér med fredagsfri meget bogstavligt! Men lad mig hermed gøre klart for alle, at har man meldt sig til noget så har man altså bare at dukke op!! Det er sket flere gange, når idrætsforeningen skal af sted til stævner rundt omkring i landet i år, at der kommer afbud på dagen eller at folk bare ikke dukker op. Det er simpelthen for dårligt, og ikke en husar værdigt! Tænk på det store arbejde udvalgsformændene laver, for at vi alle kan komme ud og deltage i nogle stævner rundt omkring i kongriget. Derudover er der de forskellige stævneledelser, der har forberedt sig i over et år, for at lave et godt arrangement. De bliver altså også pisset på. Det var lige de sure opstød der kom op. Så til det, artiklen her egentlig skulle om handle, nemlig DMI s svømmestævne Gode placeringer I år var det Kongens Artilleri Regiment (KAR) der skulle være arrangør. De havde allieret sig med Søværnets grundskole i Auderødlejren. En af lejrens faciliteter er et 25 m. bassin, som jeg kunne forestille mig til dagligt bliver flittigt brugt, af de unge sømænd og frømandsaspiranter. Under startskamlen var der sat nogle store sorte og gule skærme op. Det var el-tiden. Det vil sige, at ens svømmetid automatisk stoppede ved berøring af skærmen når svømmedistancen var tilbagelagt. Allerede i første heat havde SNGI svømmere i vandet. 4 X 50 m. medley. Som nok kun svømmere ved hvad er. Lad mig kort ridse op; Medley består af rygsvømning, brystsvømning, butterfly og crawl. Man bruger én mand til hver svømme diciplin. P. Levisen STKMP/II gjorde sig klar i vandet som første svømmer. Da Levisen var godt igang med rygsvømningen, stillede K. Hansen 2/II sig op på skamlen klar til at svømme andenturen. Tredjeturen skulle flyves af K. Skov STESK/I og endelig skulle heatet svømmes hjem af undertegnede M. Østfeldt. Det skulle vise sig, at de fire svende var godt svømmende. Med en tredjeplads i dagens første heat sikrede SNGI sig sin første plakette på dagen og glas til de fire svømmere. Det tegnede til at blive en god dag i Auderød. Som håbet, udeblev resultaterne ikke. Den helt store triumfator må vel siges at være G. Holmbjerg, der med fire førstepladser i lige så mange heat, tjente rigtig mange point ind til holdet i den samlede stilling idrætsforeningerne imellem. På herresiden blev K. Hansen den store SNGI oplevelse. Individuelt høstede han en første plads i 200 m. fri to anden pladser i henholdsvid 50 m. fri og 200 m. medley, samt en tredje plads i 100 m. fri. I holdkap konkurrencen blev det til den tidligere omtalte tredjeplads i medley samt en anden plads i 4 X 50 m. fri. Resten af holdet bestod som i medleyen af Skov, Levisen og Østfeldt. Sammentælling Da de sidste svømmere havde forladt vandet, blev der talt point sammen til den store holdkonkurrence. Som den mest suveræne vinder i mange år, løb Hærens Officerskoles Idrætsforening med sejren. SNGI blev en meget fornem nummer tre, lige akkurat overgået af Jydske Dragonregiment. Som afslutning på stævnet, blev vi alle inviteret til næste års svømmestævne der kommer til at finde sted ved Skrydstrup den 24 september Så med mindre du flyder som en sten, og dykker som en korkprop; Så skriv det i din kalender med det samme! Husk på, at der stadig er mulighed for at komme i Slagelse svømmehal hver mandag morgen fra til /2004

11 Gardehusar angrebet ved Kolding den 23. April 1849 på den tyske Forskansning ved Fredericiavej. Billedet er malet af Otto Bache og det hænger på Raadhuset i Kolding og i Casino 2. Eskadrons angreb ved Kolding 23. april 1849 Af kaptajn M. Storm Jensen, chef for 2/I/GHR Et par mindesten ved Kolding Inde ved jernbaneterrænet lidt uden for Koldings centrum i et industrikvarter fra århundredskiftet, står en officiel mindesten fra 1899 med en messing-chakot (en høj kasket) og teksten 23. april Ved Taulov Kirke mellem Fredericia og Kolding står en anden sten med otte navne, et kors, en chakot og relieffer med en rytterpistol og en karabin. Stenen er rejst, 1850 og teksten viser af hvem: AF 2DEN GARDEHU- SARESCADRON FRA SAMTLIGE ESCADRONSKAMMERADER OF- FICERER UNDEROFFICERER OG MANDSKAB. 23. april stod halvdelen af 2. eskadron ved I/GHR i den klare forårssol foran Taulov Kirke og præsenterede gevær, mens trompeteren lod tonerne i last post, 2. eskadrons signal og fremad klinge ud over kirkegården. Foran os stod gravstenen over de fleste af de husarer, der faldt foran Kolding den dag for 155 år siden. Eskadronen kom lige fra Kolding, hvor vi på regimentets vegne havde lagt en krans ved stenen der. Et af de mest berømte, men også mest katastrofale angreb nogen enhed af GHR har deltaget i, er Løjtnant Castenskiolds angreb på et forskanset kompagni oprørere insurgenter i tidens sprog foran Kolding. Af de små fyrre mand, der deltog, blev 10 dræbt og 19 sårede. Kun tre nåede tilbage til de danske stillinger. Hvad gik galt? Var de tapre, men tåbelige? Hvad var formålet med angrebet? Baggrunden for kampen Baggrunden for kampen ved Kolding var Slesvig-Holstenernes oprør og den følgende krig , der endte med dansk sejr. I april 1849 var situationen den, at oprørernes hær med støtte fra Østrig og forskellige tyske stater (Tyskland blev først samlet 1871) stod syd for Kolding Å. Den danske hær lå med en del i Nørrejylland under Rye, der bandt fjenden i front. En anden del af hæren under Schleppegrell lå i flankestillinger i Fredericia og på Als, rede til at afskære fjenden, hvis han skulle trænge op i Jylland. Endelig lå der en reserve under Bülow (der havde overkommandoen) på Fyn, der med flådens hjælp kunne indsættes i enten nord eller øst. April 1849 var en Slesvig- Holstensk brigade trængt op i Kolding, og var derved blevet noget isoleret fra hovedstyrken. Bülow så en chance for stykvis udslettelse af fjenden, og besluttede at angribe insurgenterne i Kolding med Ryes brigade fra nord, Schleppegrells fra øst og med sin egen i reserve til indsættelse, hvor succesen måtte vise sig. Kampen Om morgenen den 23. april var Rye gået i gang med at finde overgange over Kolding Å, mens Schleppegrells avantgarde forspids i vores sprog var på vej fra Fredericia mod Kolding. Avantgarden bestod som i vore dage af en blandet styrke, der kunne indsættes fleksibelt med henblik på at få brigadens hovedstyrke frem. Styrken bestod af et kompagni infanteri af jægerkorpset (ikke specialstyrker, men let infanteri), to lette kanoner og 1 2 af 2. eskadron/ghr under løjtnant Castenskiold. Klokken ca. 7 fik forspidsen føling med fjenden. Fra et højdedrag gik vejen fra øst mod vest ind mod Kolding, der lå ca m væk. Mod nord var et bakket og lukket terræn. Mod syd var Kolding fjord. Vejen var en såkaldt chausse en vejdæmning mens det omliggende terræn var våde enge gennemskåret af grøfter og hegn og derved nærmest impassabelt for rytteri. Det fjendtlige kompagni lå delvist nedgravet omkring chausseen bag stengærder. Fjenden havde taprifler og var veluddannet. En tapriffel kan ikke sammenlignes med tidligere tiders glatløbede musketter. Den var særdeles præcis, og en veluddannet soldat har kunnet afgive 1 2 skud i minuttet og været i stand til at ramme en stående mand på m afstand og kolonner på m. Det fjendtlige kompagni måtte væk, for at Schleppegrell kunne få fat i fjendens hovedstyrke. En plan blev hurtigt lagt: De to kano- ( ) 5/

12 TØMRERMESTER Taxa en kører, når I be r om det! HUSKLISTE: Er I flere end 4 personer, skal I have en stor vogn. Fredag & lørdag, samt ved helligdage, kan der opstå ventetid i telefonen. Oplys venligst betalingsform inden start: Kontant, konto eller taxabon SLAGELSE w w w. t j o. d k t j t j o. d k THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: ner blev straks sat i stilling og gav sig til at beskyde fjenden ca. 800 m væk. Ilden fra de lette kanoner har næppe haft nogen særlig effekt på det nedgravede infanteri, men blæses stort op i den tyske rapport om træfningen. Samtidig blev 5. infanteribataljon sendt uden om mod nord i det lukkede terræn for derfra at angribe fjenden i flanken. Kompagniet og 1 2-eskadronen holdt sig klar til at storme frem, i det øjeblik den nordfra kommende bataljon stødte ind i fjendens flanke, og dermed slå ham endeligt ud af balance. Effekten af 40 ryttere med pistoler og sabler på klods hold lige ind i siden på et kompagni, der netop er blevet angrebet i flanken af en bataljon infanteri, og som derfor er ved at skifte stilling, må ikke undervurderes. Det var en god plan, og Castenskiold havde forstået den fuldt ud. Men det var det ikke alle, der havde. General Schleppegrell med stab havde sammen med Bülows stab taget opstilling på højdedraget ved kanonerne for at følge kampen. 5. Bataljon var forsvundet ind i det lukkede terræn, og jægerkompagniet var begyndt at trænge frem omkring chausseen, men blev holdt nede af en kraftig ild fra det Slesvig-Holstenske kompagni. En eller anden ved de høje stabe må have tabt hovedet og tålmodigheden, for inden 5. bataljon var kommet frem i siden på fjenden, blev Castenskiold med høje Raab fra Høyene vor Staben opholdt sig lydeligen opfordret til straks at angribe. Castenskiold befalede fremad, og 1 2-eskadronen gik frem i trav ad chausseen. Fjenden holdt inde med sin ild, og 1 2-eskadronen trak sablerne og galoperede med god Bravour ad den smalle chausse på kolonne direkte ind mod infanteriet bag stengærderne. Da de var inde på m afstand, afgav det fjendtlige kompagni én samlet salve. Efterhånden som krudtrøgen drev væk afsløredes en kaotisk scene. Næsten hele eskadronen 29 ud af ca. 40 mand lå dræbt eller såret på vejen, filtret ind i sårede eller døde heste. Enkelte ryttere mistede kontrollen med deres dyr og fór ind gennem den fjendtlige stilling og videre ind i Kolding by m væk, hvor de blev skudt ned eller fanget. Det danske kompagni, der havde udnyttet fjendens ildpause under angrebet til at foretage et spring frem, blev på ny holdt nede af fjendens ild. Castenskiold vågnede midt i dette kaos liggende under sin døde hest og med en kugle gennem sin kasket. Fortumlet kravlede han ned fra chausseen og væk via grøfter og gærder til stranden. Her mødte han to andre husarer, og som de eneste nåede de tre tilbage til de danske stillinger. Imens indfangede fjenden de herreløse heste og opsamlede hvad de kunne af bytte. Herunder Castenskiolds pistoler, som han senere fik tilbage med et brev fra den tyske general, der i høje toner roste det smukt udførte angreb og den udviste tapperhed. Man kan forestille sig Castenskiolds tanker ved modtagelsen. Han havde nok hellere gennemført sit smukke angreb efter 5. bataljon og derved medvirket til at slå fjenden frem for at få sin 1 2-eskadron udslettet på grund af en højere stabs tåbelighed. Husk hver onsdag: Stegt flæsk med persillesauce, hvide kartofler og rødbeder Spis alt hvad du kan for kun ,- Skipperkroen ( ) 12 5/2004

13 Stenen er rejst 1850 og teksten på stenen er: AF 2DEN GARDEHUSARESCADRON FRA SAMTLIGE ESCADRONS KAMMERADER OFFICERER UNDEROFFICERER OG MANDSKAB Enden på kampen kom, da 5. bataljon brød ind i flanken på den fjendtlige stilling og rev den så fuldstændigt op, at fjenden blev kastet helt ind i Kolding by, hvor voldsomme gadekampe brød ud. Men mod nord kunne Rye ikke komme over Kolding Å med andet end små styrker. Samtidig med erkendelsen af, at man ikke kunne afskære og tilintetgøre den Slesvig- Holstenske hovedstyrke, begyndte fjenden at bombardere Kolding med brand- og sprængbomber fra batterier syd for byen for at sætte den i brand. Formålet med operationen kunne ikke længere opnås. Og da man havde en ordre om, så vidt muligt at skåne Kolding by, gav Bülow derfor ordre til tilbagetrækning klokken ca. 1300, hvorpå man afbrød kampen og gik tilbage til udgangsstillingerne. Kampene havde været voldsomme: Dagens tab blev på dansk side 151 døde, 374 sårede og 131 tilfangetagne. Insurgenterne mistede 406 mand. Efterspillet De overlevende fra 2. eskadron har formentlig været meget bitre over den tåbelige indsættelse, der kostede så mange af deres kammeraters liv og førlighed. De købte og rejste selv en mindesten i 1850 og indviede den uden officiel deltagelse. Noget tyder på, at stenen ved Taulov først blev opdaget af det officielle Danmark i 1853, hvorpå man skyndte sig at indvie stenen med store taler, salmer og deltagelse af ministre og højtstående officerer fra hærens top. Eneste deltager fra 2. eskadron var chefen. Man spørger sig selv med hvilken ret man fra officiel side tillod sig at indvie en privat gravsten rejst af soldater, der i den grad var blevet misbrugt. De overlevende samledes hvert år ved gravstenen og vedligeholdt den indtil de sidste døde ved århundredskiftet. I 1940 erne blev man igen opmærksom på stenen, og den er siden blevet vedligeholdt af Taulov Kirke. Seniorsergent M.W. Christiansen har med sin store viden om regimentets historie været en hovedkraft i genoptagelsen af traditionen med kransenedlæggelse ved Taulov af 2/I/GHR. Tak for det. Endvidere tak til Taulov Kirke, der tog godt imod os, deltog i ceremonien, og derefter beværter os med kage og kaffe. Efter at have læst mere om angrebet, tænker jeg som chef ofte på, hvad Castenskiold har haft i tankerne på vej ned af chausseen. Jeg regner med, at det har været noget i retning af at overkommandoen må vide noget, jeg ikke ved. Der må være en mening med, at vi angriber allerede nu et kig bagud over skulderen Drengene er med det skal nok gå det her!. Og så den ødelæggende salve. Det er en meget gribende oplevelse at stå som chef for en enhed og ære soldater fra samme enhed, der faldt for 155 år siden. Det sætter det ansvar vi i enhver enhed har for hinanden i perspektiv. Det viser hvordan samhørighedsfølelsen i en professionel enhed bør og kan være, og at den ikke har ændret sig grundlæggende over generationerne. Det minder i en tid med De- Mars og arbejdstidsregler enhver om, hvad man er her for. Særligt i en tid, hvor det i stigende grad er alvor, når man er ude med en enhed i et af verdens brændpunkter. VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF OPLEVELSER.. UDEN SAMMENLIGNING VI HAR DET HELE! H U S K : R A B A T O R D N I N G F O R G A R D E H U S A R R E G I M E N T E T 5/

14 14 5/2004

15 5/

16 Dronning Margrethe, Prins Henrik, John Donaldson i kilt og Susan Donaldson kom også ud på balkonen for at vinke og ønske brudeparret tillykke Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys bryllup Af: Oversergent Janne Ramsing Ledelsessektionen Så skete det endelig, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary blev gift og bragte derved forløsning for mange af de husarer der trænet, øvet og har arbejdet med det praktiske eller bare har været klar. Danmark lå øde hen Man kunne fristes til at tro, at hele Danmark var gået i stå, for der er sjældent set et København så fyldt og tomt på samme tid. Karetruten og Amalienborg var fyldt med ca. mellem og glade danskere og ikke 500 m derfra, var der fuldstændig mennesketomt. Mange af dem der stod på karetruten havde ventet over seks timer, for at være sikre på at få en god plads politifolk var kaldt ind til brylluppet. De var opmarcheret med 5 meters mellemrum på hele ruten, mens resten var fordelt rundt om i København, klar til at stoppe trafikken og kontrollere tasker. Vor Frue Kirke Kronprins Frederik ankom til Vor Frue Kirke sammen med sin forlover Prins Joachim ca. en halv time før Mary Donaldson. Jublen ville ingen ende tage da Kronprins Frederik ankom i Søværnets gallauniform og det var mindst lige så stort, da hans brud Mary ankom i en flot brudekjole lavet af den danske designer Uffe Frank. Endvidere bar Mary et familie arvestykke sløret, som blev lavet til Dronning Ingrids mor i 1905 og er siden blandt andet båret af Dronning Ingrid 1935, Prinsesse Anne-Marie 1964, Dronning Margrethe 1967 og Prinsesse Benedikte Den beredne æreseskorte ventede Efter vielsen, førte Kronprins Frederik sin brud Kronprinsesse Mary ud til den ventende karet, for derefter at blive eskorteret af Gardehusarregimentets beredne æreseskorte på 48 heste til Amalienborg slot. Brudeparret anvendte den åbne Barouch karet fra 1906, som blev trukket af 6 hvide Kladruber heste. Hele karetturen tog ca. 40 minutter og det der blev råbt tillykke og hurra imens der blev vinket med danske og australske flag fra alle sider under hele turen. Da de ankom til Amalienborg og æreseskorten var redet væk, blev Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary stående på trappen og vinkede så alle kunne se hvor glade de var. 16 5/2004

17 Efter at have eskorteret brudparret til Amalienborg slot red Gardehusarregimentets beredne æreseskorte tilbage til Christiansborg Kys og kram 10 minutter efter de var gået ind i Christian VII palæ, kom de ud på balkonen og vinkede til alle de fremmødte tilskuere og dem der ikke havde haft et lille fjernsyn med og set kysset i kirken, fik nu set det de længe havde ventet på nemlig kys og kram til endnu større jubel end da de ankom. Dronning Margrethe, Prins Henrik, John Donaldson i kilt og Susan Donaldson kom også ud på balkonen for at vinke og ønske brudeparret tillykke. Bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg slot, men gæsterne måtte tålmodigt vente for de nygifte var 1 time forsinket, men brudevalsen blev dog gennemført inden midnat. Kl forlod brudeparret Fredensborg og tog på bryllupsrejse. Brudeparret anvendte den åbne Barouch karet fra 1906, som blev trukket af 6 hvide Kladruber heste 5/

18 VÆRDIKUPON Vi har alt i dagligvarer og stort gaveudvalg, fiskegrej, musik/film mv.... Medbring annoncen og få 10% på bilvask STOP39 ved E20 DET ULTIMATIVE G-SHOCK-UR! V 4200 Slagelse Tlf Fax Afmarch til Kongetrappen En stor oplevelse rigere Af: Menig Redsø, Stabseskadronen. At være blandt de 36 der blev udvalgt til at skulle ind og stå enten fodkommando eller detachement foran Hendes Majestæt Dronningen, var i sig selv en meget stor ære. Det betød at programmet for de næste 2 uger stod på eksercits samt pudsning af udstyr. Vi alle mødte op med stor entusiasme og motivation, idet vi vidste hvad slutresultat ville være. De første dage startede vi med at øve i vores T/84 uniform, hvilket var overkommeligt i denne uniform. Det næste på programmet var at vi fik udleveret galla uniform, som skulle bæres foran dronningen henholdsvis d. 11. maj på Christiansborg og 13. maj ved Det Kongelige Teater. Da vi første gang fik denne utrolige flotte galla på, fik vi alle en ide om hvad der ventede os. Nu var det lige pludselig ikke så overkommeligt at skulle stå og øve eksercits i galla, når man sammenlignede med vores T/84. Så det blev en hård halvanden uge med eksercits på programmet hver dag, men alle gjorde det med oprejst pande. Datoen 11. maj nærmere sig med hastige skridt og vi skulle inddeles i vores kommandoer. Æreskommandoet den 11. maj skulle bestå af syv mand samt en reserve som endvidere bestod af seniorsergent J.B. Laursen samt premierløjtnant Marin. Jeg var en af de heldige som kom med ind på Christiansborg, så da vi mødte tirsdag morgen havde vi en stor dag i vente. Vi lagde ud med lidt repetition samt pudsning, så alt spillede en million. Da vi nærmede os frokost var vi alle klar til drage mod Christiansborg og alle var klar til at vise at vi kom fra Gardehusarregimentet. Da vi ankom i vores blå galla blev vi henvist til deres vagtstue, der kunne vi slappe af, lade op og få ordnet de sidste par ting. En halv time efter sluttede Livgarden sig til os og vi skulle i hvert fald være lige så flotte og helst flottere end dem, så det blev lagt lidt ekstra energi i. Da klokken nærmede sig gjorde vi os klar, satte vores røde pels på og fik kontrolleret vores galla. Derefter marcherede vi op til stedet vi skulle stå, alle med sommerfugle i maven. Det var nu det gjaldt. Det var en Vagthavende chef for Livgarden og føreren for fodkommandoet premierløjtnant Marin 18 5/2004

19 "Sabel ud" lyder kommandoen fra føreren Livgarden ankommer til Christiansborg slot oplevelse og med en følelse af stolthed vi marcherede forbi pressen med de rullende kameraer, for til sidst at ende lige foran kongetrappen. Gallamiddagen startede og gæsterne begyndte at komme ind. I starten var vi lidt nervøse men vi kom godt i gang, så lidt efter lidt spillede det hele og det var en skøn fornøjelse at stå derinde og repræsentere Gardehusarregimentet. Festens store øjeblik var selvfølgelig da de Kongelige passerede forbi os og da Hendes Majestæt Dronningen forbidefilerede. Efter det fik vi en pause på en 3-4 timer og så var vi på igen, dette var igen en kanon oplevelse idet de Kongelige gik direkte forbi os. Dagen sluttede med at turen igen gik til Slagelse og tankerne omkring denne ærefulde oplevelse vi havde fået for livet. Onsdagen 12. maj stod for os 8 mand på lidt adspredelse imens de resterende repeterede med hensigt til næste dags seance. Torsdag d. 13. maj startede igen med lidt repetition samt pudsning inden vi igen gjorde klar til at forlade Antvorskov Kaserne denne gang med løjtnant Frederiksen som fører og oversergent Jensen som næstkommanderende, for at køre ind til Det Kongelige Teater. Da vi kom, fik vi igen lidt tid til at slappe i og få noget at spise og drikke inden vi skulle til at gøre klar til endnu en stor oplevelse. Da fodkommandoet bestående af 14 mand havde fundet deres plads lige inde bag den store hoveddør og vores poster bestående af 20 mand var blevet stillet ud begyndte det alvorlige igen og alle mand var klar på det. Denne gang var der væsentligt flere gæster så det blev en hårdere tur end den vi havde været på om tirsdagen, men stadig oplevelse rigere da vi igen fik set og oplevet de Kongelig på tæt hold. Desværre havde Hendes Majestæt Dronningen ikke tid nok til forbidefilere os som vi alle ellers havde ventet spændt på men oplevelser fik vi stadig nok af. Så alt i alt så har det været 2 hårde uger med eksercits, men når jeg ser tilbage på det bagefter så har det helt klart været det værd, for man har fået en oplevelse for livet som aldrig vil gå i glem- mebogen. Yderligere har vi haft det kanon godt sammen, os der har øvet op til disse oplevelser samt mødt nogle overordnede der har været rigtig imødekommende. Så jeg takker på alles vegne, for denne store mulighed vi har fået. Menige for Stabseskadronen og panserinfanterikompagniet. Gardehusarernes gave 14 karat guldmanchetknapper... kr ,- 14 karat guldnål GHR...kr ,- Forgyldt sølvnål GHR...kr. 220,- Sølvnål GHR...kr. 145,- Sølvmanchetknapper...kr. 575,- Sølvmanchetknapper (forgyldt)...kr. 735,- Sølvblazerknapper pr. stk...kr. 200,- Ærmeknapper sølv...kr. 250,- Forsendes overalt på ef ter krav. JUVELER - GULD og SØLV SMED Slotsgade Hillerød Tlf /

20 Danske Gardehusarforeninger København Bestyrelsessammensætning m.m. På opfordring og med baggrund i, at den nuværende betalingsform af kontingent derfor den nedenfor nuværende bestyrelses sammensætning og funtioner: Formand: Kjeld Aggelund (KA). Næstformand: Jens Rønholt Hansen (JRH). Kasserer: Ole Jacobsen (OJ). Sekretær: Erik Høgsfeldt (EH). Medlemmer: Joe B. Hansen (JBH). Anders M. Jensen (AMJ). Ole Hesselholdt Pedersen (OHP). Erik Sørensen (ES). Kaare Bülow (KB). Suppleanter: Arne Pedersen (AP). Søren Elley (SE). Revisorer: Kim Jønsson (KJ). Erwin Samuel (ErS). Revisorsuppleant: Erik Thybo (ET). Fanebærer: Joe B. Hansen (JBH). Bestyrelsen er organiseret i nogle udvalg således: Forretningsudvalg: KA, JRH, EH og OJ. Aktivitetsudvalg: JRH, AMJ, OHP, OJ. Festudvalg: JBH, AP, OJ. Agitationsudvalg: AMJ, KB, OJ. Kepiudvalg: JRH, OHP, ES og Fritz Larsen. Lovudvalg: KA, JRH, ES, EH. Formanden er født medlem af alle udvalg. Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om året. Udvalgene mødes efter behov. Udvalgsmøder afvikles normalt privat hos en af udvalgsmedlemmerne, hvorimod bestyrelsesmøderne sædvanligvis holdes på Hjemmeværnsdistrikt Amager på Christianshavn. P.b.v. Ole Jacobsen Gardehusarernes Skyttelaug Sæsonafslutning Gardehusarernes Skyttelaug holdt sæsonafslutning den 14. april i skydekælderen. Her blev præmierne for vinterens skydninger fordelt således: A-rækken: Kim Jønsson Willum Pokalen 1375 points B-rækken: Mogens Olsen 1990-pokalen 1390 points Veteraner: Svend Christensen Gyrstinge Pokalen 1486 points Resultaterne fra aftenens skydekonkurrence: A-rækken: Kim Jønsson B-rækken: Jens Rønholt Hansen Veteraner: Svend Christensen A-ugler: Hans Lund Madsen B-ugler: Erik Becker 97,6 points 97,2 points 94,2 points 41 points 44 points. Bestyrelsen Frederiksborg Amt Fugleskydning Søndag den 13. juni 04 kl på Ålholmskolen i Hillerød, Teglværksvej 19 (sidevej til Frederiksværksgade øst for krydset Frederiksværksgade/Tulstrupvej). Programmet for dette års fugleskydning kommer ikke til at afvige ret meget fra de tidligere års fugleskydninger, hvor der udover skydningen til fuglen er pilekast, riffelskydning, keglebane og petanque. Som sædvanlig holder vi ved middagstid en spisepause, hvor den medbragte madpakke og drikkevarer kan fortæres. Ønsker man at springe lidt let hen over det med madpakken, kan man deltage i det store tag selv bord til samme pris som sidste år, kr. 120,00 excl. drikkevarer, som kan købes på stedet, men incl. Kaffen, men så skal man tilmelde sig senest den 6. juni til Vagn Sørensen tlf , Bjarne Jensen tlf eller Poul Schjellerup Dagen afsluttes med kaffebord og præmieuddeling. Og husk: Denne dag er for hele familien samt venner og bekendte i alle aldre. Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: knud. (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden, for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf ( ) 20 5/2004

21 Skydning slut. Så er skydningerne i skydekælderen på Tikøb Skole slut for denne sæson. Der har i vinterhalvåret 2003/2004 været 6 skydedage, alle den første mandag i måneden. Den sidste skydedag, som skulle have været i april måned blev desværre aflyst. Der har i alt været 13 deltagere i skydningerne plus et par stykker, der bare mødte op for det gode selskabs skyld. I gennemsnit deltog der mellem 6 og 9 skytter pr. gang. De fleste skytter nåede to skydninger pr. aften. Højeste antal sammenlagte point på en aften opnåede vor næstformand Frede Jensen med 378,5. Denne placering måtte han dog dele med Carl Jensen. Det højeste pointtal for en enkelt skydning opnåede Peter Jensen med 192,4. Der var tre skytter, der deltog samtlige 6 aftener, og det var Jørgen Bech, Jens Rønholt og Peter Jensen. Flidspræmie til dem. Selv om skydningen var hovedformålet, blev der også tid til hygge over en øl eller en vand. Én af de fremmødte havde kaffe med, som nogle benyttede sig af. Fødselsdage Den 23. april rundede vort 3. ældste medlem, 773/1935 Fanø P.Bildsø Hansen de 90 år. Ved en beklagelig fejl fra foreningens side, blev dette ikke publiceret i Gardehusaren. Vi beder dig modtage vor uforbeholdne undskyldning og et stort tillykke med dagen. Da vi nu alligevel har øjnene nede i kartoteket, kan vi se, at du til næste år har 70 års soldaterjubilæum. Vi håber at se dig til jubilarstævnet i Antvorskov. Vort ældste medlem, 829/1928 "Bregnerød" Otto Rasmussen fylder 96 år den 21. juli og vort næstældste medlem oberstløjtnant H.I.Mentz fylder 92 år den 14. juli. Poul Schjellerup Gl. Roskilde Amt Fugleskydning. Tiden nærmer sig for den årlige Fugleskydning der i år afholdes den 20.juni, og som i de foregående år, bliver den afholdt i Marineforeningens Hus på Elisagårdsvej. Vi mødes kl.1000 til kaffe med kage, som er med i prisen, der også i år er kr. 75,00 for voksne og kr. 25,00 for børn. Når vi alle er samlet begynder fugleskydningen. Der bliver desuden mulighed for at prøve sine færdigheder i skydning med luftgevær og luftpistol, samt på elektronisk dartspil, og tillige forsøge om der er held i amerikansk lotteri og på vore lodsedler, hvor vi udlodder en flaske vin for hver 5 solgte lodsedler. Lodsedler kan kø- bes hos bestyrelsens medlemmer, og når vi mødes til fugleskydningen. Tag familie og venner samt madkurv med, eller kød til at stege på grillen. Drikkevarer kan/skal købes på stedet. Marineforeningen tilbyder en platte med 7 slags pålæg til kr. 70,00. Bestilling af platten skal ske senest torsdag den 17.juni på tlf.: ml. kl.1900 og Kom og vær med, det plejer at være godt vejr. P.b.v. Peter B. Clausen Frederikssund og Omegn Sommertur I år går vores sommertur den 26.juni til Selsø Slot, med efterfølgende Grill-party i private omgivelser i Frederikssund. Vi mødes ved slottet kl Derefter rundvisning som slutter med et besøg i vinkælderen, hvor der vil være mulighed for at smage på varerne. Medbring selv kaffe, kage, grillmad og drikkevarer. Det koster kr. 50,00 pr. person at deltage i arrangementet. Tilmelding senest 10.juni til Kristian på tlf.: eller John på tlf.: Vi håber på godt vejr og en hyggelig dag. M.v.h. Bestyrelsen Maribo Amt Bent Bækgaard modtager 60 års tegn og Benth Bodskov modtager 25 års tegn på generalforsamlingen Generalforsamling Der har været afholdt generalforsamling i MAG den 10.marts, i Majbølle Gamle Skole. En særlig velkomst til vores Præsident Peer Høegh-Guldberg som deltog i generalforsamlingen. Til generalforsamlingen var mødt 42 gamle husarer, hvoraf følgende var jubilarer. 50-års jubilarer: /53 Børge Jørgen Hansen-Kok Østofte /52 Peter V. Jacobsen Errindlev 40-års jubilarer: /54 Ole Holm Tårs ( ) 5/

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 8 - oktober 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 8 2004 Jubilarstævne og forældredag

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 9 - november 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 9 2004 Gardehusarregimentet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Indhold nr. 9 HOKs hjemmeside gav tryghed...3 Danmarksmesterskaberne i skydning...5 Gardehusarregimentet gik til angreb iført fodboldstøvler...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Indhold nr. 5 Leder...3 Combat Tracking kursus ved I/GHR...4 Fremstilling af V GHR for RC...6 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag...7 Navnenyt...8 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Indhold nr. 3 Hesteskadronen på adventure training i London!...3 NYT fra Forsvarets mest alsidige kampenhed...6 Tabet af Rocco...8 HESK rekrutternes slutspurt...9

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Indhold nr. 3 2005 Danske styrker i Irak leder stor operation....... 3 Dem vi aldrig hører om...................... 6 Min far er soldat..........................

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2012 12. årgang Indhold Livkompagniet på IFO-øvelse...4 Ambassadørmodtagelse på Fredensborg Slot...7 Skydeperiode med bulder og brag...8 Rex-tur: Det er fedt at være presset...

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang Indhold nr. 1 RC leder...3 Nytårskuren 2011...4 1 LOPKESK Juleidræt...6 Militær Fysisk Træning...7 Forsidebillede: B-Coy sweeper efter IED under en patrulje,

Læs mere

Gardehusaren. Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold

Gardehusaren. Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold Gardehusaren Nr. 6 - december 2006 6. årgang Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold Indhold nr 6 Regimentschefens Jule og Nytårshilsen...3 Farvel til

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang Indhold nr. 5 Velkommen hjem hold 7......................... 2 Da heltene blev hyldet.......................... 3 5x5 kilometer i Kongens København...............

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang Indhold nr. 5 Mentorgruppen til støtte for veteraner...2 Velkommen hjem!...3 Soldater i børnehøjde...4 Hjemsendelse af værnepligtshold august 2009...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang Indhold nr. 2 Spejdereskadronen Irak hold 6 erklæres hermed for nedlagt. 3 Der blev testet grænser.............................. 4 Navnenyt.........................................

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - februar 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - februar 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 1 - februar 2005 5. årgang Indhold nr. 1 2005 Regimentschefens besøg ved den danske Bataljon i Irak....................... 3 De springende heste skal i pension............. 6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Indhold nr. 6 Regimentschefens Julehilsen...3 Bornholm udfordrede danske og tyske soldater...4 Fra grønne soldater til hestepassere...6 Bronze til dansk patrulje...8

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...6 Forsidebillede: De afghanske

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere