planteværn Vejledning i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "planteværn Vejledning i"

Transkript

1 Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN

2 TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Moddus M, reg.nr , 1 l, Syngenta Crop Protection A/S Trimaxx, reg.nr , 3 l, Makhteshim-Agan, reg.nr , 5 l, Cheminova A/S Optimus, reg.nr , 3 l, Makhteshim-Agan Trinex, reg.nr ,5 l, Agros Trinexapac-ethyl 250 g/l Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs, rødsvingel, strandsvingel, timothe og hundegræs. Må i hvede, rug, byg og triticale ikke anvendes senere end vækststadie 39 før høst. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie 34 før høst. Frøgræshalm må ikke bruges til foder. Virkemåde er et vækstreguleringsmiddel, der kan anvendes i alle kornarter uanset om det er vårsæd eller vinter - sæd. kan også anvendes til vækstregulering af frøgræsafgrøder. modvirker lejesæd og sikrer en mere ensartet modning af afgrøden. optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Dette resulterer i kortere og stærkere strå. Vækstbetingelser Gode Andet Der må kun vækstreguleres på planter der er i god vækst. Nattefrost efter behandling har ingen indflydelse på effekten Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Frøgræshalm må ikke bruges til foder. Vinterhvede Vækstregulering 0,2-0,4 l Afgrødens stadium Anvend 0,2-0,4 l/ha i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter. Vårhvede Vækstregulering 0,2-0,4 l Afgrødens stadium Anvend 0,2-0,4 l/ha i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter. Vinterbyg Vækstregulering 0,4-0,6 l Afgrødens stadium Anvend 0,4-0,6 l/ha i strækningsfasen. I år med øget risiko for lejesæd, og i blødstråede sorter, anvendes 0,6 l/ha. Vårbyg Vækstregulering 0,4-0,6 l Afgrødens stadium Anvend 0,4-0,6 l/ha i strækningsfasen. Højeste dosis ved højt N-niveau og blødstråede sorter. Havre Vækstregulering 0,3 l Afgrødens stadium Anvend 0,3 l/ha i strækningsfasen. Havre må aldrig behandles senere end stadie 34. Rug Vækstregulering 0,4-0,6 l Afgrødens stadium Rug er den mest blødstråede kornart. Anvend 0,4-0,6 l/ha i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter. 426 Godkendte midler

3 Triticale Vækstregulering 0,4-0,6 l Afgrødens stadium Anvend 0,4-0,6 l/ha i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter. Alm. rajgræs Vækstregulering 0,4-0,8 l Afgrødens stadium Anvend 0,4-0,8 l/ha i kraftige rajgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide. Rajgræs kan behandles frem til skridning. Italiensk rajgræs Vækstregulering 0,4-0,8 l Afgrødens stadium Anvend 0,4-0,8 l/ha i kraftige rajgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide. Rajgræs kan behandles frem til skridning. Rødsvingel Vækstregulering 0,8 l Afgrødens stadium Anvend 0,8 l/ha i rødsvingel fra ultimo april frem til medio maj. kan evt. blandes med et CCC-produkt. Strandsvingel Vækstregulering 0,8 l Afgrødens stadium Anvend 0,8 l/ha i strandsvingel fra ultimo april frem til medio maj. kan evt. blandes med et CCC-produkt. Timothe Vækstregulering 0,4-0,8 l Afgrødens stadium Vækstreguleringen foretages fra begyndende strækningsvækst når 1. knæ er synligt. Anvend 0,4-0,8 l/ha Cuadro 25 EC. Hundegræs Vækstregulering 0,4-0,8 l Afgrødens stadium Vækstregulering foretages fra begyndende strækningsvækst først I maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4-0,8 l/ha. Moddus M Trinexapac-ethyl Xi Lokalirriterende N Miljøfarlig 250 g/l Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs. Må i hvede, triticale, rug og byg ikke anvendes senere end vækststadie 39. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie 34. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Off-label godkendelse / Mindre anvendelse Se brugsanvisning.en. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet. Virkemåde Moddus M er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd. Moddus M modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå. Jordfugtighed God Lysintensitet Høj Nattefrostrisiko Ingen betydning Midler Godkendte midler 427

4 Moddus M Hvede Lejesæd 0,2-0,4 Afgrødens vækststadie Anvend 0,2-0,4 l/ha Moddus M i strækningsfasen (vækststadie 30-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I det tidligste vækststadie kan laveste dosis (0,2 l/ha) tankblandes med f.eks. 0,5 l/ha CCC (chlormequat-chlorid) produkt. Vinterbyg Lejesæd 0,4-0,6 Afgrødens vækststadie ). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,6 l/ha. Vårbyg Lejesæd 0,4-0,6 Afgrødens vækststadie ). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Rug Lejesæd 0,4-0,6 Afgrødens vækststadie Rug er den kornafgrøde der lettest går i leje, hvorfor vækstregulering ofte er nødvendig. Anvend 0,4-0,6 l/ha Moddus M i strækningsfasen (vækststadie 30-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd. Triticale Lejesæd 0,4-0,6 Afgrødens vækststadie ). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd. Havre Lejesæd 0,3 Afgrødens vækststadie Anvend 0,3 l/ha Moddus M i strækningsfasen (vækststadie 30-34). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Havre må aldrig behandles senere end vækststadie 34. Rødsvingel Lejesæd 0,8 Afgrødens vækststadie Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst ca. 25. april, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,8 l/ha under de fleste forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem. Rajgræs Lejesæd 0,4-0,8 Afgrødens vækststadie Anvendes i strækningsfasen i marker med kraftig vækst. Timothe Lejesæd 0,4-0,8 Afgrødens vækststadie Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4-0,8 l/ha Moddus M, når planten er i god vækst. Engsvingel Lejesæd 0,4-0,8 Afgrødens vækststadie Vækstregulering med 0,4-0,8 l/ha Moddus M kan være aktuel i strækningsstadiet frem til skridning i kraftige marker i god vækst. Strandsvingel Lejesæd 0,8 Afgrødens vækststadie Moddus M 0,8 l/ha kan anbefales under de fleste forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem. Det vigtigste er, at afgrøden er i god vækst og vækstforholdene i øvrigt er optimale, når der vækstreguleres. Hundegræs Lejesæd 0,4-0,8 Afgrødens vækststadie Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,8 l/ha Moddus M, når planten er i god vækst. Stivbladet svingel, engrapgræs og rajsvingel (Off-label) Vækstregulering 0,4 0,8 Afgrødens vækststadie Halm må ikke opfodres. 428 Godkendte midler

5 Trimaxx Trinexapac-ethyl 175 g/l Xi Lokalirriterende Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skadelig for organismer, der lever i vand. Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. Behandling må i hvede, triticale, rug og byg ikke foretages senere end vækststadie 39. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie 34. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Virkningsmåde Trimaxx er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter- og vårsæd samt frøgræs. Trimaxx modvirker lejesæd samtidig med, at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå. Nattefrostrisiko Ingen betydning Vækstbetingelser Gode Andet Aktiviteten af Trimaxx stiger med stigende lysintensitet. Trimaxx Rug Lejesæd 0,3-0,5 l Afgrødens stadium Rug er den kornafgrøde der lettest går i leje, hvorfor vækstregulering ofte er nødvendig. Anvend 0,3-0,4 l/ha Trimaxx i strækningsfasen (stadie31-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd. Hvede Lejesæd 0,3-0,5 l Afgrødens stadium Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,5 l/ha. I det tidligste vækststadium kan laveste dosis (0,2 l/ ha) tankblandes med f.eks. 0,5 l/ha CCC (chlormequat-chlorid) produkt. Triticale Lejesæd 0,3-0,5 l Afgrødens stadium Anvend 0,3-0,4 l/ha Trimaxx i strækningsfasen (stadie 31-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd. Vinterbyg Lejesæd 0,2-0,5 l Afgrødens stadium Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risiko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,5 l/ha. Vårbyg Lejesæd 0,2-0,4 l Afgrødens stadium Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Der bør aldrig sprøjtes på tørkestressede planter. Havre Lejesæd 0,2-0,4 l Afgrødens stadium Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Der bør aldrig sprøjtes på tørkestressede planter. Frøgræs Lejesæd 0,5-1 l Afgrødens stadium Anvendes i strækningsfasen i marker med kraftig vækst. Midler Godkendte midler 429

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Evaluering i drivhuset af midlernes virkning. (BCS Imagebank 00044351) 10 år efter opfindelsen og omfattende forskning kan midlet

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Hvorfor kræver det personlig udvikling at opnå faglig udvikling?

Hvorfor kræver det personlig udvikling at opnå faglig udvikling? THINK ABOUT IT Hvorfor kræver det personlig udvikling at opnå faglig udvikling? De fleste medarbejdere anvender blot 80 % af deres faglige og menneskelige kapaciteter. De faglige kapaciteter dækker fx

Læs mere