Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse"

Transkript

1 Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse

2 Program for aftenen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Borgmesteren byder velkommen herunder politisk beslutning Baggrund og lovgrundlag, herunder ændringer i planloven v/kjeld Ebdrup Proces- og tidsplan skitser og billeder v/benny Mulbjerg Hvordan arbejder vi med integration i Egedal Kommune v/haval Salim Pause Præsentation af Egedal Flygtningenetværk v/birgitte Knak-Nielsen Spørgerunde Afrunding og tak for aften

3 Præsentation af deltagere fra Egedal Kommune: Borgmester: Willy Eliasen Formand for Planudvalget: Formand for Social- og Sundhedsudvalget: Direktør: Centerchef for Borgerservice: Centerchef for Plan, Kultur og Erhverv: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Koordinator for byg, teknik og energi: Projektleder i Ejendomme og interne Service: Integrationskonsulent: Kommunikationskonsulent: Ib Sørensen Vicky Holst Rasmussen Ulla Gramstrup Kjeld Ebdrup Mona Dates Jørgensen Rikke Terslev Bengtson Karen Vibeke Andersen Benny Mulbjerg Nikolaj Gintberg Haval Salim Frederik Roed

4 Lidt om det praktiske: Forplejning Pause Spørgsmål

5 Stigningen i antal flygtninge: Udmeldt kvote ? Reelt modtaget ? (*)? (*) udmelding tidligst november 2015

6 Politisk beslutning Stor stigning i antal flygtninge Egedal Kommunes flygtningestrategi blev godkendt juni Kortsigtede løsninger: Kommunale bygninger med pavilloner som supplement - Langsigtede løsninger: Permanente boliger - Sikre en spredning af flygtningeboliger i hele Kommunen

7 Baggrund og lovgrundlag herunder ændringer i planloven v/kjeld Ebdrup Centerchef Center for Borgerservice

8 Strategi nationalt og internationalt lokale konsekvenser: Der er 0,5 mia. på flugt på verdensplan Europa modtager ca. 3 mio. af disse i 2015 Danmark modtager ca , hvoraf ca får opholdstilladelse i 2015 I 2014 modtog Danmark ca flygtninge, hvoraf de fik opholdstilladelse Globalt er der stadig større og stigende pres

9 Integration i Danmark: Asylansøgere modtages i et nationalt flygtningecenter. Her bor de, mens det afgøres, om de er flygtninge eller ej Under behandlingen af deres sag bliver flygtningenes baggrund og familieforhold belyst Når det er afgjort, at flygtninge kan blive i Danmark, får de opholdstilladelse og bliver placeret i en kommune Således skal kommunen finde permanent bolig til flygtningene Indtil kommunen finder permanent bolig, skal flygtninge have et midlertidigt opholdssted.

10 Nuværende og kommende flygtningeboliger i Egedal: Gartnervænget Tofteparken Bavnehøj Terkelvej Barnekær Søsum Bygade Degnebakken Skolevej 10 Langekær Hindbærvangen Nuværende boliger Kommende boliger Porsebakken Bag Smørum Kulturhus Tidligere boliger

11 Integration i Danmark: Udfordringen for kommunerne er at skaffe permanente boliger i takt med det flow, som vi modtager i 1. kvote udmeldes først ultimo november, og den justeres løbende op En midlertidig løsning har været at sende flygtningene på hotel udenfor byen, hvilket er en dyr økonomisk løsning og en dårlig løsning integrationsmæssigt Egedal Kommunes kortsigtede flygtningestrategi lægger op til placering af midlertidige flygtningeboliger spredt ligeligt i hele kommunen Den langsigtede strategi er at sikre flere permanente boliger via almene boliger samt at opkøbe boliger, som er egnede til formålet, rundt omkring i kommunen

12 Lokalplansforhold for Bavnehøj Den nedlagte daginstitution Bavnehøj er omfattet af lokalplan Den er placeret i byzone Ejendommen må anvendes til offentlige formål: Skole, daginstitution og lignende

13 Planloven: Planloven blev justeret sidst i april 2015 formålet var at muliggøre, at kommunen hurtigt kan etablere midlertidige opholdssteder til netop flygtninge. Ændringen i planloven skal ses i sammenhæng med kommunens pligt til at tage imod de tildelte flygtninge og anvise dem et midlertidigt opholdssted Justeringen i planloven betyder, at kommunen kan dispensere fra bestemmelser i en gældende lokalplan, selv om dispensationen vil være i strid med planens principper Lovændringen betyder også, at der kan gives tilladelse til ændret anvendelse af en bebyggelse, uden at der skal laves en ny lokalplan Der er tale om en midlertidig ordning. Der kan således gives tilladelse til ændret anvendelse, herunder opsætning af pavillon i max. 5 år.

14 Planloven fortsat: Der skal gives skriftlig orientering til naboer og andre med retlig interesse om mulighed for at komme med bemærkninger indenfor 2 uger Kommunen skal give dem, som har sendt bemærkninger ind, en underretning om den endelige afgørelse. Afgørelsen skal også offentliggøres, f.eks. på kommunens hjemmeside. Alle afgørelser kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet indenfor 4 uger

15 Antal midlertidige boliger pt. i Egedal Kommune: Barnekær, Stenløse 27 personer Degnebakken, Stenløse 20 personer Skolevej, Sandbjergcentret, Stenløse personer Bavnehøj, Slagslunde 12 personer Søsum Bygade 18, Stenløse 8 personer Langekær, Ølstykke 20 personer Grønningen bag Smørum kulturhus, Smørum 20 personer Pavillon ej placeret 10 personer Total: min. 137 og max. 143

16 Nuværende midlertidige, kommende permanente: Med forudsætning på op til 150 flygtninge pr. år Hindbærvangen, familie 3-7 personer Gartnervænget 2A, familie 3-7 personer Gartnervænget 2B, familie personer Terkelvej, familie 3-7 personer Total: 28

17 Proces og tidsplan for Bavnehøj v/benny Mulbjerg koordinator for byg, teknik og energi Center for Ejendomme og Intern Service

18 Bavnehøj Blomstervej 21, Slaglunde, 3660 Stenløse Tidsplan: Start ombygning oktober 2015 Forventet indflytning 1. kvartal 2016

19 Områdeoversigt

20 Udearealer

21 Indretningsplan 12 enkeltværelser 4 fællesbade/toiletter 2 fælleskøkkener

22 Fotos af eksisterende forhold

23 Hvordan arbejder vi med integration i Egedal? v/haval Salim Integrationskonsulent Center for Borgerservice

24 Overordnet modtagelse og boligplacering Kommunen er forpligtet til at modtage og boligplacere flygtninge efter en fordeling fra Udlændingestyrelsen Kommunen får, med en måneds varsel, oplyst hvilke flygtninge, den skal modtage Inden modtagelsen i kommunen besøger vi så vidt muligt de nyankommne flygtninge i asylcentrene Formålet er at få så mange oplysninger som muligt om hver enkelt person for at sikre den bedst mulige placering Efter aftale med flygtningene modtager vi dem på Egedal Station, hvorefter vi hjælper dem med registreringer såsom folkeregister, cpr.nr. og lignende

25 Boligplacering af flygtninge Kommunen skal som udgangspunkt tilbyde en permanent bolig ved ankomsten Når dette ikke er muligt, skal vi tilbyde en midlertidig bolig En midlertidig bolig kan f.eks. være et hotelværelse, et værelse, et værelse i en pavillon eller i en kommunalt ejet midlertidig bolig De midlertidige kommunalt ejede boliger er placeret i hele kommunen både i form af rækkehuse, lejligheder og huse

26 Lokal integrationsindsats Modtagelse, boligplacering og lokal integrationsopgaver er forankret i Center for Borgerservices Integrationsteam, som består af 4 medarbejdere Opgaverne er delt i to en modtagelse og en mere nær- og boligorienteret integrationsopgave (praktiske opgaver) Når flygtningene er boligplaceret, vil en integrationsmedarbejder hjælpe til i boligen med at blive etableret og informere dem om f.eks. affaldssortering, husholdning, ordensregler, udluftning, transport og lign. Retningslinjer, informationsfoldere m.m. oversættes til relevante sprog

27 Pause indtil kl

28 Præsentation af Egedal Flygtningenetværk Hvem er vi? Et netværk af almindelige borgere Flygtninge der mangler netværk Uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser Formålet med foreningen: Fremme flygtningenes integration Skabe dialog, forståelse og tolerance Medlemmerne: Vi er frivillige Antal medlemmer

29 Præsentation af Egedal Flygtningenetværk Vi arbejder på 3 plan: Arrangementer/aktivitet Kontaktpersoner De midlertidige boliger Samarbejde med Egedal Kommune: Henvisning fra Kommunens sagsbehandlere Samarbejdsmøder Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp: Frivillignet Dansk Flygtningehjælps kurser Konsulentbistand

30 Hvad du kan gøre som borger? Du har allerede gjort noget ved at møde op i aften. Tænk på disse mennesker som nye naboer. Meld dig evt. ind i foreningen og få derved mere at vide. Foredrag om Eritrea den 17. september.

31 Spørgsmål?

32 Tak for i aften Kom godt hjem

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober 2011. Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB)

Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober 2011. Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB) Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober 2011 Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB) Fra Ledøje-Smørum Boligselskab: Bo Skat Andersen Rikke Stisager

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode.

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode. Notat Dato Skrevet af Journal nr. 7. juni 2015 Tina Jørgensen/Flemming Olsen Baggrundsnotat mange nye flygtninge skaber stor efterspørgsel på boliger. Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014)

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014) Indhold 1. Resumé...2 2. Metode, definitioner og afgrænsning mv...3 A. Kommissorie...3 B. Definition af billige boliger...3 C. Afgrænsning af målgruppen...3 D. Metodebeskrivelse...3 3. Analyse...4 A. Udbuddet

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet ET GODT NYTÅR! Et årsskifte er traditionelt anledning til både

Læs mere

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg.

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg. Side 1 Fra: Karin og Peter Brun [mailto:k.p.brun@gmail.com] Sendt: 3. maj 2015 20:02 Til: KOMMUNEN Emne: Fwd: Center for Arbejdsmarked ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Karin og Peter

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4812 Workshop for Innovation

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere