Interview med butikschef i Companys Original

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interview med butikschef i Companys Original"

Transkript

1 Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi bruger ikke navne eller noget som helst. Butikschef: Nej. Interviewer 1: Og ja, vi er jo seks bachelorstuderende, som skriver om motivation, og vi er heldige, at vi får lov til at gøre det her som case. Projektets formål er ligesom at prøve at undersøge sådan, hvad motivation er for Companys, hvordan I som ledere prøver at implementere motivation og formidle det, og hvordan, altså medarbejderne, ligesom efterlever det og oplever det. Butikschef: Ja. Interviewer 1: Og formålet med at interviewe dig i dag, det er sådan ligesom for at høre, hvordan du fornemmer, at det påvirker de ansatte, hvordan du fornemmer, at motivationen fungerer, og hvordan du ligesom får implementeret det, og hvis der er noget at implementere, ikke? Sådan motivationsmæssigt. Butikschef: Ja. Interviewer 1: Vi tænker, at det kommer cirka til at tage 30 minutter, det andet det tog 20 minutter, så det er sådan lidt.. Ja, nu må vi se, men ja, jeg vil stå for at holde interviewet og Regitze vil sidde og observere og komme med kommentarer og spørgsmål, hvis der er noget. Og du siger bare til, hvis der er noget, du ikke har lyst til at svare på, eller der er et eller andet du ikke forstår. Men først så vil jeg bare lige spørge, om du kan præsentere dig selv. Butikschef: Altså hvad.. Interviewer 1: Bare sådan din stilling, altså vi kan også bare starte med dine arbejdsopgaver og sådan noget. Butikschef: Altså jeg er jo store manager herinde, og så har jeg også et ansvar for alt indkøb af det som ikke er firmaets egne brands. Interviewer 1: Okay. Butikschef: Så det vil sige, at jeg er store manager og indkøber. Interviewer 1: Ja. Og hvad er det så for nogle arbejdsopgaver, du ligesom varetager. Butikschef: Jeg sørger selvfølgelig for og.. Jeg står for driften selvfølgelig, så jeg sørger selvfølgelig for at butikken bliver åbnet og lukket, og at der er de ansatte, der skal være og løn, og så har jeg jo alt økonomien i forhold til udgifter og omsætning og så videre og så.. Altså mit primære job er jo at sørge 1

2 for at.. altså bibeholde en vis, selvfølgelig omsætning, og at man når de nøgletal og forbedrer de nøgletal hele tiden.. som vi jo selvfølgelig benchmarker imod, ikke? Altså som ligesom er vores mål at opnå, ikke? Interviewer 1: Jo. Butikschef: Det er så driftsdelen. Så er der jo så indkøbet, hvor det selvfølgelig gælder om at have de rigtige varer og holde budgetter og alt det der ikke? Arbejde med varerne og præsentationer og VM og så videre, ikke? Interviewer 1: Jo. Men når du så siger, at du står for, at I når den her målsætning, vil du så sige, at det er virksomhedens vision, eller hvad er sådan.. Butikschef: Det er jo både virksomhedens vision, men det er jo tal. Altså det er jo omsætning, at man ligesom holder en, har en sund forretning. Interviewer 1: Ja selvfølgelig. Det er klart. Ja, men så vil jeg bare spørge, hvad betyder motivation for dig? Sådan helt overordnet, når vi tænker i forhold til dine medarbejdere? Butikschef: Altså motivation er jo lig med engagement og.. lyst til at arbejde og.. optimal præstation. Det er jo mine, altså det er jo den grund, jeg har til at motivere mine medarbejdere, så får jeg jo det andet tilbage, ikke? Interviewer 1: Jo, jo. Ja, sådan, er der meget fokus på motivation? Butikschef: Ja, jeg synes.. altså jeg bruger virkelig mange kræfter på at tænke på, hvordan jeg motiverer mine medarbejdere bedst, ikke? Interviewer 1: Ja. Altså, hvad tænker du sådan om det? Hvad gør du for at motivere dem? Butikschef: Motivation kan være mange ting. Man kan selvfølgelig.. Det åbenlyse er jo selvfølgelig at motivere gennem løn. Det er jo én ting, ikke? Interviewer 1: Jo. Butikschef: Noget andet er, at man også kan motivere gennem ansvar og man kan motivere ved.. gennemsigtighed, altså at de ligesom ved hvad.. altså et fælles mål. At man har motivation kan være, et godt, hvis man har et godt sammenhold, altså at man har lyst til at være på arbejde og så videre, ikke? Og så også at motivere til, at man ligesom gør sig umage og har en stolthed omkring det, man laver. Interviewer 1: Ja, selvfølgelig. Men har du så et indtryk af, hvad der så sådan generelt driver dine medarbejdere? Butikschef: Altså jeg får helt klart mest ud af dem, når der er noget konkurrence indover. 2

3 Interviewer 1: Altså når der er en belønning i den anden ende eller sådan noget? Butikschef: Ja. Interviewer 1: Okay. Og hvad er sådan, hvad kan det være? Er det så konkurrencer, I laver sådan internt her i butikken eller mellem nogle, eller? Butikschef: Nej, kan være alt muligt. Det kan være, hvem der sælger mest på en dag, og det kan være, hvem der sælger mest af en bestemt ting på en dag, hvem der sælger flest styk af noget. Interviewer 2: Og så kommer der sådan en konkret bonus ud af det. Butikschef: Ja. Det kan jo være alt, ikke? Interviewer 1: Jo, jo. Hvad tænker du så er vigtigst, når du ligesom skal fremme motivationen hos dine medarbejdere? Tænker du, at det er det her konkurrence og.. Butikschef: Ja, konkurrence og så.. Interviewer 1: Eller kan det være sådan anerkendelse.. Butikschef: Ja, altså anerkendelse og positiv stemning. Interviewer 1: Ja. Du anerkender dem ved, at de har lavet et godt salg, eller? Butikschef: Ja. Og også gennemsigtighed i forhold til alle de andre. At man selvfølgelig fremhæver et godt stykke arbejde i stedet for at slå ned på et dårligt stykke arbejde. Interviewer 1: Ja, ja. Selvfølgelig. Så det ser man ikke så meget på, hvis der ikke er blevet gjort så meget ved det, men man fokuserer på det positive? Butikschef: Ikke sådan at man vil offentliggøre dem. Interviewer 1: Nej, nej. Butikschef: Det jo mere sådan, at man roser nogle i andres påhør, ikke. Interviewer 1: Jo. Hvordan sådan formidler du de her motivations, eller.. konkurrencer til dine medarbejdere? Hvis du sådan virkelig skal, nu skal der bare noget motivation på, der skal ske noget og sådan noget. Butikschef: Det.. Altså vi har jo sådan en intranetside, eller sådan en fælles på Facebook, så alle ser den, ikke? Og så holder vi jo selvfølgelig også et morgenmøde og så videre, så det er jo.. Oplysning, oplysning, oplysning. Interviewer 1: Ja. Men er det så med alle medarbejdere, også deltid, eller er det? 3

4 Butikschef: Ja, altså de konkurrencer vi holder, er oftest for alle. Interviewer 1: Ja. Okay. Ja.. Nu skal jeg lige tænke her, fordi nu er der ligesom blevet sagt en del af det, vi vil spørge ind til, men.. Hvordan har du sådan indtryk af, at det influerer de ansattes præstation, at der kommer de her.. Butikschef: Nogen, altså specielt konkurrencer, der er jo nogle, der reagerer helt vildt godt på det, og så er der nogle få stykker, der går i baglås. Men dem må man så prøve at se, om man ikke kan nå på en anden måde, ikke? Så er der jo nogle, for hvem anerkendelse betyder helt vildt meget, ikke? Der er jo nogle, som gør noget, kan jeg se, for lidt, på en eller anden måde, for min skyld. Altså der er en masse, der gør det for deres egen skyld. Og det er jo.. Jeg vil jo.. Jeg stræber jo selvfølgelig efter en god omsætning, men jeg vil da helst have, at man når derhen, fordi at man er glad for sit arbejde. Så jeg vil jo egentlig gerne prøve at tilpasse den måde, jeg nu behandler de ansatte på, efter hvad de bliver motiveret mest af, og hvordan de har det bedst, så der er jo nogle, der skal have noget, og nogle skal have noget andet, ikke? Men altså, jeg får helt klart mest ud af de der konkurrencer. Interviewer 1: Ja. Af konkurrencen, yes.. Ja, og nu siger du så, at du roser dem eller anerkender dem ved det. Gør du det, evaluerer du sådan med deres konkurrence efterfølgende? Butikschef: Ja. Det gør jeg. Interviewer 1: Hvordan? Butikschef: Det jo.. Nu der er jo sådan rimelige gennemsigtige mål i forhold til, hvad de skal omsætte for per time, de er her, og hvad et godt nøgletal er, altså vi har jo nogle nøgletal, som hedder hitrate og stykke på transaktionen og alt det der.. Og der er der jo helt gennemsigtighed med, hvad er godt.. altså, hvad kan de være tilfredse med, når de har gjort.. Og der kan jeg for eksempel fremhæve, hvis der er en, der har haft nogle helt vildt gode tal, så poster jeg det på Facebook, med navn og det hele, ikke? Interviewer 1: Okay. Butikschef: Og jeg kan også en gang om måneden cirka, så lægger jeg sådan nogle opgørelser ned i vores frokoststue, hvor jeg ligesom highlighter dem, som har gjort det rigtig godt. Interviewer 1: Okay. Så på den måde, så får de anerkendelse. Butikschef: Ja, og så siger jeg det selvfølgelig også til dem. In person. Interviewer 1: Ja, ja. Interviewer 2: Jeg tænker bare det, du siger med, at der også er nogle, der står fuldstændig af på det der med konkurrencer. Tror du, det handler om at, altså, sådan usikkerhed over, hvis nu at man ikke kan nå dertil altså.. Butikschef: Ja, men det er jo typisk også dem, som ikke har de bedste salgstal. 4

5 Interviewer 2: Ja. Okay, som.. Butikschef: Altså, som så måske er bange for at blive set, ikke? Men altså, det er jo ikke.. Det er jo alt sammen noget, man ved på forhånd. Interviewer 2: Ja, ja. Interviewer 1: Men er det så, alle behøver ikke at deltage i de her konkurrencer? Butikschef: Nej, man kan ikke trække sig ud af en konkurrence. Interviewer 1: Nej, okay. Butikschef: Altså, man kan jo selvfølgelig.. Altså hvis man er.. Hvis man bliver stædig omkring det, så. Altså, man er jo også ansat for at sælge. Så man behøver ikke at vinde konkurrencen, men man bliver nødt til at have en eller anden form for positiv energi omkring det, ikke? Interviewer 1: Jo. Butikschef: Men det er også meget få. Det er meget få, der ikke, Altså, der ikke vil. Altså, der ikke er med, ikke? Interviewer 1: Jo, jo, det klart. Interviewer 2: Hvor ofte har I sådan nogle konkurrencer, sådan? Hvor tit er det? Butikschef: Altså, det har vi virkelig tit. For det kan jo være hvad som helst. Det er jo ikke, selvfølgelig har man ikke råd til at gå ud og købe præmier hver gang, men vi kan godt få nogle firmaer til at sponsorere noget, men det kan bare være en kage fra Lagkagehuset, eller det kan også være.. altså der behøves ikke at være.. Interviewer 2: Noget helt vildt. Butikschef: Nej. Interviewer 1: Men hvordan har du så indtryk af, at de her konkurrencer, de ligesom påvirker den interne kommunikation blandt dine medarbejdere? Altså sådan i forhold til, hvis der er nogle, der klarer det rigtig godt eller ikke så skidt. Er det noget, der kan mærkes, eller hvordan sådan på.. Butikschef: Næ, det synes jeg ikke.. Altså der er jo.. Det er altid med måde ikke, det skal jo ikke være sådan, at der er nogle, der slår hinanden ihjel over, mens der er konkurrencer, men det handler jo også tit om at tilpasse den der præmiestørrelse, ikke? Og så måske være god til at fordele folk på gulvet også, altså der er jo også en masse praktisk i det. Sådan at alle har lige gode chancer. Men altså, der bliver man jo også nødt til at se på, at det er jo en forretning, så der skal jo, altså det er jo i sidste ende for at sælge nogle varer. 5

6 Interviewer 1: Ja selvfølgelig.. Ja, altså. Jeg tror faktisk lidt, det var det. Men.. Men, du tænker sådan, at, også i forhold til visioner og målsætning sådan, at det er sammenhæng mellem det og fokus på den motivation, I ligesom kører her. Altså i Companys Original, ikke? Butikschef: Altså.. Interviewer 1: Hvis du forstår, hvad jeg mener, at den vision, I har for ligesom at nå et hvis antal salg og så videre, det kører godt i spænd med den motivationsstrategi. Butikschef: Ja, altså man kan sige, det er jo i hvert fald.. Altså det.. Man kæmper jo meget, som retailer kæmper man jo meget mod nethandel efterhånden, ikke? Og det eneste våben, vi ligesom har, det er den service, vi kan give. Og man kan sige, at jo mere, vi sælger.. Man kan nok sådan rimelig meget proportionelt måle det med, at ved bedre service kan man ligesom give.. Jo flere styk en kunde har købt med, jo bedre service har vedkommende fået. Interviewer 1: Ja. Butikschef: Så det jo ligesom, så på den måde så hænger de der målsætninger og visioner jo egentlig meget godt sammen, synes jeg. Altså, der er jo specielt også det med det, der hedder hitrate, ikke? Altså, at en hvis procentdel af de folk, der kommer, køber noget, ikke, hvis den er høj, så er man jo nået rimelig meget omkring, kan man sige, og det.. Så når en medarbejder er motiveret til at sælge meget og gå på så mange kunder som muligt, så er det jo.. Så yder man.. Så ser man kunderne og bare det at se en kunde i dag er jo efterhånden god service. Der er jo rigtig meget selvbetjening rundt omkring, altså vi gør jo rigtig meget ud af, at nå alle kunder og finde ud af kundens behov og vise noget nyt og inspirere og så videre, ikke? Så det hænger jo meget godt sammen. Interviewer 1: Ja, selvfølgelig. Men, hvad var det, jeg tænkte på.. Jo, har du nogle sådan overordnede.. altså får du nogle målsætninger, du ligesom skal nå i forhold til dine medarbejdere, eller er det dig, der sådan styrer det? I forhold til, har du nogle andre.. Butikschef: Altså, tænker du sådan på tal, eller? Interviewer 1: Nej, jeg tænker mere.. Jeg tænker mere på sådan, altså den måde sådan, I kører konkurrencer med medarbejdere her, er det noget sådant, der er en planlagt strategi ovre fra nogle andre steder af, sådan overordnet fra Companys, eller er det bare noget, som I har? Butikschef: Nej, det er noget jeg selv.. Så har jeg jo selv, lige for tiden har jeg faktisk, vi havde sådan en ekstern en, der skal være med til at motivere og give os nye redskaber for, hvordan man approacher en kunde og så videre, ikke? Interviewer 1: Okay. Butikschef: Det er jo noget, jeg selv har.. Interviewer 1: Det er noget, I selv står for. 6

7 Butikschef: Ja. Interviewer 2: Så det er ikke nødvendigvis sikkert, at der i de andre Companys butikker er lige så meget fokus på for eksempel motivation. Butikschef: Det er ikke nødvendigvis sikkert, men det tror jeg så faktisk, at der er begynder at komme nu, for der ved jeg, at nogle af de andre butikker.. Den her, det er jo helt klart den største, ikke? Så jeg har ikke den samme overordnede, som de andre butikker har. Og der har de så fokus på uger, hvor de siger, den her uge, der skal vi fokusere på styk per transaktion, på en eller anden måde, som butikscheferne jo så har til opgave at motivere deres medarbejdere til at gå op i. Men hvordan de gør det, det ved jeg ikke.. Interviewer 1: Nej okay, så det er dig, der sådan primært står for den motivationsstrategi, kan jeg høre. Butikschef: Ja. Og så har jeg så de to floormanagers på hver etage. Altså, de er jo mere på gulvet, end jeg er. Så de skal jo sådan, på en eller anden måde formidle den motivation til medarbejderne, ikke? Og de skal motivere dem igennem de visioner, vi har, ikke? Interviewer 1: Og du føler, at det bliver gjort på den måde, som du gerne vil have det? Butikschef: Det er noget, vi gør i fællesskab, ja. Helt klart. Interviewer 1: Så I sparrer med hinanden. Butikschef: Ja, helt klart. Interviewer 1: Og får en fælles forståelse. Butikschef: Ja, helt bestemt. Interviewer 1: Spændende. Så spændende. Butikschef: Kunne I bruge det til noget? Interviewer 1: Ja, helt sikkert. Det var.. Det er rigtig fint. (slettet passage) Butikschef: Altså, det er jo, man skal jo ikke lade som om, at det.. Altså motivationen fra en medarbejders synspunkt er jo ligesom til at gå på arbejde. Hvor jeg gerne vil have, altså motivationen er jo.. Jeg vil gerne have motiverede medarbejdere, fordi jeg gerne vil have omsætning. Så på den måde, hvis man ser kynisk på det, så er det jo sådan det er, ikke? Interviewer 2: Jo. To forskellige.. 7

8 Butikschef: Men samtidig, så vil jeg også godt have et godt arbejdsmiljø. Så motivationen hænger jo også sammen med arbejdsmiljø. Og jeg tror, det jo en stor, altså det hele hænger jo sammen, ikke? Interviewer 2: Ja, ja. Interviewer 1: Og det skal jo helst flyde, kan man sige. Butikschef: Ja. Interviewer 2: Men også fordi, I er så mange, ikke? Nu fortalte jeres ene floormanager, at I er 30. Det jo rigtig mange. Butikschef: Det er det der med.. Jeg kan jo ikke have den enkelte motivationssamtale med alle medarbejdere. Det er jo ligesom derfor, at vi også er sådan rimelig hierarkisk opbygget. Interviewer 1: Ja. Spændende. Jamen tusinde tak for din hjælp. 8

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Ma: yes øhhm og så øhh laver vi lige sådan en kort opsummering om hvad ægdonation handler om

Ma: yes øhhm og så øhh laver vi lige sådan en kort opsummering om hvad ægdonation handler om Interview med Mona Ma: Vi starter lige med lidt generelle ting Mo: Ja Ma: som øhh ja din alder? Mo: 0:53: 35 Ma: og øh din beskæftigelse? Mo: Jeg er lære Ma: og hvor er du opvokset? Mo: I sønderjylland

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Interview af Majse Neve (M) d. 11/5-15 Interviewer 1: Anna (A) Interviewer 2: Emilie (E)

Interview af Majse Neve (M) d. 11/5-15 Interviewer 1: Anna (A) Interviewer 2: Emilie (E) Interview af Majse Neve (M) d. 11/5-15 Interviewer 1: Anna (A) Interviewer 2: Emilie (E) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A: Min er i gang nu E: Sådan dér A: Super! A: Yesshh, øhm Hvordan benytter du, eller hvorfor

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Rollespil til fastelavn. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil til fastelavn. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil til fastelavn et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil til fastelavn, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Interview med frivillig fra URK

Interview med frivillig fra URK Interview med frivillig fra URK Demografi: I: Hvad er dit køn? R: Jeg er en mand. Og sin alder? R: Jeg er 26. Hvad er din beskæftigelse ud over at være frivillig? R: Så er jeg pædagog. Færdiguddannet pædagog?

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken

Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken Statements Der er 6 faktorer, som har betydning for elevernes tilfredshed. Fokus på mening, social støtte og belønning. 80 % af ernæringsassistenteleverne

Læs mere

Bilag. Bilag 1 - Biografglæde LEDELSE I NORDISK FILM BIOGRAFER FALKONER

Bilag. Bilag 1 - Biografglæde LEDELSE I NORDISK FILM BIOGRAFER FALKONER Bilag Bilag 1 - Biografglæde Kilde: Tal leveret til lederne i de enkelte biograferne af NFB udtrukket fra Mobaro: http://admin.mobaro.com/dashboard 66 Bilag 2 - Spørgeskema Spørgsmål 1 Køn Mand (19) Kvinde

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag 3 interview IP3

Bilag 3 interview IP3 Bilag 3 interview IP3 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

VI SKABER GODE RELATIONER

VI SKABER GODE RELATIONER VI SKABER GODE RELATIONER FØRSTE SKRIDT MOD FORANDRING ER BEVIDSTHED, DET ANDET ER ACCEPT OG MOD... TRIVSELSPYRAMIDE HIGH PERFORMANCE TRIVSEL BASALE BEHOV UDVIKLING PÅSKØNNELSE SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel 23. Maj 2014 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Oversættelsesteori Hvordan læses strategier? Hvordan oversættes strategier? Hvad er

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Ditte Vigsø Great Place to Work Institute 21. januar 2010 Great Place to Work er Et udviklingsværktøj Bidrager til at udvikle ledere

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

1 Det er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A Fast ansættelse er det vigtigste

1 Det er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A Fast ansættelse er det vigtigste vad motiverer dig på jobbet? 1 et er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A ast ansættelse er det vigtigste B 2 eg vil kunne stole på min arbejdsgiver B t godt arbejde er ét, hvor jeg udvikler

Læs mere

Page 1 of 1. Lone Nielsen - Teknisk sek. Jesper Vestergaard Sendt: 1. juni :46

Page 1 of 1. Lone Nielsen - Teknisk sek. Jesper Vestergaard Sendt: 1. juni :46 Page 1 of 1 Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Sendt: 1. juni 2009 21:46 Til: Emne: Jesper Vestergaard [jesper.vestergaard@mail.dk] planogbyg Vedrørende butik i Bygaden 26-28, Kirke Værløse Vedhæftede filer:

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

VI SKABER GODE RELATIONER

VI SKABER GODE RELATIONER VI SKABER GODE RELATIONER FØRSTE SKRIDT MOD FORANDRING ER BEVIDSTHED, DET ANDET ER ACCEPT OG MOD... TRIVSELSPYRAMIDE HIGH PERFORMANCE TRIVSEL BASAL TRIVSEL UDVIKLING PÅSKØNNELSE SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Close. Hvornår. Salgets afslutning har to hovedspørgsmål.

Close. Hvornår. Salgets afslutning har to hovedspørgsmål. Close Tredje del af Salgets ABC er close. Det betyder kort: Husk at få en professionel afslutning på din samtale med kunden. Man bliver berømt, belønnet og bedømt på afslutningen. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Bilag 2: Transskription af interview med Ayo

Bilag 2: Transskription af interview med Ayo Bilag 2: Transskription af interview med Ayo Interviewet blev foretaget i kantinen på Aarhus Universitet. I1: Maria I2: Stefania A: Ayo I2: Fedt, ja okay. Vil du? Du får lov, og.. I1: Skal jeg lægge ud.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Dato for interview: 26. juli 2016 Lokation: København Varighed: 13 min Transskriberingen bygger på Steinar Kvales teori om grov transskribering, hvor tænkepauser,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Motivation og forskellighed

Motivation og forskellighed Bøger om ledelse af frivillige sælges Motivation og forskellighed V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview

Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview INTRO: Velkommen til. Formålet med dette fokusgruppeinterview, er at indsamle date vedrørende kendskab til Primark og generelle opfattelser

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

SIMU Butik. Ansøgning

SIMU Butik. Ansøgning Ny SIMU-Butik i byen om ansættelse hos SIMU-Butik I den lokale avis, har du og dine studiekammerater læst en pressemeddelelse, som fortæller at SIMU-Butik har besluttet, at de vil åbne en butik lokalområdet.

Læs mere

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne?

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne? Interview med Christina Andersen M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18 M: øhm du studerer? C: ja M: hvor er du opvokset henne? C: i Odense i hvert fald de første fire år yeees øhh hvor bor

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Bilag 13. Transskription: Firstline medarbejder 2

Bilag 13. Transskription: Firstline medarbejder 2 Bilag 13 Transskription: Firstline medarbejder 2 Hej og velkommen til. Tusinde tak fordi du vil hjælpe med at besvare en række spørgsmål i forbindelse med vores afhandling på uddannelsen IT, Kommunikation

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Bilag 6 - Interview 3, Nini og Ole

Bilag 6 - Interview 3, Nini og Ole Bilag 6 - Interview 3, Nini og Ole Interviewer = I Nini = N Ole = O I = Så kan jeg sige hej til Nini og Ole. For det første tak fordi i havde lyst til at være med, øhhm, først så kan jeg jo bare spørge

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Anden fælles akademidag WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Indhold i workshoppen Inddragelse og involvering oplæg Afprøvning af dialogmetoder

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Frivillighed, ledelse og motivation

Frivillighed, ledelse og motivation Køb bøgerne i dag Frivillighed, ledelse og motivation V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere