Spørgeskema om langdistance transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema om langdistance transport"

Transkript

1 Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil du blive præsenteret for en række spørgsmål. Sæt en cirkel omkring tallet som står ud for det svar som du ønsker at give. Du må kun give et svar til hvert spørgsmål medmindre andet er anført. Hvis du kommer til at svare forkert, streger du blot svaret ud og sætter en ny cirkel omkring det rigtige svar. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, imens du udfylder spørgeskemaet, hvis du bliver i tvivl om indholdet af nogle af spørgsmålene. Du kan også hente hjælp i den alfabetiske ordliste, som forklarer udtryk og begreber, som i spørgeskemaet er markeret med *. Baggrundsspørgsmål 1. Køn 1. Mand 2. Kvinde 2. Alder (åben) Alder : 3. Antal personer I husholdningen, inklusiv dig selv? 1. 1 person 2. 2 personer 3. 3 personer 4. 4 personer eller flere 4. Har du børn? 1. ja 2. Nej 5. Er der hjemmeboende børn i husholdningen? 1. Ja 2. Nej - 1 -

2 6. Hvad er dit højeste afsluttede uddannelsesniveau? 1. Folkeskole 7 års undervisning/skolegang 2. Folkeskole 8 eller 9 års undervisning/skolegang 3. Faglært håndværker 4. Gymnasium/handelsskole 5. Kort videregående uddannelse (mindre end 3 år studie) 6. Medium videregående uddannelse (3-4 år studie) 7. Længere videregående uddannelse (mere end 4 års studie) 7. Nuværende beskæftigelse Sæt ring ved den kategori der passer bedst til din beskæftigelse. 1. Leder 2. Ufaglært arbejde 3. Faglært arbejde 4. Funktionær 5. Selvstændig 6. Under uddannelse 7. Pensionist, efterløn 8. Husmoder, medhjælpende hustru 9. For tiden på orlov (barsel, sygdom, andet) 10. For tiden uden beskæftigelse 11. Ved ikke 12. Ønsker ikke at besvare spørgsmålet - 2 -

3 Rejsevaner 8. Hvor ofte rejser du langdistance? (længere end 150km) 1. Mindst én gang om ugen 2. Mindst én gang om måneden 3. Mindst én gang hvert halve år 4. Mindst én gang om året 5. Mindre end én gang om året 6. Jeg rejser aldrig langdistance 9. Hvor ofte rejser du med fly? (en returrejse tæller som én gang) 1. Mindst én gang om ugen 2. Mindst én gang om måneden 3. Mindst én gang hvert halve år 4. Mindst én gang om året 5. Mindre end én gang om året 6. Jeg rejser aldrig med fly 10. Hvor ofte rejser du længere end 150 km med tog? 1. Mindst én gang om ugen 2. Mindst én gang om måneden 3. Mindst én gang hvert halve år 4. Mindst én gang om året 5. Mindre end én gang om året 6. Jeg rejser aldrig mere end 150 km med tog - 3 -

4 11. Hvor ofte rejser du længere end 150 km med bil? 1. Mindst én gang om ugen 2. Mindst én gang om måneden 3. Mindst én gang hvert halve år 4. Mindst én gang om året 5. Mindre end én gang om året 6. Jeg rejser aldrig mere end 150 km med bil 12. Hvad er oftest formålet med din rejse når du rejser længere end 150km? 1. Besøge venner eller familie 2. Arbejdsrelateret 3. Ferie 4. En blanding af de tre ovenstående 5. Andre formål skriv hvad 6. Jeg rejser aldrig længere end 150 km - 4 -

5 Forbrugsvaner 13. Hvilke faktorer har betydning for dit valg af varer når du handler fødevarer (fx frugt, grøntsager, mejeriprodukter)? På en skala fra 1 til 5: sæt kryds ved 1 hvis det har stor indflydelse på dit valg. Sæt kryds ved 5 hvis det IKKE har indflydelse på dit valg. A. Fødevarens pris B. Fødevarens kvalitet C. Om fødevaren er produceret under miljømæssigt forsvarlige forhold D. Om fødevaren er produceret i udlandet - 5 -

6 14. Hvilke faktorer har betydning for dit valg af varer når du handler andre varer end fødevarer (tøj, elektronisk udstyr mv.)? På en skala fra 1 til 5: sæt kryds ved 1 hvis det har stor indflydelse på dit valg. Sæt kryds ved 5 hvis det IKKE har indflydelse på dit valg. A. Varens pris B. Varens kvalitet C. Om varen er produceret under miljømæssigt forsvarlige forhold D. Om varen er produceret i udlandet - 6 -

7 15. Tænker du over hvor langt fødevarer er transporteret når du køber dem? 1. Ja, og det påvirker mit valg af varer 2. Ja, men det påvirker ikke mit valg af varer 3. Nej, jeg tænker ikke over det 4. Ved ikke 16. Tænker du over hvor langt andre varer er transporteret når du køber dem? 1. Ja, og det påvirker mit valg af varer 2. Ja, men det påvirker ikke mit valg af varer 3. Nej, jeg tænker ikke over det 4. Ved ikke 17. Tænker du over hvordan en vare er transporteret når du køber den (med fly, tog, lastvogn, skib)? 1. Ja, og det påvirker mit valg af varer 2. Ja, men det påvirker ikke mit valg af varer 3. Nej, jeg tænker ikke over det 4. Ved ikke 18. Tænker du over om en vare er produceret med det mindst mulige CO2 udslip? 1. Ja, og det påvirker mit valg af varer 2. Ja, men det påvirker ikke mit valg af varer 3. Nej, jeg tænker ikke over det 4. Ved ikke - 7 -

8 Transportens betydning Udvidelsen af EU, den økonomiske ekspansion og de generelle forbedringer af levestandarden er alle drivkræfter for den store vækst i både fragt og passager transporten som man har oplevet i Europa igennem de sidste par årtier. Et effektivt transportsystem som medfører høj mobilitet for varer og mennesker spiller en væsentlig rolle for økonomisk vækst og velfærd i moderne samfund. Samtidig vokser CO2 udslippet fra transport, der er trængsel på vejene, og hensynet til naturen må ofte vige for bygning af veje. Transport er derfor også en trussel mod menneskers livskvalitet og velfærd. I den næste række af spørgsmål vil du blive bedt om at evaluere vigtigheden af mobilitet, økonomisk vækst, global opvarmning og naturbevarelse. På en skala fra 1 til 5: sæt kryds ved 1 hvis det har stor indflydelse på dit valg. Sæt kryds ved 5 hvis det IKKE har indflydelse på dit valg. 19. Hvor vigtigt er mobilitet for samfundsøkonomien? 20. Hvor vigtigt er det for dig at du let og effektivt kan blive transporteret rundt i Europa? - 8 -

9 21. Hvor vigtigt er økonomisk vækst for samfundsøkonomien? 22. Hvor vigtigt er det for dig at det er muligt at købe varer fra hele Europa? 23. Hvor vigtigt er det for dig at det er muligt at købe varer fra hele verden? 24. Hvor vigtigt er det at beskytte naturområder i Europa? - 9 -

10 25. Hvor vigtigt er det at bremse den globale opvarmning*? 26. Er du bekymret over den stigende udledning af CO2 fra transportsektoren? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 27. Er du bekymret over den stigende olieafhængighed* i transportsektoren? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Generelle dilemmaer prioritering af transport De følgende spørgsmål omhandler hvilke værdier/faktorer, der skal have forrang for andre. Det er som ovenfor mobilitet, økonomisk vækst, beskyttelse af naturområder og at bremse den globale opvarmning. Du skal svare på hvad du syntes er vigtigst og altså prioritere mellem de forskellige værdier/faktorer. 28. Hvad er vigtigst; økonomisk vækst eller at bremse den globale opvarmning? 1. Økonomisk vækst er vigtigst 2. Bremse den globale opvarmning er vigtigst 3. Det er lige vigtigt 4. Inge af delene er vigtige 5. Ved ikke

11 29. Hvad er vigtigst; mobilitet eller at bremse den globale opvarmning? 1. Mobilitet vækst er vigtigst 2. Bremse den globale opvarmning er vigtigst 3. Det er lige vigtigt 4. Ingen af delene er vigtige 5. Ved ikke 30. Hvad er vigtigst; økonomisk vækst eller beskyttelse af naturområder? 1. Økonomisk vækst er vigtigst 2. Beskyttelse af naturområder er vigtigst 3. Det er lige vigtigt 4. Ingen af delene er vigtige 5. Ved ikke 31. Hvad er vigtigst; mobilitet eller beskyttelse af naturområder? 1. Mobilitet er vigtigst 2. Beskyttelse af naturen er vigtigst 3. Det er lige vigtigt 4. Ingen af delene er vigtige 5. Ved ikke

12 Mulige løsninger 32. Hvilke tre midler bør man satse på, hvis formålet er at begrænse CO2 udledningen fra langdistance transport? Sæt ring om de tre løsninger, du vil foretrække. 1. Reduktion* af persontransporten 2. Reduktion* af godstransporten 3. Videreudvikle brændstoffer* og drivmidler*, som har mindst muligt CO2-udslip 4. Anvende intelligent trafikstyring* 5. Højere afgifter og CO2-skatter* CO2-udledende transport 6. Fremme brug af mindre CO2-udledende transportformer 7. Reduktion af hastighed* for fly og biler 8. Bedre information og oplysning om transportens CO2 udslip 9. Ved ikke Højere priser Højere priser på langdistance transport af personer og varer kan være med til at mindske væksten i transporten og dermed mindske transportens bidrag til klimaforandringer. Men højere priser kan også have en række konsekvenser for dit forbrug. 33. Hvilke konsekvenser er du villig til at acceptere, for at begrænse CO2 udledningen fra transport over 150 km? (du må gerne sætte ring om flere svar muligheder) 1. Jeg kan acceptere færre ferierejser med fly eller bil til fjerne rejsemål (over 150 km) 2. Jeg kan acceptere færre forretningsrejser med fly eller bil (over 150 km) 3. Jeg kan acceptere mindre udbud af varer fra udlandet i supermarkedet 4. Jeg kan acceptere højere priser på dagligvarer generelt 5. Jeg kan acceptere højere priser på dagligvarer med stort CO2-fodaftryk 6. Jeg kan acceptere højere priser på tøj 7. Jeg er ikke villig til at acceptere nogen af ovennævnte konsekvenser

13 34. Hvor meget er du villig til at betale mere for langdistance rejser (over 150 km) hvis det kan bremse den globale opvarmning? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg er ikke villig til at betale mere for at rejse langt 35. Hvor meget dyrere skal rejser med fly være for at du vil vælge at rejse med tog i stedet? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg rejser alligevel altid med tog frem for fly 6. Jeg vil ikke erstatte en flyrejse med en togrejse selvom flyrejsen bliver dyrere 7. Ved ikke 36. Hvor meget dyrere skal rejser med bil være for at du vil vælge at rejse med tog i stedet? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg rejser alligevel altid med tog frem for bil 6. Jeg vil ikke erstatte en bilrejse med en togrejse selvom togrejsen bliver dyrere 7. Ved ikke

14 37. Hvor meget mere er du villig til at betale for fødevarer der er produceret i udlandet, hvis det kan bremse den globale opvarmning? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg er ikke villig til at betale mere for fødevarer der er produceret i udlandet 38. Hvor meget mere er du villig til at betale for andre varer der er produceret i udlandet, hvis det kan bremse den globale opvarmning? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg er ikke villig til at betale mere for varer der er produceret i udlandet 39. Hvilke transportformer bør gøres dyrere for at bremse den globale opvarmning? (du må gerne sætte ring om flere svar muligheder) 1. Flyrejser bør gøres dyrere 2. Togrejser over 150 km bør gøres dyrere 3. Bilrejser over 150 km bør gøres dyrere 4. Ingen transportformer bør gøres dyrere for at bremse den globale opvarmning 5. Ved ikke

15 Vigtigheden af hastighed Nedsat hastighed* er en billig og lavteknologisk løsning som er meget effektiv til at reducere CO2 emissionerne: Lavere hastighed kan betyde længere rejsetid, fx med fly over meget lange afstande og bil knap så lange afstande. Over kortere afstande kan den lavere hastighed opvejes af bedre logistik og mindre ventetid, fx i lufthavnene eller ved skift mellem forskellige transportmidler. 40. Hvad er det bedste argument for at få dig til at skifte til en transportform med lavere CO2 udledning? 1. At det bremser klimaforandringer 2. At det er billigere 3. At det er mere komfortabelt 4. At rejsetiden er den samme 5. Jeg vil aldrig vælge transportform efter CO2 udledning 41. Hvilke argumenter vil få dig til at overveje at rejse mindre? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Det bremser den globale opvarmning* 2. Rejsetiden bliver væsentligt forlænget 4. Det bliver lettere at mødes virtuelt* (videokonferencer mv.) 5. Ved ikke 42. Er du villig til at acceptere nedsat hastighed* for fly og biler for at begrænse CO2 udledningen? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Jeg kan acceptere at gennemsnitshastigheden på fly reduceres til 700 km så det forlænger rejsetiden med ca. 20% (En flyvetur på 5 timer vil tage 1 time mere, en flyvetur på 2 timer vil tage 24 minutter mere). 2. Jeg kan acceptere at gennemsnitshastighed for biler på motorveje reduceres til 80 km/t og forlænger rejsetiden med ca. 30%. (En biltur på 3 timer vil vare 4 timer, en tur på 6 timer vil vare 8 timer) 3. Ingen af delene 4. Ved ikke

16 43. Hvad skal der til for at få dig til at acceptere nedsat hastighed som kan betyde længere rejsetid? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. At transportmidlet til gengæld er præcist og pålideligt (kommer til tiden og overholder rejsetiden) 2. At der til gengæld er forbedret komfort under rejsen 3. At det forbedrer trafiksikkerheden og medfører færre trafikdrab og færre tilskadekomne 4. At det er let at kombinere flere transportformer, fx tog med delebil* 5. Intet kan få mig til at acceptere længere rejsetid. Politiske virkemidler Herunder er nævnt nogle af de politiske virkemidler der kan tages i brug for at nedbringe udledningen af CO2 fra langdistance transport, i form af prissætning af miljøomkostningerne, kvoteordning eller information. 44. Angiv for hvert politiske virkemiddel, hvor godt et værktøj du synes det er: A. Road pricing*/kørselsafgift 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt C. Individuelle CO2 kvoter* 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt

17 D. CO2 skat* 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt E. Biobrændstof mærkning* 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt F. CO2 fodaftryk mærkning* 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt

18 Politisk ansvar og finansiering Ændringer i langdistance transport systemerne, så transporten udleder mindre CO2, kræver store investeringer i infrastruktur og i forskning og udvikling. Investeringerne har lang tidshorisont og skal derfor prioriteres. De næste spørgsmål går på, hvem der har ansvaret for at gennemføre investeringerne og hvordan de skal prioriteres. 45. Hvem skal have hovedansvaret for at nedbringe CO2 udslippet fra langdistance transporten i Europa fremover? 1. Hvert enkelt borger, som må ændre transport- og forbrugsvaner i en retning, som nedbringer CO2 udslippet fra transport 2. Virksomheder og industri (bilproducenter, flyoperatører, fragtfirmaer etc.), som må indgå og overholde frivillige aftaler om at udvikle mere CO2-effektiv teknologi* 3. De enkelte EU-medlemslande, som må regulere transporten nationalt 4. EU, som må regulere transporten på EU niveau 5. Ved ikke 46. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende synspunkter angiv din mening om hvert udsagn A. Beslutninger vedrørende europæiske transportsystemer skal ikke træffes på EU niveau men i stedet på nationalt niveau. 1. Jeg er fuldstændig enig 2. Jeg er delvist enig 3. Jeg er hverken enig eller uenig 4. Jeg er delvist uenig 5. Jeg er fuldstændig uenig

19 B. Det er nødvendigt med planlægning og regulering på Europæisk niveau for at sikre en effektiv udbygning af infrastrukturen (jernbane netværk, vej netværk, lufthavne), som søger at minimere CO2 bidraget fra transport og at få den bedste udnyttelse af landarealerne 1. Jeg er fuldstændig enig 2. Jeg er delvist enig 3. Jeg er hverken enig eller uenig 4. Jeg er delvist uenig 5. Jeg er fuldstændig uenig C. Det er nødvendigt at overføre mere magt fra medlemsstaterne til EU for at få en fælles europæisk standard for og regulering af transportsektoren, så den bliver CO2- effektiv. 1. Jeg er fuldstændig enig 1. Jeg er delvist enig 2. Jeg er hverken enig eller uenig 3. Jeg er delvist uenig 4. Jeg er fuldstændig uenig 5. Ved ikke 47. I hvilken grad er du enig eller uenig i de følgende synspunkter angiv din mening om hvert udsagn A. Skattesystemet burde indrettes således at det er billigere at købe og køre i en miljøvenlig bil og dyrere at købe og køre i en bil der har et stort CO2 udslip. 1. Jeg er fuldstændig enig 2. Jeg er delvist enig 3. Jeg er hverken enig eller uenig 4. Jeg er delvist uenig 5. Jeg er fuldstændig uenig

20 B. Øget brug af biobrændsel er et problem, hvis det bliver dyrket på bekostning af fødevarer 1. Jeg er fuldstændig enig 2. Jeg er delvist enig 3. Jeg er hverken enig eller uenig 4. Jeg er delvist uenig 5. Jeg er fuldstændig uenig 48. Hvem skal betale størstedelen af omkostningerne for nye og mindre CO2-forurenende transportsystemer? 1. Alle borgere gennem højere skat 2. De der bruger transportsystemerne 3. Kun de der bruger de særligt forurenende transportformer 4. Ved ikke 49. Hvilke tre investeringer bør prioriteres højest? Sæt ring ved tre svar 1. Nye veje 2. Højhastighedstog* 3. Forbedring af det europæiske tognet* 4. Nye lufthavne 5. Intelligent Trafikstyring* 6. Forskning og udvikling af mindre CO2-forurenende transportteknologi

21 50. Er du villig til at betale mere i skat for følgende forslag? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Nye veje gennem Europa 2. Investeringer i højhastighedstog* 3. Forbedring af det europæiske tognet* generelt 4. Investeringer i lufthavne 5. Investeringer i Intelligent Trafikstyring 6. Investeringer i forskning og udvikling af CO2 effektiv* transportteknologi 7. Jeg er ikke villig til at betale mere i skat 51. Hvad skal de penge der tjenes på road pricing bruges til? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Nye veje 2. Højhastighedstog 3. Forbedring af det europæiske tognet generelt* 4. Intelligent Trafikstyring* 5. Forskning og udvikling af CO2 effektiv bilteknologi* 52. Hvad skal de penge der tjenes på carbon taxation bruges til? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Højhastighedstog 2. Forbedring af det europæiske tognet 3. Forskning og udvikling af CO2-effektiv skibsteknologi* 4. Intelligent Trafikstyring* 5. Forskning og udvikling af CO2-effektiv flyteknologi*

22 Afsluttende spørgsmål Du har svaret på mange forskellige og detaljerede spørgsmål vedrørende langdistance transport. Afslutningsvis vil vi gerne spørge dig om to afrundende spørgsmål. 53. Har du ændret din holdning til langdistance transport I forbindelse med at du udfyldte dette spørgeskema? 1. Ja, min holdning til langdistance transport er generelt blevet mere positiv 2. Ja, min holdning til langdistance transport er generelt blevet mere negativ 3. Nej, jeg har ikke ændret holdning 4. Ved ikke 54. Såfremt du har nogle kommentarer vedrørende langdistance transport som du ønsker at tilføje eller som du ikke har haft mulighed for at give udtryk for I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet så er du velkommen til at skrive kommentarer nedenfor (åben text box) Dine kommentarer

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?)

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Banebranchen 2011 11. maj 11 Banebranchen 2011 Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Den politiske ramme -Danmark En grøn transportpolitik - januar 2009 Jernbanestrategien: debatoplæg september

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Løbenr... Aalborg Universitet, Sektionen for By- og Trafikplanlægning Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Aalborg Universitet udfører for tiden en undersøgelse i hovedstadsområdet

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Fremtidens jernbane Fremtidens jernbane Workshop på 80 minutter Ved Banebran årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Jernbane skal erstatte mere flytrafik Måske vil fremtiden umuliggøre indenrigsflyvninger!

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november 2007 23 deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere