Spørgeskema om langdistance transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema om langdistance transport"

Transkript

1 Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil du blive præsenteret for en række spørgsmål. Sæt en cirkel omkring tallet som står ud for det svar som du ønsker at give. Du må kun give et svar til hvert spørgsmål medmindre andet er anført. Hvis du kommer til at svare forkert, streger du blot svaret ud og sætter en ny cirkel omkring det rigtige svar. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, imens du udfylder spørgeskemaet, hvis du bliver i tvivl om indholdet af nogle af spørgsmålene. Du kan også hente hjælp i den alfabetiske ordliste, som forklarer udtryk og begreber, som i spørgeskemaet er markeret med *. Baggrundsspørgsmål 1. Køn 1. Mand 2. Kvinde 2. Alder (åben) Alder : 3. Antal personer I husholdningen, inklusiv dig selv? 1. 1 person 2. 2 personer 3. 3 personer 4. 4 personer eller flere 4. Har du børn? 1. ja 2. Nej 5. Er der hjemmeboende børn i husholdningen? 1. Ja 2. Nej - 1 -

2 6. Hvad er dit højeste afsluttede uddannelsesniveau? 1. Folkeskole 7 års undervisning/skolegang 2. Folkeskole 8 eller 9 års undervisning/skolegang 3. Faglært håndværker 4. Gymnasium/handelsskole 5. Kort videregående uddannelse (mindre end 3 år studie) 6. Medium videregående uddannelse (3-4 år studie) 7. Længere videregående uddannelse (mere end 4 års studie) 7. Nuværende beskæftigelse Sæt ring ved den kategori der passer bedst til din beskæftigelse. 1. Leder 2. Ufaglært arbejde 3. Faglært arbejde 4. Funktionær 5. Selvstændig 6. Under uddannelse 7. Pensionist, efterløn 8. Husmoder, medhjælpende hustru 9. For tiden på orlov (barsel, sygdom, andet) 10. For tiden uden beskæftigelse 11. Ved ikke 12. Ønsker ikke at besvare spørgsmålet - 2 -

3 Rejsevaner 8. Hvor ofte rejser du langdistance? (længere end 150km) 1. Mindst én gang om ugen 2. Mindst én gang om måneden 3. Mindst én gang hvert halve år 4. Mindst én gang om året 5. Mindre end én gang om året 6. Jeg rejser aldrig langdistance 9. Hvor ofte rejser du med fly? (en returrejse tæller som én gang) 1. Mindst én gang om ugen 2. Mindst én gang om måneden 3. Mindst én gang hvert halve år 4. Mindst én gang om året 5. Mindre end én gang om året 6. Jeg rejser aldrig med fly 10. Hvor ofte rejser du længere end 150 km med tog? 1. Mindst én gang om ugen 2. Mindst én gang om måneden 3. Mindst én gang hvert halve år 4. Mindst én gang om året 5. Mindre end én gang om året 6. Jeg rejser aldrig mere end 150 km med tog - 3 -

4 11. Hvor ofte rejser du længere end 150 km med bil? 1. Mindst én gang om ugen 2. Mindst én gang om måneden 3. Mindst én gang hvert halve år 4. Mindst én gang om året 5. Mindre end én gang om året 6. Jeg rejser aldrig mere end 150 km med bil 12. Hvad er oftest formålet med din rejse når du rejser længere end 150km? 1. Besøge venner eller familie 2. Arbejdsrelateret 3. Ferie 4. En blanding af de tre ovenstående 5. Andre formål skriv hvad 6. Jeg rejser aldrig længere end 150 km - 4 -

5 Forbrugsvaner 13. Hvilke faktorer har betydning for dit valg af varer når du handler fødevarer (fx frugt, grøntsager, mejeriprodukter)? På en skala fra 1 til 5: sæt kryds ved 1 hvis det har stor indflydelse på dit valg. Sæt kryds ved 5 hvis det IKKE har indflydelse på dit valg. A. Fødevarens pris B. Fødevarens kvalitet C. Om fødevaren er produceret under miljømæssigt forsvarlige forhold D. Om fødevaren er produceret i udlandet - 5 -

6 14. Hvilke faktorer har betydning for dit valg af varer når du handler andre varer end fødevarer (tøj, elektronisk udstyr mv.)? På en skala fra 1 til 5: sæt kryds ved 1 hvis det har stor indflydelse på dit valg. Sæt kryds ved 5 hvis det IKKE har indflydelse på dit valg. A. Varens pris B. Varens kvalitet C. Om varen er produceret under miljømæssigt forsvarlige forhold D. Om varen er produceret i udlandet - 6 -

7 15. Tænker du over hvor langt fødevarer er transporteret når du køber dem? 1. Ja, og det påvirker mit valg af varer 2. Ja, men det påvirker ikke mit valg af varer 3. Nej, jeg tænker ikke over det 4. Ved ikke 16. Tænker du over hvor langt andre varer er transporteret når du køber dem? 1. Ja, og det påvirker mit valg af varer 2. Ja, men det påvirker ikke mit valg af varer 3. Nej, jeg tænker ikke over det 4. Ved ikke 17. Tænker du over hvordan en vare er transporteret når du køber den (med fly, tog, lastvogn, skib)? 1. Ja, og det påvirker mit valg af varer 2. Ja, men det påvirker ikke mit valg af varer 3. Nej, jeg tænker ikke over det 4. Ved ikke 18. Tænker du over om en vare er produceret med det mindst mulige CO2 udslip? 1. Ja, og det påvirker mit valg af varer 2. Ja, men det påvirker ikke mit valg af varer 3. Nej, jeg tænker ikke over det 4. Ved ikke - 7 -

8 Transportens betydning Udvidelsen af EU, den økonomiske ekspansion og de generelle forbedringer af levestandarden er alle drivkræfter for den store vækst i både fragt og passager transporten som man har oplevet i Europa igennem de sidste par årtier. Et effektivt transportsystem som medfører høj mobilitet for varer og mennesker spiller en væsentlig rolle for økonomisk vækst og velfærd i moderne samfund. Samtidig vokser CO2 udslippet fra transport, der er trængsel på vejene, og hensynet til naturen må ofte vige for bygning af veje. Transport er derfor også en trussel mod menneskers livskvalitet og velfærd. I den næste række af spørgsmål vil du blive bedt om at evaluere vigtigheden af mobilitet, økonomisk vækst, global opvarmning og naturbevarelse. På en skala fra 1 til 5: sæt kryds ved 1 hvis det har stor indflydelse på dit valg. Sæt kryds ved 5 hvis det IKKE har indflydelse på dit valg. 19. Hvor vigtigt er mobilitet for samfundsøkonomien? 20. Hvor vigtigt er det for dig at du let og effektivt kan blive transporteret rundt i Europa? - 8 -

9 21. Hvor vigtigt er økonomisk vækst for samfundsøkonomien? 22. Hvor vigtigt er det for dig at det er muligt at købe varer fra hele Europa? 23. Hvor vigtigt er det for dig at det er muligt at købe varer fra hele verden? 24. Hvor vigtigt er det at beskytte naturområder i Europa? - 9 -

10 25. Hvor vigtigt er det at bremse den globale opvarmning*? 26. Er du bekymret over den stigende udledning af CO2 fra transportsektoren? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 27. Er du bekymret over den stigende olieafhængighed* i transportsektoren? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Generelle dilemmaer prioritering af transport De følgende spørgsmål omhandler hvilke værdier/faktorer, der skal have forrang for andre. Det er som ovenfor mobilitet, økonomisk vækst, beskyttelse af naturområder og at bremse den globale opvarmning. Du skal svare på hvad du syntes er vigtigst og altså prioritere mellem de forskellige værdier/faktorer. 28. Hvad er vigtigst; økonomisk vækst eller at bremse den globale opvarmning? 1. Økonomisk vækst er vigtigst 2. Bremse den globale opvarmning er vigtigst 3. Det er lige vigtigt 4. Inge af delene er vigtige 5. Ved ikke

11 29. Hvad er vigtigst; mobilitet eller at bremse den globale opvarmning? 1. Mobilitet vækst er vigtigst 2. Bremse den globale opvarmning er vigtigst 3. Det er lige vigtigt 4. Ingen af delene er vigtige 5. Ved ikke 30. Hvad er vigtigst; økonomisk vækst eller beskyttelse af naturområder? 1. Økonomisk vækst er vigtigst 2. Beskyttelse af naturområder er vigtigst 3. Det er lige vigtigt 4. Ingen af delene er vigtige 5. Ved ikke 31. Hvad er vigtigst; mobilitet eller beskyttelse af naturområder? 1. Mobilitet er vigtigst 2. Beskyttelse af naturen er vigtigst 3. Det er lige vigtigt 4. Ingen af delene er vigtige 5. Ved ikke

12 Mulige løsninger 32. Hvilke tre midler bør man satse på, hvis formålet er at begrænse CO2 udledningen fra langdistance transport? Sæt ring om de tre løsninger, du vil foretrække. 1. Reduktion* af persontransporten 2. Reduktion* af godstransporten 3. Videreudvikle brændstoffer* og drivmidler*, som har mindst muligt CO2-udslip 4. Anvende intelligent trafikstyring* 5. Højere afgifter og CO2-skatter* CO2-udledende transport 6. Fremme brug af mindre CO2-udledende transportformer 7. Reduktion af hastighed* for fly og biler 8. Bedre information og oplysning om transportens CO2 udslip 9. Ved ikke Højere priser Højere priser på langdistance transport af personer og varer kan være med til at mindske væksten i transporten og dermed mindske transportens bidrag til klimaforandringer. Men højere priser kan også have en række konsekvenser for dit forbrug. 33. Hvilke konsekvenser er du villig til at acceptere, for at begrænse CO2 udledningen fra transport over 150 km? (du må gerne sætte ring om flere svar muligheder) 1. Jeg kan acceptere færre ferierejser med fly eller bil til fjerne rejsemål (over 150 km) 2. Jeg kan acceptere færre forretningsrejser med fly eller bil (over 150 km) 3. Jeg kan acceptere mindre udbud af varer fra udlandet i supermarkedet 4. Jeg kan acceptere højere priser på dagligvarer generelt 5. Jeg kan acceptere højere priser på dagligvarer med stort CO2-fodaftryk 6. Jeg kan acceptere højere priser på tøj 7. Jeg er ikke villig til at acceptere nogen af ovennævnte konsekvenser

13 34. Hvor meget er du villig til at betale mere for langdistance rejser (over 150 km) hvis det kan bremse den globale opvarmning? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg er ikke villig til at betale mere for at rejse langt 35. Hvor meget dyrere skal rejser med fly være for at du vil vælge at rejse med tog i stedet? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg rejser alligevel altid med tog frem for fly 6. Jeg vil ikke erstatte en flyrejse med en togrejse selvom flyrejsen bliver dyrere 7. Ved ikke 36. Hvor meget dyrere skal rejser med bil være for at du vil vælge at rejse med tog i stedet? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg rejser alligevel altid med tog frem for bil 6. Jeg vil ikke erstatte en bilrejse med en togrejse selvom togrejsen bliver dyrere 7. Ved ikke

14 37. Hvor meget mere er du villig til at betale for fødevarer der er produceret i udlandet, hvis det kan bremse den globale opvarmning? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg er ikke villig til at betale mere for fødevarer der er produceret i udlandet 38. Hvor meget mere er du villig til at betale for andre varer der er produceret i udlandet, hvis det kan bremse den globale opvarmning? 1. Dobbelt pris % mere % mere % mere 5. Jeg er ikke villig til at betale mere for varer der er produceret i udlandet 39. Hvilke transportformer bør gøres dyrere for at bremse den globale opvarmning? (du må gerne sætte ring om flere svar muligheder) 1. Flyrejser bør gøres dyrere 2. Togrejser over 150 km bør gøres dyrere 3. Bilrejser over 150 km bør gøres dyrere 4. Ingen transportformer bør gøres dyrere for at bremse den globale opvarmning 5. Ved ikke

15 Vigtigheden af hastighed Nedsat hastighed* er en billig og lavteknologisk løsning som er meget effektiv til at reducere CO2 emissionerne: Lavere hastighed kan betyde længere rejsetid, fx med fly over meget lange afstande og bil knap så lange afstande. Over kortere afstande kan den lavere hastighed opvejes af bedre logistik og mindre ventetid, fx i lufthavnene eller ved skift mellem forskellige transportmidler. 40. Hvad er det bedste argument for at få dig til at skifte til en transportform med lavere CO2 udledning? 1. At det bremser klimaforandringer 2. At det er billigere 3. At det er mere komfortabelt 4. At rejsetiden er den samme 5. Jeg vil aldrig vælge transportform efter CO2 udledning 41. Hvilke argumenter vil få dig til at overveje at rejse mindre? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Det bremser den globale opvarmning* 2. Rejsetiden bliver væsentligt forlænget 4. Det bliver lettere at mødes virtuelt* (videokonferencer mv.) 5. Ved ikke 42. Er du villig til at acceptere nedsat hastighed* for fly og biler for at begrænse CO2 udledningen? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Jeg kan acceptere at gennemsnitshastigheden på fly reduceres til 700 km så det forlænger rejsetiden med ca. 20% (En flyvetur på 5 timer vil tage 1 time mere, en flyvetur på 2 timer vil tage 24 minutter mere). 2. Jeg kan acceptere at gennemsnitshastighed for biler på motorveje reduceres til 80 km/t og forlænger rejsetiden med ca. 30%. (En biltur på 3 timer vil vare 4 timer, en tur på 6 timer vil vare 8 timer) 3. Ingen af delene 4. Ved ikke

16 43. Hvad skal der til for at få dig til at acceptere nedsat hastighed som kan betyde længere rejsetid? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. At transportmidlet til gengæld er præcist og pålideligt (kommer til tiden og overholder rejsetiden) 2. At der til gengæld er forbedret komfort under rejsen 3. At det forbedrer trafiksikkerheden og medfører færre trafikdrab og færre tilskadekomne 4. At det er let at kombinere flere transportformer, fx tog med delebil* 5. Intet kan få mig til at acceptere længere rejsetid. Politiske virkemidler Herunder er nævnt nogle af de politiske virkemidler der kan tages i brug for at nedbringe udledningen af CO2 fra langdistance transport, i form af prissætning af miljøomkostningerne, kvoteordning eller information. 44. Angiv for hvert politiske virkemiddel, hvor godt et værktøj du synes det er: A. Road pricing*/kørselsafgift 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt C. Individuelle CO2 kvoter* 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt

17 D. CO2 skat* 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt E. Biobrændstof mærkning* 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt F. CO2 fodaftryk mærkning* 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Mindre godt 5. Slet ikke godt

18 Politisk ansvar og finansiering Ændringer i langdistance transport systemerne, så transporten udleder mindre CO2, kræver store investeringer i infrastruktur og i forskning og udvikling. Investeringerne har lang tidshorisont og skal derfor prioriteres. De næste spørgsmål går på, hvem der har ansvaret for at gennemføre investeringerne og hvordan de skal prioriteres. 45. Hvem skal have hovedansvaret for at nedbringe CO2 udslippet fra langdistance transporten i Europa fremover? 1. Hvert enkelt borger, som må ændre transport- og forbrugsvaner i en retning, som nedbringer CO2 udslippet fra transport 2. Virksomheder og industri (bilproducenter, flyoperatører, fragtfirmaer etc.), som må indgå og overholde frivillige aftaler om at udvikle mere CO2-effektiv teknologi* 3. De enkelte EU-medlemslande, som må regulere transporten nationalt 4. EU, som må regulere transporten på EU niveau 5. Ved ikke 46. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende synspunkter angiv din mening om hvert udsagn A. Beslutninger vedrørende europæiske transportsystemer skal ikke træffes på EU niveau men i stedet på nationalt niveau. 1. Jeg er fuldstændig enig 2. Jeg er delvist enig 3. Jeg er hverken enig eller uenig 4. Jeg er delvist uenig 5. Jeg er fuldstændig uenig

19 B. Det er nødvendigt med planlægning og regulering på Europæisk niveau for at sikre en effektiv udbygning af infrastrukturen (jernbane netværk, vej netværk, lufthavne), som søger at minimere CO2 bidraget fra transport og at få den bedste udnyttelse af landarealerne 1. Jeg er fuldstændig enig 2. Jeg er delvist enig 3. Jeg er hverken enig eller uenig 4. Jeg er delvist uenig 5. Jeg er fuldstændig uenig C. Det er nødvendigt at overføre mere magt fra medlemsstaterne til EU for at få en fælles europæisk standard for og regulering af transportsektoren, så den bliver CO2- effektiv. 1. Jeg er fuldstændig enig 1. Jeg er delvist enig 2. Jeg er hverken enig eller uenig 3. Jeg er delvist uenig 4. Jeg er fuldstændig uenig 5. Ved ikke 47. I hvilken grad er du enig eller uenig i de følgende synspunkter angiv din mening om hvert udsagn A. Skattesystemet burde indrettes således at det er billigere at købe og køre i en miljøvenlig bil og dyrere at købe og køre i en bil der har et stort CO2 udslip. 1. Jeg er fuldstændig enig 2. Jeg er delvist enig 3. Jeg er hverken enig eller uenig 4. Jeg er delvist uenig 5. Jeg er fuldstændig uenig

20 B. Øget brug af biobrændsel er et problem, hvis det bliver dyrket på bekostning af fødevarer 1. Jeg er fuldstændig enig 2. Jeg er delvist enig 3. Jeg er hverken enig eller uenig 4. Jeg er delvist uenig 5. Jeg er fuldstændig uenig 48. Hvem skal betale størstedelen af omkostningerne for nye og mindre CO2-forurenende transportsystemer? 1. Alle borgere gennem højere skat 2. De der bruger transportsystemerne 3. Kun de der bruger de særligt forurenende transportformer 4. Ved ikke 49. Hvilke tre investeringer bør prioriteres højest? Sæt ring ved tre svar 1. Nye veje 2. Højhastighedstog* 3. Forbedring af det europæiske tognet* 4. Nye lufthavne 5. Intelligent Trafikstyring* 6. Forskning og udvikling af mindre CO2-forurenende transportteknologi

21 50. Er du villig til at betale mere i skat for følgende forslag? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Nye veje gennem Europa 2. Investeringer i højhastighedstog* 3. Forbedring af det europæiske tognet* generelt 4. Investeringer i lufthavne 5. Investeringer i Intelligent Trafikstyring 6. Investeringer i forskning og udvikling af CO2 effektiv* transportteknologi 7. Jeg er ikke villig til at betale mere i skat 51. Hvad skal de penge der tjenes på road pricing bruges til? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Nye veje 2. Højhastighedstog 3. Forbedring af det europæiske tognet generelt* 4. Intelligent Trafikstyring* 5. Forskning og udvikling af CO2 effektiv bilteknologi* 52. Hvad skal de penge der tjenes på carbon taxation bruges til? (du kan sætte ring om flere svar muligheder) 1. Højhastighedstog 2. Forbedring af det europæiske tognet 3. Forskning og udvikling af CO2-effektiv skibsteknologi* 4. Intelligent Trafikstyring* 5. Forskning og udvikling af CO2-effektiv flyteknologi*

22 Afsluttende spørgsmål Du har svaret på mange forskellige og detaljerede spørgsmål vedrørende langdistance transport. Afslutningsvis vil vi gerne spørge dig om to afrundende spørgsmål. 53. Har du ændret din holdning til langdistance transport I forbindelse med at du udfyldte dette spørgeskema? 1. Ja, min holdning til langdistance transport er generelt blevet mere positiv 2. Ja, min holdning til langdistance transport er generelt blevet mere negativ 3. Nej, jeg har ikke ændret holdning 4. Ved ikke 54. Såfremt du har nogle kommentarer vedrørende langdistance transport som du ønsker at tilføje eller som du ikke har haft mulighed for at give udtryk for I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet så er du velkommen til at skrive kommentarer nedenfor (åben text box) Dine kommentarer

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere