Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser."

Transkript

1 Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har nydt juledagenes velsignelser, og at det nye år vi er trådt ind i vil opfylde vore ønsker og forventninger. Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Forandringer Det er snart 3 år siden vi fejrede indførelsen af Selvstyret og bekræftede, at vi ønsker at tage et styrket ansvar som folk. Det var en glædens dag, og jeg mindes stadig dagen med en følelse af stolthed og lykke. Med det styrkede ansvar sagde vi samtidig ja til, at alting ikke kan forblive som det altid har været. Vi sagde ja til at vi havde modet til at møde forandringer og aktivt arbejde med de udfordringer, der er i vores samfund. Men vi ved alle, at forandringer kan virke skræmmende, hvis man står alene og ikke kan se målet. Derfor skal målet være klart for os alle og vi må styrke hinanden i, at vores forandringer skal være forbundet med forbedringer, energi og troen på os selv. Og målet er klart. Vi skal skabe et bæredygtigt samfund. Et samfund som er menneskeligt, økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt, således at vi efterlader et sundt samfund til de kommende generationer, der i endnu højere grad vil være en medspiller i en global verden. Det er vores pligt som politikere, borgere, organisationer og andre at bidrage til et stærkt samfund nu og i fremtiden. Det er bydende nødvendigt i forandringer, at vi viser vores medborgerskab og tager ansvar for os selv, hinanden og fællesskabet. Kære medborgere. I skal blive ved med at blande jer i debatter og hjælpe os med at tage de rigtige beslutninger. Sammen har vi et fælles mål og på vejen møder vi forandringer, der skal diskuteres og debatteres i respektfuld dialog. 1

2 Én ting står dog klart: Vi kommer alle til at bidrage med, hvad vi kan. Vi gennemlever nogle økonomiske svære år og ofte bliver det en kamp om, at få økonomien til at hænge sammen. Men vi må minde hinanden om det fælles mål, nemlig at der er råd til velfærd for vore børn og deres børn i fremtiden. Vi er på rette spor Mod slutningen af 2011 offentliggjorde Grønlands Statistik en række nye og glædelige oplysninger. Blandt andet fremgik det, at vores eksport er forøget væsentligt. I forhold til 2010 var væksten på 376 mio.kr., altså næsten 25 % højere. Der er opnået mærkbart bedre priser for forskellige fiskearter. Disse officielle og pålidelige oplysninger bør danne baggrund for en mere sober debat om fiskeriet. Uanset de positive nyheder, ved vi også at dele af fiskeriet stadig drives urentabelt og dermed ikke bæredygtigt. Det er bl.a. på den baggrund at Naalakkersuisut til stadighed arbejder for at modernisere og gennemføre strukturændringer i fiskeriet, og vi har derfor et stærkt ønske om at etablere en bedre dialog med erhvervet og vore politiske kolleger. Jeg vil gerne benytte anledningen til at rette en tak til alle fiskerne, fangerne og deres familier overalt på kysten for deres medvirken til at skabe væksten i vort land og ønske dem en øget fremgang i det nye år. Tilpasning til nye betingelser Vi bør gøre vores yderste for at opnå MSC-certificering af vore fiskeprodukter i løbet af En MSC-certificering skal sikre at vore produkter opnår bedre priser, uanset faldende mængder. Målet må være, at alle arter såsom rejer, torsk og andre fisk opnår denne certificering. Der er ingen tvivl om, at vi skal være meget opmærksomme på ikke at sakke agterud i forhold til vore konkurrenter på markedet. 2

3 Vi har jo alle i flere år vidst, at hellefiskebestanden er i tilbagegang. Et fortsat fiskeri, som det foregår i dag, vil kunne føre til en kollaps af bestanden i løbet af de næste ca. 20 år. Det er selvsagt ikke en ønskelig situation at havne i. Vi har som nævnt en pligt til at tænke på den næste generation. I takt med at klimaet ændrer sig, opstår også nye muligheder i fiskeriet. Vi følger nøje, hvilke muligheder der byder sig med tiden således, at de kan udnyttes gennem forsøgsfiskeri. Kære fremtid Et af de mange glædelige begivenheder sidste år var børne- og ungdomskonferencen Nakuusa Youth Forum, arrangeret af Naalakkersuisut i samarbejde med Unicef og som blev afviklet i Ilulissat. Børn og unge fra hele landet deltog og mange flere havde ønsket at være med. Konferencens resultat i form af slutdokumentet KÆRE FREMTID blev sendt til medlemmerne af Inatsisartut og Naalakkersuisut og indeholder topmødets anbefalinger og prioriteter. Jeg tror at vi alle fuldt ud forstår budskabet om, at folkeskolen og uddannelsesmulighederne står allerøverst på prioriteringslisten. På vegne af Naalakkersuisut vil jeg sige mange tak for jeres anbefalinger, og at vi vil følge mange af jeres anbefalinger i vores videre arbejde. Bl.a. vil vi med hensyn til videreudviklingen af folkeskolen, og også vedrørende de unge, der må rejse hjemmefra for at gå i skole, fremlægge vores planer til foråret, hvor vi vil medtage jeres anbefalinger. De seneste opgørelser viser at vores ekstraordinære indsats for at højne uddannelsesniveauet bærer frugter. I forhold til 2005 er antallet af uddannelsessøgende i 2010 forøget med 36 % og antallet der gennemfører deres uddannelse med en eksamen er steget med 38 %. Vores forventninger vil være voksende i takt med at antallet af skolehjems- og kollegiepladserne bliver flere. Naalakkersuisut har for nylig besluttet at forøge bevillingerne til byggeri af skolehjem og kollegier. Jeg er helt sikker på, at vi vil vende tilbage til anbefalingerne fra Nakuusa Youth Forum, og jeg forestiller mig, at dette forum kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed hvor vi drøfter, hvordan vi politisk kan medvirke til at forbedre børn og unges vilkår. 3

4 Jeg vil benytte lejligheden til at rette en inderlig tak til alle, børn, unge, forældre og andre der arbejder med børneomsorg og undervisning og ønske jer alt godt i fremtiden. Ligeledes er det mig magtpåliggende at takke alle de mange personer der af egen vilje arbejder for mange gode formål, f.eks. Bedre Børneliv, som i efteråret gennemførte en landsindsamling med stor succes for at være med til at forbedre børns vilkår. Og selvfølgelig også en meget stor tak til alle de frivillige inden for idrætten og ude i foreningerne, som uden at forvente betaling gør et flot stykke arbejde. Råstofaktiviteter på spring Her to år efter at den intensive olieefterforskning er gået i gang, kan vi konstatere at grønlandske firmaer og arbejdere har viljen til at deltage i de nye aktiviteter. Antallet af virksomheder, der beskæftiger sig med olieaktiviteter, er femdoblet i det forløbne år og vi har kun set begyndelsen. Men det kan have lange udsigter før et evt. oliefund og vi skal derfor også forfølge andre råstofpotentialer. Det kan skabe mange arbejdspladser, men skal vi som samfund have optimalt udbytte af aktiviteterne, er det nødvendigt at vi forbereder os endnu mere end vi gør i dag. Vi har i det forløbne år etableret grundlaget for en ekstraordinær beskæftigelsesindsats. Vi har også indført nye opgørelsesmetoder af arbejdsløsheden, så vi får bedre redskaber til at få flere i beskæftigelse. Tiden nærmer sig, hvor indtil flere mineprojekter forhåbentlig bliver realiseret. Vi regner med at modtage flere ansøgninger om udvinding af mineralske råstoffer. Det vil, når den tid kommer, selvfølgelig være et spørgsmål om mineselskaberne er i stand til at opfylde lovgivningens krav, men der er til gengæld ingen tvivl om at tidspunktet for meget vigtige beslutninger nærmer sig hastigt. Vi skal bestræbe os meget for at tage disse beslutninger om vores fælles fremtid i fællesskab. I den forbindelse tænker jeg især på planerne om at etablere en aluminiumssmelter ved Maniitsoq. 4

5 Der er stadig delte meninger om det planlagte smelterværk. Nogle er for mens andre er imod der skal være plads til alle holdninger. Men uanset de forskellige holdninger, er det vigtigt at huske på at grundlaget for beslutningerne er vores egen lovgivning og relevante internationale aftaler vi er forpligtede til at overholde forskellige regler, som man ikke bare kan ignorere. Vi arbejder og vil fortsat arbejde på et forsvarligt grundlag. Grønland og verden Kære medborgere. I aften vil jeg ikke undlade også at kaste et blik udenfor landets grænser. Vi er blevet i stand til at følge tæt med i alt, hvad der sker rundt omkring i verden. En af de ekstremt chokerende begivenheder sidste år, var det store jordskælv i Japan, som kostede mange menneskeliv, og hvor bl.a. eksplosionen på et atomkraftværk stadig den dag i dag udgør en trussel for befolkningen. Men den tragedie, der rystede os mest, og som vi følte os tættest på, var massakren på en lang række unge politiske aktive, som skete på øen Utøya i Norge. Den uhyggelige hændelse vakte selvfølgelig stor medfølelse hos mange af vore medborgere og vi har viderebragt kondolencerne til det norske folk. Befolkningerne i en række arabiske lande fik nok af de årelange brutale diktatoriske regimer og skabte det arabiske forår, hvilket viser at stater, der normalt regnes for uforanderlige, ikke længere kan undsige sig omverdenens indflydelse. Lad os håbe at omvæltninger vil føre til mere demokrati og til fred blandt folkene. Naalakkersuisuts planer for 2012 Den finansielle krise som begyndte at hærge i 2008 har stadig stor indflydelse der er endda stor sandsynlighed for at krisen stadig kan blive værre. Vi er til gengæld ikke blevet så hårdt ramt som man kunne frygte. Forrige år var den økonomiske vækst på 1,2 %. Vi regner med samme eller lidt højere vækstrate i

6 Men skal vi have noget at stå imod med, i forhold til det offentliges stadig stigende udgifter har vi behov for en vækst på mindst 2 3 % på årsbasis. For at forbedre befolkningens levevilkår prioriterer Naalakkersuisut derfor følgende initiativer i 2012: flere arbejdspladser mere boligbyggeri overalt i landet flere skolehjem og kollegier flere studerende og praktikpladser, og mindsket ulighed i vort land. For at nå målene skal vi arbejde tæt sammen med kommunerne. I det nye år er det mit største ønske at vi løfter i fællesskab, det er den eneste sikre vej til at vi kan gennemføre de forbedringer vi ønsker. Naalakkersuisut har for 2012 omfattende planer for fortsættelsen af strukturændringerne i vores samfund. Set under ét skal vi have modet til at gøre op med en lang række af de forhold, vi i dag tager for givet. Der er behov for at gennemføre reformer af pensionsområdet så det bl.a. sikres at flest mulig sparer op til deres egen alderdom ligesom der er behov for at gennemføre reformer af boligområdet så tilskud til boligudgifterne målrettes de som har et reelt behov. Samtidig er der behov for serviceeftersyn af priserne på el-, vand-, varme- og fragt her 10 året efter ophævelse af ensprissystemet. Der er tale om forhold som har stor betydning for alle. Derfor vil Naalakkersuisut invitere arbejdsmarkedets parter, dvs. både lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne til forhandlinger i 2012 om de nødvendige reformer. I 2012 vil Naalakkersuisut sætte speciel fokus på samfundets gæld og de nødvendige investeringer på anlægsområdet, herunder finansieringen af investeringerne. 6

7 Endvidere vil Naalakkersuisut i det kommende år fremlægge en lovpakke om ydelser til børn og unge, samt fremlægge lovforslag der vedrører kultur og fritid. På Inatsisartuts forårssamling vil Naalakkersuisut præsentere en række vækstinitiativer, der kan danne rammerne for de nødvendige forandringer indenfor erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet. De initiativer vi gerne vil igangsætte, skal vi på et andet tidspunkt komme tilbage til, men jeg vil dog lige hæfte mig ved en ting. Det er en langvarig sag gennem mange år, som endelig skal afsluttes her i det nye år. Ved vedvarende insisteren har vi nu opnået 40 mio. kroner til oprydning af Dundasområdet. Yderligere opnåede vi, at amerikanernes miljøefterladenskaber skal kortlægges. Vi træder ind i det nye år med positive forventninger og spænding, et år hvor vi i fællesskab kan opnå store resultater for vores samfund, hvis vi har viljen til at samarbejde. Sundhed Vor moderne livsstil og sundhed er stadig under forandring, og i den forbindelse skal vi alle sammen huske på, at vi er med til at give et sundt liv videre til næste generation, børnene. En sund livsstil er hjørnestenen i dagens samfund. Ventelisten for patienter til lægebehandling er i det forløbne år blevet kortere, og det er noget, folk kan mærke i hverdagen, takket være vore tillægsbevillinger. Vi ser frem til, og håber, at flere og flere får gavn af den kortere venteliste så tidligt som muligt. Et nyt patienthotel i Danmark bliver også taget i brug i det nye år, hvilket vil gøre hverdagen lettere for patienterne. Afslutning Vi har just fejret juledagene sammen med vore familier og i venners lag. Dage præget af kærlig omsorg og venlig imødekommenhed. Jeg er sikker på at de allerfleste har nydt godt af dagene. Mit ønske for 2012 skal være, at samhørighed, gensidig respekt og tolerance bliver kendetegnende for det nye år, også når det bliver hverdag igen. Vi har masser at være fælles om, og det bør vi værne om frem for splittelse os imellem. 7

8 Jeg ønsker vore venner i rigsfællesskabet Færøerne og Danmark et godt nytår og takker for vores samarbejde i det forløbne. Jeg vil ligeledes rette en tak til alle vore stammefrænder og deres ledere i Canada, Alaska og Siberien for et godt og berigende samarbejde og ønske dem et godt nytår. Og ikke mindst kan jeg ikke lade være med at nævne vore landsmænd i Danmark og i udlandet særskilt i aften der skal lyde en hjertelig tak for alt herfra til jer alle sammen. Vi ses igen i det nye år. Jeg ønsker et godt helbred og fremgang for alle og et godt nytår. 8

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Forår 2013 Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Det er længe siden, der har været så meget fokus på produktivitet, som tilfældet er nu. Det

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden 2014-2018. Det centrale i Koalitionens

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere