De norske forbindelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De norske forbindelser"

Transkript

1 De norske forbindelser - en ny epoke på Sæbygård Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2009 Sæby Museum

2 I 1723 overtog Anne Sophie Pachs ( ) Sæbygård efter sin moder, Elisabeth Bille ( ). Forinden havde hun giftet sig med Lage Beck Arenfeldt ( ) og bragte på den måde Arenfeldtslægten til den nordjyske herregård. Forbindelsen til Arenfeldtslægten blev cementeret endnu engang, da deres datter Elisabeth Bille Arenfeldt ( ) i 1758 giftede sig med sin fætter Otte Arenfeldt ( ). Parret fik dog ingen børn, så for at sikre Sæbygårds fremtid gjorde de i 1797 herregården til stamhus i til fordel for Elisabeth Bille Arenfeldts søsters barnebarn, Mette Johanne Reedtz ( ). Hun giftede sig med Baron Jens Carl Krag-Juel-Vind ( ) fra Stensballegård ved Horsens, og i en lang årrække var ejerskabet af de to herregårde tæt forbundet. Parret overtog Sæbygård, da Otte Arenfeldt døde i 1806, og baronen antog derefter navnet Arenfeldt. De fik 14 børn, hvoraf de 7 døde som små, og de 4 skiftevis ejede Sæbygård. I 1884 døde baronesse Elisabeth Eleonore Christine Krag-Juel-Vind- Arenfeldt ( ) som den sidste af sin søskendeflok. Hun var ugift, og Sæbygård stod endnu engang uden direkte arvinger. ii Den norske gren af Arenfeldtslægten I testamentet, som blev skrevet i forbindelse med stamhusets oprettelse i 1797, var det bestemt, hvem der skulle arve, såfremt den første stamhusbesidders slægt uddøde. I sådan et tilfælde skulle stamhuset overgå til Christian Ditlev Adolf Arenfeldt ( ), der tilhørte den norske gren af slægten. Han kom som officer til Norge i iii Familieskabet med den danske gren af Arenfeldtslægten skal man tilbage til Hans Axelsen Arenfeldt (død 1611) for at finde. Den norske gren af slægten nedstammer fra hans søn Axel Arenfeldt ( ), mens en anden af hans sønner, Niels Arenfeldt ( ) var stamfader til den gren af slægten, der kom til Sæbygård. iv Christian Ditlev Adolf Arenfeldt var dog for længst død, da det blev nødvendigt at gøre brug af

3 testamentets bestemmelse, så det blev reelt hans barnebarn, der var opkaldt efter ham, som fik titel af stamhusbesidder, da han i 1884 overtog Sæbygård, og en ny epoke begyndte for den gamle renæssancegård. Den nye stamhusbesidder Christian Ditlev Adolph Arenfeldt ( ), kaldet Adolph, blev født i 1824 i Kristiansand, som søn af Julius Frederik Arenfeldt ( ) og Petronelle Frederikke Holm ( ). Hun var datter af Bernt Holm ( ) en af Kristiansands rigeste købmænd og ejer af herregården Gimle lidt udenfor Kristiansand. Adolph måtte dog vokse op uden sin far, som døde allerede i Barndommens første år blev tilbragt i Kristiansand, indtil familien i 1834 flyttede til Gimle, da Petronelle Holm arvede gården. Fra juli 1835 til marts 1840 var Adolph indskrevet på Katedralskolen i Kristiansand. Han blev taget ud for at anbringes ved Landvæsenet. Hvilken uddannelse han siden fik vides ikke, men han blev tidligt interesseret i jordbrug og agronomi. v Adolph Arenfeldt giftede sig i 1855 med Ottilie Louise Isaachsen ( ), datter af Kristiansands rigeste købmand Konsul Daniel Isaachsen ( ). De nygifte flyttede ind på gården Eg i Kristiansand, og parret fik en søn og tre døtre. Ottilie var imidlertid svagelig og døde allerede i 1875 som knap 42-årig. Adolph blev dermed alene med fire børn på henholdsvis 18, 17, 14 og 12 år. Han giftede sig aldrig igen og valgte i 1876 at sælge Eg og flytte tilbage til Gimle. Udover sin egen familie tog Adolph sig også godt af sine to tilbageværende ugifte søstre Adolphine ( ) og Charlotte ( ), der ligeledes havde bopæl på Gimle, og sørgede for, at søstrene regelmæssigt fik kvartalspenge af den fælles arv, som Adolph forvaltede. Efter søstrenes død boede Adolph på Gimle sammen med sin ugifte datter Laura frem til sin død i vi

4 Kendte Sæbygård Adolph Arenfeldt havde vidst hele sit liv, at han var arving til stamhuset Sæbygård. Frem til overdragelsen i 1884 blev han løbende holdt orienteret om tingenes tilstand på herregården, og renterne fra stamhuset gik efter hans farfars død i 1833 til ham. Efter han fyldte 21 år i 1845, skulle han på grund af arvefølgen desuden godkende dispositioner, der vedrørte Sæbygårds oprindelige fideikommiskapital. vii Adolph Arenfeldt ville dog ikke nøjes med denne skriftlige orientering, men tog selv Sæbygård i øjesyn. Således ved man, at han besøgte herregården i 1868, og det er heller ikke usandsynligt, at han slog vejen forbi på sine mange rejser til og fra København. Efter sin kones død besøgte han i sommeren 1875 Sæbygård igen. Denne gang var opholdet af længere varighed, og med sig havde han sin søn Julius Frederik Arenfeldt ( ), der var næst i arvefølgen. viii Næste generation i stamhuset Selv om Adolph Arenfeldt ikke selv ønskede at slå sig ned på Sæbygård, foretog han i årene efter overdragelsen en omfattende istandsættelse af den gamle herregård, så den ikke blot kunne tjene som hans sommerbolig, men også blive en passende bolig for hans søn og svigerdatter. Hele familien Arenfeldt var hos fotograf i Kristiansand i Øverst til venstre Adolph Arenfeldt, 41 år. Til højre Ottilie Arenfeldt, født Isaachsen, 31 år. Nederst til venstre, Julius, 9 år og Hanne, 7 år og til højre Ingertha, 5 år og Laura, 3 år. Foto: Sæby Museum & Arkiv

5 Arkitekt Frits Uldall leverede tegninger med forslag til forbedringer, det velrenommerede københavnske møbelfirma Severin & Andreas Jensen leverede en del møbler, og nogle møbler blev overført fra Gimle. Istandsættelsen stod på frem til 1889, og resultatet blev en herskabsbolig, der fulgte tidens stil, og det unge pars indflydelse på deres kommende bolig var nok yderst begrænset. Med sin interesse for landbrug ønskede Adolph, at Sæbygård blev styret som en moderne godsdrift. Det blev en opgave for hans søn Julius Frederik, som han sørgede for fik en god uddannelse, så han var rustet til at overtage stamhuset. Han blev derfor som ung sendt på Ultuna Landbrugsskole ved Uppsala i Sverige, hvor man også beskæftigede sig med skovbrug. ix Gimle fortsat stamhusbesidderens hjem Tilbage i Kristiansand var det almindeligt for overklassen at have en bolig i byen, hvor vintrene blev tilbragt samt en sommerbolig udenfor byen. Gimle Gård lidt udenfor Kristiansand blev opført i 1797 og 1807 af Bernt Holm, Adolph Arenfeldts morfar. Han var en meget rig købmand og tilhørte således Kristiansands absolutte top. Gimle blev derfor et eksklusivt samlingssted, hvor byens overklasse blev inviteret til for eksempel baller eller herresammenkomster, hvor der blev diskuteret kultur og politik. x Efter en årrække væk fra Gimle flyttede Adolph Arenfeldts datter Ingertha sammen med sin mand Charles Valentin Omdal og deres efterhånden tre børn tilbage til gården. Adolph Arenfeldt efterlod Gimle til sine tre døtre, men Ingertha og hendes mand købte de to andre søstre ud og overtog dermed gården. Gimle blev siden arvet af deres datter Ottilie (Titti) Arenfeldt Omdal, som ved sin død i 1982 testamenterede gården med bygninger, indbo og park til Kristiansand Kommune, og Gimle bliver i dag drevet som museum. Sommer på Gimle vinter i byen Gimle blev bolig for Adolphs moder Petronelle Holm, da hun, efter sin mands tidlige død, flyttede dertil i 1834 sammen med sine fem børn. Hun og hendes fire ugifte døtre blev boende på gården til deres død. Dog lejede damerne sig om vinteren ind i nogle rum hos familien Rosenkilde i Kristiansand. Selv om Adolph Arenfeldt i

6 forbindelse med sit giftermål flyttede fra Gimle, brugte han alligevel gården om sommeren til for eksempel at holde selskaber eller børnebal. Da Gimle kun blev beboet af Adolphs ugifte søstre, lejede han om sommeren i 1860 erne og 1870 erne dele af den store gård ud til andre af Kristiansands prominente familier, blandt andre familien Wergeland, som blev tæt knyttet til Arenfeldtslægten. Udlejningen sluttede formentlig, da Adolph Arenfeldt i 1876 efter sin kones død, selv valgte at flytte tilbage til Gimle, der nu var blevet helårsbolig. Efter overtagelsen af Sæbygård, blev somrene tilbragt i Danmark. xi Jordbrugeren I folketællingen i 1900 blev Adolph Arenfeldt opført som jordbruger og gårdbruger. Han var dermed gået andre veje end både sin far og farfar, der begge havde haft militære karrierer. Han var en markant og stærk personlighed og meget afholdt. xii Adolph Arenfeldt var sig sin adelige baggrund og stærke sociale position yderst bevidst. En position der var hjulpet godt på vej af både hans eget og farens giftermål ind i to af Kristiansands mest velhavende og indflydelsesrige familier. Adolph Arenfeldt var en stolt, ærefuld og pligtopfyldende mand. Han var både dannet og kundskabsrig, og biblioteket på Gimle afslører en interesse for gamle skrifter, faglige bøger, både norske og udenlandske, men også skønlitterære bøger, hvor Ibsen var en af yndlingsforfatterne. Hans dybe kristne tro var også repræsenteret i biblioteket, hvor han og hustruen blandt andet havde bibler i flere udgaver. Hans kulturelle interesse omfattede også koncerter og teaterforestillinger, hvor han i teatret havde reserveret en hel bænk til sig selv og sin familie. Udover den rent landbrugsmæssige interesse havde adelsmanden også en stor interesse for heste og hesteopdræt.

7 Stærke politiske holdninger Adolph Arenfeldt var en mand med stærke politiske holdninger, og han blev beskrevet som meget direkte, når han gav udtryk for sine politiske synspunkter, der ikke var de gængse blandt Kristiansands overklasse, hvor man primært støttede den svenske konge. Adolph blev derimod beskrevet som radikal, og den svenske konge fik ikke lov at besøge Gimle. Familiemenneske Adolph Arenfeldt var et udpræget familiemenneske. Han havde et tæt forhold til sine ugifte søstre og tog sig godt af dem ikke bare økonomisk, men besøgte dem også ofte, da han boede på Eg sammen med sin familie. Børnene betød meget for ham, og han var en omsorgsfuld far. Han sørgede ikke bare for, at hans børn fik en god uddannelse, men førte også sine værdier og traditioner videre til dem. Således var der mange faste regler på Gimle. Man lærte den rette etikette og respekt om tjenerskabet, som en vigtig del af det daglige liv. For Adolph Arenfeldt var det en selvfølge at opretholde og pleje familierelationer og venskaber, som havde eksisteret gennem generationer til vigtige og ligestillede familier i Kristiansand og omegn. Også familierelationerne til Danmark blev plejet omhyggeligt, og båndene mellem familierne i Norge og Danmark var tætte, ikke mindst da ægteskaber ind i Arenfeldtslægten bragte medlemmer af den berømte norske familien Wergeland til Danmark. Talrige fotografier på Gimle vidner om hyppige besøg hos hinanden, og det var ofte med Adolph Arenfeldt som det naturlige midtpunkt. Han blev efterhånden i den danske del af familien kendt som Bedstefar Gimle. Venskab gennem generationer Kontakten mellem familierne Wergeland og Arenfeldt opstod allerede i begyndelsen af 1800-tallet, hvor Nicolai Wergeland ( ) og før omtalte Christian Ditlev Adolf Arenfeldt ( ) færdedes i de samme kredse i Kristiansand.

8 Bekendtskabet mellem de to familier gled dog i baggrunden, da familien Wergeland i 1817 flyttede til Eidsvoll, for årtier senere at blive taget op igen af Nicolai Wergelands søn, Oscar og Christian Ditlev Adolf Arenfeldts barnebarn. Det skete, da Oscar Wergelands militære karriere i slutningen af 1850 erne bragte ham tilbage til Kristiansand, hvor han formentlig via en fælles omgangskreds udviklede et tæt venskab med Adolph Arenfeldt. De mødtes således ofte ved sociale sammenkomster i Kristiansand både i privat sammenhæng og ved andre lejligheder. xiii Den gode ven Joseph Frantz Oscar Wergeland ( ) xiv, kaldet Oscar, blev født i 1815 i Kristiansand, som søn af provst, skribent og politiker Nicolai Wergeland ( ), der deltog i den norske grundlovsforsamling på Eidsvoll i 1814, og Alethe Dorothea Thaulow ( ). Han var den yngste af en usædvanlig søskendeflok på fem, der blandt andet talte den berømte digter og forfatter Henrik Wergeland ( ) og Norges første feminist forfatterinden Camilla Collett ( ). Mens Oscar endnu var ganske lille, flyttede familien i 1817 til Eidsvoll præstegård, hvor han voksede op. Militærkarriere Oscar Wergeland fik en imponerende militærkarriere, der begyndte allerede i 1826, hvor han som kun 11-årig blev optaget som kadet på Den kongelige norske Krigsskole og sluttede i 1894, hvor han fik sin afsked i nåde som 78-årig med rang af generalmajor. Under sin uddannelse fik han dog ikke kun militære færdigheder, men Portrætter af Oscar Wergeland ( ) og hans første hustru Alette Sem ( ). Antagelig malet i 1842 af C. P. Lehmann. Oscar Wergeland var på det tidspunkt ordonnansofficer hos kong Carl XIV Johan. Alette Sem døde allerede som 29-årig i Seks år senere valgte Oscar Wergeland at gifte sig igen med Caroline Hagemann ( ). Portrætterne blev sammen med en række andre effekter, som har tilhørt Oscar Wergeland, i 2008 skænket til Sæbygårds samling af en af hans efterkommere. Foto: Sæby Museum & Arkiv

9 blev også en meget dygtig topograf og korttegner blandt andet ved hjælp af et stipendium fra Kong Karl Johan, der muliggjorde to års studier i Paris. Han var således korttegner for Norges Geografiske Opmåling i 11 år. Sideløbende med sin militære karriere underviste Oscar Wergeland i både korttegning, kalligrafi, landmåling, fransk og tysk. Hans militære karriere bragte ham vidt omkring, men i 1859 vendte han tilbage til sin fødeby Kristiansand. Kristiansands ildsjæl Her viste han stort lokalt engagement og var blandt andet medlem af bystyret og formand for Kristiansand Byselskab fra Han var meget populær i sin hjemby og blev kendt for at benytte sine tropper til at forskønne Kristiansand. Han anlagde således veje og parken i Ravnedalen, beplantede Baneheia (oprindeligt en gold og øde sand- og fjeldmark) og anlagde Wergelandparken med træer, blomster og spadsererstier. Han var desuden meget interesseret i idræt, især skøjte- og skiløb, som han også indførte i militæret. Fra sin mor havde han arvet en passion for blomster og arbejdede for forbedringer indenfor land- og havebrug. Ravnedalen, som generalmajor Oscar Wergeland udkommanderede sine tropper til at anlægge. Illustration fra 1870 erne. Ægteskaber Oscar Wergeland giftede sig i 1844 med Alette Sem ( ), datter af stiftamtmand Niels Arntzen Sem. Parret fik tre døtre Alethe, Ragnhild og Ebba. Alette døde imidlertid allerede som 29- årig i Oscar valgte at gifte sig igen i 1859 med Caroline

10 Hagemann ( ), datter af grosserer Tøger Hagemann. Caroline og Oscar Wergeland fik to døtre Sigrid ( ), der senere blev frue på Sæbygård og Luise, der døde som kun 5-årig, samt sønnen Einar. Familielivet udspillede sig efter 1859 i Kristiansand, hvor familien boede om vinteren, mens de om sommeren i 1860 erne og 1870 erne lejede en del af herregården Gimle lidt udenfor Kristiansand, hvor også Adolph Arenfeldts ugifte søstre boede. I slutningen af 1870erne købte Oscar Wergeland dog sin egen bolig udenfor Kristiansand, ejendommen Bellevue, og det var ikke længere nødvendigt at leje sig ind hos familien Arenfeldt på Gimle. Generalen Generalmajor Oscar Wergeland ( ). Foto: Sæby Museum & Arkiv.. Oscar Wergeland var den i sin berømte søskendeflok, der i sin samtid blev anset for mest vellykket, indflydelsesrig og populær. En position han fik på grund af sin militære karriere og ikke mindst sit stærke lokale engagement, hvor han blandt andet brugte sine tropper i almenvellets tjeneste til forskønnelsen af Kristiansand. Alle kendte Generalen, som han oftest blev kaldt, den elegante herre på sin hvide hest, som red rundt meget tidligt om morgenen for at tilse sine beplantninger og anlægsarbejder, før dagens militære dont. Han var på færde overalt under arbejderne og var ikke bange for selv at tage fat med spaden. Streng men populær Oscar Wergeland var den i familien, som alle kunne lide for sit gode humør og sin ukomplicerede væremåde. Han kunne dog også være en meget kontant person, som holdt på streng disciplin blandt sine folk, ikke tålte modsigelse, og hvis barske kommandorøst

11 kunne skræmme. Så han spadserende, som havde forgrebet sig på blomster og løv fra hans beplantninger, gik han på dem med ridepisken, men folk fandt sig i det med tålmodighed, han var jo byens førsteborger. I 1883 blev Bellevue Oscar Wergelands æresbolig, idet kommunen skænkede ham købesummen som rentefrit lån for livstid. Hans 50- års jubilæum som officer og 25-års jubilæum som tjenestegørende i Kristiansand blev i 1884 fejret som en folkefest, hvor høj og lav deltog. Stor ekspertise Der blev i mange henseender lagt beslag på Oscar Wergelands taktiske og administrative ekspertise og store begavelse i mange forskellige retninger både i og udenfor hans mange forskellige stillinger og gøremål. Således gjorde regeringen gentagne gange brug af hans store sagkundskab og erfaring. Gustav Lærums bronzestatue af generalmajor Oscar Wergeland blev afsløret i Ravnedalen den 29. september Politisk lå Oscar Wergeland på linje med størstedelen af Kristiansands overklasse og støttede den svenske konge, hvilket nok skal ses i lyset af, at en del af hans uddannelse blev muliggjort ved hjælp af et stipendium fra Kong Karl Johan, og at han havde været tjenestegørende hos majestæten som ordonnansofficer. Generalmajoren blev tildelt flere ordner. Han var Kommandør af 1. kl. af Sankt Olavs Orden, Norges fornemste ridderorden. I 1883 fik han tildelt storofficerkorset af den italienske Kronorden. Desuden havde han storkors af sverordenen og storkors af dannebrogsordenen. Venskab trods forskelligheder Oscar Wergelands og Adolph Arenfeldts vidt forskellige politiske synspunkter gav anledning til ophedede diskussioner, men det

12 påvirkede tilsyneladende ikke venskabet. Således berettede forfatteren Vilhelm Krag: Disse søndagsmiddagene på Gimle, naar fru Stang førte an og Arenfeldt og generalen sekunderede, var ganske uforglemmelige. Det ble levert bataljer, som var gevaltige; selvfølgelig var Arenfeldt den, som i regelen kunde følge fru Stang lengst, mens generalen tordnede og lynede mod alt dette moderne snak. xv Wergeland og Arenfeldt havde dog også mange fælles interesser og mødtes således ofte for at diskutere landbrugsteknikker. De mødtes ligeledes regelmæssigt om lørdagen i Klubben, der var et samlingssted for Kristiansands herrer, hvor de kom for at læse avis, diskutere politik eller spille skak mod hinanden. Klubben arrangerede desuden regelmæssigt baller og kulturelle arrangementer, hvor medlemmernes fruer og børn også var inviteret. xvi Hele familien Det tætte venskab mellem familierne Wergeland og Arenfeldt kom ikke kun til at omfatte deres to overhoveder. Også damerne og børnene i familierne fik tæt kontakt, ikke mindst da familien Wergeland i 1860 erne og 1870 erne om sommeren lejede sig ind på Gimle, og hvor Adolf og hans familie utvivlsomt ofte kiggede forbi. Damerne og børnene mødtes næsten dagligt til middage, chokolader, spadsereture eller en lille snak. Efterhånden mødtes familierne ikke kun på Gimle, men også på Bellevue, Oscar Wergelands ejendom, eller i Stavanger, hvor Oscars datter Alethe og Adolphs datter Hanne boede med deres familier. xvii Det bliver også til ægteskab Familierne fik endnu et mødested. Da Adolph Arenfeldt i 1884 overtog stamhuset Sæbygård, var det nu her, en del af somrene blev tilbragt. Selv Oscar Wergeland, som ellers ikke brød sig om at rejse alene, besøgte ofte selv Sæbygård. Hans incitament til at besøge stamhuset var dog ikke kun hans venskab med Adolph Arenfeldt, men utvivlsomt også, at hans datter Sigrid ( ) i 1889 giftede sig med Adolphs søn, Julius Frederik ( ),

13 som skulle overtage Sæbygård efter sin fader. Sigrid og Julius havde på grund af fædrenes venskab og Wergeland familiens sommerophold på Gimle kendt hinanden næsten hele deres liv. Til venstre Julius Frederik Arenfeldt ( ) 0g til højre Sigrid Wergeland ( ) med datteren Louise, f Foto : Sæby Museum og Arkiv. De fik syv børn, og familien bosatte sig permanent på Sæbygård, men der blev holdt tæt kontakt til familierne i Norge. Således gik turen derop mindst en gang om året oftest om sommeren for at besøge børnenes bedstefædre, hvor Oscar Wergeland blandt sine børnebørn var kendt som Bellevue papa. Besøgene på Gimle var af varierende længde, somme tider 14 dage somme tider en måned, som det nu passede og inkluderede ofte deltagelse i soldater- eller officersfester på Odderøen (fæstning). xviii Kontakten til familien blev også holdt ved lige af breve, der blev sendt om ikke dagligt så flere gange om ugen mellem Kristiansand og Sæbygård. Således erindrede et barnebarn, at Sigrid Wergeland altid gik rundt med en taske, hvori der var skrivegrej og kort med Sæbygård på, så kunne hun skrive med det samme, hvis hun kom i tanke om nogen, hun skulle skrive til. xix Når Adolph kom til Sæbygård Det vakte altid stor opsigt, når Adolph Arenfeldt hvert år rejste til Sæbygård for at tilbringe nogle sommermåneder. Rejsen foregik med skib fra Kristiansand til Frederikshavn, og derfra rejste man videre til Sæbygård. Adolphs følge bestod således af to svære ekvipager, fire heste, kusk og tre tjenestepiger foruden hans egen store familie og sommergæster samt selskabets mange kufferter. xx På Sæbygård havde stamhusbesidderen naturligvis sit faste værelse, som lå i nordfløjen på første sal. Det var forskelligt, hvor

14 længe han opholdt sig på herregården, men sidste gang han besøgte sit stamhus var i august Traditionen fortsatte xxi Dette helt store menageri ophørte ved Adolph Arenfeldts død i 1909, men familien fra Norge besøgte fortsat deres slægtninge på Sæbygård, så traditionen med de mange sommergæster blev ført videre af Julius Frederik Arenfeldt ( ) og Sigrid Wergeland ( ), som gæstfrit tog imod. Det var ikke kun familien fra Norge, der nød godt af somrene på Sæbygård, også Julius og Sigrids syv børn besøgte ofte barndomshjemmet, da de selv fik familier. Særligt Julius var ligesom sin fader et familiemenneske, der trods sin måske lidt stive og strenge facon, nød at samle sine børn og senere børnebørn omkring sig. Han forlod nødigt Sæbygård. Blev alt menageriet ham for meget på hans ældre dage, fortrak han til sit kontor i sydfløjen, hvor han kunne studere slægtens historie eller hvile sig lidt på divanen. Seks af Julius Frederik Arenfeldt og Sigrid Wergelands syv børn på besøg på Gimle i juni Fra venstre ses Charlotte (født 1889), Louise (født 1891), Adolf (født 1892), Oscar (født 1895), Sigrid (født 1896) og Laura (1897). Foto: Sæby Museum & Arkiv. Et vidunderligt liv En sommer på Sæbygård bød på en ganske særlig stemning. Et vidunderligt liv. Flaget blev hejst til velkomst, når der kom et hold sommergæster, ankom man sent på dagen, var der også levende lys i vinduerne. Som gæst kunne man gøre, lige hvad man havde lyst til. Der var ingen forpligtelser udover dagens måltider, der blev serveret på bestemte tidspunkter bortset fra morgenmaden, som blev sat frem, så man kunne spise efterhånden, som man stod op. Havde man andre planer, var det blot at meddele, hvis man ikke var til stede ved et af måltiderne. Man havde som regel faste gæsteværelser, når man var på besøg. Sommergæsterne nød

15 Sæbygårds smukke omgivelser i både haven og skoven, og hver formiddag kørte Charabancen herskab og gæster ned til stranden for at bade, også i halvdårligt vejr. Ofte kørte den også forbi bageren i Sæby, og så blev posen fyldt med wienerbrød. Særligt Sigrid Wergeland holdt meget af at bade, men hun var som ung genert og brød sig ikke om, at der var herrer til stede, når hun skulle i vandet. Når hun var nede ved badeanstalten, gik de to gamle koner Karoline og Hanne, der havde opsyn med badeanstalten, derfor ud på hver sin bådebro og råbte Gå væk, gå væk, fru Arenfeldt skal i vandet. T.v. Adolph Arenfeldt har besøg på Gimle af nogle af sine mange børnebørn. T.h.: Der spilles billard i riddersalen. Herren på billedet var en af de norske slægtninge Oscar Wergeland Franck, født Foto: Sæby Museum & Arkiv. Det blev også til lidt længere udflugter med hestevognen og den medbragte mad for eksempel til Gedebjerget eller Pikkerbakkerne ved Frederikshavn. Så meget af tiden som muligt blev tilbragt udendørs, og var der mulighed for det, blev eftermiddagsteen eller aftenkaffen nydt i haven eller borggården. Var vejret dårligt, blev billardbordet i riddersalen flittigt brugt. Når der var rigtig mange sommergæster, blev eftermiddagsteen også af og til nydt i riddersalen, der også en sjælden gang imellem blev brugt til selskaber. Om aftenen besøgte familiens unge medlemmer af og til Skovlyst, eller man hyggede sig med kortspil i dagligstuen. Selv om det kunne være en bekostelig affære at have så mange sommergæster, var der aldrig nogen af gæsterne, der betalte noget for at holde sommerferie på Sæbygård eller hjalp i køkkenet eller husholdningen. Hjalp man til, var det mest for hyggens skyld for eksempel ved at sidde i borggården og bælge ærter. Mens der stadig var landbrug, dyr, stor køkkenhave og frugthave på

16 Sæbygård, var man selvforsynende med mange fødevarer, hvilket naturligvis bidrog til at holde omkostningerne nede. Selv om man godt vidste, at pengene var små, var det ikke noget, man talte om. Man var altid velkommen på Sæbygård, og herregården var i årtier rammen om en trofast og tæt familie. Asien og Afrika For børnene var en sommer på Sæbygård det rene slaraffenland. Med 19 børnebørn manglede man aldrig legekammerater, selv om alle ikke nødvendigvis var der på en gang, men ofte blev hele skoleferien tilbragt på Sæbygård. Måske var man en af de heldige, der skulle sove i det øverste tårnværelse oppe under spiret, hvor man skulle hen over loftet på nordfløjen for at komme til. Man stod som regel tidligt op, tog lidt rundt og kiggede på gården og dyrene og snakkede med folkene. Havde man lyst, hjalp man til i stalden, hønsehuset, i marken eller måske i skoven, men alt sammen kun fordi det var sjovt, ikke fordi det var en pligt. Der var heste og en pony, børnene kunne ride på og to æsler, der hed Lars og Hanne, som kunne blive så stædige, at det kun var to grydelåg, der blev slået sammen, som kunne få dem til at løbe og trække den lille vogn, børnene også kunne muntre sig med. De to store grand danoir hunde Cora og Lady kunne også bruges som trækdyr foran en ombygget gammel barnevogn. Voldgraven blev flittig brugt til sejlads, hvor provianten ofte bestod af æggesnaps og saftevand. Tidligere var det muligt at sejle under broen, og der var små øer i voldgraven, hvor børnene kunne lege dagen lang og sætte hinanden af og lege, at øerne var Afrika og Asien. Riddersalen blev ikke kun brugt til billard, således erindrer et barnebarn, at før Julius døde i 1947, blev den også brugt til at spille badminton, løbe på rulleskøjter, køre på cykel og alt muligt andet. Wergeland igen igen Det blev Julius Frederik Arenfeldt og Sigrid Wergelands yngste søn Julius Frederik Arenfeldt ( ), kaldet Frederik, der kom til at overtage Sæbygård. Han giftede sig i 1926 med

17 Ragnhild Wergeland Stang Westrup ( ), og familierne Wergeland og Arenfeldt blev endnu engang bundet sammen. Ragnhild og Frederik mødte hinanden på Sæbygård, hvortil Sigrid havde inviteret Ragnhild, for at hun skulle møde Sigrids søstre. Ragnhilds mormor var Alette Wergeland, datter af generalmajor Oscar Wergelands første ægteskab og halvsøster til Sigrid Wergeland, der var fra generalmajorens andet ægteskab. Det var således generalmajorens oldebarn og barnebarn, der blev gift. Ragnhild mistede dog som ganske lille sine forældre, og blev derefter adopteret af Konsul Westrup, fra herregården Rydsgård i Skåne og på den måde kom der også familiebånd til Sverige. t.v. Hygge ved stranden. Om sommeren hver formiddag kørte Charabancen herskab og gæster ned til stranden for at bade, også i halvdårligt vejr. T.h. Kvinder fra Arenfeldt familien ved stranden en sommerdag i 1920 erne. Damen med den hvide badekåbe er Sigrid Wergeland ( ). Foto: Sæby Museum & Arkiv. Efter Sigrid Wergelands død i 1939 og Julius Arenfeldts død i 1947, blev sommerbesøgene på Sæbygård knap så ofte og knap så lange. Hvor familiemedlemmer før havde tilbragt flere uger eller måske et par måneder på herregården, varede besøgene nu kun nogle dage eller måske et par uger. Besøgene af de mange børn, der tilbragte hele skoleferien på Sæbygård, ebbede ud, efterhånden som de blev voksne, for at blive taget op igen, når de selv fik familier, blot i lidt mindre omfang. Hvor gæsterne før var i Sigrid og Julius lejlighed i østfløjen, hvor spisestuen lå, og den østlige del af nordfløjen, var det efter Sigrids død hos Ragnhild og Frederik i den vestlige del af nordfløjen, man spiste. Men gæstfriheden var den samme. Frederik var den eneste ejer, der både var født og levede hele sit liv på Sæbygård, som han meget nødig forlod. Han

18 havde med glæde nevøer, niecer eller andre familiemedlemmer med sig rundt i sine daglige gøremål som inspektør på Sæbygård, når de besøgte herregården som sommergæster, og var børnene heldige at få lokket onkel Frederik med en tur til vandet, var det sikkert, at hjemturen gik forbi chokoladebutikken Boline, hvor man fik lov at vælge alt, hvad hjertet begærede. At opretholde og pleje familierelationer og venskaber var for Adolph Arenfeldt en selvfølge og en tradition og værdi, han gav videre til sine børn. En tradition og værdi som fortsatte i generationerne fremover. Således var Sæbygård helt frem til Frederiks død i 1982 samlingssted for slægtninge fra Norge, Sverige og Danmark for familierne Arenfeldt og Wergeland. Den norske forbindelse ses stadig Når man besøger Sæbygård den dag i dag, fornægter den norske forbindelse sig ikke. Forbindelsen til Norge, den norske gren af Arenfeldtslægten og familien Wergeland ses stadig tydeligt. Malerier af medlemmer af den norske gren af Arenfeldtslægten, billeder og fotos af medlemmer af familien Wergeland, Sigrid Wergelands far, generalmajor Oscar Wergeland pryder således dagligstuen, fotos fra Gimle Gård ved Kristiansand og norske bøger i reolerne præger stuerne. Her ser man, hvordan et venskab, der begyndte i 1850 erne mellem to noble herrer, stadig lever mere end hundrede år efter, hvor venskabet er blevet til familiebånd. Litteraturliste Amundsen, Leiv, Joseph Frantz Oscar Wergeland, Særtrykk av Norsk Biografisk Leksikon Hefte 91. Clausager, Jørgen, Sæbygaard og slægten Arenfeldt, Byhistorisk Arkiv. Danmarks Adels Aarbog 1893

19 Der var flere slags hestevogne, børnene kunne muntre sig med. Man kunne dog også ride sig en tur uden vogn. Foto: Sæby Museum & Arkiv. Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april Pabst, Kathrin, Vel kjender jeg ikke Din Forlovede, men Navnet har en god Klang. Familie Wergelands kontakt med Holms og Arenfeldts på Gimle, I: Årbok 2008 Wergelandfamilien og Kristiansand. Vestagdermuseet, 2008, s Rykind-Eriksen, Kirsten, Den gode smag i provinsen, I: Vendsyssel Årbog 1996, s Rykind-Eriksen, Kirsten, Skønhed for alle Klunketidens Sæbygård , I: Sæby Museums Årsskrift 1992, s Rykind-Eriksen, Kirsten, SÆBYGÅRD Bygningshistorie, interiører og godsdrift, Sæby Museum Sæbygaard herregård og stamhus, Sæby Museum Arenfeldtslægten, Udklipskuvert på Byhistorisk Arkiv, Sæby.

20 Diverse norske avisartikler. Diverse interviews med medlemmer af Arenfeldt- og Wergeland slægterne. Primært følgende: Interview med Laura Mathiesen, født Arenfeldt 1897, (datter af Sigrid Wergeland og Julius Frederik Arenfeldt) den Båndsamling nr. 150/91 nr Interview med Svend Langkjær, født 1920, (søn af Charlotte Arenfeldt og således barnebarn til Sigrid Wergeland og Julius Frederik Arenfeldt) den Båndsamling nr. 150/91 nr Interview med Oscar Wergeland Franck, Lillesand, Norge, født 1911, (Oscar Wergeland Francks mormor Ebba Wergeland var datter af generalmajor Oscar Wergeland fra hans første ægteskab og således halvsøster til Sigrid Wergeland, der var af generalmajorens andet ægteskab). Båndsamling nr. 150/91 nr Interview med Marie Louise Bruun, født 1934, (datter af Sigrid Arenfeldt, og således barnebarn til Sigrid Wergeland og Julius Frederik Arenfeldt) den t.v. Der kunne tilbringes timer med sejlads på voldgraven, hvori der dengang var små øer, hvor børnene gik i land. De havde naturligvis proviant med til turen. t.h. Modstående side nederst: Sommer på Sæbygård. Julius Frederik Arenfeldt ( ) og Sigrid Wergeland ( ) for hver sin ende af havebordet overgivet af en del af deres store familie. Foto: Sæby Museum & Arkiv. i Et stamhus var jordegods, hvortil arveretten var båndlagt, og godset måtte således hverken deles, bortsælges eller pantsættes. Christian 5.s Danske Lov af 1683 åbnede for oprettelse af stamhuse, men til forskel fra greve- og friherreprivilegierne var der til stamhusbesiddelse ikke knyttet offentligretlige privilegier. Med Grundloven af 1849 bortfaldt retten til at oprette nye stamhuse og med lensafløsningen 1919 ophævedes de helt. Kilde: ii Clausager, Jørgen, Sæbygaard og slægten Arenfeldt, Byhistorisk Arkiv, s iii Rykind-Eriksen, Kirsten, SÆBYGÅRD Bygningshistorie, interiører og godsdrift, Sæby Museum 1995, s iv Danmarks Adels Aarbog 1893, hvor der forefindes en stamtavle over Arenfeldtslægten. v Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s og s

21 vi Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 20 ff. vii Fideikommis var en formue, dvs. gods eller kapital, som ved testamentarisk bestemmelse båndlagdes til varigt underhold for en familie, til oprettelse af en stiftelse eller lignende, således at ikke selve formuen, men kun den årlige rente måtte bruges. I årene efter lensafløsningen i 1919 ophævedes samtlige eksisterende fideikommisser i Danmark. Kilde: viii Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 41 og Rykind-Eriksen, Kirsten, SÆBYGÅRD Bygningshistorie, interiører og godsdrift, Sæby Museum 1995, s ix Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s og Rykind-Eriksen, Kirsten, SÆBYGÅRD Bygningshistorie, interiører og godsdrift, Sæby Museum 1995, s x Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 7. xi Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 14, 21, 27 og 33. xii Beskrivelsen af Adolph Arenfeldt som person bygger på Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 24 ff. xiii Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 31. xiv Beskrivelsen af Oscar Wergeland bygger på Amundsen, Leiv, Joseph Frantz Oscar Wergeland, Særtrykk av Norsk Biografisk Leksikon Hefte 91, diverse norske avisartikler samt xv Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 38. xvi Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 33 og 45. xvii Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s og 43. xviii Interview med Laura Mathiesen, født Arenfeldt (datter af Sigrid Wergeland og Julius Frederik Arenfeldt) den Båndsamling nr. 150/91 nr xix Interview med Svend Langkjær, (søn af Charlotte Arenfeldt og således barnebarn til Sigrid Wergeland og Julius Frederik Arenfeldt) den Båndsamling nr. 150/91 nr xx Pabst, Kathrin, Adolph Arenfeldt ( ) En herremann mellom tradisjon og modernitet, Vest-Agder-Museet Gimle Gård, april 2008, s. 45 og Rykind-Eriksen, Kirsten, SÆBYGÅRD Bygningshistorie, interiører og godsdrift, Sæby Museum 1995, s xxi Afsnittene om hvorledes en sommer som gæst på Sæbygård foregik bygger på interviews af medlemmer af Arenfeldt og Wergeland slægterne, primært de fire interviews nævnt i litteraturlisten. sit oldebarn Elisabeth Arnold. Foto: Sæby Museum & Arkiv. Julius Frederik Arenfeldt ( med

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb.

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Kapitel 1: Barndom og opvækst i Vejle. Forældrene og familien. Harald Kidde og dennes familie. Hos kæmner Birch. Hos Kiddes i København. Kunstakademiet.

Læs mere

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den Inger Thornholm MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den side 2 Valby, 18/8-1976. Kære Gunhild Din moder bad mig skrive, hvad jeg ved om min familie så langt tilbage, jeg kan huske. Meget af det, jeg her

Læs mere

Det Harboeske Enkefruekloster. Udgivet af Realea

Det Harboeske Enkefruekloster. Udgivet af Realea Det Harboeske Enkefruekloster Udgivet af Realea Det Harboeske Enkefruekloster Det Harboeske Enkefruekloster Realea A/S 2008 Tekst og redaktion: Realea A/S, Barbara Zalewski og Jens Andrew Baumann Fotos

Læs mere

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2013

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2013 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2013 udgivet 3. oktober 2013. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle,

Læs mere

at man ikke ret indser nytten af bier

at man ikke ret indser nytten af bier at man ikke ret indser nytten af bier Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet 23.11.2013 Boderne er en af Næstveds mest markante og flotte bygninger og kendt for at være Danmarks længste middelalderlige

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

Blomsterhilsen fra Lille Ida

Blomsterhilsen fra Lille Ida Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

Sol ude, sol inde... Laura Grønnes erindringer

Sol ude, sol inde... Laura Grønnes erindringer ISBN 978-87-92309-00-6 Sol ude, sol inde... Laura Grønnes erindringer Sol ude, sol inde... Laura Grønnes erindringer Sol ude, sol inde... Laura Grønnes erindringer fortalt til Hanne Olsen Sol ude, sol

Læs mere

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde Himmerlandsbønder og Gamle Slægtsgårde Søren Sørensen Hegnsvang 1965 Efterfølgende bog er udgivet af Søren Sørensen, Hegnsvang i 1965. Jeg fik bogen af min far ved udgivelsen og den har ligget hen siden.

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Danji Bhanderi Mit Danmark

Danji Bhanderi Mit Danmark Danji Bhanderi Mit Danmark John Lykkegaard Forlaget Mine Erindringer Danji Bhanderi Mit Danmark Danji Bhanderi www.postapotek.com udgivet september 2008 2. oplag John Lykkegaard Forlaget Mine Erindringer

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Min Amanda... - menneske og myte

Min Amanda... - menneske og myte Min Amanda... - menneske og myte Min Amanda - menneske og myte, Juni 2004 Tekst: Studerende ved Syddansk Universitet, Center for Historie Redaktion: Marianne Weigel og Linda Petersen Udstilling: Studerende

Læs mere

De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd.

De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd. De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd. Fire søstre fra Egøje af Thue Bojsen-Møller Indledning»Er E-g-ø-j-e

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Barndomserindringer. Gerda Holm. Albertslund 2004

Barndomserindringer. Gerda Holm. Albertslund 2004 Barndomserindringer Gerda Holm Albertslund 2004 e-bogsversion sep. 2013 1 Indhold: Forord Lidt om mine aner... s. 3 Tidlige erindringer... s. 19 Opdragelse og undervisning... s. 40 Det kristelige islæt...

Læs mere

Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Rebslager Martin Laursen Rasmussen Rebslager Martin Laursen Rasmussen Dato 13 maj 2014 Slægtsforskning udført af John Rasmussen Slægtsbog nr. 3 i serien af slægtsbøger omkring familien Rasmussen i Fredericia Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Læs mere

Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel

Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel 13. årgang 2002 Isager 6221 3160 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD............................................... 2 BESTYRELSESMØDE.....................................

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

Mit Livs Historie, 5. del.

Mit Livs Historie, 5. del. Mit Livs Historie, 5. del. Min tjenestetid. Menneskelivet er underligt, Langt mere, end vi kan beskrive. ( N. F. S.Grundtvig ). Underligt Det ord har i almindelig brug betydningen mærkeligt. Men som Grundtvig

Læs mere

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Gladsaxe Byarkiv 1 Bagsværd Observationshjem - tidligere Bagsværd Spædbørnehjem... side 3 Søskendehjemmet Haraldslund

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune GLIMT FRA MIT LIV Licie Bjerregaard-Rune 2 GLIMT FRA MIT LIV af Licie Bjerregaard-Rune Redigeret af Morten Bjerregaard Jepsen Eget forlag 2008 by Licie Bjerregaard-Rune Dette værk kan ikke gøres til genstand

Læs mere