Den 12. april 1995 konfirmeres han i Nissum Kirke som Chr. Tiphedes Søn, Jens, 14 år gammel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 12. april 1995 konfirmeres han i Nissum Kirke som Chr. Tiphedes Søn, Jens, 14 år gammel."

Transkript

1 Den 18.. september 1780 har Christen Madsen Tiphede og hustru Anna Cathrina Andersdatter sønnen Jens til dåben. Han blev født i Kirkeby i Husby på faderens fødegård. Tilsyneladende er han opkaldt efter Jens Eskildsen i Kjærgaard, som var død 3 år inden og han bruger altid efternavnet Kjærgaard; medens hans søskende kalder sig Tiphede. I øvrigt skulle han som ganske ung have opholdt sig i Kjærgaard i Græm i en tid. Skærtorsdag d. 2. april 1802 deltog som flere andre fra hjemsognet i Slaget på Reden, hvor to af hans sognefrænder blev meldt skudt. I 1803 udgår han fra hovedrullen som nr. 98. Den 12. april 1995 konfirmeres han i Nissum Kirke som Chr. Tiphedes Søn, Jens, 14 år gammel. Den 2 juni samme samme år kæntrer en havbåd med 10 personer ombord, der alle druknede, heriblandt Jens storesøster Maren på 26 år. Da den rummer både mænd og kvinder kunne det tyde på, at det var en udflugt for et fiskemandskab og deres esepiger. Der 3 var fra Vedersø sogn og de resterende 7 fra Husby sogn. De første 3 fra Husby Sogn begraevs allerede d. 8. juni og herefter følger en d. 10., d. 16 og d. 21. juni. Den sidste af alle begraves i Husby d. 18. juli. Slaget på Reden Willemoes kommanderer (Chr. Mølsted) Den 19 april 1808 er Jens som strandridder øjenvidne, da den norske jagt Enigheden jages i stranden af en svensk kutterbrig og kaper. Jens og bådens mandskab lå og dukkede sig i klitten, da fjenden bestandig skød op mod bjergene. Her kunne de så overvære, at storsejlet blev skåret ud og taget bort, topsejl, en trosse, et anker der lå på boven, ankeret der lå i havet med sit tov, en fjerding torsk og noget sukker blev røvet, inden skibet blev stukket i brand både for og agter. Jagten var på på vej fra Øster Risør i Norge med en ladning bord, der skulle leveres i Varde. Detaljerne stammer fra forhøret den efterfølgende dag d. 20. juli. Slaget på Reden (Naumann) Ved folketællingen i 1801 finder vi Jens som logerende hos Øltapper Jens Aarup i Frimands Kvarter, Matr. Nr. 74. Her logerer han sammen med to andre Matroser i Hans Majestæts tjeneste, et par arbejdskarler og en tømmersvend hos øltapperen og hans kone og datter. En Jagt (Ukendt kunstner) 1

2 At Jens ikke er indkaldt, skyldes muligvis, at han sejler i Norgesfarten fra Vestkysten med korn og fedevarer. Typisk foregik udskibningen af korn fra de kongelige magasiner i Ringkøbing; men da fjendtlige skibe ofte patruljerede ved Nymindgab, var det en risikabel affære. Afskibning og landing på kysten var derfor at foretrække. Fragten til Norge var for Statens regning medens returfragt med tømmer og anden trælast typisk var for skippers regning. I 1809 blev Jens og hans last taget af engelsk krigsskib udfor Bovbjerg og efterfølgende sat i Prisonen i England. Opslag om præmie for at sejle levnedsmidler til Norge. Slup og Fregat (C.W. Eckergsberg 1835) 2

3 Den 2. juli 1814 afsejler Jens ifølge Waterschouten som 2. styrmand med Briggen Elisa på 65 læster fra København til Island. Defence bugserer det havarerede Sct. George (P. Sinding) I begyndelsen af 1812 er Jens blandt de fanger der udveksledes med de få overlevende fra strandingen af de engelske krigsskibe Sct. George og Defence, ved kysten nær Thorsminde. Han fortalte senere, at det var den største dag i hans liv, da det bekendtgjordes på prisonskibet, at alle fanger fra Husby og Sdr. Nissum skulle melde sig, og hjemsendes. Den 18. april 1812 består den 32 årige Jens Christian Kiergaard, født i Husby Ringkøbing, skippereksamen hos Københavns Skipperlaug. Der var ikke lang tid til at forberede sig efter hjemkomsten; men Jens kan have øvet sig og evt. aflagt eksamen under sit fangenskab. Året efter d. 29. Marts 1813 vies Ungkarl og Sømand Jens Christian Kiergaard i Helligånd Kirke til pigen Johanne Larsdatter, som tjener i Læderstræde nr. 32. Johanne er døbt i Slagelse Sct. Mikkel, d. 25. November 1770 som datter af Gårdmand Lars Jensen i Skousøe og Hustru Maren Larsdatter. Oeders Efterretninger 1771 har Lars Jensen opført som 48 årig gårdmand i Skousøe i sit 2det ægteskab og hans 32 årige kone i sit 1ste. Brig i Storm på Atlanterhavet (Ukendt kunstner) Tilsvarende afsejler han d. 25. Maj 1815 som 1. Styrmand på Galeasen Amalia med 16 læster fra København med kurs mod England og den 29. Juli samme år afgår skibet atter fra København med Jens som 1. Styrmand; men denne gang med kurs mod Mallaga. Den 8 December 1813 fødes sønnen Peter Christian og han døbes i Holmens Kirke d. 24 marts 1814, hvor det oplyses, at faderen er indrulleret matros og at forældrene opholder sig i Studiestræde 96. 3

4 På et tidspunkt herefter bosætter han sig på Husby Klit, idet han bygger på Bakkehjørnet syd for Matr. Nr. 2. Jorden købte han af fætteren og svogeren Anders Iversen men fik aldrig skøde på den. Senere hen nævnes huset som fæstehus. Jens optræder flere gange ved strandauktioner som køber af sejl og skibstilbehør, og en gang af en stor skibsbåd samt en mindre. Om disse skulle bruges til fiskeri eller fragtsejlads er uvist. Ved snapsting 1816 har han lånt 500 Rbd. N. V. af Overkrigskommisær Lassen på Aaberg, tilsyneladende i første omgang på sit glatte ansigt, da obligationen først underskrives på Aaberg d. 27. Febr. 1817, hvor hans svoger og fætter Anders Iversen underskrev som kautionist og selvskyldner, hvilket ikke var den eneste gang. I obligationen benævnes han som Jens Christian Kjærgaard af Husby, Skipper på Sluppen "Uforsagt". I 1817 ses Jens Kjærgaard indkomme til Ringkøbing fra Bergen med en slup på 5 læster (ca. 10 tons) og angav til indførsel 9 tylvter bord (planker) og lægter af fyr indeholdende 32 kubikfod og 8 Tdr. stenkul, hvoraf tolden beregnedes til 3 Rbd. 58 skilling, det er sikkert kun en del af ladningen og resten er solgt undervejs på kysten og næppe fortoldet. Jens Kjærgaard står i 1818 som skipper i ekstra rullen i 72,2 lægd (Husby). Med undtagelse af Jens Kjærgaard, der i 1817 indkommer fra Bergen, ser man sjældent jydske skippere losse på kysten, selvom det dog sker; men fra 1818 og videre frem mange nordmænd. Det er ikke let at afgøre, om de losser på kysten eller i Ringkøbing; men ofte kan man. Et register fra 1818 og 1820 over ind- og udklarerede skibe i Ringkøbing giver bl.a. følgende oplysninger [årstallet ikke angivet; Men det må være 1818]: Johannes Olesen Christiansand sluppen Wilhelmine Marie 5 læster, indkommen 1. oktober med fyrretræer, eg stenkul, egespager og egebark, afgået 2. oktober med byg og havre. Det er denne norgesladning som Jens Kjærgaard og Peder Aanensen Lamholm er i retten om noget senere, hvor detformodes, at sluppen er forlist på rejsen fra Husby Klit til Norge. Den 27. Juli 1818 underskrev Jens Kjærgaard, i Christiansand en købekontrakt på halvpart i sluppen "Wilhelmine Marie" drægtig 5 læster (9-10 Tons), sælgeren er skipper og handelsmand Peder Aanensen Lamholm, som borger i Christiansand, men delvis bosat på Trysnes i Søgne (Lammeholmen): En ret kendt skipper på denne egn, såvel som på Husby Kysten, hvor han ofte opholdt sig i Svolling ved sogne- og strandfoged samt skudehandler, Christen Berg den ældre. Det fremgår af købekontrakten, at Jens Kjærgaard har præsteret en vis udbetaling, men ikke hvor stor denne er. Desuden skal han levere 46 ½ Td. korn til en værdi af ½ Rbd. norsk Kurant, (De norske Rbd. Var i endnu lavere kurs end de danske); men dyrt var kornet i disse år. Halvdelen skulle leveres 3 Mdr. fra dato, den anden halvdel 6 Mdr fra dato. Det allerede betalte skulle fradrages første kvantum, hvilket tyder på, at udbetalingen er sket i korn. Ved forsinket levering skulle Jens Kjærgaard erstatte eventuelt fald i kornpriserne. Når købesummen er betalt, udsteder Peder Lamholm lovlig skøde til Jens Kjærgaard. Købekontrakten er udfærdiget i Christiansand d. 27. Juli 1818 og tinglæst i Ulfborg-Hind-Herreders ret d. 21 Oktober samme år, hvor sælgeren Peder Lamholm var til stede i retten. Da betalingen foruden udbetalingen skulle strække sig over 6 Mdr., og Jens Kjærgaard mod forventning ikke kunne 4

5 stille kaution for rettidig betaling, har Peder Lamholm sandsynligvis krævet pant i Jens Kjærgaards hus, hvad denne er indgået på. I retten fremlagdes så hans panteobligation til Anders Iversen på 880 Rbd. S.V., hvad der gjorde yderligere pantsætning værdiløs. Peder Lamholm udtog straks stævning mod Jens Kjærgaard og forlangte gjort udlæg i den del af "Wilhelmine Maries" ladning, der endnu var usolgt, og oplagt ved Jens Kjærgaard, hvilket bevilgedes, men dommeren anmodede parterne om at søge en mindelig ordning, hvortil de ikke var uvillige. Chr. Berg d. yngre af Husby var mødt og forlangte for udlagt told af ladningen 22 Rbd. 48 Sk. r.s., hvoraf Jens Kjærgaard havde betalt det halve, resten ønskedes betalt. Dagen efter sidste retsmøde, den 28. Okt., mødte parterne igen, og begærede opsættelse til næste lørdag Kl. 3 for at opgøre deres regninger som de ikke kunne før, da de derefter håbede at komme mindelig ud af sagen, udsættelsen bevilgedes. Den 31. Okt. mødte parterne med en mindelig og ganske detaljeret afgørelse, hvilket bl.a. skyldes at sluppen synes at være forsvundet. Som man ser, handler Peder Lamholm og Jens Kjærgaard tværs over landegrænser og retskredse uden hensyn til rigernes adskillelse. Det kneb med at få Sørlandets og Vestjyllands kystbefolkning til at indrette sig efter de nye forhold og århundreders naturgivne handelsveje, brydes hverken let eller omkostningsfrit. Jens Kjærgaards hus og de to næstliggende gårde benyttedes til samlingssted for flere af de norske skippere og kysthandlere, der trods deres jævnlige indbyrdes stridigheder, synes af have haft et vist sammenhold. Stridighederne havde altid rod i den udstrakte, ofte årelange kredit og mangel på ordentlig regnskab. Eksempelvis stævnes Peder Lamholm i retten på herredskontoret i Ringkøbing af Chr. Laursen Kirkeby fra Husby og en del af sagens afgørelse involverer Jens Kjærgaard, idet Chr. Laursen Kirkeby gives 1. prioritets panteret i det korn som indstævnte Lamholm til 1. April skal have af Jens Kjærgaard på Husby Klit efter forlig her ved retten af 31. f. Md. Det bemærkes til efterretning i sagen at citanten Chr. Kirkeby således er godtgjort og betalt alt hvad han hos Lamholm har haft til gode, hvori er indbefattet halvdelen af købesummen for et skib som Chr. Kirkeby i foråret 1817 solgte til Lamholm og Søren Illeborg. Dersom indstævnte ikke betaler Chr. Kirkeby næstkommende 1. April de foran bestemte 70 Rbd. N.V. må denne gøre sig betalt i det ham til sikkerhed givne rug hos Jens Kjærgaard, dog således at han modtager kornet til den her på egnen da mest gængse pris. På den anden halve af skibet tilligemed det øvrige i regningen anførte betaler indstævnte skipper Lamholm til Søren Illeborg 45 Rbd. N.V. hvormed denne regning salderes, betaling sker inden 1. April næste år, og til sikkerhed derfor får Søren Illeborg anden prioritet næst efter Chr. Kirkeby i det korn som Lamholm har tilgode hos Jens Kjærgaard, hvorved deres mellemværende er afgjort. Jens Kjærgaard som i retten var nærværende blev bekendtgjort med pantsætningen af det korn han skylder Lamholm og blev derfor betydet, ikke at udlevere kornet eller penge til Lamholm uden det godtgøres med kvitteringer at Chr. Kirkeby og Søren Illeborg er betalte. Nogle dage senere fik Lamholm endnu en sag på halsen, idet Tellef Stray krævede betaling for den tidligere omtalte dræg på Ferring Strand, som han havde lånt ud til "Wilhelmine Marie". Dræget satte han til 20 Rbd., hvoraf han krævede de 10 udbetalt, hvad der tyder på, at Stray ejede den anden halvdel af sluppen. Lamholm klarede frisag, idet han havde 5

6 solgt sin halvpart i sluppen da dræget låntes, og at han end ikke vidste at det var lånt gods, hvorpå han aflagde ed på sin forklaring, og Jens Kjærgaard og Stray ordnede sagen sig imellem. Tellef Stray ser ud til at have opholdt sig hos Jens Kjærgaard på Husby Klit i efteråret Sammen køber de sluppen Ane Sophie, drægtig 7 commerce læster af Agent Buch i Ringkøbing for 200 Rbd. S.h.k., dog med den fordel, at den måtte betales med salt og fjæl. Allerede efter de første to rejser til Norge, kunne de betale skibet. På den 3. rejse i efteråret 1819 løb de efter Tellef Stray s anbefaling ind til Lillesand, da han mente eller foregav, at de hos hans slægtning en købmand Ørbech kunne få trælast for bedre køb end andetsteds. I Lillesand udlossede de lasten, der bestod af nogle tønder korn, resten var smør, kød og flæsk. Jens Kjærgaard forklarede mange år efter, at han havde fuld tiltro til Tellef Stray, men dog ikke mere, end at han før udlosningen begyndte, forlangte trælasten på siden af fartøjet, og kom der da til borde 10 tylter undermåls fjæl og 10 tylter fyr træer, som han straks lod indskibe, efter udlosningen. Der gik flere uger, inden der kom mere, trods påmindelser til Stray og Ørbech om, at der måtte gøres alvor af at få sluppen ladet. I stedet for trælast fremkom købmand Ørbech nu med en obligation på 400 speciedalere som Stray, der var i besiddelse af skibets papirer, havde givet ham på skib og ladning. Jens Kjærgaard stod altså uden fartøj og last. Eneste danske der på stedet og rådvild, hvad skulle han foretage sig? Der var kun 2 veje, enten at vende hjem til Jylland, hvor de skyldte 60 Rd. Sh.k. for den til Norge bragte last, og efterlade ejendom og skib i Lillesand, eller ene mand at tage fartøjet og vove sig over søen til hjemmet. Han valgte det sidste. Efter sagnet - som han ikke selv omtaler i sin beretning - fik han en kone, som boede på et skær uden for havneindløbet, til at sætte en tændt lampe i vinduet, som han kunne styre ud efter. En aften i December 1819 klokken 10, lagde han ud fra Lillesand ene mand ombord, for efter 3 døgns sejlads at landløbe på Vedersø Klit omtrent ud for gården Stage. Godt nok var han en mand i sin bedste alder 39 år gammel, men nogen rar tur på vinterdage, for ikke at tale om nætterne, har det ikke været. Læ var der ingen af på disse småskibe, og ror endsige skøder kunne ikke forlades, så han har været uden hvile i 3 døgn. En slup er et kutterrigget fartøj førende gaffelsejl, topsejl, fok og klyver, men han har nok hverken sat topsejl eller klyver, de andre to kunne også give ham nok at se til. Anne Sophie var på 7 læster eller 14 tons. Der var kun en rorpind eller hjelmtræ, som i uroligt vejr blev støttet af en stormtalje til hver side, da de ellers var for farlige at betjene. Efter landingen, solgte Jens Kjærgaard sin halvpart i sluppen til købmand Peder Tang i Ringkøbing. Hvordan han ordnede mellemværendet med Tellef Stray er uvist, men skibet sejlede på Norge endnu to-tre år, indtil den kæntrede udfor Christiansand i 1822, hvorved skipperen Callesen fra Fanø satte livet til da han blev ramt af lasten. På dette tidspunkt var ejeren Kbm. Tang i Ringkøbing. Jens Kjærgaard nød i adskillige år et vist ry for sin dristige sejlads. I Sydnorge blev handlingen udskreget til sørøveri. Det er nu et spørgsmål om ikke Stray og Ørbech var ude på at frarane ham hans sidste skibspart. Nu handlede Jens Kjærgaard først. Det har nok ærgret dem, og fået dem til at fortælle hårrejsende historier om ham. Det fortælles, at det første de norske skippere spurgte om, når de mange år efter landede på Husby Kysten var: lever den gamle Kjærgaard endnu, og når det blev bejaet, råbte de eller nogle af dem rasende så gid Satan vil rive hans hjerte ud af hans bryst. 6

7 Den 24. Juni 1818 havde Lassen kvitteret for et Afdrag på 100 Rbd., men først den 29. September 1819 lader han obligationen fra 1817 tinglæse, og er da så forsigtig at lade det ske som forhæftelse på kautionisten og selvskyldnere Anders Iversens Gaard. De to skibshandler har tilsyneladende sat Jens Kjærgaard under økonomisk pres, thi han udsteder den 24. September 1818 en obligation til Anders Iversen på ikke mindre end 880 Rbd. Sølv Mønt, dels som betaling for den grund han har bygget sit hus på, dels for penge, han tid efter anden har lånt af svogeren, og dels for de 400 Rbd. Navne Værdi, som Anders Iversen har kautioneret for hos Lassen på Aaberg. Pantet bestod af det lille hus liggende syd for gården, den har kun været en brøkdel af de 880 Rbd. værd, og den overgik senere til gården. I 1848 angives den som fæstehus under Matr. nr. 2. Nogle af pengene er muligvis brugt til udbetaling i den tidligere skibshandel af 27. juli. I 1824 pressede Lassen på for at få sine penge, og lånet overførtes til Anders Iversen, ved at Lassen fik 1. prioritet i Mtk. Nr. 2 og i Jens Kjærgaards hus. Obligationen er tinglæst den 20. oktober 1824 og henstod uopsagt til 1836, til trods for at Lassen i mellemtiden var død, men enkefruen vedblev at sidde på Aaberg, og må have overtaget den. Den er kvitteret til udslettelse d. 7. juni 1837 og udslettelsen tinglæst d. 15. august 1838, samme dag som enkefru Lassen lod tinglæse en ny obligation på samme beløb, dog nu omregnet til 320 Rbd. R.S. og med gaardens nye ejer Iver Chr. Andersen som debitor. Den oprindelige obligation fra Jens Kjærgaard er dog aldrig blevet indfriet. Den 18. Marts 1819 udstedte Jens Kjærgaard en obligation til Kbm. P. Tang Junior i Ringkøbing på 70 Rbd. S.M. Kautionist og selvskyldner var som vanlig Anders Iversen, med to ukendte vitterlighedsvidner Peder Nielsen og Christen Andersen og obligationen foregives udstedt på Husby Klit. Hverken Jens Kjærgaards eller Anders Iversens underskrifter synes ægte, da alt er skrevet med samme hånd som selve obligationen. Dette og de to ukendte vidner samt det, at den aldrig synes krævet betalt, til trods for, at den er tinglæst d. 30. Juni 1819, samt, at på næsten samme tid, nemlig 11. Juni samme år, udsteder skipper Jens Kjærgaard til samme mand, Kbm. P. Tang Junior, en panteobligation på samme beløb 70 Rbd. Sølv med pant i sin halvpart af Sluppen "Anne Sophie" drægtig 8 Commerce Læster [den er vist lige opskrevet, hvis ikke reelt ombygget], panteobligationen tinglæstes d. 17. November, og fik som anmærkning, at der ikke ved Ulfborg-Hind-Herreders ret var læst Hjemmel på den pantsatte ejendom. Det var der nu ikke noget fordægtigt ved, da den var købt ved strandingsauktion på Vedersø Klit, spørgsmålet er blot af hvem. Jens Kjærgaard repræsenterede ofte sin svoger og fætter Anders Iversen Klit i offentlige sammenhænge, da Anders var en kæmpestærk mand der kunne få besærkergang og når dette var under optræk, lod han sig spærre inde. Således er Jens Christen Kjærgaard forlover ved trolovelserne, for henholdsvis Anders Iversens 40 årige søster Anne Marie Iversdatter, samt hans 25 årige datter Mette Marie Andersdatter, inden deres dobbeltbryllup den 24. oktober Han er begge gange anført som Skipper Kjærgaard. I 1834 finder vi Jens og Johanne i huset på Husby Klit, hvor han står opført som fisker på 54 år og hun som hans 62 årige kone. Sønnen Peder Christian er hjemme og angives at være daglejer, ligesom at der bor en Anne Jensdatter på 22 år som også er daglejer. Endelig bor den 20 årige omgangsskolelærer Niels Pedersen [Hovnsgaard] hos dem. Folketællingerne for 1840 og 45 mangler for sognet; men i 1840 er Skipper Kjærgaard fra Klitten forlover ved sin egen søns trolovelse inden hans bryllup d. 15. november. I marts 1841 står Skipper Kjærgaard fra Husby Klit fadder for barnebarnet Jens, i august 1843 er husmand og Skipper Kjærgaard fadder for barnearnet Adser, I maj 1847 er husmand og 7

8 fisker Jens Christensen, Husby Klit fadder for barnebarnet Jensine Christiane. I 1848 oplyses det, at huset på Klitten nu er et fæstehus under Matr. Nr. 2. I september 1849 er husmand i Sønder Klit, fisker fadder for barnebarnet Ane og i September 1852 er husmand og fisker af Husby Klit fadder for barnebarnet Inger Marie. Folketællingerne for 1840 og 1845 mangler for sognet; men i 1850 er de fortsat i huset på Sønderklit. Jens er nu 70 år og har erhverv som husmand, fisker, sejlmager, og vodbinder. Om Johanne oplyses det, at hun er 79 år og født i Slagelse. Endelig opholder det 9 årige barnebarn Jens Pedersen Kjærgaard sig i husstanden og står opført som plejebarn. Ifølge skoleprotokollen for Klitskolen er dette dog ikke en ny situation, da den 7 årige Jens Pedersen Kjærgaard allerede i 1848 opholder sig hos bedsteforældrene på Klitten; medens forældrene er flyttet til Husby. Den 13. december 1849 er han fraværende fra skole; men er mødt næste dag. Jens var ligeledes fraværende d. 29. januar 1850, hvilket nok skyldtes stormen der var denne dag. I 1852 ankommer den 10 årige Jens fra tjeneste i Vedersø, formodentlig for at tilbringe vinteren hos bedsteforældrene. Året efter afgår han d. 14. juni til Vedersø og vender tilbage d. 21. oktober. Den sene afgang kunne tyde på at han hjælper ved forårsfiskeriet. I 1853 afgår han til Vedersø d. 27. juni og i 1854 til Fjand d. 29. maj. Samme år ankommer lillebroderen Adser fra hovedskolen i Husby d. 25. april og afgår atter d. 8. oktober og ser således ud til, at have tilbragt sommeren hos bedsteforældrene, hvor han nok er gået til hånde medens store broderen har været i Fjand at tjene. I 1855 er de endnu i huset på Klitten og den 74 årige Jens og hans 84 årige hustru Johanne er nu anførte som almisselemmer. Herefter er de på et tidspunkt flyttet til Husby fattighus (ved siden af kirken), da Johanne dør her som almisselem d. 18. marts 1856 og begraves d. 24. I 1860 finder vi den nu 81 år gamle Jens Christensen Kjærgaard som almisselem hos sønnen Peder Christian og hans familie i Græm By. Kort tid efter folketællingen, d. 1. april afgår Jens ved døden og bliver begravet d. 8. april. Præsten skriver Jens Christensen kaldet Kjærgaard og at han er almisselem og indtinget hos sønnen. Det oplyses at Jens er født i Kirkeby og at han i sin tid har været skipper. Et langt og begivenhedsrigt liv er afsluttet og grunden lagt for en Kjærgaard slægt, som endnu lever på egnen. Referencer: Boysen, E Skippere.dk Danske Skippere, Styrmænd og Skibe. Folketællinger og Kirkebøger i afskrift og/eller digitale gengivelser fra henholdsvis Arkivalieronline: og Dansk Demografisk Database: Klit, N.I Husby Klit - En egnsskildring fra gammel tid. Nr. 5, p Klit, N.I Husby Klit - En egnsskildring fra gammel tid. Nr. 6, p 8 Klit, N.I Husby Klit - En egnsskildring fra gammel tid. Nr. 7, p Klit, N.I Husby Klit - En egnsskildring fra gammel tid. Nr Sandgaard, N Wos i a hawbjerre Beretninger og anekdoter om livet i Husby Vestre Sogn. pp

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

I folketællingen 1855 finder vi atter Adser i Græm By. Nu storebror Jens på 15 år også hjemme og der er kommet en søster Inger Marie på 3 år til.

I folketællingen 1855 finder vi atter Adser i Græm By. Nu storebror Jens på 15 år også hjemme og der er kommet en søster Inger Marie på 3 år til. bliver født d. 23. juli 1843 på Sønder Klitten, som søn af Indsidder og Fisker Peder Christian Kjærgaard og hustru Johanne Kirstine Adsersdatter og døbes d. 13. august i Husby Kirke. Ved barnedåben bar

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade Korntvisten 28.04.2013 I marts 1659 blev Abel Schrøder og Næstveds andre snedkere befalet til at reparerer byens pramme, det ville de få 80 sølvdl. for. Det var Palmesøndag og snedkerne ønskede at vente

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere