Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De europæiske Fællesskaber"

Transkript

1 Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De europæiske Fællesskaber FEBRUAR 1987

2

3 Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De europæiske Fællesskaber FEBRUAR 1987

4 Denne publikation udgives også på følgende sprog: ES DE GR EN FR IT NL PT ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil kunne ændres Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1987 ISBN Katalognummer: CB DA-C Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed n Luxembourg

5 Indholdsfortegnelse Kommissionen 5 Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 7 Kommissionens generalsekretariat 9 Den juridiske Tjeneste 11 Talsmandens Tjeneste 13 Den fælles Tjeneste for tolkning og konferencer 15 Det statistiske Kontor 17 Generaldirektorater GDI Forbindelser med tredjelande 19 GDII Økonomiske og finansielle spørgsmål 23 GD III Det interne marked og industrien 27 Task Force: Små og mellemstore virksomheder 30 GDIV - Konkurrence 31 GD V Beskæftigelse, sociale anliggender og uddannelse 35 GDVI - Landbrug 37 GDVII - Transport 41 GDVIII - Udvikling 43 GD IX Personale og administration 47 GD X Information, kommunikation og kultur 51 GDXI Miljø, forbrugerbeskyttelse og nuklear sikkerhed 53 GDXII Videnskab, forskning og udvikling 55 Det fælles Forskningscenter 59 GD XIII Telekommunikation, informationsindustri og innovation 63 GDXrV - Fiskeri 67 GD XV Penge- ogfinansieringsinstituttersamt selskabsret 69 GDXVI - Regionalpolitik 71 3

6 GD XVII - Energi 73 GD XVIII Lån og investering 75 GDXIX - Budgetter 77 GDXX - Finanskontrol 79 GD XXI Toldunionen og indirekte beskatning 81 GDXXII Samordning af strukturelle instrumenter 83 Euratoms forsyningsagentur 85 Sikkerhedskontoret 87 Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer 89 Det europæiske Institut til forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene - Dublin 91 Det europæiske Center for udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) Berlin 93 Bilag 95 Alfabetisk navneregister 115

7 Kommissionen Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Tlf.: Telex COMEU Β Formand Kabinetschef Assisterende kabinetschef Konsulent Konsulent Næstformand Kabinetschef Assisterende kabinetschef Næstformand Kabinetschef Assisterende kabinetschef Konsulent Næstformand Kabinetschef Assisterende kabinetschef Konsulent Næstformand Kabinetschef Assisterende kabinetschef Næstformand Kabinetschef Assisterende kabinetschef Næstformand Kabinetschef Assisterende kabinetschef Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Jacques DELORS Pascal LAMY Gunter BURGHARDT Michel JACQUOT Jérôme VIGNON Lorenzo NATALI Paolo PENSA Isabella VENTURA Karl Heinz NARJES Johannes DOHMES Herbert Josef ALLGEI ER Frans ANDRIESSEN Carlo TROJAN Robert VAN DER MEULEN Lord Francis Arthur COCKFIELD Adrian FORTESCUE Sebastian BIRCH Henning CHRISTOPHERSEN Bjarne BLADBJERG Lars KOLTE Manuel MARIN Santiago GÓMEZ REINO LECOQ Carlos MUÑOZ BETEMPS Claude CHEYSSON Philippe SOUBESTRE Jean Louis GIRAUDY Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Alois PFEIFFER Otto DIBELIUS

8 Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Kommissionsmedlem Kabinetschef Assisterende kabinetschef Grigoris VARFIS Achilleas MITSOS Marios CAMHIS Willy DE CLERCQ Alexander SCHAUB Josef KORTLEVEN Nicolas MOSAR Fernard THURMES Camille BECKER Stanley CLINTON DAVIS Graham MEADOWS Anthony BRENTON Carlo RIPA DI MEANA Gerardo MOMBELLI Enrica VARESE Peter SUTHERLAND Richard OTOOLE Colm LARKIN Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA Eurico Luis CABRAL DA FONSECA Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES Abel MATUTES Juan PRAT Damián HERNANDEZ

9 Kommissionsmedlemmernes forretningsområder Formand Jacques DELORS Generalsekretariatet Den juridiske Tjeneste Monetære spørgsmål Talsmandens Tjeneste Den fælles Tjeneste for tolkning og konferencer Sikkerhedskontoret Næstformand Lorenzo NATALI Samarbejde og udvikling Næstformand Karl-Heinz NARJES Industri Informationsteknologi Forskning og videnskab Det fælles Forskningscenter Næstformand Frans ANDRIESSEN Landbrug Forstvæsen Næstformand Lord Francis Arthur COCKFIELD Det interne marked Tjenesten for Toldunionen Skattespørgsmål Penge- og finansieringsinstitutter Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN Budget Finanskontrol Personale og administration Næstformand Manuel MARIN Sociale anliggender og beskæftigelse Uddannelse Kommissionsmedlem Claude CHEYSSON Middelhavspolitikken Nord-syd-forbindelserne Kommissionsmedlem Alois PFEIFFER Økonomiske spørgsmål Regionalpolitik Det statistiske Kontor Kommissionsmedlem Grigoris VARFIS Samordning af strukturelle instrumenter Forbrugerbeskyttelse

10 Kommissionsmedlem Willy DE CLERCQ Forbindelser med tredjelande og handelspolitik Kommissionsmedlem Nicolas MOSAR Energi Euratom's forsyningsagentur Publikationskontoret Kommissionsmedlem Stanley CLINTON DAVIS Miljø Nuklear sikkerhed Transport Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA Institutionelle spørgsmål Spørgsmål i forbindelse med borgernes Europa Informations- og kommunikationspolitik Kulturelle anliggender Turisme Kommissionsmedlem Peter SUTHERLAND Forbindelser med Europa- Parlamentet Konkurrence Kommissionsmedlem Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA Fiskeri Kommissionsmedlem Abel MATUTES Lån, investering og finansteknik Politik for små og mellemstore virksomheder

11 Kommissionens generalsekretariat Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generalsekretær Assisterende generalsekretær Direktør (med særligt ansvar for generalsekretariatets kontor) Direktør (varetager forbindelserne med Rådet) Direktør (varetager forbindelserne med Europa Parlamentet Direktør, inspektør (med særligt ansvar for generelle anliggender vedrørende organisation samt forbindelser med ØSU og erhvervslivet) Direktør (med særligt ansvar for intern koordinering og for informatik) Ledende konsulent (med særligt ansvar for Gruppen af konsulenter) Emile NOËL Horst Günter KRENZLER Rodolphe GACHOT Antonio MARCHINI CAMIA Jean Claude EECKHOUT (kst.) Hans BECK Of Telex COMEU Β Giuseppe CIAVARINI AZZI (kst.) Administrativ enhed Ansvarlig 1. Generalsekretariatets kontor Konsulent 2. De Europæiske Fællesskabers Tidende og officiel forbindelse med medlemsstaterne Konsulent 3. Intern koordination 4. Forbindelser med Rådet (I) Assisterende kontorchef 5. Forbindelser med Rådet (II) 6. Forbindelser med samarbejdet mellem medlemsstaterne på regeringsplan Rodolphe GACHOT Direktør Bernard WEHRENS (kst.) Lino FACCO (kst.) Giuseppe CIAVARINI AZZI (kst.) Direktør Antonio MARCHINI CAMIA Direktør Paolo PONZANO Marceil von DONAT Simon NUTTALL

12 7. Forbindelser med Europa-Parlamentet Konsulent 8. Den Almindelige Beretning og andre periodiske beretninger; koordinering af spørgsmål vedrørende menneskerettighederne Assisterende kontorchef 9. Tilsyn, planlægning og organisation 10. Forbindelser med Det økonomiske og sociale Udvalg, erhvervslivet og Det europæiske Ungdomsforum 11. Intern information Praktikantophold 12. Gruppen af konsulenter Jean-Claude EECKHOUT (kst.) Direktør Horst Jürgen TITTEL (kst.) Ernst WALLRAPP Daniela NAPOLI Liam HOURICAN Jean-Pierre BERG Graham S. KELLY Assisterende inspektører Fulvio PAOLINI Michel COLMANT 13. Sekretariat for Det rådgivende Udvalg for EKSF(') Dieter RUCKERT (') Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi 2920 Luxembourg Tlf.: Telex: 3423 COMEUR LU 3446 COMEUR LU 3476 COMEUR LU. 10

13 Den juridiske Tjeneste Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Assisterende generaldirektør Sekretær for generaldirektøren Claus Dieter EHLERMANN Giancarlo OLMI Jörn PIPKORN Tlf Telex COMEU Β Ledende juridiske konsulenter Friedrich Wilhelm ALBRECHT Donald William ALLEN Raymond BAEYENS René Christian BERAUD George Leonard CLOSE Gregorio GARZÓN CLARIANA Henri ETIENNE Cesare MAESTRIPIERI Bernard PAULIN Armando TOLEDANO LAREDO Bastiaan VAN DER ESCH Juridiske konsulenter Antonino ABATE Jean AMPHOUX Dierk BOOSS Johannes Føns BUHL António CAEIRO FERNANDES Robert FISCHER David GILMOUR Peter GILSDORF Dimitrios GOULOUSSIS Joseph GRIESMAR Norbert KOCH Anthony McCLELLAN Francisco SANTAOLALLA GADEA Jean Claude SECHE John Keller TEMPLE LANG RolfWÄGENBAUR 11

14

15 Talsmandens Tjeneste (') Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Talsmand Assisterende talsmand Sekretær for talsmanden Hugo PAEMEN Gilles ANOUIL Constantin STATHOPOULOS Tlf Telex COMEU Β Medlemmer af Tjenesten Michael BERENDT Fabio COLASANTI Willy HELIN William Neville KEERY Françoise LE BAIL ELLES Etienne REUTER Marco SANTOPINTO Pierre VAN ENK Otto von SCHWERIN Nicolaas WEGTER (') Under Kommissionens formand. 13

16

17 Den fælles Tjeneste for tolkning og konferencer Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Konsulent Sekretær for generaldirektøren Forbindelser med de internationale organisationers konferencetjenester Renée VAN HOOF Oscar DOERFLINGER Marco BENEDETTI Noël MUYLLE Konsulent Tlf Telex COMEU Β Administrativ enhed Ansvarlig Direkte under generaldirektøren 1. Generelle spørgsmål Konsulent (specielt for finans og budgetspørgsmål) 2. Uddannelse Videreuddannelse og specialisering Praktikantophold for tolkeelever med eksamen fra en højere læreanstalt Direktoratet for konferencer Konsulent (samordning og tilrettelæggelse af større konferencer) 1. Programmering 2. Konferenceteknik Fred PFLOESCHNER Gustaaf DE DECKER Albert WINTRINGER Jean ZINCK Antonio ALONSO MADERO David REINERT Dieter ROESGEN NB. Den fælles Tjeneste for tolkning og konferencer varetager tolkningen på møder tilrettelagt af Rådet, Kommissionen, Det økonomiske og sociale Udvalg og Den europæiske Investeringsbank. 15

18

19 Det statistiske Kontor Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi 2920 Luxembourg Tlf Telex 3423/3446/3476 COMEUR LU Generaldirektør Konsulent Sekretær for generaldirektøren Silvio RONCHETTI George William CLARKE Giuseppe CALÒ Administrativ enhed Ansvarlig Direkte under generaldirektøren OS 1 Forvaltning af ressourcer Direktoral A Bearbejdelse og udbredelse af statistiske oplysninger 1. Bearbejdelse 2. Udbredelse 3. Public relations, informationer og sammenfattende analyser Data shop (') Egide HENTGEN (kst.) Gilles RAMBAUD CHANOZ François de GEUSER Alain CHANTRAINE Letizia CATTANI Direktorat Β Almen økonomisk statistik Fællesskabets egne indtægter, overtrædelser og opfølgning af statistisk lovgivning (') 1. Økonomiske regnskaber 2. Regional og finansstatistik 3. Prisundersøgelser og forbrugerprisindekser Piero ERBA Jean Claude LIAUSU Raymond SALVAT Hugo KRIJNSE LOCKER (') Rue de la Loi 120, 1049 Bruxelles Wetstraat 120, 1049 Brussel Tlf.: Telex: COMEU B.

20 Direktorat C Statistik vedrørende udenrigshandel samt AVS og andre tredjelande - transportstatistik 1. Metodologi og klassifikation Særlige opgaver vedrørende metodologi for udenrigshandelen Særlige opgaver vedrørende transport 2. Produktion 3. Analyser og udvikling José Antonio BRITO DE SILVA GIRAO Richard KUHNER Thomas WILSON Gertrude HILF David HEATH Direktorat D Energi- og industristatistik 1. Energi 2. Industri Tjenesteydelser 3. Jern- og stålindustri Photius NANOPOULOS Niels AHRENDT Franz-Josef GNAD Direktorat E Befolknings- og socialstatistik landbrugsstatistik Rapporter og analyser Befolknings- og socialstatistik 1. Beskæftigelse samt undersøgelser vedrørende arbejdsstyrken 2. Lønninger og andre indkomster samt social sikring Assisterende kontorchef 3. Befolkning, uddannelse og almen socialstatistik Landbrugsstatistik 4. Landbrugsregnskaber og landbrugsstrukturer 5. Landbrugsprodukter og -balancer David HARRIS Charles PEARE Hildegard FÜRST Wil van der WEERDEN Klaus LOENING Alberto DE MICHELIS Hans Georg BAGGENDORFF IX

21 Generaldirektorat I Forbindelser med tredjelande Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Tlf Telex COMEU Β Generaldirektør Assisterende generaldirektør (direktorat C og F) Særlig konsulent med ansvar for nord syd relationerne og middelhavspolitikken (direktorat G, Η og I) Assisterende generaldirektør (direktorat A, D, og Steering Group Uruguay Round) Assisterende generaldirektør (direktorat Β og E) Sekretær for generaldirektøren Varetager desuden forbindelserne med delegationerne Protokol Leslie FIELDING Jos LOEFF Jean DURIEUX Paul LUVTEN Gianluigi GIOLA Klaus EBERMANN Marcello BURATTINI Protokolchef Administrativ enhed Ansvarlig Delegationerne i Latinamerika, Syd og Sydøstasien, Australien, Canada, De forenede Stater, Japan og Jugoslavien samt ved de internationale organisationer i Genève, New York, Paris og Wien er anført i bilag II. Forbindelser med tredjelande og handelspolitik (') Steering Group Uruguay Round Paul LUYTEN Roderick ABBOTT Direktorat A GATT, OECD, handelsspørgsmål vedrørende landbrug og fiskeri, tjenesteydelser og højteknologi 1. Multilateral handelspolitik og spørgsmål vedrørende GATT Roderick ABBOTT John BECK (') Kommissionsmedlem De Clercq's forretningsområder.

22 2. Handelsspørgsmål vedrørende landbrug og fiskeri 3. OECD, handelsspørgsmål vedrørende tjenesteydelser og højteknologi Tjenesteydelser Alberto de PASCALE Mogens Peter CARL (kst.) John RICHARDSON Direktorat Β Forbindelser med Nordamerika, Australien og New Zealand; forbindelser udadtil vedrørende forskning, videnskab og nuklear energi 1. De forenede Stater, Canada, Australien, New Zealand 2. Forbindelser udadtil vedrørende forskning, videnskab og nuklear energi Raymond PHAN VAN PHI Klaus EWIG Ugo MIRANDA Direktorat C Instrumenter og generelle spørgsmål vedrørende den økonomiske politik over for tredjelande Forbindelser med Sydafrika 1. Autonome og traktatretlige instrumenter i forbindelse med handelspolitik; anti dumpingforanstaltninger (undtagen skadesaspektet) 2. Anti dumpingpolitik (skadesaspektet); anti subsidiepolitik; tilsyns og beskyttelsesforanstaltninger 3. Eksportkreditpolitik, fremme af eksporten 4. Fællesskabsretlige spørgsmål i forbindelse med medlemsstaternes handels og samarbejdsaftaler, havretsspørgsmål; aftalebrud og traktatcentral; forbindelsen med Den juridiske Tjeneste, artikel 115 Syd afrika Hans Friedrich BESELER Jacques BOURGEOIS Hans Adolf NEUMANN Sotirios VAROUXAKIS Direktorat D Forhandlinger om og forvaltning af tekstilaftalerne; handelsspørgsmål inden for industrien 1. Forhandlinger om og forvaltning af tekstilaftalerne; handelsspørgsmål inden for industrien 2. Handelspolitik i forbindelse med EKSF (herunder forhandlinger om og forvaltning af eksterne foranstaltninger inden for jern og stålsektoren) 3. Edb baserede økonomiske analyser Jean Pierre LENG (') Guillaume HOFMANN Salvatore SALERNO Walter BIANCHI (') Særlig repræsentant ved forhandlingerne om tekstilaftalerne. 20

23 Direktoral E Forbindelser med lande i Nord- og Mellemeuropa og statshandelslande Assisterende særlig repræsentant ved Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa 1. Forbindelser med de skandinaviske lande, Finland, Island, Østrig og Schweiz Assisterende kontorchef 2. Forbindelser med statshandelslande i Europa Bilaterale og autonome handelsordninger Pablo BENAVIDES SALAS (') Claus-Dieter von SCHUMANN Herman DE LANGE Corrado PIRZIO-BIROLI John MASLEN Alvaro MOZZICAFREDDO Direktorat F Forbindelser med Kina, Japan, og de øvrige lande i Det fjerne Østen 1. Japan 2. Forbindelser med Kina og de øvrige lande i Det fjerne Østen (undtagen Japan) Assisterende kontorchef Louis KAWAN Jacques DUGIMONT José Ramón BORREN NIYERA Daniel GUGGENBUHL Nord-syd-relationer og middelhavspolitik ( 2 ) Direktorat G Middelhavsområdet, Nær- og Mellemøsten 1. Det nordlige middelhavsområde 2. Det sydlige og østlige middelhavsområde 3. Arabiske lande i Mellemøsten; forbindelser udadtil på energiområdet (dog ikke kerneenergi) Eberhard RHEIN Jean-Joseph SCHWED Robert BISTOLFI Charles CAPORALE Direktorat H Forbindelser med udviklingslandene i Latinamerika og Asien (undtagen Det fjerne Østen) 1. Asien (undtagen Det fjerne Østen) 2. Latinamerika 3. Bistand til udviklingslande i Latinamerika og Asien Robert HOULISTON Leopoldo GIUNTI Emiliano FOSSATI (') Særlig repræsentant ved Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa. ( 2 ) Kommissionsmedlem Cheysson's forretningsområder. 21

24 Direktorat I Nord-syd-relationer Forbindelser med de øvrige institutioner på middelhavsområdet og vedrørende nord-syd-relationerne 1. Generelle spørgsmål 2. Forbindelser med internationale organisationer, herunder De forenede Nationers økonomiske organisationer undtagen UNCTAD Pierre DEFRAIGNE (kst.) Arlette GRYNBERG Wolfgang RENNER 3. Generelle toldpræferencer Gerhard WEINGÄRTNER 22

25 Generaldirektorat II Økonomiske og finansielle spørgsmål Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Assisterende generaldirektør (direktorat Β og C) Assisterende generaldirektør (direktorat D og E) Konsulent Konsulent (især forbindelserne med Europa Parlamentet samt Det økonomiske og sociale Udvalg) Sekretær for Det monetære Udvalg og Udvalget for økonomisk Politik Sekretariat Sekretær for generaldirektøren Massimo RUSSO Heinrich MATTHES Jean Paul MINGASSON Maurizio MICOCCI Francesco PORRE Andreas KEES Direktør Régis MALBOIS Nikolaus ADAMI Tlf Telex COMEU Β Administrativ enhed Ansvarlig Direkte under generaldirektøren Økonomiske konsulenter Erik HOLM Ledende konsulent Michel CATINAT Gernot NERB Bernard SNOY Giuseppe TULLIO Direkte under den assisterende generaldirektør med ansvar for (direktorat Α, Β og C) Samordning af informatik og Statistik Christian DEWALEYNE 23

26 Direktorat A Medlemsstaternes økonomi 1. EF lande I: Det forenede Kongerige, Irland, Forbundsrepublikken Tyskland 2. EF lande II: Frankrig, Grækenland, Italien 3. EF lande III: Benelux, Danmark 4. EF lande IV: Spanien, Portugal 5. Tredjelande Internationale økonomiske problemer Paul VAN DEN BEMPT Jørgen MORTENSEN Alfred CONRUYT Thomas Prionnsias de HÓRA Kenneth ROBERTS Direktorat Β Økonomiske vurdering af fællesskabspolitikkerne 1. Økonomisk analyse på mellemlang sigt; det interne marked og europæisk integration 2. Økonomisk vurdering af strukturaktionerne og den fælles landbrugspolitik 3. Sektorbestemte og strukturelle problemer Michael EMERSON Michel AUJEAN (kst.) Josef VAN GINDERACHTER Philippe GOYBET Direktorat C Makroøkonomisk analyse og politik Konsulent 1. Analyse af den makroøkonomiske politik 2. Økonomiske prognoser 3. Politik for offentlige finanser og forskning 4. Økonomiske modeller 5. Konjunkturundersøgelser og publikationer Ludwig SCHUBERT Maurice NOYCE Jürgen SCHÜLER Xavier LANNES André Louis DRAMAIS Direktoral D Monetære spørgsmål 1. EMS, ECU og valutamarkeder 2. Internationale valuta og finansspørgsmål Internationale finansproblemer 3. Medlemsstaternes og Fællesskabets pengepolitik Jean Paul MINGASSON André LOUW Thomas Roderick WEBB Brian O'LOGHLEN Robert VERRUE (kst.) 24

27 Direktoral E Finansteknik og kapitalbevægelser 1. Planlægning af de finansielle instrumenter Hervé CARRE 2. Forbindelser med EIB(') og udvikling af de finansielle instrumenter Manuel HERNANDEZ-LOPEZ 3. Finansiel integration og kapitalbevægelser Jean-Pierre BACHE (kst.) Forbindelseskontor mellen Kommissionen og Den europæiske Investeringsbank Henk VAN DER VLUGT (') Med undtagelse af forbindelser vedrørende koordinering af de strukturelle instrumenter. 25

28

29 Generaldirektorat III Det interne marked og industrien Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Assisterende generaldirektør (specielt for direktorat C og E) Direktør med ansvar for koordineringen (specielt for direktorat Β og D) Sekretærer for generaldirektøren Finanstjenesten Fernand BRAUN Arie Adriaan VAN RHIJN Riccardo PERISSICH John EVERSHED Rolf TIMANS Jean SOMERS Tlf Telex COMEU Β Administrativ enhed Ansvarlig Direktorat A Industriel økonomi, markedet for tjenesteydelser, tredjelande, råstoffer Konsulent Internationalt teknologisk samarbejde 1. Industrielle og teknologiske problemer i forholdet til tredjelande Assisterende kontorchef 2. Gennemførelse af det interne marked Særlige undersøgelser 3. Industriel økonomi 4. Markedet for tjenesteydelser 5. Råstoffer Heinrich von MOLTKE Reginald SPENCE Peter John LENNON Konsulent Guy CRAUSER Albrecht MULFINGER José NICOLAI 27

30 Direktorat Β Det interne marked og industri I 1. Teknisk harmonisering, standardisering; maskinteknik; elektricitet og metrologi 2. Levnedsmidler Assisterende kontorchef 3. Medicinalvarer, veterinærmedikamenter 4. Kemi, plast, gummi 5. Automobiler, skibsværfter, flyvemaskineindustri, jernbaner Tom GARVEY Ernesto PREVIDI Paul GRAU Egon GAERNER Fernand SAUER György von O'SVATH Roger PEETERS Direktorat C Det interne marked og industri II 1. Beskyttelsesforanstaltninger; fjernelse af ikke toldmæssige hindringer (art. 30 ff.) Assisterende kontorchef 2. Tekstiler, beklædning 3. Træ, læder og papirindustri; byggeri; anden industri 4. Offentlige kontrakter 5. Handel og distribution Daniele VERDIANI Alfonso MATTERA RICIGLIANO Helmut SCHMITT von SYDOW Paul RUTSAERT William TULLY Jacques BESNARD Direktoral D Indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne; etableringsfrihed; fri udveksling af tjenesteydelser 1. Privatret og økonomisk lovgivning, strafferet og procesret; borgerrettigheder 2. Fri bevægelighed for selvstændige; anerkendelse af eksamensbeviser Forvaltning af anerkendelsessystemerne 3. Intellektuel ejendomsret; illoyal konkurrence og audio visuel politik Assisterende kontorchef Ivo SCHWARTZ Hans Claudius TASCHNER Jean Jacques BEUVE MÉRY Marcel VAN HOOREBEEK Robert COLEMAN Bertold SCHWAB 28

31 Direktorat E Stål Planlægning og forbindelser med industrien 1. Eksterne foranstaltninger, forvaltning og samarbejde i forhandlingerne 2. Analyse af sektoren, generelle målsætninger, strukturer og udnyttelse af kontrolforanstaltninger Assisterende kontorchef (med ansvar for udnyttelse af kontrolforanstaltninger) Produktionskapacitet, udtalelser i henhold til EKSF-traktatens artikel 54 og 56 Jacques FAURE Hans KUTSCHER Ledende konsulent Jacobus AARTS Piero SQUARTINI Pierre DUPRAT Råvarer i jern- og stålindustrien Winfried DEUTZMANN 3. Prognoser, marked, priser, forvaltning af kontrolforanstaltninger Vivian EVANS Marked Giacomo GIACOMELLO Priser Gerd DRESS Forvaltning af kontrolforanstaltninger Louis GRA VIGNY 29

32 Task Force Små og mellemstore virksomheder Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Tlf Telex COMEU Β Direktør Sekretariat for Task Force Alan MAYHEW Michel STAVAUX Administrativ enhed Ansvarlig Enhed I Udvikling og koordinering af retningslinjer John JORDAN Enhed 2 Forbindelser med Fællesskabets institutioner organisationer og information George TZOANOS Enhed 3 Gennemførelse af fællesskabsprojekter Kontor for virksomhedernes indbyrdes tilnærmelse Projekter Emilio MASTRACCHIO Jean Pierre HABER 30

33 Generaldirektorat IV Konkurrence Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Tlf Telex COMEU Β Generaldirektør Assisterende generaldirektør (med særligt ansvar for direktorat A og D) Høringskonsulent Sekretær for generaldirektøren Manfred CASPARI Jean Louis CADIEUX Roland MUSSARD Jonathan FAULL Administrativ enhed Ansvarlig Direktoral A Generel konkurrencepolitik samt koordinering Konsulent 1. Generel politik samt internationale aspekter Forbindelser med Europa Parlamentet og Det økonomiske og sociale Udvalg Assisterende kontorchef (med særligt ansvar for internationale spørgsmål) 2. Juridiske og proceduremæssige spørgsmål, lovgivning, overtrædelsesprocedurer, intern dumping i Fællesskabet 3. Økonomiske spørgsmål, undersøgelser 4. Koordinering af beslutninger til gennemførelse af konkurrencereglerne Horisontale karteller, misbrug af dominerende markedsposition, fælles filialer, virksomhedssammenslutninger Industriel og intellektuel ejendomsret, forskning og udvikling 5. Offentlige virksomheder og statsmonopoler, gennemførelse af EØF traktatens artikel 101 og Dokumentation, datamatik, sekretariat Rafael GARCIA PALENCIA CEBRIAN Remo LINDA Paul M. SCHMITT Fernande ESPION Jean DUBOIS Roger DAOUT Sebastiano GUTTUSO Paul WATERSCHOOT Pierre WATHELET 31

34 Direktorat Β Karteller, misbrug af dominerende markedsstillinger og andre former for konkurrencefordrejning I 1. Elektricitets og elektronikindustri (herunder telekommunikation) 2. Maskinindustri samt tekstil, beklædnings, læder og anden forarbejdningsindustri 3. Handel, banker og forsikring, medier og andre tjenester Henry Colin OVERBURY Raymond DUMEY Hartmut JOHANNES Norbert MENGES Direktorat C Karteller, misbrug af dominerende markedsstilling og andre former for konkurrencefordrejning II 1. Ikke ferrometaller, ikke metalliske mineralprodukter, bygnings, træ, papir, glas og gummiindustri Assisterende kontorchef 2. Energi (undtagen kul), kemiske råvarer 3. Forarbejdede kemiske produkter, landbrugsprodukter og levnedsmidler Gianfranco ROCCA Georgios ROUNIS Maurice GUERRIN Kurt RITTER Jürgen MENSCHING Direktorat D Karteller, misbrug af dominerende markedsstilling og andre former for konkurrencefordrejning III 1. Stål, kul Assisterende kontorchef med særligt ansvar for EKSF inspektionen 2. Transport og turisme Assisterende kontorchef 3. Automobiler, andre transportmidler samt hertil knyttet maskinindustri Olivier de Vos Jacques SOENENS Nicholas ARGYRIS Helmut KREIS 32

35 Direktorat E Statsstøtte Robert SUNNEN Ledende konsulent Günther ETZENBACH 1. Generelle støtteordninger Joseph GILCHRIST 2. Støtte til forskning og udvikling Serge DURANDE 3. Regionale støtteordninger Peter DUESBERG Assisterende kontorchef 4. Sektorbestemte støtteordninger I Günther ETZENBACH 5. Sektorbestemte støtteordninger II 6. Opgørelser og analyser 33

36

37 Generaldirektorat V Beskæftigelse, sociale anliggender og uddannelse Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi 2920 Luxembourg Generaldirektør Konsulent Konsulent (varetager koordineringen af programmet»cancer«) Sekretariatet for socialberetningen Rapporter og analyser Sekretær for generaldirektøren Jean DEGIMBE Carlo SAVOINI Detlef FEHRS Fay DEVONIC Tlf Telex COMEU B Of Telex 3423/3446/3476 COMEUR LU Administrativ enhed Ansvarlig Direktorat A Beskæftigelse Konsulent 1. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik Specifikke markedet foranstaltninger vedrørende arbejds- 2. Sociale aspekter af sektorpolitikken samt ny teknologi 3. Omstilling ind en for EKSF sat nt sociale as pekter af jern- og stålpolitikken 4. Kontoret for spørgsmål vedrørende kvindens stilling på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt Peter GOMMERS Jean BOUDARD John MORLEY Duilio SILLETTI Hermanus van ZONNEVELD Antoon HERPELS Odile QUINTIN Direktoral B Leve- og arbejdsvilkår samt social tryghed 1. Social sikring og sociale foranstaltninger 2. Vandrende arbejdstageres sociale sikring 3. Arbejdskraftens vandring og frie bevægelighed - Forhold vedrørende vandringen til og fra tredjelande 4. Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsvilkår Nicolas SCANDAMIS Richard DRAPERIE Annette BOSSCHER John VIGORS Jacques WERQUIN 35

38 Direktoral C Uddannelse, herunder erhvervsuddannelse, samt ungdomspolitik 1. Erhvervsuddannelse; livslang uddannelse 2. Samarbejde på uddannelsesområdet 3. Kontoret for foranstaltninger til fordel for handicappede Hywel Ceri JONES Luciano BARONCELLI Domenico LENARDUZZI Patrick DAUNT Direktorat D Den europæiske Socialfond 1. Foranstaltninger til fordel for unge Assisterende kontorchef 2. Foranstaltninger til fordel for voksne 3. Specifikke foranstaltninger 4. Koordination, finanser, administration Koordination og beretning Wolfgang STABENOW Ezio TOFFANIN Ledende konsulent Pierre TOULLIER Edwin FITZGIBBON Ledende konsulent Direktoral E Sundhed og sikkerhed 1. Sundhedsbeskyttelse (Euratom) og folkesundhed Radioaktivt affald, sikkerhedsforanstaltninger ved nukleare anlæg 2. Arbejdsmedicin og -hygiejne Miner og anden udvindingsindustri (herunder sekretariatet for Det stående Udvalg for sikkerhed i Kulminer) 3. Toksikologi og sikkerhed på arbejdspladsen Edward BENNETT Hans ERI SKAT Félix LUYKX William HUNTER Alexandre BERLIN 36

39 Generaldirektorat VI Landbrug Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Assisterende generaldirektør (direktorat A, B.I og B.II) Assisterende generaldirektør (direktorat C, D og E) Assisterende generaldirektør (direktorat F.I, F.II og G) Assisterende generaldirektør (direktorat H) Direktør (varetager koordineringen af direktorat B.I og B.II) Ledende konsulent tilknyttet den assisterende generaldirektør (direktorat F.I, F.II og G) Konsulent Sekretærer for generaldirektøren Guy LEGRAS Tlf Telex AGREC Β Fernando MANSITO CABALLERO Peter POOLEY Franco MILANO Rolf MÖHLER Maurice BARTHELEMY John SCULLY Graham AVERY Bruno BEVILACQUA Administrativ enhed Ansvarlig Økonomiske anliggender og generelle spørgsmål (') Direktoral A Generelle anliggender 1. Forbindelser med ikke statslige organisationer 2. Rapporter, undersøgelser, statistiske oplysninger, dokumentation 3. Analyse af landbrugsbedrifternes forhold 4. Datamatik på landbrugsområdet Direktorat B.I Retsforskrifter for landbrugsøkonomi 1. Landbrugsret 2. Forhold, der er fælles for flere produkter, samt konkurrencevilkår 3. Kontrol med gennemførelsen af retsforskrifter for landbruget, overtrædelser og klager Ranieri DI CARPEGNA Pierre PIGNOT Jan LOMMEZ Frank HARRINGTON Maurice BARTHELEMY Joachim HEINE ( ) Direkte under generaldirektøren. 37

40 Direktoral Β. H Kvalitet og sundhed 1. Retsforskrifter vegetabilske produkter og dyrs ernæring 2. Veterinære og zootekniske retsforskrifter 3. Veterinærkontrol Gerald HUDSON Jean Paul BOURJAC Direktorat C Markedsordningerne for vegetabilske produkter Konsulent (varetager koordineringen af enhederne VI.C.l ogvi.c.2) 1. Korn, forarbejdede varer og ris Assisterende kontorchef 2. Kornerstatningsprodukter og kvægfoder 3. Sukker 4. Oliven, olieholdige planter, proteinafgrøder og spindplanter Terence Leslie W. WINDLE Ignace de GRUBEN Ignace de GRUBEN Roland REIFENRATH Ejner STENDEVAD Giampiero SCHIRATTI Direktorat D Markedsordningerne for animalske produkter Konsulent 1. Mejeriprodukter 2. Okse og fårekød 3. Svinekød og fjerkræbrug Thomas O'DWYER Sergio VENTURA Sergio VENTURA Roelof BENNINCK Frits QVIST Direktoral E Markedsordningerne for specialafgrøder 1. Frisk frugt og friske grønsager 2. Frugt og grønsagsprodukter, blomsterdyrkning og produkter 3. Vin, alkohol og deraf afledte varer 4. Tobak, humle, kartofler og andre specialafgrøder Alexander TILGENKAMP Anne Marie DE PASCALE BREART Jacques GOURDON Antonio QUATRARO Følgende enhed sorterer direkte under den assisterende generaldirektør, der varetager direktorat C, D og E Periodiske retsakter vedrørende landbruget samt det fælles sekretariat for forvaltningskomiteerne Louis BARREZ 38

41 Direktorat F.I Landbrugsstrukturer og skovbrug 1. Generelle fælles aktioner, finansieringsordninger for landbruget 2. Miljøforhold i landbruget 3. Specifikke og regionale fælles aktioner 4. Skove og skovbrug Raymond CRAPS Dionysios DESSYLAS Balthasar HUBER Claude BAILLET Direktorat F.II Den europæiske fond for landbrugsstruktur og -forskning 1. EUGFL - udviklingssektionen 2. Koordinering af landbrugsforskningen Assisterende kontorchef Armando José CORDEIRO SEVTNATE PINTO Gero DALEIDEN John SCULLY Direktorat G Den europæiske garantifond for Landbruget Konsulent 1. Budgetspørgsmål og finansiel samordning 2. EUGFL - garantisektionen 3. Regnskabsafslutning 4. Svig og uregelmæssigheder Hans-Helmut WACHTER François MULLER François MULLER Antonio MURINNI Rudolph LEIJENAAR Siegfried REINKE Direktorat H Internationale spørgsmål vedrørende landbrug Konsulenter, der varetager forhandlinger Mogens MARCUSSEN Livio MARINUCCI Evangelos ZACHAROPOULOS Françoise GAUDENZI (kst.) 39

42

43 Generaldirektorat VII Transport Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Sekretær for generaldirektøren Koordinering af retningslinjer (') Eduardo PEÑA ABIZANDA Ruth FROMMER Tlf Telex COMEU Β Administrativ enhed Ansvarlig Forbindelser med andre institutioner, internationale forbindelser (') Jacques D'ELBREIL Direktorat A Søtransport, lovgivning, transportøkonomi 1. Søtransport 2. Transportøkonomi 3. Lovgivning, statsstøtte og nationale ordninger 4. Turisme Jürgen ERDMENGER Dimitri PETROPOULOS Eric William MARK Paul LEMOINE Nicolas MOUSSIS Direktoral Β De interne transportmarkeder; markedsanalyse; transportsikkerhed, forskning og teknologi 1. De interne transportmarkeder 2. Markedsanalyse og statistikker 3. Transportsikkerhed, forskning og teknologi Rodolfos PAPAIOANNOU Veit SCHMITT Paul GRAFF Egidio LEONARDI ( ) Direkte under generaldirektøren. 41

44 Direktorat C Lufttransport, transportinfrastruktur, sociale og miljømæssige aspekter af transport Daniel VINCENT 1. Lufttransport Frederik SØRENSEN 2. Transportinfrastruktur Albrecht FROHNMEYER 3. Sociale og miljømæssige aspekter af transport 42

45 Generaldirektorat VIII Udvikling Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Assisterende generaldirektør, ansvarlig for samordning af direktorat A, D og E Assisterende generaldirektør, ansvarlig for samordning af direktorat Β og C samt enhederne VIII/3, VIII/4 og VIII/5 Konsulent Sekretær for generaldirektøren Dieter FRISCH Anthony John FAIRCLOUGH André AUCLERT Denis CORBOY Hans CARLE Tlf Telex COMEU Β Administrativ enhed Ansvarlig Delegationer i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) samt i landene i det sydlige og østlige middelhavsområde (MSE) er anført i bilag II. Direkte under generaldirektøren: Forbindelser med delegationerne Modernisering af arbejdsmetoderne VIII/1 Forbindelser med institutionerne VIII/2»The Courier«/»Le Courrier«AVS/EØF; dokumentation Direkte under den assisterende generaldirektør for samordning af direktorat A, D, E Kulturelt samarbejde; uddannelse inden for udviklingsarbejdet Direkte under den assisterende generaldirektør for samordning af direktorat B, C og enhederne VIII/3, VIII/4 og VI 11/5 Koordinering af OLT anliggender Konsulent VIII/3 Teknisk gruppe»uddannelsesaktioner«viii/4 Koordinering af aktiviteter; finansieringsudvalg VIII/5 Tværfaglig teknisk gruppe for det sydlige og østlige middelhavsområde samt udviklingslande i Asien og Latinamerika Rolf BRENNER Jacques BUCHET de NEUILLY Bernard RYELANDT Marie Hélène BIRINDELLI Charles VAN DER VAEREN Yves ROLAND GOSSELIN Geraint RICHARDS Bernard PETIT Günter GRÜNER 43

46 Direktorat A Udviklingsaktioner og handel Programmer og vurderingsmetoder 1. Udviklingsanalyse og prognoser 2. Sektorbestemte politikker 3. Forbindelser med UNCTAD; råvarer 4. Udvikling af handelen Assisterende kontorchef Hellmut EGGERS Franco NICORA André VAN HAEVERBEKE Michel VANDEN ABEELE Lorimer D.M. MACKENZIE Gabriel LEE Direktorat Β Vest og Centralafrika; Vestindien 1. Sahel landene 2. Vestafrikanske kyststater Assisterende kontorchef 3. Centralafrika 4. Vestindien 5. Tværfaglig teknisk gruppe Erich WIRSING Hans SMIDA Michael LAIDLER Guy SALMON Jean DELORME Bino BINI SMAGHI Direktoral C Det østlige og sydlige Afrika; Det indiske Ocean; Stillehavet 1. Afrikas Horn 2. Det østlige Afrika 3. Det sydlige Afrika 4. Det indiske Ocean; Stillehavet 5. Tværfaglig teknisk gruppe Giovanni LIVI Asger PILEGAARD Giorgio BONACCI Wilhelmus BLONK Aslam AZIZ Dimitrios BENECOS Direktorat D Forvaltning af fællesskabsinstrumenterne 1. Fødevarehjælp 2. Nødhjælp 3. Finansiering i fællesskab med ikke statslige organisationer 4. Stabex 5. Sysmin; industri og minesamarbejde Louis HUBY Gérard MOLINIER Anton REITHINGER Jean Claude MULLER Albert BERRENS 44

47 Direktorat E Finanser José DA SILVA DOMINGOS Tvister Charles STRUXIANO Budgetmæssige spørgsmål Andreas HECKER Konsulent Kenneth BARNES 1. Finansiering Brendan McNAMARA 2. Betalingsanvisning og regnskabsføring José HEUSGHEM 3. Udbud Direkte tilknyttet generaldirektøren, formand for bestyrelsen for Den europæiske sammenslutning for Samarbejde (AEC), og den assisterende generaldirektør med ansvar for samordning af direktorat Β og C samt enhederne VIII/3, VIII/4 og VIII/5, næstformand for AECs bestyrelse: Den europæiske sammenslutning for Samarbejde (AEC) Marc DELAUCHE 45

48

49 Generaldirektorat IX Personale og administration Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi 2920 Luxembourg Generaldirektør Assisterende generaldirektør Direktør (særlig for personale og administration i Luxembourg) Sekretærer for generaldirektøren Forbindelser med personalerepræsentationerne Personaleombudsmand Assisterende personaleombudsmand Richard HAY Yves DESBOIS Tlf Telex COMEU Β Tlf Telex 3423/3446/3476 COMEUR LU Maria Pia FTLIPPONE Dominique RISTORI Paul GIBSON Mariadelaide FRANCHI Giel COENJAARTS Administrativ enhed Ansvarlig Under generaldirektøren Databehandling: administration Databehandling: oversættelse og dokumentation Eksterne kontorer Personaleinformation (samt ansvarlig for forbindelserne med Europa skolerne) Lægetjenester: Bruxelles, for det decentraliserede personale Bruxelles, for personalet i Bruxelles Luxembourg Ispra Gerold JUNIOR Jean Yves DELAVAL Jacques LECOMTE Philippe LOIR Dr. Horst Adolf SEMILLER Dr. Michael SIDDONS Dr. Nicolas HOFFMANN Dr. Massimo GIUBILEO 47

50 Direktorat A Personale 1. Vedtægten Assisterende kontorchef 2. Karriereforløb 3. Uddannelse Assisterende kontorchef 4. Ansættelser 5. Administrative rettigheder og vederlag Assisterende kontorchef Gianluigi VALSESIA Giorgio PINCHERLE Evelyne DELAUCHE Athanassios CHRISTOYANNOPOULOS Mario GRECO Roberto CAPOGROSSI Direktorat Β Forvaltning af ressourcer 1. Ressourceplanlægning 2. Struktur og modernisering 3. Forenkling af procedurer og revision 4. Finansafdeling 5. Administration 6. Kontrakter: generelle spørgsmål Eduard BRACKENIERS John BRADLEY Claude LANDES Jean VAN DE CALSEYDE Geremia SCIANCA Fernand VAN PRAET Direktoral C General administration Rådgivende arkitekt 1. Syge og ulykkesforsikring Assisterende kontorchef 2. Velfærdstjeneste og forbindelser med afgåede tjenestemænd 3. Pensioner 4. Bygninger 5. Indkøb 6. Intern tjeneste 7. Reproduktion og forsendelse Eduardo VOLPI Ernest FERGUSSON Jean REYNIER Patricia COOK Clément ANDRÉ Anthony CASTON Bjørn PETERSEN Jacques DE HOE Giuseppe ROSIN 48

51 Direktorat D Oversættelse Ledende konsulent (koordinering af tjenesten for oversættelse på mellemlang og lang sigt i Luxembourg samt ny teknologi i forbindelse med oversættelse) Kontorchef med ansvar for programmering og koordinering 1. Ressourcer og faglig videreuddannelse Bruxelles Repræsentant i Luxembourg 2. Terminologi og edb-anvendelser Luxembourg Repræsentant i Bruxelles Oversættelsesafdelinger Bruxelles 3. Oversættelse til dansk 4. Oversættelse til tysk 5. Oversættelse til engelsk 6. Oversættelse til spansk 7. Oversættelse til fransk 8. Oversættelse til græsk 9. Oversættelse til italiensk 10. Oversættelse til nederlandsk 11. Oversættelse til portugisisk Ivo DUBOIS Theodor HOLTZ Brian Mc CLUSKEY Antoine VAN DER HAEGEN Franco AVENA Jacques GOETSCHALCKX Birte QVISTGAARD Per VINTHER Michael SCHAKE Archie CLARKE Henri DUBOIS Marie TSIMARATOS (kst.) Gertrude LENNINGER Willy PENNINCKX Oversættelsesafdelinger Luxembourg 12. Oversættelse til dansk 13. Oversættelse til tysk 14. Oversættelse til engelsk 15. Oversættelse til spansk 16. Oversættelse til fransk 17. Oversættelse til græsk 18. Oversættelse til italiensk 19. Oversættelse til nederlandsk 20. Oversættelse til portugisisk Jens Norman NIELSEN Eva RITTWEGER Dimitri STEFANIDIS Amedeo BELLARDI RICCI Michel BUN 49

52 Direktoral E Personale og administration i Luxembourg samt de tekniske tjenester Konsulent Konsulent (koordinering med Publikationskontoret) Sekretær Uddannelse og velfærdstjeneste 1. Personale 2. Administration 3. Dokumentation, arkiver, publikationer, trykning 4. Bibliotek 5. Koordinering og udarbejdelse af publikationer Yves DESBOIS Henri ENTRINGER Nicola BELLIENI Hubert ONIDI Georges LUDOVICI Georges WEYRICH Luigi RONCHI Nicola BELLIENI Eric GASKELL Guillaume MULLER Direktorat F Databehandling Specifikke undersøgelser»guide informatique«1. Planlægning og administration Koordinering med generaldirektoraternes edbtjenester 2. Kvalitet og sikkerhed 3. Datacentret Produktion Programpakker 4. Integrerede informationssystemer Informatikforum Forvaltning af dokumentationsdatabaser og sprogligt arbejde i forbindelse med databaserne Databasernes informationstjeneste 5. Telekommunikation og distribueret materiel 6. Datateknik Informatik-arkitektur Programpakker Informatik-værksted 7. Udvikling af informatik-applikationer Administrative systemer Finansielle systemer Statistiske systemer Walter DE BACKER Pierre HORIOT Jean-Noël DURVY Pierre RAVIER René KIMMES Michel SOUBIES Marios RAISSIS Gérard BREMAUD Bernd NIESSEN Hans Hermann BERNSTEIN Claude BRUS Brigitte SCHOLTZ Ezio FIAMOZZI Michel COLIN Gerhard HEINE Robert BUETTNER Dieter KOENIG Carlo KOEPP Donald McGREGOR Jean-Pierre WEIDERT 50

53 Generaldirektorat Χ Information, kommunikation og kultur Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Sekretær for generaldirektøren Sekretariat for programmering og forbindelser med de øvrige institutioner Franz FROSCHMAIER Robert PENDVILLE Giuseppe LOCURCIO Tlf Telex COMEU Β Administrativ enhed Ansvarlig Presse og informationskontorerne i medlemsstaterne og i Schweiz og Tyrkiet samt presse og informationstjenesterne i delegationerne uden for Fællesskabet er anført i bilag I og II. Kulturelt virke og audio visuel politik Assisterende kontorchef Pierrre Benoît BOCKSTAEL Mariano MAGGIORE Direktorat A Information 1. Decentraliseret information og dokumentation 2. Information om udvikling 3. Information vedrørende fagforeninger og sociale forhold 4. Borgeren og fællesskabspolitikkerne Opinionsundersøgelser, forskning, analyser Den højere undervisning og forsknings og studieinstitutionerne Manuel SANTARELLI Robert COX Hubert FERRATON Helmut RIES Claudia GUIDA Jacqueline LASTENOUSE BURY Direktorat Β Kommunikationspolitik Konsulenter 1. Kommunikationspolitik Oplysningskampagner, udstillinger Information om kvindespørgsmål Sport og ungdom Marco PICCAROLO Aneurin HUGHES Jean LAFUMA Guy SIMON Fausta DESHORMES 51

54 2. Audio-visuel produktion og radio- og tv-studier Robert JARRETT 3. Publikationer Assisterende kontorchef Paul CERF 4. Forbindelser med offentligheden Enrico BRESCHI - Schuman-centret Bernardo ΡΙΑΝΕΤΠ DELLA STUFA 52

55 Generaldirektorat XI Miljø, forbrugerbeskyttelse og nuklear sikkerhed Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Tlf Telex COMEU Β Generaldirektør Sekretær for generaldirektøren Laurens Jan BRINKHORST Hans JANKOWSKI Administrativ enhed Ansvarlig Direkte under generaldirektøren 1. Gennemførelsen af programmer samt generelle anliggender Kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten 2. Internationale anliggender 3. Nuklear sikkerhed 4. Finanser og kontrakter Claude PLEINEVAUX Ludwig KRAMER Domenico MILANO Pierre BONNET Direktoral A Miljøbeskyttelse og forbedring Konsulent tværgående miljøspørgsmål 1. Forbindelsen mellem miljøpolitikken og politikken på andre områder samt information 2. Beskyttelse og forvaltning af vandområder 3. Kontrol med luftforureningen 4. Forvaltning af affald og forebyggelse af støjgener Forvaltning af affald;»rene«teknologier Støj og immissionsproblemer 5. Beskyttelse og forvaltning af arealer, miljø og naturressourcer Økonomiske aspekter og bevidstgørelse af offentligheden Assisterende kontorchef varetager specielt de økonomiske aspekter og arealudnyttelsen 6. Kontrol med kemiske stoffer, industrielle risici og bioteknologi Stanley JOHNSON Hans SCHEUER Vladimiro MANDL Peter STIEF TAUCH Stanley JOHNSON Jean Marie JUNGER Guy CORCELLE Claus STUFFMANN Gunter SCHNEIDER Goffredo DEL BINO 53

56 Direktorat Β Beskyttelse og fremme af forbrugerinteresser 1. Fysisk beskyttelse af forbrugerne Statistik og normer i forbindelse med produktsikkerhed 2. Fremme af forbrugernes interesser 3. Forbrugeroplysning, undervisning og repræsentation Økonomisk dokumentation Peter PRENDERGAST Benno RISCH Sidney FREEDMAN Jean Marie COURTOIS 54

57 Generaldirektorat XII Videnskab, forskning og udvikling Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Tlf Telex COMEU Β Generaldirektør Konsulent Sekretær Generaldirektør for Det fælles Forskningscenter (CCR s.d.) Assisterende generaldirektør med ansvar for direktorat D Assisterende generaldirektør (med ansvar for direktoraterne C, E, F, Fusion) Koordinering af programmerne Paolo FASELLA Umberto FINZI Jean Pierre CONTZEN Walter SCHÄFER Administrativ enhed Ansvarlig Direktoral A Videnskabelig og teknisk politik Konsulent (med ansvar for opgaver vedrørende videnskabelig og teknisk presse og information) 1. Rammeprogram planlægning af den samlede tekniskvidenskabelige politik 2. Koordinering af medlemsstaternes tekniskvidenskabelige politikker, CREST 3. Forskernes Europa, integration med de øvrige fællesskabspolitikker 4. Forbindelser mellem institutionerne Hendrik TENT Jean GABOLDE Christian FISCHER DIESKAU Direktoral Β Aktionsmidler Konsulent 1. Budgetpolitik og forvaltning, finanskoordinering. Revisionsretten Assisterende kontorchef 2. Politik og forvaltning vedrørende forskningskontrakter 3. Personale, databehandling og administrativ koordinering Personale Betalingsanvisning og regnskabsføring Rainer GEROLD Jean Claude BROUWERS Carla TAMAGNINI MONGINI Karlhans MELCHINGER Camille DEKONINCK Rocco TANZILLI Edmond DEVILLEZ 55

58 Direktoral C Teknologisk forskning 1. Udvikling og anvendelse af avanceret teknologi, IRDAC 2. BRITE-programmet 3. Teknisk forskning jern og stål 4. Materialeteknologi 5. Mineralske råstoffer 6. Fællesskabets referencebureau referencematerialer) BCR (metrologi, Cyril SILVER Willem VAN DER EIJK Peter EVANS Joseph WURM Matteo DONATO Hubert MARCHANDISE Direktorat D Forskning inden for nuklear sikkerhed 1. Anlæggenes sikkerhed 2. Radioaktivt affald og brændselscyklus 3. Avancerede reaktorer 4. Strålingsbeskyttelse Miljøets radionuklider egenskaber og overvågning Strålingsbiologi Sergio FINZI Willem VINCK Serge ORLOWSKI Mario DE BACCI Constant MYTTENAERE Georg GERBER Direktorat E Miljø og ikke-nuklear energikilder 1. Miljøbeskyttelse, genbrug af affald 2. Klimatologi og naturlige risici 3. Fornyelige energikilder 4. Geotermisk energi 5. Rationel energiudnyttelse og systemanalyse 6. Avanceret brændselsteknologi Albert STRUB Heinrich OTT Wolfgang PALZ Karel LOUWRIER Ernst ROMBERG Giancarlo IMARISIO 56

59 Direktorat F Biologi 1. Samordningskontoret for bioteknologi (CUBE) 2. Bioteknologi 3. Agroindustriel forskning 4. Biomasse 5. Fornyelige råstoffer træ 6. Lægevidenskabelig forskning Fernand VAN HOECK Mark CANTLEY Jean Dreux de NETTANCOURT Willem HANSSENS Karl GERBAULET Direktorat G Tekniskvidenskabeligt samarbejde med tredjelande 1. Tekniskvidenskabeligt samarbejde med EFTA-landene, COST 2. EUREKA 3. Bilateralt og multilateralt tekniskvidenskabeligt samarbejde med industrilandene (undtagen EFTAlandene) 4. Tekniskvidenskabeligt samarbejde med udviklingslande Arno KLOSE Giorgio BOGGIO Giuseppe VALENTINI Generaldirektoral H Stimulering af den tekniskvidenskabelige udvikling, fremtidsmuligheder og vurdering af programmer 1.»Stimulering«, CODEST og forbindelser med ESF Uddannelse gennem forskning stipendier 2. Prognoser og vurderinger på det videnskabelige og teknologiske område (FAST) 3. Undersøgelser og udforskning af nye områder Planlægning af den tekniskvidenskabelige udvikling 4. Vurdering af fællesskabsprogrammerne Philippe BOURDEAU Alessandro POZZO Riccardo PETRELLA Jacques VILAIN Luigi MASSIMO 57

60 Fusionsprogram - Hovedsæde; 1) Fysik 2) Teknologi 3) Forvaltning af associeringer Associeringer: - NET: Fælles-europæisk torus (JET): direktør Assisterende Direktør Charles MAISONNIER Janos DARVAS Ignazio FIDONE François WAELBROECK Folker ENGELMANN Paul-Henri REBUT Martin KEILHACKER Jean-Pierre POFFE 58

61 Det fælles Forskningscenter Bruxelles Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Wetstraat 200, 1049 Brussel Generaldirektør Direktør for programmerne Konsulent Sekretær for generaldirektøren Jean Pierre CONTZEN Hans Jørgen HELMS François LAFONTAINE Samuel LLOYD Tlf Telex COMEU Β Ispra Ispra(VA) Italien Direktør for anlægget i Ispra Konsulenter Sikkerhedsingeniør Direktør for administration Personale Finanser Presse og public relations Undervisning og uddannelse Direktør for administration og infrastruktur Konsulent Teknisk og erhvervsfaglig skole Infrastruktur Strålingsbeskyttelse Centralværksted Sikkerhed og brandbekæmpelse Kontrakter og materielforvaltning Direktør for projekterne Reaktorsikkerhed Sikkerhed i forbindelse den nukleare brændselscyklus Ikke nukleare energikilder George Robert BISHOP Günther GRASS Alessandro MALVICINI Eberhard WENDLER Francesco SCIUTO Henri HANNAERT Gilles NULLENS Maria Piera MORETTI Rolf MI SENTA Willem F. GUINEE Marcello BRESESTI Michel LE DET Alberto AGAZZI Argeo BENCO Learco DI PIAZZA Gérard LHOST Raymond KLERSY Paola FASOLI Franco GIRARDI Tlf / Telex / EUR I / EUR I 59

62 Termonuklear fusionsteknologi Miljø Oversigter og budgetoverslag Fremtidsstudier og formidling af viden Direktør for institut A Datamatik Informationsanalyse og -behandling Systemudvikling og driftssikkerhed Elektronik Dokumentation og publikation Direktør for institut B Termodynamik Nukleare forsøg - Anvendt mekanik - Den nukleare brændselscyklus Direktør for institut C Konsulenter Fysik Materialer Kemi Strålingskemi og nuklearkemi Nuklear støttestruktur Giampaolo CASINI Bruno VERSINO Michel GRIN Carlo RINALDINI Pierre BONNAURE Rodolphe NICKS Giuseppe VOLTA Giancarlo BERTOLINI Mary CONNOLLY Helmut HOLTBECKER Claus BUSSE Giuseppe BARBERA (fg.) Lars Hannes LARSSON Heinz DWORSCHAK Walter KLEY Jean PERETTI Peter SCHILLER Friedrich GEISS Sergio FACCHETTI Peter VON DER HARDT Geel Steenweg op Retie 2440 Geel (Belgien) Tlf. 014/ Telex EURAT B Direktør for forskningsinstituttet Administration og infrastruktur Fysik Materialer Werner MULLER Achtel DERUYTTER Richard LESSER 60

BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Den almindelige beretning 2003 Indeks. Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling

BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Den almindelige beretning 2003 Indeks. Aftaler og samordnet praksis: se Karteller og misbrug af dominerende stilling BERETNING FRA KOMMISSIONEN Den almindelige beretning 2003 Indeks Index @ @Lis: se Program A Adgang til domstolsprøvelse: 515 Adgang til markederne: 799 A Afbinding af Fællesskabets

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1 KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 209 AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 11/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Øvrige institutioner samt institutter, organer, centre og agenturer

Øvrige institutioner samt institutter, organer, centre og agenturer Af Bo Sørensen Institution Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) Rue Ravenstein 2 B-1000 Bruxelles Belgien Tlf. +32-2 546 90 11 Fax +32-2 513 48 93 http://www.esc.eu.int EF-traktatens artikel 257-262

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt Fællesskabet, og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN INDONESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE OM ET OMFATTENDE PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE CE/ID/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

Læs mere

868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49

868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 9991/05 (Presse 143) PRESSEMEDDELELSE 2669. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 Formand Fernand

Læs mere

VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV

VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV & den 25. maj 1999 i Bruxelles 8440/99 (Presse 165) VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV Formænd:+DQV(,&+(/ Forbundsrepublikken Tysklands finansminister &DLR.2&+:(6(5 Statssekretær,Forbundsrepublikken

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT EKSPERTGRUPPEN FOR BYMILJØ EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XI MILJØ, NUKLEAR SIKKERHED OG CIVILBESKYTTELSE BRUXELLES, MARTS 1996 Rapporten om bæredygtige

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 47 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 47 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf. 33 37 33 37 Brug den eller download den gratis fra www.euabc.dk

Læs mere

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 1999) Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE fra: til: Vedr.: den østrigske og den finske delegation delegationerne Rådets arbejdsprogram for

Læs mere

XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003

XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003 ISSN 1606-3007 Europa-Kommissionen XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2003) Europa-Kommissionen XXXIII

Læs mere

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 31.3.2010 KOM(2010) 135 endelig VOL. II BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

inforegio Solidaritet og samhørighed panorama

inforegio Solidaritet og samhørighed panorama inforegio da panorama 8 December 2002 Interview Frank Gaskell, Formand for Euromontana Samarbejde Nordvesteuropa I fokus EU s nye solidaritetsfond På opdagelse i et kandidatland Slovenien På opdagelse

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

Erhvervspolitik. En ny industriel revolution INDBLIK I EU POLITIK

Erhvervspolitik. En ny industriel revolution INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Erhvervspolitik En ny industriel revolution Europa skal igen tro på sin evne til at opfinde, starte nye projekter, innovere og vokse. Derfor bør Europa sætte sin styrke, den virkelige

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende

DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/114 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

Læs mere