VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE"

Transkript

1 Kun for investorer i Danmark VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Introduktion Værdipapirudlån er en veletableret praksis, hvor ETF er foretager kortsigtede lån af aktier eller obligationer for gradvist at øge afkastet for aktionærerne i fonden. Dette notat forklarer baggrunden for værdipapirudlån, gør rede for fordele og risici for investorerne og beskriver BlackRocks tilgang til værdipapirudlån. Sammenfatning: ``Selvom værdipapirudlån ikke er uden risiko, kan det være en direkte fordel for aktionærerne i en fond. ``Efter tre årtiers erfaring med værdipapirudlån på vegne af investorer, har BlackRock fokus på at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. ``BlackRock har siden 1981 opnået en positiv indtjening fra udlån for hver fond, der deltager i værdipapirudlån, herunder alle ishares ETF er. 1 De grundlæggende principper for værdipapirudlån I værdipapirudlånstransaktioner foretager ETF er kortsigtede lån af aktier eller obligationer for gradvist at øge afkastet for fondens aktionærer. Det fungerer på følgende måde: Først beder en stor finansiel institution om et midlertidigt lån af en aktie eller obligation. Udlån sker mod at den finansielle institution betaler et gebyr og stiller sikkerhed til ETF en. ETF en beholder sikkerheden for at sikre tilbagebetaling i tilfælde af, at låntager ikke returnerer den lånte aktie eller obligation. Værdien af sikkerheden skal overstige værdien af den udlånte aktie eller obligation for at give fonden en stødpude mod tab, i tilfælde af at låntager ikke returnerer værdipapiret som aftalt. Den finansielle institution anvender typisk den lånte aktie eller obligation til at mindske markedsrisici, foretage short selling eller som sikkerhed i en anden handel. Illustrationen i boksen til højre viser, hvordan en værdipapirudlånstransaktion foregår. Fordele ved værdipapirudlån Med forholdsvis lav risiko, giver værdipapirudlån en mulighed for at udnytte hele værdien af fonden og gør det muligt for investorerne at opnå et højere afkast, end de ellers ville kunne. ETF-investorer drager fordel af værdipapirudlån gennem et bedre fondsafkast. Hvordan? Fonden kan generere yderligere indtægter gennem de gebyrer, den opkræver for udlån af værdipapirer. Sådan fungerer det Sådan kommer processen i gang: 1. En stor finansiel institution beder en ETF om et lån af en aktie eller obligation. Fondsselskabet kræver sikkerhed, primært i form af aktier og statsobligationer, for lånet. 2. Så snart sikkerheden er modtaget, udlåner fondsselskabet aktien eller obligationen til den finansielle institution (låntager). 1 2 Sikkerhed Finansiel institution Mens værdipapiret er udlånt Sikkerheden opbevares i et øremærket depot på vegne af fonden. 4. Hvis der udbetales udbytte eller kupon på aktien eller obligationen, mens den er udlånt, sender den finansielle institution udbyttet eller kuponen videre til fondsselskabet. 4 3 Sikkerhed Krav på ydelser (fx udbytte) Depot-konto Finansiel institution Sådan afsluttes processen 5. Når lånet udløber (eller når fondsselskabet anmoder om det), skal den finansielle institution tilbagelevere aktien eller obligationen til fonden. 6. Fonden returnerer så sikkerheden til den finansielle institution for at afslutte processen. 7. I løbet af processen genererer fonden yderligere indtægter til fondens investorer. 5 Fondsselskabet Fondsselskabet Fondsselskabet 6 Sikkerhed Finansiel institution 1 Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Gælder ikke fonde i Irland; ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) & Switzerland; ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). Kontakt din ishares Relationship Manager for yderligere oplysninger om værdipapirudlån i forbindelse med disse fonde.

2 Indtjeningen fra værdipapirudlån varierer ofte i de forskellige aktivklasser afhængig af den underliggende efterspørgsel efter værdipapirer. På tværs af nedenstående udvalgte ishares-flagskibsfonde har ETF er for small og mid cap-aktier fx tjent 0,14-0,35% om året, mens ETF er for aktier i udviklingsmarkeder har tjent 0,06-0,17% årligt. 2 Nedenstående tabel viser indtægter fra værdipapirudlån i udvalgte ishares-flagskibsfonde. 3 For alle EMEAbaserede ishares-etf er, der deltager i programmet, svarer indtægterne fra værdipapirudlån til en udligning af forvaltningsgebyret med mellem knap 1% og 202%, eller 19% i gennemsnit for året, der sluttede i marts INDTJENING FRA VÆRDIPAPIRUDLÅN I UDVALGTE ishares-etf er IShares-ETF er Ticker Akkumuleret indtjening fra værdipapirudlån (bps) Indtjening fra værdipapirudlån (bps) Forvaltningsgebyr (bps) Forvaltningsgebyr udlignet af udlån (%) LARGE CAP-UDVIKLEDE AKTIER ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % MID/SMALL CAP-UDVIKLEDE AKTIER ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % AKTIER I VÆKSTMARKEDER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % STATSGÆLD ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Kilde: BlackRock. Ureviderede indtægter fra værdipapirudlån. Et basispoint (1 bp) svarer til 0,01%. Q&A Q: Er værdipapirudlån en fordel for finansmarkedet? A: Værdipapirudlån har udviklet sig til at være en vigtig del af de finansmarkedet. I december 2012 var aktiver til en værdi af mere end USD 12,9 bio. tilgængelige for udlån globalt, hvoraf mere end USD 1,7 bio. i gennemsnit blev udlånt dagligt. 4 Værdipapirudlån øger likviditeten og fremmer således handler, bidrager til at afbøde prisudsving og reducerer handelsomkostninger. Værdipapirudlån har været kritiseret for at udgøre en risiko for markedsstabiliteten, fordi handel med lånte værdipapirer kan medføre short selling, altså at investorer sælger lånte værdipapirer i forventning om kursfald. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har faktisk fundet ud af, at short selling forbedrer markedsstabiliteten. Deres undersøgelser viser, at short selling ikke medfører systematisk lavere aktivpriser, og at restriktioner på short selling faktisk kan medføre lavere likviditet og højere transaktionsomkostninger for investorerne. 5 Dette drives af ovennævnte faktorer værdipapirudlån og short selling bidrager til at forbedre likviditeten og hjælper investorerne med at mindske risikoen. 4 Kilde: Markit. 5 Federal Reserve Bank of New York Staff Report no. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September I de 12 måneder, der sluttede i marts Ovennævnte fonde er udvalgte flagskibsfonde og repræsenterer kun et udvalg af de fonde i kategorien, der er aktive inden for værdipapirudlån. Yderligere oplysninger om værdipapirudlån for alle andre EMEA-baserede ishares-fonde kan fås på ishares.com. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. [2]

3 Q&A Q: Har BlackRock nogensinde oplevet misligholdelse fra en låntager? A: Siden BlackRock indledte sit udlånsprogram i 1981, har kun tre låntagere med aktive lån misligholdt deres forpligtelser. I hvert af disse tilfælde var BlackRock i stand til at genkøbe de udlånte værdipapirer med den stillede sikkerhed uden at påføre vores kunder tab. Risici ved værdipapirudlån Enhver investering er forbundet med risici, men BlackRock har en grundig og aktiv tilgang og har opnået positive resultater for hver eneste fond, der har deltaget i udlån siden 1981, herunder alle ishares-etf er. Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at låntager misligholder deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer. Risiko for låntagers misligholdelse Da processen omfatter udlån af værdipapirer, er der en risiko for, at låntager ikke returnerer en lånt aktie eller obligation. I det tilfælde vil fondsselskabet anvende sikkerheden til at købe en erstatning for værdipapirerne. For at minimere investorernes risiko er det vigtigt, at de sikkerheder, der modtages, er karakteriseret af høj kvalitet og likviditet. Indledningsvis bestemmer vi, om firmaet kan godkendes som låntager; dernæst overvåger vi låntager hedad vejen. Et risikoteam, der er uafhængigt af værdipapirudlånsteamet, undersøger låntager regelmæssigt. Nye transaktioner stoppes automatisk, når låntager når en bestemt grænse. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning mod låntagermisligholdelse giver BlackRock en garanti til alle sine ETF er hvis der er en negativ balance mellem sikkerheden og omkostningen ved at genkøbe et udlånt værdipapir, godtgør BlackRock fonden fuldt ud. Vi opfordrer alle investorer til at spørge deres ETF-forvaltere om værdipapirudlånspraksis og indtjening BlackRock har siden 1981 opnået en positiv indtjening fra udlån for hver fond, der har deltaget i værdipapirudlån, herunder alle ishares ETF er Q&A Q: Hvor stort et provenu af værdipapirudlån returneres til ishares Europa-baserede ETF-fonde? A: ishares ETF-aktionærer modtager 60% af bruttoindtægten fra værdipapirudlån. En af BlackRocks tilknyttede virksomheder fungerer som udlånsagent og beholder 40% af bruttoindtægten. Alle omkostninger forbundet med programmet betales af udlånsagentens del af bruttoindtjeningen. Det omfatter alle direkte drifts- og depotomkostninger, for eksempel: ``Vedligeholdelse af platform. BlackRocks team af 90 professionelle medarbejdere i London, New York, San Francisco, Hong Kong og Tokyo anvender den mest avancerede risikostyringsteknologi på markedet for at overvåge risici og skabe værdi for vores kunder. Vi mener, at vores egenudviklede teknologi gør en væsentlig forskel i form af stærke resultater og lavere risici. ``Garanti mod risiko for låntagermisligholdelse. BlackRock yder ETF-investorerne garanti mod tab uden yderligere omkostninger, i det sjældne tilfælde at en køber ikke returnerer et værdipapir. Vi opfordrer investorer til at spørge ETF-leverandører om detaljer vedrørende deres værdipapirudlånsprogram og ikke mindst om nettoafkastet til aktionærerne. Når nogle fonde meddeler, at de udbetaler en højere procentdel af nettoindtægten fra værdipapirudlån, offentliggør de måske ikke den del af bruttoprovenuet, som de betaler til deres udlånsagenter. BlackRock mener, at nettoafkastet til aktionærerne sammenholdt med en passende offentliggørelse af risiko og gebyrer er den bedste måde til at måle investorernes fordele af værdipapirudlån. Hos BlackRock er der ingen skjulte gebyrer. Det er vigtigt at huske, at nogle långivere kan skabe højere afkast af en givet kurv af værdipapirer på baggrund af størrelse, evne eller informationsfordel. Vi måler med jævne mellemrum vores afkast mod konkurrenterne på baggrund af data fra uafhængige tredjepartsleverandører. BlackRock har i tre årtier koncentreret sig om at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. 6 6 Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. [3]

4 Q&A Q: Selvom misligholdelse fra en låntager er sjælden, hvor godt forberedt er BlackRock, hvis det sker? A: BlackRocks Risk and Quantitative Analyticsgruppe (RQA) udfører regelmæssig simulering af låntagermisligholdelse med sine værdipapirudlåns-, juridiske, drifts-, porteføljeforvaltnings- og handelsteams. Erfaringen fra disse simuleringer og den høje integrationsgrad på tværs af porteføljeforvaltere giver os en stærk platform for at kunne styre fondene i de sjældne tilfælde af låntagermisligholdelse. Q: Hvordan reguleres værdipapirudlån? A: Værdipapirudlån er en veletableret aktivitet og er underlagt en række regler. For de Europa-baserede ishares-etf er er det UCITS-reglerne, der bestemmer, hvem der kan låne eller udlåne, hvilke typer af sikkerhed, der kan accepteres, og hvilke oplysninger der kræves. De Irland-baserede ishares er reguleret af Central Bank of Ireland (CBI) og de Tyskland-baserede fonde af Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). Q: Hvad stor en procentdel af aktiverne må maksimalt være udlånt? A: ishares har besluttet at udlåne op til 50% af en fonds indre værdi (NAV). I praksis udlåner mange ishares-etf er væsentligt mindre end det. I de Europa-baserede ishares-eft er var det gennemsnitligt udlånte beløb under 10% 7 i året, der sluttede 31. marts For individuelle fonde er denne information tilgængelig på ishares hjemmeside. 7 Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. BlackRocks risikostyringskompetence, egenudviklede teknologi og stringente styringsprocesser gør os til noget særligt Gennemsigtighed i værdipapirudlånspraksis Vi opfordrer alle investorer til at spørge deres ETFleverandører om værdipapirudlånspraksis og at søge information om de honorarer, forvalterne modtager eller betaler til tredjepartsudlånere. For hver ishares ETF, der er aktiv inden for værdipapirudlån, offentliggør BlackRock indtægter fra værdipapirudlån i fondens årsrapport samt BlackRocks andel af de indtægter, der anvendes til at administrere programmet. Følgende offentliggøres regelmæssigt på vores EMEA ishares-hjemmeside: ``Indtægter genereret af ETF er fra værdipapirudlån ``Modparter, der lånte værdipapirer af ishares-etf er i det foregående kvartal ``Procentdel af aktiverne i en ETF, der blev udlånt, og det gennemsnitlige niveau for over-sikkerhedsstillelse Sikkerhed modtaget på dagligt basis og rammerne for sikkerheden. BlackRocks tilgang til værdipapirudlån Vi håndterer vores værdipapirudlånsaktiviteter på vores egenudviklede platforme i stedet for at outsource denne vigtige funktion til en tredjepart. Til det formål har vi opbygget vores egen infrastruktur til værdipapirudlån, således at alle elementer i vores udlånsaktivitet udføres i vores kunders bedste interesse og på baggrund af en forsvarlig risikostyring. ``Kompetent risikostyring. BlackRock er ansat til at styre risici for nogle af de største selskaber og regeringer i verden. Vores tilgang til værdipapirudlån er ikke anderledes. Vores fremgangsmåde er konservativ med en så lav risiko som mulig, hvor vi anvender vores egenudviklede risiko- og kapitalforvaltningsplatform, Aladdin, til at integrere kompetencerne i vores dedikerede analyse-, handels- og riskostyringsteams. Alle investerings- og handelsteams på tværs af aktivklasser og over hele verden arbejder på Aladdin for at udnytte mulighederne for vores kunder i et stærkt risikostyret miljø. Denne synergi blandt professionelle værdipapirudlånsmedarbejdere og portefølje- og riskostyringsteams gør os i stand til at reducere den operationelle risiko ved værdipapirudlån på en måde som tredjepartsdepotbanker eller -udlånsagenter ikke kan. ``Egenudviklet teknologi. Vores dedikerede team arbejder med skræddersyede rapporterings-, driftsog handelssystemer for at sikre gennemsigtighed og operationel effektivitet. [4]

5 Vores centrale handelssystem (Prism) gør vores dealere i stand til at skabe værdi for vores kunder i hurtigtudviklende markeder ved at inkorporere egenudviklet handelsanalyse og udbuds- og efterspørgselsdata for værdipapirudlån på en hurtig, konsekvent og skalerbar måde. Udnyttelse af rentetilpasningsmuligheder er et vigtigt element for at klare sig bedre end konkurrenterne; med titusindvis af udestående lån på ethvert tidspunkt sikrer Prism, at dealerne koncentrerer sig om de vigtigste muligheder. Vores egenudviklede sikkerheds- og lånebehandlingsapplikation, Global Loan Manager (GLM), leverer en ukompliceret, undtagelsesbaseret proces til styring af lån. Selvom låntagermisligholdelse er sjælden, er GLM designet til systematisk at styre misligholdelsesprocessen og begrænse investorernes risici. ``Grundig vurdering af låntagere. Vi vælger låntagere med høj kreditværdighed på baggrund af konservative kreditstandarder defineret af vores risikoteam, der arbejder uafhængigt af vores værdipapirudlånsforretning. Vi overvåger konstant låntageres finansielle udvikling og sætter individuelle lånegrænser for hver enkelt låntager for at minimere risikoen for misligholdelse. Vi overvåger al handelsaktivitet i forhold til disse grænser og forhindrer systematisk nye handler, når grænserne nås. Vi forbeholder os også ret til at tilbagekalde et værdipapir eller til enhver tid at kræve, at en låntager stiller ekstra sikkerhed. ` ` Standarder for sikkerhedsstillelse. For vores Europabaserede ETF er er aktier og statsobligationer de mest almindelige former for sikkerhed. Vi kræver, at låntagere stiller yderligere sikkerhed på mindst 102,5% a lånets værdi og beholder sikkerheden, indtil låntager har returneret den lånte aktie eller obligation. Sikkerheden opbevares som kundeaktiver adskilt fra låntagers eller BlackRocks balance. Konklusion Som verdens største kapitalforvalter prioriterer BlackRock at optræde som formynder. Værdipapirudlån vil med en relativt lav risiko, repræsentere en yderligere mulighed for, at investorer kan udnytte det fulde potentiale af deres portefølje. Selvom værdipapirudlån ikke er uden risiko, kan det være en direkte fordel for investorerne i en fond. Efter tre årtiers erfaring med værdipapirudlån på vegne af investorer, har BlackRock koncentreret sig om at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. [5]

6 Lovgivningsmæssige oplysninger BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og lovreguleret af Financial Conduct Authority ( FCA ), har udstedt dette dokument i Danmark og ingen andre personer bør sætte deres lid til oplysningerne indeholdt heri. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc og ishares VIIplc (under ét Selskaberne ) er såkaldte open-ended investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator. Til investorer i Danmark De nævnte fonde er registreret til offentlig distribution i Danmark, og er godkendt af Finanstilsynet (the Danish Financial Supervisory Authority). Det danske Finanstilsyn har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, hvorefter forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en risikomærkning. Investeringsbeviserne i ishares har den gule risikomærkning ifølge Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på muligheden for at tabe det investerede beløb set ud fra typen af produkt og ikke sandsynligheden for at dette skulle ske. Mærkningsordningen er baseret på farverne i et trafiklys. Grøn: Investeringsprodukter med den grønne risikomærkning viser de produkter, hvor risikoen for at tabe det investerede beløb betragtes som meget lille og hvor produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er danske stats-obligationer, statsobligationer fra eurolande og danske realkreditobligationer. Gul: Investeringsprodukter med den gule risikomærkning viser de produkter, hvor der anses for at være en risiko for at tabe hele eller en del af det investerede beløb og hvor produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og investeringsbeviser i UCITS fonde. Rød: Investeringsprodukter med den røde risikomærkning viser de produkter, hvor der anses at være en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttypen er vanskelige at gennemskue. Blandt eksemplerne er unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer.enhver anvendelse af aktier i fondene sker i henhold til vilkårene i selskabernes prospekt, fuldstændige og forenklede. Enhver beslutning om at investere, skal udelukkende være baseret på oplysningerne i selskabets prospekt, det centrale investorinformations oplysningsskema (KIID) og den seneste halvårlige rapport og ureviderede regnskaber og / eller årsberetning og det reviderede regnskab. Investorer bør læse om fondens specifikke risici i det centrale investorinformations oplysningsskema (KIID) og selskabets prospekt. Kopier af disse kan fås gratis fra (i) den lokale repræsentant i Danmark, Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, DK 0900 Copenhagen C, Denmark, tlf: , fax: , og (ii) på selskabernes hjemmeside på adressen (http://www.ishares.com/global/content/europe/ishares_danish_country_supplement.pdf og ishares.com/global/content/europe/ishares_2_danish_country_supplement.pdf). Risikoadvarsel ishares er muligvis ikke egnede til alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke for aktiernes eller fondenes afkast. Prisen for investeringer (der kan handles på begrænsede markeder) kan gå op og ned, og investoren får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Udbyttebetalingen er ikke fast og kan variere. Historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Værdien af investeringen, der involverer eksponering til udenlansk valuta, kan påvirkes af udsvingninger i valutakurser. Vi minder om, at niveauerne for, grundlaget for og udløsning af, beskatning kan ændres. Associerede virksomheder til BlackRock Advisors (UK) Limited kan gå ind på markedet for de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument. Derudover kan BlackRock Advisors (UK) Limited og/eller deres associerede selskaber og/eller deres medarbejdere fra tid til anden eje aktier eller beholdninger i de underliggende aktier for, eller optioner for, ethvert værdipapir, der er indeholdt i dette dokument, og kan som fuldmagtsgiver eller agent købe eller sælge værdipapirer. Derudover kan investering på vækstmarkeder (emerging markets) involvere visse risici og særlige overvejelser, der ikke typisk er forbundet med investering på andre markeder. Ansvarsfraskrivelse vedrørende indeks Barclays Capital Inc. og Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index og Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index er varemærker tilhørende Barclays Bank PLC og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber. ishares er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber.de underliggende indekser vedligeholdes af Barclays Capital. Barclays Capital er ikke associeret med fondene, BFA, State Street, distributøren eller nogen af disses respektive datterselskaber. BFA har indgået en licensaftale med indeksudbyderen om at bruge de underliggende indekser. BFA eller dets datterselskaber underlicenserer rettigheder til de underliggende indekser til selskabet omkostningsfritt. STOXX, EURO STOXX 50 er privatejet og copyright-beskyttet materiale og varemærker og/eller servicemærker tilhørende STOXX Limited, og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited og ishares II plc. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af STOXX, og STOXX foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i en sådan fond. STOXX, EURO STOXX Mid og EURO STOXX Small er navnebeskyttet og copyrightbeskyttet materiale og varemærker og/eller servicemærker tilhørende STOXX Limited, og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited. ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF og ishares EURO STOXX Small UCITS ETF er ikke sponsoreret, godkendt, solgt eller markedsført af STOXX, og STOXX indestår ikke for tilrådeligheden af at investere i sådanne fonde. FTSE er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange plc og the Financial Times Limited ( FT ) i fællesskab og bruges af FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index-indekset beregnes af eller på vegne af FTSE International Limited ( FTSE ). Ingen af børserne, FT eller FTSE sponsorerer, støtter eller markedsfører ishares China Large Cap UCITS ETF og ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) eller er på nogen made tilknyttet fondene eller accepterer nogen ansvar med hensyn til deres udstedelse, drift og handel. Alle copyright- og databaserettigheder til indeksværdierne og listen over bestanddele ejes af FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået fuld licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af disse produkter. ishares-fonde sponsoreres, støttes eller fremmes ikke af MSCI, og MSCI påtager sig intet ansvar med hensyn til enhver sådan fond eller ethvert indeks, som sådanne fonde er baseret på. Prospekterne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det begrænsede forhold, som MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle relaterede fonde. Standard & Poor s, S&P, S&P 500 er varemærker tilhørende The McGraw-Hill Companies, Inc., og er givet i licens til brug af BlackRock Advisors (UK) Limited. ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af S&P, og S&P foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i dette produkt. ishares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registreret selskab nr Alle rettigheder forbeholdes. Opkald kan blive overvåget og optaget BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD samt BUILT FOR THESE TIMES er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. KONTAKT OS Ring til os på: IS-SLUTPOP-R-JUL13-DK

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Introduktion Værdipapirudlån er en veletableret praksis, hvor ETF er foretager kortsigtede lån

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER Vejledning til rådgivere om ETF er 2 Vejledning til rådgivere om ETF er Børshandlede fonde (ETF er) revolutionerer investorernes og rådgivernes porteføljeforvaltning.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg.

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Prospekt December 2010 Administrationsselskab: Danske Invest Management Company S.A. 13,

Læs mere

PROSPEKT CARNEGIE FUND II

PROSPEKT CARNEGIE FUND II PROSPEKT CARNEGIE FUND II Salgsprospekt December 2011 CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en personlig gensidig investeringsfond (investeringsforening) i henhold til Del II i Luxembourgs lov af 17. december

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-USD 31 JULI 2015

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-USD 31 JULI 2015 Tilgang og stil Fonden forvaltes ud fra en teammetode med hensigten at skabe konsekvente afkast med fokus på at beskytte kapital på volatile markeder. Fonden benytter ikke et sammenligningsindeks, som

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C Investeringsforeningen PFA Invest Tegningsprospekt for afdeling Balance C Offentliggjort d. 21. april 2015 Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for tegningsprospektet... 1 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest Allocation

Danske Invest Allocation Danske Invest Allocation Société d'investissement à Capital Variable stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Afdelingen "Danske Invest Allocation: Stable" (i det følgende benævnt

Læs mere

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Version 2, den INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere