VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE"

Transkript

1 Kun for investorer i Danmark VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Introduktion Værdipapirudlån er en veletableret praksis, hvor ETF er foretager kortsigtede lån af aktier eller obligationer for gradvist at øge afkastet for aktionærerne i fonden. Dette notat forklarer baggrunden for værdipapirudlån, gør rede for fordele og risici for investorerne og beskriver BlackRocks tilgang til værdipapirudlån. Sammenfatning: ``Selvom værdipapirudlån ikke er uden risiko, kan det være en direkte fordel for aktionærerne i en fond. ``Efter tre årtiers erfaring med værdipapirudlån på vegne af investorer, har BlackRock fokus på at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. ``BlackRock har siden 1981 opnået en positiv indtjening fra udlån for hver fond, der deltager i værdipapirudlån, herunder alle ishares ETF er. 1 De grundlæggende principper for værdipapirudlån I værdipapirudlånstransaktioner foretager ETF er kortsigtede lån af aktier eller obligationer for gradvist at øge afkastet for fondens aktionærer. Det fungerer på følgende måde: Først beder en stor finansiel institution om et midlertidigt lån af en aktie eller obligation. Udlån sker mod at den finansielle institution betaler et gebyr og stiller sikkerhed til ETF en. ETF en beholder sikkerheden for at sikre tilbagebetaling i tilfælde af, at låntager ikke returnerer den lånte aktie eller obligation. Værdien af sikkerheden skal overstige værdien af den udlånte aktie eller obligation for at give fonden en stødpude mod tab, i tilfælde af at låntager ikke returnerer værdipapiret som aftalt. Den finansielle institution anvender typisk den lånte aktie eller obligation til at mindske markedsrisici, foretage short selling eller som sikkerhed i en anden handel. Illustrationen i boksen til højre viser, hvordan en værdipapirudlånstransaktion foregår. Fordele ved værdipapirudlån Med forholdsvis lav risiko, giver værdipapirudlån en mulighed for at udnytte hele værdien af fonden og gør det muligt for investorerne at opnå et højere afkast, end de ellers ville kunne. ETF-investorer drager fordel af værdipapirudlån gennem et bedre fondsafkast. Hvordan? Fonden kan generere yderligere indtægter gennem de gebyrer, den opkræver for udlån af værdipapirer. Sådan fungerer det Sådan kommer processen i gang: 1. En stor finansiel institution beder en ETF om et lån af en aktie eller obligation. Fondsselskabet kræver sikkerhed, primært i form af aktier og statsobligationer, for lånet. 2. Så snart sikkerheden er modtaget, udlåner fondsselskabet aktien eller obligationen til den finansielle institution (låntager). 1 2 Sikkerhed Finansiel institution Mens værdipapiret er udlånt Sikkerheden opbevares i et øremærket depot på vegne af fonden. 4. Hvis der udbetales udbytte eller kupon på aktien eller obligationen, mens den er udlånt, sender den finansielle institution udbyttet eller kuponen videre til fondsselskabet. 4 3 Sikkerhed Krav på ydelser (fx udbytte) Depot-konto Finansiel institution Sådan afsluttes processen 5. Når lånet udløber (eller når fondsselskabet anmoder om det), skal den finansielle institution tilbagelevere aktien eller obligationen til fonden. 6. Fonden returnerer så sikkerheden til den finansielle institution for at afslutte processen. 7. I løbet af processen genererer fonden yderligere indtægter til fondens investorer. 5 Fondsselskabet Fondsselskabet Fondsselskabet 6 Sikkerhed Finansiel institution 1 Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Gælder ikke fonde i Irland; ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) & Switzerland; ishares ETF (CH), ishares ETF II (CH). Kontakt din ishares Relationship Manager for yderligere oplysninger om værdipapirudlån i forbindelse med disse fonde.

2 Indtjeningen fra værdipapirudlån varierer ofte i de forskellige aktivklasser afhængig af den underliggende efterspørgsel efter værdipapirer. På tværs af nedenstående udvalgte ishares-flagskibsfonde har ETF er for small og mid cap-aktier fx tjent 0,14-0,35% om året, mens ETF er for aktier i udviklingsmarkeder har tjent 0,06-0,17% årligt. 2 Nedenstående tabel viser indtægter fra værdipapirudlån i udvalgte ishares-flagskibsfonde. 3 For alle EMEAbaserede ishares-etf er, der deltager i programmet, svarer indtægterne fra værdipapirudlån til en udligning af forvaltningsgebyret med mellem knap 1% og 202%, eller 19% i gennemsnit for året, der sluttede i marts INDTJENING FRA VÆRDIPAPIRUDLÅN I UDVALGTE ishares-etf er IShares-ETF er Ticker Akkumuleret indtjening fra værdipapirudlån (bps) Indtjening fra værdipapirudlån (bps) Forvaltningsgebyr (bps) Forvaltningsgebyr udlignet af udlån (%) LARGE CAP-UDVIKLEDE AKTIER ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % MID/SMALL CAP-UDVIKLEDE AKTIER ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % AKTIER I VÆKSTMARKEDER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % STATSGÆLD ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Kilde: BlackRock. Ureviderede indtægter fra værdipapirudlån. Et basispoint (1 bp) svarer til 0,01%. Q&A Q: Er værdipapirudlån en fordel for finansmarkedet? A: Værdipapirudlån har udviklet sig til at være en vigtig del af de finansmarkedet. I december 2012 var aktiver til en værdi af mere end USD 12,9 bio. tilgængelige for udlån globalt, hvoraf mere end USD 1,7 bio. i gennemsnit blev udlånt dagligt. 4 Værdipapirudlån øger likviditeten og fremmer således handler, bidrager til at afbøde prisudsving og reducerer handelsomkostninger. Værdipapirudlån har været kritiseret for at udgøre en risiko for markedsstabiliteten, fordi handel med lånte værdipapirer kan medføre short selling, altså at investorer sælger lånte værdipapirer i forventning om kursfald. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har faktisk fundet ud af, at short selling forbedrer markedsstabiliteten. Deres undersøgelser viser, at short selling ikke medfører systematisk lavere aktivpriser, og at restriktioner på short selling faktisk kan medføre lavere likviditet og højere transaktionsomkostninger for investorerne. 5 Dette drives af ovennævnte faktorer værdipapirudlån og short selling bidrager til at forbedre likviditeten og hjælper investorerne med at mindske risikoen. 4 Kilde: Markit. 5 Federal Reserve Bank of New York Staff Report no. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September I de 12 måneder, der sluttede i marts Ovennævnte fonde er udvalgte flagskibsfonde og repræsenterer kun et udvalg af de fonde i kategorien, der er aktive inden for værdipapirudlån. Yderligere oplysninger om værdipapirudlån for alle andre EMEA-baserede ishares-fonde kan fås på ishares.com. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. [2]

3 Q&A Q: Har BlackRock nogensinde oplevet misligholdelse fra en låntager? A: Siden BlackRock indledte sit udlånsprogram i 1981, har kun tre låntagere med aktive lån misligholdt deres forpligtelser. I hvert af disse tilfælde var BlackRock i stand til at genkøbe de udlånte værdipapirer med den stillede sikkerhed uden at påføre vores kunder tab. Risici ved værdipapirudlån Enhver investering er forbundet med risici, men BlackRock har en grundig og aktiv tilgang og har opnået positive resultater for hver eneste fond, der har deltaget i udlån siden 1981, herunder alle ishares-etf er. Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at låntager misligholder deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer. Risiko for låntagers misligholdelse Da processen omfatter udlån af værdipapirer, er der en risiko for, at låntager ikke returnerer en lånt aktie eller obligation. I det tilfælde vil fondsselskabet anvende sikkerheden til at købe en erstatning for værdipapirerne. For at minimere investorernes risiko er det vigtigt, at de sikkerheder, der modtages, er karakteriseret af høj kvalitet og likviditet. Indledningsvis bestemmer vi, om firmaet kan godkendes som låntager; dernæst overvåger vi låntager hedad vejen. Et risikoteam, der er uafhængigt af værdipapirudlånsteamet, undersøger låntager regelmæssigt. Nye transaktioner stoppes automatisk, når låntager når en bestemt grænse. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning mod låntagermisligholdelse giver BlackRock en garanti til alle sine ETF er hvis der er en negativ balance mellem sikkerheden og omkostningen ved at genkøbe et udlånt værdipapir, godtgør BlackRock fonden fuldt ud. Vi opfordrer alle investorer til at spørge deres ETF-forvaltere om værdipapirudlånspraksis og indtjening BlackRock har siden 1981 opnået en positiv indtjening fra udlån for hver fond, der har deltaget i værdipapirudlån, herunder alle ishares ETF er Q&A Q: Hvor stort et provenu af værdipapirudlån returneres til ishares Europa-baserede ETF-fonde? A: ishares ETF-aktionærer modtager 60% af bruttoindtægten fra værdipapirudlån. En af BlackRocks tilknyttede virksomheder fungerer som udlånsagent og beholder 40% af bruttoindtægten. Alle omkostninger forbundet med programmet betales af udlånsagentens del af bruttoindtjeningen. Det omfatter alle direkte drifts- og depotomkostninger, for eksempel: ``Vedligeholdelse af platform. BlackRocks team af 90 professionelle medarbejdere i London, New York, San Francisco, Hong Kong og Tokyo anvender den mest avancerede risikostyringsteknologi på markedet for at overvåge risici og skabe værdi for vores kunder. Vi mener, at vores egenudviklede teknologi gør en væsentlig forskel i form af stærke resultater og lavere risici. ``Garanti mod risiko for låntagermisligholdelse. BlackRock yder ETF-investorerne garanti mod tab uden yderligere omkostninger, i det sjældne tilfælde at en køber ikke returnerer et værdipapir. Vi opfordrer investorer til at spørge ETF-leverandører om detaljer vedrørende deres værdipapirudlånsprogram og ikke mindst om nettoafkastet til aktionærerne. Når nogle fonde meddeler, at de udbetaler en højere procentdel af nettoindtægten fra værdipapirudlån, offentliggør de måske ikke den del af bruttoprovenuet, som de betaler til deres udlånsagenter. BlackRock mener, at nettoafkastet til aktionærerne sammenholdt med en passende offentliggørelse af risiko og gebyrer er den bedste måde til at måle investorernes fordele af værdipapirudlån. Hos BlackRock er der ingen skjulte gebyrer. Det er vigtigt at huske, at nogle långivere kan skabe højere afkast af en givet kurv af værdipapirer på baggrund af størrelse, evne eller informationsfordel. Vi måler med jævne mellemrum vores afkast mod konkurrenterne på baggrund af data fra uafhængige tredjepartsleverandører. BlackRock har i tre årtier koncentreret sig om at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. 6 6 Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. [3]

4 Q&A Q: Selvom misligholdelse fra en låntager er sjælden, hvor godt forberedt er BlackRock, hvis det sker? A: BlackRocks Risk and Quantitative Analyticsgruppe (RQA) udfører regelmæssig simulering af låntagermisligholdelse med sine værdipapirudlåns-, juridiske, drifts-, porteføljeforvaltnings- og handelsteams. Erfaringen fra disse simuleringer og den høje integrationsgrad på tværs af porteføljeforvaltere giver os en stærk platform for at kunne styre fondene i de sjældne tilfælde af låntagermisligholdelse. Q: Hvordan reguleres værdipapirudlån? A: Værdipapirudlån er en veletableret aktivitet og er underlagt en række regler. For de Europa-baserede ishares-etf er er det UCITS-reglerne, der bestemmer, hvem der kan låne eller udlåne, hvilke typer af sikkerhed, der kan accepteres, og hvilke oplysninger der kræves. De Irland-baserede ishares er reguleret af Central Bank of Ireland (CBI) og de Tyskland-baserede fonde af Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). Q: Hvad stor en procentdel af aktiverne må maksimalt være udlånt? A: ishares har besluttet at udlåne op til 50% af en fonds indre værdi (NAV). I praksis udlåner mange ishares-etf er væsentligt mindre end det. I de Europa-baserede ishares-eft er var det gennemsnitligt udlånte beløb under 10% 7 i året, der sluttede 31. marts For individuelle fonde er denne information tilgængelig på ishares hjemmeside. 7 Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. BlackRocks risikostyringskompetence, egenudviklede teknologi og stringente styringsprocesser gør os til noget særligt Gennemsigtighed i værdipapirudlånspraksis Vi opfordrer alle investorer til at spørge deres ETFleverandører om værdipapirudlånspraksis og at søge information om de honorarer, forvalterne modtager eller betaler til tredjepartsudlånere. For hver ishares ETF, der er aktiv inden for værdipapirudlån, offentliggør BlackRock indtægter fra værdipapirudlån i fondens årsrapport samt BlackRocks andel af de indtægter, der anvendes til at administrere programmet. Følgende offentliggøres regelmæssigt på vores EMEA ishares-hjemmeside: ``Indtægter genereret af ETF er fra værdipapirudlån ``Modparter, der lånte værdipapirer af ishares-etf er i det foregående kvartal ``Procentdel af aktiverne i en ETF, der blev udlånt, og det gennemsnitlige niveau for over-sikkerhedsstillelse Sikkerhed modtaget på dagligt basis og rammerne for sikkerheden. BlackRocks tilgang til værdipapirudlån Vi håndterer vores værdipapirudlånsaktiviteter på vores egenudviklede platforme i stedet for at outsource denne vigtige funktion til en tredjepart. Til det formål har vi opbygget vores egen infrastruktur til værdipapirudlån, således at alle elementer i vores udlånsaktivitet udføres i vores kunders bedste interesse og på baggrund af en forsvarlig risikostyring. ``Kompetent risikostyring. BlackRock er ansat til at styre risici for nogle af de største selskaber og regeringer i verden. Vores tilgang til værdipapirudlån er ikke anderledes. Vores fremgangsmåde er konservativ med en så lav risiko som mulig, hvor vi anvender vores egenudviklede risiko- og kapitalforvaltningsplatform, Aladdin, til at integrere kompetencerne i vores dedikerede analyse-, handels- og riskostyringsteams. Alle investerings- og handelsteams på tværs af aktivklasser og over hele verden arbejder på Aladdin for at udnytte mulighederne for vores kunder i et stærkt risikostyret miljø. Denne synergi blandt professionelle værdipapirudlånsmedarbejdere og portefølje- og riskostyringsteams gør os i stand til at reducere den operationelle risiko ved værdipapirudlån på en måde som tredjepartsdepotbanker eller -udlånsagenter ikke kan. ``Egenudviklet teknologi. Vores dedikerede team arbejder med skræddersyede rapporterings-, driftsog handelssystemer for at sikre gennemsigtighed og operationel effektivitet. [4]

5 Vores centrale handelssystem (Prism) gør vores dealere i stand til at skabe værdi for vores kunder i hurtigtudviklende markeder ved at inkorporere egenudviklet handelsanalyse og udbuds- og efterspørgselsdata for værdipapirudlån på en hurtig, konsekvent og skalerbar måde. Udnyttelse af rentetilpasningsmuligheder er et vigtigt element for at klare sig bedre end konkurrenterne; med titusindvis af udestående lån på ethvert tidspunkt sikrer Prism, at dealerne koncentrerer sig om de vigtigste muligheder. Vores egenudviklede sikkerheds- og lånebehandlingsapplikation, Global Loan Manager (GLM), leverer en ukompliceret, undtagelsesbaseret proces til styring af lån. Selvom låntagermisligholdelse er sjælden, er GLM designet til systematisk at styre misligholdelsesprocessen og begrænse investorernes risici. ``Grundig vurdering af låntagere. Vi vælger låntagere med høj kreditværdighed på baggrund af konservative kreditstandarder defineret af vores risikoteam, der arbejder uafhængigt af vores værdipapirudlånsforretning. Vi overvåger konstant låntageres finansielle udvikling og sætter individuelle lånegrænser for hver enkelt låntager for at minimere risikoen for misligholdelse. Vi overvåger al handelsaktivitet i forhold til disse grænser og forhindrer systematisk nye handler, når grænserne nås. Vi forbeholder os også ret til at tilbagekalde et værdipapir eller til enhver tid at kræve, at en låntager stiller ekstra sikkerhed. ` ` Standarder for sikkerhedsstillelse. For vores Europabaserede ETF er er aktier og statsobligationer de mest almindelige former for sikkerhed. Vi kræver, at låntagere stiller yderligere sikkerhed på mindst 102,5% a lånets værdi og beholder sikkerheden, indtil låntager har returneret den lånte aktie eller obligation. Sikkerheden opbevares som kundeaktiver adskilt fra låntagers eller BlackRocks balance. Konklusion Som verdens største kapitalforvalter prioriterer BlackRock at optræde som formynder. Værdipapirudlån vil med en relativt lav risiko, repræsentere en yderligere mulighed for, at investorer kan udnytte det fulde potentiale af deres portefølje. Selvom værdipapirudlån ikke er uden risiko, kan det være en direkte fordel for investorerne i en fond. Efter tre årtiers erfaring med værdipapirudlån på vegne af investorer, har BlackRock koncentreret sig om at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. [5]

6 Lovgivningsmæssige oplysninger BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og lovreguleret af Financial Conduct Authority ( FCA ), har udstedt dette dokument i Danmark og ingen andre personer bør sætte deres lid til oplysningerne indeholdt heri. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc og ishares VIIplc (under ét Selskaberne ) er såkaldte open-ended investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator. Til investorer i Danmark De nævnte fonde er registreret til offentlig distribution i Danmark, og er godkendt af Finanstilsynet (the Danish Financial Supervisory Authority). Det danske Finanstilsyn har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, hvorefter forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en risikomærkning. Investeringsbeviserne i ishares har den gule risikomærkning ifølge Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på muligheden for at tabe det investerede beløb set ud fra typen af produkt og ikke sandsynligheden for at dette skulle ske. Mærkningsordningen er baseret på farverne i et trafiklys. Grøn: Investeringsprodukter med den grønne risikomærkning viser de produkter, hvor risikoen for at tabe det investerede beløb betragtes som meget lille og hvor produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er danske stats-obligationer, statsobligationer fra eurolande og danske realkreditobligationer. Gul: Investeringsprodukter med den gule risikomærkning viser de produkter, hvor der anses for at være en risiko for at tabe hele eller en del af det investerede beløb og hvor produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og investeringsbeviser i UCITS fonde. Rød: Investeringsprodukter med den røde risikomærkning viser de produkter, hvor der anses at være en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttypen er vanskelige at gennemskue. Blandt eksemplerne er unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer.enhver anvendelse af aktier i fondene sker i henhold til vilkårene i selskabernes prospekt, fuldstændige og forenklede. Enhver beslutning om at investere, skal udelukkende være baseret på oplysningerne i selskabets prospekt, det centrale investorinformations oplysningsskema (KIID) og den seneste halvårlige rapport og ureviderede regnskaber og / eller årsberetning og det reviderede regnskab. Investorer bør læse om fondens specifikke risici i det centrale investorinformations oplysningsskema (KIID) og selskabets prospekt. Kopier af disse kan fås gratis fra (i) den lokale repræsentant i Danmark, Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, DK 0900 Copenhagen C, Denmark, tlf: , fax: , og (ii) på selskabernes hjemmeside på adressen (http://www.ishares.com/global/content/europe/ishares_danish_country_supplement.pdf og ishares.com/global/content/europe/ishares_2_danish_country_supplement.pdf). Risikoadvarsel ishares er muligvis ikke egnede til alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke for aktiernes eller fondenes afkast. Prisen for investeringer (der kan handles på begrænsede markeder) kan gå op og ned, og investoren får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Udbyttebetalingen er ikke fast og kan variere. Historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Værdien af investeringen, der involverer eksponering til udenlansk valuta, kan påvirkes af udsvingninger i valutakurser. Vi minder om, at niveauerne for, grundlaget for og udløsning af, beskatning kan ændres. Associerede virksomheder til BlackRock Advisors (UK) Limited kan gå ind på markedet for de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument. Derudover kan BlackRock Advisors (UK) Limited og/eller deres associerede selskaber og/eller deres medarbejdere fra tid til anden eje aktier eller beholdninger i de underliggende aktier for, eller optioner for, ethvert værdipapir, der er indeholdt i dette dokument, og kan som fuldmagtsgiver eller agent købe eller sælge værdipapirer. Derudover kan investering på vækstmarkeder (emerging markets) involvere visse risici og særlige overvejelser, der ikke typisk er forbundet med investering på andre markeder. Ansvarsfraskrivelse vedrørende indeks Barclays Capital Inc. og Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index og Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index er varemærker tilhørende Barclays Bank PLC og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber. ishares er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber.de underliggende indekser vedligeholdes af Barclays Capital. Barclays Capital er ikke associeret med fondene, BFA, State Street, distributøren eller nogen af disses respektive datterselskaber. BFA har indgået en licensaftale med indeksudbyderen om at bruge de underliggende indekser. BFA eller dets datterselskaber underlicenserer rettigheder til de underliggende indekser til selskabet omkostningsfritt. STOXX, EURO STOXX 50 er privatejet og copyright-beskyttet materiale og varemærker og/eller servicemærker tilhørende STOXX Limited, og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited og ishares II plc. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af STOXX, og STOXX foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i en sådan fond. STOXX, EURO STOXX Mid og EURO STOXX Small er navnebeskyttet og copyrightbeskyttet materiale og varemærker og/eller servicemærker tilhørende STOXX Limited, og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited. ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF og ishares EURO STOXX Small UCITS ETF er ikke sponsoreret, godkendt, solgt eller markedsført af STOXX, og STOXX indestår ikke for tilrådeligheden af at investere i sådanne fonde. FTSE er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange plc og the Financial Times Limited ( FT ) i fællesskab og bruges af FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index-indekset beregnes af eller på vegne af FTSE International Limited ( FTSE ). Ingen af børserne, FT eller FTSE sponsorerer, støtter eller markedsfører ishares China Large Cap UCITS ETF og ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) eller er på nogen made tilknyttet fondene eller accepterer nogen ansvar med hensyn til deres udstedelse, drift og handel. Alle copyright- og databaserettigheder til indeksværdierne og listen over bestanddele ejes af FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået fuld licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af disse produkter. ishares-fonde sponsoreres, støttes eller fremmes ikke af MSCI, og MSCI påtager sig intet ansvar med hensyn til enhver sådan fond eller ethvert indeks, som sådanne fonde er baseret på. Prospekterne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det begrænsede forhold, som MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle relaterede fonde. Standard & Poor s, S&P, S&P 500 er varemærker tilhørende The McGraw-Hill Companies, Inc., og er givet i licens til brug af BlackRock Advisors (UK) Limited. ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af S&P, og S&P foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i dette produkt. ishares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registreret selskab nr Alle rettigheder forbeholdes. Opkald kan blive overvåget og optaget BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD samt BUILT FOR THESE TIMES er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. KONTAKT OS Ring til os på: IS-SLUTPOP-R-JUL13-DK

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Introduktion Værdipapirudlån er en veletableret praksis, hvor ETF er foretager kortsigtede lån

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER Vejledning til rådgivere om ETF er 2 Vejledning til rådgivere om ETF er Børshandlede fonde (ETF er) revolutionerer investorernes og rådgivernes porteføljeforvaltning.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

ishares V Public Limited Company

ishares V Public Limited Company ishares V Public Limited Company (Et investeringsinstitut med variabel kapital, der er stiftet med begrænset hæftelse og med adskilt ansvar mellem sine afdelinger i henhold til irsk lov med registreringsnummer

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Bilag 1. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier

Bilag 1. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier 1. juni 2016. 3 Nr. 553. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier Bilag 1 Skemaet nedenfor fordeler typer af investeringsprodukter i de tre mærkningskategorier grøn, gul og rød.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

Investeringsforeningsbeviser

Investeringsforeningsbeviser Investeringsforeningsbeviser Når du investerer dine penge i investeringsforeningsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af investeringen. Der findes

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter BEK nr 553 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0028 Senere ændringer til

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014 SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune Maj 2014 Antagelser og restriktioner Nuværende rammer Assets Expected Return Standard Deviation Duration Min Max Cash Denmark 1.3% 1.5% 0% 10% Government Bonds Denmark

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere