Compound grundteknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compound grundteknik"

Transkript

1 1 Af: Ole Gammelgaard og Henrik Toft Compound grundteknik Bemærk inden gennemgangen: BEGYNDEREN SKAL ALTID FØLGE INSTRUKTIONERNE I TRÆNERHÅNDBOGEN FØRST. Nedenfor findes der enten forslag (forsl.) til variationer skytten og træneren afprøver eller direkte anvisninger (anv.) for hvad er bedst for de enkelte elementer. Bemærk også at alle eksempler er beskrevet for en højrehåndet skytte! Gennemgang af skuddets tekniske elementer. Fodstilling & Kropsstilling Greb i buen Greb om release Fortræk liniering - optræk Ankring Sigtningen Release/(slip) & Follow through/position efter skuddet Fodstilling & Kropsstilling Anv.: Ben: Afstand hoftebredde. Fors.: Benstilling (3 forskellige) Fordele Ulemper Lukket = venstre fod foran godt tryk fra skulder Hovedet kan komme i skudlinie højre bagved. (navlen/brystet drejet lidt væk mere inde i skuddet. vejen for fornuftig ankring. fra skiven) styring m. modsat fod i Lige = venstre og højre fod placeret på skudlinien (parallelt). Åben = venstre fod bag skudlinien og højre foran. (navlen/brystet drejet lidt mod skiven) nemt at holde et godt og rent tryk i linien god balance mere plads til strengens passage forbi buearm. forhold til normalt. mister forholdsvis nemt balancen!!! for åbent giver nemt problemer med at holde skuddet tæt til kroppen og i linien. Ofte hurtig træthed i buearmsskulder, da det kræver øget muskelaktivitet at støtte trykket i buen. Anv: Føddernes placering: Lige (parallelle med hinanden) eller let vinkel med tåspidserne pegende lidt fra hinanden (åben vinkel) Fordele/Ulemper mht. skyttens ben og fod - stilling afhænger af skyttens bygning og stil.

2 2 Anvend gerne den testmetode, der er angivet i trænerhåndbogens trin 1 side 4 (møde 2, version 1) Eks. på anvendelig fodstilling: Kropsstilling: Anv: T - stilling i udgangspunktet.: (Se både s.5/6 under principper.., samt i trænerhåndbogen!) Buegrebet (= trykpunktet) inde i håndfladen må ikke overtræde livlinien og skal være ca. hvor den sorte prik på tegningen nedenfor indikerer dette. Det er ekstremt vigtigt ikke at påvirke buen i nogen retninger! Specielt sidevejs påvirkning på en compoundbue er kritisk. Derfor er det meget vigtigt at fingrene på buehånden ikke rører sig under skuddet. Sørg for at de er placeret helt ens fra skud til skud, samt ikke foretager nogle bevægelser hvor små disse bevægelser end må synes! Lad evt. de tre af fingrene krumme sig let sammen, som om du vil tage en tændstik fra en bordplade. Denne position fjerner mange variationsmuligheder, som er til skade for præcisionen. Se til at du ikke trykker tommelen mod buesektionen. Greb i buen Anv: Grundposition : 1. knoernes vinkel = ca. 45*. 2. ingen kontakt mellem bue og buehåndens venstre halvdel (lillefingerside af livslinien hvor lange, ring og lille -fingeren er placeret) 3. afslappede fingre også tommel. 4. Afslappet håndled. 5. trykket fordelt jævnt evt. med fornemmelsen af trykket tæt på pilen. Når skytten skyder benyttes den lette kontakt mellem buen og skyttens buehånds pegefinger og tommel til at opnå fornemmelse af kontrol med og feedback fra buens reaktioner til skytten. (bemærk at der altid kun modtages informationer fra buen via pege og tommelkontakten ingen bevidst påvirkning!!! - se også afsnittet princip om at undgå påvirkningen af buens fysik) Greb om release Hos compoundskytter er det releaset, der har den direkte kontakt til strengen, men skytten har grebet om releaset og det er yderst vigtigt, at dette greb er det samme fra skud til skud. Det er uforholdsmæssigt nemt at lave uønskede variationer med releaset. Der findes mange forskellige release-typer og mange forskellige metoder til at anvende dem. Vælg i samarbejde med skytten og gerne en erfaren eliteskytte den for skytten bedst

3 3 mulige. Afprøv gerne flere forskellige og tag hensyn til de nedenfor angivne retningslinier! Sørg for at skytten holder sit release hovedsageligt med den eller de fingre der er nærmest krogen (kontakten med stregen) derved laves den mindst mulige moment-arm, og skytten har dermed mindst mulig risiko for at påvirke releaset uønsket. Den bevægelse skytten laver for at opnå at godt release/slip bør være så lille som muligt. Hvis man drejer/trækker releaset af (anbefalelsesværdigt) bør man tilstræbe så lille en rotation sidevejs som muligt. Du vil derfor opleve et rent og et defineret slipøjeblik med et aldeles afklaret svar på, hvad der reelt evt. gik fejl i skud-øjeblikket - du er aldrig i tvivl med et "stani"! Eks. på RYGTRÆKS-RELEASE": 2 forskellige releaseteknikker: Du kan enten trykke af med tommelen ved gradvist at øge trykket mod aftrækkeren - eller du kan krumme hele fingersætningen tilpas sammen om releaset så du kan vippe aftrækkeren mod tommelsiden via træk med lillefingeren, så du får releaset til at gå af. Det er vores opfattelse at anvendelse af med et rygtræksrelease har flere absolutte fordele for compoundskytten! At skyde med RYGTRÆKS- RELEASE" er en meget kropslig foreteelse idet du egenhændigt skal beherske hver en muskelfiber med kontrol, hvilket gør præstationen til en sublim oplevelse. Evaluering af skuddet sker straks i og kort tid efter slipøjeblikket. Det føles klart anderledes end ved traditionelle releaser, idet et rygtræksrelease jo pr. definition er den "6. finger" og således vil være styret 100% af din underbevidsthed og tilsvarende dine bevægelser. Pind anvendes som aflastning under optræk til ankring og herefter flades hånden ud, så den ikke er så knuget som under optrækket. Tommelfingeren er knuget omkring pinden med blommen af fingeren og slipper ved udfladning af hånden, når den ankres ved siden eller under kæben. Fortræk liniering - optræk Anv: Princip : start af skud skal altid være den samme; for ellers kan skuddet ikke ende med at ligne de foregående. Krav Tjek altid flg.: 1. Kropsposition T et! 2. Balancen skal være på plads og i ro.

4 4 3. Trækhåndens position i forhold til ex. buehånden eller et punkt på buen. Vigtigt at trækhånden er i højde med skyttens hals: Lige over skulderhøjde, men under hagen. 4. Stabilisatorspidsen eller evt. Scopets pos. på skiven. ( evt. lige på højre side af det gule eller hvor man har valgt sit træfpunkt afhængig af vind og vejr. ) væsentligst er at man foretager samme tjek fra skud til skud, samt at det ikke efter endt optræk er nødvendigt med store korrektioner for at få sigtet i gult. Når optrækket er færdigt bør sigtet uden speciel opmærksomhed være meget tæt på din skives centrum. 5. Fortrækkets længde bør være tilpasset den individuelle skyttes fornemmelse, men det er væsentligt ikke at ændre på nogen positioner efter, at der er sat lidt spænding på buen da disse ændringer ellers vil forplante sig i bue og muskler og resultere i dårligt skud. (specielt grebet i buen er påvirkelig for compoundskytter). Liniering: Grovsigte som nævnt ovenfor og kropsliniering mod skiven. Træklængde på plads og muskelspænding (tryk-træk). Tyngde på opsætningen ( skal lige sætte sig ) før du finsigter. Trækket overføres til ryggens større muskler. Den store rygmuskel (Latissimus Dorsi) bruges til at trække trækarmen nedad (indad) og frembringe "liniering". Af ill. A fremgår det, at skytten er i god liniering. Illustration B. viser tydeligt, at der mangler en del i at få trækarmen i liniering(længere om i ryggen). Brug skuldermuskulaturen og rygmusklerne til at føre trækarmen om ad mod rygsiden. Trækhånden på plads i god ankring. Scopeomrids i peep et. På plads og i ro! Herefter fortsættes skuddet Ankring Ansigtet: Find et godt sikkert sted på siden af ansigtet f.eks. anvend en af kæbebenets konturer kombineret med knoerne på releasehånden. Det er væsentligt at skytten ikke skal lede efter peepet, men naturligt og uden store korrektioner med ansigtet - finder på plads. Anvend gerne en meget løs kontakt mellem streng og næsetip (yderste små hår på næsetippen). Buearmen er ikke overstrakt, men er låst via triceps på bag-siden af overarmen. Denne albuelås opretholdes til skuddet falder. Hver gang muskler aktiveres, skabes der spændinger. Spændinger forårsager rystelser og rystelser gør sigtebilledet uroligt. Netop denne skæve og anspændte opsætning får os til at anvende yderligere muskelindsats for at få sigtet i ro og just dette forstærker problemet. Løsningen er at slappe af i delta-musklerne, sænke skulderbladet og lade albuen være låst før den er helt strakt. Herved holder knoglerne buens vægt ude fra kroppen i Skudretningen og linieringen bliver bedre under fuld ankring.

5 5 I virkeligheden sigter du jo med din grundlinie mod skiven. Overkroppen holdes oprejst, rank og hovedet ret (linien mellem øjnene skal være vandret). Trækarmen holdes i linie med buearmen Sigtningen Efter ankringen fortsættes : Spændingslinien, som du har sat op under ankring med en svag dynamisk tryk-/træk i skudretningen: En hårfin, svag dynamisk fortsættelse af trækket strengen og skubbet (fra skulderen)med buen mod skivens midte, vil stabilisere sigtet, som næppe anes men er nok til at balancere i linieringen og sørge for at trækmusklerne opretholderkropsretning i slipøjeblikket. Når skuddet udløses via releaset, holdes buearmen oppe - og trækarmen fortsætter lige bagud, medens rygtrækket når sammen og assisterer med at holde positionen og buearmen oppe. Vejrtrækningen: Søg rytme i vejrtrækningen:. Indhalér under optræk. Pust det meste af luften ud igen under sigtefasen. Søg sigtebillede og reagér på slipsignal. Pust resten af luften ud og tag en ind- /udånding mens du tager pil nr. 2, tag igen en ny ind-/udånding og gør klar til nyt optræk med indånding osv. Under denne holde vejret pause sigtes blødt (nøjes med at se) og forbliv med fokus på spændingslinien (tryk-trækliniering) Anvend kodeord: Se, Linie og buearm, Vilje.osv.. At sigte er delvis en fysisk handling, men endnu mere en mental handling! At foregribe{anticipere } en handling er at ville kontrollere den - og derved mistes muligheden for at gentage skuddet med underbevidstheden. At lade underbevidstheden styre er ensbetydende med at anticipation ikke vil kunne ske! Underbevidstheden vil uden bevidst styring af øjet kunne centrere sigtet meget mere præcist. At overlade til øjet alene at se, er den fysiske handling. Fysisk tager det få sekunder at få et reelt brugbart sigtebillede, hvorfor det oftest mere er mentalt, at beslutsomheden mangler. At beholde opmærksomheden på selve bevægelsesforløbet, er den første mentale del og den anden mentale del, er at føje vilje til skuddet. Hemmeligheden bag et korrekt sigtebillede er at lade sigtet flyde stille rundt i midten af det gule. I den forbindelse er det vigtigt ikke at ville kontrollere sigtebilledet eller tænke på det, idet sigtet allerede er en del af den underbevidste selvcentrering i den menneskelige psyke. Den menneskelige underbevidsthed kan ikke lide asymmetriske sigtebilleder. Eks.vis tolerer den ikke DOT en kl. 3 i midten og vælger automatisk at centrere sigtepind/scope i det nøjagtige center af skiven. Du kan placere dit sigte i midten af skiven [kalibrere], men dine øjne kan

6 6 ikke fastholde det dér med viljen/psyken! Øjnene kan kun sørge for at dit sigte er i midten som udgangspunkt. Det er din underbevidsthed, som bestemmer og kontrollérer, når du fokusérer på skivens center hele tiden. Ind imellem kan sigtet hoppe rundt, men vil altid returnere til centret igen. næste skud - evt. en rationel, konstruktiv ændring af sigte eller note på at isolere/glemme denne pil. Det er vigtigt, at den endelige reaktion på skuddets afvikling svarer til de forudsætninger vi lagde ud med: I LINIEN, både vertikalt og horisontalt. Vurderingen har til hensigt at forbedre: timing, hastighed på beslutsomhed og hvor konstant bevægelserne udføres. Release/(slip) & Follow through/position efter skuddet Du har gradvist øget trykket på dit release efter at have finsigtet nogle sekunder imens du har kontrol over bevægelserne. Med viljen beslutter du dig for skud og aktivt squeezes aftrækkeren langsomt indtil releasets mekanisme udløses. Spændingen fra tryk/træk-linien bibeholdes mens bevægelserne (buearm holdes oppe, buen trykkes let mod skiven og ryggen trækker sig sammen en anelse mere end ved ankring). Rygspændingen beholdes og hjælper med at holde kropsretningen mod skiven og letter ligeledes arbejdet med at holde buens dødvægt oppe. Kropsstillingen er stadig som et T & hovedets position opretholdes (ændres ikke). Skudkvaliteten vurderes og du vurderer nu om noget skal ændres før Lad være med at bebrejde dig selv og kritisere dig selv itu på grund af et dårligt skud. Du har selv lavet en forkert muskelspænding i dine bevægelser. Det er derfor bedre at rette fejlen ved at øge din opmærksomhed på bevægelserne næste gang!

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST FOTO: ARND BRONKHORST 20 MAGASINET HEST 12 2009 TEKST: METTE BOAS De færreste ryttere er klar over, hvor stor betydning deres opstilling har for deres ridning. Hesten kommer til at betale i sidste ende,

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 KAN MAN TRÆNE MAVEN FLAD? Ja, det kan du eller i hvert fald kan du træne den fladere, hvis den er for stor. Om den bliver helt flad,

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Onkologisk Afdeling D Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Få et bedre liv

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

KROPSSPROG. -for mellemledere i anlægsgartnerfaget

KROPSSPROG. -for mellemledere i anlægsgartnerfaget KROPSSPROG -for mellemledere i anlægsgartnerfaget Som mellemleder i en anlægsgartnervirksomhed skal man dagligt kommunikerer med mange forskellige mennesker. Medarbejderne, kunderne, leverandørerne, andre

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

I I N D U S T R I E N

I I N D U S T R I E N I INDUSTRIEN I INDUSTRIEN INDHOLD Forord 3 Den gode nyhed 6 5 ømme punkter 10 Det nytter at forebygge 16 Den onde og den gode spiral 20 Balance mellem job og krop 28 Dansk Industri www.di.dk Tlf. 3377

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Børns fysiske og motoriske udvikling

Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling U-8 U-10 U-12 2 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere