LØNSTATISTIK Mere end bare tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK Mere end bare tal"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal

2 INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype 22 Køn og ledelse 24 Vilkår 30 Offenttligt ansatte 32 Uddannelse, retning og kandidatårgang 37 Uddannelsesretning 39 Stillingstype 40 Køn og ledelse 42 Vilkår 48 Selvstændige 50 Årsindkomst IDA LØNSTATISTIK 2008 mere end bare tal KÆRE IDA-MEDLEM Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle løn og andre arbejdsvilkår. Dette års lønstatistik viser, at lønudviklingen blandt IDAs medlemmer fortsat er pæn. På det private arbejdsmarked har der været en lønfremgang på 6,7 procent det seneste år. På det offentlige område har lønstigningen været 7,0 procent. Igen i år opnår de yngre årgange og de nyuddannede pæne lønninger. Lønstigningen blandt de yngste årgange på både det private og offentlige arbejdsmarked er på 9 procent eller derover. Lønstatistikken indeholder også i år informationer om indtjening og honorar for medlemmer med selvstændigt erhverv. På IDAs portal, kan du finde mere detaljerede analyser og supplerende statistikker om løn og arbejdsvilkår. Her finder du også en lønberegner, der kan bruges til at beregne lønniveau for din egen skræddersyede profil. God læselyst! Carsten Wolff Formand Lønstatistikudvalget Ole Høyer Jensen Formand Ansatte Ingeniørers Råd 54 Tips til lønforhandling

3 LØNSTATISTIK 2008 I 3 VEJLEDENDE MINIMALLØN for 2009 IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for nyuddannede ingeniører. Beregningen af den vejledende minimalløn sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privat ansatte i lønstatistikken for 2008 tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år. På baggrund af de indhentede lønoplysninger fra september 2008 har IDA med virkning fra 1. januar 2009 fastsat følgende vejledende minimallønninger for nyuddannede medlemmer i både private og offentlige virksomheder: Civilingeniører og øvrige medlemmer med lang videregående uddannelse, herunder cand. scient er: kr pr. måned Diplomingeniører, øvrige ingeniøruddannede og medlemmer med mellemlang videregående uddannelse: kr pr. måned Den vejledende minimalløn er bruttoløn. For privat ansatte dækker denne løn, samlet pension og goder opgjort til skattevæsenet. For offentligt ansatte er det skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. DATAGRUNDLAG Data til IDA Lønstatistik 2008 er baseret på medlemmernes oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for september måned Løn- og honorarforhold for de selvstændige medlemmer vedrører kalenderåret Lønstatistikkerne for offentligt og privat ansatte omfatter såvel fuldtids- som deltidsansatte lønmodtagere med ingeniørmæssig beskæftigelse, heriblandt cand. scient er, levnedsmiddelkandidater og øvrige med en naturvidenskabelig uddannelse. Kun medlemmer med bopæl og arbejde i Danmark er medtaget. I lønstatistikken indgår i alt besvarelser, hvilket svarer til 49 % af alle erhvervsaktive i målgruppen.

4 4 I LØNSTATISTIK 2008 I GENERELT LØNUDVIKLING På det private arbejdsmarked har der været en lønfremgang på 6,7 procent det seneste år. På det offentlige område har lønstigningen været på 7,0 procent. Den samlede lønstigning fra september 2007 til september 2008 er beregnet som den procentvise stigning i lønsummen for kandidatårgangene I beregningen er der korrigeret for ændrede fordelinger af kandidatårgange i statistikkerne fra 2007 og Den samlede lønstigning for hver kandidatårgang er beregnet for et interval på 3 årgange (glidende gennemsnit) uden hensyn til uddannelse. Lønstigningerne for de privatansatte er beregnet ekskl. topchefer. Stigninger for de offentlige ansatte er ekskl. Ph.d stipendiater. LØNFREMSKRIVNING Lønnen og lønudviklingen er et øjebliksbillede af niveauet i september Hvis du forhandler løn på et andet tidspunkt, bør du fremregne den dokumenterede løn i september til det relevante tidspunkt. Hvis du fx skal forhandle løn i april 2009, er lønnen på dette tidspunkt gennemsnitligt set steget med halvdelen af den årlige stigning. I tabel 2 og 3 er lønnen fra september 2008 fremregnet til den forventede løn på forskellige tidspunkter i det kommende år. Fremregningen er sket med samme procentvise lønudvikling, som der har været i det forløbne år, og som fremgår af tabel 1. LØNUDVIKLING Årlig stigning fra 1999 til 2008 for privat og offentligt ansatte samt årlige inflation (forbrugerprisindeks). Procent 9 8 7,7 6,7 7, ,2 5,2 5,1 5,4 4,8 4,8 5 4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 3,8 3,7 3,7 4 3, Privat Offentlig Inflation

5 LØNUDVIKLING I LØNSTATISTIK 2008 I 5 TABEL 1: LØNUDVIKLING Stigning i procent for privat og offentligt ansatte fordelt på uddannelser og kandidatår. Udvikling fra september 2007 til september Akademi Civil Diplom Eksport Teknikum I alt Kandidatårgang Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig ,5 7,4 5,2 6, ,0 5,7 4,3 6, ,4 6,2 5,2 6, ,5 4,9 4,7 5, ,8 4,3 5,1 7, ,4 2,3 5,1 5, ,9 5,7 4,3 6, ,9 4,9 4,6 4, ,6 1,6 3,3 5, ,6 7,5 4,8 5, ,4 4,4 2,4 5, ,0 9,0 4,8 7, ,0 8,7 2,4 4, ,7 8,3 5,0 7, ,5 5,8 4,4 6, ,1 7,6 5,2 6, ,2 4,8 4,2 8, ,4-6,1 5,1 5,3 6, ,1 1,2 5,1 9, ,1-6,6 5,2 5,8 5, ,6 1,7 5,2 8, ,8-7,3 6,8 6,3 6, ,2 3,9 6,9 7, ,6-7,8 8,8 7,0 8, ,5 5,8 7,3 8, ,0-7,4 8,8 7,1 8, ,7 5,6 7,9 8, ,3-7,2 7,7 7,4 8, ,0 5,9 7,6 8,3 5,9-7,4-6,9 6,3 7,1 7, ,5 7,5 7,7 8,1 6,5 8,7 8,3-7,1 6,7 7,3 7, ,7 10,7 7,4 7,9 6,8 6,1 11,0-6,4-7,1 7, ,3-7,4 8,2 7,2 5,6 12, ,4 7, ,8 7,4 7,6 3,9 12, ,7 6, ,0 7,1 7,9 5,1 9, ,3 6, ,5 7,9 8,6 6,2 10, ,0 7, ,7 9,9 9,4 9,6 9, ,5 9, ,1 11,2 9,9 11,0 10, ,0 10, ,3 13,0 10,2 12,2 9, ,1 12, ,8 13,6 10,1 11,7 8, ,8 13, ,9 16,2 10,2 12,1 8, ,5 15,6 Alle 4,8 5,1 6,7 7,7 8,6 7,7 9,4-6,0 6,2 6,7 7,0

6 6 I LØNSTATISTIK 2008 I GENERELT TABEL 2: LØNFREMSKRIVNING, PRIVATANSATTE Forventet udvikling i bruttoløn fra september 2008 til oktober (ADTE): Akademi-, Diplom-, Teknikum- og Eksportingeniører. (CSL): Civilingeniører, Cand. scient er og Levnedsmiddelkandidater. Forventet årlig Bruttoløn, Fremskrevet gennemsnitlig bruttoløn stigning (%) september 2008 Januar 2009 April 2009 Juli 2009 Oktober 2009 Kandidatårgang (ADTE) (CSL) (ADTE) (CSL) (ADTE) (CSL) (ADTE) (CSL) (ADTE) (CSL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Alle 6,

7 LØNUDVIKLING I LØNSTATISTIK 2008 I 7 TABEL 3: LØNFREMSKRIVNING, OFFENTLIGT ANSATTE Forventet udvikling i bruttoløn fra september 2008 til oktober (ADTE): Akademi-, Diplom-, Teknikum- og Eksportingeniører. (CSL): Civilingeniører, Cand. scient er og Levnedsmiddelkandidater. Forventet årlig Bruttoløn, Fremskrevet gennemsnitlig bruttoløn, offentligt ansatte stigning (%) september 2008 Januar 2009 April 2009 Juli 2009 Oktober 2009 Kandidatårgang (ADTE) (CSL) (ADTE) (CSL) (ADTE) (CSL) (ADTE) (CSL) (ADTE) (CSL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Alle 7,

8 8 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE PRIVATANSATTE Løn- og ansættelsesvilkår GRUNDLAG Der indgår i alt besvarelser i lønstatistikken for de privatansatte medlemmer. Det svarer til 51 % af alle privatansatte medlemmer. Lønstatistikken for de privatansatte omfatter lønmodtagere med ingeniørmæssig beskæftigelse, heriblandt cand. scient er, levnedsmiddelkandidater og øvrige med en naturvidenskabelig uddannelse. Kun medlemmer med bopæl og arbejde i Danmark er medtaget. BEGREBER Løn dækker månedsløn inklusive eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsenet, men eksklusive arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, resultatløn, bonus, tantieme, gratiale, ferietillæg m.v., som ikke udbetales løbende hver måned. Eventuelle indtægter fra bibeskæftigelse eller selvstændigt bierhverv indgår ikke. Løn fra deltidsansættelse indgår i statistikken efter omregning til en fuldtidsstilling. Arbejdsgivers pensionsbidrag er indbetalte månedlige pensionsbidrag fra arbejdsgiveren inklusive atp bidrag. Bruttoløn er løn plus arbejdsgivers pensionsbidrag. Ledere er i lønstatistikken opdelt i 5 niveauer: Topchef (administrerende direktør/øverste chef) Funktionsdirektør Afdelingschef/afdelingsleder Funktionsleder/projektchef Projektleder. 154 af besvarelserne er fra topchefer. Disse indgår kun i statistikkens tabeller vedrørende ledere, hvor dette eksplicit er nævnt. Alle øvrige tabeller og figurer er eksklusive topchefer.

9 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 3 PRIVAT ANSATTE I MEGET MERE END BARE TAL

10 10 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE UDDANNELSE, RETNING OG KANDIDATÅRGANG Tabellerne på de følgende sider viser lønninger fordelt på de største ingeniøruddannelser: Akademi, Civil, Diplom, Teknikum og Eksport, samt medlemmer som er uddannet Cand. scient eller indenfor levnedsmiddel. Der er desuden tabeller med lønninger for de største uddannelsesretninger: Bygning, Elektro, Kemi, Maskin og Produktion. På findes flere og mere detaljerede tabeller med lønninger fordelt på uddannelser og retninger. Bruttoløn, privatansatte Akademi Civil Diplom/Teknikum Eksport Cand.scient Levnedsmiddel Alle Kandidatårgang

11 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 11 TABEL 4: AKADEMIINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Kandidatårgang Antal Løn Arb. pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle

12 12 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE TABEL 5: CIVILINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Kandidatårgang Antal Løn Arb. pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før Alle

13 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 13 TABEL 6: TEKNIKUMINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Kandidatårgang Antal Løn Arb. pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før Alle

14 14 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE TABEL 7: DIPLOMINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Kandidatårgang Antal Løn Arb. pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle TABEL 8: LEVNEDSMIDDEL- INGENIØRER/-KANDIDATER OG BROMATOLOGER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Kandidatårgang Antal Løn Arb. pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle

15 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 15 TABEL 9: EKSPORTINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. TABEL 10: CAND. SCIENT. Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Kandidatårgang Antal Løn Arb. pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før Alle Kandidatårgang Antal Løn Arb. pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før Alle

16 16 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE TABEL 11: UDDANNELSESRETNING AKADEMI-, DIPLOM- OG TEKNIKUMINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang og uddannelsesretning. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Bygning Elektro, Data/informatik Kemi Maskin Produktion Alle Kandidatårgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

17 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 17 TABEL 12: UDDANNELSESRETNING CIVILINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang og uddannelsesretning. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Bygning Elektro, Data/informatik Kemi Maskin Produktion Alle Kandidatårgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

18 18 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE TABEL 13: BRANCHE Bruttoløn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Kandidatårgang Maskin-, Jern og metalindustri Den elektroniske industri Kemi, plast og medicinalindustri Forsyningsvirksomhed Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed IT og Telekommunikation Forretningsservice, finans Handel Alle Før Alle

19 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 19 STILLINGSTYPE Stillingstypen og -niveauets betydning for lønnen belyses på de følgende sider. Ca. 36 procent af de privatansatte er ansat i en form for lederstilling - de fleste, 16 procent, som projektledere. Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef/-leder Funktionsleder/Projektchef Projektleder 0,9 2,0 6,6 9,9 16,3 Chefkonsulent/Seniorkonsulent 4,4 Specialist 11,7 Ingeniør/Akademiker 40,7 Anden stillingstype 7, Procent TABEL 14: STILLINGSTYPE Løn fordelt på stillingsniveau. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Stillingstype Antal Løn Arb. Pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef/-leder Funktionsleder/Projektchef Projektleder Chef-/Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/Akademiker Anden/uoplyst stillingstype Alle

20 20 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE STILLINGSTYPE Månedlig bruttoløn, september 2008 fordelt på stillingstype og kandidatårgang. Direktør Afdelingschef/Afdelingsleder Funktionsleder/Projektchef Chefkonsulent/Seniorkonsulent Specialist Projektleder Ingeniør/Akademiker Alle Bruttoløn Kandidatårgang TABEL 15: UNDERORDNEDE Bruttoløn fordelt på stillingsniveau og antal underordnede. Månedsløn september 2008, privat ansatte ledere. Afdelingschef/ Afdelingsleder Funktionsleder/ Projektchef Topchef Funktionsdirektør Projektleder Alle ledere Antal underordnede Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Ingen Flere end Alle

21 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 21 TABEL 16: STILLINGSTYPE Bruttoløn fordelt på stillingstype og kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Kandidatårgang Direktør Afdelingschef/ Afdelingsleder Funktionsleder/ Projektchef Projektleder Chefkonsulent/ Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/ Akademiker Før Alle Alle

22 22 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE KØN OG LEDELSE Bruttoløn fordelt på køn og kandidatårgang. Alle besvarelser. Ledere omfatter: Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer, Funktionsledere og Projektledere Bruttoløn Mand, Leder Mand, Ikke-leder Kvinde, Leder Kvinde, Ikke-leder Kandidatårgang 10,7% KØN OG LEDELSE Fordeling af mænd og kvinder med ledelsesopgaver. 4,7% 30,9% Mand, Leder Ledere omfatter: Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer, Funktionsledere og Projektledere. 53,7% Mand, Ikke-leder Kvinde, Leder Kvinde, Ikke-leder

23 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 23 TABEL 17: MÆND OG KVINDER Bruttoløn fordelt på ledelse og kandidatårgang. Månedsløn september 2008, privat ansatte. Ledere omfatter: Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer, Funktionsledere og Projektledere. Kandidatårgang Leder Ikke-leder Mand Kvinde Mand Kvinde Alle Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

24 24 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE RESULTATLØN Årligt beløb og procentandel der har resultatløn, provision eller bonus som ikke er en fast del af månedslønnen. Fordelt på stillingstyper. Topchef/adm. direktør Funktionsdirektør Afdelingschef/Afdelingsleder Funktionsleder/Projektchef Projektleder 42% 61% 47% 45% 29% Chefkonsulent/Seniorkonsulent 43% Specialist 33% Ingeniør/Akademiker 23% Anden/uoplyst stillingstype 25% Alle 31% Kr TABEL 18: RESULTATLØN Årligt beløb fordelt på kandidatårgang, privat ansatte. Resultatløn, provision og bonus er beløb, som ikke er en fast del af den månedslønnen. Beløb udbetalt i perioden oktober 2007 til september Topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen. Kandidatårgang Har resultatløn (%) Antal Resultatløn (gns. kr.) 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før % % % % % % % % % Alle 31%

25 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 25 TABEL 19: PERSONALEGODER Procentandel der har personalegoder fordelt på stillingstype, privat ansatte. Goder Topchef/ direktør Afdelingschef/leder Funktionsleder/ Projektchef Projektleder Chefkonsulent/ Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/ Akademiker Fri bil Fri telefon/mobiltelefon Aviser/tidsskrifter Firmabetalt hjemme-pc Fri internetadgang i hjemmet Sundhedsforsikring Fitness, massage, wellness Frokostordning, frugt, kaffe/the mm Medarbejderaktier Medarbejderobligationer Ekstra ferietillæg udover 1% Andre personalegoder Ingen personalegode Alle Procentsummen er større end 100, da flere har mere end ét gode. TABEL 20: FRIDAGE MED LØN Procentdel af privat ansatte, der har helt eller delvist fri med løn på udvalgte dage. Dage Procent 1. maj 25 Grundlovsdag 69 Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 27 Juleaftensdag (24/12) 90 Nytårsaftensdag (31/12) 81 TABEL 21: EKSTRA FERIEDAGE Procentdel af privat ansatte, der har mere end de 5 ugers årlig ferie, som ferieloven giver. Dage Procent 0 dage dage dage dage 4 Over 8 dage 2 I alt 100

26 26 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE TABEL 22: AKTIELØN OG TOTAL REWARD LØN Procentandel af privat ansatte der modtager eller har modtaget aktielignende løn og Total Reward aflønning. Total Reward er en nyere lønpolitik, hvor medarbejderen har mulighed for at placere en procentvis del af sin løn på udvalgte goder. Topchef Afdelingschef Afdelingsleder Funktionsdirektør Funktionsleder/ Projektchef Projektleder Chef-/ Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/ Akademiker Aktieløn Aktieløn modtaget fra oktober 2007 til september ,0% 12,7% 5,4% 5,3% 2,7% 3,9% 5,2% 2,5% 3,7% Aktieløn modtaget før oktober ,7% 7,7% 6,8% 7,1% 4,2% 5,5% 7,3% 3,0% 4,8% Ingen aktieløn 81,2% 82,1% 89,7% 89,8% 93,9% 92,3% 89,6% 95,3% 92,8% Total Reward løn Procentandel der har Total Reward 5,8% 11,0% 8,0% 8,9% 8,5% 13,7% 8,5% 6,5% 7,9% Procentdel af lønnen der fås som Total Reward 6,5% 6,7% 6,4% 6,0% 5,4% 5,4% 5,9% 5,2% 5,6% Alle TABEL 23: SUPPLERENDE UDDANNELSE Andel der har taget en supplerende uddannelse, privat ansatte. Uddannelse Procent MBA 0,7% Ph.D 4,6% Master 2,7% HD, Diplom 8,3% Merkonom 3,8% Anden 4,8% Ingen supplerende uddannelse 77,2% TABEL 24: KLAUSULER Udbredelse af klausuler, privat ansatte. Klausul Procent Konkurrenceklausul 11,4% Kundeklausul 4,0% Både konkurrence og kundeklausul 1,8% Jobklausul 0,9% Andre begrænsninger 1,1% Ingen klausuler 83,9%

27 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 27 PENSION Gennemsnitlige pensionindbetalinger i procent af grundlønnen. Pensionsindbetaling i procent af grundløn ,3 Procent kun beregnet for dem, der har 12 de enkelte pensionsbidrag. 10 8,5 9, ,0 2 0 Arbejdsgiverbidrag Eget obligatoriske bidrag Egen frivillig ordning Samlet TABEL 25: PENSION Månedlige indbetalinger fordelt på kandidatårgang, privat ansatte. Har pensionsordning Samlet pensionsindbetaling Kandidatårgang Ja (%) Nej (%) Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før ,8 18, ,8 17, ,2 8, ,2 5, ,3 5, ,2 4, ,6 5, ,7 6, ,7 7, ,0 13, Alle 92,5 7,

28 28 I LØNSTATISTIK 2008 I PRIVAT ANSATTE ARBEJDSTID Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (ekskl. frokost), privat ansatte. Gennemsnit er beregnet uden deltidsansatte. 35% 30% 25% 20% Procent Gennemsnit: 39,7 timer 15% 10% 5% 0% < < Timer pr. uge TABEL 26: ARBEJDSTID Reel og aftalt arbejdstid (ekskl. frokost) og frokosttid fordelt på medlemmer med jobløn og betalt frokost. Privat ansatte, ekskl. deltidsansatte. Ansat på fast løn (jobløn) Betalt arbejdstid til frokost Ja Nej Ja Nej Alle Procent af medlemmer 62% 38% 12% 88% 100% Faktisk arbejdstid, timer pr. uge (ekskl. frokost) 40,4 38,6 39,9 39,6 39,7 Aftalt arbejdstid, timer pr. uge (ekskl. frokost) 37,1 37,0 36,5 37,1 37,0 Frokost, timer pr. uge 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 TABEL 27: EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Timeforbrug på kortere og længerevarende efteruddannelse fra oktober 2007 til september 2008, privat ansatte. Timeforbrug 0 timer 1-30 timer timer Over 60 timer Timer i gennemsnit Kortere målrettede forløb/kurser 35% 40% 19% 6% 32 Længerevarende uddannelsesforløb eller fjernundervisning 87% 4% 4% 5% 84 Efteruddannelse og kompetenceudvikling i alt 31% 36% 21% 12% 46 Gennemsnit er beregnet for dem, der har brugt 1 time eller mere på efteruddannelse.

29 PRIVAT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 29 JOBSKIFTE Omfang og resultat af jobskifte indenfor de seneste 12 måneder. Privat ansatte inklusive topchefer. 11,6% 2,9% 1,3% Højere løn Uændret Lavere løn 84,2% Ikke skiftet job TABEL 28: JOBSKIFTE Omfang og resultat af jobskifte indenfor de seneste 12 måneder. Privat ansatte inklusive topchefer. Har skiftet job seneste år Lønstigning for dem, som har højere løn efter jobskifte Kandidatårgang Ja (%) Nej (%) Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før ,0 94, ,9 93, ,4 88, ,2 85, ,3 84, ,0 81, ,4 78, ,4 83, Alle 15,8 84,

30 30 I LØNSTATISTIK 2008 I OFFENTLIGT ANSATTE OFFENTLIGTANSATTE Løn- og ansættelsesvilkår GRUNDLAG Der indgår besvarelser i statistikken for de offentligt ansatte. Det svarer til 46% af alle offentligt ansatte. BEGREBER I løntabellerne på de følgende sider er skalaløn den overenskomstaftalte månedlige skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Tillæg omfatter varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg mv., men ekskl. tillæg for rådighedsvagt. Samlet pensionsbidrag er eget og arbejdsgivers pensionsbidrag inkl. atp bidrag. Bruttoløn er skalaløn, plus tillæg, plus samlet pensionsbidrag. Engangsvederlag og overarbejds- /merarbejdsbetaling indgår ikke i bruttolønnen. Med mindre andet fremgår er tabellerne inkl. offentligt ansatte chefer. På findes supplerende tabeller, med mere detaljerede resultater, end der er plads til i den trykte lønstatistik.

31 OFFENTLIGT ANSATTE I MEGET MERE END BARE TAL

32 32 I LØNSTATISTIK 2008 I OFFENTLIGT ANSATTE UDDANNELSE, RETNING OG KANDIDATÅRGANG Tabellerne på de følgende sider viser lønninger fordelt på de største uddannelser: Akademi, Civil, Diplom, Teknikum og Cand. scient. Der er desuden tabeller med lønninger for de største uddannelsesretninger: Bygning, Elektro, Kemi, Maskin/Produktion og Energi. På findes flere og mere detaljerede tabeller med lønninger fordelt på uddannelser og retninger. Bruttoløn, offentligt ansatte Akademi Civil Diplom/Teknikum Cand.scient Alle Kandidatårgang

33 OFFENTLIGT ANSATTE I LØNSTATISTIK 2008 I 33 TABEL 29: AKADEMIINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2008, offentligt ansatte. Kandidatårgang Antal Skalaløn Tillæg Samlet pension Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før Alle

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige 27 l ø n s t a t i s t i k 2 7 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2015

IDA LØNSTATISTIK 2015 2 LØNSTATISTIK 2015 IDA LØNSTATISTIK 2015 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2015. I år trykkes pjecen ikke, men stilles i stedet til rådighed

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2011

IDA LØNSTATISTIK 2011 2011 LØNSTATISTIK 2 I LØNSTATISTIK 2011 Klik ind på www.ida.dk/ansat/loenstatistik for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2011 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014.

Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014. Notat 9. december 2014 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2014. Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014. I perioden

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013 Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse Notat 8. marts 2013 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende ingeniørarbejde.

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog LØN Forbundet Kommunikation og Sprog Arbejdsgiver Medarbejder 2015 / 16 Flere forhandler, og lønnen stiger Den fremtidige lønudvikling Antallet af KS ere, som har forhandlet deres løn det seneste år, stiger.

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog 2016 / 17 Flotte lønstigninger i det private, mens det offentlige halter efter Lønstigningerne for de privatansatte KS ere er ved at være tilbage på niveauet

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Qatar Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Australien

IDA LANDEGUIDE 2011 Australien IDA LANDEGUIDE 2011 Australien 1. LANDET 1. Opholdsland Australien 16 100,0% I alt 16 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Indien

IDA LANDEGUIDE 2011 Indien IDA LANDEGUIDE 2011 Indien 1. LANDET 1. Opholdsland Indien 10 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien

IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien 1. LANDET 1. Opholdsland Belgien 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne

IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne 1. LANDET 1. Opholdsland Færøerne 24 100,0% I alt 24 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.08.2013 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Lønstatistik 2015 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2015 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2015 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2015 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere