Pihl i polsk skatteplat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pihl i polsk skatteplat"

Transkript

1 Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København Juni 2008 Nr. 4 TEMA: Tillidsmanden i centrum Der skal større fokus på opbygningen af tillidsmandsarbejdet. Læs interview med Årets Tillidsmand, Lars Jensen Læs side 4-7 Protest mod lønhop til 3F-top Bestyrelsen i BJMF tager kraftigt afstand fra hovedbestyrelsens beslutning om erstatning til fagtoppen for mistede løn- ben. Læs side 11 Pihl i polsk skatteplat Stenspecialisten Villavejenes skræk et tvivlsomt firma giver folk et tilbud, de ikke kan afslå. Læs side 16 Med noget, der minder om et omrejsende skattecirkus, er entreprenørfirmaet Pihl ved at opføre Copenhagen Towers i Ørestaden. Pihl har hyret polske underentreprenører til opgaven. Mens turnerende sjak, som skiftes ud, inden der skal betales skat i Danmark, bygger løs, går der arbejdsløse danske bygningshåndværkere. Faglige protester fra nabobyggepladserne fører nu til, at skattefidusen rejses i Folketinget. Læs side 3

2 Indhold: Polsk skatteplat på Pihl-plads...3 TEMA: Tillidsmanden i centrum Fagligt pres for konfliktret...8 Hallo I glemte noget!...9 Hård dom over Gal-Met...10 Kan du ikke lige?...11 Protest mod lønhop...11 Først maj fællesskab og vand i skoene A-kassen: Med vejret og regeringen som fjende...14 Socialt Nyt: Ankesager og arbejdsskader...15 Plat og svindel igen...16 Arbejdsmiljø: Nye branchevejledninger...18 Tagpap: Vejrlig til tagdækkere snart slut...20 Generalforsamling i tagpapklub...21 Fagretlige sager Trekroner Nyt redigeres af et udvalg. Ansvarshavende redaktør: Michael Haas. Journalist: Mads Bruun Pedersen (DJ) Layout og tryk: Specialtrykkeriet Viborg a-s Fremsendelse af artikler kan ske elektronisk til: eller med almindelig post til: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) Trekronergade Valby Fagforeningen kan træffes på tlf.: Næste deadline er den 21. juli 2008 Af Henrik Lippert Leder Den danske model er smuk og dejlig lidt endnu! Som var det en gave til arbejderbevægelsen, blev den såkaldte Østaftale lempet 1. maj. Aftalen er det forlig mellem alle partier, bortset fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som regulerer, hvordan østarbejdere kan komme hertil og arbejde. Aftalen blev vedtaget i 2004, og er siden reguleret et par gange. Alt sammen med det formål at sikre, at det danske arbejdsmarked ikke blev væltet fuldstændigt omkuld af et rykind af arbejdere fra de nye EU-lande. Sådan sælges den i hvert fald. Fagbevægelsens holdning til østarbejderne har været: I er velkomne på lige vilkår. Vi ønsker ikke, at I bliver misbrugt af arbejdsgivere, som underbyder vores overenskomster. Sådan er det ikke gået. Ganske vist har vi ikke oplevet britiske, irske og norske tilstande. Det er heller ikke gået som i Berlin efter Murens fald. Her blev de organiserede tyske bygningsarbejder skøjtet af banen af billig polsk (og også dansk!) arbejdskraft, og deres fagforening er i dag kun en skygge af sig selv. Det skulle Østaftalen her i landet forhindre. Men problemet er, at der hvor myndigheder og politi skulle samarbejde med fagbevægelse om ordnede forhold, har det knebet gevaldigt. Ikke fordi fagforeningerne ikke har fundet sagerne. Tværtimod. Dagligt kimer vores telefoner med besked på, at der går østarbejdere på et stillads, eller at de bor under lusede forhold i en kælder eller baggård. Problemet er, at der ikke har været og forsat ikke er politisk vilje til at indsætte de nødvendige ressourcer for at sikre arbejdsmarkedet mod misbrug. Det er realiteten. Skåret helt ind til benet, er det vanskeligt at frigøres sig fra den tanke, at Østaftalen hos Fogh-regeringen, EU-partierne og deres erhvervsvenner ses som et nødvendigt onde, man må stå ud med, indtil den udløber i Hensynet i 2004 var at undgå at vække befolkningens slumrende EU-uvilje. Den kunne nemlig være en uberegnelig faktor, hvis den siden hen kuldkastede forfatningstraktat tilbage i 2005 var blevet sendt til folkeafstemning. Sådan gik det Myndighedernes overholdelse af EU s egne regler om udstationering af østarbejdere er ligeså energisk, som når oldefar tager en morfar på divaneseren. ikke. Det stoppede franskmændene og hollænderne. Selv om regeringen har lovet lige vilkår og at bevare den danske model, så har man lukket et øje på hver side af næsen og ladet stå til. På den ene side har firmaer af skummelt tilsnit sørget for, at der alene i byggeriet er anslået østarbejdere. Hertil kommer et mørketal for de mange, mange tusinder, der arbejder her illegalt. Og myndighedernes overholdelse af EU s egne regler for firmaernes udstationering af østarbejdere hertil, er ligeså energisk, som når oldefar tager en morfar på divaneseren. På den anden side er fantasien hos arbejdsgiverne til at udnytte regler til det yderste så blomstrende, at det giver en helt ny mening til det fra Det Radikale Venstre og Ny Alliance berømte udtryk: den kreative klasse! For nylig blev målet fuldt for bygningsarbejdere i Ørestaden. Igennem længere tid havde de set, hvordan polske arbejdere køres ind i busser fra oplandet, lukkes ind i en skurby og via en gangbro føres over til byggeriet af Copenhagen Towers. Samtidig har entreprenørfirmaet Pihl fyret sjak af danske kolleger, der endog har været både uddannet i og arbejdet for firmaet i årevis. Pihl har hyret polske underentreprenører, som står for løjerne. Men Pihl skal være mere end blinde og døve, hvis ikke de er klar over, at polske underentreprenører udnytter danske skatteregler for ikke at slippe mønt her i landet. Den fortjeneste finansieres af nogle i øvrigt ikke overbetalte polske arbejdere, som på den måde bliver statister i byggemanegen. Og hos vores modpart, Dansk Byggeri, har man travlt med alt muligt andet end at hjælpe medlemsfirmaer, som åbenbart har så elendig en indtjening, at de ikke har råd til at betale skat her i landet. Joh, den danske model er smuk og dejlig. Men kun hvis fagbevægelsen får stoppet undergravningen, som sker dagligt både på arbejdspladserne og i det store perspektiv med trusler mod vores konfliktret. Her nytter det ikke, at fagtoppen blot er bekymret. Det er vi alle ind imellem. Hvem frygter ikke endnu en våd sommer? Problemet er, at skal konfliktretten, sikres, skal både fagtoppen, politikerne og EU presses til at sikre et fagligt forbehold i Lissabontraktaten. Ellers har den danske model set bedre dag om kort tid. 2 Trekroner Nyt nr

3 Udenlandsk Polsk skatteplat på Pihl-plads På arbejdspladserne rundt om det store byggeri Copenhagen Towers i Ørestaden er håndværkerne trætte af at se, hvordan en polsk underentreprenør for Pihl driver skattecirkus med polske ansatte som statister. Et par hundrede byggefolk mødte derfor op tirsdag morgen den 20. maj for at protestere. Af Mads Bruun Pedersen Lukket inde bag hegn med pigtråd er det polske firma S-Bud ved at lave arbejde for hovedentreprenør Pihl på det store, meget prestigefyldte byggeri i Ørestaden, som skal blive til Copenhagen Towers. Arbejdet udføres af knapt hundrede polske byggefolk, som dagligt bliver kørt ind fra deres overnatningssted på Haslevegnen. Det, der provokerede byggefolkene fra nabopladserne til at møde op foran porten til Copenhagen Towers tirsdag morgen den 20. maj, var netop denne situation: danske byggefolk går ledige, mens de store entreprenører bevidst vælger polske sjak, som de så i øvrigt betaler under overenskomsten. Det forklarer formand for byggegruppen i BJMF, Jesper Weihe. Han talte til de demonstrerende, og understreger efterfølgende over for Trekroner Nyt, at det ikke drejer sig om at være imod polakkerne. Men om at få stoppet det skattesnydercirkus, som hele konstruktionen af byggeopgaven er baseret på. Vi kan konstatere, at der sker løbende udskiftning af de underentreprenører, som Pihl har aftale med. Og det sker præcis lige inden, de har været i Danmark i 1 år og derfor skal til at betale skat her, siger han og tilføjer: Det polske firma S-bud, som nu er i gang på Copenhagen Towers, afløste et andet polsk firma, Eurotech. Med det er de samme ledere i toppen, og de bruger også de samme ansatte. Ifølge Jesper Weihe har dette skattecirkus tidligere turneret i både Malmø i Sverige og i Norge. Og i Danmark har der været forestillinger af samme type på både AllerPres i Københavns Havn og på SEB Bank. Efter protesten i Ørestaden har Enhedslisten i Folketinget stillet spørgsmål til skatteministeren om den måde, de polske firmaer bruger og udnytter de danske skatteregler på. På lige vilkår På en løbeseddel, som byggefolkene på nabopladserne i Ørestaden har udarbejdet, hedder det:»bygningsarbejderne i Ørestaden har tidligere budt udenlandske kollegaer velkommen på lige vilkår. Men det virker ikke som Fair konkurrence når Pihl&Søn får polakker fra firmaerne S-Bud og Eurotech til at udføre deres arbejde, samtidig med de afskediger vores danske kolleger.«talsmand for de protesterende, Niels Fauerby, siger til Dagbladet Arbejderen, at det ikke er polakkerne, der er noget galt med: Det er Pihl&Søn, der spekulerer i at bruge underentreprenører, som de skifter ud i takt med at de bliver skattepligtige i Danmark. Trekroner Nyt erfarer, at der nu arbejdes videre med nye initiativer til at få sat denne situation på dagsordenen. Arbejdsløse Med det er ikke kun byggeriet, der skyder i vejret. Det gør også arbejdsløshedstallene for danske byggefolk, ifølge a-kassen i fagforeningen. Og det er endda folk, som tidligere har været ansat af netop Pihl nogle er til og med udlært af firmaet. De har fået sparket, og går nu ledige, siger Søren Andersen, leder af a-kassen. Ifølge opgørelsen over ledige i a-kassen i BJMF var der 11 procent ledighed blandt murerne og 13,5 procent blandt murerarbejdsmændene. Trekroner Nyt nr

4 tema: Tillidsmand i centrum Forandring foregår i fællesskab På fagforeningens generalforsamling i november sidste år, blev det diskuteret, hvordan fremtiden for den faglige organisering i BJMF skal forme sig. Som en vision for fremtiden hedder det blandt andet, at»forståelsen af, at fagforeningen alene er et serviceorgan skal forandre«. Det betyder at fagforeningen skal blive et sted, hvor man selv er med til at organisere, løser problemer og skaber bedre vilkår. Som et mål blev det ligeledes besluttet, at der inden næste generalforsamling blandt andet skal være flere tillidsfolk på arbejdspladserne. Trekroner Nyt sætter i dette tema fokus på, hvordan tillidsmandarbejdet går. Det skal være højstatus at være tillidsmand FLERE FOLK Siden sidste års generalforsamling har et udvalg i fagforeningen arbejdet med, hvordan der kommer flere tillidsfolk på arbejdspladserne. Det skal ske inden dette års generalforsamling til november. Det har været en svær men lærerig proces at få de forskellige verdener, der er i fagforeningen, til at mødes, siger formand Henrik Lippert, som vil have forandret opfattelsen af tillidsmanden, så han får en ny status og bliver en nøgleperson på arbejdspladserne. Af Mads Bruun Pedersen Hvis det går, som hensigten fra sidste års generalforsamling er, så vokser antallet af tillidsmænd i fagforeningen. Og det er ikke de valgte med plads i Trekronergade, der tænkes på. Men folk ude på arbejdspladserne. Sådan ser Henrik Lippert i hvert fald på det. Han forklarer, at udgangspunktet var to problemer, fagforeningen stod overfor: For det første et ønske om at styrke selve arbejdspladsorganiseringen og ad den vej, gennem daglig kontakt med kollegerne, forbedre organiseringen og for det andet at få afdækket fejlorganisering, altså folk, som arbejder inden for området, men står i en anden fagforening. Vi er i dag ikke i en angrebs-, men en forsvarssituation, og den kan vi her inde i fagforeningen ikke klare alene. Det er helt afgørende at få taget de politiske diskussioner med kollegerne ude på arbejdspladserne, men ikke kun når der kommer en mand ud herinde fra. Faglige mål»vi vil inden den næste ordinære generalforsamling have opnået følgende: Flere fuldt betalende medlemmer. medlemmer blandt udenlandske kollegaer tillidsfolk på arbejdspladserne. kontaktpersoner sikkerhedsfolk på arbejdspladserne Derudover vil vi arbejde på at øge antallet af deltagere til fagforeningens faglige aktiviteter, såsom brancheklubmøder, generalforsamlinger, medlemsmøder mv.«henrik Lippert Henrik Lippert påpeger også, at den politiske situation i dag er sådan, at hvis fagforeningen skal kunne fange de politiske diskussioner med kollegerne, så skal følingen med dem være tættere. Og det bliver de kun, hvis folk har direkte kontakt til kollegerne. Det skal være højstatus, at være tillidsmand og kunne tage initiativer ude på arbejdspladserne, siger han. I udvalg Som en første start på løsningen af denne opgave blev der nedsat et organiseringsudvalg. Og det har nu efter lange diskussioner lagt en plan. I midten af juni måned indkaldes en række folk fra arbejdspladserne, som har givet udtryk for interesse i at deltage i dette arbejde, til et møde. Det er meningen, at de skal samles jævnligt, og at vi skal sikre en god kontakt. De får også en række informationer, så de kan informere ude i skurene, siger Henrik Lippert. Der er ikke afsat penge, men hvis der skal gøres noget ved kontingentets størrelse på længere sigt, så er dette et af midlerne, påpeger Henrik Lippert. Det rejser spørgsmålet om kontingentet kan sænkes, eller om pengene skal bruges anderledes. Nu er det et halvt år siden, I tog denne beslutning. Har I ikke fedet den lidt? Jo, men vi har oplevet, at to verdener har mødtes: de faste arbejdspladser for eksempel inden for det offentlig hvor folk har tillidsfolk, der sidder i længere tid. Og så de skiftende eller små pladser, hvor der er flyttes oftere. Det har været en proces, hvor vi bestemt ikke er færdige, men det afspejler, at vi med forskelligt udgangspunkt skal nå frem til noget fælles. Fagforeningen er ikke et serviceorgan»fagforeningen er vores stærkeste redskab til sikring af ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men fagforeningen er ikke stærkere end medlemmerne gør den til. Forståelsen af, at fagforeningen alene er et serviceorgan skal forandres. Vi skal udvikle fagforeningen til at understøtte alle medlemmer i deres egen aktive deltagelse i udviklingen af og forsvaret for vores overenskomster og arbejdsvilkår. Vi vil udvikle fagforeningen til et sted, hvor man selv er med til at organisere, løse problemerne og skabe bedre vilkår. Bistået af fagforeningens ansatte som står klar til at hjælpe, når det er nødvendigt. Men kun ved et veludbygget netværk af klubber, tillids- og sikkerhedsfolk og aktive engagerede medlemmer kan vi løse de opgaver, som fagforeningen har til formål at løse.«4 Trekroner Nyt nr

5 tema: Tillidsmand i centrum Fortrøstning trods tempotab Bent Laugesen Selv om det har været tanken, at det faglige tillidsmand- og klubarbejde skulle have de bedste vilkår, da fusionen af de syv faglige organisationer, som i dag udgør BJMF, blev gennemført, har det knebet lidt med virkeliggørelsen. Det erkender organisationssekretær Bent Laugesen. Mange af de klubber, der i dag er i fagforeningen, er videreført fra de fagforeninger, de kom fra. Men ingen fusion uden gnister, forstår man på ham. Vi har forsøgt at sige, at 1. salen i huset står til fri disposition for klubberne. Men vi må også se i øjnene, at det ikke er gået helt, som vi havde ønsket. Stemningen har været lidt mærkelig i de første år. Det har trukket flere kræfter ud, at vi er blevet slået sammen af Fra starten af den fusioneret fagforening har klubber og tillidsfolk kunnet bruge fagforeningshuset til aktiviteter. Men i praksis har det knebet med at få stablet et levende liv på benene, erkender organisationssekretæren, som dog ser en lysning for enden af vej. forskellige fagforeninger, end vi havde forventet. Er det klubbernes eller jeres skyld? Det ligger begge steder. Folk har ikke kendt hinanden, og der har været forskellige praktiske trakasserier, som vi har skullet finde løsninger på. Men vi må erkende, at vi har haft et tempotab. Bent Laugesen siger, at hans fornemmelse dog er, at der er ved at ske et skift. Hen over sommeren vil man tage kontakten til klubberne og snakke igennem, hvad der kan laves fremover. Han har ligeledes på fornemmelse, at der er en positiv indstilling til generalforsamlingens målsætning om flere aktive tillidsfolk inden næste generalforsamling. (mbp) Tillidsfolk og klubber i BJMF En oversigt over, hvordan fag- og arbejdspladsklubber i dag er udbredt, viser, at der er klubber. De dækker de forskellige områder af fagforeningen Servicegruppen og Byggegruppen. Det grønne område har to klubber for henholdsvis det offentlige og det private område. Her er der cirka 800 medlemmer med omkring ti valgte i hver af de to bestyrelser. Derudover er der valgte tillidsfolk på de enkelte arbejdspladser. Fra det tidligere Jord-og Betonarbejdernes Fagforening er der fulgt ni klubber med over i BJMF: Struktørerne, Lynetteklubben, Københavns Idræts Arbejderklub, Brolæggernes Klub, Brolæggersvendenes Klub, Vejklubben, Kabelklubben, Havnevæsnet og Kranklubben. Bortset fra Vejklubben, som er den største af klubberne og har omkring 17 valgt ind i bestyrelsen, sidder der ifølge Bent Laugesen omkring ti mand i hver af de andre klubbestyrelser. Inden for Byggegruppen er den eneste store firmaklub den forholdsvis nystiftede tværfaglige klub i Øens Murerfirma. Her oplyser formanden, Jesper Schell, at der er omkring160 medlemmer og at der sidder otte i bestyrelsen. Med hensyn til tillidsmandsuddannelsen, så har formanden og tre andre bestyrelsesmedlemmer påbegyndt den faglige uddannelse. Vi har fået godt opbakning fra fagforeningen. Og også haft et udmærket forhold til firmaet, som vi kan samarbejde med. Vi bliver dog ikke venner, men det skal vi heller ikke, siger Jesper Schell. Klubben er ikke udelukkende en 3Fklub, der er også en tømrerafdeling, som har folk i Træ-Industri-Byg. En større aktivitet i tillidsmands- og klubarbejdet er målet frem til næste generalforsamling. Trekroner Nyt nr

6 Tema: Tillidsmand i centrum En jyde kom til byen TILLIDSVALG Han var ikke uden sommerfugle i maven, da han som årets tillidsmand valgt af LO Storkøbenhavn besteg talerstolen i Fælledparken den 1. maj i år. Lars Jensen hedder han og er formand for Den Faglige Klub for murere og murerarbejdsmænd i BJMF. Af Mads Bruun Pedersen Alle fordomme om, at en murer altid er en hærdebred bulderbasse, bliver gjort til skamme, når man sidder over for Lars Jensen, modtageren af prisen som årets tillidsmand. Det er mere billedet af Røde fra Matador, der kommer frem på den indre skærm, om end iført murertøj og ikke baneuniform: En ikke overvældende stor, stærkt engageret og beskeden mand, hvis rødblonde hår matcher hans socialistiske holdninger. Det var en mærkelig oplevelse, at stå der på scenen 1. maj. Jeg husker ikke rigtig alt, hvad jeg fik sagt. Det var ikke noget, jeg havde forberedt, fortæller Lars Jensen. Han er kommet til interview med Trekroner Nyt efter arbejdet, og sidder nu i sit arbejdstøj og fortæller i stille og rolige vendinger om sit syn på tillidsmandens job. Forskel Lars har været udlært siden 1985 og kom allerede dengang til København fra sin barndomsegn omkring Varde i Jylland. Han har været her i byen siden, er blevet gift og har fået en søn, som nu er 18 år og en datter på 13. Forskellen på at være murer i Jylland og i hovedstaden forklarer Lars på den måde, at derover indgik man en aftale med en mester, som så ikke var til forhandling. Sådan var det ikke her i byen. Her var der hele tiden noget, der kunne forhandles. En anden forskel var, at hvis man først var kommet på den sorte liste derover, så var man uden chance for arbejde, siger han. Lars synes selv, at han faldt godt til, også selv om han måtte døje med kollegernes drillerier over sit jyske tonefald. Jeg bliver da stadig drillet, når jeg siger noget forkert, fortæller han med et stille smil. Mange tillidsjob Lars har ofte været tillidsmand. I byggeriet er det jo ikke nogen livsstilling. Det skifter med byggepladserne og kollegerne. Det har givet ham nogle forskellige erfaringer igennem tiden. Det afgørende er, at sjakket er med dig. Det kommer også an på den enkelte plads. Som regel kan murerne og murerarbejdsmændene godt lave en arbejdsnedlæggelse på en plads sammen. Men vi skal blive bedre til at opbygge netværk med de andre fag på en plads, siger Lars. 6 Trekroner Nyt nr

7 tema: Tillidsmand i centrum Bue og pil og en kølig pils Når Lars ikke tænker på politik, fagligt arbejde og EU-modstand og det er ikke ofte, siger han så har han igennem tiden dog fundet plads til at gå op i Tai Kwon Doo i en klub på Nørrebro. I den forbindelse var en lige oppe at snuse til bruttolandsholdet. Her lagde Lars et stort arbejde i at få inddraget unge indvandrerdrenge i klubbens arbejde. Det ligger dog nogle år tilbage, og siden har han forsøgt sig med bue og pil i langbueskydning. Det er noget med det individuelle, der er tiltrækkende. Man står og skal koncentrere sig, og falder ligesom ind i sig selv, siger Lars, som heller ikke er bleg for at indrømme, at han i dag også kan finde på bare at slappe af med kølig øl. Han nævner nogle konkrete sager, hvor det har været en styrke, at fagene er stået sammen: Vejle åparken i Ishøj og Sluseholmen i København Sydhavn. Her var nogle tyske håndværkere i gang. Men ikke i fagforening. Læren var, at sammenholdet var nødvendigt, understreger han. Den hårde måde Selv har Lars lært tillidsmandjobbet på den hårde måde. Og det er også den måde, han tror, at de unge i faget skal lære det på. Hvordan bliver det attraktivt at være tillidsmand? Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle være. Rettighederne for tillidsmanden er på plads. Men man lærer nok ikke noget, uden den på hårde måde. Man må gerne få nogle øretæver, og det må gerne gøre ondt. Det er den måde, man lærer noget på. Man skal selvfølgelig også giver folk informationer, og fagforeningen skal have øje på folk, få dem med ind i fagforeningen og tage godt imod dem. Ofte er tillidsmanden på øretævernes holdeplads. Men man kommer ofte til at opleve, at det er svært, og at man også kommer til at bruge noget af sin fritid. Samfundsinteresse Det gør også, at det er folk, som er samfundsmæssigt interesserede, der bliver tillidsfolk, mener Lars. Det er ofte folk, der vil gøre en forskel, og som har en forståelse for samfundet for eksempel for hvorfor sygeplejerskerne strejker netop nu. Skal der noget ind i læretiden om tillidsmandsjobbet? Nej, det tror jeg ikke vil gøre noget. Folk skal naturligvis roses for deres arbejde. Men mange får alligevel et chok over, hvor krævende det er og over de forskellige synspunkter, der er på det faglige arbejde. Tillidsfolkene skal være folk, der vil noget. De skal have vores opbakning, og deres selvtillid skal bakkes op. Med hensyn til det fremtidige arbejde, så håber Lars, at de faglige klubber bliver mere udbredt, for de kan handle uden for det fagretlige system. Prisen for Årets tillidsmand var en studietur til Storbritannien for at undersøge faglig organisering i den britiske fagbevægelse. Når en tillidsmand vælges Med virkning pr. 1. maj 2008 indføres en bestemmelse om, at valg af tillidsrepræsentant i byggeriet ikke er gyldigt, før det er godkendt af de overenskomstbærende fagforbund/fagforeninger og skriftligt meddelt virksomheden. Hvilket vil sige, at straks efter der er valgt ny, eller genvalgt tillidsmand, på arbejdspladsen, skal denne ny tillidsmand henvende sig til fagforeningen. Hvis denne anmeldelse ikke foretages, har den valgte tillidsmand ingen beskyttelse for sit virke som tillidsmand i virksomheden. Bemærk, at valg som tillidsmand er gældende for den arbejdsplads som valget er foretaget på, altså bortfalder valg gyldigheden hvis tillidsmanden flytter til en anden arbejdsplads. Hvem kan vælges? På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst fem medarbejdere, kan der vælges en tillidsmand. Tillidsmanden skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere. Alle, som er beskæftiget på arbejdspladsen eller i virksomheden på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Talsmand Hvor en tillidsmand er fraværende på grund sygdom, ferie, kursus eller lignende kan der udpeges en talsmand som stedfortræder. Udpegningen er ikke gyldig, før dette er meddelt virksomheden skriftligt. Husk i alle tilfælde at meddele fagforeningen, når der vælges tillidsmand! Trekroner Nyt nr

8 Fagpolitisk nyt Fortsat fagligt pres for sikring af konfliktretten Et ekspertudvalg barsler med en løsning på fremtiden for konfliktretten. Fremover skal det være muligt at konflikte et udenlandsk firma, men kun for en mindre del af overenskomsterne. Det fører til løn-apartheid, frygter Fagligt Ansvar, som lægger op til øget aktivitet frem mod EU-topmødet i december. Af Mads Bruun Pedersen Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen blev hurtigt klar over, at der skulle gøres noget for at imødekomme den bekymring for den danske model, som er udbredt i fagbevægelsen. I hvert fald nedsatte han en ekspertgruppe under ledelse af den kongelige teaterchef, Michael Christiansen. Med hjælp fra juridiske eksperter og arbejdsmarkedets parter skulle teaterchefen komme med et bud på konfliktrettens fremtid efter EF-domstolens afgørelse i Vaxholm-sagen. I skrivende stund vides det ikke endeligt, hvad udvalget når frem til. Men Trekroner Nyt erfarer, at der pusles med en model, hvorefter der fortsat kan konfliktes over for udenlandske virksomheder på job i Danmark. Men ikke for de fulde overenskomster. Fra skepsis til tiltro Det har ikke fået bekymringen til at lægge sig i fagbevægelsen, viser en rundspørge i Ugebrevet A4. I den ene ende af forbundstoppen siger 3F s formand, Poul Erik Skov Christensen, at han er blevet lidt mere skeptisk over FINGRENEVAEK.DK» FAGLIG PROTEST FINGRENE VÆK FRA KONFLIKTRETTEN! for EU efter Vaxholm-dommen. FOA s Dennis Kristensen siger, at hans tidligere mere positive EU-holdning er blevet stoppet af dommen. I den anden ende siger Dansk Metals Thorkild E. Jensen, at dommen ikke har påvirket hans EU-opfattelse. Derimellem befinder toppen i Træ-Industri-Byg, Næringsog Nydelsesmiddel Forbundet og HK sig med skeptisk overvågenhed over for sagen. Lønapartheid En anden indstilling møde man i fagforeningsnetværket Fagligt Ansvar, hvor man frygter, at der bliver tale om lovbestemt fastsættelse af løn-apartheid. Medlem af netværket, Anders Olesen, formand for Træ-Industri-Byg i København og for Byggefagenes Samvirke, siger i øvrigt om meldingerne fra fagtoppen til Det er helt galt at lægge op til splittelse og splid i denne sag. Tonen og det de siger, er skudt helt forbi. Med underskriftsindsamlingen»fingrene væk fra konfliktretten«ville vi sammen med Lissabon-traktaten have en social klausul, som sætter de enkelte landes arbejdsmarkeder over den fri bevægelighed. Fagligt Ansvar har sammen med LO Storbyerne forud for Folketingets vedtagelse af dansk tilslutning til Lissabontraktaten indsamlet over faglige underskrifter for sikring af konfliktretten (se artikel på side næste side). Fortsat aktivitet Fagligt Ansvar har besluttet at fortsætte kampagnen for at få en juridisk bindende garanti tilføjet traktaten. Den skal sikre, at det fortsat skal være muligt at konflikte for en fuld overenskomst over for udenlandske firmaer i Danmark. Det er i øvrigt et tilsvarende krav, som de europæiske LO-organisationer (ETUC) har stillet. Frem til september blander Fagligt Ansvar sig derfor i kampen for konfliktretten med møder i fagbevægelsen, deltagelse i Europæisk Social Forum i Malmø til september og på internationalt plan. 8 Trekroner Nyt nr

9 Fagpolitisk nyt Hallo I glemte noget! Der var fagforeningsfaner, blandt andre fra BJMF, foran Christiansborg, da Folketinget vedtog at slutte Danmark til Lissabon-traktaten, men glemte at sikre konfliktretten. Af Hans Brinkmann»I glemte at sikre konfliktretten, da I ratificerede traktaten«, sagde formanden for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen, da Fagligt Ansvar og LO Storbyerne torsdag den 24. april afleverede underskriftet til Statsministeriet med krav om garantier for den danske model. Mens fagforeningsfaner var linet op foran Christiansborg for at markere kravet om garantier for den danske model, rasede debatten i folketingssalen om et forslag om at tage Lissabon-traktaten som gidsel. Pause Forslaget ville have sat godkendelsen af traktaten på pause, indtil der var skaffet håndfaste garantier for, at konfliktretten er uantastet. Men et stort flertal afviste forslaget, og senere på dagen vedtog tinget som ventet traktaten. Initiativtagerne til underskriftsindsamlingen»fingrene væk fra konfliktretten«afleverede samtidig underskrifter fra faglige tillidsfolk og fagligt aktive for kravet om, at der sikres en garanti for forhandlings- og konfliktretten, i forbindelse med en dansk godkendelse af Lissabon-traktaten Underskrifterne blev afleveret i Statsministeriet sammen med et brev til Anders Fogh. Fagligt Ansvar og LO Storbyerne opfordrer statsministeren til at rejse spørgsmålet over for de øvrige EU-medlemslande og senest i forbindelse med den endelige godkendelse af Lissabon-trakaten at skaffe en garanti for, at EU-domstolen ikke kan blande sig i anvendelsen af den kollektive forhandlings- og konfliktret. I første omgang er der ikke flertal for dette krav i Folketinget, hvad vi selvfølgelig er kede af. Men kampen fortsætter. Hvis Socialdemokraterne og SF vil være med, er der flertal for at pålægge statsministeren at gå til EU for at sikre konfliktretten, sagde Peter Kay Mortensen. Hans Brinkmann er journalist på Mens politikerne diskuterede dansk tilslutning til Lissabontraktaten i Folketinget markerede en faneborg uden for Christiansborg de faglige bekymring for, hvad der sker med konfliktretten. Enkelte politikere kom også forbi, her Line Barfod fra Enhedslisten, mens formand for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen, talte på vegne af Fingrene fra konfliktretten - initiativet. Ved den lejlighed blev over faglige protestunderskrifter afleveret til statsministeren med et krav om, at konfliktretten sikres. Trekroner Nyt nr

10 Fagpolitisk Nyt Hård dom over Gal-Met Arbejdsretten slog hårdt ned på det polske firma Gal-Met S.C.s klapjagt på tidligere ansattes retmæssige løn. Dom pålagde firmaet at betale kr. i bod. Forlig på kr. for pension oa. betød ydermere, at den tidligere ansattes hus ikke pantsættes. Af Mads Bruun Pedersen Et år efter at det polske byggefirma Gal-Met S.C. på et mæglingsmøde blev pålagt til at betale kr. til en tidligere ansat, måtte firmaet tage imod endnu en afgørelse, der koster det penge. Igennem en dom og et forlig blev det i slutningen af april pålagt firmaet at betale både en bod på kr. til Malerforbundet og kr. i til dækning af manglende pensioner, kost/logi oa. til Forbundet Træ-Industri- Byg. Firmaet, som indtil september sidste år var medlem af Dansk Byggeri (DB), er blevet ekskluderet af organisationen for ikke at levere de oplysninger, som DB ønskede om dets virksomhed. Det fritager det dog ikke fra at følge bestemmelserne i hovedoverenskomsten. I Arbejdsretsdommen hedder det således, at firmaets handlinger»udgør et klart og groft brud på overenskomsten.«skærpelse Arbejdsretten tilføjer videre:»det må anses for en skærpende omstændighed, hvis virksomheden følger tilbagebetalingskravet op ved at anlægge sag og opnå dom for kravet, og dette gælder uanset lovgivningen i det land, hvor retsforfølgelsen sker.«endelig understreger dommen, at»det må anses for en yderligere skærpende omstændighed, hvis virksomheden tager skridt til at foretage inddrivelse af tilbagebetalingskravet på grundlag af en retsafgørelse.«den sidste understregning skyldes, at Gal- Met S.C har annonceret, at man ville gøre udlæg i den tidligere ansattes hus. Det ville i praksis betyde, at firmaet ville tvinge en familie på gaden for at få tilbagebetalt de kr., som det skyldte for manglende lønudbetaling. Hos Malernes Fagforening siger næstformand Bo Rosschou om dommen: Det er nu fastslået, at vi kan fortsætte vores praksis med at afgøre sager om underbetaling af polske arbejdere ved almindelig fagretlig behandling i Danmark, uden at den polske arbejder skal frygte, at en afgørelse i Danmark efterfølgende omgøres i Polen. mente, at han skulle lønnes efter polske lønninger. Det gik derfor til retten, hvor de fik en kendelse. Den gav dem mulighed for at afkræve den ansatte pengene. Det ønskede han ikke, og derfor søgte Gal-Met at få pengene ud ved at få pantsat håndværkerens bolig i en lille by i det sydlige Polen. Ikke på gaden Den polske bygningsarbejder, som havde penge til gode, skulle efter en byretsdom i Polen betale dem tilbage til firmaet. For firmaet Aktioner fra Byggefagenes Samvirke og fra fagligt aktive bygningshåndværkere førte til, at bygherren Morten Boll omsider opgav at fortsætte arkadeombygningen på Vesterbro med det polske firma Gal- Met, som ikke overholdt overenskomsten. 10 Trekroner Nyt nr

11 Fagpolitisk nyt Kan du ikke lige? Hovedstaden mangler boliger. Men byggeriet er gået i stå. Samtidig er der ledige bygningshåndværkere. Hvad er så det, der forhindrer, at der bliver bygget? Det har Trekroner Nyt spurgt formand for Folketingets boligudvalg, Nanna Westerbye (SF), om. Af Mattias Tesfaye Sidste år blev der kun påbegyndt 700 almene familieboliger i Danmark. Det er et drastisk fald. Kan du ikke lige sørge for, at udviklingen vendes i 2008? Det kan efterhånden kun gå for langsomt med at få sat gang i byggeriet af almene boliger. Vi har brug for billige boliger, som er til at betale med almindelige indkomster. Specielt i hovedstadsområdet, hvor der jo er rigtig mange, der akut mangler en billig bolig. Desværre har Velfærdsministeren, Karen Jespersen, for nylig sagt, at hun mener, at»der er brug for en pause i det almene boligbyggeri for at undgå økonomisk overophedning«. Regeringens skattelettelser har presset hele Danmarks økonomi, og derfor kan vi nu ikke bygge billige boliger. Jeg synes, at det er en helt gal prioritering. Ritt Bjerregaard lovede københavnerne boliger til kroner om måneden. Det lykkedes ikke. Hun siger, at det er Folketingets skyld, fordi I ikke vil lade Københavns Kommune sælge sin grunde billigt. Kan du ikke lige lave den lov om? Jeg er enig med Ritt Bjerregaard i, at vi skal have flere billige boliger. Det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal undgå, at København kun bliver en by for Danmarks rigeste. Det bliver svært for mig at lave loven om alene. Derfor har SF slået pjalterne sammen med Socialdemokraterne og Radikale Venstre, så vi bedre kan presse på for, at loven bliver ændret. Slå hul i loftet I 2004 besluttede Folketinget et loft over, hvad almene boliger må koste at bygge. Det har betydet, at mange byggerier ikke kan komme igang, fordi det er umuligt at holde dem under dette loft. Kan du ikke lige lave om på det? SF har foreslået, at vi hæver loftet og samtidig laver billigere lån til byggeri af almene boliger. Sådan kan vi sikre, at huslejen ikke bliver for høj i nybyggeri. Sidst vil vi gerne gøre det billigere for kommunerne at bygge almene boliger. De tre tiltag kan sætte gang i byggeriet. Det kan ikke gå hurtigt nok, for der går jo tid fra et byggeri bliver besluttet, til boligen står færdig. Derfor er det også meget ærgerligt, at regeringen ikke vil bakke op om vores forslag. Nanna Westerbye Vores fagforening har mange ledige jord- og betonarbejdere, murere og murerarbejdsmænd. Kunne du ikke lige få sat lidt skub i byfornyelsen igen? Tusindvis af mennesker, der bor til leje i hovedstadsområdet, må i dag klare sig uden eget bad og toilet. Det er alt for dårligt. Byfornyelse kræver, at man prioriterer pengene til det. Og det ser sløjt ud for regeringen på den konto. For SF er det vigtigste, at vi sætter gang i renoveringerne, ved at bruge pengene fra Landsbyggefonden. Det er en fond, som alle lejere i almene boliger betaler til. Men regeringen har taget pengene og brugt dem på nybyggeri af almene boliger i stedet for på renoveringer. Det sparer staten for lidt penge. Men det sætter også stop for større renoveringsprojekter af almene boligområder. Den udvikling vil vi meget gerne vende. Mattias Tesfaye er murersvend og medlem af bestyrelsen i BJMF. Protest mod lønhop til 3F-top Bestyrelsen i BJMF er stærkt utilfredse med, at forbundets hovedbestyrelse nu har bevilget kompensation til de topledere, som efter beslutning på seneste kongres blev frataget honorarer for eksterne bestyrelsespoter. Træk beslutningen tilbage, ellers må der indkaldes til ekstraordinær kongres. Af Mads Bruun Pedersen På bestyrelsesmødet i BJMF var der torsdag den 21. maj ikke just lovord til overs for den indstilling, som forbundets lønudvalg fik vedtaget i hovedbestyrelsen dagen forinden. Faktisk er holdningen en voldsom modstand mod beslutningen om, at der månedligt bevilges 8.-, 10. og kr. i godtgørelse til de topledere i 3F, som kongressen i forbundet sidste år fratog en række indtægter fra ben i eksterne bestyrelser. De topfolk, beslutningen omfatter, er: formanden, næstformand, de seks gruppeformænd, hovedkassereren, forbundssekretæren og a-kassens forretningsfører. Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen måtte efter kongresbeslutningen siden år vinke farvel til kr. om året. Med de nyvedtagne erstatninger får han i stedet kr. om året, skriver 3Fs nyhedsbrev. Dårligt signal Det er denne omgåelse af en kongresbeslutning, foretaget af et flertal i hovedbestyrelsen, som BJMF-bestyrelsen i en udtalelse tager kraftigt afstand fra.»vi synes, at det er et utroligt dårligt signal, der herved sendes til forbundets medlemmer, når hovedbestyrelsen honorerer forbundsledelsen for deres deltagelse i eksternt bestyrelsesarbejde. Trods det, at kongressen tilbage i september måned 2007 netop vedtog et forslag om at fjerne denne dobbeltlønsordning«, hedder det i udtalelsen, som er sendt til forbundets ledelse. Pamperi-klang I udtalelsen, som er underskrevet af dirigent på mødet, Jesper Bjørn, langes der ud efter toppen med anklager om pamperi og at vedtagelsen er destruktiv :»Kompensationsbeslutningen har voldsom klang af pamperi og virker udelukkende destruktiv over for de mange faglige og tillidsvalgte, som ude på arbejdspladserne udfører et kæmpe stort tillidsskabende arbejde for at styrke vores fælles faglige organisation«. Ekstraordinær kongres Beslutningen må tages op igen, mener bestyrelsen i BJMF, så den bliver trukket tilbage. Ellers må der andre initiativer til. Konkret nævnes det i udtalelsen, at det kan blive nødvendigt med en ekstraordinær kongres med lønhopsagen som punkt:»alternativet er, at der arbejdes på, at der snarest indkaldes til en ekstraordinær kongres, som kan behandle spørgsmålet«, slutter udtalelsen. Trekroner Nyt nr

12 1. maj med fællessk Årets begivenhed arbejdernes internationale kampdag b sammen med Malernes Fagforening, Rør- og Blikkenslagerne morgenmøde i Nørrebrohallen. Med opråb fra de strejkende gøgl blev dagen skudt i gang inden afgangen til Fælledparken 12 Trekroner Nyt nr

13 ab og vand i skoene lev denne gang afviklet under nye former. BJMF var i år gået s Fagforening og 3F Industri&Service om Danmarks største SoSu-assistenter i FOA og til flammetaler, underholdning og hvor vejret desværre viste sig fra sin værste side. (mbp) Trekroner Nyt nr

14 A-kassen Med vejret og regeringen som fjende KOMMENTAR Ny lov beskærer retten til supplerende dagpenge. Reelt betyder det, at mere halvdelen af vores tagdækkere vil miste deres ret til dagpenge ved vejrlig eller materialemangel i løbet af de første 104 uger. Mange andre af vores faggrupper bliver også ramt, fordi de er afhængige af vejrliget og materialernes beskaffenhed. Af Søren Andersen Det er partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, der har fremsat lovforslag 147, og selv om det ikke var vedtaget ved redaktionens deadline, har man besluttet at det skal gælde tilbage fra den 14. april, hvis det bliver vedtaget inden Folketinget går på sommerferie. Måske kan man ikke kalde Danmark for en»bananrepublik«, men det er efter min mening»et digitalt banankongedømme«. I dag er det således at: medlemmer, der ikke er omfattet af nogen former for opsigelser (tilkaldevikarer, afløsere m.v.), kan modtage supplerende dagpenge, så længe de kan dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid. alle med opsigelsesvarsel skal dokumentere, at man kan se bort fra disse, hvis man kan anvises fuld tid. Deres ret til supplerende dagpenge er i dag begrænset til 52 uger med supplerende dagpenge inden for 70 uger. Fra og med den 14. april hvis forslaget altså bliver vedtaget kan ingen modtage supplerende dagpenge i mere end 30 uger inden for 104 uger. Når reglerne strammes, betyder det, at mange flere kommer i den situation, at de mister retten til supplerende dagpenge. Det betyder, at de reelt skal finde ud af, om de ønsker at fortsætte med arbejde på nedsat tid uden supplerende dagpenge eller melde sig helt ledig og modtage fulde dagpenge. Har man brugt de 30 ugers ret til dagpenge, kan man først få rette tilbage, når man har haft mere end 26 ugers arbejde med mere end 30 timer i hver uge inden for 12 måneder. For mange er det en umulighed. Man skal man andre ord først undvære supplerende dagpenge (vejrligspenge m.v.) i mindst 26 uger, samtidig med at man skal have haft mindst 30 arbejdstimer i snit pr. uge. Man har i Folketinget besluttet, at følgende overgangsregler bliver gældende: Personer, der i dag ikke er omfattet af de nuværende dagpengebegrænsningen på de 52 uger inden for 70 uger, vil pr. 14. april være omfattet af de nye regler på den måde, at alle uger efter 14. april vil tælle med i den nye begrænsning på 30 uger inden for 104 uger. Med andre ord vil alle disse medlemmer få en periode med ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Dem, der i dag har en frigørelsesattest eller anden aftale fritstillet i henhold til overenskomst eller aftale bliver pr. 14. april indplaceret i det nye system, således at man stadig har ret til de uger, man ville have efter den gamle ordning, blot inden for 104 uger i stedet for inden for 70 uger. Har man med andre ord brugt 40 uger af de 52 uger, vil man efter den 14. april have ret til 12 uger inden for 104 uger, før man falder for retten til supplerende dagpenge. Er du i tvivl om noget om supplerende dagpenge, så ret henvendelse til a kassen. Søren Andersen er leder af a-kassen hos Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Hvor skal vi deltage i kommunernes jobmesser? Flere medlemmer synes, at vi skal holde os væk fra kommunernes jobmesser, da de jobs, der tilbydes, for det meste er: vikarjob, jobs som selvstændige, deltidsjobs eller bare lavtlønsjobs. Vi er i fagforeningen og a-kassen helt enige om, at der er tale om mange dårlige jobs. Når vi alligevel er med, skyldes det to årsager: For det første er de fleste af dem, der kommer til jobmesser, kontanthjælpsmodtagere, der har meget ringe kendskab til, hvad en fagforening og a-kassen kan gøre for dem. Hvis vi ikke er tilstede, vil der ikke være nogen, der kan hjælpe dem med råd og vejledning om overenskomstmæssige rettigheder, ferieregler, sikkerhed og meget andet. For det andet skulle de kontanthjælpsmodtagerne, der kommer i job, gerne blive vores kommende medlemmer. Det bliver de selvfølgelig ikke, ved at vi bare overlader dem til sig selv. Får de et godt indtryk af fagforeningen og a-kassen allerede før de starter arbejde, er sandsynligheden for at de ikke alene bliver medlemmer, men også aktive medlemmer meget større. Alt i alt opfatter vi vores arbejde på jobmesserne som en del af vores egen profilering. Det er selvfølgelig også en del af vores samarbejde med de enkelte kommuner, da de ikke kan blande sig i de samme ting, som vi kan. Søren Andersen BJMF s A-kasse på jobmesse. 14 Trekroner Nyt nr

15 Bestil tid! Da vi i social rådgiverafdelingen har meget travlt for tiden, så vi skal kraftigt opfordre til, at I bestiller tid, da I ikke kan regne med, at der er tid, hvis I kommer forbi uden aftale på forhånd. Det sparer både jeres og vores tid. Socialt nyt Af Lene Nielsen og Maj Jensen Når vi klager over en arbejdsskadesag enten en mén-erstatning, dækning af behandlingsudgifter eller erhvervsevnetabserstatning har det førhen været således, at Ankestyrelsen kun behandlede klagen i forhold til det, man klagede over. Altså for eksempel en for lav mén-erstatning. Men på det seneste er det imidlertid blevet praksis i Ankestyrelsen, at man kan lave fuld prøvelse i klagesager. Det betyder, at hvis vi for eksempel klager over en for lav mén-erstatning, kan styrelsen finde på at kigge på hele sagen og dermed eksempelvis også på anerkendelsen. STATISTIK STATISTIK STATISTIK STATISTIK DATO DATO Fuld prøvelse i ankesager og nyt i arbejdsskadesager 2008 MARTS 2008 APRIL LEDIGHEDSTAL ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT HELE FAGFORENINGEN , ,57 BYGGEGRUPPEN , ,34 DEN GRØNNE GRUPPE 75 14, ,35 INDUSTRIGRUPPEN 2 1,49 2 1,50 DEN OFFENTLIGE 77 4, ,54 GULE 23 heraf 19 heraf MURER , ,98 MURERARBEJDSMÆND 51 14, ,43 JORD & BETONER , ,97 BROLÆGGER OG ARBM , ,00 TAGDÆKKER 34 23, ,69 ISOLERING 3 2,19 5 3,62 GARTNERE PRIVAT 75 14, ,16 OFF. GARTNERE 30 5, ,69 SPECIALRBEJDERE 43 4, ,12 MEDLEMSANTAL HELE FAGFORENINGEN BYGGEGRUPPEN DEN GRØNNE GRUPPE INDUSTRIGRUPPEN DEN OFFENTLIGE MURER MURERARBEJDSMÆND JORD & BETONER BROLÆGGER OG ARBM TAGDÆKKER ISOLERING GARTNERE PRIVAT OFF. GARTNERE SPECIALRBEJDERE Dette betyder, at det i dag kan være risikabelt at klage, da man i værste tilfælde kan risikerer, at Ankestyrelsen omgør anerkendelsen af skaden. Med andre ord kan det betyder, at resultatet bliver, at Ankestyrelsen afgør, at skaden aldrig skulle have været anerkendt. Da denne retspraksis med fuld prøvelse i sagerne er ny, er vi meget forsigtige med at anke. Derfor laver vi en vurdering i den konkrete sag. Det kan for eksempel betyde, at vi råder og vejleder medlemmet til ikke at anke afgørelsen, selvom ménerstatningen er lav. Vi skriver dette for at forklare, hvorfor vi i nogle tilfælde fremover vil råde jer til at undgå en anke, selv om I måske synes, at erstatningsniveauet er for lavt. Det er for os at se en meget kedelig udvikling i dansk retspraksis. Men dette, ligesom så meget andet for tiden, er desværre blevet praksis. Det er en tendens, der er stigende i dette land. Retssikkerheden for borgeren svækkes, og vi er dermed også svækket i forhold til hjælpen til medlemmerne. Det er trist, men en kendsgerning. Nyt vedr. fuldmagter Arbejdsskadestyrelsen har lavet om på deres praksis, hvorfor fagforeningen som bisidder i sagen, ikke længere får tilsendt kopi af alle akter. Dette betyder, at hvis du har en arbejdsskadesag med os som fuldmagtshaver, skal du være opmærksom på, at vi ikke længere får kopi af alle de breve og akter, som du modtager. Eksempel: Vi får ikke længere kopi af diverse lægeerklæringer og spørgeskemaer. Derfor skal du selv frem over ringe til os, når du får sådanne breve, så vi er orienteret. Det betyder, at vi ikke kan følge så godt med i din arbejdsskadesag som hidtil. Derfor skal vi opfordre kraftigt til, at du henvender dig, når du modtager vigtige breve fra Arbejdsskadestyrelsen, hvor vi ikke har modtaget kopi. På det sidste har vi oplevet, at forsikringsselskaberne, i forbindelse med arbejdsskadesager, fremsender fuldmagter til den skadelidte til underskrift. Vi skal kraftigt opfordre til, at I såfremt I modtager en sådan forsikringsfuldmagt ikke bare underskriver, men ringer ind til os for råd og vejledning. Grunden til dette er, at forsikringsselskaberne sideløbende med Arbejdsskadestyrelsen er begyndt at køre deres egen»efterforskning«i sagerne, hvilket ikke er til gavn for skadelidte. Det skyldes, at forsikringsselskaberne i højere og højere grad forsøger at undgå erstatningsbetaling i sagerne. Lene Nielsen og Maj Jensen er socialrådgivere i BJMF. Trekroner Nyt nr

16 Gartnerne Plat og svindel igen Så er virksomheden Stenspecialisten tilbage på villavejene og lige i hælene har de politiet, skattevæsenet, arbejdsgiverforeningen og fagforeningen Af Kenneth Wöhlisfelt Gennem de seneste tre-fire år er mange villaejere i hovedstadsområdet faldet for det»gode«tilbud om at få lagt fliserne eller indkørslen om af virksomheden Stenspecialisten, der pt. tilbyder sig i bl.a. Søborg. Firmaet, der optræder under flere navne, har også optrådt meget aktivt og har fx fjernet folks indkørsler, mens de stadig overvejede tilbuddet fra Stenspecialisten.»Og så har kunden jo intet valg. De er meget aggressive i deres markedsføring,«siger Uno Apold, der er medejer af Grøn Entreprise. Uno Apold har for Danske Anlægsgartnere været primus motor i arbejdet med at få kortlagt og dømt Stenspecialisten.»Det er organiseret kriminalitet. Os bekendt er bagmanden engelsk, og han benytter sig af ca. 100 ansatte fra Østeuropa, som slet ikke er uddannet, hvilket man også kan se af det arbejde, som virksomheden laver.«ifølge Uno Apold arbejder Stenspecialisten meget målrettet i forskellige villaområder, hvor de systematisk tilbyder sig til billige penge.»arbejdet, de udfører, er mildt sagt noget skidt. Og vil kunderne ikke betale, så møder der nogle meget store mænd op og indkræver beløbet. Vi har hørt om villaejere, som pludselig har fået at vide, at prisen de skulle betale ikke var i danske kr., men i engelske pund.«affald smides i skoven Regningerne fra Stenspecialisten, MCC Stenspecialisten, PBJ Stenspecialisten, og hvad virksomheden ellers kalder sig, ser tilsyneladende meget rigtige ud. Problemet er, at Skat aldrig har fået en krone af den moms, som virksomheden har opkrævet. Et andet problem er, at de ansatte ikke har opholdstilladelse.»det er simpelthen noget rod fra ende til anden. Virksomheden smider også deres affald overalt. Vi fulgte efter dem en dag, hvor de kørte alt deres affald ud i en skov på Amager. Vi kan ikke leve med, at nogle driver virksomhed på den måde,«slutter Uno Apold, der efterlyser en større og samordnet indsats fra myndighederne. Også i 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening kender man alt for godt til Stenspecialisten.»Vi har gennem de sidste par år fået en del henvendelser fra nogle af virksomhedens kunder. De har spurgt, om vi kendte dem, fordi flere har følt sig truet af dem,«siger Flemming H. Grønsund fra fagforeningen. Fagforeningen har aldrig fået rejst krav om en overenskomst for virksomheden. Årsagen er, at man ikke ved, hvor man skal henvende sig. En af Stenspecialistens adresser er fx posthuset i Rødovre Centrum og et andet er et kontorhotel i Søborg. På posthuset kender man ikke noget til virksomheden, og på kontorhotellet kan vi blot lægge en besked, som aldrig bliver besvaret. 750 kr. for 12 timers arbejde Efter en politiaktion i Virum, hvor flere fra virksomheden blev anholdt, fik fagforeningen kontakt til nogle af medarbejderne og deres historie er meget overraskende. En af de ansatte i entreprenørvirksomheden kom til Danmark, fordi han troede, at han skulle arbejde som kok.»vores indtryk er, at de ansatte arbejder under nogle helt urimelige forhold. Vi ved, at medarbejderne aflønnes med penge i hånden 16 Trekroner Nyt nr

Tillykke du er fyret!

Tillykke du er fyret! Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf August 2008 Nr. 5 TEMA: BJMF og fremtiden For at bringe balance i økonomien skal der gennemføres en række

Læs mere

Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf

Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf April 2008 Nr. 3 TEMA: Konflikt og fagligt fællesskab Hvad sker der, når der er blokade og konflikt? Hvilke

Læs mere

Kludestrammere og madkassemekanikere

Kludestrammere og madkassemekanikere Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf December 2008 Nr. 8 Feje eller forsvinde? Når der skal ryddes efter uroligheder, hvordan undgår fagforeningens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2008 Arvid er gået på pension side 7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2008 TIB-Nyt holder sommerferie Vi er tilbage med næste blad den 8.

Læs mere

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag

Læs mere

Brosten med faglig kant

Brosten med faglig kant MØLLE ALLÉ Nr. 3 juni 2013 www.3f.dk/bjmf Fagforeningsbladet reddet side 12 Altaner er også tømrerarbejde Side 10-11 Brosten med faglig kant Dumping-klausul i København Side 3 - D Angleterre er vores hotel!

Læs mere

Fagforeningens øjne. 2013 www.3f.dk/bjmf. tømrerarbejde. Fagligt aktive på organiseringskursus Side 10-11. og genbrug. BJMF ekstrageneralforsamling

Fagforeningens øjne. 2013 www.3f.dk/bjmf. tømrerarbejde. Fagligt aktive på organiseringskursus Side 10-11. og genbrug. BJMF ekstrageneralforsamling MØLLE ALLÉ Nr. 2 april 2013 www.3f.dk/bjmf Cityring-kaos i faste rammer side 3 Altaner Kemikalier er også og genbrug tømrerarbejde Side 4 5 BJMF ekstrageneralforsamling Side 7 Millionbon i Trekronerkonflikt

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 04 // 2012 Kød uden kød TEMA side 22-26 DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 Lønnedgang en farlig spiral

Læs mere

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 juni 2009 4. ÅRGANG DEMONSTRATION I BRUXELLES LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 FORSIDEN... Demonstration i Bruxelles

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 MARTS 2010 Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 2 MARTS 2010 Landsdækkende

Læs mere

Valg om velfærd og job

Valg om velfærd og job Nr. 5 september 2011 www.3f.dk/bjmf BJMF-generalforsamling den 25. oktober Altaner er også tømrerarbejde Side 4 7 Valg om velfærd og job Vilje hos Pihl? Metro-lærepladser Pladsaktion Vækst og klimajob

Læs mere

maler nyt Juli 2007 nr. 3 Blokade gav resultat Side

maler nyt Juli 2007 nr. 3 Blokade gav resultat Side maler nyt Juli 2007 nr. 3 Blokade gav resultat Side 16-19 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK LØN: 30 KRONER I TIMEN BOLIG: CAMPINGVOGN ELLER LILLE VÆRELSE SAMMEN MED ANDRE ANSATTE INGEN RET TIL PENSION, DAGPENGE ELLER FERIEPENGE, PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK 2 UDENLANDSKE

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Stormfald i Lyngby. Altaner er også tømrerarbejde. Jobpraktik og lønfusk. Ny formand for byggegruppen

Stormfald i Lyngby. Altaner er også tømrerarbejde. Jobpraktik og lønfusk. Ny formand for byggegruppen Nr. 7 december 2013 Fagforening og a-kasse holder lukket den 27. december Altaner er også tømrerarbejde Jobpraktik og lønfusk Side 3 Ny formand for byggegruppen Side 10 Side 4-5 Jens Kirkegaard Stormfald

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007 Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium Læs side 3 2 NR. 1 FEBRUAR 2007 AAA for bedre arbejdsmiljø Årsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke MØLLE ALLÉ Nr. 4 august 2013 www.3f.dk/bjmf Medlemsmøde den 9. oktober side 10 Altaner er også tømrerarbejde Stenene står op Side 5-7 Metroaftale virker ikke Side 3 Bag millionkrav til Trevi Side 4 Klausuler

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR 2009 Gulvlæggerne har rejst sig fra alle fire Læs side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 2 FEBRUAR 2009 Et lille stykke fagforeningshistorie

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

H O V E D S T A D E N MARTS/2013

H O V E D S T A D E N MARTS/2013 H O V E D S T A D E N MARTS/2013 Vi er blevet snydt - Det værste er ikke, at vi er blevet snydt. Det værste er, at vi er blevet lokket til at snyde andre mennesker, siger de tre tidligere medarbejdere

Læs mere