Pihl i polsk skatteplat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pihl i polsk skatteplat"

Transkript

1 Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København Juni 2008 Nr. 4 TEMA: Tillidsmanden i centrum Der skal større fokus på opbygningen af tillidsmandsarbejdet. Læs interview med Årets Tillidsmand, Lars Jensen Læs side 4-7 Protest mod lønhop til 3F-top Bestyrelsen i BJMF tager kraftigt afstand fra hovedbestyrelsens beslutning om erstatning til fagtoppen for mistede løn- ben. Læs side 11 Pihl i polsk skatteplat Stenspecialisten Villavejenes skræk et tvivlsomt firma giver folk et tilbud, de ikke kan afslå. Læs side 16 Med noget, der minder om et omrejsende skattecirkus, er entreprenørfirmaet Pihl ved at opføre Copenhagen Towers i Ørestaden. Pihl har hyret polske underentreprenører til opgaven. Mens turnerende sjak, som skiftes ud, inden der skal betales skat i Danmark, bygger løs, går der arbejdsløse danske bygningshåndværkere. Faglige protester fra nabobyggepladserne fører nu til, at skattefidusen rejses i Folketinget. Læs side 3

2 Indhold: Polsk skatteplat på Pihl-plads...3 TEMA: Tillidsmanden i centrum Fagligt pres for konfliktret...8 Hallo I glemte noget!...9 Hård dom over Gal-Met...10 Kan du ikke lige?...11 Protest mod lønhop...11 Først maj fællesskab og vand i skoene A-kassen: Med vejret og regeringen som fjende...14 Socialt Nyt: Ankesager og arbejdsskader...15 Plat og svindel igen...16 Arbejdsmiljø: Nye branchevejledninger...18 Tagpap: Vejrlig til tagdækkere snart slut...20 Generalforsamling i tagpapklub...21 Fagretlige sager Trekroner Nyt redigeres af et udvalg. Ansvarshavende redaktør: Michael Haas. Journalist: Mads Bruun Pedersen (DJ) Layout og tryk: Specialtrykkeriet Viborg a-s Fremsendelse af artikler kan ske elektronisk til: eller med almindelig post til: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) Trekronergade Valby Fagforeningen kan træffes på tlf.: Næste deadline er den 21. juli 2008 Af Henrik Lippert Leder Den danske model er smuk og dejlig lidt endnu! Som var det en gave til arbejderbevægelsen, blev den såkaldte Østaftale lempet 1. maj. Aftalen er det forlig mellem alle partier, bortset fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som regulerer, hvordan østarbejdere kan komme hertil og arbejde. Aftalen blev vedtaget i 2004, og er siden reguleret et par gange. Alt sammen med det formål at sikre, at det danske arbejdsmarked ikke blev væltet fuldstændigt omkuld af et rykind af arbejdere fra de nye EU-lande. Sådan sælges den i hvert fald. Fagbevægelsens holdning til østarbejderne har været: I er velkomne på lige vilkår. Vi ønsker ikke, at I bliver misbrugt af arbejdsgivere, som underbyder vores overenskomster. Sådan er det ikke gået. Ganske vist har vi ikke oplevet britiske, irske og norske tilstande. Det er heller ikke gået som i Berlin efter Murens fald. Her blev de organiserede tyske bygningsarbejder skøjtet af banen af billig polsk (og også dansk!) arbejdskraft, og deres fagforening er i dag kun en skygge af sig selv. Det skulle Østaftalen her i landet forhindre. Men problemet er, at der hvor myndigheder og politi skulle samarbejde med fagbevægelse om ordnede forhold, har det knebet gevaldigt. Ikke fordi fagforeningerne ikke har fundet sagerne. Tværtimod. Dagligt kimer vores telefoner med besked på, at der går østarbejdere på et stillads, eller at de bor under lusede forhold i en kælder eller baggård. Problemet er, at der ikke har været og forsat ikke er politisk vilje til at indsætte de nødvendige ressourcer for at sikre arbejdsmarkedet mod misbrug. Det er realiteten. Skåret helt ind til benet, er det vanskeligt at frigøres sig fra den tanke, at Østaftalen hos Fogh-regeringen, EU-partierne og deres erhvervsvenner ses som et nødvendigt onde, man må stå ud med, indtil den udløber i Hensynet i 2004 var at undgå at vække befolkningens slumrende EU-uvilje. Den kunne nemlig være en uberegnelig faktor, hvis den siden hen kuldkastede forfatningstraktat tilbage i 2005 var blevet sendt til folkeafstemning. Sådan gik det Myndighedernes overholdelse af EU s egne regler om udstationering af østarbejdere er ligeså energisk, som når oldefar tager en morfar på divaneseren. ikke. Det stoppede franskmændene og hollænderne. Selv om regeringen har lovet lige vilkår og at bevare den danske model, så har man lukket et øje på hver side af næsen og ladet stå til. På den ene side har firmaer af skummelt tilsnit sørget for, at der alene i byggeriet er anslået østarbejdere. Hertil kommer et mørketal for de mange, mange tusinder, der arbejder her illegalt. Og myndighedernes overholdelse af EU s egne regler for firmaernes udstationering af østarbejdere hertil, er ligeså energisk, som når oldefar tager en morfar på divaneseren. På den anden side er fantasien hos arbejdsgiverne til at udnytte regler til det yderste så blomstrende, at det giver en helt ny mening til det fra Det Radikale Venstre og Ny Alliance berømte udtryk: den kreative klasse! For nylig blev målet fuldt for bygningsarbejdere i Ørestaden. Igennem længere tid havde de set, hvordan polske arbejdere køres ind i busser fra oplandet, lukkes ind i en skurby og via en gangbro føres over til byggeriet af Copenhagen Towers. Samtidig har entreprenørfirmaet Pihl fyret sjak af danske kolleger, der endog har været både uddannet i og arbejdet for firmaet i årevis. Pihl har hyret polske underentreprenører, som står for løjerne. Men Pihl skal være mere end blinde og døve, hvis ikke de er klar over, at polske underentreprenører udnytter danske skatteregler for ikke at slippe mønt her i landet. Den fortjeneste finansieres af nogle i øvrigt ikke overbetalte polske arbejdere, som på den måde bliver statister i byggemanegen. Og hos vores modpart, Dansk Byggeri, har man travlt med alt muligt andet end at hjælpe medlemsfirmaer, som åbenbart har så elendig en indtjening, at de ikke har råd til at betale skat her i landet. Joh, den danske model er smuk og dejlig. Men kun hvis fagbevægelsen får stoppet undergravningen, som sker dagligt både på arbejdspladserne og i det store perspektiv med trusler mod vores konfliktret. Her nytter det ikke, at fagtoppen blot er bekymret. Det er vi alle ind imellem. Hvem frygter ikke endnu en våd sommer? Problemet er, at skal konfliktretten, sikres, skal både fagtoppen, politikerne og EU presses til at sikre et fagligt forbehold i Lissabontraktaten. Ellers har den danske model set bedre dag om kort tid. 2 Trekroner Nyt nr

3 Udenlandsk Polsk skatteplat på Pihl-plads På arbejdspladserne rundt om det store byggeri Copenhagen Towers i Ørestaden er håndværkerne trætte af at se, hvordan en polsk underentreprenør for Pihl driver skattecirkus med polske ansatte som statister. Et par hundrede byggefolk mødte derfor op tirsdag morgen den 20. maj for at protestere. Af Mads Bruun Pedersen Lukket inde bag hegn med pigtråd er det polske firma S-Bud ved at lave arbejde for hovedentreprenør Pihl på det store, meget prestigefyldte byggeri i Ørestaden, som skal blive til Copenhagen Towers. Arbejdet udføres af knapt hundrede polske byggefolk, som dagligt bliver kørt ind fra deres overnatningssted på Haslevegnen. Det, der provokerede byggefolkene fra nabopladserne til at møde op foran porten til Copenhagen Towers tirsdag morgen den 20. maj, var netop denne situation: danske byggefolk går ledige, mens de store entreprenører bevidst vælger polske sjak, som de så i øvrigt betaler under overenskomsten. Det forklarer formand for byggegruppen i BJMF, Jesper Weihe. Han talte til de demonstrerende, og understreger efterfølgende over for Trekroner Nyt, at det ikke drejer sig om at være imod polakkerne. Men om at få stoppet det skattesnydercirkus, som hele konstruktionen af byggeopgaven er baseret på. Vi kan konstatere, at der sker løbende udskiftning af de underentreprenører, som Pihl har aftale med. Og det sker præcis lige inden, de har været i Danmark i 1 år og derfor skal til at betale skat her, siger han og tilføjer: Det polske firma S-bud, som nu er i gang på Copenhagen Towers, afløste et andet polsk firma, Eurotech. Med det er de samme ledere i toppen, og de bruger også de samme ansatte. Ifølge Jesper Weihe har dette skattecirkus tidligere turneret i både Malmø i Sverige og i Norge. Og i Danmark har der været forestillinger af samme type på både AllerPres i Københavns Havn og på SEB Bank. Efter protesten i Ørestaden har Enhedslisten i Folketinget stillet spørgsmål til skatteministeren om den måde, de polske firmaer bruger og udnytter de danske skatteregler på. På lige vilkår På en løbeseddel, som byggefolkene på nabopladserne i Ørestaden har udarbejdet, hedder det:»bygningsarbejderne i Ørestaden har tidligere budt udenlandske kollegaer velkommen på lige vilkår. Men det virker ikke som Fair konkurrence når Pihl&Søn får polakker fra firmaerne S-Bud og Eurotech til at udføre deres arbejde, samtidig med de afskediger vores danske kolleger.«talsmand for de protesterende, Niels Fauerby, siger til Dagbladet Arbejderen, at det ikke er polakkerne, der er noget galt med: Det er Pihl&Søn, der spekulerer i at bruge underentreprenører, som de skifter ud i takt med at de bliver skattepligtige i Danmark. Trekroner Nyt erfarer, at der nu arbejdes videre med nye initiativer til at få sat denne situation på dagsordenen. Arbejdsløse Med det er ikke kun byggeriet, der skyder i vejret. Det gør også arbejdsløshedstallene for danske byggefolk, ifølge a-kassen i fagforeningen. Og det er endda folk, som tidligere har været ansat af netop Pihl nogle er til og med udlært af firmaet. De har fået sparket, og går nu ledige, siger Søren Andersen, leder af a-kassen. Ifølge opgørelsen over ledige i a-kassen i BJMF var der 11 procent ledighed blandt murerne og 13,5 procent blandt murerarbejdsmændene. Trekroner Nyt nr

4 tema: Tillidsmand i centrum Forandring foregår i fællesskab På fagforeningens generalforsamling i november sidste år, blev det diskuteret, hvordan fremtiden for den faglige organisering i BJMF skal forme sig. Som en vision for fremtiden hedder det blandt andet, at»forståelsen af, at fagforeningen alene er et serviceorgan skal forandre«. Det betyder at fagforeningen skal blive et sted, hvor man selv er med til at organisere, løser problemer og skaber bedre vilkår. Som et mål blev det ligeledes besluttet, at der inden næste generalforsamling blandt andet skal være flere tillidsfolk på arbejdspladserne. Trekroner Nyt sætter i dette tema fokus på, hvordan tillidsmandarbejdet går. Det skal være højstatus at være tillidsmand FLERE FOLK Siden sidste års generalforsamling har et udvalg i fagforeningen arbejdet med, hvordan der kommer flere tillidsfolk på arbejdspladserne. Det skal ske inden dette års generalforsamling til november. Det har været en svær men lærerig proces at få de forskellige verdener, der er i fagforeningen, til at mødes, siger formand Henrik Lippert, som vil have forandret opfattelsen af tillidsmanden, så han får en ny status og bliver en nøgleperson på arbejdspladserne. Af Mads Bruun Pedersen Hvis det går, som hensigten fra sidste års generalforsamling er, så vokser antallet af tillidsmænd i fagforeningen. Og det er ikke de valgte med plads i Trekronergade, der tænkes på. Men folk ude på arbejdspladserne. Sådan ser Henrik Lippert i hvert fald på det. Han forklarer, at udgangspunktet var to problemer, fagforeningen stod overfor: For det første et ønske om at styrke selve arbejdspladsorganiseringen og ad den vej, gennem daglig kontakt med kollegerne, forbedre organiseringen og for det andet at få afdækket fejlorganisering, altså folk, som arbejder inden for området, men står i en anden fagforening. Vi er i dag ikke i en angrebs-, men en forsvarssituation, og den kan vi her inde i fagforeningen ikke klare alene. Det er helt afgørende at få taget de politiske diskussioner med kollegerne ude på arbejdspladserne, men ikke kun når der kommer en mand ud herinde fra. Faglige mål»vi vil inden den næste ordinære generalforsamling have opnået følgende: Flere fuldt betalende medlemmer. medlemmer blandt udenlandske kollegaer tillidsfolk på arbejdspladserne. kontaktpersoner sikkerhedsfolk på arbejdspladserne Derudover vil vi arbejde på at øge antallet af deltagere til fagforeningens faglige aktiviteter, såsom brancheklubmøder, generalforsamlinger, medlemsmøder mv.«henrik Lippert Henrik Lippert påpeger også, at den politiske situation i dag er sådan, at hvis fagforeningen skal kunne fange de politiske diskussioner med kollegerne, så skal følingen med dem være tættere. Og det bliver de kun, hvis folk har direkte kontakt til kollegerne. Det skal være højstatus, at være tillidsmand og kunne tage initiativer ude på arbejdspladserne, siger han. I udvalg Som en første start på løsningen af denne opgave blev der nedsat et organiseringsudvalg. Og det har nu efter lange diskussioner lagt en plan. I midten af juni måned indkaldes en række folk fra arbejdspladserne, som har givet udtryk for interesse i at deltage i dette arbejde, til et møde. Det er meningen, at de skal samles jævnligt, og at vi skal sikre en god kontakt. De får også en række informationer, så de kan informere ude i skurene, siger Henrik Lippert. Der er ikke afsat penge, men hvis der skal gøres noget ved kontingentets størrelse på længere sigt, så er dette et af midlerne, påpeger Henrik Lippert. Det rejser spørgsmålet om kontingentet kan sænkes, eller om pengene skal bruges anderledes. Nu er det et halvt år siden, I tog denne beslutning. Har I ikke fedet den lidt? Jo, men vi har oplevet, at to verdener har mødtes: de faste arbejdspladser for eksempel inden for det offentlig hvor folk har tillidsfolk, der sidder i længere tid. Og så de skiftende eller små pladser, hvor der er flyttes oftere. Det har været en proces, hvor vi bestemt ikke er færdige, men det afspejler, at vi med forskelligt udgangspunkt skal nå frem til noget fælles. Fagforeningen er ikke et serviceorgan»fagforeningen er vores stærkeste redskab til sikring af ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men fagforeningen er ikke stærkere end medlemmerne gør den til. Forståelsen af, at fagforeningen alene er et serviceorgan skal forandres. Vi skal udvikle fagforeningen til at understøtte alle medlemmer i deres egen aktive deltagelse i udviklingen af og forsvaret for vores overenskomster og arbejdsvilkår. Vi vil udvikle fagforeningen til et sted, hvor man selv er med til at organisere, løse problemerne og skabe bedre vilkår. Bistået af fagforeningens ansatte som står klar til at hjælpe, når det er nødvendigt. Men kun ved et veludbygget netværk af klubber, tillids- og sikkerhedsfolk og aktive engagerede medlemmer kan vi løse de opgaver, som fagforeningen har til formål at løse.«4 Trekroner Nyt nr

5 tema: Tillidsmand i centrum Fortrøstning trods tempotab Bent Laugesen Selv om det har været tanken, at det faglige tillidsmand- og klubarbejde skulle have de bedste vilkår, da fusionen af de syv faglige organisationer, som i dag udgør BJMF, blev gennemført, har det knebet lidt med virkeliggørelsen. Det erkender organisationssekretær Bent Laugesen. Mange af de klubber, der i dag er i fagforeningen, er videreført fra de fagforeninger, de kom fra. Men ingen fusion uden gnister, forstår man på ham. Vi har forsøgt at sige, at 1. salen i huset står til fri disposition for klubberne. Men vi må også se i øjnene, at det ikke er gået helt, som vi havde ønsket. Stemningen har været lidt mærkelig i de første år. Det har trukket flere kræfter ud, at vi er blevet slået sammen af Fra starten af den fusioneret fagforening har klubber og tillidsfolk kunnet bruge fagforeningshuset til aktiviteter. Men i praksis har det knebet med at få stablet et levende liv på benene, erkender organisationssekretæren, som dog ser en lysning for enden af vej. forskellige fagforeninger, end vi havde forventet. Er det klubbernes eller jeres skyld? Det ligger begge steder. Folk har ikke kendt hinanden, og der har været forskellige praktiske trakasserier, som vi har skullet finde løsninger på. Men vi må erkende, at vi har haft et tempotab. Bent Laugesen siger, at hans fornemmelse dog er, at der er ved at ske et skift. Hen over sommeren vil man tage kontakten til klubberne og snakke igennem, hvad der kan laves fremover. Han har ligeledes på fornemmelse, at der er en positiv indstilling til generalforsamlingens målsætning om flere aktive tillidsfolk inden næste generalforsamling. (mbp) Tillidsfolk og klubber i BJMF En oversigt over, hvordan fag- og arbejdspladsklubber i dag er udbredt, viser, at der er klubber. De dækker de forskellige områder af fagforeningen Servicegruppen og Byggegruppen. Det grønne område har to klubber for henholdsvis det offentlige og det private område. Her er der cirka 800 medlemmer med omkring ti valgte i hver af de to bestyrelser. Derudover er der valgte tillidsfolk på de enkelte arbejdspladser. Fra det tidligere Jord-og Betonarbejdernes Fagforening er der fulgt ni klubber med over i BJMF: Struktørerne, Lynetteklubben, Københavns Idræts Arbejderklub, Brolæggernes Klub, Brolæggersvendenes Klub, Vejklubben, Kabelklubben, Havnevæsnet og Kranklubben. Bortset fra Vejklubben, som er den største af klubberne og har omkring 17 valgt ind i bestyrelsen, sidder der ifølge Bent Laugesen omkring ti mand i hver af de andre klubbestyrelser. Inden for Byggegruppen er den eneste store firmaklub den forholdsvis nystiftede tværfaglige klub i Øens Murerfirma. Her oplyser formanden, Jesper Schell, at der er omkring160 medlemmer og at der sidder otte i bestyrelsen. Med hensyn til tillidsmandsuddannelsen, så har formanden og tre andre bestyrelsesmedlemmer påbegyndt den faglige uddannelse. Vi har fået godt opbakning fra fagforeningen. Og også haft et udmærket forhold til firmaet, som vi kan samarbejde med. Vi bliver dog ikke venner, men det skal vi heller ikke, siger Jesper Schell. Klubben er ikke udelukkende en 3Fklub, der er også en tømrerafdeling, som har folk i Træ-Industri-Byg. En større aktivitet i tillidsmands- og klubarbejdet er målet frem til næste generalforsamling. Trekroner Nyt nr

6 Tema: Tillidsmand i centrum En jyde kom til byen TILLIDSVALG Han var ikke uden sommerfugle i maven, da han som årets tillidsmand valgt af LO Storkøbenhavn besteg talerstolen i Fælledparken den 1. maj i år. Lars Jensen hedder han og er formand for Den Faglige Klub for murere og murerarbejdsmænd i BJMF. Af Mads Bruun Pedersen Alle fordomme om, at en murer altid er en hærdebred bulderbasse, bliver gjort til skamme, når man sidder over for Lars Jensen, modtageren af prisen som årets tillidsmand. Det er mere billedet af Røde fra Matador, der kommer frem på den indre skærm, om end iført murertøj og ikke baneuniform: En ikke overvældende stor, stærkt engageret og beskeden mand, hvis rødblonde hår matcher hans socialistiske holdninger. Det var en mærkelig oplevelse, at stå der på scenen 1. maj. Jeg husker ikke rigtig alt, hvad jeg fik sagt. Det var ikke noget, jeg havde forberedt, fortæller Lars Jensen. Han er kommet til interview med Trekroner Nyt efter arbejdet, og sidder nu i sit arbejdstøj og fortæller i stille og rolige vendinger om sit syn på tillidsmandens job. Forskel Lars har været udlært siden 1985 og kom allerede dengang til København fra sin barndomsegn omkring Varde i Jylland. Han har været her i byen siden, er blevet gift og har fået en søn, som nu er 18 år og en datter på 13. Forskellen på at være murer i Jylland og i hovedstaden forklarer Lars på den måde, at derover indgik man en aftale med en mester, som så ikke var til forhandling. Sådan var det ikke her i byen. Her var der hele tiden noget, der kunne forhandles. En anden forskel var, at hvis man først var kommet på den sorte liste derover, så var man uden chance for arbejde, siger han. Lars synes selv, at han faldt godt til, også selv om han måtte døje med kollegernes drillerier over sit jyske tonefald. Jeg bliver da stadig drillet, når jeg siger noget forkert, fortæller han med et stille smil. Mange tillidsjob Lars har ofte været tillidsmand. I byggeriet er det jo ikke nogen livsstilling. Det skifter med byggepladserne og kollegerne. Det har givet ham nogle forskellige erfaringer igennem tiden. Det afgørende er, at sjakket er med dig. Det kommer også an på den enkelte plads. Som regel kan murerne og murerarbejdsmændene godt lave en arbejdsnedlæggelse på en plads sammen. Men vi skal blive bedre til at opbygge netværk med de andre fag på en plads, siger Lars. 6 Trekroner Nyt nr

7 tema: Tillidsmand i centrum Bue og pil og en kølig pils Når Lars ikke tænker på politik, fagligt arbejde og EU-modstand og det er ikke ofte, siger han så har han igennem tiden dog fundet plads til at gå op i Tai Kwon Doo i en klub på Nørrebro. I den forbindelse var en lige oppe at snuse til bruttolandsholdet. Her lagde Lars et stort arbejde i at få inddraget unge indvandrerdrenge i klubbens arbejde. Det ligger dog nogle år tilbage, og siden har han forsøgt sig med bue og pil i langbueskydning. Det er noget med det individuelle, der er tiltrækkende. Man står og skal koncentrere sig, og falder ligesom ind i sig selv, siger Lars, som heller ikke er bleg for at indrømme, at han i dag også kan finde på bare at slappe af med kølig øl. Han nævner nogle konkrete sager, hvor det har været en styrke, at fagene er stået sammen: Vejle åparken i Ishøj og Sluseholmen i København Sydhavn. Her var nogle tyske håndværkere i gang. Men ikke i fagforening. Læren var, at sammenholdet var nødvendigt, understreger han. Den hårde måde Selv har Lars lært tillidsmandjobbet på den hårde måde. Og det er også den måde, han tror, at de unge i faget skal lære det på. Hvordan bliver det attraktivt at være tillidsmand? Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle være. Rettighederne for tillidsmanden er på plads. Men man lærer nok ikke noget, uden den på hårde måde. Man må gerne få nogle øretæver, og det må gerne gøre ondt. Det er den måde, man lærer noget på. Man skal selvfølgelig også giver folk informationer, og fagforeningen skal have øje på folk, få dem med ind i fagforeningen og tage godt imod dem. Ofte er tillidsmanden på øretævernes holdeplads. Men man kommer ofte til at opleve, at det er svært, og at man også kommer til at bruge noget af sin fritid. Samfundsinteresse Det gør også, at det er folk, som er samfundsmæssigt interesserede, der bliver tillidsfolk, mener Lars. Det er ofte folk, der vil gøre en forskel, og som har en forståelse for samfundet for eksempel for hvorfor sygeplejerskerne strejker netop nu. Skal der noget ind i læretiden om tillidsmandsjobbet? Nej, det tror jeg ikke vil gøre noget. Folk skal naturligvis roses for deres arbejde. Men mange får alligevel et chok over, hvor krævende det er og over de forskellige synspunkter, der er på det faglige arbejde. Tillidsfolkene skal være folk, der vil noget. De skal have vores opbakning, og deres selvtillid skal bakkes op. Med hensyn til det fremtidige arbejde, så håber Lars, at de faglige klubber bliver mere udbredt, for de kan handle uden for det fagretlige system. Prisen for Årets tillidsmand var en studietur til Storbritannien for at undersøge faglig organisering i den britiske fagbevægelse. Når en tillidsmand vælges Med virkning pr. 1. maj 2008 indføres en bestemmelse om, at valg af tillidsrepræsentant i byggeriet ikke er gyldigt, før det er godkendt af de overenskomstbærende fagforbund/fagforeninger og skriftligt meddelt virksomheden. Hvilket vil sige, at straks efter der er valgt ny, eller genvalgt tillidsmand, på arbejdspladsen, skal denne ny tillidsmand henvende sig til fagforeningen. Hvis denne anmeldelse ikke foretages, har den valgte tillidsmand ingen beskyttelse for sit virke som tillidsmand i virksomheden. Bemærk, at valg som tillidsmand er gældende for den arbejdsplads som valget er foretaget på, altså bortfalder valg gyldigheden hvis tillidsmanden flytter til en anden arbejdsplads. Hvem kan vælges? På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst fem medarbejdere, kan der vælges en tillidsmand. Tillidsmanden skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere. Alle, som er beskæftiget på arbejdspladsen eller i virksomheden på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Talsmand Hvor en tillidsmand er fraværende på grund sygdom, ferie, kursus eller lignende kan der udpeges en talsmand som stedfortræder. Udpegningen er ikke gyldig, før dette er meddelt virksomheden skriftligt. Husk i alle tilfælde at meddele fagforeningen, når der vælges tillidsmand! Trekroner Nyt nr

8 Fagpolitisk nyt Fortsat fagligt pres for sikring af konfliktretten Et ekspertudvalg barsler med en løsning på fremtiden for konfliktretten. Fremover skal det være muligt at konflikte et udenlandsk firma, men kun for en mindre del af overenskomsterne. Det fører til løn-apartheid, frygter Fagligt Ansvar, som lægger op til øget aktivitet frem mod EU-topmødet i december. Af Mads Bruun Pedersen Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen blev hurtigt klar over, at der skulle gøres noget for at imødekomme den bekymring for den danske model, som er udbredt i fagbevægelsen. I hvert fald nedsatte han en ekspertgruppe under ledelse af den kongelige teaterchef, Michael Christiansen. Med hjælp fra juridiske eksperter og arbejdsmarkedets parter skulle teaterchefen komme med et bud på konfliktrettens fremtid efter EF-domstolens afgørelse i Vaxholm-sagen. I skrivende stund vides det ikke endeligt, hvad udvalget når frem til. Men Trekroner Nyt erfarer, at der pusles med en model, hvorefter der fortsat kan konfliktes over for udenlandske virksomheder på job i Danmark. Men ikke for de fulde overenskomster. Fra skepsis til tiltro Det har ikke fået bekymringen til at lægge sig i fagbevægelsen, viser en rundspørge i Ugebrevet A4. I den ene ende af forbundstoppen siger 3F s formand, Poul Erik Skov Christensen, at han er blevet lidt mere skeptisk over FINGRENEVAEK.DK» FAGLIG PROTEST FINGRENE VÆK FRA KONFLIKTRETTEN! for EU efter Vaxholm-dommen. FOA s Dennis Kristensen siger, at hans tidligere mere positive EU-holdning er blevet stoppet af dommen. I den anden ende siger Dansk Metals Thorkild E. Jensen, at dommen ikke har påvirket hans EU-opfattelse. Derimellem befinder toppen i Træ-Industri-Byg, Næringsog Nydelsesmiddel Forbundet og HK sig med skeptisk overvågenhed over for sagen. Lønapartheid En anden indstilling møde man i fagforeningsnetværket Fagligt Ansvar, hvor man frygter, at der bliver tale om lovbestemt fastsættelse af løn-apartheid. Medlem af netværket, Anders Olesen, formand for Træ-Industri-Byg i København og for Byggefagenes Samvirke, siger i øvrigt om meldingerne fra fagtoppen til Det er helt galt at lægge op til splittelse og splid i denne sag. Tonen og det de siger, er skudt helt forbi. Med underskriftsindsamlingen»fingrene væk fra konfliktretten«ville vi sammen med Lissabon-traktaten have en social klausul, som sætter de enkelte landes arbejdsmarkeder over den fri bevægelighed. Fagligt Ansvar har sammen med LO Storbyerne forud for Folketingets vedtagelse af dansk tilslutning til Lissabontraktaten indsamlet over faglige underskrifter for sikring af konfliktretten (se artikel på side næste side). Fortsat aktivitet Fagligt Ansvar har besluttet at fortsætte kampagnen for at få en juridisk bindende garanti tilføjet traktaten. Den skal sikre, at det fortsat skal være muligt at konflikte for en fuld overenskomst over for udenlandske firmaer i Danmark. Det er i øvrigt et tilsvarende krav, som de europæiske LO-organisationer (ETUC) har stillet. Frem til september blander Fagligt Ansvar sig derfor i kampen for konfliktretten med møder i fagbevægelsen, deltagelse i Europæisk Social Forum i Malmø til september og på internationalt plan. 8 Trekroner Nyt nr

9 Fagpolitisk nyt Hallo I glemte noget! Der var fagforeningsfaner, blandt andre fra BJMF, foran Christiansborg, da Folketinget vedtog at slutte Danmark til Lissabon-traktaten, men glemte at sikre konfliktretten. Af Hans Brinkmann»I glemte at sikre konfliktretten, da I ratificerede traktaten«, sagde formanden for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen, da Fagligt Ansvar og LO Storbyerne torsdag den 24. april afleverede underskriftet til Statsministeriet med krav om garantier for den danske model. Mens fagforeningsfaner var linet op foran Christiansborg for at markere kravet om garantier for den danske model, rasede debatten i folketingssalen om et forslag om at tage Lissabon-traktaten som gidsel. Pause Forslaget ville have sat godkendelsen af traktaten på pause, indtil der var skaffet håndfaste garantier for, at konfliktretten er uantastet. Men et stort flertal afviste forslaget, og senere på dagen vedtog tinget som ventet traktaten. Initiativtagerne til underskriftsindsamlingen»fingrene væk fra konfliktretten«afleverede samtidig underskrifter fra faglige tillidsfolk og fagligt aktive for kravet om, at der sikres en garanti for forhandlings- og konfliktretten, i forbindelse med en dansk godkendelse af Lissabon-traktaten Underskrifterne blev afleveret i Statsministeriet sammen med et brev til Anders Fogh. Fagligt Ansvar og LO Storbyerne opfordrer statsministeren til at rejse spørgsmålet over for de øvrige EU-medlemslande og senest i forbindelse med den endelige godkendelse af Lissabon-trakaten at skaffe en garanti for, at EU-domstolen ikke kan blande sig i anvendelsen af den kollektive forhandlings- og konfliktret. I første omgang er der ikke flertal for dette krav i Folketinget, hvad vi selvfølgelig er kede af. Men kampen fortsætter. Hvis Socialdemokraterne og SF vil være med, er der flertal for at pålægge statsministeren at gå til EU for at sikre konfliktretten, sagde Peter Kay Mortensen. Hans Brinkmann er journalist på Mens politikerne diskuterede dansk tilslutning til Lissabontraktaten i Folketinget markerede en faneborg uden for Christiansborg de faglige bekymring for, hvad der sker med konfliktretten. Enkelte politikere kom også forbi, her Line Barfod fra Enhedslisten, mens formand for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen, talte på vegne af Fingrene fra konfliktretten - initiativet. Ved den lejlighed blev over faglige protestunderskrifter afleveret til statsministeren med et krav om, at konfliktretten sikres. Trekroner Nyt nr

10 Fagpolitisk Nyt Hård dom over Gal-Met Arbejdsretten slog hårdt ned på det polske firma Gal-Met S.C.s klapjagt på tidligere ansattes retmæssige løn. Dom pålagde firmaet at betale kr. i bod. Forlig på kr. for pension oa. betød ydermere, at den tidligere ansattes hus ikke pantsættes. Af Mads Bruun Pedersen Et år efter at det polske byggefirma Gal-Met S.C. på et mæglingsmøde blev pålagt til at betale kr. til en tidligere ansat, måtte firmaet tage imod endnu en afgørelse, der koster det penge. Igennem en dom og et forlig blev det i slutningen af april pålagt firmaet at betale både en bod på kr. til Malerforbundet og kr. i til dækning af manglende pensioner, kost/logi oa. til Forbundet Træ-Industri- Byg. Firmaet, som indtil september sidste år var medlem af Dansk Byggeri (DB), er blevet ekskluderet af organisationen for ikke at levere de oplysninger, som DB ønskede om dets virksomhed. Det fritager det dog ikke fra at følge bestemmelserne i hovedoverenskomsten. I Arbejdsretsdommen hedder det således, at firmaets handlinger»udgør et klart og groft brud på overenskomsten.«skærpelse Arbejdsretten tilføjer videre:»det må anses for en skærpende omstændighed, hvis virksomheden følger tilbagebetalingskravet op ved at anlægge sag og opnå dom for kravet, og dette gælder uanset lovgivningen i det land, hvor retsforfølgelsen sker.«endelig understreger dommen, at»det må anses for en yderligere skærpende omstændighed, hvis virksomheden tager skridt til at foretage inddrivelse af tilbagebetalingskravet på grundlag af en retsafgørelse.«den sidste understregning skyldes, at Gal- Met S.C har annonceret, at man ville gøre udlæg i den tidligere ansattes hus. Det ville i praksis betyde, at firmaet ville tvinge en familie på gaden for at få tilbagebetalt de kr., som det skyldte for manglende lønudbetaling. Hos Malernes Fagforening siger næstformand Bo Rosschou om dommen: Det er nu fastslået, at vi kan fortsætte vores praksis med at afgøre sager om underbetaling af polske arbejdere ved almindelig fagretlig behandling i Danmark, uden at den polske arbejder skal frygte, at en afgørelse i Danmark efterfølgende omgøres i Polen. mente, at han skulle lønnes efter polske lønninger. Det gik derfor til retten, hvor de fik en kendelse. Den gav dem mulighed for at afkræve den ansatte pengene. Det ønskede han ikke, og derfor søgte Gal-Met at få pengene ud ved at få pantsat håndværkerens bolig i en lille by i det sydlige Polen. Ikke på gaden Den polske bygningsarbejder, som havde penge til gode, skulle efter en byretsdom i Polen betale dem tilbage til firmaet. For firmaet Aktioner fra Byggefagenes Samvirke og fra fagligt aktive bygningshåndværkere førte til, at bygherren Morten Boll omsider opgav at fortsætte arkadeombygningen på Vesterbro med det polske firma Gal- Met, som ikke overholdt overenskomsten. 10 Trekroner Nyt nr

11 Fagpolitisk nyt Kan du ikke lige? Hovedstaden mangler boliger. Men byggeriet er gået i stå. Samtidig er der ledige bygningshåndværkere. Hvad er så det, der forhindrer, at der bliver bygget? Det har Trekroner Nyt spurgt formand for Folketingets boligudvalg, Nanna Westerbye (SF), om. Af Mattias Tesfaye Sidste år blev der kun påbegyndt 700 almene familieboliger i Danmark. Det er et drastisk fald. Kan du ikke lige sørge for, at udviklingen vendes i 2008? Det kan efterhånden kun gå for langsomt med at få sat gang i byggeriet af almene boliger. Vi har brug for billige boliger, som er til at betale med almindelige indkomster. Specielt i hovedstadsområdet, hvor der jo er rigtig mange, der akut mangler en billig bolig. Desværre har Velfærdsministeren, Karen Jespersen, for nylig sagt, at hun mener, at»der er brug for en pause i det almene boligbyggeri for at undgå økonomisk overophedning«. Regeringens skattelettelser har presset hele Danmarks økonomi, og derfor kan vi nu ikke bygge billige boliger. Jeg synes, at det er en helt gal prioritering. Ritt Bjerregaard lovede københavnerne boliger til kroner om måneden. Det lykkedes ikke. Hun siger, at det er Folketingets skyld, fordi I ikke vil lade Københavns Kommune sælge sin grunde billigt. Kan du ikke lige lave den lov om? Jeg er enig med Ritt Bjerregaard i, at vi skal have flere billige boliger. Det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal undgå, at København kun bliver en by for Danmarks rigeste. Det bliver svært for mig at lave loven om alene. Derfor har SF slået pjalterne sammen med Socialdemokraterne og Radikale Venstre, så vi bedre kan presse på for, at loven bliver ændret. Slå hul i loftet I 2004 besluttede Folketinget et loft over, hvad almene boliger må koste at bygge. Det har betydet, at mange byggerier ikke kan komme igang, fordi det er umuligt at holde dem under dette loft. Kan du ikke lige lave om på det? SF har foreslået, at vi hæver loftet og samtidig laver billigere lån til byggeri af almene boliger. Sådan kan vi sikre, at huslejen ikke bliver for høj i nybyggeri. Sidst vil vi gerne gøre det billigere for kommunerne at bygge almene boliger. De tre tiltag kan sætte gang i byggeriet. Det kan ikke gå hurtigt nok, for der går jo tid fra et byggeri bliver besluttet, til boligen står færdig. Derfor er det også meget ærgerligt, at regeringen ikke vil bakke op om vores forslag. Nanna Westerbye Vores fagforening har mange ledige jord- og betonarbejdere, murere og murerarbejdsmænd. Kunne du ikke lige få sat lidt skub i byfornyelsen igen? Tusindvis af mennesker, der bor til leje i hovedstadsområdet, må i dag klare sig uden eget bad og toilet. Det er alt for dårligt. Byfornyelse kræver, at man prioriterer pengene til det. Og det ser sløjt ud for regeringen på den konto. For SF er det vigtigste, at vi sætter gang i renoveringerne, ved at bruge pengene fra Landsbyggefonden. Det er en fond, som alle lejere i almene boliger betaler til. Men regeringen har taget pengene og brugt dem på nybyggeri af almene boliger i stedet for på renoveringer. Det sparer staten for lidt penge. Men det sætter også stop for større renoveringsprojekter af almene boligområder. Den udvikling vil vi meget gerne vende. Mattias Tesfaye er murersvend og medlem af bestyrelsen i BJMF. Protest mod lønhop til 3F-top Bestyrelsen i BJMF er stærkt utilfredse med, at forbundets hovedbestyrelse nu har bevilget kompensation til de topledere, som efter beslutning på seneste kongres blev frataget honorarer for eksterne bestyrelsespoter. Træk beslutningen tilbage, ellers må der indkaldes til ekstraordinær kongres. Af Mads Bruun Pedersen På bestyrelsesmødet i BJMF var der torsdag den 21. maj ikke just lovord til overs for den indstilling, som forbundets lønudvalg fik vedtaget i hovedbestyrelsen dagen forinden. Faktisk er holdningen en voldsom modstand mod beslutningen om, at der månedligt bevilges 8.-, 10. og kr. i godtgørelse til de topledere i 3F, som kongressen i forbundet sidste år fratog en række indtægter fra ben i eksterne bestyrelser. De topfolk, beslutningen omfatter, er: formanden, næstformand, de seks gruppeformænd, hovedkassereren, forbundssekretæren og a-kassens forretningsfører. Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen måtte efter kongresbeslutningen siden år vinke farvel til kr. om året. Med de nyvedtagne erstatninger får han i stedet kr. om året, skriver 3Fs nyhedsbrev. Dårligt signal Det er denne omgåelse af en kongresbeslutning, foretaget af et flertal i hovedbestyrelsen, som BJMF-bestyrelsen i en udtalelse tager kraftigt afstand fra.»vi synes, at det er et utroligt dårligt signal, der herved sendes til forbundets medlemmer, når hovedbestyrelsen honorerer forbundsledelsen for deres deltagelse i eksternt bestyrelsesarbejde. Trods det, at kongressen tilbage i september måned 2007 netop vedtog et forslag om at fjerne denne dobbeltlønsordning«, hedder det i udtalelsen, som er sendt til forbundets ledelse. Pamperi-klang I udtalelsen, som er underskrevet af dirigent på mødet, Jesper Bjørn, langes der ud efter toppen med anklager om pamperi og at vedtagelsen er destruktiv :»Kompensationsbeslutningen har voldsom klang af pamperi og virker udelukkende destruktiv over for de mange faglige og tillidsvalgte, som ude på arbejdspladserne udfører et kæmpe stort tillidsskabende arbejde for at styrke vores fælles faglige organisation«. Ekstraordinær kongres Beslutningen må tages op igen, mener bestyrelsen i BJMF, så den bliver trukket tilbage. Ellers må der andre initiativer til. Konkret nævnes det i udtalelsen, at det kan blive nødvendigt med en ekstraordinær kongres med lønhopsagen som punkt:»alternativet er, at der arbejdes på, at der snarest indkaldes til en ekstraordinær kongres, som kan behandle spørgsmålet«, slutter udtalelsen. Trekroner Nyt nr

12 1. maj med fællessk Årets begivenhed arbejdernes internationale kampdag b sammen med Malernes Fagforening, Rør- og Blikkenslagerne morgenmøde i Nørrebrohallen. Med opråb fra de strejkende gøgl blev dagen skudt i gang inden afgangen til Fælledparken 12 Trekroner Nyt nr

13 ab og vand i skoene lev denne gang afviklet under nye former. BJMF var i år gået s Fagforening og 3F Industri&Service om Danmarks største SoSu-assistenter i FOA og til flammetaler, underholdning og hvor vejret desværre viste sig fra sin værste side. (mbp) Trekroner Nyt nr

14 A-kassen Med vejret og regeringen som fjende KOMMENTAR Ny lov beskærer retten til supplerende dagpenge. Reelt betyder det, at mere halvdelen af vores tagdækkere vil miste deres ret til dagpenge ved vejrlig eller materialemangel i løbet af de første 104 uger. Mange andre af vores faggrupper bliver også ramt, fordi de er afhængige af vejrliget og materialernes beskaffenhed. Af Søren Andersen Det er partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, der har fremsat lovforslag 147, og selv om det ikke var vedtaget ved redaktionens deadline, har man besluttet at det skal gælde tilbage fra den 14. april, hvis det bliver vedtaget inden Folketinget går på sommerferie. Måske kan man ikke kalde Danmark for en»bananrepublik«, men det er efter min mening»et digitalt banankongedømme«. I dag er det således at: medlemmer, der ikke er omfattet af nogen former for opsigelser (tilkaldevikarer, afløsere m.v.), kan modtage supplerende dagpenge, så længe de kan dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid. alle med opsigelsesvarsel skal dokumentere, at man kan se bort fra disse, hvis man kan anvises fuld tid. Deres ret til supplerende dagpenge er i dag begrænset til 52 uger med supplerende dagpenge inden for 70 uger. Fra og med den 14. april hvis forslaget altså bliver vedtaget kan ingen modtage supplerende dagpenge i mere end 30 uger inden for 104 uger. Når reglerne strammes, betyder det, at mange flere kommer i den situation, at de mister retten til supplerende dagpenge. Det betyder, at de reelt skal finde ud af, om de ønsker at fortsætte med arbejde på nedsat tid uden supplerende dagpenge eller melde sig helt ledig og modtage fulde dagpenge. Har man brugt de 30 ugers ret til dagpenge, kan man først få rette tilbage, når man har haft mere end 26 ugers arbejde med mere end 30 timer i hver uge inden for 12 måneder. For mange er det en umulighed. Man skal man andre ord først undvære supplerende dagpenge (vejrligspenge m.v.) i mindst 26 uger, samtidig med at man skal have haft mindst 30 arbejdstimer i snit pr. uge. Man har i Folketinget besluttet, at følgende overgangsregler bliver gældende: Personer, der i dag ikke er omfattet af de nuværende dagpengebegrænsningen på de 52 uger inden for 70 uger, vil pr. 14. april være omfattet af de nye regler på den måde, at alle uger efter 14. april vil tælle med i den nye begrænsning på 30 uger inden for 104 uger. Med andre ord vil alle disse medlemmer få en periode med ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Dem, der i dag har en frigørelsesattest eller anden aftale fritstillet i henhold til overenskomst eller aftale bliver pr. 14. april indplaceret i det nye system, således at man stadig har ret til de uger, man ville have efter den gamle ordning, blot inden for 104 uger i stedet for inden for 70 uger. Har man med andre ord brugt 40 uger af de 52 uger, vil man efter den 14. april have ret til 12 uger inden for 104 uger, før man falder for retten til supplerende dagpenge. Er du i tvivl om noget om supplerende dagpenge, så ret henvendelse til a kassen. Søren Andersen er leder af a-kassen hos Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Hvor skal vi deltage i kommunernes jobmesser? Flere medlemmer synes, at vi skal holde os væk fra kommunernes jobmesser, da de jobs, der tilbydes, for det meste er: vikarjob, jobs som selvstændige, deltidsjobs eller bare lavtlønsjobs. Vi er i fagforeningen og a-kassen helt enige om, at der er tale om mange dårlige jobs. Når vi alligevel er med, skyldes det to årsager: For det første er de fleste af dem, der kommer til jobmesser, kontanthjælpsmodtagere, der har meget ringe kendskab til, hvad en fagforening og a-kassen kan gøre for dem. Hvis vi ikke er tilstede, vil der ikke være nogen, der kan hjælpe dem med råd og vejledning om overenskomstmæssige rettigheder, ferieregler, sikkerhed og meget andet. For det andet skulle de kontanthjælpsmodtagerne, der kommer i job, gerne blive vores kommende medlemmer. Det bliver de selvfølgelig ikke, ved at vi bare overlader dem til sig selv. Får de et godt indtryk af fagforeningen og a-kassen allerede før de starter arbejde, er sandsynligheden for at de ikke alene bliver medlemmer, men også aktive medlemmer meget større. Alt i alt opfatter vi vores arbejde på jobmesserne som en del af vores egen profilering. Det er selvfølgelig også en del af vores samarbejde med de enkelte kommuner, da de ikke kan blande sig i de samme ting, som vi kan. Søren Andersen BJMF s A-kasse på jobmesse. 14 Trekroner Nyt nr

15 Bestil tid! Da vi i social rådgiverafdelingen har meget travlt for tiden, så vi skal kraftigt opfordre til, at I bestiller tid, da I ikke kan regne med, at der er tid, hvis I kommer forbi uden aftale på forhånd. Det sparer både jeres og vores tid. Socialt nyt Af Lene Nielsen og Maj Jensen Når vi klager over en arbejdsskadesag enten en mén-erstatning, dækning af behandlingsudgifter eller erhvervsevnetabserstatning har det førhen været således, at Ankestyrelsen kun behandlede klagen i forhold til det, man klagede over. Altså for eksempel en for lav mén-erstatning. Men på det seneste er det imidlertid blevet praksis i Ankestyrelsen, at man kan lave fuld prøvelse i klagesager. Det betyder, at hvis vi for eksempel klager over en for lav mén-erstatning, kan styrelsen finde på at kigge på hele sagen og dermed eksempelvis også på anerkendelsen. STATISTIK STATISTIK STATISTIK STATISTIK DATO DATO Fuld prøvelse i ankesager og nyt i arbejdsskadesager 2008 MARTS 2008 APRIL LEDIGHEDSTAL ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT HELE FAGFORENINGEN , ,57 BYGGEGRUPPEN , ,34 DEN GRØNNE GRUPPE 75 14, ,35 INDUSTRIGRUPPEN 2 1,49 2 1,50 DEN OFFENTLIGE 77 4, ,54 GULE 23 heraf 19 heraf MURER , ,98 MURERARBEJDSMÆND 51 14, ,43 JORD & BETONER , ,97 BROLÆGGER OG ARBM , ,00 TAGDÆKKER 34 23, ,69 ISOLERING 3 2,19 5 3,62 GARTNERE PRIVAT 75 14, ,16 OFF. GARTNERE 30 5, ,69 SPECIALRBEJDERE 43 4, ,12 MEDLEMSANTAL HELE FAGFORENINGEN BYGGEGRUPPEN DEN GRØNNE GRUPPE INDUSTRIGRUPPEN DEN OFFENTLIGE MURER MURERARBEJDSMÆND JORD & BETONER BROLÆGGER OG ARBM TAGDÆKKER ISOLERING GARTNERE PRIVAT OFF. GARTNERE SPECIALRBEJDERE Dette betyder, at det i dag kan være risikabelt at klage, da man i værste tilfælde kan risikerer, at Ankestyrelsen omgør anerkendelsen af skaden. Med andre ord kan det betyder, at resultatet bliver, at Ankestyrelsen afgør, at skaden aldrig skulle have været anerkendt. Da denne retspraksis med fuld prøvelse i sagerne er ny, er vi meget forsigtige med at anke. Derfor laver vi en vurdering i den konkrete sag. Det kan for eksempel betyde, at vi råder og vejleder medlemmet til ikke at anke afgørelsen, selvom ménerstatningen er lav. Vi skriver dette for at forklare, hvorfor vi i nogle tilfælde fremover vil råde jer til at undgå en anke, selv om I måske synes, at erstatningsniveauet er for lavt. Det er for os at se en meget kedelig udvikling i dansk retspraksis. Men dette, ligesom så meget andet for tiden, er desværre blevet praksis. Det er en tendens, der er stigende i dette land. Retssikkerheden for borgeren svækkes, og vi er dermed også svækket i forhold til hjælpen til medlemmerne. Det er trist, men en kendsgerning. Nyt vedr. fuldmagter Arbejdsskadestyrelsen har lavet om på deres praksis, hvorfor fagforeningen som bisidder i sagen, ikke længere får tilsendt kopi af alle akter. Dette betyder, at hvis du har en arbejdsskadesag med os som fuldmagtshaver, skal du være opmærksom på, at vi ikke længere får kopi af alle de breve og akter, som du modtager. Eksempel: Vi får ikke længere kopi af diverse lægeerklæringer og spørgeskemaer. Derfor skal du selv frem over ringe til os, når du får sådanne breve, så vi er orienteret. Det betyder, at vi ikke kan følge så godt med i din arbejdsskadesag som hidtil. Derfor skal vi opfordre kraftigt til, at du henvender dig, når du modtager vigtige breve fra Arbejdsskadestyrelsen, hvor vi ikke har modtaget kopi. På det sidste har vi oplevet, at forsikringsselskaberne, i forbindelse med arbejdsskadesager, fremsender fuldmagter til den skadelidte til underskrift. Vi skal kraftigt opfordre til, at I såfremt I modtager en sådan forsikringsfuldmagt ikke bare underskriver, men ringer ind til os for råd og vejledning. Grunden til dette er, at forsikringsselskaberne sideløbende med Arbejdsskadestyrelsen er begyndt at køre deres egen»efterforskning«i sagerne, hvilket ikke er til gavn for skadelidte. Det skyldes, at forsikringsselskaberne i højere og højere grad forsøger at undgå erstatningsbetaling i sagerne. Lene Nielsen og Maj Jensen er socialrådgivere i BJMF. Trekroner Nyt nr

16 Gartnerne Plat og svindel igen Så er virksomheden Stenspecialisten tilbage på villavejene og lige i hælene har de politiet, skattevæsenet, arbejdsgiverforeningen og fagforeningen Af Kenneth Wöhlisfelt Gennem de seneste tre-fire år er mange villaejere i hovedstadsområdet faldet for det»gode«tilbud om at få lagt fliserne eller indkørslen om af virksomheden Stenspecialisten, der pt. tilbyder sig i bl.a. Søborg. Firmaet, der optræder under flere navne, har også optrådt meget aktivt og har fx fjernet folks indkørsler, mens de stadig overvejede tilbuddet fra Stenspecialisten.»Og så har kunden jo intet valg. De er meget aggressive i deres markedsføring,«siger Uno Apold, der er medejer af Grøn Entreprise. Uno Apold har for Danske Anlægsgartnere været primus motor i arbejdet med at få kortlagt og dømt Stenspecialisten.»Det er organiseret kriminalitet. Os bekendt er bagmanden engelsk, og han benytter sig af ca. 100 ansatte fra Østeuropa, som slet ikke er uddannet, hvilket man også kan se af det arbejde, som virksomheden laver.«ifølge Uno Apold arbejder Stenspecialisten meget målrettet i forskellige villaområder, hvor de systematisk tilbyder sig til billige penge.»arbejdet, de udfører, er mildt sagt noget skidt. Og vil kunderne ikke betale, så møder der nogle meget store mænd op og indkræver beløbet. Vi har hørt om villaejere, som pludselig har fået at vide, at prisen de skulle betale ikke var i danske kr., men i engelske pund.«affald smides i skoven Regningerne fra Stenspecialisten, MCC Stenspecialisten, PBJ Stenspecialisten, og hvad virksomheden ellers kalder sig, ser tilsyneladende meget rigtige ud. Problemet er, at Skat aldrig har fået en krone af den moms, som virksomheden har opkrævet. Et andet problem er, at de ansatte ikke har opholdstilladelse.»det er simpelthen noget rod fra ende til anden. Virksomheden smider også deres affald overalt. Vi fulgte efter dem en dag, hvor de kørte alt deres affald ud i en skov på Amager. Vi kan ikke leve med, at nogle driver virksomhed på den måde,«slutter Uno Apold, der efterlyser en større og samordnet indsats fra myndighederne. Også i 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening kender man alt for godt til Stenspecialisten.»Vi har gennem de sidste par år fået en del henvendelser fra nogle af virksomhedens kunder. De har spurgt, om vi kendte dem, fordi flere har følt sig truet af dem,«siger Flemming H. Grønsund fra fagforeningen. Fagforeningen har aldrig fået rejst krav om en overenskomst for virksomheden. Årsagen er, at man ikke ved, hvor man skal henvende sig. En af Stenspecialistens adresser er fx posthuset i Rødovre Centrum og et andet er et kontorhotel i Søborg. På posthuset kender man ikke noget til virksomheden, og på kontorhotellet kan vi blot lægge en besked, som aldrig bliver besvaret. 750 kr. for 12 timers arbejde Efter en politiaktion i Virum, hvor flere fra virksomheden blev anholdt, fik fagforeningen kontakt til nogle af medarbejderne og deres historie er meget overraskende. En af de ansatte i entreprenørvirksomheden kom til Danmark, fordi han troede, at han skulle arbejde som kok.»vores indtryk er, at de ansatte arbejder under nogle helt urimelige forhold. Vi ved, at medarbejderne aflønnes med penge i hånden 16 Trekroner Nyt nr

17 Gartnerne efter dagens arbejde som typisk er timer, og for det får de 750 kr. De skal så selv finde et sted at overnatte,«fortæller Flemming Grønsund, der også mener, at virksomheden er celleopbygget, således at man hurtigt kan flytte sig fra område til område og vende tilbage igen, når myndigheder eller fagforening er væk.»vores bud er, at ingen af de ansatte er faglærte inden for området. Vi kan jo også se, at det arbejde, der bliver udført, er ekstremt dårligt. At man så samtidig misbruger østarbejdere og snyder i skat betyder bare, at vi må bruge flere ressourcer på at få dem stoppet. Den virksomhed er ingen vidst tjent med,«slutter Flemming Grønsund. Kenneth Wöhlisfelt er freelancejournalist. Planteskolegartner fik efterbetalt kroner En planteskolegartner ansat i en mindre planteskole i Københavnsområdet havde gennem flere år arbejdet i weekender og på helligdage uden at modtage overarbejdsbetaling. Virksomheden har indgået lokaloverenskomst med BJMF. Den gav de ansatte ret til blandt andet feriefridage, og der var indføjet en garanti for, at de centralt aftalte lønstigninger skulle udbetales, uanset hvor høj den personlige løn var. Disse forhold havde virksomheden også glemt at overholde. Fagforeningen beregnede et større krav for planteskolegartneren og konstaterede ved gennemgangen af sagen, at ansættelsesbeviset var meget mangelfuldt. Blandt andet var der ingen referencer til overenskomsten, og beskrivelsen af overarbejdstillægget var fejlagtigt. På et mæglingsmøde accepterede virksomheden at efterbetale kr. i manglende løn samt en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis på kr. Anlægsgartner fik godtgørelse på kr. for urimelig afskedigelse En anlægsgartner ansat i virksomheden LK Anlæg havde gennem en periode fungeret som holdformand for en række ansatte. Anlægsgartneren blev alvorligt syg på grund af en blodprop og var fraværende i en længere periode. Efter sygeperioden fortsatte gartneren sit arbejde, men blev efter en samlet ansættelse på ti måneder afskediget på grund af sygdom og af driftsmæssige årsager. Fagforeningen protesterede over opsigelsen, da sygeforholdet ikke havde været unormalt, når man ser bort fra blodproppen, og den ansatte havde aldrig modtaget kritik over sit arbejde. Ved en gennemgang af sagen konstaterede BJMF, at ansættelsesbeviset var manglefuldt, da virksomheden havde tilføjet om snerydning, som var i modstrid med overenskomstens bestemmelser. På et mæglingsmøde mellem 3F og virksomheden kunne virksomheden ikke redegøre for kritikken, og der blev opnåede enighed om at anlægsgartneren fik en samlet godtgørelse på kr. Løn under sygdom efter ophør i virksomheden En opsagt anlægsgartner ansat i virksomheden Grøn Entreprise, som er beliggende i Københavnsområdet, blev udsat for en arbejdsskade med en forstuvet finger den sidste arbejdsdag på arbejdspladsen. Da anlægsgartneren i henhold til overenskomsten har ret til otte ugers sygeløn under tilskadekomst, måtte virksomheden efter fagforeningens henvendelse acceptere at betale fuld sygeløn, selvom den ansatte i praksis var ophørt i virksomheden. Anlægsgartneren var sygemeldt i halvanden uge og fik derved udbetalt omkring kr. i sygeløn kr. i efterbetaling til medarbejder ansat på en maskinstation En medarbejder under uddannelse til kloakmester blev afskediget af virksomheden Østervang I/S, som er entreprenør og maskinstation. I forbindelse med afskedigelsen mente den ansatte, at virksomheden manglede at udbetale overarbejdsbetaling, og det blev samtidig konstateret, at virksomheden ikke havde overholdt sine forpligtelser med indbetaling af pension og opsparing af søgnehelligdagsbetaling. BJMF kontaktede virksomheden om problemerne. Ved fagforeningens gennemgang af sagen blev det desuden konstateret, at ansættelsesbeviset var mangelfuldt. Blandt andet manglede der en henvisning til den gældende overenskomst, ligesom medarbejderens rettigheder vedr. ferie ikke var påført. Virksomheden nægtede i første omgang at efterbetale lønkravet, men på et efterfølgende mæglingsmøde blev der indgået forlig om en samlet efterbetaling på kr. Et hit fra BAK 1898 Så er det tid til jubilæum igen. Brolæggerarbejdernes Klub bliver 110 år. Bestyrelsen og generalforsamlingen vil lave en festlig reception Torsdag den 12. juni kl. 12, i fagforeningen, Trekronergade 26. Alle medlemmer, venner og kumpaner gennem årene vil blive hilst velkommen med lidt vådt og tørt. Vi håber på et stort fremmøde, så vi kan føre de sidste 110 års historie videre. Der er kun 90 år til vi bliver 200 år, så det er på tide at komme i gang, hvis vi skal nå i mål Kæmp ikke kun for dig selv. Trekroner Nyt nr

18 Tagpap Snart slut med dagpenge ved vejrlig for tagdækkere Der er i disse dage ved at blive behandlet et lovforslag, der har store konsekvenser for jeres fremtidige indtjeningsmuligheder. Bliver forslaget vedtaget, vil flere af jer inden længe miste retten til vejrligsbetaling. Af Helge Hansen Kort og godt betyder det Når I har brugt jeres 16 G-dage og tilmelder jer a-kassen, kan I få vejrlig i 30 uger og så er det slut, indtil I har haft 26 ugers arbejde med mere end 30 timer i hver uge inden for 12 måneder. Ud fra de beregninger vi har regnet på, fra blandt andet 3f Hedensted og BJMF i København, vil henholdsvis ca. 45 procent og 74 procent i årets løb modtage supplerende dagpenge, og mere end 50 procent af disse vil være faldet for grænsen med de nye regler for 30 ugers supplerende dagpenge indenfor 104 uger. Dette lovforslag vil ved vedtagelse træde i kraft pr.14. april, og derfor er der allerede en del tagdækkere der vil blive berørt af dette nu og her. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen udtaler, at beskæftigelsesgraden for tagdækkere ikke kan siges at være 100 procent, når vi fra BJMF oplyser, at 74 procent af tagdækkerne i afdelingen modtager supplerende dagpenge i løbet af året. Han vil åbenbart ikke forstå, at tagdækkerne er ansat i virksomhederne og for det meste kun modtager dagpenge, når vejret i Danmark ikke tillader at udføre tagdækningsarbejde. Dette vil ikke berøre dem, der er fastansat som servicefolk og salgsmontører eller andre, der er ansat på fuld tid, men det er kun ca. 25 procent af tagdækkerne. God udvikling kan forsvinde Det er beklageligt, at efter års arbejde for at højne kvaliteten inden for tagpapbranchen i Danmark, hvor der gennem årene er udviklet nogle af markedets bedste materialer og gennem kurser og en ny lærlingeuddannelse er skabt nogle rigtig dygtige tagdækkere, så bliver det spændende at se virkningen i de kommende år, når beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens forslag begynder at virke. Hvorfor stå i lære som tagdækker, hvis det er umuligt at tilrettelægge sin økonomi på grund af dårligt vejr? Det er jo ikke tagdækkerne, der ikke kan arbejde i dårligt vejr. Det er jo ikke et problem at lægge isolering eller tagpap på i regn og slud. Men hvad med kvaliteten? Allerede nu ser vi en del dårligt tagpaparbejde udført i dårligt vejr af billig polsk arbejdskraft, og af danske platuglefirmaer, der ikke aner noget om kvalitet og en ordentlig garanti på deres arbejde, men kun tænker på den økonomiske gevinst. Men konsekvenserne er de skader der sker, som dampbuler eller vandsamlinger mellem tagpap lagene eller den fugt, der kommer i iso- Claus Hjort vil ikke undtage tagdækkerne eller andre fra stramning af supplerende dagpenge på grund af vejrlig. Han siger, at dagpengene ikke skal være en støtteordning til bestemte brancher. 18 Trekroner Nyt nr

19 Tagpap Forslag fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Lovforslaget udmønter den del af aftalen om En jobplan af 28. februar 2008 indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, der vedrører supplerende dagpenge Lovforslagets del om supplerende dagpenge indeholder to elementer: Retten til supplerende dagpenge harmoniseres. Alle deltidsbeskæftigede, uanset om de har et opsigelsesvarsel i deres ansættelsesforhold eller ej, får fremover samme ret til supplerende dagpenge. Retten til supplerende dagpenge begrænses til 30 uger inden for en periode på 104 uger. leringen og bliver lukket inde i konstruktionen. Det giver et dårligt indeklima, svamp og skimmel og giver dermed nogle store økonomiske omkostninger indenfor en kort årrække. Foretræde i Folketinget I et forsøg på at få tagdækkere undtaget dette lovforslag har a-kasse leder Søren Andersen, BJMF, Birthe S. Larsen a-kassen Hedensted og faglig sekretær Helge Hansen været i Folketingets Arbejdsmarkeds udvalg for at forklare nogle af de problemer, det skaber for tagdækkerne og de firmaer, hvori de udfører deres job. Efter at have brugt den tid, der var afsat til forklaring, var der et par opklarende spørgsmål og 1 af dem lød: HVORFOR HAR I IKKE ARBEJDSGIVERNE MED I DAG? Til det kunne vi trække på skuldrene og svare, det ved vi ikke. Vi har forsøgt at få Dansk Byggeri med, men det ønskede de ikke. Mange andre afdelinger og brancher har søgt foretræde, men lige meget hjælper det. Claus Hjort Frederiksen vil ikke undtage tagdækkerne eller andre fra lovforslaget og udtaler, at supplerende dagpenge ikke skal være en støtteordning til bestemte brancher. Spørgsmålet er hvad skal vi nu? Skal vi til at kikke på fastansættelser på 37 timer om ugen, timeløn eller akkord og hvad vi skal lave, når vi ikke udfører tagdækningsarbejde, og til hvilken løn, skal vi kunne fyres og ansættes på grund af vejret som det passer arbejdsgiverne, der er mange ting at kikke på. Det kunne også tænkes, at vi kunne erstattes af billigere arbejdskraft eller at alle skal være selvstændige så kan vi arbejde når vejret er godt, uanset ugedag. Der er mange spørgsmål der skal besvares i fremtiden, men det kunne jo også være godt, hvis arbejdsgiverne og deres organisation meldte ud hvad de mener om lovforslaget og hvordan det berører deres virksomhed. Generalforsamlingen i tagpapklubben Af Helge Hansen, brancheklubformand Den 29. april var der indkaldt til generalforsamling og stegt flæsk i Tagdækkernes Brancheklub. Der var 23 fremmødte. Formand Helge Hansen fremlagde bestyrelsens beretning om arbejdet i det forgangne år. Der havde været et par faglige sager om manglende løn, pension, og feriepenge og et par stykker om uberettigede fyringer, samt en masse forskellige opgaver vedrørende lærlinge og uddannelse. En ny branchevejledning har set dagens lys, hvor der især er lagt vægt på de nye vægtgrænser på tagpaprullerne (25 kg). Det har skabt meget snak blandt tagdækkerne og firmaerne. Men der må kun anvendes ruller på over 25 kg, hvis der bruges et teknisk hjælpemiddel til udlægning og tilretning. Dette gælder ikke en sækkevogn, den er kun til transport af tagpapruller. Angreb på supplerende dagpenge I det nye år er det de supplerende dagpenge, der står først for. Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag, som skal nedbringe dagpengene med 550 mill. kr. Det får stor betydning for hele branchen. 18 tagdækkere herfra deltog i temadagen og generalforsamlingen i Tagdækkernes Landsklub den marts i Odense, hvor AT og TOR viste problemer i branchen på hver deres felt. Efter beretningen fremlagde A-kasseleder Søren Andersen et mere konkret billede af, hvad det betyder for tagdækkerne og deres vejrlig. Det ser meget sort ud for fremtiden. Så der var mange spørgsmål og enkelte forslag, til hvordan det også kunne løses. Men det er ikke noget, der tåler at blive skrevet. Derefter blev regnskabet fremlagt og godkendt. Ny bestyrelse Valget til bestyrelsen gik nemt og hurtigt: Helge Hansen genvalgt som formand, Åge Jensen og John Læssøe genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter blev Rene Slot og Flemming Rastung valgt. Som revisor blev Peter Have valgt, og som revisorsuppleant er det Alfred Lübbers. Det indkomne forslag fra bestyrelsen om at skifte hævemulighederne af klubbens midler i banken fra at være check til at blive et hævekort blev vedtaget. Under eventuelt kom debatten om de supplerende dagpenge frem igen, og aftenen sluttede i god ro og orden. Alt i alt en rigtig god generalforsamling. Trekroner Nyt nr

20 Arbejdsmiljø Nye branchevejledninger Af Flemming Hansen Branchearbejdsmiljørådet for bygge-anlæg (BAR- BA) har udgivet to nye branchevejledninger. Støj og hånd/arm vibrationer håndværktøj og maskiner og Byggeriets sikkerhedsmålinger et værktøj til at overvåge og forbedre arbejdsmiljøet på byggepladsen. B R A N C H E V E J L E D N I N G O M BYGGERIETS SIKKERHEDSMÅLINGER Støj og vibrationer Vejledningen om støj og hånd/arm-vibrationer er på 32 sider og med gode illustrationer af maskiner og skemaer over risikoen ved deres brug. Vejledningen er delt op i en del, der omhandler STØJ og en anden del, der omhandler VIBRATIONER. Støj kan som bekendt give varige høreskader både ved pludselige knald og ved længerevarende støjbelastning. Husk de døde kæmp for de levende Dette slogan har gennem mange år været et tema for arbejdsmiljøets internationale dag den 28. april. Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere (AAA) og LO Storkøbenhavn afholdt i år et arrangement på Kultorvet i København, hvor man opsendte 64 balloner en for hver af de døde på arbejdspladser i Danmark i I anledning af EU s tidligere angreb på sikkerhedsuddannelserne på arbejdsmarkedet var ballonerne i blå EU-farver. Ved samme arrangement uddelte AAA prisen»det forhåndenværende Søm«, som gik til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen for at have tilladt udenlandske arbejdstagere at arbejde uden relevante sikkerhedsuddannelser. Hjorten kunne desværre ikke møde op og modtage prisen Fagforeningen BJMF deltog ved arrangementet mindedes de døde og kæmper fortsat for medlemmernes hele liv. B R A N C H E V E J L E D N I N G O M STØJ OG HÅND/ARM VIBRATIONER - HÅNDVÆRKTØJ & MASKINER Vibrationer kan give skader i fingre, hænder, albuer og skuldre og i de sener og muskler, man bruger ved dette arbejde. Den mest kendte vibrationslidelse er nok hvide fingre, hvor fingrene efterhånden bliver følelsesløse og kolde og senere begynder at gøre ondt. Vejledningen gennemgår ikke samtlige maskiner, men gør brugeren i stand til at finde den enkelte maskines vibrationsniveau, når man kender maskinens navn og evt. har dens tekniske datablad. Så kan man finde ud af, hvor længe man må bruge den pr. dag. De samme oplysninger kan findes om støjbelastning for hver maskine. Vejledningen er på 32 sider og kan varmt anbefales. Den kan fås ved henvendelse til fagforeningens byggegruppe. Byggeriets sikkerhedsmålinger BAR-BA forsøger at introducere et finsk system at måle arbejdsmiljø på, som er mere avanceret end det kendte»projekt Mønsterarbejdsplads«, som har kørt i mange år. ET VÆRKTØJ TIL AT OVERVÅGE OG FORBEDRE ARBEJDSMILJØET PÅ BYGGEPLADSEN Til forskel fra Mønsterarbejdspladsens rødgul-grøn-system, er BS-systemet mere finkornet og giver med mindst 70 observationer pr. arbejdsplads et mere nuanceret billede af pladsens tilstand. Og det er hele ideen: Flere af de positive ting skal fremhæves. Byggefagenes Samvirke i København har lovet at prøvekøre BS-modellen på et par arbejdspladser, og vi vil afvente vurderingen herfra, før vi vil anbefale den til brug. Vejledningen på 40 sider kan dog også fås ved henvendelse til fagforeningens byggegruppe. Flemming Hansen er arbejdsmiljøansvarlig i BJMF. Møde for nye sikkerhedsrepræsentanter men andre er også velkomne ONSDAG DEN 11. JUNI KL Sted: Konferencesalen på 4. sal. Trekronergade 26, Valby Der bliver en orientering om seneste nyt inden for arbejdsmiljøområdet. Ellers er dagsordenen åben, og alle emner kan rejses. Medbring evt. papirer eller andre ting, der skal kigges på. Der vil blive serveret kaffe og øl/vand. 20 Trekroner Nyt nr

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere