DK13HLQ DK20. DK20Q Capacity kg. DK20HLQ Capacity kg. Brugermanual Hydraulisk donkraft. User s guide Hydraulic Garage Jacks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK13HLQ DK20. DK20Q Capacity 2.000 kg. DK20HLQ Capacity 2.000 kg. Brugermanual Hydraulisk donkraft. User s guide Hydraulic Garage Jacks"

Transkript

1 DK20 Capacity kg DK20Q Capacity kg DK13HLQ Capacity kg DK20HLQ Capacity kg DK GB D Brugermanual Hydraulisk donkraft User s guide Hydraulic Garage Jacks Betriebsanleitung Hydraulischer Rangierheber DK N GB D F S SF NL E Würth Norge, A/S Morteveien 12 Holum SKOG N-1481 Hagan Wurth

2 DK N DK20, DK20Q, DK13HLQ DK20HLQ Advarsler - sikkerhedsforanstaltninger 1. Donkraften må kun benyttes af trænet personale, der har læst og forstået denne manual. 2. Undgå overbelastning. Kapaciteten må ikke overskrides. 3. Donkraften må kun anvendes på vandret, plant og bæredygtigt underlag. 4. Køretøjets hjul skal være fremadrettede og bremsede eller blokerede. 5. Undlad at flytte eller transportere køretøjet ved hjælp af donkraften. 6. Donkraften er udelukkende et løfteværktøj. Understøt altid køretøjet med godkendte støttebukke, før der arbejdes under køretøjet. 7. Løft kun på køretøjets løftepunkter som foreskrevet af fabrikanten, og kun centralt på løftesadlen. 8. Ophold er forbudt i, på eller under et køretøj, der løftes eller kun understøttes af en donkraft. 9. Anvend kun originalt tilbehør og originale reservedele. 10. Donkraften - herunder overtryksventilen - må ikke ændres. 11. Manglende overholdelse af disse advarsler kan forårsage, at lasten falder ned eller donkraften svigter, hvilket kan medføre person- og materielskade. Montering Monter bøjlegrebet på håndtagsrøret med den indvendige tap i indgreb med rørets slids. Skub røret netop så langt ind i bøjlegrebet, at skrue og møtrik kan monteres (anvend gummihammer til at justere bøjlegrebets placering). Anbring derefter håndtagsrøret i nikketøjet med den lodrette slids bagest, og med nikketøjets skrue i indgreb med slidsen. Betjening Løft: Pump op og ned med håndtaget. Anvend fulde pumpeslag. Sænkning: Træk håndtaget op og drej dernæst forsigtigt mod uret. Dagligt: Kontroller donkraften for beskadigelser. Månedligt: Smør alle bevægelige dele med lidt olie. Oliepåfyldning: Pumpe og cylinder er et lukket system, og efterfyldning er normalt ikke nødvendigt. Efterfyldning af olie kræver udtagning af den komplette pumpe: 1. Løsn skrue (16) gennem hul i køreramme. 2. Udløs og sænk løfterammen helt i bund. 3. Hold håndtaget vandret og bloker pumpestemplet (31) i inderste position vha. en skrue eller lignende gennem udløserbøjlens (39) hul. Pas på den indvendige fjeder! 4. Fjern håndtag og nikketøj samt de to skruer (7) øverst på løfterammen. 5. Den komplette pumpe er nu løs og kan løftes fremefter og ud af løfterammen. 6. Samling sker i modsat rækkefølge. Til sidst skal donkraften pumpes ca. halvt op for at lette monteringen af skruen (16). Korrekt oliestand er op til underkant påfyldningshul (27) med cylinderen lodret, nikketøjet nedad og stempelstokken helt inde. For meget olie forårsager dårlig pumpefunktion. Oliemængder: dk20, DK20Q and DK13HLQ: 0,3 l. DK20HLQ: 0,5 l. Enhver god hydraulikolie med viskositeten ISO VG 15 kan anvendes. Anvend aldrig bremsevæske! Sikkerhedsmæssige eftersyn I henhold til national lovgivning - dog mindst en gang om året - skal følgende kontrolleres af en sagkyndig: Skader, unormalt slid, overtryksventilens justering samt pumpen for utætheder. Fejlfinding 1. Lasten synker utilsigtet engang imellem: Kontroller, om der er tilstrækkeligt spillerum mellem udløserbøjle (39) og håndtagsrør. Juster evt. de to møtrikker (11) indtil der er 1-2 mm spillerum uanset om håndtaget står lodret eller vandret. 2. Donkraften kan ikke løfte i top: Efterfyld med olie. 3. Lasten synker: Utætte ventiler eller slidte pakninger. Kontroller kugler og ventilsæder under proppen (46) og skift cylinderens pakninger. 4. Pumpe eller cylinder lækker olie: Skift slidte pakninger med nye fra pakningssæt Reservedele Erstat slidte eller defekte dele med originale reservedele. Ikke alle hoveddele kan forventes leveret efter produktionsophør. Destruktion Olien aftappes og bortskaffes på lovlig måde før destruktion. Vedligehold Vedligehold og reparation må kun foretages af kvalificeret personale.

3 DK20 DK20Q DK13HLQ DK20HLQ

4 DK20 DK20Q DK13HLQ DK20HLQ DK GB D Pos. Art. No. Art. No. Art. No. Art. No. Pcs Benævnelse Description Bezeichnung Donkraft, kompl. Jack, compl. Rangierheber, kompl Skrue Screw Schraube Møtrik Nut Mutter Skive Washer Scheibe Låsering Locking ring Schließring Låsering Locking ring Schließring Trykleje Thrust bearing Drucklager Skrue Screw Schraube Skrue Screw Schraube Skrue Screw Schraube Hjulgaffel Wheel fork Radgabel Sadel Saddle Sattel Hjul - fast Wheel fixed Rad - fest Hjul - sviingbar Wheel, pivoting Rad - schwenkbar Plastkappe Plast covering Plastkappe Håndtagsrør Lever tube Handhebelrohr Bøjlegreb Handle Griff Aksel Axle Achse Gummisadel (tilbehør) Rubber saddle (option) Gummisattel (Zubehör) Køreramme Base frame Fahrrahmen Løfteramme Lifting frame Heberahmen Parallelstang Steering rod Parallelstange Pumpe, komplet Pump, complete Pumpe, komplett

5

6 DK20 DK20Q DK13HLQ DK20HLQ DK GB D Pos. Art. No. Art. No. Art. No. Art. No. Pcs. Beskrivelse Description Bezeichnung Pumpe, komplet Pump, complete Pumpe komplett * O-ring O-ring O-Ring * O-ring O-ring O-Ring * O-ring O-ring O-Ring * O-ring O-ring O-Ring * O-ring O-ring O-Ring * O-ring O-ring O-Ring * Afstryger Scraper ring Abstreifer * Afstryger Scraper ring Abstreifer * O-ring O-ring O-Ring * Back-up ring Back-up ring Back-up ring Møtrik Nut Mutter Udluftningsskrue Air escape screw Entlüftungsschraube Fjeder Spring Feder Fjeder Spring Feder Fjeder Spring Feder Skrue Screw Schraube Skive Washer Scheibe * CU-skive Cu-washer CU-Scheibe Skrue Screw Schraube Stopskrue Stop screw Anschlagschraube * Kugle ø2,5 Ball ø2,5 Kugel ø2, Låsering Locking ring Schließring * Kugle ø6,5 Ball ø6,5 Kugel ø6,5 * Kugle ø10 Ball ø10 Kugel ø Skrue Pointed screw Schraube Forskruning Gland Verschraubung Påfyldningsskrue Filling plug Füllschraube Forskruning Gland Verschraubung Fjeder Spring Feder Pumpehus Pump body Pumpgehäuse Pumpestempel Pump piston Pumpkolben Stempel Piston Kolben Stempelstok Piston rod Kolbenstange Cylinderrør Cylinder tube Zylinderrohr Udløserspindel Release spindle Auslöserspindel Udløserstyr Release guide Auslöserführung Rulleaksel Rolling axe Rollenachse Rulle Roll Rollen Udløserbøjle Release bracket Auslöserbügel Cylindermøtrik Cylinder nut Zylindermutter Adapter Adaptor Adaptor Olieslange Oil hose Ölschlauch Fodpedal Pedal Fußhebel Nikketøj Tipping gear Kippvorrichtung, Aksel Axle f. tipping gear Achse Prop Plug Pfropfen Justerskrue Adjusting screw Justierschraube * Pakningssæt Repair kit Dichtungssatz DK: De med * mærkede dele leveres i komplet pakningssæt. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedelsnummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør af model. GB: * indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts. All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model. D: Die mit * markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben. Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles nicht erwartet werden.

7 DK GB D tilbehør accessories zubehör Art. no DK GB D Benævnelse T3 - Løftetravers For moderne biler uden forbro. (Tilladelig last 1000 kg) Description T3 - Cross Beam Adaptor For modern vehicles without axle beam (Permissible load 1000 kg) Bezeichnung T3 - Achstraverse Für moderne Autos die keine Fronttraverse haben (Zulässig Belastung 1000 kg) Art. no GS - Gummisadel Beskytter undervogn. Passer også på løftetravers Tappen på gummisadel skal smøres med glidemiddel før montage. GS - Rubber Saddle For protection of car body Also for use on cross beam adaptor. Grease the tap of the rubber saddle prior to assembly. GS - Gummisattelkissen Zum Schonen des Fahrzeugbodens Passt auch zu Achstraverse. Das Zapfen des Gummisattels vor Montage einschmieren. Art. no F-DK1 Forlænger 100 mm F-DK1 Extension 100 mm F-DK1 Verlängerung 100 mm Art. no Nikketøj - sæt Til ændring af DK20 til DK20Q Tipping Gear Set To change DK20 into DK20Q Kippvorrichtung - satz Um DK20 auf DK20Q zu ändern Pos. 1 1 stk Q pedal Pos. 1 1 pc Q pedal Pos. 1 1 St Q Pedal Pos. 2 1 stk Q nikketøj Pos. 2 1 pc Q tipping gear Pos. 2 1 St Q Kippvorrichtung Pos. 3 1 stk Aksel Pos. 3 1 pc Axle Pos. 3 1 St Achse

8 EU Overensstemmelseserklæring EC Declaration of Conformity for Machinery EG Konformitätserklärung Declaration CE de conformité pour les composants EU Överensstämmelseforsäkran Vaatimustenmukaisuuvakuutus EU verklaring van overeenstemming EU declaración de conformidad sobre máquinaria Directive 98/37/EEC Würth Norge, A/S Morteveien 12 Holum SKOG N-1481 Hagan DK N GB Hydrauliske donkrafte, er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 98/37/EEC og EN1494) med ændring, og er i overensstemmelse med andre relevante nationale bestemmelser. Hydraulic Garage Jacks, are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 98/37/EEC and EN1494) as amended andwith national implementing legislation. S SF Hydrauliska domkrafter Överensstämmer med Maskindirektivets bestämmelser (Direktiv 98/37/ECC och EN1494) med ändring, och är i överensstämmelse med andra relevanta nationella bestämmelser Hydraulisen hallinostin käyttöohjeet, vastaa Konedirektiivin (direktiivi 98/37/EEC ja EN1494) määräyksiä sekä kansallista voimaantulolainsäädäntöä. D F Hydraulische Rangierheber, konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EEC und EN1494 inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlaß zur Umsetzung der Richtlinie ins nationale Recht. Crics rouleurs hydraulique, sont conformes aux dispositions de la Directive Machine 98/37/CEE et EN1494, et aux législations nationales la transposant. Viborg NL E Hydraulische rolkrik, in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Richtlijn Machines (richtlijn 98/37/EEC en EN1494) en met de essentiële veiligheidsen gezondheidseisen (ARAB). Los gatos hidraulicos, son conforme con las directrices sobre máquinaria (Directiva 98/37/EEC y EN1494) incl.enmiendas, y en conformidad con las directrices nacionales relevantes. Claus A.Christensen General Manager Subject to changes and misprints.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Søjleboremaskine EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

PROMENADE TaskeRollator [ inclusion ] by AKP Design Design Registreret og Brugsmodel Beskyttet

PROMENADE TaskeRollator [ inclusion ] by AKP Design Design Registreret og Brugsmodel Beskyttet Brugervejledning Side 1 af 10 PROMENADE TaskeRollator Dansk Design: [inclusion] By AKP Design EU design registreret og brugsmodel registreret. Udviklet og testet i henhold til international standard for

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere