Energirenovering og øget brugerværdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering og øget brugerværdi"

Transkript

1 Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse

2 Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer i Storkøbenhavn med godt boliger samt en række institutioner og erhvervslejemål. Vi er grundlagt i 1920 og har stået for opførelse af mere end boliger i Danmark gennem tiderne.

3 KAB har altid arbejdet med at gøre byggeriet bæredygtigt gennem energibesparelser. Det er i nybyggeriet at det oftest har været muligt at afprøve nye tiltag.

4 Men også indimellem i forbindelse med renovering

5 1. Hvordan har vi arbejdet med energibesparelser hidtil? 2. Hvilke udfordringer står vi overfor? 3. 2 projekter der måske viser vejen 4. En brændende platform og en affyringsrampe

6 Vi har kunnet indarbejde bæredygtighedstiltag der lå udover almindelig snusfornuft når der var eksterne støttemuligheder. Da der var højkonjuktur var der ikke stemning for det. Nu er der en gryende bevidsthed..

7 Når kommunen har ambitioner, kan vi også have det

8

9

10

11 Den almene sektor er det ejendomsområde i Danmark, der til dato har gennemført projekter med de største energi-besparelseseffekter. Årsagen til dette er, at renovering af byggeskader i store samspilsramte boligområder, ofte er løst med en kombination af efterisolering og indklædning af facader med nye materialer, nye vinduer og glasinddækning af altaner. Dette har medført betydelige varmebesparelser i meget store bebyggelser.

12 Lundegården i Ballerup - renoveret i 2006 Oprindelig betonfacade Isolering Ny muret facade

13 Stjernen på Frederiksberg - renoveret i 1996 Før Efter

14 Det primære formål med disse renoveringer var, at løse store byggetekniske problemer og sekundært, at opnå udseendemæssige forbedringer der kunne medvirke til et bedre image. Energibesparelserne i den forbindelse er naturligvis inddraget i overvejelserne, men det har ikke været en udløsende faktor.

15 Der kunne have været gjort betydeligt mere ud af den energibesparende side af renoveringerne, men økonomien gav kun mulighed for det nødvendige minimum af efterisolering. Det har dog betydet at mange af disse bebyggelser er gået fra 7 cm isolering med mange kuldebroer til 17 cm med lavenergiruder. Det er der rigtigt mange varmekalorier i..men det kunne gøres endnu bedre

16 Der er stadig mange bebyggelser fra 60érne og 70érne der kunne have behov for en renovering, både af udseende/imagemæssige og energimæssige grunde. Vi har dog i stigende omfang fokus på de bebyggelser fra 40érne og 50érne som hidtil har fungeret rigtigt fint. Vores øgede forbrug af bolig m 2 og vores krav til øget komfort har bragt disse bebyggelser i farezonen udlejningsmæssigt. Her er der også store energibesparelsesmuligheder, men også fare for at miste betydelige arkitektoniske værdier.

17 Fortunbyen i Lyngby opført 1955

18 Det er en meget krævende opgave vi her står overfor. Der er et stort behov for at omdanne og opgradere boligerne. Det er meget bekosteligt. Samtidig skal vi finde veje til energibesparelser der ikke ødelægger de betydelige arkitektoniske værdier, som disse generationer af boligbyggeriet repræsenterer. Udfordringen er, at gøre energirenovering til brugsværdiøgende og samtidig styrke bebyggelsernes arkitektoniske værdi. - og så skal husleje kunne betales.

19 Der er en stor sympati for bæredygtig udvikling i den almene sektor. Vores grundlæggende erfaringer er, at det ikke er den gode vilje alene der skaber udvikling.

20 Energibesparende tiltag vil blive indarbejdet i det eksisterende byggeri: - i det omfang det medfører her og nu besparelser for de der beslutter - i det omfang der kan ydes økonomisk støtte der eliminerer risiko og evt ekstraudgifter - hvis det bliver et decideret lovkrav at tiltagene etableres trods økonomiske konsekvenser

21 Incitamentsstrukturer der vil være virksomme: Pisk: Markant højere energipriser og omfordeling af fjernvarmeudgifter så mindsket forbrug belønnes Lovkrav om nedbringelse af forbrug Gulerod: Tilskud til etablering samt evt billige lån og underskudsgarantier

22 Som sagt: Vores grundlæggende erfaringer er, at det ikke er den gode vilje alene der skaber udvikling. Og alligevel sker der indimellem noget betydningsfuldt.. 2 projekter hvor andre motiver har ført til energibesparelser

23 Boelholm 1 og 2

24

25

26 Renoveringsprojektet består af en energirenovering af 218 gårdhavehuse på i alt m 2 med fokus på energioptimering og miljøvenlige energikilder. Der foretages en fordobling af isoleringen på tag og facader Den eksisterende el-opvarmning ændres til centralvarme, hvor varmen kommer fra et af Nordens største jordvarmeanlæg. Varmeslangerne er udlagt i jorden i græsarealet mellem de to boligbebyggelser med et areal på m 2.

27

28 Jordvarmeslanger

29

30 Det nuværende el-forbrug er kwh. pr. år. Det bliver reduceret til kwh. pr. år efter renoveringen. Den samlede CO2 besparelse bliver 760 ton pr år.

31 Avedøre Store hus

32

33 Avedøre Store hus - der fremover hedder Solhuset

34 Varmeforsyning Solfangerne på taget dækker et areal på ca. 750 m 2 og energi- en herfra indgår i den samlede lokale fjernvarmeforsyning, men solfangerne vil primært levere varme til opvarmning af varmt brugsvand og til opvarmning af boligerne i Store Hus. Ydelsen til varmtvandsproduktionen fra solfangerne svarer til forbruget af varmt brugsvand i sommerperioden i Store Hus, som har 430 boliger. CO 2 -reduktionen svarer til ca. 70 tons/år.

35 El-forsyning Solcelleprojektet er et bygningsintegreret anlæg, hvor syd- gavlen på Store Hus er beklædt med solceller med en over- flade på ca. 300 m 2. El-produktionen herfra vil svare til ca kwh/år ved normal solindstråling, hvilket giver en CO 2 -besparelse på ca. 11 tons/år. El-produktionen indgår primært i el-forsyningen til Store Hus men er også koblet på el-nettet således, at der kan blive tale om salg af el, såfremt der opstår en overproduktion.

36 Vi står på en brændende platform, men råder over en affyringsrampe

37 Vi SKAL nedbringe vores CO2 udslip og fortsat holde en sund økonomisk balance. Vi har med den almene sektor et redskab til at generere viden gennem eksperimenter og understøtte en markedsudvikling gennem storskala investering.

38 I det almene byggeri bliver der i disse år investeret massivt i renoveringer. Over en periode på 6 år støttes renoveringer for mere end 24 mia.kr. Disse renoveringer trækker betydelige energibesparelser med sig, som ellers ikke ville være gennemført. Det er godt, men slet ikke godt nok

39 Der er behov for nytænkning, hvis vi for alvor skal løfte en bygningsstrategi to the next level. De almene boliger kunne være et oplagt og velorganiseret fremtidslaboratorium. Nu renoveres op til den nuværende energistandard, men med et målrettet indsats kan vi sikre et løft og rykke standarderne. Vi kan teste nye metoder, og man vil være sikker på, at pengene går til noget reelt nyt og udviklende, der ikke alligevel ville blive lavet. Bygningerne kan blive tænkt sammen med energisystemet og bliver intelligente og fleksible.

40 Der er et stort energibesparelsespotentiale. Der er en grundlæggende vilje til at medvirke aktivt til, at nedbringe energiforbruget hos beslutningstagerne i den almene sektor. Der er dermed en mulighed for at opbygge en efterspørgsel og dermed skabe et marked for energibesparelsestiltag der batter. Som alle nye markeder skal det blot have lidt hjælp til at skubbes i gang.

41 Den internationale bæredygtighedsdagsorden presser mere og mere på det eksisterende byggeri. Det nordiske ministerråd gennemfører en proces for at skabe en fælles nordisk strategi for arbejdet med bæredygtighed i byggeri. Målet er at fastholde det stærke skandinaviske og her især stadig væk det danske brand globalt set.

42 Nordic Built er et af de seks såkaldte fyrtårnsprojekter, der blev lanceret i forbindelse med den nye industri- og innovationspolitiske samarbejdsaftale, som blev vedtaget i oktober Nordisk Ministerråd og Nordisk Innovation giver finansiel støtte til projektet og sidstnævnte bidrager også til realiseringen af projektet sammen med de nordiske lande.

43

44

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Danmark ser grønt i Sønderborg

Danmark ser grønt i Sønderborg Danmark ser grønt i Sønderborg B Y G G E R I & E N E R G I Søren, Rune, Jacob, Nicolai og Dino 24-09- 2 0 1 0 Forord. I 10 uger, 10 byer og 10 temaer sætter DR fokus på grøn teknologi. I Sønderborg er

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug 2-2009. Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås.

Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug 2-2009. Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås. 2-2009 Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås. Læs mere side 3 Læs bl.a i denne udgave af BRON: Regionsdirektør

Læs mere

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Cenergia

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan

Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan Energihandlingsplan De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan Forord Denne rapport er udarbejdet i InnoBYG regi med det formål at indsamle de første erfaringer med energihandlingsplaner

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere