1. maj taler. Arrangementer i Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. maj taler. Arrangementer i Juni"

Transkript

1 Nr. 6 juni 2009 Arrangementer i Juni 5. Grundlovsmøde, Højrupgård, Vallensbæk, kl Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl Torvearrangement, Bytorvet kl Valg til EU-parlamentet 9. Kommunalbestyrelsesmøde, kl Grillhygge, Husmandsvej 4 Taastrup, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl Deadline for S-Posten 25. Kommunalbestyrelsesmøde, kl S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl Vi glæder os til at se dig ved Torvedagsarrangementerne 30. årgang 1. maj taler Her kan du læse, hvad Finn Aaberg, Steen Christiansen, Mogens Lykketoft og Vibeke Storm Rasmussen sagde i deres taler. De havde alle klare bud på Rigets tilstand Husk at bakke op om vores kandidater til EU-parlamentsvalget. Enhver stemme tæller!!!!! 30. maj og 6. juni. Kl Mange gør stærk Hilsen fra Bestyrelsen

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Henrik Hess og Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Der er stadig noget at fejre... side 3 Albertslund er din og min by... side 7 Kandidater til EU-valget... side 11 Kvindekonference... side 12 Morgendagens verden... side 14 Grundlovsarrangement... side 19 Grillhygge... side 20 Set fra sidelinjen... side 21 Torvedage i centret... side 22 Fra Rasmussen til Rasmussen... side 23 Danmarkshistorien i Vestskoven. side 27 Gør Landbrugsstøtten økologisk.. side 28 Sildemøde... side 28 Arbejdsgrupper... side 29 Kalender... side 30 KB-medlemmer... side 31 Partiforeningens bestyrelse... side 32 Lay-out: Britta S. Jørgensen Korrektur: Henrik Hesse mail: Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 60 år Tlf.: Dato: / 2009 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

3 S-posten Side 3 Der er stadig noget at fejre. Finn Aabergs 1. maj tale Status 1. maj 2009 Hvor står vi i efter mere end et århundrede præget af de socialdemokratiske værdier om frihed fra undertrykkelse, lighed i stedet for ulighed og fællesskab til at løfte, bære og udvikle? udvikling, der totalt ændrede arbejdets karakter for de fleste. I dag er der flere kulturarbejdere i Danmark end der er ansatte i landbruget. Og industrisamfundet er langt inde i en forvandling til service- og informations samfund. Langt bedre end nogen turde drømme om! 1. Bevares - der skulle et ungdomsoprør til for at justerede på forholdet mellem generationerne 2. Der skulle et kvindeoprør til for at justere på forholdet mellem kønnene 3. Der kom en uddannelsesrevolution der i et vellykket angreb på uligheden vendte op og ned på arbejdsdelingen i samfundet 4. Der kom en teknologisk Læg hertil globaliseringen og det står klart, at dagsordenen for frihed, lighed og fællesskab er en helt, helt anden, end da det hele begyndte. Intakte værdier Godt på vej væk fra Socialdemokratiets århundrede kan vi konstatere, at de seneste perioder med borgerlig regering endnu ikke afgørende har antastet de grundlæggende værdier i den socialdemokratiske velfærdsmodel. Tonen er hadsk og udtrykker en glæde ved magten, som er uklædelig, men

4 Side 4 det store åbne koordinerede angreb lader vente på sig. Forklaringen er for så vidt enkel: Den omlægning af samfundet, som de socialdemokratiske reformer har skabt, har også skabt et samfund, hvis medlemmer grundlæggende er glade for velfærdens projekt og for de værdier, der ligger bag. S-posten under borgerlige regeringer. Pengene lander altid i de forkerte lommer. De fattigste i U-landene, lønmodtagere, ledige, unge og mange hårdtarbejdende familier må betale, mens de velbeslåede får, hvad de kan forvente som sponsorer - inklusive en rødvinsreform på skaffeområdet. Men velfærden bliver i faretruende grad opfattet som noget selvfølgeligt, man ikke behøver at engagere sig i eller kæmpe for. Det er vores opgave at sørge for, at den løbende diskussion gør op med denne opfattelse og sikrer stadig nye medlemmer til det parti, der først og fremmest har æren for det, de fleste er glade for i dag. Både når det gælder det nationale projekt og - ikke mindst - det lokale projekt Albertslund, der i mange år nærmest har væltet sig i priser for miljø, kultur, børn og planlægning. Tag ikke fejl!! Man skal nemlig ikke tage fejl af, at VK-regeringens fordelingspolitik er præcis, som den plejer at være Venstre har udadtil smidt sin ideologiske ballast over bord, erklæret sig som tilhænger af velfærds samfundet, lovet forbedringer på et par populære punkter som ventelister med bl.a. et alt for dyrt og bureaukratisk kompliceret "frit valg" inden for omsorg og sundhed, introduceret et skatteloft der sammen med serviceloft, låneloft, anlægsloft og bremse på bloktilskuddet til kommunerne fremkalder beskæringer i lokalsamfundet, lovet strengere straffe til forbryderne og tæsket løs på indvandringen.

5 S-posten Oven i planlægger regeringen til overflod at genere de kommuner, der har de største udfordringer, ved at omfordele i tilskudssystemet til de kommuner, der ingen udfordringer har. Venstre har baseret sin vej til magten på, hvad der rørte sig hos vælgerne. I sikker forvisning om, at når magten først var erobret, kunne man altid vende tilbage til hovedmålet: Mindre fællesskab, færre fælles projekter og en omfordeling af goderne til gavn for de stærkeste og rigeste. Det er det, vi ser klarere og klarere. Og en hærskare af spindoktorer er myldret ind i ministerierne for at sælge nyheder og nedskæringer på den rette måde. Der jongleres med tallene, og medieverdenen finder sig i det. Velfærd er ikke en selvfølge Inden for de næste få år går de store årgange fra 40'erne på pensi- Side 5 on. Det er de sidste, som har oplevet et mangelsamfund og fået kampen for velfærdsstaten ind med modermælken. De sidste, som selv oplevede industrialiseringen og den senere overgang til servicesamfund og mediestyret videnssamfund. Den generation, der gennemlevede ungdomsoprør og kvinde oprør - og sørgede for en uddannelse af deres børn, som ikke er set før i danmarkshistorien. For de børn er velfærdssamfundet en selvfølge, og velfærden betragtes overvejende som en samling rettigheder - ikke et fælles projekt. Og så har uddannelse og tryghed skabt en generation, der sætter personlig udfoldelse højt. Det burde vi sådan set være glade for. Velfærdens samfund er jo ikke blot et mål, men et middel til mere retfærdig fordeling, mindre ensretning end under kapitalismen og bedre mulighed for individuel udfoldelse i tryghed. Det er i den sammenhæng et paradoks, at så mange finder det eneste projekt, som reelt har skabt massevelfærd og i øvrigt fremragende vilkår for intellektuel

6 Side 6 kreativitet, dybt kedsommeligt og selvfølgeligt.. Forsikringsdanmark?? Den reelle trussel i de borgerliges ideologiske bagage negligeres ofte, selvom det er indlysende, at der bag de lokkende toner om frit valg på alle hylder gemmer sig forsikringsordninger i stedet for solidaritet - og egoisme og isolation i stedet for samarbejde. Vores årelange kamp for velfærd og ligeværd er grundlæggende vundet så overbevisende, at de borgerlige ikke officielt søger tilbage til tiden, hvor de var mod folkepension, 9 års undervisningspligt og enhver miljøindsats. Kampen foregår mere i det skjulte, hvor det, vi har bygget op, gradvis skal nedbrydes. Det er helt forrygende at høre, at den frie og lige adgang til sundhedsvæsenet kan defineres til den frie og lige ret til at købe sundhedsforsikringer. Yes, we could! Det gør det sværere end før, og det kræver, at vi står sammen. Vi S-posten kan nemlig godt. Rigtig godt. Beviset er klarest i Nyrup-regeringens 10 år: 1992 var underskuddet på de samlede offentlige finanser på 26 mia. kr var overskuddet på 35 mia. kr udgjorde den samlede offentlige gæld 78 pct. af BNP 1999 udgjorde den 53 pct. Fra 1992 til 2001 blev der ansat flere i den offentlige sektor flere i den private sektor Arbejdsløsheden blev nedbragt fra til Det var den største reduktion i arbejdsløsheden i EU. Og ungdomsarbejdsløsheden blev reduceret fra 12 pct. til 3. pct. Det er her, man med en senere tids udtryk kunne sige: Yes, we could

7 S-posten Den nuværende krise, der grundlæggende er skabt af grådighed og manglende regulering af finanssektoren, har den borgerlige regering sat på venteliste. har et fælles projekt. Side 7 Og den der ikke tør vælge ad hvilken vej han vil gå ender som sten i den trappe de stærke vil træde på Jo - der er stadig noget at fejre. Men vi lever ikke på romantiske minder aus der Vergangenheit. Vi er en helt nødvendig kraft i det 21. århundrede. For vi ved, at et folk - eller en kommune - ikke er noget, man er. Det er noget, man bliver, hvis man Og der er stadig noget at erindre hinanden om, når vi på traditionel vis mødes for netop at huske hinanden på, hvorfor vi i grunden er her. JKJ Albertslund er din og min by - vores by Steen Christiansens 1. maj tale værdier, der er grundlaget for byens liv - i: borgernes hverdag - byens politiske liv - i administrationen - i skoler og institutioner. Demokrati, engagement i borgernes hverdag er ikke givet på forhånd. Tirsdag d.17. november går vi socialdemokrater til valg med klare budskaber om fremtidens Albertslund. Vi vil et Albertslund, hvor frihed, lighed og fællesskab er For os socialdemokrater er værdierne en stædig insisterende på at gøre en forskel til gavn for borgerne. Gennem mere end fire årtier har byens borgere betroet Social-

8 Side 8 demokratiet at tage hånd om byens fremtid. Det gør Albertslunderne også d.17. november I fællesskab - netop i fællesskab - har medlemmerne af partiforeningerne formuleret og vedtaget vores socialdemokratiske vision for Albertslund i vores valgprogram. Der går en lige vej fra de røde kampfaner på Fælleden tilbage i 1870'erne til vores vision for fremtidens Albertslund. Vi har klare politiske prioriteringer for Albertslund. Vi vil en sund by. Vi ved, at mange albertslundere har problemer med sundheden. Her har vi en klar forpligtelse til at løfte i fællesskab med en forbyggende indsats. Mere motion i SFO'er og skoler, gode motionsforhold for alle, gode idrætsforhold byens børn og unge. Vi stiller krav om fokus på børnenes sundhed i institutioner og skoler. Vi vil en aktivt opsøgende sundhedsindsats over byens ældre. Ældre har også krav på adgang til motion - som vejen til velvære og et bedre liv og samvær med andre. S-posten Vi vil Albertslund som børnenes by. Tre nye daginstitutioner ser dagens lys i løbet af to år. Bygget til fremtidens pædagogik og fremtidens klima - men først og fremmest til børnene. En dag i børnehaven er en dag med fantasi, leg, læring, skæg og ballade med kammerater - og varme og kærlige voksne, der gør dagen til en byggesten barnets liv. Vi vil fortsætte med at udvikle vores daginstitutioner og udfase gamle bygninger - til glæde for børnene og deres forældre. Børnene i Albertslund er i de mindre klasser Danmarksmestre i at læse. Nu skal de store også med - og især skal vores to-sprogede unge med. Det gode liv starter med muligheden for at kunne orientere sig i verden. Derfor er adgangen til at få mulighed for at lære at læse

9 S-posten en demokratisk rettighed i vores by. Vi vil kulturens by. Albertslund emmer af borgernes engagement i byens kulturliv. Bliver Kulmøllen med dens mangfoldighed af tilbud et realitet som Kulturhus, så vil Albertslund stå med endnu en dagsordensættende kulturperle. Vi vil sætte fokus på breddeidrætten. Albertslund skal være kendt som breddeidrættens by. Vi skal have endnu flere til at dyrke idræt sammen - som en af vejene til at styrke byens sociale liv og styrke den forebyggende sundhedsindsats. Vi vil den fysiske fornyelse af Albertslund En af mine gamle DSU-kammerater boede i nogle år i Albertslund og jeg spurgte ham for nylig, hvordan det var. Svaret: Albertslund er byen, der aldrig sover. Jeg kunne gå i biffen, i teatret, svømme, eller lægge mig på græsplænerne. Døgnet rundt. Side 9 Og sådan er Albertslund - en dejlig by at bo i. Tænkt og udført af byens vise fædre og mødre tilbage i 60'erne og 70'erne. De kvaliteter skal vi tage hånd om i takt med at vi fornyer byen. Byfornyelsen i Albertslund Syd er et mønstereksempel på vejen, vi vil gå. Markante fysiske forbedringer i form af langt bedre komfort, bedre energiforhold og udeområder, som kommer til verden i samarbejde mellem beboere, boligselskaber og politikere. Det er ikke altid nemt at enes, men vi insisterer på dialogen og samtalen i den fælles forpligtelse for at nå de bedste resultater for beboerne og byen. 16 andre almene boligområder skal byfornyes i de kommende 10 år. Bæredygtighed Vi har den udfordring at skabe Albertslund version at byforny og samtidig skabe den bæredygtige by. Senest i år 2015 skal vi i Albertslund have reduceret byens C02-

10 Side 10 udslip med 25% i forhold til Derfor bliver en af de politiske hovedopgaver at sikre at kampen for et bedre klima er en integreret del af byens udvikling - når kommunen renoverer, når byens borgere gør det. Klima og byfornyelse er hinandens forudsætninger. Mere end nogensinde gælder det, at miljømæssig bæredygtighed er vores fælles fremtid. Som andre kommuner skal vi håndtere borgerlighedens krav om skattestop, anlægsstop og loft over servicerammen. Det skal vi nok klare. Vi er ikke så ringe stillede S-posten Vigtigst er at vi har klare politiske mål, når vi skal prioritere. Vi vil et Albertslund for alle - også for de af vores borgere som har brug for en ekstra hånd. Samarbejde Vi kan rigtig meget som by, men vi er ikke en ø i det store ocean. Vi er tæt forbundne med andre byer og kommuner. Vi skal søge og intensivere samarbejdet især med kommunerne på vestegnen. Kommunegrænser defineret i historisk tid skal ikke forhindre socialdemokratiske kommuner i at udvikle et lokalt velfærdssamfund med høj kvalitet i dagligdagen for Vestegnens borgere. JKJ Det nye kommunalpolitiske program blev vedtaget på generalforsamlingen d. 20 april. Programmet er nu rettet til, idet de vedtagne ændringsforslag er tilføjet. Det færdige kommunalpolitiske program kan læses på partiets hjemmeside: x-ved-a.dk. Hvis du ønsker et trykt eksemplar af programmet, kan du henvende dig til partiformand Aage B. Jensen

11 S-posten Side 11 Socialdemokraterne lancerer EU-kampagnesite Socialdemokraterne lancerer valgsite frem mod EU-valget den 7. juni. Læs mere om vores kandidater, mærkesagerne, og hvordan du stemmer allerede nu på Dan Jørgensen Britta Thomsen Christel Schaldemose Ole Christensen Claus Larsen-Jensen Hüseyin Arac Malou Lunderød Einer Lyduc Mikkel Schøler Henning A. Jensen

12 Side 12 S-posten FREDAG: Afholdes på Rødhus Folkeferiecenter aug. kl Indskrivning og anvisning af huse kl Velkomst og spisning i feriebyens restaurant kl Konferencen åbnes af Eva Rytter, gruppeformand i Jammerbugt kommune. kl Oplæg og underholdning - Ida Larsen med kor Hvor er vi nu 100 år efter kvinders adgang til Kommunalvalg? Julie Rademacher MF og S-ligestillingsordfører Britta Thomsen MEP - EU kvindeudvalg kl Fællessange og godnat LØRDAG kl Badning i Vesterhavet m/ bademester Anne Schouw kl Morgenmad i restauranten kl Åbning af konferencen og morgensang i hallen v/inge Skjoldager kl Hvordan spiller de 2 hjernehalvdele sammen politisk? Ann Elisabeth Knudsen, lektor i spykologi og dansk, forfatter, arbejdet med hjerneforskning siden kl Hvad er ligestilling og har vi ligestilling i Danmark? Hanne Kathrine Krogstrup, Prorektor Aalborg universitet, forsker, haveentusiast, kunstner, mor, hustru og motionist - en kvinde der kan meget! kl Frokost i restauranten

13 S-posten Side 13 kl Hvordan får vi sat speed på valgkampen 17. nov. 2009? Workshops: for kandidater og netværk/tovholdere herunder kaffe og kage eller der er i stedet mulighed for at vælge en guidet bustur i vores dejlige natur kl Oplæg af Partiformand Helle Thorning Schmidt kl Festmiddag i hallen - Nordjyske kulinariske specialiteter, der serveres af vore mandlige kandidater. Festtaler: stand up komiker Mette Frobenius Musikalsk underholdning med blues/jazz sangerinde Margrete Grarup og pianist Jens Nørholm Musik "Trio Desperado" SØNDAG kl Badning i Vesterhavet med bademester Anne Schouw kl Morgenmad og morgensang i restauranten kl Opsamling af workshops-gruppearbejdet. Der gøres klar til præsentation. kl Præsentation af valgkamp anno 2009 v/ tovholderne og debat med salen kl Arbejdsgruppen siger farvel og tak stafetten sendes videre til Q det 35. år siden gæve S-kvinder startede denne tradition. Hvem ta'r over? Der udleveres sandwich til hjemrejsen. Bussen kører tilbage til lufthavn og banegård. Tilmelding senest d. 10. juni men meget gerne tidligere.. Til Britta S. Jørgensen tlf Prisen er 1200 kr. pr. person Dette inkluderer ophold, 2 overnatninger i 6 personers huse, fortæring, og alle aktiviteterne. Drikkevarer er for egen regning. Der er ikke mulighed for enkeltværelser.

14 Side 14 S-posten Morgendagens verden Mogens Lykketofts 1. maj tale Mogens Lykketoft har i år været vores folketingskandidat i 20 år. Værdikamp De borgerlige taler så meget om værdikamp. Vi har stået midt i den i langt over hundrede år. Vi har kæmpet for velfærd, retfærdighed, større lighed, omsorg for dem, der lider nød. Vi har kæmpet imod de riges grådighed, klasseskel og fordomme. Vi har været i front, når det gjaldt internationalt samarbejde for fred og udvikling. Vi har formet det danske samfund som et af de rigeste og mest harmoniske, der er set i menneskehedens lange historie. Verden 1.maj 2009 er ved et vendepunkt. Det mest opmuntrende træk er, at verden har fået ny leder, fordi USA har fået ny præsident. Det var som at komme fra mørket til lyset, da Anders Foghs gode ven George W. Bush forsvandt den 20.januar. Allerede de første 100 dage i Det Hvide Hus har Barack Obama sat en helt ny dagsorden for sit land og vor vores verden. Han har massivt taget fat på finanskrisen. Han stiller krav til de pengemænd, der kørte økonomien ud over skrænten. Han gør op med den globale skatteunddragelse. Og ikke mindst: Han tager klimaproblemerne alvorligt og vedkender sig, at en løsning kræver meget store ændringer i Vestens livsstil. Han kæmper for sygeforsikring til alle sine landsmænd og for større u-landsbistand til fattige lande. Han er på vej ud af Irak, og han har lovet os, at USA vil afvikle Guantanamo og aldrig mere tortere sine fanger. Han

15 S-posten rækker hånden ud til samarbejde med den muslimske verden. Han prøver at ruste Afghanistan til at klare sin egen sikkerhed. Han har sat nedrustning af både atomvåben og konventionelle våben på dagsordenen. Ny tidsalder Obama varsler en ny tidsalder. En tidsalder med mindre plads til de vilde markedskræfter og mere vægt på fællesskab herhjemme og et mere forpligtende samarbejde på tværs af grænserne. En tidsalder, der ikke domineres af dét tankemæssige vranggods fra de neoliberale og neokonservative, som har trukket ud os i en global finanskrise og som kloden rundt sender arbejdsløsheden i vejret med raketfart. Side 15 Midtsøgende Fogh!! Fogh har været en af sin generations mest kyndige politiske begavelser. Han har været forrygende effektiv til at sætte sig på magten, ensrette embedsstanden, udvikle spindoktoriet og indføre selvcensur blandt eksperter de såkaldte smagsdommere og blandt journalister i Danmarks Radio. Med det er forkert at beskrive Fogh som midtsøgende. Han og Løkke har stadigt mere ensidigt bundet sig til Dansk Folkeparti. De svigtede deres egne løfter om at søge brede flertal om kommunalreformen for 5 år siden og skattereformen nu. Resultaterne er tydelige: Mere trange kår for det kommunale selvstyre og langt større ulighed i byrdefordelingen mellem rig og fattig En ny tidsalder kræver også en ny ledelse her i vores eget land. Anders Fogh nåede at hoppe af vognen og få en funktionærstilling i NATO, før alle de problemer, der er skabt eller ladt uløste i Danmark under hans 7½ år i regering, blev alt for tydelige. Minimalstaten Fogh og Løkke har haft skræmmende meget held i stilhed at undergrave den danske velfærdsmodel. Den fri og lige adgang til sundhedsvæsnet undermineres af at private forsikringer breder sig som

16 Side 16 en steppebrand og regeringen giver en milliardstor overbetaling til private forretningsfolk, der vil drive sygehuse. En ny klassedeling er vokset frem. Under fine slagord som frit valg og skattestop - og med de tilbagevendende forsøg på vælgerbestikkelse gennem skattelettelser forud for valgene - har man præmieret det private på bekostning af det fælles og på bekostning af solidariteten. Flere skattelettelser betyder mindre velfærd. Fogh har fremelsket den danske udgave af den internationale bobleøkonomi. Det var en del af opgøret med den socialdemokratiske velfærdsstat, der ifølge hans minimalstatsbog skabte menneskene om til lydige sociale dyr med ynkelig slavenatur. I stedet fik han sat egennytten i højsædet og givet frit løb for markedets rovdyr. Ansvarsløse pengeinstitutter har med let hånd leveret en ladeport til letsindige afdragsfrie lån til lav, men variabel rente. S-posten Ejendomspriser og aktiekurser er blevet drevet op i fantasihøjder. Og nu rammes mange mennesker af konkurser, arbejdsløshed og tvangsauktioner, fordi regering og finansverden bare lod stå til. Pengene fosser ud af statskassen for at holde nødlidende banker flydende. Vores velfærdssamfund er både truet af VKO-flertallets snigende angreb gennem 7½ år og den dramatisk stigende arbejdsløshed, der lægger grunden til et endnu større hul i statskassen Da Venstre for 10 år siden nytegnede billedet af sig selv som Velfærds-Danmarks beskytter talte man om at sikre et større overskud til de svageste. Men i VKOs regeringstid er antallet af fattige fordoblet og antallet af mennesker, der bliver sat ud af deres bolig tre-

17 S-posten doblet. De rigeste er blevet meget rigere. Og næste er får millionæren ekstra kr. i skattelettelse, mens den lavtlønnede, lejeren og folkepensionisten får en lang næse. En stærk opposition Vi socialdemokrater vi i oppositionen, der har besluttet at skabe et stærkt, sejrrigt alternativ til VKOhar klare, andre mere solidariske svar. Vi kræver indsats her og nu for at undgå at arbejdsløsheden løber løbsk. Skattelettelser er ikke svaret, når folk mister job i hobetal og har store formuetab på pensioner og ejerboliger. Det der hjælper på standse arbejdsløshedens himmelflugt er her og nu at iværksætte massive fremrykninger af alle de samfundsmæssige investeringer, som vi ved skal foretages alligevel inden for de næste 10 år. Investeringer vedvarende energi, energi- Side 17 besparelser, baner, veje, sygehuse osv. Men der skal også for at vidne fremtiden bruges investeres kraftigt i uddannelse bl.a. praktikpladser for de unge og uddannelsestilbud for de ledige. Der er brug for bedre samfundskontrol med bankerne, så der igen kan blive kredit til gode, sunde erhvervsvirksomheder. Og vejen skal banes for et massivt løft i det offentlige danske sundhedsvæsen, så vi kan hugge ind på de evindelige ventelister og undvære overbetalingen af de private sygehuse. Vi skal samtidig gøre meget mere for at forebygge sygdom og dårlige livsvilkår.

18 Side 18 Landets sundhedsminister sagde forleden, at han ikke ville gøre mere for at gøre det besværligt at ødelægge sit eget helbred end befolkningen umiddelbart forstod. Men politik handler efter min mening ikke om kun at gøre det, som der umiddelbart er forståelse for og accept af. Politik er ikke at nære fordomme og acceptere uforstan- S-posten dighed. Politik handler om at ville kæmpe, overbevise, og tale op til mennesker forhåbninger om et bedre liv og et bedre samfund. Også her kan vi på denne maj-dag tage ved lære af Barack Obama. JKJ 1. maj på Birkelundgård

19 S-posten Side 19 Grundlovsarrangement Højrupgård Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk Kl Talere: MF Christine Antorini (A), EU-kandidat Claus Larsen-Jensen (A) Forbundsformand Henning Pedersen, BUPL. Underholdning: Copenhagen Washboard Five, som kommer og spiller. I de første to timer vil det være muligt at købe mad fra grillen med salat m.v. Voksne 70 kr. børn 30 kr. Vin og fadøl til favorable priser. Gratis kaffe og en småkage.

20 Side 20 Kære Socialdemokrater i Albertslund og Høje Taastrup. S-posten DSU & DUI Høje Taastrup inviterer til grillhygge 14 Juni kl 14 på Husmandsvej 4, 2630 Taastrup. Du medbringer selv kødet, der skal grilles samt tilbehøret, der skal spises, medbring gerne lidt mere end du selv kan spise, så kan alle smage hos hinanden - Vi stiller grill, kul & telte m.m til rådighed - Så kom og hyg dig med dine partikammerater og lær naboerne at kende. Familien er naturligvis også velkommen Øl & Vand vil blive solgt til rimelige priser, evt. overskud går til Spejderne, som hjælper os med at sætte borde, bænke og telte op. Tilmelding kan ske til Rikke Køllgaard - SU. 8 Juni. Tlf Mob Mail.

21 S-posten Set fra sidelinjen Side 21 Af Jette Kammer Jensen Hvem ved hvad om mig? I stigende omfang anvender kommunerne såkaldt anden aktør, når man skal have løst nogle opgaver, og det havde så fået en borger frem i spørgetiden. Hun havde nemlig modtaget et brev fra kommunen, hvor hun skulle opgive nogle personlige oplysninger, og iflg. hende stod der så i brevet, at oplysningerne ville blive givet videre til kommunens samarbejdsparter. Forståeligt nok ville hun gerne vide, hvor hendes oplysninger havnede. Der blev straks indgået en aftale med Finn Aaberg om, at hun kommer op med brevet og de så ser på sagen. Det skal hænge sammen Det er en forholdsvis kendt sag for patienter, at systemerne alt for ofte ikke hænger sammen og koordinerer deres indsats. Det handler om hospital, praktiserende læge og kommunen, og hvordan man lærer at leve med eks. en kronisk sygdom. Med støtte fra Regionens forebyggelsespulje har der været gennemført projekt sundhedskoordinering, som man nu har fået evalueret. Og det er en flot evaluering, der gør livet bedre for de, der har en kronisk lidelse. Projektet bliver nu videreført i en større skala sammen med andre kommuner i hele det område, som Glostrup Sygehus dækker. Mere samarbejde Kommunerne skal tilbyde unge under 18 år at få ordnet deres tænder, herunder også at sørge for, at tænder nu også sidder, som de skal. En række kommuner vil nu gå sammen om at løse det med tandreguleringen. Det giver selvsagt stordriftsfordele, men løser også det problem, at der er mangel på tandlæger med speciale på netop det område. Den ene af de 2 klinikker skal så placeres i Albertslund. Det var der faktisk enighed om, så debatten kom alene til at

22 Side 22 handle om: Hvor skal den placeres? Indstillingen var, at reguleringsklinikken skulle placeres i centret, fordi det skal være let for de unge at komme til det. Og det tør da siges at være logisk, så unge fra den andre kommuner kan anvende de offentlige transportmidler. Venstre ville dog ikke være med til det, da de mente, at centret så blev en filial af Rådhuset!!! S-posten Og så skete der det, som ikke bør ske set med S-Postens øjne. Jeg måtte gå uden for kommunalbestyrelsessalen for at drøfte en sag, hvor jeg repræsenterer kommunen, med en forvaltningschef. Det håber jeg om tilgivelse for hos læserne. Opfordring til alle medlemmer Mød op og vis din interesse Vær med til at vise, at vi er mange, der støtter op om vores parti Torvedage i Albertslundcentret d. 30 maj kl Her er mange partier repræsenteret.claus Larsen-Jensen og Vibeke Storm Rasmussen kommer. d. 6. juni kl Valg til EU-parlamentet Støt op om vores kandidater Socialdemokratiets nationale kampagnedag

23 S-posten Fra Rasmussen til Rasmussen Side 23 Vibeke Storm Rasmussens 1. maj tale er året, hvor en statsminister er gået af en anden er kommet til. Fogh kongen af kontraktpolitikken har forladt Danmark og danskerne. Skaberen af alliancen mellem kapitalen - den økonomiske elite og os lønmodtagerne har forladt dansk politik. Den fik os til at tro på, at vi havde fælles interesser i væksten. At vi kunne dele pænt, når pengemændene for mænd er de jo for det meste - skabte væksten så var der noget til os alle sammen De fik firhjulstrækkere og Saaber, skiferie jorden rundt og weekender i London, Madrid eller Paris. Lejligheder med udsigt til Operaen og sommerhuse med swimmingpool i Sydfrankrig. Vi fik mikroovne 10 kanaler på fjernsynet, og Skoda og Mazda, når det gik rigtigt godt Nye køkkener og små haver med fliser. Nogle endda sommerhuse godt nok inde i landet Alt sammen på billige lån og troen på gode tider, der ville vare ved. Der var så meget, vi ikke havde lyst til at se. Glæden ved at gå i Netto, uden at have regnet det igennem i forvejen, fik os til at føle os rige. Rødvin til maden også selv om der ikke var fest eller konfirmation. Der var så meget, der på forunderlig vis smuttede ned i kurven. Det var sjovt og rart og musikken spillede. Noget smuttede i den politiske kurv. Og på samme måde var der så meget, der smuttede ned i den politiske kurv. Vi vænnede os til at få mere og mere. Enkelte fik lov til at komme på privathospital til overpris. Det blev populært - så populært, at vi på et år betalte næsten en 1 mia. for meget.

24 Side 24 S-posten Knæene kom før hjerterne. Vente kunne de rigtigt syge sygeplejersker kunne bedre lide at arbejde på almindelige hverdage og have fri i weekenden for rigtigt syge holder ikke weekend. Og det kan enhver forstå. Og gik det galt var det nok de offentligt ansattes skyld - de der var tilbage tog det hårde slæb de kloge og de rige. Og de kom til. Alle de gamle overkloge med pegefingre og analyser blev skiftet ud med friske unge folk med mod på verden, og forstand på den. Vi fik forsikringer forærende af arbejdsgiverne. Så kom de i behandling først, som havde arbejde man må håbe, at ingen fyres nu så ryger den glæde. Når vi ikke kunne få det dobbelte for det halve, var det nok fordi, vi organiserede os forkert, ikke var dygtige nok. Det vi gjorde i fællesskab, kunne pengefolkene gøre bedre. Tænk at kunne vælge og vrage, frit valg på alle hylder - glemt var, at vi er noget af det mest effektive i Europa Kontrakten Alliancen var der jo. Kontrakten: Vi ville også få noget så lad dem bare bestemme, og lad nu dem med virkelig forstand komme til - Reformmodellen Strukturreform reform reform var nøgleordet. Og alt skulle laves om. Vi glemte at læse det med småt i kontrakten, det der lå bag ordene, for det lød jo så godt - og det gik jo så godt. For os i hvert fald. Det var ikke os, der skulle i krig. Der var ikke os, der lå i lag på medicinske afdelinger eller i hverdagen ser, at skoler og hospitaler forfalder, det var ikke os, der blev arbejdsløse - troede vi! Verdensklasse Nej vi var lovet verdensklasse, i uddannelse og sygdomsbehandling, alle sammen. Selvfølgelig var der nok at lave, ellers gik det nok også, det gjorde det jo før i tiden.

25 S-posten Men før i tiden er slut. Meget er anderledes, og meget er sket, medens du handlede i Netto, og glædede dig over forsikringen. Vågn op! Det er på tide at vågne, se dig om, se hvad alliancen med pengefolket har ført med sig. Hvad Foghkontrakterne førte til. På en 1. maj - i det benhårde forårslys - er det godt at se helt ind i krogene. Tiden er kommet til en forårsrengøring, sådan en der skal til. når man i årevis har sprunget over, hvor gærdet var lavest, taget pinsefrokosten oven på skidtet. Nu er det sådan, at det hus jeg skal lede forårsrengøringen i, er det store velfærds- og sundhedshus. Og her er der så sandelig noget at tage fat på. Her er både råd og svamp, og det der er værre. Så skal det blive godt - skal der både rives ned og byg- Side 25 ges op, renoveres, vaskes og males, og frem for alt - luftes ordentligt ud. Løkke-ridderen Hvor er vi egentligt henne efter årene med Fogh? Hvad med Løkkeridderen, hvor vil han føre os hen? Hvis vi ikke muger ud, sætter ham på porten, og lader Helle, Villy og Margrethe komme til. En af de mange reformer som Lars Løkke var håndværkeren for førte til skabelsen af hovedstadsregionen. Vi har nu gennemført Danmarks historiens største virksomhedsfusion. Hovedstadsregionen Det er lykkedes, 41 folkevalgte anbragt i Hillerød i Lars Løkkes valgkreds / med Frederiksborg Amtsavis Venstres som konstant negativ klangfigur - har samlet sundhedsvæsenet, givet det retning og lagt planer Boet kan gøres op. Halvdelen af m2 er utidssvarende, ansatte udretter - trods det, et flot stykke arbejde. Vi top-

26 Side 26 per på OECD s tal med effektiviteten. Mange steder er behandlingen i verdensklasse. Fagligheden er stor. De nye planer rummer muligheder for, at alle i regionen, der bliver syge, kan få den bedste behandling. Borgerne har på borgermøder i hele landet sluttet op om det fælles sundhedsvæsen. Rasmussen og Rasmussen Gik til valg på 80 mia. til byggerier, regionernes formand sagde, at det ville koste 150 mia. i hele Danmark. Hver dag fortæller den nye Sundhedsminister, at der bruges masser af penge, som regeringen har givet, at vi er så heldige, at vi har fået frit valg og private sygehuse. Lad os lige spole tilbage - Hvad er realiteterne? Vi bruger langt færre penge end f.eks. svenskerne på vores sundhedssystem, vi er faktisk langt nede på listen i Europa. En udbredt nærighed har sat sig i danskerne. Forventningerne om at de kan løbe endnu hurtigere, så man slipper for at betale, hvad tingene S-posten koster. Glem det de løber alt hvad de kan. Forsikringsdanmark Pengene skal op af lommen, og det skal være nu, ellers vil også jeg have en forsikring, så jeg kan komme til Sverige og bliver behandlet. 1 mia. om året foræret som støtte over skatten, et beløb der stiger og stiger. Statsstøttet udvikling af ulighed, nu betaler vi til forskelsbehandling! En forskelsbehandling den almindelige dansker ikke ønsker sig, men som alligevel vokser og vokser. De kunne noget sammen, Rasmussen og Rasmussen, få deres vilje, uden at stå til ansvar, uden at nogen stemte om det. Det offentlige sundhedssystem udsultes, det private forgyldes, i nærheden af 100 mio. er foræret væk i overpriser til private hospitaler. Det er fuldstændigt tåbeligt at lade Løkkeridderen fortsætte. JKJ

27 S-posten Side 27 Vikingelandsbyen Ledøjevej Albertslund Tlf

28 Side 28 Gør landbrugsstøtten økologisk S-posten Landbrugsstøtten skal afskaffes hurtigst muligt, men i mellemtiden bør man målrette milliarderne mod små økologiske landbrug frem for de industrielle giganter, der i dag sidder tungt på støttekronerne. Det mener MEP Christel Schaldemose, der i dag fremlægger en plan for, hvordan landbrugsstøtten kan få et fornuftigt fokus frem til 2017, som er Socialdemokraternes skæringsdato for, at den bør være endeligt afviklet. - Så længe landbrugsstøtten får lov at leve, bør den som minimum bruges på noget, der gavner dyr, mennesker og natur. Det gør økologi. Og de mange mindre landbrug har hårdt brug for en økonomisk håndsrækning, siger Christel Schaldemose. Helt konkret foreslår Christel Schaldemose at: Det økologiske landbrugs andel af EU s samlede landbrugsareal skal være minimum 15 procent i 2015 Landbrugsstøtten frem til 2017 omfordeles med et langt større fokus på økologi. Den nuværende urimelige og ufornuftige landbrugsstøtte skal reformeres til en ny, bæredygtig støtte. Medlemslandene skal forpligtes til at udbrede kendskabet til økologi og derigennem øge forbrugernes tillid til økologiske produkter. Landbrugsstøtten skal målrettes mindre økologiske landbrug, som både gavner miljøet, sundheden, beskæftigelsen og landdistriktsudviklingen. Mange landdistrikter dør ud, når de små landbrug må lukke, mens de store landbrugsgiganter modtager NB. Sildemøde NB. Lørdag den 6. juni 2009 fra kl i Musikteaterets Alrum Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen. Kom og få en rød sild, en hyggesnak eller en god diskussion sammen med andre borgere i Albertslund. Vi gi r en rød sild drikkevarer kan købes billigt. Michelle Baadsgaard

29 S-posten ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, Side 29 Miljøpolitisk gruppe Per Scheye, Lodager 32, IT-koordinator (Hjemmeside) Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, Socialpolitisk gruppe Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, Sundhedspolitisk gruppe Vakant Finn Aaberg har skiftet mailadresse: Kredsformand i Taastrupkredsen: Erling Eiberg, Månebakken 36, 2640 Hedehusene mailto: Formand soc. i Hovedstaden: Peter Valenius, mailto:

30 Side 30 KALENDER: S-posten Juni 5. Grundlovsmøde, Højrupgård, Vallensbæk, kl Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl Torvearrangement, Bytorvet kl Valg til EU-parlamentet 9. Kommunalbestyrelsesmøde, kl Grillhygge, Husmandsvej 4 Taastrup, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl Deadline for S-Posten 25. Kommunalbestyrelsesmøde, kl S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl Juli Sommerferie August 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl Deadline for S-Posten 25. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl

31 S-posten Side 31 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Børne- ungeudvalg (F), Tekn. udvalg, Økonomiudvalg Miljø og planudvalg Folkeoplysn.udvalg (F), Kulturudvalg Arbm.udvalg Børneudvalg (F), Tekn.udvalg Folkeoplysn.udvalg Socialudvalg (F), Økonomiudvalg Kulturudvalg (F). Børneudvalg Folkeoplysn.udvalg Miljø- og planudvalg (F), Arbm.udvalg, Tekn. udvalg Socialudvalg Arbm.udvalg Finn Aaberg Bymosevej 8 Michelle Baadsgaard Kratager 1 Susanne Storm Lind Randager 100 Jens Mikkelsen Porsager 89 Nils Jensen Rytterhusene 25 Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Steen Christiansen Præstehusene 59 Erdil Selcuk Topperne 20 st. Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tekn. udvalg Socialudvalg Miljø og planudvalg Børneudvalg Kulturudvalg Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Søren Jensen Galgebakken Neder 3-2B Tlf.: Tlf.: Socialudvalg Miljø- og planudvalg John Holm Andersen Vibens Kvt. 8 D Tlf.: (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: mail: Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

32 Partiforeningens bestyrelse Formand Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Aage B. Jensen (f) Nyvej 69, 1. mf. Tlf.: Aase Elkott (f) Snebærhaven 56 Tlf Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Elisabeth Bentzen (f) Fosgården 4,1 tv Tlf.: Elmer Jensen Kanalens Kvt. 176, 1.tv. Tlf.: Jakob Storm Robinievej Steen Poulsen Rytterhusene 50 Tlf..: Leif Neergaard Galgebakken Over 7-1 B Tlf.: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf..: Susanne Kassentoft Blokland tv Tlf.: Rick A. Patton Morbærhaven 4-57 Tlf.: Joan Stubtoft Bjørnens kvarter 1 C Tlf.: (label) Se også partiforeningens hjemmeside:

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 14 Deadline for s-posten 22. Generalforsamling,

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 5 maj 2015 Kalenderen 1. 1.maj møde, Birkelundgård, kl. 8 OBS - det er Bededag derfor det sene tidspunkt 2. Sildemøde, Alrummet kl. 11-13 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl. 10 14 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 8. Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl. 19.30 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Et demokratisk manifest

Et demokratisk manifest NOVEMBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Farvel og tak, Line! Enhedslistens folketingsgruppe siger farvel til Borgens mest respekterede politiker Side 12-13 Et demokratisk manifest Principprogrammets

Læs mere

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen! Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober 2005 - Årgang 124 - Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side

Læs mere

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES 3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre«et SMUKKERE danmark MILLIARDER TIL RENOVERING AF almene BOLIGER VIRKER.»SUPERFLOT«, lyder TO BEBOERES DOM

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere Det er skammeligt at høre på KL og landets socialchefer.

Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere Det er skammeligt at høre på KL og landets socialchefer. CJ`s indlæg Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere fratrædelsesgodtgørelse efter 3-6-8 års anciennitet (85 % af ens hidtidige løn i 1-2-3 måneder) Industri Pension efter 2 måneders anciennitet,

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere

Hun ved alt om alting. På talefod med EU. Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget. Kommunal konference

Hun ved alt om alting. På talefod med EU. Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget. Kommunal konference Politisk Vi holder Danmark på sporet På talefod med EU Bendt Bendtsen på motorcykel rundt i Europa Kommunal konference Netværk i aktion golene.dk Konservativ Ungdoms kampagnesucces Kvinde konference Fokus

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 (Det talte ord gælder) Kære kongres. Socialdemokraterne har nu stået i spidsen for regeringen i tre år.

Læs mere