Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden."

Transkript

1 Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Med skæve hænder går det dog galt. Godt nok har man noget, som man kalder for "fordelingspoint", der skal kompensere for "manglende" honnørpoints. Fordelingspoint blev (bliver) tildelt i forhold til korthed og ekstra længde uden for den fastlagte trumffarve. Imidlertid blev og bliver fordelingspoint af mange bridgespillere misbrugt på det groveste. De blev tildelt åbningshånden allerede inden en trumffarve var fastlagt - ren russisk roulette. Hvis fit blev fundet gik det ovenud godt - men var der misfit, så gik det grueligt galt. Mange har endog indført kravhænder - skæve fordelinger med få honnørpoint, men også få tabere - som fast aftale med makkeren. Dette er eventuelt godt nok, hvis du har egen helt gående farve, måske et par stykker af dem, men såfremt en sådan kravhånd kræver en fit hos makker, er det ikke den rigtige fremgangsmåde. Det er for dyrt i en holdkamp, især i zonen, at komme i en ikke vindende slem på grund af for optimistiske briller. Bemærk at makker næsten altid vil have en positiv hånd, når du har få honnørpoint, men skæv fordeling. Makker kan næsten ikke standse under slemniveau. På grund af misbruget af optællingen af fordelingspoint er man nu i moderne undervisning gået over til at kalde fordelingspoint for "støttepoint" - en meget bedre beskrivelse. Du må først begynde at tælle dem med, når du og din makker har fundet en farve, hvor I kan støtte hinanden. Men nu går vi over til noget helt nyt - taberberegningen - egentlig en gammel opfindelse fra 1935, men som absolut har fået en renæssance. Ligesom støttepoint gælder det: Taberberegningen træder først i kraft, når du sammen med makker har fundet fit!! Dette kan ikke fremhæves kraftigt nok idet det er den grundlæggende idé bag hele taberberegningen. Også her ser vi spillere i dag, der åbner på for små hænder med få tabere både på 1- og 2-trækket (krav). Det er en klar overtrædelse af metoden. Du kan tage det stille og roligt du skal nok få indhentet det forsømte, når fit er fundet! Du har: ED643 KB754 - K65 Jeg har set spillere, der spiller med Acol 2-åbninger, der kræver højst 5 tabere til en 2-åbning, åbne med 2 på sådan en hånd. De er næsten sikre på at komme i slem både med og uden fit hos makker. Lad os prøve at åbne med 1 (hvis makker svarer pas og viser under 6hp, er der nok ikke udgang i kortet). Makker svarer 2. Allerede nu er vi begyndt at kunne lugte en misfit. Du melder i næste runde 2, hvortil makker svarer 2ut. Jeg ville ikke regne med at blive skudt af min makker, hvis jeg meldte pas i denne situation. Melder jeg 3ut/, skal jeg være forberedt på at gå ned. Springer jeg til 4 kunne makker måske nok overveje at lade pistolen. Der er misfit!!!!! Træd på bremsen. Lad os prøve at åbne med 1, hvorefter makker svarer 2, du melder 2, makker melder 3. WOW!!! Nu er det ikke et spørgsmål, om der er udgang i kortet det er et spørgsmål, om der er slem! Hvilken forskel det gjorde, at man åbnede stille og roligt (i begge tilfælde) og fandt ud af om der var fit eller ej. Side 1 af 8

2 Som vi vil se senere, er der ingen grund til at sætte alt på ét bræt og åbne på 2-trækket med denne hånd. Vi skal nok finde ud af det. Lad os se på det grundlæggende i den moderne version af taberberegningen. 1. Tæl dine tabere. 2. Tilføj makkers tabere. 3. Fratræk totalen fra 24. Total antal stik i kontrakten er fundet. Denne formel gælder lige så snart I har fundet fit!! Denne metode er langt bedre end pointmetoden. Den er meget præcis og fejler sjældent. Hvor mange tabere har makker? 6-9 1ut-svar; simpel støtte 9 tabere o-1; invitmeldinger 8 tabere Normal åbningshånd 7 tabere God åbningshånd 6 tabere Reversmelding; genmelding på 3-trækket 5 tabere Lige under en kravhånd 4-5 tabere 22 - op Kravhånd 4 tabere eller derunder Denne opstilling er vejledende med hensyn til honnørpointene, men tabervisningen skal kunnes på fingerspidserne af både dig og din makker, hvis I skal have fuld udbytte af metoden. Vi skal nu kigge på, hvorledes taberne beregnes, og jeg vil samtidig komme ind på justeringerne i forbindelse med dem. Den rå optælling: 1. Tæl kun tabere i de første 3 kort i hver farve. (det 4., 5., 6. etc. kort i hver farve betragtes som vindere) 2. Tæl hvert Es, Konge og Dame i hver farve som vindere - alt andet er tabere. 3. Med kun 2 kort i en farve er kun Esser og Konger vindere. 4. Med kun 1 kort i en farve er kun Esset en vinder. Der er aldrig mere end 3 tabere i en farve. Der er aldrig flere tabere i en farve, end antallet af kort i farven. Side 2 af 8

3 Kort Tab Kort Tab Kort Tab B E64 2 E643 2 E K83 2 DB102 2 KB6 2 KD6 1 KD86 1 KD865 1 EK9 1 ED73 1 ED EKD 0 EKD72 0 EKD D6 2 DB 2 E6 1 K 1 KD 1 EK 0 E 0 Renonce 0 Hvordan kan man egentlig tælle ED6 eller KD6 som kun én taber (altså 2 stik)? Er det ikke at overvurdere dine kort? Jeg vil prøve at forklare det ud fra ren logik. Nord: ED6 KD6 Syd: Chancen for 2 stik er i hvert tilfælde 50% alt efter, om nøglekortet sider hos øst eller vest. Under meldingerne kender du ikke makkers nøjagtige honnørkort, men der er imidlertid meget, der indikere, at chancen er langt større end 50%. Prøv at se. Nøglekortet kan sidde både 1) i plads, 2) hos makker samt 3) ude af plads. Da dine kort vil være 2 stik værd i 2 ud af 3 tilfælde, er chancen hermed forøget til 66%. Men hvis det er dig og din makker, der er i gang med at melde, hvem har så størst chance for at have nøglekortet - din makker eller fjenden? Især hvis I begge har vist styrke omkring en åbningshånd, er der ca. 50% chance for, at det er din makker, der har nøglekortet - fjenden må så dele de resterende 50%, hvilket giver 25% chance til hver. Der er dermed ca. 75% chance for, at dine kort er 2 stik værd. Hertil må man ikke glemme, at makker i begge tilfælde også kunne sidde med Bxx. Bare dette kort gør det 100% sikkert, at dine kort er 2 stik værd. Læg hertil chancen for, at han kan have 109x (75%) eller der bliver spillet ud i din gaffel med EDx, så er vi oppe på over 80% chance for 2 stik i farven. Taberberegningen måler ikke sikre vindere, men snarere hændernes potentiale. Honnørpointberegningen kan jo heller ikke tage højde for, om Damen i ED6 er en vinder eller ej - det kommer an på, om kongen sider bagpå, men det er bedre, at du har Damen end fjenden. Brugen af taberberegningen Simpel støtte tabere K764 KD Side 3 af 8

4 Makker åbner med 1. Du har 8 tabere og 8 hp. Ifølge taberberegningen har du til 3-trækket (hvilket man også gør i f.eks. Bergen-Raises), men her melder du stille og roligt: 2. Hvis makker ikke har noget ekstra - står I udmærket her. Hvis makker kommer igen med én eller anden form for invitation - tager du imod og melder 4. Dog med nogen betænkelighed med kortfarvetrialbid i hjerter. Makker har ca. 7 tabere, du har 8 tabere = 15 tabere = 9 stik med spar som trumf. Hvis du vælger én eller anden form for 2-o-1 melding, ville det ikke være den største synd i bridgens historie. E762 DB42 B3 865 Makker åbner med 1. Du har 9 tabere og 8 hp. Du støtter simpelt til 2 og tager normalt ikke imod en invitation fra makker. Makker har ca. 7 tabere, du har 9 tabere = 16 tabere = 8 stik med spar som trumf. Svarer har 7 tabere K E7432 Makker åbner med 1. Du har 7 tabere og 7 hp. Taberberegningen viser 7 tabere + 7 tabere = 14 tabere = 10 stik. Meld straks 4. Vi giver makker en minimumshånd: ED852 ED Du vinder let 10 stik. Læg mærke til, at vi kun har givet makker 12 hp - en jævn hånd samt spild med D - alligevel stemmer taberberegningen - fordi der er fit Mere normalt vil du som svarer have egen åbningshånd, når du har 7 tabere. I så fald må du ikke springe direkte til 4. Du må kræve med 3 eller én eller anden form for 2ut, hvis du spiller med det. Har du 7 tabere og ca. 10 hp, bør du lave én eller anden form for splintermelding, hvis du har en sådan fordeling - ellers meld 2-o-1 og siden udgang Engang imellem konflikter taberberegningen med LOVEN (se særskilt hæfte). Du har: K Makker åbner med 1. Hvad nu? Honnørpointberegningen siger PAS! Taberberegningen siger 2! LOVEN siger 3! Pas kan aldrig være rigtig, og mange honnørpointspillere melder da også 2. Men i praktisk bridge kan vi alle se, at der lurer en hjertermelding hos modparten, og der kan sagtens være 4 eller mere i modpartens kort. Bergen-Raisen siger helt klart: meld 3 og lad resten op til modparten - det er praktisk bridge. Det kan godt være, at vi går ned i 3, men jo Side 4 af 8

5 mere vi går ned med den kæmpefit, jo mere har modparten i kortet. Det er faktisk en spærremelding, hvor vi ved med sikkerhed, at vi har mindst 9 kort i trumffarven. Der er således egentlig ikke nogen konflikt med taberberegningen, der er beregnet på "at vinde det man melder". Det er LOVEN ikke! Åbners genmelding efter makkers simple støtte Efter 1-2 eller 1-2 er meldingerne ganske simple: Hvis åbner har 7 tabere: PAS Hvis åbner har 6 tabere: Inviter til udgang. Hvis åbner har 5 tabere: Meld udgang. ED864 B6 KD6 B43 Du har 7 tabere. (7+9 = = 8 stik). Meld pas til makkers 2. Selv om makker har 8 tabere, er der kun 9 stik i kortet. EK B862 EK Du har 6 tabere. (6+9 = = 9 stik). Lav f.eks. et Trial Bid med 3. Med 8 tabere tager makker altid imod. Med 9 tabere tager makker imod med gode værdier i ruder eller singleton dér. Inviterende meldinger er: 2ut, 3, trialbids. E EKD32 43 Du har 5 tabere. 5+9 = = 10 stik). Efter makkers støtte til 2 skal du blot melde 4. Efter makkers springstøtte (8 tabere) Når makker har vist en "springstøttehånd", har han præcis 8 tabere - hver færre eller flere og ca. 10 hp (9 meget gode til 12 dårlige). En springstøttehånd kan vises på flere måder - alt efter systemet: 1-3 er almindelig i moderne bridge, hvis man benytter 2ut som kravstøtte. 1-3 er Bergen-Raises. Viser det samme som ovenfor - altså præcis 8 tabere og støtte. 2-o-1 med senere melding 3 er den gammeldavs måde at vise det på - altså 8 tabere. Side 5 af 8

6 Hvad gør åbner efter en sådan støtte? Med 7 tabere: PAS (7+8 = 15. Og = 9 stik) Med 5-6 tabere: Meld udgangen. (5+8 = 13. Og = 11 stik). Med 4 eller færre tabere: undersøg slem. Du har: ED9753 E6 2 EK62 K864 K4 EB ut? 4ut? ? 6 6 pas Et meget spændende meldeforløb. 3ut er RKCB (husk det). 4 viser 2 esser uden D. 4ut spørger efter konger. 5 viser én konge. Vi er nu ligeglade, om det er K eller K - der var guf-guf. Men se lige engang. Lilleslem er sikker, men hvis makker har Kxx i hjerter, er der mulighed for, at han har en doubleton i klør (han kan ikke have D - så ville han have kravmeldt). Vi afgiver et Direct-Ask i klør med 6, hvortil makker svarer 6, der benægter D eller en doubleton (3. Kontrol) (se hæftet - RKCB). Ærgeligt - vi standser i 6. Åbner kan støtte svarers farve Ganske simpelt, benyt taberberegningen: 1-1 ; 2 = Åbner viser 7 tabere, svarer hæver til udgang med 7 tabere. 1-1 ; 3 = Åbner viser 6 tabere, svarer hæver/inviterer med 8 eller færre tabere. 1-1 ; 4 = Åbner viser 5 tabere, svarer kigger på sin hånd - slem? Eller pas? Hvis åbner har 5 eller færre tabere, bør han benytte sig af én eller anden form for kortfarvevisning (splintermelding). Hermed garanterer direkte hæv til udgang, at der ikke er nogen singletons eller renonce i nogen sidefarve. En sådan splintermelding kan anvise vejen til en slem, som svarer ikke ville have overvejet med et almindeligt hæv til udgang. Dette er vigtigt, så få det aftalt med din makker. Justeringer Side 6 af 8

7 Vi ved alle, at fordelingen ikke er verdens bedste - hverken i UT, men især ikke i en trumfkontrakt. Men en sådan fordeling bør du straks tillægge én taber til taberberegningen. Du og din makker kan sidde med 29 hp tilsammen - jævn fordeling over for hinanden og fx 8 spar tilsammen. Til stor forbavselse for jer begge, går I én ned i 4. Der er 9 stik - både i ut og i spar. Faktisk ville taberberegningen vise, at der ikke er 10 stik i kortet - prøv selv at konstruere nogle af disse væmmelige hænder. Det er netop på disse jævne hænder, at honnøpointene kommer til sin ret. Du har: ED7 K873 EB6 B hp og 8 tabere!! Altså ikke engang en åbningshånd efter taberberegningen! Pjat. Husk, taberberegningen træder i kraft, når fit er fundet!! Ikke før. Åben du blot med 1ut. Makker svarer 2 (Marionet), du melder 2, makker melder 2. Jeg synes, at du skal melde 2ut, og hvis makker tager handsken op med en farvemelding, der viser skæv hånd, melder du 4 ellers 3ut. Hvis makker passer til 2ut - så vær glad, hvis du vinder den. Ugarderede damer er et andet problem. Dxx vil jeg nødig tælle til 2 tabere. Ron Klinger skriver i sin bog "The Moderne Losing Trick count", at man skal tillægge ½ taber til en ugarderet D - altså 2½ taber når man har Dxx. HUSK det!!! Har du DBx eller D10x, så tæl den til 2 tabere som sædvanligt. Har du Dxx i en farve, som makker har meldt, skal du heller ikke justere (ud over at tage et par optimistiske briller på). Dx er noget hø. 2 tabere. Hvis Fjenden har meldt denne farve, så tag de pessimistiske briller på. Træd på bremsen. Der findes ikke noget værre end at have Dx i en farve, som fjenden har meldt. Det skulle lige være DB. Singleton i fjendens indmeldte farve er bare guf-guf. Der findes ikke noget bedre - det skulle lige være en renonce. Træd på speederen. Cover Cards ("dækkere") Cover Cards blev oprindelig introduceret af George Rosenkranz som en del af hans ROMEX-system, men det gælder selvfølgelig i ethvert system. a) E E432 b) KDB KDB10 Når makker har afgivet en kravåbning, er hånd a) langt bedre end hånd b). Se her: 2 EKDB EKDB Selv om hånd a) kun har 8 hp og hånd b) har 12 hp, er hånd a) stærkere, idet den har dækkere til en hånd, der har vist få tabere. Hånd b) er faktisk værdiløs. Hvad er dækkere? I en farve, som makker ikke har meldt, findes der kun én slags dækkere, og det er Esser! Og det må ikke sidde i en farve, hvori makker er renonce! Har du EK i en farve, som makker ikke har meldt, skal du være sikker på, at makker ikke har en singleton i farven, før du kan tælle kongen med som dækker. I en farve, som makker har meldt, er både Esser og Konger dækkere (og til nød en dame i ganske specielle situationer). Åbner: 7 KDB2 E ED8754 Side 7 af 8

8 a) E K32 b) KB K32 Åbner melder 1, du svarer 1, makker reverserer med 2 (5 tabere), du præfererer med 3. Makker forsøger alligevel med 4 (4 tabere). Så er det dig. Med hånd a) har du 2 dækkere (4 tabere - 2 dækkere, giver i alt 2 tabere), og du melder 5, der stort set er oplagt. Med hånd b) må du melde pas, du har kun én dækker. 5 er stort set håbløs. Torben Erlandsson, 1999 Side 8 af 8

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Opfør dig ordentligt J

Opfør dig ordentligt J Opfør dig ordentligt J Gode råd om vores opførsel ved bridgebordet H.K. Sørensen. Klubkonsulent og divisionsspiller. Etik Som bridgespiller skal vi selvfølgelig behandle hinanden venligt og høfligt. Man

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse

Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse 1 Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

BILAG: 1. Spørgeguide til interviews. Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World.

BILAG: 1. Spørgeguide til interviews. Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World. BILAG: 1 Spørgeguide til interviews Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World. Fitnessaktivitet: Styrketræning og konditionstræning. Indledende

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go.

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers The way to Go giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Vejen til Go 52 Vejen til Go 1 Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Go blev første gang spillet for mellem 2000-4000 år siden. Det tager

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere