Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden."

Transkript

1 Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Med skæve hænder går det dog galt. Godt nok har man noget, som man kalder for "fordelingspoint", der skal kompensere for "manglende" honnørpoints. Fordelingspoint blev (bliver) tildelt i forhold til korthed og ekstra længde uden for den fastlagte trumffarve. Imidlertid blev og bliver fordelingspoint af mange bridgespillere misbrugt på det groveste. De blev tildelt åbningshånden allerede inden en trumffarve var fastlagt - ren russisk roulette. Hvis fit blev fundet gik det ovenud godt - men var der misfit, så gik det grueligt galt. Mange har endog indført kravhænder - skæve fordelinger med få honnørpoint, men også få tabere - som fast aftale med makkeren. Dette er eventuelt godt nok, hvis du har egen helt gående farve, måske et par stykker af dem, men såfremt en sådan kravhånd kræver en fit hos makker, er det ikke den rigtige fremgangsmåde. Det er for dyrt i en holdkamp, især i zonen, at komme i en ikke vindende slem på grund af for optimistiske briller. Bemærk at makker næsten altid vil have en positiv hånd, når du har få honnørpoint, men skæv fordeling. Makker kan næsten ikke standse under slemniveau. På grund af misbruget af optællingen af fordelingspoint er man nu i moderne undervisning gået over til at kalde fordelingspoint for "støttepoint" - en meget bedre beskrivelse. Du må først begynde at tælle dem med, når du og din makker har fundet en farve, hvor I kan støtte hinanden. Men nu går vi over til noget helt nyt - taberberegningen - egentlig en gammel opfindelse fra 1935, men som absolut har fået en renæssance. Ligesom støttepoint gælder det: Taberberegningen træder først i kraft, når du sammen med makker har fundet fit!! Dette kan ikke fremhæves kraftigt nok idet det er den grundlæggende idé bag hele taberberegningen. Også her ser vi spillere i dag, der åbner på for små hænder med få tabere både på 1- og 2-trækket (krav). Det er en klar overtrædelse af metoden. Du kan tage det stille og roligt du skal nok få indhentet det forsømte, når fit er fundet! Du har: ED643 KB754 - K65 Jeg har set spillere, der spiller med Acol 2-åbninger, der kræver højst 5 tabere til en 2-åbning, åbne med 2 på sådan en hånd. De er næsten sikre på at komme i slem både med og uden fit hos makker. Lad os prøve at åbne med 1 (hvis makker svarer pas og viser under 6hp, er der nok ikke udgang i kortet). Makker svarer 2. Allerede nu er vi begyndt at kunne lugte en misfit. Du melder i næste runde 2, hvortil makker svarer 2ut. Jeg ville ikke regne med at blive skudt af min makker, hvis jeg meldte pas i denne situation. Melder jeg 3ut/, skal jeg være forberedt på at gå ned. Springer jeg til 4 kunne makker måske nok overveje at lade pistolen. Der er misfit!!!!! Træd på bremsen. Lad os prøve at åbne med 1, hvorefter makker svarer 2, du melder 2, makker melder 3. WOW!!! Nu er det ikke et spørgsmål, om der er udgang i kortet det er et spørgsmål, om der er slem! Hvilken forskel det gjorde, at man åbnede stille og roligt (i begge tilfælde) og fandt ud af om der var fit eller ej. Side 1 af 8

2 Som vi vil se senere, er der ingen grund til at sætte alt på ét bræt og åbne på 2-trækket med denne hånd. Vi skal nok finde ud af det. Lad os se på det grundlæggende i den moderne version af taberberegningen. 1. Tæl dine tabere. 2. Tilføj makkers tabere. 3. Fratræk totalen fra 24. Total antal stik i kontrakten er fundet. Denne formel gælder lige så snart I har fundet fit!! Denne metode er langt bedre end pointmetoden. Den er meget præcis og fejler sjældent. Hvor mange tabere har makker? 6-9 1ut-svar; simpel støtte 9 tabere o-1; invitmeldinger 8 tabere Normal åbningshånd 7 tabere God åbningshånd 6 tabere Reversmelding; genmelding på 3-trækket 5 tabere Lige under en kravhånd 4-5 tabere 22 - op Kravhånd 4 tabere eller derunder Denne opstilling er vejledende med hensyn til honnørpointene, men tabervisningen skal kunnes på fingerspidserne af både dig og din makker, hvis I skal have fuld udbytte af metoden. Vi skal nu kigge på, hvorledes taberne beregnes, og jeg vil samtidig komme ind på justeringerne i forbindelse med dem. Den rå optælling: 1. Tæl kun tabere i de første 3 kort i hver farve. (det 4., 5., 6. etc. kort i hver farve betragtes som vindere) 2. Tæl hvert Es, Konge og Dame i hver farve som vindere - alt andet er tabere. 3. Med kun 2 kort i en farve er kun Esser og Konger vindere. 4. Med kun 1 kort i en farve er kun Esset en vinder. Der er aldrig mere end 3 tabere i en farve. Der er aldrig flere tabere i en farve, end antallet af kort i farven. Side 2 af 8

3 Kort Tab Kort Tab Kort Tab B E64 2 E643 2 E K83 2 DB102 2 KB6 2 KD6 1 KD86 1 KD865 1 EK9 1 ED73 1 ED EKD 0 EKD72 0 EKD D6 2 DB 2 E6 1 K 1 KD 1 EK 0 E 0 Renonce 0 Hvordan kan man egentlig tælle ED6 eller KD6 som kun én taber (altså 2 stik)? Er det ikke at overvurdere dine kort? Jeg vil prøve at forklare det ud fra ren logik. Nord: ED6 KD6 Syd: Chancen for 2 stik er i hvert tilfælde 50% alt efter, om nøglekortet sider hos øst eller vest. Under meldingerne kender du ikke makkers nøjagtige honnørkort, men der er imidlertid meget, der indikere, at chancen er langt større end 50%. Prøv at se. Nøglekortet kan sidde både 1) i plads, 2) hos makker samt 3) ude af plads. Da dine kort vil være 2 stik værd i 2 ud af 3 tilfælde, er chancen hermed forøget til 66%. Men hvis det er dig og din makker, der er i gang med at melde, hvem har så størst chance for at have nøglekortet - din makker eller fjenden? Især hvis I begge har vist styrke omkring en åbningshånd, er der ca. 50% chance for, at det er din makker, der har nøglekortet - fjenden må så dele de resterende 50%, hvilket giver 25% chance til hver. Der er dermed ca. 75% chance for, at dine kort er 2 stik værd. Hertil må man ikke glemme, at makker i begge tilfælde også kunne sidde med Bxx. Bare dette kort gør det 100% sikkert, at dine kort er 2 stik værd. Læg hertil chancen for, at han kan have 109x (75%) eller der bliver spillet ud i din gaffel med EDx, så er vi oppe på over 80% chance for 2 stik i farven. Taberberegningen måler ikke sikre vindere, men snarere hændernes potentiale. Honnørpointberegningen kan jo heller ikke tage højde for, om Damen i ED6 er en vinder eller ej - det kommer an på, om kongen sider bagpå, men det er bedre, at du har Damen end fjenden. Brugen af taberberegningen Simpel støtte tabere K764 KD Side 3 af 8

4 Makker åbner med 1. Du har 8 tabere og 8 hp. Ifølge taberberegningen har du til 3-trækket (hvilket man også gør i f.eks. Bergen-Raises), men her melder du stille og roligt: 2. Hvis makker ikke har noget ekstra - står I udmærket her. Hvis makker kommer igen med én eller anden form for invitation - tager du imod og melder 4. Dog med nogen betænkelighed med kortfarvetrialbid i hjerter. Makker har ca. 7 tabere, du har 8 tabere = 15 tabere = 9 stik med spar som trumf. Hvis du vælger én eller anden form for 2-o-1 melding, ville det ikke være den største synd i bridgens historie. E762 DB42 B3 865 Makker åbner med 1. Du har 9 tabere og 8 hp. Du støtter simpelt til 2 og tager normalt ikke imod en invitation fra makker. Makker har ca. 7 tabere, du har 9 tabere = 16 tabere = 8 stik med spar som trumf. Svarer har 7 tabere K E7432 Makker åbner med 1. Du har 7 tabere og 7 hp. Taberberegningen viser 7 tabere + 7 tabere = 14 tabere = 10 stik. Meld straks 4. Vi giver makker en minimumshånd: ED852 ED Du vinder let 10 stik. Læg mærke til, at vi kun har givet makker 12 hp - en jævn hånd samt spild med D - alligevel stemmer taberberegningen - fordi der er fit Mere normalt vil du som svarer have egen åbningshånd, når du har 7 tabere. I så fald må du ikke springe direkte til 4. Du må kræve med 3 eller én eller anden form for 2ut, hvis du spiller med det. Har du 7 tabere og ca. 10 hp, bør du lave én eller anden form for splintermelding, hvis du har en sådan fordeling - ellers meld 2-o-1 og siden udgang Engang imellem konflikter taberberegningen med LOVEN (se særskilt hæfte). Du har: K Makker åbner med 1. Hvad nu? Honnørpointberegningen siger PAS! Taberberegningen siger 2! LOVEN siger 3! Pas kan aldrig være rigtig, og mange honnørpointspillere melder da også 2. Men i praktisk bridge kan vi alle se, at der lurer en hjertermelding hos modparten, og der kan sagtens være 4 eller mere i modpartens kort. Bergen-Raisen siger helt klart: meld 3 og lad resten op til modparten - det er praktisk bridge. Det kan godt være, at vi går ned i 3, men jo Side 4 af 8

5 mere vi går ned med den kæmpefit, jo mere har modparten i kortet. Det er faktisk en spærremelding, hvor vi ved med sikkerhed, at vi har mindst 9 kort i trumffarven. Der er således egentlig ikke nogen konflikt med taberberegningen, der er beregnet på "at vinde det man melder". Det er LOVEN ikke! Åbners genmelding efter makkers simple støtte Efter 1-2 eller 1-2 er meldingerne ganske simple: Hvis åbner har 7 tabere: PAS Hvis åbner har 6 tabere: Inviter til udgang. Hvis åbner har 5 tabere: Meld udgang. ED864 B6 KD6 B43 Du har 7 tabere. (7+9 = = 8 stik). Meld pas til makkers 2. Selv om makker har 8 tabere, er der kun 9 stik i kortet. EK B862 EK Du har 6 tabere. (6+9 = = 9 stik). Lav f.eks. et Trial Bid med 3. Med 8 tabere tager makker altid imod. Med 9 tabere tager makker imod med gode værdier i ruder eller singleton dér. Inviterende meldinger er: 2ut, 3, trialbids. E EKD32 43 Du har 5 tabere. 5+9 = = 10 stik). Efter makkers støtte til 2 skal du blot melde 4. Efter makkers springstøtte (8 tabere) Når makker har vist en "springstøttehånd", har han præcis 8 tabere - hver færre eller flere og ca. 10 hp (9 meget gode til 12 dårlige). En springstøttehånd kan vises på flere måder - alt efter systemet: 1-3 er almindelig i moderne bridge, hvis man benytter 2ut som kravstøtte. 1-3 er Bergen-Raises. Viser det samme som ovenfor - altså præcis 8 tabere og støtte. 2-o-1 med senere melding 3 er den gammeldavs måde at vise det på - altså 8 tabere. Side 5 af 8

6 Hvad gør åbner efter en sådan støtte? Med 7 tabere: PAS (7+8 = 15. Og = 9 stik) Med 5-6 tabere: Meld udgangen. (5+8 = 13. Og = 11 stik). Med 4 eller færre tabere: undersøg slem. Du har: ED9753 E6 2 EK62 K864 K4 EB ut? 4ut? ? 6 6 pas Et meget spændende meldeforløb. 3ut er RKCB (husk det). 4 viser 2 esser uden D. 4ut spørger efter konger. 5 viser én konge. Vi er nu ligeglade, om det er K eller K - der var guf-guf. Men se lige engang. Lilleslem er sikker, men hvis makker har Kxx i hjerter, er der mulighed for, at han har en doubleton i klør (han kan ikke have D - så ville han have kravmeldt). Vi afgiver et Direct-Ask i klør med 6, hvortil makker svarer 6, der benægter D eller en doubleton (3. Kontrol) (se hæftet - RKCB). Ærgeligt - vi standser i 6. Åbner kan støtte svarers farve Ganske simpelt, benyt taberberegningen: 1-1 ; 2 = Åbner viser 7 tabere, svarer hæver til udgang med 7 tabere. 1-1 ; 3 = Åbner viser 6 tabere, svarer hæver/inviterer med 8 eller færre tabere. 1-1 ; 4 = Åbner viser 5 tabere, svarer kigger på sin hånd - slem? Eller pas? Hvis åbner har 5 eller færre tabere, bør han benytte sig af én eller anden form for kortfarvevisning (splintermelding). Hermed garanterer direkte hæv til udgang, at der ikke er nogen singletons eller renonce i nogen sidefarve. En sådan splintermelding kan anvise vejen til en slem, som svarer ikke ville have overvejet med et almindeligt hæv til udgang. Dette er vigtigt, så få det aftalt med din makker. Justeringer Side 6 af 8

7 Vi ved alle, at fordelingen ikke er verdens bedste - hverken i UT, men især ikke i en trumfkontrakt. Men en sådan fordeling bør du straks tillægge én taber til taberberegningen. Du og din makker kan sidde med 29 hp tilsammen - jævn fordeling over for hinanden og fx 8 spar tilsammen. Til stor forbavselse for jer begge, går I én ned i 4. Der er 9 stik - både i ut og i spar. Faktisk ville taberberegningen vise, at der ikke er 10 stik i kortet - prøv selv at konstruere nogle af disse væmmelige hænder. Det er netop på disse jævne hænder, at honnøpointene kommer til sin ret. Du har: ED7 K873 EB6 B hp og 8 tabere!! Altså ikke engang en åbningshånd efter taberberegningen! Pjat. Husk, taberberegningen træder i kraft, når fit er fundet!! Ikke før. Åben du blot med 1ut. Makker svarer 2 (Marionet), du melder 2, makker melder 2. Jeg synes, at du skal melde 2ut, og hvis makker tager handsken op med en farvemelding, der viser skæv hånd, melder du 4 ellers 3ut. Hvis makker passer til 2ut - så vær glad, hvis du vinder den. Ugarderede damer er et andet problem. Dxx vil jeg nødig tælle til 2 tabere. Ron Klinger skriver i sin bog "The Moderne Losing Trick count", at man skal tillægge ½ taber til en ugarderet D - altså 2½ taber når man har Dxx. HUSK det!!! Har du DBx eller D10x, så tæl den til 2 tabere som sædvanligt. Har du Dxx i en farve, som makker har meldt, skal du heller ikke justere (ud over at tage et par optimistiske briller på). Dx er noget hø. 2 tabere. Hvis Fjenden har meldt denne farve, så tag de pessimistiske briller på. Træd på bremsen. Der findes ikke noget værre end at have Dx i en farve, som fjenden har meldt. Det skulle lige være DB. Singleton i fjendens indmeldte farve er bare guf-guf. Der findes ikke noget bedre - det skulle lige være en renonce. Træd på speederen. Cover Cards ("dækkere") Cover Cards blev oprindelig introduceret af George Rosenkranz som en del af hans ROMEX-system, men det gælder selvfølgelig i ethvert system. a) E E432 b) KDB KDB10 Når makker har afgivet en kravåbning, er hånd a) langt bedre end hånd b). Se her: 2 EKDB EKDB Selv om hånd a) kun har 8 hp og hånd b) har 12 hp, er hånd a) stærkere, idet den har dækkere til en hånd, der har vist få tabere. Hånd b) er faktisk værdiløs. Hvad er dækkere? I en farve, som makker ikke har meldt, findes der kun én slags dækkere, og det er Esser! Og det må ikke sidde i en farve, hvori makker er renonce! Har du EK i en farve, som makker ikke har meldt, skal du være sikker på, at makker ikke har en singleton i farven, før du kan tælle kongen med som dækker. I en farve, som makker har meldt, er både Esser og Konger dækkere (og til nød en dame i ganske specielle situationer). Åbner: 7 KDB2 E ED8754 Side 7 af 8

8 a) E K32 b) KB K32 Åbner melder 1, du svarer 1, makker reverserer med 2 (5 tabere), du præfererer med 3. Makker forsøger alligevel med 4 (4 tabere). Så er det dig. Med hånd a) har du 2 dækkere (4 tabere - 2 dækkere, giver i alt 2 tabere), og du melder 5, der stort set er oplagt. Med hånd b) må du melde pas, du har kun én dækker. 5 er stort set håbløs. Torben Erlandsson, 1999 Side 8 af 8

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Bridge Intro Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Farvernes rang: Spar, Hjerter, Ruder og Klør Man kan spille med eller uden Trumf

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

LOVEN TOTALE ANTAL STIK

LOVEN TOTALE ANTAL STIK LOVEN OM TOTALE ANTAL STIK Kampen om delregnskabet på 2- og 3-trækket er det mest forekommende problem ved bridgebordet. Det er her, der i en holdkamp svinger 5-7 IMP gang på gang, og det er her de fleste

Læs mere

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge:

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge: KORTLÆSNING Kortlæsningens kunst virker måske som magi for dig. Det er sandsynligvis en disciplin, som du ikke har brugt forfærdelig meget tid på. Alligevel er jeg sikker på du bruger den hver gang du

Læs mere

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER Defensive meldinger er forskellige fra åbningsmeldinger både i styrke og i krav til farvekvalitet. Lad os derfor fastslå, at man ikke direkte kan overføre svar på åbningsmeldinger

Læs mere

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER LEKTION 35 STRAFDOBLINGER Indtil videre har du kun lært om oplysningsdoblinger, hvor man dobler for at få makker til at melde. Fra andre kortspil kender du sikkert til brugen af en dobling som udtryk for

Læs mere

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013 Indhold Før du lærer bridge: Hvad er stik?... 1 Hvad er trumf?... 2 Lær bridge 1: Hvad er bridge?... 3 Lær bridge 2: Meld og spil sans... 3 Lær bridge 3: Sæt trumf på!... 4 Lær bridge 4: Kamp om kontrakten...

Læs mere

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430)

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) Roman Keycard Blackwood er selv i den simpleste udgave så langt bedre end Blackwood Morrow, at man skal give den et forsøg. Første trin på vejen bør være at inkludere både

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding.

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding. 1 Offensiven i konkurrence Denne tekst handler om de systemmæssige og strategiske forandringer offensiven kommer ud for, når defensiven entrer meldingerne. Teksten er begrænset til, at modparten indleder

Læs mere

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen:

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: Meldetabel. Honnører er: Es, Konge, Dame, Bonde A:Der tælles point for honnører (HP) Es = 4 HP Konge=3 (HP) Dame=2(HP) Bonde=1(HP) B:Er parret enige om en trumffarve,

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken Spil 11 9/1 2012 Holdturnering 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843 A rækken B-rækken C rækken N 2 hj 7 V 2 ut 8 V 3 kl 9 N 3 ru 6 V 3 kl 9 V 1 kl 10 V 2 ut 8

Læs mere

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER BRIDGE MELDESYSTEMET Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER E es K konge D dame B bonde T 10 x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET Få ting i bridge har så stor betydning som åbningsuspillet (det blinde udspil). I Lektion 3 og 7 har du lært, hvilket kort du skal spille ud fra en given farvekombination. Men

Læs mere

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.04 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 15-04-2012 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR I Lektion 3 lærte du at svare på en 1UT-åbning med balancerede hænder. I forrige lektion indførte vi Stayman, hvormed man finder de vigtige 4-4 tilpasninger i

Læs mere

PARTURNERING contra HOLDTURNERING.

PARTURNERING contra HOLDTURNERING. PARTURNERING contra HOLDTURNERING. SPILFØRINGEN: Hovedforskellen for et godt resultat mellem parturnering og holdturnering ligger i disse små udsving: overstik samt ekstra points for en UT- eller majorkontrakt.

Læs mere

Svar på åbning 1 i farve

Svar på åbning 1 i farve Svar på åbning 1 i farve Hvis makker åbner og du har 6 HP eller mere må du ikke sige Pas (med mindre modparten melder ind), da åbner kan have op til 21 HP og med Pas risikerer du at I brænder en udgang.

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler Danmarks Bridgeforbund Alertregler Pr. 1. januar 2008 Indledning Dette hæfte beskriver DBF s nye alertregler, som trådte i kraft den 1. september 2007, og som blev revideret pr. 1. januar 2008. Reglerne

Læs mere

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Åbent rum: Nord: E. Rudakov Syd: A. Zaitsev Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Nord: Brgulan Syd: Zoric Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING LEKTION 22 FARVEBEHANDLING I hvert eneste spil skal man som spilfører tage stilling til, hvordan samtlige fire farver skal spilles. Derfor er dette et vigtigt område i selve spilføringen. Mange kombinationer

Læs mere

LEKTION 8 SPILFØRING I TRUMFKONTRAKTER

LEKTION 8 SPILFØRING I TRUMFKONTRAKTER LEKTIO 8 PILFRIG I TRUMFKOTRAKTER om omtalt i forrige lektion er der flere fordele ved at spille med en farve som trumf. Tilstedeværelsen af trumfer både på vores og modstandernes hænder gør imidlertid,

Læs mere

Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller

Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Nord: Boje Henriksen Syd: Kåre Gjaldbæk Øst: Matthi Schüeller Vest: Andre

Læs mere

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING Til slut under de generelle principper skal vi beskæftige os med regnskabet og begreberne I Farezonen og Udenfor Farezonen

Læs mere

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3 Spil 1. N / Ingen 5 4 2 K D 4 D 6 2 9 8 3 2 Invit Stayman K 9 6 E 5 3 E B 7 5 E B 6 E 3 10 9 8 7 2 K 4 3 10 7 4 D B 10 8 7 B 6 10 9 8 K D 5-1ut 2 2 2 4 Meldingerne: Når Nord åbner med 1ut, er Syd med 9

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Onsdag, pil 1-10, Danmark Holland Af Peter Lund OL senior i Istanbul Åbent rum: Lukket rum: ord: Onno Janssens yd : Willem Boegem Øst : Flemming Dahl Vest : Georg orris ord: Peter

Læs mere

LEKTION 15 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MEDIUM (16-18)

LEKTION 15 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MEDIUM (16-18) LEKTION 15 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MEDIUM (16-18) I denne lektion ser vi udelukkende på hænder med 16-18 point, de såkaldte mediumshænder. Vi følger stadigvæk prioriteringen fra sidste lektion: 1. Støt

Læs mere

BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en. KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE

BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en. KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE Lektion l BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, og ØST/\/ESf. er L4A~fE.. P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE et bestemt ANTAL TPÆI

Læs mere

LEKTION 9 SVARER STØTTER ÅBNINGSFARVEN

LEKTION 9 SVARER STØTTER ÅBNINGSFARVEN LEKTIO 9 ARER TTTER ÅBIGFARE KAPITEL 29. FORDELIGPOIT om vi så i Lektion 6, kan man i trumfkontrakter meget ofte få flere stik end i sans ved at trumfe nogle tabskort på en af hænderne. Det er umiddelbart

Læs mere

EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger Kapitel 2. Nord E98754 ED3 T EK8 N. Kapitel 2. Spil 2. Vest KD5 2 B9542 9653

EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger Kapitel 2. Nord E98754 ED3 T EK8 N. Kapitel 2. Spil 2. Vest KD5 2 B9542 9653 EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger pil 1 est - 5 KD98643 D9532 ord E98754 ED3 T EK8 yd KBT3 KT42 E72 64 st D62 B9876 B5 BT7 pil 2 est KD5 2 B9542 9653 ord 62 653 D7 EDT87 yd BT984 T4 ET86 KB st E3 EKDB987

Læs mere

Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen

Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen Negative doblinger benyttes i offensiven efter en naturlig

Læs mere

Loven De 8 opgaver med løsninger

Loven De 8 opgaver med løsninger Loven De 8 opgaver med løsninger Opgave 1 Her er hele fordelingen: E KB5 K982 T9843 KDBT9 D4 DBT65 6 76532 632 43 KB7 ET987 E7 ED52 1 Pas 4? Eksemplet skal vise hvor generende det er når modstanderne melder

Læs mere

BERGEN Raises modificeret

BERGEN Raises modificeret BERGEN Raises modificeret Efter mere end 70 års udvikling inden for bridgen, er vi nået til en fase, hvor vi er begyndt at tænke mere og mere på, hvorledes man kan genere modparten i dens meldinger. Meldesystemerne

Læs mere

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE Du har i nogle af de tidligere kapitler set, at man til tider kan melde modpartens meldte farve, hvis man er i "meldenød". Dette er traditionelt et meget vanskeligt

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010. Typeset by AMS-TEX

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010. Typeset by AMS-TEX BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010 Typeset by AM-TEX 2 FORKORTELER E es K konge D dame B bonde x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

Jyderup Bridgeklub. Stenbergs 2 UT

Jyderup Bridgeklub. Stenbergs 2 UT Stenbergs 2 UT Lektion 1: Lad os definere 1Ma-4Ma som en skæv hånd. Meldingen er tænkt som spærrende, men ofte er der spil for udgangen. Her er et par eksempler. Makker åbner med 1 og du har D76432 E5

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

Bridge kommer på skoleskemaet

Bridge kommer på skoleskemaet Læs SITSEN Et medlemsblad for Akademisk Bridgeklub - September 2010 Systemhjørnet Opgaver for kvikke hjerner Årets program Den nye bestyrelse Info om bestyrelsen Bridge kommer på skoleskemaet TILTAG: Akademisk

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Lærervejledning. "Spil Bridge 3"

Lærervejledning. Spil Bridge 3 Lærervejledning "Spil Bridge 3" Til bridgelæreren Elverne får mange tips i lærebogen Spil Bridge 3 i såvel gennemgangen af teoriteksten, opgaverne som spillene. De særligt fremhævede tips bør du fokusere

Læs mere

Meld med eksperterne. Meldeproblemer for bredde og elite

Meld med eksperterne. Meldeproblemer for bredde og elite Meld med eksperterne Meldeproblemer for bredde og elite Kasper Konow Divisionsspiller 4. Holdturnering. Øst / Alle. 1 D pas 2< 2? # E K 9 5 6 > K T 7 < E D B 7 2 Melding Point Stemmer Læser-% 4< 10 10

Læs mere

Når alle spillere har lagt et kort, går stikket til den spiller, der har lagt det kort, der har højest værdi.

Når alle spillere har lagt et kort, går stikket til den spiller, der har lagt det kort, der har højest værdi. Klør er trumf. Hjerter er trumf. Es har den laveste værdi, 7 har den højeste. Spar er trumf. Es har den laveste værdi, 7 har den højeste. Es har den højeste værdi, 7 har den laveste. Es har den højeste

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Mandag, pil 1-10, Danmark verige Af Kirsten teen Møller EM enior i Warszawa Åbent rum: Lukket rum: ord: Ake joberg yd : ven-olov Flodqvist Øst : Peter Lund Vest : teen Møller ord:

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE FORMÅL FOR BRIDGE SOM VALGFAG

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE FORMÅL FOR BRIDGE SOM VALGFAG FORMÅL FOR BRIDGE SOM VALGFAG Eleverne skal i faget bridge lære bridgespillets grundlæggende principper både i forhold til det faglige og det sociale/etiske aspekt, således at de efter et år er i stand

Læs mere

Klubben fylder 60 år. Med brormand i Vingsted (part 2) Cuebids for kloge hoveder. Akademisk Bridgeklubs historie

Klubben fylder 60 år. Med brormand i Vingsted (part 2) Cuebids for kloge hoveder. Akademisk Bridgeklubs historie Læs SITSEN Et medlemsblad for Akademisk Bridgeklub - September 2009 Klubben fylder 60 år Med brormand i Vingsted (part 2) Cuebids for kloge hoveder Akademisk Bridgeklubs historie Her er bestyrelsen trukket

Læs mere

VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT

VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT 1. juli 2010 Indhold VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT 1. Indledning... 2 A. Formål... 2 B. Udfyldelse af systemkortet... 2 2. Generelt... 3 A. Notation... 3 B. Konventioner... 4 C. Angivelse af HP-intervaller...

Læs mere

Forsvar mod svage 2-åbninger (fortsat)

Forsvar mod svage 2-åbninger (fortsat) Forsvar mod svage -åbninger (fortsat) På mange måder minder de defensive meldinger efter åbning eller i farve om hinanden. Principperne for indmeldinger og oplysningsdoblinger følger samme retningslinjer

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf.

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf. WHIST Regler Antal spillere pr. bord: 4 Kortgivning Der benyttes et spil kort med 55 blade inklusiv 3 jokere. Der gives kort med uret, 13 kort til hver spiller samt 3 byttere, der placeres midt på bordet.

Læs mere

Opfør dig ordentligt J

Opfør dig ordentligt J Opfør dig ordentligt J Gode råd om vores opførsel ved bridgebordet H.K. Sørensen. Klubkonsulent og divisionsspiller. Etik Som bridgespiller skal vi selvfølgelig behandle hinanden venligt og høfligt. Man

Læs mere

Nr. 701 _ Oktober 2011 _ 71. årgang nr. 1. Månedens gæst. Charlotte KochPalmund side 4

Nr. 701 _ Oktober 2011 _ 71. årgang nr. 1. Månedens gæst. Charlotte KochPalmund side 4 Dansk Bridge Nr. 701 _ Oktober 2011 _ 71. årgang nr. 1 Månedens gæst Charlotte KochPalmund side 4 Juniorer søges Redaktørens hjørne Henrik Kruse Petersen Redaktør Juniorer ønskes _ penge haves Juniorkomiteen

Læs mere

Fagbeskrivelse for valgfaget BRIDGE. Målrettet valgfagsundervisningen i folkeskolen 7.-9. klassetrin. Udgivet af Danmarks Bridgeforbund august 2015

Fagbeskrivelse for valgfaget BRIDGE. Målrettet valgfagsundervisningen i folkeskolen 7.-9. klassetrin. Udgivet af Danmarks Bridgeforbund august 2015 Fagbeskrivelse for valgfaget BRIDGE Målrettet valgfagsundervisningen i folkeskolen 7.-9. klassetrin Udgivet af Danmarks Bridgeforbund august 2015 www.bridge.dk 1 Titel Fagbeskrivelse for valgfaget bridge

Læs mere

M e l d m e d eksperterne

M e l d m e d eksperterne M e l d m e d eksperterne Meldeproblemer for rutinerede spillere samt eliten Anders Hagen Divisionsspiller 1. Holdturnering. Syd / Ingen. vest nord øst syd 1 pas 1# pas? Hvad melder du som Syd med: # E

Læs mere

Junior NM i Danmark NR. 738 MAJ 2015 74. ÅRGANG NR. 8

Junior NM i Danmark NR. 738 MAJ 2015 74. ÅRGANG NR. 8 Junior M i Danmark R. 738 MAJ 2015 74. ÅRGAG R. 8 REDAKTRE HJRE Ungdommens overlevelseskamp CHRITIA LUD MADE Redaktør I dette nummer kan du både læse om afslutningen på ordfyns Finans DM for juniorhold

Læs mere

VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT

VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT 1. Indledning... 2 A. Formål... 2 B. Udfyldelse af systemkortet... 2 2. Generelt... 3 A. Notation... 3 B. Konventioner... 4 C. Angivelse

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn.

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. CANASTAKLUBBEN stiftet 20. januar 1995 For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. Canasta er et ungt spil, hvori man finder ideer fra flere kortspil.

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

GUIDE til Companys Club. Hvad siger vi til kunderne?

GUIDE til Companys Club. Hvad siger vi til kunderne? GUIDE til Companys Club Hvad siger vi til kunderne? Hvad handler Companys Club om? COMPANYS CLUB HANDLER OM MODE - OG OM FORDELE, OPLEVELSER OG BONUSSER TIL KUNDER, SOM ELSKER MODE. CALLING ALL FASHIONISTAS!

Læs mere

Danmark Pokal Finale(3 af 6)

Danmark Pokal Finale(3 af 6) Danmark Pokal Finale( af ) Danmark Pokal Finale( af ) Konow vs kjˆ nnemann Konow kjˆ nnemann kjˆ nnemann Konow Christians Grove Bank ejr ilsland yde kjˆ nneman Larsen Board Contract By M D - - Contract

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

FESTIVAL BULLETIN Redaktion: Henrik Kruse Petersen (ansv.), Peter Lund, Søren Fischer, Charlotte Koch-Palmund, Ole Berg m. fl.

FESTIVAL BULLETIN Redaktion: Henrik Kruse Petersen (ansv.), Peter Lund, Søren Fischer, Charlotte Koch-Palmund, Ole Berg m. fl. NR. 7 Fredag d. 15 juli 2011 FESTIVAL BULLETIN Redaktion: Henrik Kruse Petersen (ansv.), Peter Lund, Søren Fischer, Charlotte Koch-Palmund, Ole Berg m. fl. KLIP FRA ONSDAG PharmaService vandt Danish Open

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

NDHOLD. Vedligeholdelse af cyklen 107 inspiration 111 efterskrift 115 cv 119. Wire og kabelsok 57 Bremseklo 58 Bremsegreb 58 Skærme 58 Lås 59

NDHOLD. Vedligeholdelse af cyklen 107 inspiration 111 efterskrift 115 cv 119. Wire og kabelsok 57 Bremseklo 58 Bremsegreb 58 Skærme 58 Lås 59 NDHOLD Indledning 7 værktøj 13 Unbrakonøgle (stiftnøgle) 14 Fastnøgle 15 Skruetrækker 16 Papegøjetang 17 Bidetang 18 Kædeskiller 19 Svensknøgle 20 Gummihammer 21 Rørtang 22 Topnøglesæt 23 Nippelnøgle 24

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Absalonsgade 9 Telefon 7562 7013. Nr. 47. www.horsensbridgecenter.dk April 2010.

Absalonsgade 9 Telefon 7562 7013. Nr. 47. www.horsensbridgecenter.dk April 2010. Absalonsgade 9 Telefon 7562 7013 Nr. 47. www.horsensbridgecenter.dk April 2010. NYT FRA HBC Så er der igen gået en spillesæson. Centret har som vanligt haft held med afvikling af de 3 store turneringer.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere