Kapitel fra ny bog, Læring til Livet, om arbejdet med unge i klubber og væresteder i Danmark. Villa Fem i Helsingør er et af de gode eksempler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel fra ny bog, Læring til Livet, om arbejdet med unge i klubber og væresteder i Danmark. Villa Fem i Helsingør er et af de gode eksempler."

Transkript

1 Kapitel fra ny bog, Læring til Livet, om arbejdet med unge i klubber og væresteder i Danmark. Villa Fem i Helsingør er et af de gode eksempler. Bogen er udgivet af Ungdomsringen. Everybody is a star Af Pernille Hornum Hvis man kigger op over en af dørkarmene i Villa Fems cafe står denne sætning malet med fede typer på en væg fuld af dygtig graffitiudsmykning. Jon som er souschef i Villa Fem fortæller, at de flotte vægge er et levn fra den tid, hvor Klubben holdt til i dette hus, et af ud af fire huse som Villa Fem består af. Blanke metalplader er sat op på det nederste af et par af væggene, som beskyttelse mod skoaftryk, for når børnene spillede bordtennis her i rummet, havde de det med at sætte fra med foden på væggen. Der findes flere ældre klenodier i cafeen, en radio fra halvtredserne, en ældre skænk, en smuk gammel roulette med en fortid i Københavns Lufthavn alt sammen nøje udvalgt for at skabe en ramme af genkendelighed, tryghed og hjemlig stemning for de mange børn og unge der kommer her. Villa Fem er en socialpædagogisk daginstitution med klub og væresteder for børn og unge i alderen år og med et så stort aldersspænd skal tilbuddene være mangfoldige. Jeg får selv syn for sagen, da Jon tager mig med på en rundvisning i alle husene, smukke røde træhuse, som får stedet til at ligne et svensk Astrid Lindgren univers. Det er simpelthen ikke mindre end imponerende, hvad der gemmer sig af muligheder for leg og aktiviteter og læring her i Villa Fem. Multimediehus med computerrum, opdelt efter hvilken aldersgruppe der må spille hvilke spil, filmproduktionsværksted, og musikstudie. Villa 5 har en vision om at udvikle musikkulturen i huset, og

2 øvelokalet danner praktisk ramme om denne vision. Her er kreativt værksted med mulighed for at sy, lave keramik med meget mere, biograf, hvor sæderne kan justeres, så de også kan anvendes til samtalerum for pigeklubben, eller andre der har særlige behov. Husene er som kinesiske æsker, hvor der er mange rum i rummene og det er tydeligt at stedet emmer af kreative innovative kræfter. Mellem husene er der klatrevæg, skaterbane, skaterrampe, BMX-bane, sansehave med højbede og en smuk pavillon, hvor man kan sidde og sysle med planter og blomster og selv kaninerne i Villa Fem har kronede dage med store flotte bure og græsarealer. Lige nedenfor husene ligger Helsingørs imponerende multipark, Danmarks første, et flot scenarie af beton plateauer, skater- og løbehjulsbane, parkour-anlæg, amfiscene, boldbane m.m. Multiparken tiltrækker ikke kun børn og unge fra Helsingør og omegn, også skatere og andre unge tager helt inde fra København for at bruge den attraktive park. Multiparken er blevet lidt af en seværdighed, også interesserede fra andre lande kommer forbi for at se og høre nærmere om parken og dens muligheder. Villa Fem har tilsynsforpligtigelsen med multiparken. Det er tydeligt at rammerne i Villa Fem er skabt til fordybelse, fornyelse og fortsat forandring. Vi har taget vejen fra Århus til Helsingør for at tale med medarbejderne i Villa fem om de socialpædagogiske indsatser de fokuserer på og hvad det er de kan i denne særlige socialpædagogiske miljøinstitution der tydeligvis tiltrækker mange børn og unge. På trods af et nedafgående børnetal er Villa Fems medlemstal steget. Leise(leder af Villa Fem), Jon(souschef), Henriette (pædagog)og Bo (pædagog) har alle været ansat i Villa Fem i en del år og har imødekommet vores ønske om at fortælle os om deres pædagogiske arbejde, og om deres professionelle bidrag til at danne børn og unge og gøre dem parate til at blive deltagende aktører i samfundet. Vi sætter os godt til rette omkring bordet i den hyggelige cafe med kaffe, te og æggesalatmadder og Leise som har været Villa Fems leder i 17 år lægger ud med at afmystificere begrebet socialpædagogisk indsats.

3 Udgangspunktet for den socialpædagogiske indsats må være at man har en strategi for, hvad det er man vil, og hvad det er for et mål man har. At man er bevidst om hvilke handlinger, man foretager for at rykke en ung eller en gruppe unge fra A til B. Således at der altid er en grund til, at vi gør, det vi gør. Faglighed, relationer og forebyggelse Udover at vi vægter høj og alsidig faglighed er relationen i fokus i Villa Fem. Relationen mellem barnet/den unge og den voksne er helt afgørende for at barnet/den unge kan lide at komme her. Den brede vifte af aktiviteter, ture og projekter, som vi kan byde på her i Villa Fem er naturligvis attraktivt og med til at tiltrække medlemmerne, men at vi voksne i den grad er gode til at være i øjenhøjde med børnene, samtidig med at vi bevidst forsøger at skabe rammer for at relationer både mellem børn og voksne og mellem børnene kan udvikle sig er også afgørende. Det er f.eks. helt bevidst, at vi i hvert hus har indrettet os med borde og stole eller en sofagruppe som i multimediehuset, for at tilgodese børnenes behov for at kunne sætte sig ned og tale sammen. I vores planlægning af dagligdagen bruger vi på den måde rammerne, i kombination med forskellige medarbejder-funktioner til at imødekomme de forskellige behov der måtte være blandt børnene og de unge. I den nyligt anlagte sansehave med højbede er den tilhørende pavillon tilsvarende et rum i rummet, hvor man kan fordybe sig og i det hele taget giver de mange rum i rummene der kendetegner hele Villa Fem, ude som inde, mulighed for og plads til at der bliver lagt mærke til det enkelte barn eller den unge. Gruppen af børn og unge der kommer her er stor og mangfoldig, deres motivation for at komme her er forskellig og ændrer sig hen ad vejen. De små kommer her i første omgang fordi de skal. Mange unge kommer her på grund af relationen til en voksen og relationen til hinanden,: Andre kommer her pga. aktiviteterne og derigennem affødes relationer der siden bliver motivationen for at komme her. Den gode relation rækker ofte ud over barnet til forældrene, derved skaber man gode forudsætninger for det socialpædagogiske arbejde. Man skal have alle aktører der er omkring barnet på banen i forhold til at skabe den gode relation. Den gode relation

4 sikrer at man får den nødvendige viden omkring barnet, så man kan gå fuldt påklædt til opgaven. Derudover åbner den gode relation til alle aktører omkring barnet op for gode samarbejdsmuligheder. Villa Fem har været under forandring gennem mange år, såvel de pædagogiske holdninger og den pædagogiske praksis som de fysiske rammer, inde og ude. Villa Fem har så at sige afspejlet samfundets tider, normer og behov, for eksempel var klubben engang et sted, hvor man sad og ventede på at børnene skulle komme, i dag er tiderne skiftet, og medarbejderne gør en enorm opsøgende indsats på baggrund af en bevidsthed om og en holdning til at det er klubpersonalets ansvar, at så mange børn som muligt får tilbuddet om den socialisering der ligger i begrebet klub. Resultatet af mange års indsats kan aflæses på medlemstallet. Tidligere gik 35% af mulige børn i klub, i dag er der omkring 90 % af mulige børn indmeldt i klubben. Det skyldes et bevidst arbejde fra klubbens side og medarbejdernes fokus på, hvad klubbørn gerne vil, velvidende at børn ikke altid ved hvad det er, de vil. Det essentielle for Villa Fem er at vi hele tiden forandrer os både i forhold til behov, opgaver og kreativitet. De sidste 10 år har vi bygget om og bygget til, og revet ned, for at sikre de bedst mulige fysiske rammer til løsningen af vores opgaver. På trods af de store og stadige forandringer er der noget der aldrig forandrer sig i Villa Fem. At Villa Fem er et sted hvor der er mulighed for at alt kan ske. Hvis man får en god ide, så bliver der arbejdet på at den kommer til udførelse. Der er en åbenhed og imødekommenhed overfor de ønsker og ideer der måtte opstå og den holdning forplanter sig i medarbejdergruppen og bliver en del af den pædagogiske praksis overfor børnene. Hvis der er et barn/ung der kommer med et forslag om, at vi skal tage ud at rejse og det måske ikke umiddelbart kan lade sig gøre økonomisk, arbejder vi alligevel frem mod at det så kan lade sig gøre, og året efter er vi i Harzen eller Østrig. Vi erfarer ofte, at det, vi ikke tror, kan lade sig gøre, alligevel kan lade sig gøre. Det handler om indstilling, vilje og engagement. Her i Villa Fem er medarbejdergruppen sammensat af mange forskellige professioner. Fra gammeldags børnehavepædagoger over teknisk uddannede, ufaglærte, håndværkere med klubuddannelse, filmuddannede, pædagoguddannede. Den brede sammensætning giver os nogle udfordringer med den positive konsekvens, at vi bliver nødt til at tale sammen om, hvad det er vi gør, når vi gør det, reflektere over det og

5 være nysgerrige og åbne overfor at få udvidet vores egen horisont. Vi er på vagt overfor, at vi ikke begrænser os til at lave hvert vores men netop informerer hinanden om hvad der foregår i hvert hus, hvilke projekter vi er i gang med, så vi kan arbejde tværfagligt og benytte hinandens kompetencer og ressourcer. På den måde kan vi udvide fællesskabet. Når de der arbejder med musik f.eks. sætter sig ned i sansehaven og spiller guitar skaber det en helhed og udvider både børn og voksnes perspektiv, og vi og børnene lærer hinanden bedre at kende. I forhold til planlægning af året sørger vi for at børnene får den mest optimale indflydelse på deres hverdag, så når vi laver årsplanen bliver børnene interviewet, for at de kan byde ind med, hvad de synes der skal ske det kommende år. 75 % af det der sker i klubben udspringer af deres ideer og ønsker. Udover vores årsplan har vi vores ugemøder, og for at sikre spontanitet i dagligdagen er der hver uge nogle af medarbejderne der får den såkaldte idefangerfunktion. Filosofien bag idefangerfunktionen er at man som barn skal kunne komme en hvilken som helst dag og se på tavlen hvem af medarbejderne der er idefanger, og hvis man gerne vil noget bestemt der ikke er på planen, henvender man sig til idefangeren og vedkommende har så til opgave at føre den ide ud i livet. Det kan f.eks. være en ide om at gå en tur i skoven og hvis det ikke kan lade sig gøre den dag er idefangeren forpligtet på at give ideen videre til næste dags idefanger, så vi sikrer os at ideen bliver udført. Det sikrer medbestemmelse og medindflydelse. Den fleksibilitet der præger Villa Fem er bestemt også en af grundene til at børnene er glade for at være her. Nogle gange støder vi naturligvis på nogle dilemmaer, hvor vi i sagens natur ikke kan opfylde alle ønsker, måske fordi der er forskellige behov på samme tid, eller bussen som vi skulle have kørt i er udlånt til en anden institution etc., og det er der selvfølgelig også læring i, for sådan ser virkeligheden også ud og børnene lærer at vi voksne også kan tage fejl. Det der er afgørende er at børnene føler sig set og hørt og taget alvorligt og når tingene ikke lader sig gøre som forventet taler vi med dem om det og de får en ærlig og oprigtig forklaring. Heri ligger der også anerkendelsen af den enkelte. Anerkendelse er ikke at please, men at møde barnet/den unge/forælderen/kollegaen i øjenhøjde og føre ærlig og oprigtig dialog.

6 Vi har arbejdet med appreciate inquiry som pædagogisk metode gennem de sidste 8 år og for at kunne implementere den metode i pædagogisk praksis er egen refleksion og egen bevidsthed i forhold til ens egen rolle og adfærd overfor barnet, overfor forældre, samarbejdspartnere og kollegaer nødvendig. Opsøgende arbejde, samarbejde og særlige indsatser I Villa Fem har vi børn der kommer fra mange forskellige miljøer, fra socialt boligbyggeri til villakvarterer og her har vi arbejdet bevidst strategisk i forhold til at integrere børn fra Snekkersten og børnene fra nærområdet i Helsingør i Villa Fem. Tidligere var der et ønske om at åbne en ny klub for børnene i Snekkersten og vores mål var at få børnene fra Snekkersten herop i Villa Fem med den begrundelse, at vi i Villa Fem har meget at tilbyde børnene og i forhold til at iværksætte en bred socialpædagogisk indsats. De bekymringer der kunne være undervejs fra forældrene, både på grund af den geografiske afstand og de sociale og kulturelle skel der måtte være mellem de forskellige miljøer som børnene i Villa Fem kommer fra, tog vi alvorligt og lyttede til, vi inviterede forældrene til konstruktive dialog møder og forholdt os til forældrenes bekymringer, indtil bekymringer og gensidige fordomme blev nedbrudt. Bekymringen omkring den geografiske afstand, hvor forældrene ikke var trygge ved at lade deres børn køre fra Snekkersten til Villa Fem i Helsingør har vi løst ved at tilbyde børnene på Snekkersten skole en følgeordning de første tre uger efter, de er meldt ind i Villa Fem. Nogle medarbejdere kører ned og henter børnene fra skole og lærer dem vejen at kende. Nu er både forældrene og børnene blevet trygge ved situationen, vejen er velkendt og børnene nyder selv at kunne cykle herop. Børnene og forældrene fra Snekkersten er blevet så glade for Villa Fem, at de i et forsøg på at sikre deres børns fremtidige klubliv, har taget initiativ til at få busplanen ændret så børnene dagligt har mulighed for at blive længere tid i Villa Fem. I dag kører den sidste bus fra Helsingør til Snekkersten allerede kl.15. Et andet eksempel på en pædagogisk indsats hvor vi også lagde en bevidst strategi og udviklede et projekt var i forbindelse med vores normering og opgave i forhold til

7 institutionsløse børn og unge. Målgruppen var en gruppe drenge der færdedes i Multiparken og de var rigtig gode til at tiltrække vores opmærksomhed. Projektet gik ud på at tilbyde dem 5 cykler som de kunne deles om at cykle på, vi præsenterede ideen for dem og det pudsige var, at de egentlig ikke var interesserede i at få de cykler, men selve det at vi gav dem opmærksomhed og tilbød dem noget var nok til, at de ændrede deres adfærd og nu hjælper de til med at samle skrald og rydde op om søndagen i Multiparken. De får gule veste på ved arrangementer i Villa Fem, så man kan se, at de giver en hånd med. Så får de et par biografbilletter og noget mad ved arrangementerne. Cyklerne var ikke vigtige, det vigtige var anerkendelsen af dem, og at de oplevede, at der var nogle voksne der var villige til at investere noget i dem. Siden har det udviklet sig til at de er en del af fællesskabet her i Villa Fem og i Multiparken. De tager ansvar og oplever at Parken også er deres sted, hvor de nu kører på skateboard. Vi har givet dem udstyr så de kunne deltage i en skatertur til Sverige for nylig. En gruppe af drenge der ikke hørte til er nu inkluderet i et fællesskab. Nu kan vi bruge dem som rollemodeller der kan være med til at gøde den kultur; at drenge af anden etnisk herkomst godt kan køre på skateboard og blive gode til det. Vores anerkendende tilgang til børnene og de unge tager vi også med til møderne med psykologer, sagsbehandlere og lærerne på skolerne og det er tydeligt at mærke, at vi bidrager med en tilgang der ofte skaber et lys for enden af tunnelen. Vores fokus på og blik på hvad barnet kan og barnets ressourcer skaber ofte et nyt og mere positivt perspektiv for barnet, som påvirker forældre og de andre aktører omkring barnet konstruktivt. I forhold til de diagnosticerede børn der kommer her oplever vi nogle helt andre sider af dem end de er kategoriseret som, fordi vi har et andet fokus og blik på dem. Vi forholder os ikke til dem som diagnosticerede, men fokuserer på hvad det enkelte barn kan. Efter vi nu har arbejdet med den anerkendende tilgang i 8 år er det tydeligt at mærke at det også bærer frugt i forhold til konfliktniveauet mellem de mange børn der kommer her. Der er efterhånden skabt en kultur og et sprog, hvor børnene og de unge og andre der kommer her møder hinanden med tro og tillid, og de føler sig velkomne og rummet som de mennesker de er.

8 Den anerkendende kultur afspejler sig fra lederne til medarbejdergruppen og forplanter sig i børnene og de unge og ikke mindst i forholdet og kontakten medarbejderne og forældrene imellem. På forældremøderne er der nu ofte en opløftet, positiv stemning. Før blev forældrene indkaldt til forældremøde, i dag bliver de inviteret. Sproget er afgørende for den virkelighed der skabes. Det er tydeligt at mærke hvor stor en forskel sproget og den anerkendende tilgang gør i forhold til forebyggelse, relationsudvikling og til fremme af inklusionen. I forhold til inklusion og integration låner vi også vores lokaler ud til forældre, for eksempel er der en kvindeklub der kommer her, og nogle af dem bliver også tilbudt at låne et af højbedene. Efter Multiparken, som er et offentligt område, stod færdig for halvandet år siden er der kommet nye grupper af unge til klubben. De kommer fra naboområdet og vil gerne være en del af fællesskabet. Vi har en vision om at påvirke deres attitude positivt bl.a. ved at bryde deres afhængighed af deres egen gruppe og inkludere dem i fællesskabet med de andre mere velfungerende børn. Det gør vi bl.a. gennem aktiviteter. Ambitioner, visioner og ønsker Vi vil fortsætte den udvikling, vi er i gang med, at inkludere flere og flere grupper af børn i alle aldre, at sikre en stadig større mangfoldighed og arbejde med gruppedynamikker. Vi ønsker at tydeliggøre for hvert enkelt barn og ung hvilke kompetencer og ressourcer de besidder, så de bliver i stand til at leve et konstruktivt voksenliv. Det er et arbejde der aldrig nogen sinde stopper. I forhold til politiske tiltag og aktuelt med skolereformen er kunsten hele tiden at finde ud af hvilken arena vi skal gøre det arbejde i, for opgaven ligger der hele tiden; at skabe de gode samfundsborgere. Vi vælger at se den nye skolereform som en positiv udfordring, hvor Villa Fem nu skal indgå i et samarbejde med skole og sfo. Den primære målsætning for alle aktører må være at give den bedst mulige udviklingsplatform for barnet og den unge, så de kan leve et frugtbart voksenliv.

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up Vision for fremtidens skole i Ballerup Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati ørn ologi kreativitet ller ansvar up olkeskole globalisering kompetencer fr emtid Indledning leg

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Indholdsfortegnelse for status af det socialpædagogiske tilbud CUBE

Indholdsfortegnelse for status af det socialpædagogiske tilbud CUBE Indholdsfortegnelse for status af det socialpædagogiske tilbud CUBE Hermed første statusrapport med fokus på opstarten af det Socialpædagogiske tilbud Cube. Indholdsfortegnelse 1. Processen i efteråret

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen.

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. Odense Kommune Odenses vision er At lege er at leve. Den handler om at tænke nyt, når det

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog? I en kort artikel på næste side beretter vi om Iben, der er pædagog i børnehaven Den blå planet i Odense Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen som børnehavepædagog

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Krudtuglen Indholdsfortegnelse Velkommen til Krudtuglen...Side 3 Ny i klubben...side 3 Ny forældre i klubben Side 3 Indslusnings uge.side 4 Info tavlen..side

Læs mere