kognitive fejlslutninger i ludomani

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kognitive fejlslutninger i ludomani"

Transkript

1 Forskning (II a) Af Jakob Linnet Sensationssøgning & kognitive fejlslutninger i ludomani Psykologer har længe være optaget af det tilsyneladende paradoks, at folk spiller om penge, selv om de ved, at sandsynligheden for at tabe er større, end sandsynligheden for at vinde. Fra en rationel synsvinkel ville pengespil, som vi kender dem fra lotterier, kasinoer, tips, trav, spilleautomater etc. være en umulighed, idet der intet incitament ville være for at indgå i en aktivitet, hvor man på forhånd vidste, at sandsynligheden for at tabe er størst. Når vi ikke desto mindre spiller for flere penge end nogen sinde, må det skyldes andre faktorer. En forklaring er, at folk søger spænding og underholdning i pengespillene. En anden, at folk har fejlagtige antagelser om mulighederne for at vinde, så at de enten tror, at sandsynligheden for at vinde er større, end den rent faktisk er, eller at netop de er tættere på at vinde, end det rent faktisk er tilfældet. Disse to tilgange til en belysning af motivationen for at spille er beskrevet i teorierne om henholdsvis sensationssøgende adfærd (sensation seeking) (M. Zuckerman, 1979; Marvin Zuckerman, 1994, 1999) og kognitive fejlslutninger (cognitive bias) (Griffiths, 1990, 1994). I belysningen af ludomani er det nødvendigt at skabe en bedre forståelse af samspillet mellem faktorer, der motiverer til at opsøge eller starte med at spille, faktorer der motiverer til at vedblive at spille, samt faktorer, der skaber eller forstærker afhængighed af spil. Det er muligt, at nogle ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 18 Nr

2 The winner takes it all. Princippet gælder i alle pengespil, og det er spiludbyderen ikke spilleren der løber med gevinsten. Hvordan kan det forklares, at nogle alligevel bliver ved at spille pengene op? faktorer motiverer folk til at begynde at spille, mens andre faktorer motiverer til at vedblive at spille. En bedre forståelse af samspillet mellem disse faktorer kan forhåbentlig lede til forøget viden om, hvem der senere udvikler ludomani, og hvem der ikke gør. Ludomani opstår ofte gradvis, hvor personen fra at være ikke-spiller bliver spiller og siden problemspillere eller patologiske spillere (ludoman). Teorierne om sensationssøgende adfærd og kognitive fejlslutninger repræsenterer to uafhængige, men ikke nødvendigvis urelaterede retninger inden for ludomaniforskningen. For de kognitive fejlslutningers vedkommende er der i vid udstrækning tale om en række karakteristiske spillerelaterede misforståelser uden en egentlig teoretisk overbygning. Med sensationssøgende adfærd er det omvendt: Her er tale om en yderst velbeskrevet teori, som det i nogle tilfælde er nødvendigt at eftervise empirisk, i andre tilfælde nødvendigt at modificere inden for ludomani. I en nylig række studier har vi forsøgt at integrere disse retninger i undersøgelsen af den faktuelle spilleadfærd inden for ludomani. Fokus i disse studier har dels været ønsket om at udvikle bedre metoder til at belyse ludomanes beslutningsprocesser, dels at relatere denne adfærd til relevante psykologiske, personlighedsmæssige og behandlingsmæssige faktorer. Biologiske mekanismer, heriblandt neurotransmittere som fx dopamin spiller formentlig også en vigtig rolle, men indtil videre har det ikke været muligt at inkludere disse i vores igangværende forskning. I det følgende vil jeg mere detaljeret redegøre for teorierne om sensationssøgende adfærd og kognitive fejlslutninger, og herefter referere nogle af vores foreløbige resultater. Sensationssøgende adfærd og optimal spænding Sensationssøgende adfærd (sensation seeking behavior) er beskrevet af Marvin Zuckerman (1979; 1994; 1999) i teorien om optimal spænding (optimal arousal). Sensationssøgende adfærd er karakteriseret ved the seeking of varied, novel, complex and intense sensations and experiences, and the willingness to take physical, social, legal and financial risks for the sake of such experiences. (1994, p. 17). Der er to aspekter, som er vigtige at fremhæve i denne definition. For det første er det ikke sådan, at sensationssøgende personer foretrækker risikofyldte eller farlige situationer, men de er villige til at løbe risici for at opnå et bestemt resultat. En sensationssøgende person kan fx opnå spænding ved faldskærmsspring, men samtidig være meget omhyggelig med sikkerheden af sit udstyr. For det andet er det basale spændingsniveau hos sensationssøgende personer ikke højere end hos andre, men deres spændings- Nr

3 eau stiger hurtigere og ere, og de opnår større edsstillelse ved bestemte dingsfyldte situationer fx faldskærmsspring ller pengespil (Zuckerman, 1994). Villigheden til at løbe risici kombineret d spændingen ved de uforudsigelige udfald påvirker antagelig spillemotivationen hos sensationssøgende personer. De vil således: 1) Have større interesse for at opsøge pengespil. 2) Opleve større spænding og spændingsforløsning ved at spille. 3) Være villige til at tage flere og større chancer, når de spiller. Over tid er det spændingsforløsningen ( kicket ), de oplever ved at spille, og abstinenserne, når de ikke spiller, der forstærker afhængigheden. Zuckerman (1979; 1996) har udviklet et spørgeskema til at måle sensationssøgende adfærd, som kaldes Zuckerman Sensation Seeking Scale (SSS). Det består af i alt 40 spørgsmål, hvor man skal besvare, om man foretrækker scenario A (fx Jeg ville gerne på en rejse uden en fastlagt rute eller tidsplan ) eller scenario B ( Når jeg rejser, foretrækker jeg at planlægge turen rimeligt nøje ). Skemaet er inddelt i en total score samt fire delskalaer med hver 10 spørgsmål (Thrill and Adventure Seeking (TAS), Experience Seeking (ES), Disinhibition (DIS) and Boredom Susceptibility (BS)). Den maksimale score på hver delskala er 10, og den maksimale totalscore er 40. Der findes forskellige danske oversættelser, og generelt ser det ud til, at reliabiliteten og validiteten af SSS er adækvat (Ripa, Hansen, Mortensen, Sanders, & Reinisch, 2001). Empiriske undersøgelser har vist, at ludomane ikke er mere sensationssøgende end ikke-ludomane (Anderson & Brown, 1984; Blaszczynski, Wilson, & McConaghy, 1986; Dickerson, Hinchy, & Fabre, 1987; Robert Ladouceur & Mayrand, 1986). Zuckerman (1999) fandt dog, at ludomane, som var afhængige af flere typer spil, var mere sensationssøgende end både enkeltmisbrugsludomane og ikkeludomane. Kuley og Jacobs (1988) fandt endvidere, at hvis de inddelte en gruppe spillere, der ikke var i behandling som sociale og problem -spillere, var problemspillerne signifikant mere sensationssøgende. Empiriske undersøgelser har vist, at ludomane ikke er mere sensationssøgende end ikke-ludomane. Det ser derfor ud til, at det kun er en delgruppe blandt ludomane, for hvem optimal spænding er den overvejende motiverende faktor i misbruget. Kognitive fejlslutninger Kognitive fejlslutninger (på engelsk Cognitive Bias ) refererer til fejlagtige antagelser om sandsynlighed og udfald i pengespil (Griffiths, 1990, 1994). De kaldes også til tider erroneous perceptions (R. Ladouceur et al., 2001; R. Ladouceur, Sylvain, Letarte, Giroux, & Jacques, 1998) eller cognitive distortions (Raylu & Oei, 2002). Kognitive fejlslutninger er centrale i vores forståelse af, hvorfor folk vælger at spille, selv om sand- 20 Nr

4 synligheden for at tabe er større end for at vinde. Samspillet mellem kognitive fejlslutninger og spilleadfærd bevirker, at den ludomane spiller oftere, længere og med større risici end ikke-ludomane. Et overordentligt stort antal kognitive fejlslutninger er blevet identificeret, og det vil føre for vidt at komme ind på alle her (Breen & Zuckerman, 1999; Chantal & Vallerand, 1996; Chantal, Vallerand, & Vallieres, 1995; Griffiths, 1994; Robert Ladouceur & Mayrand, 1986; Letarte, Ladouceur, & Mayrand, 1986; Raylu & Oei, 2002; Sharpe, 2002; Toneatto, 1999). Mange af disse fejlslutninger overlapper, enten i deres definition eller i interaktionen mellem de kognitive aspekter og de adfærdsmæssige aspekter, og der mangler en generel udredning af området. Da der ikke findes nogen konsensus om klassifikationen af kognitive fejlslutninger, foreslås det her, at man opdeler kognitive fejlslutninger i tre kategorier: 1) Fejlopfattelser af sandsynlighed som fx gambler s fallacy eller temporal telescoping, som begge bygger på den fejlagtige antagelse, at sandsynligheden for gevinst er større efter en række tab. 2) Selektive fejlslutninger som fx Selective memory og selective attention refererer begge til en fokusering på gevinster og fortrængning af tab. 3) Reformulering af udfald som fx hindsight bias og reframing of losses refererer begge til en eller anden form for reformulering eller bortforklaring af tab. Derudover findes også fejlslutninger, som på engelsk kaldes belief bias. Der er tale om en blanding mellem overtro og vrangforestillinger, men oversættelserne er ikke fuldt dækkende. Der er ikke tale om vrangforestillinger i klassisk forstand, idet forestillingerne sjældent er så omfattende, som det er tilfældet inden for fx skizofreni. Spillere med belief bias vil ofte føle sig heldige eller føle, at de kan påvirke udfaldet af spillet, men vil sjældent have en generaliseret tro på, at de kan styre udfaldet af uafhængige begivenhe- Nr

5 der. De kan også e overtroiske amle på kadder, firkløver, stesko, vælge specielle numre eller puste på terningerne mv., men samvære i stand til at indse, at der ikke er en reel sammenhæng mellem objekterne og udfaldet af spillet. Chasing og risiko- og sensationssøgende adfærd Afdeling for forskning og formidling på Ringgården i Middelfart, Center for Ludomani, og Institut for Psykologi indledte i 2002 et samarbejde til at belyse spilleadfærd og behandlingseffekt af ludomani. I en nylig række studier, som fokuserer på spilleadfærden, sammenlignede vi risikoadfærd og chasing blandt ludomane og ikke-ludomane (en gruppe af psykologistuderende). Chasing refererer til det fænomen, at man forsøger at vinde tab tilbage enten ved at blive ved med at spille, forøge sine risici eller vende tilbage en anden dag for at spille. Chasing er et af de diagnostiske kriterier i ludomani, og vi havde den hypotese, at ludomane når de blev udsat for en tabssituation ville chase mere end ikke ludomane. Til at måle risikoadfærd og chasing anvendte vi et kortspil udviklet af Antoine Bechara (1994; 2000), kaldet Bechara Gambling Task (BGT). Deltagerne udfyldte endvidere Zuckerman Sensation Seeking Scale (SSS) (M. Zuckerman, 1979; Marvin Zuckerman, 1996), samt South Oaks Gambling Screen (SOGS) (H. Lesieur & Blume, 1993; 1987), som er et skema, der måler, hvor spilleafhængig man er. Yderligere udfyldte de ludomane Millon Clinical Multiaxial Inventory- II (MCMI-II) som er et skema, der måler personlighedstræk (Kleven, Mellergård, Simonsen, & Strandbygaard, 1985; Millon, 1977, 1987), Symptom Check List 90-R (SCL-90-R), som måler graden af psykopatologi og psykisk stress (Derogatis, 1983), og Beck Depression Inventory (BDI) som er et depressionsindeks (A. Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961; A. T. Beck, Wright, Newman, & Liese, 1993). I BGT præsenteres spilleren for fire forskellige bunker med gevinstgivende kort. Bunkerne er organiseret således, at to af dem giver mindre umiddelbare gevinster, men også mindre tab, så det overordnede udfald er en gevinst. De to andre bunker giver højere umiddelbare gevinster, men også højere tab, som leder til et overordnet tab. Man kan skifte så meget mellem bunkerne, som man har lyst, men spillet stopper efter 100 kort. Spillet måler evnen til at formulere en gevinstgivende strategi. Da bunkerne er fordelt på forhånd, stiger risikoen for tab, jo flere kort man trækker fra de tabsgivende bunker. Vi formulerede derfor risiko-adfærd som antallet af gange, en spiller trak 5 tabsgivende kort i træk, og chasing som antallet af gange, en spiller trak 5 tabsgivende kort i træk, når han eller hun var i en tabssituation. Resultaterne viste, at ludomane var signifikant mere risikosøgende og chasing end ikke-ludomane. Blandt ludomane var chasing og risikoadfærd signifikant korreleret med sensationssøgende adfærd. Dette betyder, at højt sensationssøgende ludomane 22 Nr

6 er mere risikosøgende og chasing end lavt sensationssøgende ludomane. En sådan sammenhæng fandtes ikke blandt ikke-ludomane. Der var ingen forskelle i sensationssøgende adfærd blandt ludomane og ikke-ludomane med undtagelse af delscoren Experience Seeking. I et efterfølgende studium undersøgte vi forholdet mellem sensationssøgende adfærd og personlighedstræk. Først identificerede vi de MCMI-II personlighedsvariable, som var signifikant forskellige mellem højt og lavt sensationssøgende ludomane. Dernæst foretog vi en faktoranalyse, som viste, at der var to grupper af ludomane: 1) En impulsiv-hyperaktiv (IH) gruppe, som var relateret med histrioniske, bipolare, bordeline og kompulsive personlighedstræk, og 2) En usikker-flygtende (UF) gruppe, som var relateret med skizoide og dependente træk. De ludomane, som havde en høj IH-score, var de mest sensationssøgende. De scorede højere end både ikke-ludomane og ludomane med lav IH-score. Især scorede de højt på disinhibition (løssluppenhed) og boredom suceptibility (lav kedsomhedstærskel). Omvendt var de ludomane, som havde en høj UF-score, de mindst sensationssøgende. De var mindre sensationssøgende end både ikke-ludomane og ludomane med lav UF-score, især på delskalaerne Thrill and Adventure Seeking (spændingsog oplevelsessøgende) og Experience Seeking (erfaringssøgende). Både højtscorende IH- og UF-ludomane scorede signifikant højere på SCL-90 end lavtscorende ludomane. Endvidere var højtscorende UF-ludomane mere deprimerede (BDI), Nr

7 mens højtscorende impulsiv-histrionisk ludomane var mere spilleafhængige (SOGS). Ifølge Zuckerman måler disinhibition skalaen social løssluppenhed, hvor personen fx opsøger fester, alkoholindtagelse og mange seksuelle partnere, mens kedsomhedstærskel skalaen måler en lav tolerancegrad for gentagne oplevelser, personer eller arbejde. Det kunne derfor tænkes, at IH-ludomane foretrækker socialt aktive spil og muligvis færdighedsspil (såsom kasino- og sportsspil), som tillader strategiskift. Omvendt søger UF-ludomane at undgå fysiske spændingssituationer (såsom faldskærmsudspring og dykning) og nye erfaringsdannelser (såsom rejser og kunst), hvilket kunne tyde på, at de foretrækker vante og forudsigelige sociale rammer. Det er derfor muligt, de foretrækker tilfældighedsspil som spilleautomater eller skrabelodder, der ikke kræver det store sociale engagement eller specielle færdigheder, men kan give en form for aktivitetstilfredsstillelse og håbet om at vinde den store gevinst. Det er endvidere sandsynligt, at spilleafhængigheden har en vidt forskellig betydning i de to grupper. Det er muligt, at UF-ludomane spiller for at holde problemerne på afstand og finder tryghed i en ikke-udfordrende spilleform, hvor de fra tid til anden bliver ramt af heldet. Omvendt kan det tænkes, at IHspillere oplever et kick og opslugthed i færdighedsspillene, som de forsøger at holde eventuelle problemer på afstand med. Disse hypoteser er i overensstemmelse med teorien of optimal spænding og kognitive fejlslutninger, men det har desværre ikke været muligt at afprøve dem i de indeværende studier. Vi mener, at vigtigheden af vores resultater består i at bidrage til en bedre forståelse af beslutningsprocesser og kognitive fejlslutninger, som ludomane er mere tilbøjelige til at foretage, samt identificere forskellig delgrupper af ludomane. De resultater, der peger på, at ludomane er mere risikosøgende og chasing i spillesituationer, kan anvendes til bedre at forstå spilleadfærden hos ludomane, mens personlighedsforskellene kan anvendes til nuancere og forbedre eksisterende behandlingsmetoder. Det kan således være fordelagtigt i behandlingen af ludomani at skelne mellem impulsivhyperaktive og usikker-flygtende ludomane. Videre studier vil vise, om disse gruppers udbytte af psykoterapeutisk behandling varierer. Hvis der er forskelle i effekten af psykoterapi blandt de to grupper, enten i form af graden eller arten af psykoterapieffekt, vil det givetvis være en fordel at udvikle specifikke behandlingstiltag med udgangspunkt i gruppernes forskellighed. Vi vil vide mere om dette i 2004, når undersøgelsen forventes afsluttet. Jakob Linnet er ph.d., autoriseret psykolog og forsker i ludomani. Han er tilknyttet Ringgården i Middelfart og Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Det er muligt, at UF-ludomane spiller for at holde problemerne på afstand og finder tryghed i en ikkeudfordrende spilleform 24 Nr

8 Referencer: Anderson, G., & Brown, R. (1984). Real and laboratory gambling, sensation-seeking and arousal. British Journal of Psychology, 75(3), Bechara, A., Damasio, A.R., Damasio, H., & Anderson, S.W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition, 50(1-3), Bechara, A., Tranel, D., & Damasio, H. (2000). Characterization of the decision-making deficit of patients with ventromedial prefrontal cortex lesions. Brain, 123 ( Pt 11), Beck, A., Ward, C., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, Beck, A.T., Wright, F.D., Newman, C.F., & Liese, B.S. (1993). Cognitive therapy of substance abuse: (1993). xiii, 354pp. Blaszczynski, A.P., Wilson, A., & McConaghy, N. (1986). Sensation seeking and pathological gambling. British Journal of Addiction, 81(1), Breen, H., & Zuckerman, M. (1999). Chasing in gambling behavior: Personality and cognitive determinants. Personality & Individual Differences, 27(6), Chantal, Y., & Vallerand, R.J. (1996). Skill versus luck: A motivational analysis of gambling involvement. Journal of Gambling Studies, 12(4), Chantal, Y., Vallerand, R.J., & Vallieres, E.F. (1995). Motivation and gambling involvement. Journal of Social Psychology, 135(6), Derogatis, L.R. (1983). SCL-90-R. Administration, Scoring and Procedures Manual - II for the R(evised) Version: Clinical Psychometric Research. Dickerson, M., Hinchy, J., & Fabre, J. (1987). Chasing, arousal and sensation seeking in off-course gamblers. Br J Addict, 82(6), Griffiths, M.D. (1990). The cognitive psychology of gambling. Journal of Gambling Studies, 6(1), Griffiths, M.D. (1994). The role of cognitive bias and skill in fruit machine gambling. British Journal of Psychology, 85(3), Kleven, M., Mellergård, M., Simonsen, E., & Strandbygaard, N. (1985). MCMI II-I. Millon Clinical Inventory (form 220 R). Roskilde: Institut for Personlighedsteori og psykopatologi. Kuley, N.B., & Jacobs, D.F. (1988). The relationship between dissociative-like experiences and sensation seeking among social and problem gamblers. Journal of Gambling Behavior, 4(3), Ladouceur, R., & Mayrand, M. (1986). Psychological characteristics of monetary risk-taking by gamblers and non-gamblers in roulette. International Journal of Psychology, 21(4-5), Ladouceur, R., Sylvain, C., Boutin, C., Lachance, S., Doucet, C., Leblond, J., et al. (2001). Cognitive treatment of pathological gambling. J Nerv Ment Dis, 189(11), Ladouceur, R., Sylvain, C., Letarte, H., Giroux, I., & Jacques, C. (1998). Cognitive treatment of pathological gamblers. Behav Res Ther, 36(12), Lesieur, H., & Blume, S.B. (1993). Revising the South Oaks Gambling Screen in different settings. Journal of Gambling Studies, 9, Lesieur, H.R., & Blume, S.B. (1987). The South Oaks Gambling Screen (SOGS): a new instrument for the identification of pathological gamblers. Am J Psychiatry, 144(9), Letarte, A., Ladouceur, R., & Mayrand, M. (1986). Primary and secondary illusory control and risk-taking in gambling (roulette). Psychol Rep, 58(1), Millon, T. (1977). Millon Clinical Multiaxial Inventory. Minneapolis, MN. Millon, T. (1987). Millon Clinical Multiaxial Inventory-II: Manual for the MCMI II-I. Minneapolis, MN. Raylu, N., & Oei, T.P. (2002). Pathological gambling. A comprehensive review. Clin Psychol Rev, 22(7), Ripa, C.P., Hansen, H.S., Mortensen, E.L., Sanders, S.A., & Reinisch, J.M. (2001). A Danish version of the Sensation Seeking Scale and its relation to a broad spectrum of behavioral and psychological characteristics. Personality & Individual Differences, 30(8), Sharpe, L. (2002). A reformulated cognitive-behavioral model of problem gambling. A biopsychosocial perspective. Clin Psychol Rev, 22(1), Toneatto, T. (1999). Cognitive psychopathology of problem gambling. Subst Use Misuse, 34(11), Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal. New York: Lawrence Erlbaum, Hillsdale. Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking: (1994). xiv, 463pp. Zuckerman, M. (1996). Item revisions in the Sensation Seeking Scale Form V (SSS-V). Personality & Individual Differences, 20(4), 515. Zuckerman, M. (1999). Vulnerability to psychopathology : a biosocial model (1st ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Nr

Ludomani og selvmordsadfærd

Ludomani og selvmordsadfærd Søren Møller Ludomani og selvmordsadfærd Faktaserien nr. 10 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 10 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at citere, kopiere

Læs mere

DE UNGE SPILLERE. Patologisk LUDOMANI AF LOUISE DUE

DE UNGE SPILLERE. Patologisk LUDOMANI AF LOUISE DUE LUDOMANI AF LOUISE DUE DE UNGE SPILLERE Langt flere børn og unge end voksne danskere har problemer med spil. En psykolog har undersøgt sagen og peger på et hidtil overset problem. ILLUSTRATIONER: LISBETH

Læs mere

Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN

Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 26 Nr. 20. 2003 LUDOMANI SAMFUND Pengene fra spil fosser ind i statskassen, og omsætningen ved

Læs mere

af dobbeltbelastede 1 alkoholmisbrugere i døgnbehandling

af dobbeltbelastede 1 alkoholmisbrugere i døgnbehandling PER NIELSEN STEFFEN RØJSKJÆR Dobbeltbelastede alkoholmisbrugere i døgnbehandling Baggrund Artiklen redegør for resultater og overvejelser i forbindelse med en igangværende undersøgelse af dobbeltbelastede

Læs mere

Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff

Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff Unge og gambling 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff Unge og gambling Forord I denne rapport offentliggør vi

Læs mere

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4 Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Problemformulering s. 6 Begrebsafklaring s. 6 Projektets design s. 8 Fakta om ludomani s. 10 Spiltyper s. 10 Kategorisering af spillere s. 11 Hvem er de ludomane? s.

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Veje ind i pengespil:

Veje ind i pengespil: Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af tidlige pengespilserfaringer blandt danske børn og unge 1 MARIA CAMILLA TRABJERG, KARINA VODSTRUP JOHANNESEN & SØREN KRISTIANSEN Institut for Sociologi

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIV PSYKOLOGI Står arbejdet med problemer og sygdom for højt på dagsordenen, og glemmer psykologien at være fag og profession for mentalt velvære og menneskelige

Læs mere

Familieinteraktion og symptomer på psykiske belastninger hos alkoholikere og ægtefæller til alkoholikere*

Familieinteraktion og symptomer på psykiske belastninger hos alkoholikere og ægtefæller til alkoholikere* HELENE BYGHOLM CHRISTENSEN Familieinteraktion og symptomer på psykiske belastninger hos alkoholikere og ægtefæller til alkoholikere* Baggrund og formål Forstyrrelser i alkoholikerens psykosociale fungeren

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Forhandling og personlighed

Forhandling og personlighed Institut for Ledelse Bachelorafhandling Forfatter: Cæcilie Thielke Mølgaard Vejleder: Christian Waldstrøm Forhandling og personlighed Et litterature review med anbefaling af et undersøgelsesdesign Aarhus

Læs mere

Særlig Sensitiv. - sku det være noget særligt?

Særlig Sensitiv. - sku det være noget særligt? Syddansk Universitet Bacheloruddannelsen i Psykologi Særlig Sensitiv - sku det være noget særligt? Vejleder: Christian Gerlach B12: Bachelorprojekt, (F14) Forfatter:, 23.06.1980 312713 Antal typografiske

Læs mere

11. Sex og risikoadfærd

11. Sex og risikoadfærd 11. Sex og risikoadfærd Forfatter: Ronny Tikkanen 1 Seksuel risikoadfærd hvad viser forskningen? Inden for hiv-præventionen har diskursen teoriuddannelse og diskussion bevæget sig fra risikogrupper til

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Genfundne Erindringer

Genfundne Erindringer Genfundne Erindringer Side 1 af 42 Forord I efteråret 2002 nedsatte Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i fællesskab en ad hoc arbejdsgruppe med kommissorium

Læs mere

Manual for målrettet misbrugsbehandling

Manual for målrettet misbrugsbehandling Målrettet misbrugsbehandling, januar 2011 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R Manual for målrettet misbrugsbehandling Fyrrehus Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens

Læs mere

Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN

Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN Specifik mekanisme, normal kvantitativ variation og biased sampling Version 5 af 31 XII 2008 2009 Nikolaj Lunøe cand.psych. Overgaden neden Vandet 5 B 1414 København K

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression?

Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression? Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression? Jannie Kildested. Indhold: Første del: forskning 1. Indledning. 2. Forskning i sammenhængen mellem depression og ægteskabelig tilfredshed.

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN 16 PSYKOLOG NYT Nr. 13. 2006 Mennesker med personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelse er en udbredt lidelse. Artiklen opsummerer

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

Organiseret eller ej

Organiseret eller ej Institut for Marketing og organisation Cand.Merc.Marketing Kandidatafhandling Forfatter: Jannick Andersen 300568 Vejleder: Tino Bech-Larsen Organiseret eller ej En analyse af fagforeningsmedlemskab med

Læs mere

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk Ansøgning om akkreditering Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk 14-06-2010 INDLEDNING 5 1. FORANDRINGSMODEL 6 1-1 TEORI 10 1-1-1 EVIDENSBASERET BEHANDLING 10 1-1-2 KOGNITIV-ADFÆRDSTERAPI

Læs mere