Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed, for at mindes de medlemmer og nære familiemedlemmer, der er gået bort det sidste år. Herefter bød Kurt særligt velkommen til de nye medlemmer i have 97 og 101. Endelig præsenterede Kurt den samlede bestyrelse. 1. Valg af dirigent Jesper Hesselholdt (87) blev foreslået som dirigent og valgt. Jesper takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning Beretningen, som blev fremlagt af formanden, indeholdt blandt andet følgende punkter: Forslag om at der kan tages pant i haverne. Mere under punkt 5. Indbrud Der har desværre været en del indbrud i år, det er nok ikke til at undgå. Arrangementer Petanqueturnering Dejligt arrangement med stor tilslutning, dejlig mad og drikke, tak til Britta(121) og Flemming(85) Tillykke til Jesper(87) med sejren Loppemarked Desværre ikke den store tilslutning men hyggeligt arrangement. Tak til Jayne(65) for indsatsen Håber på større tilslutning i år. Havefest Havefesten i august blev arrangeret Helle(88) Jesper og Tina(87) Dejlig fest med pattegris og tilbehør. Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 1

2 Banko spil hvor der var sponsoreret gaver, spillet måtte dog sluttes før tid, fordi vi ikke kunne se pladerne på grund af mørke. God stemning, ok vejr, velassorteret bar, feststemte medlemmer Mangler festudvalg ved dette års fest(meld jer endelig til en fra bestyrelsen) Solsikkekonkurrence Også solsikkekonkurrencen gik godt Mange deltagere var med til afslutningen i september Vinder blev Arne og Toni(114) Godt arrangeret af Halina(86) og Jayne(65) Standerhejsning Blev afholdt allerede søndag den 28. marts i år Rigtig mange der deltog, tak for det. Halvkoldt men godt vejr, pølser, øl og vand Søndagstræf Kig forbi søndag kl , til en snak Der kan købes øl og vand kaffe serveres gratis Budget 2010 Ejendomsskat og renovation m.v. er steget igen i år. Det var derfor nødvendigt med en stigning i haveafgiften. Tak til de mennesker i foreningen, som har gjort en særlig indsats for foreningen i det forløbne år (de som ikke sidder i bestyrelsen med en lille symbolsk vingave) Med fare for at have glemt nogen - tak til: Brita og Flemming for at arrangere petanqueturnering Jayne for at arrangere loppemarked Helle, Halina, Jesper & Tina for at arrangere havefest Halina og Jayne for at arrangere solsikkekonkurrence Ole for at revidere regnskabet og for at være trofast leverandør af alt muligt Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 2

3 Kim for at revidere regnskabet og for at være dirigent Da der ikke var nogen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, konstaterede dirigenten med forsamlingens billigelse at beretningen var godkendt. 3. Årsregnskab Kasserer Flemming Pedersen (85) fremlagde årsregnskabet for Kunne oplyse at der ikke skulle stå årets underskud men årets overskud under balancen. Richard(77) nævnte at der ikke var dato på regnskabet og renter er en udgift og ikke en indtægt. Regnskabet blev sat til afstemning og dirigenten konstaterede at det var enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag Ingen forslag ud over det forslag fra 2008 og 2009 der beskrives under punkt 5, og handler om at det gøres muligt for den enkelte haveejer at optage lån med pant i andelsbeviset 5. Belåning i haverne Bestyrelsen genfremsatte forslag om ændring i 4 i vedtægterne med henblik på at medlemmerne kan optage lån med pant i andelen, efter at bestyrelsen i årets løb har dykket lidt dybere ned i forslaget. Bestyrelsen havde indbudt Johnny Kuch fra Arbejdernes Landsbank til at afklare spørgsmål i den anledning. Johnny Kuch redegjorde for følgende: Foreningen er ikke omfattet af loven vedrørende lån i andelsboliger. Hvis forslaget vedtages, og der herefter kan tages pant, vil der blive tale om pant i huset. Samtidig skal andelshaver underskrive erklæring om, at brugsretten overføres til banken, såfremt låneforhold misligholdes. Foreningens bestyrelse skal underskrive denne erklæring og hæfter således for, at handelssummen overdrages til banken. Medlemsbeviser/andelsbeviser behøver ikke at blive ændret. Vedtægtsændringer er nok disse overruler medlemsbeviset/andelsbeviset. Bestyrelsens rolle vil være at skrive under på erklæring. Bestyrelsens rolle vil endvidere være at tilsikre, at ingen andel med pant sælges uden om den långivende bank. Bestyrelsen/foreningen vil være erstatningspligtig, hvis et salg gennemføres uden om den långivende bank hvis erklæringen f.eks. glemmes, mistes eller overses. Foreningen pålægges ingen omkostninger i forbindelse med vedtagelsen af ændringen, ved optagelse af lån eller ved salg af andel. Det er foreningens egen beslutning, om der skal indføres gebyr fra det enkelte medlem til foreningen ved optagelse af lån med pant i huset. Banken vil lave individuel vurdering af det maksimale lånebeløb med pant i hvert enkelt tilfælde. Optagelse af lån med pant offentliggøres ingen steder, så der vil ikke være en øget risiko for at havens værdi medtages i kommunens formueopgørelse ved f.eks. beregning af kontanthjælp o.lign., ligesom det ikke vil påvirke foreningens ejendomsskat. Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 3

4 Foreningen skal selv træffe beslutning om, hvorvidt man vil sikre sig mod erstatningsansvar ved at entrere med en administrator eller forsøge at forsikre sig mod erstatningsansvaret. Det vil formentlig blive billigere (måske omkring 2 %) at optage lån med pant og erklæring, ligesom det formentlig vil blive lettere at optage lån i forbindelse med køb af en andel. Foreningen skal selv træffe beslutning om, hvorvidt der skal opsættes begrænsninger af, til hvad der kan optages lån med pant. Efter orientering fra Johnny Kuch og besvarelse af spørgsmål fra medlemmerne, takkede dirigenten Johnny Kuch for en god orientering. Efterfølgende blev blandt andet disse emner drøftet af generalforsamlingen: Hvorvidt forslaget vil øge muligheden for, at alle har råd til at købe en kolonihave, eller om forslaget risikerer at få haverne til at blive endnu dyrere. Hvorvidt 3 i vedtægterne nødvendigvis må ændres og om dette er et problem. Hvorvidt det skal accepteres, at alle/foreningen påføres omkostninger i forbindelse med forslaget, eller om det alene bør være de medlemmer, der ønsker at pantsætte andelen, der skal påføres omkostninger. Hvorvidt foreningen skal benytte en administrator eller forsøge at tegne en forsikring mod bestyrelsens/foreningens risiko for erstatningspligt. Hvorvidt der skal indføres gebyr i forbindelse med pantsætning Hvorvidt foreningen skal blande sig i, hvad der skal lånes til ved pantsætning. Der blev fra forsamlingen stillet forslag om at udsætte endelig beslutning til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen skal fremlægge: Forslag til alle nødvendige vedtægtsændringer Forslag til: o Brug af administrator herunder prisen herfor, eller o Tegning af forsikring mod bestyrelsens/foreningens risiko for erstatningspligt herunder prisen herfor, eller o Ingen af delene (foreningen lever med risikoen) Forslag til eventuelt gebyr for medlemmerne i forbindelse med pantsætning Forslag til eventuel begrænsning af, hvad der kan lånes til med pant Der blev gennemført en vejledende afstemning om, hvorvidt bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget frem mod en ekstraordinær generalforsamling. 28 stemte for, og 12 stemte imod. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning at punktet udsættes til en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til, når ovenstående er på plads. 6. Valg Formand for 2 år: Kurt Bisgaard (64) blev valgt uden modkandidat Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jayne Davies (65) blev valgt uden modkandidat. Bestyrelsessuppleant for 1 år: Halina Knak(86) blev valgt uden modkandidat Bestyrelsessuppleant for 1 år: Daniel Frithioff-Petersen(59) blev valgt uden modkandidat Revisor for 2 år: Ole Heman (90) blev genvalgt uden modkandidat Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 4

5 Revisorsuppleant for 1 år: Jesper Nielsen (72) blev valgt uden modkandidat Afslutning Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten, og takkede forsamlingen for en god generalforsamling. Kurt Bisgaard Jesper Hesselholdt Tina Hesselholdt Formand Dirigent Referent Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 5

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 47 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen særligt til Per, formand for Kettehøj

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103

HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103 HF ALDERSRO - GENERALFORSAMLING 26. marts 2014 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Der var 66 stemmeberettigede, heraf 6 fuldmagter. DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamling 2. Valg af dirigent, referent og

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013.

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Ved generalsforsamlingens start var der 58 stemmeberettigede haver repræsenteret. 1 - valg af dirigent Chresten 43 foreslået og valgt 2 valg af referent Torben

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT. D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for 2004

REFERAT. D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for 2004 REFERAT Mandag, den 2. maj 2005 kl. 19.oo afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i Menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende D a g s o r d e n: 1.a.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere