Papegøjesyge, ornithose, psittacose, chlamydiose - og nu - chlamydophilosis - samme ting.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papegøjesyge, ornithose, psittacose, chlamydiose - og nu - chlamydophilosis - samme ting."

Transkript

1 ORNITHOSE. Årsagen er en bakterie chlamydophilia psittaci, der findes i forskellige genetiske varianter. Varianter med forskellig følsomhed over for antibiotika og forskellig påvirkning af angrebne individer. Der er også forskel i arters følsomhed. Ornithose - også kaldet chlamydiose eller papegøjesyge - er en bakteriel sygdom, der til trods for populærnavnet papegøjesyge kan smitte alle fugle. Evt. også mennesker. Ornithose vil være på denne jord lige så længe, der er fugle. Vi må leve med sygdommen. Min erfaring er, at antallet af fugle med ornithose kke har forandret sig i de sidste mange år. Der er hverken flere eller færre. Ornithose vil være at finde både hos stuefugle, vildfugle, duerne på rådhuspladsen, duerne i tagrummene, og hos kommercielt fjerkræ. Smittede fugle kan enten rense sig for smitten, blive raske kroniske smittebærere eller klinisk syge - ofte med døden til følge. Visse fuglearter er som nævnt mere følsomme end andre. Fødevarestyrelsen har igennem de sidste år intensiveret undersøgelserne for ornithose - specielt hos dyrehandlerne. I mine øjne er private store fugleholdere et meget større problem. Hidtil har man kontrolleret sygdommen ved at isolere, aflive eller/og behandle mod sygdommen ved kliniske udbrud. Det er egentlig gået meget godt med gamle rutiner. Nu har man udvidet aktiviteten til at gøre det samme, blot har man udvidet begrebet mistanke. En positiv laboratorietest - en såkaldt PCR-test er nu nok til at iværksætte offentlige myndigheders indgriben. Resultatet har i flere tilfælde været masseaflivninger - også af sjældne og kostbare fugle. Alene det, at man har fået en mere sensitiv test, bør ikke være nok til drastisk ændrede regler. Det er i mine øjne betænkeligt. Ingen kan nemlig alene ud fra en positiv test sige noget om, at en fugl vil udvikle klinisk sygdom. I øvrigt findes der både falske positive og negative test. Mennesker. Hos mennesker vil ornitose oftest vise sig som en influenzalignende infektion, der ikke kræver behandling og derfor ikke diagnosticeres/registreres. I værste fald kan følgen være lungeinfektion med mulig død til følge. Dødsfald er dog meget, meget sjældne Danmark. Som jeg husker det er der i løbet af de sidste år registreret 5 tilfælde, og ikke i alle tilfælde er der konstateret fuglekontakt

2 Primært vil mennesker med fuglekontakt være i farezonen men der registreres næsten lige så mange humane tilfælde af ornithose, hvor fuglekontakt ikke kan fastslås. Fuglekontakt kan være kontakt med slagtefjerkræ, tamme eller vilde duer, vilde fugle generelt og tamfugle. Duer anses for at være en vigtig smittekilde - og lad mig bare nævne - at der foregår en hel masse anden etnisk dueavl, som myndighederne overhovedet ikke kender. Her søger man traditionelt ikke dyrlægehjælp, og man kender heller ikke reglerne for smitsomme sygdomme. Statens Seruminstitut regner med, at der årligt registreres ca tilfælde af diagnosticeret ornithose hos mennesker. Statistikkerne tyder på, at antallet ligger nærmere de 10 end de 30. Indtil maj i 2013 var der til seruminstituttet indberettet 2 tilfælde mod 3 i 2012 og ingen døde. Seruminstituttet skriver: Der registreres fra tid til anden erhvervsbetingede udbrud f.eks. på fjerkræslagterier og i dyrehandler. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at nogle af de alvorligste udbrud er knyttet til hold af duer og fjerkræ samt private fuglehold. Jeg kan imidlertid ingen steder læse, at antallet af humane tilfælde er stigende. Ej heller at dyrehandlere er overrepræsenteret. Faktisk er de fleste diagnosticerede humane tilfælde relateret til private fugleholdere eller tilfælde med ukendt årsag. Sandsynligvis smittet af vilde fugle. I Sydsverige havde man i 2012 stigning i antallet af humane ornithoser. Sandsynlig årsag: fodring af vilde fugle. Der er årlige svingninger i antallet af human ornithose, og det har der altid været. Måske vejrbetinget, måske tilfældigt? I et naboland som Norge regner man med 6-10 tilfælde om året. På et tidligt tidspunkt i ornithosehistorien havde man alvorlige udbrud af ornithose på Færøerne i relation til indsamling af æg fra stormmåger. Ornitose hos mennesker kan behandles med antibiotika men om det er ensbetydende med helbredelse er der ingen som ved. FUGLE. Hvilke? Alle fuglearter kan smittes med chlamydophilia. Sygdommen er med sikkerhed konstateret hos ca. 150 forskellige fuglearter - også hos finkefugle. Sygdommen er konstateret hos 57 papegøjearter. Taler man om sunde smittebærere - fugle der bærer sygdommen uden symptomer - er der ingen tvivl om, at mange flere arter er ramt. Mange vilde fuglearter bærer bakterien. Det er således nævnt, at op til 90% af vilde duer bærer chlamydophilia. Mange af vores hobbyfugle er også skjulte smittebærere - specielt nymfeparakitter og undulater. En undersøgelse angiver, at op til 50% af disse 2 arter er raske smittebærere. At

3 så få bliver klinisk syge fortæller, at andre faktorer end blot tilstedeværelsen af chlamydophilia har betydning for om der udvikles ornithose. Der synes at være store artsforskelle i følsomheden over for en klinisk ornithose med de sydamerikanske papegøjearter som de mest følsomme. Unge fugle angribes også nemmere end ældre. Stress er en væsentlig faktor i udviklingen af papegøjesyge. Det etiske råd har bl.a. derfor i 2008 foreslået en skærpelse af tilsyn med markeder og udstillinger, uden at der er sket videre. Smitteveje? Chlamydia smitter igennem støv f.eks. tørre klatter, sekreter fra fuglenes luftveje og flåd fra øjne. Inkubationstiden angives at være 5-14 dage, men den kan være så kort som 48 timer og så lang som 10 år. I virkeligheden er det også en sandhed med modifikationer. Jvf. sunde smittebærere kan de nemlig være livslange bærere, og ornithosen kan bryde ud på et hvilket som helst tidspunkt i fuglens liv. Mange fugle kan sandsynligvis leve med smitten et helt liv uden symptomer. Mange vil sandsynligvis rense sig. Der er mange ukendte faktorer ved ornithose. Diagnose? I praksis er det sådan, at enhver fugl bør betragtes som smittet, indtil andet er bevist. Bevist i citationstegn fordi der ikke eksisterer nogen gylden test i Danmark, der definitivt og ultimativt kan bekræfte eller afkræfte tilstedeværelsen af chlamydia hos fugle. For en del år siden kunne man dyrke bakterien på Statens Veterinære Seruminstitut. I den praktiske fugleverden betyder det, at ingen fugl uanset prøveresultater kan erklæres 100% chlamydophilia-fri. Sygdommen kan i teorien optræde når som helst, hos hvem som helst og uden påviselig grund. 1 positiv PCR test vil iflg. internationale standarder blive klassificeret som suspekt. Ikke en definitiv diagnose. Måske er det specielt de falske negative, som bør give anledning til tvivl. Mange faktorer som blod, serum, urin, fæces(afføring), spyt, fjerrester, pudder fra handsker m.m. kan sløre resultatet af en PCR test. PCR testen kan ikke skelne mellem døde og levende organismer. PCR-positive fugle - på en prøve taget fra svælg - vil som hovedregel være udskillere, uden at det siger noget om et fremtidigt klinisk forløb. PCR-negative fugle kan være enten i inkubationstiden, raske smittebærere eller helt negative for ornithose. PCR testen er en meget følsom test Kliniske symptomer? De kliniske symptomer hos fugle smittede med chlamydophilia kan være meget varierende. Fra ingen tegn overhovedet, til oppustethed, manglende appetit, lette vægttab, luftvejssymptomer, øjenbetændelser. grønlig diarrhoe til akut død, Alle symptomerne behøver ikke optræde samtidig.

4 Sygdommen kan behandle med antibiotika, men valget af antibiotika, og måden man indgiver medicinen på, er afgørende. Behandling? I gamle dage anvendte man tetracyklinchlorid. I dag er the drug of choice doxycillin. Doxycillin har 2 virkningsmekanismer. Doxycillin slår bakterien ihjel og samtidig med at fuglens immunsystem stimuleres. Baytril som cirkulerer frit i mange fuglekredse har kun begrænset virkning. Enhver behandling med antibiotika er afhængig af en korrekt dosis. Det er et stort og reelt problem ved behandling af mange af vore tamfugle. Den korrekte dosis til f.eks. undulater, nymfeparakitter papegøjer kan kun opnåes ved individuel behandling. Gives medicinen i drikkevand har man et stort problem. Mange papegøjearter kan leve længe uden at drikke - og de gør det - hvis vandet smager forkert, eller ser forkert ud. De kan leve dagevis på metabolsk vand - vand fra stofskiftet. Af helt klare årsager opnår man så ikke en korrekt dosering. Når Fødevarestyrelsen således anbefaler flokbehandling er jeg ikke så sikker på at medicinen faktisk virker. At sygdommen tilsyneladende falder til ro i inficerede fuglehold skyldes måske bare at tiden går? Sekundært at selv små mængder doxycillin har en immunstimulerende effekt. Stress betydning? Sygdommen er i høj grad relateret til stress - udstillinger, avl, flytning, nyindkøb, mange fugle på et sted, dårlig ventilation, dårlig fodring, forkerte lysforhold og ikke mindst fuglemarkeder. Fuglemarkeder af mere eller mindre lødig karakter må betegnes som den absolut største risiko overhovedet både for mennesker og fugle. Stress, uhyrlige burforhold, konstant håndtering af fugle, total manglende hygiejne, mange mennesker, hyppig håndtering og en masse flytten rundt giver ornithose maksimale betingelser for at udvikle sig. Det kan aldrig forhindres, at smittede fugle kommer hverken på en udstilling eller et fuglemarked. Kun et forbud mod fuglemarkeder vil løse denne del af problematikken. I praksis vil jeg mene at et forbud er for drastisk, men man kan tage tiltag til forbedringer. Personligt har det altid undret mig, at selv store fugleholdere med kostbare og sjældne fuglesamlinger overhovedet tør vise sig på disse markeder/udstillinger.. Årsagen er jo nok i høj grad det sociale element i at holde fugle - men man skal holde sig risikoen for øje. Karantæne efter markeder/udstilling? Endnu mere uforståeligt er det, at nogle tør handle disse steder, og at stort set ingen opfylder krav om en god karantæne ved køb af nye fugle. De løber ikke blot risikoen for selv at blive smittet, men også at hjembringe smitte til egne fugle. De fleste placerer nye fugle direkte i den gamle fuglesamling. Det er russisk roulette på højeste plan.

5 Karantænen er generelt den vigtigste forebyggende foranstaltning mod fuglesygdomme. Fuglene bør ideelt placeres i en totalt isoleret karantæne i minimum 60 dage. En karantæne som altid behandles sidst i en arbejdsgang, man skifter fodtøj, samme vand- og foderskåle forbliver i karantænen. Både du - specielt via fodtøj - og evt. rengøringsredskaber kan bringe smitten rundt. Fugle, der vender hjem efter at have været på marked eller udstilling, bør betragtes som nye og derfor sættes i karantæne. Som oven for nævnt giver det ikke 100% sikkerhed - men omvendt - det er det bedste, du overhovedet kan gøre. Jeg skal komme tilbage til karantæne hos dyrlæger/leverandører. Tilsyn fuglemarkeder/udstillinger? Som en forebyggende foranstaltning kræver myndighederne, at alle dyresamlinger skal overvåges af en en tilsynsførende/kontrollerende dyrlæge. Hvad betyder nu det? Giver det ikke en vis sikkerhed? Som det praktiseres i dag, er det kun et alibitilsyn for arrangørerne! Intet er sket siden dyretisk råd i 2008 foreslog en stramning på området. Tilsynet er værdiløst i relation til fuglemarkeder, så længe der ikke ligger helt faste regler for f.eks. bortvisning af fugle, lokalernes indretning, ventilation, burenes placering, placering af fuglearter i forhold til hinanden, krav til dyrlægens viden o.s.v.. I dag er tilsynet taget som en slags gidsel i den gode sags tjeneste. Det er jo også et godt gammelt foreningstrick - uanset dyreart - at man anvender en dyrlæge der ikke ved for meget. Et basalt krav til dyrlægen må være specialviden på området og påbud om at bortvise alle fugle bare med mindste mistanke om sygdom. Et par strøtanker til en forbedring på området kunne være: Det bør påbydes, at der på udstillinger og specielt markeder informeres om risikoen for smittefare. Specielt om faren for børn, ældre og immunsvækkede individer. Ved enhver mistanke om, at en fugl ikke har det godt, tilkaldes tilsynsførende dyrlæge. Bedre - fuglen fjernes straks fra stedet, og der desinficeres grundigt med f.eks. rodalon. Der må også stilles krav til miljø. Herunder ventilation og temperatur. Der bør stilles krav til burenes størrelse, udseende og deres placering. Burene skal helst være lukkede på 3 sider. Burene må ikke stables. Bundlaget skal være sådan, at det støver mindst muligt. Det kunne f.eks. være trådbund eller aviser. Man kunne påbyde en sikkerhedsafstand mellem tilskuere/købere og fuglene. Der bør være en grænse for antallet af fugle Der bør være en vis afstand mellem fugle fra forskellige fugleejere. Foder- og vandskåle skal holdes pinligt rene.

6 Der føres nøjagtige optegnelser over hvilke fugle, der kommer på markedet, og hvem de evt. sælges til. Man kunne ideelt også forlange helbredscertifikater for deltagende fugle udfærdiget af en dyrlæge med kendskab til fuglenes hjemsted og sygdomsfrekvens. Det sidste er nok en utopi. Man kunne så måske starte med opfordring til fugleejerne? Jeg håber virkelig, at nogle vil tage emnet fuglemarkeder op til alvorlig overvejelse. Som det foregår nu, er det ikke rimeligt for hverken fugle, nye ejere eller tilskuere. Skulle det føre til ophør af fuglemarkeder, skal jeg ikke være den, der begræder dette. Jeg er klar over, at argumentationen også delvis rammer ind i fugleholdets hjerte - nemlig udstillinger. Selv om forholdene på udstillinger som regel er bedre organiserede, skal man gøre sig klart, at også udstillinger også udgør en smitterisiko, som efter min mening også kræver skærpede regler. Indbertningspligt Dyrlæger er pligtige til at indberette mistanke om papegøjesyge til offentlige myndigheder, som så evt. sætter fugleholdet under opsyn. En positiv PCR test + kliniske symptomer må siges at være en meget mere sikker indikation på sygdom i udbrud. En positiv PCR testbetragtes i dag som en mistanke - og mistanken er som nævnt pligt til indberetningsligt. Det er i mine øjne betænkeligt. Det vil i hvert fald føre til et stærkt forøget antal tilsyn, aflivninger og påbudte karantæner/behandlinger. Situationen p.t.: Årsagen til Fødevarestyrelsens øgede interesse for ornithose svæver lidt i det uvisse. Fødevarestyrelsen har i 2011 og 2012 gennemført en tvungen undersøgelse hos udvalgte dyrehandlere. En PCR test er taget fra udvalgte fugle. På denne baggrund har Fødevarestyrelsen udtalt at der er sket en signifikant stigning i antallet af fugle med ornithose hos dyrehandlere/leverandører. Udsagnet en signifikant stigning kan heller ikke baseres på 2 prøveomgange med 1 års interval. Tilfældigheder, prøveteknik, teststedernes karakter, årstid m.m. kan spille en betydelig rolle. Som fuglekliniker er jeg som nævnt ikke enig med Fødevarestyrelsen. Vi ville helt automatisk registrere en sådan stigning, akkurat som det ville vise sig ved et øget antal humane tilfælde. Det er ikke tilfældet. Fødevarestyrelsens udsagn er baseret på resultatet af PCR-prøver. I praksis taget som en svaberprøve fra svælget. Den praktiske testmetodik er som sådan simpel.

7 Som gammel fuglekliniker ved man imidlertid godt, at mange lidt større papegøjer er meget, meget vanskelige at håndtere. I mange tilfælde vil vi bedøve fuglene for at få en 100% ren test. Dette sammenholdt med at Fødevarestyrelsen iflg. oplysninger fra ejerne i flere tilfælde overlod den praktisk prøvetagning til ejerne, og at jeg ved, hvor svært det kan være at tage en ren svælgprøve fra en større papegøje kan man stille berettigede spørgsmålstegn ved prøvernes tekniske værdi. Man kan med rette stille spørgsmålstegn på både prøvernes tekniske udførelse og tydningen af prøverne. Jeg vil vove den påstand, at næsten ethvert bare lidt større fuglehold vil have fugle som er diagnostisk positive på PCR, men det er vigtigt at erindre sig at det ikke er ensbetydende med sygdom. Spørgsmålet er om Fødevarestyrelsen har mandskab nok til at følge op på kommende mange fund af ornithose ved PCR. Alle kan være enige om at beskyttelsen mod zoonoser, herunder ornithose skal være maksimal, men hvorfor, det lige skal være dyrehandlerne, der må lægge ryg til nye strenge tiltag om 30 dages tvungen karantæne af enhver ny fugl, er lidt uforståeligt. Langt de fleste dyrehandlere har af økonomiske årsager reduceret deres fuglehandel til et minimum - et minimalt salg af småfugle. De kan simpelt hen ikke konkurrere med de private. Enkelte dyrehandlere køber stadig fugle hos store leverandører, men langt de fleste køber deres fugle hos små private fugleholdere, hvor risikoen for ornithose er minimal. Vi ser som sagt heller ikke et stort problem i fuglepraksis I Fødevarestyrelsens udgave kan man få indtrykket at leverandører og dyrehandlere er en enhed med samme ornithoseproblematik. Det strider imod alt hvad der er kendt om ornithose.l. Storleverandørerne er den store kliniske risiko uanset PCR-test. Trafik /stress er den virkelige risiko i ornithosen. Hos de fleste dyrehandlere er fugletrafikken stille. Derfor er klinisk sygdom i praksis sjælden. Jeg erindrer faktisk ikke at have set ornithose hos en fugl fra/i en dyrehandel. Jeg ved selvfølgelig, at det er forekommet. Vi har kun set 1 udbrud af ornithose de sidste 10 år - og det var hos en privat stor fugleholder % af al handel med fugle foregår mellem private f.eks. igennem interesseorganisationer, Den Blå Avis o.lign. Helt uden kontrol. Hvor dyrehandlerne trods alt har pligt til 4 årlige dyrlægetilsyn, kan private - dem der handler de 80-90% af fuglene - i praksis reelt gøre hvad de vil.

8 Med de nye bekendtgørelser og regler er Fødevarestyrelsen i gang med at lukke stort set al officiel handel med fugle. Fiskene sørger Lægemiddelstyrelsen for. At udpege dyrehandlerne som de store syndere i ornithoseproblematikken er efter min bedste mening ikke korrekt, og det er unfair. Karantænekrav. Dyrehandlere skal fremover holde alle nye nye fugle i karantæne, med alt hvad det kræver af mandskab, lokaler, dyrlægetilsyn m.m. i 30 dage. Uanset om fuglen kommer fra lille fru Hansen med 2 undulater eller fra en storleverandør. Det er en betydelig ekstra omkostning i forhold til det private fuglemarked der som nævnt udgør 80-90% af det samlede fuglesalg. I praksis træder karantænen i kraft hver gang der ankommer en ny fugl. Ligegyldigt hvor den kommer fra. Kan en avler/leverandør med et lukket fuglehold betragtes som en karantæne? Kan fru Hansen s lukkede fuglehold betragtes som karantæne? Der må kunne findes en pragmatisk løsning på karantæneproblemet f.eks. ved at lægge karantænen hos leverandørerne. I mine øjne undlader man fuldstændig at fokusere på det egentlige problem - de private store/større fugleholdere, som repræsenterer 80-90% af al fuglehandel. Private fugleholdere som køber/sælger, avler og evt. importerer - lovligt eller ulovligt. Steder med en meget høj stresstærskel. Det samme kan siges om de efterhånden mange papegøjehjem - her samler man ligefrem på syge fugle. Jeg tror heller ikke Fødevarestyrelsen er klar over mængden og typen af medicin, der cirkulerer blandt store og større private fugleholdere - ja i enhver fugleforening. Vibramycin, baytril m.m.. Går man til fuglemøder, vil man til hvert eneste møde høre medlemmer, som har denne medicin til cirkulationsbrug. Det slører statistikken på ornithose. Man behandler bare uden diagnose med illegal medicin. Da dette problem indebærer store resistensrisici, mener jeg, at det vil være langt vigtigere, at Fødevarestyrelsen fokuserede på dette illegale medicinforbrug i stedet for ornithose. Har det ikke Fødevarestyrelsens interesse må det under alle omstændigheder interessere Lægemiddelstyrelsen. Plejemidler til akvariefisk er et mikroproblem sammenlignet med dette. Ornithosen vil være til stede hvor der er fugle. Uanset hvad vi gør af forebyggende tiltag. Jvf. statistikker fra Seruminstituttet er ornithose heller ikke et væsentligt problem i Danmark. Jeg har meget svært ved se relevansen i øget fokusering på denne sygdom. Der i hvert fald ikke noget i dagligdagen, som indicerer en forværret situation. Sluttelig skal jeg nævne at både private fugleholdere og erhvervsmæssig handel med fugle er underkastede de samme regler om skriftlig registrering af fuglenes

9 data, ejerforhold og tidspunkt for handel. Sandsynligvis er det generelle krav til optegnelser ved handel med dyr udsprunget af ønsket om at kunne spore kilden til et evt. ornithoseudbrud. Dyrehandlerne er i mine øjne på mange måder hængt ud som prügelknabe, med det resultat, at det marked, det er muligt at kontrollere og gøre bedre, stort set lukkes ned Dyrehandel kræver trods alt 4 årlige dyrlægebesøg og kontrol af Fødevarestyrelsen eller politi. Dyrehandel overlades til det sorte marked fuldstændig uden kontrol. Det sker både på et unfair og ufagligt grundlag. I mine øjne vil det være en dødssynd at lukke de seriøse dyrehandlere og reducere dem til udstyrs- og foderbutikker. De små dyr er trods alt - for mange børn - indgangsporten til respekt og interesse for alt levende. Der findes også både ensomme og syge mennesker med behovet for almindelige smådyr

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI SHAR PEI KLUBBEN RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI Juni 2011 Bestyrelsen 1 SUNDHEDSSCREENING 2009 og 2011 INDLEDNING Som en del af arbejdet med RAS i 2009 besluttede klubbens bestyrelse, at

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR

ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE GLEM IKKE DYRET I KRISETIDER 3 HVAD KAN DIN DYREKLINIK? 4 BAG KULISSERNE HOS DIN DYRLÆGE

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Min kat har det helt fint på tørfoder! Ethvert levende væsen har det fint" indtil ydre tegn på en sygdom ses. Det lyder måske som et meget indlysende

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

Briten. En bog om racen British. Af Jette Kongensgaard

Briten. En bog om racen British. Af Jette Kongensgaard Briten En bog om racen British Af Jette Kongensgaard FORORD Jeg har skrevet dette hæfte for at give den nye katteejer en fornemmelse for, hvad man kan forvente sig af Briten, og hvilke ting man skal være

Læs mere

1 Før du køber hvalp. Whoever said you can't buy happiness forgot little puppies Gene Hill

1 Før du køber hvalp. Whoever said you can't buy happiness forgot little puppies Gene Hill Tina s hvalpebog Forord Denne bog er er udarbejdet til fordel for nye hundeejere, garvede hundeejere og hundeinterreseret generelt. Bogen er en samling af hæfter, brochurer og bøger som har en sådan relevans

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse Det Dyreetiske Råd Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse Det Dyreetiske Råd Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Maj 1997 Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere