Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset Repeater

2 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset Repeater

3 Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For Gigaset telefoner ( Expert Klasse A). Sikkerhedsanvisninger Dansk Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af apparatet! $ Brug kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af apparatet. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f. eks. en lægepraksis. Hold en passende afstand til andet elektronisk udstyr (f.eks. en pc), da dette kan forstyrre funktionen. Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Anvend ikke apparatet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f. eks. malerværksteder. ƒ Hvis du overlader din Gigaset Repeater til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. DANSK Pakkens indhold 1 Gigaset Repeater 1 strømforsyning til Gigaset Repeater 2 skruer og rawlplugs denne betjeningsvejledning 63

4 Indledning Vedligeholdelse Rengør Repeateren med en lettere fugtet klud, uden kemiske rengøringsmidler. Eller antistatisk klud. Anvend aldrig en tør klud (statisk elektricitet) Beskyt Repeateren mod stød og slag. Beskyt Repeateren mod nedbør, fugt og væske. Beskyt Repeateren mod støv og snavs. Undgå at montere Repeateren i kolde eller fugtige omgivelser. Undgå at montere Repeateren i varme omgivelser Indledning Ved hjælp af Gigaset Repeater kan rækkevidden af maks. 2 håndsæt øges. Op til 6 Gigaset Repeatere kan anvendes samtidig i forbindelse med en basestation. Antallet af håndsæt kan øges i overensstemmelse hermed. Gigaset Repeateren har ingen indflydelse på det maksimalt mulige antal håndsæt, som kan tilmeldes basestationen. Eksempel med 2 Gigaset Repeater Almindelig rækkevidde med Gigaset Repeater Inden tilmelding skal Gigaset Repeateren placeres i umiddelbar nærhed til basestationen og en stikkontakt. Hvis der allerede anvendes en Gigaset Repeater, skal denne hhv. disse placeres ved siden af basestationen under tilmelding. 64

5 Forberedelse Bøsning til strømforsyning På undersiden af Repeateren stikkes strømforsyningen i bøsningen. Til vægmontering kan der bores tilsvarende huller (skruer og rawlplugs medleveres). Dansk På oversiden signalerer to lysdioden de forskellige driftstilstande (forklaring på side 67). Lysdiode Forberedelse Yderligere oplysninger om, hvorvidt din basestation er egnet til brug af repeateren, og om hvordan basestationen forberedes til tilmeldingen af repeateren, finder du i betjeningsvejledningen til din telefon. Tilmelding Udfør nedenstående procedure: $ Gigaset Repeateren er slukket (netstikket er ikke tilsluttet). Klargør basestationen til tilmelding af repeateren på samme måde som ved manuel tilmelding af et håndsæt. Se betjeningsvejledningen til din basestation herom. Sørg for, at der herunder ikke er andre basestationer i tilmeldingstilstand i nærheden af Gigaset Repeateren. DANSK $ Tænd Gigaset Repeateren (sæt netstikket i). Lysdioden venstre på Gigaset Repeateren blinker uafbrudt. Kort tid efter lyser dioden konstant, hvilket indikerer afslutningen af tilmeldingen, samt at Gigaset Repeateren er klar til at blive taget i brug. Tilmeldingen af Gigaset Repeateren er uafhængig af varigheden af tilmeldingstonen eller visning på basestationen. Hvis tilmelding ikke kunne gennemføres, vises dette ved, at lysdioden blinker stadigt på Gigaset Repeateren. I så fald skal proceduren gentages. 65

6 Placering Gentag tilmelding Du kan til enhver tid tilmelde Gigaset Repeateren igen, hvis tilmeldingen ikke lykkedes, eller den skal tilmeldes til en anden basestation. Inden Gigaset Repeateren forsøges tilmeldt igen (f.eks. til en anden basestation), skal nedenstående nulstillingsprocedure udføres på Gigaset Repeateren: $ Sluk Gigaset Repeateren (tag netstikket ud). $ Tænd Gigaset Repeateren i 1 til 5 sekunder og sluk den igen. $ Tænd Gigaset Repeateren i 25 til 35 sekunder og sluk den igen. Nu er Gigaset Repeateren klar til en ny tilmelding som beskrevet ovenfor. Dette angives ved, at lysdioden blinker konstant, efter at netstikket er sat i på ny. Placering Når Gigaset Repeateren er tilmeldt, kan den placeres, hvor dækningsområdet til håndsættene ønskes udvidet. Vær dog opmærksom på, at der er en stikkontakt i nærheden, og at venstre lysdioden på Repeateren lyser konstant, når den er blevet tændt. Hvis venstre lysdioden blinker, er afstanden mellem Gigaset Repeateren og basestationen for stor hhv. forstyrres radiokontakten af f.eks. tykke mure eller metalgenstande (f.eks. radiotorer). Et håndsæt kan anvendes til at finde den optimale placering, ved at der skal være god radiokontakt mellem håndsættet og basestationen dér, hvor Gigaset Repeateren ønskes placeret. Når et håndsæt skal anvendes første gang i det udvidede dækningsområde af Gigaset Repeateren, skal håndsættet slukkes i dette nye dækningsområde, men må samtidig ikke være i basestationens dækningsområde, og skal efterfølgende tændes igen: Basestation Udvidet dækningsområde Hvis der anvendes flere end én Gigaset Repeater i basestationens dækningsområde, skal der være en afstand på mindst 10 m mellem Gigaset Repeaterne. 66

7 Placering LED-funktionsindikator Der er to grønne lysdioder (LED) på forsiden af kabinettet. Venstre lysdiode viser tilmeldingstilstanden, og om udstyret er klar til brug, mens højre lysdiode signalerer håndsæt-forbindelserne via Repeateren. Tilstande, som indikeres af venstre lysdiode: Mørk Strømforsyning SLUKKET Blinker Der er ingen forbindelse til basestationen Konstant lys Der er normal forbindelse til basestationen Ved intermitterende blink kan apparatet tilmeldes Tilstande, som indikeres af højre lysdiode: Mørk Ingen trafik Blinker én gang Der er et håndsæt tilsluttet via Repeateren Blinker to gange Der er to håndsæt tilsluttet via Repeateren Dansk Anvend kontroltone Kontroltonen angiver, om håndsættet fungerer i Gigaset Repeaterens udvidede dækningsområde. Denne kontroltone kan høres via det aktive håndsæt, så længe dette er i radiokontakt med Gigaset Repeateren. For at aktivere hhv. deaktivere kontroltonen skal følgende procedure udføres på Gigaset Repeateren: $ Sluk Gigaset Repeateren (tag netstikket ud). $ Tænd Repeateren i 1 til 5 sekunder og sluk den igen. $ Tænd Repeateren igen. Hvis den venstre lysdioden blinker langsomt, sluk igen. $ Tænd Repeateren igen. Nu er kontroltonen aktiveret hhv. deaktiveret. DANSK 67

8 Andet Andet Afhjælpning af fejl Problem Årsag Afhjælpning Venstre LED en blinker konstant Ingen radiokontakt til basestationen. Gentag tilmelding. efter afslutning af tilmeldingen. Venstre LED en bliver ved med at blinke på den valgte plads. Tekniske data Ingen radiokontakt til basestationen. Placér Gigaset Repeateren et andet sted. Venstre LED en lyser ikke. Ingen strømforsyning. Kontrollér strømforsyningen. Ingen radiokontakt til håndsættet Repeateren er ikke blevet Gentag tilmelding. i Repeaterens dækningsom- tilmeldt. råde. Ingen radiokontakt til basestationen. Håndsættet kan ikke finde Repeateren. Placér Repeateren et andet sted. Sluk og tænd håndsættet igen. Standarder: DECT, GAP Frekvensområde: 1880 MHz Mhz Transmissionsstyrke: I gennemsnit 10 mw pr. kanal Rækkevidde: Op til 300 m udendørs, op til 50 m indendørs Strømforsyning: 220/230 V, 50 Hz (netstik) Strømforbrug: 6 VA Godkendt temperaturområde: -10 C til + 50 C Mål (mm): 131 x 111 x 50 (lxbxh) Vægt: 136 g Kabellængde: ca. 3 m 68

9 Kundeservice (Customer Care) Kundeservice (Customer Care) Vi tilbyder hurtig og individuel rådgivning! Du kan altid få kontakt til vores onlinesupport via internettet, ligegyldigt hvor du er: Du kan få hjælp til vores produkter døgnet rundt. På internetadressen finder du en liste over ofte stillede spørgsmål og svar samt betjeningsvejledninger og eventuelle aktuelle softwareopdateringer til de forskellige produkter, som du frit kan downloade. Ofte stillede spørgsmål og svar findes også i appendikset til denne vejledning. Du kan få hurtig og effektiv hjælp hos vores servicecenter, hvis du skal have foretaget en reparation eller har en garantisag. Danmark Husk at have købsbeviset ved hånden. I lande, hvor vores produkt ikke forhandles gennem autoriserede forhandlere, kan vi desværre ikke tilbyde ombytning eller reparation. Dansk Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, i andre lande afhængigt af nationale godkendelser. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH * erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: DANSK *. Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. 69

10 Kundeservice (Customer Care) Producentens Garanti Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår: Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. 70

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere