November Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2012. Nr. 1213 124. Årgang"

Transkript

1 November 2012 Nr Årgang 17811

2 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl ,- International 30VSX...Vejl ,- International 16VSX...Vejl ,- International 12VSX...Vejl ,- International 50VSW...Vejl ,- International 30VSW...Vejl ,- International 16VSW...Vejl ,- International 12VS...Vejl ,- Intl. TRQ 300LV 30Lbs...Vejl ,- Intl. TRQ 100LV 12Lbs...Vejl ,- 18 stk 17 stk 19 stk 18 stk 19 stk 16 stk 18 stk 20 stk 17 stk 18 stk MADE IN THE USA International 975LD...Vejl ,- 24 stk International 975CSLD... Vejl ,- 16 stk FRIT VALG - NU 2.500,- MADE IN THE USA TRQ 40 star drag black...vejl ,- TRQ 30 star drag black...vejl ,- TRQ 25 star drag black...vejl ,- TRQ 15 star drag black...vejl ,- TRQ 12 star drag black...vejl ,- 18 stk 20 stk 37 stk 34 stk 19 stk grafisktegn.dk FRIT VALG - NU 2.000,- HVIDOVRE SPORT v/poul Riboe Hvidovrevej Hvidovre Tlf Find os på

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr November Årgang Indhold Efterårets sysler og fangster Tyvekrogens aborrekonkurrence Andespil Biomanipulation på Sjælsø! Befiskning af en sø Gevinsten indløst Fangststatistik LF præmiefisk pr. 3. oktober Foreningsmeddelelser Vi er nu nået til det sene efterår med gult løv på træerne og typisk med lidt mere toppe på søernes overflade. Mange både skal snart på land for vinteren. For mange Brave gælder også at grejet byttes til andet fiskeri eller stilles bort for i år. Dog er vi nu i en af vore topperioder på søerne, der gerne nu kaster rigtigt store og fede vintergedder, - aborrer og -sandarter af sig. Vintersøerne med tilhørende vinterbåde bliver annonceret i december-nummeret af Tidende og på hjemmesiden og står klar til din brug. Det er faktisk derfor de er der. Det er blot et spørgsmål om at finde plads i kalendere, hæderligt vejr, varmt tøj og ikke at forglemme husk redningsvesten. Knæk og Bræk. Vi ses derude. Andre aktiviteter starter også op sideløbende. Lystfiskeriforeningens traditionsrige andespil i november er en enestående chance med fantastisk gode odds - i disse betting tider - for at fange mortensanden eller stegen og måske også få lidt ædel druesaft med hjem. Du Efterårets sysler og fangster skal også så småt til at tænke på godt fiskergrej, du ønsker at udskifte; og så indlevere det til vinterens grejauktion. Næste års grej skal der tænkes på: Nyindkøb, supplementer, julegaveideer, indkøb på grejauktionen, pirkestøbning, fluebinding. Lænestolsfiskeri ej at forglemme. Alt sammen en del af lystfiskerlivet og rent ud sagt: REN HYGGE. Imens vil bestyrelsen klargøre årsafslutning, planlægge næste år og alt hvad der sig hører til generalforsamlingen, således at Lystfiskeriforeningen fortsat sejler på ret og brav kurs. Med Brav hilsen, Formanden Et stort tillykke her til Signe Boes med en flot 9-punder. Den søde lille pige døbes Lilli. Knæk og bræk med livet

4 Tyvekrogens aborrekonkurrence - Små aborrer, men højt humør! Vinden løb rask over Furesøens vover, og aborrerne gik godt i ly, da bådene, som vanligt, stod ud fra Tyvekrogen klokken 8, den 2. lørdag i september. En dag, der efterhånden har indprentet sig hos bådejerne ved den idyllisk beliggende LF-station i det fjerneste hjørne af Vejlesø. I over 40 år har konkurrencen været afholdt, så aborrerne har efterhånden lært, hvornår de skal være på vagt. Det virkede nemlig sådan. Der var kun få og tillige små individer til indvejning, men præmierne lykkedes det dog at få uddelt. Største aborre rent omfangsmæssigt, var den som Conny præsenterede ved indvejningen. Atter et af hans vanlige humoristiske barokke indfald, som giver det hele ekstra kolorit. Aborren havde de smukkeste og klareste øjne, men var lige som Hvalen Hvalborg stoppet ud med vat. Her var det bare Aborren Arnold fyldt med kapok, og sandsynligvis produceret i et land fjernt fra Furesøen. Vinder blev, som sædvanligt var jeg lige ved at sige, Ole Christian, der fangede en aborre på 355 gram. 2. præmien delte Ole Hjardemaal og Per B, da de ikke kunne blive enige om, hvem der egentlig havde fanget den. Betydningen var dog ganske ligegyldig, da præmien, traditionen værdig, var en flaske af det skotske livets vand : En flaske som leveres uden prop, da der er ubredt enighed blandt deltagerne om, at de fiskere, som ender på sekundære placeringer, efterfølgende har behov for at glemme. Dertil er flasken et glimrende redskab. Og så er den tilmed rigtig god at dele med andre, og det blev den

5 Præmieoverrækkelsen blev efterfulgt af en rigtig hyggelig fællesspisning i det til formålet rejste telt. Her forsvandt i hastigt tempo hummerhaler, grillede pølser og nakkekoteletter med tilhørende salater og dressing ned i de slunkne buge sammen med rigelige mængder af udvalgte vine. Det hele blev afsluttet med en meget lækker chokoladekage med tilbehør. Tidendes udsendte var i hvert fald ude af stand til at rokke med ørene efterfølgende, hvilket han må indrømme, at han også var inden. Traditionen tro blev der råbt på en sang fra den lokale kammersanger. Conny måtte derfor give sin version af de bar øl ind. Teksten kan jeg ikke præcis huske, men det var noget med, at der var nogen som blev taget på barbotterne. Hvad det så er for noget? Humøret og stemningen var høj, og smilene ditto brede, så sangen har nok ligget i den mere folkelige genre. Et arrangement som dette kan naturligvis ikke gennemføres uden, at der er nogen, som trækker læsset således, at vi andre kan læne os tilbage og nyde dagen. En stor tak til de, som bar og trak. Så kan man da kun glæde sig til lørdag d. 14. september hvor der atter er aborrekonkurrence. Den er for mit vedkommende allerede noteret i kalenderen. Tidendes udsendte ved bredden af Vejlesø, hvor kragerne huggede godt for sig af resterne fra de fyldte buges bord Andespil 72 Torsdag d. 8. november 2012 kl afholder LF andespil på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby Alle medlemmer med familie er velkomne

6 Biomanipulation på Sjælsø! v. Kaj Nielsen I nogle måneder har der blandt lystfiskere verseret en del udsagn og rygter om garnfiskeri i stor stil på Sjælsø, hvor der skulle være opfisket store mængder aborrer og brasen. Redaktøren har set sig nødsaget til at prøve at få hoved og hale på hele sagen. Udgangspunktet må tages i nedenstående citat, der er en sagsfremstilling på dagsordenspunkt i Rudersdal Kommune d Rudersdal Kommune har i perioden deltaget i et omfattende undersøgelsesprogram af tilstanden i Sjælsø. På baggrund af disse undersøgelser blev det i vinteren besluttet at søge tilskud fra EU s Interreg-puljer til en restaurering af søen sammen med tre sydsvenske kommuner, der udfører et tilsvarende arbejde i den skånske sø Ringsjön. I juni 2011 modtog kommunerne accept fra Interreg-kontoret, hvorefter projektet blev igangsat. I Sjælsø er der siden da udført flere undersøgelser af søens tilstand og fiskebestand, bl.a. med henblik på at optimere den kommende restaureringsindsats. Søen ligger på grænsen til at tippe over i en permanent uklar, alge- og skidtfiskedomineret tilstand. Undersøgelser af fiskebestanden i 2009, 2010 og 2011 har bl.a. vist, at der i nogle år forekommer en meget tæt bestand af årsyngel af brasen. Fiskeriet i 2010 og 2011 samt supplerende undersøgelser i foråret 2012 har desuden vist, at der findes en stor bestand af meget store brasen (3 7 kg). I august september 2012 foretages nye fiskeundersøgelser med særligt fokus på at estimere bestanden af større brasen. Det er i forbindelse med biomanipulationsprojekter vist, at en betydelig reduktion af bestanden af især bundlevende skidtfisk, herunder brasen, kan føre til en mindsket frigivelse af næring fra søbunden i et sådan omfang, at dette har en begrænsende effekt på algemængden i søen, hvilket forbedrer leveforholdene for rovfisk og vandplanter. Samtidig sætter en reduktion i skidtfiskebestanden i større grad dyreplanktonsamfundet i søen i stand til at begrænse algemængden, ligeledes med klarere vand til følge. Indgrebet kan ses som et blandt flere midler til at forhindre en sø i at blive fastlåst i en uklar, artsfattig tilstand, og en reduceret skidtfiskebestand anses i den sammenhæng for at være en betingelse for at opnå succes med andre tiltag. Restaureringsindsatsen i Sjælsø vil i første omgang blive målrettet mod brasenbestanden, der sandsynligvis har en afgørende betydning for søens tilstand. Der vil således blive foretaget en opfiskning af brasen og andre skidtfisk, idet mængden af disse ønskes reduceret betydeligt. Fiskeriet vil hovedsageligt blive foretaget med stormaskede garn, men andre metoder (vod, ruser, el-fiskeri) kan blive anvendt i perioder, hvis disse metoder er de mest effektive. Det er, i overensstemmelse med de beskrevne generelle erfaringer, hensigten over en 2-årig periode at opfiske mindst 80 % af den estimerede brasenbestand, idet det erfaringsmæssigt er det som kræves for på sigt at bringe søen over i den klarvandede tilstand. Der er i foråret som en del af Interreg-projektet - indhentet tilbud fra relevante konsulenter på opgaven og efterfølgende indgået aftale om opfiskning i 2012 og Søens ejer ved Nordvand A/S har givet sin accept til opfiskningen. Der er ikke krav om offentlig høring i forbindelse med en dispensation til det ansøgte. Forvaltningen påtænker dog at indgå i en dialog med de fiskeforeninger, der benytter søen. Sideløbende med opfiskningsprojektet vil der blive udført undersøgelser af søens belastning fra oplandet. Hensigten med dette er, at identificere eventuelle betydende kilder til søens næringsbelastning, således at der kan udarbejdes en indsats til begrænsning af denne. Det vurderes, at den påtænkte opfiskning vil have en positiv effekt på søens tilstand, idet der forventes en stabilisering i planteudbredelsen og en mere naturlig, rovfiskekontrolleret fiskebestand. Der forventes som følge deraf, at det vil blive muligt for en mere klarvandet sø med et rigere dyre- og planteliv. Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation for naturbeskyttelsesloven I forbindelse med projekt Algae Be Gone (EU-interregprojekt) vil der blive udført biomanipulation i Sjælsø i 2012 og Baggrund Der er udført undersøgelser af fiskebestanden i Sjælsø i 2009, 2010, 2011og Resultaterne herfra har bl.a. vist, at der i nogle år forekommer en meget tæt bestand af årsyngel af brasen. Ved fiskeriet i 2010, 2011 og 2012 er der desuden fisket målrettet efter større brasen, der erfaringsmæssigt ikke fanges i de biologiske oversigtsgarn (NOVANA-garnene). Fangsterne herfra 17816

7 (2012) har vist, at der findes en stor bestand af brasen på 3 7 kg. Biomanipulationen vil blive målrettet søens brasenbestand, der sandsynligvis har en afgørende betydning for søens tilstand. Der vil således blive foretaget en opfiskning af brasen og andre skidtfisk. Fiskeriet vil hovedsageligt blive foretaget med garn og vod, men andre metoder (ruser, el-fiskeri) kan blive anvendt i perioder, hvis disse metoder er de mest effektive. Arbejdet vil blive delt op i 4 dele: 1. Fiskeri med specialfremstillede brasengarn I 2012 og 2013 fiskes der med op til 20 stk. specialfremstillede brasengarn, der er 90 meter lange og består af 5 maskevidder fra mm. Garnene vil blive afmærket med flag og bøjer. Fiskeriet foretages med garnsætninger om eftermiddagen og med efterfølgende røgtning inden kl. 8 den efterfølgende morgen. Der udføres op til 6 af denne type garnsætninger om året. Disse specialgarn har her sidst på året (2012) vist sig udelukkende at fange de store brasen, plus enkelte karper, der er genudsat. Ingen af disse store fisk bliver fanget med NOVANA-garnene, idet de store brasener svømmer direkte igennem og ødelægger de meget tynde garn uden at sidde fast. Erfaringsmæssigt er maskevidden i de nyudviklede brasengarn så stor, at evt. aborrer direkte svømmer igennem uden at blive fanget. 2. Fiskeri med stormaskede garn efter brasen i gydeperioden I 2013 fiskes der med op til 4 km stormaskede garn, der i gydeperioden (forventet tidspunkt maj/juni) vil blive røgtet dagligt. Garnene vil blive afmærket med flag og bøjer. Garnene vil blive stående i søen gennem hele gydeperioden, idet fiskeindsatsen i denne periode skal være så høj som muligt

8 3. Fiskeri med stormaskede garn efter brasen udenfor gydeperioden I 2012 og 2013 fiskes der med op til 4 km stormaskede garn. Garnene vil blive afmærket med flag og bøjer. Fiskeriet vil blive udført med garnsætninger hver 3. dag. Garnene sættes om eftermiddagen og røgtes den efterfølgende morgen inden kl. 8. Fiskeriet ønskes påbegyndt i løbet af sommeren 2013, når erfaringerne fra fiskeriet med de specialfremstillede brasengarn (punkt 1 ovenfor) er vurderet. Garnene til dette fiskeri indkøbes på baggrund af disse erfaringer. 4. Vodfiskeri efter brasenyngel i tilløb og afløb fra søen. Fiskeriet ønskes udført i vinterperioden 2012/2013, eller hvis der observeres store lokale stimer brasen i andre perioder. Døde brasenyngel opfiskes Foto: Carsten Bjørn. Fælles betingelser for fiskeriet Rovfisk genudsættes så vidt muligt, hvis disse er i levedygtig stand. Kommentarer Hvad der ikke kommer som en overraskelse, har de indledende fiskeundersøgelser med NOVANA-garnene, med en maskevidde på max. 85 mm, vist, at der er en glimrende bestand af store aborrer. Erfaringsmæssigt fanges kun en ganske lille mængde (1 2 %) af søens samlede bestand ved de ganske få garnsætninger. Forsiden Vue over Sjælsø fra 500 meters højde over Kongevejen. Øresund i horisonten. Foto: Kaj Nielsen d Disse fangster har således ingen betydning for søens samlede bestand. Måske tager lystfiskerne en væsentlig større del af bestanden, idet der her i foråret er fanget pænt med aborrer. Brasenbestandens størrelse, der er vurderet til 15 ton, er nok ikke helt ved siden af, idet 3 dages fiskeri med få garn i maj 2012 kunne fange over 230 fisk med en samlet vægt på over 1 ton. Måske er vurderingen i underkanten af, hvad der reelt findes i søen. Man kan fundere over om en opfiskning af de store brasen vil have indflydelse på aborrernes fødegrundlag. Der vil sandsynligvis ikke vil blive færre brasen-årsyngel, og dermed mindre føde til aborrerne. Det er beregnet at brasenen normalt gyder ca. 200 æg pr. gram brasen. D.v.s. at en brasen på 5 kg under legen vil levere æg. Hvis der så er 3 ton brasen tilbage og halvdelen er damebrasen, vil disse kunne levere 300 mill. æg, hvilket jo er en hel del. Mængden af brasenyngel reguleres snarere i høj grad af den interne yngelkonkurrence i søen mellem brasen og aborrer (der som små æder det samme) og andre fisk, samt prædation fra rovfiskebestanden. Så hvis der kommer en nedgang af antallet af brasen-årsyngel vil dette sandsynligvis medføre en stigning i mængden af de små aborrer, der så i stedet vil fungere som fødegrundlag for de store aborrer. Det vil derfor ikke have den store betydning, hvis brasenbestanden bliver reduceret til 20 % af hvad den er i dag. Aborrerne er opportunister, dvs. at de æder hvad der er tilgængeligt. Selv de store rovlevende går gerne på myggelarvediæt eller andet, hvis de almindelige byttefisk er opædt. På Esrum Sø viser maveundersøgelser af store rovlevende aborrer, at de sidst på året, når der ikke er mere grovfoder, kan have vommen fuld af myggelarver og andre smådyr

9 Søens fosforindhold er på et niveau, hvor det erfaringsmæssigt giver fornuftige resultater at lave en opfiskning af skidtfisk, men kommunerne arbejder sideløbende med at identificere og nedbringe den eksterne belastning, så man på sigt vil komme længere ned i fosforindholdet i vandet. Den eksterne belastning er f.eks. udløb fra rensningsanlæg, mindre åtilløb og uautoriserede spildevandsledninger. Yderligere fjernelse af plantevækst sidst på året vil kunne reducere fosforindholdet væsentligt. Det er, ifølge DMU rapport nr. 636, efterhånden klargjort, at en enkelt gang biomanipulation med efterfølgende opklaring af vandet kun holder i 8 til 10 år, idet søer så vil falde tilbage til den oprindelige tilstand. Dette vil på Sjælsø blive imødegået med opfiskninger af skidtfisk gennem årene der kommer. Kommunens ønske om dialog med lystfiskere er Lystfiskeriforeningen meget glad for. Dog ville det have været prisværdigt, hvis lystfiskerne var blevet inviteret til en dialog inden projektet blev søsat, idet mange misforståelser kunne være undgået. Der er ikke faktuelt opfisket rovfisk i nævneværdig mængde. Disse er genudsatte. Lystfiskeriforeningens søpolitik er helt klar og konstruktiv: Kommunalt engagement inddrager søens brugere tidligt og naturligvis! Åben kommunikation Vær på vagt overfor eventuel selvberettigende interessesammenblanding mellem firmaer konsulenter projektering kontrakt/udførelse Finansiering intet salg af opfiskede rovfisk. Disse genudsættes betingelsesløst. Brasen med gydeknopper Foto: Carsten Bjørn. (Se også Om Lystfiskeriforeningen s link til vor søpolitik). Supplerende oplysninger om restaureringen kan findes på: sjaelsoesamarbejdet.dk Algae be gone Sørestaurering i Danmark. Faglig rapport fra DMU nr. 636, Lystfiskeriforeningen har fisket på de Sjællandske søer gennem 126 år og har i dag fiskeårs og naturbevarelses erfaring fra vore søer i fisketasken

10 Befiskning af en sø v. Kaj Nielsen Afgang. Varm frokost påklædning. Den ærede formand, der normalt sørger for at vejret er i orden på bestyrelsens befiskning af en sø, havde i år ikke helt fået aftalerne på plads, så det var med nogen bæven at vejrudsigten i ugen op til den årlige befiskning af Esrum Sø d. 22. september blev fulgt intenst. Der blev lovet temmelig meget vind og vand fra sydlige retninger. Ikke det ideelle på Esrum Sø. 1,530 kg. Aftenen inden ankom bestyrelsen efter arbejdstid for at nyde Per B. s trompetgryde, der igen i år var uovertruffen. Per B. klagede dog over at vejret i lange tider havde været alt for tørt til trompetindsamling, så han havde brugt en hel del fisketid på trompetsvampene, før der var tilstrækkeligt. Formanden, som for kort tid siden var fyldt 60, og som i den anledning var blevet begavet på vegne af Lystfiskeriforeningen, fik som dessert en fødselsdagskagemand, som han velvilligt parterede til uddeling blandt bestyrelsesmedlemmerne. Morgenen var grå med let vind der dog op ad dagen tiltog i styrke så de fiskere der havde valgt at ligge i vindsiden fik en pæn gyngetur. Selv om der visse steder var endog meget store stimer på ekkoloddet, var aborrerne denne gang ikke rigtig til at få i tale. De store spyttede agnfiskene lige så hurtigt, som de blev serveret. Der blev ud over en masse små dog taget nogle få gode spisefisk, og overinspektøren fik en enkelt pæn på 1,530 kg

11 En af dem der blev spyttet. Frokosten blev indtaget ved Kongens Bøge, hvor formandens traditionsrige sørøversild med træben sammen med en god dram vederkvægedes alle. Formanden blev dog under snakken her pålagt til fremover at sørge for bedre vejr til befiskningen. Herefter kæmpede nogle få ihærdige videre et par timer med bølgerne, medens de øvrige havde andre uopsættelige ærinder og tog hjem og hilste på familierne. Solen bryder igennem for et kort øjeblik. Efterlysning For nogle måneder siden donerede jeg et W. Ø. Larsen spejl med gammelt fiskemotiv til den nye Holtestation. Da spejlet åbenbart ikke kan bruges på Holtestationen, vil jeg gerne have det igen. Spejlet blev oprindelig leveret i en kuffert og anbragt i kælderen i Frederiksdal. Jeg har siden fået kufferten tilbage, men nu vil jeg altså gerne havespejlet tilbage kan nogen hjælpe?! V.H. Thomas Darrel nr Lidt nyt fra Søndersø Vores opsynsmand på Søndersø har været nødt til at stoppe, så inspektøren efterlyser en ny samarbejdspartner til stationen. Hvis du er interesseret, ring venligst til Werner Larsen på tlf:

12 Gevinsten indløst v. Anker Nissen Carsten Ryby ved styrbords downrigger på ZIMBA Den 5. September modtog jeg fra formand Bent Laursen den glædelige nyhed, at jeg havde vundet i lotteriet om en fisketur på Sundet med Carsten Ryby. Jeg aftalte med Carsten, at præmien skulle indløses 1. Oktober, og da datoen nærmede sig studerede vi flittigt vejrudsigten på internettet (DMI). Det så ikke for godt ud, men vi trodsede udsigten til en del blæst fra syd og mødtes som aftalt på Nivå Havn kl. 16. Her gik vi om bord i Nive Å s Lystfiskerforenings båd ZIMBA, en mindre speedbåd med 70 HK fast monteret udenbords motor. Jeg blev hurtigt klar over, at Carsten er særdeles rutineret i betjening af såvel båden som det særlige fiskegrej, der anvendes til trolling. En fiskemetode, som jeg nok havde hørt om, men ikke tidligere agtet endsige prøvet, så jeg var spændt på, hvad der ventede. En kraftig downrigger blev monteret på hver side. Jeg fik bagbords side med tilhørende fiskestang og multiplikatorhjul. Med et håndtag betjenes downriggeren således, at man præcist kan vælge i hvilken dybde den og dermed blinket skal gå. Straks uden for havnen valgte Carsten en sydlig kurs, dvs. imod frisk vind og pæne bølger. Men da farten ved trolling er mellem 2 og 3 knob, klarede båden det ganske flot, og da loddet viste en vanddybde på mellem 4 og 6 meter blev grejet sat. Nu gik det roligt sydover. Efter få minutter kom der liv i min stang, og en torsk på ca. 1 kg blev halet hjem. Jeg fik overraskende hurtigt smag for denne fiskemetode. Og på de to timer, hvor vi fiskede og hyggesnakkede, var heldet med mig seks gange. Vi vendte ved Rungsted og havde så glæde af den medløbende sø, da vi lidt tættere på land gik nordover. Carsten mente, at jeg her ville have gode chancer for at få en ørred på krogen. Det øgede spændingen, men det blev ved torskene. Da vi nærmede os området ud for Nivåens udløb blev 500 meters fredningszonen respekteret, og grejet bjærget. Sammenlagt blev det til i alt syv torsk i 1 2 kg størrelse, som Carsten generøst overlod til mig. Det var ikke de største af slagsen, men de var friske og lækre, så jeg var glad og taknemmelig for den dejlige gevinst og hyggede mig efterfølgende hjemme med at filetere og fryse ned samt efter en let kogning af hoveder og ben at pille kød til en dejlig torskesalat

13 BK 05/ / Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf /1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på

14 Fangststatistik August 2012 Station Både Gedder Aborrer Ål Sandart Karpe Suder Knude Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. Arresø Bagsværd Sø Bavelse Sø , Buresø Esrum Sø ? Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte ,5 9 18? Furesøen Frederiksdal ? Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø Lyngby Sø ,5 3 1? 1? Sjælsø ,5 33 9? Søllerød Sø ? Søndersø ? Tissø , Tystrup Sø 9 1 4, , Præstø Fjord I alt ? 1? Arresø: Låsen på stangkassen har været i stykker. Årer udlånt af inspektør Torsten Hviid reddede fisketuren for et par medlemmer. Det ene par årer er dog ikke tilbageleveret. Få det lige gjort. Bagsværd Sø: Et par pæne sandart har søen kastet af sig. Og så i højsommeren. Søen kan blive interessant her til efteråret. Bavelse Sø: Ikke mange tegninger dog er der fanget pæne aborrer og genudsat et par sandart. Buresø: Gedder op til 75 cm udsat. Og der er registreret 6 brasen udsat. Esrum Sø: I alt 128 aborrer hjemtaget. Desværre er kun de 53 vejet med en samlet vægt på 29 kg. Altså godt og vel 0,5 kg pr. stk. Den største iflg. rapportbogen på 1,75 kg fangede Per Mikkelsen d.19 august. Største registrerede gedde var på 6,2 kg. Haraldsted Sø: Desværre viser det sig at det kære væsen ikke har kunnet finde ud af at aflevere fangstrapporten herfra. Inspektør Holving mener dog at kunne huske, at der er fanget pænt med aborrer hvoraf størsteparten stadig svømmer rundt i søen. Holte: Gad vide om Vejlesø nu kan give fisk. Benny Kurt har fanget aborrer der. Ellers har Furehavet fra Holtestationen givet pæne spiseaborrer. Frederiksdal: Aborre med en længde på 50+ er indskrevet i rapportbogen. Sådan en plejer at veje mellem 1,5 og 2,0, kg alt efter hvor tykvommet den er. Gentofte Sø: Herligt at nogle medlemmer fisker gedder med flue. Selv om de ikke er overmåde store er det et spændende fiskeri. Gyrstinge Sø: Er stadig lukket pga. for lav vandstand. Sjælsø: Gedder op til små 5 kg og aborrer op til 1,6 kg. Dog kendetegner det fiskeriet i august at der er fanget og genudsat mere end 1000 småaborrer. Søllerød Sø: Her er der i rapportbogen skrevet om store aborrer! Hvor store de er melder historien intet om, men der er registreret fisk på op til 0,5 kg. Måske en fremtidens aborresø. Søndersø: Medefiskerne har snuppet sudere op til 2,5 kg og en enkelt brasen er registreret på 2,4 kg. Tissø: Mikael Sterup-Hansen, der ikke er helt ukendt med de store gedder i søen, har fanget og genudsat en gedde på 8,5 kg. Aborrefiskerne her har gennemført traditionen med at veje de hjemtagne fisk. Foreningen takker. Tystrup Sø: Også her bliver aborrene vejet. Tak. Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende December-nummeret 1. november Januar/Februar-nummeret 3. december Marts-nummer 1. februar 17824

15 LF præmiefisk pr. 3. oktober 2012 Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: Gedde Mikael Sterup-Hansen ,500 Tissø Wobler Kurt Plith Gedde Per B ,800 Sjælsø Lev. agn Jan Hansen Aborre Per Mikkelsen ,890 Esrum Sø Lev. agn Henrik Bahrenscheer Af pladshensyn vil kun den størst tilmeldte fisk af hver art, samt de præmiefisk, der ikke tidligere har været offentliggjort i Lystfiskeri-Tidende, være at finde på listen. Den komplette præmiefiskliste findes på hjemmesiden. Torsdagsmøder i Holte Så er det atter blevet tid til hyggeligt samvær i det fine nye hus på Holtestationen. Traditionen tro så starter sæsonen med torsdagsmøder torsdag d. 4. oktober ved 19-tiden. Der er ingen dagsorden, ingen tilmelding, mød blot op til masser af hyggesnak med andre Brave. Poul Hansen, inspektør i Holte Transducer til ekkolod Jeg søger en transducer til mit ekkolod, Eagle Ultra, bærbar. Kontakt venligst Niels Hoffmeyer på Sæt X Sæt allerede nu X i kalenderen, så du husker Lystfiskeriforeningens arrangementer i den kommende vintersæson. Torsdag d. 8. november 2012: Andespil. Se andetsteds i dette nummer. Torsdag d. 24. januar 2013: Auktion. Se de kommende numre. Torsdag d. 21. marts 2013: Generalforsamling. Alle arrangementer finder sted på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby. Foreningsmeddelelser NYE OG GENINDMELDTE Lars H. Christensen Markvej Brøndby Strand Stefan J. Halvorsen Fiskene Ølstykke UDMELDTE Bent Nielsen Frederiksborgvej Allerød

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Tlf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Åsen Bagsværd Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827 April 2007 Nr. 1157 119. Årgang 16827 16828 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1157 Marts 2007 119. Årgang Ferie... 16829 LF i 1914... 16830 You drop it - you buy it... 16832

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. 1132 116. Årgang

Nr. 1132 116. Årgang Nr. 1132 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1132 Oktober 2004 116. Årgang Fotomodeller i Lystfiskeriforeningen... 16393 Der mangler en banke... 16394 Bogen om ABU...

Læs mere

Nr. 2 Maj 2010 23 årg.

Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Forside: Ole Ganderup med gedde på 3,9 kg fanget under isfiskeri på Tissø Se mere i artiklen på side 14. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej

Læs mere

(Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø)

(Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø) (Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø) www.farumlf.dk info@farumlf.dk Formand Ole Gammelmark Blankager 11 2620 Albertslund : 4364 0273 / 2968 6125 @: ole@farumlf.dk Kasserer Steffen Faisst

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Nr. 3 September 2008 21 årg.

Nr. 3 September 2008 21 årg. Nr. 3 September 2008 21 årg. Forside: Jørgen Christensen med helleflynder på 6,8 kg. - se side 26-27. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1, 4270 Høng Tlf. 3027

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011 Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011 Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 1 / 2011 Får du Sportsfiskeren? Det burde egentlig være et overflødigt spørgsmål, for når du er medlem af VSF,

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J U N I 2 0 1 4 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800

Læs mere