November Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2012. Nr. 1213 124. Årgang"

Transkript

1 November 2012 Nr Årgang 17811

2 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl ,- International 30VSX...Vejl ,- International 16VSX...Vejl ,- International 12VSX...Vejl ,- International 50VSW...Vejl ,- International 30VSW...Vejl ,- International 16VSW...Vejl ,- International 12VS...Vejl ,- Intl. TRQ 300LV 30Lbs...Vejl ,- Intl. TRQ 100LV 12Lbs...Vejl ,- 18 stk 17 stk 19 stk 18 stk 19 stk 16 stk 18 stk 20 stk 17 stk 18 stk MADE IN THE USA International 975LD...Vejl ,- 24 stk International 975CSLD... Vejl ,- 16 stk FRIT VALG - NU 2.500,- MADE IN THE USA TRQ 40 star drag black...vejl ,- TRQ 30 star drag black...vejl ,- TRQ 25 star drag black...vejl ,- TRQ 15 star drag black...vejl ,- TRQ 12 star drag black...vejl ,- 18 stk 20 stk 37 stk 34 stk 19 stk grafisktegn.dk FRIT VALG - NU 2.000,- HVIDOVRE SPORT v/poul Riboe Hvidovrevej Hvidovre Tlf Find os på

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr November Årgang Indhold Efterårets sysler og fangster Tyvekrogens aborrekonkurrence Andespil Biomanipulation på Sjælsø! Befiskning af en sø Gevinsten indløst Fangststatistik LF præmiefisk pr. 3. oktober Foreningsmeddelelser Vi er nu nået til det sene efterår med gult løv på træerne og typisk med lidt mere toppe på søernes overflade. Mange både skal snart på land for vinteren. For mange Brave gælder også at grejet byttes til andet fiskeri eller stilles bort for i år. Dog er vi nu i en af vore topperioder på søerne, der gerne nu kaster rigtigt store og fede vintergedder, - aborrer og -sandarter af sig. Vintersøerne med tilhørende vinterbåde bliver annonceret i december-nummeret af Tidende og på hjemmesiden og står klar til din brug. Det er faktisk derfor de er der. Det er blot et spørgsmål om at finde plads i kalendere, hæderligt vejr, varmt tøj og ikke at forglemme husk redningsvesten. Knæk og Bræk. Vi ses derude. Andre aktiviteter starter også op sideløbende. Lystfiskeriforeningens traditionsrige andespil i november er en enestående chance med fantastisk gode odds - i disse betting tider - for at fange mortensanden eller stegen og måske også få lidt ædel druesaft med hjem. Du Efterårets sysler og fangster skal også så småt til at tænke på godt fiskergrej, du ønsker at udskifte; og så indlevere det til vinterens grejauktion. Næste års grej skal der tænkes på: Nyindkøb, supplementer, julegaveideer, indkøb på grejauktionen, pirkestøbning, fluebinding. Lænestolsfiskeri ej at forglemme. Alt sammen en del af lystfiskerlivet og rent ud sagt: REN HYGGE. Imens vil bestyrelsen klargøre årsafslutning, planlægge næste år og alt hvad der sig hører til generalforsamlingen, således at Lystfiskeriforeningen fortsat sejler på ret og brav kurs. Med Brav hilsen, Formanden Et stort tillykke her til Signe Boes med en flot 9-punder. Den søde lille pige døbes Lilli. Knæk og bræk med livet

4 Tyvekrogens aborrekonkurrence - Små aborrer, men højt humør! Vinden løb rask over Furesøens vover, og aborrerne gik godt i ly, da bådene, som vanligt, stod ud fra Tyvekrogen klokken 8, den 2. lørdag i september. En dag, der efterhånden har indprentet sig hos bådejerne ved den idyllisk beliggende LF-station i det fjerneste hjørne af Vejlesø. I over 40 år har konkurrencen været afholdt, så aborrerne har efterhånden lært, hvornår de skal være på vagt. Det virkede nemlig sådan. Der var kun få og tillige små individer til indvejning, men præmierne lykkedes det dog at få uddelt. Største aborre rent omfangsmæssigt, var den som Conny præsenterede ved indvejningen. Atter et af hans vanlige humoristiske barokke indfald, som giver det hele ekstra kolorit. Aborren havde de smukkeste og klareste øjne, men var lige som Hvalen Hvalborg stoppet ud med vat. Her var det bare Aborren Arnold fyldt med kapok, og sandsynligvis produceret i et land fjernt fra Furesøen. Vinder blev, som sædvanligt var jeg lige ved at sige, Ole Christian, der fangede en aborre på 355 gram. 2. præmien delte Ole Hjardemaal og Per B, da de ikke kunne blive enige om, hvem der egentlig havde fanget den. Betydningen var dog ganske ligegyldig, da præmien, traditionen værdig, var en flaske af det skotske livets vand : En flaske som leveres uden prop, da der er ubredt enighed blandt deltagerne om, at de fiskere, som ender på sekundære placeringer, efterfølgende har behov for at glemme. Dertil er flasken et glimrende redskab. Og så er den tilmed rigtig god at dele med andre, og det blev den

5 Præmieoverrækkelsen blev efterfulgt af en rigtig hyggelig fællesspisning i det til formålet rejste telt. Her forsvandt i hastigt tempo hummerhaler, grillede pølser og nakkekoteletter med tilhørende salater og dressing ned i de slunkne buge sammen med rigelige mængder af udvalgte vine. Det hele blev afsluttet med en meget lækker chokoladekage med tilbehør. Tidendes udsendte var i hvert fald ude af stand til at rokke med ørene efterfølgende, hvilket han må indrømme, at han også var inden. Traditionen tro blev der råbt på en sang fra den lokale kammersanger. Conny måtte derfor give sin version af de bar øl ind. Teksten kan jeg ikke præcis huske, men det var noget med, at der var nogen som blev taget på barbotterne. Hvad det så er for noget? Humøret og stemningen var høj, og smilene ditto brede, så sangen har nok ligget i den mere folkelige genre. Et arrangement som dette kan naturligvis ikke gennemføres uden, at der er nogen, som trækker læsset således, at vi andre kan læne os tilbage og nyde dagen. En stor tak til de, som bar og trak. Så kan man da kun glæde sig til lørdag d. 14. september hvor der atter er aborrekonkurrence. Den er for mit vedkommende allerede noteret i kalenderen. Tidendes udsendte ved bredden af Vejlesø, hvor kragerne huggede godt for sig af resterne fra de fyldte buges bord Andespil 72 Torsdag d. 8. november 2012 kl afholder LF andespil på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby Alle medlemmer med familie er velkomne

6 Biomanipulation på Sjælsø! v. Kaj Nielsen I nogle måneder har der blandt lystfiskere verseret en del udsagn og rygter om garnfiskeri i stor stil på Sjælsø, hvor der skulle være opfisket store mængder aborrer og brasen. Redaktøren har set sig nødsaget til at prøve at få hoved og hale på hele sagen. Udgangspunktet må tages i nedenstående citat, der er en sagsfremstilling på dagsordenspunkt i Rudersdal Kommune d Rudersdal Kommune har i perioden deltaget i et omfattende undersøgelsesprogram af tilstanden i Sjælsø. På baggrund af disse undersøgelser blev det i vinteren besluttet at søge tilskud fra EU s Interreg-puljer til en restaurering af søen sammen med tre sydsvenske kommuner, der udfører et tilsvarende arbejde i den skånske sø Ringsjön. I juni 2011 modtog kommunerne accept fra Interreg-kontoret, hvorefter projektet blev igangsat. I Sjælsø er der siden da udført flere undersøgelser af søens tilstand og fiskebestand, bl.a. med henblik på at optimere den kommende restaureringsindsats. Søen ligger på grænsen til at tippe over i en permanent uklar, alge- og skidtfiskedomineret tilstand. Undersøgelser af fiskebestanden i 2009, 2010 og 2011 har bl.a. vist, at der i nogle år forekommer en meget tæt bestand af årsyngel af brasen. Fiskeriet i 2010 og 2011 samt supplerende undersøgelser i foråret 2012 har desuden vist, at der findes en stor bestand af meget store brasen (3 7 kg). I august september 2012 foretages nye fiskeundersøgelser med særligt fokus på at estimere bestanden af større brasen. Det er i forbindelse med biomanipulationsprojekter vist, at en betydelig reduktion af bestanden af især bundlevende skidtfisk, herunder brasen, kan føre til en mindsket frigivelse af næring fra søbunden i et sådan omfang, at dette har en begrænsende effekt på algemængden i søen, hvilket forbedrer leveforholdene for rovfisk og vandplanter. Samtidig sætter en reduktion i skidtfiskebestanden i større grad dyreplanktonsamfundet i søen i stand til at begrænse algemængden, ligeledes med klarere vand til følge. Indgrebet kan ses som et blandt flere midler til at forhindre en sø i at blive fastlåst i en uklar, artsfattig tilstand, og en reduceret skidtfiskebestand anses i den sammenhæng for at være en betingelse for at opnå succes med andre tiltag. Restaureringsindsatsen i Sjælsø vil i første omgang blive målrettet mod brasenbestanden, der sandsynligvis har en afgørende betydning for søens tilstand. Der vil således blive foretaget en opfiskning af brasen og andre skidtfisk, idet mængden af disse ønskes reduceret betydeligt. Fiskeriet vil hovedsageligt blive foretaget med stormaskede garn, men andre metoder (vod, ruser, el-fiskeri) kan blive anvendt i perioder, hvis disse metoder er de mest effektive. Det er, i overensstemmelse med de beskrevne generelle erfaringer, hensigten over en 2-årig periode at opfiske mindst 80 % af den estimerede brasenbestand, idet det erfaringsmæssigt er det som kræves for på sigt at bringe søen over i den klarvandede tilstand. Der er i foråret som en del af Interreg-projektet - indhentet tilbud fra relevante konsulenter på opgaven og efterfølgende indgået aftale om opfiskning i 2012 og Søens ejer ved Nordvand A/S har givet sin accept til opfiskningen. Der er ikke krav om offentlig høring i forbindelse med en dispensation til det ansøgte. Forvaltningen påtænker dog at indgå i en dialog med de fiskeforeninger, der benytter søen. Sideløbende med opfiskningsprojektet vil der blive udført undersøgelser af søens belastning fra oplandet. Hensigten med dette er, at identificere eventuelle betydende kilder til søens næringsbelastning, således at der kan udarbejdes en indsats til begrænsning af denne. Det vurderes, at den påtænkte opfiskning vil have en positiv effekt på søens tilstand, idet der forventes en stabilisering i planteudbredelsen og en mere naturlig, rovfiskekontrolleret fiskebestand. Der forventes som følge deraf, at det vil blive muligt for en mere klarvandet sø med et rigere dyre- og planteliv. Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation for naturbeskyttelsesloven I forbindelse med projekt Algae Be Gone (EU-interregprojekt) vil der blive udført biomanipulation i Sjælsø i 2012 og Baggrund Der er udført undersøgelser af fiskebestanden i Sjælsø i 2009, 2010, 2011og Resultaterne herfra har bl.a. vist, at der i nogle år forekommer en meget tæt bestand af årsyngel af brasen. Ved fiskeriet i 2010, 2011 og 2012 er der desuden fisket målrettet efter større brasen, der erfaringsmæssigt ikke fanges i de biologiske oversigtsgarn (NOVANA-garnene). Fangsterne herfra 17816

7 (2012) har vist, at der findes en stor bestand af brasen på 3 7 kg. Biomanipulationen vil blive målrettet søens brasenbestand, der sandsynligvis har en afgørende betydning for søens tilstand. Der vil således blive foretaget en opfiskning af brasen og andre skidtfisk. Fiskeriet vil hovedsageligt blive foretaget med garn og vod, men andre metoder (ruser, el-fiskeri) kan blive anvendt i perioder, hvis disse metoder er de mest effektive. Arbejdet vil blive delt op i 4 dele: 1. Fiskeri med specialfremstillede brasengarn I 2012 og 2013 fiskes der med op til 20 stk. specialfremstillede brasengarn, der er 90 meter lange og består af 5 maskevidder fra mm. Garnene vil blive afmærket med flag og bøjer. Fiskeriet foretages med garnsætninger om eftermiddagen og med efterfølgende røgtning inden kl. 8 den efterfølgende morgen. Der udføres op til 6 af denne type garnsætninger om året. Disse specialgarn har her sidst på året (2012) vist sig udelukkende at fange de store brasen, plus enkelte karper, der er genudsat. Ingen af disse store fisk bliver fanget med NOVANA-garnene, idet de store brasener svømmer direkte igennem og ødelægger de meget tynde garn uden at sidde fast. Erfaringsmæssigt er maskevidden i de nyudviklede brasengarn så stor, at evt. aborrer direkte svømmer igennem uden at blive fanget. 2. Fiskeri med stormaskede garn efter brasen i gydeperioden I 2013 fiskes der med op til 4 km stormaskede garn, der i gydeperioden (forventet tidspunkt maj/juni) vil blive røgtet dagligt. Garnene vil blive afmærket med flag og bøjer. Garnene vil blive stående i søen gennem hele gydeperioden, idet fiskeindsatsen i denne periode skal være så høj som muligt

8 3. Fiskeri med stormaskede garn efter brasen udenfor gydeperioden I 2012 og 2013 fiskes der med op til 4 km stormaskede garn. Garnene vil blive afmærket med flag og bøjer. Fiskeriet vil blive udført med garnsætninger hver 3. dag. Garnene sættes om eftermiddagen og røgtes den efterfølgende morgen inden kl. 8. Fiskeriet ønskes påbegyndt i løbet af sommeren 2013, når erfaringerne fra fiskeriet med de specialfremstillede brasengarn (punkt 1 ovenfor) er vurderet. Garnene til dette fiskeri indkøbes på baggrund af disse erfaringer. 4. Vodfiskeri efter brasenyngel i tilløb og afløb fra søen. Fiskeriet ønskes udført i vinterperioden 2012/2013, eller hvis der observeres store lokale stimer brasen i andre perioder. Døde brasenyngel opfiskes Foto: Carsten Bjørn. Fælles betingelser for fiskeriet Rovfisk genudsættes så vidt muligt, hvis disse er i levedygtig stand. Kommentarer Hvad der ikke kommer som en overraskelse, har de indledende fiskeundersøgelser med NOVANA-garnene, med en maskevidde på max. 85 mm, vist, at der er en glimrende bestand af store aborrer. Erfaringsmæssigt fanges kun en ganske lille mængde (1 2 %) af søens samlede bestand ved de ganske få garnsætninger. Forsiden Vue over Sjælsø fra 500 meters højde over Kongevejen. Øresund i horisonten. Foto: Kaj Nielsen d Disse fangster har således ingen betydning for søens samlede bestand. Måske tager lystfiskerne en væsentlig større del af bestanden, idet der her i foråret er fanget pænt med aborrer. Brasenbestandens størrelse, der er vurderet til 15 ton, er nok ikke helt ved siden af, idet 3 dages fiskeri med få garn i maj 2012 kunne fange over 230 fisk med en samlet vægt på over 1 ton. Måske er vurderingen i underkanten af, hvad der reelt findes i søen. Man kan fundere over om en opfiskning af de store brasen vil have indflydelse på aborrernes fødegrundlag. Der vil sandsynligvis ikke vil blive færre brasen-årsyngel, og dermed mindre føde til aborrerne. Det er beregnet at brasenen normalt gyder ca. 200 æg pr. gram brasen. D.v.s. at en brasen på 5 kg under legen vil levere æg. Hvis der så er 3 ton brasen tilbage og halvdelen er damebrasen, vil disse kunne levere 300 mill. æg, hvilket jo er en hel del. Mængden af brasenyngel reguleres snarere i høj grad af den interne yngelkonkurrence i søen mellem brasen og aborrer (der som små æder det samme) og andre fisk, samt prædation fra rovfiskebestanden. Så hvis der kommer en nedgang af antallet af brasen-årsyngel vil dette sandsynligvis medføre en stigning i mængden af de små aborrer, der så i stedet vil fungere som fødegrundlag for de store aborrer. Det vil derfor ikke have den store betydning, hvis brasenbestanden bliver reduceret til 20 % af hvad den er i dag. Aborrerne er opportunister, dvs. at de æder hvad der er tilgængeligt. Selv de store rovlevende går gerne på myggelarvediæt eller andet, hvis de almindelige byttefisk er opædt. På Esrum Sø viser maveundersøgelser af store rovlevende aborrer, at de sidst på året, når der ikke er mere grovfoder, kan have vommen fuld af myggelarver og andre smådyr

9 Søens fosforindhold er på et niveau, hvor det erfaringsmæssigt giver fornuftige resultater at lave en opfiskning af skidtfisk, men kommunerne arbejder sideløbende med at identificere og nedbringe den eksterne belastning, så man på sigt vil komme længere ned i fosforindholdet i vandet. Den eksterne belastning er f.eks. udløb fra rensningsanlæg, mindre åtilløb og uautoriserede spildevandsledninger. Yderligere fjernelse af plantevækst sidst på året vil kunne reducere fosforindholdet væsentligt. Det er, ifølge DMU rapport nr. 636, efterhånden klargjort, at en enkelt gang biomanipulation med efterfølgende opklaring af vandet kun holder i 8 til 10 år, idet søer så vil falde tilbage til den oprindelige tilstand. Dette vil på Sjælsø blive imødegået med opfiskninger af skidtfisk gennem årene der kommer. Kommunens ønske om dialog med lystfiskere er Lystfiskeriforeningen meget glad for. Dog ville det have været prisværdigt, hvis lystfiskerne var blevet inviteret til en dialog inden projektet blev søsat, idet mange misforståelser kunne være undgået. Der er ikke faktuelt opfisket rovfisk i nævneværdig mængde. Disse er genudsatte. Lystfiskeriforeningens søpolitik er helt klar og konstruktiv: Kommunalt engagement inddrager søens brugere tidligt og naturligvis! Åben kommunikation Vær på vagt overfor eventuel selvberettigende interessesammenblanding mellem firmaer konsulenter projektering kontrakt/udførelse Finansiering intet salg af opfiskede rovfisk. Disse genudsættes betingelsesløst. Brasen med gydeknopper Foto: Carsten Bjørn. (Se også Om Lystfiskeriforeningen s link til vor søpolitik). Supplerende oplysninger om restaureringen kan findes på: sjaelsoesamarbejdet.dk Algae be gone Sørestaurering i Danmark. Faglig rapport fra DMU nr. 636, Lystfiskeriforeningen har fisket på de Sjællandske søer gennem 126 år og har i dag fiskeårs og naturbevarelses erfaring fra vore søer i fisketasken

10 Befiskning af en sø v. Kaj Nielsen Afgang. Varm frokost påklædning. Den ærede formand, der normalt sørger for at vejret er i orden på bestyrelsens befiskning af en sø, havde i år ikke helt fået aftalerne på plads, så det var med nogen bæven at vejrudsigten i ugen op til den årlige befiskning af Esrum Sø d. 22. september blev fulgt intenst. Der blev lovet temmelig meget vind og vand fra sydlige retninger. Ikke det ideelle på Esrum Sø. 1,530 kg. Aftenen inden ankom bestyrelsen efter arbejdstid for at nyde Per B. s trompetgryde, der igen i år var uovertruffen. Per B. klagede dog over at vejret i lange tider havde været alt for tørt til trompetindsamling, så han havde brugt en hel del fisketid på trompetsvampene, før der var tilstrækkeligt. Formanden, som for kort tid siden var fyldt 60, og som i den anledning var blevet begavet på vegne af Lystfiskeriforeningen, fik som dessert en fødselsdagskagemand, som han velvilligt parterede til uddeling blandt bestyrelsesmedlemmerne. Morgenen var grå med let vind der dog op ad dagen tiltog i styrke så de fiskere der havde valgt at ligge i vindsiden fik en pæn gyngetur. Selv om der visse steder var endog meget store stimer på ekkoloddet, var aborrerne denne gang ikke rigtig til at få i tale. De store spyttede agnfiskene lige så hurtigt, som de blev serveret. Der blev ud over en masse små dog taget nogle få gode spisefisk, og overinspektøren fik en enkelt pæn på 1,530 kg

11 En af dem der blev spyttet. Frokosten blev indtaget ved Kongens Bøge, hvor formandens traditionsrige sørøversild med træben sammen med en god dram vederkvægedes alle. Formanden blev dog under snakken her pålagt til fremover at sørge for bedre vejr til befiskningen. Herefter kæmpede nogle få ihærdige videre et par timer med bølgerne, medens de øvrige havde andre uopsættelige ærinder og tog hjem og hilste på familierne. Solen bryder igennem for et kort øjeblik. Efterlysning For nogle måneder siden donerede jeg et W. Ø. Larsen spejl med gammelt fiskemotiv til den nye Holtestation. Da spejlet åbenbart ikke kan bruges på Holtestationen, vil jeg gerne have det igen. Spejlet blev oprindelig leveret i en kuffert og anbragt i kælderen i Frederiksdal. Jeg har siden fået kufferten tilbage, men nu vil jeg altså gerne havespejlet tilbage kan nogen hjælpe?! V.H. Thomas Darrel nr Lidt nyt fra Søndersø Vores opsynsmand på Søndersø har været nødt til at stoppe, så inspektøren efterlyser en ny samarbejdspartner til stationen. Hvis du er interesseret, ring venligst til Werner Larsen på tlf:

12 Gevinsten indløst v. Anker Nissen Carsten Ryby ved styrbords downrigger på ZIMBA Den 5. September modtog jeg fra formand Bent Laursen den glædelige nyhed, at jeg havde vundet i lotteriet om en fisketur på Sundet med Carsten Ryby. Jeg aftalte med Carsten, at præmien skulle indløses 1. Oktober, og da datoen nærmede sig studerede vi flittigt vejrudsigten på internettet (DMI). Det så ikke for godt ud, men vi trodsede udsigten til en del blæst fra syd og mødtes som aftalt på Nivå Havn kl. 16. Her gik vi om bord i Nive Å s Lystfiskerforenings båd ZIMBA, en mindre speedbåd med 70 HK fast monteret udenbords motor. Jeg blev hurtigt klar over, at Carsten er særdeles rutineret i betjening af såvel båden som det særlige fiskegrej, der anvendes til trolling. En fiskemetode, som jeg nok havde hørt om, men ikke tidligere agtet endsige prøvet, så jeg var spændt på, hvad der ventede. En kraftig downrigger blev monteret på hver side. Jeg fik bagbords side med tilhørende fiskestang og multiplikatorhjul. Med et håndtag betjenes downriggeren således, at man præcist kan vælge i hvilken dybde den og dermed blinket skal gå. Straks uden for havnen valgte Carsten en sydlig kurs, dvs. imod frisk vind og pæne bølger. Men da farten ved trolling er mellem 2 og 3 knob, klarede båden det ganske flot, og da loddet viste en vanddybde på mellem 4 og 6 meter blev grejet sat. Nu gik det roligt sydover. Efter få minutter kom der liv i min stang, og en torsk på ca. 1 kg blev halet hjem. Jeg fik overraskende hurtigt smag for denne fiskemetode. Og på de to timer, hvor vi fiskede og hyggesnakkede, var heldet med mig seks gange. Vi vendte ved Rungsted og havde så glæde af den medløbende sø, da vi lidt tættere på land gik nordover. Carsten mente, at jeg her ville have gode chancer for at få en ørred på krogen. Det øgede spændingen, men det blev ved torskene. Da vi nærmede os området ud for Nivåens udløb blev 500 meters fredningszonen respekteret, og grejet bjærget. Sammenlagt blev det til i alt syv torsk i 1 2 kg størrelse, som Carsten generøst overlod til mig. Det var ikke de største af slagsen, men de var friske og lækre, så jeg var glad og taknemmelig for den dejlige gevinst og hyggede mig efterfølgende hjemme med at filetere og fryse ned samt efter en let kogning af hoveder og ben at pille kød til en dejlig torskesalat

13 BK 05/ / Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf /1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på

14 Fangststatistik August 2012 Station Både Gedder Aborrer Ål Sandart Karpe Suder Knude Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. Arresø Bagsværd Sø Bavelse Sø , Buresø Esrum Sø ? Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte ,5 9 18? Furesøen Frederiksdal ? Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø Lyngby Sø ,5 3 1? 1? Sjælsø ,5 33 9? Søllerød Sø ? Søndersø ? Tissø , Tystrup Sø 9 1 4, , Præstø Fjord I alt ? 1? Arresø: Låsen på stangkassen har været i stykker. Årer udlånt af inspektør Torsten Hviid reddede fisketuren for et par medlemmer. Det ene par årer er dog ikke tilbageleveret. Få det lige gjort. Bagsværd Sø: Et par pæne sandart har søen kastet af sig. Og så i højsommeren. Søen kan blive interessant her til efteråret. Bavelse Sø: Ikke mange tegninger dog er der fanget pæne aborrer og genudsat et par sandart. Buresø: Gedder op til 75 cm udsat. Og der er registreret 6 brasen udsat. Esrum Sø: I alt 128 aborrer hjemtaget. Desværre er kun de 53 vejet med en samlet vægt på 29 kg. Altså godt og vel 0,5 kg pr. stk. Den største iflg. rapportbogen på 1,75 kg fangede Per Mikkelsen d.19 august. Største registrerede gedde var på 6,2 kg. Haraldsted Sø: Desværre viser det sig at det kære væsen ikke har kunnet finde ud af at aflevere fangstrapporten herfra. Inspektør Holving mener dog at kunne huske, at der er fanget pænt med aborrer hvoraf størsteparten stadig svømmer rundt i søen. Holte: Gad vide om Vejlesø nu kan give fisk. Benny Kurt har fanget aborrer der. Ellers har Furehavet fra Holtestationen givet pæne spiseaborrer. Frederiksdal: Aborre med en længde på 50+ er indskrevet i rapportbogen. Sådan en plejer at veje mellem 1,5 og 2,0, kg alt efter hvor tykvommet den er. Gentofte Sø: Herligt at nogle medlemmer fisker gedder med flue. Selv om de ikke er overmåde store er det et spændende fiskeri. Gyrstinge Sø: Er stadig lukket pga. for lav vandstand. Sjælsø: Gedder op til små 5 kg og aborrer op til 1,6 kg. Dog kendetegner det fiskeriet i august at der er fanget og genudsat mere end 1000 småaborrer. Søllerød Sø: Her er der i rapportbogen skrevet om store aborrer! Hvor store de er melder historien intet om, men der er registreret fisk på op til 0,5 kg. Måske en fremtidens aborresø. Søndersø: Medefiskerne har snuppet sudere op til 2,5 kg og en enkelt brasen er registreret på 2,4 kg. Tissø: Mikael Sterup-Hansen, der ikke er helt ukendt med de store gedder i søen, har fanget og genudsat en gedde på 8,5 kg. Aborrefiskerne her har gennemført traditionen med at veje de hjemtagne fisk. Foreningen takker. Tystrup Sø: Også her bliver aborrene vejet. Tak. Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende December-nummeret 1. november Januar/Februar-nummeret 3. december Marts-nummer 1. februar 17824

15 LF præmiefisk pr. 3. oktober 2012 Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: Gedde Mikael Sterup-Hansen ,500 Tissø Wobler Kurt Plith Gedde Per B ,800 Sjælsø Lev. agn Jan Hansen Aborre Per Mikkelsen ,890 Esrum Sø Lev. agn Henrik Bahrenscheer Af pladshensyn vil kun den størst tilmeldte fisk af hver art, samt de præmiefisk, der ikke tidligere har været offentliggjort i Lystfiskeri-Tidende, være at finde på listen. Den komplette præmiefiskliste findes på hjemmesiden. Torsdagsmøder i Holte Så er det atter blevet tid til hyggeligt samvær i det fine nye hus på Holtestationen. Traditionen tro så starter sæsonen med torsdagsmøder torsdag d. 4. oktober ved 19-tiden. Der er ingen dagsorden, ingen tilmelding, mød blot op til masser af hyggesnak med andre Brave. Poul Hansen, inspektør i Holte Transducer til ekkolod Jeg søger en transducer til mit ekkolod, Eagle Ultra, bærbar. Kontakt venligst Niels Hoffmeyer på Sæt X Sæt allerede nu X i kalenderen, så du husker Lystfiskeriforeningens arrangementer i den kommende vintersæson. Torsdag d. 8. november 2012: Andespil. Se andetsteds i dette nummer. Torsdag d. 24. januar 2013: Auktion. Se de kommende numre. Torsdag d. 21. marts 2013: Generalforsamling. Alle arrangementer finder sted på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby. Foreningsmeddelelser NYE OG GENINDMELDTE Lars H. Christensen Markvej Brøndby Strand Stefan J. Halvorsen Fiskene Ølstykke UDMELDTE Bent Nielsen Frederiksborgvej Allerød

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Tlf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Åsen Bagsværd Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang December 2012 Nr. 1214 124. Årgang 17827 PENN TRQ TRQ 12 329 meter / 0.31 TRQ 15 293 meter / 0.36 TRQ 25 293 meter / 0.46 TRQ 30 402 meter / 0.46 TRQ 40 320 meter / 0.56 Normalpris kr. 3.999,- Nu kun:

Læs mere

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang December 2013 Nr. 1224 125. Årgang 18003 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang Juni 2012 Nr. 1209 124. Årgang 17731 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1209 Juni 2012 124. Årgang Indhold Formandens... 17733 Nye regler ved Furesøkonkurrencen!... 17734 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang Oktober 2011 Nr. 2002 123. Årgang 17603 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget mere

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang Juli / August 2012 Nr. 1210 124. Årgang 17747 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1210 Juli / August 2012 124. Årgang Indhold Moralsk forfald og hærværk... 17749 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang Oktober 2013 Nr. 1222 125. Årgang 17971 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,- Nu

Læs mere

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091 Oktober 2008 Nr. 1172 120. Årgang 17091 17092 Spådomme en brav orientering... 17093 Fiskeatlas sidste udkald... 17094 Meddelelse fra Furesø Kommune... 17095 Haraldsted Sø... 17096 Furesøen... 17100 Medlemsblad

Læs mere

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043 Juli / August 2008 Nr. 1170 120. Årgang 17043 17044 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1170 Juni 2008 120. Årgang At fiske... 17045 En kæmpe succes og et maratonløb... 17046 90

Læs mere

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171 April 2009 Nr. 1177 121. Årgang 17171 17172 Invasive Arter... 17173 Årets grejauktion... 17174 Udsætninger i 2008... 17176 Fangststatistik fra private både på Furesøen... 17176 LF deltager i klimakonferencen!...

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013 Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 213 Fra d. 2. til 21. august 213 udførte Rudersdal Kommune en undersøgelse af fiskebestanden i Birkerød Sø. Dette notat beskriver metoder og resultater fra undersøgelsen.

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø

Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø August 2005 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 2005. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse RESUMÉ...2 MATERIALER OG METODER...3 RESULTATER...5

Læs mere

Juni 2014. Nr. 1229 126. Årgang

Juni 2014. Nr. 1229 126. Årgang Juni 2014 Nr. 1229 126. Årgang 18099 Frit Valg 150,- Quantum Vandtæt Taske Medium el. Large Vejl: 269,-/299,- Super Samson Fiskevægt 5,10 el. 25kg Vejl: 249,- Frit Valg 150,- Wobler Kup! RAPALA,ABU,DLT,

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang Maj 2013 Nr. 1218 125. Årgang 17891 Guldfest i Hvidovre Sport Starter mandag den 6. maj kl. 8.00 Hvidovre Sport fylder 50 år og det vil vi gerne markere med ekstra gode priser De fleste tilbud er til langt

Læs mere

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang September 2013 Nr. 1221 125. Årgang 17939 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

April 2014. Nr. 1227 126. Årgang

April 2014. Nr. 1227 126. Årgang April 2014 Nr. 1227 126. Årgang 18051 Frit Valg 150,- Quantum Vandtæt Taske Medium el. Large Vejl: 269,-/299,- Super Samson Fiskevægt 5,10 el. 25kg Vejl: 249,- Frit Valg 150,- Wobler Kup! RAPALA,ABU,DLT,

Læs mere

Nr. 1134 116. Årgang

Nr. 1134 116. Årgang Nr. 1134 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1134 December 2004 116. Årgang Indhold Eventyrlyst & hjemmehygge... 16425 Fantastiske Esrum Sø... 16426 LF - emblemet til

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Nr 1107 April 2002 114. Årgang

Nr 1107 April 2002 114. Årgang Nr 1107 April 2002 114. Årgang Sandarten er ikke fredet i april, selvom den allerede nu ofte er på sine gydepladser. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1107 April 2002

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

December Nr Årgang

December Nr Årgang December 2011 Nr. 1204 123. Årgang 17651 I lyst og nød... 17653 Du skylder mig en historie!... 17654 Tanker efter en ildebrand... 17655 Trykfejl i Lystfiskeri-Tidende... 17656 Indholdsfortegnelse 2011...

Læs mere

Nr 1117 April 2003 115. Årgang

Nr 1117 April 2003 115. Årgang Nr 1117 April 2003 115. Årgang Aprilfiskeri er dette billede ikke fra, men derimod fra februar. Læs mere inde i bladet. Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 117. fiskeår Nr. 1117 April 2003 115. Årgang

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang Juli / August 2011 Nr. 2000 123. Årgang 17555 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 2000 Juli / August 2011 123. Årgang Indhold Blandede bolcher og meddelelser... 17557 Furesøens

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

STORGEDDERNES TISSØ: Af Gordon P. Henriksen

STORGEDDERNES TISSØ: Af Gordon P. Henriksen TISSØ: STORGEDDERNES Der er igennem årene landet masser af gedder mellem 10 og 15 kilo på Tissø og det er kun blevet bedre efter erhvervsfiskeriet blev stoppet. Følg med en tur på søen, hvor vi har taget

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Lystfiskeriforeningens Reglement

Lystfiskeriforeningens Reglement Lystfiskeriforeningens Reglement I medfør af Lystfiskeriforeningens love 6 fastsættes herved Reglement for Lystfiskeriforeningen. AFDELING 1 Almindelige bestemmelser. I Medlemsrettigheder og pligter. 1.

Læs mere

November 2009. Nr. 1183 121. Årgang 17283

November 2009. Nr. 1183 121. Årgang 17283 November 29 Nr. 1183 121. Årgang 17283 17284 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Høj standard... 17285 Har du kage med?... 17286 Esrumgård... 17289 Befiskning 29... 1729 Gællegarn og ruser i Furesøen...

Læs mere

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235 September 2009 Nr. 1181 121. Årgang 17235 17236 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1181 September 2009 121. Årgang Indhold Vejret... 17237

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Januar / Februar 2014 Nr Årgang

Januar / Februar 2014 Nr Årgang Januar / Februar 2014 Nr. 1225 126. Årgang 18019 Savagear Hoodie På lager igen Spar 50% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

April 2012. Nr. 1207 124. Årgang

April 2012. Nr. 1207 124. Årgang April 2012 Nr. 1207 124. Årgang 17699 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1207 April 2012 124. Årgang Indhold Forår i Lystfiskeriforeningen... 17701 Grejauktion 2012... 17702

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Furesøkonkurrencen har i år hjemhavn i Frederiksdal Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 115. fiskeår Nr. 1098 Juni 2001 113. Årgang Der er forår for 115. gang...15817

Læs mere

Oktober 2014. Nr. 1232 126. Årgang

Oktober 2014. Nr. 1232 126. Årgang Oktober 2014 Nr. 1232 126. Årgang 18163 Vi lykkes i al ydmyghed... 18165 Lidt løst og fast om duft, lugt, m.m...... 18166 Lystfiskerberetninger... 18170 Åleudsætning i Gentofte Sø... 18171 Udsætninger

Læs mere

November Nr Årgang 16939

November Nr Årgang 16939 November 2007 Nr. 1163 119. Årgang 16939 16940 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1163 November 2007 119. Årgang Indhold Årstidens fisk... 16941 Karrusel på Lyngby Sø 1950...

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang 17491 PRISER I VERDENSKLASSE Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk Under Overfladen Husk Du kan altid finde os på w www.annabang.dk Så er Under Overfladen på ude igen. Denne gang med ny redaktør og i nyt design. Og hvorfor så det? John Andersen har takket af som redaktør

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Oktober 2006. Nr. 1152 118. Årgang 16747

Oktober 2006. Nr. 1152 118. Årgang 16747 Oktober 2006 Nr. 1152 118. Årgang 16747 16748 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1152 Oktober 2006 118. Årgang Indhold To skridt frem og et tilbage fremdrift... 16749 Restaurering

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

December Nr Årgang 17299

December Nr Årgang 17299 December 2009 Nr. 1184 121. Årgang 17299 17300 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Perspektiver ved liv og lystfiskeri... 17301 Fru Fortuna og andespil... 17302 Grejauktion... 17304 Bådtegningsreglementet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

November 2014. Nr. 1233 126. Årgang

November 2014. Nr. 1233 126. Årgang November 2014 Nr. 1233 126. Årgang 18179 Politik med perspektiv Tak!... 18181 Venner på tværs af vandene... 18182 I vikingeskibets kølvand - M/S Tøsen... 18184 De alternative LF-kort... 18187 Biomanipulation

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

November 2010. Nr. 1193 122. Årgang

November 2010. Nr. 1193 122. Årgang November 2010 Nr. 1193 122. Årgang 17459 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fiskebestanden i Gurre Sø

Fiskebestanden i Gurre Sø Fiskebestanden i Gurre Sø August 26 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 26. Konsulenter: Carsten Bjørn & Morten Wiuf Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 2 METODER... 3 RESULTATER... 5 DE ENKELTE ARTER...

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

September 2014. Nr. 1231 126. Årgang

September 2014. Nr. 1231 126. Årgang September 2014 Nr. 1231 126. Årgang 18131 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 128. fiskeår. Nr. 1231 September 2014 126. Årgang Indhold Fiskemåned med mere... 18133 Furesøkonkurrencen 2014... 18134

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

September 2010. Nr. 1191 122. Årgang

September 2010. Nr. 1191 122. Årgang September 2010 Nr. 1191 122. Årgang 17411 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315

Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315 Januar / Februar 2010 Nr. 1185 122. Årgang 17315 17316 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1185 Januar / Februar 2010 122. Årgang Indhold Noget

Læs mere

Nr 1121 September 2003 115. Årgang

Nr 1121 September 2003 115. Årgang Nr 1121 September 2003 115. Årgang En karpe fra Gentofte Sø. Fangeren hedder Henrik Carl og karpen vejer 12,1 kilo. LF s ældste karpevand leverer få men fine fisk. September regnes i øvrigt for den bedste

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Skovsøen. En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole

Skovsøen. En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole Skovsøen En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole Kan man fange fisk? Et af de mange spørgsmål som dukker op under introen til det projekt, som 5. gul skal i gang med. Klassen skal lave

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere