EDI-guide for Regres Bilag 1 EDIFACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDI-guide for Regres Bilag 1 EDIFACT"

Transkript

1 EDI-guide for Regres Bilag EDIFAT Version 3.3 Final

2 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: orten Lassen, F&P IT-afdelingen Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller afsnit Kommentarer 3. August 200 PDF dokument 3.2 final 5. mar 203 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 final. nov 205 Første udgivelse som selvstændigt dokument Jf. bilag 2 Ajourføringshistorik. november 205, Version 3.3 Final Side 2 af 26

3 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT Indholdsfortegnelse SEGENTOVERSIGT OG TØRRESNOR EDI-EDDELELSEN TEKNISKE DEFINITIONER SEGENTGRUPPER OG DATA I REGRESEDDELELSEN SIGNATURFORKLARING TIL SEGENTBESKRIVELSERNE SEGENTOVERSIGT FOR REGRES DOKUENT TØRRESNOR FOR REGRES DOKUENT SEGENTER BG START PÅ EDDELELSE TA KONTAKTINFORATION DO REKVIRERING AF DOKUENTER DT DATO/TID/PERIODE FTX FRI TEKST ITB - INTERESSEBESKRIVELSE (KØRETØJSBESKRIVELSE) PS - OPLYSNINGER TIL REGRESSAGEN NAD NAVN OG ADRESSE RFF - REFERENER SGF - SAGSFORHOLD SKZ - SKADEZONE VAL BELØB UNB FORSENDELSENS HOVED UNH EDDELELSENS HOVED UNS - SEKTIONSSEPARATOR UNT EDDELELSENS AFSLUTNING UNZ FORSENDELSENS AFSLUTNING REFERENER november 205, Version 3.3 Final Side 3 af 26

4 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT Segmentoversigt og tørresnor. EDI-meddelelsen EDI-meddelelsen for regres er udviklet med henblik på at forenkle dataudvekslingen mellem to forsikringsselskaber i forbindelse med regressager. Da ikke alle sagsinformationer forefindes elektronisk, er det ofte nødvendigt at supplere med manuelt fremsendt information. Denne må dog ikke fremsendes før første EDI-transaktion er afsendt, idet al kommunikation også den manuelle - skal identificeres med et regressagsreferencenummer. Denne EDI-guide indeholder alene en beskrivelse af den EDI-meddelelse som udveksles parterne imellem. Koblingen til de administrative systemer er den enkelte virksomheds eget ansvar.2 Tekniske definitioner Det er aftalt, at de to parter (forsikringsselskaber) identificerer sig overfor hinanden ved anvendelse af et VIR-nummer, jf. bilag A..3 Segmentgrupper og data i regresmeddelelsen EDI-regresmeddelelsen er opbygget efter EDIFAT-syntaksreglerne. I UNA-segmentet sendes diverse syntaks informationer. Dette segment dannes automatisk af konverteren. UNB- og UNZ-segmenterne angiver start og slut på en forsendelse. Afsender og modtager identificeres via en EDI-adresse, jf. bilag A. UNH- og UNT-segmenterne angiver start og slut på hver enkelt meddelelse i en forsendelse samt type på meddelelsen (REGRES) og et fortløbende nummer på hver enkelt meddelelse i forsendelsen. Regresmeddelelsen er opdelt i segmentgrupper. I segmentgruppe 0 anvendes NADsegmentet til at angive uheldsstedet. I segmentgruppe 02 forekommer segmenterne to gange. I første forekomst vedrører oplysningerne modtageren, dvs. at VIR-nummeret i NAD-segmentet identificerer det selskab, som der sendes en meddelelse til og det næste NAD-segment i denne gruppe vedrører forsikringstageren i det modtagende forsikringsselskab. Det skal bemærkes at segmentgruppe 02 forekommer 2 gange i en meddelelse. Første forekomst indeholder oplysning om det forskringsselskab (og dets forsikringstager m.m.) som modtager meddelelsen. Anden forekomst indeholder oplysning om det forsikringsselskab (og dettes forsikringstager, m.m.), som afsender meddelelesen.. november 205, Version 3.3 Final Side 4 af 26

5 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT.4 Signaturforklaring til segmentbeskrivelserne Funktion Beskriver segmentets funktion Status/gentagelse Angiver status (obligatorisk etc.) og antallet af mulige gentagelser for den aktuelle anvendelse, desuden beskrives om det pågældende segment er underlagt en anden gruppe Formål Beskriver anvendelsen af segmentet i dette subset Segment format Beskriver segment strukturen og data formaterne Tag: Angiver EDIFAT-identifikation af et dataelement eller et sammensat dataelement. Navn: Angiver navn på dataelementet. Sammensatte dataelementers navn samt enkeltstående dataelementer er angivet med blokbogstaver og er desuden fremhævet. Brug: Angiver betydningen af dataelementet. andatory: Data skal være til stede (note og 2) onditional: Data skal være til stede, hvis specificerede forhold gør sig gældende. N Not for use: Det er aftalt ikke at anvende dette element. Note Brugen af status betyder, at et onditional felt ændrer status til andatory. Note 2 Når status anvendes på et element, der er underliggende et ikke andatory element (segment, gruppe etc.) er det det overliggende element, der er bestemmende. Note 3 anvendes og elementerne forkert af afsenderen, betragtes dette som en fejl. Note 4 For og elementer, skal modtageren være i stand til at modtage data. Format: Angives som specificeret i ISO 9735 (normal EDIFAT notation): ax alfabetisk, fast længde anx alfanumerisk, fast længde nx numerisk, fast længde a...x alfabetisk, max. længde (venstrestillet) an...x alfanumerisk, max. længde (venstrestillet) n...x numerisk, max. længde (højrestillet) Kommentar: Uddybende beskrivelse af anvendelsen af elementet i klar tekst.. november 205, Version 3.3 Final Side 5 af 26

6 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT.5 Segmentoversigt for REGRES dokument ID NAVN REPT REPT UNH Dokumenthoved BG Start på dokument DT Dato og tid SGF Sagsforhold NAD Uheldssted UNS Dokumentdeler Segmentgruppe I NAD Navn og adresse forsikringsselskab I TA Kontakt person I RFF Referencer 4 I UNS Dokumentdeler I NAD Navn og adresse forsikringstager I RFF Referencer (til PR-nr.) 4 I UNS Dokumentdeler I SKZ Skadezone 0 I ITB Interessebeskrivelse (køretøjsbeskrivelse) 5 I PS Oplysninger til regressagen I VAL Beløb 5 I DO Rekvirering af dokumenter 8 I FTX Fri tekst I UNT Dokumentafslutning = onditional = valgfri = andatory = obligatorisk Tallet angiver antal forekomster. november 205, Version 3.3 Final Side 6 af 26

7 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT.6 Tørresnor for REGRES dokument Niveau: 0 UNH BG DT SGF NAD UNS fortsat 0 grp. 2 2 fortsat NAD TA RFF UNS NAD RFF UNS SKZ UNT ITB PS VAL DO FTX november 205, Version 3.3 Final Side 7 af 26

8 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2 Segmenter Den EDIFAT-meddelelse, der danner grundlag for EDI-regres blev udviklet i slutningen af 980 erne med baggrund i EDIFAT directory 88.. Siden da er der sket en stor udvikling inden for EDIFAT-standarderne, herunder også en udbygning af en del af de segmenter, som indgår i EDI-meddelelsen vedr. regres. Ved udgivelsen af denne reviderede EDI-guide bliver directory 88. stadig anvendt som grundlag for EDI-regresmeddelelsen, og de egenudviklede segmenter som i sin tid blev udarbejdet er bibeholdt. Derfor er de oprindelige segmentbeskrivelser fastholdt, og der er ikke taget hensyn til, at der på en række områder er sket ændringer i den internationale standard.. november 205, Version 3.3 Final Side 8 af 26

9 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2. BG Start på meddelelse Angiver meddelelsens start og type af meddelelse Status/gentagelser: andatory / Identifikation af meddelelsens navn og funktionstype 002 EDDELELSE eddelelsens navn, kodet eddelelsens navn N n3 an 35 REGRES 004 EDDELELSENS NUER = da andatory og ikke anvendt 03 DATO/TIDSPUNKT FOR EDDELELSE 2000 Dato n6 Indtastningsdato (ÅÅDD) 2002 Tidspunkt n4 (TT) valgfrit 225 EDDELELSENS FUNKTION; KODET 008 PRIÆR REFERENE Skal angives 54 Referencenummer Regressagens referencenr. afsender 53 Referencebasis N an DATO/TIDSPUNKT FOR N REFERENE 2000 Dato N n Tidspunkt N n4 Koder: 225: Koder Værdisæt 0 Almindelig regres 3 Ikke accepteret. Denne regressagstype er ikke omfattet af EDI behandling 0 Sagen kan ikke findes eller mangelfulde oplysninger 2 Regler for dataelementernes indhold ikke overholdt(semantisk fejl) 3 Rykker 2 22 Vi beder vores forsikringstager anmelde og vender tilbage 23 Regreskrav trækkes tilbage 30 Betaling af regreskrav 40 Kvittering for betaling af regreskrav På web-serveren er kode 0 af praktiske grunde opdelt i 3 underkoder: 0a Almindelig regres 0b Anmodning om bilag 0æ Ændring af oplysninger Ved kode 30 og 40 udfyldes tidspunkt. Indtastningsdato og tidspunktet anvendes, dvs. når sagsbehandler anviser betalingen. afsenders regressagsreferencenummer skal altid med (dog ikke hvis dokumentkode 225 er 3, 0 eller 2) 2 Rykker(3) må ikke indeholde fritekst.. november 205, Version 3.3 Final Side 9 af 26

10 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.2 TA kontaktinformation Identifikation af kontakt hos afsender Status/gentagelser: onditional / At angive en person + diverse numre som modtager kan kontakte 339 KONTAKTFUNKTION, KODET an2 se kodeliste an AFDELING ELLER EDARBEJDER Afdeling eller medarbejder, kodet Afdeling eller medarbejder KOUNIKATIONSKONTAKT Kommunikationsnummer Kommunikationstype, kodet KOUNIKATIONSKONTAKT Kommunikationsnummer Kommunikationstype, kodet KOUNIKATIONSKONTAKT Kommunikationsnummer Kommunikationstype, kodet KOUNIKATIONSKONTAKT Kommunikationsnummer Kommunikationstype, kodet KOUNIKATIONSKONTAKT Kommunikationsnummer Kommunikationstype, kodet an..25 an..3 an..25 an..3 an..25 an..3 an..25 an..3 an..25 an..3 afdeling eller medarbejder tekst nummer (tlf./fax/ ) se kodeliste nummer (tlf./fax/ ) se kodeliste nummer (tlf./fax/ ) se kodeliste nummer (tlf./fax/ ) se kodeliste nummer (tlf./fax/ ) se kodeliste Koder: 339: Koder Værdisæt EX Afsender 553: Koder Værdisæt FX Fax TE Telefon E Segmentet anvendes kun i afsendersegmentgruppen, jf. "tørresnor" i afsnit.6.. november 205, Version 3.3 Final Side 0 af 26

11 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.3 DO Rekvirering af dokumenter Anmodning om bilag Status/gentagelser: onditional / 08 Anmode om diverse ekstra bilag fra det selskab som søger regres 002 DOKUENT Dokument navn, kodet Dokument navn n3 se kodeliste 353 KOUNIKATIONSTYPE, an..3 se kodeliste KODET 220 ANTAL KOPIER N n..2 Koder: 00: Koder Værdisæt 00 Skadeanmeldelse 002 Taksatorrapport 003 Faktura 004 Lægeerklæring 005 Politirapport 006 Retsudskrift 007 Vidneerklæring 999 Diverse, se fri tekst 353: Koder Værdisæt A Post FX Fax E Segmentet anvendes kun i afsendersegmentgruppen, jf. "tørresnor" i afsnit.6.. november 205, Version 3.3 Final Side af 26

12 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.4 DT Dato/tid/periode Angive dato/tid/periode Status/gentagelser: onditional / Angivelse af skadedato 2005 KVALIFIKATOR an..3 = 50 (skadedato) dato 2000 DATO n8 ÅÅÅÅDD 2002 TID n TIDSSPEIFIKATION N an3 Kommentarer Denne version af DT-segmentet er fra et gammelt directory. Ved igangsætning af EDIregres blev det vedtaget at anvende et 8 tegns datofelt for at tage højde for årtusindskiftet.. november 205, Version 3.3 Final Side 2 af 26

13 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.5 FTX Fri Tekst Angivelse af fri tekst Status/gentagelser: onditional / 02 Specificere ekstra oplysninger, der ikke kan afleveres i formateret form 445 TEKSTENE KODE an..3 se kodeliste 4453 KODE FOR ANVENDELSE AF N an..2 TEKST 07 TEKSTREFERENE Fri tekst, kodet Kodeliste, identifikation N an..3 an2 se kodeliste TEKST Fri tekst Fri tekst Fri tekst Fri tekst Fri tekst Koder: 445: Koder Værdisæt INS Forsikringsinformation 444: Koder Værdisæt INF Oplysning an..70 an..70 an..70 an..70 an..70 Segmentet anvendes kun i afsendersegmentgruppen, jf. "tørresnor" i afsnit.6. Segmentet må ikke anvendes ved Rykker (3).. november 205, Version 3.3 Final Side 3 af 26

14 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.6 ITB - Interessebeskrivelse (køretøjsbeskrivelse) Identifikation af den beskadigede genstand Status/gentagelser: onditional / 05 Give detaljerede oplysninger om et køretøj 80 IDENTIFIKATION Nr. / værdi Type an..3 se kodeliste Koder: 792: Koder Værdisæt REG Registreringsnummer STE Stelnummer FAB Fabrikat TYP Type FYR Første registreringsår PYR Fabrikationsår IRL Indregistreringsland Der udveksles i praksis kun oplysning om køretøjernes registreringsnummer.. november 205, Version 3.3 Final Side 4 af 26

15 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.7 PS - Oplysninger til regressagen Angive ekstra oplysninger Status/gentagelser: onditional / 0 Specificere evt. personligt krav og momsprocent 583 PERSONLIGT KRAV an.. X = ja, ellers blank 587 ABI REGISTRERET N an OS- FORDELINGSPROENT n3 skal udfyldes 589: oms-fordelingsprocent: Det aktuelle køretøjs momsfordelingsprocent. Kan forekomme både ved skadevolder og skadelidte. Procenten angives altid med 3 cifre uden decimaler. Eksempel : 0%=000. Eksempel 2: 50%=050. Eksempel 3: 00% = 00. Hvis markering for personligt krav fortrydes og skal annulleres, kan dette kun ske ved hjælp af fri tekst i et FTX-segment. Segmentet anvendes kun i afsendersegmentgruppen, jf. "tørresnor" i afsnit.6.. november 205, Version 3.3 Final Side 5 af 26

16 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.8 NAD Navn og adresse Specificerer navn og adresse Status/gentagelser: Gruppe onditional / Gruppe 2 andatory / 2 Angivelse af uheldssted samt navn- og adresseinformation på skadelidte, skadevolder og forsikringsselskab 3035 KVALIFIKATOR an..3 se kodeliste 082 SELSKABSIDENTIFIKATION benyttes ved "IN" Selskabs ID-kode ID-kode kvalifikator an..7 an2 VIR-nummer anvendes se kodeliste NAVN/ADRESSE Linie Linie 2 Linie 3 Linie 4 Linie 5 NAVN Navn Navn Navn GADE OG NUER Gade og nummer / Postboks Gade og nummer / Postboks Gade og nummer / Postboks N N N N N benyttes ved "UH" beskrivelse. af ulykkessted i fritekst benyttes ved "BN" 364 BYNAVN 3229 AT ELLER KOUNEKODE N an POSTNUER an..9 benyttes ved "BN" 3207 NATIONALIETSKODE N a2 Koder: 3035: Koder Værdisæt IN Forsikringsselskab BN Forsikringstager * UH Uheldssted (kun i NAD-segmentgruppe ) ZZ Hvis ingen ændring til oplysninger om forsikringstager indsættes denne kode og ikke andet, f.eks. ved anden og følgende udvekslinger af EDI-meddelelser 3039: Koder Værdisæt I henhold til koder i bilag A (VIR-numre) 30 Koder Værdisæt 62 Forsikringsselskaber - DK Kommentarer NAD-segmentet i segmentgruppe anvendes til at oplyse om uheldssted (UH i tag 3035). I segmentgruppe 2 findes to NAD-segmenter. Første NAD-segment indeholder oplysning om forsikringsselskab (IN i tag 3035). Andet NAD-segment indeholder oplysning om forsikringstager (BN eller ZZ i tag 3035). Se i øvrigt afsnit 2.4 vedrørende de forskellige meddelelsestyper og de to forekomster af segmentgruppe 2.. november 205, Version 3.3 Final Side 6 af 26

17 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.9 RFF - Referencer Angivelse af diverse nøgler Status/gentagelser: onditional / 4 Oplyse policenummer, skadenummer m.m. 53 REFERENETYPE an..3 se kodeliste 274 REFERENE Referencenummer Linienummer N an..6 aktuel nummer TIDSPUNKT FOR REFERENE Dato Klokkeslæt N N N n6 n4 Koder: 53: Koder Værdisæt * POL Policenummer / kundenummer * SKA Skadenummer * REF odtagers regressagsreferencenummer (modtager) skal altid medsendes * TAK Nøgle til "AUTOTAKS" (taksatorrapportnummer) * PR PR-nummer Kommentarer Bemærk at kode REF ikke må anvendes, når RFF-segmentet indgår i en segmentgruppe, der identificerer det afsendende forsikringsselskab. Regressagsreferencenummer står da i BG-segmentet. Bemærk at der under samme regressagsreferencenummer kan forekomme mere end et Autotaksnummer, f.eks. fordi skaden er opgjort i en frontskade og en bagpartiskade.. november 205, Version 3.3 Final Side 7 af 26

18 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.0 SGF - Sagsforhold Give oplysninger til sagen Status/gentagelser: onditional / Specificere diverse oplysninger 580 ARKERING FOR an.. X = ja REGRESØDE 5803 ARKERING FOR SKADE > an.. X = ja beløbsgrænsen jf. Regresaftalen 5805 KODE FOR ANSVARS- OG an..3 se kodeliste i Bilag B FORDELINGSREGLER (KODE IHT. REGRESAFTALE) 5820 FORDELINGSPROENT I n..3 angives i hele procent AFSENDERS FAVØR 5807 ERSTATNINGSPLIGTEN ANERKENDES (JA/NEJ) an.. J = ja, N = nej, V = ved ikke 5809 FORDELINGSREGLER ANERKENDES (JA/NEJ) an.. J = ja, N = nej, V = ved ikke Koder: 580: Koder Værdisæt * X hvis sagen ønskes genoptaget 5803: Koder Værdisæt * X hvis sagen er større end beløbsgrænsen jf. Regresaftalen kr (inkl. moms) Eventuel efterfølgende ændring af disse to informationer kan kun ske via fri tekst i FTXsegmentet. 5805: Koder Værdisæt * Skal udfyldes, jf. bilag B ved anlæggelse af en regressag Ansvars- og fordelingsreglerne i Regresaftalen. Koder der kan anvendes jf. ansvars- og fordelingsreglerne i regresaftalen: A-A3, B-B0, -4, D-D5, E-E6, F-F2, H-H3, K-K2, L-L3, -2, N og ZZZ. ZZZ betyder, at standardkode for ansvars- og fordelingsregler (Regresaftalen) ikke findes. ZZZ kræver supplerende fri tekst i FTXsegmentet. Eksempelvis er koderne A0 og H0 ikke tilladt, men skal angives som A og H. 5820: Koder Værdisæt * Procentsatserne 33 og 66 behandles som /3 og 2/3. Andre procentsatser behandles efter pålydende.. november 205, Version 3.3 Final Side 8 af 26

19 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2. SKZ - Skadezone Angivelse af skadezoner Status/gentagelser: onditional / 0 Specifikation af beskadigede zoner på køretøjet 80 SKADEZONE Skadezone, kodet Skadezone tekst N an..3 se kodeliste Koder: 585: Koder Værdisæt * Front * 2 Højre side for * 3 Venstre side for * 4 Højre side midt * 5 Venstre side midt * 6 Højre side bag * 7 Venstre side bag * 8 Bagparti * 9 Tag * B Bagrude * F Forrude * K Kabine * ekanisk * O Overalt * T Tilbehør * U Undervogn Segmentet anvendes kun i afsendersegmentgruppen, jf. "tørresnor" i afsnit.6.. november 205, Version 3.3 Final Side 9 af 26

20 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.2 VAL Beløb Angivelse af beløb Status/gentagelser: onditional / 05 At angive diverse beløbsstørrelser 5297 BELØBSTYPE, KODET an.3 se kodeliste 36 BELØB OG ØNTKODE 5004 Beløb n..5 kr. og øre (uden komma) 6345 øntenhed a3 Kun DKK er tilladt Koder: 5297: Koder Værdisæt 6 Transportudgifter (transport af egen bil 0 Vor skade opgjort til totall skadebeløb inkl. udstyr, men ekskl. transportudgifter Rester solgt for. Det er ikke nødvendigt at skrive 0 i beløb for at angive, at resterne ikke har nogen værdi. 2 Vort krav. Det beløb regresansøger forventer at modtage fra modpartens (regressøgtes) selskab. Der ses bort fra eventuel udligning i fordelingssager. 999 Diverse, dvs. beløb, der ikke er inkluderet i 6, 0 eller, f.eks. udlagte ansvarsudgifter, advokatomkostninger, afsavnsbeløb eller personskadeudlæg. Beløbet specificeres i FTX-segmentet. Beløbet skal altid angives med minimum 3 cifre. Eksempel : 0 øre = 000, eksempel 2:.00 kr. og 50 øre = VAL-segment skal kun medsendes, hvis beløbet er > 0 kr.. november 205, Version 3.3 Final Side 20 af 26

21 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.3 UNB Forsendelsens hoved Identificerer start på forsendelse Status/gentagelser: andatory / Angiver syntaks, afsender og modtager, samt identificerer og daterer forsendelsen S00 SYNTAKS-IDENTIFIKATION 000 Syntaksregel-identifikation a4 UNOA 0002 Syntaksversionsnummer n 2 S002 FORSENDELSENS AFSENDER 0004 Afsenderidentifikation Aktuel identifikation 0007 Identifikationskvalifikator an..4 Aktuel kvalifikator 0008 Adresse for tilbagerutning an..4 S003 FORSENDELSENS ODTAGER 000 odtageridentifikation Aktuel identifikation 0007 Identifikationskvalifikator an..4 Aktuel kvalifikator 004 Adresse til rutning an..4 S004 DAT/TIDSPUNKT FOR UDARBEJDELSE 007 Dato n6 ÅÅDD 009 Tidspunkt n4 HH 0020 FORSENDELSENS REFERENENUER an..4 Entydig identifikation af forsendelsen S005 ODTAGERS REFERENE, KODEORD 0022 odtagers reference/kodeord an odtagers reference/kodeord an2 kvalifikator 0026 ANVENDELSESREFERENE an BEHANDLINGSPRIORITERET a KODE 003 KVITTERINGSANODNING n = kvittering ønskes 0032 KOUNIKATIONSAFTALE-ID 0035 TEST INDIKATOR n = test blank eller 0 = ej test Koder: 0004: Koder Værdisæt EDIFAT-adresse, jf. bilag med forsikringsselskabsoplysninger 000: EDIFAT-adresse, jf. bilag med forsikringsselskabsoplysninger. november 205, Version 3.3 Final Side 2 af 26

22 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.4 UNH eddelelsens hoved Angiver start på EDIFAT-meddelelse Status/gentagelser: andatory / Identificerer meddelelsens type og version. Angiver en entydig identifikation af meddelelsen inden for forsendelsen 0062 EDDELELSENS REFERENENUER an..4 Fortløbende nr. på hver meddelelse inden for den enkelte forsendelse S009 EDDELELSENS IDENTIFIKATION 0065 eddelelsens type an6 REGRES 0052 eddelelsens versionsnummer an EDDELELSENS an..3 0 UDGIVELSESNUER 005 Kontrollerende organisation an..2 AS 0057 Organisationstilføjet kode an FÆLLES N TILGANGSREFERENE S00 OVERFØRSELSSTATUS N 0070 Nummer i N n..2 udvekslingssekvensen 0073 Første og sidste overførsel N a Koder: Koder Værdisæt. november 205, Version 3.3 Final Side 22 af 26

23 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.5 UNS - Sektionsseparator At skille neveauer af information Status/gentagelser: andatory / Informationsskillekode Tag Navn Brug Format Formal notation Kommentar 008 SEKTIONSIDENTIFIKATOR a = S for skille Dette servicesegment anvendes til at adskille forskellige niveauer af information, jf. "tørresnor" i afsnit.6.. november 205, Version 3.3 Final Side 23 af 26

24 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.6 UNT eddelelsens afslutning Afslutning på en meddelelse Status/gentagelser: andatory / At fungere som slutmarkering på en meddelelse og indeholde oplysning om antal segmenter i meddelelsen 0074 ANTAL SEGENTER i n..6 EDDELELSEN 0062 EDDELELSENS REFERENE-NUER an..4 som 0062 i UNH. november 205, Version 3.3 Final Side 24 af 26

25 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 2.7 UNZ Forsendelsens afslutning Afslutning på en forsendelse Status/gentagelser: andatory / At fungere som afslutning på en EDI-forsendelse og angive antal meddelelser i forsendelsen 0036 FORSENDELSENS KONTROLTAL n..6 antal meddelelser i forsendelsen 0020 FORSENDELSENS KONTROL- REFERENE an..4 som 0020 i UNB Bemærk: Dette segment er ikke angivet på strukturdiagrammet.. november 205, Version 3.3 Final Side 25 af 26

26 EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT 3 Referencer Dokumentet er baseret på følgende standarder: - "UN/EDIFAT Application Level Syntax Rules" (ISO 9735) - "UN Trade Data Elements Directory" (UNTDED)(ISO 7372) - "UN/EDIFAT Data Segment Directory" (EDSD) - "UN/EE EDIFAT ode Sets" Segmenter, dataelementer og kodelister kan findes I følgende publikationer: - "UN/EDIFAT Segments Directotory" (Issue 88., 9/7 988) - "UN/EDIFAT Data Elements Directory" (Issue 88., 9/7 988) - "UN/EDIFAT ode Sets Directory" (Issue 88., 9/7 998) (Vil blive offentliggjort som en del af UNTDED). november 205, Version 3.3 Final Side 26 af 26

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres Forsikring & Pension Web-EDI-løsningen Version 2.1 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Forord til brugervejledning for... 4 2. Åbningsskærmbillede, start af databehandling... 5 2.1. Adgangskontrol... 5

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT EDI-guide for Opsigelser Bilag EDIFACT Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G EDI-guide for Opsigelser Version 5.7 draft G Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Autoforsikring Ansvar og kaskoskade

Autoforsikring Ansvar og kaskoskade KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Forsikring & Pension WebEDI server Pgf. 41 CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt:, Pgf. 41 F&P WebEDI server Forfatter: Jan Søgaard CSC Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition D.96A Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIE...2 INDLEDNING...3 BESKRIVELSEN...4 OPBYGNING...4 PRODUKTNUMRE...4 MOMS...4 KREDITNOTA...5

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Personskade/tandskade FORSIKRINGSTAGER TILSKADEKOMNE. Side 1 af 5. Fortsættes på næste side

SKADEANMELDELSE. Personskade/tandskade FORSIKRINGSTAGER TILSKADEKOMNE. Side 1 af 5. Fortsættes på næste side SKADEANMELDELSE Personskade/tandskade Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer: FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR-nr.: Telefon: Postnr. og by: Mail: TILSKADEKOMNE Navn: CPR-nr.: Telefon: Postnr. og by:

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.9 Draft B

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.9 Draft B EDI-guide for Opsigelser Version 5.9 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer

1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer Slotsholmsgade 12 DK-1216 København K Tel +45 7226 9370 Fax +45 7226 9380 cvk@sum.dk www.cvk.sum.dk 4. juli 2008/ihr 1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer Anmeldelse af nyt projekt Vigtige informationer

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere