Negot.ernes job og karriere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Negot.ernes job og karriere"

Transkript

1 Negot.ernes job og karriere Marts

2 Indhold 1. Om undersøgelsen Hvem er negot.erne? Negot.ernes jobmarked Vurdering af udannelsen Ledigheden blandt cand.negot.erne Fremtiden

3 1. Om undersøgelsen Cand.negot.-uddannelsen er en af de mindre kendte uddannelser i Danmark. Det er en nyere uddannelse, og den første kandidat blev færdig i 1985 fra Syddansk Universitet. Syddansk Universitet er fortsat den eneste udbyder af uddannelsen. CA a-kasse har knap 700 medlemmer, der har en uddannelse som cand.negot., og sammen med Syddansk Universitet har vi ønsket at få opdateret vores viden om cand.negot.ernes job og karriere. Det er blevet til denne undersøgelse. Spørgeskemaet til undersøgelsen er udsendt per primo marts 2009 til medlemmer af CA a-kasse, som har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.negot. Spørgerammen er defineret med udgangspunkt i den første undersøgelse af Negot.ernes job & karriere, der blev gennemført i foråret Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og CA a-kasse i anledning af 20 års jubilæet for Negot-uddannelsen. Spørgeskemaet er udsendt til 240 personer, hvoraf 131 medlemmer har afgivet deres besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 55. Tak til Syddansk Universitet for at have bidraget med nye spørgsmål til spørgerammen for 2009 undersøgelsen. Vi håber, at undersøgelsen kan bidrage med et overblik og en viden om cand.negot.ernes karrieremæssige veje. God læselyst! Med venlig hilsen CA a-kasse, Anne Hald Petersen, Jimmy Buchmann 3

4 2. Hovedresultater Efterfølgende uddannelse 1 ud af 5 cand.negot.er har taget en efterfølgende uddannelse, og af disse medlemmer har 4 ud af 10 taget en HD. 3 ud af 4 er i job I 2001 var 3 % af cand.negot.er ledige, mens 86 % var i fuldtidsarbejde. I dag er knap 15 % ledige og 76 % i job. Denne forskel skyldes først og fremmest situationen på jobmarkedet. I sammenligning med CA s ledighedsundersøgelser, er ledigheden blandt cand.negot.er omtrent 3 % højere. Brancher og stillingstyper Ansættelsesområdet er i den private sektor med hovedvægten på industri, fremstilling og vidensservice & it. Beskæftigelse i alle størrelse virksomheder Cand.negot.er er beskæftiget i virksomheder af alle størrelser. Flertallet har fundet ansættelse i større virksomheder med ansatte, mens der er en jævn fordeling mellem virksomheder med over ansatte, ansatte, ansatte og ansatte. Job i region Hovedstaden Cand.negot.er skal være parat til at flytte for at komme i job. De fleste jobs findes i Region Hovedstaden, hvor der ligger 4 ud af 10 af de virksomheder, som beskæftiger cand.negot.er. 4

5 Efteruddannelse betaler sig Hver femte cand.negot. efteruddanner sig og det betaler sig. Lige under 3 ud af 10 efteruddannede får således kroner, hvilket kun gælder for lige over 1 ud af 10 ikkeefteruddannede. Manglende sammenhæng mellem teori og praksis Godt hver femte cand.negot føler sig i mindre grad eller slet ikke godt klædt på til første job efter endt uddannelse. Især de nyere nyuddannede føler sig i mindre grad godt klædt på. Mange svar peger på en manglende sammenhæng mellem teori og praksis. Manglende kendskab til cand.negot.-uddannelsen 3 ud af 4 medlemmer oplever, at der i høj grad eller i nogen grad er et manglende kendskab til deres uddannelse, når de søger job. Høj ledighed blandt dimittender 6 ud af 10 uddannede cand.negot.er fra 2008 er i dag ledige, hvilket stemmer overens med det overordnede billede. Mangel på erfaring holder ledigheden oppe 6 ud af 10 ledige cand.negot.er mener, at det er mangel på erfaring, der har betydning for, at de stadig er ledige. Mere end 4 ud af 10 peger på manglende job inden for deres felt, mens 4 ud af 10 også peger på, at der mangler job i deres geografiske område. Høj vurdering af risiko for arbejdsløshed Hver tredje cand.negot. mener, at der er betydelig eller en vis risiko for at blive arbejdsløs i den nærmeste fremtid. 5

6 3. Hvem er negoterne? Negot.ernes køn Negot-uddannelsen er domineret af kvinder. Ud af de 131 respondenter er hele 70 % kvinder, som er i overensstemmelse med cand.negot.-undersøgelsen fra 2001, hvor 71 % af de adspurgte respondenter var kvinder. Negot.ernes køn Kvinder 71 % 70 % Mænd 29 % 30 % Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2001 og 2009 Kønsfordelingen kan afspejle det faktum, at negot-uddannelsen har udvikling af sproglige kompetencer som et centralt mål, og sproglige uddannelser har traditionelt været domineret af kvinder. Det kan være en forklaring på, at kombinationen mellem økonomi og sprog trækker flere kvinder end mænd til. De unge negot.er Qua cand.negot.-uddannelsens relative unge alder, gælder det samme for de færdiguddannede negot.er. Af naturlige årsager er der dog sket en forskydning, så gennemsnitsalderen er øget siden undersøgelsen i Negot.ernes alder år 29 % 21 % år 48 % 35 % år 20 % 31 % år 3 % 12 % Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2001 og

7 Det fremgår, at undersøgelsen er baseret på svar fra en bred gruppe af cand.negot.er. Mens 1 ud af 3 medlemmer har været på arbejdsmarkedet i 10 år og længere, er hvert femte medlem dimitteret inden for de sidste to år. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2009 Hovedsprog Fordelingen af hovedsprog har ændret sig siden undersøgelsen i Dette års undersøgelse viser, at der i dag er et langt større fokus på engelsk på bekostning af de øvrige sprog. Negot.ernes hovedsprog Engelsk 37 % 53 % Fransk 33 % 19 % Tysk 25 % 19 % Spansk 5 % 9 % Arabisk 0 % Kilder: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2001 og

8 Engelsk er det foretrukne hovedsprog hos begge køn. Kvinder søger samtidig i højere grad end mænd mod de øvrige sprog. Tysk er lige populært hos begge køn. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2009 Efterfølgende uddannelse 1 ud af 5 cand.negot.er har valgt at tage en efterfølgende uddannelse. Den mest populære er HD-uddannelsen. 40 % af de efteruddannede cand.negot.er har taget en HD, og især Organisation er et populært valg. Af andre kan nævnes Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel. 8

9 4. Negot.ernes jobmarked 3 ud af 4 er i job Ledigheden er i dag højere end ved undersøgelsen i Ved den undersøgelse var 3 % af cand.negot.er ledige, mens 86 % var i fuldtidsarbejde. I dag er knap 15 % ledige og 76 % i job. Denne forskel skyldes først og fremmest situationen på jobmarkedet. Ved sammenligning med en anden undersøgelse fra i december 2008 af et bredt udsnit af CA a-kasses medlemsgrupper ( samlet overblik ), derunder en stor del cand.merc.-uddannede, er ledigheden blandt cand.negot.er omtrent 3 % højere. Kilder: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2009 samt tværgående undersøgelse om forventninger til arbejdsmarkedet (december 2008) Brancher og stillingstyper Ansættelsesområdet er i den private sektor med hovedvægten på industri, fremstilling og vidensservice & it. Hvert femte medlem er beskæftiget i industrien, mens hvert 8. medlem har fundet arbejde i handelsvirksomheder inden for detail eller en gros. Hvert 8. medlem er yderligere beskæftiget inden for vidensservice & it. Arbejdsmarkedet for negot.erne spænder 9

10 dog endnu mere vidt, og mange svar henviser til andre end de opstillede brancher. De brancher herunder spænder blandt andet fra forsikring til design til turisme. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2001 og 2009 Stillingsniveau 3 ud af 4 cand.negot.er har et stillingsniveau som medarbejdere uden ledelsesansvar, mens lige over hver femte er taktisk leder/mellemleder eller strategisk leder. I undersøgelsen fra 2001 befandt godt 3 ud af 10 cand.negot.er sig i en eller anden form for lederjob. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2001 og

11 Hvilke virksomheder beskæftiger cand.negot.er? Cand.negot.er er beskæftiget i virksomheder af alle størrelser. Flest cand.negot.er har fundet ansættelse i større virksomheder med ansatte, mens der er en jævn fordeling mellem virksomheder med over ansatte, ansatte, ansatte og ansatte. Ved sammenligning med 2001-undersøgelsen er der sket en mindre forskydning. I 2001 var hver 6. beskæftiget i virksomheder med ansatte i dag er mindre end hver 10. cand.negot. beskæftiget i den størrelse virksomhed. Til gengæld er flere i dag beskæftiget i de større virksomheder. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2001 og 2009 Job i region Hovedstaden Cand.negot.er skal være parat til at flytte for at komme i job. De fleste jobs findes i Region Hovedstaden, hvor der ligger 4 ud af 10 af de virksomheder, der beskæftiger cand.negot.er. 3 ud af 10 er i Region Syddanmark. 1 ud af 6 arbejder i virksomheder i Region Midtjylland, mens 1 ud af 20 har fundet arbejde i virksomheder i udlandet. Beskæftigelsen fordelt på regioner har kun ændret sig marginalt siden

12 6 ud af 10 arbejder mere end 37 timer om ugen Som cand.negot. er en almindelig arbejdsuge ikke altid lig med 37 timer. Kun godt 3 ud af 10 arbejder 37 timer om ugen, mens 6 ud af 10 har en længere arbejdsuge. Cand.negot.er arbejder dog mindre end i 2001, hvor 3 ud af 10 arbejdede over 46 timer pr. uge, mens knap hver 8. arbejdede 37 timer om ugen. Derudover er flere i dag beskæftiget i deltidsjob Under 37 timer om ugen 37 timer om ugen timer om ugen timer om ugen timer om ugen 8,5 % 6,0 % 31 % 13 % 30 % 26 % 23 % 26 % 7,6 % 21 % 51 timer og over 0,0 % 9,0 % Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2009 Efteruddannelse betaler sig Hver femte cand.negot. efteruddanner sig og det betaler sig. De efteruddannede får en højere løn end de ikke-efteruddannede cand.negot.er. Lige under 3 ud af 10 efteruddannede får således kroner, hvilket kun gælder for lige over 1 ud af 10 ikke-efteruddannede. Derimod er lønforskellen ikke et billede af, at efteruddannelse giver lederposter: 3 ud af 4 efteruddannede er medarbejdere uden ledelsesansvar. 12

13 Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2009 Udlandet som arbejdsplads Som cand.negot. er det populært at arbejde i udlandet. 43 % har haft arbejde i udlandet, og deraf har 56 % haft et ophold, 31 % har haft to ophold, og 13 % har haft tre eller flere ophold. 6 ud af 10 cand.negot.er, der ikke har arbejdet i udlandet, kunne samtidig godt tænke sig at arbejde en periode i udlandet. Ved sammenligning med 2001-undersøgelsen er udlandet stadig lige populært. 41 % havde i 2001 arbejdet i udlandet, og 36 % havde dengang arbejdet i udlandet i to omgange. 13

14 5. Vurdering af udannelsen Manglende sammenhæng mellem teori og praksis Der er delte meninger om, i hvilken grad cand.negot.-uddannelsen klæder nyuddannede på til første job efter endt uddannelse. Godt hver femte føler sig i mindre grad eller slet ikke godt klædt på til første job efter endt uddannelse. Især de nyere nyuddannede føler sig i mindre grad godt klædt på. Mange svar peger på en manglende sammenhæng mellem teori og praksis, og et gennemgående ønske er, at uddannelsen bør være mere orienteret imod erhvervslivet i form af eksempelvis praktik. Et medlem har uddybet følgende: Ingen tvivl om, at min uddannelse har været det grundlæggende fundament for, at jeg kan udføre mit job, men jeg kunne have ønsket mig at have mere mulighed for at forstå teori omsat til praksis, inden jeg begyndte mit første job. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2009 Andre bemærkninger samles omkring cand.negot.-uddannelsen som en generalist-uddannelse. Mange respondenter vurderer det som en styrke, der bemærkes ved, at: Uddannelsen favner tilpas bredt - og giver mange gode værktøjer til at beskæftige sig med en række forskellige områder i erhvervslivet. Absolut en generalist uddannelse - og ikke en specialist. Kandidaterne egner sig perfekt til mindre og mellemstore virksomheder, der ofte benytter sig af dobbelt-funktioner i salg og marketing. 14

15 Manglende kendskab til cand.negot.-uddannelsen 3 ud af 4 medlemmer har oplevet, at der i høj grad eller i nogen grad er et manglende kendskab til deres uddannelse, når de søger job. Kun under 1 % har slet ikke oplevet det manglende kendskab. En cand.negot forklarer: Ofte må jeg sammenligne det med cand.merc. og SPRØK for at forklare indhold og formål med uddannelsen. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er

16 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne Hver syvende cand.negot., der har deltaget i undersøgelsen, er ledig. 6 ud af 10 ledige har gået ledig i op til tre måneder. Høj ledighed blandt dimittender 6 ud af 10 medlemmer, der blev uddannet som cand.negot. i 2008 er i dag ledige. Det stemmer fuldt overens med det overordnede billede - 64 % af cand.negot.er, der i dag er i beskæftigelse, gik ledige efter endt uddannelse. 42 % af disse cand.negot.er gik ledige i op til tre måneder. 17 % gik ledige i længere end et år. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2009 Mangel på erfaring holder ledigheden oppe 6 ud af 10 ledige cand.negot.er mener, at det er mangel på erfaring, der har betydning for, at de stadig er ledige. Mere end 4 ud af 10 peger på manglende job inden for deres felt. 16

17 Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er ud af 10 peger også på, at der mangler job i deres geografiske område. Det kan tænkes at hænge sammen med tidligere nævnte resultat: at kun 3 ud af 10 virksomheder, der beskæftiger cand.negot.er, er beliggende i Region Syddanmark. I en undersøgelse foretaget af CA blandt ledige medlemmer i 2008, henviste knap 2 ud af 10 til, at der er mangel på job i deres geografiske område. Der er dermed dobbelt så mange cand.negot.er, der peger på mangel på job i deres geografiske område. I en sammenligning ses det yderligere, at mens godt 44 % af cand.negot.-uddannede peger på, at der mangler job inden for deres felt, gælder det for kun 34 % i ledighedsundersøgelsen fra Hver tredje ledig har peget på andre end de anviste årsager, og den økonomiske krise optræder hyppigst. Kilde: CA s ledighedsundersøgelse

18 7. Fremtiden 4 ud af 10 overvejer jobskifte 43 % af cand.negot.er overvejer i nogen eller i høj grad at skifte job i CA gennemførte i december 2008 en undersøgelse om forventninger til job og karriere i Undersøgelsen blev foretaget blandt et bredt udsnit af medlemmer i beskæftigelse og viste, at 44 % i nogen grad eller i høj grad overvejer at skifte job i Ønsket om at skifte job er dermed ikke højere blandt cand.negot.er. Kilde: CA s undersøgelse om cand.negot.er 2009 Højere vurdering af risiko for arbejdsløshed Hver tredje cand.negot. mener, at der er en betydelig eller vis risiko for at blive arbejdsløs i den nærmeste fremtid. Denne andel er betydeligt højere end i undersøgelsen fra 2001, hvor knap 1 ud af 10 cand.negot.er vurderede risikoen for at blive ledig således. I CA s undersøgelse om forventninger til job og karriere i 2009 vurderede 14 %, at de selv i nogen grad eller i høj grad risikerede at blive ledige. 18

Negot.ernes Job og karriere

Negot.ernes Job og karriere Negot.ernes Job og karriere Center for Cand.negot.-studier, Syddansk Universitet - Odense Universitet Cand.negot.ernes Job og karriere En undersøgelse af CA, Økonomernes a-kasse og karrriererådgivning

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Humanistundersøgelsen 2007. Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT

Humanistundersøgelsen 2007. Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT Humanistundersøgelsen 2007 Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT Indhold Forord 3 Historiske muligheder 4 Universiteternes rolle 4 Nogle resultater 3 1. Indledning 5 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE

AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE Ved du, hvad du vil? side 3 Myter og fordomme side 4 Det første job side 5 Økonom.dot.com side 6 Men hvad laver de så? side 7 Udlandet trækker

Læs mere

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD 11/07/13 Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC Udarbejdet af DAMVAD 2 UDENLANDSKE DIMITTENDERS VÆRDISKABELSE, VIA UC DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere