OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Nordfyns Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten Indsats

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Nordfyns sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i Nordfyns Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jul jul Antal % jul jul Nordfyns Ledige i alt ,6 Dagpengemodtagere , Kontanthjælpsmodtagere ,8 Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,8 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Hele landet Ledige i alt ,9 Dagpengemodtagere ,5 Kontanthjælpsmodtagere ,5 1,3 3,7 1,1 3,1 1,4 3,2 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper Nordfyns Klynge jul- jul- jul- jul- jul- jul- Dagpenge 1,9% 4,2% 1,5% 3,7% 1,4% 3,3% Kontant- og starthjælp, match 1-3,5%,8%,6%,9%,7% 1,% Kontant- og starthjælp, match 4-5 1,7% 1,9% 1,7% 1,9% 2,4% 2,5% Revalidering og forrevalidering,4%,4%,6%,5%,7%,6% Sygedagpenge 3,6% 3,5% 3,6% 3,4% 3,5% 3,3% Ledighedsydelse,4%,4%,5%,6%,5%,6% Fleksjob 2,% 2,2% 2,2% 2,3% 2,1% 2,2% Førtidspension 9,8% 9,9% 1,1% 1,1% 9,8% 1,% I alt,3% 23,3%,9% 23,5% 21,% 23,4% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for maj. 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven I Nordfyns er arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere steget med 84 fuldtidspersoner fra juli til juli. Dette er en stigning på 77 %, hvilket er under gennemsnittet i klyngen og under gennemsnittet i på 122,3 %. Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 21 personer til et niveau på 193 fuldtidspersoner i juli. I forhold til juli er det en stigning på 72 %, hvilket er mere end gennemsnittet i på 4,2 %. Sygefravær Nordfyns har fra maj til maj reduceret antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger med 12 % til et niveau på 192 forløb. Faldet ligger over gennemsnittet i, og placerer Nordfyns i den øverste del af klyngen. Unge Nordfyns har i perioden juli til juli haft en samlet stigning i antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på 13 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 61 %. I har stigningen været på 57 %. Siden juli er antallet af unge dagpengemodtagere steget med 67 fuldtidspersoner til i alt fuldtidspersoner i juli, hvilket svarer til en stigning på 3 %. Andelen af unge dagpengemodtagere udgør 3,7 % af arbejdsstyrken i Nordfyns, hvilket er over regionsgennemsnittet på 2,9 % og i den øverste del af klyngen. I samme periode har der været en stigning i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på fuldtidspersoner til 55 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 57 %. 2 % af de unge i Nordfyns arbejdsstyrke var i juli på kontanthjælp i matchgruppe 1-3. Dette er blandt de laveste niveauer i klyngen og lavere end regionsgennemsnittet. For de ikke-arbejdsmarkedsparate har der været en stigning på 16 %. Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i Nordfyns reduceret med 25 % i perioden 2. kvartal - 1. kvartal i forhold til året før. Det er en større reduktion end den gennemsnitlige i, og placerer Nordfyns i den bedste del af klyngen. Ledighedsprocenten blandt de personer, der er tilkendt fleksjob er faldet fra 17 % til 15 % i perioden juli til juli. Det er den laveste ledighedsprocent i klyngen og lavere end gennemsnittet i Rettidighed Rettidigheden for afholdelse af kontaktsamtaler med dagpengemodtagerne opfylder målkravet på de % og inden for det seneste halve år ligget pæn konstant med et gennemsnit på 98 %. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 3 måneder ligget på et gennemsnit på 95 % og 92 %. Måltallet er på %. Generelt set har rettidigheden været ret konstant for både første og anden aktivering. Rettidigheden for jobsamtaler til de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har gennemsnitligt ligget på 95 % det seneste halve år. Måltallet er %. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 3 måneder et gennemsnitligt niveau på henholdsvis 85 % og 73 %. Måltallet er %. Inden for det seneste halve år fik 92 % i af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere en rettidig kontaktsamtale. Det fastsatte måltal er %. 6 % af kontanthjælpsmodtagere fik i juni deres første aktiveringstilbud til tiden, hvilket er under måltallet på 75 %. 67 % af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fik i juni deres gentagne aktiveringstilbud til tiden, hvilket er under måltallet på 75 %. 3

5 Resultatoversigten Nordfyns Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. Ift. sidste år, Bedst i klyngen, Gnsn. i klyngen, Arbejdskraftreserve i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Sygedagpengeforløb over 26 uger Jun Unge under år i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. Ift. sidste år, Bedst i klyngen, Gnsn. i klyngen, Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jun Antal forløb (26-52 uger) Jun Antal forløb (over 52 uger) Jun Revalidering - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Fleksjob - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Antal berørte personer Jul Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Antal forløb (over 13 uger) Jun Førtidspension - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning (niveau) Procent Ift. sidste md. point Ift. sidste år point Højest i klyngen i samme md. Gnsn. i klyngen i samme md. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Jul Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Jul Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jun Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jul Første tilbud - a-dagpenge Jun 6 87 Første tilbud - kontant- og starthjælp Jun arbejdsmarkedsparate Jun 83 - ikke-arbejdsmarkedsparate Jun Gentagne tilbud - a-dagpenge Jun Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jun arbejdsmarkedsparate Jun ikke-arbejdsmarkedsparate Jun Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-1 procent. Pga. fejl i data for rettidigheden for aktiveringstilbud er tallene udeladt. Data opdateres ved næste opdatering for arbejdskraftreserven. 4

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Nordfyns 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, jul. jul., Nordfyns, klynge og nabojobcentre - Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, jul. jul., Nordfyns og klynge, indeks ,1 72,4 122,3 4,2 Indeks 1 2 Nordfyns Faaborg- Dagpenge Kontanthjælp Svendborg jul- aug- sep- okt- Nordfyns dp Klynge dp nov- dec- jan- feb- mar- apr- Nordfyns kont Klynge kont maj- jun- jul- Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, jul., Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, jul. jul., Nordfyns og klynge 6 4 Nordfyns Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp Svendborg 1 jul - aug- sep- okt- nov- dec- Nordfyn s dp Klynge dp jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns kont Klynge kont 5

7 Bemærkninger: I perioden juli til juli er Nordfyns arbejdskraftreserve steget fra 138 til 243 personer, svarende til en stigning på 76 %. Stigningen ligger under den gennemsnitlige stigning i, hvor stigning i reserven var på 82,8 %. I forhold til klyngen ligger stigningen i Nordfyns i den nederste del. I juli var 1,6 % af arbejdsstyrken i arbejdskraftreserven, hvilket svarer til regionsgennemsnittet. Dagpengemodtagere I Nordfyns er arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere steget med 84 fuldtidspersoner fra juli til juli. Dette er en stigning på 77 %, hvilket er under gennemsnittet i klyngen og under gennemsnittet i på 122,3 %. I forhold til arbejdsstyrken i Nordfyn var der i juli i alt 1,3 % dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, hvilket er i den øvre del af klyngen. 33 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere kommer i reserven mod 31 % som gennemsnit i. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 59 % af arbejdskraftreserven er mænd, og reserven er det seneste år steget med 178 % for mænd og16 % for kvinder. - Der er særligt kommet flere under -årige (stigning fra 14 til 34 fuldtidspersoner). - % af reserven er i matchkategori 1 svarende til 135 fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 1 % % af arbejdskraftreserven kommer fra 3F, hvilket også er den a-kasse som har den største andel af ledighedsberørte, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven (37 %). Kontanthjælp Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 21 personer til et niveau på 193 fuldtidspersoner i juli. I forhold til juli er der forekommet en stigning på 72 %., hvilket er mere end gennemsnittet i på 4,2 %. I forhold til klyngen har Nordfyns en høj en procentuel stigning, hvormed niveauet ligger i den øvre del af klyngen. I juli bestod,3 % af Nordfyns arbejdsstyrke i arbejdskraftreserven af kontanthjælpsmodtagere, hvilket er under regionsgennemsnittet og i den nedre del af klyngen. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere der indgår i arbejdskraftreserven, var i juli på 43 %. Andelen er den laveste i klyngen lavere end gennemsnittet i på 57,5 %. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 58 % af arbejdskraftreserven er mænd, og reserven er det seneste år steget med 383 % for mænd og faldet 9 % for kvinder. - Andelen af ledighedsberørte, der kommer i arbejdskraftreserven er lidt højere for kvinder end for mænd. 45 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 42 % af de ledighedsberørte mænd. - 44% af arbejdskraftreserven er under år % af arbejdskraftreserven er i matchkategori 3. 6

8 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, maj. maj., Nordfyns, klynge og nabojobcentre Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, maj. maj., Nordfyns, klynge og, indeks ,9 Nordfyns Faaborg- -6,1 Svendborg Indeks maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- Nordfyn Klynge Sydd an mark Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger: Nordfyns har fra maj til maj reduceret antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger med 12 % til et niveau på 192 forløb. Faldet ligger over gennemsnittet i, og placerer Nordfyns i den øverste del af klyngen. Siden december har der Nordfyns været en stigende tendens i antallet af sygeforløb over 26 uger, jf. fig 3.2b Fra 3. kvartal til 2. kvartal var den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb 9,1 uger, hvilket er det laveste i klyngen. 524 fuldtidspersoner havde sygefravær i maj, svarende til 3,5 % af arbejdsstyrken, hvilket er meget lig andelen i på 3,3 %. Fra maj til maj er antallet af personer berørt af sygedagpengefravær faldet med 3 % svarende til 26 personer. Et redskab til at holde sygemeldte aktive under sygemelding, og dermed forøge chancerne for tilbagevending på arbejdsmarkedet, er delvise raskmeldinger. I maj anvendte Nordfyns delvise raskmeldinger i 14 % af sygedagpengeforløbene, hvilket er lidt under gennemsnittet i. Dette placerer Nordfyns i den nederste del af klyngen ang. anvendelse af delvise sygemeldinger. 7

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. jul. jul., Nordfyns, klynge og nabojobcentre Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, Nordfyns og klynge, indeks jul. = ,1 3, 44,3 57,1,6 16, Indeks 1 Nordfyns Faaborg-M. Svendborg Dagpen ge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 jul- a ug- s oktep- n ov- d ec- jan- feb- ma r- a pr- m aj- jun- No rdfyns Klynge Syddan mark jul- Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns og klynge, indeks jul. = Indeks Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns og klynge, indeks jul. = Indeks jul- a ug- s oktep- n ov- d jan- febec- ma r- a pr- m aj- jun- jul- 85 jul- a ug- s oktep- n ov- d ec- jan- feb- ma r- a pr- m aj- jun- jul- Nord fyns Klynge Syddanmar k Nordfyns Klyng e 8

10 Bemærkninger Nordfyns har i perioden juli til juli haft en samlet stigning i antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på 13 fuldtidspersoner svarende til 61 %. Gruppen af unge ledige udgjorde i juli i alt 271 fuldtidspersoner, hvilket svarer til 9,6 % af arbejdsstyrken i Nordfyns. Det er mere end gennemsnittet i på 8,7 % og i den øverste del af klyngen. De unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør med 43 % den største andel af ungegruppen, men det er blandt de unge dagpengemodtagere, at der er sket den største stigning. Dagpenge Siden juli er antallet af unge dagpengemodtagere steget med 67 fuldtidspersoner til i alt fuldtidspersoner i juli, hvilket svarer til en stigning på 3 %. Andelen af unge dagpengemodtagere udgør 3,7 % af arbejdsstyrken i Nordfyns, hvilket er over regionsgennemsnittet på 2,9 % og i den øverste del af klyngen. Blandt de unge dagpengemodtagere har der især været en stigning i ledigheden for mænd og for unge under 25 år, hvor der hhv. er forekommet en stigning på henholdsvis 3 % og 215 %. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - 63 % af de unge dagpengemodtagere er mænd, og antallet af unge mænd på dagpenge er steget med 3 % (svarende til 49 ekstra fuldtidspersoner), mens antallet af unge kvinder på dagpenge er steget med 95 % (svarende til 18 ekstra fuldtidspersoner) % af de unge dagpengemodtagere er over 25-årige, hvor der fra juli til juli er registreret en stigning på 39 fuldtidspersoner. I samme periode har der ligeledes været en stigning i antallet af unge under 25 år på 28 fuldtidspersoner. Kontanthjælpsmodtagere I perioden juli til juli har der været en stigning i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på fuldtidspersoner til 55 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 57 %. 2 % af de unge i Nordfyns arbejdsstyrke var i juli på kontanthjælp i matchgruppe 1-3. Dette er blandt de laveste niveauer i klyngen og lavere end regionsgennemsnittet. Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er i perioden steget med 16 fuldtidspersoner til 116 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 16 %. 4 % af de unge ikkearbejdsmarkedsparate i Nordfyns arbejdsstyrke var i juli på kontanthjælp. Dette lidt højere end gennemsnittet i på 3,6 %, og svarer til midten af klyngen. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 66 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år, og antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år er steget med 42 %. For de årige er stigningen på %. - Der er en ligelig kønsfordeling af de ledige arbejdsmarkedsparate, men ledigheden for mænd er steget 2 % og kvinder 4 %. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - De ikke arbejdsmarkedsparate unge under 25 år har en stigning i ledigheden på 37 %, mens de årige har et fald på 3 %. 9

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, Nordfyns, klynge og Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, jul. jul., Nordfyns, klynge og 25 Indeks ,8 6, kv7-1kv 3kv7-2kv 4kv7-3kv 1kv- 4kv Nordfyns Klynge 2kv- 1kv Nordfyns Faaborg- Sv.borg/Langel./ Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, jul. jul., Nordfyns, klynge og Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, aug. aug., Nordfyns, klynge og nabojobcentre ,7 1, jul - aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Syddan mark Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Nordfyns Faaborg-Midtfyn Sv.borg/Langel./Ærø 1

12 Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i Nordfyns reduceret med 25 % i perioden 2. kvartal - 1. kvartal i forhold til året før. Det er en større reduktion end den gennemsnitlige i, og placerer Nordfyns i den bedste del af klyngen. Reduktionen har især omfattet antallet af personer, som har modtaget offentlig forsørgelse i % af tiden i 5 år eller flere. Antallet af fuldtidspersoner på kanten svarer til 1,5 % af arbejdsstyrken. Dette placerer Nordfyns i den gode del af klyngen, og det er lavere end gennemsnittet i på 2,4 %. Kontanthjælp match 4-5 Nordfyns har fra juli til juli haft en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 16 %, svarende til 39 fuldtidspersoner. Denne stigning ligger over gennemsnittet i på 6,9 %, men er på et niveau, der placerer Nordfyns i midten af klynge. Der er især tale om en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager under -år, da denne gruppe stiger med 22 %. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4-5 udgør 1,9 % afl arbejdsstyrken, hvilket ligner klyngen. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten blandt de personer, der er tilkendt fleksjob er faldet fra 17 % til 15 % i perioden juli til juli. Det er den laveste ledighedsprocent i klyngen og lavere end gennemsnittet i Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er gennem det sidste år faldet med 3,4 % til i alt 57 fuldtidspersoner i juli, mens antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 11 % til i alt 328 fuldtidspersoner. Den gennemsnitlige varighed af ledighedsydelsesforløb er på 16,6 uger, hvilket er det laveste i klyngen og lavere end regionsgennemsnittet. Antallet af ledige i fleksjob svarer til en andel på 2,2 % af arbejdsstyrken, hvilket ligger tæt på gennemsnittet i på 2,2 %, og placerer Nordfyns midt i klyngen. Førtidspension Nordfyns har fra juli til juli haft en mindre stigning på 1 fuldtidspersoner på førtidspension således, at der er i alt fuldtidspersoner. I har det været en stigning på 1,9 %, hvilket også svarer overens med udviklingen i klyngen generelt og Nordfyns. 11

13 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for maj. jul. ), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for maj. jul. ), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Nordfyn Faaborg- Midtfyn Svendborg Nordfyn Faaborg- Midtfyn Svendborg Dagpenge Kontanthjælp, m atch 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5h: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for maj. jul. ), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.5m: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. For maj. jul. ), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Nordfyn Faaborg- Midtfyn Svendborg Nordfyn Faaborg- Midtfyn Svendborg 1. tilbud Gentagne tilbu d Mål 1. ti lbud Gentagne tilbud Mål 12

14 Figur 3.5d: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og feb- mar- apr- maj- jun- jul- 65 feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Mål Nordfyns Klynge Mål Figur 3.5n: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Figur 3.5e: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og feb- mar- apr- maj- jun- jul- 65 feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Mål Nordfyns Klynge Mål 13

15 Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Figur 3.5o: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og jan- feb- mar- apr- maj- jun- jan- feb- mar- apr- maj- jun- Nordfyns Klynge Syddanmar k Mål Nordfyns Klynge Mål Figur 3.5f: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere Nordfyns, klynge og Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og feb- mar- apr- maj- jun- jul- jan- feb- mar- apr- maj- jun- Nordfyns Klynge Mål Nordfyns Klynge Mål 14

16 Figur 3.5p: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Figur 3.5g: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % jan- feb- mar- apr- maj- jun - 14 feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Mål Nordfyns Klyn ge Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) 66 Figur 3.5q: Aktiveringsgrad for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % Akt.grad i % feb- mar- apr- maj- jun - jul- feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Sydd anmark Nordfyns Klynge Syddan mark Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der være en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for. 15

17 Bemærkninger Dagpengemodtagere Rettidigheden for afholdelse af kontaktsamtaler med dagpengemodtagerne opfylder målkravet på de % og inden for det seneste halve år ligget pæn konstant med et gennemsnit på 98 %. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 3 måneder ligget på et gennemsnit på 95 % og 92 %. Måltallet er på %. Generelt set har rettidigheden været ret konstant for både første og anden aktiveringstilbud. Aktiveringsgraden er i perioden februar juli har været konstant det seneste halve år omkring 18 %. Aktiveringsgraden er lidt lavere gennemsnittet i på 19,6 %, og placerer Nordfyns midt i klyngen. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Rettidigheden for jobsamtaler til de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har gennemsnitligt ligget på 95 % det seneste halve år. Måltallet er %. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 3 måneder et gennemsnitligt niveau på henholdsvis 85 % og 73 %. Måltallet er %. Rettigheden for første tilbud har inden for det seneste halve år haft en opadgående tendens mens gentagne tilbud har en mere ujævn tendens, dog nedadgående på det sidste. Fra februar til juni er der sket en stigning fra 38 % til 52 % på aktiveringsgraden. Aktiveringsgraden i juli er i den bedste halvdel af klyngen og over gennemsnittet i på 39 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Inden for det seneste halve år fik 92 % i af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere en rettidig kontaktsamtale. Det fastsatte måltal er %. 6 % af kontanthjælpsmodtagere fik i juni deres første aktiveringstilbud til tiden, mens den gennemsnitlige rettidighed januar til juni er på 51 %. Måltallet er under måltallet på 75 %. 67 % af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fik i juni deres gentagne aktiveringstilbud til tiden, mens gennemsnittet for januar til juni ligeledes er 67 %, hvilket er under måltallet på 75 %. Nordfyns havde i juli en aktiveringsgrad på 23 % for de ikke-arbejdsmarkedsparate, og det ligger lidt over regionsgennemsnittet på 21,5 % men under gennemsnittet i klyngen. 16

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted Resultatrevision 2008 Jobcenter Thisted Udarbejdet ultimo april 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2008 Side 5 Scorecard Ministermål - Bemærkninger Side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-3-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Maj 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HORSENS JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Faxe Kommune, d.7.februar 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for 2012 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2009 1. Indledning Denne Resultatrevision 2009 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Solrød i 2009.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2011

Beskæftigelsesplan 2011. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2011 Jobcenter Faes udfordringer, mål og strategier for 211 September 2 2 Opsummering af Jobcenter Faes samlede mål og resultatkrav for 211 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven Antallet

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 20 Opdateret d. 6. november 20 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 20 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007 Område: Nordfyns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2011

Beskæftigelsesplan 2011. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2011 Jobcenter Faes udfordringer, mål og strategier for 211 Udkast maj 2 2 Opsummering af Jobcenter Faes samlede mål og resultatkrav for 211 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven Antallet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere