Indre og ydre kriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indre og ydre kriser"

Transkript

1 2 TIL SABBATTEN 10. OKTOBER 2015 Indre og ydre kriser Ugens vers Introduktion Israel var hellig for Herren, det var hans førstegrøde, alle, som spiste af den, pådrog sig skyld, ulykke ramte dem, siger Herren (Jer 2,3). Hvis vi skulle vælge et enkelt ord til at beskrive menneskenes tilstand efter syndefaldet, ville det være krise, hvis omfang bedst kan forstås i lyset af, hvad der skulle til for at redde os ud af denne krise, nemlig Jesu død på korset. Det må være en temmelig alvorlig krise; tænk på, hvor enestående løsningen var nødt til at være. Mange af beretningerne i Bibelen foregår på baggrund af en eller anden krisesituation. Situationen på Jeremias tid var ikke anderledes. Guds folk stod over for mange udfordringer, både udefra og internt. På trods af den frygtelige militære trussel fra fremmede magter kom den største krise desværre på mange måder indefra. Indefra betød ikke kun en korrupt ledelse og et korrupt præsteskab, slemt nok i sig selv. Indefra betød også mennesker med hjerter så forhærdede og ødelagte af synd og frafald, at de nægtede at lytte til de advarsler, Gud sendte dem advarsler som kunne have reddet dem fra katastrofen. Synd er i sig selv slemt nok; men når man nægter at vende om fra den, er der virkelig krise! Ugens tekster Dom 2,1-5 1 Kong 12, Krøn 33,9-10 Jer 2,1-28; 5,2-3 16

2 SØNDAG 4. OKTOBER 2015 En kort historie Da israelitterne efter mange års vandring i ørkenen endelig kom ind i det lovede land, gik der ikke ret lang tid, før problemerne begyndte. Der skulle kun et nyt slægtled til, før der opstod en åndelig krise, fordi de ikke kendte Herren (Dom 2,10). Denne process blev gentaget og gentaget og prægede nationen gennem hele dens historie. Noget tilsvarende skete senere for den kristne kirke. Dom 2,1-15 Hvad var årsag til krisen, og hvordan kom den til udtryk? Vers 11 siger: Nu gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne. Hver ny generation, den ene efter den anden, bevægede sig et skridt længere bort fra Herren, indtil befolkningen gjorde lige netop det, Herren havde sagt, de ikke skulle gøre. På grund af deres synd oplevede de den ene krise efter den anden; men selv da havde Gud ikke opgivet dem. Han sendte dem dommere (Dom 2,16), som befriede dem fra deres umiddelbare trængsler. Efter dommertiden oplevede nationen en forholdsvis fredelig og fremgangsrig periode, der er blevet kaldt det samlede kongedømme under Sauls, Davids og Salomos regering. Dette varede i ca. 100 år. Under David og senere under Salomo voksede landet til en lokal stormagt. Men de gode tider varede ikke ved. Efter Salomos død (ca. 931 f.kr.) blev landet delt i to dele, Israel i nord og Juda i syd. Meget af skylden kan lægges på Salomos fejlagtige styre, som på trods af al sin visdom havde mange fejl. Israels stammer havde længe lidt grov uret på grund af deres tidligere kongers overgreb. Salomos ødselhed under frafaldet tvang ham til at pålægge folket tunge skatter, ligesom de måtte udføre meget slavearbejde for ham. (Ellen White, Profeter og konger, s. 48). Tingene blev aldrig de samme igen for Guds udvalgte folk. Alt det, Gud havde advaret dem om ikke at gøre, gjorde de, og derfor kom de til at høste de sørgelige følger. Til at tænke over Tænk over det problem, at den næste generation ikke har de samme værdier og trospunkter som den tidligere. Hvordan har vi som en kirke taklet dette problem? Hvordan kan vi lære at overføre vores værdier til dem, der kommer efter os? 17

3 MANDAG 5. OKTOBER 2015 De to riger Efter delingen af riget blev situationen endnu værre. I Nordriget foretog kong Jeroboam nogle frygtelige åndelige valg, som fik langvarige onde følger. 1 Kong 12, Hvad bør dette fortælle os om, hvordan de umiddelbare omstændigheder kan forkvakle vores dømmekraft? Da kongen indførte afgudsdyrkelse, ledte han folket i en katastrofal retning. Det frafald, som begyndte under Jeroboams regering, blev mere og mere udpræget og resulterede til sidst i Israels riges fuldstændige ødelæggelse (Ellen White, Profeter og konger, s. 55). I 722 f.kr. gjorde assyrerkongen Salmaneser en ende på kongeriget Israel og førte dets indbyggere i landflygtighed til forskellige dele af sit store rige (se 2 Kong 17,1-7). Der var ingen, der vendte hjem fra denne landflygtighed, og for en tid forsvandt Israel fra historien. Det var ikke helt så slemt i Sydriget, i hvert fald ikke endnu. Men det stod heller ikke godt til, og ligesom i Nordriget forsøgte Herren at spare disse mennesker fra de ulykker, som Nordriget oplevede. Denne gang kom truslen fra babylonierne. Desværre havde Juda med få undtagelser en række konger, der blev ved med at lede nationen dybere ind i afgudsdyrkelse. 2 Krøn 33, Kong 24, Til at tænke over Hvad fortæller disse vers om nogle af Judas kongers regering? På trods af folkets dårlige ledere sendte Gud sit ord gennem profeterne, deriblandt også Jeremias, i et forsøg på at få folket til at vende om fra den synd og det frafald, som var ved at ødelægge dem. Dette formål ligger bag mange af Bibelens profetiske bøger. Herren var ikke villig til at opgive sit folk uden at give dem tid og muligheder nok til at vende om fra deres syndige veje og blive sparet for den ødelæggelse, som deres synd ellers ville medføre. Det er meget svært at sætte sig ud over sin egen kultur og omgivelser og betragte sig selv objektivt. Det er faktisk umuligt. Hvorfor er det derfor så vigtigt, at vi hele tiden måler os selv med Bibelenes standard? Hvilken anden standard har vi? 18

4 TIRSDAG 6. OKTOBER 2015 To onder På denne baggrund begyndte den unge Jeremias sit profetiske arbejde. Herrens ord kom til ham, og han talte det i håb om, at folket ville lytte og tage det til sig, så de kunne undgå den ødelæggelse, som ellers var uundgåelig. Jer 2,1-28 Læs teksten og besvar følgende spørgsmål: Hvilke løfter havde Gud givet folket, da de var tro imod ham? (Se vers 2-3). Hvilke synder begik nogle af præsterne, de lovkyndige, hyrderne og profeterne? (Se vers 8). Hvordan bedrog folket sig selv på frygtelig vis mht. deres sande åndelige tilstand? (Se vers 23-24). Selv om folket havde oplevet en vis grad af åndelig reformation under Hizkija og Josija, vendte folket tilbage til deres tidligere syndige vaner og et endnu større frafald. Gennem hele sin tjeneste lagde Jeremias ikke fingrene imellem, når han beskrev, hvad der foregik. Hans ord i Jer 2,13 er i særlig grad interessante. Folket havde gjort to onde ting: de havde forladt Herren, kilden med levende vand, og som en følge deraf havde de udhugget cisterner for sig selv. De revnede og kunne selvfølgelig slet ikke holde vand. Med andre ord havde de mistet alt ved at forlade Herren. Disse ord får endnu større betydning i lyset af Jesu ord i Joh 4,10. Til at tænke over I Jer 2,5 sagde Herren, at folket havde fulgt tomme guder og som et resultat deraf var de endt i tomhed. Det hebraiske ord for begge disse udtryk kommer fra det samme ord (hbl), som bruges i Prædikerens Bog om tomhed. Det betyder også damp eller åndepust. Hvorfor fører det til tomhed, hvis vi følger tomme guder eller værdiløse ting? Hvad betyder det? Hvordan kan denne tanke hjælpe os til at forstå dem, der af og til føler, at deres liv er tomt og meningsløst? Hvad er løsningen på deres problem? 19

5 ONSDAG 7. OKTOBER 2015 Truslen fra Babylon Baggrunden for nogle af de politiske hændelser, som var med til at forme Jeremias arbejde, er til en vis grad gået tabt i historien. Det vil sige, at mange af detaljerne ikke er tilgængelige. Men vi har mere end nok oplysninger i Bibelen og hjælp fra nogle arkæologiske fund til at danne et generelt billede af, hvad der skete. Selv om det ud fra et menneskeligt synspunkt sandsynligvis ser ud, som om ingen havde kontrol med, hvordan disse forskellige nationer kæmpede om landområder, magt og overherredømme, lærer Bibelen os noget andet. Jer 27,6 Hvordan skal vi forstå dette? Det lille kongerige Juda var i Jeremias tidligste år fanget i de militære kampe mellem Babylon, Egypten og Assyriens aftagende magt. Da det assyriske storrige var ved at gå i opløsning sent i det syvende århundrede f.kr., forsøgte Egypten at genvinde sin magt og dominans i området. Men ved slaget ved Karkemish i 605 f.kr. blev Egypten knust, og Babylon blev den nye verdensmagt. Denne nye magt gjorde Juda til en vasalstat. Jojakim, Judas konge, kunne kun stabilisere sit rige ved at sværge troskab over for den babyloniske konge. Men mange i landet ønskede ikke at gøre dette. De ville hellere kæmpe og befri sig fra babyloniernes herredømme, selv om dette ikke var, hvad Gud ønskede af dem. Tværtimod brugte Gud Babylon specifikt som et redskab til at straffe folket for dets frafald. Jer 25,8-12 Hvordan lød Jeremias budskab til Judas befolkning? Gentagne gange advarede Jeremias folket om, hvad der ville ske på grund af deres synd. Igen og igen nægtede mange af de politiske og religiøse ledere at lytte til advarslerne. De troede hellere det, de ønskede at tro, nemlig at Gud ville skåne dem. De var trods alt Guds udvalgte folk, var de ikke? Til at tænke over Hvornår har du sidst valgt at tro det, du selv ønskede, uanset hvor tydeligt forkert det viste sig at være? Hvilken lektie har du lært, så det samme ikke kommer til at gentage sig? 20

6 TORSDAG 8. OKTOBER 2015 At sværge falsk I Jer 5,1 beder Herren folkene om at løbe gennem Jerusalems gader for at se, om de kan finde nogen, en eneste, der øver ret og søger sandhed, så vil jeg tilgive byen. Dette minder os om to historier. Den ene har vi fra Diogenes, en græsk filosof fra det fjerde århundrede f.kr., som ifølge legenden plejede at gå rundt på markedspladsen hver dag og hævdede at lede efter en ærlig mand. Den anden historie ved vi er sand. Det er den, hvor Gud taler til Abraham og fortæller ham, at hvis han kunne finde 50 retfærdige (det blev hurtigt reduceret til 10), ville han ikke ødelægge Sodoma og Gomorra. Pointen i Herrens ord til Jeremias var at vise, hvor omfattende frafaldet og synden var blevet blandt hans folk. Var der ingen, som øvede retfærdighed og søgte efter sandhed? Jer 5,2-3 Hvad siges der i disse vers, der viser, hvor slemt det var blevet? (Se 3 Mos 19,12). Disse vers introducerer en pointe, der er gennemgående i hele bogen. Uanset hvor dybt landet var faldet, troede mange, at de stadigvæk trofast fulgte Herren. De udtalte hans navn; men de gjorde det på en falsk måde i stedet for i sandhed, ret og retfærdighed (Jer 4,2), som Herren havde befalet dem. De lyttede ikke til de advarsler, som kom fra Gud; men de fortsatte med deres liv og religiøse handlinger, som om alt var i orden mellem dem og Gud, mens der i virkeligheden næsten ikke var noget, der var ret mellem dem. Omfanget af deres bedrag ses i Jer 7,4, hvor folket ville søge en falsk trøst i ordene Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel, som om det faktum, at de havde templet, var alt, de behøvede, for at sikre sig at alt ville gå godt. En ting er at være klar over, at du er i en krisesituation; men når du befinder dig i en og ikke ved det, er du i en endnu værre situation. Til at tænke over Hvordan kan vi som syvende dags adventister, med alle de fantastiske sandheder vi har, sikre os, at vi ikke havner i en lignende situation, hvor vi tror, at vores særlige kald i sig selv er nok til at frelse os? 21

7 FREDAG 9. OKTOBER 2015 Til videre studium I må ikke dyrke Gud på den måde, vi gør her i dag, hvor hver især gør, som han finder for godt (5 Mos 12,8). Gud siger, at han vil vise dig barmhjertighed, når du adlyder Herren din Gud og holder alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, og gør, hvad der er ret i Herren din Guds øjne (5 Mos 13,19). På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt (Dom 17,6; 21,25). Vi finder en yderst vigtig kontrast fremsat i disse vers, især i vores tid, hvor mange stejler over for tanken om at blive fortalt af en autoritet uden for dem selv, hvad de skal gøre, eller hvad der er ret eller forkert. I disse vers kan vi se en tydelig forskel mellem disse to livssyn. I det ene gør folk alt det, de selv finder for godt; i det andet skal folk gøre det, der er ret i Herrens øjne. Problemet med den første holdning er, at som så tit ned igennem historien er det, der er ret i folks egne øjne, forkert i Guds øjne. Dette er grunden til, at vi er nødt til at underkaste alt, selv vores samvittighed, under Guds ord. Spørgsmål til drøftelse 1. Kan du give eksempler på, hvor gode mennesker gjorde noget forkert, selv om de på det bestemte tidspunkt mente, at de gjorde det rigtige? Mange kulturer ser i dag tilbage med afsky på noget, der en gang var almindelig praksis. Hvilke lektier kan vi i dag lære fra det om, hvorfor vi ikke alene har brug for at underkaste os Bibelens lære, men også må være meget forsigtige med, hvordan vi fortolker Bibelen? Dette er især vigtigt, når vi indser, at nogle af de frygtelige ting, der blev gjort, blev udført af mennesker, som mente, at de kunne retfærdiggøre deres gerninger ud fra Bibelen. Hvad bør dette fortælle os om, hvor grundlæggende og fundamentale De Ti Bud må være for alle vores trospunkter? 2. Tænk over, mens vi studerer Jeremias Bog i dette kvartal, at på trods af den ene advarsel efter den anden troede folket, at alt var i orden mellem dem og Gud. Hvad fik dem til at tage så grundigt fejl med hensyn til deres virkelige tilstand? Hvilken lærdom bør det være for os i dag? 22

8 DIALOG TIL SABBATTEN 10. OKTOBER 2015 Aktiviteter og dialog Guds ord og klassens aktiviteter Se på et kort over de storpolitiske forhold på Jeremias tid. Identificer lande og væsentlige byer. Hvilke nationer er i dag placeret i de tilsvarende områder. - Få evt. en historisk kyndig til at fremstille den overordnede rækkefølge af hovedbegivenheder og af de forskellige rigers magtperioder. Prøv denne sabbat også at få et bredt overblik over hele Jeremias Bogs indhold. Selv om der naturligvis er betydelige begrænsninger mht. vores viden om samtidens forhold, har vi også adgang til mange billeder, relieffer, statuer etc. fra både assyrerne og babylonerne. - Få evt. et medlem af klassen til at forberede en fremvisning af sådanne illustrationer for hele klassen. Uddybende spørgsmål Jeremias opfordrer til at vende tilbage til de gode, gamle dage. I lyset af hans situation er det fuldt forståeligt. Tænk over vores situation i dag. Er de gamle dage altid bedre? - Hvorfor tror du, at vi ofte føler det eller siger det? - Hvilke træk ved ældre tider ville du gerne være foruden? Kvindeundertrykkelse, slaveri m.m.? Det er tilsyneladende let at bedrage sig selv. Hvis man bekender sig til at være troende, vil man naturligvis forsøge at retfærdiggøre sine synspunkter med henvisning til Skriften. - Kan du finde sådanne eksempler, hvor mennesker har indbildt sig synspunkter, som de så siden har søgt Bibelens ord til at underbygge? Drøft dine eksempler med klassen. Mødet med dagligdagen Personligt kristenliv Hvis du skulle løbe igennem din hjembys gader for at finde de retfærdige og gode mennesker, hvor mange ville du finde? - Hvilke positive karaktertræk synes du er fremherskende blandt de mennesker, du møder til dagligt? - Hvilke negative træk, synes du, er udprægede i vores samfund? Hvad bør du gøre, hvis du ligesom Jeremias møder forhold, du føler er helt forkerte? Hvad kan du gøre? Hvordan kan du sikre dig, 23

9 DIALOG TIL SABBATTEN 10. OKTOBER 2015 at din reaktion er præget af kærlighed til syndere og oprigtig omsorg for deres gudsforhold og evige skæbne? Baggrund I 2. Krønikebog kan du læse om kong Josijas reform. Den spiller en stor rolle i forståelsen af baggrunden for begivenhederne i Jeremias Bog. På Josijas tid fandt man lovbogen i templet. Hvor meget af de fem Mosebøger, denne bog indeholdt, kan være vanskeligt at afgøre. Bøger var jo ikke på den tid trykt som bøger i vores forstand. Men alt tyder på, at i det mindste centrale dele af 5. Mosebog var en del af indholdet. I sin forkyndelse er Jeremias stærkt præget af 5. Mosebog både i tankegang og sprogbrug. I 5. Mosebog fremhæves tanken om, at Guds folks frafald fører til trængsel og evt. landflygtighed. Det er på baggrund af denne idé, at Jeremias fremfører sit budskab fra Gud. Teksten i Jeremias Bog hører på nogle områder til de vanskeligste i Skriften. Selv om selve sproget er enkelt nok at forstå, er der stor forskel på nogle af de manuskripter, hvor vi har en tidlig Jeremias tekst. En del af profetierne om fremmede folkeslag genfinder vi også i andre profetskrifter, og det er et åbent spørgsmål, hvem der først fremførte nogle af disse profetier. Når det er sagt, er hovedbudskabet i bogen klart og tydeligt. NOTER 24

10 NOTER TIL SABBATTEN 10. OKTOBER

Judas fem sidste konger

Judas fem sidste konger 3 Judas fem sidste konger TIL SABBATTEN 17. OKTOBER 2015 Ugens vers Introduktion Han fældede retfærdig dom for hjælpeløse og fattige, og det gik ham godt. Er det ikke at kende mig? siger Herren (Jer 22,16).

Læs mere

Tilbage til Egypten. Ugens vers

Tilbage til Egypten. Ugens vers 12 TIL SABBATTEN 19. DECEMBER 2015 Tilbage til Egypten Ugens vers Introduktion Herren skal være et sanddru og troværdigt vidne imod os, hvis vi ikke handler efter hvert ord, Herren din Gud sender til os

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Mere lidelse til profeten

Mere lidelse til profeten 5 Mere lidelse til profeten TIL SABBATTEN 31. OKTOBER 2015 Ugens vers Introduktion Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter

Læs mere

Josijas reform. Ugens vers

Josijas reform. Ugens vers 8 Josijas reform TIL SABBATTEN 21. NOVEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der havde ikke tidligere været nogen konge, der som han af hele sit hjerte og af hele sin sjæl og af hele sin styrke vendte om til

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Jerusalems ødelæggelse

Jerusalems ødelæggelse 10 Jerusalems ødelæggelse TIL SABBATTEN 5. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også

Læs mere

Landflygtige missionærer

Landflygtige missionærer 5 Landflygtige missionærer TIL SABBATTEN 1. AUGUST 2015 Ugens vers Introduktion Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Krisen fortsætter. Ugens vers

Krisen fortsætter. Ugens vers 7 TIL SABBATTEN 14. NOVEMBER 2015 Krisen fortsætter Ugens vers Introduktion Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

#22 Guds advarsel dyrets mærke!

#22 Guds advarsel dyrets mærke! #22 Guds advarsel dyrets mærke! I vores studium af Bibelen har vi indtil nu set vor himmelske faders vedvarende anstrengelser for at frelse menneskeslægten fra den visse tilintetgørelse. Da flere katastrofer

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Prædiken til 8. søndag efter trinitatis, Matt. 7,15-21. 1. tekstrække

Prædiken til 8. søndag efter trinitatis, Matt. 7,15-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. juli 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 8. søndag efter trinitatis, Matt. 7,15-21. 1. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind Dåb: DDS 448,1-3

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Vores profetiske budskab

Vores profetiske budskab 11 Vores profetiske budskab TIL SABBATTEN 14. DECEMBER 2013 Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Symbolske handlinger

Symbolske handlinger 6 TIL SABBATTEN 7. NOVEMBER 2015 Symbolske handlinger Ugens vers Introduktion Er pottemageren ikke herre over sit ler, så at han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til dagligt brug? (Rom 9,21).

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Jeremias profetiske kald

Jeremias profetiske kald 1 TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Jeremias profetiske kald Ugens vers Introduktion Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien III. 2 Mos 1 18: Guds folks

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Indledning Jeg har spildt det meste af mit liv!

Indledning Jeg har spildt det meste af mit liv! Indledning Jeg har spildt det meste af mit liv! Det lyder måske nærmest som en narkoman, der ser tilbage på et langt liv i misbrug og meningsløshed og nu endelig har brudt med det og fundet ind i et nyt

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Den sidste tids begivenheder

Den sidste tids begivenheder 11 Den sidste tids begivenheder TIL SABBATTEN 11. JUNI 2016 Ugens vers Introduktion Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes (Matt 23,12). Jesu genkomst er klimakset

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Studie 7 Guds lov 42

Studie 7 Guds lov 42 Studie 7 Guds lov 42 Åbningshistorie I mit første år hjemmefra, inden jeg lærte at lave mad, lærte jeg at opvarme. Den gastronomiske kunnen, at opvarme, er langt den vigtigste at mestre for en sulten,

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016 DET GAMLE TESTAMENTE BIBELSYN 1 Menighedsfakultetet bygger på Bibelen og vor kirkes bekendelse og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens eget, og som altid har været kirkens: Den er Guds

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - HABAKUKS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - HABAKUKS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - HABAKUKS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Habakkuks Bog henvender sig til befolkningen i Sydriget, Juda, i perioden, der ledte frem til den babyloniske invasion. Juda havde gennemgået

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Undergang eller. Overgang

Undergang eller. Overgang Undergang eller Overgang Det Todelte Andet Komme Første type tekst Jesus kommer I skyerne 1Thess 4:17 Jesus samler signe egne 1Thess 4:16-17 Jesus kommer for at belønne Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

De retfærdiges velsignelser

De retfærdiges velsignelser 5 De retfærdiges velsignelser TIL SABBATTEN 31. JANUAR 2015 Ugens vers Introduktion Ugens tekster Velsignelser kommer over den retfærdiges hoved, uretfærdiges mund rummer vold (Ordsp 10,6). Som ugens overskrift

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Efterligninger af håb

Efterligninger af håb 9 TIL SABBATTEN 26. NOVEMBER 2016 Efterligninger af håb Ugens vers Indledning Det kan blive min redning, for ingen gudløs tør træde frem for ham (Job 13,16). Den britiske forfatter William Hazlitt skrev:

Læs mere