Retningslinier for MagFlux Verifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for MagFlux Verifikation"

Transkript

1 Retningslinier for MagFlux Verifikation Anvend de følgende retningslinier til at udfylde MagFlux Verifikations Skema korrekt. Efter en vellykket verifikation af MagFlux flowmåleren modtager kunden det underskrevne skema, som bekræfter, at MagFlux flowmåleren fungerer optimalt og overholder de lovede specifikationer. Ved samme lejlighed aftales eventuelt en dato for det næste MagFlux servicebesøg. Nødvendige materialer: Et standard digital multimeter, en 500 Volt Megger og en MJK MagFlux Verifikator enhed. Supplerende retningslinier og bemærkninger til de enkelte punkter findes på de efterfølgende sider. 1. Dato / Tidspunkt Skriv datoen for verifikationen i dd-mm-åååå format. 2. Verifikationen udført af Skriv firmanavn (normalt MJK) og navnet på den person, som har udført verifikationen. 3. Kunde Skriv firmanavnet på den kunde, som har bestilt verifikationen. 4. Kontaktperson Skriv navnet på den kontaktperson, som befinder sig på installationsstedet. 5. Installations adresse Skriv adressen på det sted, hvor MagFlux en er installeret. 6. Måler vare nr. / DN, serie nr. og kal. kode Kopiér flowmålerens nøgledata fra den grønne MJK label, som sidder på selve måleren. 7. Konverter vare nr. og serie nr. Kopiér konverterens nøgledata fra den hvide MJK label, som findes på selve konverterhuset. Hvis labelen mangler, eller cifrene ikke kan læses, kan informationerne findes via MagFlux ens menu system (se manualen for hjælp og yderligere retningslinier. 8. Tæller Aflæs og notér MagFlux ens tællervisning. Normalt er volumenet vist på hovedskærmen (FTot). Hvis dette ikke er tilfældet, så fremkald selv den ønskede visning (se eventuelt i manualen). Glem ikke at returnere til den oprindelige skærmvisning, når aflæsningen er foretaget. 9. Aktuelle flow Aflæs og notér MagFlux ens aktuelle flow. Normalt er værdien vist på hovedskærmen (Flow). Hvis dette ikke er tilfældet, så fremkald selv den ønskede visning (se eventuelt i manualen). Glem ikke at returnere til den oprindelige skærmvisning, når aflæsningen er foretaget. Side 1 af 8

2 10. Er måleren installeret korrekt i overensstemmelse med instruktionerne i Installationsog Brugermanualen? Kontrollér at installationen er i overensstemmelse med instruktionerne/anbefalingerne i manualen: Rørsystemer Flow sensoren skal monteres et sted, som er fri for forstyrrende elementer såsom ventiler, bøjninger, pumper osv. for at sikre et laminar flow uden turbulens foran og i sensoren. Af samme grund skal sensoren monteres på et lige stykke rør med minimum afstand fra forstyrrende elementer svarende til 3 gange DN på indløbssiden og minimum 2 gange DN på udløbssiden af sensoren. Flow retning 3 2 Flow retning 3 2 Flow retning 3 2 Vigtigt: Ventiler skal altid monteres på udløbssiden af flow sensoren! 2. Hvis det er nødvendigt med et overgangsrør, må den indvendige vinkel ikke oversige 7.5. Minimumslængden for at holde en vinkel under 7.5 kan kontrolleres ved brug af formlen: L = (D - d) x 7.63 hvor D er den store og d er lille diameter på overgangsrøret. Eksempel: Hvis sensoren i dimension DN 80 er monteret på udløbssiden af et 100 mm rør, så skal overgangsrøret have en minimumslængde på 152,6 mm for at kunne holde en indvendig vinkel under 7,5. 3. Flangeforbindelser skal samles centreret på både indløbs og udløbssiden. Målenøjagtigheden vil blive reduceret af både turbulens i væsken samt af en dårlig samling eller forbindelse. Vigtigt: Både pakninger og jordringsringe skal monteres centreret! Side 2 af 8

3 4. Flow sensoren skal altid være fyldt med væske. Af samme grund må sensoren ikke monteres på det højeste sted i et rørsystem, eller ved frie udgange samt på steder, hvor tyndekraften kan resultere i tomme eller delvis tomme rør. 5. Sensoren kan monteres både lodret og vandret. Hvis flow sensoren monteres lodret, så skal retningen på flowet altid være opadgående. På den måde sikrer man, at den effekt der er fra bobler i vandet, vil blive reduceret, og samtidigt sikrer man sig at flow sensoren altid er fyldt med væske. I tilfælde af at væsken indeholder partikler, for eksempel ved måling af slam, kloakvand, osv., så bør sensoren altid monteres lodret. 6. Ved vandret montering med frit udløb skal sensoren monteres således, at den altid vil være fyldt med væske. Eksempelvis i en bøjning placeret i en lavere højde end udløbet. Hvis væsken indeholder partikler, for eksempel når der måles slam, kloarkvand, etc., skal flow-måleren monteres lodret. Side 3 af 8

4 11. Er måleren jordet korrekt? Kontrollér at jordforbindelserne er udført korrekt. Korrekt virkemåde kræver elektrisk forbindelse mellem selve væsken og jord (GND) på konverteren. De fleste MagFlux modeller har indbygget elektrode. Hvis dette ikke er tilfældet, så følg anbefalingerne i manualen (se uddrag forneden): Potentialeudligning og Jording Typer 7100/7200/7600 i ledende rør Ledende rør Potentialeudligningsforbindelse Jordforbindelse NB! Flow sensoren skal forbindes til en effektive jordforbindelse, og ledningsdimensionerne skal mindst være 1.5 mm 2. Typer 7100/7200/7600 i ikke-ledende rør Ikke-ledende rør Jordingsring (min. tykkelse = 5 mm.) Potentialeudligningsforbindelse Jordforbindelse NB! Flow sensoren skal forbindes til en effektive jordforbindelse, og ledningsdimensionerne skal mindst være 1.5 mm 2. Side 4 af 8

5 Typer 7300/7400 i ledende rør Potentialeudligningsforbindelse Ledende rør Ledende rør Jordforbindelse NB! Flow sensoren skal forbindes til en effektive jordforbindelse, og ledningsdimensionerne skal mindst være 1.5 mm 2. Typer 7300/7400 i ikke-ledende rør Jordingsring (min. tykkelse = 5 mm.) Potentialeudligningsforbindelse Ikke-ledende rør Ikke-ledende rør Jordforbindelse NB! Flow sensoren skal forbindes til en effektive jordforbindelse, og ledningsdimensionerne skal mindst være 1,5 mm Sikrer rørføringen, at måleren altid er fyldt? Kontrollér at måleren altid vil være væskefyldt. 13. Er måleren dimensioneret rigtigt for denne installation? Nominelle hastighed:? Undersøg målerens størrelse. Ved nominelt flow skal hastigheden være mellem 0,5-10 m/s. Den aktuelle hastighed kan aflæses ved at følge denne sti: Menu --> Konverter indstillinger --> Service Menu --> Indtast password > Internal Meas. and Calibration --> View Raw ADC Når man har væskehastigheden og målerens diameter, kan man udfra dimensioneringskurverne i manualen se, om måleren er dimensioneret rigtigt. 14. Er flowmåleren centreret på røret? Kontrollér at måleren er centreret omkring rørflangerne. Anvend en lineal eller en skydelære for sikre at op, ned, venstre og højre er ens. Side 5 af 8

6 15. Er alle møtrikker og bolte monteret og spændt ens? Kontrollér at alle bolte og møtrikker er monteret og spændt ens. 16. Kontrollér isolationen for L1-spolekredsen Kontrollér isolationen for L2-spolekredsen Afbryd L1- og L2-ledningerne fra konverteren. Brug en 500 Volt Megger til at undersøge isolationen mellemmagflux spolerne og jordskruen på flangen. Værdien skal være højere end 1 Mohm. 17. Kontrolér spolemodstanden og isolationen mellem L1 og L2 med et multimeter Anvend et multimeter til at måle modstanden mellem L1 og L2. Værdien skal være indenfor ohm. Forbind L1- og L2-ledningerne igen. 18. Kontrolér overgangen mellem elektroder og væsken. E1 til jord og E2 til jord. Anvend et multimeter til at måle modstanden mellem E1/E2 og væskejord. Forvænt værdier mellem 0,005 Mohm og 0,5 Mohm, alt afhængigt af væskens ledningsevne. 19. Er det foreskrevne signalkabel anvendt mellem måler og konverter? På fjernmonterede MagFlux installationer er den anvendte kabeltype betydningsfuld. Kun een kabeltype må anvendes: MJK MagFlux kabel, varenummer Kablets farve er MJK-grøn og markeret Den maksimale kabellængde er 50 m. 20. Er alle forbindelser udført korrekt og tilspændt ordentligt? Kontrollér at alle elektriske forbindelser er udført håndværksmæssigt korrekt. 21. Den rigtige forsyningsspænding? Anvend et multimeter ttil at kontrollere, at netspændingen er identisk med konverterens spændingsbehov. Standard spændingsbehov er: 230 Volt vekselspænding +/- 10% 110 Volt vekselspænding +/- 10% 24 Volt vekselspænding +/- 10%. 22. Bekræft korrekt sensor kalibreringskode. (For enheder produceret før d. 1. februar, 2007: sensor nummeret.) Sammenhold kalibreringskoden fra den grønne MJK label placeret på måleren med kalibreringskoden (eller sensor nummeret på tidlige modeller) indkodet i konverter firmwaren. Anvend denne sti: Menu --> Konverter indstillinger --> Service Menu --> Indtast password > Sensor Calibration Code. 23. Kontrollér 4-20 ma udgang Kontrollér 4-20 ma udgangen fra konverteren og husk, at MagFlux en er en højpræsisions flowmåler kalibreret til en nøjagtighed på +/- 0,01 ma. Indsæt multimeteret i strømsløjfen, og sæt MagFlux en til faste strømme (4, 12 og 20 ma). Notér visningerne på multimeteret og skriv dem på skemaet. Anvend denne sti: Menu --> Konverter indstillinger --> Service Menu --> Indtast password > Calibrate ma --> Set Fixed Current Side 6 af 8

7 24. Er støjen acceptabel? Kontrollér at signal/støj forholdet er tilfredsstillende ved konstant flow (skal være mindre end 5%). Anvend denne sti: Menu --> Konverter indstillinger --> Service Menu --> Indtast password > Internal Meas. and Calibration --> View Raw ADC 25. Converter test - lavt flow Kontrolér sensor kalibreringskoden på verifikationsskemaet. Afmontér ledninger mellem sensor og converter. Notér farvekoden ned, hvis den ikke følger manualens beskrivelse. Montér MJK MagFlux Verifikator på converteren. Indtast verifikationskoden udfra verifikationsskemaet på side 8 (xxxxxx, 6 cifre) i konverteren som sensor kalibreringskode. Stil Verifikatoren til Sensor OFF og vent ca. 1minut indtil stabil visning. Følg denne sti (path): Converter Setup --> Service Menu --> Internal meas. & Cal. --> View Raw ADC Kontrollér i View Raw ADC menuen om visningen er gyldig ifølge verifikationsskemaet. 26. Converter test - flow Stil Verifikatoren til Signal Level 1 eller Signal Level 2 udfra verifikationsskemaet og vent ca. 2 minuter indtil stabil visning. Kontrollér i View Raw ADC menuen om visningen er gyldig ifølge verifikationsskemaet. Genindtast den korrekte kalibreringskode. 27. Minimumsflow 28. Midling 29. Enhed 30 ma udgang 31. Digital udgang DO1 32. Digital udgang DO2 33. Digital indgang DI Afrund verifikationen ved at nedskrive og kontrollere MagFlux ens opsætningsparametre. Se manualen for yderligere information om de forskellige parametre. Kommentarer / anbefalinger Hvis et eller flere punkter resulterer i et Nej flueben, beskriv hvorfor og kom med forslag til, hvordan problemet kan løses. Afslut verifikationsproceduren med at underskrive skemaet, og hvis det er relevant, arrangér en ny dato for den næste verifikationskontrol. Til sidst overgives eller sendes verifikationsskemaet til kunden, og en kopi arkiveres hos MJK Automation A/S. Side 7 af 8

8 Verifikationsskema DET FØRSTE BOGSTAV I CAL. CODE MÅ IKKE ÆNDRES! *p5800 (*) er altid det samme i den originale Sensor Cal. Code Flow [m3/s] aflæses under "service menu" => "internal meas. & cal." => "View raw ADC" DN Test Sensor Cal. Code Level Nul - Flow [m3/s] Flow +/- 0,25% [m3/s] min. flow 0 og midling 30s midling 30s 3 1p5800 Level 1-0, , , , p5800 Level 1-0, , , , p5800 Level 2-0, , , , p5800 Level 2-0, , , , p5800 Level 2-0, , , , p5800 Level 2-0, , , , p5800 Level 1-0, , , , p5800 Level 2-0, , , , p5800 Level 2-0, , , , ap5800 Level 1-0, , , , bp5800 Level 1-0, , , , cp5800 Level 1-0, , , , dp5800 Level 1-0, , , , ep5800 Level 1-0, , , , fp5800 Level 1-0, , , , gp5800 Level 1-0, , ,1705-0, hp5800 Level 1-0, , ,2664-0, ip5800 Level 1-0, , ,3836-0, jp5800 Level 1-0, , ,5221-0, kp5800 Level 1-0, , ,6819-0, lp5800 Level 1-0, , ,8631-0, mp5800 Level 1-0,0003-0,0003 1,066-1, np5800 Level 1-0,0005-0,0005 1,534-1, op5800 Level 1-0,0006-0,0006 2,088-2, pp5800 Level 1-0,0008-0,0008 2,728-2, qp5800 Level 1-0,0010-0,0010 3,452-3, rp5800 Level 1-0,0013-0,0013 4,262-4, sp5800 Level 1-0,0018-0,0018 6,138-6,174 eof Side 8 af 8

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere