Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skabes fornøden professionel ledelse"

Transkript

1 Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1

2 Eget afsæt Investorerne - dvs. køberne af ejerandele Den professionelle ledelse Værktøj Beredt til salg af mindre eller større andele af aktiekapitalen? 2

3 Eget afsæt Paukon Management Ledelsesopgaver Skaber fokus, eksekvering og acceleration i virksomheder. Dangro Invest Planteavl i Polen & Rumænien Ca ha. De senere år skabt ny strategi, refinansiering, fokus, processer, læring og eksekvering i ledelsen. 3½ år som CEO i Dangro Invest 13 år ledelsesopgaver i venture industrien Egenkapital og udvikling videns-virksomheder 15 år i banker Erhverv og kredit 3

4 BROBYGGERI - kræver struktur, samarbejde, proces, specialiseret og ny viden, nytænkning, forskellige løsningsscenarier, kapital, opfølgning DET KRÆVER PROFESSIONEL LEDELSE Ledelsesopgave Investorer Ejere 4

5 Investorerne - Køberne Hvad er den fornødne professionalisme? Køberne sætter normen Køberne vælger mellem mange tilbud Hvad er det køberen ønsker at købe? En let forståelig forretning. Et management, der kan drive forretningen. Troværdighed. Dokumentation på drift og værdier. Fremtidigt potentiale. Afkast Den gode historie Alle elementer relaterer sig til ledelse professionel ledelse. 5

6 Den professionelle ledelse Handler om Struktur og kultur i ledelsen - Bestyrelsen, Direktionen, Afdelingsledere Den operative ledelse Processer Transparens Corporate Governance og Corporate Social Responsibility 6

7 Den professionelle ledelse Struktur og kultur i ledelsen - Bestyrelsen, Direktionen, Afdelingsledere Klare ansvarsområder Reference linjer Dokumenterede beslutninger Opfølgning og afvigelsesdialog Åbenhed Politikker for styring af forretning og risici Den operative ledelse Erfaring og kompetence som personer og som team. Vilje og mål Strategi Eksekvering af drift og udvikling Eksekvering af politikker og processer 7

8 Den professionelle ledelse Processer Skaber fremdrift, kvalitet, resultater og overblik Arbejdsprocesser med de største forretningsmæssige risici er identificeret Arbejdsprocesser er beskrevet med SOP er (Standard Operational Procedures) IT struktur incl. fælles biliotek er beskrevet og sikret ved backup Månedlig controlling på processer og resultater er etableret og kan dokumenteres Processer kræver kultur og disciplin 8

9 Den professionelle ledelse GODE SPØRGSMÅL OMKRING PROCESSER - Er følgende mistillid eller værdiskabende? Processer: I produktionen I den operative ledelse? I bestyrelsen den strategiske ledelse? Opfølgning på arbejdet i Stalden og marken? I administrationen I bestyrelsen? 9

10 Den professionelle ledelse Transparens - gennemsigtighed Forudsætter data, data struktur og data disciplin Forudsætter periodisk anvendelse Periodisk information Benchmark Transparens anvendes både opad og nedad i organisationen. Transparensen gennemsigtigheden - er meget vigtig for troværdigheden og værdisætningen. (men jo også for styringen af den daglige drift) 10

11 Den professionelle ledelse Corporate Governance og CSR (Corporate Social Responsibility) Kommunikation og samspil med investorer og interessenter Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning og organisering Ledelsens vederlag Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision Samfundsansvar Miljø Etik 11

12 Den professionelle ledelse Corporate Governance og CSR (Corporate Social Responsibility) Bør selskabets ledelse udgive kvartalsrapporter? Bør bestyrelsen fastlægge politikker for samfundsansvar? Bør bestyrelsen hvert år drøfte om sammensætning og de enkeltes kompetencer svarer til selskabets behov? Bør min halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være uafhængige af selskabet? Bør et selskabs direktør også sidde i selskabets bestyrelse? Bør alle bestyrelsesmedlemmer være på valg hvert år? 12

13 Værktøj: Er virksomheden beredt til salg af mindre eller større andele af aktiekapitalen? Tjekliste for bestyrelsens arbejde for til enhver tid at tilbyde det bedste grundlag for den bedste pris på små og store aktie handler. Tør du og bestyrelsen vurdere, hvilke indsatsområder i tjeklisten: Der er på plads Hvor justering er nødvendig Hvor væsentligt arbejde udestår 13

14 Værktøj I bestyrelsen skabes grundlaget for den bedste værdisætning Hvordan står virksomheden på områder som: Juridisk set up og Corporate Governance Visuelle forhold Ledelse Ledelses informations system Strategi Forretningsproces Kunder og leverandører Finansielle forhold Due diligence Værdisætning Interne faktorer afgørende for succes Eksterne faktorer afgørende for succes 14

15 GENERELLE KRAV FOR INVESTOR INTERESSE I INTERNATIONALT LANDBRUG Er selskabet modent og tilstrækkeligt forberedt for salg af mindre eller større andele af aktiekapitalen? Juridisk set up og Corporate Governance. Der er solid og gennemsigtig juridisk struktur eller der er plan for hvorledes dette skabes. Klarhed over i hvilken juridisk enhed investering skal ske Strømlinede vedtægter. Klarhed over hvorledes eventuelle usædvanlige bestemmelser kan justeres. Mulighed for aktionæraftale er afklaret Corporate Governance er etableret, kendt i organisationen og efterleves. Liste over juridiske tvister forefindes og behandles periodisk i ledelsen Påbud eller verserende sager med offentlige myndigheder er listet. Tegningsregler for alle koncernen selskaber og finansielle konti er etableret så min. 2 personer er påkrævet ved disponeringer. Der er ingen mellemregninger eller kautioner mellem koncernen og koncernens aktionærer eller der foreligger plan for, hvorledes disse kan udgå. Er på plads Justering nødvendig Væsentligt arbejde udestår Visuelle forhold Stalde og lagre fremstår med godt produktionsflow og er præsentable samt rengjorte. Maskiner er rengjorte, i god vedligeholdelses stand og placeret på maskinpladser, når de ikke er i brug. Marker fremstår godt og velplejede i forhold til tidspunktet på vækstsæsonen Pladser og udenoms arealer fremstår som effektive og rydelige. Ledelse Professionel bestyrelse etableret eller åbenhed for dette Professionelt operationelt ledelsesteam Etableret ledelsesstruktur (Hvert ledelsesniveau kører periodiske møder, beslutningsgrundlag og referater) Dokumenteret track record på operationel ledelsesteam Identificeret Next generation på ledelse er i uddannelsesforløb Solide ansættelseskontrakter på ledelse og medarbejdere Forståelse for forretningens placering i værdikæden God adgang og forståelse for politiske og geografiske ricisi (incl. lobbyisme) 15

16 GENERELLE KRAV FOR INVESTOR INTERESSE I INTERNATIONALT LANDBRUG Er selskabet modent og tilstrækkeligt forberedt for salg af mindre eller større andele af aktiekapitalen? Ledelses informations system Der anvendes professionelt regnskabs- og Management Information System. Systemet kan tale sammen i de lande der drives virksomhed i. Der er track record på at systemet kan levere hurtig relevant konsolideret information Ledelsen har en disciplineret styring af pengestrømme, profitabilitet samt aktiver/passiver Der udarbejdes månedlige likviditets forecast min. 6 mdr. frem. Der udarbejdes efterkalkulationer på investeringer og på produktionen herunder på logistikken relateret til produktion, køb og salg. Ledelsen har en disciplineret anvendelse af benchmarking Der udarbejdes beslutningsgrundlag ved enhver væsentlig strategisk beslutning samt ved investeringer og salg. Er på plads Justering nødvendig Væsentligt arbejde udestår Strategi Forretningsstrategien er beskrevet i form af fyldestgørende forretningsplan (incl. Executive summary) Interne ricisi beskrevet og kvantificeret Eksterne trusler/risici er beskrevet og kvantificeret Følsomhed på indtjening er beskrevet. Forretningsproces Overordnede politikker er besluttet og beskrevet for de arbejdsprocesser, der er identificeret med største forretningsmæssige risici. Arbejdsprocesser er beskrevet med Standard Operating Procedures og liste over eksisterende SOP s forefindes. IT struktur og fælles fil bibliotek er etableret, sikret gennem back up og beskrevet. Månedlig controlling på processer og resultater er etableret og kan dokumenteres Struktureret månedlig controlling på datterselskaber er etableret og kan dokumenteres 16

17 GENERELLE KRAV FOR INVESTOR INTERESSE I INTERNATIONALT LANDBRUG Er selskabet modent og tilstrækkeligt forberedt for salg af mindre eller større andele af aktiekapitalen? Kunder og leverandører Der er en dyb forståelse af markedet og efterspørgsels faktorer Der er kendskab til risici knyttet til afsætning og marked Der indhentes i overvejende grad flere tilbud ved indkøb. Der foreligger en politik og SOP for salg Der foreligger en politik og SOP for indkøb Er på plads Justering nødvendig Væsentligt arbejde udestår Finansielle forhold Anerkendt revisor anvendes. Gode disciplinerede økonomifolk og controllers Regnskabs konforme regnskabsprincipper/-praksis anvendes. Track record på 3 års produktivitet og indtjening Der udarbejdes realistiske budgetter og budget målene rammes Der er faste årlige budgetprocesser afsluttende med bestyrelsens godkendelse af budget. Dokumenteret årligt positivt cash flow på driftsaktiviteter Udviklingsbehov er beskrevet med mål, plan, kapitalkrav og effekt på fremtidig forretning. Konservativ balance med regnskabs konforme op-/nedskrivninger. Der foreligger eksterne vurderinger som back up på værdisætningen af de væsentligste aktiver i balancen. Politikker for valuta-, rente-, råvare og færdigvare risici er etableret og efterleves Der er acceptable finansielle rammer for den drift og udvikling, som er fastlagt i strategi/forretningsplan. Miljø og etik Lov og myndighedskrav er identificeret og forhold i relation til opfyldelse er beskrevet. Der findes en udtrykt politik for hvorledes koncernen forholder sig til etik og miljø 17 Due diligence Koncernen har erfaring med due diligence processer og kan dokumentere sådanne tidligere er opfyldt.

18 GENERELLE KRAV FOR INVESTOR INTERESSE I INTERNATIONALT LANDBRUG Er selskabet modent og tilstrækkeligt forberedt for salg af mindre eller større andele af aktiekapitalen? Der er en solid juridisk sikring af alle aktiver som indgår i balancen. Der er etableret et særskilt og velstruktureret filbibliotek indeholdende dokumenter til brug for due diligence Er på plads Justering nødvendig Væsentligt arbejde udestår Værdisætning Er værdiansættelsen i forhold til EBITDA kendt? Er værdiansættelsen i forhold til summen af værdierne på de fysiske aktiver kendt? Er værdiansættelsen i forhold til Cashflow baseret værdisætning kendt? Er værdiansættelsen realistisk Primære INTERNE faktorer for succes Nedenfor lister koncernen 5 INTERNE faktorer, der må betragtes som værende meget afgørende for koncernens fremtidige forretningssucces og dermed for værdien af koncernen. Intern Succes Faktor 1 Intern Succes Faktor 2 Intern Succes Faktor 3 Intern Succes Faktor 4 Intern Succes Faktor 5 Primære EKSTERNE faktorer for succes Nedenfor lister koncernen 5 EKSTERNE faktorer, der må betragtes som værende meget afgørende for koncernens fremtidige forretningssucces og dermed for værdien af koncernen. Ekstern Succes Faktor 1 Ekstern Succes Faktor 2 Ekstern Succes Faktor 3 Ekstern Succes Faktor 4 Ekstern Succes Faktor 5 18

19 Professionel ledelse skaber brobygning Brobygning skaber værdien 19

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN Henrik Andersen Partner Hildebrandt & Brandi 1. September 2014 http://hildebrandtbrandi.com/da/folkeuniversitetet Formål med forelæsningsrækken Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere