Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen"

Transkript

1 Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede mikro-mini weekend i Nr. Alslev. a. Valg af dirigent og referent Divisionsledelsen foreslog Torben Baltser som dirigent Torben Baltser blev valgt. Divisionsledelsen foreslog Majbrit Ingemann Pedersen som referent Majbrit Pedersen blev valgt Det ordinære divisionsrådsmøde skal afholdes i perioden 1/3 til 1/5 og varsles senest 3 uger før afholdelse af mødet. Torben Baltser kunne orientere, at divisionsrådsmødet var lovligt varslet og indkaldt, idet han havde modtaget Flaskeposten i sin postkasse 24. marts b. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling DC Trine Teglbjærg henviste til den skriftlige beretning i Flaskeposten. Herudover fremlagde Trine et kort mundtligt tillæg, som bl.a. omhandlede de mange aflysninger i Dog er der lige afholdt en god mikromini weekend med god tilslutning sådan noget vil vi gerne have meget mere af fremover. c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse Kasserer Susanne Graae henviste til det trykte regnskab i Flaskeposten. Regnskabet for 2011 viser et overskud på kr ,92 for divisionen og et underskud på kr ,71 for Kråruplund altså et samlet overskud på kr ,21. Susanne havde følgende at sige til regnskabet: En kasserer har mange opgaver. Der skal bl.a. betales regninger, der skal flyttes penge rundt mellem vores konti, så der er penge til at betale regningerne, der skal være et overblik over om der nu er betalt den korrekte leje af Kråruplund. Der skal opkræves kontingent og leje af Kråruplund fra divisionens grupper. I den forbindelse er der også en ubehagelig opgave, nemlig at rykke nogle af grupperne for deres kontingent. Som det ses af regnskabet var der 600 kr. i restance ved årets afslutning. Der var 2 gange divisions kontingent og leje af Kråruplund fra en enkelt gruppe. Jeg ved godt det er småt med pengene i grupperne, men er det rimeligt at jeg som divisionskasserer skal opkræve det samme beløb 3-4 gange. Jeg har ALDRIG fået en henvendelse fra de aktuelle grupper, på trods af at jeg i rykkerne skriver at vi sagtens kan lave en afbetalingsordning. Hvordan løser vi dette "problem"? Skal der bare forsættes med at sendes rykkere og håbe på at pengene kommer på et tidspunkt eller skal vi indføre et "straf-gebyr" for hver rykker eller er der nogle som har en god ide? På sidste års divisionsrådsmøde besluttede vi at Stubbekøbing hytten skulle være ude af regnskabet pr. 1/ Sådan gik det desværre ikke. Som jeg skrev i min skriftlige beretning har divisionen købt grunden i Stubbekøbing. Der har allerede været et par interesserede henvendelser til ejendomsmægleren. På divisionsrådsmødet sidste år foreslog Henrik fra Nørre Alslev at man prøvede at refinansiere vores realkreditlån omkring Kråruplund. Henrik Kragh havde fortalte følgende vedrørende refinansiering af Kråruplund: Den bestående belåning af Kråruplund er for dyr. Det er en kombination af banklån og et fastforrentet kontantlån fra KD. Vi besluttede at forsøge at refinansiere Kråruplund i Nykredit. Vi ville så forsøge at få en samlet løsning med et realkreditlån med variabel rente og afdragsfrihed og nyt tilbud på forsikring m.m. Dette for at forbedre driften med lavere renteudgifter og forbedre likviditeten yderligere med afdragsfrihed. Desværre lykkedes det ikke. Jeg havde to møder med Nykredit. De fik regnskaber, budgettal m.m. Deres konklusion var, at de ikke var interesserede i at belåne Kråruplund.

2 Vi vil nu prøve at forhandle en bedre belåning for Kråruplund igennem med vores nuværende bank og kreditforening. Dette er nødvendigt, især hvis vi ikke får solgt Stubbekøbinghytten. Susanne fortalte, at man inden divisionsrådsmødet 2013 tager spørgsmålet vedr. kontingentrestancer op til evt. forslag. Til regnskabet var der følgende kommentarer/spørgsmål fra de fremmødte: Ingen kommentarer. Kommentarer til kontingentrestancer: Henrik Kragh fra Nr. Alslev opfordrer grupperne til at få styr på restancerne, så kasseren ikke skal belastes med opkrævninger mv. Vi skal være glade for vores kasserer i disse tider. Kommentarer til refinansiering af Kråruplund: Ingen kommentarer. Regnskabet blev godkendt af divisionsrådet. d. Behandling af indkomne forslag Divisionschefen har ikke modtaget nogen indkomne forslag inden for den fastsatte tidsfrist d. 2. april e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. DA Martin Andersen fremlagde Sydhav Divisionens udviklingsplan for 2012, som havde følgende overordnede udviklingspunkter: - Styrke fastholdelsen af spejderne ude i grupperne - Styrke samarbejdet på tværs af grupperne - Styrke det sociale aspekt hos lederne med henblik på udvidelse af ledernes spejdernetværk. Til udviklingsplanen var der følgende kommentarer/spørgsmål fra de fremmødte: Cecilie, Nykøbing Falster: synes det er ærgerligt at sætte mål om vedligeholdelse af antal medlemmer frem for udfordringen ved at stile efter et højere antal. Synes godt vi må stile højt efter (antal pr. gruppe for at nå 700) vi må ikke begrænse os selv. Steen, Nakskov Spejderne: Indsatsområderne skal være hvordan vi får flere ledere, for når vi får flere ledere vil spejderne komme af sig selv gennem mere og bedre spejderarbejde. HC, Nykøbing Falster: Fastholdelse er ligesom stagnation et mål om fx 5 ekstra spejdere pr. gruppe frem mod næste år dét er også noget at stile efter! Det er den første vækst med 65 spejdere! Der skal arbejdes benhårdt med tingene! Vi må ikke stile efter 0 der SKAL være noget at stile efter, ellers bliver vi aldrig flere. Man er nødt til at vise andre, at vi er værd at være sammen med. Henrik, Nr. Alslev: For år tilbage satte man et mål i Nr. Alslev (da man var 30 medlemmer) om at man skulle nå 75 medlemmer. Det har været hårdt arbejde og har taget tid men nu er man 75 medlemmer! Det er vigtigt at have et mål at stile efter. Martin, Nr. Alslev: Synes det er mærkeligt vi diskuterer hvor mange vi skal stige med vi bør følge 5 % som korpset har vedtaget! Cecilie, Nykøbing Falster: Selvom der er små byer med få spejdere, kan det godt lade sig gøre at vokse! Man skal gøre sig synlig i samfundet, og udvikle sig og sætte nye mål.

3 Erik Aabjerg Friis fra Korpsledelsen (Sydhav Divisionens kontakt til korpset) kommenterede udviklingsplanen i korpset: Den overordnede udviklingsplan for korpset lyder på 5 % flere indmeldelser og 5 % færre udmeldelser men det er op til de enkelte divisioner og grupper hvad deres procenttal skal være. Korpset satser på følgende indsatsområder: Attraktivt program, Stærke aktører i samfundet, Lederudvikling og Gruppeliv. Samtidig vil korpset fremover støtte særligt divisionerne. Gruppearbejde : Find gode eksempler på som har gavnet, til at højne aktiviteten i spejderarbejdet: DA Majbrit Pedersen har været en god støtte i mikro-miniafdelingen og har været meget motiverende og aktiv. Sø-arbejdsgruppen (korpsets) har været særligt godt aktiv for sø-grupperne. Gruppearbejde : Ændringsforslag til divisionens forslag til udviklingsplanen for 2012: Efter summen ved bordene og snak i plenum, blev det vedtaget at divisionsledelsen retter udviklingsplanen til jf. snak/aftale på divisionsrådsmødet. Sydhav Divisionens udviklingsplan blev ændret og omformuleret til følgende: Udviklingsplan for Sydhav division 2012 Divisionen vil arbejde for: Overordnet mål: At få flere medlemmer i divisionen og grupperne, med udgangspunkt i korpsets målsætning om 5 % flere indmeldelser og 5 % færre udmeldelser. Dette skal ske gennem nedenstående målsætninger: 1) Styrke fastholdelsen af spejderne ude i grupperne ved at Lave godt planlagte divisionsarrangementer der udfordrer og inspirerer både ledere og spejdere i det daglige spejderarbejde. Afholde fællesledermøder med erfaringsudveksling i forhold til aktiviteter og årsplaner. 2) Styrke samarbejdet på tværs af grupperne ved at Grupperne skiftes til/samarbejder om planlægningen af divisionsarrangementerne. Tilstræbe at alle grupper deltager i de planlagte divisionsarrangementer. Opfordrer grupperne til at planlægge og afholde aktiviteter lokalt sammen med andre grupper. 3) Styrke det sociale aspekt hos lederne med henblik på udvidelse af ledernes spejdernetværk. Ved at Fællesledermøderne er lige dele planlægnings- og erfaringsudvekslingsmøder såvel som sociale møder. Give samarbejdet mellem divisionsledelsen og gruppeledelserne stor prioritet således at erfaringer og viden kan videregives og bruges af andre. Have en gren DA til hver gren for derigennem at styrke netværket i de enkelte grene på tværs af grupperne. 4) Divisionsledelsen skal undersøge om der kan ske forenkling, til hjælp i gruppernes administrative arbejde. 5) Der skal fra divisionens side, gøres mere for at skaffe ledere i de enkelte grupper. Den reviderede udviklingsplan blev godkendt af divisionsrådet. f. vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. Kasserer Susanne Graae henviste til det trykte budget i Flaskeposten.

4 Susanne havde følgende at sige til budgettet og kontingent: Budgettet afspejler den økonomiske situation lige nu. Men når Stubbekøbing er solgt, er det væsentlig nemmere at få flere penge at gøre godt med. Det vil bl.a. betyde at vinduerne i sovesalen på Kråruplund kan blive skiftet ud. Vi foreslår at fastholde både divisionskontingent og gruppernes leje af Kråruplund på 30 kr. 3 gange årligt. Dvs. 90 kr. pr medlem til Kråruplund, og ligeledes til Divisionen. Til budget og kontingent var der følgende kommentarer/spørgsmål fra de fremmødte: Ingen kommentarer! Budget og kontingent blev godkendt af divisionsrådet. g. fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til Divisionsledelsen foreslår at antallet af divisionsledelsesmedlemmer er 6. Hvis der blandt de fremmødte skulle være flere der ønsker at stille op til divisionsledelsen, foreslår divisionsledelsen at antallet korrigeres ud fra dette. Til forslag af antal af medlemmer var der følgende kommentarer/spørgsmål fra de fremmødte: Der var ingen tilstedeværende til mødet, der ønskede at opstille til divisionsledelsen, hvorfor antallet af medlemmer til divisionsledelsen blev fastsat til 6. Forslaget til antallet af divisionsledelsesmedlemmer blev godkendt af divisionsrådet. h. valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen Divisionsledelsen ønsker, at alle valg foregår ved afgivelse af skriftlige stemmer, såfremt der er flere kandidater på valg, udover de i forvejen, af divisionsledelsen, foreslåede kandidater. Kandidaterne skal opnå mindst 1/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer for at blive valgt. Kandidat til DC: Divisionskasserer: Øvrige poster: Divisionsledelsen foreslår Martin Steenstrup fra Nr. Alslev Spejderne. Martin Steenstrup blev valgt. Divisionsledelsen foreslår genvalg af Susanne Graae fra Nr. Alslev. Susanne Graae blev valgt. I divisionsledelsen sidder følgende, som ikke er på valg: Martin Andersen og Mette Larsen fra Nr. Alslev Spejderne Divisionsledelsen foreslår genvalg af Bente Besse Jørgensen fra Maribo Spejderne samt nyvalg af Sara Teglbjærg fra Rødby Spejderne Kong Ring Gruppe. Begge blev valgt. i. valg af revisor og revisorsuppleant Divisionens nuværende revisor Mette Christensen, som er kasserer i Maribo, er villig til genvalg. Mette blev valgt. Divisionens nuværende revisorsuppleant Anni Nielsen, som er kasserer i Sakskøbing, er villig til genvalg. Anni blev valgt. j. skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet Terkel Jakobsen har lavet en skriftlig beretning i Flaskeposten. Friluftsrådet er en paraplyorganisation, og lokalt omfatter det Vordingborg-, Guldborgsund- og Lolland Kommune. Terkel havde lidt tilføjelser til den skrevne beretning: Terkel deltager i friluftsrådets afgørelser. Friluftsrådet får 1 2 % af tips- og lotte midlerne. Der er mange muligheder for at søge midlerne, men man får højst 50 %. Han kunne ved første øjekast i årsrapporten ikke se, at nogle grupper fra Sydhav Divisionen havde søgt midlerne. Terkel har været medlem siden 1981, og er lige blevet genvalgt til en ny periode i kredsbestyrelsen.

5 k. beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen Ingen spejdercentre eller større arrangementer tilknyttet divisionen. l. eventuelt. HC, Nykøbing Falster: Gør opmærksom på fællesledermødet den 22. maj 2012 på Poul Martin Møllersvej i Nykøbing, som er et arrangement der hedder Friluftsekspressen. Hér kommer Bie fra korpset, og fortæller om nogle forskellige mega spændende ting, og om hvordan vi kan lave noget anderledes andet spejderarbejde end det vi plejer. Samtidig gør han opmærksom på arrangementet i september Afrika kalder, som er for ALLE spejdere i alle aldre og fra alle spejderkorps på HELE Lolland- Falster. Man regner med at man kan blive 300 spejdere, og omkring en 100 hjælpere. Det bliver en slags LF-mesterskab i spejd. Pia, Aztekerne: Siger en stor tak til DA Majbrit Pedersen for det arbejde hun har lagt i mikrominiarbejdet i sin tid i divisionsledelsen. Susanne Graae, Divisionen: Goddag/Farvel til gamle/nye divisionsledelsesmedlemmer. Der blev sagt farvel til Trine Teglbjærg og Majbrit Pedersen, og sagt velkommen til Sara Teglbjærg og Martin Steenstrup. Stinne, Udviklingskonsulent: Stinne fortalte lidt om sig selv, og hvad hun arbejder med og kan hjælpe os med ude i grupperne. Målet for Stinnes arbejde er at hjælpe grupper og divisioner på Sjælland og øerne til at få flere ledere, flere spejdere, lave bedre spejderaktiviteter eller noget helt fjerde som for eksempel at udarbejde en udviklingsplan for gruppen eller divisionen. Erik Friis, Korpset: Synes det var dejligt at høre hvordan det går i Sydhav Divisionen. Generel orientering om forskellige situationer i korpset. Desuden sagde han nogle ord om Spejdernes Lejr 2012, og gjorde opmærksom på at man skal arbejde med mere samarbejde på lokalt plan på tværs af spejderkorps. Torben Baltser sluttede mødet af med at takke for god ro og orden. Majbrit I. Pedersen Torben Baltser Trine Teglbjærg Referent Dirigent Divisionschef

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne?

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne? DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 Hvad betyder skolereformen for spejderne? Kong Knud Division Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 19.00 til 21.30 Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere