Har din virksomhed styr på persondata og datasikkerhed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har din virksomhed styr på persondata og datasikkerhed?"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 22 Offentligt Har din virksomhed styr på persondata og datasikkerhed? Corporate Counsel Academy Advokat, partner Janne Glæsel, Advokat Tue Goldschmieding,

2 Agenda

3 Agenda Agenda 1. Status på Persondataforordningen 2. Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis?

4 Status på Persondataforordningen

5 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen 22. januar 2012: Viviane Reding The new rules will help business in three ways. Firstly they create legal certainty. Secondly, they simplify the regulatory environment. Thirdly, they provide clear rules for international transfers 25. januar 2012: Kommissionens forslag til en Persondataforordning Modernisering Styrke individets rettigheder (retten til at blive glemt. Lettere adgang til egne data, kontrol med egne data og større transparens) Reducerer administrative tiltag anmeldelser afskaffes Undtagelser for SME s (ingen anmeldelser, krav på gebyr ifb. indsigt, ingen Data Protection Officer, ingen krav om Impact Assessment/PIA - risikoanalyse) Fremme uniformitet og regelsammenhæng i EU - grundrettigheder respekteres 5

6 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen 21. oktober 2013 Parlamentet - LIBE Komiteens vedtagelse af et mandat til at starte forhandlinger med Rådet mhp. at opnå enighed om reformen før valget i maj 2014 Offentliggørelse af Consolidated draft of the Regulation skærpelse bl.a. i relation til samtykke indenfor forskningsområdet, bevisbyrde, sanktioner mfl. 12. marts 2014 The European Parliament today cemented the strong support previously given at committee level to the European commission s data protection reform. by voting in plenary with 621 votes in favour, 10 against and 22 abstentions for the Regulation and 371 votes in favour, 276 against and 30 abstentions for the Directive). The reports of MEPs Jan-Philipp Albrecht and Dimitrios Droutsas, on which members of the European Parliament voted, are a strong endorsement of the commission s data protection reform and an important signal of progress in the legislative procedure. 6

7 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Parlamentet Opbakning til the architecture and the fundamental principles One continent, one law One-stop-shop main establishment The same rules for all companies - regardless of their establishment Data protection is about your fundamental right to privacy 7

8 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Ikrafttræden 2 år efter vedtagelse næppe før 2017/18 Fortsat uenighed, særlig om Direktiv contra Forordning Parlamentet Forordning DK m.fl. Direktiv One-stop-shop Om offentlige myndigheder skal være omfattet Next meeting of Justice Ministers on the data protection reform will take place in June 2014 Italien har overtaget EU formandskab for 2. halvår 2014 efter Grækenland Intet nyt! 8

9 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Geografisk afgrænsning Art 3 Gælder ikke kun dataansvarlige og databehandlere i EU også for sådanne uden for EU Hvis behandling vedrører udbud af varer og tjenesteydelser Overvågning/tracking af personer i EU Også uanset betaling eller ej 9

10 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Definition af persondata Art 4 '''Personal Data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, unique identifier or to one or more factors specific to the physical, genetic, mental, economic, cultural or social or gender identity of that person.'' 10

11 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Særlige kategorier af personoplysninger Art 9 Forbud mod behandling af bl.a. helbredsoplysninger med mindre Samtykke Vital interesse Egen offentliggørelse Nødvendig af hensyn til den offentlige interesse Hvis betingelser i Art 83 er opfyldt samtykke m.fl. Kommission delegerede retsakter 11

12 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Data portabilitet Art 15 Lettere adgang til egne data Individets ret til sletning af personlige oplysninger Art 17 Sletning egne data (fra servere, UGC platforme, øvrige platforme) Retten til at blive glemt er modificeret tredjemand skal kun informeres om sletning af links, hvis offentliggørelsen har været uberettiget, men EU Domstolens afgørelser i Google sagen og om Logningsdirektivet.. Profilering Art 20 Begrænsninger 12

13 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Privacy by design Art 23 Data beskyttelse skal indtænkes fra start i produkter og services Privacy by default Art 23 Default settings skal have den mest databeskyttelsesvenlige indstilling 13

14 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Datasikkerhed Art 30 Sikkerhedspolitik Uddannelse, guidelines Sikkerhedsforanstaltninger - fysisk som systemmæssigt ICO s guidance on data security breach management 14

15 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Notificering ved sikkerhedsbrud Art Til myndighed Til datasubjekt - retten til at vide hvornår ens oplysninger er blevet hacket 15

16 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Data Protection Officer Art Virksomheder med 250 ansatte og derover eller hvis hovedformål er databehandling Certificeringsmulighed 16

17 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Overførsel til tredjelande Art Krav om adequate level of protection Binding Corporate Rules Standard Clauses Contractual Clause EU Kommissionens beslutning Styrkelse af Safe Harbour 13 forslag European Data Protection Board One-stop-shop Art 54 Hvis virksomheden opererer i flere EU-lande Main establishment Personer har klageadgang til lokale DPOs/Tilsyn 17

18 Status på Persondataforordningen Status Persondata reformen Sanktioner Art 53 og 79 Stærke sanktionsbeføjelser for myndighederne Bøde op til 100 mio. Euro eller 5% (3% højere end Kommunionens forslag ) af den årlige Worldwide omsætning (alt efter hvad der er størst) 18

19 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis?

20 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Fokus på datasikkerhed

21 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Fokus på datasikkerhed

22 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Hvor går det galt? Internt i organisationen Politik og retningslinjer Utilstrækkelig beskrivelse af samt undervisning i sikkerhedsprocedure i forbindelse med persondatabehandling eksempelvis brug og deling af personoplysninger. Manglende fokus på overholdelse af de persondataretlige regler i forbindelse med udvikling og markedsføring af nye produkter og ydelser. Teknisk sikkerhed Manglende kontrol med sikkerhedsforanstaltninger truffet hos databehandlere. Ubegrænset adgang til oplysninger dvs. oplysninger kan tilgås ud over hvad der er nødvendigt for rolle eller funktion. Manglende halvårlig kontrol af medarbejderes autorisationer. Brug af anonyme bruger-id er (testbrugere eller fællesbrugere), hvorved tilgang og anvendelse af personoplysninger ikke kan spores til én fysisk person. Manglende stikprøvekontrol af log.

23 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Hvor går det galt? Menneskelige fejl Offentliggørelse af fortrolige eller følsomme oplysninger på internettet - som følge af fejl eller uvidenhed om, hvad der må offentliggøres, eller - som følge af utilstrækkelig anonymisering mv. Fejl eller uvidenhed i forbindelse med udsendelse af s, F.eks. at der sendes til forkert adresse, at fortrolige eller følsomme personoplysninger sendes i ukrypteret via internettet, eller at flere modtagere af en angives i modtagerfeltet (i en situation, hvor de ikke bør kende hinandens oplysninger). Uvedkommende dokumenter bliver blandet ind i et system F.eks. i forbindelse med udskrivning og/eller afsendelse (ses både ved elektronisk og manuel post).

24 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Hvor går det galt? Utilstrækkelige eller fejlbehæftede it-løsninger Manglende kryptering af formularer på hjemmesider til brug for fremsendelse af fortrolige eller følsomme oplysninger. Utilstrækkelig adgangsløsning i forbindelse med adgang via internettet til at se eller indtaste bl.a. følsomme oplysninger. Adgang til for brugeren uvedkommende oplysninger som følge af fejl i it-systemet Manglende kontrol med afviste adgangsforsøg. Manglende logning eller problemer med, om de loggede oplysninger kan anvendes til at spore, hvilke oplysninger en medarbejder har tilgået. Uhensigtsmæssig brug af administratorrolle i forbindelse med ITsystemer

25 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Mapping af databehandling og overførsler? Moderselskab IT leverandør Intranet US Cloud service UK HR ERP CRM Financeringspartner Kina Datterselskab Underleverandør Datterselskab Kunder Datterselskab Underleverandør Off-shore support Indien Databehandling: - Behandlingshjemmel - Anmeldelse - Tilladelse - Risikovurdering - Retningslinjer og uddannelse - Databehandlingsaftale - Tredjelandsoverførselsaftale

26 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Risikoanalyse Compliance Risks per Business Area Probability Risk Score Risk Control Risk Control Assessm ent Risk Control Score Measures to be implemented Impact 26

27 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Risikoanalyse Risk Assessment Report ID Risk description Impact Probability Risk Assessment Score Regulatory requirement Security measures and Risk Controls Risk Control Assessment Risk Control Score Mitigating Action Repair department 1 Repair modtager i forbindelse med reklamation returnerede medier, som kan være lagret med kundernes personlige data. Disse data kan være af ret følsom karakter. Der kan være en risiko for, at medarbejderne samt tredjemand (eksempelvis i tilfælde af, at nye (returnerede) medier videresælges til en ny tredjemand) får uberettiget kendskab til disse data. Dette kan medføre væsentlige dårlig omtale i medier og på sociale tjenester Sikkerhedsbekendtgørelsen 9; I Der gives kun forbindelse med reparation og mundtlige instrukser til service af dataudstyr, der medarbejderne om, at indeholder personoplysninger, der skal slettes, når samt ved salg og kassation af medierne modtages. anvendte datamedier skal der Der er ikke udarbejdet træffes de fornødne retningslinjer på foranstaltninger for at sikre, at området. personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven For at sikre at uklarheder omkring håndteringen ikke forekommer, anbefales det, at der udarbejdes interne skriftlige retningslinier/arbejdsbeskrivelse til medarbejderne vedrørende modtagelse af returnerede medier ved reklamation, herunder krav om sletning af medierne mv. for at sikre, at kundernes personlige data på medierne ikke videregives uberettiget. Der kan eventuelt indarbejdes en rapportering i processerne, når mediet er nulstillet. 27

28 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Eksempel på en konsekvensanalyse Risikoanalyse Art Data protection impact assessment (PIA/DPIA) Konsekvensanalyse (PIA) 1) Beskrivelse af systemet: - Skal give et omfattende og fyldestgørende billede af det samlede system - Fx visualisering af design, snitflader og informationsstrømme 2) Identifikation af relevante risici - Identificere omstændigheder, som vil kunne true eller kompromittere personlige data - Vurdering af sandsynligheden for risiciene 28

29 Hvordan får man styr på compliance og datasikkerhed i praksis? Eksempel på en konsekvensanalyse Konsekvensanalyse (PIA) 3) Identifikation af nuværende og foreslåede kontroller: - Kontroller af enten teknisk eller ikke-teknisk karakter - Tekniske kontroller kan være indbygget i systemet gennem design og konfiguration - Ikke-tekniske kontroller er styrings- og driftsmæssige kontroller 4) Dokumentation af dækning og udestående risici - Resultaterne af risikovurderingen dokumenteres i en PIA rapport 29

30 Kontakt os

31 Kontakt os Kontakt os Janne Glæsel D M Tue Goldschmieding D M Carlsberg

32 Kontakt os Find os København H.C. Andersens Boulevard Copenhagen V Denmark T F Aarhus Silkeborgvej Aarhus C Denmark T F Online

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat Nyt om persondata Birgitte Toxværd, advokat 1 C-468-10 ASNEF og C-469/10 FECEMD 2 Oplysningskategorier Personnummer 11 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening,

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed. Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015

ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed. Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015 ISO 27001 som ledelsesværktøj til risikostyring i den digitaliserede virksomhed Lars Boye, lab@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015 Udfordringer mht. persondata eksempler For mange brugere har adgang til

Læs mere

Publikationen kan hentes på Digitalisér.dk: http://digitaliser.dk/group/375255. Cloud computing i den offentlige sektor - et diskussionsoplæg

Publikationen kan hentes på Digitalisér.dk: http://digitaliser.dk/group/375255. Cloud computing i den offentlige sektor - et diskussionsoplæg Cloud computing i den offentlige sektor - et diskussionsoplæg Udarbejdet af: IT- & Telestyrelsen Kontoret for IT-infrastruktur og implementering Publikationen kan hentes på Digitalisér.dk: http://digitaliser.dk/group/375255

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATABESKYTTELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk

Læs mere

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling Høringssvar fra 92-gruppen 1 Forum for Bæredygtig og udvikling og Globalt Fokus 2 Folkelige organisationers udviklingssamarbejde vedr. Udkast til forslag til Lov

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013 DATABESKYTTELSE STATUS 2013DATA-BESKYTTELSE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 1. juni 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte sit

Læs mere

Ledelsens opgaver og ansvar ved cloud computing

Ledelsens opgaver og ansvar ved cloud computing Ledelsens opgaver og ansvar ved cloud computing Clouden og persondata Vejleder: Kurt Keldebæk Af: Emilie Norsk Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 30.maj

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen. 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater

CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen. 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater Cloud - servicekontrakt Udvalgte reguleringstemaer Kort introduktion til cloud 1. Persondata 2. Opstart

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Digital sikkerhed i Danmark 2014. Årsrapport fra Rådet for Digital Sikkerhed

Digital sikkerhed i Danmark 2014. Årsrapport fra Rådet for Digital Sikkerhed Digital sikkerhed i Danmark 2014 Årsrapport fra Rådet for Digital Sikkerhed INDHOLD 2 FORORD TILLID SOM FUNDAMENT FOR DIGITAL VÆKST 4 RÅDETS ARBEJDE 7 TRUSSELSBILLEDET I 2014 8 SIKKERHEDSUDSIGTEN FOR

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer

Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer Sikkerhedsanalyse 1 Sikkerhedsanalysen har analyseret de strukturelle sikkerhedsudfordringer, som persondataregistreringen står overfor i Danmark. De dele af værdikæden med højest iboende risici findes

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere