A RESSEBOG N. . SENGE-UDSTYR. leveres færdigt . C H R. S Ø N D E R G AA R D CROME & GOLDSCHMIDT VESTERGADE 6 THISTED :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A RESSEBOG N. . SENGE-UDSTYR. leveres færdigt . C H R. S Ø N D E R G AA R D CROME & GOLDSCHMIDT VESTERGADE 6 THISTED : ... ..."

Transkript

1 A RESSEBOG N ~ 30. EFTERTRYK FORBYD E - - UDEN ANSVA R - - in~efif~er lhiste~ Skat te~ g Ji~ressebg en nøjagtig _frtegnelse ver a ffe J{mmunens.Skattet.j~ere. frtegnelsen er r~net ~1a 1l evis i alfabetis k Or~en, g efter hvert JTaun er pført ~et 13elø6, sm ve~hmmen~e s kaf svare i frmue g.cejfigfle~sskat tif 'thiste~ J<mmune i..skatteaaret fra 1..April 1929 til :31. TI1arts 19)0..Skatteprcenten er 10,':2,.Skattet.j~ernes.Anta f ) 186, g ~et 13eføll, ~er skaf u~s k rives, 561,)lO J<r. 06 Øre. 06s. [ :Bag i :Bgen fin~es en særsl<ilt frtegnelse uer affe.si<attet.j~ere, ~er svarer J<mmunesl<at af iiooo J<r. g ~erver. l!~ giveren SENGE-UDSTYR. leveres færdigt g med Frretningens fulde Garanti. : Efterse Deres Sengetøj : nu g lad de ga ml e Fje r rense, naar Vaa- re ne skal frnyes. Vi mdtager Dyner g P uder (sm hentes g bringes samme Dag) ti l Rens ning paa v rt stre nye mderne Fjerrens- nings-anstalt, hvr fjere ne ikke alene renses g vas kes, men tillige støvsuges.. C H R. S Ø N D E R G AA R D CROME & GOLDSCHMIDT VESTERGADE 6 THISTED :...

2 Niels Søndergaard : Mdemagasin. HOTEL "R OYAL" S tre Tn' - Thisted Nye Værelser mecl kldt g!'armt riruiende Vand samt alle Nutidens Bekuemmeliglwder Telefn 61 g 11 P. Pllisen Skatteydere i Thisted Købstadkmmune i Aaret med vedføjet Kmmuneskattebeløb. I Aagade. \ Juler S. Dllerup P lejerske '!arie ::'\'icben pen. v~jmd. J h.!'. J en~en Remisstarb. A. Jensen Fi kc hdlr Chr. P ~ders en 173 t JO 20 i 7 Brug,freningsudd. J. N. Ol en 703 S K rnmis llenry Pedersen Lagerfrv. A. Chr. O. Larsen R e~ta nra tpr F rn Sund Servering frk. Drthea Jen;en H usass. Marie Møller Gaar d ~k a rl N. Chr. V i g~øe 9 km agerm. N. K. Nielsen llu,hest. Karen M. Han ~ n Aalbrgvej. Avlsbr. Lars J ensen H usassi>t. P etrine Christensen Avl ~ br. Jeppe Spga.a rd T jkrl. J han Spgaarcl A, bbr. P. S. M a d sen T jkrl S\. Pulse n SI S 30 l) zss S Hu~:t,s. K aren Ch r i,len~e n A' [,hr. L..M rtensen A \ bbr. J. al g:.1anl \' e) mand J. P. lau,en T)krl ::-J. Klause n Avl br. Eri Pedt"rsen A'! ~b r. A l b. H. J en sen Avl,br. J. S. Krgh I'jkrl. K r. A n dersen A' hhr. Ant. \tf. A ndersen fh-f,hr. tiaraid Jen en flu,hest. Maren Sv. Øer Prprietær J. Kr. J ensen Fderme<te r T. P. Vilhelm en Tjkrl. Axel j>ecjer,en T jkrl. lian, E. l'v[adsen llusnss. Ki rst. M. A ndersen.'h l: hr. Drthea J en se n Allt'lstræde. 3 Di rektpr I l. Spren:.en 6 Smedem. :\. C. R.enberg Malenn. Jen PetHsen Enke B ~ l en e Thing,trup JO zss ?3 & 30 ti q z S 1 ~3 2-0 IO :! S 30 G JO 20 Sr 6 2Tl t t 20

3 Bedste Indkøbssted i Thisted af prima Manufakturvarer. Specialitet: Knfektin & Damekjler. Brødrene Rahbek, Stregad e. Et>=~~~~~~e~~==?S53!1~~~~;;~~~~~r~~==~? 5a'~~t>= ~;;~~~~e~;;===<3 ~31f~~~;;~~~~~e~;;==~~ Amtsstræde. 2 :'v1arrri:di,t. K rgh.\'i r l~e n ITu. a; ~. Kir r. M a dsen Ek::;p rl tr. M ary JØrgcn'en Va,keriejer A ne K. J en~n Frj'lkeu IJ erth3. \Vin thcr Asylgade. 1 Tpmmerh. j. ieben' Enke llandel"nedhj.,\, Klit :-.:iehen llandelsm.,dhj. l ' iels, ' ielsen il 11 s<h>. Ellen n. Bad1 7 Tpmrtrm. P. Kr. 1\ i e l,~ n!\lag a ~ i np. Ch r. J. ('ltr isten>cll Krn mis J. S. Chr i 't~ n e n pens. P. r bud.\'ielsens Fnl.:t. Bankas. L R<l"n11 ssen ~ adrl m :tger P. K. P der,en 9 E nke Drthea Hyldgaan l Ma kin,tr A. F r. Knud en K.Iretma.L{cr J hs. ~'ir i sen B v;h ld en~ke Ell en Nieb en Il A')llnJer Birth e :'vf. Jensen H ll'a:s. \1a riane.\'i e Isen Rgh:ullllerm hj. G..Ej, Petersen I 5 R ep r æ. ent.a11t H. L. Kramer Il u sa>'<, Bett) J e men Partikul ier T. Chrim:men fi u ~ hest. l\1 :u-i a Ch ri stensen R ull uske "ir,t. ~ieben 2 M nltmn. Ø'terlwe + Arbm cl. Clu. ] ~l h t' n Pt» tbud N. N i e b ~ n M ek:!niker St. T y ranski 6 a P>tpa.km. P. Hyldig 6 h Plitibetj, J. P. J ensen 8 fh,, A fhlds\. \Villurn&en Enke Alma Lmbnr~ F rk. :\1arcn Chri,lenscn r I O ) G 5 TO 142 R li 142 S 40 S I42 S 30 6 IO 2 0 lir 20 IJ r 2 0 IO G p +O 5 r t :! I ] IO z IO z IO 2 0 Bgh l d er~kc Jhanne TcJttrup 51 c Enke i\nna llhlth Il U>:'ls,, lviaren T acbsen HJ 20 Enkefru Inge r \-1. K n ud!>en Enkefru :VIa ric I.indc:~,"ilar l 5 r fhv. Fntrep rcnsir \ f. Christen en r Murerm. N. Søndergaard 255 Fri.1lrm. S. M. Petlersen 102 ~ kræde r m. Ott J c n~ t n z-1- Cherprtpr r. HrgaarJ r63 20 Jlavnenrb. K r. N. ' sir~an n l 2fi 5 20 rz Sten h u~germ. Sandnh. Jensen 663 Trih!(!ge-h cll. K ristine lierber S :'vfejbj. F.dgr11 H erberg q r en,, 0 \Npakm. :\ L f hmsen :!-1-\- 80 Fnkc Oline A. Peder"en (j Il Ust'j cr K ristine :VI unch r ::n A utn-vj!nm d. C'h r. l; rpnkj~ " 6 \, brnd. _ 1. Gr. K ielsgnar l l [u,as~. K athr. Kkl-.gnard 5 r I 8 p ~ n-. Lertren k e D. A ndersen 142 S Ebpedtr. l irsl..\ ndersen Rnil.llr r. K. :Vfad" Il O.z2!:>):tn~rr ~st A. M. )[Øller 7f+ llu~:~~s. Elisabeth hiller r 20 l ftt. a. ~. M arie le!! se u 5 IO z (, Arhmd. Lars C'fn. K appe! IJ:! ri 2R fi,k< h. P. Ch r. Peder en t 20 Kiib m. Stark Lauriben SI Bisgaardsgade. I B!';binclerm. K lpvbrg ll u,a,q,,.. ren Sp ren..-en Frk. MagJal. hristinnsen Rentier A nna K j. NørganrJ 3 Sl.<ltna erm. M. Chrbtensen H1 ts~jer Mar~ J <>hannt!sen :\rhejdn,ke ll~ lene \'andet Væ\ er \'ald J ensen '42 S 5 1 CO 30 6 :w 40 Mine bekendte billige Reparatinspri;'er bringes i r el l'ill(~ Erindring. C linder i Lmmeu r 6,00, Rensning af' Lmmeur 3,00, Fjeder i Lmmeur 2,00, Glas g Viser a 0, Kun md kntant. L... ~A. SØRENSEN, JERNBANES. 9/

4 Telefn 333 And. Nielsen Pedersen Bryggerivej 3 Persn- g Lastbil Selskabskørsel Il u a:-," Anna \ L Pnler. cn r 20 Bryggerive j. Smede,,, Pul K. r. P der,rn T3 2 r. \ '~n md. And. N. Ped e r>en ' Ksibmcl. A a ~c \'. Kj;n 12.!-J. CO ChauffØr Kr. Ander>ell fr 20 f!u,a~.. Maj.t J.,n,~ n 5 r \ gnmd. Kr. H. l'cter,en l O 20 t,.'nrdk~rm. Pul en' n s r 00 5 Oll; u, C'hr. ~. Hagger 275 +O Snetlkt-r" Ej n. J l"n,en I 83 li l! u'"'' K aren llap; e r 5 IO ll u'a'~ F.li>ahe h Cll"'t"ll r 20 J'k,pedtr. Ellen llngg~r ;r 00 h.ntnrmhj. In gr. J en en l..j..! S 9 R e ntit r J. P..'\ndcr>tn I Hn hnlrltr P. Kr.!'ede r-.cn l f u hc,r. :vr a ren Antlcr>en Il R entier Kir> t. Thmsen t SJ 6 Brgade. ffu>be>t. Maren Thm>en JO 20 l l'an chdlr. Fru J en, en r s Rentier Ane S. Knudsen z s; 00 lfu,a. s. Anna :-:ielsen 5 IO l Ttt>a,,:. Thmine Steffen>en Isen kræmmer Chr. Sprer"en r7 Overkelner \ ' a id. Larsen Repr:.- tntant Ott Jensen 3+1i S!Q Pnlitibctj. P. J. Klittenberg \ '!Øbclhnnc.l ler :--1. Kr. L~ k k c 122..J. 00 H u. bcst. Sine Nieben 5 I O :)~ IL.- Hen n ]., kke 30 (, 2 ArbmJ. Ott Thrn,en Hu._a, '=. Gerd; L;kk.c lu :!0 Arhmd. An cl. P. Thmsen 40 S ( ;a rtner Axel If. faldbrg 91 ~ + 'Vl'urerm. C hr. Olesen 3+6 S S' rnager M. N. R~l'nbag 193 S r Direkt1lr Carl NieJ,cns Enke 510 DO A rhmd. Viktr Christen,cn H u,a,s. Petrea Frik,en 20.; Tandtekn. Guclrun Black )t Oll BrygmL"'ter Ott J prgen. en s 56 S + Lnkefru Martha Tft Il li '~" D a~mar Peder>CII 5 IO Dragsbækvej. l. :r ter J' y g c Skaarup +(,? 20 l ;'vfurer \'il lads Pedersen I+2 S {nknssatr Jeppe Jcppb n f1.2 S Brndvej. Bghleler Ej n. H. Jcppesrn lo 20.'\vlshr. La r' Jrn"'ll J4.2 S Enke Claudine! fed e 5 JO l I u he,t. Kirst. J erbell r 20 Snedker" Aksel Ma(i. ~n I+2 S l'!'hr. C hr. P. J cm by Malerm. Lau r J en sen' E nke 'h bbr. F. Pec.ler,en J26 40 I-1 usass. Edirh Jcn.en T j kr l. Pul Chr. Pec!cr,en JO G T pmrer" 'P. Chr. I. arsen G t 20 Tjkrl. Niel' s. Pedersen 30 6 Kafll'b r. v. Bertbel<en r63 20 Hu'"'' Olgn Pec!encn r 20 Malerm. Carl Chri, tffersen PRODUKTER FHA ANBEFALES TELEFON 2111 TELEFON 201 4

5 5 7 'i Il l s l 7 Bghl n;, l. c J nu y J Cll>t:ll 331i G il "I'øm r~rrn. J ~ n < Søren,en r8j 6u!Iit-a'' ( ;c rda R ~gr H u sa~~. K ir>t. S (i r el ~> eji r 20 R~ rn i~r r rk. n. Flm h. l lnlm Bau~m~-tn P. R, g e Ølk u~k Pul l h nrik,en Skm agerm. x. S a arup 1 l h,.. gen t. Pedersen IO z Pttemager,\". J. L. Skaar up :\1~t rer m. r ~ C'h ri,terbell rli } 20 5' S l a~teriar h. Jh~. :\-lpb ius Enke I.;:j er,tin,- I l""" '" IO lo Q, erprtjsr l. r. T' ~dt'rs~ n. \ rbmcl. C arl St. \JieJ,en '2 0 + O 55 Arhmd. Jen' p dt:r.. en s,,g-ep l. Jacbmim J ac h,en IO fh. R ryl-(ge riku,k x. P edt r,en J enke Drthea Lar,en 20 + O 59 Arhm cl. ( 'a r! Be l Pnttem atj:e rrn. R. K ir k, g a:~rcl (;J D epta rb. \ il h..\rulpr,en Pnttt-' rnager-.,\, W i Il. 1( irk t.t;ailrd 1)3 CO t i ~ ( ;n".erbarl1. l ' h r. T hnm,,." _ 1u rer Jen' J en,cn l' mmi, J. K. J t'n,cn j l u x ' phm d. Ljr1. ~t <'c r ga:rnl l.nkm ti, frh. O. J Sill'>Oil t Y3 S l l U>be,t.. '\n n ~ Steensgaard S tr.' g cr, ke J h. ('h ri, t ffer,cn T K1nz nunea;-...,_ Fm>ri Hdlll :!.:!+ +D IO ()v, rpmtør ~ J ::trhsrn Pud,e r ),hr t. A n der,ctl r8 3!i 1-;:nrlln r i t E,thtr J :lt n h :-.~ n :\lnn tpr H. A. K. H an, ~ n 193 S 1 2 l 'c g h :nk>ar h. '\. J prg-e then 5 JO CO ~ +O r 20 Ij2 6 r :w 30 li (Il ;: 7' ! j ) l O 20 :! J O li 2 0 { O Vi bringe r altid det bedste frem. til d e n billigste Pris. VALDEMA R SCRlØNNING - 19.\rbmd..'\.. C. Antler,e n I+ l J U ~ jer L. T~,J. ke P ede r en r 20 H u ~a~~. C erda Andcr>cll IO Il u,a,;;. Ann.t l\ f. l cder,rn 5 IO Hud \Vil l A nd cr ' ''"!Cl 20,r, J rjarh. Lar.cn Ss!n n,e n :! K u ~ k C hr. D:r m,g. i\ndcr,en l J:r}ggtriarh. L tr' Sih'c ll ~ e n l ~ S 21 Hr.' gg;e ri :~rh. C h r. :\a' J en; en,r,3 20 yer,],e.'l.ndre:t l.y hnt I O 20 Smedem. K r. L:~ uge,~ n lit 20 l s J l LI'" j <'r.1a n n J n a~:st n ; l 00 :!.J :l Br) ggcri:lrh..'\. Kbh<'qJ J en,en Snull..cr"' P. Chr. Lnrr.,t' ll 23+ G 2J h Sk r' t e n > f e.i e r m. Br. P ul-en t : n k e Jhanne :vr. C h l j,[clbcii IO 2. j ran ti læg-e Fr. Dybeck q28 CO I: n;:!hlcler J. P. C hr. L nr ~t' ll JJ.! :?.O Il U,J.,'<. Cha r l tte Strand +D S 20.'\rhmd. Kr. '].';1n g e l.ar>en q :: G 2 7 l.:ner A. B nrrg.ga n rd 57 T ::!0 Banearh. T P. L :tr~e n r r ~ 20 \ [ a,k lll -a'tl~ r R nb. Pu b e JJ J26 +D 22 r\rhrntl. Ilaraid J ell!>tll 3U 6 '2fj <;d,d,,p. C hr. N i e b etl 0 l2 CO z6 l't btilarb. :'vln re11 Pcder>ell f'n rrttn in ~; f. ~. 1\. ih,gnard G63 CO 28 [lf11,..p uth n J ~rn Kj :l'r 5 r 3' Di rek111r \1ngnm Ssl r e n ~e n 135(, 6 30 Frrkefru F ise,!p ile r Lærer p Il p~p:h... 1 i ~ben. p S 20 (r a r lnerrnedh j. Børge Msiil e r +O S l lusn,.. [,t h e r Peda,cn 10 1\. urvem a,l':cr Kr. E. ll ansc ll )I 00 R t:ntie r Kn rerr M. Rau ~ ' ]..;:tard '+2 S r UI" \' ( Jna gt r Y!. Chr. Anderr ll IO 2 0 Læ rer s. E. L. B. J trht' ll 22+ +O F Di,trikt, mnnljir H. Kj. }tllio t: Jl 2H S ]j Sn~dke r rn. Th. K nakkergaa rd 2++ S lla, nearh. P. N id. J tji S~fl 30 6 EJJ ke Kirsti ne A1HI.:r>e n Tele fnmnisir :\. \ ' ach Hu~a!'-~..\ nn.1 Sal(lnltrrl' t " r 20 Enk e fru Kri~tin e Mad,c JJ r 20 L 'er er J r q~. :\f. J fl rg cn,en R n 20 llu' a ' ' Ot tmine Nie J,eJJ 5 10 l!lj >a». Kri~tin e l. a rse O H R ent in M. Jng,. J ncb,ejj 2H S s

6 Niels Sønd rgaard: Største Udvalg : ~ Einar Stensgaarb ~ ~ tll t l Pr ø Klnial, Din & Cigarer. min )a a-- Kaffe, brøj g elsmagenbe. Drerne bringes era lt. [elefn -- [elefn ~ Omstilling til Priat :..... Hanear h. K r. fl d»t,raa r d 36 Rentier Drthea Sp;.;. Ch ri tetl>ell I l usa". Gerda, 1ad >l.'n 3~ L.rrerinde Mathea C h risten.en l fu,hc,r. Anna Ch ri~ten~en 4.2 n~n. J>n,tm. O... llnl rh r " ~.'\nna llnlm lfu,:l>, lklg a l.ar >e rt.j.ii r"rrdninf<,r. Smed Chri,tt"mrn fltt':t'" Ma rl'n :VL!d.t n ; Enkefru Kri-tim. 'sjrgnard ::trryger~ke. fuijne : \ ndersen q PnrtiJ..ulirr P. Srn n,cn Jlt'l". R< lem. C a rl :'\i, l>t:ll IIH>he,r. \!ienli tt c R~.. uherg 5~ J \rbslller ~i~ l- Christen,en r. I'!im r~r" l 'hbe r hbe-eu ' 1'\lmrel s\'. Jhs. l 'hhrm'ii!\lurcrfrh.. Ttns t ' hhe,pll :>.f u r ~ri rh. ()tt" ('hhr,cu \lurec'\'. :.\hrr. D~ bg~nr d 1,2. 1 hm d. t t ;\ lad,en Sl.nm a~er!:th-. :'~l id-en lltclkarl E. Aug. "J i ~l~t' ll LanJhnll.(er IL P. Mad' 11 Kærnemester J. Kr. J Mf<<:ll,en 6-J.a -ru rer~\. J nh,, '1ånssl\ Ch,tuffØr Chr. C. Christnff<'l><n Mi n ll r. g~e ria rh. J. P u J,en <J ul<hmcdes\'.!\f. jt r s~ward Gfi h Sla ~rter i arb.!\. \ V. SchltL. r.8 Snerlker",. f'r. ~id,cn :\.lal~r'' J en: M fllln 70 \'n~nma nd Hans Skaa rup 7G Skm:rger J. P. Ilamen 78 Direl.tØr O. C. Græsbpll 8 Enke Marie C. R cenber~ l'i,keh. A. C Ander,eti 82 perts. GasYæ rk,arh. Be rt eh~n Landarb. N. Christffersen l.11kmti' frb. Chr. \'angsgna rcl I j I O ri fi r:: 00 5 IO 103.!0 6 r s r u q z S hl 20 lo 20 r :!0 IO ::!0 <] r S 30 r. to ZO f O s r. 00 JO 20 JO fj 6 r 20 TO 20 ~O.j j..j.o 6.p ()Q I93 S 40 S g r Dr. Luisegade. ' Hur;.t1nc,ter S. Bj, rrt~aar l llu'a'' Kri,tine :'-:ørj?:~:n d!!o Q llusa". Agnes Bang;gnard 5 LO Il Driftshl. l. Jnh. \V ilster lli l! u>he~t- J n n ~ Ringgnu r d + S S K!lektr i c~ Fru!'. Zll Fahrikant \11 ich. l <Jil (), t rric n ~r R u cl. _ ieul:tj.eu Re,tnuratrirt fru Juh. Bi5)l:aurd En J.., fru l lede\ j_g:.\n dersen Bankka,,er r Fann Ander en IIw. s, t r k e h..risj11e Sø r en~en J],,traårh..\Jttl Knudsen 10 \[;~mtf~k t., 1lren Hrnhak l'pmrerm. E k~ Kri, ten~e n Kntrmedi j. l!len K.ri.ten. en Ru11frnaJ,ter _. P. Peter>en 1, Lcrer ;. t\nrn~en Tlu'a'. Clara Svencbcn rultlrn~dhj. IL \' B. J nsen 1 rafika»- Ej n. F. c;ravt-r.en A1bm. J. Henr. Peder~c n s, er>ke Else Herteisen T,1~betj. J. K. J <llll.en fh,. Gaardej.;r J. llarkjær TI u;,h~;t. DrLhe;l cbmidt Str_q~e r,ke lngrhnrl!,\nderscn 1\Ialt>r,ntJd l ielsen '+, -fu re rm. And1. ]e;eu t j l 00 ;r 6r 20 3''7 20 JO <I.J.8 C 20-j. L>O T.J-2 S 35i TO 5f 00 :!.J.!. S TO 20 :z.j.o <148 8 Gp S JO 20 +O S -108 Enkefrn Ane ~r.' St-eller r:! pen~. Lkmtiv f. C h ri~tensen ZH 6 llu,hc>r. Kir,!. sønder nard 20.J.O til ttil æg~.\i ~Jt..'jlren en r 3-J.Ii.J.O.\mt,inspe!.t. J. P. Rang~gaarct s li r rmmis Tem,.h l m Rentier IVfn ria.\gcrhlrn 153 Ln~r in d~!\-lette :Vf. Ag e rhlm liu. a'' A nin~ Jeppc,~n w 20 r (, J.;:Jihmand P. \1illler 1 R 1 5 6

7 ~( U!ih~. AltTia ~1. Elia~,n J s 'nn u!, part;>ka~;, c di r. Thm~n Enkefru Karen M. Buh. r.1 0 Køb m. I n~. \ :hte r p; an ru Hus n~~. Kamma Lan-en 22 a Lærer O. Fretlerik,en.1~ hlkmtidrh. J. P..'\ nd er~eu MurerS\'. J. :P. Andersen Atti:l:g,gartner R. G ammelvind l 'ldhandlcr lie n r} Nielsen Landpst b. 'l h-. Kr i. ten H! n H m ej t> r Ch r. ;ad r Fi,ke r L ::tur. J en'{'ll l\ l urerarb. Ca rl P..'\ntkr,elt r6j r Jf IO 20 JO JO 00 IJO 6 S l JO ::!{"! S T uldmrjhj. Bruun Pedcr,en 30 p~ n,, Banefmd. Jhs. Pedenen Partikulier O le Tppenher~; Land br. ' r. s ~cru p 32 Rl'ttlil'r Olt- Bang Rt<nlier J nhanne Hnje,~l! 3+ Lknrnti d. :--1. :VI. ~rede t ibejt Elmegade. Lnn A. Hve l\idst n J.~ rcrincle ln ~ch rg Kappe! Land p,th. Ti n~.. ' iclsen C artnn s,, A ~ge Lu11de f l r. r 20 r,, S :?.0.j.O S Telefn 18 Telefn 18 De bør frlange HE S T u VI N E h s Deres Købmand g paa Restaurati n, thi da pnaar De at faa K VA LITETS-V I N E Clt:nrftpr \..'\a. Sslncmtn :q Rerni~..earb. K r Kristffersen pens. ()\ erpn,1hu tl Sø rensen.'\rbmd. :--1. rre f,g. P eder>cn P rtr J 1hs. Chr. \'a n~sgua nl Hillnlh. A. 1-lff,t. Jensen pens. Strnndknt r. A. T p.!r. Sn~ d kcrm. N. C'hr-.,\.ljjlkr p ns. Fiskerihetj. J. Jus f" n ).:r,ke G,rda Jsef,en Sverske Ellen Jsefsen Snedker K.a j j sef~en lnnh.rne:jss. Bruun ~iebrn Kntri-r IIenn Thm.,en Psthucl N. K~. Jeusen zr B.u;hlder P. M. Mørup Kun trist Ella "lprup ~ 23+ G S 9t ~H R ~ O+ 00 t} l S 4 0 S i Ofl t S 73+ +O 30 (, l llusas~. llelgn J rgell"'ll.\rhmd. jf)rg. Henrik,en Bankka-s. 1\. r. l!enrik,ttl :Vfejnist l'h r. J. Chri,ttn;.en!.! r en~. Lukmti, f. r r. G,dsen l'hauffp r hr. l'vfurihen 20 l..h.muti' f. Ric h. J rn en Snedkn;,. fr. \V. Jnsehen Engvej en. Pl'la!j:, hr. G jerlach Arhmd. l igg l!. Petlaset t Faartftvej. A ' hl>r. Kr. K irk.\\ b br.!l. O,-e l" l\':! :l r d HJ.l.:!O ' l-+ S 326 -to S S 7

8 GAS SANITET- & VAND CENTRAL VARME -ANLÆG TLF. 369 OLM ER GE Ingeniør E. M. l. aut. Vand- & Gasmester HOLM SKOVG.14 llu,:t'' \l. Vl ~g;d~ l.,,,,..'\d. hr. P. ( 'hr.. _'..H rn l'rnprilt:n Ok llach rnd.ntn. P. \,,tcrg;. l'r d rrscn l' j ~rl. 1-: r. Kj eld~. H :ut>rtt l lu-~>'. l'ct l't' :t J u'ttsen.'\\',hr. C lt r. \1. Cre. 'tr,elt ;h l h r. l.aur. l'. P ll'jdrup,\, J,hr. Jeppe :\. l> uhl \INkjer Kir-t..\ ndn,cn l iandel'lil:lnd ' icl. T.a r,en \1 J,hr..\ nd. \ an~-,..."g;a ud.\!,hr. J. Sprctbt n C' hi i, tcll,~ll.\ ' J,!Jr. L. Bi,g..'\ ndcr>en l l t";,t-,, j.. n-.in.-.-\nde.-,en J'jl-il. c;nh. (;ll g;er,ell Farverstræde. :\rlw ide t,ke Tlnrthea 1\.nder,ctt J.'j... J:.~,.."r ( ;t'nrg ( 'h ri~ti all!'lc rt ri>ker \'a ld. :\'i l'bl'ii Stt nhuggrr llnl)-!. :\'it' i>l'll Fi,ktr.\a::;c '] hnn:il Fjrdstræ de. f'i,f,t handln P. M atben l' unner.-\k,.. J Madsen Sl ~g trr P. :\'lacf,en l Jcf,pindcr T h'. Ccltfretlscn ri. k~ r Ej n. 1\'iehl Snul~n"!\. Br. Cltri,tett,t'll TO ~ s s S r zu 30 (, :!O 40 6'1 20 R, n s r 00 lit u j l O O 30 li j IO 20 +O 20 +O ?3 R lil O 30 G 30 6 '3~ 6 Frederiksgad e. ' I' 1Jbmd. J'h. :>Jielscn n;,., l> irektslr ('hr. 1 icl cn Knlnnd. ~ - l. Th.' kie r lluvr,,:. '\i\110!ln\'\ll,trl. IO :!O (), rh gc C h r. T IH1lli,I'JI 306 flu'a". r rnn J'uiH'II 5 TO rnkcftu r,c :vr. PtJI,en 2 0-J.O S111~ cl ker O l.t\ Ch ri,ltlbcll T63 20 llctailhdlr. Alfr. \ ' anclet r 20 llankhg-h. Rb. i\bd~ l n J+O (, l.1 rerinde l IIJ;CI' Ste<:il'l,; 326 ~ 3:1 i'nlitirn.!!ar k. Karnpmann l( u,,,,. Ul)!a.'\ nder,cn :;h K~ihmd. Fr. Th t~~na,>e n 2 2 ~ 4 0 :VI lcrm. Simn I I alt: en ~6') :!a U nrp,thucl Chr. ;\ndt rsc:n +8~ 6 "- '''erer,kt :V1ag<Lli..'\ncler,en l lt<"l n rt _' icl. Kv jbr~ R t'ih'c" ' II I ~n t P. Peder,cn 326 +O Rcrlticr Drthea llan):(,gnard IO.!O Rcntit r Maria B:tng J{aa rd 10.!O l"nt0r.h. Jhann e." 13:nl)!;>J:(:ta rd Dt llti't Thra Ban ~'!,(aan l r.!o 'l rafik.t". :-.liej,cn J< en Cig;arhdlr. A age S a mpe Jensen ::>. +0 Hp;tryl.ker Abi l d ~.,Tach>ell Barhnm. 1-:arl Pcter>en ns- S Amt>Studultlm. \\'ill La r,en 31i7 ~ Staldkarl K arl 1-:rgh Ehpedtr. ( ';trlim L arsen r ~ C' \ 'ib.tunlil'11. Marie Larsen q~ S Detaiiii,r C'. :Vf. \ Vrinhandler 1 R3 6 Syg frsikring med frit Lægevalg, Medicin. Hspital g Dagpenge tegnes billigst Den gensidige Landb-Sygefrening (statskntrlleret). Reservefnd ca. 2 5,000 Kr. Alle Oplysninger faas hs Ole J en sen, Rsenlundsgade. Thisted.

9 (, R 'lau r a tpr Fru ]. kn,r n ro.j.o +D J r '"n~~ - Uelen;l.'\;Id asen.!o +O Scnaing.,fr :\1inua C h ri,tt n >< n 9' S S G as- j.! \ "an tlm. Chr. Pul-.t n.275.j.o Mnrø r l\ap;e Pul ~e ll r, 1..: fil\. ( iaardr:je r l'. K r. Pede r,, n.20 +O (ij!:arhdlr. A nd. S 1Jrens~ n 331) 6 T rietngchtllr. If. P. Dpht r,, 20 r :Vfurerm. 1\. l'. :\nderw11 J +:! S B.~hnnd l erm hj. V. Chri'k'"'"" r 20 Chauffør J>. ( hr. Sprer" n 7 r +u 12 1-!:Jnclelwul. ' Kj. C ural<:lund.20 + D C'1 klchdlr. b h-. lfumbhl p.r 40 Enke Jhanne M. Jett'<'ll flusass. \ "ilhrlm ine Steffcn,en 5 I O r (, \'a:: rtinrle a rell M. Jen,en Husa'' Hirl);. M. J en"-<en 173 +O Il usa~s. K nthr. Chri,ten,cn..: 4-0.\lfusikt r Jh,. Kn" 153 BestyrerinLie Anna ( 'h ri-tcnsen 71.j.O H m a'' Tn~ehr p; Lar""'' 1 0 Hu sa~ '- ll ~ lga Be rtelst n rr usa. s. Jhanne ]",.;,t... n el\ 30 (, li " 'a'" O lga P e t er~ n t.20 r 8 Htelbc>t. Einar J espcr,en lir S l'. t as,, J. T pib 1ll frederik-en !Jtelejr r Fru Ka rt n J espn>cn Htelka rl I!arry Pete!">en Hu. as. T hra Svankjc~ r Htelknrl Aug. P ( trrsen ]" fikkenpige Magda J,cfsen l lusa". Alma Larsen 00 q O :!O +O r ''"". Em~ ( ' lll i, t en"~" i f U'U'' lilla ( "h l i'h:lt>etl Gasværksvej. (iil~\ a~r l..... lrh. J'Jp... ' f hun1~et1 0.\rlnnd. J. J.i: r. Sø n n, cn Hn ~g;, riarh. K.1rl. Chri" en. en Sa;lelmagcr" d. \ lfr. Ch ri,t~n'" " Fahril.,a rh., f ~rgr. J J l "nl.l" r..:.a trine l.ar>en l.lekt ri er Chr. I ar<t n Fish.n l!l){er Lar><"ll J 5 B<i r>tc fahr..\l. C. :Y[ad,tn Thm,rn Pnn iru lin J. P.. lalben Il u,a,~. Anna! f.,.r q. F.kktricitetsclw -r. H. Jen,tll G.rydetrv. S:- r>kl'.'\ n r :\1, \ n ders, n!.ager"! l h. L. l"h1. Lar>tll \ft"dh i. P. l en"'".pcder, en - F.' rhø ~Ie r.-\m. \ " e~te rgaar d :V!t-knnikcr ='J. Chr. Ten>cn \ "g11mrl. J. :\. J t' ll 'e~ [" r, a lter Lll!r. fense11 Kthk liaraid Tensen Ku"k \' iktr i en sen K u, k ;\!agnu' Ræeg;~ard r. E nkefru Ellen Nicb en li 11sass. \ J;t11e ~ I. a ne;gaa r d ; 397 R 20 -J.O (JO TO U r,1 20 (Jj 2 +O IO (JO ~(,q 20 J(J ' R :! O S 7I 40 fi r :!O t 3+fi -\-0 5 JO Prøv "Frederiksbrg" Kaffe! Frugt g Knfekture i strt Udvalg. A. C. Vandet, Frederiksgade 1.

10 Halden. Avl\br. P. _hr. J emen Hu'a'> Maren A nder.cn I O 20 F rk. Jariane Ringgaard 5 JO :\rbmd. S. imn,en '\.r hm d. J Ørg. La r'en JO ZO.'\rbmd. K l emmen~c n Ch ri~ttnsell 51 :\rhmd. Ant. Laur it s~n A rhmd. J. P. L:turit>en l la,-neal-h. C hr. Chri,ten>en Murersn!. Jh ~ Chri, trn,en H mhe,r. Margr. G regersen Par ticulier J. P. Onrgaard fh\', Lnndmd. Ott Q, ergaard pen,, Lærer Dj. J Ørgell'e" Ln11dmd. P. L. l'ish. ffu,he,t. Kir>t. \'isb'.'\. rhmd. \'ig11;0 :\r hm d. J. Il a n Larsc-n Ch ri>ttt1,en Havnegade. 4 T) pgraf Ott Il an-ell R t nticr Kir,t. Jn,ter t~a C larm. J. Jhan,cn Jh ahs<' II H"''"' Uerrl a rzb lla\'lltf!lg ri 1 h. :I.Tad,l' n kilhf. SØren.r.fatbrn :VI:tskirun. J. C..1-.rn't. Iekan i~ cr Ak,cl En~>t ( 'hnuffj!r ~. Chr. :Vbtlsen I O SJ 40 S 5 IO lo :!O!O h li 5 I S l f2-20 JO ZO I I+ R ~,tnuratjir A. S -aarup Buffist.'\ nna kaarup l!mass. Ebe Skaarup H m a'>. Helga :\nder,t n!\lu-il.er Kæltia Thm,en IS R r,iilllt"ntslr C'hr. Juul Ln,.en h.ntrmbj. J enny Juni Lassen rclefnist Dra J u u! Lassen lbs~re r,kp :\faren l ncb,en Sern r in,g,frk. E l n :l rr an,en r '""' Na nn\ \ en1c f>ci1 Hu'a". Sigri<i \'e.rn~rscn {ekanike r -Sprcn l\ielsen 20 Fi~keeks p. \ i)!;>;n Tanhhrl l [u,;h,. K trst. K jær (h-trret~.,;a~f. Dy h d..'\njer,en Bghlder J. P. kvrnu'e Filialhe. t. id, Bar h» Køhmd. t'. F. Bøg~ il d f dhrikant l!. K r. Pcder, cn F nke f 01 t hen 'J'ftdahl Ek>pedtr. Marie Tftdahl J):lint"fris(i r Ri.L.rrwrr Slth z S r i,kcebp. Eruil J.. J acnhsl'n S JO!!O I O S SI 00 JO 20 ~ I 20 SIO ho 209! S 255 C O 14.2 S 81 6 I O ~O lji S f.o fh\'. R e-tuunttjir O. J. J Ørg-ensen 91 ~ 30 f urretnin.~~;,f. J. l ' lrik,en 785 ~ fl us:t" 1 ngch. St< ffcn,.:n I O 20, umnjj;c rm. 1'. P11l,cn 'l ' S 1\ pp;rn f :\a~e C'h r i, r ~n,<: n 295 R r K i=:r= e~ uie T- l TF!LEF.! -lu HERLUF _CHR~S TL.N 'EN TEI.EF. 146 STØ RSTE OG BEDSTE UDVALG KA G ER BEST!l.LINGER MODTAGE OG UDFØRES PRON1PTE l SPECIALITET: FYLDTE KONFEK- DESSERT- TURER CHOKOLADER l ALTID FRISKLAVEDE TING - DERFOR DET BEDSTE STOREGADE 4 THISTED ===~==a=~==~~~~~~=~======~===~~~=~m~~~ IO

11 Cigarfrretningen Elegantes har det største Udvalg i Cigarer fra de fineste Firmaer: HIRSC_tiSPR Ut~LG~ WULFF : OBJ;L BEN DIXSEN-HORWITS&KA TTENTI D samt engelske Shagtbakker g Cigaretter. Strt Udvalg i Shagpiber. ANDR. N. PEDERSEN - NYTORV - TELEFON Havnestræde. 1 R ~>l.:t u r a trfr Prnd Jepprsen r. nke :\ nc J..Matben fh,. De tail h. Bthil de J n'hr Lagcra r h. Th>. J. J rn,rn Karetm. P. Christensen \ "t,jm nd Ole Stig K nn tri't Erh. Sti<!; S)et>ke Jerun ti;; lejt rist '. hr. Hansen f ck tilarh. J., øremen ue dk~r '' ' ll. l:hr. rramstrup S ih,f. Valt!. l.a r,cll Kslhtn. 1...J. l.a r,t n + :\gem J ~n. l. n " "n llu'~'' Riwnr Kvcjbrg r Sk t. der Man, Pnul <"n Hus ::t ~ >. K i r,~ Chri, te ll ~e n R r p ræsem. A. llrn e ThnJ>ul Hu ns,. Ed ith Peder,en fh,. Landmtl.. 1. l! u>best. J han ne.pt!dt:r, cn l [u,.,, Anine P eder>( n! 2 :\rhmd. Pul r etbc!l <+ Hud A nd. C bm.tensen C hr. P eder~rn 20+ ()() JO l.o IO :::! ru R r )il ~ 132 r. 3,J (;("'l O <.O I O 20 1r2 ~c I O 2.0 JO 20 P (, IJ!O :.> t} Arhrn tl. C'h r. :\ L C hri,tc rh~t\ t 6 Sknmagerm. P. Ch ri~tt."n:<en Fbkehdlr. H. P. Nielsen,\rbmd. N. ( 'hr. :'\icl ~c tl Hj ultrv. rhrnd. r.!'rtr,irhrn Lr th l i,kcr Chr. \' curtlet. Clui,t.:n ~cn t\rhmu. J ~e f.f<:n,cn f derm. ').'. i\-1. Spr~n~t'n P lantp r ::--.r. Kr Ø>tt"r Q;aard Hr1~hin d cr- \. Chr. Ø"tngaard Slagrerw ri. H Ø rerg-nard R fl;:(emester J. ' hri,ten,cu I-J..:!. Slagteri;.rh. < ~. J s!rgemen!o Ku,~ C h r r.!'v1 rte l1>t' tl fj krl. ( ;erh., l n cu,en l.arulnrh. Jnh,..'\ nd< r,t"n H undbrgvej. 1 S t r _, g~r,kt. la ri~ Ban p; Strygcr,kr 1'- ir,t. l' li t RsJgerne't r Crn. L~ n g~:: H u,cjn Ane K. \Ve,terga:H d Tbak,arb. julinnr: Hal d 51 1)1 :!0 r ~ 10.!0 10 ::!0 TO 20 '~ 1?; 3 > O 2+f S 142 S,,I ;.:. S (, J z ' S J O :?.0 IO ::!0 J() EPW)[l][l]W)W)W)[l][D)WJWJW)93 a adelmager Adlf Jensen, s 8 Vestergade 37, Kælderen, Telefn Nye Biler stppes g betrækkes. B Alt Bilarbejde udføres hurtigt g billigt. [J EbmJmJmJmJcrnJ~~~~~~[B il

12 rt~k tr. Ca ri Srn r up!.:22 40 Il ushesr Jhanlie Pederst'l> J'rrp r 'a r! J. J erbt' n 132 t; 27 C and. rnag, L e re r ~. c Il an~t'>l 7. fura P..\ \iprsk, JO ~ Bibi iuteks". Hi r~. W. lfn n"'" ~ (. n~væ rk sa rb. M. Lar-,en r63 20 llusa"' Agnete R',\rbmd. Arild Schjell!'rup.!9 La ndsret> a).(f. Th ~rki ilbtn l l.\ rhmd. :'via r t. MurteJl"t.'II J [m ns~..\ nc \l. j l'lls<!il En J. c Anna K. Pulsen TO Tgf~!r cr Pul:en' Er.ke 15 l,nkrnti\ f. C hr. l" h risterhen :z tis 20 Lagcrfn. NL Christt'rhen ' 7 \"ng;nmd..\ltr. P t tl er.,r n r.p S 35 Rc dnktpr f'.u.., f... ' r Ranlcrnusr l'. la rtin Fgt't JO f. Jurnalist Vil h. Ravncm'e.\rhmcl. Knud Vristt nst n 30 r. ih l ". Sg nepra:st Kjer g~:trcl flu.':"s. i\ielsint rah!sen r..!0 35" pen:-. Lcrerenke l ru T. _ 1 it ben Hu,J>s. rathr. f... n ud sen Hihl itekas-. Bdil ' id en I9 l.: re r H:u" P edl.' rseu (j I S 37!{ ~rrtier fru Ernestine Leerskv B~h. C hr. Pe ler" n Sq!~ plej t'r"ke K ~thr. Lc er,l.. v Hgh. jh~. Pedcrst n 2-f+ S u 39 Ent r~p relljlr C :t r! La rsen Kmmis H elge Ped ~r,e n 1'1.1 z _<\ rhrml. Il en r) K ri >lcil"t: ll 21 A g~ n t Hans Spndergaanl s J (,<.) +' C < menhtøher Ole L :trsen and. pharm. P reben ~is~t"n (lf2 00 :\rbmtl. n d. C h r. A uder,ell 21"1 Telefnm. :\1. R.' +59 Knrnmr' B. 00 T~ PO!!raf <.Jerg B i rkemm :VI. Cl<'mmenseu 9' S +3 R entin Fru :V L l\ieben 23 R< n tier Fru Kir;;t. K nudsen 330 l\ Sekretær C.tthr. Nil" b~n l! t r-a.' :\lagd a K n11dst n 30 l.t\rbmd. Karl.\-f..Alldtrsen 25 l.: t.: r ~ r ~. : 'rlw S+ O 6 Cement>tØbn!Ierm. Thm se n pen~. L:t.: rt'r N. Kr. :'lj!rhy '73 + +S LJ...mtivfrb.!l. A. Tp p l findes i største Udvalg g billigste Priser hs JO 6Ll fj 3J r 2 0 T I O 20 j l jO +-t S R 23+ r, r 10 '93 S 3'1 6 l J ) 2 0 IO ~ 1 93 S r.:> :: l s 3 6 rs3 b E. BENDIXE N Urmager & Optiker, Lilletrv. Er Deres Øjne svækkede, saa lad mig udmaale g tilpasse Dem Briller nøjagtigt. 12

13 +7 l.llldfl"'thut ~ri J ep t.>~l n 22~ +O r X Skr.d~rm J. ('h l. J ~ 1"'rn ~ O+ 00 H u,he>t. Carlint _l eppe,en TO 20 Km mi, F~.: Il J tll ll l r 20 Jrdbru a A. c. J t>p cr,~ll IO.lO ~() Sl.. ra:der' '. :vr. :V! ad l' l l +D - S A rhmc.l. L. ur1:--tmal rr M. Lind IO ~ 49 J. :VI. Ilarl. Cil IO 2 0 Ba11carh. :vr C'. Q, r~a r d S.z.a a ~1 urer,v. :vr. C.hr. Blaahcr):( IO :w 5' p e"' l'lantnr P. ('hr. P trrst n :q ~ R 22b T.andmd. K r. P. Chr i,tian>en I O \ rhmcl. A. K r. \ e'te r~a n r d O' Arhmcl. J. ('hr. h.! au. en IO :w 57 Gartner Nief, A mler.-en 71 +O A rlund..\l"el J ~ ns e n ;r l\1urerlll. Niel. \ 'e, ter,~;aa rd JO :q Par ticulit r And. C h rt>lt'tben r,, Arbrnd. An t. ][. Langba lle 40 S Enkefru c;_, da!.ar, t n 2 0 IO n J Dct:u llist El -~ \ 'L Thm>ell +~ 9 O! l u-a ' ;\laric L'hbias.n J U 20 s~ er-k e ~1ette Th m.~n (, y ! u,ejer,kc, J en>ine h.arhtrup EKVIPER DEM SPECIALFO RRETN l N G EN ENGELSK BEKLÆDNINGS MAGASIN -THISTED NYTORV - TELEFON NR Sygepl. Helen l'bmsen 67 Murersvcl. J en~ :VL Hedehlm T jkrl. P. H au,[{.!iameu 2 Enke Karen :vr. Ludvig,en Stry ~er k Else M. Pedersen Prtpr Chr. ~Ø rp;. Niel en 4 A l'f,hr. N. Svger Peder en r. Arbmcl. N. Chr. Vil ladsen R, kræderm. ikk. Ch riste n ~en 10 A v l ~ br. J. Jensen Besen g, r-k c r en m Bne en rz -.;rurt'rw.' Ch~. Bang Larsen l'u rt<ir r. ;:..'icl. Ten.en + \ll:r!kt hdlr. H.. K Jn,t r B r) p;ge riarb. Kr i tint' J en~e n Arhm cl \'afd. JerL en r6 Enke -\11c M. Kjær Peder en 1-\. ~ lb :t-rksar h. ]rir~. P eirer,eu 1.!2.jO ' r pli O IO S 6r /l 20 +O TO 20 Frk. K H en \ 1. 1 itl' n 5 IO 28 Tgfp rer.h r. hristian,en p6 40 JO Lknmti v f. Fr. Li a nsen l\fa, inatl.!far. w. Harhen 142 S 32 f.nke Kir,t. M M ikkeben 36 r:r rik;;im,p. Lautrup La rse n H USli>S. M ngda P. 'h r i> t~n,;cn 38 l\'f a~j.. itltr) J..ku M. I n'en ~-Z 8 40 Telefnvikar Jna Jen,etl 20.J-0 Ekspdtr. K.nren J en se u 5 IO 4-2 Band m d. Knud Kuud en 295 S R ep ræ ~ ntant Har. Jcn, <n h pen,, P.thud Chr. C h ri' en sen 91 S M a- ~imætte r 1-1. K. f hbesen 2?5 S J. P. Jakbsensgade..'\ rbrnd. P. s. P u b en 775 :20 lfn<a>s. El ~nn ra ~c,ap;er :

14 Barncp leje r. ke i gr. jrthc-n 20 +O p~ n,. ~rgent J. ( '. C h ri, i an -en Il.:! 20 Hu'a'' Anna, erg:tard 5 I 'l P. ttk>p. Kaj Skanrup T dmrerm. J en~en K j T r 20 + S~m ag rm. a r i.'\m.lrr,en 275 +O Kntri>t A,trid Kjær 40 8 Frk. I ng~b rg A mlcr en.., 2 0 Chauffjlr C h r.,., ('h ri~tflhen 20 +O Dnmefrispr A nnine L aug~'e n Hil 3 9 fh v. B.tgerm. N. Chr. J u't~scn Bu rbnm. Gerg E. Re h r 197 s~ Enkefru Marie Bille Telefnist E'thrr Re h r s r f. O Ftgraf Fru Ingr. JØrgtn>en F.n efru \I :trip Hj a~>t n r. r.!o itgra f m ed hj. ~ r da Fisker Kntrltelefn i'' Anna ::\'ielsen J06 00 Rughlder Chr. L. Fr~t 22.J..J.O Octnillist Laurn 1 ielscn : 40 JS Arbmd. K r i~ttn,e n Overg:trtrd Telefni't \llargr. TI'. Jen,en 9I R Skræders\', A. ('hr. Christen en J tl3 20 Knditurske l\ l arie Dra,bæk lo pen,, Lterer c. v. F rederik. en Hughlder E. O vhgaanl r, l 20!Iu'a~. Martha Chrhten en 20 +O 7 tenhugger m. C' a cl J~rhen jjo 40 J9 Banl.fuldm. f r. Secker Sten h ug~er" e nd R ør~e Jen>en ljj P:t rticulier Niel ~e n- B ru Kriminalb tj. P. Simnsen +OS pen. Lære~nke Ane r 'ielsen T,lmr rwd. J uh;. Mpller E nk epa~t urin de M. ]Ørg.,n. en lis z S 9 >uld>medem. c.,-, Ilcnning>en Enlidru lienriet te Cur,ten~e JO 20 GuJd,mrnhj. Ellen llcnning,~n ~ Chauiffll" C. hr. Kr Salmn>en 8r 60 M ekaniker Emil Henning~~n jloo Sygcpl. ]h,llllle Pnubell 20 +O r rmag;c r A l f r. Sør~n<en Lagere ~p. Irn. l en,en T8J 60 Amt,fultfrn. K11ud \V. Otmt R ep r<l'' n t :l!l t Kr. M. Pedcr,en IO 2.0 TT O \'C r r~ t~ <a "f. A al!e f I.Jgc>ted 15J9 S Hulsøm, Plis e Knap er & Mariane Møller, jernbanegade 7. (, D pt n r h. J. J cspcrsen H """~- S" n ja Stemann 5 I O "linikfrk. J hanne J cspen.en 9' S l 5 Red :~ kt ør ~ [. A~hn' s Rrvirra-s. Il en C\" M athia.cr1 5' 00 Frøken Karen. \ahe~g r J>('!IS. Pst p a km. Jnh. A ntkr~e ll!.p 8fJ llll\:i,s. Sigrll' Ped.,r en 5 J O 12 E uke Karen N. n~ bel n h l '7 R edaktin"ekr. J. I.ustnrp 7H 40 Particulier M. Chr. M ikk.,! sen :! SagfiSter P. Yde Pul< n 1')38 00 I+ Enke Knr n M. O ben Enke Anna LarM' Il 30 li l)cptarh. J. C hr. \ilatf,rn 2Z.j. 40 I Jnq" Ka ren :VI ikk~brn 30 6 Ih. L~tuim Lren z Brder,en TO :::!0 Hrandrlir.. k,e[ Dllt ri' 16R3 00 t 6 Syt>r-ke Kat hr. <ladt: 122 w llu,ht'~t. Agnete Ald:l 30 6 TI u'hr'r. :VI. ren C a d< S r 6 H u'a<s. Bertha ).' i ~h~n r 20, la 'kina r h. Pul R. Pctrr,en 3 11S 20 + c:;. r ~s e rt r l'\. L. Spangherg " ~ ~~~ d kcr. hr. P. '~s t rgaanl H u'a".!\nn.1 H. J epsen 5 l O t S Bankhud.hr. J cmen 397 S Hanlihe't. llarh H ajben 1 ~1)7 2 II u,as~. I: Ina 1 dersen 5 IO lln,:t ~'- J-: 1". k. H jsr n 20 +O 20.'\rhmd. C hr. J cn,en "' ~ Snedh rw. A age- J en,cn 91 S Jhnsensalle Plitifuldm. P. R. Staun,trup Bud A. 1-\:J,trr P tersen +O S :!8 M u ren.v. P. A J en sen Arh mrl. Pul K rugsgaanl 20 ~ Lkmtid. Ej n. A a. Steen Jtli 20 Slagteri arb. Kr. Silrensen JO l'ldbetj. Kr. Pedersen 20.~ pm nnd A. Spren~en R n k T4Z S Syer,ke.\p;tws Peder,en TO 20 SlaJ..'l riarh..'\du l ph Spr~n~cn Z++ S 32 T ) pgraf A. M. Tp p s6x 00 Stf)gers e.ellen søren~en :w.j.o I l u>as. Ane J. l\1 athisen llghnndlcrmhj. llarry Sprens n Pastr ( ~erg \-\'<,th 9' 8 Sbgtcr.;nl. Petrus J en sen t 83 h O 9 G' r~ra t' A. Scharling Jernbanegade. Ftgr afmhj..\age Pct~rsen K.un>trlr~j r m. l'. K. Bu nck +IS 20 H u,a,~. \'era. liel,eu 5 I O Jlu,a.-. A m-die \:irl,pn ru 2 \, S k rærler" tl. Chr. Spr ell"'ll 40 S 14

15 Sktøjshus et! y u~kan i ser I NG 1. Kl.s Fdtøj WILH. TOPP Telefn 324 Vald. Nielsen, Frederikstrv, Thisted. l s te Klasses Vulkan isering til billigste Priser. Vestergade 5 F REDE R IKSTO R V S)~C pl. Kri>liane :\Is J n~en Prtilr \ '. BeC"h \ nder-en ru z H u sa~s. Drthea.\ndc.rsen 10 Husass. El'e Øer J ensen 5 r z Bgn!der /\a~e Thm Lahr3trit:1 arl Kr. Kristffer;cu z 40 Jyllandsalle r P3str emer. IL K rarup Gurtncr l n~v E. L arsen Amt.vejinsp. Rierinp; Sprensen Rentier l\fartha Schmith Uu a.s. Ol~a Jacb"en Lærer H. P. Thyp;esen Kl.. raj f'hygesen 7 pert>. Lærer rr. P eder;cn 9 Lkmti 1 f. J ens And ~r~e n 'T gfrirer Tb. \-1. Te.-p K ntrist A nna T erp 15 Lkmtivf. M. D l dr~rl I7 Rl"pr:t>>tntnnt P. A gerhlm H u ass, :\h rv An d er sen 2 I F r re t ning~!.c'st. T age j cppcs.m R eserveplirihetj R ich. Laursen '1.7 K mmuneka>'erer E. /l.ntlcrsen 2 Urmager Ern>t Je;persen 31 R ep ræ entant D. Christiansen L ererimie A nna \V. Brre z [lens. Lærer P etrus Petersen Enl.e Clara 1\fø!ler K11 t rist Ellen ;'vfpller -148 S 9Y ll li J. 00 r z 57I 20 I il C I j l 831\ 40 5 JO ' I IO rl ll lt ri ~ t )udrun Møller 4 kmtid. Th. :\.Ind en Kn turi ~ t t\ dlf ~f~ d sen l tus, ;;~. Drthea Pcder;en Rentier Jngebt~ Pedcrseu ft Køhmtl. J. R.'is-llan"en l ltelejcr M. :\.[acben llt<.hc~t. Knthr. Jen,cn Jfu,as<. J hanne Chri. tensen K astaniealle Sla)!;term. I n g,. La r~en Vgnmd. P., med Chrisrensen Ku.sk hr. E>k \' Pedersen y Ft>rm r!lrl Jen en Slagtersnl. F mil Hillerup r T K11sk t. ('hr. C'b r i ~tenscn Syers h \.b r< n Kjær 19.'\rhmd. 1 art h inu~ Jeppesen Arb d A ndrea:< fl:111sen 21 Arhmd. 'Jicl A. Puben ri,ker Pul Smed Pulsen f jkrl. Olaf P ulsen Lnnd. rh. A ag~ Pul. en 25 M ntør Allt. P. J en~ c n Arhmd. Ejnar Pulsen r. M urerarb. Ed\. Søren:<en Arbmd. J.,h r. Jensen Landhr. Carl Jacb~en T jkrl. J. Chr. Jach en ~hhelsens :37ferre- q :?ZJame... c;krætfez'i~ ~fi/lufbrgvc:f S IO p /, ; I O 8 r rt;j ij.l. 00 2T9J ; IO li93 6 3! S JO 6 :! J -10 j T O I li J 20 lit llz !0.j.O ::!.~) 40 2 J 40 I \ij.? I O ZO I O :to

16 Den s u kkes te 00 Habit efter 1Vlaa1 faar De i A g /s Nørregades Herremagasin ~ 0 0 Telefn 608 Thisted ~ ~ O0 Kastet. fh,. Srned('m. :\. fr. K m h M di,t Olga fr. Krgh \ TJ, kinn rh. f etb 1'. Thmsen Ba ~cr''"'!br. E. l.ar,rn Athmd..\11th. Sirnnsrll Ma,kitHll'b. Al fr. Simn'Lll lwr, tenbintler Einar SØrt n>ell TI u" J en n ~ lvi. Prder,cn Arhrnd. And cr~ Hj,en Arhmcl. Jljrg. -\nd rcasc n 7 Arbrnd. 1Mat:tinus!v!athrn Bgh:tndknnedhj. Tb'. Møller 9 \'j!nmcl. i\nt. N iel"'" Kusk.\n dn~ :\'iel,en Enke Tngehnrl;' Chri, tian,;en t I Cement-tØder Anr. D a lgaard Murers\'. P. Vcstt'rgaard Arhrnd. C h r. Th. JØrgemen l 'i,ker ~ - H. M. Filtenbrg I Ih A.rhrnr.l. Peter M. Christcn~m A\'1-br. K r. 't'crg..]l'nscn Spareka>Sehugh. Ra, n Klausen!.æ rer Sd ren Chr. Matben Fuldmæg tig Rich. HH T83 G 20.fO fO 20 IO.20 T-J.2 S 5 TO I t 8 TO 20 5I f IO :!O lo ri9 :! TO 00 T T mas~. Jhanne Ry 20 +O llu ~a'' Ragnh. M. fl atisen 5 TO Arbmd. Ole. Han~en Lar"m A\"l~hr. Martinus i'-1irben Ka" erer Jeppe Christi n, n 2q 20 1-l usbc,;t. Kdstiane Ting,trup 30 6 \'a;, er Vig~ Ra~mt" ~~n T, p~raf Rich. J hanne,~en r 20 Arhmd. s, enci Andcr r S~,. g('plejerske Anna P cder,en z7.siagterm. Il. P. H an-en 85G S Rtmicr lngebr):!; hri>ten,en E nke \!a ren Kirst. T hinggaarct ChauffØr Lnur. Chri>tiansen Mrt>kinarb. K r. <\nderscn 142 S 37 fhv. I'tl!'m~r Bund Ande rsen ll u'a"' Karen \1. And r~e n TO 20 Bryj.!JJ;eriarb. P. Krhtian en 23-t 6 Barber. v. Vif,:)l;O Kristia n;en T Ømrer,,. ]. YixØ Smed"" '.\ nker Antler,en ',1 p,.r~ f ( 'hr.. \ncicr>tll R entier l nj.(~r :vr. Barh M ejcrihc't. 1'. F. B ang,~a nrd IH8 40 I lusa s.. <\n n a Bnng,)l;anrd u,a,~. M n rir l'vfad" n r 20 l 39 :vtejerisr Martin Sune,cn 204 \-lcjeri't lll~cr l h rndal 30 G 4 r Mrilleriarh. ('hr. J ensen 23+ G Enke M elie Y!. Andersen 5 JO Fahrik,:trh. Karen ~- llrandi JO Yejmnn d!j. Mikkelsen 204 P aala ~~e r,kc Sørine i\ likkeh l'n + S SlaJ.{t< r>\'. Arnnid Mil.kc sen Siagin Chr. \ ' eght r v t 20 -t7,\,!. h r.!.ude Madstil 510 Tjkrl. Karl Jensen Hu""' Anna llcdrgaard 20 +O +9 Sr~e hmitl>p. J h. B rck +li9 20 \ 'a~une~ter J. P. 1 'Ørgaard 357 \'a~ k erim r tlhj.. <\nna Nielsen lf u, ~ ~~ - M arcn Eh inc Sprcnsen 20 -t \ ' n,keriiilt'dhj. Anna M. Ilede TO z Va,kerimedhj. Karen M. l b~e n 30 6 \'askeribe t. ]'hanne Sørensen r 53 8 Arbmd. hr. Karlsen M lle r IO Arb~jde r>ke Kin,t. Thi~ggaa rd r 20 i'l~~~:pa kkcr, ke Karen Chri te n~en '+ Arhmd. ('hr. Fæ r ).!;. Han' u 5 r P articulie r N. 1-..r. SJSn rk r~aa rd 51 I Il Tpmrer 1'\. 1'. Pe d ~ rsen JO A rhmr.l. J. Knu ds~ n Jcn,en 7f 40 Mndist E llen J en se n 5 r R ent i er i\1a ren R nsmu. r n 51 Mal er~\'. i\ rthur \ 'e~te r~aa rtl t fh,-. Lnndmd. c. j, crgaard SI 00 Syer,ke Anim i'-1. O ve rgaard 6T 20 P,tpakm. C. A. Chri tiadsen 193 S Thisted Ægexprt Telefn 169 Aktieselskab Telefn 169 Fra vr Butik, Hjørnet af Krsgade g Krnbrgvej, sælges daglig knækkede g udløbne Æg, Kvaliteten garanteres saavel fra Butikensm fra vre frsk. Udsalg i Byen, der alle er frsynet med vrt Garantiskdt. 16

17 Cafe "Tit)tru" anbefales. [elefn 133. [b. Pebersen. E k. redt r. Kat hr. Rer 1G H u ejer _r. Lar.,cn Peder,tn l )a, ne:t rb. Kn rl. F.li:h>On.'\rbmd. P. Chr. llnrrin.g.12 ' 'l Ileria ri. P. Bn nth. nerlker>'. J h. l n n t h 3+ A r b e j der,~< 1arit H) ldgaanl Oeta ilhdlr. Knrcn K nd~,.en 3f> :\rhmd. Thm, cn V:tll).."l'ga a rrl Murer" Th..'iel,rn JS fh,. l.nndmd. J. P. c 'ir b en Lan<h rh.!'h,. Larsen Remisse a r h. A. B r ~an rt! i+ Arlmlll. A ndr. J. Pul,en p em. Lerh-,r:;ter N.."1jn mnt 6a Tpmrcrsv. ]. ll rll e Arbmd. T h. c;. Bje,en fi,krh. Mads Tft iegpa k~rs k c D rthea Jhn,en /,h A.rhmd. M art. K ri,l<."lhen Rentier Lars J c men Tømrer-v. 1 1 P eder.eu r.1 f.'i,kec J ens Ø et J en sen L:t ter.\. C. Jt nsen Kirkegaardsvej. r Ren ti ~r M ette (h e r~aar d Kntrmedhj. P~tra Kirk Tandteknike r Ane H cssd d a hl El ku ikt r R i h. Chri, tt nsen Hentin ir. t. :vr. J "'"en 3 Mu rerm. ~ 'id. J en,en Hl3dhandler Carl J ensen +O S 20 +O I31 6 TO 20 r tl3 20 IO :w +O ll 5 lo 102 s (, JO G 8J S r 6 JO S IO S I (,3 :! O l.j.2 S IO Z }O 30 6 I ~2. S 132 (, 23+ r. lo 40 s 7 l) Hapri,rpr;L',t Carl Ehing \fanufakt. N :vr. J' iej,gaa r d I L2 20 "-K n t ('hr. Bl ~ Rer,tn IO 2.0 J ~nkt f n r C a rl in~ J en sen fl22 20 LrereriJHir L. M. Ste-ensgaard 55 S! Iu ~c jer Olg a S t~ensgna r cl 2.0 +O H usus'. Anna M. :1\iel-.en JO 20 p en~. L ererintie Ernrna T ~ten'.j.28 +O Re\ i ~ r I l. A. l' tinsen 41S 10 SncdkenvJ. Lu r. f.'r,l 30 li l l u'he. t. Petrine Frst 5 IO Reg n,k;jh,f. Ern t Skcl\, _gn art! 53 +O Kngensgade. Bingratejer J hs.. SsJreH,en 357 Enke J banne B. llan.en sr Diakni,,e Jnna l l ansen r 2.0 Knntrlteld. ~faren.\ gerhlm l\1 i sinæ r. \nrl. C'. ' iclsen 30 6 T elefn frst..'\n n a ~. H an..~en 428 -t PsthuJ l'h. Herrebell J llw. -ag b aj!;~r'k~ A. Andtrsen x 2.0 Manufakturi't O. Bu.ted 40 8 ;\thmcl. A. K r. Ander>rn Rr (, l l m a.,.. fagdu.a mler,en 5 r 5 Sm~de rn. IL Hundahl Peuer.rn 397!l 7 Malerm. C a rl P erle rsen M aler d. n r l Pederst'n J r2 20 Rcrræ>elltant Axel C hri~tin rhtll +5'1 Enke :VIa i a Fu~hang +O S Ehrctltr..\ nna fu~ l ang x z r, r w a f l f t'llr} Peder,cn <J Vgnrml. Fru Ch. Tandr u p

18 0 a 00 aa 00 a 0000c a Østergades Kød- Fedevarefrretn. 0 0 & Telf anbefales. A. Andersen. 0 0OO a aOO a ll u;a s. Snja Tandrup Kmmis Jhn..'\"erhlrn Kmmunefuldm. Chr. Nielsen Bg handlermhj. F. Øxcnhave Chanffø r '!':. Chr. 'ieben l np;cn ipr Vald. Lund '7 Knd uktør Chr. P.. Mad. en Overpakm. :\. S. A ndtuen B>:;h l de rsk~ Thyra A ndersen y~ r>ke M a ren H pycr D a mefrisørinde E bb:1 N ieb en IT u,a,s. [da K. Ø te rg:tn rcl 21 Enke fru Kathe Brinckmanu Ul dhandin Chr. Ander ~ en l lejh a ndler 1 harv. Andersen trartner Axel E. A ncle r en Lkmti d r b. C h r. h ri tensen H u, " Antinett.SØrensen + fhv. Khmd. Chr. Rsldbr H nsa ;;<;. Han,;ine RØd b r Garderher>ke Nicline J en sen Ekspedt r. hl a J en sen 6 Murer fr. Frtderiben Husbe>t. Anna Larseu Arbmd. :vrads Larseli Typgra f Laur. Larsen Lnmlpstbnd Carl llhn L mtivfrb. P. Fuglsang; fuldmægtig Sfus VrJ htz. H usas,. Ida K. Jen:en V m md. J~1rg. N. Grpnkjær S Overbetj. H a ns J u!. Larse n gnm. P. Chr. Thrhangr S ' j. 00 z++ S JO O lo hi S T TO ST S TO 20 r 20 I I O 2.0 9T S G Krsgade. 3-5 H ilke r l'. Smed Chrir-ten,en 2q 20 llu ~hes t. Ella Larse n Chauffpr llillig,pe K ti tensen 193 S 19 Arhrnd. Martin NicLen Kn~k Chr. Brixen N iel sen 306 Bnghlcler,ke J en ny Brix ;a. ' ærbarb. P. Srirensen Chauifr>r Marius Sø rensen lj u,a s Ol ga Sp rc r~>en TO 20 Vgnmd. G erh. Nie lstil 357 Chauffpr Villy Jesper. en 40 S Lagera rb. E d\'. Jkum>en Sr 6 4 Træhdlr. J.. l b~en Sprttn>en 306 A rbrn d. r'hr.,-and et Ch ~ter.sen re 20 Fi,kc C'h r. Chri>t n en fi s ~ t" r ' Ch r. Chrbtensen 2 0.~ A. rhrnd. And. Chr. Pedersen 20 +D li Kpbmd. J. Ni c l ~e n J ensen K pbrnd. N. Kabel! 306 L:u rinde A g athe Kabell Hu>a'. Anna K. 1 ieben TO 20 O r~. nist J t>ns JØrgen en Farvcrm. Sn.,jstr. Christen.en 408 rz Træhandltr Pedn Aarslev 255 Kr. Kldsgade. (;artnrr P. C. Lunde Hu s:h,;. Sigrid Lunde + pen>. O vcrl;ner Gr. Nørgaard l l m.h 't. :\n ~ M. Larsen Lre rer Chr. l\'~lrg:t ard 10 Srn eli, te fan :'vi. Ander>en Kelner Sv. Aage Scht'el TI 2 20 JO T 8 ')l R r rz ARBEJDSGIVERNES ULYKKESFORSIKRING Oprettet af Arbejdsgiverfreningen af IS~Jti fr den dauske Handelsstand, Industri g Haandværk. Reservefnd 24 Milliner Krner. g Fællesrepræsentatinen AGENTUR FOR THISTED: R. I. HØYER Telefn: 95 g 653 ENHVER FORSIKRINGSART TEGNES 18

19 N i els Søndergaard: Straa- g Filthatte. Krnbrgvej. Fuderm. J en> M ikkel. en 40 S A, b br. Niel,en Chr i~tt' nsen 40 S 7 \'gnmd. ar l J en sen rs3 6 Av b br. La r Jen"en kaarup ~~l!al er vu. L. Kir eg. Niel. en Adsbr. J. Jeu,eJI Dige J83 6 Lap;era rb. And. J en sen J4Z S Avbhr. Plad,kjær C h ri;tensen Sla~tn iarb. Alex.. Ve;,tt:rgaard l I u.be~r. Jenny M piler 30 6 J!.gpak er,ke Jhanne Jørgensen llusa.s. Ane M. Jen-.en Slagterin rb. Tb. Pederseu 40 S T jkrl. Jen' P. s. J en.,en 40 S? Sl np:teriarh. M. C h risteasen Tjkrl. ~' i dl f Mikkehen 30 G Sl ngteriarh. Axel Rasmussen Tjkrl. Peder Led 30 6 Ku-k Har n Rasmus,en SI 00 Syer;.ke An;,a Vila ~ 'i b en s IO Årbrn d. Mar in PuJ,en L andmcdhj \~a ld. N ieben TO 20 Lerptter. rr Arhrnd. An th. Jen-en s r 00 A' t-br. Knud J en,en Il\'c I C)3 8 Ølku,k And. H ede IS3 6 A, hbr. j ens P. Jen. en g r S Arhmd. Vigg O dgaard 20.J.O A, ],br. Spren Kr. Ralle r 1 a Ægpakkcr k~ Ane.M. Olsen 91 8 'l j kr!. r. N. Balle u h Arhmd. Karl M. Jørgensen 40 S Tjkrl!fr. An t. La r> en :w 40 l sa l"pbmd. ('hr. s. II ve Væ, er.ke Ki r,ten M. Lar-.en 20 q. B~h n l der'k Sev rin~ Sand A' lsbr Peter Jemen 142 S!elefn ~8 S tregabe ~!elefn 48.Afti~ friske, ~ afsu. ~ :Bfmster H u,as~. Else ~ di ksen ISb Frhnndlcr Fritz Christen eu cand. pharm. \'agn Riber Slagtersv. Th. Sm. C'hri:.tensen T ømrersv. Viktr J en sen Kunstmaler C. \'. Christensen I? Gr,screr Chr. Jacbsen H usa~ s. Ingebrg K ri.tenscn Mplleejcr Ejler J c men Frmer Laust Kjærgaard f enazzarb. Ejn. chiødt Brødkusk mil M ikkel en Siagteriarb. Thm. <'hristen~en Ga ~ væ rk~ arb. J ens Hlst 8 Bryg er Fr. Bredahl l!w.a". Marie K ri.<ten,en E nke Marie Bredahl Typg raf Peter Chri.,tcmen IO Sklcbetj. P. llyldahl Murersv. Chr. P. Andersen!vlurers'' Ejn. Andersen 11 u,ejcr lngebrg Dige Mælkehdlr. Vang>gaard J en,;en Avlsbr. Knud Mikkelsen ~ z TO 20 r 20 ~ 40 f42. S g, I JO S 9T 8 A' lsbr. Niels Smed 408 Hu, he,t. Krb tinc Nicisen 30 6 Lundarb. Aksel Larsen 30 G I.andarb. Jens Degn Andersen 10 2 Banb.:l.><. Jhs. Andersen 40 8 Land md. Carl Grav!'sen I93 8 A vlsbr. A. C Nrden t. Andersen 30 6 \'gnmd. Peter Pauben 91 S Lillegade. 1!vft-~a nij..er Andersen Madsen Enkefru Y.let te Bach 7 Detailli>t Mart. C'hri temen BagerS\'. Thedr M adsen Brænd h dir. J. P. Jespersen Ølhandler ('hr. J. Elbrønd Repra-senhtnt Jens Elbrpud Smedem. B. Jensen Søe Ekspdtr. Nic. J cn,en Søe Rentier Anine Hansen IO Havnearb. P. Christian~en Tck tilarb. Henry E. Nieben 30 6 [Q 20 43S p r83 6 I ' 40 :!

20 N i cl Søndergaard: Pel varer. 1. Kl. Dame- & Herreskræderi VESTERGADE 22, 1 ST E SAL Mdeme Smmerstffer samt Stffer /11 Selskabshabitter haves i strt Udvalg til sma a Pnser. Indleveret Sw f frarbejdes til mder /e Priser. Gd Pasning garanteres. N. J O HAN N ES EN (frh. Magasin du Nrd) Li lletrv. n nri't '-bl!lltl' St~li'.~~ar rl JO 20 l J'nkefr11 r rt he ~. 1 )rfektriee 1 en~t'n +7'! +u Ern.1 '>l au,~anrd IO.!!0 l ') ( ; uld,mt dt m. :vr. prell,<ll /O r S J <'nt hanepakm. Kri >t~ n Jt'II>Cn ID < ;uld>ml'dt ". Knud SØrt't~>t n 2J+ r, K<>ntri,t J a r h J en ell :!2 ~ + (,,tl cl,medcmdhj.,...,... \,lurerwd P..\nd r. ( 'h ri. ten en Ss1rcn'"" rf 3 20 "0.fO l~nkcfru \ n n a J. J arnh,etl 9-lg l' thud :x. K r. L, h11t: lp 8 3 Rtlltin C n ri C'. K p r li p >O z Kummuuea-s. \. J nha1111 :-.se1 1 2 f.5!o li \t,ht'-t. l\ 1 ar ~r. Kj ;r r 30 r. 25 T, p~nlf.\agt l'ed< r <'Il 21i B<" t' rt' r R. Rtl :--. mu~:-tl l +R'I /, 2i B n ~;::e r i a rh. (he. :Vl:ldscn J73.f O + S~ r l'clcr rrt. 1.. l ftllnhl l'nrqir,'\ n:--;..,ar R :t!'!l0u!'.. f: s, ~r,kr \-la ri e i\ n der"' li 20 +O ll u-..a :-.:-i..'\m : tli~ :-.:firgaartl 5 T Cha uffø r Ej n. P..'\ndcr,l'n T()) S 3 l Kelne r :\'fad : J... nr,,;a:~ nl 33(, 6 c;artner J ens P. hri>lemcn r,,.:! 0.l:~pakh.tr ke.'\n e \Jiel'Ui JO 2 0 S~ra dcr>~ d. l' h. S. :'\ il' ben H r nlt,~tgrr l'..r ~l1'<'11 I O 20,ygcpl. Karen 'pgaan l :!0 IO t ;~rlncr Pul r\..kn~cn 12 ::! fo Skflmnp;t'rm. J. \ "i }\" SØrensen 377 +O :\rhmd. \'. S. P. T. a r sen t p S f'pmmr rfjt. :-./i t" Riis +( 9 20 Snedkrr,nl. :v r. :> lllrt tben TO 20 r. Sl.l;;term..'\_ i'vl;illn ~ r fi 00 :\rhm d. C'hr. O. MikkeJ,tn s 00 Stnmand Kr. Br. Kr i l(ll...('ll + S 2.0,., + Knt ri ~ E jnar Knud,en r. ~- Il l: n k e Ka rl ine \ :mg ga:ud l O :w Margretevej. Svgepl. Emma Y ath('itanrtl JO r. T-3 1.<'1'1-a rdahr. ('hr. J en '"'' +7 '1 40 s T(.!;hc tj. r;.mil Han~en H "'J'". D n).(ny A llder~cn TO :!U l.nrnti,. f r h. Fr. Cnra<hen Hn-. C c melll ~tp hc r Ths. j en'~ " TO 20 TO.'tenhuggerm. ('h r. Hau,en 23+ li \fur~rarh. Ca rl Jl" ll '!'!t'. ll JO!l Bileje r - l i cl. Pedersen 20.j-0 r.:lmj. Ej 11. K ri >tian,t n ' 93 S l'rtpj- i\ l ~r i nu' M~tbtn T<) " S ~ Lnl.:nmth frh.,c, D jern:t" r63 20 Telegrnia rh. L tr> P<"ter,en 31 (1 20 Plitibetj. J han C'hri,lclht'n ~Cl.J. CO '+ Plitiber_i. A l fr. J,.,,en 22+ +" Hn rhrr. \d. (;.. B ille Tp \!usikn \' at d. Jen<e n 2 ~ 6 9, e rpnrtp r J< ns Je n,cu 21+ +O, r,. tu!crnagt r P. Thm,!'ll 183 li St, ~ n hu p;.:rr H en n Jcn,.-n ~ Krimiualhtlj. IL Steenhl t J I 6 20 T'nrrl'tlung,f. ( h;.. Mul her~ r8 Rej,eul'pl'klllr C' hr. C' h ri,ten,en 183 (JO TI C' hanffdt C hr. :\.lad se" T+:! S!...nt"ri't K 1ren C h ri ten,en 9 S Il < 't' rn Fru Kri;t. Ilt, clc!. hl TO..! 00 ( ;a ard karl EJnar. \ ndcr'"" TI:! 20 l j Lkmt ivm. P. Thu t'~l'll +89 () ;w Kuri>tm:~la E>.'lll. Li nd T.hf1mtidrb. R h. E. Lau rscn ~O+ 00 Pnli ih<-t _i. Ta~e R,<n>:rrrn 22+ +O T? l.kumti,. f. Kr. M. Sta u,g;wnl j l/\ 2 0 :!2 t t 'rander H. Il an,cn.2++ S ---- S t r t O p l a g af smukke g sli b e Klæbearer Klæbninger efter man! leveres i i:øbet af faa Dag e. S r elegant Snit g gab Pasni ng garanteres. Jensen & Selmer - L Klasses fj erreskræberi (til kcnbt Sølumcbalj e) ) crnbancgabe 1 [ l)isteb [ elefn 176 ~~~~~~~~ec~~~~ 20

21 Th. Madsen Murermester Møllevej 40 Telefn 371 Z+ 1(1 2~ JO j.! 3+ 3(, r l v l li~ r' l. Il. R.uul rup JO li 57 Fi, < hd lr. M.. il rcii,tll \lad'e" JO 20.\rhmtl. P. Chr iej,rn 20 +O S~u rn a~~ r - 1'. Pr d f l"(' li I O ;: ih,. r rm :t~<r J. I n r,.. n L~ h n c 183 r. h..u~k - l i'tt."ll 1 r ~~~~ '73 40 ln>pektdr Jh>., uren:-. Il ' 73 +O,\J'l>mtl. x \1. P ~tler,en l i ll" il'' :hl rul \lil.hchcn I O 20 :\rim ri. l: h. Schjrllrrup.j.O S l'uke. le te J :n... rn J O 20.\hn11l. ~l a tt..\rakr Il JO (J l! u ~l"'.;. ]hanm l.ar'~" 5 I O Bud ar l t hr..\uder' Il I O 20 T~1!nn r" ti. L:tr; C hr. La r'en +O 8. r hm d..,,,.,,,.1<'11'1~11 JO 20 r n kr T.rHri- e Bi1~. C hn~t n~t ll I O '!O,\ rhmd. Kr. l\!nd,cn J l'ppr.,~ll 5 J 00 R n titr J''"' P. 11:111"11.j.O; 00, IL! I IIt'.lr\r. Jnh,. S tl~,t. t nl _; li l aktnr \ ' il h. P, tln" n (, 3 /, <.kr.t dt,.,, d. t'hu r(~, l'~dcr,ell '}l S Hrv ~t:riarh. ~ - 1 h. },.ri,tl'll,cii O l ''~chd lr ( 'hr. Stdf~lhrll l O 2 0 Lt.nlm l. C' hr. C\ id til I O 20 "Il J.; J. C hr. teff,-n,rn +O S r j,kcrihl'tj. Al f r. L. J ur ~ n 91 g l'i,kt:htl!r ~- C' hr. La r"~' l n~erfni T. J. II. ';i rn n~~lt J.!!h1. A l br. Lau't C h i't-l'n~cn IO :z rbm tl. 'hr. -\uder>en 30 li l j. Skma l-!, nn. < hr Peder ''" ; r 00 pen. Pl itihttj. C arl R a,mu,>en S la ~te r,, d. C hr. :\. P dcr,cn 30 li R adin p r 1 r~ l dg. Petlcr~en 40 8.\.t urtrarb. J. Ia.. f:ttf,~n r :!0 Lnknmnti,f.!. ru r. l l 'lll'l'll J ro ~ "'"' knn nri't.\nna llan,eu r z r~ Mir-a bellav ej. l Jinghlder \. Hjrtdahl 25; 00.'\. rhmll..j. P. J cth~n rrj G Markstræde. ('b.u ffpr s. P..1. ' i ~]... 'l \ q~ R r hm d. J en Pcucr,<ll 10 :!0 Snt<dkrr., cl. n r Nit> l t n l ;"J ~ Lnkefr u Sine 'ar Isen 5 IO :\lurer" d. C h r.1 <'11"'" ~l 8u h.mmi' Jh'. Ca rl~tll I O ~ I I th a~' - l nj,!d1nrg J L' Il. l' Il 5 IO \ ru~ llp i.l'"~t" C'h r. J. B r!);:! d rd 30 6 Mellem gade. 7 '\;.,.:Ilt 'lu. '!!rl!;:l:rr l fi i 2 u :! Slagtaiarb r...., A. Lar,rn 2+!- S \fr,k.-.'\ r111.1 S1ire1hen 5 I O Skr:rdtnn. La u r. Le h d 20 -l<l SI:I)!:tni.t rh. (JIIIHlCI' l t'!l,cil J ()3 20 \rhmd. D.nid K j.er~aanl 20 +O + S~ r æcl r-v ti..\.lad' Hnr).(aa rd <)J S \'a l..cr icjer -ristin l.' Ditlr' "n I O 10 Sl.1g1aia r h. :-<id. llillerup 11+ +O TELEFON 277 8PET- -~-farv~han _Df.l CHR ~ _4E NSEN - NYTORV....21

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011 MODUL 1 8:30 9:30 lokale antal klasser klasser præs. Kim Bildsøe Lassen (1) "En personlig beretning om krig, 3w, 3x, 3z, 2a, 2b, 2m, 2s, DR. Studievært på TV avisen. Journalist kaos og håb" Festsalen 20

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Norge 2016 - Hafjell

Norge 2016 - Hafjell Norge 2016 - Hafjell Medbring hæftet på hele turen Busplan Bus 1: TL,BL, IØ,AØ, AP,BP Alpingrenda 2A Alpingrenda 7D Alpingrenda 3C Hafjellgrenda 54A Hafjellgrenda 54 62 3 busser fra Oslo til Hafjell Bus

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK 211 LK BHK

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere