BRYGGEBLADET. hen eksemplet på, hvordan en bemandet legeplads udfylder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. hen eksemplet på, hvordan en bemandet legeplads udfylder"

Transkript

1 28. april årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Legepladsen nedlægges Kommunen villukke den bemandede legeplads i Gunløgsgade Man skulle tro det var logn. Men ifølge kommunen, skal legepladsen i Gunløgsgade ikke længere være bemandet. l 10 år har stedet været en uundværlig oase for bryggebørn og deres forældre - indførunge såvel som t ilflyttere, danske som udenlandske - et åbent og afslappet mødested, hvor alle har nydt godt af personalets varme og beredvillighed. Netop i slutningen af 'fattigfirsene' blev legepladsen bevilget 1,5 stilling, for at sikre at børnene i kvarteret fik lidt opsyn og støtte på den centrale (reelt eneste) legeplads, hvor børn uden børne-og/eller fritidshjemsplads opholdt sig dagen igennem. Pladsen har igennem tiderne altid været præget af legende børn og snakkende voksne - og undertiden et stort antal drikkende voksne. Miljøet har haft hårdt brug for den stabile og hjertevarme indlevelse, som personalet, Bjarne og Sanne har præsteret ofte langt ud over arbejdstid og formelle regler. Og mange er de bel- og halvvoksne, der næsten dagligt lægger vejen forbi legepladsen og personalet, som for dem selv som børn betød en afgørende støtte og beskyttelse i en temmelig barsk hverdag. Men her i de økonomiske fremgangstider for Københavns Kommune, synes de økonomisk og socialt udsatte at få stadig dårligere betingelser. Nedskæring uden social vurdering Den megen snak om fornyelse af velfærdssamfund, støtte til de svageste og ikke mindst forbedring af børnefamiliernes vilkår må snarest betegnes som bragesnak, når man undersøger, hvorfor og hvordan planen om nedlæggelsen af legepladsen er foregået. Næppe et par måneder efter at de bemandede legepladser gik fra kultur-og fritidsforvaltning til Familie- og arbejdsmarkedsudvalget, gik forvaltningen i gang med at nytænke udviklingen for byens 22 bemandede legepladser. Og foreløbigt har det resulteret i en indstilling om afvikling vikarkorpset (på 2 stillinger) og 3 'små' nærlegepladser - og yderligere 2 er i udsigt. Forslaget blev forelagt repræsentanter for personalet onsdag d. 14. april, faxet ud til de ansatte d. 16. april - og forelagt til behandling for Familie- og arbejdsmarkedsudvalget d. 21. april. Trods forslagets overrumplende hastebehandling, lykkedes det I slutningen af "fattigfirserne" blev legepladsen bemandet for at sikre, at børnene fik lidt opsyn og støtte på Bryggenes eneste reelle legeplads. Men nu har kommunen besluttet, at legepladsen ikke længere skal være bemandet med personale. Det er en nedskæring uden social vurdering. personalet at få stablet et fyraftensmøde på benene d. 20. april, hvor man vedtog en udtalelse, der påpeger en række alvorlige betænkeligheder ved forslaget og forundring over den måde, hvorpå sagen behandles. - Der er hverken faglig eller økonomisk sammenhæng i det foreliggende forslag. Og man har overhovedet ikke vurderet, hvordan legepladserne fungerer. Det er noget makværk, siger personalets faglige repræsentant, Jens Håhr til Bryggebladet. Kontorchef i Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen, Lina Thieden lægger ikke skjul på, at det først og fremmest er økonomi, der dirigerer forslaget. - De små legepladser med 1,5 stilling er i forvejen sårbare - og når vikarkorps!lt nedlægges, vil det være svært at sikre, at der altid er personale til at holde stederne åbne. Men hvor ligger der en vurdering af, om de enkelte legepladser opfylder deres sociale formål, om de alle eller nogle af dem har mistet deres betydning for lokalområdet? - Det har ikke været opgaven på nuværende tidspunkt. Vi har peget på de pladser, der havde mindst an tal besøgende på optællingsdagen. Mig bekendt er optællin gen sket på yderst tilfældi ge og kritisable betingelser - en enkelt dag, uden forsøg på vurdering og sammenligning af forhold, der kan spille ind på tallene - bortset fra vejret, der ikke måtte være decideret dårligt pd optællingsdagen. Kan en sådan fremgangsmåde forenes med de overordnede sociale hensyn med de bemandede legepladser? - Det må du spørge politikerne om, slutter Lina Thieden. Lokal bestyrtelse Blandt både børn og voksne på legepladsen var der vantro: - Det kan ikke være rigtigt. Hvorfor er der ikke nogen der har spurgt os? Men hverken brugere eller lokalråd er blevet orienteret, endsige spurgt af kommunen, inden forslaget blev udarbejdet - og der er heller ikke udsigt til, at de vil blive spurgt. Lokalrådsformand Gertrud Eggers siger: - Det er mildest talt uforståeligt. Legepladsen i Gunløgsgade er simpelt- ØKOLOGISK SLAGTER v/ Allan Bo Ammroroude Il 2300 Ktbeohavn s Tddon Ol 23 Mobil hen eksemplet på, hvordan en bemandet legeplads udfylder et socialt udsat område - et tomrum, ville jeg sige, hvis den ikke var her. Stedet spænder i kraft af sit personale et uvurderligt netværk mellem gamle bryggeboere og nytilkomne - og deres børn og unge, både dem i institutionerne og dem udenfor. Lokalrådet vil naturligvis kontakte udvalget for at få ændret dette gale forslag. Også Bryggens børneinstitutioner, der for nogles vedkommende jævnligt bruger legepladsen, har tænkt sig at reagere overfor udvalget- og arbejder i øjeblikket på en fælles henvendelse. Sagen for igen Og der skal arbejdes hurtigt. På udvalgsmødet d. 21. april besluttedes det at KONCERT sende det foreliggende forslag til høring blandt de ansatte - efter at legepladspersonalet under foretræde havde fremlagt deres kritik. Allerede den 12. maj skal forslaget med evt. ændringer på ny behandles i udvalget. Og bliver man enige i udvalget kan forslaget vedtages uden yderligere diskussion i borgerrepræsentationen. Nogen lokal høring blandt brugere og andre berørte bliver der ikke tale om. Som der står skrevet i indstillingen: Høring - Ingen, Konsekvenser - Ingen. Den lokale indflydelse må nøjes med muligheden for foretræde for udvalget eller skriftlige henvendelser. Det var ikke muligt at få en kommenta r fra borgmester Winnie Larsen-Jensen. hu HANS TAUSENS KIRKE Tirsdag d. 4. maj kl. 20 Seks musikere spiller musik fra barokken, renaissancen og vor tid. Hvad der indsamles går ubeskåret til KOSOVO Pavillonby til flygtninge Placering af pavillionby er nu inde i afsluttende fase. Området over for KUA en realistisk mulighed. S/DE3 Støt dig selv Indlagt i dette blad finder du et girokort til LokalrådeVEryggens Borgerforening. Brug kortet og støt dig selv! S/DE2 Havneparken fylder 15 år I disse dage, d. 28. og 29. april, er vi mange, der sender tankerne tilbage til I lige netop de to dage i 1984 kulminerede ca. l års forarbejde i "store plante-weekend", hvor den oprindelige Havnepark blev anlagt. Det var et fantastisk skue at se ca. 400 l bryggeboere på en gang være med til at plante 16 kastanietræer og 400 rosenbuske, anlægge 2 store græsplæner (pr. håndkraft) og opsætte ca. 100 meter hegn og meget mere. S/DEl Fodbold stævne 2. maj Hekla Park er det grønne område på Artillerivej 71. Det har vi døbt det, når vi bruger det hver tirsdag og torsdag. Søndag den 2. maj, afholder vi stævne på Hekla Park. SIDE 10 Stjerne Parade 1999 SIDE 11

2 2 Næste nummer udkommer 12. maj Deadline for indlæg: fredag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: 2615, 916, 2316, 11/8, 25J8 Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT ÅBENT MANDAG-TORSDAG Anne Jensen Egilsgade 28 kld. tv København S Havnen begyndte man at l.d.a.nds Brygge, og _.....,_ i 190S blev de beboelsesejendomden frieste og skønneste, som tænkes kan, men at det ikke er en værdig måde at placere plankeværk, kuldynger, grusoplag etc." Folk kunne ikke lukke vinduerne op, da kulstøvet lagede sig overalt inde i lejlighederne. De sidste kulbunker blev først fjernet sent i 1950'erne og i begyndelsen af 1960'erne. Under krigen var bryggeboerne dog glade for koksene, for mange gik tur ved havnen for at "organisere" BRYGGEBLADET 28. april 1999 Støt dig selv med 30 kroner Med dette blad følger et girokort til Islands Brygges Lokalråd. Ved at bruge det melder du dig ind i Bryggens Borgerforening og støtter Lokalrådets arbejde for at gøre Bryggen til et bedre sted at bo og være på forkant med de beslutninger om Bryggen, som træffes i kommunen og andre steder. Sagerne er mange. Teledanmarks planer om at grave Havneparken op, hotelbyggeriet på Kalvebod Brygge, der vil lægge parken i skygge, og planerne for Ny Tøjhusgrundens og dermed Gimles fremtid er bare de mest iøjnefaldende af de sager, lokalrådet arbejder med for tiden. Blandt andre aktuelle sager kan nævnes vores arbejde for Den grønne For 15 år siden tog Bryggens beboere sagen i egen hånd og anlagde Hauneparken. Et massiut pres fra lokalrådet lw.r ført til, at kommunen i dag lw.r påtaget sig ansvaret for anlæggelsen af den nye park. Læs i øurigt side 71 Plads ved legepladsen i Leifsgade, vores arbejde for at den kommende vandbus får stoppested ved Islands Brygge og vores løbende arbejde for at forbedre trafikforholdene på Bryggen, som senest har medført at Udgravningen ntå vente pendlere fremover skal betale for at parkere deres biler på Bryggen, hvilket forhåbentlig begrænser denne parkering. Jo flere medlemmer vi har, jo større vægt taler vi med, og jo flere penge vi har i kassen, jo mere kan vi udrette. Den lave rente og en stor udgift til en retssag mod Ørestadsselskabet har lagt et stærkt pres på vores økonomi, så dit medlemskab vil være en tiltrængt økonomisk hjælp. For kun 30 kroner kan du være med til at sikre lokalrådet økonomi og styrke til fortsat at holde Bryggens fane højt. Et bedre sted at bo for 30 kroner - hvor får du ellers det? Brug girokortet! Med venlig hilsen Lokalrådet Lokalrådet vil ikke acceptere, at Tele Danmark graver Havneparken op før til efter året Det ser nu ud til, at Tele Danmark har besindet sig og kan nøjes med en noget mindre udgravning midt i den nylavede Havnepark. Men løsningen er ikke god nok. Skal der graves ud til telefonkabler, skal det først foregå, når sommeren er overstået. Vel har vores protester resulteret i, at Tele Danmark nu kan finde en løsning, der er mindre generende for Bryggen end Islands Brygge ca. 1950'erne kul og koks til opvarmning. Sussie Se i øvrigt artiklen om Havneparkens 15 års fødselsdag på side 7. Hu,sk, hvis I har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kon takt Inger Christmas, tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf det første udkast, men det er helt uholdbart, at det store Nykredit-byggeris skyggegener nu skal følges op af en Havnepark, der skal graves i midt i sommerperioden. Resultatet vil alligevel blive en park fyldt med lastbiler og arbejdende maskiner i området med græsplænerne, der i sommerperioden normalt er lige så besøgt som stranden ved Bellevue. Den rigtige løsning er stadig at flytte hele byggerodet ned til Carl Nielsenhuset ved Langebro. Ekstraomkostningerne kunne passende betales af Nykredit, der p.g.a. sit byggeri er skyld i at kablerne må flyttes. - Selvom det selvfølgelig er svært at forestille sig, at Nykredit skulle gå med til en sådan ordning, når man ser tilbage på de noget arrogante udtalelser, som Asger Hansen fra Nykredit lancerede i sidste nummer af Bryggebladet. Hans forståelse for bryggeboerne og deres Havnepark kunne ligge på et meget lille sted, og han mente stort set, at vi burde være taknemlige i stedet for. - Det er vi ikke! - Godt nok er vi glade for, at Tele Danmark har fulgt vore protester og minimeret gravearbejdet, men helst så vi kablerne lagt som ovenfornævnt og som minimum bør graveriet og arbejdet med kablerne flyttes til efteråret, så bryggeboernes sidste sommer med sol i Havneparken kan blive nogenlunde fredelig. Hvorfor graver de allerede ud til Nykredits byggeri? Lokalrådet har som bekendt gjort indsigelse til Naturklagenævnet med krav om opsættende virkning, men alligevel ser vi maskinerne arbejde på fuld tryk ovre på Kalvebod Brygge. Hele proceduren omkring dette Nykreditprojekt har været dybt kritisabel. Først sender man høringsmateriale ud, der er totalt misvisende og ikke fortæller det fjerneste om skyggevirkningerne på Islands Brygges Havnepark. Så ser man (kommunen) helt væk fra indsigelser der påpeger dette, og vedtager lokalplanen, der kun bliver rettet efter Nykredits ønske. Så invier man byggeriet med borgmestre og fyrværkeri, selvom der er mulighed for involverede for at anke lokalplanen til Naturklagenævnet. - Og arbejdet fortsætter derovre, mens sagen i Naturklagenævnet går sin stille gang. Foreløbig er der gået en måned siden indsigelsen, og endnu har kommunen ikke fået sendt alle papirer til Naturklagenævnet. Det kan godt være svært, at tro på at resultatet kan blive andet end, hvad nogen allerede for lang tid siden har besluttet, når man tænker på, at arbejdet med opfyldning allerede er i gang, og Tele Danmark som følge deraf allerede er ved at flytte kabler. Nå, men selvom det ser håbløst ud, er vi alligevel ikke færdig med "kampen" før det sidste fløjt er lydt. Kablerne til telefonen skal ikke ødelægge sommeren i Havneparken, og det kunne da være, at vi kunne gøre en eller anden miljøbevist politiker interesseret i sagen omkring Nykredits store byggeri. Jørgen Thyregod, Islands Brygges Lokalråd

3 28. april 1999 BRYGGEBLADET 3 Pavillonby til 200 flygtninge på Njalsgade Placering af pavillionby nu inde i afsluttende fase. Området over for KUA en realistisk mulighed. Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning vrider hjernen for tiden: Hvad er bedst? At stuve flygtningene sammen på vandrehjem og små hotelværelser - eller at bygge en barakby for de ca. 200 flygtninge, der efter l. januar i år ikke har haft tag over hovedet. Spørgsmålet har spøgt, siden Københavns Kommune af regeringen fik overdraget ansvaret for at indkvartere flygtningene Et arbejde Dansk Flygtningehjælp tidligere havde stået for - og som blev yderligere aktuelt, da den midlertidige aftale med hoteller og vandrehjem - heriblandt det lokale Hotel Capenhagen - udløb den l. april. ' Flygtningebørn fra Hotel Go penhagen er henvist til at lege i hotellets baggård. lordenmed flygtninge Lokalrådet på Islands Brygge er ikke imod, at der kommer flere flygtninge til Islands Brygge. Men formand Gertrud Eggers siger til Bryggebladet: - Oplysningerne er nye for os. Vi har ikke fået nogen orientering fra kommunen. Og hvis kommunen endnu engang forsøger at planlægge hen over hovedet på os, forudser jeg store problemer. Alle kan godt huske de problemer, vi fik, da flygninge "pludselig" blev indkvarteret på Norona i 92/93. Gertrud Eggers understreger dog, at flygtningene er meget velkomne. - Problemet er, hvis kommunen ikke følger op med ordentlige forhold for de mennesker, der nu bliver flyttet rundt på: Der skal skaffes pladser på institutioner - og findes ordentlige fritidsaktiviteter. Både for børn og voksne. Og der skal i det hele taget sættes massivt ind for at sikre en ordentlig integration. De planer går vi udfra, at kommunen allerede har lagt, men vi har alligevel intet hørt. Vi vil ikke igen finde os i at få præsenteret tingene, efter beslutningen er taget, siger Gertud Eggers. Bryggebladet har fået fingrene i et internt notat, hvoraf det fremgår, at plandirektoratet peger på, at en kommende pavillonby skal opføres på området mellem Seruminstituttet og Københavns Universitet. Det er nogenlunde på det område, hvor Politiskolen i en årrække havde opført en såkaldt "boblehal". Problemet her er dog, at lokalplanen disponerer over området til anden side. Nemlig det islamiske kulturcenter, med tilhørende moske, som for flere år siden er lagt i mølposen, men som altså stadig figurerer i lokalplanen. Den mest realistiske mulighed er dog en tidligere beskæftigelsesejendom for arbejdsløse på Irlandsvej, som Arbejdssekretariatet råder over. Her er problemet dog det, at området er forurenet. I hvor stort et omfang, er fagfolk ved at undersøge. Kan forureningsproblemet løses, bliver Irlandsvej hjemsted for den kommende flygtningeby. Andre muligheder Allerede i vinter bestilte Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen et udredningsarbejde. Københavns Kommunes ejendomskontor har således besigtiget en række områder på Amager, nogle af dem i så lang afstand fra almindelig bebyggelse - at en integrationaspraces fuldstændig umuliggøres. Andre med massive forureningsmæssige problemer, som gør det umuligt for mennesker at bo der. Ejendomskontoret peger f.eks. på varmestationen ved Raffinaderivej ved Kløvermarken. Eller tættere på Islands Brygge: Soyakageområdet. Vel vidende at området endnu ikke er ryddet for forurening. Eller hvad med HT's ejendom på Artillerivej 154? Det indgår også i ejendomskontorets overvejelser. Trods kritikken af de dårlige forhold for de ca 40 bosniske flygtninge på det lokale hotel Copenhagen indgår en forlængelse af indkvarteringsmuligheden her også som en mulighed. Det sker efter, hotellet har tilbudt Københavns kom- Gintie rantnte ont BV 9 Som vi fortalte sidst, skabte meldingerne om Gimle's usikre fremtid diskussion om hvor Bryggens Virkelighed 9 skulle afvikles. Oprindeligt var Havneparken udset (men også her var der usikkerhed om der overhovedet var andet end huller i august), men udsigten til at det måske var sidste år Gimle eksisterer gjorde det naturligt at afholde BV 9 her. Arets tema: Bryggen på tværs, der i stor udstrækning er tænkt som en opvisning i Bryggens mange historier, gør også Gimle særligt velegnet - her er plads og muligheder for udstillinger, som ovenikøbet kan fortsætte ud over selve arrangements afviklingsdage august. Fortæl din historie Ideen i dette års arrangement er at fortælle kvarterets historie i det århundrede, som Bryggen ca. har eksisteret. Vi håber at foreninger, virksomheder, institutioner, familier osv. vil være med til at fortælle deres start og historie op til idag - i billeder, tekster, ting og sager. Bryggen på tværs gennem dette århundrede - på tærsklen til det 21. århundred. Folkeliv, drømmeliv, arbejdsliv, visioner om udvikling af Bryggen - og realiterne, lokalpolitik og politiske debatter dengang og nu - og i fremtiden. Der må være oceaner af spændende,overraskende, skægge historier. Og naturligvis vil der være muligheder for at historierne fortælles på andre måder - både børn og voksne kan fortælle dele af Bryggens historie i billeder og ord, i sange og danse. Markedspladsstemning og torvehandel. Bryggen på tværs - der er plads til mange indgange og indfald. Næste BV 9-møde afholdes i Gimle, tirsdag den 11. maj kl.19. Vi håber mange vil møde op! HilsenBV9 mune at leje hotellet for et helt år. Denned siger Hotel Copenhagen farvel til en række rare turistpenge, men får dog en indtægt fra kommunen ved bl.a. at stille som betingelse, at hotellets medarbejdere ansættes i perioden. Enhedslistens Marie Jeppesen, som selv sidder i Familie- og arbejdsmarkedsudvalget, siger til Brygge bladet: - Det kan på mange måder være ligesom at vælge mellem pest eller kolera. Men efter min bedste opfattelse tror jeg, det er bedre for flygtningene at bo i en pavillonby end at blive stuvet sammen i små værelser i vandrerhjem og hoteller, og hun fortsætter: - Men jeg lægger især vægt på at en pavillonby ikke bare deponeres til et eller andet udsted langt ude på landet. Der skal reelt være mulighed for integration, ligesom at flygtningene skal sikres anstændige levevilkår. Nu har Familie- og arbejdsmarkedsudvalget prioriteret og vil indenfor den næste måneds tia lægge sig fast på den endelige placering. tk} Nyhed fra Plastvase Trekantet 975 eller firkantet kl Tilbud Ball Pendel Dia. 12 cm. materom med blå, bordeaux eller orange glasskærm. Før149, 119 Nu pr. stk. ; (Hvid nu 139, ) Findes også som bordlampe Før199, 119 Nu pr. stk. ; (Hvid nu 149, ) LØRDAG LUKKET.ltl n g IAIJsatjordsgade 4 ~ tlf r _ck , THE SANDWICH LONDON ISLANDS BRYGGE PARIS NYE ÅBNINGSTIDER: Mandag-Fredag Lørdag-Søndag HUSK: Køkkenet lukker ALTID en 1/2 time før! Tlf.: L ~

4 4 BRYGGEBLADET 28. april 1999 Gi MLE Thorshavnsgade 21 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Fax: tlf r- ' Copenhagen Kontor: tlf Caf e: tlf Gimle er lukket Store Bededag, fredag d. 30. april samt lørdag d. l. maj Bluesfestival '99 BLÅ MANDAG d. 3. maj fri entre! kl.21 SUPERBLUESTRIO Henrik BARNER Morten WITTROCK Kenn LENDING kl. 19 filmen BLUES BROTHERS ("den gamle") på 46"TV og med fed lyd! kl. 18 Bluesmenu a 30 kr. B l LLY BOOZE hele aftenen! For lidt plads til din fest? Har du for lidt plads til dine gæster, kan vi måske hjælpe dig. Det er billigere end du tror, især hvis din fest kan holdes i tidsrummet kl , og der kan blive rigtig hyggeligt i vores selskabslokale. TORSDAG d. 27. MAJ kl. 21- dore åbnes kl.20 oysrersano (UK) tilbage igen! Eneste klubkoncert denne sommer! entre 125 kr.+ gebyr. Forsalg: BILLETNET GIMLE KAFFEBAREN tilbyder pa hverdage fra kl. 12 tre frisksmurte håndmadder for 20 kr., frisk luksus sandwich eller den hojtbelagte rundtenom for 18 kr. Åbent hver dag kl Søndag kl SPORT fritid KULTUR Middelalder på Bryggen 1999 er udnævnt til middelalderår. Biblioteket Islands Brygge markerer dette i maj måned. Vi har sammensat et program, der gerne skulle tiltale både store som små. For de mindste Onsdag den 12. maj kl.l (4-5 år): Prinsessen på Glas bjerget. Anders Jørgensen, som kan fortælle, så man ser tingene lyslevende for sig, beretter om Prinsessen på Glasbjerget. Dette eventyr stammer helt tilbage fra middelalderen. Tilmelding er nødvendig, da der kun er plads til 25. Tlf Onsdag den 26. maj kl.l (fra 5 år): Bjowulf- en hel helt. J esper la Cour Andersen fortæller, mimer og spiller alle rollerne i historien om "Bjowulf - en hel helt", en rigtig middelalderfortælling. Tilmelding er nødvendig, da der kun er plads til 25. Tlf For de voksne Torsdag den 6. maj kl. 19: Nyt reglement På biblioteket bar vi fået en ny pjece, der hedder: Bibliotekerne - Serviceinformation. Den er udgivet af Kultur & Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Folderen indeholder en masse nye informationer om bibliotekerne. Bl.a. om hvad bibliotekerne vil, hvad bibliotekerne tilbyder, indflydelse og klagemuligheder, låneregler, takster pr. l. J anuar 1999, Hvor kan man finck middelalderen i dag? Ved arkæologistudende Liselotte Ubrenholt. "Dejlig er jorden", kanel, glog og brunkager er bare en lille del af middelalderlige vaner vi stadig har. Gadenavne, brugsgenstande, traditioner fortæller os at middelalderen trods alt ikke er så langt væk. Mandag den 10. maj kl.19-21: Kong Arthur og Merlin. En krigshelt og mystiker. Cand.phil. Mette Pors fortæller om Arthur-legenden og hvorfor den har så stor appel til det moderne menneske. Foralle Søndag den 9. maj kl : Middelaldermarked på Kastrup Fort, Amager Strandvej 246. Arbejdende værksteder for børn (bl.a. potte-, læder- og smedeværsteder), bueskydning, historiefortælling og meget, meget mere. Middelaldermarkedet er et samarbejde mellem børnebibliotekerne, børnekulturhuse og spejdere på Amager. adresser og åbningstider på alle biblioteker i Københavns Kommune. Vores lånere skal være særligt opmærksomme på en ting, der gælder fornyelse af lånte materialer. For fremtiden kan materialer kun fornyes 2 gange, og kun hvis det sker inden lånetidens udløb. I praksis betyder det, at man maksimalt kan have materialet hjemme i i alt 3 udlånsperioder. Er materialet bestilt af andre, kan det selvfølgelig ikke fornyes. Husk, at det også kan gøres pr. telefon. Ved alle afleveringer Filmfor børn Vises i Gimle Onsdag den 5. maj kl (fra 3 år): Vi viser denne gang tre film. Cirkeline på ferie. Cirkeline er et smut på Mallorca sammen med tegneren. Lille Hiawatha Hiawatha lærer at gå på jagt. Muldvarpen som maler. Ræven er efter muldvarpen. Den hopper ned i en dåse rød maling og kommer op som en rød muldvarp. Og så... Husk, bogsalget fortsætter... gives afleveringskvittering. Kontroller, at det antal materialer, der afleveres, svarer til det antal, der står nederst på kvitteringen. Taksterne ved for sent afleveret materiale fremgår tydeligt i folderen, og det er de takster, der trådte i kraft pr. l. Januar Her fik vi jo som noget nyt lagt omkostninger på ved udsendelse af regning, rykkerbrev og inkasso. Det kan anbefales at hente omtalte "Serviceinformation" på biblioteket nu eller ved næste biblioteksbesøg. Copenhagen Bluesfestival 99 Blå Mandag d. 3. maj kl. 21 i GIMLE - fri entre! SUPERTRIO med Henrik Barner, Morten Wittrock og Kenn Lending Blues, boogie woogie, ragtime og gumbo i særklasse! I forbindelse med Copenhagen Bluesfestival '99 har Gimle - fast deltager i blues-festivalen gennem alle årene - gjort et kup og får t il den traditionelle "Blå Mandag" besøg af en veritabel supertrio bestående af sangeren Henrik Barner, pianisten Morten Wittrock og guitaristen Kenn Lending. Repertoiret er en spændende sammensætning af boogie woogie, ragtime, gumbo og blues - fortolkninger såvel som egne numre. Både Wittrock og Lending var med til at indspille Bamer's debut-cd "Lights Out Boogie", der udkom i slutningen af 1997 og bevirkede, at Barner bragede gennem alle barrierer med en fuldfed succes. Henrik Barner fik mange rosende ord med på vejen af pladeanmelderne. Bl.a. skrev Ekstra Bladets Peter Nørgaard: "Kæmpe talent (... ) Endelig! En dansk sanger med hår på stemmebåndene, sved under armene og et helvedes engagement(... ) At minde om en tidlig Peter Thorup er kun en kvalitet (... ) Morten Wittrock betegnes af mange som værende en af landets bedste og mest originale blues- og boogiepianister. Han er vild og med mere end tohundrede jobs årligt er han også en af de hårdest arbejdende folk i sin genre. Kenn Lending, veteranen i dansk blues, er et af de største navne på den danske bluesscene gennem mere end tyve år. Hans dybt følte guitarspil har bragt ham vidt omkring. Han har spillet med mange store internationale navne, eksempelvis Memphis Slim, Champion Jack Dupree, Luther Allison, Lillian Boutte, Louisiana Red... Trioen starter kl. 21 med autentisk bluesmusik tilsat rå vokal, sprød leadguitar og heftigt klaver, men allerede fra kl. 18 bliver der lavet bluesmenu a 30 kr., der bliver vist ftlm kl og så er der som sædvanligt BILLY BOOZE hele aftenen og fri entre! ~ 50 /o på c(0_ vinduespolering til alk prir,ate gennem hjemmeserviceordningen

5 28. april 1999 BRYGGEBLADET 5 Farcen fortsætter. Hovedtelefonkablet mellem Sjælland og Amager løber under vandet mellem de tre høje spuns-piller på Kalvebodsiden og kommer op pa land umiddelbart ud for bedemandsforretningen på Islands Brygge-siden. Telefonkablet skal nu skiftes ud som konsekvens af Nykredit-byggeri~t. I sidste uge røg forbindelsen i øvrigt tillooo abonnenter, fordi et af kablerne blev ødelagt af byggemaskinerne. Havneopgravning bliver mindre omfattende Tele Danmark kommet på bedre tanker BRYGGENS BOWLING CENTER CARVERY g BOWLING FREDAG OG LØRDAG SPIS HVAD DU VIL... Der vil være mindst 3 af følgende slags steg: Helstegt gravad lammebryst, tyndstegsfilet, honningglaseret skinke e1ler marineret kalvefilet TILBEHØR. 3-4 forskellige saucer, flødekartofler, kartoffelbåde, Bryggens bagekartofler, 3 forskellige grøntsager, salatbord med 3 dressinger, hjemmebagt brød og smør. INCL. 1 TIMES BOWLING KR. 199,- PR. PERSON INCL. 2 TIMERS BOWLING KR. 245,- PR. PERSON Der beregnes 1 t;z time til spisning. Bestilling 14 chge før. Minimum 4 personer. Gældende til og med d. 28/5 99 Åbningstider: man.-tors fre lør søn Efter lokalrådets massive protester er Tele Danmark nu kommet på bedre tanker: Nu skal kun en mindre del af Havneparken graves op, fremfor den oprindeligt planlagte opgravning på 100 x 10 meter langs græsplanen på havneområdet: - Vi regner nu med kun at udføre et anlægsarbejde på 10 x 10 meter mellem bavnekanten og græsplanen lige ud for Reykjavikgade, fortæller Jørgen Friis, teknisk chef i Tele Danmark til Bryggebladet, og han fortsætter: - Ved nøjere studie af tegningerne kunne vi se, at havneløbet var 25 meter snævrere end først antaget. Vi kan derfor trække kablerne skråt mellem den nye kabelbrønd på Kalvebod-siden og den eksisterende kabelbrønd, der ligger på Islands Brygge, uden at det fordyrer projektet. Nyt telefonkabel Knapt var blækket tørt på byggekontrakterne vedrørende de to store huse, der fra næste sommer vil lægge store dele af Havneparken i skygge, førend Tele Danmark som konsekvens af byggeriet flytter hele hovedtelefonkablet mellem Sjælland og Amager. Dette hovedkabel går gennem Havneparken og ville betyde en total forvandling af den nye Havnepark til en gigantisk byggeplads. Bryggebladet kunne i sidste nummer løfte sløret for, at Tele Danmark ville endevende mere end 100 meter Havnepark. Området mellem skateboardrampen og Reykjavikgade skulle graves op for at gøre plads til et nyt hovedtelefonkabel fra Kalvebod Brygge til Islands Brygge. De nye Nykreditbygninger gør det nemlig nødvendigt at flytte samlingspunktet for alle underjordiske telefonkabler: En såkaldt kabelbrønd. Dermed skal der trækkes nye ledninger til Havneparken, som derfor må graves op. Det fik i sidste uge lokalrådet op af stolene: - Først bygges to store buse på Kalvebod Brygge. Det lægger en massiv del af Havneparken i skygge om sommeren. For yderligere at hælde salt i såret skal så et helt nyt parkanlæg til 25 mio. kroner forvandles til byggeplads, så ingen kan benytte parken i det tidsrum, der er sol, udtalte lokalrådets Jørgen Thyregod. Dette synspunkt støttes, om end i et knapt så ophidset ordvalg, af Københavns Kommunes Parkafdeling, som endvidere bar appelleret til Tele Danmark om ikke at grave området op før efter sommerferien. Byggeriet i fuld gang Tele Danmarks Jørgen Friis mener ikke, at dette er muligt: - Nykreditbyggeriet er jo gået i gang - så nu ligger telefonkablerne på Kalvebod-siden i bogstaveligste forstand på havnekajen. Hvis vi ikke får lov til at trække de nye kabler, vil risikoen for et kabelbrud under havneløbet være særdeles overhængende, hvilket abonnenterne på Amager vil kunne mærke. På Bryggebladets oplysning om at entreprenøren ikke har tilladelse til at bygge, førend de indkomne klager er behandlet, s~ger Jørgen Friis: - Det kender jeg ikke noget til. Jeg kan kun konstatere, at byggeriet af det planlagte Nykredithus er gået i gang. Og noget af det første, der er sket, er, at hovedtelfonkablet er blevet frilagt. t kj Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax as Go' ide til konfirmanden Cash Startpakke incl. BOSCH 738, dual band og 50 Kr. Cash Card 595,- Rødvin for kritik og ideer For to numre siden efterlyste vi kritik og ideer fra vore læsere. Synspunkter på Bryggebladets indhold og udseende. Og vi lovede, at vi i hvert nummer før sommerferien ville stille tre præmier A seks flasker rødvin på højkant. Indtil videre har ingen reageret, og da præmiepuljen går videre, er der efterhånden ni gange seks flasker i puljen. Det betyder ikke, at man er sikker på en præmie, selv om vi kun modtager få reaktioner. Vi bestemmer suverænt, hvilke kommentarer eller forslag, der skal præmieres, og vi kan godt finde på at lade puljen gå videre, selv om der skulle komme mange ideer. Det afgørende for os, er at vi virkelig får en konstruktiv kritik, et seriøst modspil, nogle blændende ideer at arbejde videre med. Indlæg som ikke er skrevet for vinens skyld, men for bladets. Store som små indlæg, bare de giver os noget. Vi vil gerne udvikle bladet, og læsernes synspunkter er meget vigtige for os -!let afspejles i de (synes vi selv) flotte præmier, i alt 126 flasker rødvin! Hvor mange af dem skal vi selv drikke? ~': telia fremtiden er enkel Kun 15 stk. tilbage til gammel pris. Ny pris Pr. 1/5 795,- NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF

6 6 BRYGGEBLADET 28. april 1999 ~ , Solgt inden for 3 uger Fantastisk havneudsigt Med en fantastisk beliggenhed på Islands Brygge, pragtfuld udsigt, 10 minutters gang til Rådhuspladsen og tæt på alle faciliteter ligger denne meget flotte og velholdte 4 værelses lejlighed. De 116 kvm. fordeler sig på stor entre, mindre skabsværelse, flot stort karbadeværelse med grønne kakler, nydeligt toilet i gult, dejligt funktionelt køkken, børneværelse mod gården, flot stort femkantet soveværelse og 2 store lyse vestvendte stuer med skydedør imellem, alle 3 rum med den flotteste udsigt over hele havnen. Lejligheden har nyafhøvlede plankegulve, der er stukkatur, dobbelte vinduer og afsyrede fyldningsdøre. H ovedejendommen er en flot rødstensejendom, der er en flot opgang, gårdmiljø og legeplads, vaskeri og tørreloft, hybridnet, og til lejligheden hører stort loftsrum. Sagsnr. : minutter til Rådhuspladsen På det dejlige Islands Brygge tæt på alting - offentlig transport, blandt andet den nye minimetro, indkøb og ikke mindst den nye havnepark - ligger denne dejlige lyse 3 værelses lejlighed. De 83 kvm. fordeler sig på entre, pænt brusebadeværelse med hvide fuser og mosaikgulv, dejligt nyere køkken, stort soveværelse med udsigt til det herligste gårdmiljø, 2 stuer ensuite med dejlig fri ugeneret udsigt over Girole-grunden og med fløjdøre imellem. Lejligheden er yderst velholdt, der er flot stukkatur, plankegulve, afsyrede fyldningsdøre og dobbelte vinduer. H ovedejendommen er en flot vedligeholdt rødstensejendom, der er fjernvarme, hybridnet, porttelefon og herligt grønt gårdmiljø med legeplads, borde og bænke. l Sagsnr.: Flot 2 værelses lejlighed - på Islands Brygge Rigtig god beliggenhed få minutters gang fra Rådhuspladsen og alle byens faciliteter. Endvidere beliggende som nabo til den nye havnepark med gode indkøbs- og trans portforbindelser. Lejligheden er en høj stuelejlighed, som indeholder: Entre, køkken i lys bøg med indbygget vinreol med nyere miljøvenlige hvidevarer. Fantastisk flot og helt nyt badeværelse med italiensk granit på gulvet, vægge med muret bruseniche, glashylder samt indbygget halogen i loft samt bruseniche. Soveværelse med god skabsplads med specialbygget reol og skrivebord. Stor lys stue med kalksandstensmurstensendevæg med hvælvet niche og indbygget lys. Lejligheden er nænsomt modemiseret med afhøvlede ludbehandlede gulve, døre, karme og paneler samt smuk stukkatur. H elt nye elinstalationer med flotte kontakter. Lofter er sænket med godkendt materiale. Alt i alt en fantastisk flot, ja måske Bryggens flotteste lejlighed med vægt på høj kvalitet. Sagsnr.: MA l Din lokale ejendomsmægler KORSMA.NN Statsautoriserede ejendomsmæglere MDE H.C. Andersens Boulevard 42 Lige ved Langebro Tlf Michael Musfelth Jørgensen lndehaver/statsaut. ejendomsmægler L ~

7 28. april 1999 BRYGGEBLADET 7 Stig Møller, Ken,Qudmlln. Peter Ingemann Marshfield CrossiDg Marshfield Crossing Mi d ni~ Rocki~ Roekit Soul Nisse Homekær & 'sager Duo- Special Guest: Esben Just Havneparken fylder 15 år Bryggeboere - godt gået - tillykke! I disse dage, d. 28. og 29. april, er vi mange, der sender tankerne tilbage til I lige netop de to dage i 1984 kulminerede ca. l års forarbejde i "store plante-weekend", hvor den oprindelige Havnepark blev anlagt. Det var et fantastisk skue at se ca. 400 bryggeboere på en gang være med til at plante 16 kastanietræer og 400 rosenbuske, anlægge 2 store græsplæner (pr. håndkraft) og opsætte ca. 100 meter 'hegnog meget mere. Det var en begivenhed, der gav genlyd i vide kredse, fordi det var enestående, at beboere ved egen hjælp og privat indsamlede penge kunne stable et så stort projekt på benene. Det var på alle måder et rigtigt græsrodsprojekt. 7 Det hele begyndte i foråret 1983~hv kommunen hustand omdelte et flot prospek over en park på havnekajen. Det var et flot og stott projekt til i alt 25 mio..il. etape ville dog "kun" koste 10 mio. Der blev holdt et offentligt møde i Gimle med ca. 200 (eller flere) deltagere, der alle var begejstrede for ideen men alligevel noget skeptiske - var det ikke et luftkastel til den pris? Også dengang fattedes kommunen penge. Der blev opfordret til at nedsætte en havnefrontgruppe, der skulle undersøge muligheden for, at vi kunne "tage spaden i egen hånd"og anlægge en midlertidig park indtil kommunen kunne overtage. Der meldte sig ca. 40 personer til gruppen og efter at vi havde fået brugsretten til arealet fra Havnevæsenet gik planlægningen igang. Der blev indhentet tilladelser fra diverse offentlige myndigheder, skrevet utallige ansøgninger til fonde, foreninger og virksomheder (vi skulle jo selv skaffe pengene), udarbejdet planer for indretning af parken - hvad skulle der plantes hvor og hvor meget. Jo længere vi kom ind i arbejdet, opstod der hele tiden nye opgaver, der skulle løses. Men alle gik på med krum hals og var af den faste overbevisning, at det skulle lykkes. Og det gjorde det d. 28./29. april 1984 under mottoet: Gør havneparken til din park - gør byen til vores. Det var dog kun begyndelsen, for heller ikke en park bliver bygget på en dag. I hele sommeren 1984 gik mange, mange bryggeboere (ingen nævnt ingen glemt) og færdiggjorde anlæggelsen med bl.a. sveller omkring parken og som underlag for borde og bænke, nedlæggelse af brosten omkring bålpladsen osv., osv. Og de fortsatte i mange år frem med at indrette legeplads med bl.a. en stor svævebane (selvbygget) samt diverse vedligeholdelsesarhej der - der er meget at se til i en stor have og vi skulle selv gør& alt ~jaet. Hvorerkonununen? Den opmærksomme læser vil bemærke, at kommunen endnu ikke har været nævnt. Det er fordi, den ikke ville "lege med". Det var fra starten meningen, at det skulle være en kommunal park og efter etableringen, ville vi forære den til kommunen, men man sagde nej tak. Problemet var (kort), at Havnevæsenet ejede grunden og kommunen skulle betale for den, hvis de skulle have parken, og det ville man ikke dengang. Hverken havnefrontgruppen eller Lokalrådet havde dog fantasi til at forestille sig, at det skulle tage ca. lo år, før det blev en realitet. Retfærdigvis skal det dog nævnes, -at diverse kommunale instanser har været behjælpelige undervejs. Vi kunne i 1984 låne redskaber til de mange flittige hænder og i løbet af et par år fik vi en pasningsaftale i stand, således at kommunen sørgede for græsslåning og tømning af papirkurve og hjælpen kulminerede i 1989, da vi i 5-års fødselsdagsgave fik foræret en toiletvogn inkl. opstilling og vedligeholdelse. Dennyepark I efteråret 1993 lykkedes det endelig at komme i realitetsforhandlinger med kommunen om overtagelse af parken, og i foråret 1995 gik arbejdet i gang med den nye park, der oven i købet er blevet længere i forhold til den gamle og har fået indrettet spændende pladser til nye aktiviteter. Det er også et projekt, der er blevet lagt mærke til. Ikke mindst fordi omverdenen er blevet mere opmærksom på Islands Brygges eksistens i forbindelse med diverse byggerier i området. Selvom havneparken nu langt om længe er blevet kommunal, hviler vi ikke på laurbærrene. Lokalrådet følger stadigvæk arbejdet med parken og har samarbejde med både arkitekt og parkafdelingen. Den seneste tids begivenheder med Kalvebod Byggeri og udløberen herafmed en eventuel opgravning af parken viser jo med al tydelighed, at det er nødvendigt. Jeg skriver dette, fordi parkens 15-års-fødselsdag giver anledning til at minde om parkens oprindelige tilblivelse, som formentlig vil være ukendt for mange. Det er bryggeboernes store engagement og arbejdsindsats, der har gjort, at mange, mange københavnere i dag har en oase at slappe af i. Hvor mange steder i København kan man ligge og tage solbad, løbe på rulleskøjter eller skateboard eller spille petanque med havneudsigt og lyden af rådhusklokker i baggrunden? Til sidst en lille tanke som jeg ikke tør tænke til ende: Hvis vi ikke i 1984 havde taget spaden i egen hånd og markeret, at det eneste rigtige på havnefronten er en park - hvad havde der så ligget i dag? Gys! Med bryggehilsen Gertrud Eggers Lokalrådsformand Havneparkens flag væk Kurt Snedker, som står for flaghejsning og nedtagning, har mistet sit flag d , det var væk, da det skulle ned. Er der nogen, som har set det? Det må meget gerne afleveres tilbage - til Kurt eller til Beboerhjørnet! James Rasmussen Trio Vildnis Vildnis Delta Cross Band Trick Bag Trick Bag Nisse Homekær & Thorbjørn RiSIJ{erJ.)UIQIIII:IIJ Kim Wagner, Alex Vargas & Kaare tb~ Public Public Littie Guitars The Stuff IostantCorna Nisse Homekær & Thorbjørn Risager Duo - $peeial ~st Rune Kjeldsen Kaare Bjørkø, Christian Danstrøm, Thomas Andersson, Jesper Mechlenburg TÆPPERESTER Vort lager bugner af tæpperester i alle størrelser. Kom og gør et fund! Spar op til 50 /o 60o/o 70 /o Medbring denne annonce og få yderligere rabat! Uttrup Tæpper Artillerivej 1s1. tit Åbningstider: man-tors: fre: lør: lang: 9-16

8 r - 8 BRYGGEBLADET Kend din ø's fortid og frenttid! Hør om middelalder og metr o på KUA8. m aj I dagene maj afholder Junior Chamber Sundbyeme, hvad det så end er, under overskriften "Kend din ø" en række aktivitetsdage på Amager, hvor foreninger, kulturelle institut ioner og erhvervslivet åbner deres døre for naboer, genboer og alle andre, der gerne vil vide lidt mere om hvad der sker på Amager. Som en af Amagers store arbejdspladser slår også Det humanistiske Fakultet på universitetet i Njalsgade dørene op for publikum. Det sker lørdag d. 8. maj, hvor fakultetet byder alle interesserede indenfor. Kl villektor Karl Erik Frandsen, Institut for Historie, fortælle om landskabet på Amager fra middelalderen til Øresundsforbindelsen. Foredraget vil beskrive hvordan folk altid har haft problemer med at bo på denne lille flade ø, hvor oversvømmelser altid har været et problem, men hvor jorden til gengæld er meget god. Karl-Erik Frandsen vil fortælle om hollændernes indvandring, deres byggeri af diger, om anlægget af Kongelunden, om den store iddæmning af Amager Fælled , hvorfra der vil blive vist nogle gode filmklip, og endelig om bygningen af Øresundsforbindelsen og anlæggelsen af Ørestaden. Kl er der oplæg og debat om Amager i fremtiden med fokus på byggeplaner. Hvilke planer er der for Ørestad Nord? For metrobyggeriet? For et nyt humanistisk fakultet? Paneldeltagerne er Anne-Grethe Foss (Ørestadsselskabet), Svend Axelsson (KHR Arkitekter), Jakob Højbjerre (U ndervisningsministeriets Byggedirektorat) og John Kuhlmann Madsen (dekan for Det humanistiske Fakultet). De store planer for Ørestadens nordlige del konkretiseres i disse måneder med metroen og den endelige projektering af fakultetets første udbygning (de første m2) langs den nord-sydgående kanal. Fastlæggelsen af hvordan det eksisterende KUA skal erstattes af et nyt og tidssvarende fakultetsbyggeri er umiddelbart forestående. Der skal i løbet af foråret vælges mellem de modeller for delvist genbrug som en teknisk arbejdsgruppe har fremlagt. For at få metroen, fakultetet, Det Kongelige Bibliotek Amager, boliger, fritidsinstallationer og erhverv til at gå i god samklang i den nye bydel kræves der megen god vilje på alle niveauer og en genuin og vedvarende interesse for helheden. De to timer vil forme sig som en præsentation af den nuværende situation hvor projekterne nærmer sig en afklaring, men hvor der også findes flere hvide pletter og snublesten. Dagens sidste programpunkt begybder kl , hvor mag. art. Claus Bjørn, Institut for Historie, vil fortælle om Grundloven af 5. juni Hele arrangementet finder sted i Store Auditorium (lokale ) på Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80. Der er gratis og offentlig adgang, og i Cafe Mødestedet kan der købes kaffe, sandwich og drikkevarer. Arrangementet indgår som nævnt i en større række arrangementer under overskriften "Kend din ø". Et samlet program for disse arrangementer kan fås på biblioteket. Grønt frø-ntøde Hvilke ønsker har Bryggens beboere til bydelens fremtidige grønne udvikling? Kan vi selv gøre noget, der gavner både det nære og det overordnede miljø? Hvad gøres der i forvejen, og hvad burde der gøres? Dette var nogle af de emner, arrangørerne ønskede at tage op på det "grønne borgermøde" onsdag aften. Agendagruppen, den Grønne Guide og lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening (DN) var gået sammen om at invitere både foreningsmedlemmer og øvrige interesserede til en aften med miljøet i centrum. Grøn Guide's Rikke Fog Møller fortalte om, hvilke ideer og projekter hun og Agendagruppen i øjeblikket arbejder med: Økomarked til Bryggens Virkelighed, Grøn Plads, Genbrugsprojektet, grønne( re) institutioner og ressourcer. Så var ordet frit. Sundere træværk En aktiv person fra en beboerforening efterspurgte opfølgning på sidste forårs møde om miljøvenlig vedligeholdelse. Flere af Nordens ejendomme står foran vinduesrenovering; kan vi arbejde for, at det bliver mere miljøvenligt? Hvordan ser økonomien ud i de ejendomme, hvor man allerede har malet med linoliemaling? Kunne den Grønne Guide lette bolig- foreningers og ansattes arbejde ved at stå for fælles indkøb af "grønne" vedligeholdelsesprodukter? Grønne områder Hvorfor skal græsplænerne i de større karreer slåes hele tiden? Hvad med nogle blomsterenge a la Søren Ryge, med klippede spor igennem, til inspiration for børns leg og de voksnes sanser? Anne-Mette Wahlberg fra DN fortalte om andre boligområder, hvor man med held har forsøgt at gøre sine græsarealer mere spændende. Igen-brugsprojekt Efter den indledende runde fortsatte mødet med rundbordssnak. I gruppen, der ville snakke om genbrugsprojektet, samledes beboere fra 3 af de karreer, som endnu ikke har besluttet eventuel deltagelse. Vi fik en god snak om deltagernes tanker og ideer og det eksisterende projekts indhold. Grønplads Omformning af gade og fortov rundt om legepladsen til en "grøn plads", et lokalt værested midt i kvarteret optog så mange, at emnet blev tema for den anden gruppe ved den efterfølgende rundbordssamtale. Ideens udgangspunkt er, at området omkring legeplad- 28. april 1999 sen kunne gøres smukkere, grønnere og mere indbydende til ophold og leg, f.eks. i forbindelse med en yderligere trafikdæmpning. Ved forrige års Bryggens Virkelighed, hvor pladsen var afspærret, oplevede mange hvilken befrielse det var at kunne færdes i gaderummet uden at blive terroriseret af motoriseret trafik. Indgangen til pladsen kunne f.eks. markeres ved et skift i belægning, måske etableret så simpelt som ved at bryde den asfalt op, der dækker de smukke gamle brosten. Der kunne etableres siddegrupper, og legearealerne kunne indrettes grønnere og "blødere", med blomstrende vækster osv. Den grønne plads er diskuteret i mange år, og nu varer det ikke længe før der vil blive taget kontakt til beboer- og boligforeninger omkring legepladsen for at finde ud af, hvordan det kan komme videre. Mere grønt på Bryggen Antallet af bryggeboere som fandt frem til grønt borgermøde onsdag aften var ikke stort, men de der kom havde heldigvis noget at sige. Agendagruppen og den Grønne Guide håber at flere forældre, beboere og andre vil tænke på hvordan de kan gøre Bryggen mere grøn. GUDSTJENESTER Sønd. 2/5 kl. 11: Hans Anker Jørgensen.. Sønd. 9/5 kl. 11: Helene Dam. Sønd. 16/5 kl. 11: Hans Anker Jørgensen. Pinsed. 23/5 kl. 11 : Helene Dam. 2. pinsed. 24/5 kl. 11: Helene Dam. Sønd. 30/5 kl. 11: Hans Anker Jørgensen. AKTIVITETER Hans Tausens Børnekor Leder: Organist Britta Bugge Madsen, tlf Torsdag kl KFUM-spejderne Leder: Helle Postvang, tlf Tirsdag kl i kælderen. Folkedanserforeningen Leder: John Mortensen, tlf Ons. kl. 19 i menighedssalen. Studentermenigheden Til kirken er der knyttet studentermenighedsarbejde. Hans Tausens lgrke er åben for besøgende og andagtssøgende mandag kl , tirsdag kl og 16-18, onsdag kl , torsdag lukket, fredag kl HANS TAUSENS KIRKE ISlANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S 11' Koncert til fordel for Kosovo-flygtninge Gennem mange år har Bryggens beboere kunnet gå til koncert i Hans Tausens Kirke. Spændvidden har været stor: Fra det strengt kirkelige, både genremæssigt og instrumentalt, over et bredere spektrum af musik hvor kodeordet kvalitet har været - og er - det bærende princip for arrangementer af både klassisk og rytmisk, nyt og gaffimelt. Tirsdag d. 4. maj - en traditionsrig aften, også på Bryggen - er der atter koncert i kirken, hvor der samles ind til Kosovo. Musikerne der er sidsteårsstuderende på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, spiller vederlagsfrit musik på forskellige fløjtetyper fra renaissancen, barokken og fra vor tid, med og uden cembaloakkompagnement ved Monica Westheimer. M komponister kan nævnes J.S.Bach, Vivaldi, Hotteterre, Boismortier, Fontana, plus nog- Fælles menighedsudflugt mandag den 24. maj Gudstjeneste kl Afgang fra kirken kl Turen omfatter: frokost på??? og kaffe og kringle på??? (Drikkevarer på egen regning) Entre er incl. i prisen mulighed for spadseretur i området Hjemkomst kl. ca På turen er der en præmie til to der gætter, hvor vi skal spise frokost og drikke kaffe. le spændende værker skrevet af nulevende komponister, Markus Zahnhausen, Maki lshii og Somei Satoh. De medvirkende er: Cecilia Gudmundsson, Dorte Niedziella, Pernille Ebert Larsen, Bolette Roed og Emilie Roos. Velkommen! BB Fløjtenist Cecilia Gudmundsson er blandt de medvirkende ved koncerten i kirken den 4. maj. KIRKENS KONTOR Kst. kordegn Helen K. Riis. Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage k samt tirsd. k Lørd. lukket. KST. SOGNEPRÆST Helene Dam Østerbrogade 102, ø tlf. privat Træffes man , Tirsd., onsd. og torsd på tlf Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen har ol1ov til 1/8 '99. SOGNE-OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen Snorresgade 9, 2300 S Tlf Træffes hjemme onsdag t1-12, torsdag 17-18ogfredag Træffes på Kbh.s Universitet Amager: tirs. + tors. kl , tlf KIRKET J ENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Stud. teol. Sidsel Thorborg Duevej 52, 4. th Frederiksberg C Tlf KIRKEVÆRGE Steen Poulsen Artillerivej 46, 2300 Kbh. S. Tlf

9 28. april 1999 BRYGGEBLADET 9 Hvad betyder den humanitære ~7 katastrofe i Kosovo for FLYGTNING 99? medetid og sted. -~J ~l JA, Jegmeldermllsll.nfl.ttt..,(,'M11fo'99 torsdag d. 8. maj kl og hører snarest om FLYGTNING 99 HJ ÆLP UDEN OM VEJE Den humanitære katastrofe i Kosovo har betydet, at FLYGTNING 99s medarbejdere og frivillige koordinator ofte bliver spurgt om kampagnens formål. Her følger en række svar på de spørgsmål, vi hører mest for tiden: Er FLYGTNING 99 til fordel for Kosovo? Ja, men ikke kun. Kosovo har hele tiden været et af indsamlingens udvalgte områder. Vi forventer at der i de kommende mange år bliver opgaver for Dansk Flygtningehjælp i og i nærheden af Kosovo. Derfor kommer de indsamlede midler fra FLYGT NING 99 i meget høj grad flygtningene derfra til gode. Men indsamlingen Bryggeboerne viste deres offervilje i weekenden. Som repræsentanter for Dansk Flygtningehjælp samlede lokalrådsmedlemmer ind foran Brugsen og fik solgt 316 "Pins" (nåle) d 20 kr/stk. på syv timer. Giverne var glade og generøse og gav os overvældende bevis på, at solidariteten stadig lever. Da vi vidste, hvor mange penge der i forvejen var samlet ind på nødhjælpsindsamlinger, blev vi forbavsede over, at folk mødte os med godt humør og stor beredvillighed til at give yderligere et bidrag. Varm tak for mange dejlige møder og venlige ord! Gertrud, Laila og Hans støtter fortsat Flygtningehjælpens projekter andre steder i verden, bl.a. Somaliland, Ajserbadjan, Afghanistan m.m. mærkedage _. tak tillykke med dagen Andrew ønskes tillykke med sin 7 -års fødselsdag af skaterdrengene Sødeste Natalie Et stort tillykke med dit første år d. 8/5-99. Mor Optagelse af hilsner til mær1<e og fodselsdage er gratis. Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2) senest sondagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret- ved medsendejse af adresseret og frankeret svar1<uvert. Kryds&tværs-vinder Kryds og tværs-vinder af Bryggebladet nr. 7 blev: Hanne Petersen Gunløgsgade 60, st. th. Udgår Af pladshensyn har vi desværre været nødt til at lade kryds&tværs'en udgå. Hvad laver Dansk Flygt ninge):ijælp i Kosovo? Allerede sidste efterår begyndte Dansk Flygtningehjælp at køre nødhjælp ud til flygtningene i Kosovo. Siden bombardementernes begyndelse har vores medarbejdere været evakueret til Makedonien. Gulve fra /tma-z Alle former for gulvafslibning og -belægning Gunløgsgade København S Tlf Kun udfunnede fagfolk Peter Lund H airdresser Dansk Flygtningehjælp har to konvojer, en i Makedonien og en i Albanien, der leverer nødhjælp og andre forsyninger til flygtningene (i alt 17 ti-tons lastbiler) på vegne af UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Desuden har vi i Makedonien og Montenegro to programmer, der støtter værtsfamilier, der har åbnet deres private hjem for flygtningene og mangedoblet antallet af mennesker på husstanden. Endelig har vi udlånt en lang række medarbejdere til UNHCR. Hvem samarbejder Dansk Flygtninge):ijælp med? De humanitære organisationer afstemmer deres indsats med hinanden og med UNHCR i området. På den måde bidrager alle organisationer med deres ekspertise på forskellige felter. Dansk Flygtningehjælp er løbende i kontakt med andre organisationer, bl.a. ved møder i udenrigsministeriet. Hvorfor samler organisationerne ikke ind sammen? Det gør vi også. I efteråret stod vi sammen med en række medlemsorganisationer for en Kosovo-indsamling, som i alt gav en million kroner. De seneste ugers massive flugt fra Kosovo har fået flere organisationer til at samle ind hver for sig, men også til at samarbejde. Bl.a. gik Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp fælles om den store samsending på DRTV og TV2 søndag d. 18. april. Der samlede Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp ind, og Dansk Flygtningehjælp hvervede indsamlere til 6. maj. Reykjaviksgade 2 Tlf Julie's Køreskole v/ J. Schmidt M/K kørelærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti for ankenævn Medlem af Dansk Kørelærerunion Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF Navn: Adruu: hltftr. & by: Ttllfln; UMMUNE: Bryggen mangler stadig frivillige Dansk Flygtningehjælp kan stadig bruge flere frivillige indsamlere den 6. maj. Der skal stemmes dørklokker fra kl. 17 til 20, så jo flere vi er, des bedre. Man kan melde sig som indsamler ved at udfylde talonen på siden og aflevere den i Beboerhjørnet. Endvidere ligger der tilmeldingsblanketter i Gim- le, i Amagerbanken, i Beboerhjømet, på biblioteket og i kirken. Endvidere skal det oplyses, at CD'en med Stine Re in toft "Noget om helte", kan købes i alle pladeforretninger fra den 21. april. Overskuddet går til FLYGTNING 99. Laila Jensen indsamlingskoordinator på Islands Brygge -r BLOMSTER Søndag d. 9. maj er det MORSDAG - vi holder åbent kl Leifsgade S CIRKLEN ~ Have's TV-PC Service r: E~ils~ade København S - t:..auiiwelrfi!j siiojtjuil Reparation af: Fjernsyn- Video- Audi o- Computere J Fast Åbningstid man fre Nye computere efte< behov 333 MHz AMD K JO Molhe.boorcl AOpen 100 MHt mott.e.t.oc.d Proces S«32 Ma SORom PCtOO MHz Mu og keyboard 6,A G;gobyle horclciuic.. CO Rom-dre-t A n Ragene8Mb AG!' Horclclid<e IS' monilo< m. indb. hoojt. K.,.,._ ~ 16 PO lydkort Modem 40 Speed CO Rom-drw Netv...tultort S6l(... m. 3 mdr..,_ IM!telte<hv Kr ,00! Tlf: Mobil Fax W SOMMERUDFLUGTER W ~ ~ Handicappede pensionister med bopæl i: Københavns Kommune, Pension og Omsorgskontoret»Amagerbro«'s område, kan ved henvendelse til: Pension og Omsorgskontoret»Amagerbro«Njalsgade 13, l. sal 2300 København S Telefon , få udleveret eller tilsendt en indbydelse med tilmeldingsblanket Sidstefristfor tilmeldingen er mandag den JO. maj 1999.

10 - 10 BRYGGEBLADET 28. april ~ Bl)tpllagnii?..-:::-,_- '~ GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug LANGEBRO PIZZA BAR/ GRILL AMAGER B oalevard 2 Tlf stor BURGER, 1 bk. pommes fr. + 0,5 l. sodavand 39, _ 2 stk. OKSEFILET m. pommes fr., bearnaise sauce, salat og dressing 45,- FrokosttDbud kl : MeJliZAflt h. t-l 28 FRift!r a-...,... rr.,lllltoø._., ltiiyi.ultg IL,_a fr.,llllt og... J Åbent man.-fre ler-, sen- og helligdage FAGREGISTER APOriK co.uter FOTO -lclrfut!sid Brygges Apmk Hr1vn TV PC Servlee Njal fold VIdeo ISØids Brygge 3-5 Egilsgade l) Njalsgadø ! & !KI nm-lirs: ll ons.. -h: l00 CYKLER FNSØ11Ul.OH lir. 9.IJ Brwgells CJ'Ier Flairtortfair lsalloldsqidt10 Njalsgå22 BAGER Brdr. Sørensens Elli. Klii2IXIO lsiands Brygge !KI lsaljordsgldl ~~ 2 N,bollg VI Slien tcgbd Bryggågellli Amligelbroglde 73 Lelsple GINBfiUQ Gentryggen Realfuppen Korarnlilli BANK H.C: Allelinn Blvd. 42 ~ vll.alglbro lsiands ØrJ!IIII E.JaDOIIIIa..AB Reykjavlbglde 2, kld. 1 BEGRAVELIE E;endoii l hul a,... tøeldt & llylhøl GULVliRVICe llaglaualsemmlnlug Gmløgsgade 1 A-Z GuMervice ::r t.lc: Goollgsgade 35, kld..._,3 Telølolllld: i1llld !HO (Bryggens gumiw1d) Felsonlg. bl. ~ 11}: aa.ra NordenA/S ICOWEKTUIIE BluniSlackldln Toldlodgade lllyggens KoniiiiUI lellsgå KØnhiYn K Egilsgade Malou Blomsler ELEICTRIICEA ICØ8IIAND ~ 50 /o på t0. vinduespolering ttl alle private gennem bjemmeserolceordningen ~!(j t11 ~ rl(j Sd er De træt ajtdge,,,f, sd ring t U Aage'S 11' aprl1899 REJSER SvaråRejaer Flyrejser Hl hele verden va & ~- K PJINIIBØJ T.S. Slllnlnd lsllllds ~.. Ftri & s..n lilalid lsiall BIJIIa Y...w:E HM's TV PC Selvlee & TÆPPER Ulrql TIIPI* Mlllerivlj ~'s~ lsiris Brygge 7 50"41H alle PIN* QIIIIIIØ h---wa.dr IQIII ,lilo1ldlgll vvs ws Poul u.tin&an 1lloMMisoade 26 DueKa'EI EilEKA Matked l Per T~ Gunligsgade Gunløgsgade 39, 2. Il Egilsgade / IIOGIWal ØKOLOGISKE VARER llrjggens Boo- og Killing El-klb KØRESKOLE StnHlixen Papirlaldel lsalljordsgade 4 Julles Køreskole Eng~MldsYej 29 lsiands 8lygga Gunløgsgade fax: nrs.-lre , ler FARVEHANDEL O. Hørbys Elli lialer BOWUNG lsafjordsqade 3 Malemiesler tøry Jensen FAGREGISTER Bryggens Bowling Crilr Appeldoom All6 2, 2791 Oplagelse l~: lsiands Brygge 83E Dragør :Dl lir. tor 1 o OOghelsef FODTERAPI 3253!185 (3lekstlinier) Klinik for fodlerapi Ekstra linier. 60 kl. pr linie CAFE Egilsgade 28, kld. IV Malermesler Blyme Priser excl. moms Cafe Isbjørnen ReykjaviksQade 3 Henv.: Bryogeblade!. l.eitsgade 7 Reykjaviksgade FOTO PIZZERIA l GRIU Jas! FOIO ~Talis lsiands Brygge 7 BjømegriiØI lsiands Brygge ~javiksgade Heldas ungdont har fået skurvogn Heklas ungdom er gået ind i en ny epoke. Vi har endelig fået et værested til vores unger. Efter et godt møde med kommunen (parkafdelingen) har vi nu fået tilladelse til at opsætte en skurvogn på det grønne område på Artillerivej. Det er vi meget glade for, da det betyder rigtig meget for vores videre udvikling. Vi er nu fri for våde træningstasker i regnvejr, og vi kan drikke sodavand, hygge os og meget andet, når vejret er dårligt. Skurvognen er sat op, og den skal vi selvfølgelig allesammen være med til at passe på. Vi har søgt penge i forskellige fonde til at sætte den i stand for. Istandsættelsen vil ske i løbet af sommeren. Hekla Ungdom har fået en skurvogn, sd er den p6, plads til det store fodboldstævne søndag d. 2. maj. Fodboldstævne 2. ntaj Hekla Park er det grønne område på Artillerivej 71. Det har vi døbt det, når vi bruger det hver tirsdag og torsdag. Søndag den 2. maj, afholder vi stævne på Hekla Park. Vi håber der kommer rigtig mange og ser på, da 80% af stævnets deltagere er børn fra Bryggen. Vi håber på en god stemning og godt vejr - men husk vores motto "Det er kun børn". AJ.ex ' Spilletid 2 x 10 min. Med 2 min. pause. Årgang spiller 2 x 15 min. og kun en kamp. Mviklingaf turneringen Alle spiller mod alle. Tre point for en vundet kamp. Der må bruges ti spillere på hvert hold. Syv spillere på bane + tre udskiftningsspillere. Der spilles om 1., 2., 3. og 4. plads. Præmier Der er henholdsvis guld, sølv og bronzepræmier til alle. Forældrebod Under hele stævnet er der mulighed for at besøge vores Forældrebod, hvor der kan købes lidt at spise, øl, vand, kaffe og slik. Stævnet er støttet af Bazaren, Rex & Lindeborgh, Malermester Gunnar Madsen, O. Nørby, Ejendomsselskabet Norden, SAGA-Kiosk og Njal Foto. Y deriigere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Helle og Alex Andreasen: 4Q Helle og Preben Holm: l Jeanette Mikkelsen: Årgang Pulje A: Pulje B: Pulje C: Pulje D: Pulje E: Rækkeinddeling Sundby 3 Dragør 3 - Hekla 3 Sundby 2 - AB70 2 KFB Hekla 2 Bispebjerg - Hekla AB70 1 CIK 1 Hekla 1 - Sundby 1 Bispebjerg - CK - Sundby - Hekla Tidspla n for Forirsst vnet Heklapark. Artillerivej 71 S ndag den 2. maj 1999 Pulje,A Kl ) Sundby 3 Helda 3 Pulje B Kl Sundby 2 Hekla 2 -: - Pulje B Kl KFB AB70 2 Pulje A Kl Sundby 3 ~ 3 Pulje B Kl Helda 2 KFB Pulje B Kl Sundby 2 AB70 2 Pulje A Kl Helda 3 Drager 3 Pulje A Kl Præmier til alle i Pulje A v/forældrebod Pulje B Kl Sundby 2 KFB Pulje B Kl Hekla 2 AB70 2 Pulje B kl Præmier til alle l Pulje B v/forældrebod Pulje C Kl (2x15 min.) Hekla Bispebjerg Pulje C Kl Præmier til de to hold v/forældrebod Pulje D Kl Hekla 1 OK 1 Pulje D Kl AB70 1 Sundby 1 Pulje E Kl Hekla Bispebjerg Pulje E Kl CIK Sundby Pulje D Kl AB70 1 OK 1 Pulje D Kl Hekla 1 Sundby 1 Pulje E Kl Bispebjerg CIK Pulje E Kl Hekla Sundby Pulje D Kl OK Sundby 1 Pulje D Kl Hekla 1 AB70 1 Pulje D Kl Præmier til alle i Pulje D v/forældrebod Pulje E Kl Bispebjerg Sundby Pulje E Kl Hekla CIK Pulje E Kl Præmier til alle l Pulje E v/forældrebod ' ÅBEN AUE 7 DAGE 07.oo KR VALGFRI SOL 'ca~~ l Isafjordsgade 5 ~ ~~~~~~~~J '

11 28. april 1999 BRYGGEBLADET 11 Den 17. april dannede Amager Bio rammen om den store stjerneparade. Tre grupper fra BBU var repræsenteret. PA billedet ses Lutricia McNeal alias Mathilde, Ida, Freja. E fter den lokale udgave af Amager Stjerne Parade i BBU blev tre grupper udtaget til at deltage i den store finale i Amager Bio. Humleridderne skulle have været dommere, men var forhindret pga. støttekoncerten for Kosovo. I stedet kom Leif Sylvester. Showet varede to en halv time, og her er Camilla og Britts indtryk fra den store dag. Generalprøven Det er lørdag d. 17. april. Klokken er Janet Jackson med dansere, Cleopatra og Lutrleia McNeal med dansere kommer, sammen med de andre optrædende, dryssende ind gennem døren i Amager Bio, fulde af forventning til dagens forløb. Men eftersom der har været fest i Amager Bio aftenen før, må vi lave om på planlægningen, skubbe generalprøverne og gå i gang med sminkning og hårsætning. Og så starter den store forvandlingsmaskine. Inden længe er salen fyldt med af stjerner med guldglimmer i håret og højt belagt makeup. Elvis tjekker sine dansetrin, Madonna retter på parykken og Janet Jackson gruppen får viklet stjerner i håret. De to konferenciers, Chris og den 14- årige Kenny fra Sundby Algård, tjekker deres kort og kostumer igennem, for de skal skifte både til Barnse og Kylling, Dronning Margrethe og hippier mellem numrene. Endelig er lyd- og lysmænd kommet så langt, at generalprøven kan komme i gang, og det er da også lige i sidste øjeblik, for klokken nærmer sig 13.05, og bag dørene er et håbefuldt publikum begyndt at strømme til. Dørene skulle være åbnet 13.30, men vi er ikke færdige, så publikum får lov at vente, til alle finalister har fået lov at synge deres sang igennem. Velkommen til Amager Stjerne Parade 1999 Så er vi i gang. Benene ryster, børnene roser og bakker hinanden op, nu er det lige meget hvilken klub man kommer fra, lige nu er det nemlig vigtigst at overleve og komme godt igennem sin optræden. Vi voksne er mindst lige så forvirrede som de unge. Tiden og numrene suser afsted. Men vi kommer ikke uden om nogle meget smukke, unge damer i blåt, som synger og danser så ekstremt godt, at deres chancer, deres alder taget i betragtning, er usædvanligt gode, hvis de stiller op næste år. I pausen er det tid til at få smurt ganen med drikkelse, sandwich og hvad hjertet ellers måtte begære. Cleopatra med Elisa, Karin og Josefine ligger hårdt ud efter pausen, og mens de første toner fylder salen, klatrer Camilla og jeg op på gangbroen over scenen og lader sæbeboblerne dale ned over dem. Elisa, som synger kor, rammer tonerne så klokkeklart, at vi simpelthen ikke kan gøre andet end at stå og fryde os - det er så smukt, så smukt. Endelig kommer turen til Janet Jackson og team. Der er lidt spredt nervøsitet og en strop, som hele tiden falder ned, men de få minutter mellem sangene giver os tid til at få rettet på det. De er fem på holdet, så de fylder scenen flot. Der bliver helt stille, og Camillas røst sprænger stilheden. Alle ser måbende til, og mange af de deltagende mener, det er fantastisk, at hun tør synge uden musik til. Men er der noget hun kan, så er det det. Vi har glædet os siden vores lokale konkurrence til at høre hende igen i Amager Bio. Tempoet øges, og der kommer fart over feltet, dansernes korografi er helt sublim. Igen er det tid til at bestige gangbroen, for da sangen er ved at nå sin slutning, skal der med let hånd kastes palletter over holdet. Scenerummet fyldes med guldstøv, mens Janet Jackson smukt runder sangen 'lbgether Again af. Spændingen stiger Nu begynder den lange ventetid, hvor dommerne voterer, og publikumsfavoritterne findes. Det er simpelthen umuligt at gætte, hvem der vinder, for i år er der så mange dygtige deltagere. Richard Marx, en dreng fra Sundparken, får alle pigerne til at se måbende til, for han synger simpelthen så godt, kan alle godt blive enige om. Og det har været nyt og anderledes i år, at der har været så mange "drengebands", der har deltaget i år. Det er stærkt gået - og vi glæder os til næste år, hvor vi kan gøre det samme. I pausen har publikum haft travlt med at få udfyldt deres stemmeseddel, nogle flere end andre. Der bliver vist snydt godt og grundigt med det, men pyt... Chris og Kenny er nu Janet Jackson alias Camilla med team klar til at offentliggøre vinderne... stilhed... spænding... Vi starter med nr. 3, som bliver Celine Dion fra Sundparken med My Heart Will Go On, på en meget fortjent andenplads kommer BBU's Cleopatra med Life Ain't Easy, og på en ventet førsteplads kommer Madonna fra Hanno- - vergade med Frozen. Men hvad andet kan man vente, nu har BBU nemlig løbet med første-, andenog tredjepladser de sidste par år, så vi har vel egentlig klaret det meget godt. Publikumsfavorit, bedste kostume og korografi går alt sammen til Madonna, så det har været en stor dag for Hannovargades Denise med team. Men Denise er også 14 år, så det var hendes sidste chance ---c for at deltage, og hun er utroligt talentfuld. Kom igen næste år Piger, I skulle alle ha' haft en placering, men sådan blev det ikke; derfor stil op til næste år. Nu ved I, hvad det går ud på, og hvad der kræves. Gi' jeres stemmer et år til at blive varmet rigtig godt op, og vælt så Amager Bio i år Endnu engang tak fordi I gør klubarbejdet helt specielt, når man ser jer optræde. Det er meget modigt og flot gået. KNin. Elisa og Josefine gjorde det virkelig flot og vandt en fortjent

12 BRYGGEBLADET Kunsten stiger keramik skulptur maler i litteratur film Krongaards spændende objekter skal være skiftende udstillinger. Keramikeren Ole Krongaard Keramikeren Ole Krongaard etablerer værksted og udstillingslokale i Snorresgade. Fire bryggeboere udstiller på Charlottenborgs forårsudstilling. Amagerkaneren Erik Eberts debutroman "Vfden Væk" er den flotteste i flere år. Billedhuggeren Lise-Lotte Duch på Traneudstillingen i Gentofte. Billedkunstneren Lise Nørgaard Thomsen på Den Frie. Maleren, grafikeren og filmmageren Jesper Fabricius med to nye kortfilm i Filmhuset. Keramikeren Richard Manz på Kunstindustrimuseet. Nyt Internationalt Galleri på Bryggen Spændende keramisk værkstedsbutik på Bryggen Det er forår, - varmen og solen er så småt ved at bide sig fast, og forårsbebudere som fuglenes stemmer, forårsudstillingen på Charlottenborg og den spirende og duftende natur får humøret til at stige et par grader. For enden af Snorresgade i den gamle frisørsalon ud mod Havneparken spirer det også indendøre. Bag den nye facade, de grimme plader er revet ned, kan man se den store keramikovn i hjørnet, og smukke objekter er placeret i de store åbne vinduespartier. Keramikeren Ole Krongaard er kommet til Bryggen. Dette lyriske menneske som jeg først stiftede bekendtskab med i , da han var medlem af et af Københavns mest spændende værksteder i Bredgade med fast leverancer til "Den Permanente", der var Danmarks center for design og kunsthåndværk på højt niveau, har igennem disse mange år udviklet et smukt og organisk formsprog. Fra krukker og kander, skåle og kopper bevæger han sig nu i grænselandet. Selv siger han ydmygt at hans inspiration kommer fra naturen med afstikkere over den danske maler, grafiker og keramiker Axel Salto ( ), den amerikansk/britiske kvantefysiker David Bohm ( ) der udgav flere omdiskuterede bøger om bl.a. billedteori og filosofi og den tyske forfatter og teoretiker Gothe ( ), der i øvrigt anså sin farvelære som sit store videnskabelige arbejde. Axel Salto bar i foyeren på Kunstindustrimuseet en skulptur med titlen: "Den tingene iboende kraft". Den har igennem de sidst mange år sammen med David Bohms teorier om: "Den indfoldede og den udfoldede orden" været Ole Krongaards igangsætter. Netop blomsterfrøet og måske tilstedeværelsen af et nyfødt barn, der spirer og vokser op, har været Ole Krongaards store inspirationskilde, og han har eksperimenteret med forskellige former for (bro) sten hvor kimet kraftfuldt bryder igennem ud i lyset og folder sig ud i de smukkeste farver. Den Blå Sten, kalder han den nye butik, og med tilladelse fra Ejendomsselskabet Norden, der ejer lokalerne, håber jeg han får lov til at dekorere brostensbelægningen på den store plads over for Pinen. Ole Krongaard har i de sidste seks år arbejdet som keramiklærer på Kofoeds skole, men regner med at kunne arbejde og eksperimentere med sine keramiske arbejder på værks- og vækststedet i Snorresgade fredag, lørdag og søndag. Værkstedsbutikken åbner den 18. juni, og det er planen, at der ud over Ole Fire lokale billedkunstnere udstiller på Charlottenborg Henriette Brun, der tidligere har arbejdet for Bryggens Børneatelier og nu studerer på Akademiet i Hamburg, debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling med to keramiske figurer. Maleren Siri Kollandsrud udstiller på samme udstilling tre oliemalerier. Siri Kollandsrud er tidligere portrætteret i Bryggebladet og har en stor række spændende udstillinger bag sig. Desuden udstiller Maria Hornshøj og Juan Martin Alfaro, som jeg håber på senere at kunne portrættere. Borddækning på Traneudstilling Den talentfulde billedhugger Lise-Lotte Duch, der i 1996 arbejdede sammen med bryggebørn på legepladsprojektet, udstiller på Traneudstillingen i Gentofte. Lise-Lotte Duch, der i de sidste udstillinger har arbejdet med keramik, har på denne udstilling dækket et middagsbord med de fantastiske ingredienser, denne gang ikke "kun" sammensat af a.fformede hverdagsting, men eventyrlige modellerede kandelabre og fade med gule rengøringssvampe - her overskrides enhver grænse. Logo Billedkunstneren Lise Nørholm Thomsen udstiller på Den Frie som en del af kunstnersammenslutningen THAT. Udstillingen viser en serie af billeder med fødevarernes genkendelige logoer som udgangspunkt. Med en sjælden form for alvor og ironi har Lise Nørholm Thomsen udviklet et utro- ligt nærværende billedmageri. Se på udstillingen hendes Vaniliepige og Pampersbaby. Igennem de sidste par år, bl.a på udstillinger sammen med Lise-Lotte Duch, har hun skabt et behov hos beskueren for et se mere, meget mere. Filmkunst Som hos Lise-Lotte Duch og Lise Nørholm Thomsen er ironien i højsæde hos den altfavnende og talentfulde billedkunstner Jesper Fabricius. Jesper Fabricius har udgivet flere bøger fra sit eget forlag Space Poetry, der bl.a. udgiver Danmarks eneste "rigtige" Kunsttidsskrift PIST PROTTA. Han er uddannet filmklipper på Filmskolen, og på Filmværkstedets Sneakbar forevises to vidunderlig skæve kortfilm. Filmene genvises torsdag den 6. maj i Filmhusets Bio Asta. Debutroman om Bryggen Amagerkaneren (tidligere Bryggebo?) Erik Ebert debuttere med romanen "Vejen væk". Politiken og Weekendavisen er ude med begejstrede anmeldelser: Billedkunstner Lise Nørholm Thomsen Weekendavisens Søren Scbou: Erik Ebert er en fyrig skrivende forfatter med sans for de vrangvendte og oversete eksistenser. Bryggebladets boganmelder Claus Bundgaard, Biblioteket på Islands Brygge, vil i næste nummer anmelde bogen. Mindeudstilling på Kunstindustrimuseet Den sidste udstilling, er mindeudstillingen for keramikeren Richard Manz, der døde for nylig. Sammen med sin kone Bodil kom han til at præge dansk keramik med sit formsprog og store udsmykninger i bl.a. Farum svømmehal. Udstillingen åbner torsdag på Kunstindustrimuseet. Galleri Wallner på Bryggen Et af Københavns mest banebrydende og eksperimenterende gallerier med internationalt format flytter fra Bredgade til Islands Brygge. Galleriet åbner den 14. maj med en gruppeudstilling med deltagelse af danske og udenlandske kunstnere. Den nye adresse er Njalsgade Billedhugger Lise-Lotte Duch

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli 248.000 Euro Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN

ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN Ansøgningsskema Projektets titel: Opsætning af to oversigtsskilte i Havneparken Arrangementet: Skiltene sættes permanent

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017 --- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter September 2017 "Madam Blå" danser "Boogie-Woogie" med børn og forældre Gl. Landevej 15 2620 Albertslund www.storagergaard.dk erik.romer@albertslund.dk

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Boldesager Beboerforening

Boldesager Beboerforening Marts 2016 Boldesager Beboerforening Kontaktpersoner i foreningen: Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 74, 6700 Esbjerg www.boldesagerbeboerforening.dk Bestyrelsen: Kurt Andersen (formand) Lunde Allé

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og Gøgl-temauge i Pavillonen. Juni måned betyder

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere