uderum BUPL og PMF LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "uderum BUPL og PMF LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN"

Transkript

1 LEGEPLADS- LEGEPLADS- REDSKABER REDSKABER OG OG SIKKERHED PÅ SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN uderum BUPL og PMF

2 Indhold Legepladsredskaber og sikkerhed s. 2 Legepladsstandarderne s. 4 generelle sikkerhedskrav, gynger, rutschebaner, svævebaner, karruseller, vipper samt vedligeholdelse, inspektion og installation Faldunderlag s. 8 Trykimprægneret træ s. 11 Klatrevægge s. 12 Bygningsreglementets bestemmelser s. 12 Lov om produktansvar s. 13 Indkøb til legepladsen s. 13 Natur på legepladsen s. 14 vand, jord, ild, dyr, dyreekskrementer, planter Tilsyn og ansvar s. 19 Erstatningsansvar og forsikringsforhold s. 20 Litteraturliste s. 23 Stikordsregister s. 24

3 Forord I 1998 trådte en række europæiske standarder for legepladsredskaber og sikkerhed på legepladser i kraft. Disse nye standarder benævnes DS/EN 1176, Del 1 til 7, samt DS/EN Sidstnævnte omhandler udelukkende stødabsorberende faldunderlag. Det betyder samtidig, at de gamle standarder, DS 2342, ikke længere er gældende. Vi har valgt ikke at opdatere BUPL's bog "Den Sikre Legeplads", men i stedet at lave denne pjece. Pjecen har karakter af en lille opslagsbog, og tager udgangspunkt i de spørgsmål, vi oftest får fra medlemmer, daginstitutioner og kommuner. Pjecen udgives i et samarbejde mellem BUPL og PMF og gennemgår kort de enkelte standarder og de væsentligste bestemmelser af betydning for sikkerheden på legepladsen. Har I behov for mere detaljeret at vide, hvad hver enkelt standard indeholder, anbefaler vi, at I anskaffer dem. Men da de enkelte standarder er meget omfangsrige, tekniske og dyre, opfordrer vi kommunerne til at købe dem og herefter udlåne dem til institutionerne. Som en række kommuner allerede har gjort. De fælles europæiske standarder er ikke gældende EU -, eller dansk lov, idet der ikke foreligger et egentligt direktiv som grundlag. Omvendt er en national standard et betydningsfuldt element for eksempel i forsikringsspørgsmål, og når et eventuelt ansvar skal placeres. To ting skal dog stå lysende klart: Følges standarderne, reduceres risikoen for alvorlige uheld betydeligt. BUPL og PMF opfordrer til, at standarderne følges. Det skal også nævnes, at standarderne gælder fra deres ikrafttrædelsesdato og frem. Ældre redskaber, som var omfattet af de gamle standarder, er ikke omfattet af de nye. Standarderne bør anvendes, når I foretager en skønsmæssig bedømmelse af legepladsens stand - om der er fejl eller mangler ved et redskab, og i forbindelse med indkøb. Ved større og mere gennemgribende tiltag/ændringer på jeres legepladser, bør I dog søge sagkyndig bistand, for som sagt standarderne er meget tekniske og svært tilgængelige. Formålet med pjecen er således ikke at gennemgå standarderne, men at omtale og pege på de væsentligste sikkerhedsmæssige krav og pege på relevant litteratur og bistand. For særligt interesserede henvises til standardernes fulde ordlyd, som kan købes ved henvendelse til: Dansk Standard, tlf Maj 2001 BUPL Forretningsudvalget Lars Udengaard PMF Forretningsudvalget Ditte Poulsen

4 Legepladsredskaber og sikkerhed En række europæiske lande har forpligtet sig til at følge nogle nøje definerede standarder for legepladsredskaber. Det drejer sig om Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Tyskland, Østrig, Frankrig, Belgien, Holland, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Luxemburg, Schweiz, Tjekkiet. Standarderne gælder ved henholdsvis konstruktion og prøvning af legepladsredskaber og stødabsorberende faldunderlag, samt ved installation, inspektion, vedligeholdelse og brug af legeredskaber, og faldunderlag. Det er især producenterne af legepladsredskaber og faldunderlag, standarderne henvender sig til, men også prøvningsinstitutter, kommuner og andre, som skal foretage en skønsmæssig vurdering af, om et redskab har nogle mangler, der kan få alvorlig indflydelse på dets sikkerhed. Der kan være tale om at checke og sikre, om legepladsredskabet for eksempel har spidse vinkler, hvor halstørklæder og anoraksnore kan komme i klemme, manglende eller forkert sideafskærmning, så barnet kan falde ned, utilstrækkeligt faldunderlag o.s.v. Standarderne er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bestående af europæiske producenter og forbrugerrepræsentanter. I det følgende gennemgås standarderne DS/EN 1176, Del 1-7, som angiver de generelle og de specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til gynger, rutschebaner, svævebaner, karruseller og vipper. Standarden gælder for legepladsredskaber, der er beregnet til børn, dog ikke for byggelegepladser. Desuden gennemgås DS/EN 1177, som handler om kravene og prøvningsmetoderne for stødabsorberende legepladsunderlag. Der foreligger endnu ikke nogen dansk standard for naturlegepladsredskaber. Vær opmærksom på, at der er forskellige datoer for standardernes ikrafttræden. Del af illustration fra s. 10 2

5 3 STANDARDER

6 Rettelsesblad til Uderum - Legepladsredskaber og Sikkerhed Legepladsstandarderne Generelle sikkerhedskrav DS/EN del 1. Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Gældende som dansk standard fra december 1998 I denne standard beskrives alle de grundliggende forhold i forbindelse med etablering af legepladser. Den er gældende for alle legepladsredskaber på legepladsen og suppleres af de specifikke retningslinier for gynger, rutschebaner m.v. (DS/EN 1176 del 2-6) I dette afsnit beskrives krav til sideafskærmning og beskyttelse mod fastklemning. Der er specifikke krav til redskaber, der kan benyttes af børn under 3 år. Voksne skal have adgang til at kunne hjælpe børn i redskaberne. For eksempel skal legehuse og tunneler, der indvendigt har en afstand til åbningen, som er mere end 2 meter, have mindst 2 af hinanden uafhængige åbninger. Adgangsåbninger må ikke kunne låses og må ikke have dimensioner, der er mindre end 50cm. Hvis ståfladen er mere end 60 cm over overfladen, skal der være faldunderlag. (Se afsnittet om faldunderlag - DS/EN 1177). Faldværn = rækværk beregnet til at forhindre brugeren i at falde ned Redskaber hvor børn under 3 år ikke har adgang: Der skal være faldværn, hvis ståfladen er 1-2 meter over jordoverfladen. Højden til toppen af faldværnet må ikke være mindre end 60 cm. og ikke mere end 85 cm. målt fra overfladen af platformen, trappen eller rampen. Der skal være faldunderlag. Sideafskærmning = afskærmning som en bruger ikke kan komme under eller igennem." Redskaber hvor børn under 3 år har adgang: Der skal være sideafskærmning hvis ståfladen er mere end 60 cm. over jordoverfladen. Redskaber hvor børn under 3 år ikke har adgang: Der skal være sideafskærmning når ståfladen er mere end 2 meter over jordoverfladen. 4

7 Højden til oversiden af sideafskærmningen skal være mindst 70 cm. målt fra platformens overflade, trappe eller rampe. Der skal etableres faldunderlag hvis ståfladen er mere end 60 cm. over jordoverfladen. Fastklemning Der skal tages hensyn til, at materialer, som bruges til redskaber, kan ændres ved brug og slitage. Disse ændringer må ikke medføre, at redskaberne bliver farlige. Åbninger bør ikke have dele, som mødes i en nedadgående retning i en vinkel på mindre end 60 grader. Reglerne for fastklemning gælder for åbninger, som er mere end 60 cm over jordhøjde. Fastklemning af hoved og hals Hoved eller hals må ikke kunne klemmes fast, når åbninger passeres, enten med hovedet eller med fødderne først. Eksempler på sådanne åbninger er lukkede åbninger, hvor barnet kan glide igennem, delvist lukkede åbninger eller V-formede åbninger samt forskydelige eller bevægelige åbninger. Om åbninger er farlige, kan testes med specielt test-værktøj, som kommunen bør stille til rådighed (se foto 19). I praksis indebærer testen, at der ikke må forekomme afstande på mellem 9 cm og 23 cm. Fastklemning af tøj: Fastklemning af tøj og lignende er farligt og kan medføre kvælning. Der må ikke forekomme åbninger, være udstikkende eller roterende dele, hvor tøj, anoraksnore, halstørklæder, hår og lign. kan sidde fast, imens eller lige før barnet foretager en tvungen bevægelse - f.eks. ned ad en rutschebane, en brandmandsstang eller et tag. Den rigtige kontrol af et redskab foretages med test-værktøjet, som i dette tilfælde ligner en anoraksnor. Den rigtige test foretages med dette test-værktøj. I en situation, hvor man ikke kan skaffe testværktøjet, må man forsøge at forestille sig, hvorledes en anoraksnor f.eks. vil kunne sidde fast under en bevægelse (se illu. med annoraksnor). Fastklemning af hele kroppen: Tunneler, som er åbne i begge ender, og som har en hældning på under 15 grader, skal have en indvendig diameter på mindst 40 cm ved en tunnellængde på højst 1 meter. Er tunnelen på 1 til 2 meter, skal den indvendige diameter være på mindst 50 cm. Er tunnelen på 2 meter og derover, skal der være en diameter på mindst 75 cm. Hvis tunnelen er åben i begge ender og har en hældning på mere end 15 grader, skal den indvendige diameter være mindst 75 cm. Der skal laves anordninger til klatring i sådanne tunneler, da de ellers vil kunne fungere som rutschebaner, hvilket de ikke skal kunne, da der 5 LEGEPLADSTANDARDER

8 er særlige regler for rutschebaner. Standarden opstiller ikke krav om redningsåbninger i lange tunneler. BUPL og PMF anbefaler dog: At der ud over åbning i hver ende også er en redningsåbning for ca. hver 2 meter tunnel. Fastklemning af fingre: Fingre må ikke kunne komme i klemme i åbne rørender eller andre åbninger. For eksempel, mens barnet rutscher, gynger eller falder. Overordnet er grundreglen, at der ikke må være åbninger på mellem 8 og 25 mm. Hvad er det for afstande der ikke må være? Afstande på mellem 9 og 23 cm må ikke findes i legeredskabet. Bør vi tage anoraksnorene ud af børnenes tøj? Ja, anoraksnore, halstørklæder og lignende udgør en fare for fastklemning og kvælning i legeredskaber. 5a

9 A=0,867xh B= 1,75m plant stødabsorberende underlag i niveau med det omliggende område (syntetisk el.lign.- f.eks. gummifliser) C= 2,25m for stødabsorberende underlag med kantafgrænsning (f.eks. sand) D= max. fri faldhøjde Gynger DS/EN del 2 Gynger - supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Gældende som Dansk standard fra februar Standarden beskriver sikkerhedskrav til opsætning og brug af gynger, sammen med Del 1, Del 7 og DS/EN Endelig omhandler standarden anbefalinger vedrørende placering af gynger. Rutschebaner DS/EN del 3 Rutschebaner - supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Gældende som Dansk standard fra februar 1999 Standarden omhandler supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, sammen med Del 1, Del 7 og DS/EN Standarden beskriver sikkerhedskrav vedrørende udformningen og opsætningen for diverse rutschebanetyper. Hvor stort skal området rundt om gyngerne være? Her skal der en beregning til. Gyngens længde fra befæstningspunkt til gyngesædets overkant ganges med 0,867 og hertil lægges 2,25 meter, hvis der er tale om underlag, der er løst, fx. sand eller 1,75 meter, hvis der er tale om fast underlag, f.eks. en gummibelægning. Hvad er det for nogle åbninger der ikke må være på en rutschebane? Alle åbninger, hvor halstørklæder, hår, snore og lign. kan sætte sig fast. 6

10 Svævebaner DS/EN del 4 Svævebaner - supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Gældende som national standard fra februar 1999 Standarden omhandler supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, sammen med Del 1, Del 7 og DS/EN Endvidere beskriver standarden sikkerhedskrav vedrørende udformningen og opsætningen for diverse svævebanetyper. Bemærk: I forbindelse med svævebaner er der særlige informationskrav som fabrikanten/leverandøren skal fremskaffe vedr. etablering, brug og vedligeholdelse. Må der være karuseller på en daginstitutions legeplads. Ja, det må der godt jvf. standarderne. Men BUPL og PMF kan ikke anbefale det. De er farlige og har en begrænset legeværdig. Karruseller DS/EN del 5 Karuseller - supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Gældende som national standard fra april 1999 Denne standard beskriver sikkerhedskrav vedrørende udformningen og opsætningen af diverse karruseltyper, sammen med Del 1, Del 7 og DS/EN Bemærk: Sikkerhedsmæssigt er det vigtigt at observere, hvilket maximale antal brugere, karrusellen er konstrueret til. Vipper DS/EN del 6 Vipper - supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Gældende som national standard fra februar 1999 Denne standard beskriver sikkerhedskrav vedrørende udformningen og opsætningen for diverse vippetyper, sammen med Del 1, Del 7 og DS/EN Bemærk: Sikkerhedsmæssigt er det vigtigt, at observere risikoen for klemning af hænder og fødder, samt benyttelse af dæmpning og fodstøtter. Vedligeholdelse DS/EN del 7 Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift. Gældende som Dansk standard fra marts 1998 Standarden gælder, ligesom del 1, gennerelt for alle legepladsredskaber på legepladsen. Standarden omtaler tre former for inspektion og vedligeholdelse: Rutinemæssig visuel kontrol: Den rutinemæssige daglige inspektion gør det muligt umiddelbart at identificere åbenlyse fejl og farer. Det kan skyldes slid, hærværk eller klimatiske forhold. Legepladser, der bruges meget, også udenfor institutionens åbningstid, bør ifølge standarden gennemgås dagligt. Driftsinspektion: Driftsinspektionen er et mere detaljeret gennemsyn, og bør foretages med 1-3 måneders interval, eller efter fabrikantens anvisning. Permanent forseglede dele altså ting der ikke er umiddelbart synlige bør udvises særlig opmærksomhed. Årlig hovedinspektion: Hovedeftersynet bør ske med højest 12 måneders interval. Her skabes det generelle overblik over sikkerhedsniveauet 7 LEGEPLADSTANDARDER

11 for udstyr, fundamenter og underlag. Her skal specielt kigges på råd, tæring, rust og slitage. Denne inspektion bør foretages af kvalificerede personer og i nøje overensstemmelse med producenternes instruktioner. Der bør lægges en inspektionsplan, og der bør laves en samlet evaluering af sikkerhedsniveauet. Det personale, der udfører disse sikkerhedsgennemgange, bør være kvalificeret til det. Det er institutionspersonalet typisk ikke. Derfor bør dette foregå i samarbejde med ejeren af legepladsen altså kommunen. Uanset om institutionen er kommunal eller selvejende. Bemærk: Standarden anbefaler en tjekliste for sikkerhedsgennemsynet og foreslår en nedfældet procedure ved uheld. Hvor tit skal man checke legepladsen? Man bør dagligt gennemse legepladsen for eventuelle forandringer : f.eks. skår fra knuste flasker, skader og eventuelt hærværk. Yderligere bør der foretages en mere detaljeret inspektion kvartalsvis, samt en årlig hovedinspektion foretaget af fagfolk. Faldunderlag DS/EN Stødabsorberende legepladsunderlag - sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Gældende som Dansk standard fra marts I 1980 erne var næsten 70% af alle ulykker på legepladsredskaber faldulykker fra gynger, klatrestativer og rutschebaner. Midt i 1990 erne var dette tal steget til omkring 90%. For at mindske risikoen for, at der opstår alvorlige skader som følge af faldulykker fra legepladsredskaber, indeholder DS/EN 1177 retningslinier 8

12 Af DS/EN 1177 fremgår det, hvilke materialer der er egnede som stødabsorberende faldunderlag. Det kan være materialer som gummifliser, måtter, plader, løst underlagsmateriale som for eksempel grus (perlegrus), sand, savsmuld eller bark. Det enkelte materiales stødabsorberende evne, fremgår af illustrationen nederst på siden. Under alt legepladsudstyr med en fri faldhøjde på mere end 60 cm skal der være et faldunderlag i hele stødområdet. Erfaringer viser, at materialer som tørv (græs) og muld kan bruges som faldunderlag, men har begrænsende stødabsorberende egenskaber. Vedligeholdes de, er de brugbare for faldhøjder på op til 1 m. Vedligeholdelse af disse materialer for eksempel tørv (græs) indebærer, at jordbunden holdes blød og smidig. Den fri faldhøjde må maximalt være 3 meter. jvf. DS/EN Del 1. FALDUNDERLAG for udlægning af stødabsorberende faldunderlag. Retningslinierne i DS/EN 1177 angiver kravene til underlagets stødabsorberende evne, mens kravene til faldområdets størrelse (stødområdet) er angivet i DS/EN Del 1, og standarden for det specifikke legepladsredskab, for eksempel en gynge, findes i DS/EN Del 2. Disse 3 standarder er således samlet retningsgivende for hvorledes faldunderlaget skal etableres. 9

13 TABEL FRA FORBRUGERINFORMATION Faldhøjde Faldunderlagts udstrækning Rettelsesblad til Uderum - Legepladsredskaber og Sikkerhed 1,6 m 1,6 m 1,8 m 1,7 m 2,0 m 1,8 m 2,2 m 2,0 m 2,4 m 2,1 m 2,6 m 2,2 m 2,8 m 2,4 m 3,0 m 2,5 m Faldunderlagets størrelse fastlægges udfra følgende forhold: 1) DS/EN Del det rum redskabet optager, og 2. faldrummetet og 3. evt. frirum, (se ovenstående illustration). 2) DS/EN Del 2-6 Korrigering af faldunderlagets udstrækning i henhold til underlagets beskaffenhed (løst eller fast underlagsmateriale)(se tegningen på s. 6). 3) DS/EN 1177 Dimensionering af underlagets tykkelse. Der kan således ikke angives færdige mål for faldunderlagets udstrækning. Det må derfor udregnes/dimensioneres til hvert enkelt legepladsredskab. Er sand faldunderlag? Ja, når der er tale om sand, der er certificeret (testet og godkendt) i henhold til standard 1177 om faldunderlag. Kan man bruge andet end sand som faldunderlag? Ja, man kan også bruge f.eks. barkflis og perlegrus, men vel at mærke kun, hvis det er certificeret i henhold til standard 1177 om faldunderlag Hvor højt må redskabet være? Legepladsredskaberne må ikke have faldhøjder på over 3 meter. 10

14 Trykimprægneret træ Brug af trykimprægneret træ har de sidste mange år været et stort samtaleemne, både på grund af de skadelige stoffers indvirkning på miljøet og på grund af sundhedsrisici overfor børn og ansatte. Siden henholdsvis 1992 og 1997 har det været forbudt at anvende arsen og krom til imprægnering af træ, da begge stoffer anses for at være kræftfremkaldende. Af samme årsag er det heller ikke længere tilladt at anvende jernbanesveller, telefonpæle og andre produkter, som er imprægneret med creosot og tjære. Miljøstyrelsen har for år tilbage sendt en vejledning ud til landets kommuner om, at man hurtigst muligt bør fjerne disse emner fra legepladserne. De imprægneringsmidler, der anvendes i dag, er godkendt af Miljøstyrelsen, og de udgør derfor ingen direkte sundhedsrisiko, ligesom miljøbelastningen er fundet acceptabel. Dog vil det under alle omstændigheder være sundere at anvende uimprægneret træ med naturlig lang holdbarhed. Bortskaffelse af trykimprægneret træ, skal ske til den kommunale genbrugsstation. Træet må ikke brændes - hverken på bål eller i brændeovn/fyr. Legepladsredskaber, der lever op til DS/EN 1176, kan være trykimprægnerede, idet standarden beskriver, at træ, der er i permanent forbindelse med jorden, faktisk kan være trykimprægneret. Ved trædeles kontakt med jorden (f.eks. stolper) skal nemlig en af følgende metoder anvendes: anvendelse af træsorter med tilstrækkelig naturlig modstandsevne, anvendelse af f.eks. stolpebeslag eller anvendelse af trykimprægneret træ. Kravene i standarden til trykimprægneret træ, angiver alene holdbarheden og ikke hvilke stoffer, der bruges hertil. Miljøstyrelsen har godkendt 7 stoffer som imprægneringsmidler mod råd og svamp. Garantien for, at det trykimprægnerede træ, man benytter, er godkendt altså uden giftstofferne arsen, krom m.fl., ses ved, at træet er forsynet med kvalitetskontrolmærket fra Nordisk Træbeskyttelses Råd NTR. Der findes 4 klasser: NTR/Gran: Klasse Gran anvendes på højst 25 mm tykke granbrædder, som ikke skal i kontakt med jord f.eks. beklædninger. 11 TRYKIMPRÆGNERET TRÆ

15 NTR/A. Klasse A anvendes, hvor træ er i forbindelse med jord eller ferskvand f.eks. stolper. NTR/AB. Klasse AB anvendes, hvor træ er udsat for vind, vejr og kondens, men ikke i kontakt med jorden f.eks. gavlbeklædning og hegn. NTR/M. Klasse M anvendes, hvor træ er i forbindelse med saltvand, f.eks. badebroer. Vær dog opmærksom på, at nogle af de uønskede imprægneringsmidler som krom og creosot stadigvæk kan forekomme i importeret trykimprægneret træ. Køb derfor altid dansk imprægneret træ, som er NTR mærket Stil dette krav til din træleverandør. Visse træsorter har fra naturens side en større holdbarhed end andre. Der findes i dag således en række produkter på markedet, som er gode alternativer til trykimprægneret træ. Forventet holdbarhed for kernetræ af visse trætyper i kontakt med jorden: års holdbarhed: Lærk,Thuja, Cypres års holdbarhed: Eg, Western Red Cedar. Det er vigtig at vælge kernetræ, idet splinttræ ikke kan forventes at have den samme lange levetid. Kernetræet kendes på sin mørkere farve. Må man bruge trykimprægneret træ på legepladsen? Ja det må man godt. Men man skal sikre sig, at det er NTR mærket, som garanterer, at der er brugt imprægneringsmidler, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har udgivet en udmærket pjece om trykimprægneret træ Håndbog om trykimprægneret træ og mulige anvendelser Miljønyt nr. 56/2000, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Klatrevægge Der findes en Europæisk standard for klatrevægge, som er gældende for idrætsklubber o.lign. Klatrevægge betragtes dermed ikke som legepladsredskaber. Såfremt man bygger/opstiller en væg med klatregreb på legepladsen, skal den følge retningslinierne i DS/EN1176 Del 1 - generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, DS/EN 1176 Del 7 - Vejledning til brug ved installation, ispektion, vedligeholdelse og drift og DS/EN faldunderlag. BUPL og PMF anbefaler at bruge den Europæiske standard for klatrevægge. Bemærk: Der bør ikke findes klatregreb på de nederste 60-70cm for at undgå hovedskader ved fald (tilbageslag med hovedet). Den Europæiske standard kan fås ved henvendelse til Dansk Standard. Bygningsreglementet Legepladsredskaber er omfattet af byggelovgivningen. Det fremgår af Bygningsreglementet 1995 (BR95) kapitel 5.3, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Bygningsreglementet henviser til DS/EN 1176 og DS/EN 1177 som de sikkerhedskrav, der bør opfyldes. Når legepladsredskaber er kommet med i Bygningsreglementet betyder det, at der skal 12

16 søges byggetilladelse hos den lokale byggemyndighed før institutionen opfører et legepladsredskab. Byggemyndigheden skønner, om der er tale om en konstruktion, der kræver byggetilladelse. Bygherren (institutionen, skolefritidsordningen eller skolen) bærer ansvar for, at der søges byggetilladelse. I visse kommuner er det opfattelsen, at kravet i Bygningsreglementet alene drejer sig om store konstruktioner, der skal nedgraves, støbes eller fastgøres i jorden. BUPL 0g PMF anbefaler at institutionen i sin egenskab af bygherre - kontakter kommunen for yderligere afklaring af, hvad der kræver og ikke kræver en byggesagsbehandling. Lov om produktansvar En producent og/eller en forhandler af et redskab er omfattet af lov om produktansvar. Der kan efter denne lov ydes erstatning både for ting og personskade. Som producenter og mellemhandlere anses personer, der med erhvervsmæssigt udgangspunkt producerer, importerer og videresælger produkter. Det fremgår af lovens 5, at hvis et produkt ikke lever op til de sikkerhedsmæssige krav, der kan forventes af produktet, anses det for at være defekt. Af 6, stk. 2 fremgår det, at det påhviler skadelidte at føre bevis for skaden, defekten og årsagssammenhængen mellem defekt og skade. Får institutionen for eksempel hjælp af nogle forældre til at bygge et redskab til legepladsen, er disse ikke omfattet af lov om produktansvar. Her er det den kommunale tilsynsforpligtigelse, og lederens ansvar, der skal iagttages. Det er BUPL og PMF s opfattelse, at også i sådanne sammenhænge skal standarderne iagttages. (Se under tilsyn og ansvar). Indkøb til legepladsen Står I over for at skulle investere i nyt legepladsudstyr, vil vi anbefale jer at indføre følgende bestemmelser i købsaftalen og ordrebekræftelsen for at undgå eventuelt efterfølgende problemer: De leverede produkter er i fuld overensstemmelse med alle dele af DS/EN 1176, gældende for børn i alderen 0-14 år. Ved køb af faldunderlag bør I sikre jer, at nedenstående bestemmelse indføres i købsaftalen og ordrebekræftelsen: Det leverede produkt lever op til bestemmelserne i DS/EN 1177, dokumenteret ved certifikat fra leverandøren eller test på stedet efter korrekt udlægning. Bemærk: De europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 er trådt i kraft som danske standarder i fuldt omfang for alle legepladsredskaber og faldunderlags vedkommende. 13 KLATREVÆGGE BYGNINGSREGLEMENT PRODUKTANSVAR INDKØB

17 Natur på legepladsen Vand Erfaringerne viser, at det er strengt nødvendigt at have en særlig opmærksomhed i forbindelse med børns omgang med og ophold ved vand. Det gælder vand i alle udstrækninger; fra havet til det mindste soppebassin. BUPL og PMF henviser i den forbindelse til pje- 14

18 cen Pas på børnene! om forebyggelse af ulykker for små børn i dagtilbud. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Socialministeriet. Arbejdsgruppen havde til opgave at undersøge forhold, der typisk indebærer risiko for ulykker af alvorligere karakter, samt at udarbejde anbefalinger til mindskelse af risici. Når det drejer sig om børn og vand, anbefaler arbejdsgruppen: at der ikke findes faste vandanlæg bassiner, pools, springvand o.lign. i tilknytning til dagtilbud, med mindre de er sikret og fuldstændig afsondret fra de arealer, hvor børnene må færdes frit. Brug af og ophold ved sådanne anlæg vil herefter være at betragte som en særskilt målrettet aktivitet under stærkt skærpet og konstant tilsyn. Bemærk: I forbindelse med benyttelse af bassiner er det vigtigt at være opmærksom på de hygiejniske forhold. Vi henviser til Socialstyrelsens cirkulæreskrivelse nr. 345 af 4. september 1975 om soppebassiner i forbindelse med daginstitutioner. Der er tale om et udgået cirkulære, men den enkelte kommune kan vælge at videreføre det. Må vi have soppebassin på legepladsen? Ja, under konstant tilsyn, men ikke som en fast installation, d.v.s. det skal være noget der tømmes dagligt. Jord Undersøgelser på legepladser i København og Århus har vist, at jorden kan være forurenet med bl.a. tjærestoffer og bly. Forureningen stammer fra bilernes forbrænding af benzin og dieselolie og fra ufuldstændig forbrænding af affald, olie og brændsel. Stofferne er sundhedsskadelige. BUPL og PMF anbefaler derfor at forurenet jord fjernes fra legepladserne og erstattes af ny ren jord. Bemærk: Hvis man har mistanke om, at jorden på legepladsen er forurenet, skal institutionen kontakte kommunen og/eller amtet for nærmere oplysninger og hjælp. Hvad skal vi gøre hvis vi tror jorden er forurenet? Kontakt kommunen eller amtet og få dem til at undersøge sagen. Ild Der findes bestemmelser om afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.m. (Bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999) Brandvæsenet i kommunen kan på denne baggrund udarbejde retningslinier for bålafbrænding i kommunen. De generelle bestemmelser i bekendtgørelse 900 fastsætter at: Ilden må ikke kunne brede sig, så personer kommer til skade. Der skal være forsvarlige rednings og slukningsmuligheder. Afbrændingen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne. Luftledninger og ledningsmaster må ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning. Afbrændingen må ikke finde sted i stærk blæst. Derudover anbefaler BUPL og PMF, at bål er 15 NATUR PÅ LEGEPLADSEN

19 under konstant tilsyn af en voksen, indtil ild og gløder er helt slukket. Bemærk: Kontakt kommunen for nærmere vejledning om kommunale retningslinier Hvilke regler gælder for bål på legepladsen? Der er generelle retningslinier i bekendtgørelsen om afbrænding, og derudover har kommunen retningslinier, som kan fås ved henvendelse. Dyr Antallet af flåter (også kaldet skovflåter) er stigende, og 10-15% af dem kan være inficerede med boreliabakterier. Boreliabakterien kan medføre sygdommen boreliose med influenzalignende symptomer eller hududslæt, samt i sjældne tilfælde neuroboreliose, der kan medføre lammelser. Flåterne sidder som regel i skyggefuld vegetation et lille stykke over jorden. De trives bedst, hvor der er varme og fugt, så der er flere i moseområder end på tørre enge. Det er nødvendigt at sikre sig, at man ikke har disse ubudne gæster med hjem efter en dejlig tur i det grønne. Alle, der har været på tur, skal undersøges omhyggeligt, brug eventuelt en lup. Flåterne er dygtige til at kravle og kan godt være nået fra anklen til hovedbunden, inden man er hjemme. Flåten fjernes med pincet eller specialtang (fås på apoteket): Pincetten anbringes omkring flåtens munddele så tæt ved huden som muligt og fjernes med en rask bevægelse. Herefter vaskes det angrebne sted med sæbe. Men man har god tid til opgaven: Der går ca. et døgn, inden flåten begynder at overføre eventuelle bakterier. Bemærk: Søg læge, hvis der efterfølgende opstår influenzalignende symptomer eller udslæt. Der kan gå op til 4 måneder, før hududslættet viser sig. Dyreekskrementer I sandkasser og jord, hvor børn i 0-3 årsalderen leger og putter sand og jord i munden skal institutionen være ekstra opmærksom på, at sandet/jorden ikke indeholder dyreekskrementer, da disse kan være sundhedsskadelige. Ekskrementer fra ræve, hunde og katte kan indeholde sundhedsskadelige rundorme og bændelorme. Undersøgelser fra Landbohøjskolen viser, at rundormene (toxocara) findes i ca % af rævene, i ca. 20% af kattene og i ca.10% af hundene. Denne orm kan lægen teste og behandle for. Symptomerne er allergi-lignende. Bændelormen (Echinociccus multilocularis) er ny i Danmark og blev første gang konstateret med sikkerhed i en ræv i Tåstrup i januar Bændelormen er sundhedsfarlig og kan ødelægge leveren, hvis der ikke behandles i tide. Infektionen med Echinociccus multilocularis er sjælden hos mennesker. I lande, hvor sygdommen er hyppigst forekommende (Sydtyskland, Schweiz og Nordøstfrankrig) påvises årligt kun 1-2 tilfælde for hver indbyggere. Der kan gå 5-15 år, før der viser sig tegn på infektion, og det vil da oftest være hos ældre mennesker (i en undersøgelse fra Schweiz var gennemsnitsalderen 52 år). Undersøgelser viser, at bændelorme findes i ca. 1% af rævene i det storkøbenhavnske område. Men også i resten af landet kan ræve, hunde og katte være smittede. Der foreligger endnu ingen undersøgelser heraf. 16

20 NATUR PÅ LEGEPLADSEN BUPL og PMF anbefaler derfor, at sandkasser overdækkes og undersøges for dyreekskrementer i områder, hvor der færdes ræve, hunde og katte. Skal sandkassen overdækkes? Ja, hvis der færdes dyr på legepladsen, er det meget vigtigt at overdække sandkassen, så børn ikke får dyreekskrementer i munden. ikke lige velkomne, da nogle planter og blomster er giftige. Planter med giftige bær eller blade og planter med torne og stikkende blade skal undgås. Det samme gælder planter, der kan fremkalde eksem eller allergi. Må der være en berberishæk som hegn på legepladsen? Sundhedsstyrelsens anbefaler at der ikke er planter med torne på legepladsen. Planter Træer, planter og bevoksning er af uvurderlig betydning for legepladsen. Alle former er dog Nærmere oplysninger om de enkelte planters giftighed fås ved henvendelse til kommunen. 17

21 18

22 Tilsyn og ansvar Eksempler på forskellige testværktøjer ANSVAR OG FORSIKRING Jævnfør Lov om Social Service og Lov om Folkeskolen har kommunalbestyrelsen pligt til at holde tilsyn med daginstitutionerne og skolefritidsordningerne, så børns ophold i disse kan ske fuldt betryggende. Dette ansvar varetages i praksis i det daglige af daginstitutionens/sfo ens leder. I de konkrete situationer ligger ansvaret hos det personale, der har børnene i deres varetægt. Tilsynet omfatter blandt andet de sikkerhedsmæssige forhold og ulykkesforebyggende foranstaltninger på legepladserne. Det er således kommunens og institutionens fælles ansvar at påse, at forholdene på legepladsen er forsvarlige. Det gælder ikke alene i forbindelse med legepladsens etablering og godkendelse, men i høj grad også i form af løbende kontrol af, at legepladsens udformning og forskellige indretninger holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand (se DS/EN 1176 Del 7). Den kommunale tilsynsforpligtigelse omfatter også selvejende daginstitutioner og puljeinstitutioner. Hvem har ansvaret for legepladsen? Opstår der tvivl om retningslinier eller forholdsregler vedrørende sikkerheden, herunder fortolkning af standarderne, bør lederen af daginstitutionen/skolefritidsordningen tage spørgsmålet op til drøftelse med kommunen. Råd og vejledning kan fås både hos kommunen, BUPL og PMF og Forsikringsoplysningen. Hvem er ansvarlig hvis der sker en ulykke på legepladsen? Juraen og domspraksis på dette område er kompliceret. Men hvis I handler fornuftigt og velovervejet, ikke træffer beslutninger om legepladsens indretning mv. uden at have indhentet informationer, og spørger de rigtige steder hvis I er i tvivl, kan I ikke gøres ansvarlige for uheld/ulykker på legepladsen. 19

23 Erstatningsansvar og forsikringsforhold Erstatningsansvar Arbejdsgiveransvaret Arbejdsgiver er ansvarlig for en skade hvis en ansat har handlet uforsvarligt (culpøst) eller hvis legepladsen i øvrigt er indrettet i strid med gældende regler. En arbejdsgiver er ansvarlig for skader, der forårsages af ansatte uanset om skaden er opstået på grund af en handling eller en undladelse, når skaden er sket under udførelse af arbejde i arbejdsgivers interesse. Dette ansvar er således også gældende for kommuner samt for bestyrelser i private og selvejende institutioner. Arbejdsgiveransvaret følger således den almindelige erstatningsregel i dansk erstatningsret nemlig culpareglen eller på dansk skyldreglen. Er man skyld i noget, kan man som udgangspunkt pålægges et erstatningsansvar. Ansvarstyper Tilsynsansvaret En kommune eller bestyrelse for en selvejende eller privat institution kan pådrage sig et erstat- 20

24 ningsansvar på flere måder. Først og fremmest har pædagoger, som forældre i almindelighed, en tilsynsforpligtigelse overfor de børn der er i deres varetægt. Der er tale om en udvidet tilsynspligt der, hvis dette tilsyn tilsidesættes, indebærer et ansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler. Den almindelige erstatningsregel kan formuleres således, at er der noget at bebrejde den eller de, der udøver tilsynet, så vil der kunne pålægges et erstatningsansvar for svigtende tilsyn. Hvorvidt der er svigtet et tilsyn vil bero på en konkret vurdering. Generelt kan man anføre at pædagoger har en tilsynspligt, som den, der er gældende for forældre. Hvad denne tilsynspligt nærmere indebærer kan ses af en nyere dom, hvor en institution bliver dømt til at betale erstatning på grund af manglende og svigtende tilsyn, da tre børns leg med en træstamme medfører at den ene klemte en finger, så denne måtte amputeres. Der var slet ingen tilsyn på legepladsen, da skaden opstod. Indretningsansvaret En anden form for ansvar er indretningsansvaret. Hvis legepladsen er indrettet således, at den ikke er forsvarlig, og sker der en personskade på et barn, vil arbejdsgiveren kunne pålægges et erstatningsansvar for ikke at have sørget for sikre forhold. For at sikre disse forhold bør standarder og normer for legepladsindretning følges meget nøje. Domspraksis har i flere situationer pålagt en institution erstatningsansvar for en indretningsskade, som følge af culpøs (uforsvarlig) indretning. Skadesansvaret En tredje form for erstatningsansvar er det ansvar, der kan opstå hvis et barn forårsager en skade på et andet barn eller for den sags skyld på en pædagog. Et barn kan for eksempel med genstande, der findes på en legeplads, forårsage skade forsætligt, uagtsomt eller måske hændeligt. Hvis en sådan skade ikke kan henføres under en indretningsskade, må det vurderes om det er barnet eller institutionen, der skal svare en erstatning til skadelidte. Har barnet forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, er det barnets egen ansvarsforsikring, der skal betale erstatning, men kan skadens opståen henregnes til svigtende tilsyn er det institutionens forsikringsdækning, der må træde i kraft. Hvis en skade sker hændeligt er der ingen der kan pålægges erstatningspligt. Hovedreglen om, at der skal være skyld (culpa) er en god målestok for at fastslå om der er et erstatningskrav, der kan gøres gældende. For at der kan rejses et erstatningskrav skal der, som udgangspunkt, være lidt et tab eller være sket personskade. Forårsager en pædagog skade på et barn på en legeplads er det ikke pædagogen, der kan rejses et krav imod, men institutionen. I princippet er pædagogen og arbejdsgiveren solidarisk ansvarlig, men praksis er, at arbejdsgiver indtræder i erstatningspligten, med mindre der fra pædagogens side er handlet uforsvarligt. Forsikringsforhold Hvilken forsikring skal dække Hvis et barn kommer til skade på en legeplads i en institution opstår spørgsmålet om hvem, der skal svare en erstatning til skadelidte. Det er som regel institutionens forsikring, der dækker skader sket under ophold i institutionen, men i visse situationer er det barnets egen ulykkeseller ansvarsforsikring, der må træde i kraft. Forsikringspligt Det påhviler enhver arbejdsgiver, der har ansatte, at forsikre mod skader, der opstår som følge 21 TILSYN OG ANSVAR

25 Hvis en kommune står som selvforsikrer dækker den principielt selv alle skader, der opstår i institutionen. Hvis den derimod vælger at tegne forsikring i eks. KGF, kan der tegnes en arbejdskadeforsikring (lovpligtig), en erhvervsforsikring og en kollektiv ulykkesforsikring for børnene i institutionen. Se mere om den kollektive forsikringsdækning nedenfor. Den kollektive forsikring i KGF Når kommunen vælger ikke at være selvforsikrende kan denne gennem KGF tegne en kollektiv forsikringsdækning ud over den lovpligtige arbejdskadeforsikring. Denne kollektive forsikring dækker børn indskrevet i institutionen og dækker ved en lang række risikobetonede aktiviteter for eksempel klatring i træer og anden leg. Forsikringen dækker som udgangspunkt helbredsudgifter, brilleudgifter, tandlægebehandlinger, erstatning ved invaliditet samt dødsfald. Denne kollektive ulykkesforsikring vil alt andet lige dække, når et barn kommer til skade ved leg på en legeplads med mindre der er en anden person der er ansvarlig skadevolder og således kan drages til ansvar for skaden. af udførelsen af arbejde på arbejdspladsen. Der er således tale om en egentlig lovfæstet forsikringspligt. Hvordan denne pligt nærmere opfyldes afhænger af om institutionen er kommunal eller privat drevet ved en bestyrelse. Kommunen som selvforsikrende Kommunerne har lov til at være selvforsikrende, hvilket betyder at de afholder erstatningskrav ud af egen kassebeholdning, mens private institutioner har en forsikringspligt. Ofte vælger kommunerne at forsikre sig i Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab (KGF). Privat forsikring Det er en god ide, at børnene og pædagogerne har en privat ansvars og ulykkesforsikring heltid, da denne i visse situationer skal dække, hvis ikke kommunens eller den private institutions forsikring dækker dette kan være tilfældet, hvis et barn forvolder skade forsætligt og der ikke er svigtet tilsyn. 22

26 Litteraturliste Bygningsreglementet af Bekendtgørelse nr af 04/01/2001. Tillæg til Bygningsreglementet Bekendtgørelse nr. 900 af 07/12/1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. DS/EN AC:1999. Legepladsredskaber Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN :1999. Legeredskaber Del 2: Gynger Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN :1999. Legeredskaber Del 3: Rutschebaner Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN :2000. Legeredskaber Del 4: Svævebaner Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN AC:2000. Legeredskaber Del 5: Karruseller Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN :2000. Legeredskaber Del 6: Vipper Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN :1998. Legeredskaber Del 7: Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift. DS/EN 1177:1998. Stødabsorberende legepladsunderlag Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Dansk Veterinærtidsskrift 2000, 83,8, 15/4 Faglig håndbog, bind.5, BUPL. Farligt Ufarligt. Håndbog om børn og forgiftninger. Giftinformationscentralen/ Forbrugerrådet. Hvem har ansvaret? Daginstitution og forsikring. Forsikringsoplysningen Håndbog om trykimprægneret træ og mulige anvendelser Miljøstyrelsen, Miljønyt nr. 56/2000 Institutionernes sikkerhed og miljø En regelsamling for alle institutioner. Erik Pawlik. Kroghs forlag. Kemi i børns hverdag. Miljø-Team nr. 17/1999. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen. Legepladser af træ og Vælg træ rigtigt. Miljøstyrelsen og Træbranchens Oplysningsråd Miljøregler for børn. Regler og retningslinier mv. af direkte eller indirekte betydning for det fysiske miljø i dagtilbud til børn. Socialministeriet Pas på Børnene! om forebyggelse af ulykker for små børn i dagtilbud. Socialministeriet Retningslinier for Bålafbrænding i Århus Kommune, maj 2000, Århus Brand- og Redningsvæsen. Ugeskrift for læger 163/3, 15. januar 2001 Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. Hygiejnemeddelelser:6. Sundhedsstyrelsen. Undervisningsministeriets Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. VEJ nr. 10 af 10/01/1995. Veterinær Parasitologi, Helmintologi for veterinærstuderende, 2. udg. Jesper Monrad og Peter Nansen 1994, Jordbrugsforlaget. 23 LITTERATURLISTE

27 Stikordsregister A afstande, 5 anoraksnore, 4, 5 ansvar, 13, 19, 20, 21, 22 ansvarsforsikring, 21 B barkflis, 10 bassiner, 14, 15 boreliabakterier, 16 byggelegepladser, 2 byggesagsbehandling, 12 bændelorme, 16 bær, 17 bål, 15, 16 C certifikat, 13 D driftsinspektion, 7 DS/EN 1176, 2-8 DS/EN del 1, 4, 5 DS/EN del 2, 6 DS/EN del 3, 6 DS/EN del 4, 7 DS/EN del 5, 7 DS/EN del 6, 7 DS/EN del 7, 7 DS/EN 1177, 8, 9, 10 dyr, 16 dyreekskrementer, 16, 17 dæmpning, 7 E eg, 12 erstatning, 20, 21, 22 etablering, 19 F faldhøjde, 9, 10 faldulykker, 9 faldunderlag, 2, 6, 8, 9, 10 faldværn, 4 fastklemning, 4, 5 flåter, 16 fodstøtter, 7 forsikring, 2o, 21 forurening, 15 fri faldhøjde, 9 G giftige,17 grus, 9 gummifliser, 9 gynger, 6 H halstørklæder, 5 hovedinspektion, 7, 8 hældning, 5 I ild, 15, 16 imprægneringsmidler, 11, 12 indretningsansvaret, 19 inspektion, 2, 7, 8 installation, 2, 19 J jernbanesveller, 11 jord, 15 K karruseller, 7 klatregreb, 12 klatrestativer, 4, 5 klatrevægge, 12 konstruktion, 2, 13 kvælning, 5 købsaftalen, 13 L legehuse, 4 legepladsen, 4, 5, 12, 13, 20, 21 legepladsredskaber, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 legepladsunderlag, 8, 10 Lov om Folkeskolen, 19 Lov om produktansvar, 13 Lov om Social Service, 19 lukkede åbninger, 4 lærk, 12 M materialer, 4, 7 måtter, 9 N natur, 14, 15 naturlegepladsredskaber, 2 NTR mærket, 11, 12 O ordrebekræftelsen, 13 P perlegrus, 9 personskade, 20, 21 planter, 17 pools, 14, 15 produktansvar, 13 prøvning, 2 R redningsåbning, 5 rutschebaner, 4, 5, 6 S sandkasser, 17 sideafskærmning, 4 sikkerhedskrav, 2, 4, 5, 6, 7, 8 skovflåter, 16 snore, 4, 5 soppebassin, 14, 15 stødabsorberende, 8, 9 ståfladen, 4 svamp, 11, 12 svævebaner, 2, 7 T telefonpæle, 11 testværktøj, 7, 19 tilsyn, 14, 15, 19 tjekliste, 8 trykimprægnering, 11, 12 træ, 11, 12, 17 tunneler, 5 U ulykker, 8, 13 ulykkesforebyggende, 19, 21 V vand, 14, 15 vedligeholdelse, 2, 7 vinkel, 2, 4 vipper, 7 Å åbninger, 2, 4, 5 24

28 Denne pjece er udgivet af BUPL, Forbundet for Pædagoger og Klubfolk Blegdamsvej 124, 2100 København Ø Tlf Fax og PMF, Pædagogisk Medhjælper Forbund St.Kongensgade 79, 1264 København K Tlf Fax Teksten er skrevet af en arbejdsgruppe bestående af faglig sekretær Per Hesselberg, sagsbehandler Vibeke Sørensen, arbejdsmiljøkonsulent Niels Bang Hansen, sekretær Eva Waldorff, alle BUPL og journalist Annette Wiborg, DJ. Redaktion: Annette Wiborg Illustrationer: Anne Mette Odgaard Fotos: Niels Nyholm Layout: Niels Winther Tryk: Fihl-Jensen Oplag: ISBN nr.: Maj 2001

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Inspektionsdato: 20 oktober 2008 Side 1 af 8 Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Legepladsinspektør Henrik Carlson Herning Kommune Teknik og Miljø Drift Telefon: Mobil:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2005 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Silkeborg Kommune Kultur- & Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Inspektionssted: Legepladsen Slienvej 6 8600 Silkeborg Inspektionsdato: 18. februar 2009 Inspektionsnr.:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Helle Kjørup Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1 Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Haraldsted Antal legepladser: 1 Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen er foretaget

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Vordingborg

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening Legepladsinspektør Frank Lassen Certifikat nr. 043 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Rapport nr. HTK-FL-89-2010 Driftsleder

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk Standard DS 1500 1. udgave 2002-08-05 Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Natural playground equipment Playground elements Safety requirements and test methods

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Side 1 af 12 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Einar J.S. Hansen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Side 1 af 25 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Naturbørnehuset Knuden 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej 23 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til 01-06-2019 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Tumlingen Vuggestue Aabybro Antal legepladser: 1 Inspektionstype:

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 Inspektionsdato: 12. November - 2008 Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0735#310752747 Gyldig til 28/2 2009 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Klokkelyngen 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

Vejledning ved køb af legeredskaber

Vejledning ved køb af legeredskaber Skriftlig aftale med leverandør...2 Byggetilladelse til legepladser...3 Hvornår skal man søge om byggetilladelse?...3 Når legeredskabet er på plads...4 Bilag 1...5 Gældende standarder...5 Juni 2009 1 Vejledningen

Læs mere

Legepladser. Undervisningsmiljø. Vejledning DCUM-VEJLEDNING U LEGEPLADSER SIDE 1

Legepladser. Undervisningsmiljø. Vejledning DCUM-VEJLEDNING U LEGEPLADSER SIDE 1 Legepladser Denne DCUM-vejledning handler om legepladser på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor det er vigtigt med legepladser, og hvad en god legeplads er. Herudover beskrives reglerne på området,

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Karup 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Medlem af BULP Legepladsinspektør Kent Pedersen Symfonialle 18 8700 Horsens

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro Antal beliggenheder: 3 Antal redskaber: 15 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Henrik Carlson Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Anlægget Bjerringbro Bjerringbro 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Grundejerforeningen Højene Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Byhaven 2016 Legepladsinspektionsrapport Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne findes på adressen: v. Biblioteket,

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Grundejerforeningen Højene Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Skolefritidsordning Blichers Børneby Tjørnesvinget 4 8981 Spentrup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato:

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 10 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK 1-8-2016 Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde Udgivet: 31-08-2015 Redigeret 1-8-2016 TK 1 Forord Denne folder omhandler alle typer af legepladser. Legepladser defineres som arealer,

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport Besigtigelsesrapport Rekvirent: v/ Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup Besigtigelsessted: Legepladsen Dyssegårdsvej 4621

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 21 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S Certifikat

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Forebyggelse af børneulykker i uderum

Forebyggelse af børneulykker i uderum Forebyggelse af børneulykker i uderum kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Hvert eneste år bringer pressen beretninger om alvorlige ulykker, børn er blevet udsat for og det virker særlig

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken Certifikat nr. 237 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til DS/EN 1176:1998 & 2008 serien og DS 1500. Dette kan verificeres

Læs mere

Ny inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Myretuen

Ny inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Myretuen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fårup SFO Skolebakken 7 8990 Fårup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 25. september 2002 Sagsbehandler:

Læs mere

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen.

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Juli 2011 Indledning På baggrund af særlig fokus på legepladssikkerhed på børneområdet i Svendborg Kommune, har Kommunens sikkerhedskoordinator været ude og

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet - Poppelvej

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 17. September 2012 Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Stenhøjgårdsvej

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Stenhøjgårdsvej Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Børnehuset i Gassum Østervænge 15 Gassum 8981 Spentrup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 24. september

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21 Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311129938 Gyldig til 14-03-2012 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fussingø Naturbørnehave Vasevej 3A Fussingø 8900 Randers Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 26. september

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Fokus på Tryghed PUBLIKATION 1 VERSION 4. Forebyggelse af børneulykker i uderum

Fokus på Tryghed PUBLIKATION 1 VERSION 4. Forebyggelse af børneulykker i uderum Fokus på Tryghed FOKUS PÅ Forebyggelse af børneulykker i uderum Skolegårde, legepladser, daginstitutioners uderum og naturlegepladser indenfor kommunernes ansvarsområde. Kopiering tilladt med kildeangivelse

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2013 Legepladsinspektør

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 11 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 26-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legepladsredskab. På kragehavepark Landsbygaden 4 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskab. På kragehavepark Landsbygaden 4 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon 43 59 12 20 E-mail BoyeJa@htk.dk Inspektion

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

lnspektion af Iegepladsredskaber

lnspektion af Iegepladsredskaber Legepladsinspektør Kirsten Axel Smedegade 10 6000 Kolding Certifikat nr.237 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos:

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Skovbrynet, Sørby Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Bygge- og ibrugtagningstilladelse Matr.nr. 17 ey Brøndbyøster, Espedammen 56-58

Bygge- og ibrugtagningstilladelse Matr.nr. 17 ey Brøndbyøster, Espedammen 56-58 BRØNDBY KOMMUNE Grundejerforeningen Espedammen Att.: Torben Klein Sendt på mail: formand@espedammen.dk Dato: 8. januar 2013 Bygge- og ibrugtagningstilladelse Matr.nr. 17 ey Brøndbyøster, Espedammen 56-58

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 9 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 30.06.16 Medlem af Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014 Certifikat nr. 2017 Certificeret Legepladsinspektør Mikael Peter Bach Christensen Gribskov kommune Center for ejendomsservice Rådhusvej 3 3200 Helsinge Telefon: 7249 6934 Mpbch@gribskov.dk Inspektion af

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730 Herlev Telefon 2177 5048 gertolsen@gertolsen.dk Brugsanvisning for Testværktøj på Naturlegeredskaber Af Gert Olsen Brug af testværktøj 03.10.2004 Side 1 af 9

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere