SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport Harboes Bryggeri A/S telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport Harboes Bryggeri A/S telefon"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør delårsrapport FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj juli 2012 Til NASDAQ OMX København Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. maj juli 2012 Rapporten er omtalt på de følgende sider. Skælskør, den 18. september 2012 Anders Nielsen Bestyrelsesformand Bernhard Griese Adm. direktør Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 1 af 22

2 SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2012 Adm. direktør Bernhard Griese kommenterer i forbindelse med delårsrapporten: Som ventet er omsætningen faldet i forhold til samme periode sidste år, bl.a. som følge af afviklingen af et større nordeuropæisk kundeforhold i starten af 2012, men også fordi vi ønsker at fokusere vores produktionsressourcer på volumen, der samtidig bidrager til den langsigtede værdiskabelse. Det betyder, at vi har fravalgt ordrer, som ville optage kapacitet uden at levere acceptable indtjeningsmarginer. I stedet er vi godt på vej til at erstatte det tabte med nye internationale kundeforhold, der afspejler vores fortsatte strategiske vækstinitiativer. Det har dog ikke fuldt ud kunnet opveje faldet i afsætningen, som også er væsentligt påvirket af den kolde sommer, der ellers er højsæson. Vores indtjening er belastet af fortsat stigende priser på vores primære råvarer, som i den intensive konkurrence ikke i samme takt har kunnet overføres på salgspriserne. Vi forventer imidlertid, at vores aktiviteter vil udvikle sig positivt i den resterende del af året og fastholder forventningerne. Bernhard Griese Adm. direktør Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 2 af 22

3 SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2012 Resume af regnskabsåret for koncernen Nettoomsætningen blev på 382,6 mio. kr., mod sidste år 385,6 mio. kr. Det svarer til et fald på 0,8 %. Afsætningen af øl og læskedrikke herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 1,60 mio. hl. mod 1,73 mio. hl. sidste år. Et fald på 7,5 %. Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) blev på 39,4 mio. kr. mod 48,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en EBITDA-margin på 10,3 % Resultat af primær drift (EBIT) blev på 18,7 mio. kr. mod 27,0 mio. kr. sidste år. Koncernresultat før skat blev på 17,0 mio. kr. mod 25,1 mio. kr. året før. Koncernen har i perioden gennemført investeringer for 2,5 mio. kr. Pengestrømmen fra drift og frit cash flow (ændring i likvider) udgør henholdsvis 20,2 mio. kr. og 32,5 mio. kr. Harboe har efter periodens afslutning udbetalt udbytte på 1,50 kr. pr. aktie svarende til i alt 9 mio. kr. Harboe fastholder forventningerne et EBITDA og et resultat før skat som beskrevet i selskabets årsrapport for 2011/2012. Yderligere oplysninger Adm. direktør Bernhard Griese Telefon: Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 3 af 22

4 Hoved- og Nøgletal Koncern 1. kvartal 1. kvartal Hele året (t.kr.) 2012/ / /2012 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgift (65.117) (71.426) ( ) Nettoomsætning EBITDA Resultat af primær drift Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter 0 (50) 303 Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Nettorentebærende gæld Investeringer m.v. Investeringer i immaterielle aktiver Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (20.201) (3.377) Pengestrømme fra investeringer (7.989) Pengestrømme fra finansiering (4.357) (16.990) (48.549) Ændring i likvider (frit cash flow) (32.547) (3.117) Nøgletal (i %) Overskudsgrad 4,9% 7,0% 4,2% Soliditetsgrad 50,5% 46,5% 50,1% EBITDA-margin 10,3% 12,5% 10,0% Gearing 21,9% 17,8% 18,6% Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 4 af 22

5 koncernoversigt Hovedaktivitet Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboekoncernen. Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter. Darguner Brauerei GmbH Tyskland 100% 98,69% AS Viru Ölu Estland 100% Harboe Norge A/S Norge Harboes Bryggeri A/S Danmark 100% Harboe Sverige AB Sverige 100% 100% HarboesPoland Sp. z o.o. Polen 100% Skælskør Bryghus A/S Danmark Harboe Ejendomme A/S Danmark 100% Gourmetbryggeriet ApS Danmark Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 5 af 22

6 ledelsesberetning KONCERNENS FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde i 1. kvartal 1,60 mio. hl. svarende til en nedgang på 7,5 % i forhold til samme periode sidste år. Nettoomsætning Nettoomsætningen blev i 1. kvartal af 2012/ ,6 mio. kr. mod 388,0 mio. kr., hvilket er en nedgang på 1,4 %. Faldet i nettoomsætningen skyldes som ventet effekten et større nordeuropæisk kundeforhold, som blev afviklet i foråret Samtidig har Harboe fravalgt kundeforhold med store volumener, som ville optage væsentlig kapacitet uden at bidrage med acceptable marginer. Beslutningen er truffet ud fra en strategisk prioritering om at reservere kapacitet til den fortsatte udvikling af markederne uden for Europa, og der er i den forbindelse indgået en række nye kundeforhold, som tegner lovende. Den faldende omsætning er dog også påvirket af en meget kold og ustabil sommer på de nordeuropæiske markeder, som har resulteret i en lavere afsætning end ventet i juni og juli, der normalt er højsæson. Indtjening Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) blev i 1. kvartal på 39,4 mio. kr. mod samme periode sidste år på 48,6 mio. kr., eller en nedgang på 18,9 % og svarer til en EBITDA-margin på 10,3 %. Resultatudviklingen skyldes dels den faldende omsætning og dels de fortsat stigende råvarepriser på både malt, energi- og oliepriser. På grund af den fortsat intensive konkurrence, særligt i Nordeuropa, der er koncernens største marked, har det ikke været muligt at kompensere for de stigende omkostninger gennem højere salgspriser, og det påvirker koncernens samlede EBITDA-margin negativt. Koncernens omkostninger påvirkes desuden af den fortsatte opbygning af salgsorganisationen med særlig fokus på at styrke indsatsen på markederne uden for Nordeuropa. Samtidig påvirkes omkostningerne af udviklingsaktiviteterne inden for bl.a. maltekstrakt, som udvikler sig særdeles lovende, og begge indsatsområder forventes i stigende grad at bidrage positivt til resultatudviklingen. Resultat af primær drift udgjorde i 1. kvartal 18,7 mio. kr. eller 30,7 % mindre end samme periode sidste år. Resultat før skat udgjorde i 1. kvartal 17,0 mio. kr. mod 25,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat blev i 1. kvartal på 12,6 mio. kr. mod 18,8 mio. i samme periode sidste år. Udvikling på koncernens markeder Harboe producerer og afsætter en bred vifte af produkter til mere end 90 markeder verden over. Produktporteføljen er målrettet efterspørgsel og markedspotentiale i de enkelte markeder og omfatter tre hovedkategorier: - Øl, læskedrikke, energidrikke, alkoholiske og ikke-alkoholiske maltdrikke, som markedsføres til kunder i detailhandlen og via distributører på mere end 70 markeder verden over. Særligt på markederne uden for Europa opleves en stigende efterspørgsel. Harboe forfølger en strategi om en fortsat ekspansion af de internationale aktiviteter målrettet regioner, hvor den økonomiske og demografiske udvikling understøtter en stigende købekraft og efterspørgsel på kvalitetsprodukter. - Traditionel maltekstrakt som markedsføres til fødevareindustrien på en række europæiske markeder. Markedet er voksende, og Harboe søger at drive væksten yderligere gennem fortsat produktudvikling. - Nye egenudviklede, unikke produkter inden for maltekstrakt, som primært markedsføres til kunder i drikkevareindustrien både lokale drikkevareproducenter i bl.a. Mellemøsten og Centralasien og større internationale spillere. Harboe arbejder målrettet på at opdyrke dette marked yderligere og har indgået strategiske samarbejdsaftaler med en række internationale drikkevareproducenter om videreudvikling og anvendelse af de nye produkter. Nordeuropa Nordeuropa er koncernens største marked og omfatter Danmark, Norge, Sverige, Baltikum og Tyskland samt grænsehandlen, der udgør et særligt marked. Desuden eksporteres et målrettet sortiment af produkter under egne varemærker til bl.a. England og Frankrig. I Nordeuropa markedsføres en stor del af Harboes produkter gennem store kæder. Det er Harboes strategi at fastholde en høj volumen af koncernens drikkevareprodukter og sikre sin veletablerede position på det stærkt konkurrenceprægede marked i Nordeuropa. Harboe vil drive udviklingen og sikre kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed samt et attraktivt og tidssvarende produktsortiment. Det samlede marked for øl i Nordeuropa har været faldende over de seneste år, og den tendens er fortsat i Samtidig har den kolde sommer påvirket ølsalget i negativ retning. Tilbagegangen er dog delvis opvejet af et øget salg til nye europæiske markeder, ligesom strategiske samarbejdsaftaler med nye kunder bidrager positivt til den samlede volumen og effektivitetsudnyttelsen på koncernens bryggerier. Også segmentet for læskedrikke og ikke-alkoholiske drikkevarer har været påvirket af sommerens vejrlig, og det har præget afsætningen på alle de nordeuropæiske markeder. Afviklingen af et større kundeforhold har dog i et vist omfang kunnet erstattes af nye aftaler, som bl.a. er skabt via en styrket salgs- og markedsføringsaktivitet på udvalgte markeder inden for mindre sæsonafhængige produktkategorier, bl.a. mørke maltdrikke. Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 6 af 22

7 Afsætningen inden for den traditionelle maltekstrakt har udviklet sig positivt gennem fortsat godt samarbejde med eksisterende kunder og flere nye aftaler med nye kunder, som blev indgået i starten af kalenderåret. Mellemøsten Harboe afsætter øl i udvalgte mellemøstlige lande, hvor alkoholimport er tilladt. Derudover markedsfører koncernen en vifte af ikke-alkoholiske produkter, herunder både ikke-alkoholiske maltdrikke og traditionelle læskedrikke, som begge er kategorier i vækst. Udviklingen drives af en stigende købekraft og et stadigt voksende forbrugersegment, som efterspørger kvalitetsdrikkevarer. Harboe har gennem de seneste fem år forfulgt en målrettet geografisk ekspansion i regionen og har i dag et solidt fodfæste på en række markeder. Aktiviteterne udbygges løbende i samarbejde med kunder og distributører i både eksisterende og nye markeder i regionen. Udviklingen i 1. kvartal har dog båret præg af den fortsatte politiske uro i regionen, som har påvirket afsætningen og skabt forsinkelser i forsyningerne og generelle handelsmæssige udfordringer. Efterspørgslen i regionen er dog fortsat stigende, og Harboe har konstant fokus på, hvordan koncernen bedst muligt udnytter det eksisterende markedspotentiale under optimal hensyntagen til den politiske situation og den økonomiske risikoeksponering. De vanskelige markedsbetingelser påvirker også udviklingen i segmentet for den klare maltekstrakt, som Harboes afsætter til en række kunder i drikkevareindustrien, og afsætningen er lavere end forventet. Harboe arbejder dog fortsat på bearbejdningen af nye og mere stabile markeder i regionen, og flere af disse aktiviteter udvikler sig lovende. Afrika Harboe afsætter et bredt sortiment af øl, læskedrikke, maltdrikke og ikkealkoholiske maltdrikke i et stadig stigende antal afrikanske lande, fortrinsvist under egne varemærker. Harboes ekspansion i de afrikanske lande drives af en stigende efterspørgsel på især stærk øl og maltbaserede produkter, og markedsudviklingen understøtter afsætningen med en hastigt voksende middelklasse og en stadig udvikling og konsolidering inden for detailhandlen. Målrettede salgs- og markedsføringsaktiviteter og et tæt og gensidigt værdiskabende samarbejde med store regionale distributører er katalysatorer for en fortsat positiv udvikling. Salgsorganisationen er under fortsat udbygning og markedsføringsaktiviteterne videreføres, selvom også flere af de afrikanske markeder er påvirket af politisk uro og væbnede konflikter flere steder. Det påvirker naturligt de generelle forretningsbetingelser, og selvom afsætningen fortsat udvikler sig positivt har væksten været lavere end ventet. Sydøstasien og Oceanien Som led i Harboes strategi om fortsat international ekspansion af aktiviteterne har koncernen indledt en systematisk salgsindsats i Sydøstasien og på udvalgte markeder i Oceanien. Der er etableret en regional salgsorganisation og indledt samarbejde med en række distributører på tværs af regionen. Særligt Harboes pilsnerøl og stærk øl har fundet fodfæste på de sydøstasiatiske markeder. Samarbejdet med centrale distributører og eksekveringen af den målrettede salgsstrategi over for de store detailhandelskæder er fortsat i 1. kvartal, og stadig flere har Harboes produkter listet og fungerer dermed som effektivt udstillingsvindue over for forbrugerne i disse markeder. Sideløbende arbejdes der med markedsføring over for restaurationssegmentet. De systematiske salgsaktiviteter i Sydøstasien og Oceanien bidrager positivt til koncernens samlede resultater, om end stadig på et beskedent niveau. Strategiske initiativer Harboe har i 1. kvartal fortsat de strategiske udviklingsaktiviteter inden for maltekstrakt dels gennem en fortsat udbygning af salgsorganisationen samt yderligere fremdrift og udbygning af samarbejdsprojekter med partnere i drikkevareindustrien og dels gennem fortsatte produktudviklingsaktiviteter. Det gælder også udviklingen af en sød maltekstrakt som supplement til den klare maltekstrakt, der allerede markedsføres. Som led i bestræbelserne på til stadighed at sikre en effektiv og koordineret produktion og udnyttelse af ressourcer på tværs af koncernens produktionsenheder er Harboe i gang med at installere et ERP-system, som forventes fuldt implementeret på alle enheder i løbet af det kommende kalenderår. De kommende års vækst og styrkelse af indtjeningen skal i høj skabes gennem en fortsat udbygning og intensivering af koncernens salgs- og udviklingsaktiviteter. I tråd med dette har Harboe gennem det seneste år oprustet organisationen med nye stærke kompetencer, som skaber fortsat fremdrift i de strategiske projekter, der skal skabe mere langsigtede vækstmuligheder for koncernen. Investeringer Investeringerne i perioden i immaterielle og materielle aktiver udgjorde 2,5 mio. kr. Investeringerne omfatter primært nye anlæg og optimeringsprojekter samt en løbende udbygning og koordinering af kapaciteten mellem koncernens produktionsenheder. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr , mio. kr. mod 790,0 mio. kr. pr. 1. maj Egenkapitalen er påvirket af periodens resultat, valutakursreguleringer for udenlandske datterselskaber og køb af egne aktier. Egne aktier Koncernen havde pr. 31. juli 2012 en beholdning af egne aktier på stk. B-aktier svarende til 6,69 % af aktiekapitalen. Selskabet har dags dato en beholdning på stk. B-aktier. Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 7 af 22

8 Udbytte Der er i regnskabsperioden udbetalt udbytte, som blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. august 2011, svarende til 1,50 kr. pr. aktie eller i alt 9 mio. kr. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde i perioden -20,2 mio. kr. mod -3,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Det frie cash flow ændringer i likvider - udgjorde 32,5 mio. kr. mod -3,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgjorde pr ,8 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af egne aktier svarende til 35,7 mio. kr. opgjort til officiel børskurs pr Endvidere tillægges dagsværdi af obligationsbeholdningen på 183,1 mio. kr. Det samlede likviditetsberedskab udgør herefter 306,6 mio. kr. Koncernens rentebærende gæld udgjorde pr ,0 mio. kr., og den nettorentebærende gæld 175,4 mio. kr. Risikoforhold Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta er fortsat primært i EUR, hvorfor valutarisikoen anses for begrænset. Harboe vurderer fortsat behovet for valutasikring i takt med den fortsatte internationalisering af aktiviteterne. Markedet for øl- og læskedrikke er på samtlige af koncernens hovedmarkeder præget af en intensiv konkurrence, hvilket medfører et konstant pres på priserne. Harboe er derfor meget følsom over for markedsmæssige udsving i priserne på råvarer og hjælpematerialer, fordi øgede omkostninger ikke umiddelbart kan overføres på salgspriserne. Dette er især tilfældet på den del af koncernens produkter, der markedsføres over for discountkæderne. For at modvirke disse udsving mest muligt, indgår Harboe i videst muligt omfang længerevarende kontrakter for køb af råvarer og hjælpematerialer. På særligt volatile råvarer er det dog kun muligt at indgå korterevarende kontrakter, hvorfor der i et vist omfang må påregnes en latent risiko for resultatpåvirkende udsving i løbet af et regnskabsår. I takt med koncernens fortsatte geografiske ekspansion uden for de EU-regulerede markeder i Europa udsættes koncernen i stigende omfang for risici forbundet med politisk uro samt ændringer i politiske og reguleringsmæssige regimer og forretningspraksis, som kan påvirke handelsvilkår og godkendelser, importregulering, finansielle transaktioner, logistik mv. Harboe afvejer derfor løbende disse risici i forhold til konkrete markedsmuligheder og indleder som udgangspunkt opdyrkningen af nye geografiske markeder i samarbejde med erfarne og lokalkendte distributører og samarbejdspartnere. Harboes arbejder desuden på at styrke den interne kommunikation og forretningsgange vedr. håndtering af koncernens forretningspraksis og etiske standarder, så medarbejdere, der beskæftiger sig med forretningsrelationer inden for salg, markedsføring, indkøb osv. får bedst mulig vejledning og støtte i, hvordan man håndterer situationer, der afviger fra normale forhold og standarder. Udover de forhold, der er omtalt i denne delårsrapport, er der ikke sket væsentlige ændringer i koncernens risiko og usikkerhedsfaktorer. Koncernens risikoforhold er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2011/12. Forventningerne til 2012/13 fastholdes Harboe fokuserer fortsat på at fastholde sin solide position på de nordeuropæiske hovedmarkeder og videreføre den internationale ekspansion af sine aktiviteter. Udbygningen af aktiviteterne inden for øl, læskedrikke, energidrikke og ikke-alkoholiske maltdrikke ventes at drive koncernens udvikling i det kommende år. Særligt markederne uden for Nordeuropa forventes at udvikle sig positivt, og Harboe vil fortsætte investeringerne i den geografiske ekspansion af de internationale aktiviteter. Det ventes at skabe grundlag for en stigende afsætning, der især vil blive drevet af aktiviteterne i Afrika og på de asiatiske markeder. Fortsatte investeringer i udvikling og markedsføring af nye produkter inden for maltekstrakt ventes også i det kommende år at styrke positioneringen af Harboe som innovativ samarbejdspartner over for kunder i drikkevareindustrien. Harboe forventer således, at lanceringen af nye produktvarianter og nye samarbejdsaftaler vil bidrage positivt til afsætningen. Investeringerne i den videre udvikling af virksomheden, høje omkostninger til råvarer og begrænsede muligheder for at overføre disse på salgspriserne vil imidlertid fortsætte med at sætte indtjeningsmarginerne under pres. For hele året forventer Harboe fortsat en samlet omsætningsvækst på niveau med væksten i 2011/12. Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) og resultat før skat ventes ligeledes på niveau med 2011/2012. Der er i regnskabsåret 2012/13 planlagt investeringer for mio. kr. Investeringerne vil primært være fokuseret på løbende vedligehold og effektivitetsoptimeringer. Strategi og finansielle mål Som nævnt i selskabets årsrapport for 2011/2012 følger Harboes Bryggeri A/S en international produktstrategi rettet mod tre hovedkategorier: Øl, læskedrikke, energidrikke og ikke-alkoholiske maltdrikke; traditionel maltekstrakt; samt egenudviklede produkter inden for maltekstrakt. Harboe fokuserer på at fastholde en fortsat høj volumen og sikre sin veletablerede position i de nordeuropæiske hovedmarkeder. Et moderne, effektivt og fleksibelt produktionsapparat er en afgørende faktor i denne strategi. Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 8 af 22

9 Harboe forfølger desuden international vækststrategi uden for Europa, hvor produkterne i vid udstrækning markedsføres under egne varemærker suppleret med private label, hvor det er forretningsmæssigt attraktivt. Ekspansionen af Harboes internationale aktiviteter fokuserer på en fortsat udbygning af aktiviteterne i Mellemøsten, Afrika, Asien og en række øvrige markeder, herunder Syd- og Latinamerika. De internationale aktiviteter forventes i stadig større grad at bidrage til koncernens omsætning og EBIT- DA over de kommende år. Harboes aktiviteter inden for traditionel maltekstrakt søges fortsat udbygget på de europæiske markeder, som rummer et fortsat attraktivt vækstpotentiale. Harboes klare maltekstrakt har gennem de seneste år skabt grundlag for strategiske samarbejdsaftaler og ordrer med internationale drikkevareproducenter. Området rummer et fortsat betydeligt potentiale, som Harboe ønsker at udnytte optimalt. Videre markedsføring af den klare maltekstrakt vil således være et centralt element i de kommende års strategiske udvikling. Begivenheder efter periodens afslutning Efter periodens afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der kan påvirke virksomhedens indtjening og økonomiske stilling. Disclaimer Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtiden herunder forudsigelser om fremtidig resultatudvikling. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed om en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for Harboekoncernens kontrol. Det kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter blandt andet de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, prisudvikling på råvarer, nye afgifter og regulering, politiske forhold, efterspørgsel, valutakursudsving og konkurrencemæssige forhold. Delårsrapporten offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. Den klare maltekstrakt indgår desuden i den videre udvikling af Harboes egne produkter, herunder især de ikke-alkoholiske maltdrikke som koncernen markedsfører på stadig flere internationale markeder. Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 9 af 22

10 Finanskalender Harboes Bryggeri A/S forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser efter følgende kalender: Delårsrapport, 2. kvartal 2012/13 Den 13. december 2012 Delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 Den 20. marts 2013 Meddelelser til NASDAQ OMX København I perioden fra 1. maj og frem til 31. juli 2012 har selskabet sendt følgende meddelelser til NASDAQ OMX København, der kan genfindes på selskabets hjemmeside Tidspunkt Meddelelse Den 1. maj 2012 Indberetning af insideres handler Den 14. maj 2012 Finanskalender 2012/ juni 2012 Finanskalender 2012/ juni 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. juni 2012 Årsrapport for 2011/ juli2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. juli 2012 Årsrapport for 2011/2012 Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 10 af 22

11 ledelsesberetning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. maj 31. juli 2012 for Harboes Bryggeri A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal 2012/13. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skælskør, den 18. september 2012 Direktion Adm. direktør Bernhard Griese Bestyrelse Anders Nielsen, formand Bernhard Griese Mads O. Krage Mette Kirstine Agger Thøger Thøgersen Karl Erik Kjærsgaard Jens Bjarne Jensen 1 1 Valgt af medarbejderne Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 11 af 22

12 Resultatopgørelse KONCERn note 1. kvartal 1. kvartal Hele året (t.kr.) 2012/ / /2012 Fortsættende aktiviteter Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter (65.117) (71.426) ( ) Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (43.242) (44.640) ( ) Administrationsomkostninger (12.686) (13.735) (49.313) Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter (3.128) (3.038) (15.838) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (2.685) (3.875) (14.163) Resultat før skat Beregnet skat af periodens resultat (4.398) (6.078) (12.565) Regulering skat tidligere år 0 (138) (141) Periodens resultat Ophørte aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter 4 0 (50) 303 Periodens resultat Fordeling af periodens resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (kr. pr. aktie á 10 kr.) Fortsættende og ophørte aktiviteter (kr.) 2,25 3,33 6,87 Fortsættende aktiviteter (kr.) 2,25 3,34 6,81 Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 12 af 22

13 Totalindkomstopgørelse KONCERN 1. kvartal 1. kvartal Hele året (t.kr.) 2012/ / /2012 Periodens resultat Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder 42 (112) (1.276) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg, recirkulering ved afståelse Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme Skat af anden totalindkomst 0 (3.770) (3.751) Anden totalindkomst Totalindkomst Fordeling af periodens resultat Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 13 af 22

14 Balance - aktiver KONCERN 31. juli 31. juli 30. april (t.kr.) NOTE Goodwill Udviklingsprojekter Rettigheder Software Immaterielle anlægsaktiver under opførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Reservedele til eget produktionsudstyr Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle aktiver Investeringsejendomme Finansielle aktiver disponible for salg Deposita, lejemål Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Råvarer, hjælpematerialer og emballage Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 14 af 22

15 balance - passiver KONCERN 31. juli 31. juli 30. april (t.kr.) NOTE Selskabskapital Overkurs ved aktieemission Reserver 6 (5.570) (5.746) (5.612) Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til realkreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat Udskudt indregning af indtægter Langfristede forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandør af varer og tjenesteydelser Indløsningsforpligtelse, returemballage Anden gæld Udskudt indregning af indtægter Selskabsskat Kortfristede forpligtelser Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg Forpligtelser Passiver Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 15 af 22

16 Pengestrømsopgørelse KONCERN kvartal kvartal Hele året (t.kr.) 2012/ / /2012 Resultat af primær drift Afskrivninger mv Indtægtsførte tilskud (1.991) (1.848) (7.968) Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (4.874) (11.138) Ændring i tilgodehavende fra salg (29.782) (11.913) Ændring i andre tilgodehavender (5.094) (750) Ændring i leverandørgæld mv. (38.116) (49.440) (26.430) Ændring i andre kortfristede forpligtelser (14.491) Ændring i driftskapital (54.558) (44.757) (14.263) Pengestrømme fra primær drift (17.328) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (3.536) (4.177) (13.863) Betalt skat, netto (896) (1.588) (18.085) Pengestrømme fra drift (20.201) (3.377) Køb af immaterielle anlægsaktiver (2.568) (1.997) (16.606) Køb af materielle anlægsaktiver (6.837) (12.383) (89.810) Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver 0 0 ( ) Salg af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringer (7.989) Udbetalt udbytte 0 0 (8.474) Afdrag på prioritetsgæld (3.675) (9.505) ( ) Optagelse af prioritetsgæld Modtaget investeringstilskud Optagelse af finansiel forpligtelse Køb af egne aktier (682) 0 (3.734) Pengestrømme fra finansiering (4.357) (9.505) (48.549) Ændringer i likvider (32.547) (3.117) Likvider pr (79.638) ( ) ( ) Likvider pr ( ) ( ) (79.640) Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 16 af 22

17 EGENkapitalopgørelse Koncern (t.kr.) Egenkapital tilhørende Egenkapital Overkurs ved moder- tilhørende Egen- Aktie- aktie- Andre Overført selskabets minoritets- kapital kapital emmission reserver overskud aktionærer aktionærerne i alt Egenkapital (15.689) Egenkapitalbevægelse 2011/12 Årets totalindkomst Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital (5.746) Egenkapital (5.612) Egenkapitalbevægelse 2012/13 Årets totalindkomst Køb af egne aktier (682) (682) 0 (682) Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital (5.570) Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 17 af 22

18 NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er modervirksomhedens funktionelle valuta. Den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2010/11, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2011/12 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitioner i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Delårsrapporten er ikke reviewet af selskabets revisor. Regnskabsmeddelelsen offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten 2010/2011. Ændring af regnskabsmæssige afskrivningsperioder for langfristede tekniske produktionsanlæg Harboes Bryggeri A/S har med virkning fra 1. maj 2011 ændret sit skøn af afskrivningsperioder for langfristede tekniske produktionsanlæg. Det ændrede skøn af brugstider for tekniske anlæg har resulteret i længere afskrivningsperioder. Det ændrede skøn er baseret på erfaringer omkring de faktiske levetider for pågældende anlæg, hvor det er konstateret, at de hidtidige afskrivningsperioder afveg væsentligt fra den faktiske brugstid for de enkelte anlæg. Samlet set er koncernens afskrivninger, som følge af de ændrede skøn, at falde med ca. 31 mio. kr. i regnskabsåret 2011/12, såfremt anlæggene stadig er i drift. De revurderede brugstider vil de næste tre år formindske koncernens produktionsomkostninger i form af lavere afskrivninger som anført nedenfor, forudsat at aktiverne holdes til udløb: Mio. kr. Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 18 af 22

19 noter 1. kvartal 1. kvartal 2012/ /12 2. Resultat og udvandet resultat pr. aktie Resultat og udvandet resultat pr. aktie (kr. pr. aktie á 10 kr.) 2,25 3,34 Beregning af resultat og udvandet resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag: Resultat til moderselskabets aktionærer anvendt ved beregning af resultat pr. aktie (t.kr) / /12 stk. stk. á 10 kr. á 10 kr. Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal egne aktier ( ) ( ) Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.) Udestående tegningsrettigheders mv. gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.) 0 0 Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie, udvandet (stk.) Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 19 af 22

20 noter 3. segmentoplysninger Baseret på den interne rapportering, der af ledelsen anvendes til resultat-og ressourceallokering har virksomheden identificeret ét driftssegment, Bryggerivirksomhed, hvilket er i overensstemmelse med den måde, hvorpå aktiviteter organiseres og styres. Omsætning og langfristede aktiver fordelt på geografiske områder Koncernens aktiviteter er primært fordelt på områderne Danmark, Tyskland og øvrige geografiske områder. Koncernens omsætning fra eksterne kunder og de langfristede aktivers fordeling på disse geografiske områder er specificeret nedenfor, hvor omsætningen er fordelt baseret på kundernes hjemsted, og de langfristede aktiver er fordelt baseret på den fysiske placering. nettoomsætning Langfristede aktiver (t.kr.) 2012/ / / /12 Danmark Tyskland Øvrige lande områder Oplysninger om væsentlige kunder Ud af koncernens samlede nettoomsætning i Danmark og Tyskland udgør salget til en enkelt kunde ca. 1/4 del af nettoomsætningen. Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 20 af 22

21 noter 4. Ophørte aktiviteter Med udgangen af maj måned 2011 ophørte fødevareaktiviteten på Harboefarm A/S. Beslutningen blev truffet i slutningen af forrige regnskabsår, hvor koncernens ledelse vurderede de fremtidige strategiske muligheder indenfor dette segment, der var underlagt intensiv konkurrence. Baseret på denne vurdering besluttede ledelsen, at denne aktivitet skulle afvikles. Driftsresultatet for perioden frem til ophør kan specificeres således: KONCERN 1. kvartal 1. kvartal (t.kr.) 2012/ /12 Nettoomsætning Produktionsomkostninger 0 (2.166) Bruttoresultat 0 (5.746) Distributionsomkostninger 0 (197) Administrationsomkostninger 0 (116) Resultat af primær drift (EBIT) 0 24 Finansielle omkostninger 0 (90) Resultat før skat 0 (66) Skat af periodens resultat 0 (16) Periodens resultat 0 (50) Den ophørte aktivitet har i regnskabsperioden påvirket pengestrømsopgørelsen således: Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer 0 (4.991) Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 21 af 22

22 noter 5. Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle aktiver Der er i perioden anskaffet aktiver for i alt 6,8 mio. kr.. (samme periode sidste år 12,4 mio. kr.). Anskaffelserne kan i det væsentligste henføres til udbygning af eksisterende produktions- og procesanlæg. Der er i perioden solgt aktiver for 1,4 mio. kr. Investeringsforpligtelser Koncernen har indgået kontrakter om levering af tekniske anlæg og maskiner til en samlet værdi på 5-10 mio. kr. Levering, installation og indkøring vil finde sted i løbet af regnskabsåret. 31. juli 31. juli (t.kr.) 2012/ /12 6. Andre reserver Reserve for valutakursreguleringer (989) (381) Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg (4.581) (5.365) (5.570) (5.746) Harboes Bryggeri A/S Regnskabsmeddelelse Side 22 af 22

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport

SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj - 31.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2013

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2013 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Velkommen til Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S www.harboes.dk telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2009

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2016

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2016 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 www.harboe.com Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernd Griese ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2004 30. april 2005 Til KØBENHAVNS

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere