LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN"

Transkript

1 LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN (121 x 310 x h290cm) ART _03030_ MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR ADVARSEL! // VIKTIG! // VIKTIGT! Kun til hjemmebrug. Kun til hjemmebruk. Endast för hushållsbruk. Må kun bruges udendørs. Skal kun brukes utendørs. Endast för utomhusbruk. Til børn over tre år. Beregnet på barn over 3 år. Endast för barn äldre än 3 år. Risiko for faldulykker og/eller personskade. Fare for fall- og/eller slagskader. Risk för fallskador och/eller slagskador. Brugere skal veje mindre end 50 kg. Ikke beregnet på personer over 50 kg. Högsta tillåtna användarvikt är 50 kg. Legepladsen må højst bruges af Maks. 4 brukere kan oppholde seg Högst 4 användare får vistas fire børn samtidigt. på lekeapparatet samtidig. på lekplatsen samtidigt. Bemærk! Alle dele skal olieres Obs! Alle deler skal settes inn med OBS! Alla delar ska oljas in innan montering. før montering. treolje før montering. LEKBORG 1 LITEN 1

2 DANSK LEGEPLADS MONTERINGSVEJLEDNING ADVARSEL! Kun til hjemmebrug. Må kun bruges udendørs. Til børn over tre år. Risiko for faldulykker og/eller personskade. Brugere skal veje mindre end 50 kg. Legepladsen må højst bruges af fire børn samtidigt. Bemærk! Alle dele skal olieres før montering. Tak, fordi du har valgt en legeplads fra Jabo. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af legepladsen i mange år fremover. Produkter fra Jabo fremstilles med maksimal sikkerhed for øje, og vi anbefaler, at du læser denne vejledning for at få mere at vide om korrekt og sikker brug af legepladsen. Bemærk, at legepladsprodukter fra Jabo ikke er beregnet til offentlig brug, men kun må bruges i private haver og udendørsområder. Det medfølgende monteringstilbehør er til montering af legepladsens trækomponenter. Monteringstilbehøret må kun bruges sammen med trækomponenter fra Jabo eller en autoriseret forhandler. Følg monteringsvejledningen under monteringen af Jabo-legepladsen, og kontakt leverandøren, hvis du har spørgsmål eller brug for flere oplysninger. SIKKERHEDSANVISNINGER I. Forberedelse af området Der skal være en sikkerhedszone på 200 cm rundt om de individuelle legepladselementer fri for fastmonterede eller løse elementer, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Det anbefales så vidt muligt at montere legepladsen på et sted, hvor den er beskyttet mod sol og vind. Rutsjebaner bør ikke monteres i sydvendt retning, da det medfører risiko for overophedning og forbrændinger. Legepladsen skal monteres i et område, som er særligt forberedt til formålet, og på et blødt underlag. Følgende typer underlag er velegnede: Underlag af sand eller småsten dækket med barkflis eller savsmuld. Bemærk! Legepladsen må ikke monteres på asfalt, sten, beton, fliser eller andet hårdt underlag! Legepladsen må ikke monteres tæt på stier, fortove eller andre gennemgangsområder. II. Trækomponenter Undersøg altid trækomponenterne, før de monteres. Trækomponenterne kan fra naturens side have en ru overflade med knaster og andre ujævnheder. Monter trækomponenterne, så den side af træet, der vender mod barnet, har så få ujævnheder som muligt. Gyngesæder bør have så få knaster som muligt. Træelementer med knaster bør ikke anvendes til dette formål. Udskift straks eventuelle elementer, der beskadiges under monteringen. Alle dele skal olieres. Fliser, splinter, knaster eller andre potentielt farlige forekomster i træet, eller som opstår under monteringen, skal udbedres med en træfil, slibes med sandpapir og beskyttes med træolie eller -lak. Eventuelt overskydende træ bør indleveres til genvinding. Malede eller imprægnerede elementer må ikke afbrændes, da der er risiko for, at de udvikler giftig røg. Det er heller ikke tilladt at afbrænde malet eller imprægneret træ i en brændeovn eller pejs. III. Sikkerhedsanvisninger under monteringen 1. Læs monteringsvejledningen forud for monteringen, og udpak monteringssættet. Kontakt producenten eller leverandøren i tilfælde af manglende eller defekte dele. Følg altid monteringsvejledningen under monteringen. 2. Brug kun de monteringselementer og komponenter, som medfølger i æsken. 3. Følgende værktøj er nødvendigt under monteringen: boremaskine, hammer, målebånd, vaterpas, træfil og metalfil, blyant og træsav. 4. Klargør underlaget forud for monteringen, og find værktøjet frem. Der kræves mindst to personer til at montere legepladsen og løfte de tilhørende komponenter. 5. Børn skal formenes adgang til legepladsen under monteringen. Udvis altid ekstra forsigtighed under opbygning af en konstruktion, tunge løft samt montering af metaldele med en skruetrækker eller boring af huller. Følg de sikkerhedsanvisninger, der gælder for det enkelte værktøj. Det anbefales at bære beskyttelsesbeklædning under monteringen. 6. Adgang til konstruktionen er først tilladt, når den er færdigmonteret. 7. Fastgørelse til underlaget: Anbring konstruktionen, så den er helt lige, og fastgør den til underlaget med de medfølgende monteringselementer som beskrevet i monteringsvejledningen. Hvis legepladsen monteres på et blødt, ustabilt underlag, hvor der er risiko for, at elementerne frigøres, er det nødvendigt at fastgøre elementerne med beton. Betonen bør dækkes af jord efter fastgørelsen, så det ikke er muligt at slå sig på den. 8. Alle overskydende elementer, f.eks. skruer og metalgenstande, skal straks fjernes efter monteringen, og ubehandlede overflader skal slibes med en metalfil og beskyttes mod rust, f.eks. med en særlig metallak. 9. Vær særlig omhyggelig i forbindelse med montering af gyngesæder. Monter krogen på oversiden af gyngesædet, og fastgør den med den medfølgende skrue. Afstande: Mellem sædet og underlaget mindst 35 cm, mellem sædet og konstruktionsrammen mindst 30 cm, mellem gyngens forankringspunkter på en vandret bjælke mindst 50 cm, mellem to sæder 45 cm. 10. Enhver ændring eller tilpasning af legepladsen (f.eks. montering af separat tilbehør) skal ske i overensstemmelse med producentens anvisninger. Af hensyn til sikkerheden er det ikke tilladt at montere eksterne komponenter fra andre leverandører på Jabo-legepladser, herunder særligt: sæder, reb, stiger og andre elementer, som ikke er beregnet specielt til legepladsen. Tov og rebstiger skal altid fastgøres i begge ender for at forebygge ukontrolleret bevægelse og sammenfiltring. Følg altid monteringsvejledningen under monteringen, herunder særligt vedrørende boring af huller og anvendelse af de korrekte skruer, skruetrækkere, dæksler og værktøjsdele. Borede huller til montering af skruer skal have en dybde, som er 10 mm kortere end skruen. Ved boring af huller i gyngesæder er det vigtigt at fastspænde sædet, før hullerne bores, og at sikre, at hullerne bores lige ned i sædet (som beskrevet i monteringsvejledningen). Brug de medfølgende monteringsbeslag og -dele under monteringen. Hvis der er behov for ekstra monteringsbeslag eller -dele, er det vigtigt at sikre, at disse monteringsbeslag og -dele har de samme egenskaber og mål som de medfølgende monteringsbeslag og -dele. IV. Følg altid producentens anvisninger med hensyn til afstand og fastgørelse af de individuelle elementer i overensstemmelse med PN-EN 71-standarden. Opbevaring, vedligeholdelse, kontrol og udbedring af legepladsen Legepladsen bør inspiceres forud for enhver brug, og de enkelte elementer bør kontrolleres i forbindelse med åbningen af legepladsen og herefter mindst to gange om måneden i den åbne sæson. Vær ekstra opmærksom på træelementer, og undersøg dem for tegn på nedbrydning (f.eks. svamp og råd). Udskift straks eventuelle elementer, som udviser tegn på nedbrydning. Det er også vigtigt at kontrollere træelementer for afskallet maling eller imprægnering og at udbedre skaderne og beskytte dem med imprægneringsmiddel eller lak. Træelementer bør også kontrolleres for splinter og andre ujævnheder, som kan forvolde skade. Eventuelle ujævnheder skal straks udbedres med en træfil, slibes med sandpapir og beskyttes med træolie eller -lak. Efterse alle fastgørelsesdele i metal (f.eks. bolte, skruer, kroge og pløkker) inden for tre måneder efter monteringen for at kontrollere, at de ikke har løsnet sig, og fastspænd dem eventuelt. Gentag kontrollen mindst to gange om året. Alle bærende elementer, sæder, kroge, holdere, klatrevægge og elementer, som fastgør legepladsens komponenter til underlaget, skal efterses for tegn på rust, skader eller nedbrydning. Eventuelle berørte elementer skal straks udskiftes. Det er også vigtigt at kontrollere, at elementerne er forsvarligt fastgjorte, og at de er tilstrækkelig slidstærke.

3 Efterse reb og kroge, og udskift eventuelle reb, som udviser tegn på slitage (undersøg alle de steder, hvor rebet har kontakt med en krog eller et gyngesæde). Udskift eventuelle kroge, som er blevet misformede eller er angrebet af rust. Det samme gælder for fastspændingsseler på gynger. Udskift eventuelle seler eller spænder, som udviser tegn på slitage. Kontrollér, at rutsjebanen og andre faste elementer (f.eks. teleskop, rat og hjul) er forsvarligt fastgjorte, og tilspænd dem eventuelt. Efterse alle skruedæksler for skarpe kanter, og udskift eventuelle defekte dele. Endelig er det vigtigt at efterse hele sættets stabilitet og sikre, at det står lige. V. Rengøring af legepladsens elementer Alle legepladsens elementer kan rengøres med vand. Alle metalelementer kan rengøres med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Vær forsigtig, så elementernes overflade ikke beskadiges under rengøringen. Elementer i træ må ikke rengøres med ru materialer eller rengøringsmiddel. VI. Opbevaring ved sæsonens afslutning Det er ikke nødvendigt at afmontere legepladsen i vinterperioden. Det anbefales dog så vidt muligt at afmontere rutsjebaner, overdækninger, gyngesæder og reb, teleskoper, rat og andre ikke-faste dele og opbevare dem på et tørt sted. VII. Sikkerhedsanvisninger under brug Børns brug af legepladsen bør altid foregå under opsyn af voksne. Det frarådes at bruge legepladsen i dårligt vejr, herunder særligt i regnvejr, da mange af legepladsens elementer, f.eks. gulvene, kan blive meget glatte, så der er risiko for at falde. Følgende retningslinjer gælder for børn, som bruger legepladsen: - Det er vigtigt, at en voksen instruerer barnet i den korrekte brug af legepladsen, herunder de gældende sikkerhedsanvisninger, tilladt og ikke-tilladt adfærd samt de potentielle farer ved forkert eller uhensigtsmæssig brug af legepladsen. - Barnet skal altid følge anvisningerne fra de voksne personer, som har opsynet med dem. - Det er vigtigt, at barnet bærer tøj, som passer til vejrforholdene, og som sidder relativt løs. Det frarådes dog at bære eksempelvis hættetrøjer, bælter eller andre genstande, som kan hænge fast. Det er vigtigt at fortælle barnet, at det ikke er tilladt at hoppe af en gynge, som er i fart, og at barnet bør sidde med hele kropsvægten midt på sædet og ikke gynge for højt eller for tæt på andre gynger i bevægelse. Det er heller ikke tilladt at gynge tomme sæder eller at hænge sæderne på hovedet. To børn må ikke gynge på det samme gyngesæde. Det er også vigtigt at fortælle barnet, hvor de enkelte elementer er placeret, og om vigtigheden af kun at bruge elementerne som tilsigtet samt om den risiko, der er forbundet med forkert eller uhensigtsmæssig brug af elementerne, herunder risikoen for personskade, og om farlig adfærd som f.eks. at hænge i konstruktionerne, køre baglæns ned ad rutsjebanen osv. Det er heller ikke tilladt at hælde vand på rutsjebanen. Vær opmærksom på det maksimale antal børn (med en vægt på maks. 50 kg), der kan bruge legepladsen samtidigt efter tur. Opbevar monteringsvejledningen til fremtidig brug.

4 NORSK INSTALLASJONSANVISNINGER FOR LEKEAPPARAT VIKTIG! Kun til hjemmebruk. Skal kun brukes utendørs. Beregnet på barn over 3 år. Fare for fall- og/eller slagskader. Ikke beregnet på personer over 50 kg. Maks. 4 brukere kan oppholde seg på lekeapparatet samtidig. Obs! Alle deler skal settes inn med treolje før montering. Takk for at du valgte et lekeapparat fra Jabo. Du har gjort et godt valg og en investering barna vil ha glede av i mange år framover. Jabo legger stor vekt på brukernes sikkerhet når vi utvikler våre produkter. Vi vil imidlertid be deg om å gjøre deg kjent med anvisningene for riktig og sikker bruk av lekeapparatet nedenfor. Husk at Jabo-produktene ikke er laget for offentlige lekeplasser, men er beregnet på privat bruk utendørs i hager og på gårdsplasser. Det medfølgende tilbehøret er kun beregnet på montering på lekeapparatets deler av tre. Tilbehøret skal ikke brukes sammen med tredeler fra andre produsenter enn Jabo og dennes godkjente distributører. Følg monteringsanvisningene nøye når du monterer lekeapparatet fra Jabo. Kontakt leverandøren dersom du er usikker. SIKKERHETSANVISNINGER I. Forberedelser på stedet Ved planlegging av lekeplassområdet er det viktig å tenke på at det skal være en sikkerhetssone på to meter rundt alle delene av lekeapparatet. Ingen fastmonterte eller løse deler som kan være i veien for trygg bruk av lekeapparatene, skal befinne seg i denne sikkerhetssonen. Så langt det er mulig, anbefaler vi å plassere lekeapparatet mest mulig skjermet for sol og vind. Sklier bør ikke monteres på sørsiden av apparatene da solskinn kan gjøre slike deler svært varme og forårsake brannskader. Området der lekeapparatet skal monteres, må klargjøres spesielt. Lekeapparatet og sikkerhetssonen rundt det skal ha et mykt underlag. Vi anbefaler sand, fin grus, bark, sagflis, kompost eller lignende. Obs! Lekeapparatet skal ikke monteres på et underlag av asfalt, stein, betong, belegningsstein eller annet hardt dekke. Lekeapparatet skal ikke monteres nær eller vendt mot gangstier, fortau, vei eller andre trafikkerte områder. II. Trevirke Utvelgelse av trevirke ved montering: Før montering bør du se grundig over det leverte trevirket og vurdere hvor på lekeapparatet de ulike delene egner seg best. Tre er et naturmateriale og vil alltid ha kvister, ru overflater og små skjønnhetsfeil. Ved montering bør du plassere delene slik at de flatene brukerne oftest kommer i kontakt med, er glattest mulig. Tverrliggeren (den vannrette bjelken) i huskestativer bør ha så få kvister som mulig, og trevirke med mange kvister bør derfor ikke brukes til dette formålet. Deler som blir skadet under montering, bør byttes ut. Samtlige deler skal oljes. Hvis det er fliser, hakk, eller andre skarpe og potensielt farlige kanter, enten i det leverte trevirket eller som følge av monteringen, skal disse jevnes ut ved hjelp av en fil, pusses ned med sandpapir og beskyttes med treolje, beis eller lignende. Etter fullført montering skal ubrukt trevirke avfallssorteres etter gjeldende regler. Brenn aldri malte eller impregnerte deler da dette kan forurense miljøet og være skadelig for folk i nærheten. Det er heller ikke tillatt å brenne slikt trevirke i vanlige vedfyringsovner. III. Sikkerhet ved montering 1. Før monteringen starter, bør du sette deg inn i instruksjonene og hva som følger med i monteringssettet. Kontakt produsenten eller leverandøren hvis du skulle oppdage at det mangler noe. Følg monteringsanvisningene nøye. 2. Bruk kun de komponentene og monteringsdelene som følger med. 3. Du trenger følgende verktøy: drill, skrutrekker, hammer, målebånd, vater, trefil, metallfil, blyant og sag. 4. Klargjør underlaget og finn fram alt du trenger av verktøy før monteringen starter. Monteringen krever minst to personer for å løfte og sette sammen de ulike delene. 5. Barn må holdes på trygg avstand fra lekeapparatet mens arbeidet pågår. Vær spesielt forsiktig når du løfter tunge deler, borer hull og monterer metalldeler med skrutrekker. Utvis forsiktighet og følg eventuelle sikkerhetsinstruksjoner for de forskjellige verktøyene. Bruk verneutstyr under monteringen. 6. Ikke gå inn i eller klatre opp på lekeapparatet før det er ferdig montert. 7. Forankring i underlaget: Det monterte apparatet skal plasseres på et stabilt underlag og vatres opp før det forankres i underlaget ved hjelp av de medfølgende monteringsdelene og i henhold til instruksjonene. Dersom lekeapparatet står på et mykt eller ustabilt underlag, eller det er fare for erosjon, bør apparatet forankres i et betongfundament. Vær oppmerksom på at betongfundamentet må graves ned i bakken, slik at det ikke utgjør noen fare for barna som bruker lekeapparatet. 8. Alle potensielt farlige deler og rester etter monteringen, f.eks. skruer og metalldeler, må fjernes, og metalldeler som stikker ut, må rundes av med en metallfil og beskyttes mot rust med f.eks. en egnet lakk. 9. Vær spesielt oppmerksom ved montering av seter til husker. Krokene skal festes loddrett i tverrliggeren og skrus helt gjennom denne. Enden på skruene skal beskyttes med skruedeksler. Avstanden fra setet til bakken skal være minst 35 cm. Minste avstand mellom setet og stativkonstruksjonen er 30 cm, mellom festepunktene for husker i tverrliggeren minst 50 cm, og mellom to seter minst 45 cm. 10. Alle endringer i lekeapparatet (f.eks. montering av ekstrautstyr) skal gjøres i henhold til produsentens anvisninger. Av sikkerhetshensyn skal komponenter fra andre leverandører, f.eks. seter, tau, stiger og andre elementer som ikke følger med i settet, ikke monteres på Jabos lekeapparater. Eventuelle klatretau eller taustiger skal festes i begge ender for å hindre ukontrollerte bevegelser og redusere faren for knuter på tauene. Ved montering skal retningslinjene i monteringsanvisningene følges nøye. Ikke minst gjelder dette anvisningene for boring av hull og festing av skruer samt bruk av riktige bits og annet verktøy. Ved forboring av skruehull skal disse bores 10 mm grunnere enn lengden på den aktuelle skruen. Ved boring av hull i huskestativets tverrliggeren må du først kontrollere at tverrliggeren er skikkelig festet. Vær nøyaktig når du borer, og følg instruksjonene nøye. De medfølgende monteringsdelene skal brukes ved montering. Hvis det er behov for tilleggsdeler, må du kontrollere disse med hensyn til type og dimensjon og påse at tilleggsdelene ikke er mindre robuste enn monteringsdelene som følger med. I henhold til PN-EN 71-standarden skal du følge produsentens retningslinjer for avstander mellom og festing av de ulike delene. IV. Vedlikehold, kontroll og reparasjoner av lekeapparatet Lekeapparatet bør kontrolleres før hver bruk. I tillegg bør de forskjellige delene og hele apparatet kontrolleres grundig før hver nye sesong og minst to ganger i måneden i sesongen. Ved kontroll bør du spesielt se over tredelene og kontrollere disse for skader, råte, soppdannelse osv.). Eventuelle deler som har slike skader, bør umiddelbart skiftes ut. Se også over overflatene på alle deler av tre. Dersom malingen eller impregneringen er slitt av eller avskallet, bør disse behandles på nytt. Treverk skal også undersøkes for fliser og andre potensielt farlige endringer i overflaten. Eventuelle fliser files ned med en trefil og pusses med sandpapir før området settes inn med treolje, beis eller lignende. Ca. tre måneder etter montering skal du gå over alle monteringsdeler av metall (bolter, skruer, kroker, forankringer i bakken osv.) og sørge for at disse er skrudd skikkelig fast. Kontrollen bør gjentas minst to ganger årlig. Alle bærende deler, seter, kroker, holdere, klatrevegger og elementer som er forankret i bakken, skal kontrolleres for rust, skader, ødeleggelser og deformeringer. Dersom du oppdager slike skader, må de aktuelle delene skiftes ut. Kontroller også at disse delene er riktig festet og sitter godt. Tau og krokers bæreevne skal testes. Hvis tauene viser tegn på slitasje (kontroller de delene av tauet som er utsatt for friksjon, f.eks. ved kroker og seter), eller kroker eller lignende er rustet eller deformert, skal de skiftes ut. Det samme gjelder for sikkerhetsseler i småbarnsseter. Dersom du finner slitte deler eller ødelagte fibre, må den aktuelle delen skiftes ut.

5 Festene mellom sklien og lekeapparatet må kontrolleres. Det samme gjelder festene på andre fastmonterte elementer (teleskoper, ratt, hjul osv). Skru fast eventuelle løse deler. Alle skruedeksler og skarpe kanter skal inspireres og skiftes ut ved behov. Kontroller til slutt at hele lekeapparatet står stabilt og er i vater. V. Rengjøring av lekeapparatet Alle deler av lekeapparatet kan vaskes med vann. Tekstile deler kan også rengjøres med vann tilsatt et mildt vaskemiddel. Vær forsiktig, slik at du ikke skader overflaten når du rengjør den. Ikke bruk vaskemiddel eller grove skrubberedskaper på deler av tre. VI. Oppbevaring etter sesongen Lekeapparatet trenger ikke å demonteres før vinteren, men så sant det er mulig, anbefaler vi å demontere sklier, presenninger, huskeseter med tau, teleskoper, ratt og andre avtakbare deler og oppbevare dem innendørs. VII. Sikkerhet ved bruk Barn som leker på lekeapparatet, bør alltid ha tilsyn av en voksen. Unngå bruk av lekeapparatet i dårlig vær, spesielt når det regner. Dette fordi deler av lekeapparatet, som gulvplanker og gulv i sandkasser, kan bli glatte og dermed farlige for brukerne. Viktige å huske på ved barns lek i lekeapparatet: Før leken starter, bør en voksen forklare barna hvordan lekeapparatet skal brukes, hva de bør være forsiktig med, hva de får lov og ikke får lov til å gjøre, og potensielle farer ved feil bruk av lekeapparatet. Barna skal følge de voksnes instruksjoner. Barna bør være kledd etter været, i klær som gir god bevegelsefrihet, men som ikke har løse deler som hetter, belter osv. De bør heller ikke ha skjerf eller annet hengende fra halsen. Barna bør få beskjed på forhånd om at de ikke skal hoppe fra husker i fart. De skal sitte på husken med hele kroppsvekten midt på setet, ikke huske for høyt og holde avstand fra husker som er i bevegelse. De skal heller ikke sette tomme husker i fart eller henge «opp-ned» fra husken. To barn skal ikke sitte på husken samtidig. En voksen bør videre forklare barna hva hver enkelt del av lekeapparatet skal brukes til, og at det er viktig å holde seg til tiltenkt bruk. Den voksne bør forklare barna hvorfor det kan være farlig å bruke lekeapparatene feil, og hva slags skader de kan pådra seg hvis de for eksempel henger fra stativet, sklir baklengs på sklien e.l. Det er ikke tillatt å helle vann på sklien. Barna skal informeres om hvor mange barn på maks. 50 kg som kan leke på et standard lekeapparat med tårn samtidig. Oppbevar monteringsanvisningene for framtidig bruk.

6 SVENSKA LEKPLATS INSTALLATIONSANVISNINGAR VIKTIGT! Endast för hushållsbruk. Endast för utomhusbruk. Endast för barn äldre än 3 år. Risk för fallskador och/eller slagskador. Högsta tillåtna användarvikt är 50 kg. Högst 4 användare får vistas på lekplatsen samtidigt. OBS! Alla delar ska oljas in innan montering. Tack för att du valt en lekplats från Jabo. Det är ett bra val och en god investering för många års användning. Jabos produkter tillverkas med största möjliga omsorg om användarnas säkerhet. Det är dock viktigt att du noga läser anvisningarna rörande korrekt och säker användning av lekplatsen. Kom ihåg att Jabos produkter inte är avsedda att användas som offentliga lekplatser, utan är avsedda att användas i privata trädgårdar, utanför byggnader och anläggningar. Medföljande tillbehör är endast avsedda för montering på lekplatsens trädetaljer. Tillbehör ska inte monteras på andra trädelar än dem som levereras av Jabo eller dess auktoriserade återförsäljare. Följ monteringsanvisningarna exakt vid montering av lekplats från Jabo. Kontakta leverantören om du är osäker. SÄKERHETSANVISNINGAR I. Förberedelse av monteringsområdet En säkerhetszon som sträcker sig 200 cm ut från lekplatsens delar på alla sidor måste förberedas. Inga fast installerade eller lösa element, som kan medföra risk för olycka, får placeras i denna zon. Vi rekommenderar att lekplatsen om möjligt placeras skyddat från sol och vind. Vi rekommenderar att rutschbanor inte placeras vända åt söder. De kan bli mycket varma till följd av solstrålning, vilket kan medföra risk för brännskada. Placera lekplatsen i det förberedda området. Underlaget bör vara mjukt. Lämpligt underlag är sand, finkornigt grus, barkflisor, sågspån, kompost eller liknande. OBS! Lekplatsen ska inte placeras på asfalt, sten, betong, plattsättning eller hård mark. Lekplatsen ska inte placeras nära eller vid gångväg, väg eller liknande. II. Trä Var noga med att montera trädetaljerna korrekt på avsett ställe på lekplatsen. Trä är ett naturligt material, med kvistar och ojämnheter. Placera alltid trädelar så att användaren främst kommer i kontakt med den jämnaste sidan. Den horisontella överliggare från vilken gungor hängs ska ha så få kvistar som möjligt. Använd inte element med många kvistar för detta ändamål. Byt ut element som skadas vid installationen. Alla delar ska oljas in. Flisor, grader och liknande potentiella riskfaktorer ska avlägsnas med fil och sandpapper och sedan bättras med träolja, lasyr eller liknande. Trädetaljer från uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Bränn aldrig målade eller impregnerade trädelar, det medför miljöförorening och risk för hälsoskada. Det är förbjudet att bränna målade eller impregnerade trädelar i spis eller panna. III. Säkerhetsanvisningar för installation 1. Läs alla anvisningar noga före montering och studera de olika delarna. Kontakta återförsäljaren eller leverantören om delar saknas eller är skadade. Följ alla monteringsanvisningar. 2. Använd endast medföljande komponenter och monteringsdetaljer. 3. Verktyg som behövs är borrmaskin/skruvdragare, hammare, måttband, vattenpass, träfil, metallfil, penna och träsåg. 4. Ta fram erforderliga verktyg och förbered underlaget före monteringen. Minst 2 personer behövs för montering, för att lyfta och sammanfoga delarna. 5. Låt inte barn vistas nära lekplatsen under monteringen. Var särskilt försiktig vid uppförande av lekplatsen, lyft av tunga delar, borrning av hål samt montering av metalldelar med skruvdragare. Följ alltid eventuella säkerhetsanvisningar för verktygen. Använd lämplig skyddsutrustning under arbetet. 6. Gå inte upp på eller in i lekplatsen innan monteringen slutförts. 7. Den monterade lekplatsen ska placeras stadigt på plant underlag och säkras i marken med de medföljande markankarna, i enlighet med monteringsanvisningarna. Om marken där lekplatsen placeras är mjuk eller det finns risk för erosion, som kan påverka lekplatsens stabilitet, bör lekplatsen förankras i ett betongfundament. Observera att betongfundamentet måste placeras under mark, så att det inte utgör någon skaderisk för barn som använder lekplatsen. 8. Delar som kan medföra skaderisk, som skruvar och eventuella skadade metalldelar, måste avlägsnas eller täckas med skydd. Utstickande metalldelar ska rundas med en metallfil och rostskyddas med färg eller liknande. 9. Var särskilt försiktig vid montering av gungor. Krokar i överliggare ska monteras vertikalt och skruvas helt genom överliggaren. Skruvspetsen ska täckas med skruvskydd. Avstånd mellan gungsäte och mark ska vara minst 35 cm, mellan säte och byggnadsdel minst 30 cm, mellan gunglinornas fästpunkter i balk minst 50 cm och mellan två gungor minst 45 cm. 10. Ändra aldrig lekplatsen, till exempel genom att lägga till tillbehör, utom i enlighet med tillverkarens anvisningar. För att säkerställa att Jabo-lekplatsen bibehåller sina säkerhetsegenskaper är det inte tillåtet att montera tillbehör eller komponenter från andra tillverkare, som säten, linor, stegar och andra delar som inte är inbyggda i lekplatsen. Eventuella linor och repstegar ska fästas i både övre och nedre änden, för att förhindra okontrollerade rörelser och att linor trasslar sig. Följ alltid monteringsanvisningarna, i synnerhet anvisningarna rörande borrning av skruvhål samt skruvdragning. Använd lämpliga bits och verktyg. Skruvhål ska förborras till 10 mm mindre djup än skruvens indrivningslängd. Fixera överliggaren stadigt innan hål borras i den. Borra rakt hela vägen genom överliggaren enligt beskrivningen i anvisningarna. Använd medföljande monteringsdetaljer. Om andra monteringsdetaljer krävs, kontrollera att de är av lämplig typ och lämpliga mått, med motsvarande funktion och kapacitet som de medföljande monteringsdetaljerna. I enlighet med standard PN-EN 71, följ tillverkarens riktlinjer för avstånd mellan och metoder för fastsättning av enskilda delar. IV. Underhåll, kontroll och service av lekplats Lekplatsen ska inspekteras före varje användning. Hela lekplatsen och alla monteringsdetaljer och förband ska kontrolleras före säsongens början och minst varannan vecka under säsongen. Kontrollera träelement med avseende på skada, röta, mögel och liknande. Byt omedelbart ut delar skadade delar. Kontrollera visuellt alla trädelar med avseende på skador på färg/impregnering. Eventuella skador ska bättras med träolja, lasyr eller liknande. Kontrollera alla träelement med avseende på flisor och andra riskfaktorer. Fila och sandpappra eventuella skador och bättra med träolja, lasyr eller liknande. Cirka 3 månader efter installation ska alla förband och monteringsdetaljer av metall (skruvar, krokar, markankaren etc.) i lekplatsen kontrollera och vid behov efterdras. Denna kontroll ska upprepas minst två gånger per år. Alla lastbärande element, säten, krokar, hållare, klätterväggar och markankaren ska kontrolleras med avseende på korrosion, deformation och andra skador. Byt ut skadade delar. Kontrollera även att dessa delar är korrekt och stadigt fastsatta. Linor och krokar ska kontrolleras med avseende på skick. Kontrollera alla punkter där linor utsätts för friktion, till exempel vid krokar och säten. Byt ut slitna linor. Kontrollera krokar med avseende på deformation och korrosion. Byt ut skadade krokar. Kontrollera säkerhetsbälten i babysäten. Byt ut bälten som är slitna eller har skadade fibrer. Fastsättningen för rutschbana och andra fastmonterade delar (som teleskop, ratt etc.) ska kontrolleras och eventuella lösa förband dras åt. Alla skruvskydd och delar som kan ha vassa kanter ska kontrolleras och vid behov bytas ut.slutligen ska hela lekplatsens stabilitet och rakhet kontrolleras.

7 V. Rengöring av lekplatsens delar Alla delar av lekplatsen kan rengöras med vatten, eventuellt tillsatt med milt rengöringsmedel. Var försiktig så att inga ytor skadas vid rengöringen. Använd inte slipande material eller starka rengöringsmedel för att rengöra trädelar. VI. Förvaring efter säsongens slut Inga delar av lekplatsen behöver demonteras under vintern, men vi rekommenderar att rutschbanor, presenningtak, gungor med linor, teleskop, rattar och andra löstagbara delar demonteras och förvaras under tak. VII. Säkerhetsanvisningar för användning Barn får använda lekplatsen endast under övervakning av vuxen. Vi rekommenderar att lekplatsen inte används i dåligt väder, i synnerhet inte när det regnar, eftersom många delar av lekplatsen, som golvplankor och brädor i sandlådor, blir hala när de är våta, vilket medför risk för halkolyckor. Nedanstående anvisningar ska följas när lekplatsen används. - Före lek ska barn instrueras av vuxen rörande användning av lekplatsen, med information om vad som är tillåtet och inte tillåtet samt rörande potentiella faror och risker med felaktig användning av lekplatsen. - Barn ska alltid följa anvisningarna från vuxna som övervakar användningen. - Barn ska använda lämpliga kläder för det rådande vädret. Kläder bör vara tämligen rymliga men får inte ha utstickande eller lösa delar, som huvor eller skärp. Halsdukar och liknande får inte användas. Barn ska i förväg informeras om att det inte är tillåtet att hoppa från gungor och liknande, om att de ska gunga sittande med hela kroppsvikten centrerad på sätet samt om att det är viktigt att inte gunga för högt och att inte komma för nära gungor som är i rörelse. De ska informeras om att det är förbjudet att svänga med tomma gungor och att hänga eller klänga på gungsätena. Gungor får endast användas av ett barn i taget. Barn ska informeras om de olika delarnas funktion och syfte och om att delarna får användas endast på avsett sätt, om risker med felaktig användning av de olika delarna samt om skador som kan uppstå. De ska också informeras om beteenden som medför risk för personskada, som att hänga från lekplatsens delar, att åka rutschbana baklänges eller i annan ställning än sittande etc. Det är förbjudet att hälla vatten på rutschbanan. Barn ska informeras om hur många barn med vikt högst 50 kg som får vistas samtidigt på en standardlekplats med torn. Spara monteringsanvisningarna för framtida behov.

8 x W20 x x T S L P17 2 Ø Ø5, Ø x38 PH PZ TX TX LEKBORG 1 LITEN

9 SD PLT Z UC x6 MG LEKBORG 1 LITEN 3

10 H60 Ø5,5 5 5 H16 Ø5,5 x Ø3 H50 x8 H80 FI 3 Ø10 FI 10 Ø5, H58 Ø5,5 H60 Ø5,5 H80 Ø5,5 x5 4 LEKBORG 1 LITEN

11 5 7 x 7 cm Lp. Wymiary [mm] szt. 1 70x70350mm 4 3,2 x 5,8 cm Lp. Wymiary [mm] szt. 2 32x58200mm x58000mm x58x840mm x58x828mm x58x780mm x58x690mm x5850mm x5800mm 1 1,6 x 9,0 cm Lp. Wymiary [mm] szt x90000mm x90x600mm x90x560mm 2 LEKBORG 1 LITEN 5

12 6 01 H80 Ø5,5 a = a 1170!! *2 = 8 x8*2 = ,0x7,035cm 1170! *2 = ,6x9,000cm H16 Ø5, ,6x9,000cm x LEKBORG 1 LITEN

13 H80 Ø5,5 10 1,6x9,000cm x8 04 H80 Ø5, x8 LEKBORG 1 LITEN 7

14 Ø10 FI ,2x5,8x82,8cm 16 L S50 P17 S50 P17 L ,2x5,8x82,8cm LEKBORG 1 LITEN

15 9 1. H16 Ø5,5 x ,6x9,000cm x a a a a a!!!min 13mm< a <!!!max 15mm 0 3 3,2x5,800cm x5 H80 Ø5, LEKBORG 1 LITEN 9

16 H80 Ø5, ,2x5,80cm 8 3,2x5,85cm H60 Ø5, ,2x5,8x69cm! T T60 10 LEKBORG 1 LITEN

17 11 11 H16 Ø5, ,6x9,0x60cm x7 a a a a a!!!min 13mm< a <!!!max 15mm 8 12 H16 Ø5, ,6x9,0x60cm x3 a!!!min 13mm< a <!!!max 15mm a 2 LEKBORG 1 LITEN 11

18 12 13 H16 Ø5, ,6x9,0x60cm x Ø3 H50 x8 FI 3 max 20mm 2 3,2x5,820cm SD x8 12 LEKBORG 1 LITEN

19 13 15 H60 Ø5,5 T60 T60 6 3,2x5,8x78cm H16 Ø5, ,6x9,0x56cm H58 Ø5,5 4 3,2x5,8x84cm *2=8 *2=4 LEKBORG 1 LITEN 13

20 H16 Ø5,5 x ,6x9,000cm x x H80 Ø5, LEKBORG 1 LITEN

21 H60 Ø5,5 2 T UC x6 T Z a a = a a W20 LEKBORG 1 LITEN 15

22 H60 Ø5,5 x8 2. P17 T60 P17 x8 MG T60 x8 22 PLT W20 16 LEKBORG 1 LITEN

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Leverantörsbruksanvisning

Leverantörsbruksanvisning November 2010 1.640 DK SE NO Facade- og byggeplader Leverandørbrugsanvisning Fasad- och byggskivor Leverantörsbruksanvisning Fasade- og byggeplater Leverandørbruksanvisning 1 2 Dansk Facade- og byggeplader

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

BRUGSANVISNING STIGER

BRUGSANVISNING STIGER DK BRUGSANVISNING STIGER LÆS BRUGSANVISNING INDEN ANVENDELSE! Opbevar den til fremtidig behov. FØR BRUG a) Sørg for, at du er i stand til at anvende stigen. Visse helbredstilstande og visse lægemidler,

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus 1500 Verktyg & utrustning Måttband Arbetshandskar Plast- eller gummiklubba Smörjmedel Stjärnskruvmejsel Stege Borrmaskin 8 & 10 mm betongborr Besök vår webbplats

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956018 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model A Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Oversigtstegning Tårn Gyngestativ Stige 3645 Tårn Gyngestativ Glidebane 580

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Stockscreen Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter 2 Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Kilde: Antal/højde 0.9m 1.8m Produktbeskrivelse A1 1 1 Stockscreen-plade

Læs mere

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke).

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). DK Spilleregler for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR06 + 4 x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). 1 detektor og 2 nøgler 1 skattekiste med aftagelig diamant 10 opgavekort

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Kreativ naturvidenskab! Med Videnskab & Teknologi fra LEGO Education bliver undervisningen

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Lagersalg. Vi rydder før vårsesongen!

Lagersalg. Vi rydder før vårsesongen! Lagersalg Vi rydder før vårsesongen! Art.nr 1203 Lekeapparat Vi har 1 stk! Lekeapparat med rutsjebane, tårn, hønsetrapp og lav klatrevegg. Arealbehov: 7.2 x 5.5 meter. Må stå på sand eller matter. OBS1

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater

1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater 1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater Disse instruktioner omhandler montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater. VIGTIGT! Læs instruktionerne, før monteringen påbegyndes.

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 21 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S Certifikat

Læs mere