irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com"

Transkript

1 irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING

2

3 Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre rent på. irobot Scooba er et nyt og let anvendeligt produkt, der vil ændre din måde at rengøre hårde gulve. Scooba giver dig mulighed for at tage dig af andre husholdningsopgaver, mens den udfører rengøringen. Det betyder, at du kan vaske dine hårde gulve oftere og få fl ere ting gjort. Brug et par minutter på at gennemse denne manual, så du kan blive bekendt med Scooba. Tak fordi du har valgt at tage del i irobot-revolutionen. Vi ser frem til at kunne levere endnu fl ere forrygende produkter, der vil ændre og forbedre din hverdag. På vegne af hele irobot-teamet, Colin Angle Co-Founder og CEO irobot Corporation

4 Vigtige anbefalinger Anvend kun den anbefalede mængde Scooba rengøringsmiddel eller eddike. Andre væsker kan korrodere elektriske dele, forårsage for meget skum eller forringe trækkraften, hvilket ophæver garantien. Flere oplysninger på side 14. Anvend IKKE blegemiddel i din Scooba. Blegemiddel kan beskadige robotten og ophæver garantien. Din Scooba indeholder elektroniske dele. Udsæt den IKKE for vand, hverken ved at komme den i vand eller spraye den med vand. Rengør kun med en fugtig klud. Din Scooba skal opbevares og betjenes ved stuetemperatur. Frost kan ødelægge den. Scooba anbefales ikke til ulakerede eller ubehandlede trægulve eller laminatgulve, der let beskadiges af vandholdige rengøringsmetoder. Spørg altid din gulvforhandler om den bedste rengøringsmetode. Bedste resultat TIP: Scooba er beregnet til at arbejde med 45 ml Scooba rengøringsmiddel eller 60 ml lys eddike og vand. Din Scooba kan også anvendes med almindeligt postevand. Fjern møbler, løse genstande og tæpper fra det område, der skal rengøres. Anvend Virtual Wall for at indstille din Scooba til at blive i ét rum. Tøm altid brugtvandsbeholderen og rentvandsbeholderen efter endt rengøring. Rengør brugtvandsbeholderen inden opmagasinering. Sørg for at holde hjul og børste fri for hår og stumper ved jævnligt at rense bunden af din Scooba. Fjern og rengør altid fi lteret, børsten og sugehovedet efter endt brug. Opbevar altid din Scooba, så den er tilsluttet strøm og genoplader. 4 irobot Scooba Brugervejledning

5 Indholdsfortegnelse Scoobas opbygning og lys Scoobas rengøringsteknik...8 Batteriets ydeevne...9 Indsætning og udtagning af batterier...10 Opladning af Scooba...11 Scoobas beholder Scoobas rengøringssystem...14 Scooba rengøringsmiddel Scoobas Virtuelle væg...16 Vedligeholdelse af din Scooba Undgå almindelige fejl Problemløsning Sikkerhedsvejledning

6 Scoobas opbygning Din Scooba er opbygget af to hoveddele: robotenheden og beholderen. Frigør beholder og greb Power Virtuel væg - sensor Clean/ Rengøring Gulvskraber Trappesensor Sugehoved Hovedbørste Rum til gulvskraberen Robotenhed Scoobas beholder Rum til batteri Serieport Ventil til udsugning af restvand Knap til at frigøre børste Frigør beholder og greb Filter Sugehoved Låg til brugtvandsbeholder Låg til rentvandsbeholder 6 irobot Scooba Brugervejledning

7 Scoobas lys Powerindikator Rengøringsindikator Indikerer kontrol af børste Serviceindikator Indikerer kontrol af beholder Indikerer forhindringer Power-indikator lyser Batteristatus Rengøringsindikator lyser Betydning Rød, konstant Batteriet er tomt Grøn, konstant Rengør Grøn, blinker Grøn, konstant Rød, blinker Oplader Fuldt opladet Batteriet er ikke tilsluttet Grøn, blinker Scooba tørrer sit rensehoved; rengøring næsten overstået. Advarselslamper, oversigt Se side 21 for en detaljeret oversigt. Advarselslamper Check Tank Check Brush I m Stuck Løsningsforslag Rengøringen er afsluttet. Tøm beholderne (side 12 13) Fjern og rengør børste og fi lter (side 18) Flyt og genstart din Scooba 7

8 Scoobas rengøringsteknik Scooba er en robot, der rengør gulve på en anden måde end de fl este personer. Scooba benytter irobots AWARE Robot Intelligence System til at fi nde den bedste måde at rengøre hver enkelt del af gulvet. I de fl este tilfælde vil Scooba køre over det samme område fl ere gange for at sikre en grundig rengøring. TIP: I mindre rum anvendes mindre rengøringsmiddel. Ved mindre påfyldt rengøringsmiddel afkortes Scoobas rengøringstid. Mens Scooba arbejder, udregner den den bedste rute til rengøring af gulvet og afgør hvilke rengøringsmetoder, der er mest passende: Cirkulering: Gør det muligt for Scooba at rengøre store områder effektivt. Langs væggen: Gør det muligt for Scooba at rengøre i yderkanten af rummet og omkring møbler og forhindringer. På tværs af lokalet: Gør det muligt for Scooba at rengøre nye områder, mens rummet krydses. Scooba skifter mellem de tre rengøringsmetoder under rengøringen. TIP: Det bedste resultat opnås, hvis gulvet er frit for stole, løse genstande og tæpper. Anvend den virtuelle væg til at indstille din Scooba til at blive i ét rum. 8 irobot Scooba Brugervejledning

9 Batteriets ydeevne Scooba drives af et genopladeligt batteri. Scoobas batteri har en levetid på fl ere hundrede rengøringer, inden det skal skiftes ud. Opbevaring af batteriet Batteriets bedste ydeevne opnås ved altid at opbevare det i din Scooba, mens den er sat til opladning. Opbevar ikke batteriet i din Scooba, hvis den ikke er tilsluttet strøm. Batteriets levetid Oplad Scoobas batteri helt (op til 4 timer) inden hver rengøring. Når batteriet er fuldt opladet, holder det mindst en rengøring. Såfremt Scooba ikke kan gennemføre en rengøring på et fuldt opladet batteri, bør batteriet udskiftes. 16-timers genopladning Under visse omstændigheder benytter Scooba et 16-timers program til genopladning for at forlænge batteriets levetid. Scooba bruger dette program, når den har været slukket i længere tid eller ved første opladning. Powerindikatoren blinker hurtigt og grønt under dette program. TIP: Det bedste resultat opnås ved altid at opbevare Scooba i en tilsluttet oplader. Første gang Scooba oplader batteriet, bør den efterlades natten over. 9

10 Indsætning og udtagning af batteri Indsætning af batteri i din Scooba Sæt batteriet på plads i rummet til batteriet. Sørg for at de gule batteritapper sidder fast i batterihullerne. Der skal lyde et klik, når batteriet er på plads. Gule batteritapper Batterihuller Indfør de gule batteritapper i batterihullerne Skub batteriet nedad, til der høres et klik Udtagning af batterier fra din Scooba Tag fat om batteriet, sørg for at holde batteriudløseren inde, mens batteriet trækkes op. Batteri Batteriudløser Hold batteriudløseren inde Træk batteriet op 10 irobot Scooba Brugervejledning

11 Opladning af Scooba Scoobas batteri oplades ved at sætte strømforsyningen i din Scooba. Indstil pilene på strømforsyningen og din Scooba, så de er lige over for hinanden. Scoobas Powerindikator Rød, konstant Grøn, blinker Grøn, blinker hurtigt Grøn, konstant Rød, blinker Batteristatus Batteriet er tomt Oplader 16-timers genopladning Fuldt opladet Batteri ikke tilsluttet TIP: Sørg altid for, at den grønne batteriindikator er tændt, når strømforsyningen er tilsluttet. 11

12 Scoobas beholder Scoobas beholder kan fjernes helt fra robotenheden. Scooba har en unik todelt beholder, der sikrer, at det rene vand aldrig blandes med det brugte vand, som Scooba opsamler under rengøringen. Rentvandsbeholder Rentvandsbeholderen indeholder det rengøringsmiddel og vand, som Scooba anvender til rengøring af gulvet. Før anvendelse skal beholderen fyldes med vand og 45 ml Scooba rengøringsmiddel eller 60 ml lys eddike. Fyld rentvandsbeholderen før rengøringen med din Scooba. 1 Tryk på håndtaget for at tage beholderen ud. 2 Tag beholderen ud af robotenheden. 3 Brug det medfølgende målebæger til at måle rengøringsmidlet og hæld det i rentvandsbeholderen. 4 Fyld langsomt beholderen helt op med lunkent eller koldt postevand. Tip beholderen for at sikre, at den er fyldt helt op. 5 Luk låget til rentvandsbeholderen og sæt beholderen tilbage i robotenheden. 6 Tryk beholderen ned på plads, til der høres et klik. ADVARSEL: Påfyld kun koldt eller lunkent vand. Fyld aldrig beholderen med varmt vand. ADVARSEL: Anvend kun Scooba rengøringsmiddel eller lys eddike. Scooba rengøringsmiddel er fremstillet specielt til din Scooba. Andre opløsninger kan beskadige din Scooba ved at korrodere elektriske dele, forårsage for meget skum eller forringe trækkraften. Ved brug af andre opløsninger ophæves garantien. Flere oplysninger på side irobot Scooba Brugervejledning

13 Brugtvandsbeholder Scooba påfører rengøringsopløsningen, skrubber gulvet forsigtigt og opsamler derefter det brugte vand i brugtvandsbeholderen. Beholderne skal tømmes og rengøres efter hver endt rengøring. 1 Tryk på håndtaget for at tage beholderen ud. 2 Tag beholderen ud af robotenheden. 3 Tøm brugtvandsbeholderen og rentvandsbeholderen. 4 Rengør brugtvandsbeholderen med varmt vand. 5 Tag Scoobas fi lter og sugehoved ud og rens dem. 6 Sæt beholderen tilbage i robotenheden. Tryk beholderen på plads, til der høres et klik. Brug ikke tvang 13

14 Scoobas rengøringssystem Scooba anvender fi re rengøringsmetoder ved hver rengøring Klargøring Scooba opsamler støv og snavs fra gulvet. Det er ikke nødvendigt at feje inden brug af din Scooba, medmindre der ligger småsten eller større madrester på gulvet. 2 Vask Scooba påfører hele tiden en lille mængde rengøringsvand. 3 Skrubning Scooba skrubber forsigtigt, så skidt og smuds renses væk. 4 Tørring Scoobas gulvskraber opsamler brugt vand og snavs, og gulvet efterlades tørt og rent. Scooba fortsætter rengøringen, indtil hele vaskeopløsningen i rentvandsbeholderen er anvendt (cirka 45 minutter). Når rengøringen er afsluttet, begynder Scooba at tørre gulvet. Intern rengøring Når rengøringen afsluttes, begynder din Scooba at tørre sig selv indvendigt, så overskydende væske på børster og i rengøringsmekanismen fjernes. Under denne proces blinker Scoobas rengøringsindikator. TIP: Hvis du ønsker at afbryde rengøringen manuelt, anbefaler irobot, at den interne rengøring sættes i gang først: For at starte tørringen, mens robotten rengør, tryk Clean. For at starte tørringen, mens din Scooba er slukket, tryk Power og derefter to gange på Clean. 14 irobot Scooba Brugervejledning

15 Scooba rengøringsmiddel Clorox har udviklet Scooba rengøringsmiddel specielt til anvendelse i Scooba. Rengøringsmidlet er fremstillet, så det er stærkt nok til rengøring, men sikkert i nærheden af børn og kæledyr. ADVARSEL: Anvend kun Scooba rengøringsmiddel eller lys eddike. Andre opløsninger kan beskadige din Scooba ved at korrodere elektriske dele, forårsage for meget skum eller forringe trækkraften. Anvendelse af andre opløsninger kan skade robotten og ophæver garantien. Din Scooba kan også anvendes med almindeligt postevand. Scooba rengøringsmiddel er fremstillet til at være særligt velegnet på hårde overfl ader som kakler, linoleum, vinyl, marmor, skifer, sten og lakerede trægulve. Rengøringsmidlet indeholder ikke blegemiddel. ADVARSEL: ANVEND IKKE DIN SCOOBA PÅ FØLGENDE OVERFLADER: Faste eller løse tæpper Ulakeret træ eller sten Laminat (såsom Pergo ) Scooba anbefales ikke på upolerede eller ulakerede hårde gulve, tæpper eller voksbehandlede gulve. Disse overfl ader kan blive beskadiget af vand (et ulakeret gulv har ikke en hinde af polyuretan, der sikrer gulvbelægningen mod vandskader). Derudover egner Scooba sig ikke til laminatgulve, der kan blive beskadiget af våde rengøringsmetoder. TIP: Når du anvender din Scooba på trægulve, bør gulvet tjekkes for nedslidt lakering, nøgent træ og åbne eller ulakerede samlinger. Din Scooba bør ikke anvendes til rengøring, hvis disse tilstande forekommer. Følg i stedet gulvfabrikantens rengøringsanvisninger. Godkendte rengøringsprodukter irobot anbefaler kun Scooba rengøringsmiddel eller 60 ml lys eddike til brug med din Scooba. irobot påtager sig ikke ansvaret for skader ved anvendelse af eddike på hårde gulvbelægninger. Scooba kan også anvendes med almindeligt postevand. TIP: Scooba er beregnet til at arbejde med 45 ml Scooba rengøringsmiddel eller 60 ml lys eddike og vand. Din kan også anvende din Scooba med almindeligt postevand. 15

16 Scoobas Virtuelle væg Din Scoobas Virtuelle væg skaber en usynlig mur, som Scooba ikke krydser. De usynlige mure kan indstilles til at afspærre et område, der er fra 1 meter til 2,5 meters bredde. TIP: Brug de usynlige mure til at blokere døråbninger og til at forhindre, at din Scooba kommer i kontakt med ledninger. Den virtuelle væg-stråle har form som et nøglehul. En lille stråle forhindrer din Scooba i at støde ind i de usynlige mure, mens et større snit afspærrer områder, hvor du ikke ønsker, at din Scooba bevæger sig hen. Den virtuelle væg kræver 2 D -batterier. De usynlige mure fjernes automatisk, når rengøringen afsluttes. TIP: Det bedste resultat opnås ved at placere den virtuelle væg uden for den indgang, som du vil afspærre og ved altid at placere den virtuelle væg så tæt på som muligt. 16 irobot Scooba Brugervejledning

17 Vedligeholdelse af din Scooba For at sikre at din Scooba altid yder maksimalt, bør følgende vedligeholdelse udføres efter hver rengøring: Rengør Scoobas brugtvandsbeholder 1 Fyld brugtvandsbeholderen halvt med vand. 2 Tøm og skyl brugtvandsbeholderen. Rens Scoobas filter 1 Fjern fi lteret. 2 Skyld under varmt vand. 3 Sæt fi lteret tilbage. ADVARSEL: Scooba indeholder elektroniske dele, der kan beskadiges af vand og andre væsker. Bunden og toppen af din Scooba bør kun rengøres med en fugtig klud. Undgå at hælde eller spraye vand ud over din Scooba, bortset fra direkte ned i vandbeholderne. 17

18 Skyl altid Scoobas børste efter brug Scoobas børste sidder placeret i rummet rengøringshoved. Der opnås adgang til rengøringshovedet via Scoobas indvendige rum, så beholderen skal være åben, når rengøringshovedet fjernes og isættes. 1 Tryk på knappen til at frigøre børsten for at fjerne rengøringshovedet. 2 Åbn rengøringshovedet og tag børsten ud. 3 Skyl rengøringshovedet og børsten under varmt vand. 4 Sæt rengøringshovedet tilbage i din Scooba. Skyl altid din Scoobas sugehoved efter brug 1 Løsn sugehovedet. 2 Skyld under varmt vand. 3 Sæt sugehovedet tilbage. Brug ikke tvang. 18 irobot Scooba Brugervejledning

19 Undgå almindelige fejl Din irobot Scooba rengør ikke effektivt, hvis batteriet, rengøringshovedet, fi lteret eller sugehovedet ikke er sat rigtigt i. Her følger nogle almindelige fejl, som let kan undgås for at sikre et optimalt resultat. Sørg for at batteriet er korrekt sat i Når batteriet er korrekt sat i, passer de gule batteritapper ind i batterihullerne. 4 Correct Korrekt X Forkert Incorrect Fastgør rengøringshovedet Når rengøringshovedet er korrekt fastgjort høres et klik. Dette udføres lettest ved at trykke ned på robotenheden, mens rengøringshovedet fastgøres. 4 Correct Korrekt X Forkert Incorrect 19

20 Genindsættelse af filteret Sørg for at genindsætte fi lteret efter rensning. Sørg for at det sidder ordentligt, men tving det aldrig på plads. 4 Correct Korrekt X Forkert Incorrect Sæt sugehovedet på plads Sæt altid sugehovedet på igen, og sørg for at det sidder korrekt. Tving ikke sugehovedet på plads. 4 Correct Korrekt X Forkert Incorrect 20 irobot Scooba Brugervejledning

21 Problemløsning Advarselslamper Scooba har fl ere advarselslamper, der angiver, at robotten kræver assistance. Powerindikator Clean/ Rengøringsindikator Indikerer kontrol af børste Serviceindikator Indikerer kontrol af beholder Indikerer forhindringer Mulig årsag Løsningsforslag Check Brush Børsten sidder fast Fjern og rengør Scoobas børste og rengøringshoved. Når rengøringshovedet og beholderen er fjernet vendes din Scooba, og området omkring rengøringshovedet efterses og rengøres. Check Tank Power (Rød) Rengøringshovedet er ikke korrekt fastgjort Filteret mangler Beholderen sidder ikke i robotten Rengøringen er fuldført Pumpen skal spædes Fjern og sæt rengøringshovedet på igen. (side 18) Fjern, rengør og genindsæt fi lteret. Sørg for at fi lteret sidder rigtigt. (side 17) Sæt beholderen i robotten og sørg for, at låget er omhyggeligt lukket. Tøm brugtvands- og rentvandsbeholderen (se side 23 for fl ere løsningsforslag) Spæd Scoobas pumpe med den medfølgende sugekolbe. (Se side 24 for detaljer) Batteriet er brugt Genoplad Scoobas batteri. (Side 11) 21

22 I m stuck (jeg er gået i stå) Når din Scooba er gået i stå, gør robotten opmærksom på, hvad problemet er ved at sige åh-åh! efterfulgt af et antal bip. Tæl antallet af bip, der følger efter åh-åh! og konsulter oversigten nedenfor for at afgøre, hvorfor din Scooba er gået i stå. Når I m Stuck lyser, skal du som regel fl ytte din Scooba og genstarte den. Advarselslamper I m Stuck Mulig årsag Ét af Scoobas hjul har mistet gulvkontakten (1 bip) Forhjulet sidder fast (2 bip) Stødlisteproblem (3 bip) Scoobas trappesensorer er beskidte eller virker ikke (4 bip) Venstre eller højre hjul virker ikke (5 bip) Løsningsforslag Servicekoder Scooba fortæller dig, at noget er galt, ved at tænde serviceindikatoren og udsende 4-tone-alarm, der efterfølges af et antal bip. Efterse Scoobas hjul. Skub hvert enkelt hjul op og ned, sæt robotten tilbage på gulvet og tryk på Clean. Sørg for at forhjulet kan dreje frit. Skub forsigtigt hjulet op og ned. Forhjulet kan let tages af, rengøres og sættes tilbage. Slå let på stødlisten for at sikre, at den bevæger sig frem og tilbage. Efterse stødlistens kanter for snavs. Rengør trappesensorerne med en vatpind (se sensorernes placering på side 6). Trappesensorerne sidder på stødlisten og nås ved at vende Scooba på hovedet. Efterse din Scoobas hjul. Kør hjulene rundt manuelt for at sikre, at der er modstand. Hvis der ikke er modstand, eller hvis et af dem sidder fast og du ikke kan løse problemet, skal du kontakte den nærmeste forhandler. Se oversigten nedenfor for at løse problemet. Søg hjælp på hvis problemet fortsætter. Antal bip efter Mulig årsag Løsningsforslag alarm 1 Pumpen virker ikke Kontakt den nærmeste forhandler. 2 Opsugningen virker Kontakt den nærmeste forhandler. ikke 3 Batteriet virker ikke Kontakt den nærmeste forhandler. 4 Opladeren virker ikke Kontakt den nærmeste forhandler. 5 Batteriet er for varmt Undersøg om din Scooba er blevet påfyldt varmt vand eller sat til genopladning på et varmt sted. Vent til din Scooba og batteriet er afkølet og forsøg igen. 22 irobot Scooba Brugervejledning

23 Check Tank (tjek beholder) Normalt lyser Check Tank, når rentvandsbeholderen er tom, eller brugtvandsbeholderen er fuld. Hvis dette ikke er tilfældet, og Check Tank alligevel lyser, følg nedenstående tre trin for at løse problemet. 1 Efterse og rengør beholdernes ventil til opsuning af restvand med en fugtig klud. Ventil til opsuning af restvand Knap til at frigøre børste 2 Sørg for at batteri, fi lter og sugehoved sidder korrekt, og at beholderen er lukket helt tæt. Batteri Filter Sugehoved 3 Hæld cirka 250 ml koldt vand i rentvandsbeholderen, ryst kraftigt og tøm den for eventuel snavs. Påfyld atter Scooba rengøringsmiddel eller eddike. Hvis batteriets tapper ikke sidder fast i batterihullerne, er det muligt, at beholderen og robotenheden ikke er ordentligt forbundet. 23

24 4 At spæde pumpen - Scoobas kraftfulde rengøringssystem benytter en pumpe, der sender vaskevandet fra beholderen ud på gulvet. For at spæde pumpen sættes den medfølgende sugekolbe ud over ventilen til opsuning af restvand. Send luft gennem Scoobas pumpe 3 eller 4 gange. Ventil til opsuning af restvand Almindelig problemløsning Problem Mulig årsag Løsningsforslag Scooba påbegynder ikke rengøringen Der kommer for meget skum ud af din Scooba Rengøringshovedet virker ikke Din Scooba er ikke tændt Tryk Power og derefter Clean for at starte rengøringen. Batteriet er ikke opladet Oplad batteriet. (Side 11) Batteriet sidder ikke korrekt Der er for meget koncentreret rengøringsmiddel i rentvandsbeholderen Rengøringshovedet lukker ikke tæt over børsten Fjern batteriet og sørg for at batteriets tapper sidder fast i batterihullerne, inden beholderen lukkes. Tøm og skyl rentvandsbeholderen grundigt. Når beholderen fyldes igen, er det vigtigt at sørge for, at der kun anvendes 45 ml Scooba rengøringsmiddel, og at beholderen fyldes helt til kanten med vand. Mens beholderen er åben, føres rengøringshovedet ud af din Scooba. Pres rengøringshovedet så det er helt tæt lukket over børsten, inden det sættes på plads igen. 24 irobot Scooba Brugervejledning

25 Vigtig sikkerhedsvejledning ADVARSEL: BLOT IKKE SCOOBAS ELEKTRONISKE DELE, BATTERI ELLER OPLADER. UDFØR IKKE SELV SERVICE PÅ INDRE DELE. OVERLAD SERVICE TIL KVALIFICEREDE MERBEJDERE. OPLAD KUN MED ALMINDELIG STRØM (230 V AC). Betjen altid din Scooba med forsigtighed. For at mindske risikoen for skader bør du følge disse sikkerhedsforanstaltninger, når du indstiller, anvender og vedligeholder din Scooba: GENERELLE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER Læs hele sikkerheds- og betjeningsvejledningen inden betjening af din Scooba. Gem sikkerheds- og betjeningsvejledningen til senere brug. Læg mærke til alle advarsler på din Scooba, på batteriet, på opladeren og i brugervejledningen. Følg betjenings- og anvendelsesvejledningerne. Overlad al speciel service til uddannede servicemedarbejdere. Gulvet kan være glat under rengøring og efter endt rengøring. Det er forskelligt, hvor længe det tager at tørre. SCOOBAS BATTERI OG GENOPLADNING Tilslut kun til strømkilder som angivet på typeskiltet. Hvis du ikke kender den aktuelle strømforsyning i dit hjem, kan du kontakte leverandøren. Oplad kun ved brug af et almindeligt 220 V-stik. Produktet må ikke anvendes ved hjælp af en adapter. Brug af adaptere ophæver øjeblikkeligt garantien. Anvend kun den medfølgende oplader sammen med dette produkt. Anvend aldrig en strømforsyning med beskadiget ledning eller stik. Oplad kun indendørs. Håndter altid opladere med tørre hænder. Frakobl altid din Scooba fra opladeren inden rengøring. 25

26 RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSE Scooba er udelukkende beregnet til indendørs, privat brug. Anvend kun anerkendte rengøringsprodukter. Anvendelse af andre rengøringsprodukter ophæver garantien. En Scooba er ikke legetøj. Sid eller stå ikke på maskinen. Små børn og kæledyr bør holdes under opsyn, når din Scooba arbejder. Brug kun en fugtig klud til rengøring. Hæld eller sprøjt ikke vand ud over din Scooba. Brug ikke denne maskine til opsamling af brændende eller rygende materiale. Brug ikke denne maskine til at opsamle lækager af blegemiddel, maling eller andre kemikalier. Inden anvendelse af denne enhed, skal ting som tøj, papir, ledninger og skrøbelige genstande fjernes. Hvis din Scooba kører over en ledning og trækker i den, er der risiko for, at noget vælter ned. Hvis det rum, der ønskes rengjort, har en balkon, bør der anvendes en fysisk blokade for at forhindre adgang og sørge for en sikker betjening. Anvend ikke denne maskine til opsamling af brændbare væsker såsom benzin. Fjern altid batteriet inden længere tids opbevaring eller transport. Betjen kun din Scooba ved stuetemperatur. Frost og høj varme kan beskadige din Scooba. 26 irobot Scooba Brugervejledning 2007 irobot Corporation, 63 South Avenue, Burlington, MA Alle rettigheder forbeholdes. irobot, Scooba og Virtual Wall er registrerede varemærker fra irobot Corporation. US Pat. Nr. 6,690,134 6,809,490 6,594,844. Andre patenter under behandling. Pergo er et registreret varemærke fra Pergo Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Din brugermanual IROBOT ROOMBA 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/2321003

Din brugermanual IROBOT ROOMBA 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/2321003 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

500 Series. Brugervejledning

500 Series. Brugervejledning 500 Series Brugervejledning Kære irobot Roomba-bruger, Velkommen til irobots verden! Som ejer af en irobot Roomba støvsugerrobot er du blevet del af et verdensomspændende netværk, der ønsker mere fritid.

Læs mere

GULVVASKEROBOT. 300-serien

GULVVASKEROBOT. 300-serien GULVVASKEROBOT 300-serien Brugervejledning Kære Scooba-ejer Tillykke og velkommen til irobots verden! Du er blevet en del af den stadigt voksende gruppe mennesker, der har opdaget en smartere måde at gøre

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

gulvvaskende robot 200-serien Brugervejledning

gulvvaskende robot 200-serien Brugervejledning gulvvaskende robot 200-serien Brugervejledning Kære Scooba-ejer Tillykke og velkommen til irobots verden! Du har sluttet dig til det stigende antal af personer, der har opdaget en smartere måde at gøre

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE

irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE MANUAL DO UTILIZADOR INSTRUKCJA OBŁUGI PRZEZNACZONA DLA WŁAŚCICIELA

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Betjeningsvejledning DK

Betjeningsvejledning DK Version 09.1 Betjeningsvejledning DK Auto Cleaner 688 Den intelligente støvsuger som kan bruges næsten overalt. Støvsugeren må kun bruges indendørs. Støvsugeren kan rengøre alle typer af gulve såsom træ,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Brugervejledning

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Brugervejledning Roomba Støvsugerrobot 700-serien Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak, fordi du har valgt den nye generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 5 millioner

Læs mere

Velkommen! Kære Scooba-ejer,

Velkommen! Kære Scooba-ejer, EJERMANUAL Velkommen! DA Kære Scooba-ejer, Tillykke med købet af en irobot Scooba og velkommen i irobot-familien! Du er blevet en del af et fællesskab - 10 millioner, og der kommer flere til - der har

Læs mere

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning Roomba Robotstøvsuger Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 7.5 millioner på verdensplan

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning Roomba Støvsugerrobot Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 4 millioner på verdensplan

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

CUBETON. OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten. 3-i-1 Damp Moppe Ultra. Brugsanvisning Model.

CUBETON. OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten. 3-i-1 Damp Moppe Ultra. Brugsanvisning Model. Brugsanvisning Model. JC-210 OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten Læs venligst hele brugsanvisningen inden Damp Moppen tages i brug. Anvend kun Damp Moppen som

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station

Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station Manual INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONALE SIKKERHEDSREGLER------------------------------ 2 * Sikkerhedsregler * Batteri og opladningsinstruktion SYMBOLFORKLARING

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

DK: JET-DRYER II. - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti.

DK: JET-DRYER II. - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti. 1 DK: JET-DRYER II - Dette apparat bør installeres af en kvalificeret tekniker af hensyn til sikkerhed og garanti. - Læs denne manual grundigt igennem inden ibrugtagning, og gem den til senere brug. Indhold:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK MANUAL Golf Vogn 105 J Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 33_016 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere