irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com"

Transkript

1 irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING

2

3 Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre rent på. irobot Scooba er et nyt og let anvendeligt produkt, der vil ændre din måde at rengøre hårde gulve. Scooba giver dig mulighed for at tage dig af andre husholdningsopgaver, mens den udfører rengøringen. Det betyder, at du kan vaske dine hårde gulve oftere og få fl ere ting gjort. Brug et par minutter på at gennemse denne manual, så du kan blive bekendt med Scooba. Tak fordi du har valgt at tage del i irobot-revolutionen. Vi ser frem til at kunne levere endnu fl ere forrygende produkter, der vil ændre og forbedre din hverdag. På vegne af hele irobot-teamet, Colin Angle Co-Founder og CEO irobot Corporation

4 Vigtige anbefalinger Anvend kun den anbefalede mængde Scooba rengøringsmiddel eller eddike. Andre væsker kan korrodere elektriske dele, forårsage for meget skum eller forringe trækkraften, hvilket ophæver garantien. Flere oplysninger på side 14. Anvend IKKE blegemiddel i din Scooba. Blegemiddel kan beskadige robotten og ophæver garantien. Din Scooba indeholder elektroniske dele. Udsæt den IKKE for vand, hverken ved at komme den i vand eller spraye den med vand. Rengør kun med en fugtig klud. Din Scooba skal opbevares og betjenes ved stuetemperatur. Frost kan ødelægge den. Scooba anbefales ikke til ulakerede eller ubehandlede trægulve eller laminatgulve, der let beskadiges af vandholdige rengøringsmetoder. Spørg altid din gulvforhandler om den bedste rengøringsmetode. Bedste resultat TIP: Scooba er beregnet til at arbejde med 45 ml Scooba rengøringsmiddel eller 60 ml lys eddike og vand. Din Scooba kan også anvendes med almindeligt postevand. Fjern møbler, løse genstande og tæpper fra det område, der skal rengøres. Anvend Virtual Wall for at indstille din Scooba til at blive i ét rum. Tøm altid brugtvandsbeholderen og rentvandsbeholderen efter endt rengøring. Rengør brugtvandsbeholderen inden opmagasinering. Sørg for at holde hjul og børste fri for hår og stumper ved jævnligt at rense bunden af din Scooba. Fjern og rengør altid fi lteret, børsten og sugehovedet efter endt brug. Opbevar altid din Scooba, så den er tilsluttet strøm og genoplader. 4 irobot Scooba Brugervejledning

5 Indholdsfortegnelse Scoobas opbygning og lys Scoobas rengøringsteknik...8 Batteriets ydeevne...9 Indsætning og udtagning af batterier...10 Opladning af Scooba...11 Scoobas beholder Scoobas rengøringssystem...14 Scooba rengøringsmiddel Scoobas Virtuelle væg...16 Vedligeholdelse af din Scooba Undgå almindelige fejl Problemløsning Sikkerhedsvejledning

6 Scoobas opbygning Din Scooba er opbygget af to hoveddele: robotenheden og beholderen. Frigør beholder og greb Power Virtuel væg - sensor Clean/ Rengøring Gulvskraber Trappesensor Sugehoved Hovedbørste Rum til gulvskraberen Robotenhed Scoobas beholder Rum til batteri Serieport Ventil til udsugning af restvand Knap til at frigøre børste Frigør beholder og greb Filter Sugehoved Låg til brugtvandsbeholder Låg til rentvandsbeholder 6 irobot Scooba Brugervejledning

7 Scoobas lys Powerindikator Rengøringsindikator Indikerer kontrol af børste Serviceindikator Indikerer kontrol af beholder Indikerer forhindringer Power-indikator lyser Batteristatus Rengøringsindikator lyser Betydning Rød, konstant Batteriet er tomt Grøn, konstant Rengør Grøn, blinker Grøn, konstant Rød, blinker Oplader Fuldt opladet Batteriet er ikke tilsluttet Grøn, blinker Scooba tørrer sit rensehoved; rengøring næsten overstået. Advarselslamper, oversigt Se side 21 for en detaljeret oversigt. Advarselslamper Check Tank Check Brush I m Stuck Løsningsforslag Rengøringen er afsluttet. Tøm beholderne (side 12 13) Fjern og rengør børste og fi lter (side 18) Flyt og genstart din Scooba 7

8 Scoobas rengøringsteknik Scooba er en robot, der rengør gulve på en anden måde end de fl este personer. Scooba benytter irobots AWARE Robot Intelligence System til at fi nde den bedste måde at rengøre hver enkelt del af gulvet. I de fl este tilfælde vil Scooba køre over det samme område fl ere gange for at sikre en grundig rengøring. TIP: I mindre rum anvendes mindre rengøringsmiddel. Ved mindre påfyldt rengøringsmiddel afkortes Scoobas rengøringstid. Mens Scooba arbejder, udregner den den bedste rute til rengøring af gulvet og afgør hvilke rengøringsmetoder, der er mest passende: Cirkulering: Gør det muligt for Scooba at rengøre store områder effektivt. Langs væggen: Gør det muligt for Scooba at rengøre i yderkanten af rummet og omkring møbler og forhindringer. På tværs af lokalet: Gør det muligt for Scooba at rengøre nye områder, mens rummet krydses. Scooba skifter mellem de tre rengøringsmetoder under rengøringen. TIP: Det bedste resultat opnås, hvis gulvet er frit for stole, løse genstande og tæpper. Anvend den virtuelle væg til at indstille din Scooba til at blive i ét rum. 8 irobot Scooba Brugervejledning

9 Batteriets ydeevne Scooba drives af et genopladeligt batteri. Scoobas batteri har en levetid på fl ere hundrede rengøringer, inden det skal skiftes ud. Opbevaring af batteriet Batteriets bedste ydeevne opnås ved altid at opbevare det i din Scooba, mens den er sat til opladning. Opbevar ikke batteriet i din Scooba, hvis den ikke er tilsluttet strøm. Batteriets levetid Oplad Scoobas batteri helt (op til 4 timer) inden hver rengøring. Når batteriet er fuldt opladet, holder det mindst en rengøring. Såfremt Scooba ikke kan gennemføre en rengøring på et fuldt opladet batteri, bør batteriet udskiftes. 16-timers genopladning Under visse omstændigheder benytter Scooba et 16-timers program til genopladning for at forlænge batteriets levetid. Scooba bruger dette program, når den har været slukket i længere tid eller ved første opladning. Powerindikatoren blinker hurtigt og grønt under dette program. TIP: Det bedste resultat opnås ved altid at opbevare Scooba i en tilsluttet oplader. Første gang Scooba oplader batteriet, bør den efterlades natten over. 9

10 Indsætning og udtagning af batteri Indsætning af batteri i din Scooba Sæt batteriet på plads i rummet til batteriet. Sørg for at de gule batteritapper sidder fast i batterihullerne. Der skal lyde et klik, når batteriet er på plads. Gule batteritapper Batterihuller Indfør de gule batteritapper i batterihullerne Skub batteriet nedad, til der høres et klik Udtagning af batterier fra din Scooba Tag fat om batteriet, sørg for at holde batteriudløseren inde, mens batteriet trækkes op. Batteri Batteriudløser Hold batteriudløseren inde Træk batteriet op 10 irobot Scooba Brugervejledning

11 Opladning af Scooba Scoobas batteri oplades ved at sætte strømforsyningen i din Scooba. Indstil pilene på strømforsyningen og din Scooba, så de er lige over for hinanden. Scoobas Powerindikator Rød, konstant Grøn, blinker Grøn, blinker hurtigt Grøn, konstant Rød, blinker Batteristatus Batteriet er tomt Oplader 16-timers genopladning Fuldt opladet Batteri ikke tilsluttet TIP: Sørg altid for, at den grønne batteriindikator er tændt, når strømforsyningen er tilsluttet. 11

12 Scoobas beholder Scoobas beholder kan fjernes helt fra robotenheden. Scooba har en unik todelt beholder, der sikrer, at det rene vand aldrig blandes med det brugte vand, som Scooba opsamler under rengøringen. Rentvandsbeholder Rentvandsbeholderen indeholder det rengøringsmiddel og vand, som Scooba anvender til rengøring af gulvet. Før anvendelse skal beholderen fyldes med vand og 45 ml Scooba rengøringsmiddel eller 60 ml lys eddike. Fyld rentvandsbeholderen før rengøringen med din Scooba. 1 Tryk på håndtaget for at tage beholderen ud. 2 Tag beholderen ud af robotenheden. 3 Brug det medfølgende målebæger til at måle rengøringsmidlet og hæld det i rentvandsbeholderen. 4 Fyld langsomt beholderen helt op med lunkent eller koldt postevand. Tip beholderen for at sikre, at den er fyldt helt op. 5 Luk låget til rentvandsbeholderen og sæt beholderen tilbage i robotenheden. 6 Tryk beholderen ned på plads, til der høres et klik. ADVARSEL: Påfyld kun koldt eller lunkent vand. Fyld aldrig beholderen med varmt vand. ADVARSEL: Anvend kun Scooba rengøringsmiddel eller lys eddike. Scooba rengøringsmiddel er fremstillet specielt til din Scooba. Andre opløsninger kan beskadige din Scooba ved at korrodere elektriske dele, forårsage for meget skum eller forringe trækkraften. Ved brug af andre opløsninger ophæves garantien. Flere oplysninger på side irobot Scooba Brugervejledning

13 Brugtvandsbeholder Scooba påfører rengøringsopløsningen, skrubber gulvet forsigtigt og opsamler derefter det brugte vand i brugtvandsbeholderen. Beholderne skal tømmes og rengøres efter hver endt rengøring. 1 Tryk på håndtaget for at tage beholderen ud. 2 Tag beholderen ud af robotenheden. 3 Tøm brugtvandsbeholderen og rentvandsbeholderen. 4 Rengør brugtvandsbeholderen med varmt vand. 5 Tag Scoobas fi lter og sugehoved ud og rens dem. 6 Sæt beholderen tilbage i robotenheden. Tryk beholderen på plads, til der høres et klik. Brug ikke tvang 13

14 Scoobas rengøringssystem Scooba anvender fi re rengøringsmetoder ved hver rengøring Klargøring Scooba opsamler støv og snavs fra gulvet. Det er ikke nødvendigt at feje inden brug af din Scooba, medmindre der ligger småsten eller større madrester på gulvet. 2 Vask Scooba påfører hele tiden en lille mængde rengøringsvand. 3 Skrubning Scooba skrubber forsigtigt, så skidt og smuds renses væk. 4 Tørring Scoobas gulvskraber opsamler brugt vand og snavs, og gulvet efterlades tørt og rent. Scooba fortsætter rengøringen, indtil hele vaskeopløsningen i rentvandsbeholderen er anvendt (cirka 45 minutter). Når rengøringen er afsluttet, begynder Scooba at tørre gulvet. Intern rengøring Når rengøringen afsluttes, begynder din Scooba at tørre sig selv indvendigt, så overskydende væske på børster og i rengøringsmekanismen fjernes. Under denne proces blinker Scoobas rengøringsindikator. TIP: Hvis du ønsker at afbryde rengøringen manuelt, anbefaler irobot, at den interne rengøring sættes i gang først: For at starte tørringen, mens robotten rengør, tryk Clean. For at starte tørringen, mens din Scooba er slukket, tryk Power og derefter to gange på Clean. 14 irobot Scooba Brugervejledning

15 Scooba rengøringsmiddel Clorox har udviklet Scooba rengøringsmiddel specielt til anvendelse i Scooba. Rengøringsmidlet er fremstillet, så det er stærkt nok til rengøring, men sikkert i nærheden af børn og kæledyr. ADVARSEL: Anvend kun Scooba rengøringsmiddel eller lys eddike. Andre opløsninger kan beskadige din Scooba ved at korrodere elektriske dele, forårsage for meget skum eller forringe trækkraften. Anvendelse af andre opløsninger kan skade robotten og ophæver garantien. Din Scooba kan også anvendes med almindeligt postevand. Scooba rengøringsmiddel er fremstillet til at være særligt velegnet på hårde overfl ader som kakler, linoleum, vinyl, marmor, skifer, sten og lakerede trægulve. Rengøringsmidlet indeholder ikke blegemiddel. ADVARSEL: ANVEND IKKE DIN SCOOBA PÅ FØLGENDE OVERFLADER: Faste eller løse tæpper Ulakeret træ eller sten Laminat (såsom Pergo ) Scooba anbefales ikke på upolerede eller ulakerede hårde gulve, tæpper eller voksbehandlede gulve. Disse overfl ader kan blive beskadiget af vand (et ulakeret gulv har ikke en hinde af polyuretan, der sikrer gulvbelægningen mod vandskader). Derudover egner Scooba sig ikke til laminatgulve, der kan blive beskadiget af våde rengøringsmetoder. TIP: Når du anvender din Scooba på trægulve, bør gulvet tjekkes for nedslidt lakering, nøgent træ og åbne eller ulakerede samlinger. Din Scooba bør ikke anvendes til rengøring, hvis disse tilstande forekommer. Følg i stedet gulvfabrikantens rengøringsanvisninger. Godkendte rengøringsprodukter irobot anbefaler kun Scooba rengøringsmiddel eller 60 ml lys eddike til brug med din Scooba. irobot påtager sig ikke ansvaret for skader ved anvendelse af eddike på hårde gulvbelægninger. Scooba kan også anvendes med almindeligt postevand. TIP: Scooba er beregnet til at arbejde med 45 ml Scooba rengøringsmiddel eller 60 ml lys eddike og vand. Din kan også anvende din Scooba med almindeligt postevand. 15

16 Scoobas Virtuelle væg Din Scoobas Virtuelle væg skaber en usynlig mur, som Scooba ikke krydser. De usynlige mure kan indstilles til at afspærre et område, der er fra 1 meter til 2,5 meters bredde. TIP: Brug de usynlige mure til at blokere døråbninger og til at forhindre, at din Scooba kommer i kontakt med ledninger. Den virtuelle væg-stråle har form som et nøglehul. En lille stråle forhindrer din Scooba i at støde ind i de usynlige mure, mens et større snit afspærrer områder, hvor du ikke ønsker, at din Scooba bevæger sig hen. Den virtuelle væg kræver 2 D -batterier. De usynlige mure fjernes automatisk, når rengøringen afsluttes. TIP: Det bedste resultat opnås ved at placere den virtuelle væg uden for den indgang, som du vil afspærre og ved altid at placere den virtuelle væg så tæt på som muligt. 16 irobot Scooba Brugervejledning

17 Vedligeholdelse af din Scooba For at sikre at din Scooba altid yder maksimalt, bør følgende vedligeholdelse udføres efter hver rengøring: Rengør Scoobas brugtvandsbeholder 1 Fyld brugtvandsbeholderen halvt med vand. 2 Tøm og skyl brugtvandsbeholderen. Rens Scoobas filter 1 Fjern fi lteret. 2 Skyld under varmt vand. 3 Sæt fi lteret tilbage. ADVARSEL: Scooba indeholder elektroniske dele, der kan beskadiges af vand og andre væsker. Bunden og toppen af din Scooba bør kun rengøres med en fugtig klud. Undgå at hælde eller spraye vand ud over din Scooba, bortset fra direkte ned i vandbeholderne. 17

18 Skyl altid Scoobas børste efter brug Scoobas børste sidder placeret i rummet rengøringshoved. Der opnås adgang til rengøringshovedet via Scoobas indvendige rum, så beholderen skal være åben, når rengøringshovedet fjernes og isættes. 1 Tryk på knappen til at frigøre børsten for at fjerne rengøringshovedet. 2 Åbn rengøringshovedet og tag børsten ud. 3 Skyl rengøringshovedet og børsten under varmt vand. 4 Sæt rengøringshovedet tilbage i din Scooba. Skyl altid din Scoobas sugehoved efter brug 1 Løsn sugehovedet. 2 Skyld under varmt vand. 3 Sæt sugehovedet tilbage. Brug ikke tvang. 18 irobot Scooba Brugervejledning

19 Undgå almindelige fejl Din irobot Scooba rengør ikke effektivt, hvis batteriet, rengøringshovedet, fi lteret eller sugehovedet ikke er sat rigtigt i. Her følger nogle almindelige fejl, som let kan undgås for at sikre et optimalt resultat. Sørg for at batteriet er korrekt sat i Når batteriet er korrekt sat i, passer de gule batteritapper ind i batterihullerne. 4 Correct Korrekt X Forkert Incorrect Fastgør rengøringshovedet Når rengøringshovedet er korrekt fastgjort høres et klik. Dette udføres lettest ved at trykke ned på robotenheden, mens rengøringshovedet fastgøres. 4 Correct Korrekt X Forkert Incorrect 19

20 Genindsættelse af filteret Sørg for at genindsætte fi lteret efter rensning. Sørg for at det sidder ordentligt, men tving det aldrig på plads. 4 Correct Korrekt X Forkert Incorrect Sæt sugehovedet på plads Sæt altid sugehovedet på igen, og sørg for at det sidder korrekt. Tving ikke sugehovedet på plads. 4 Correct Korrekt X Forkert Incorrect 20 irobot Scooba Brugervejledning

21 Problemløsning Advarselslamper Scooba har fl ere advarselslamper, der angiver, at robotten kræver assistance. Powerindikator Clean/ Rengøringsindikator Indikerer kontrol af børste Serviceindikator Indikerer kontrol af beholder Indikerer forhindringer Mulig årsag Løsningsforslag Check Brush Børsten sidder fast Fjern og rengør Scoobas børste og rengøringshoved. Når rengøringshovedet og beholderen er fjernet vendes din Scooba, og området omkring rengøringshovedet efterses og rengøres. Check Tank Power (Rød) Rengøringshovedet er ikke korrekt fastgjort Filteret mangler Beholderen sidder ikke i robotten Rengøringen er fuldført Pumpen skal spædes Fjern og sæt rengøringshovedet på igen. (side 18) Fjern, rengør og genindsæt fi lteret. Sørg for at fi lteret sidder rigtigt. (side 17) Sæt beholderen i robotten og sørg for, at låget er omhyggeligt lukket. Tøm brugtvands- og rentvandsbeholderen (se side 23 for fl ere løsningsforslag) Spæd Scoobas pumpe med den medfølgende sugekolbe. (Se side 24 for detaljer) Batteriet er brugt Genoplad Scoobas batteri. (Side 11) 21

22 I m stuck (jeg er gået i stå) Når din Scooba er gået i stå, gør robotten opmærksom på, hvad problemet er ved at sige åh-åh! efterfulgt af et antal bip. Tæl antallet af bip, der følger efter åh-åh! og konsulter oversigten nedenfor for at afgøre, hvorfor din Scooba er gået i stå. Når I m Stuck lyser, skal du som regel fl ytte din Scooba og genstarte den. Advarselslamper I m Stuck Mulig årsag Ét af Scoobas hjul har mistet gulvkontakten (1 bip) Forhjulet sidder fast (2 bip) Stødlisteproblem (3 bip) Scoobas trappesensorer er beskidte eller virker ikke (4 bip) Venstre eller højre hjul virker ikke (5 bip) Løsningsforslag Servicekoder Scooba fortæller dig, at noget er galt, ved at tænde serviceindikatoren og udsende 4-tone-alarm, der efterfølges af et antal bip. Efterse Scoobas hjul. Skub hvert enkelt hjul op og ned, sæt robotten tilbage på gulvet og tryk på Clean. Sørg for at forhjulet kan dreje frit. Skub forsigtigt hjulet op og ned. Forhjulet kan let tages af, rengøres og sættes tilbage. Slå let på stødlisten for at sikre, at den bevæger sig frem og tilbage. Efterse stødlistens kanter for snavs. Rengør trappesensorerne med en vatpind (se sensorernes placering på side 6). Trappesensorerne sidder på stødlisten og nås ved at vende Scooba på hovedet. Efterse din Scoobas hjul. Kør hjulene rundt manuelt for at sikre, at der er modstand. Hvis der ikke er modstand, eller hvis et af dem sidder fast og du ikke kan løse problemet, skal du kontakte den nærmeste forhandler. Se oversigten nedenfor for at løse problemet. Søg hjælp på hvis problemet fortsætter. Antal bip efter Mulig årsag Løsningsforslag alarm 1 Pumpen virker ikke Kontakt den nærmeste forhandler. 2 Opsugningen virker Kontakt den nærmeste forhandler. ikke 3 Batteriet virker ikke Kontakt den nærmeste forhandler. 4 Opladeren virker ikke Kontakt den nærmeste forhandler. 5 Batteriet er for varmt Undersøg om din Scooba er blevet påfyldt varmt vand eller sat til genopladning på et varmt sted. Vent til din Scooba og batteriet er afkølet og forsøg igen. 22 irobot Scooba Brugervejledning

23 Check Tank (tjek beholder) Normalt lyser Check Tank, når rentvandsbeholderen er tom, eller brugtvandsbeholderen er fuld. Hvis dette ikke er tilfældet, og Check Tank alligevel lyser, følg nedenstående tre trin for at løse problemet. 1 Efterse og rengør beholdernes ventil til opsuning af restvand med en fugtig klud. Ventil til opsuning af restvand Knap til at frigøre børste 2 Sørg for at batteri, fi lter og sugehoved sidder korrekt, og at beholderen er lukket helt tæt. Batteri Filter Sugehoved 3 Hæld cirka 250 ml koldt vand i rentvandsbeholderen, ryst kraftigt og tøm den for eventuel snavs. Påfyld atter Scooba rengøringsmiddel eller eddike. Hvis batteriets tapper ikke sidder fast i batterihullerne, er det muligt, at beholderen og robotenheden ikke er ordentligt forbundet. 23

24 4 At spæde pumpen - Scoobas kraftfulde rengøringssystem benytter en pumpe, der sender vaskevandet fra beholderen ud på gulvet. For at spæde pumpen sættes den medfølgende sugekolbe ud over ventilen til opsuning af restvand. Send luft gennem Scoobas pumpe 3 eller 4 gange. Ventil til opsuning af restvand Almindelig problemløsning Problem Mulig årsag Løsningsforslag Scooba påbegynder ikke rengøringen Der kommer for meget skum ud af din Scooba Rengøringshovedet virker ikke Din Scooba er ikke tændt Tryk Power og derefter Clean for at starte rengøringen. Batteriet er ikke opladet Oplad batteriet. (Side 11) Batteriet sidder ikke korrekt Der er for meget koncentreret rengøringsmiddel i rentvandsbeholderen Rengøringshovedet lukker ikke tæt over børsten Fjern batteriet og sørg for at batteriets tapper sidder fast i batterihullerne, inden beholderen lukkes. Tøm og skyl rentvandsbeholderen grundigt. Når beholderen fyldes igen, er det vigtigt at sørge for, at der kun anvendes 45 ml Scooba rengøringsmiddel, og at beholderen fyldes helt til kanten med vand. Mens beholderen er åben, føres rengøringshovedet ud af din Scooba. Pres rengøringshovedet så det er helt tæt lukket over børsten, inden det sættes på plads igen. 24 irobot Scooba Brugervejledning

25 Vigtig sikkerhedsvejledning ADVARSEL: BLOT IKKE SCOOBAS ELEKTRONISKE DELE, BATTERI ELLER OPLADER. UDFØR IKKE SELV SERVICE PÅ INDRE DELE. OVERLAD SERVICE TIL KVALIFICEREDE MERBEJDERE. OPLAD KUN MED ALMINDELIG STRØM (230 V AC). Betjen altid din Scooba med forsigtighed. For at mindske risikoen for skader bør du følge disse sikkerhedsforanstaltninger, når du indstiller, anvender og vedligeholder din Scooba: GENERELLE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER Læs hele sikkerheds- og betjeningsvejledningen inden betjening af din Scooba. Gem sikkerheds- og betjeningsvejledningen til senere brug. Læg mærke til alle advarsler på din Scooba, på batteriet, på opladeren og i brugervejledningen. Følg betjenings- og anvendelsesvejledningerne. Overlad al speciel service til uddannede servicemedarbejdere. Gulvet kan være glat under rengøring og efter endt rengøring. Det er forskelligt, hvor længe det tager at tørre. SCOOBAS BATTERI OG GENOPLADNING Tilslut kun til strømkilder som angivet på typeskiltet. Hvis du ikke kender den aktuelle strømforsyning i dit hjem, kan du kontakte leverandøren. Oplad kun ved brug af et almindeligt 220 V-stik. Produktet må ikke anvendes ved hjælp af en adapter. Brug af adaptere ophæver øjeblikkeligt garantien. Anvend kun den medfølgende oplader sammen med dette produkt. Anvend aldrig en strømforsyning med beskadiget ledning eller stik. Oplad kun indendørs. Håndter altid opladere med tørre hænder. Frakobl altid din Scooba fra opladeren inden rengøring. 25

26 RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSE Scooba er udelukkende beregnet til indendørs, privat brug. Anvend kun anerkendte rengøringsprodukter. Anvendelse af andre rengøringsprodukter ophæver garantien. En Scooba er ikke legetøj. Sid eller stå ikke på maskinen. Små børn og kæledyr bør holdes under opsyn, når din Scooba arbejder. Brug kun en fugtig klud til rengøring. Hæld eller sprøjt ikke vand ud over din Scooba. Brug ikke denne maskine til opsamling af brændende eller rygende materiale. Brug ikke denne maskine til at opsamle lækager af blegemiddel, maling eller andre kemikalier. Inden anvendelse af denne enhed, skal ting som tøj, papir, ledninger og skrøbelige genstande fjernes. Hvis din Scooba kører over en ledning og trækker i den, er der risiko for, at noget vælter ned. Hvis det rum, der ønskes rengjort, har en balkon, bør der anvendes en fysisk blokade for at forhindre adgang og sørge for en sikker betjening. Anvend ikke denne maskine til opsamling af brændbare væsker såsom benzin. Fjern altid batteriet inden længere tids opbevaring eller transport. Betjen kun din Scooba ved stuetemperatur. Frost og høj varme kan beskadige din Scooba. 26 irobot Scooba Brugervejledning 2007 irobot Corporation, 63 South Avenue, Burlington, MA Alle rettigheder forbeholdes. irobot, Scooba og Virtual Wall er registrerede varemærker fra irobot Corporation. US Pat. Nr. 6,690,134 6,809,490 6,594,844. Andre patenter under behandling. Pergo er et registreret varemærke fra Pergo Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Velkommen! Kære Scooba-ejer,

Velkommen! Kære Scooba-ejer, EJERMANUAL Velkommen! DA Kære Scooba-ejer, Tillykke med købet af en irobot Scooba og velkommen i irobot-familien! Du er blevet en del af et fællesskab - 10 millioner, og der kommer flere til - der har

Læs mere

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Brugervejledning

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Brugervejledning Roomba Støvsugerrobot 700-serien Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak, fordi du har valgt den nye generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 5 millioner

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning Roomba Robotstøvsuger Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 7.5 millioner på verdensplan

Læs mere

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning Roomba Støvsugerrobot Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 4 millioner på verdensplan

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Braava. Gulvrengøringsrobot. Betjeningsvejledning til 300-serien. global.irobot.com

Braava. Gulvrengøringsrobot. Betjeningsvejledning til 300-serien. global.irobot.com Braava Gulvrengøringsrobot Betjeningsvejledning til 300-serien global.irobot.com Velkommen Kære ejer af irobot Braava, Velkommen til irobots verden. Som ejer af irobot Braava gulvmopperobotten bliver du

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

www.irobot.com 500 Serier & Professional 625

www.irobot.com 500 Serier & Professional 625 www.irobot.com 500 Serier & Professional 625 Kære irobot Roomba ejer, Tak fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har slået dig sammen med millioner af mennesker der rengør med robotter - en

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

500 Serier. www.irobot.com

500 Serier. www.irobot.com 500 Serier www.irobot.com Kære irobot Roomba ejer, Tak fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har slået dig sammen med millioner af mennesker der rengør med robotter - en smartere måde at

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L BRUGERMANUAL Velkommen! DA Kære ejer af en irobot Roomba Tak, fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har sluttet dig til millioner af mennesker, som bruger robotter til rengøring - den smartere

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L BRUGERMANUAL Velkommen! DA Kære ejer af en irobot Roomba Tak, fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har sluttet dig til millioner af mennesker, som bruger robotter til rengøring - den smartere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere