AlmenVejledning. Piktogrammer IDÉOGRAFISK KOMMUNIKATIONSREDSKAB TIL BYGGESAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenVejledning. Piktogrammer IDÉOGRAFISK KOMMUNIKATIONSREDSKAB TIL BYGGESAGER"

Transkript

1 AlmenVejledning Piktogrammer IDÉOGRAFISK KOMMUNIKATIONSREDSKAB TIL BYGGESAGER

2 AlmenVejledning i brug af piktogrammer Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Udarbejdet for AlmenNet: 1. udgave 2015 AlmenNet Studiestræde København V AL2bolig Tania Andersen, leder af kommunikationsafdelingen Boligkontoret Danmark Gitte Weien, chefkonsulent Forside: Helhedsplanen i Langkærparken under udførelse i 2014 Rettigheder: Støtte: Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: AlmenVejledning: Piktogrammer - Ideografisk kommunikationsredskab til byggesager (2015) Udarbejdet med støtte fra Landsbyggefonden

3 Indholdsfortegnelse Om AlmenNets publikationer Forord Indledning Formål Projektbeskrivelse og metode Manual Litteratur og andre henvisninger Bilag Oversigt- piktogrammer Brevskabeloner Side

4 Om AlmenNets publikationer AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede almene boligorganisationer, hvor formålet er at skabe fremtidssikring for almene boliger og bebyggelser med fokus på både fysiske investeringer, boligsociale processer og nye organisationsformer. AlmenNet igangsætter, støtter og koordinerer udviklingsarbejder med henblik på at forbedre den almene boligs konkurrenceevne. Det sker i praksis ved at udvikle vejledninger, værktøjer og kurser, som kan opkvalificere de almene boligadministrationers kompetencer i varetagelse af bygherrerollen, samt understøtte et konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrelser, myndigheder og byggeparter. Alle AlmenNets publikationer tager afsæt i en af nedenstående kategorier, der tilsammen udgør AlmenNets arbejdsområde og overordnede systematik for foreningens publikationsserie. anvendes direkte af andre, samt at inspirere og udstikke retningslinjer for god praksis. Publikationerne henvender sig i sær til projektledere, og mere generelt til beslutningstagere og samarbejdspartnere, der er involveret i almene fremtidssikringsprojekter. Publikationerne er tænkt og skrevet ud fra Almen Nets fundament: brugerdreven innovation. Dette indebærer, at boligorganisationerne selv tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. AlmenNets publikationer udspringer typisk af et af foreningens udviklingsprojekter, der gennemføres af medlemmerne, og som dermed danner grundlag for efterfølgende formidling. Har du kommentarer eller spørgsmål til AlmenNets publikationer, er du velkommen til at kontakte foreningens sekretariat på eller tlf Publikationerne er forfattet af foreningens egne og meget engagerede medlemmer og baserer sig på best practice i den almene sektor. Ønsket er at give konkrete værktøjer og viden videre, som kan Få overblik over AlmenNets udgivelser på www. almennet.dk eller download vores App på App store. God læselyst 4

5 Forord At informere om et byggeprojekt til en kompleks sammensat beboergruppe er en udfordring, som vi i de almene boligorganisationer dagligt står overfor. Udover at informere om byggesagens indhold, tidsplan og omfang vil vi også gerne have beboerne til at handle på det, vi skriver, hvilket ofte komplicerer sagen yderligere, hvis udgangspuktet er et dårligt dansk. Denne vejledning er en hjælp til de ansatte i boligorganisationer landet over, der ønsker at lette kommunikationen til beboerene under en byggesag. De udviklede piktogrammer har alle til formål at tydeliggøre kommunikationen fra boligorganisationen, så beboerne under en byggesag har lettere ved at forstå, hvad informationen handler om, og hvornår de skal handle på informationen. Alt kan downloades På Almennets hjemmeside kan piktogrammer og eksempler på varslingsbreve samt interviewrapport downloades. 5

6 Indledning Piktogramprojekt Udgangspunkt Nyt ideografisk kommunikationsredskab til byggesager i den almene sektor. Vores mål var at udvikle en ideografisk varslingsprocedure, der kunne styrke kommunikationen og effektiviteten under byggesager i den almene sektor. AL2bolig - administrerer over boliger i Aarhus og Favrskov Kommune. Boligkontoret Danmark - administrerer ca over hele landet. En meningsfuld forandring af den eksisterende bygningsmasse og uderum i almene boliger kræver en gennemskuelig proces, hvor beboerne inddrages, og det er et godt udgangspunkt for en vellykket byggesag. Billeder opleves spontant og uden særlige sproglige forudsætninger Men når håndværkerne skal ind i beboernes boliger, opstår der typisk situationer, hvor både bygherre og beboere står frustrerede tilbage, fordi kommunikationskløften er for stor. Selv de mest klare varslingsbreve kan være svære at forstå, hvis udgangspunktet bl.a. er et ringe dansk. I AL2bolig og i Boligkontoret Danmark står vi løbende overfor at skulle renovere vores boligafdelinger. I specielt de større boligafdelinger, hvor der skal udføres en Helhedsplan er dette projekt ekstra relevant, da den mangfoldige beboersammensætning gør, at det kan være svært at nå målgruppen blot ved den skriftlige varslingsprocedure. Derfor er denne nye måde at tænke formidling på særdeles relevant for os og vores kolleger i den almene boligsektor. Billedteori Billeder opleves spontant og uden særlige sproglige forudsætninger citatet stammer fra Søren Kjørups bog Hvorfor smiler Mona Lisa. Her er en af pointerne også, at alle kan afkode billeder. Tale og skrift skal læres, men billeder kan afkodes af alle uden indlæring. En mand på et billede kan genkendes på samme niveau som en mand på gaden. Det ligner det, det er - en mand. Dette blev også understreget i vores interviewundersøgelse, da etnisk baggrund hverken gjorde det sværere eller lettere at afkode piktogrammerne, hvis de ligner det, de skal. Billeder understøtter forståelsen af teksten. Vi afkoder billederne hurtigere, end vi læser teksten, så derfor er det en hjælp til læsningen og forståelsen selvom, vi har dansk som modersmål. 6

7 Indledning Kommunikationsteori Selve ordet kommunikation kommer fra det latinske communis, der betyder fælles. At kommunikere betyder altså at skabe fælles forståelse. Kommunikation består grundlæggende af tre elementer: budskab, afsender og modtager. Kommunikation mellem mennesker er en proces, hvor parterne reagerer. Både afsender og modtager er aktive i kommunikationsprocessen, og begge parter har indflydelse på udkommet af kommunikationen, dvs. effekten af kommunikationen. Modtageren vil være selektiv med hensyn til sin opmærksomhed og perception. Perception er vores opfattelse og fortolkning af det vi sanser. Endvidere er modtagerens forståelse mange gange forskellige fra afsenderens intention. Kommunikation mellem afsender og modtager er ikke altid direkte. Den foregår ofte via mellemliggende bearbejdningsprocesser, og denne bearbejdning involverer professionel formidling mellem afsender og modtager, her boligorganisation og beboere. Kommunikationen og effekten af kommunikationen drejer sig ikke alene om meddelelsesformen (teksten og mediet). Kommunikationen er også et produkt af de konkrete sociale rammer, der er kommunikationens kontekst. Det er i den sammenhæng, vi konkret skal se behovet for at udvikle en ideografisk varslingsprocedure til byggesager i den almene sektor. Den strategiske kommunikation er en målstyret og resultatorienteret tværgående udveksling af meddelelser i et samkvem med nogen med henblik på at påvirke beboerne med et defineret formål for at opnå en indbyrdes forståelse om et defineret mål - her er det målet at øge forståelsen af varslingernes indhold ved hjælp af piktogrammer. Intervierwer fra Epinion på besøg hos etnisk dansker i Holte. 7

8 Formål Via piktogrammer, tegn og figurer guides vi gennem livet I trafikken, i svømmehallen eller på skovturen er det let at forstå, hvad vi skal gøre hvor og hvornår, da vi her har et fælles billedsprog. Billeder: piktogrammer, tegn og figurer er en fortælling, og de er effektive, fordi de er nemme at affotografere. Uanset evner og nationalitet kan budskabet forstås. Dette ønsker vi at overføre til de almene boligorganisationer, der løbende står overfor en kæmpe formidlingsopgave, når de skal kommunikere, informere og varsle under fx byggesager. Formål Målet er at udarbejde et ideografisk kommunikationsværktøj, der gør det lettere for bygherre at få sine budskaber igennem til beboerne under en byggesag. Projektet sigter mod større byggesager, der omfatter: arbejder i boligen. arbejder der kræver bad- og toiletvogne. arbejder der kræver genhusning. arbejder i forbindelse med adgangsveje til boligen. Vores ønske var at udvikle et nyt billedsprog, der kunne guide beboerne trygt igennem en byggesag. En varslingsprocedure i billeder, der vha. piktogrammer, tegn og figurer fortæller, hvad der sker, og hvornår det sker. Denne nye ideografiske varslingsprocedure skal understøtte den i lejeloven beskrevne skriftlige varslingsprocedure. Hvad er et ideografisk kommunikationsreskab? Piktogrammer eller billedtegn Ideogrammer eller begrebstegn uden billedmæssige associationer til det, de refererer til Logogrammer eller ordtegn % kationsredskab består af billedtegn, begrebstegn og ordtegn. Et ideografisk kommuni 8

9 Formål Relevans Projektet er særligt interessant i forhold til almene boligområder, der f.eks. skal have gennemført en helhedsplan. Beboersammensætningen er her statistisk set en del ressourcesvage danskere og en stor del med anden etnisk baggrund end dansk (mange gange halvdelen af en bebyggelse). Her kan kun et fåtal dansk, og hvis der er børn i familien, der kan dansk, kan de have svært ved at gøre information om byggeri samt varslinger forståelige for deres forældre, hvilket heller ikke er børnenes opgave. Dette gør projektet både relevant og værdiskabende, da det sigter mod at kunne bruges generelt. Kilde: BoSoc Interviewperson i sit hjem sammen med interviewer fra Epinion. 9

10 Projektbeskrivelse og metode Metode I vores fremgangsmåde valgte vi at afdække grundlaget for arbejdet, dvs. hvad eksisterer der på området. På den baggrund kunne vi påbegynde den indledende fase omkring selve udarbejdelsen af piktogrammerne, der er blevet udformet af grafiker Ole Søndergaard. Piktogrammerne blev testet via en kvalitativ undersøgelse gennem interviews med en bred gruppe af beboere. I dette arbejde valgte vi at samarbejde med Epinion for at få en professionel og objektiv tilgang til interviewene. Efterfølgende kunne piktogrammerne tilrettes i forhold til testresultatet. Dette detaljeres i det følgende. Afdækning Afdækning, hvad har vi som grundlag og hvad er der udarbejdet i forvejen. Her viste det sig, at der primært var udarbejdet piktogrammer og skilte til byggepladser i kategorien pas på. Varslinger er der lavet rigtig mange af, så her kan det være sværere at nå frem til en gældende norm for dette. Dog er der en hovedregel her, som er vigtig at leve op til nemlig, at varslinger kun skal indeholde information om tid, sted, handling og om nødvendigt en kort beskrivelse af arbejdet, der skal udføres. Information om selve byggesagen og forklaringer skal holdes til nyhedsbreve, blokaviser og anden byggeinformation. Udfordringen her er at afgrænse varslingsproceduren til en meget overordnet procedure, da det ellers bliver svært at afgrænse antallet af piktogrammer. Her var vores mål, at vi efterfølgende ville have brugbare piktogrammer, der kan bruges, når det er vigtigt, at beboeren udføre en handling, f.eks. rydder et rum, afleverer en nøgle og så fremdeles. Projekt påbegyndes Ole Søndergaard Ud fra en varslingsprocedure for en helhedsplan bad vi tegner og grafiker Ole Søndergaard om at udarbejde et udkast til piktogrammer, der kunne underbygge teksten og de handlinger, som beboerne skulle udføre. Ole Søndergaard blev valgt, da han er en yderst anerkendt grafiker og tegner, der blandt andet er manden bag de danske vejskilte og skilte for seværdigheder i Danmark. Derfor mente vi, at han kunne være en af de få, der formåede at beskrive en varslingsprocedure via piktogrammer, så alle kunne forstå den. Piktogrammerne ønskede vi testet på en række sproggrupper, der var repræsentative for de beboere, der bor i større almene boligområder. Kvalitative interviews - Epinion Da der var tale om en testgruppe, hvor flere kun talte lidt eller intet dansk, så var det vigtig for os, at det blev en kvalitativ undersøgelse, hvor intervieweren talte interviewpersonens modersmål. Hvilket skulle være med til at skabe tryghed i situationen samt give os et klart billede af, hvad interviewpersonen forstod ved tekst og billeder. Gennem kvalitative interviews ville vi afprøve om piktogrammerne gav mening. Hvordan forstås varslingsteksten alene, hvordan forstås varslingen 10

11 Projektbeskrivelse og metode med piktogrammerne, og hvordan forstås piktogrammerne alene både enkeltvis og eksempelvis tre i sammenhæng. Dette skulle give os en indikator for, hvor gennemskuelig vores varslingsinformation var ligegyldigt om, interviewpersonen forstod dansk, kun lidt eller slet ikke. følgende sproggrupper: dansk, arabisk, somalisk, farsi, tyrkisk, vietnamesisk/kinesisk. Alle interviewene blev båndet og transskriberet og underbyggende citater findes i Epinions rapport. Informanten Alle el-apparater skal samles, så de kan slukkes på én gang. begrunder dette med, at køleskabet og lampen, får tankerne hen på strøm. Piktogrammet er efterfølgende blevet justeret. For at få en professionel og objektiv tilgang til interviewsene satte vi Epinion til at udføre dem. Her ønskede vi, at Epinion skulle belyse forståelsen af piktogrammer samt varslinger hos et relativt bredt udvalg af beboere samt eventuelle forskelle i opfattelsen af piktogrammerne blandt beboere med forskellig etnisk oprindelse. Derfor er etniske danskere samt fem øvrige sproggrupper inddraget i testen. Etniske danskere udgør den største etniske beboergruppe, mens de fem øvrige udvalgte sproggrupper anses for at være de mest repræsentative i boligområderne. For at opnå en valid test af piktogrammerne både på tværs og inden for de enkelte sproggrupper, var det målet at sikre en bred spredning med ca. fem interview inden for hver sproggruppe. De etnisk danske beboere er samtidig opprioriteret en smule, da de som nævnt udgør den største etniske beboergruppe. Der er således tale om et solidt datagrundlag, hvor der er gennemført kvalitative interview fordelt på Testresultatet - tilreting Resultatet af undersøgelsen blev brugt som feedback til tegneren Ole Søndergaard, der herved kunne tilrette piktogrammerne i forhold til testresultatet. Herefter blev piktogrammerne sendt rund til kommentering i boligorganisationerne ved de fagrelevante ansatte. Og en sidste tilretning af piktogrammerne blev foretaget af Ole Søndergård inden, det færdige materiale lå klar til brug. Her skal tilføjes, at vi undervejs erfarede, at det var en vej af muligheder, vi havde begivet os ud af, da piktogrammer og billeder som støtte i andre sammenhænge, når man bor til leje ville være værdifuldt for både boligorganisationerne og i særdeleshed for beboerne. 11

12 Manual Piktogrammerne tages i brug Sådan kommer I i gang med at bruge piktogrammerne Fagfolk i boligforeningerne, der skal gennemføre en renovering i en afdeling, kan med fordel følge nedenstående eksempel på kommunikationsplan: Første skridt er, at renoveringen vedtages, og der udsendes et nyhedsbrev om projektet samt, hvordan man ønsker at informere under byggesagen. Det vil sige, at man udover at nævne diverse nyhedsbreve, varslinger og informationsmøder også introducerer beboerne til piktogrammerne deres betydning og brug. Introduktion til beboerne og bestyrelser Langkærparken - postkasse med piktogram. Beboer På beboermødet, hvor projektet eller helhedsplanen præsenteres og vedtages, præsenteres beboerne samtidig for piktogrammerne. Piktogrammerne indgår i præsentationen af projektet, og når beboerne orienteres om, hvordan de modtager besked om adgang til lejemål og håndværkernes opstart, vises eksempler på varslingernes piktogrammer. På de første informationsskrivelser til beboerne kan en kort tekst indsættes i brevet, som forklaring til beboerne: På informationsskrivelser og varslingsbreve anvendes piktogrammer for at tydeliggøre, hvad brevet omhandler. Teksten på brevet skal fortsat læses, da piktogrammerne ikke er tilstrækkelige i sig selv. Piktogrammerne er symbol for enten projektet, handlingen, som skal udføres eller det, som I skal være opmærksom på. Bestyrelser Bestyrelserne både i afdeling og organisation oplyses om anvendelse af piktogrammerne i projekter i deres boligafdelinger. Dette kan gøres ved at anvende nedenstående oplæg: I forbindelse med den daglige drift og især ved forbedringsarbejder og renoveringsprojekter går der meget information ud til beboerne. Det er både informationer om projektet og de enkelte arbejder, de valg som beboerne kan foretage, de opgaver som beboerne skal udføre samt de lovpligtige skrivelser om adgang til boligen og arbejdernes igangsættelse. Der er udarbejdet et bredt udvalg af piktogrammer, som kan anvendes til disse informationsskrivelser. Piktogrammerne medvirker til at gøre brevene mere enkle og forståelige overfor beboerne. Her er en liste over piktogrammerne med en titel, der angiver, hvad piktogrammet viser. Piktogramlisten kan anvendes til at sætte det 12

13 Manual enkelte piktogram ind i et brev. Men herudover er der en liste over brevskabeloner, som kan anvendes alt efter, hvad det enkelte projekt omhandler. Brevskabelonerne kan anvendes, som de er, eller benyttes som udkast til et brev i den konkrete sag. Samlet set skal informationsskrivelserne med piktogrammer sikre, at beboerne får det bedst mulige information om de arbejder, der udføres på deres bolig eller i deres boligafdelingen. Varslingssæt til fagfolk Ud over kommunikationsplanen skal der varsles i henhold til lovgivningen om almene boliger herunder almenlejeloven, når der udføres arbejder i lejeboliger. Når der henvises til lovtekster og projekter, kan informationerne være indviklerede og komplekse også for beboerne, som brevene er rettet til. Piktogrammer på brevene kan tydeliggøre, hvad brevet omhandler. Teksten i brevet skal fortsat læses, da piktogrammerne ikke er tilstrækkelige i sig selv. Piktogrammerne er symbol for enten projektet, handlingen, som skal udføres eller det, som beboeren skal være opmærksom på. Varsling Når der skal udføres arbejde i en bolig, kan der altid indgås aftaler med beboerne om, hvornår arbejder i deres bolig foretages. Oftest er det lige til, men ind imellem er der behov for at få adgang til boligen, selvom beboeren ikke selv har givet adgang, og andre gange er det for omstændigt at indgå individuelle aftaler med alle beboere. I disse tilfælde er der afgørende, at der er varslet rettidigt overfor beboeren, så et større projekt ikke bremses af en beboers modvilje, og projektet i øvrigt forløber som planlagt med entreprenøren. Det drejer sig især om 3 måneders og 6 ugers varsel om adgang til boligen, samt om orientering om arbejdets igangsættelse som fremgår af almenlejelovens 32-33: 32. Udlejeren har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det. 33. Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Stk. 2. Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel. Stk. 3. Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer. Det kan være en opgave i sig selv at sørge for, at alle varslinger og breve bliver sendt ud til beboerne med tilstrækkelig information i god tid. Hertil er sammensat brevskabeloner, der kan anvendes som et varslingssæt i forbindelse med arbejder i boligafdelingerne. Projektleder eller driftschef kan anvende brevskabeloner, som de er tilføjet oplysningerne for det konkrete projekt eller blot anvende skabelonen som skelet for eget varslingsbrev. Vær dog altid opmærksom på henvisninger til lov og paragraffer sker til aktuelle bestemmelser og bekendtgørelser. Piktogrammer Foruden selve piktogrammerne, så er der en oversigt, hvor piktogrammerne fremgår med titel, så det er klart i hvilken sammenhæng, de kan bruges. Herefter kan anvendes frit efter behov. Herudover er der en række brevskabeloner med piktogrammer, som I kan hente inspiration i. Piktogrammerne kan downloades via: 13

14 Litteratur og andre henvisninger På AlmenNets hjemmeside kan følgende dokumenter hentes: AlmenVejledningen Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledningen Beboerdemokratisk proces App Find denne vejledning og foreningens andre publikationer i AlmenNets app, som kan hentes på App Store. Med app en har du altid AlmenNets publikationer ved hånden i et læsevenligt, digitalt bladre-format, hvor du nemt kan skabe overblik over publikationerne og finde de rette værktøjer. Helhedsplanens ABC, Lov om almene boliger m.v. - kan findes under Kildehenvisninger: Kjørup, Søren: Hvorfor Smiler Mona Lisa? - en bog om billeder og deres brug. Kvale, Steiner og Brinkmann, Svend: Interview, Introduktion til et håndværk, Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 4. oplag, 2009 Becker Jensen, L.: Ud af elfenbenstårnet: Fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie. Kbh.: Teknisk Forlag 1994 Relevante links: AlmenNets inspirationskatalog, AlmenNet, BL - Danmarks Almene Boliger, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, 14

15 Bilag Indholdsfortegnelse Piktogramoversigt Brevskabeloner Side Download via Brevskabeloner Epinions rapport: Test af piktogrammer Ole Søndergaards piktogrammer som JPEG 15

16 Oversigt Køkken Bad og toilet Køkken, nyt Bad og toilet, nyt Køkken kan ikke bruges. Bad og toilet kan ikke bruges Køkkenvogn Bad- og toiletvogn Ingen WC Toiletvogn Ingen brusebad Badevogn 16

17 Bilag Oversigt, piktogrammer Ingen vand Kontakt Brev Ryd rum Kontakt sms-service Hjælp til rydning Kontakt Ryd foran væg Aflevere nøgle Ryd foran vindue Aflever og udfyld seddel Nøgle Oversigt fortsættes næste side. 17

18 Oversigt fortsat fra forrige side Oversigt Håndværker, adgang til bolig Håndværker, maler Håndværker, afvarsling Håndværker, murer Håndværker, omvarsling - ny dato Håndværker, elektriker Håndværker, klarmelding Håndværker, VVS Håndværker, klarmelding, annulleret Håndværker, opmåling Håndværker, tekniker (TV-mand) Håndværker, Tømrer 18

19 Oversigt, piktogrammer Fytning Genhusning Indboforsikring Informationsmøde, stormøde Udskiftning af lås Informationsmøde, oplæg Kamera Fotoregistrering af bolig Informationsmøde, samtale Oversigt fortsættes næste side. 19

20 Oversigt fortsat fra forrige side Oversigt P-plads Retningsgivende pile Lukket p-plads Retningsgivende pile 20

21 Oversigt, piktogrammer Støj og støv Støj Tilgangsveje, spærret Om 3 måneder starter renoveringen Om 6 uger starter renoveringen Oversigt fortsættes næste side. 21

22 Oversigt fortsat fra forrige side Oversigt Tema, Altan Tema, Vindue Tema, Fransk altan Tema, Rør Tema, Dør Tema, Solceller Tema, Facade Tema, Gulv Tema, Tag 22

23 Oversigt, piktogrammer 23 Langkærparken - nøgleindkast med piktogram.

24 Brevskabeloner Varsling, jura og piktgrammer Forslag til brevskabeloner Vi har valgt at bringe brevskabeloner med brug af piktogrammer på de juridisk krævende og de mest væsentlige i forhold til varsling af beboere under byggesager. Her er tale om følgende: 3 månedrs varsling: Adgang til bolig 6 ugers varsling: Rydning af kælder 3 ugers varsling: Rydning af arealer i bolig 3 dages varsling: Opstart af arbejder i boligen Klarmelding: Boligen kan tages i brug Skabelonerne skal ses som eksempler på brug af piktogrammer. De overholder lovgivningen på området, men ud over lovgivningen, er det jo smag og behag hvilken ordlyd I giver jeres breve. Foto af postkasse med piktogram, der for beboeren gør det genkendeligt, hvor de skal aflevere nøgle eller blanket. Til beboerne i Langkærparken afd. 111 Blok 25 Haurumsvej nr. 9, 11 og 13 Varsling Energirenovering Adgang til boligen Renoveringen af din bolig forventes af tage 12 uger. Hver bolig vil være uden køkken og bad i 9 uger. Renoveringen forventes at starte: Torsdag den 5. marts 2015 Ca. 4 uger før opstart får I det præcise tidspunkt for opstart af arbejder i boligen. Renoveringen omfatter ny indgangs- og altanfacade, nye gavle med vinduer, nyt ventilationsanlæg, nye faldstammer, nyt badeværelse og nyt køkken samt tætning af lejlighedsskel. I kælderen bliver vinduer og kloak skiftet. Lejekontrakten fortsætter uændret i renoveringsperioden. Manglende rydning Vi oplever flere og flere der ikke får ryddet til de varslede tidspunkter. Derfor vil Enemærke og Petersen fremadrettet rydde automatisk, når de støder på ikke ryddede områder. Udgiften for dette ekstra arbejde vil blive trukket over huslejen. Jf. lov om leje af almene boliger 78, stk. 2. Indboforsikring Skulle der forsvinde indbo fra din bolig under renoveringen, så er det din egen forsikring, der skal dække det. Derfor er det vigtigt, at du inden renoveringen går i gang har tegnet en indboforsikring. Adgang til boligen Til orientering skal vi oplyse, at vores ret til at få adgang til lejemålet fremgår af lov om leje af almene boliger 33, stk. 1 samt stk. 2. Her har lejeren krav på 3 måneders varsel inden opstart af arbejde i boligen, der er til væsentlig ulempe for lejeren. Har I spørgsmål kan I kontakte Projektkontoret. Med venlig hilsen Titel Navn Telefon: Tilst Boligadministration Favrskov Boligselskab Langkærvej 2F 8381 Tilst T Init: tga J. nr. N november 2014 Side 1 af 1 Brevskabeloner og piktogrammer kan downloades via: 24

25 Brevskabeloner kan downloades fra Brevskabeloner Tilst Boligadministration Favrskov Boligselskab Tilst Boligadministration Favrskov Boligselskab Til beboerne i Langkærparken afd. 111 Blok 25 Haurumsvej nr. 9, 11 og 13 Langkærvej 2F 8381 Tilst T Til beboerne i Langkærparken afd. 111 Blok 25 Haurumsvej 9, 11 og 13 Langkærvej 2F 8381 Tilst T Rydning af hobbyrum Init: tga J. nr. N november 2014 Nøgle, rydning og nedtagning af købte køkkener Init: tga J. nr. N november 2014 Nøgle ny lås Rydning af hobbyrum I skal rydde jeres hobbyrum, da der skal skiftes vinduer. Det bedes I gøre senest: Nyt låsesystem bliver monteret, så håndværkerne under renoveringen har adgang via brik til din bolig og dit hobbyrum i tidsrummet Mandag den 17. marts 2014 Dine egne indgangs-brikker bliver kodet, så de i renoveringsperioden kan bruges til både indgangsdøren, hoveddøren til din bolig og til dit hobbyrum. Rydningen skal være 1,5 meter fra vindue og med en passage fra adgangsdøren til arbejdsområdet på 1 meter i bredden. Låsen monteres før opstart: Tirsdag den 4. marts I bedes aflevere nøgler senest: Tegning over område, der skal ryddes, er vedlagt. Mandag den 3. marts 2014, kl. 12. Har I spørgsmål kan I kontakte Projektkontoret. Nøgler skal afleveres (i vedlagte kuvert/med navn og adresse på) i Projektkontorets postkasse, Langkærvej 2F indgang fra stien. Med venlig hilsen Rydning Titel Navn Telefon: I forbindelse med renoveringen skal I rydde følgende rum for personlige ejendele: Alle rum langs indgangsfacaden samt skabe i entré, køkken og badeværelse samt gæstetoilet. Det betyder, at I skal tømme skabe, rydde vindueskarme, flytte møbler, nedtage lamper, gardiner mv. Rydningen skal være fortaget inden forventet opstart i jeres bolig: Mandag den 10. marts 2014 Tegning over de områder, der skal ryddes, er vedlagt. Har I spørgsmål kan I kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Ekspeditionstid: Man. - ons. kl Torsdag kl Fredag kl Titel Navn Telefon: Ekspeditionstid: Man. - ons. kl Torsdag kl Fredag kl Side 1 af 1 Side 1 af 1 Tilst Boligadministration Tilst Boligadministration Favrskov Boligselskab Favrskov Boligselskab Til beboerne i Langkærparken afd. 111 Blok 25 Haurumsvej 9, 11 og 13 Langkærvej 2F 8381 Tilst T Til beboerne i Langkærparken afd. 111 Blok 25 Haurumsvej 9, 11 og 13 Langkærvej 2F 8381 Tilst T dages varsling Init: tga J. nr. N november 2014 Init: tga J. nr. N november 2014 Opstart i din bolig Renoveringen af din bolig starter: Klarmelding Mandag den 10. marts Tillykke med din nyrenoverede bolig. Mange ting er nye, og derfor ligger der drifts- Renoveringen af din bolig forventes af tage 8-10 uger. Hver bolig vil være uden køkken og bad i 6-8 uger. Renoveringen og vedligeholdelsesvejledninger, så du kan orientere dig. På den måde kan du hurtigt få et overblik over, hvordan de forskellige nye elementer skal vedligeholdes. omfatter: - Ny indgangs- og altanfacade - Nye faldstammer - Nyt badeværelse samt nyt gulv i gæstetoilet - Nyt køkken - Tætning af lejlighedsskel. Derudover ligger der brugsanvisninger til følgende: Ventilationsanlæg Køleskab Fryseskab Emhætte - Gavlvindue - Nye kældervinduer - Udskiftning af kloak Mangelliste Der ligger også en mangelliste, hvor du bedes anføre, hvis du opdager fejl og mangler. Mangellisten skal afleveres på varmemesterkontoret senest 14 dage efter Rydning af rum klarmeldingen. På ovenstående dato skal rummene være ryddet for personlige ejendele. Der vil ikke blive taget hensyn til ejendele, der står i de rydnings-varslede rum. Dette Vi håber, at du bliver glad for at bo i lejligheden. gælder også hårde hvidevare. Vi bestræber os på at være til mindst gene som muligt og håber på lidt forståelse, mens arbejdet står på. Med venlig hilsen Titel Med venlig hilsen Navn Titel Navn Telefon: Ekspeditionstid: Man. - ons. kl Torsdag kl Fredag kl Telefon: Ekspeditionstid: Man. - ons. kl Torsdag kl Fredag kl Side 1 af 1 Side 1 af 1 25

26 Tilgangsveje spærret i Langkærparken, AL2bolig. Bad - og toiletvogne i Langkærparken, AL2bolig. 26

27 Støjende arbejde i Langkærparken, AL2bolig. Nyt køkken i Langkærparken, AL2bolig. 27

28 Ideografisk kommunikationsredskab til byggesager Denne vejledning indeholder resultat og manualer til brug af det nye kommunikationsredskab, der via piktogrammer kan styrke kommunikationen og effektiviteten under byggesager i den almene sektor. Alt materiale samt piktogrammer som billedfiler kan downloades fra Idé, projekt og vejledning er udarbejdet af: Tania Andersen Leder af kommunikationsafdelingen i AL2bolig i samarbejde med: Gitte Weien Chefkonsulent i Boligkontoret Danmark

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Bispeparken. Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem

Bispeparken. Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem Bispeparken Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Entrédøre skiftes på én dag Side 4 Nøgler og adgang til din bolig Side 4 Adgang til dit kælderrum

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 BYGGERIET NU SKER DER NOGET! Byggeriet udføres som hovedentreprise af NCC Construction Danmark A/S. NCC har sat deres skurby op over garageanlægget og afspærret

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 FORVENTET TIDSPLAN VARSLING. Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør.

TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 FORVENTET TIDSPLAN VARSLING. Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør. TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør. Arbejderne med udskiftning af faldstammer og vandrør etc. begynder om kort tid. Vi beder dig

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE Sådan gør vi alle til medspillere i byggeprocessen Hvorfor involvere beboerne? Velinformerede beboere er nøglen til en smidig byggeproces Et renoveringsprojekt er altid en

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

BYGGENYT Nr. 4 - Juni 2013

BYGGENYT Nr. 4 - Juni 2013 AFDELING 12 - LINDEBAKKEN/LINDEH0J l-=' I J'-BFj BYGGENYT Nr. 4 - Juni 2013 Trørød den 16. september 2013jPMHjtsa, ol c AFDELING 12 - LINDEBAKKEN/LINDEH0J I~ I,LflFj Kære Beboere Dette er nyhedsbrev nummer

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 Version 9. februar 2015 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring den store renovering i din boligafdeling.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 20. NOVEMBER 2013 BERETNING 2012-2013

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 20. NOVEMBER 2013 BERETNING 2012-2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 20. NOVEMBER 2013 1 INDHOLD Et begivenhedsrigt år... side 3 ALMENNET Imageskabende udearealer... side 4 AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede almene boligorganisationer.

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Du skal have nyt køkken og bad

Du skal have nyt køkken og bad beboerinfo Du skal have nyt køkken og bad Hvad skal der ske? Som bekendt har beboerne i afdelingen besluttet, at der skal nyt bad og nyt køkken i alle boliger. Vi starter med at renovere badeværelset i

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Introduktion til dagens møde v/ Henriette Cajar 3. Gennemførelse af renoveringen

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang.

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang. Så er renoveringerne i fuld gang. Først lidt billeder og fortælling. Afd. 9 Munkebjergparken Bramstrupvej NYE ADRESSER Bramstrupvej 7 A, st. Bramstrupvej 9 A, St. Bramstrupvej 11 A, st. Bramstrupvej

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 23-01-2014 ATRIUMHUSENE AFD.41 ETAPE 1 (LØGET HØJ 1-9 & GRØNNEDALEN 4-8) 1

Velkommen til etapemøde! 23-01-2014 ATRIUMHUSENE AFD.41 ETAPE 1 (LØGET HØJ 1-9 & GRØNNEDALEN 4-8) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Atriumhusene Etape 1, afd. 41! Køkken - Alle køkkener renoveres - Ny gulvbelægning i køkkenet / køkken-alrum Nye udhuse - Alle atriumhuse får nye udhuse Øvrigt -

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016 Beboerinfo vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling 115 - dec. 2016 Renoveringsprocessen i afdelingen er allerede godt i gang, og I mærker hvordan det er at bo på en byggeplads, der kræver samarbejde

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV. Udskiftning af taget og etablering af mekanisk udsugning mv. igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden REFERAT Ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00 Beboerlokalerne i nr. 108 1. Velkomst Dagsorden 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens forslag

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

AL2bolig og Boligkontoret Danmark

AL2bolig og Boligkontoret Danmark Test af piktogrammer Rapport AL2bolig og Boligkontoret Danmark September 2013 INDHOLD Baggrund og formål Fremgangsmåde og metode Konklusion Brug af skriftlig information fra boligorganisationen Test af

Læs mere

Information til beboerne i Havremarken

Information til beboerne i Havremarken Information til beboerne i Havremarken Beboerinformation nr. 4 I beboerinformation nr. 1, 2 og 3 blev I orienteret om de forestående arbejder med udskiftning af vandinstallationerne i jeres afdeling. Til

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Erfaringsgruppe 3. Hvad kan vi sammen?

Erfaringsgruppe 3. Hvad kan vi sammen? Erfaringsgruppe 3 Hvad kan vi sammen? Erfaringsgruppe 3 hvad kan vi sammen? På tredje erfaringsgruppemøde skal erfaringsgruppen finde fælles arbejdsområder til videre samarbejde. Dette med fokus på følgende

Læs mere

GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: , CVR nr.:

GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: ,  CVR nr.: GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 Til beboerne i Stadionkvarterets område 9 Diget 1-27 Hegnet 1-27 Gærdet 1-7 23. april 2014

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N 20.september 2016 Informations- og spørgemøde nr.3 Punkt 1 - Velkommen Dagsorden 1. Velkommen. 2. Opsamling på tidligere spørgemødre 3. Status på projektet 4. Orientering om ændringer

Læs mere

Kommunikation og dialog

Kommunikation og dialog Informationsmøde område Hestens Bakke Øst Tidsplan Registreringer Arbejdsgang i bolig Bad og toilet Varslinger Kommunikation og dialog Spørgsmål Sådan tænker vi planen Men er det ikke sådan det går.. TIDSPLAN

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om atriumhusene

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

GEM DENNE FOLDER GENNEM HELE BYGGEPERIODEN. Guide til en god altansag. Værd at vide, så du kan komme trygt igennem processen med at få altan

GEM DENNE FOLDER GENNEM HELE BYGGEPERIODEN. Guide til en god altansag. Værd at vide, så du kan komme trygt igennem processen med at få altan GEM DENNE FOLDER GENNEM HELE BYGGEPERIODEN Guide til en god altansag Værd at vide, så du kan komme trygt igennem processen med at få altan Kære kommende altanejer... Vi skal nu i gang med at montere altaner

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Velkommen til infomøde LÆNGEHUSENE AFD.42

Velkommen til infomøde LÆNGEHUSENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved næstformand for afdelingsbestyrelsen John Bæk Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om længehusene

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Velkommen til din nye bolig Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Inden du flytter ind Nøgler Det er ejendomskontoret, der udleverer nøgler. Ring

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere