Beboermappe for ejerforeningen Bryggervangen m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboermappe for ejerforeningen Bryggervangen 12-16 m.v."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Velkommen...3 Historisk indledning...4 Ejerforeningen Bryggervangen m.v.:...4 Forretninger:...4 Husleje og opvarmning:...4 Sammenhold:...5 Ejerforhold:...5 Ejerlejligheder:...5 Naboejendommen:...5 Forbedringer:...5 Cykelskure:...5 Dørtelefoner:...5 Vaskeklubber:...6 Haven:...6 Libo og administration:...6 Administrator...8 Altaner...8 Rengøring:...8 Oplaring/gulvbelægning:...8 Møbler/fastgørelser:...8 Blomsterkasser:...8 Arbejdsweekender...9 Beboernyt...9 Bestyrelsen...9 Cykler...9 Det e let...9 Facade...11 Faldstammer...11 Forsikringsforhold...12 Generalforsamlingen...12 Gårdhave...12 Håndværkere...13 Ind- og udflytning...13 Klager...13 Kælderfaciliteter...13 Lejer / Fremlejer...14 Lofts- og kælderrum...14 Malings- og tapetaftale...14 Miljøaffald...14 Reparationsforpligtelser...14 Tøjvask...15 Varme...16 Vinduer...16 Maling af vinduer...16 Udskiftning af vinduer...16 Haveorden...17 Husorden for Ejerforeningen Bryggervangen m.v

2 Affald...18 Skakterne:...18 Større enkeltgenstande:...18 Storskrald...18 Flasker og andet glasaffald:...18 Aviser og ugeblade...18 Kemikalieaffald...18 Kattegrus:...18 Altaner...18 Barnevogne...19 Cykler...19 Flytning...19 Fodring...19 Fyrværkeri...19 Fællesarealernes renholdelse...19 Gård/Have...19 Husdyr...19 Låse...19 Motorkøretøjer...19 Skilte...20 Støj...20 Tøjtørring...20 Vinduer...20 WC...20 Vedtægterne

3 Velkommen Bestyrelsen for ejerforeningen Bryggervangen m.v. byder dig velkommen til ejendommen. Som nyindflyttet har du sikkert en masse spørgsmål, og selvom du har boet her et par år, vil der nok stadig være ting, som du ønsker svar på. Formålet med beboermappen er at give dig nogle praktiske oplysninger. For at sikre at mappen bliver benyttet, opfordres du til at opbevare den og overdrage den til næste beboer, hvis du skulle flytte fra ejendommen. I sagens natur indeholder denne mappe ikke svar på alle praktiske spørgsmål der måtte dukke op. Derfor er du altid velkommen til at kontakte ejendommens vicevært på adressen: Ourøgade 33, kælderen Telefon: Træffe- og telefontid: Mandag Telefontid: Tirsdag & Torsdag Udenfor er telefontiden da altid mulighed for at indtale en besked eller lægge en seddel i den røde postkasse i gården. Du kan evt. også nå viceværten via på adressen: Indholdet af beboermappen kan læses på ejendommens hjemmeside. Herfra er det også muligt at sende en til bestyrelsen med spørgsmål, kommentarer og ideer. Hjemmesiden er: Bestyrelsens Med venlig hilsen, Bestyrelsen - 3 -

4 Historisk indledning Ydre Østerbro er etableret på det, der indtil midten af 1800-tallet var Københavns udyrkede jorder. På stedet havde tidligere ligget landsbyen Serridslev ( Serslev, 1350 Særethslef), men den blev jævnt med jorden under Københavns belejring i I 1525 fik Københavns borgere overdraget brugsretten til jorden, og området blev herefter benyttet til græsningsareal. Området, afgrænset af det vi i dag kender som Østerbrogade, Jagtvejen, Lyngbyvejen og Vognmandsmarken, blev stillet til rådighed for en særlig erhvervsgruppe, nemlig byens mange bryggere. Her lod bryggerne deres dyr græsse, og her høstede de hø. Som en naturlig følge af disse aktiviteter, kom stedet efterhånden til at hedde Bryggervangen. I begyndelsen af forrige århundrede, blev jorderne udstykket og benyttet til landbrug og gartneri. De første beboelser blev opført i Kildevældsgade, men først omkring 1900-tallet fandt man det nødvendigt at lave en bebyggelsesplan for området. Du kan læse mere om lokalhistorien i hæftet Mellem Svanemøllen og Rådmandsmarken (Østerbro Lokalhistorisk Forening, 1994) Ejerforeningen Bryggervangen m.v.: Efter dette historiske tilbageblik, kan vi nu rette blikket mod vores eget område, Ejerforeningen Bryggervangen m.v. Ejerforeningen består af 15 opgange med 148 lejligheder: Bryggervangen 12, 14 & 16 Ourøgade 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 & 33 Sankt Kjelds Gade 23, 25, 27 & 29 Ejendommen er opført som lejeboliger i perioden på oprindeligt tre matrikelnumre, nu ændret til to. Der er i dag stadig beboer i ejendommen, som har boet her lige siden den blev bygget. Det er bl.a. beretninger fra disse beboer samt tilgængeligt arkivmateriale, der ligger til grund for vores viden om ejendommen. Forretninger: Ejendommen har gennem tiderne været hjemsted for adskillige driftige forretningsfolk. Vi ved bl.a., at Sankt Kjelds Gade har huset en grønthandler i nr. 29 og en tobaksforretning i nr. 27. Før dette var der i lokalerne både fiskehandler (med bassiner osv.) og skomagervirksomhed. I nr. 25 blev der gennem årene bl.a. drevet slagter/viktualieforretning, mejeri og tøjbutik. På hjørnet ved nr. 23 boede en købmand. Rundt om hjørnet i Ourøgade, lå en tobakshandler, og ved siden af den rulleforretning. Desuden kunne man også købe brød og blive klippet i ejendommen. Husleje og opvarmning: I 1941 var huslejen 78kr. Om måneden. I 1946 var det årlige varmebidrag på 140 kr. Ejendommen er bl.a. blevet varmet op med kulfyr og gården benyttet til opbevaring af tørv

5 Sammenhold: I maj 1945 da Danmark blev frit, samlede ejendommens beboere ind til Norge. Set i lyset af beløbsstørrelsen på husleje og varme, så blev der samlet et stort beløb ind. Den 24 maj 1945 fandt således 1039 kr. vej til nordmændene i form af knækbrød og konserves. Ejerforhold: Den Danske Bibelskole måtte sælge ejendommen i 1966, da man kunne se at de fremtidige udgifter ville blive for store. Der var netop brugt en del penge på nye altaner i Ourøgade (således kan vi regne ud at de har holdt i ca. 35 år), og man var bevidst om at der snart skulle renoveres altaner i gården. Gården blev dog først i 1982 bestykket med nye altaner en operation der blev iværksat efter megen skriveri, et par retssager og en ekstraopkrævning fra ejerne på kr. Ejerlejligheder: I 1967 blev lejlighederne udbudt til ejerlejligheder. I 1978 var der 64 ejere og 84 lejere, som logisk organiserede sig i en lejerforening og en beboerforening. Det er sandsynligvis majoriteten af lejere, der i mange år udskød opsætningen af de nye altaner i gården. Tovtrækkeriet betød bl.a., at man måtte fjerne de gamle altaner i Sankt Kjelds Gade-siden, på grund af nedstyrtningsfare. Naboejendommen: Gulstensejendommen i Bryggervangen med garager i gården, består af lejerboliger og rødstens ejendom i Sankt Kjelds Gade er en andelsforening. En gang om året holder bestyrelserne i de tre ejendomme et fælles møde. Forbedringer: I 1991 blev karnapaltanerne i Bryggervangen og Sankt Kjelds Gade repareret for kr. Udgifterne blev på dette tidspunkt holdt inden for vedligeholdes budgettet. De nye altaner i Ourøgade blev udskiftet i år Dette skete efter undersøgelser foretaget af to uvildige instanser der begge kom frem til at altanerne ikke længere havde den lovpligtige bæreevne. Vedtagelsen af projektet tog ca. et år og operationen kom til at koste kr. pr. lejlighed (4.000 kr. per fordelingstal). Cykelskure: De grå cykelskure blev bygget Før den tid var der nogle små skure, forbeholdt beboerne i Sankt Kjelds Gade. Dette skyldes, at der ikke var så stor kælder kapacitet i den del af ejendommen, hvilket jo også er faktum den dag i dag. Derfor gælder det stadig, at cykelskurene fortrinsvis er til de beboere, der ikke har et kælderrum, og derfor er der tildelt faste pladser til disse beboere. De resterende beboer må benytte egne kælderrum og/eller de opsatte cykelstativer på Ourøgade og i gården. Dørtelefoner: Anlægget blev sat op i

6 Vaskeklubber: Den første vaskeklub blev oprettet i Der findes i dag tre vaskeklubber i ejendommen. En ved Bryggervangen 14, en ved Ourøgade 21 og en ved Ourøgade 31. Haven: Haven blev anlagt i løbet af årene Libo og administration: Ejendommen blev til ejerlejligheder, da den blev opkøbt af Alex Friedmann (manden der i midten af 1960 erne opfandt begrebet ejerlejligheder) Nogle beboere valgte at købe deres lejlighed, mens andre faktisk er blevet boende som lejere. Ejendommen blev administreret gennem Friedmann-selskabet Libo. Det betød at for lejerne var Libo deres udlejer, mens Libo for ejerne var deres administrator. Ejerforeningen betalte derfor et administrationshonorar til Libo. Der sad en repræsentant for Libo i ejerforeningens bestyrelse. Efterhånden som Libo fik solgt lejlighederne, faldt Libos andel af det samlede antal fordelingstal. I 1977 kom Libo ned på at eje under halvdelen af lejlighederne (målt på fordelingstal), hvorefter Libo trak sig fra bestyrelsen. I en del år kontrollerede Libo dog stadig så stor en del af fordelingstallene, at de ikke i praksis kunne stemmes ned på en generalforsamling. Senere hen skyldes Libos store andel af de fordelingstal der var repræsenteret på generalforsamlingerne udelukkende, at der var et meget begrænset fremmøde fra de andre lejere på generalforsamlingerne! I midten af 1980 erne besluttede Libo at administrationsdelen af selskabet skulle drives som et egentligt forretningsområde. Det betød, at der skulle betales væsentlig mere i administrationshonorar fordi de reelle udgifter skulle betales (det blev dog ikke dyrere end anden administration fra et sammenligneligt selskab ville koste). Til gengæld fik ejerforeningen, som noget nyt, renter af det likviditetsoverskud ejendommen typisk har det meste af året, fordi fællesudgifterne betales forud (ikke forveksle med at ejerforeningen godt samtidig kan have drift underskud). Administrationsselskabet Libo blev senere hen solgt til Norden, som igen blev solgt videre til Dan-Ejendomme. Ejerforeningen forsatte med henholdsvis Norden og Dan-Ejendomme som administrator dels var der ingen ekstraordinære forhøjelser af administratorhonoraret forbundet med disse skift og dels var en del af medarbejderne de samme, hvilket var praktisk, da de jo kendte ejendommen og bestyrelsen. Senere blev Dan-Ejendomme udskiftet med vores nuværende administrator, hvilket var første gang der har været gennemført en egentlig udvælgelsesproces i forbindelse med valg af administrator

7 Den historiske binding mellem den oprindelige ejer af ejendommen og administrator har bl.a. betyder at ejendommen i mange år havde nogle vedtægter, der var formuleret forholdsvis ensidigt til fordel til administrator. Ifølge de gamle vedtægter kunne administrator eksempelvis indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis de ikke kunne blive enige med bestyrelsen eller ikke synes at bestyrelsen opførte sig ansvarligt. Også på andre områder havde administrator rettigheder, som normalt kun ligger hos den valgte bestyrelse eller beboerflertallet på generalforsamlingen. Forholdet mellem administrator og bestyrelse er principielt uvedkommende for vedtægterne, men reguleres i en separat kontrakt/samarbejdsaftale. Disse levn for fortiden blev fjernet fra vedtægterne, da de sidste gang blev revideret, således at vedtægterne i dag skulle være tidssvarende

8 Administrator Administrator vælges på den ordinære generalforsamling og varetager bl.a. følgende for ejendommen: Økonomiske anliggender, herunder opkrævning af fællesudgifter, varme- og antennebidrag, rådgivning af bestyrelse m.v. Betaling kan foretages via betalingsservice. Administrator kan kontaktes i spørgsmål af økonomisk karakter. Ejendommens administrator er: Advokaternes Ejendomsadministration Esplanaden København K Tlf.: mellem 9 12 Altaner De nye altaner er lavet af aluminium, der er et let og vedligeholdelsesfrit materiale men lang levetid. Af hensyn til bevarelse af altanen, på bedst mulig måde, bør følgende regler efterleves: Rengøring: Altanerne bør afrenses mindst to gange årligt for snavs. Skidtansamlinger, blade o. lign. fjernes løbende. Hertil anvendes kun vand og evt. skurebørste. Silikonefuger og plast aftørres med en fugtig klud. Oplaring/gulvbelægning: Der bør ikke oplageres ting og sager, der kan give anledning til vandsamlinger. Ved evt. gulvbelægning kan anvendes plastprodukter, der tillader fri afvanding og udtørring. Anvend aldrig gamle gulvtæpper o. lign. Møbler/fastgørelser: Bedst egnede er borde/stole med plastknopper for at skåne altanpladen. Ved evt. fastgørelse skal anvendes rustfri skruer. Beslag mv. kan være af plast, aluminium, rustfri eller galvaniseret stål. Blomsterkasser: Bør ikke monteres på håndlisten, men på frontholderlisten nedenunder. Plastkasser bør anvendes. Blomsterkasser, urtepotter m.v. på altanbunden bør opklodses på f.eks. lister med plastknopper ned mod altanbunden. Herved sikres ventilation og misfarvning af altanbunden hindres. Der bør ikke bores huller i bunden af blomsterkasserne, da blomstervand kan misfarve altanen. Blomsterkasserne SKAL, af sikkerheds- og forsikringsmæssige forhold, sidde indvendigt. HUSK! Strø aldrig salt på altanen

9 Beboerne står selv for udgiften til sideskjolde til altanen. Hvis der ønskes sideskjolde skal viceværten kontaktes. Der må udelukkende opsættes de af bestyrelsen godkendte sideskjolde. Arbejdsweekender Bestyrelsen indkalder et par gange om året til en arbejdsdag på ejendommen. Formålet er at give beboerne en mulighed for at lære hinanden at kende samt at få lavet nogle arbejdsopgaver, som vi ellers ikke ville få lavet. Beboernyt Beboernyt er et lille blad der har til hensigt at udkomme ca. 4 gange årligt. Bladet er ment som et lille hyggeligt input til beboerne med information om bl.a. havefest, arbejdsweekender og andre fælles begivenheder. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og varetager i samarbejde med administrator og vicevært, den daglige drift af ejendommen. Bestyrelsen tegner foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan kontaktes i spørgsmål, der har generel betydning for ejendommen, betydning for ejendommens fællesarealer og andre fælles ansvarsområder. Råd og vejledning om hvor man i øvrigt kan henvende sig, fås hos viceværten. Cykler I gården ved porten findes cykelskure, der fortrinsvis er for beboere i Skt. Kjelds Gade der ingen kælderrum har, derfor er der i 2006 blevet tildelt faste pladser til disse beboere. Det henstilles, at kun cykler, der benyttes jævnligt, placeres i cykelskurene, da gamle lig optager meget plads. Cykelstativerne i gården kan benyttes af alle. Cykelstativerne på Ourøgade og Skt Kjelds Gade må også bruges, dog kun af cykler der benyttes jævnligt (lovgivning fra Københavns kommune). Èn gang om året, om foråret, gøres der status over samtlige cykler på ejendommens fællesområde. Gamle cykler, der herefter henstår, vil blive fjernet. Det e let at lave om i sin lejlighed. Men husk, at med installationer af el- og vand, følger et krav om en lovpligtig attest fra den respektive udførende autoriserede håndværker. Ejerforeningen har fået en uvildig konsulent til at lave en beskrivelse af korrekt lovmæssig udførelse af installationerne. Disse reglementer og byggeanvisninger kan altid lånes. Spørg viceværten. Her er indledningsvis hvad arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen skriver om renovering af badeværelser: - 9 -

10 Ejendommen er oprindeligt opført med støbte betongulve med stålprofiler i, og vægge af ikke organisk materiale omkring badeværelset. Gulvene er belagt med terrazzo og der er opsat vægfliser på væggene. Oprindeligt er der en toiletskål med en høj væg cisterne, en håndvask med gulvafløb, og et sidebadekar med afløb i gulvet til gulvafløbet. Loftet er pudset. Der er lodret naturligt aftræk. På grund af badeværelset størrelse under 3,25 m², skal alle vægge og hele gulvet vådrumssikres. Der skal være en godkendt vådrumsmembran under gulv og vægfliserne, og der skal udføres en forstærkning mellem gulv og vægge. Vådrumsbehandlingen skal føres op til en højde af 2.30 meter. Der skal udføres et hævet bundstykke i døren til entreen. Der må ikke udføres trælofter, men kun lofter at et klasse 1 materiale, såsom puds, gipsplader m.v. Der bør kun anvendes vægfliser, og ikke malede overflader og træbeklædning på væggene. Alle rørgennemføringer igennem vægfliser og bagvedliggende membran skal være vandtætte. Gulvet skal have et godt fald mod gulvafløbet. Hvis gulvafløbsskålen udskiftes, skal det være en VA godkendt, hvortil membranen skal tilsluttes. Der kan udføres mekanisk udsugning tilsluttet det nuværende naturlige aftræksrør. Ventilationen kan køre på en fugtprocent eller på lyset. Ventilationen skal give et luftskifte på 15 L/s. Der skal være en frisklufttilføjelse via luft under døren eller huller i døren mellem badeværelset og entre. Der skal udføres elastiske fuger, eller fleksible fuger i de lodrette flisehjørner mellem gulv og vægfliser. Alle el-installationer skal udføres af en autoriseret el-installatør, og alle regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen skal opfyldes. Alle VVS installationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og alle krav i Afløbsinstallationer og Vandinstallationer skal opfyldes. VVS-installatøren skal fremsende en begæring om vandinstallation til Københavns Vand. Begæringen skal underskrives af ejerforeningen og den autoriseret VVS-installatør. Hvis der skal udføres nye vand- og afløbsinstallationer i lejligheden nedenunder, skal der udføres et nedhængt loft der er lydisoleret til max. 30 db. Vandrør med samlinger eller med stålrør, må ikke skjules i faste lofter og vægge, men de skal være udskiftelige, det vil sige, at der skal udføres afskruelige loft og installationspaneler. Der bør udføres Balofix ved blandingsbatterier under håndvasken. Der gøres opmærksom på, at ikke-lovlige installationer, kan påføre den udførende beboer et erstatningskrav så langt som 20 år tilbage i tiden

11 Facade Ejendommens facade skal fremstå harmonisk og ensartet. Bestyrelsen for ejerforeningen skal godkende enhver ændring på facaden. Faldstammer Næsten alle faldstammer i ejendommen er blevet udskiftet over en årrække. Da de nye gulvafløb på badeværelset indeholder et filter, som beboeren selv skal rense. Der må ikke benyttes kaustisk soda el.lign. afløbsmidler, da filteret bliver ødelagt. Sådan renses gulvafløbet:

12 Forsikringsforhold Ejendommens aktuelle forsikringsforhold findes på hjemmesiden: Der er tegnet en lovpligtig bygningsforsikring, der omfatter følgende: Bygningsbrandforsikring Hus- og grundejerforsikring Insekt- og svampeforsikring Arbejdsgiverforsikring Forsikring for fællesantenneanlæg Bemærk at glas eller erstatningsmaterialer for glas samt spejle og sanitet (toiletter og kummer) ikke er dækket. Alle konstaterede skader på ejendommen er et fællesanliggende og skal anmeldes til viceværten hurtigst muligt. For dækning af disse genstande skal der tegnes speciel indboforsikring dette er således den enkelte beboers eget ansvar: Indboforsikring: I forbindelse med skadeanmeldelser på ejendommen, har Ejerforeningen ofte konstateret at en beboer ikke har tegnet almindelig indboforsikring. Dette forhold er ikke ejerforeningens sag, men der opfordres kraftigt til at tegne forsikring da de økonomiske konsekvenser ofte er uoverskuelige i sådanne sager. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. På den årlige ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning, der fremlægges regnskab og budget, og der vælges bestyrelse, administrator og revisor. Der kan stemmes om forslag fra foreningens medlemmer, bestyrelse og administrator. Gårdhave Gårdhaven er for alle beboer. Der skal holdes orden og støjende adfærd og husdyr er ikke tilladt i gården. Der henvises i øvrigt til haveorden (findes også på foreningens hjemmeside). Om sommeren stilles der havemøbler frem. Disse er IKKE til udlån og må derfor ikke fjernes fra haven. Ved kælderen Ourøgade 23/25 findes der hynder, som kan lånes og som skal ligges på plads efter brug. Der stilles fællesgrill frem, som frit kan benyttes. Blot skal man selv med bringe eget grillkul OG foretages rengøring af grillen efter endt brug. Beskyt venligst grillen med det tilhørende betræk. Ved kælderen Ourøgade 27/29 findes et fælles toilet. Hjælp venligst med at holde toilettet i pæn stand og meddel viceværten om eventuelle fejl og mangler. En gang årligt afholdes der sædvanligvis havefest for beboerne i ejendommen

13 Håndværkere Ejendommen benytter sig så vidt af de samme håndværkere, sådan at vi gensidigt lærer hinanden at kende. Se listerne i opgangene, på hjemmesiden eller spørg viceværten om råd. Ind- og udflytning Ved ind- og udflytning bedes der givet besked til viceværten af hensyn til dørskiltning og ved eventuelle behov for reparation af ejendommens fællesinstallationer i lejligheden. Skader på trappe, karme og vægge i forbindelse med ind- og udflytning skal erstattes af skadevolderen (beboeren). Klager Da vi bor under samme tag, er det i alles interesse, at vi færdes på ejendommen med almindelig pli og gensidig respekt overfor hinanden. Skal du således flytte rundt på møblementet, så giv dine nærmeste medbeboere besked først, eller skal du holde en glad komsammen, så sæt en seddel på opslagstavlen (et opslag i opgangen er dog ikke en fribillet til at larme hele natten, jf. den almindelige husorden). Apropos musik, så er ejendommens vægge og etageadskillelser papirtynde i forhold til de muskler, ethvert middelmådigt musikanlæg i dag kan spille med. Mange klager handler netop om høj musik. Respekter at de fleste mennesker stadig lever efter den gamle opskrift. Vågen om dagen, sovende om natten. Er du først kommet i skænderi med din nabo, så forsøg selv i første omgang at ordne sagen i mindelighed en god snak over en kop kaffe kan gøre underværker. Hvis klagen handler om høj musik, så anmeld det til politiet hver gang. Noter dag, tidspunkt, varighed osv. For at få medhold i en klage skal så mange som muligt af opgangens beboere være medklagere. Alle klager skal indgives skriftligt og lægges i viceværtens postkasse. Herefter vil klagen blive behandlet på første kommende bestyrelsesmøde. Klagen vil blive besvaret skriftligt. Kælderfaciliteter I Bryggervangen 16 og Ourøgade 19 er der indrettet værkstedsrum. Nøgler til disse rum kan rekvireres hos viceværten. I Ourøgade 27 er der indrettet et rum til bestyrelsesmøder. I Bryggervangen 14, Ourøgade 21 og Ourøgade 31 er der indrettet vaskeklubber

14 Lejer / Fremlejer Alle meddelelser fra bestyrelsen/ejendommen bliver kun kommunikeret til aktuelle beboere i ejendommen. Videreformidling til evt. udlejer er udelukkende en sag mellem lejer/udlejer. Der understreges, at det er udlejeres pligt at lejer har underskrevet husordenen og overholder den. Det er ligeledes udlejeres pligt altid at være kontaktbar i forhold til ejerforening. I tilfælde at overtrædelse af husordenen, kan ejerforeningen til enhver tid udbede sig en kopi af lejekontrakten. Lofts- og kælderrum Da ejendommen i 1968 overgik til ejerlejligheder blev der foretaget en systematisk fordeling af pulterrum. Revidering af lofts- og kælderrum blev foretaget i Kontakt viceværten for oplysning om fordelingen. De respektive rum skal holdes aflåst. Malings- og tapetaftale Ejendommen Bryggervangen m.v. har en aftale med den lokale farvehandler, der giver 15 % på alle varer mod forevisning af denne beboermappe. Vennemindevej Farvehandel Vennemindevej København Ø Tlf.: Miljøaffald Miljøaffald skal afleveres til viceværten i kontortiden. En speciel affaldsguide kan ligeledes afhentes hos viceværten. Reparationsforpligtelser Af og til kan der opstå et problem med de forskellige installationer i lejligheden. Nedenstående skema er ment som en hjælp i forhold til hvem og hvor man skal henvende sig. Skemaet gælder ikke situationer, hvor der er tale om hærværk o. lign. Hvis du er lejer, og problemet fremstår som dit eget, så kontakt din udlejer. Er du i tvivl, kontakt da viceværten eller bestyrelsen

15 Problem Hvor henvender man sig Hvem skal betale Vicevært Eget problem Beboer Ejerforening Rep. og rensning af afløb i køkken/bad X X Rep. og rensning af affaldsstammer X X Rep. af pakninger X X Udskiftning af vandhaner X X Rep. af vandledning (1) X X Rep. af gasledning til måler X X Rep. af gasinstallation efter måler X X Rep. af radiator og rør X X Intet varmt / koldt vand X X Ingen varme X X Sprunget vandrør (1) X X Vandskade s.f.a. sprunget vandrør (1) X X El-kontakter X X Utæt badegulv (2) X X Defekt cisterne/skylleventil/ituslået wc-skål X X Defekt køkkenvask/håndvask X X Udskiftning af toilet X X Rep. af lejlighedens vinduer /døre (3) X X Smadret rude i lejlighed X X Låse til entredøre X X Større affaldsmængder (4) X X (1) Lodrette rør betales af ejerforeningen. Vandrette rør betales af beboeren. I tvivlstilfælde, kontakt viceværten. (2) Her kan der være grænsetilfælde. Har man ikke opfyldt loven for vådrum, skal man selv betale. (3) Lejlighedens vinduer og altandøre repareres og vedligeholdes både indvendigt og udenvendigt af ejeren jævnfør ejerforeningens vedtægter. Ekstraordinær maling af entredør udvendigt skal ske i overensstemmelse med farvelagt i trappeopgangen. (4) Vær venlig altid at kontakte viceværten. Han ved hvor du kan komme af med affaldet. Tøjvask I ejendommen har vi intet fællesvaskeri. Ejendommens beboer benytter erfaringsmæssigt følgende ordninger: det offentlige vaskeri i Bryggervangen eller Australiensvej egen vaskemaskine tørre faciliteter på loft eller i kælder vaskeklub I enkelte opgange har beboerne slået sig sammen på andelsbasis og startet en vaskeklub i kælderen. Der findes pt. vaskeklubber i kælderen Bryggervangen 14, Ourøgade 21 og Ourøgade 31. Vaskeklubberne er selvstændige fungerende

16 Vaskeklubberne er som regel fyldt op, så det kan være vanskeligt at komme med i de eksisterende ordninger. Man kan dog altid spørge, om der skulle være ledige pladser og evt. blive skrevet op på venteliste. Bestyrelsen for ejerforeningen ser positivt på initiativer til at starte nye vaskeklubber, så længe ejendommen har ledig kælderkapacitet. Projektet skal godkendes af bestyrelsen og kræver bl.a. istandsættelse af kælderrum, separat eltilslutning og låsesystem. Bestyrelsen kan endvidere bidrage med vejledning og erfaringer fra de øvrige vaskeklubber. Er der spørgsmål omkring vaskeklubberne, bl.a. kontaktpersoner, kan du rette henvendelse til viceværten. Varme Eventuelle spørgsmål om varmeafregningen skal rettes til Clorius, hvor følgende anlægsnummer skal oplyses: 66175K Vinduer Ifølge ejerforeningens vedtægter må ændringer, reparation eller maling af ejendommens ydre kun ske med bestyrelsens samtykke. Bestyrelsens holdning er, at facaden til enhver tid skal fremstå ensartet. Udvendig og indvendig vedligehold påhviler den enkelte ejer. Maling af vinduer Malingen rekvireres vederlagsfrit gennem ejendommens vicevært. Udskiftning af vinduer Bestyrelsen har i 1996 godkendt opsætning af de vedligeholdelsesfri Velfac vinduer, der lever op til følgende krav: Indvendigt: Træ, hvid Udvendigt: Aluminium, hvid Glas: Termorude (energiglas) Ophængning: Sideophængt (som vi har i dag) Ejerne må gerne vælge vindue fra et andet firma, bare vinduerne lever op til overstående krav. Hvis et andet vindue vælges, skal bestyrelsen godkende valget. Yderligere information kan fås ved henvendelse til viceværten, hvor man kan låne en tilbudsmappe, med den seneste indhentede pris på Velfac-vinduet samt montage

17 Haveorden Kælderdørene skal være lukket om natten. Støjende adfærd er ikke tilladt. Blomster m.v. må ikke plukkes. Hunde, katte og andre husdyr er ikke tilladt i haven. Boldspil må ikke finde sted. Havemøbler skal efter endt brug placeres pænt på stenpladsen. Grill i haven er til fælles afbenyttelse, og skal rengøres efter brug. Der skal vises hensyn angående røg fra grillen. Der skal ryddes op og fjernes affald efter brug. Dette inkluderer også kapsler og cigaretskod. Engangsgrill må ikke placeres direkte på græsplænen. Hynder til havemøblerne skal ligges på plads ved kælderen Ourøgade efter brug. Toilettet ved kælderen Ourøgade skal efterlades i pæn stand

18 Husorden for Ejerforeningen Bryggervangen m.v. Det er ejerforenings intention, at enhver beboer kan opholde sig i ejendommen under gode og trygge forhold, og at ejendommen til enhver tid fremstår pæn og indbydende. Denne husorden har til formål at opfylde ejerforeningens intentioner, og er som sådan med til at beskytte både dig, din nabo og ejendommen som helhed. Berettigede klager over brud på husordenen indgives skriftligt til ejerforeningens bestyrelse enten per mail eller ved aflevering i den røde postkasse i gården. Affald Skakterne: KUN almindelig, daglig husholdningsaffald må smides i skakterne. Det skal være forsvarligt indpakket i affaldspose med knude. Undgå skarpe og tunge genstande. Større enkeltgenstande: Som telefonbøger eller store planter bæres i de store containere i gården. Storskrald Afhentes hver 4. uge, der sættes opslag op på opslagstavlen ca. 5 dage før. Storskrald må ikke sættes i gården uden for afhentningsperioden. Flasker og andet glasaffald: Kan afleveres i glas containeren der står i gården ved skraldeøen. Aviser og ugeblade Afleveres i de dertil indrettede containere i gården og må IKKE smides i affaldsskakten. Kemikalieaffald Spørg viceværten. Se side. Kattegrus: Pakkes ind i en forsvarlig lukket pose og bæres ned i containerne i gården. Det må IKKE smides i skakten. Altaner Der må ikke anvendes grill eller lign. på altanerne. Altanerne skal holdes i opryddet og renholdt stand

19 Barnevogne Må ikke henstilles på trapper, gange og kældergange. Barnevogne kan placeres i det aflåselige barnevognsrum i gården. Nøgler kan rekvireres hos viceværten. Cykler Må ikke henstilles på trapper, gange eller kældergange. Cykler kan placeres i stativerne i gården, og i øvrigt hvor de ikke er til gene for den almindelige færdsel. Det henstilles af stativerne på gaden ved Ourøgade og Sankt Kjelds Gade kun må bruges af cykler der benyttes jævnligt (ifl. Reglement af Københavns Kommune) I gården ved porten findes cykelskure, der fortrinsvis er for beboere i Skt. Kjelds Gade der ingen kælderrum har. Flytning Til- og fraflytning skal altid meddeles ejerforenings administrator. Der skal desuden meddeles viceværten af hensyn til dørskilte. Tag hensyn til væggene i opgangene ved flytning af større møbler. Fodring For ikke at skulle plages af rotter, duer, andre fugle, hjemmeløse katte, etc. som kunne slå sig ned i eller på ejendommen, er det ikke tilladt at udlægge brød, madrester eller andet foder i gården/haven eller altanerne. Fyrværkeri Må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes grund. Fællesarealernes renholdelse Der må ikke efterlades genstande, storskrald eller andet affald på ejendommens fællesarealer, dvs. kældre, lofter, trapper, gård og have. Hvis man spilder eller taber noget på gange, trapper eller andre fællesarealer, skal man tørre op/samle op efter sig. Gård/Have - Se afsnit om haveorden. Husdyr Der må gerne holdes husdyr i ejendommen. Der skal dog vises hensyn til ejendommens øvrige beboere. Husdyr må ikke medbringes eller færdes i gården. Låse Døre til kælderrum, lofter og hobbyrum skal holdes aflåst, således at uvedkommende ikke får adgang. Motorkøretøjer Indregistrerede motorkøretøjer må ikke forefindes i gården. Parker eller kør ikke på ejendommens fortove, da de let køres i stykker. Husk også at sige dette til eventuelle leverandører, flyttefirmaer etc

20 Benzin og andre brandbare væsker må ikke opbevares i ejendommens kældre, lofter eller trapper. Skilte Enhver form for erhvervsskiltning må kun påsættes efter ansøgning og forudgående godkendelse hos bestyrelsen. Der må generelt ikke opsættes plakater/mærkater på døre, trappeopgange etc. Følgende skiltning er tilladt: - autoriseret navneskilte - alarmskilt/operation mærkning eller lign. - Postvæsenet nej tak til reklamer - Markering af at der er husdyr i lejligheden. Støj Benyttelse af tv, radio, grammofon etc. samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til beboerne. Der bør udvises særligt hensyn overfor naboer ved at dæmpe ned, så beboernes ønske om nattero respekteres. NB! Opslag i opgangene der giver besked om fester kan være en god ide, men det fritager ikke fra at dæmpe støjen til et acceptabelt niveau. Særligt støjende maskiner som boremaskiner, rystepudser m.v. må på hverdage kun benyttes i tidsrummet På lørdage, søndage og helligdage kun i tidsrummet Vaskemaskiner og tørretumblere må alle dage benyttes i tidsrummet Vis hensyn ved færdsel på trapperne i sene aften- og nattetimer. Vis hensyn ved ophold i gården og haven. Tøjtørring Tøj må kun tørres på de anviste pladser og rum. Tøj, som ophænges i tørrerum, må ikke dryppe unødvendigt meget på gulvet. Tørrerum skal afleveres i pæn stand. Tøjtørring fra vinduer eller på altaner må kun ske under hensyntagen til at ejendommens facade ikke skæmmes, og andre beboere ikke generes af dryp. Vinduer I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i lofts- og kælderrum holdes lukkede. WC Der må kun benyttes toiletpapir i wc, og intet andet som kan stoppe afløbet må kastes ud i wcskålen. Således vedtaget af bestyrelsen den 07. januar

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDEN LYKKESHOLMS ALLÉ AFD. VIBY J

HUSORDEN LYKKESHOLMS ALLÉ AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 AFD. 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Indhold Generelt... 3 1. Affaldshåndtering... 4 2. Badeværelse og toilet... 4 3. Dybfrysere i skure udhuse... 4 4. Fodring af fugle... 4 5. Fyrværkeri... 5

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDDØRE... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/ E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL

EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/ E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr. 5393 udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/4 2010 E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL Indhold ORDENSREGLER FOR EJENDOMMENS BEBOERE... 2 AFFALDSCONTAINERE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Husorden 1-3051 Østerhøj

Husorden 1-3051 Østerhøj Husorden 1-3051 Østerhøj Udsendt februar 2012 Formål med husordenen En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting. For at skabe et

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden Prangerhuset

Husorden Prangerhuset Husorden 1-3058 Prangerhuset Revideret på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 Husorden For Samvirkende Boligselskab Askholm Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4 Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen.

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen. SEPTEMBER 2013 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere